Piccolo Light Brugsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Piccolo Light Brugsvejledning"

Transkript

1 Piccolo Light Brugsvejledning Gunnar Clausens Vej Viby J Tel: Fax:

2 Kap. 1: Indledning... 9 Overvågning & fjernaktivering... 9 Sådan virker centralenheden... 9 Systembeskrivelse... 9 Professionel-setup program til PC Kap. 2: Teknisk vejledning Installation af centralenheden - Sådan gør du: Klargør centralenheden Montér SIM-kort Tilslut PC Fra-/tilkobling af centralenhed Montér evt. centralenhed på væg Nødstrømsforsyning Design centralenhed med tillægsmodul Bilag 1: Kodeoversigt Bilag 2: Ny installation af PC-program Bilag 3: Typiske fejltilstande ved centralenheden Bilag 4: A: Kommandofelt B: Makrofelt C: Medflytning D: Statuspanel Kap. 3: Programmeringsvejledning Kodning af centralenheden Opsætningsmuligheder Opsætning via USB Kodning/opsætning via setupprogram til PC Produktnøgle Licensopgradering Geninstallation B: Professionel-setup Brugerflade til overvågning Udbakke Klargøring til opsætning Faneblad 1: Modem Faneblad 2: Indgange Faneblad 3: Udgange Faneblad 4: Trådløs Faneblad 5: Andet C: Kodning/opsætning via GSMmobiltelefon Klargøring til alarmmodtagelse Ændring af password Oprettelse af modtager(e) Indkodning af alarmtekst for indgang Indkodning af alarmtekst for detektor Indkodning af detektor-check Videresendelse af alarmer: Som SMS-besked Som analoge alarmopkald, DTMF IBS Tonesekvens (Elevatoralarm) Som analoge opkald, talebesked Som Indkodning af talebeskeder D: Kodning/opsætning via display

3 Indledning Kap. 1: Indledning Sådan virker centralenheden Centralenheden er designet til at løse krævende overvågningsopgaver under omskiftelige forhold. Denne manual indeholder en teknisk installationsvejledning og en programmeringsvejledning til: Centralenhed med indbygget modtager for trådløse signaler. Kan leveres med følgende tillægsmoduler: med/uden display med/uden GSM-modem Manualen er et udpluk af et samlet dokument, hvilket forklarer spring i sidetallene. Bemærk: Det trådløse modul er et lille print, som gør det muligt at modtage signaler fra Profort s trådløse detektorer, således disse f.eks. vises på centralenhedens display. GSM-modemet benyttes til videresendelse af alarmer via GSM-nettet, f.eks. som talebesked eller SMS-besked. Systembeskrivelse Objektsikring, overvågning & fjernaktivering Ideel til bl.a. objektsikring, overvågning af byggepladser, både, biler, containere m.m. samt til fjernaktivering af f.eks. markvandingsanlæg, pumper og temperaturmålere. Funktionsoversigt Alarmer fra 8 digitale indgange Aktivering af 8 relæ-udgange Afsendelse af alarmer op til 9 modtagere Automatisk alarm ved sabotage og strømsvigt Batteri-backup ved spændingsudfald Automatisk statusmeddelelse fra centralenheden Automatisk fra- og tilkobling på timerbasis Trådløst modul: modtage alarmer fra 60 trådløse detektorer 2 analoge indgange Opdeling af alarmer i 8 zoner Tillægsmodul: display der viser alarmer og log Tillægsmodul: GSM-modem Trådløse detektorer Med det indbyggede trådløse modul i centralenheden kan denne modtage alarmer fra trådløse detektorer (objekt-, bevægelses- og inputdetektorer). Alarm sendes f.eks. ved uautoriseret indtrængning i overvågningsområdet eller ved fejl på driftsudstyr. En sikker placering af detektoren bag på rammen af et maleri, i hjørnet af en montre eller ved centrale indgange på byggepladser el. lign. giver gode muligheder for overvågning døgnet rundt. Der kan opnås store afstande mellem de trådløse detektorer og centralenheden. Centralheden overvåger alle detektorer med korte intervaller og afsender besked ved evt. udfald. 8 digitale indgange Centralenheden kan modtage alarmer via de 8 trådførte indgange, f.eks. tekniske alarmer. Eksempler kan være røgdetektorer, vandstandsfølere, temperatur-, lys- og gasmålere, pumpedrift osv. Eller trådførte detektorer beregnet til tyverisikring, f.eks. magnetkontakter, eller PIR. Mulighederne er mange. 2 analoge indgange Centralenheden har 2 analoge indgange. Via en analog indgang er det muligt at få oplyst en værdi fra teknisk måleudstyr, f.eks. en temperaturmåler i et lokale

4 8 relæ-udgange Centralenheden har 8 udgange til styring af eksterne relæer, f.eks. aktivering/deaktivering af sirener, videokamera, pumper el. lign. Fjernstyring af relæ-udgange i overvågningsområdet kan foretages fra en GSM-mobiltelefon eller fastnettelefon. Ved at benytte zone-opdeling af detektorer kan relæerne aktiveres ved alarm fra bestemte zoner. Alarmmodtagelse (interfaces) Med en modemforbindelse til 900/1800 MHz GSMnettet videresender centralenheden alarmerne, der vises inden for få sekunder hos: Vagtcentral: analog opkald med DTMFoner GSM-mobiltelefon: SMS beskeder GSM- og fastnettelefon: analog opkald med talebeskeder PC: SMS sendt som Alarmer kan også sendes som en protokol via serielt udstyr, som er programmeret til at afkode protokollen, f.eks. som udskrift til printer eller vist på en PC. Professionel-setup program til PC Ved levering er centralenheden forkodet med en række standardindstillinger. Disse indstillinger kan ændres efter behov, f.eks. fra en mobiltelefon (se sektion 3C) eller fra en PC med Professionel-setup programmet (se sektion 3B) eller fra display (se sektion 3D). PC-programmet Professionel giver bl.a. følgende muligheder: Alarmovervågning og styring Indbakke med alarmoversigt Udbakke med handlingshistorik Log funktion Hente oprindelig opsætning Indledning

5 Teknisk vejledning Kap. 2: Installation af centralenheden - Sådan gør du: Tilslut PC: Centralenheden leveres med eller uden display, samt med eller uden indbygget GSM-modem. I denne sektion beskrives begge varianter funktions- og designmæssigt. 1. Anbring evt. trådløse detektorer i overvågningsområdet og tænd dem (husk indsæt batteri). Jo højere oppe og mere frit placeret, des bedre signalforhold. Klargør centralenheden: 2. Løft frontpanelet af centralenheden. Denne skal være slukket! 3. Forbind alle relæ-udgange og indgange til enheden. Anvend helst 0,25Ø gerne kraftigere. Montér SIM-kort: N.B.: 4. Hvis GSM-modem benyttes, indsæt det SIM-kort, der ønskes anvendt, i en GSMmobiltelefon. Alle typer SIM-kort kan benyttes. Det anbefales at benytte SIM-kort med abonnement i stedet for taletidskort, da sidstnævnte ofte har en udløbsdato f.eks. efter 6 mdr. 5. Kontrollér at SIM-kortets pinkode er 1234 (standard hos flere teleoperatører). Hvis ikke, sæt pinkoden til 1234 eller deaktivér pinkoden. 6. Tag SIM-kortet ud af GSM-mobiltelefonen og montér det i GSM-enheden. 7. Kontrollér at evt. indgange og relæudgange er korrekt tilsluttet og placér frontpanelet på centralenheden igen. 8. Tilslut centralenheden til 230 VAC eller 12 VDC. Vent imens GSM-modem får kontakt til GSM-nettet. Når der lyder 4 bib, er centralenheden klar. Det tager ca sek. 9. Tilslut centralenhedens COM-port udgang til COM1 eller USB stikket på PC. Anvend standard 9 polet (han/hun)serielt kabel eller benyt evt. en USB til RS 232 seriel converter. Minimumskrav, PC: Windows 95, 32 Mbyte RAM skærm, 800x600 opløsning COM-port el. USB port Fra-/tilkobling af centralenhed Centralenheden kan tilkobles og frakobles vha. en fjernbetjening, en GSM-mobiltelefon, via én af de 8 indgange, timer eller display. Montér evt. centralenhed på væg Centralenheden har et indbygget modul til modtagelse af trådløse signaler. Vær derfor opmærksom på, at rækkevidden af det trådløse signal er afhængig af monteringen: Centralenheden kan skrues fast på væggen. Bør anbringes lodret og højt. Jo højere placeret, des bedre modtagelse af trådløse signaler. Montér ikke centralenheden bag metal eller armeret beton, massiv sten eller granit, da dette reducerer modtageforholdene væsentligt. Erfaring viser, at en afstand på blot 30 cm mellem centralenhed og metal eller beton øger rækkevidden væsentligt. Nødstrømsforsyning Foruden det genopladelige 9 V batteri-backup i centralenheden kan centralenheden tilsluttes en 230 VAC nødstrømsforsyning (UPS). Dermed vil anlægget fungere et vist antal minutter efter strømudfald, og desuden give besked om strømudfald

6 Teknisk vejledning Design centralenhed med tillægsmodul Efter behov kan centralenheden hænge på en væg eller, hvis den skal fungere som alarmcentral, anbringes på et bord. Centralenheden indvendig: (gnd) Fjernes kortslutningen deaktiveres indgange. I begge tilfælde afsendes alarm fra centralenheden. NB.: Der må ikke påtrykkes spænding på skrueterminalerne. Max strøm igennem indgangsterminaler: 2 ma De analoge indgange skal påtrykkes en spænding på mellem 0-5 V DC. Plads til GSM-modem Plads til display Antenner: én intern antenne til trådløs modtager og én intern antenne til GSMmodem Trådløst interface til Profort s trådløse detektorer 230 VAC eller 12 VDC strømforsyning 9V genopladeligt batteri Output stik til PC / COM1. Brug RS 232 ledning. 2 sabotageknapper Intern lydgiver og sirene Teknisk specifikation vedr. udgange/indgange Centralenheden har 8 relæ-udgange, 8 digitale indgange og 2 analoge indgange. Relæ-udgange er potentialefri relæ-kontaktsæt, der brydes (NO) eller sluttes (NC) vha. instruktioner til centralenheden. Før opstart er alle relæudgange brudt. Forskellige analoge interfaces kan benyttes: PT100, 0 5VDC, 0-10VDC eller 4-20 ma. Man skal blot foretage den korrekte tilpasning. Forsyning: Centralenheden kan forsynes direkte fra nettet eller fra en power supply. 12 V: 12 VDC ± 10%, 1A 230 V: 230 VAC ± 10%, 0,1A Backup: 9V genopladeligt batteri Belastning af udgange: Max AC spænding: 230 VAC, 0,5A Max DC spænding: 30 VDC, 2 A Max kapacitet: 120 VA Digitale indgange er optokoblere. Aktivering sker ved kortslutning imellem skrueterminalerne og 0 V Centralenheden sluttes dels til PC, dels til det netværk, der udgør hele overvågningsområdet. For at kunne sende alarmbeskeder via GSMnettet skal centralenheden forsynes med eget SIM-kort. Ovenfor er beskrevet hvordan dette gøres (se Klargør centralenheden og Monter SIMkort )

7 Programmeringsvejledning Kap 3: Kodning af centralenheden Inden du starter PC setup-programmet, skal programmet installeres på din PC. Installationsproceduren er den samme, uanset hvilket setupprogram, du anvender. Der findes flere muligheder for kodning af centralenheden. Derfor kan visse afsnit være udeladt i denne version af manualen. Opsætningsmuligheder Kodning/opsætning af centralenheden kan foretages fra en GSM-mobiltelefon (hvis modemmodul er monteret) eller via det serielle interface fra en PC med et af følgende setup-programmer: Quick-setup Professionnel-setup Professionel udvidet-setup På de modeller der har display, kan kodning/opsætning af centralenheden også foretages fra display (se sektion 3D for denne model). GSM-mobiltelefon Opsætning kan også foretages ved afsendelse af kommandoer fra en GSM-mobiltelefon (se sektion 3C) Dermed menes, at opsætningen afsendes som SMS-beskeder. Denne procedure kræver brug af koder (se bilag 1). Koder Det anbefales at foretage kodning/opsætning af centralenheden via PC i stedet for GSM-mobiltelefon. Denne procedure kræver ikke brug af de mange koder, der findes til centralenheden. Kodning via mobiltelefon er dog tidsbesparende, hvis det kun drejer sig om at mindre ændringer i opsætningen. Display Gældende for udgaven af centralenheden med display som tillægsmodul, kan opsætningen foretages vha. display-menuen. Benytter du Quick-setup, se 3A Benytter du Professionel-setup, se 3B (kun visse modeller) Benytter du GSM-mobiltelefon, se 3C Benytter du display-menu, se 3D (kun visse modeller)

8 Programmeringsvejledning Opsætning via USB Når USB kabel tilsluttes PC ens USB-stik, tildeler Windows PC en et COM-nr. En PC kan have flere COM-porte, og tildelingen af COM-nr. afhænger af hvilken COM-port, der bruges til opsætning. Det er derfor nødvendigt at undersøge, hvilket COM-nr. Windows har tildelt den valgte COM-port. Sådan gør du: 1. Installer driveren, der følger med USB-kablet og følg vejledningen til produktet. 2. Monter USB-kablet i PC ens USB-stik. Bemærk at næste gang du monterer USB-kablet i samme COM-port eller en anden COM-port, kan det tildelte COM-nr. være ændret. Find Com-nr. 3. Vælg menuen START på din PC 4. Vælg Kontrolpanel > System 5. Vælg Hardware > Enhedshåndtering 7. Aflæs USB-to-Serial Comm Port. Nu er det tildelte COM-Nr. identificeret. Herefter starter du PC programmet til opsætning af centralenheden og kontrollerer, at dette COM-Nr. er identisk med det tal, der er angivet i feltet Kommunikationsport i opsætningsprogrammet. Dette samt selve installeringen af programmeringssoftwaren er beskrevet i næste afsnit Kodning/ opsætning via setup-program til PC. 6. Vælg Porte

9 Programmeringsvejledning Kodning/opsætning via setup-program til PC I. Installér setup programmet på PC en: 1. Kontrollér at centralenhedens kom.port udgang er sluttet til COM1 eller USB stikket på din PC. 2. Indsæt CD-rom i PC og tryk OK Figur: 1. trin af installationsprocessen Windows foreslår at installere setup-programmet i C:\Programmer\Profort For at ændre denne lokation, tryk Change Directory og vælg den ønskede mappe. 3. Tryk på skærm-ikonet øverst til venstre for at starte installationen Installationen kører automatisk og tager ca. 20 sek. Produktnøgle II. Start setup programmet på PC'en Figur: 2. trin af installationsprocessen III. Indtast produktnøgle i vinduet Produktnøgle, der vises automatisk: (Produktnøglen findes på forsiden af CD-rommen)

10 Programmeringsvejledning Hvis du har indtastet en produktnøgle til Professionel-setup vises herefter følgende skærmbillede: Figur: 1. skærmbillede i Professionel-setup. Hvis du har indtastet en produktnøgle til Quick-setup vises følgende skærmbillede: Figur: 1. skærmbillede i Quick-setup Når setup-programmet skriver Forbindelse til [produktnavn] i statuslinjen i nederste venstre hjørne, er programmet klar til at guide dig igennem de nødvendige opsætninger. Kommer teksten Forbindelse til [produktnavn] ikke frem, skal du kontrollere, at den rigtige kom.port er valgt. Gør ét af følgende: Hvis Professionel-setup benyttes: Vælg Kartoteker > Indstillinger Hvis Quick-setup benyttes: Tryk på Tilbage tasten (se faneblad 1: Modem)

11 Programmeringsvejledning Licensopgradering En opgradering af PC-setup programmet kræver en ny produktnøgle, der leveres med opgraderings-softwaren. Geninstallation PC-setup-programmet skal geninstalleres, hvis man ønsker at have den senest opdaterede udgave af opsætningsprogrammet med de nyeste ændringer (se bilag 2: Ny installation af PC-setup program)

12 Programmeringsvejledning - Professionel-setup - 3B: Professionel-setup For at starte opsætningsproceduren straks, gå direkte til afsnittet Klargøring til opsætning nedenfor. Følgende er en kort introduktion til overvågnings faciliteterne i Professional setup. Brugerflade til overvågning Professionel-setup er primært et opsætningsprogram til PC. Programmet er også et overvågningsprogram, der kræver et modem til PC. Overvågningsbilledet i Professionel-setup har et kommandofelt og en indbakke, som vist i figuren nedenfor. Bemærk: Professionel setup har enkelte udvidede funktioner (Makro, Statuspanel, Medflytning: bilag 4), som er relevante, hvis centralenheden skal fungere som alarmcentral. Figur: Overvågningsbillede med kommandofelt og indbakke Overvågningsbilledet er inddelt i en hovedmenu, der indeholder Filer, Kartoteker og Hjælp. Hjælp indeholder bl.a. et forklaringsindeks til alle menupunkter. Adgang til hjælpemenu fås ved at taste F1. Under hovedmenuen er et kommandofelt til at foretage opsætning vha. koder (se bilag 4A: Kommandofelt ). Nederst er en Indbakke med en oversigt over alle modtagne beskeder samt kvitteringer fra centralenhederne. Tidspunkt: Dato, klokkeslæt Afsender: Tlf..nr. på den centralenhed, som har afsendt besked. Typisk den enhed der er forbundet til PC en. Beskrivelse: Tekst i tilknytning til den specifikke centralenhed (se evt. Kartoteker > Opsætning af [produktnavn]). Typisk vil det være en tekst, der definerer centralenhedens placering. Bemærk: Indbakken kan udskrives fra Filer > Udskriv indbakke Sortering Indbakken kan sorteres ved at klikke i en kolonneoverskrift. Denne aktuelle sorteringsorden er vist med kursiv. Besked: Viser den besked eller alarm som tilbagesendes fra centralenheden: Er du i gang med opsætning, kan beskeden f.eks. være en kvittering fra centralenheden, at den har modtaget en kommando. Beskeden kan også være en alarm fra anlægget på en indgang eller en sabotage melding. Sortering anvendes bl.a. hvis du ønsker at printe indbakken, f.eks. sorteret i dato- eller afsenderorden, eller hvis du leder efter en bestemt alarm

13 Programmeringsvejledning - Professionel-setup - Udbakke Foruden en indbakke er der en udbakke: Filer > Udbakke Udbakke Udbakken indeholder alle beskeder, som er sendt eller forsøgt sendt, med oplysninger om tidspunkt for afsendelse, modtagers telefonnummer, hvilken centralenhed, samt selve tekstbeskeden. I feltet Sendt yderst til højre vises om tekstbeskeden kunne afleveres til servicecenteret. Hvis ikke forsøges beskeden sendt hvert minut, indtil den er afleveret. Figur: Udbakke Bemærk: Er noget af teksten skjult, kan kolonnerne udvides ved at trække musen i linjen mellem to kolonneoverskrifter

14 Programmeringsvejledning - Professionel-setup - Klargøring til opsætning Inden opsætning startes, vælger du, om der skal bruges en modemforbindelse fra PC til centralenhed eller en seriel kom.port. Vælg Kartoteker > Indstillinger: Sådan gør du: Pinkode: indtast den pinkode, der hører til SIM-kortet i GSM-modemet til din PC. Benyttes kun hvis modemforbindelse bruges. Modem/seriel kom.port: angiv den kom.port (1-4) som anvendes til GSM-modemet/centralenheden. Sprog: vælg dansk, engelsk, tysk eller fransk. Herefter starter du opsætning af centralenheden: Figur: Indstillinger ved opstart af Professional-setup. Vælg Kartoteker > Opsætning af [produktnavn] Første vindue i opsætningsproceduren er opsætning af enheder og ses i figuren til venstre. Sådan gør du: Nr.: angiv et valgfrit nummer på centralenheden. Typisk nr. 1. Beskrivelse: tilknyt en beskrivelse til centralenheden (max. 50 tegn). Denne tekst vises i indbakken (oversigten med modtagne beskeder) samt i udbakken (oversigten med afsendte beskeder). Figur: 1. trin i opsætningsproceduren er at vælge Nr. og derefter trykke opsætning. Markér linjen ved at klikke i det grå felt til venstre. Linjen bliver blå, og du trykker på knappen Opsætning. Herefter følger du opsætningsproceduren, som er opdelt i 5 faneblade: Modem, Indgange, Udgange, Trådløs, Andet

15 Programmeringsvejledning - Professionel-setup - Figuren til venstre illustrerer, at der kan oprettes flere centralenheder vha. Professionel-setup. Dog benyttes programmet som regel til opsætning af kun én centralenhed ad gangen. Sådan gør du: Markér det enkelte Nr. ved at klikke i det grå felt til venstre. Linjen bliver blå; tryk på knappen Opsætning. Figur: Udgangspunkt for opsætning af 4 centralenheder. Bemærk: GSM-nummer: angiver telefonnummeret på SIMkortet i den centralenhed, der ønskes programmeret

16 Programmeringsvejledning - Professionel-setup - Faneblad 1: Modem Følgende faneblad udfyldes kun hvis modem er monteret i centralenheden. I fanebladet Modem angives: A) Centralenhedens identifikationsoplysninger. Dette er nødvendigt for at kommunikere med centralenheden via PC-softwaren. B) Modtageroplysninger. Max. 9 modtagere kan oprettes. C) Tidspunkt for evt. statusmeldinger. D) Specielle opsætningsfunktioner. Eksempel: På en byggeplads er anbragt en centralenhed. Centralenhedens opgave er at overvåge tekniske alarmer, her en vandstandsføler. Der er samtidig anbragt magnetkontakter og pir detektorer som tyverisikring. A. Centralenhedens identifikationsoplysninger 1. Angiv centralenhedens tlf.nr. 2. Angiv centralenhedens nuværende password på 4 tegn (kun tal). Password skal benyttes for at kunne sende kommandoer til centralenheden. Standard er Bemærk: Ændres password til 0000, bevirker det, at centralenheden kører uden password. Det betyder, at passwordet kan udelades ved afsendelse af kommandoer via mobiltelefon (se Kodeoversigt, bilag 1). Ringes der op til centralenheden, tastes heller ikke password (se Aktivering af relæudgang, bilag 1). 3. Angiv evt. nyt password. For overskuelighedens skyld hensigtsmæssigt hvis du skal sende kommandoer til adskillige centralenheder. 4. Angiv ID på 4 tegn (tal eller bogstaver). ID medsendes fra centralenheden ved alarm. Hvis ikke ID feltet udfyldes, vil ID blive det samme som password. ID står altid først, når alarmer eller beskeder afsendes fra centralenheden. B. Modtageroplysninger 5. Angiv tlf. nr. på modtagere 6. Ved SMS, Tale, DTMF og angives hvordan alarmer skal sendes til modtagere: Markeres SMS sendes SMS-besked. Markeres Tale foretages analogt opkald med talebesked til en fastnet- eller mobiltelefon. Kræver at der i forvejen er indtalt en talebesked (se kap 3C: Indkodning af talebeskeder ). Markeres DTMF foretages analogt opkald med DTMF-toner (IBS-tonesekvens). Modemet ringer op til f.eks. en vagtcentral og afspiller denne IBS-tonesekvens (se evt. kap. 3C IBS Tonesekvens (Elevatoralarm). Markeres sendes en SMS-besked til en adresse. adressen kan være max. 31 tegn. Bemærk: funktionen kræver, at din teleoperatør udbyder en tjeneste, som laver SMS om til

17 Programmeringsvejledning - Professionel-setup - Zone Ved at angive en zone (0-7) kan du vælge, at et bestemt telefonnummer skal ringes op kun ved alarm fra den angivne zone. Hvis feltet ikke udfyldes, sendes alarmer fra samtlige zoner til det oprettede telefon nr. C. Status I Status angives med W, D eller T, hvornår centralenheden skal sende statusbesked fra de 8 indgange, f.eks. fra en vandstandsføler: W: Ugentligt i formatet TTMM, altid hver onsdag D: Dagligt i formatet TTMM, f.eks. kl T: Flere gange dagligt, f.eks.: 0004 for hver time, 0001for hvert kvarter osv. D. Opsætning Send Ved at trykke i Send vil et [ ] komme frem eller fjernes. Markeringen dukker automatisk op, første gang tekst skrives i et felt, og når der rettes i et tekstfelt. Hvis markeret: Opsætningsoplysningerne sendes til centralenheden, når Send/Gem aktiveres. Hvis ikke markeret: Opsætningsoplysningerne sendes ikke til centralenheden. Send/Gem Ved at trykke Send/Gem gemmes opsætningsoplysningerne i databasen på din PC, og opsætningen overføres til centralenheden. I feltet Opsætning kan du vælge, om besked skal sendes, når centralenheden fra-/tilkobles. Ved analog opkald kan endvidere angives et antal sekunder. Dette antal betyder, at centralenheden venter f.eks. 2 sek. med at sende talebesked eller DTMF-toner til kontrolcentralen. Når fanebladet Modem er udfyldt, er der i faneblad 2 Indgange mulighed for at skrive en tekst for brudt tilstand, f.eks. høj vandstand, og en tekst for sluttet tilstand, f.eks. vandstand ok. Afhængig af om der er angivet en zone ud for modtagerfeltet, sendes teksten til alle modtagere, eller til udvalgte modtagere

18 Programmeringsvejledning - Professionel-setup - Faneblad 2: Indgange I fanebladet Indgange oprettes bl.a. følgende: A) Tekster til de 8 indgange. Dvs. tekst der ønskes sendt, når en indgang brydes eller sluttes. B) Analoge indgange C) Specielle opsætningsfunktioner vedrørende indgange. Eksempel: Et museum ønsker at anvende indgange til zoneinddeling af tekniske alarmer. F.eks. skal alarmbesked fra luftfugtighedsmålere i sale med malerier sendes til én person, mens alarmbesked fra vandstandsmålere i kælder og loftsrum skal sendes til f.eks. en pedel. Endvidere benyttes trådløse detektorer til objektsikring, og alarm fra trådløse detektorer skal sendes til vagthavende personale (se evt. faneblad 4). A. Indgange 1. Skriv tekst for brudt tilstand, f.eks. luftfugtighed høj. Når indgang 1 brydes pga. for høj luftfugtighed sendes denne tekst. 2. Ønskes en tilbagemelding når luftfugtigheden igen er normal udfyldes feltet for sluttet tilstand. Zone 3. Efter hver tekst kan angives hvilken zone (0-7), en detektor tilhører. Zonen angives også i modtagerkartoteket (se faneblad 1) med det formål at dirigere alarmer til udvalgte telefonnumre (zoneinddeling). F.eks. ønskes alarmbeskeder fra vandstandsmålere i zone 1 sendt til en pedel. Alarmbeskeder fra luftfugtighedsmålere i zone 2 ønskes sendt til en kustode. Alarmer fra trådløse detektorer i zone 3 ønskes sendt til en vagttelefon. Filter Ved at markere feltet Filter vælges, at tilstanden skal være konstant i 10 sekunder, før alarm sendes. Derved frasorteres overflødige tilstande, der kun varer få sekunder og derfor ikke skal generere alarm. På samme måde udfyldes feltet Indgang for vandstandsmålere i kælder- og loftsrum for brudt og sluttet tilstand

19 Programmeringsvejledning - Professionel-setup - Vent Ved at markere Vent gives mulighed for at nå at frakoble, idet der vil være et ½ minuts forsinkelse på alarmen. Der kan i en sal hænge en forbikobler, nøgletastatur el. lign., som bruges til at afbryde alarmer inde fra zonen. Låser rengøringspersonale sig f.eks. ind i salen, går der 30 sekunder, til en evt. tyverialarm går i gang. I den tid har personalet tid til at frakoble tyverialarmen. Bemærk: Ved tilkobling af tyverialarmen igen, går der tilsvarende 30 sekunder, før alarmen kan gå i gang. Uden for en zone kan der f.eks. ved en hovedindgang ligeledes hænge en forbikobler. Her er der ikke ½ minuts forsinkelse, idet hensigten er, at tyverialarmen skal frakobles inden adgang til zonen. B. Analoge indgange Centralenheden har 2 analoge indgange hvortil kan knyttes teknisk udstyr til at måle en eksakt værdi, f.eks. temperatur. Værdien man definerer i min og max er valgfri og kan være fra 999 til Decimaler er ikke tilladt. I Skala (min max) skal værdierne for 0V og 5V defineres. Min svarer til 0V og Max svarer til 5 V (standardindstilling). Definer f.eks. at 20ºC svarer til 0V og 60ºC til 5V. I Alarm (min max) skal det tilladte interval defineres. Definer f.eks. min. til 0ºC og max til 30ºC. Hvis værdien bliver mindre eller større end værdierne defineret i Alarm (min/max), sendes en alarmtekst. F.eks. hvis temperaturen falder til under 0ºC eller stiger til 31ºC. Beskeden vises bl.a. i indbakken el. evt. på mobiltelefonens display. Ok tekst sendes, når værdien igen ligger mellem Alarm min og max. Ønsker man en måling oplyst, f.eks. temperatur i et lokale, sender man en forespørgsel til centralenheden via SMS med kommandoen V 1 R eller via kommandofeltet. C. Opsætning Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling (N: Niveau/P: Puls) For at fra- og tilkoble centralenheden kan man benytte 2 forskellige metoder; enten ved at pulse på indgang 0 eller ved at slutte/bryde indgangen: Ved niveaustyring (N): brudt = tilkoblet og sluttet = frakoblet. Ved pulsstyring (P) ændrer en puls tilstanden. Blank angiver normal indgang. Indgang 1 anvendes som pulstæller Hvis markeret: indgang 1 anvendes som pulstæller, f.eks. til overvågning af elforbrug. Der sendes ikke SMS fra centralenheden, men man kan via SMS få tilbagesendt antal pulse. Ikke markeret: indgang 1 fungerer som alm. alarmindgang. SMS sendes når indgangen aktiveres. Send kun alarm hvis tekst er oprettet Teksten defineret til den enkelte detektor eller indgang, som skal sendes via den serielle udgang, kan tilrettelægges således, at der ved alarm ikke medsendes enhedens password samt detektorens serienummer. Derved kan alarmteksten tilpasses til at interface til pager-systemer eller CCTV. Hvis felt markeret: alarm sendes, såfremt tekst er indkodet på indgange og trådløse detektorer. Ved blanke tekstfelter frasorteres alarm. Tekst der sendes: (N) Tilstand + ID + indtastet tekst. (T) Kun indtastet tekst. Hvis felt ikke markeret: alle alarmer sendes, hvad enten tekst er oprettet eller ikke. Send forskellige talebeskeder ved bryde og slutte Hvis centralenheden skal sende alarmer som talebesked (se kap. 3C: Indkodning af talebeskeder ), kontrollér i faneblad 1 Modem, at Tale er markeret ud for den aktuelle modtager. I faneblad 2 Indgange angives, om talebeskeden skal opdeles i to: én for brudt tilstand og én for sluttet tilstand. Hvis markeret: talebeskeden er 2 sek. for

20 Programmeringsvejledning - Professionel-setup - brudt og 2 sek. for sluttet tilstand. Hvis ikke markeret: den samme talebesked på 4 sek. for både brudt og sluttet tilstand. Send Ved at trykke i Send vil et [ ] komme frem eller fjernes. Markeringen dukker automatisk op, første gang der skrives i et felt, og når der rettes i et felt. Hvis markeret: Opsætningsoplysningerne sendes til centralenheden ved aktivering af Send/Gem. Hvis ikke markeret: Opsætningsoplysningerne sendes ikke til centralenheden. Send/Gem Ved at trykke Send/Gem gemmes opsætningsoplysningerne i databasen på din PC, og opsætningen overføres til centralenheden. Zoneinddeling De 8 relæ-udgange egner sig til zoneinddeling. Dvs. at de 8 input kan lægges i bestemte zoner, der hver især trækker et bestemt udgangs-relæ. Zoneinddeling foretages ved at angive et tal i zonefeltet. Når der arbejdes med zoner, reagerer centralenheden med at fordele alle relæ-indgange på udgange. Bemærk: Centralenheden fordeler alle indgange i zoner. Dvs. relæ 0 er zone 0, relæ 1 er zone 1 osv. Ligeledes kan trådløse detektorer zoneinddeles. Har man brug for 10 detektorer til f.eks. objektsikring, er det nødvendigt at lægge 2 detektorer i én og samme zone, som trækker det samme udgangs-relæ. En zone kan også være et enkelt rum, hvor der hænger 2 malerier ved siden af hinanden. Malerierne deles om en detektor. Ved alarm kan man se, hvilket rum alarmen er kommet fra, men ikke hvilket maleri, det drejer sig om

21 Programmeringsvejledning - Professionel-setup - Faneblad 3: Udgange I fanebladet Udgange kan der bl.a.: A) Ændres tilstand på udgange. B) Oprettes specialfunktioner vedr. udgange. Her defineres om relæ skal være brudt eller sluttet ved aktivering af zoner, i normaltilstand osv. Udgange Før opstart af centralenheden er alle relæ-udgange brudt. Dvs. normaltilstand = brudt (her: deaktiveret). Hvis udgange skal bryde ved aktivering af alarm markeres Sluttet. Hvis udgange skal slutte ved aktivering af alarm markeres Brudt. Opsætning Aktivering af udgang ved alarm (0-9) Her tages bl.a. stilling til, om udgangene skal aktivere (slutte) ved alarm fra indgange eller trådløse detektorer og hvor længe: 0: udgange ikke aktiveret 1: udgange aktiveres i 10 sek. 2: udgange aktiveres i 20 sek. 3: udgange aktivers i 30 sek. 4: udgange aktivers i 1 min. 5: udgange aktivers i 2 min. 6: udgange aktivers i 4 min. 7: udgange aktivers i 8 min. 8: udgange aktivers i 15 min. 9: uendeligt Udgange afspejler fra-/tilkoblet tilstand Ved afspejling af fra-/tilkoblet tilstand er udgang 4 brudt, når zone 0 er frakoblet, og sluttet når den er tilkoblet osv. Hvis udgange skal være sluttet i frakoblet tilstand markeres Sluttet i rubrikken Udgange. Alle 8 udgange er nu i brug som indikator for zoner, som er til- eller frakoblet. Bemærk: Hvis udgangene er defineret til at vise både alarmer og fra-/tilkoblet tilstand, vær opmærksom på at: Hvis centralenhed med 4 udgange: udgang 0-1 er beregnet til alarmer fra zone 0-1, og udgang 2-3 er beregnet til visning af fra- /tilkobling af zone 0-1. Hvis centralenhed med 8 udgange: udgang 0-3 er beregnet til alarmer fra zone 0-3, og udgang 4-7 er beregnet til visning af fra- /tilkobling af zone 0-3. Kommer alarmen fra en indgang eller trådløs detektor i zone 0 aktiveres udgang 0, zone 1 aktiverer udgang 1 osv

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Indholdsfortegnelse -3-

Indholdsfortegnelse -3- infinite 250 Installation Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0372A (9/04) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere