Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget Administration my. Ki-. i prisniveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau"

Transkript

1 El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau 6.40 Partistøtte, tilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommisioner, rd og nvn VaIg Administrationsbygninger Administration FlIes FIIes funktioner i øvrigt IT og telefoni iobcentret Miljø ldre 6.56 Byggesagsbehandling Voksen, og handicapomrdet 6.57 administration Børne og Familiecentret Diverse og udgifter efter forskellige 6.60 love indtgter 6.72 Tjenestemandspension vand og varme A.2. I forhold til nye opgaver Tilpasningeri alt B. Finansiering af tilpasningerne ved omplacering fra andre omräder Regulering af el, vand og varme finansieres at kassebehoidningen. Rammens overskud/underskud (negativ beløb = underskud) xg , Forskel positivt belob = manglende finansiering økonomi og Løn/

2 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 6.40 FIIes formal, Partistøtte Nuvrende budget, kr Partistøtte, tilskud Budgettet reguleres I henhold til forventede udgifter. Kontering / sammenteiiing af endringer: PSP I omk. xg Partistøtte, tilskud /Endring i alt /Endringsbeløb I 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/1O062014

3 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede zendringer: 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Nuvrende budget, kr Vederlag til borgme ster/viceborgmester Vederlag til udvaigsformnd Mødediter, tillgs og ud valgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejds ft rtj eneste Pension og efterløn til borg mestre Kurser, møder, rejser, repr sentation my. Mobiltelefoner Teknik og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Børne og Uddannelsesudval get Børn og Unge Udvalget økonomi og Arbejdsmar kedsudvalget Erhvervs og Turismeudval get Tidsskrifter og abonnementer Forsikringer Kørselsgodtgørelse Budgetterne reguleres i henhold til forventede udgifter. Modediter, tiiigs og udvalgsvederlag Stigning pr. 1. januar 2014 fra 75% til 90% af borgmestervederlaget. Fast vederlag Stigning p 29,20% pr. 1. juli Struer Kommune/

4 Kontering / sammenteiling af endringer: xg Vederlag til borgmester/viceborgmester xg , Vederlag til udvalgsformnd xg Mødediter, tillgs og 00003, udvalgsvederlag xg , Fast vederlag xg Godtgørelse for tabt 00005, arbejdsfortjeneste , Pension og efterløn til borgmestre xg Kurser, møder, rejser, reprsentation 00017, my xg , Mobiltelefoner my. (iphone og Pads) xg , Børne og Uddannelsesudvalget xg , Børn og Unge Udvalget xg økonomi og 00021, Arbejdsmarkedsudvalget fendring i alt /Endringsbeløb I 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/1O062014

5 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede Eendringer: 6.42 Kommisioner, râd 09 nvn Nuvrende budget, kr HusIejenvn Beboerklagenvn hen Udgifterne til bde HusIejenvn og Beboerklagenvn er faldende, og budgettet reguleres I hold til forventede udgifter. Kontering / sammentiiing af ndringer: xg Huslejenvn xg , Beboerklagenvn xg , ndring i alt EndringsbeIøb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/1O062014

6 teriale Betaling for brevstemmema Kommunalvalg Nuvrende budget, kr VaIg Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Struer Kommune/ Indberettet i /Endringsbeløb I 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Kommunalvalg , Betaling for brevstemmemateriale xg , xg /Endring i alt Kontering / sammenuelling af endringer: Regulering af budgettet I henhold til forventede udgifter. U dgifter uden overførsel driftsbudget

7 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 6.50 Administrationsbygninger Nuvrende budget, kr Struer Rdhus, ejendoms skatter Struer Rdhus, renovation og affaidshndtering Struer Rdhus, alarmsystem abonnement HusIejeindtgt østergade Jobcentret, renovation og affaidshndtering Jobcentret, alarmsystem abonnement Jobcentret, lejeudgifter Børne og Familiecentret, renovation og affaidshndte ring Børne og Familiecentret, ejendomsskatter Børne og Familiecentret, alarmsystemer abonnement Infocenter Struer, ejendoms skatter Budgetterne reguleres i henhold til regnskab Struer Kommune/

8 Kontering / sammentiiing af endringer: Struer Rdhus, renovation og affaidshndtering Struer Rdhus, ejendomsskatter Struer Rdhus, alarmsystem abonnement , østergade 11, husiejeindtgt Jobcentret, renovation og 00030, affaidshndtering , Jobcentret, alarmsystem abonnement , ]obcentret, lejeuclgifter Børne og Familiecentret, renovation 00040, og affaidshndtering xg Børne og Familiecentret, 00040, ejendomsskatter Børne og Familiecentret, 00040, alarmsystem abonnement , Infocenter Struer, ejendomsskatter ndring i alt /Endringsbelob i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/1O062014

9 Adm., dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.51 Administration Nuvrende Organisation og Udvikling 0 Adm., Vielse budget, kr Organisation og Udvikling Adm., Administrationsgebyr grundsalg Organisation og Udvikling Adm., Kontingent Organisation og Udvikling Adm., Kommunal information og annoncer Borgerservice, CSC Danmark Borgerservice, Betaling for skattedata Borgerservice, IT iøvrigt Borgerservice, Kørekort bookingsystem Borgerservice, Tolkebistand Borgerservice, Rykkergebyr my. Plan Lokal Aktions Gruppe LAG (tilskud) Plan Adm., Kontingenter økonomi og Løn, AS Afregningssystem økonomi og Løn, Sundheds datanettet økonomi og Løn, Betaling til PBS økonomi 09 Løn, Betaling for LEInr. Budgetterne er reguleret i henhold til regnskab 2013 samt forventede udgifter/indtgter. Vielse, forventede indtgter ved vielse af udenlandske statsborger. Administrationsgebyr grundsaig, frre indtgter i administrationsgebyr p grund af mindre saig. LAG tilskud, rligt tilskud kr. Kontingenter Planafdelingen, over kontingenter til Dansk Byplanlaboratorium, Landdistrik ternes og Landsforeningen for bygnings og landskabsarkitekter. FIlesrd dkker Struer Kommune/

10 Adm., Adm., Adm., Adm., Adm., Adm., Sundhedsdatanettet er et nationalt rens parter. netvrk til brug ved udveksling af data mellem sundhedssekto Kontering / samment&iing af sndringer: PSP omk. / i Organisation og Udvikling xg Vielse 00005, xg Organisation og Udvikling 00008, Administrationsgebyr grundsalg xg Organisation og Udvikling 00004, Kontingent xg Organisation 09 Udvikling 00009, Kommunal information og annoncer xg Borgerservice, CSC Danmark xg , Borgerservice, Betaling for skattedata xg , Borgerservice, IT øvrigt xg Borgerservice, Tolkebistand xg , Borgerservice, Rykkergebyr my xg Plan Lokal Aktions Gruppe 00010, LAG (tilskud) xg , Plan Kontingenter xg , AS2007 Afregningssystem xg , Sundhedsdatanettet xg , Betaling til PBS xg , Betaling for LEInr IEndring i alt fendringsbeløb 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune/

11 2015 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.51 FIIes funktioner i ovrigt Nuvrende budget, kr Kontingenter Kontingenter til KL Nordvestjysk Lederforum Byfonden Diverse møder Kantinen, saig til interne mø der Kantinen, salg til personale Kontorelever Lov og CirkuIreprogram met Tilsyn med private efter ser viceloven Puije til tilsyn/dok. takstinsti tutioner Budgetter reguleret I henhold til forventede udgifter. Kontingent til KL er fastsat til 3.494,16 kr. pr. 100 indbyggere. Budgettet reguleres I indbyggertallet pr. 1. januar henhold til Kontingent til Netvrk Limfjorden er udget. Byfonden skal riigt budgetteres med kr., men det er tidligere besluttet, at budgettet for perioden 2013 skal nulstilles, derfor ikke afsat budget i Diverse møder dkker over forplejning my. til fiies administrative møder, Iedermøder my. Bud gettet reguleres henhold til regnskab Kantinen, saig tel interne møder og tel personale reguleres i henhold til regnskab Kontorelever, budgettet reguleres henhold tel kendte kontorelever pr. 1. januar Pr. 1. au gust 2015 ansttes nye elever, og udgiftsniveauet kan ndres afhngig af om kontoreleverne er over eller under 25 r. Forskellen mellem en kontorelev over eller under 25 r er Ca kr. riegt pr. elev. Lov og CirkuIreprogrammet , reserverede midler er ikke udmøntet. Struer Kommune/

12 Kontering / sammentiiing af ndringer: sted I xg Kontingenter xg , Kontingenter til KL xg , Nordvestjysk Lederforum xg Byfonden xg , Diverse møder xg , Kantinen, saig til interne møder xg Kantinen, saig til personale , Kontorelever xg , Lov og CirkuIreprogrammet xg , Tilsyn med private efter serviceloven xg , Puije til tilsyn/dok. Takstinstitutioner IEndring i alt IEndringsbeløb 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune/

13 U dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede &ndringer: 6.52 FIIes IT og telefoni Nuvrende budget, kr KMD budgetoverskud/ underskud OctoPotal Mobil NemiD KMD budgetoverskud reguleres til 0. OctoPotal er en Iøsning til hele organisationen. Systemet bruges til projektstyring, tidsregistrering og spørgeskemaundersøgelser. Mobil NemID omfatter borgere og virksomheders adgang mobile platforme. I økonomiaftalen for 2014 er det aftalt, at kommunerne finansierer 40 pct. af de fllesoffentlige omkostninger til Mobil NemID med samlet 16,1 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mb. kr. i 2016 og frem. p Kontering / sammentiiing af ndringer: xg , KMD budgetoverskud/underskud xg , OctoPotal xg , Mobil NemiD indring i alt Endringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

14 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.53 Jobcentret Nuvrende budget, kr Tolkebistand LgeerkIringer IT (Medialogic my.) Regulering af budgettet i henhold til forventede udgifter samt regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: xg Tolkebistand xg Lgeerklringer xg , IT (Medialogic my.) fendring i alt /Endringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

15 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.55 MiIjø administration Nuvrende budget, kr Geoenviron (it) Adm.udgifter overført til van di ndvi nd in g Regulering at budgettet i henhold til forventede udgifter og indtgter. Kontering / sammentiiing af ndringer: xg Geoenviron (it) xg Adm.udgifter overført til vandindvinding ndring i alt IEndringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

16 dgifter uden overførsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede zendringer: 6.56 Digitalt system ti! modtagelse af byggeansøgninger Kommunerne og Regeringen er blevet enige om, at gore det obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitait p aile egnede serviceomrder frem mod De obligatoriske omrder indfores per by og vedtages i Folketinget. Med iovgivningen forpbigter kommunerne sig at give borgerne god digital service og have brugervenlige løsninger p de kommunale hjemmesider. Første bølge af obligatorisk digital selvbetjening blev indført 1. december Som et led denne strategi har able kommuner i Danmark pnr en besluttet at tilmelde sig Byg og Miljø som skal understøtte en digital ansøgningsproces p byggesager og udvalgte miljøsager, herunder bi.a. anmeldelse af olietanke, ansøgning om nedsivning af spildevand osv. Med Iøsningen skal borgerne fremover søge deres tilladelser indenfor de omhandbede der, via Byg og Miljø. Løsningen vii sigt gøre det muligt for borgeren at følge sin sag og frem skredet i clenne via ansøgningsportalen. Endvidere forvente yderligere opgavetyper at blive md bygget i systemet fremadrettet, i takt med at der vedtages lovgivning herom. p p opgaveomr Der er sbedes tale om et system som understøtter en Iovpligtig opgave med at stille en ansøg ningsportal til rdighed. Nuvrende budget, kr Okr Kontering / sammenteiiing af endringer: sted / xg , Byg og miljø, anskaffele , xg Byg og miljø, drift fra 2018 og frem IEndring i alt IEndringsbebob i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og mndtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

17 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.57 Voksen, Idre og handicapomrâdet administration Nuvrende budget, kr Handicap, social og psykiatri, Lgeerklringer Handicap, social og psykiatri, Tolkebistand Udvikling og administration, Kommunal lgeligt udvaig Regulering af budgettet i henhold til forventede udgifter samt regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: xg Handicap, social og psykiatri, LgeerkIringer xg Handicap, social og psykiatri, Tolkebistand xg Udvikling og administration, Kommunal lgeligt udvalg IEndring i alt Endringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

18 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.58 Børne og Familiecentret Nuvrende budget, kr Lgeerklringer Regulering af budgettet i henholci til regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: xg , LgeerkIringer FEndring i alt fendringsbelob i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune/

19 dgifter uden overførsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foresläede ndringer: 6.60 Diverse indtgter og udgifter efter forskellige love Nuvrende budget, kr Kioskafgifter I Afg. bevilling til hyrevogns kø rse Regulering af budgettet I henhold til regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: PSP omk. sted / / xg Kioskafgifter xg Mg. bevilling til hyrevognsknrsel IEndring i alt fendringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

20 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede &ndringer: 6.72 Tjenestemandspension Nuvrende budget, kr Udbetaling af tjenestemands pension Bet. staten tjenestemands pension Iukkede Irergruppe Regulering af budgettet i henhold til forventede udgifter. Kontering / sammentiiing af ndringer: Udbetahng af tjenestemandspension xg Bet. staten tjenestemandspension 00003, Iukkede Irergruppe ndring i alt EndringsbeIøb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

21 Li dgifter uden overførsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: El, vand 09 varme Budgetterne til el, vand og varme er reguleret I henhold til forbrug 1 regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: (Se nste side) Struer Kommune/

22 , 15, 15, sted I xgl51uub11b 00040, Børne og Familiecentret, el xg , , Børne og Familiecentret, varme , Børne og Familiecentret, varme , Børne og Eamiliecentret, vand , Infocenter Struer, el , Infocenter Struer, varme , Infocenter Struer, vand , Jobcentret, el , Jobcentret, varme , , østergade 11, el , østergade 11, varme , østergade 11, vand østergade 13 østergade 13 østergade , el , varme , vand IEndring i alt IEndringsbelob i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet j Struer Kommune/

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20152018 serviceudg ifter Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb = merudgifter Kr. i 2015 prisniveau 2015 2016 2017 2018 A. Tilpasning

Læs mere

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til 2013 136.835 151.002 155.824 18.990 17.825 Bemærkninger

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme 18.641 17.049 17.945 17.049 10 Fælles formål 16.746 15.154 16.050 15.154 11 Beboelse -514-514 -514-514 13 Andre

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Årsberetning 2013. Bilag

Årsberetning 2013. Bilag Årsberetning 2013 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v.

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere