Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk"

Transkript

1 Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet. Mærket skal skabe tillid og tryghed hos forbrugeren. Først bliver retningslinjer og betingelser for at blive godkendt gennemgået. Herefter er vilkår og priser beskrevet. Til sidst i dokumentet kan du finde uddybende oplysninger. Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk For at en internetbutik kan blive godkendt til HandelSikkert.dk, skal følgende betingelser være opfyldt. Før du ansøger, bedes nedenstående læses igennem. Retningslinjerne er inddelt i følgende 6 punkter. Du kan finde uddybende information nederst i dokumentet: 1. Dansk hjemmeside Hjemmesiden skal være på dansk, og varen skal kunne leveres i Danmark uden, at der bliver lagt told eller anden afgift på produktet. 2. Forbrugerklagenævnets afgørelser skal efterleves En internetbutik, der er godkendt af HandelSikkert.dk, skal altid efterleve Forbrugerklagenævntes afgørelser. 3. Oplysninger før handlen På hjemmesiden skal der, som minimum, gives let adgang til følgende oplysninger: A. Praktiske oplysninger (navn, adresse, CVR-nummer osv.) B. Information om evt. mærkningsordninger C. Erhvervsmæssig hovedaktivitet D. Vejledning om varen eller ydelsen E. Pris F. Betaling og levering G. Varighed og opsigelse H. Fortrydelses-, afbestillings- og returret I. Oplysningernes gyldighedsperiode J. Kontrakt- og generelle salgsbetingelser 4. Oplysninger efter handlen Efter at en forbruger har bestilt en vare eller ydelse på din hjemmeside, skal hun eller han også have en række oplysninger. Oplysningerne gives til forbrugeren snarest muligt efter, at købsaftalen er indgået. Ved køb af varer, der fysisk skal overgives til forbrugeren, skal oplysningerne dog gives senest ved overgivelsen af varerne. Oplysningerne skal gives på et varigt medie. Det vil sige på papir eller . A. Bekræftelse af ordremodtagelse B. Erhvervsmæssig hovedaktivitet C. Vejledning om varen eller ydelsen ~ 1 ~

2 D. Pris E. Betaling og levering F. Varighed og opsigelse G. Fortrydelsesret H. Garanti, reparation og vedligeholdelse 5. Nyhedsbrev Ønskes der at udsende nyhedsbreve eller andet reklamemateriale til en kunde via , skal kunden aktivt have accepteret at modtage dette. I det tilsendte materiale til kunden skal det altid fremgå, hvordan det er muligt at afmelde sig igen. 6. Betaling Det er et krav at kunden har mulighed for at betale med kort via en sikre og krypterede forbindelse. Det er derfor et krav, at internetbutikken er tilmeldt en betalingsløsning, der er accepteret af Nets (tidligere PBS). Grunden til dette er, at banken, der har udstedt kortet bærer risikoen for transaktionen, indtil kunden har modtaget varen. Vilkår og priser Tilmelding Når de 6 punkter er accepteret og opfyldt, kan en hjemmeside blive godkendt af HandelSikkert.dk. Vi vil ved tilmeldingen kontrollere, at betingelserne er opfyldt, bl.a. ved at foretage prøvekøb og læse betingelserne på selve hjemmesiden igennem. Er betingelserne ikke opfyldt, vil du blive gjort opmærksom på fejlen og herefter have 21 dage til at rette fejlen. Du skal underrette HandelSikkert.dk når fejlen er rettet. Bliver fejlen ikke rettet og / eller bliver vi ikke underrettet inden 21 dage, bliver tilmeldingen afvist, og det indbetalte tilmeldingsgebyr er tabt. HandelSikkert.dk har altid ret til at afvise en hjemmeside. Er tilmeldingsgebyret betalt og betingelserne opfyldt, men vi alligevel beslutter at afvise en hjemmeside, vil tilmeldingsgebyret blive returneret. Løbene kontrol HandelSikkert.dk kontrollere, som minimum, at betingelserne er opfyldt 1 gang om året. Der foretages derudover løbende stikprøver af de tilmeldte hjemmesider. HandelSikkert.dk reagerer også på henvendelser fra brugerne af HandelSikkert.dk, og de kan give grund til at en side bliver kontrolleret. Finder vi, at en eller flere af betingelserne ikke bliver opfyldt, retter vi henvendelse og oplyser hvilke betingelser, der ikke bliver opfyldt. Herefter er der en tidsramme på 21 dage til at rette fejlen. Du skal underrette HandelSikkert.dk når fejlen er rettet. Bliver fejlen ikke rettet og / eller bliver vi ikke underrettet inden 21 dage efter at vi har gjort opmærksom på at betingelserne ikke bliver overholdt, vil den pågældende side blive fjernet fra HandelSikkert.dk. Alle henvisninger til og logoer fra HandelSikkert.dk skal desuden fjernes omgående og det årlige gebyr er tabt. Opsigelse og ophør HandelSikkert.dk har altid ret til at fjerne hjemmesider, vi ikke bedømmer opfylder betingelserne eller på anden måde udviser dårlig etik fra HandelSikkert.dk. ~ 2 ~

3 Aftalen kan opsiges med mindst 1 måneders skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned. Der tilbagebetales ikke for allerede indbetalt abonnement hvis aftalen ønskes opsagt før abonnementsperioden udløber. Logo og henvisninger Er en hjemmeside tilmeldt og godkendt af HandelSikkert.dk, må HandelSikkers.dk godkendt logo anvendes på siden og der må også henvise til HandelSikkert.dk i tekst eller på andre måder. Priser og betaling HandelSikkert.dk startede som et gratis tilbud til hjemmesider, der ønskede at få kontrolleret og godkendt deres sikkerhed og vilkår. HandelSikkert.dk kunne drives udelukket af reklameindtægter. De nordiske forbrugerombudsmænd vedtog i 2009 en række standpunkter, der skal være opfyldt for at overholde god markedsføringsetik vedrørende mærkning af hjemmesider. Det betyder for HandelSikkert.dk, at der skal foretages en dybere og grundigere kontrol. Den dybere kontrol kræver bl.a. at det er nødvendigt at foretage varekøb på de tilmeldte hjemmesider. Derfor er det blevet nødvendigt at kræve et tilmeldingsgebyr, samt et årligt gebyr. En tilmelding til HandelSikkert.dk koster kr. Bliver hjemmesiden godkendt til HandelSikkert.dk, vil der med i prisen for tilmelding være et års registrering på HandelSikkert.dk. Betalingen fortages forud for at kontrollen af hjemmesiden begynder. Der er et årligt gebyr på kr. for at være registreret på HandelSikkert.dk. Det er muligt at betale via bankoverførelse eller PayPal.com. Ved indbetalingen skrives hjemmesidens adresse i kommentarfeltet. Eks. HandelSikkert.dk. Du vil efter overførelsen modtage en faktura. Bankoverførelse Bank: Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads København K. Danmark Registreringsnummer-kontonummer: IBAN kontonummer: SWIFT-adresse/BIC: DK LOSADKKK PayPal.com Sendes til: ~ 3 ~

4 Uddybende information Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde, og dem kan du læse om her: 1. Kontaktoplysninger Din virksomheds hjemmeside skal som minimum oplyse virksomhedens fulde registrerede navn, forretningsadresse, postadresse (hvis forskellig fra en oplyst forretningsadresse), adresse og CVR-nummer (se Det Centrale Virksomhedsregister). Er din virksomhed et anpartsselskab eller aktieselskab, så skal hjemstedsadressen, dvs. den registrerede adresse, også oplyses (hvis forskellig fra en oplyst forretnings- eller postadresse). 2. Prisoplysninger Hvis din virksomhed vælger at oplyse pris på en vare eller ydelse på sin hjemmeside, så skal prisen angives klart og tydeligt. En forbruger skal oplyses om den samlede pris for en vare eller ydelse inklusive gebyrer, omkostninger og afgifter, herunder eventuelle leveringsomkostninger, ordregebyrer, betalingsgebyrer og moms. Hvis en nøjagtig pris ikke kan oplyses, så skal det fremgå, hvordan prisen beregnes. Inden en forbruger afgiver en ordre om køb, skal hun eller han altså være klar over den samlede pris. Kravet gælder, uanset om det er muligt at købe varen eller ydelsen direkte via hjemmesiden eller ej. 3. Personoplysninger Mange virksomheder registrerer, opbevarer, videregiver og behandler på anden måde oplysninger om fysiske personer via deres hjemmesider. Det kan være en adresse ved udsendelse af nyhedsbreve eller navn og adresse ved en kundes køb af varer eller ydelser. Persondataloven indeholder forskellige regler, som skal beskytte oplysninger om fysiske personer, og de skal også overholdes på hjemmesider. Persondataloven Persondatalovens regler gælder for registrering og anden form for elektronisk behandling af personoplysninger. Personoplysninger er enhver form for information om en bestemt fysisk person, fx navn, bopæl, adresse, telefonnummer, etnisk baggrund, religiøs overbevisning, sociale problemer, strafbare forhold eller helbred. Persondataloven gælder som hovedregel ikke for behandling af oplysninger om virksomheder. God databehandlingsskik Hvis din virksomhed registrerer oplysninger om fysiske personer via sin hjemmeside, så skal oplysningerne behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Hvad der skal forstås ved god databehandlingsskik fremgår til dels af reglerne i persondataloven og dels af den praksis, der har udviklet sig fra Datatilsynets og domstolenes side om persondataloven. ~ 4 ~

5 Samtykke Det er som udgangspunkt en forudsætning for, at din virksomhed kan behandle oplysninger om en fysisk person, at den pågældende har givet sit udtrykkelige samtykke til det, eller at behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale, som den pågældende er part i. Har en person fx indtastet oplysninger om sig selv i forbindelse med køb, så har din virksomhed ret til at behandle oplysningerne med henblik på at kunne opfylde aftalen. Oplysningspligt Hvis din virksomhed registrerer oplysninger om en fysisk person, skal den oplyse personen om blandt andet følgende: Virksomhedens identitet, formålet med behandlingen af oplysningerne, modtagerne af oplysningerne, personens ret til at få indsigt i og korrigere oplysningerne, og personens ret til at gøre indsigelse mod din virksomhed behandling af oplysningerne. Oplysningspligten opfyldes ofte ved en persondatapolitik, se nedenfor. Videregivelse Din virksomhed må ikke videregive oplysninger om en fysisk person til andre, medmindre personen har givet sit udtrykkelige samtykke til det. Dog kan din virksomhed videregive generelle, ikke følsomme oplysninger uden en persons samtykke såsom navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse, køn og alder, hvis personen ikke har frabedt sig reklamer i CPR-registeret, og hvis personen gives mulighed for at sige nej til videregivelsen. Sikkerhedskrav En virksomhed, der behandler oplysninger om fysiske personer, skal træffe de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå, at oplysningerne fx ulovligt slettes eller ændres, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller på anden måde behandles i strid med persondataloven. Benyttede it-systemer skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Anmeldelse og registrering Hvis din virksomhed behandler følsomme oplysninger om en person om fx politisk overbevisning, helbredsmæssige forhold, strafbare forhold eller sociale problemer, skal virksomheden anmelde det til Datatilsynet, som herefter vurderer, om der kan gives tilladelse til behandlingen. Behandling af oplysninger om generelle, ikke følsomme forhold såsom navn, adresse, køn og alder skal ikke anmeldes til Datatilsynet. Overholdelse Mange virksomheder søger at overholde reglerne i persondataloven ved at have en persondatapolitik liggende på deres hjemmeside, som beskriver, hvordan virksomheden behandler oplysninger om fysiske personer. Om det er tilstrækkeligt til at overholde persondataloven afhænger af de konkrete omstændigheder. ~ 5 ~

6 4. Vejledning om varen eller ydelsen En forbruger skal oplyses om karakteren af og de væsentligste egenskaber ved de varer eller ydelser, der udbydes til salg. Hvor mange detaljer, der skal gives, afhænger af den konkrete vare eller ydelse. Generelt skal der gives så mange oplysninger, at en forbruger har mulighed for at vurdere en vare eller ydelse, herunder brugsegenskaber, holdbarhed, farlighed og vedligeholdelsesmulighed. 5. Betaling og levering En forbruger skal oplyses om betalings- og leveringsvilkår, fx betalingsfrist og (forventet) leveringsdato. Medmindre andet fremgår af købsaftalen, skal virksomheden levere varen eller ydelsen senest 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren har afgivet sin ordre. Hvis virksomheden ikke leverer en leverance i sin helhed til tiden, kan forbrugeren som udgangspunkt træde tilbage fra købet. 6. Varighed og opsigelse Hvis din virksomhed løbende leverer varer eller ydelser til en forbruger såsom undervisning eller kropspleje, skal der oplyses om en eventuel uopsigelighedsperiode og det varsel, forbrugeren kan opsige aftalen med. En forbruger har som udgangspunkt et lovmæssigt krav på at kunne opsige en aftale om løbende levering af varer eller ydelser med én måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder, siden aftalen blev indgået. 7. Fortrydelses-, afbestillings- og returret Hvis en forbruger har fortrydelses-, afbestillings- eller returret ved køb af en vare eller ydelse, så skal det oplyses på hjemmesiden. Afbestillings- og returret er ikke lovpligtigt og afhænger derfor af, om du ønsker at give dine kunder retten eller ej. Fortrydelsesretten er derimod lovpligtig, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Du kan læse mere om fortrydelsesretten under punktet fortrydelsesretten. 8. Oplysningernes gyldighedsperiode Det er ikke kun et krav, at de oplysninger, der er nævnt ovenfor, gives til en forbruger, der overvejer at købe en vare eller ydelse på din hjemmeside. Forbrugeren skal også oplyses om, hvor længe oplysningerne og herunder den oplyste pris er gældende. På den måde sikres det, at forbrugeren ved, hvornår hun eller han skal slå til for, at der kan handles på de oplyste betingelser. 9. Kontrakt- og generelle salgsbetingelser Din virksomhed skal stille kontraktbetingelser og generelle salgsbetingelser til rådighed på sin hjemmeside på sådan en måde, at en forbruger, der overvejer at købe en vare eller ydelse, har mulighed for at oplagre eller gengive betingelserne. Kravet skal sikre, at en forbruger, der køber en vare eller ydelse på din virksomheds hjemmeside, er helt klar over, hvad betingelserne for købet er. ~ 6 ~

7 Efter købet skal forbrugeren have følgende oplysninger tilsendt på et varigt medie (eks. papir eller ): 1. Bekræftelse af ordremodtagelse Hvis din virksomhed modtager en ordre fra en kunde via sin hjemmeside, så skal modtagelse af ordren bekræftes elektronisk uden unødig forsinkelse, dvs. ved automatiske systemer straks og ellers hurtigst muligt efter, at en ordre ligger på din server. Bekræftelse kan ske ved, at kunden fx viderestilles til en ny side, som bekræfter modtagelse, at modtagelse bekræftes pr. eller at modtagelse bekræftes via et automatisk system. 2. Købsbetingelser De oplysninger, en forbruger har fået om din virksomheds navn, adresse og erhvervsmæssige hovedaktivitet, vejledning om varen eller ydelsen, pris, betaling og levering, varighed og opsigelse, og fortrydelsesret, jf. Oplysninger før handlen, skal gives til forbrugeren igen efter handlen. Denne gang dog på papir eller et andet varigt medium som fx , medmindre forbrugeren allerede har fået oplysningerne i denne form. 3. Garanti, reparation og vedligeholdelse Hvis din virksomhed har givet garanti på en vare eller ydelse eller har forpligtet sig til at reparere eller vedligeholde en vare eller ydelse, så skal forbrugeren have oplyst, hvad betingelserne for at bruge garantien eller få udført reparation eller vedligeholdelse er. Ligesom for købsbetingelserne gælder det, at oplysningerne skal gives på papir eller et andet varigt medium. 4. Fortrydelsesret Før et køb skal en forbruger have at vide, om hun eller han har fortrydelsesret. Hvis der er fortrydelsesret, skal forbrugeren efter et køb have at vide, hvornår fortrydelsesretten begynder, og hvor længe den varer, hvad betingelserne for at bruge fortrydelsesretten er, hvad forbrugeren skal gøre for at bruge fortrydelsesretten, og hvor meddelelse herom skal sendes hen. Oplysningerne skal gives på papir eller et andet varigt medium. Øvrige ting det er vigtigt at være opmærksom på: Tilbud og accept 1. Bindende virkning Et tilbud er bindende for den, der har afgivet det, medmindre fx afsenderadressen på en tilbuds e- mail er forfalsket, eller tilbuds en indeholder åbenlyse fejl. Den bindende virkning af et tilbud betyder, at hvis modtageren af et tilbud accepterer det inden for acceptfristen, og accepten stemmer overens med tilbuddet, så skal tilbudsgiveren opfylde tilbuddet. Et tilbud skal accepteres inden rimelig tid, hvis tilbuddet ikke siger andet. ~ 7 ~

8 2. Tilbagekaldelse Hvis man har afgivet et bindende tilbud, men ikke ønsker at være bundet af det, så kan man forsøge at tilbagekalde det. Tilbagekaldelse af et tilbud kan dog kun ske, hvis tilbagekaldelsen kommer frem til modtageren af tilbuddet, dvs. ligger på modtagerens mailserver, senest samtidig med, at modtageren får kundskab om tilbuddet, fx åbner en og læser tilbuddet. Tilsvarende regler gælder for en accept af et tilbud. 3. Forbehold på hjemmeside Hvis din virksomhed udbyder varer eller ydelser til salg på en hjemmeside, og du vil undgå at være forpligtet til at levere på de vilkår, der oplyses på hjemmesiden i enhver situation, fx af hensyn til prisændringer eller udsolgte varer, bør du tage et klart og tydeligt forbehold fx for mellemsalg, prisændringer e.l. Eller risikerer du at være juridisk forpligtet af dit tilbud og til at levere, selv om du måske ikke i praksis har mulighed for det. Fortrydelsesretten Hvis en forbruger, der har købt en vare eller ydelse på din virksomheds hjemmeside, har fortrydelsesret og vil bruge den, så skal hun eller han meddele det til din virksomhed inden for en frist på 14 dage. Det er tilstrækkeligt for at overholde fristen, at meddelelsen er afsendt til din virksomhed inden 14-dagesfristens udløb. Meddelelsen kan også gives mundtligt, men en mundtlig meddelelse er sværere at bevise. 1. Beregning af fristen Fristen på de 14 dage regnes fra det seneste af følgende to tidspunkter: 1) Den dato, hvor forbrugeren har fået det købte eller den første af flere leveringer i hænde, og 2) den dato, hvor forbrugeren har modtaget købsbetingelserne fra din virksomhed på papir eller andet varigt medium. Du kan læse mere om, hvad det er for nogle købsbetingelser, din virksomhed skal levere til forbrugeren, på siden om B2C-handel. Ved en forbrugers køb af en vare eller ydelse, der skal skræddersyes til hendes eller hans behov, så regnes fristen på de 14 dage dog fra det seneste af følgende to tidspunkter: 1) Den dato, hvor købsaftalen indgås mellem forbrugeren og din virksomhed, eller 2) den dato, hvor forbrugeren har modtaget købsbetingelserne fra din virksomhed på papir eller andet varigt medium, jf. herom lige ovenfor. 2. Fristens seneste udløb Uanset det, der står ovenfor om beregning af fristen, så udløber fortrydelsesfristen senest en bestemt dato. Hvis en forbrugers køb angår en vare, så udløber fortrydelsesfristen senest tre måneder efter den dato, hvor forbrugeren fik varen, det første parti eller den første af flere leveringer i hænde. Hvis en forbrugers køb angår en ydelse, så udløber fortrydelsesfristen senest tre måneder efter, at købsaftalen mellem jer blev indgået. Ved en forbrugers køb af en vare eller ydelse, der skal skræddersyes til hendes eller hans behov, så udløber fortrydelsesfristen dog som udgangspunkt senest på det tidspunkt, hvor din virksomhed ~ 8 ~

9 begynder skræddersyningen, forudsat at forbrugeren forinden har givet sit samtykke til, at din virksomhed kan gå i gang med skræddersyningen. Du bør få forbrugerens samtykke på skrift. 3. Fremgangsmåde Hvis en forbruger vil bruge sin fortrydelsesret, så skal hun eller han - ud over at meddele det til din virksomhed inden fortrydelsesfristens udløb - give det, hun eller han har modtaget fra din virksomhed, tilbage inden fortrydelsesfristens udløb, fx ved at overgive det til en fragtfører eller posthuset. Forbrugeren kan også undlade at modtage eller indløse forsendelsen fra din virksomhed, fx ved at lade være med at hente den på posthuset. 4. Betingelser Markedsføring Hvis en forbruger bruger sin fortrydelsesret, så skal det, hun eller han har modtaget fra din virksomhed, gives tilbage til din virksomhed på virksomhedens forretningssted i væsentlig samme stand og mængde, som det var i, da forbrugeren fik det i hænde. Hvis din virksomhed udtrykkeligt har gjort forbrugeren opmærksom på det, gælder fortrydelsesretten ikke varer, der er taget i brug, eller hvor forseglingen er brudt, fx på musik CD er. Reglerne om, hvordan virksomheder må og ikke må markedsføre sig, fremgår af markedsføringsloven. Her kan du læse om de almindelige regler om markedsføring. 1. God markedsføringsskik Markedsføringsloven indeholder en generalklausul, som siger, at virksomheder skal udvise god markedsføringsskik under hensyn til forbrugerne, andre virksomheder og almindelige samfundsinteresser. God markedsføringsskik indebærer fx, at reklamer, der udnytter angsten for sygdom er forbudte; at det er forbudt at sælge farlige produkter; og at det er forbudt at snylte på andre virksomheders goodwill. 2. Vildledende og utilbørlig markedsføring Virksomheder må ikke give vildledende eller urigtige oplysninger, udelade væsentlige informationer eller bruge vildledende, aggressiv eller utilbørlig markedsføring, hvis det er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre virksomheders økonomiske adfærd. En virksomhed skal altså fx oplyse loyalt om sine varer eller ydelser og kunne dokumentere, at oplysninger, der gives om en vares egenskaber, er rigtige. 3. Reklamers fremtoning En reklame skal fremstå sådan, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes. En virksomhed må fx ikke bruge dialogbokse i markedsføringen, fx et vindue, der fremstår som en fejlmeddelelse, men i virkeligheden er en reklame, eller bruge lydsignaler, fx en lyd, der signalerer en indkommende , men som i virkeligheden skal henlede opmærksomheden på en reklame. ~ 9 ~

10 4. Sammenlignende reklame Ved sammenlignende reklame forstås en reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til en vare eller ydelse, som udbydes af en konkurrent. Sådanne reklamer er som udgangspunkt lovlige, hvis de er objektive, ikke er vildledende, ikke skaber risiko for forveksling med en konkurrent, ikke miskrediterer en konkurrent, og ikke snylter på en konkurrents goodwill. 5. SPAM - Uanmodet henvendelse I følge markedsføringsloven må en virksomhed som udgangspunkt ikke henvende sig til nogen ved brug af eller et automatisk opkaldssystem med henblik på afsætning af varer og ydelser, medmindre modtageren af henvendelsen forinden har bedt om det. Det gælder, både når henvendelsen fremstår som en enkelt henvendelse adresseret til en bestemt person, og når der er tale om en massehenvendelse. Tip en ven Nogle virksomheder opfordrer besøgende på deres hjemmeside eller kunder til at videresende en reklame til andre eller tippe andre om virksomheden. Denne form for markedsføring er en særlig form for SPAM, og den er derfor forbudt. Det gælder ikke mindst, hvis en virksomhed tilbyder en belønning for at tippe andre i form af fx præmier eller mulighed for at deltage i konkurrencer. e-postkort Nogle virksomheder har e-postkort på deres hjemmeside, som besøgende ganske gratis kan videresende til venner, bekendte eller andre. Hvis postkortet indeholder reklamer, så er også denne form for markedsføring en særlig form for SPAM, der er forbudt. Det gælder også, selv om reklamebudskabet er forsøgt skjult eller nedtonet af virksomheden. ~ 10 ~

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt... 4 2. Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler 4 Fortrydelsesret privatkunder 20 Gode råd om Dankort, Visa/Dankort og BlueCard 22 Gode råd, når

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette

Læs mere

Jens Ole Træholt Pedersen E-handel

Jens Ole Træholt Pedersen E-handel Jens Ole Træholt Pedersen E-handel Lovgivning B to B og B to C Handel over grænser Nordjyllands RegnskabsService Side 1 af 23 nrspost@gmail.com Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning omkring e-handel...3 1.1

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere