Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk"

Transkript

1 Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet. Mærket skal skabe tillid og tryghed hos forbrugeren. Først bliver retningslinjer og betingelser for at blive godkendt gennemgået. Herefter er vilkår og priser beskrevet. Til sidst i dokumentet kan du finde uddybende oplysninger. Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk For at en internetbutik kan blive godkendt til HandelSikkert.dk, skal følgende betingelser være opfyldt. Før du ansøger, bedes nedenstående læses igennem. Retningslinjerne er inddelt i følgende 6 punkter. Du kan finde uddybende information nederst i dokumentet: 1. Dansk hjemmeside Hjemmesiden skal være på dansk, og varen skal kunne leveres i Danmark uden, at der bliver lagt told eller anden afgift på produktet. 2. Forbrugerklagenævnets afgørelser skal efterleves En internetbutik, der er godkendt af HandelSikkert.dk, skal altid efterleve Forbrugerklagenævntes afgørelser. 3. Oplysninger før handlen På hjemmesiden skal der, som minimum, gives let adgang til følgende oplysninger: A. Praktiske oplysninger (navn, adresse, CVR-nummer osv.) B. Information om evt. mærkningsordninger C. Erhvervsmæssig hovedaktivitet D. Vejledning om varen eller ydelsen E. Pris F. Betaling og levering G. Varighed og opsigelse H. Fortrydelses-, afbestillings- og returret I. Oplysningernes gyldighedsperiode J. Kontrakt- og generelle salgsbetingelser 4. Oplysninger efter handlen Efter at en forbruger har bestilt en vare eller ydelse på din hjemmeside, skal hun eller han også have en række oplysninger. Oplysningerne gives til forbrugeren snarest muligt efter, at købsaftalen er indgået. Ved køb af varer, der fysisk skal overgives til forbrugeren, skal oplysningerne dog gives senest ved overgivelsen af varerne. Oplysningerne skal gives på et varigt medie. Det vil sige på papir eller . A. Bekræftelse af ordremodtagelse B. Erhvervsmæssig hovedaktivitet C. Vejledning om varen eller ydelsen ~ 1 ~

2 D. Pris E. Betaling og levering F. Varighed og opsigelse G. Fortrydelsesret H. Garanti, reparation og vedligeholdelse 5. Nyhedsbrev Ønskes der at udsende nyhedsbreve eller andet reklamemateriale til en kunde via , skal kunden aktivt have accepteret at modtage dette. I det tilsendte materiale til kunden skal det altid fremgå, hvordan det er muligt at afmelde sig igen. 6. Betaling Det er et krav at kunden har mulighed for at betale med kort via en sikre og krypterede forbindelse. Det er derfor et krav, at internetbutikken er tilmeldt en betalingsløsning, der er accepteret af Nets (tidligere PBS). Grunden til dette er, at banken, der har udstedt kortet bærer risikoen for transaktionen, indtil kunden har modtaget varen. Vilkår og priser Tilmelding Når de 6 punkter er accepteret og opfyldt, kan en hjemmeside blive godkendt af HandelSikkert.dk. Vi vil ved tilmeldingen kontrollere, at betingelserne er opfyldt, bl.a. ved at foretage prøvekøb og læse betingelserne på selve hjemmesiden igennem. Er betingelserne ikke opfyldt, vil du blive gjort opmærksom på fejlen og herefter have 21 dage til at rette fejlen. Du skal underrette HandelSikkert.dk når fejlen er rettet. Bliver fejlen ikke rettet og / eller bliver vi ikke underrettet inden 21 dage, bliver tilmeldingen afvist, og det indbetalte tilmeldingsgebyr er tabt. HandelSikkert.dk har altid ret til at afvise en hjemmeside. Er tilmeldingsgebyret betalt og betingelserne opfyldt, men vi alligevel beslutter at afvise en hjemmeside, vil tilmeldingsgebyret blive returneret. Løbene kontrol HandelSikkert.dk kontrollere, som minimum, at betingelserne er opfyldt 1 gang om året. Der foretages derudover løbende stikprøver af de tilmeldte hjemmesider. HandelSikkert.dk reagerer også på henvendelser fra brugerne af HandelSikkert.dk, og de kan give grund til at en side bliver kontrolleret. Finder vi, at en eller flere af betingelserne ikke bliver opfyldt, retter vi henvendelse og oplyser hvilke betingelser, der ikke bliver opfyldt. Herefter er der en tidsramme på 21 dage til at rette fejlen. Du skal underrette HandelSikkert.dk når fejlen er rettet. Bliver fejlen ikke rettet og / eller bliver vi ikke underrettet inden 21 dage efter at vi har gjort opmærksom på at betingelserne ikke bliver overholdt, vil den pågældende side blive fjernet fra HandelSikkert.dk. Alle henvisninger til og logoer fra HandelSikkert.dk skal desuden fjernes omgående og det årlige gebyr er tabt. Opsigelse og ophør HandelSikkert.dk har altid ret til at fjerne hjemmesider, vi ikke bedømmer opfylder betingelserne eller på anden måde udviser dårlig etik fra HandelSikkert.dk. ~ 2 ~

3 Aftalen kan opsiges med mindst 1 måneders skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned. Der tilbagebetales ikke for allerede indbetalt abonnement hvis aftalen ønskes opsagt før abonnementsperioden udløber. Logo og henvisninger Er en hjemmeside tilmeldt og godkendt af HandelSikkert.dk, må HandelSikkers.dk godkendt logo anvendes på siden og der må også henvise til HandelSikkert.dk i tekst eller på andre måder. Priser og betaling HandelSikkert.dk startede som et gratis tilbud til hjemmesider, der ønskede at få kontrolleret og godkendt deres sikkerhed og vilkår. HandelSikkert.dk kunne drives udelukket af reklameindtægter. De nordiske forbrugerombudsmænd vedtog i 2009 en række standpunkter, der skal være opfyldt for at overholde god markedsføringsetik vedrørende mærkning af hjemmesider. Det betyder for HandelSikkert.dk, at der skal foretages en dybere og grundigere kontrol. Den dybere kontrol kræver bl.a. at det er nødvendigt at foretage varekøb på de tilmeldte hjemmesider. Derfor er det blevet nødvendigt at kræve et tilmeldingsgebyr, samt et årligt gebyr. En tilmelding til HandelSikkert.dk koster kr. Bliver hjemmesiden godkendt til HandelSikkert.dk, vil der med i prisen for tilmelding være et års registrering på HandelSikkert.dk. Betalingen fortages forud for at kontrollen af hjemmesiden begynder. Der er et årligt gebyr på kr. for at være registreret på HandelSikkert.dk. Det er muligt at betale via bankoverførelse eller PayPal.com. Ved indbetalingen skrives hjemmesidens adresse i kommentarfeltet. Eks. HandelSikkert.dk. Du vil efter overførelsen modtage en faktura. Bankoverførelse Bank: Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads København K. Danmark Registreringsnummer-kontonummer: IBAN kontonummer: SWIFT-adresse/BIC: DK LOSADKKK PayPal.com Sendes til: ~ 3 ~

4 Uddybende information Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde, og dem kan du læse om her: 1. Kontaktoplysninger Din virksomheds hjemmeside skal som minimum oplyse virksomhedens fulde registrerede navn, forretningsadresse, postadresse (hvis forskellig fra en oplyst forretningsadresse), adresse og CVR-nummer (se Det Centrale Virksomhedsregister). Er din virksomhed et anpartsselskab eller aktieselskab, så skal hjemstedsadressen, dvs. den registrerede adresse, også oplyses (hvis forskellig fra en oplyst forretnings- eller postadresse). 2. Prisoplysninger Hvis din virksomhed vælger at oplyse pris på en vare eller ydelse på sin hjemmeside, så skal prisen angives klart og tydeligt. En forbruger skal oplyses om den samlede pris for en vare eller ydelse inklusive gebyrer, omkostninger og afgifter, herunder eventuelle leveringsomkostninger, ordregebyrer, betalingsgebyrer og moms. Hvis en nøjagtig pris ikke kan oplyses, så skal det fremgå, hvordan prisen beregnes. Inden en forbruger afgiver en ordre om køb, skal hun eller han altså være klar over den samlede pris. Kravet gælder, uanset om det er muligt at købe varen eller ydelsen direkte via hjemmesiden eller ej. 3. Personoplysninger Mange virksomheder registrerer, opbevarer, videregiver og behandler på anden måde oplysninger om fysiske personer via deres hjemmesider. Det kan være en adresse ved udsendelse af nyhedsbreve eller navn og adresse ved en kundes køb af varer eller ydelser. Persondataloven indeholder forskellige regler, som skal beskytte oplysninger om fysiske personer, og de skal også overholdes på hjemmesider. Persondataloven Persondatalovens regler gælder for registrering og anden form for elektronisk behandling af personoplysninger. Personoplysninger er enhver form for information om en bestemt fysisk person, fx navn, bopæl, adresse, telefonnummer, etnisk baggrund, religiøs overbevisning, sociale problemer, strafbare forhold eller helbred. Persondataloven gælder som hovedregel ikke for behandling af oplysninger om virksomheder. God databehandlingsskik Hvis din virksomhed registrerer oplysninger om fysiske personer via sin hjemmeside, så skal oplysningerne behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Hvad der skal forstås ved god databehandlingsskik fremgår til dels af reglerne i persondataloven og dels af den praksis, der har udviklet sig fra Datatilsynets og domstolenes side om persondataloven. ~ 4 ~

5 Samtykke Det er som udgangspunkt en forudsætning for, at din virksomhed kan behandle oplysninger om en fysisk person, at den pågældende har givet sit udtrykkelige samtykke til det, eller at behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale, som den pågældende er part i. Har en person fx indtastet oplysninger om sig selv i forbindelse med køb, så har din virksomhed ret til at behandle oplysningerne med henblik på at kunne opfylde aftalen. Oplysningspligt Hvis din virksomhed registrerer oplysninger om en fysisk person, skal den oplyse personen om blandt andet følgende: Virksomhedens identitet, formålet med behandlingen af oplysningerne, modtagerne af oplysningerne, personens ret til at få indsigt i og korrigere oplysningerne, og personens ret til at gøre indsigelse mod din virksomhed behandling af oplysningerne. Oplysningspligten opfyldes ofte ved en persondatapolitik, se nedenfor. Videregivelse Din virksomhed må ikke videregive oplysninger om en fysisk person til andre, medmindre personen har givet sit udtrykkelige samtykke til det. Dog kan din virksomhed videregive generelle, ikke følsomme oplysninger uden en persons samtykke såsom navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse, køn og alder, hvis personen ikke har frabedt sig reklamer i CPR-registeret, og hvis personen gives mulighed for at sige nej til videregivelsen. Sikkerhedskrav En virksomhed, der behandler oplysninger om fysiske personer, skal træffe de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå, at oplysningerne fx ulovligt slettes eller ændres, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller på anden måde behandles i strid med persondataloven. Benyttede it-systemer skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Anmeldelse og registrering Hvis din virksomhed behandler følsomme oplysninger om en person om fx politisk overbevisning, helbredsmæssige forhold, strafbare forhold eller sociale problemer, skal virksomheden anmelde det til Datatilsynet, som herefter vurderer, om der kan gives tilladelse til behandlingen. Behandling af oplysninger om generelle, ikke følsomme forhold såsom navn, adresse, køn og alder skal ikke anmeldes til Datatilsynet. Overholdelse Mange virksomheder søger at overholde reglerne i persondataloven ved at have en persondatapolitik liggende på deres hjemmeside, som beskriver, hvordan virksomheden behandler oplysninger om fysiske personer. Om det er tilstrækkeligt til at overholde persondataloven afhænger af de konkrete omstændigheder. ~ 5 ~

6 4. Vejledning om varen eller ydelsen En forbruger skal oplyses om karakteren af og de væsentligste egenskaber ved de varer eller ydelser, der udbydes til salg. Hvor mange detaljer, der skal gives, afhænger af den konkrete vare eller ydelse. Generelt skal der gives så mange oplysninger, at en forbruger har mulighed for at vurdere en vare eller ydelse, herunder brugsegenskaber, holdbarhed, farlighed og vedligeholdelsesmulighed. 5. Betaling og levering En forbruger skal oplyses om betalings- og leveringsvilkår, fx betalingsfrist og (forventet) leveringsdato. Medmindre andet fremgår af købsaftalen, skal virksomheden levere varen eller ydelsen senest 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren har afgivet sin ordre. Hvis virksomheden ikke leverer en leverance i sin helhed til tiden, kan forbrugeren som udgangspunkt træde tilbage fra købet. 6. Varighed og opsigelse Hvis din virksomhed løbende leverer varer eller ydelser til en forbruger såsom undervisning eller kropspleje, skal der oplyses om en eventuel uopsigelighedsperiode og det varsel, forbrugeren kan opsige aftalen med. En forbruger har som udgangspunkt et lovmæssigt krav på at kunne opsige en aftale om løbende levering af varer eller ydelser med én måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder, siden aftalen blev indgået. 7. Fortrydelses-, afbestillings- og returret Hvis en forbruger har fortrydelses-, afbestillings- eller returret ved køb af en vare eller ydelse, så skal det oplyses på hjemmesiden. Afbestillings- og returret er ikke lovpligtigt og afhænger derfor af, om du ønsker at give dine kunder retten eller ej. Fortrydelsesretten er derimod lovpligtig, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Du kan læse mere om fortrydelsesretten under punktet fortrydelsesretten. 8. Oplysningernes gyldighedsperiode Det er ikke kun et krav, at de oplysninger, der er nævnt ovenfor, gives til en forbruger, der overvejer at købe en vare eller ydelse på din hjemmeside. Forbrugeren skal også oplyses om, hvor længe oplysningerne og herunder den oplyste pris er gældende. På den måde sikres det, at forbrugeren ved, hvornår hun eller han skal slå til for, at der kan handles på de oplyste betingelser. 9. Kontrakt- og generelle salgsbetingelser Din virksomhed skal stille kontraktbetingelser og generelle salgsbetingelser til rådighed på sin hjemmeside på sådan en måde, at en forbruger, der overvejer at købe en vare eller ydelse, har mulighed for at oplagre eller gengive betingelserne. Kravet skal sikre, at en forbruger, der køber en vare eller ydelse på din virksomheds hjemmeside, er helt klar over, hvad betingelserne for købet er. ~ 6 ~

7 Efter købet skal forbrugeren have følgende oplysninger tilsendt på et varigt medie (eks. papir eller ): 1. Bekræftelse af ordremodtagelse Hvis din virksomhed modtager en ordre fra en kunde via sin hjemmeside, så skal modtagelse af ordren bekræftes elektronisk uden unødig forsinkelse, dvs. ved automatiske systemer straks og ellers hurtigst muligt efter, at en ordre ligger på din server. Bekræftelse kan ske ved, at kunden fx viderestilles til en ny side, som bekræfter modtagelse, at modtagelse bekræftes pr. eller at modtagelse bekræftes via et automatisk system. 2. Købsbetingelser De oplysninger, en forbruger har fået om din virksomheds navn, adresse og erhvervsmæssige hovedaktivitet, vejledning om varen eller ydelsen, pris, betaling og levering, varighed og opsigelse, og fortrydelsesret, jf. Oplysninger før handlen, skal gives til forbrugeren igen efter handlen. Denne gang dog på papir eller et andet varigt medium som fx , medmindre forbrugeren allerede har fået oplysningerne i denne form. 3. Garanti, reparation og vedligeholdelse Hvis din virksomhed har givet garanti på en vare eller ydelse eller har forpligtet sig til at reparere eller vedligeholde en vare eller ydelse, så skal forbrugeren have oplyst, hvad betingelserne for at bruge garantien eller få udført reparation eller vedligeholdelse er. Ligesom for købsbetingelserne gælder det, at oplysningerne skal gives på papir eller et andet varigt medium. 4. Fortrydelsesret Før et køb skal en forbruger have at vide, om hun eller han har fortrydelsesret. Hvis der er fortrydelsesret, skal forbrugeren efter et køb have at vide, hvornår fortrydelsesretten begynder, og hvor længe den varer, hvad betingelserne for at bruge fortrydelsesretten er, hvad forbrugeren skal gøre for at bruge fortrydelsesretten, og hvor meddelelse herom skal sendes hen. Oplysningerne skal gives på papir eller et andet varigt medium. Øvrige ting det er vigtigt at være opmærksom på: Tilbud og accept 1. Bindende virkning Et tilbud er bindende for den, der har afgivet det, medmindre fx afsenderadressen på en tilbuds e- mail er forfalsket, eller tilbuds en indeholder åbenlyse fejl. Den bindende virkning af et tilbud betyder, at hvis modtageren af et tilbud accepterer det inden for acceptfristen, og accepten stemmer overens med tilbuddet, så skal tilbudsgiveren opfylde tilbuddet. Et tilbud skal accepteres inden rimelig tid, hvis tilbuddet ikke siger andet. ~ 7 ~

8 2. Tilbagekaldelse Hvis man har afgivet et bindende tilbud, men ikke ønsker at være bundet af det, så kan man forsøge at tilbagekalde det. Tilbagekaldelse af et tilbud kan dog kun ske, hvis tilbagekaldelsen kommer frem til modtageren af tilbuddet, dvs. ligger på modtagerens mailserver, senest samtidig med, at modtageren får kundskab om tilbuddet, fx åbner en og læser tilbuddet. Tilsvarende regler gælder for en accept af et tilbud. 3. Forbehold på hjemmeside Hvis din virksomhed udbyder varer eller ydelser til salg på en hjemmeside, og du vil undgå at være forpligtet til at levere på de vilkår, der oplyses på hjemmesiden i enhver situation, fx af hensyn til prisændringer eller udsolgte varer, bør du tage et klart og tydeligt forbehold fx for mellemsalg, prisændringer e.l. Eller risikerer du at være juridisk forpligtet af dit tilbud og til at levere, selv om du måske ikke i praksis har mulighed for det. Fortrydelsesretten Hvis en forbruger, der har købt en vare eller ydelse på din virksomheds hjemmeside, har fortrydelsesret og vil bruge den, så skal hun eller han meddele det til din virksomhed inden for en frist på 14 dage. Det er tilstrækkeligt for at overholde fristen, at meddelelsen er afsendt til din virksomhed inden 14-dagesfristens udløb. Meddelelsen kan også gives mundtligt, men en mundtlig meddelelse er sværere at bevise. 1. Beregning af fristen Fristen på de 14 dage regnes fra det seneste af følgende to tidspunkter: 1) Den dato, hvor forbrugeren har fået det købte eller den første af flere leveringer i hænde, og 2) den dato, hvor forbrugeren har modtaget købsbetingelserne fra din virksomhed på papir eller andet varigt medium. Du kan læse mere om, hvad det er for nogle købsbetingelser, din virksomhed skal levere til forbrugeren, på siden om B2C-handel. Ved en forbrugers køb af en vare eller ydelse, der skal skræddersyes til hendes eller hans behov, så regnes fristen på de 14 dage dog fra det seneste af følgende to tidspunkter: 1) Den dato, hvor købsaftalen indgås mellem forbrugeren og din virksomhed, eller 2) den dato, hvor forbrugeren har modtaget købsbetingelserne fra din virksomhed på papir eller andet varigt medium, jf. herom lige ovenfor. 2. Fristens seneste udløb Uanset det, der står ovenfor om beregning af fristen, så udløber fortrydelsesfristen senest en bestemt dato. Hvis en forbrugers køb angår en vare, så udløber fortrydelsesfristen senest tre måneder efter den dato, hvor forbrugeren fik varen, det første parti eller den første af flere leveringer i hænde. Hvis en forbrugers køb angår en ydelse, så udløber fortrydelsesfristen senest tre måneder efter, at købsaftalen mellem jer blev indgået. Ved en forbrugers køb af en vare eller ydelse, der skal skræddersyes til hendes eller hans behov, så udløber fortrydelsesfristen dog som udgangspunkt senest på det tidspunkt, hvor din virksomhed ~ 8 ~

9 begynder skræddersyningen, forudsat at forbrugeren forinden har givet sit samtykke til, at din virksomhed kan gå i gang med skræddersyningen. Du bør få forbrugerens samtykke på skrift. 3. Fremgangsmåde Hvis en forbruger vil bruge sin fortrydelsesret, så skal hun eller han - ud over at meddele det til din virksomhed inden fortrydelsesfristens udløb - give det, hun eller han har modtaget fra din virksomhed, tilbage inden fortrydelsesfristens udløb, fx ved at overgive det til en fragtfører eller posthuset. Forbrugeren kan også undlade at modtage eller indløse forsendelsen fra din virksomhed, fx ved at lade være med at hente den på posthuset. 4. Betingelser Markedsføring Hvis en forbruger bruger sin fortrydelsesret, så skal det, hun eller han har modtaget fra din virksomhed, gives tilbage til din virksomhed på virksomhedens forretningssted i væsentlig samme stand og mængde, som det var i, da forbrugeren fik det i hænde. Hvis din virksomhed udtrykkeligt har gjort forbrugeren opmærksom på det, gælder fortrydelsesretten ikke varer, der er taget i brug, eller hvor forseglingen er brudt, fx på musik CD er. Reglerne om, hvordan virksomheder må og ikke må markedsføre sig, fremgår af markedsføringsloven. Her kan du læse om de almindelige regler om markedsføring. 1. God markedsføringsskik Markedsføringsloven indeholder en generalklausul, som siger, at virksomheder skal udvise god markedsføringsskik under hensyn til forbrugerne, andre virksomheder og almindelige samfundsinteresser. God markedsføringsskik indebærer fx, at reklamer, der udnytter angsten for sygdom er forbudte; at det er forbudt at sælge farlige produkter; og at det er forbudt at snylte på andre virksomheders goodwill. 2. Vildledende og utilbørlig markedsføring Virksomheder må ikke give vildledende eller urigtige oplysninger, udelade væsentlige informationer eller bruge vildledende, aggressiv eller utilbørlig markedsføring, hvis det er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre virksomheders økonomiske adfærd. En virksomhed skal altså fx oplyse loyalt om sine varer eller ydelser og kunne dokumentere, at oplysninger, der gives om en vares egenskaber, er rigtige. 3. Reklamers fremtoning En reklame skal fremstå sådan, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes. En virksomhed må fx ikke bruge dialogbokse i markedsføringen, fx et vindue, der fremstår som en fejlmeddelelse, men i virkeligheden er en reklame, eller bruge lydsignaler, fx en lyd, der signalerer en indkommende , men som i virkeligheden skal henlede opmærksomheden på en reklame. ~ 9 ~

10 4. Sammenlignende reklame Ved sammenlignende reklame forstås en reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til en vare eller ydelse, som udbydes af en konkurrent. Sådanne reklamer er som udgangspunkt lovlige, hvis de er objektive, ikke er vildledende, ikke skaber risiko for forveksling med en konkurrent, ikke miskrediterer en konkurrent, og ikke snylter på en konkurrents goodwill. 5. SPAM - Uanmodet henvendelse I følge markedsføringsloven må en virksomhed som udgangspunkt ikke henvende sig til nogen ved brug af eller et automatisk opkaldssystem med henblik på afsætning af varer og ydelser, medmindre modtageren af henvendelsen forinden har bedt om det. Det gælder, både når henvendelsen fremstår som en enkelt henvendelse adresseret til en bestemt person, og når der er tale om en massehenvendelse. Tip en ven Nogle virksomheder opfordrer besøgende på deres hjemmeside eller kunder til at videresende en reklame til andre eller tippe andre om virksomheden. Denne form for markedsføring er en særlig form for SPAM, og den er derfor forbudt. Det gælder ikke mindst, hvis en virksomhed tilbyder en belønning for at tippe andre i form af fx præmier eller mulighed for at deltage i konkurrencer. e-postkort Nogle virksomheder har e-postkort på deres hjemmeside, som besøgende ganske gratis kan videresende til venner, bekendte eller andre. Hvis postkortet indeholder reklamer, så er også denne form for markedsføring en særlig form for SPAM, der er forbudt. Det gælder også, selv om reklamebudskabet er forsøgt skjult eller nedtonet af virksomheden. ~ 10 ~

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger HANDELSBETINGELSER Generelle oplysninger Website: lystorvet.dk Virksomhedens juridiske navn: Hanne Purup Organisationsform: Personlig Ejet CVR: 32976336 Virksomhedsadresse:,, Danmark E- mailadresse: kontakt@lystorvet.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 %

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 % Handelsbetingelser Pet-Pocket APS CVR-nr.36454237 Contact@Pet-Pocket.dk Telefon: (+45) 79 30 41 40 (Telefonisk åbningstid 13-15) Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard,

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret),

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms.

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms. Generelt om os: Urban Cykler Hobrovej 42B 9000 Aalborg Tlf.: 98 15 54 40 CVR-nummer: 61157417 E-mail: mail@urban-cykler Vi svarer på e-mailhenvendelser inden for 1-2 hverdage. Du kan også benytte vores

Læs mere

Handelsbetingelser, gældende for private

Handelsbetingelser, gældende for private Handelsbetingelser, gældende for private Generelle oplysninger Aktieselskab 16731803 info@ep.dk 98137722 1992 Betaling På www.ep.dk kan der betales med: Dankort (ingen gebyrer) Nationalt udstedt kreditkort

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN v/camilla Markfoged Plutonvej 70 9210 Aalborg SØ CVR: 37996394 kontakt@bygug.dk Vi betræber os på, at besvare henvendelser indenfor

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Handelsbetingelser Generelle oplysninger JURIDISK NAVN: MASKINHANDLER SØREN KNUDSEN CVR: 95689655 ADRESSE: Langegade 119 DK-5300 KERTEMINDE MAIL: sk@skshoppen.dk TLF: +45-40341973 Forsikring og erstatning

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Handelsbetingelser Design Til Børn

Handelsbetingelser Design Til Børn Handelsbetingelser Generelle oplysninger Enkeltmandsvirksomhed Webshop Etableringsår: 2015 CVR.: 36 86 61 52 7400 Herning Kontakt: e-mail: hello@designtilboern.dk Telefon: 81 61 24 66 Website: www.designtilboern.dk

Læs mere

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin:

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin: 1. Virksomhedsoplysninger Køkkenfornyelse.dk v/ Lars Thorhauge CVR nr.: 14 90 48 40 Mail: webshop@koekkenfornyelse.dk Tlf.: 22 17 14 76 Telefonen er åben 9.00-16.00 i hverdagene. Webshoppen er etableret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Life- Style.dk, Skovsholm 1, 6470 Sydals, Tlf. 74422070. CVR nr. 13459932, netbutik:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 af 7 (Gældende fra 14. august 2015) Generelle oplysninger Juridisk navn: Abby`s Fashion Organisationsform: Enkeltmandsfirma CVR. nr.: 36351470 Etableringsår: 2015 Adresser: Abby`s Fashion V. Mogens

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj 2017 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag... 2 3.4

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten Indhold Indledning Anvendelsesområde Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesretten Fortrydelsesret ved køb af varer Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

E-handelsfondens mærkningsordning

E-handelsfondens mærkningsordning E-handelsfondens mærkningsordning Jan Trzaskowski, vonhaller.dk FDIH den 13. december 2000 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning Teknikneutralitet Gamle problemstillinger - ny relevans

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETTET

MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETTET MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETTET VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Markedsføring på internettet: Markedsføringsformer og -metoder.... 5 2.1. Reklameidentifikation...

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017)

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Generelle oplysninger Andreas Hardrup Amager Strandvej 222, 1, Dør 2 2300 København S 4046 7046 auniqueclothingclothes@gmail.com Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Betaling Visa Dankort Levering

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til: Pakkehotel Att.: Flipsu.dk hej@flipsu.dk Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014. Nyhedsbrev vedrørende ny forbrugeraftalelov 6. august 2014 Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og

Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og Generelle oplysninger: Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og Planeten A/S Arresøvej 18 port 3 8240 Risskov Tlf 42 62 91 19 (10-18.00) CVR-nr 35656588 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie i Danmark December 2004 Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie Indledning Denne vejledning har til formål at oplyse

Læs mere

Forretningsbetingelser for Printerpatroner.dk A/S's website

Forretningsbetingelser for Printerpatroner.dk A/S's website Forretningsbetingelser for Printerpatroner.dk A/S's website www.printerpatroner.dk Generelle oplysninger om virksomheden Virksomhedens juridiske navn: Printerpatroner.dk A/S Virksomhedens kaldenavn: Printerpatroner.dk

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1

ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1 ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1 Anlægsejer: Realdania Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler BEK nr 995 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-7002-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1457 af 17/12/2013

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S HANDELSBETINGELSER Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S Handelsbetingelserne er senest opdateret den 28. september 2015 Sådan handler man hos os 1. find den eller

Læs mere

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 10. Oktober 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Privatisering af forbrugerbeskyttelsen Kendetegn ved mobil

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Kundedata og markedsføring

Kundedata og markedsføring Kundedata og markedsføring Hvordan er reglerne - i lovgivningen - i praksis Lovgivning Persondataloven Persondataforordningen Markedsføringsloven Lov om visse forbrugeraftaler (dørsalgsloven) 2 Persondataforordningen

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Handelsbetingelser for SIFAshoppen (Gældende fra 1. november 2016)

Handelsbetingelser for SIFAshoppen (Gældende fra 1. november 2016) Handelsbetingelser for SIFAshoppen (Gældende fra 1. november 2016) Generelle oplysninger: Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg (SIFA) Forening CVR. Nr. 16513512 Teglgårds Plads 1, Niv. 9, 9000 Aalborg

Læs mere

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601 1. Forord 1.1 Ud over de produkter, der markedsføres direkte af Pixmania på hjemmesiden www.pixmania.com (herefter benævnt «hjemmesiden»), tillader Pixmania også professionelle sælgere at udbyde og sælge

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser ! PERSONDATAPOLITIK! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Generelle bestemmelser Denne Persondatapolitik for FIXNBIKE applikationen (herefter benævnt Persondatapolitikken ) gælder for alle,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

mime E3 522 mmmmå. M0553 m8 28.januar 2015 FM201591 Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven) Kapitel 1 God markedsføringsskik 0g anvendelsesområde God

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Vilkår er gældende fra 24. november 2014. I disse vilkår kan du finde informationer om persondatapolitik, reklamation, fortrydelse, ejerforhold,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven)

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven) Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven) Version 1.3 1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger (også kaldet persondata) er oplysninger, der kan henføres til en

Læs mere

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Dato: 19. december 2016 OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Ved online salg af abonnementer er der en række oplysninger, man som virksomhed skal give forbrugerne om abonnementet. Disse krav

Læs mere