SAMARBEJDSAFTALE. Salg af erhvervsgrunde. 1 Indledende arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSAFTALE. Salg af erhvervsgrunde. 1 Indledende arbejde"

Transkript

1 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade Haslev og Business Faxe Erhvervshuset Grobund Finlandsgade Haslev Indgås hermed følgende SAMARBEJDSAFTALE Om Salg af erhvervsgrunde 1 Indledende arbejde Til brug for vurderingen af omfanget af interesse for køb af kommunalt ejede erhvervsgrunde og til brug for lokalisering af attraktive erhvervsområder, skal Business Faxe løbende orientere Faxe Kommune om henvendelser fra erhvervsvirksomheder, som enten er interesseret i at købe konkrete erhvervsgrunde, der ikke er udbudt til salg, eller som er interesseret i at etablere virksomhed i eksisterende eller potientelt nye erhvervsområder. Business Faxe skal også orientere Faxe Kommune, hvis Business Faxe får tilkendegivelser fra erhvervsvirksomheder, som ønsker at etablere nye virksomheder i de nuværende eller fremtidige erhvervsområder, hvis det vurderes at være seriøse henvendelser, som kun kan realiseres, hvis kommunen enten ændrer eller udarbejder en ny lokalplan for et konkret område.

2 2 Beslutningsprocessen Beslutning om salg af kommunale grunde træffes af Faxe Byråd i overensstemmelse med reglerne i styrelsesloven. Når byrådet har besluttet at udbyde en eller flere erhvervsgrunde til salg, skal de udbydes i overensstemmelser med reglerne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Center for Udvikling vurderer, hvordan de enkelte grunde skal udbydes, herunder om der er behov for at lade en ejendomsmægler forestå udbuddet. Center for Udvikling sørger også for den efterfølgende kontakt til enten ejendomsmægler eller Business Faxe. Faxe Kommune kan altid frit vælge, om erhvervsgrunde skal udbydes gennem en ejendomsmægler eller i et samarbejde med Business Faxe. 3 Udbud via ejendomsmægler Når udbuddet af erhvervsgrunde varetages af en ejendomsmægler, vil Business Faxe blive orienteret om udbuddet, og kommunen vil sørge for, at Business Faxe får tilsendt en kopi af annonceteksten, så Business Faxe kan henvise eventuelt interesserede købere til den ejendomsmægler, som forestår udbuddet. Annonceringen og salgsarbejdet vil i disse tilfælde blive varetaget af ejendomsmægleren, der alene vil være berettiget til at modtage honorar ved et salg af disse grunde. 4 Udbud i et samarbejde med Business Faxe 4.1 Annoncering Når Faxe Kommune vælger at udbyde erhvervsgrunde i et samarbejde med Business Faxe, skal grundene som minimum annonceres til salg i den lokale Ugeavis. Center for Udvikling skal sørge for denne annoncering og for offentliggørelsen af annoncen på kommunens hjemmeside Business Faxe skal sørge for, at annonceteksten enten bliver offentliggjort på Business Faxes hjemmeside eller, at der lægges information ind på denne hjemmeside om hvilke erhvervsgrunde, kommunen har udbudt til salg suppleret med et link til Faxe Kommunes hjemmeside. Hvis det vurderes, at der er behov for yderligere annoncering, skal Business Fae sørge for denne annoncering efter nærmere aftale med Faxe Kommune. Behov for skiltning på/ved de udbudte grunde skal også aftales konkret mellem parterne.

3 Faxe Kommune sørger for opsætning af større til salg skilte i erhvervsområder, hvor der udbydes flere grunde til salg samtidigt. Business Faxe sørger for opsætning af mindre til salg skilte, når der udbydes en eller enkelte grunde til salg. 4.2 Salgsmateriale I forbindelsen med forberedelsen af udbud og salg af erhvervsgrunde skal Business Faxe sørge for følgende: Udarbejdelse af salgsmateriale i et samarbejde med Center for Udvikling i Faxe Kommune. Faxe Kommune leverer i den forbindelse det materiale og de informationer vedrørende grundene, som kommunen er i besiddelse af, herunder oversigtskort, købsaftaler m.m. Business Faxe sørger for at samle materialet i en repræsentativ mappe og supplere med eventuelt yderligere relevant materiale. 4.3 Salgsarbejde Når salgsannoncen har været indrykket i Ugeavisen skal Business Faxe sørge for følgende: Lægge annonceteksten eller information om de udbudte grunde på Business Faxes hjemmeside med link til kommunens hjemmeside. Opsætte til salg skilt, hvis der kun udbydes en eller enkelte erhvervsgrunde til salg, og efter aftale med Faxe Kommune sørge for, at der bliver opsat større skilte, hvis der udbydes flere erhvervsgrunde til salg i en større udstykning. Fremsende udbudsmateriale til alle interesserede købere. Faxe Kommune modtager således kun oplysning om navn og adresse på eventuelt interesserede købere. Disse oplysninger videresendes til Business Faxe, og kommunen orienterer alle interesserede om, at udbudsmaterialet vil blive fremsendt af Business Faxe. Forevise grundene for interesserede købere Faxe Kommune vil henvise alle interesserede til at træffe direkte aftale med Business Faxe om en besigtigelse af grundene. Yde generel bistand til alle eventuelt interesserede med besvarelse af spørgsmål og fremskaffelse af supplerende oplysninger og materiale vedrørende grundene i det omfang det er muligt. Business Faxe skal endvidere sørge for: Udarbejdelse af oversigt over hvem, der har fået tilsendt udbudsmateriale, som fremsendes til kommunen efter anmodning. Offentliggøre og løbende ajourføre kort over de områder, hvor der erhvervsgrunde til salg. Løbende orientere Faxe Kommune om status på salgsprocessen for grundene.

4 Foranledige at underskrevne købsaftaler bliver fremsendt til Faxe Kommune, og at interesserede købere bliver gjort opmærksom på, at købsaftalen betragtes som et købstilbud, indtil aftalen er underskrevet af kommunen. Sørge for generel opfølgning på sagerne i det omfang, det vurderes at være nødvendigt. Business Faxe skal i øvrigt varetage kommunens interesser bedst muligt og skal til enhver tid sørge for at være kommunen behjælpelig med at skabe og opretholde interessen for køb af de kommunale erhvervsgrunde. Business Faxe skal også arbejde for, at erhvervsgrundene sælges til højestbydende, og det skal derfor tilkendegives overfor alle interesserede, at uanset om grundene er udbudt til en fast pris, er udgangspunktet at alle grunde sælges til højestbydende. Det skal også tilkendegives overfor interesserede købere, at grundene som udgangspunkt sælges efter først til mølle princippet. 5 Honorering Business Faxe er berettiget til et honorar på 1,5% af købesummen for de erhvervsgrunde, som bliver solgt på baggrund af ovennævnte samarbejde mellem Faxe Kommune og Business Faxe. Denne honorering omfatter ikke de erhvervsgrunde, hvor salget varetages af en ejendomsmægler, jfr. 3. Fakturering af honorarer kan ske kvartalsvis, hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. december. Der kan først faktureres honorar for en grund, når Faxe Kommune har modtaget hele købesummen for denne. Betaling skal ske 30 dage efter, at Faxe Kommune har modtaget fakturaen. Faxe Kommune afholder de løbende udgifter til annoncering i dagspressen og offentliggørelse af annoncetekster på kommunens hjemmeside. Business Faxe afholder de løbende udgifter til offentliggørelse af annoncetekster eller informationer om de udbudte erhvervsgrunde på Business Faxes hjemmeside. 6 Nærværende aftale er gældende fra den xxxxxxxx og indtil den skriftligt opsiges af en af parterne. Opsigelse kan ske med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned. Faxe Kommune kan dog opsige aftalen uden varsel, hvis Business Faxe tilsidesætter en eller flere af sine pligter i henhold til denne aftale. Der skal dog forinden fremsendes et skriftligt påkrav til Business Faxe med en frist på 14 dage til at få bragt forholdet i orden.

5 Haslev, den Haslev, den Faxe Kommune Business Faxe

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: 845-00001 Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil:

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

BYGGEGRUNDE I LISBJERG

BYGGEGRUNDE I LISBJERG BYGGEGRUNDE I LISBJERG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg ELEVVEJ 11B, 11C, 11D, 11E, 11F og 15

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter.

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter. Formidlingsaftale om salg Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref.: 75903229 / Tue Højvang Hattens 1. Parterne Stilling: Adresse: Undertegnede sælger:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge

Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge 1. Baggrund Kolding Kommunes flygtningekvote for 2015 er på 215 personer. Hertil kommer familiesammenførte

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere