Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015"

Transkript

1 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup Referat : Referent : Flemming Larsen Referat udkast sendes senest Referat udsendes senest den Afbud : Niels Martin, Rikke 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet Intet at bemærke 2. Status på økonomi Efter anbefaling fra revisorer er lavet forslag til budget- og regnskabsprincipper, som tydeliggør ansvar og arbejdsgange for kasserer, bestyrelse og udvalg. Formålet er at at sikre et gennemsigtigt regnskab og interne kontroller jfr DGIs syv gode råd for at undgå svindel. Forslaget vedlægges dagsordenen Orientering om kontingentopkrævning i år og status på indbetalinger. Thomas orienterer om planen for opkrævning for kommende år. Bestyrelsen godkendte et notat med elleve budget- og regnskabsprincipper, som træder i kraft med det samme. Principperne sendes til revisorer og interesserede kan få dem tilsendt. Opkrævning af kontigent via betaling er sat i gang. Der er 112 personer, der mangler at betale kontigent for 2015 En del medlemmer især unge er uafklarede i forhold til om de vil være på hold/ikke hold og flere voksne har ikke besluttet om de fremover er aktive eller passive medlemmer. Alle bedes beslutte sig nu og straks indbetale det rette kontingent. Der udsendes rykker i løbet af en uge. Det har vist sig, at enkelte har været registreret forkert og ikke har modtaget oprkrævning. 245 har betalt kontingent inden for fristen. Fra 2016 indføres automatisk kortindbetaling, da det system fungerer bedre sammen med Conventus end det planlagte NETS betalingsservice.

2 De første 3 mdrs regnskab er er nu bogført. Der har været et arrangement for en 8. kl. Indtægt 1500,- Der arbejdes pt. på at oprette en konto til kontantbetalinger (Gæsteroning, Nøgler, Skabe og svømmehal) Betalingerne vil kunne gennemføres med mobile Pay/Swipp Kontokort i Kvickly: Det blev besluttet at sløjfe det ene kontokort, da det giver for mange problemer med bogføring, fordi der ikke bliver afleveret bonner fra køb i Kvickly. Grethe har det andet kort til løbende udgifter. Kortet er kun til brug for Grethe. Har man brug for kontanter til indkøb til klubben kan man henvende sig til Thomas, hvis man ikke selv vil lægge penge ud. Thomas 3. Nyt fra udvalgene Instruktørudvalg ved Rikke Der har været afholdt møde i instruktørudvalget. Der arbejdes på førstehjæpskursus Børn og Unge udvalg ved Rasmus Der mangler en træner til nybegynderne i turkajak. Nybegynderne i turkajak bliver tilbudt at sejle med på Kom godt i gang om mandagen. Rasmus formidler. Aktivitetsudvalg ved Niels Martin/Bente intet at bemærke planlægningen af aktiviteter kører Idrætsudvalg ved Claus Der har været tur til Paradisløbet. Claus sørger for, at der bliver gjort mere reklame for de løb som klubben har prioriteret. F.eks. på hjemmeside og rokort Hus og Materieludvalg ved Per Det er godkendt, at der bliver lagt fliser over stien. Der bliver lagt fliser i fuld bredde hele vejen ned til broen. Per finder folk til at lægge fliserne Den nye hejs på broen: Middelfart Kommune har bevilget den fulde udgift til hejsen fra handicappuljen Der er tilfredshed med anvendeligheden. Det virker. Der er lidt utilfredshed med placering af hejset, som dog har været nødvendig af tekniske grunde Bent Quorning modtager gerne tilbagemelding og forslag. Bestyrelsen overvejer at indkøbe et ekstra bromodul. Per undersøger hvor meget et nyt brofag koster Kajakreparationsudvalg ved Flemming Nummerering af bådpladser bliver snart lavet. Bent Quorning er ansvarlig samt Tom og Flemming Laursen Informationsudvalg ved Flemming Sildenyt er på vej i trykken. Deadline for Sildenyt fastlægges med faste årlige datoer. Kommunikation og hjemmeside behandles senere Svagstrømmen ved Bente Møde med rengøringsholdet har været afholdt.

3 I højsæsonen bliver der gjort rent på toiletterne 2 gange pr. uge. 4. Afholdte og kommende aktiviteter - Standerhejsning og standerhejsningsfest God dag. God fest. Der var meget styr på det. Det var dejligt. Stor ros til aktivitets- og festudvalget. - Fænø Rundt Der er d.d. 7 deltagere et lavt antal. Claus rykker de andre klubben og klubbens medlemmer opfordres til at tilmelde sig. - Le Mans Aktivitetsudvalget arbejder på sagen. Kl. 10:30 bliver der aktion på de glemte sager. Der er navngivning af både kl 11 - Planlægning af Naturens Dag den Intet nyt. Klubmesterskabet Gennemføres den 29. august Idrætsudvalget står for arrangementet og henter ideer til konkurrencer fra udvalgene. Diverse arrangementer: 27/5 arrangement for Produktionsskolen 2/6 arrangement for Projekt UngNU Der er indtægter v. begge arrangementer. 5. Forslag til nye sikkerhedsbestemmelser En arbejdsgruppe har lavet forslag til nye sikkerhedsbestemmelser. Bestemmelserne ligger i forlængelse af DKFs sikkerhedsbestemmelser. Der er arbejdet med en tydeligere formulering, der foreslås nogle opstramninger og ansvaret for sikkerheden er præciseret. Bilag: Forslag til Sikkerhedsbestemmelser Ved Bente Forslaget blev godkendt med få rettelser. Ros til arbejdsgruppen(sikkerhedsgruppen), der også skal medvirke i implementeringen, som er meget vigtig. Sikkerhedsbestemmelserne udsendes via nyhedsmail og skal være klar til begynderne. Bente 6. Nye regler for gæsteroning På generalforsamlingen varslede bestyrelsen, at den vil arbejde med nye bestemmelser om gæsteroning. På generalforsamlingen var der stemning for, at klubben skal være rummelig ift gæsteroning, og at det skal vurderes, om der skal være forskellige bestemmelser for vinter- og sommerhalvår. Der er nu udarbejdet forslag om gæsteroning og ændring af ordensreglerne pkt 2.8 og forslag til afregningsform Bilag : Forslag til ændring af ordensregler Mail fra Thomas om betaling ved Rikke og Thomas Forslaget godkendt med få rettelser. Ansvarlig : Thomas og Rikke

4 7. Klubtøj med logo Der er lavet forslag til en aftale med tøjfirma om levering af rotøj med logo. Der skal tages stilling til sortimentet i det tilbud, som medlemmerne kan bestille og købe. Envidere skal der tages stilling til hvad klubben skal stille til rådighed af klubtøj til instruktører. Bilag: Præsentation af indkøbsmuligheder af klubtøj Administration af klubtøjsordning Ved Rasmus Jette Jørgensen vil gerne stå afviklingen af salg af klubtøj.. Rasmus udarbejder en præsentation, der sendes rundt. Vedr. tøj til instruktørerne bliver udvalgene spurgt til, hvor mange instruktører, trænere og hjælpere, der er på holdene. Bestyrelsen opretter retningslinjer for hvem der skal have klubtøj. Rasmus og Jette Tiden løber Der blev ikke behandlet flere punkter på dagsorden. 8. Kommunikation og hjemmeside Som en del af at realisere Vision Strategi har Bestyrelsen valgt at arbejde med synlig kommunikation. Første skridt er at få en mere klar linie om, hvad der informeres om hvor. Hvad skal på hjemmesiden, på rokortet, i nyhedsmail, i Sildenyt osv. På næste bestyrelsesmøde drøftes udvikling af hjemmesiden. Bilag : Forslag til brug af kommunikationskanaler ved Flemming Larsen Beslutning; 9. Status på køb af trailer Der orienteres om køb af ny trailer, levering, forsikring m.v. Der skal tages stilling til, hvad der skal ske med den gamle trailer. Ved Per 10. Orientering og diverse sager - Bente orienterer om Brugerrådets møde med Middelfart Kommune om Vision for marinaen og lokalplan - Der skal findes ny kontaktperson til koordineringsgruppen med andre kajakklubber (turpas, uddannnelse mv) 11. Bestyrelsens prioritering af planer til realisering af Vision og Strategi udsættes evt til mødet i juni Bestyrelsen besluttede på sidste møde at prioritere følgende 5 visioner og strategier i den kommende periode: Klubånden: 1. Der skal på alle planer stadig arbejdes på at styrke den gensidige respekt blandt andet

5 gennem fælles aktiviteter for nybegyndere og fælles aktiviteter socialt og sportsligt for tur-, kap- og havkajak. Aktiviteter 2. Der skal arbejdes på at få flere instruktører blandt andet til ungearbejdet, ligesom forældrene skal inddrages mere i arbejdet. 3. Der skal i årene fremover være fokus på at fastholde nye medlemmer og få dem til at tage ejerskab til klubben. Økonomi og organisering 4. Der skal løbende arbejdes med en synlig kommunikation og en endnu bedre brug af de kommunikationskanaler, vi har, og vi skal udvikle dem i takt med den teknologiske udvikling Klubhus 5. Der arbejdes på en udvidelse af det eksisterende klubhus På mødet laves en konkret handlingsplan for arbejdet med mål og indsatsområder. 12. Eventuelt Næste møde den Kommende punkter: - Udsatte punkter - Udvikling af hjemmeside - Behov for nye kajakker - Revision af ordensregler

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Formandens klumme. 44. Årgang april 2014 nr. 1

Formandens klumme. 44. Årgang april 2014 nr. 1 Formandens klumme 44. Årgang april 2014 nr. 1 Formand Bente Meunier Buggesgade 5 5500 Middelfart tlf. 2571 1760 Kasserer Thomas Schmidt Byvejen 25 5466 Asperup tlf. 2871 8744 Næstformand Mogens K. Hansen

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Tilstede: Rasmus, Lykke, Petur, Thomas, Carsten, Annika, Mathias, Fønss, Anders, Hanne, Jan Referent: Anders 1. Velkommen [Formanden] Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse.

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere