Afdeling Udviklingstiltag Kontaktperson Center for Planlagt Kirurgi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling Udviklingstiltag Kontaktperson Center for Planlagt Kirurgi"

Transkript

1 Afdeling Udviklingstiltag Kontaktperson Center for Planlagt Kirurgi Telemedicinsk støtte" til hoftepatienter i accellerede forløb (En del af ph.d.-projektet: "Remote Rehabilitation Support" ved Martin Vesterby). Martin Vesterby "Palliation på tværs", projektleder Anne Marie Kærsgaard "Et interaktivt skulderløft", projektleder Anne Marie Kærsgaard "Animerede genoptræningsinstruktioner", Kirurgisk Terapiafsnit i samarbejde med VISIKON (en del af forskningsprojektet "The effect of animated and webbased information on coping with a fast track THA procedure", ved Lene Bastrup) "Brug af animationsfilm på informationsmøde tilbudt hoftepatienter", projektleder Gitte Rohde og Inge Saabye (en del af forskningsprojektet "The effect of animated and webbased information on coping with a fast track THA procedure", ved Lene Bastrup) "Prøvehandlinger i forbindelse med opgaveglidning i Kirurgisk Terapiafsnit", projektleder Mie Østergaard Anne Marie Kjærsgaard Anne Marie Kjærsgaard Lene Bastrup Lene Bastrup Mie Østergaard Innovation Midt, Admistrationen Udvikling og test af informationsplatform tilbudt hoftepatienter", projektleder Lene Bastrup (En del af forskningsprojektet "The effect of animated and webbased information on coping with a fast track THA procedure", ved Lene Bastrup) Integrated Care Skive Sundhedshus Patientinventering Identifikation af cpr-numre på tværs af hospital og kommuner Open acces Gruppe for udviklingsfolk, HEM på Linked in Tiltag indenfor Klyngestyregruppe-regi Tiltag indenfor Kontaktgruppe-regi Tiltag indenfor Klyngerbrugerrådet Lene Bastrup Anne Bendix & Mette Dahl Jacobsen, & Mette Dahl Jacobsen Mette Dahl Jacobsen & Mette Dahl Jacobsen 1

2 Ortopædkirurgisk Afdeling På Patientens præmisser - Patientinvolvering Forløbskoordination den ældre medicinske patient Telemedicin Telesår Task Force Afrapportering på screening til opfølgende hjemmebesøg Projekt Sikkert Patientflow Klyngebrugerråd Brugerdialog Vejen til patientens ønsker, viden og oplevelser gennem brugerdialog. Ortopæd-/karkirurgisk samarbejde omkring sårpatienter. Værdien af moderne kompressionsbehandling i forbindelse med knæalloplastik. Oprettelse af et dynamisk læringsmiljø for sygeplejestuderende gennem fælles refleksion; et redskab til refleksion for sygeplejestuderende på tværs af niveau og afsnit i Ortopædkirurgisk afdeling. Hånd-ergo-ambulatorie opgaveflytning fra lægeambulatorie til selvstændigt ergoterapeutambulatorie ifm. håndkirurgi. Optimering af antibiotikaprofylakse ved knæprotesekirurgi i blodtomhedsfeldt-kirurgi. Indførsel af sygeplejerske-telefontid på afd.t10-3; et initiativ mhp. at imødekomme og afdække årsagen til et stigende antal opringninger fra patienter, kommune og praktiserende læger. Sammenskrivning og optimering af skulderforløb på tværs af matrikler (et samarbejde mellem Ortopædkirurgisk afdeling, Viborg & Center for Planlagt Kirurgi, Silkeborg) Studiemiljø-samtaler med sygeplejestuderende og SSA-elever på T10-1/T10-3 primo og ultimo praktikperioden; et initiativ mhp. at skabe et trygt studiemiljø. Anette Lundsgaard Larsen Mette Dahl Jacobsen Anette Lundsgaard Larsen Afdelingssygeplejerske Lis Munk (Ortopædkirurgisk ambulatorium) Overlæge Peter Hvidt Sygeplejerske Anne Mette Bitsch (T10-3) Sygeplejerske Louise Hosbond (T10-1) Klinisk sygeplejespecialist Janni Strøm Ergoterapeut Tove Møl Overlæge Steen Olesen Overlæge Lars Peter Jorn Afdelingssygeplejerske Jette Brodersen Sygeplejerske Susanne Nygaard Nielsen (T10-3) Projektsygeplejerske Anne Storgaard Klinisk sygeplejespecialist Kirsten Krabsen Undersøgelse af, om supplering med visuel information præoperativt giver patienter bedre indsigt i eget skulderforløb end traditionelt anvendt Sygeplejerske Susanne Nygaard Nielsen 2

3 Kirurgisk Afdeling Karkirurgisk Afdeling information? Ændring i Gastric Bypass gruppeundervisning Kontinuerlig fokus på patientforløb og patientinventering (i samarbejde med primærsektor, Dagkirurgisk Afdeling og Patienthotellet) Fælles introduktion og undervisning af sygeplejestuderende og Social og Sundhedsassistent elever Delt ledelse med to afdelingssygeplejersker i K11 Tværsektorielt screeningstilbud for hjertekar- og lungesygdomme hos 67-årigemænd og kvinder i Viborg Kommune Fysioterapeut Sidsel Noe Overlæge Kaj Døssing Ansvarlig og kontaktperson, alle initiativer: Tue Linderoth Urologisk Afdeling Neurologisk Afdeling Omlægning af urologiske patientforløb, hvilket indebærer nytænkning af ambulante funktioner, pleje og behandlingsmetoder. Pilotafprøvning af nye ansættelsesbreve (ansvarlige: Tamás Barsi, Helle Skytte) VCR: Oprettelse af SCI-database Oprettelse av autonomt laboratorium Standardisering af tester i fysio- og ergoterapien Patientforløbsbeskrivelse Prøvehandling på N09 Flytning af et hus Innovation i nybyggeri Sammedagspakke i ambulatoriet Organisering af tværfaglig ledelse Mentor-ordning Udvikling af informations-app til børn av patienter med rygmarvsskade Etablering af videokonference med Neurokirurgen i Århus Fælles visitations kriterier i samarbejd med neurokirurgen i Århus Etablering af tværfaglig spasticitetsklinik Udvikling af nye arbejdsgange vedrørende ASIA-scoring Oprettelse af testcenter på hjælpemiddelområdet Christina Riis Ellen Merete Hagen, VCR Etablering af tværfaglig spasticitetsklinik Dorthe Dahl Hoffmann Neurorehabilitering: 3

4 Medicinsk Afdeling Børneafdelingen Etablering af rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinsons Sygdom Projekt vedrørende effektivisering af planlægning (møder og indsatser) i Neurorehabiliteringen. Effektivisering i forbindelse med indlæggelse på Neurorehabiliteringen en tværfaglig instruks. Fastlæggelse af indlæggelsestidens længde i Neurorehabiliteringen. Udskrivelse - videokonference med kommunerne Tværsektorielt udskrivelsesmøde for patienter med parkinson sygdom Akut Neurologi/neurologisk ambulatorium Etablering af en tværfaglig hovedpineklinik Hovedpineskole en tilbud i hovedpineklinikken. Ambuflex i neurologisk ambulatorium effektivisering af behov for fremmøde i epilepsiklinikken Elektronisk kommunikation ved det udgående apopleksiteam. En del af Det gode patientforløb - Det udgående apopleksiteam- et samarbejde med tre kommuner. Projekt: At flette kvalitetsarbejde og innovation SMS er imellem akutafsnit og hjerteafsnit med besked om nye patienter. Ændret organisering i akutafsnittet. Tværfaglig AFLI-klinik i hjerteambulatoriet. Indførelse af aftaleark til patienter i Endokrinologisk ambulatorium. Projekt i Nefrologisk speciale vedr. effektivisering og kvalitetsforbedring af patientforløbet for nyrepatienter fra start til slut. IV-Væske i eget hjem Fremskudt visitation Lifeline Afprøvning af teleudstyr i behandlingen af neonatale børn Margit Kristensen, Ulla Bleshøy Margit Kristensen Jytte Kjær Ulla Bleshøy Margit Kristensen Margit Kristensen Tina Skov Hansen Malene Boel, Marianne Højberg Ulla Veng Helle Kristensen, Anne-Britt Roesen Karin Holm Tidligt hjemmeophold neonatalafdelingen Tine Pilgaard 4

5 Lejring af for tidligt fødte børn Lene Birkner Nielsen & Tove Westmark Undgå adskillelse af mor og barn Trine Fabricius Familie Centreret Pleje Optimering af kontaktpersonordning på B16. - Indlæggelsessamtale ved overflytning fra AMA til B16. Triagering af børn i børnemodtagelsen oplevelse af ventetid Overvægtige børn ROS Steroidcreme-ophør for allergitest Lene Hald Kristiansen, Annegrete Simonsen, Søs Pinderup, Heidi Bisgaard Annegrete Simonsen, Kirsten Skytte, Marianne Eg Marianne Eg Josefine Gradman, Lis Kruse E-learningsprojekt om lægemiddelregning Comfort Neo certificering på B56 smertescoring af børn op til 28 dage Smerteindsats på Børneafdelingen - smertescoring af børn over 28 dage Ametop kvalitetssikringsprojekt om anvendelse af Ametop ved stikprocedurer hos børn Marianne Eg, Linda Jeffery Lene Birkner Nielsen, Tina Maagaard, Birte Kristensen, Anne Rossavik, Marianne Eg Lene Birkner Nielsen, Marianne Eg, Dorte Goul, Kirsten Skytte, Jens Peter Nielsen Astrid Bruun Rasmussen & Marianne Eg Tryghed gennem digitale løsninger udvikling af digitale løsninger til at gøre forældre med syge børn mere trygge i kontakten med sundhedsvæsnet Maria Brinck Krog, Marianne Eg & Dagny Kloster, Sofie Thordal (Herning Børneafdeling) Patienters udeblivelse til aftalt tid i Børneambulatoriet Simulationstræning på Børneafdelingen. Ulla Holm, Marianne Eg Anne-Cathrine Viuff Finnemann, Mads Buhl, Jens Peter Nielsen, Marianne Eg Kognitiv mesterlære i hverdagen. Kvalitetssikring af en ny mesterlære metode for læger og medicinske studenter. Spinalpunktur øvelser på fantom. Færdighedsøvelser for læger Thomas Balslev, Jens Peter Nielsen Thomas Balslev, Jens Peter Nielsen 5

6 Hammel Neurocenter Akutafdelingen Kvindeafdelingen Diagnostisk Center Dagens case: En ny metode til læring af klinisk ræsonnering Del din viden - Simulationstræning Døgnrytmeprojekt på Klinik for tidlig neurorehabilitering Bristede drømme nyt håb, tværsektorielt projekt målrettet unge med hjerneskade - Tværsektoriel understøttelse af specialiserede forløb for borgere med erhvervet hjerneskade. Understøttelse af specialiserede sager Blodtransfusioner i primærsektoren Tværsektoriel videokonference Animationsfilm med oplysninger til gravide, fødende og barslende Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (TELE-Kol) Astrid Bruun Pedersen, Torjus Skajaa, Thomas Balslev Inge Pinholdt Simone Kellenberger Ole Krogh Pedersen Jette Maria Bjærge Sara Rose Newell Afdelingssygeplejerske Marianne Æ. Pedersen og Overlæge Frank Andersen Informationsfilm om billeddiagnostiske undersøgelser i Radiologisk Afdeling Kvalitetsudviklingsmedarbejder Donika Tufa Infoskærme i Radiologisk Afdeling Open acces Online Booking af røntgen thorax/knogleundersøgelser Donika Tufa Projektleder Bart van West Koordinerende specialist, Radiograf Karin Kronborg og Udviklings- og kvalitetskoordinator Annette Meyer Balle IT støttet tovejs kommunikation mellem patienter og personale Radiologisk afdeling Udviklings- og kvalitetskoordinator Annette Meyer Balle Videokonference med praksislæger via ipad (Tværsektoriel videokonference for patienter med multisygdom) Projektleder Bart van West og Kvalitetsudviklingsmedarbejder Louise Boisen Inddragelse af patienter og pårørendes ressourcer i et akut medicinsk indlæggelsesforløb: fælles kultur på tværs af afsnit og faggrupper (Kulturprojekt). Et udviklingsprojekt med formål at udvikle og implementere nye arbejdspraksisser og en Afsnitssygeplejerske Heidi Sabroe og Ledende terapeut Mette Svendsen 6

7 fælles kultur på tværs af faggrupper og afsnit, hvor patientens og evt. pårørendes ressourcer inddrages. Polyfarmaci Projektleder Bart van West TUE Tværfaglig Udredningsklinik Lørdagsstuegang Accelereret pneumoni-patientforløb Akut amb M3-kræftteam Let adgang til CT-kolografi uden foregående henvisning Projektleder Bart van West Ledende overlæge Agnete Hedeman Nielsen og overlæge Torben Legaard Kvalitetsudviklingsmedarbejder Rikke Aarhus Afsnitssygeplejerske Heidi Sabroe Afdelingssygeplejerske Marianne Æ. Pedersen Annette Meyer Balle 7

8 Afdeling Tværsektorielle udviklingstiltag Kontaktperson Center for Planlagt Kirurgi "Palliation på tværs", projektleder Anne Marie Kærsgaard "Et interaktivt skulderløft", projektleder Anne Marie Kærsgaard Anne Marie Kjærsgaard Anne Marie Kjærsgaard Innovation Midt, Admistrationen Integrated Care Skive Sundhedshus Patientinventering Identifikation af cpr-numre på tværs af hospital og kommuner Open acces Anne Bendix & Mette Dahl Jacobsen, & Mette Dahl Jacobsen Mette Dahl Jacobsen Kirurgisk Afdeling Karkirurgisk Tiltag indenfor Klyngestyregruppe-regi Tiltag indenfor Kontaktgruppe-regi Tiltag indenfor Klyngerbrugerrådet Telesår Task Force Forløbskoordination den ældre medicinske patient På patientens præmisser Patientinvolvering Klyngebrugerråd Kontinuerlig fokus på patientforløb og patientinventering (i samarbejde med primærsektor, Dagkirurgisk Afdeling og Patienthotellet) Tværsektorielt screeningstilbud for hjertekar- og lungesygdomme hos 67-årigemænd og kvinder i Viborg Kommune & Mette Dahl Jacobsen Anette Lundsgaard Larsen Tue Linderoth Neurologisk Afdeling VCR: Oprettelse af testcenter på hjælpemiddelområdet Ellen Merete Hagen, VCR Neurorehabilitering: Etablering af rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinsons Sygdom Tværsektorielt udskrivelsesmøde efter Margit Kristensen, Ulla Bleshøy 8

9 endt rehabiliteringsforløb Udskrivelse - videokonference med kommuner Tværsektorielt udskrivelsesmøde for patienter med parkinson sygdom Akut Neurologi/neurologisk ambulatorium Elektronisk kommunikation ved det udgående apopleksiteam. En del af Det gode patientforløb - Det udgående apopleksiteam- et samarbejde med tre kommuner. Margit Kristensen Margit Kristensen Helle Kristensen, Anne-Britt Roesen Medicinsk Afdeling Hammel Neurocenter Akutafdelingen Kvindeafdelingen Diagnostisk Center IV-væske i eget hjem Fremskudt visitation Døgnrytmeprojekt på Klinik for tidlig neurorehabilitering Bristede drømme nyt håb, tværsektorielt projekt målrettet unge med hjerneskade - Tværsektoriel understøttelse af specialiserede forløb for borgere med erhvervet hjerneskade. Understøttelse af specialiserede sager Blodtransfusioner i primærsektoren Tværsektoriel videokonference Animationsfilm med oplysninger til gravide, fødende og barslende Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (TELE-Kol) Open acces Annette Bardram Fenger Annette Bardram Fenger Simone Kellenberger Ole Krogh Pedersen Jette Maria Bjærge Sara Rose Newell Afdelingssygeplejerske Marianne Æ. Pedersen og Overlæge Frank Andersen Projektleder Bart van West IT støttet tovejs kommunikation mellem patienter og personale Radiologisk afdeling Udviklings- og kvalitetskoordinator Annette Meyer Balle Videokonference med praksislæger via ipad (Tværsektoriel videokonference for patienter med multisygdom) TUE Tværfaglig udredningsklinik Let adgang til CT-kolografi uden foregående henvisning Projektleder Bart van West og Kvalitetsudviklingsmedarbejder Louise Boisen Projektleder Bart van West Annette Meyer Balle 9

10 Børneafdelingen Online Booking af røntgen thorax/knogleundersøgelser Tryghed gennem digitale løsninger udvikling af digitale løsninger til at gøre forældre med syge børn mere trygge i kontakten med sundhedsvæsnet Overvægtige børn ROS Lifeline Afprøvning af teleudstyr i behandlingen af neonatale børn Koordinerende specialist, Radiograf Karin Kronborg og Udviklings- og kvalitetskoordinator Annette Meyer Balle Maria Brinck Krog, Marianne Eg & Dagny Kloster, Sofie Thordal (Herning Børneafdeling) Marianne Eg Karin Holm 10

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

HVOR ENKELT KAN DET GØRES?

HVOR ENKELT KAN DET GØRES? HVOR ENKELT KAN DET GØRES? EKSEMPLER PÅ AFBUREAUKRATISERING PÅ REGIONALE ARBEJDSPLADSER 1 INDHOLD 1. Optimeret diagnoseforløb: Fra 1 år til 1 måned 4 2. Ét regnskab i stedet for to 4 3. Digitalisering

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN HJEM RESUME KONTAKT OM SPIR 01 Den uafhængige samarbejdsmodel 02 Den parallelle samarbejdsmodel 03 Den serielle samarbejdsmodel 04 Gensidigt afhængige samarbejdsmodel 05 Bilag KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere