15. årgang Nr. 1 marts Stokkemarke Brandvagt nyt køretøj, klar til udrykning!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15. årgang Nr. 1 marts 2011. Stokkemarke Brandvagt nyt køretøj, klar til udrykning!"

Transkript

1 15. årgang Nr. 1 marts 2011 Stokkemarke Brandvagt nyt køretøj, klar til udrykning!

2 2 Kultur- Beboerhus Nye vinduer i Kultur- Beboerhus/ den gamle skole Efter den store renovering af Beboer- Kulturhuset/den gamle skole, er man nu gået i gang med at skifte de gamle vinduer i hele bygningen Heldigvis er respekten for den smukke bygning så stor, at de nye vinduer i høj grad ligner de gamle vinduer. Bygningen fremstår nu lang smukkere end før, og er nu samtidlig iført en moderne klimaskærm, som det kaldes. Vi siger tillykke til byen, brugerne og kommunen for det flotte tiltag. Forsidefoto: sq Layout, grafik, sats: K & S Tryk : Scandinavian Digital Printing A/S

3 3 Nr. 1 marts 2011 Skovhuse Saltvig Stokkemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe Pårup Erikstrup Lindholm Bandholm Grimstrup Maribo Ladegaard 2 Vinduer i Beboer/kulturhus 4 Leder Historie 6 Friskolen i Folketinget 9 10 Hjertestarter Friskolen 16 Motions område SUF 19 Husholdningsforeningen Venneforeningen 22 Vandværket generalforsamling 24 Opskrift 26 Flagdage Pensionistforeningen Stokkemarke Brandvagt Knuthenborg Oplag: 820 eks. gratis husstandomdeles i Stokkemarke sogn. Abonnement uden for sognet: Kr 50,- pr, år. Annoncer 2010 (4 udgivelser): Pris for 1/10 side sort/hvid: Kr. 350,- kr. Pris for 1/10 side farve: Kr. 400,-. 1/2 farve indersider af omslag/bagside kr Ved kun en indrykning : Pris for 1/10 side Kr Stokkemarke Beboerblad udgives af bladudvalget, et selvstændigt udvalg under Stokkemarke Beboerforening Bladudvalget består af følgende: Ronald Frederiksen ansvarshavende Havløkkevej Stokkemarke tel: Ronald og Lise Frederiksen annoncer tel: Kirsten og Steen Quistgaard grafik/design Vestre Landevej Stokkemarke tel: Solveig Clausen Beboerforenings-formand Vestre Landevej Stokkemarke tel: Kirsten og Steen Quistgaard Indlæg/artikler/historier Peder Kistrup Tjennemarkevej Stokkemarke tel: Fotograf: i dette nummer Forskellige alle fotos kan ses i farver i net udgaven (www.stokkemarke.dk) Indlæg/artikler/historier til bladet sendes til : Annoncer til Ronal : Teknik vedr. annoncer, farver m.m. til Steen : Indbetaling: Annoncer og støtter kan indbetale til reg. nr konto nr i Spar Lolland Deadlinie for materiale til næste nummer : juni 2011 er 7. maj

4 4 Leder Torvet i Stokkemarke..... begynder at tage form. Længe har vi i kontaktudvalget set frem til at Torvet begynder at få et mere færdigt præg. Det sker nu!.. en del har sikkert set, at der er kommet træer og bænke/borde op. Vi har aftalt med Bo Rasmussen, udviklingskonsulent og projektleder, at bommen fjernes og at der kommer pullerter op. Vi forventer at område fremstår mere harmonisk og åbent, uden den vildt uelegante bom helt ude ved vejen. Når bommen kom op, var det en konsekvens af den meget parkering på fortov og området der skal holdes fri til eventuelt udrykningskøretøjer m.m. P-Pladser... er jo et emne der har været diskuteret i månedsvis. For at skabe bedre forhold for parkeringen ved Kirkemuren ude på Tjennemarkevej omlages P-pladsen, men samtidig blev man tvunget til at markere Busholdepladsen, så det gav umiddelbart færre pladser. Samtidig blev der, bag Beboer- Kulturhuset, etableret en række nye P-pladser, der hvor der lå en gammel garage. Desuden blev hele P-området ved Præstegården renoveret. Ud over det, blev der etableret 3 P-pladser ude på Torvet, der sammen med de nye P-pladser bag Beboer- Kulturhuset skulle give nem tilgang til hele Torvet, Lægehuset, Kirken og Beboer- Kulturhuset. MEN det giver problemer. Nu har nogen altid holdt lige midt på pladsen/ved den gamle skole /lægehuset, og det sker stadig. I kontaktudvalget har vi over for kommunen hele tiden påpeget, at dette problem forhåbentligt forsvinder når først Torvet, og hele området er færdigt renoveret, og man vænner sig til de nye P-pladser. Det er jo så ved at være nu, og man må derfor opfordre kraftigt til at anvende de nye P-pladser og UNDLADE at parkere på fortov m.m. Tanken er at skabe gode adgangsforhold til området, at fortovene kan benyttes til at gå på, eller som et sikkert område, hvis man er kørestolsbruger m.m. Vi håber, at alle er indstillet på det, alternativt vil kommunen fortsat insistere på at plastre flere pullerter o.l. parkeringsbegrænsninger op. sq

5 Historie: Det gamle mejeri 5 Det gamle mejeri Kontaktudvalget for områdefornyelse har flere gange i deres beretning været utilfreds med den faldefærdige bygning ved indkørslen til Stokkemarke fra vest, nemlig det tidligere andelsmejeri og senere konservesfabrik. Forhåbentlig vil bygningen snart være fjernet. Inden det sker, vil jeg rise en minderunde om Stokkemarke Andelsmejeri og det fællesskab blandt sognets landmænd, som gennem andelsbevægelsen skabte et økonomisk bidrag til kommunens udvikling. Fra en reklamebrochure, som andelsmejeriets bestyrelse lod udarbejde for ca. 55 år siden (1956), som både er på dansk og engelsk, vil jeg gengive nogle afsnit. Andelsmejeriet modtog den første sødmælk d. 1. august Den kom fra 91 andelshavere, der havde 410 køer tilsammen. Det første driftsår indvejedes kg, ( ca kg. pr. andelshaver ca kg. pr. ko.) Andelsmejeriets første formålsparagraf lyder således: Formålet med dette foretagende er ved sammenslutning at bringe det mest mulige ud af mejeriproduktionen og dermed forbedre landbruget og fremhjælpe velstand på egnen Det viser, at der også på disse egne var mænd, der havde øje for sammenholdets betydning, og at de kunne finde hinanden i et trygt og tillidsfuldt samvirke, selvom de var højst forskellige af stands- og politisk anskuelse. ( citat slut ) I blev den store bygning mod øst opført, og den rummede foruden osteriet et stort ostelager med plads til ca oste lagt på 4,3 km ostehylder I regnskabsåret blev der indvejet kg sødmælk fra 185 andelshavere med ca køer (ca kg. pr. andelshaver =ca kg. pr. ko.) Af mælken blev fremstillet smør og ost, samt tappet ca l. Mælk på flasker, som blev solgt af 4 kørende forhandlere i Stokkemarke sogn, Sølested og Landet. Der var beskæftiget: 1 mejeribestyrer, 7 mandlige og 1 kvindelig medhjælper, samt en regnskabsfører. Brochuren slutter: det solidariske ansvar og risiko kan forhindre sløvhed og ligegyldighed hos andelshaverne. Livsnerven i dette andelsforetagende, såvel som i andre, er selvstyre og selvansvar. Det gamle andelsmotto: Til gavn for alle og til skade for ingen, gælder stadig. (citat slut) fortsættes på side 7

6 6 Friskolen i Folketinget Friskolen i Folketinget 9 kl. på Stokkemarke Friskole blev i efteråret inviteret af Folketinget til at deltage i Ungdomsparlamentet Det gik ud på, at klassen i gruppevis skulle skrive et lovforslag og sende ind til Folketinget. I alt blev der sendt 1037 lovforslag ind fra skoler i hele Danmark. Af de 1037 forslag blev der valgt 60 ud, som skulle ind i Folketinget til videre arbejde. Et af vores lovforslag blev valgt, og vi 3 piger var derfor i Folketinget mandag d. 8/2-11. Vores Det var en super spændende dag, hvor man fik et godt indtryk af, hvordan man arbejder med lovforslag - og det er bestemt ikke en nem proces. lovforslag lød: Etablering af bompenge ring I København. Dagen startede i Landstingssalen med, at Thor Pedersen bød os velkommen og kort forklarede, hvad der skulle ske i løbet af dagen. Derefter skulle vi ud i 12 udvalg, og vi var i skatteudvalget. Vi var 5 grupper i skatteudvalget, og vi skulle hver især fortælle, hvad vores lovforslag gik ud på og skulle så stille spørgsmål til hinanden. Vi i skatteudvalget skulle så vælge 1 forslag, som vi ville præsentere i Folketingssalen. Det blev et forslag om momsdifferentiering i favør af sunde madvarer. I skatteudvalget skulle vi også blive enige om et spørgsmål, som vi ville stille til skatteministeren. Det blev en af friskolens 3 piger, der skulle stille spørgsmålet på talerstolen. Senere skulle alle 12 udvalg på talerstolen med deres lovforslag, og så skulle resten af os stille spørgsmål til forslaget. Her var en anden af friskolens piger på talerstolen. Efterfølgende skulle vi stemme for eller imod forslaget. 3 af de 12 forslag blev vedtaget. Det foregik på samme måde, som når de rigtige politikere skal vedtage love. Alt arbejdet i Folketingssalen blev sendt direkte på Folketingskanalen. Dagen sluttede af med en reception, hvor Thor Pedersen overrakte de 3 forslag til Undervisningsministeren. Forslagene skal med på et møde med rigtige ministre og politikere. Det var en super spændende dag, hvor man fik et godt indtryk af, hvordan man arbejder med lovforslag - og det er bestemt ikke en nem proces. Dagen var godt planlagt, og de fleste ministre var på talerstolen for at svare på spørgsmål. Heriblandt Lars Løkke Rasmussen, Lene Espersen, Lykke Friis og Bertel Haarder. Det var bestemt en god oplevelse. Skrevet af Sarah, Selina og Mie 9 kl. Stokkemarke Friskole

7 Historie: Det gamle mejeri 7 (fortsat fra side 5) 1962 besluttede andelshaverne en fusion med 4 mejerier og dannede andelsselskabet MEJERIET LOLLAND i Maribo. I Stokkemarke indvejedes den sidste mælk d. 30 september P.S. : Solidarisk ansvar, - - én for alle og alle for én - - betyder, at hver andelshaver er garant med hele sin formue og ejendom. 22 december 2010 Henning Rasmussen Det gamle mejeri i dag. Nedrivningen går sandsynligvis igang her i marts i år

8 8 Annonce... Vi klæ r landsdelens kvinder på... fra inderst til yderst Specialafdelinger i Stormode Lingeri Overtøj. Konfektion & Overtøj str Landsdelens største udvalg i kendte mærkevarer. STOKKEMARKE FJERNVARME Miljøvenlig Prisbilligt Stabilt BYENS BEDSTE VARME Stokkemarke Fjernvarme Vestre Landevej 227 mobil : ApS OPGAVER VI LØSER - Boliginstallationer - Kontorinstallationer - Industriinstallationer - Industriservice - Kommunikation, tele & data - Tyverialarmer og adgangskontrol - Ventilation og varmeanlæg - Belysningsanlæg - Tavlemontage - El-dokumentation - PLC styringer

9 Hjertestarter i Stokkemarke Hallen 9 Nu kan Stokkemarke Hallen redde liv med hjertestarter fra TrygFonden TrygFonden har netop doneret en hjertestarter til Stokkemarke Hallen, så borgerne fremover kan færdes trygt i hallen. Nu følges der op med uddannelse i livreddende førstehjælp og i brug af hjertestarteren. Hvert år bliver mennesker i Danmark ramt af hjertestop uden for hospitalerne. Kun ca. 6,5 procent overlever. De minutter, der går, fra et menneske falder om med hjertestop, til ambulancen kommer, er de mest kritiske, og den eneste effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk stød til hjertet. På den baggrund har Stokkemarke Ungdomsforening med flere søgt og netop modtaget en hjertestarter fra TrygFonden, der skal hænge i Stokkemarke Hallen. Og nu bliver personer fra de lokale idrætsforeninger samt repræsentanter fra den nærliggende skole uddannet i livreddende førstehjælp, og i hvordan man bruger hjertestarteren. - Hvis en person bliver ramt af et hjertestop, er det afgørende, at man får hjælp hurtigt. Faktisk falder chancen for overlevelse med 10 procent for hvert minut, der går, efter at hjertestoppet er sket, fortæller Trine Heidemann, underdirektør i TrygFonden. Hjertestarteren er let at anvende, da en stemme vejleder brugeren undervejs, og den kan kun afgive stød, hvis hjertet ikke slår korrekt. Alligevel bliver personer, der færdes i nærheden af Stokkemarke Hallen, grundigt oplært i, hvordan man bruger hjertestarteren, og i hvordan man yder livreddende førstehjælp. TrygFonden opfordrer samtidig alle borgere til at sætte sig ind i, hvordan man bruger hjertestarteren på hjemmesiden

10 10 Hjertestarter i Stokkemarke Hallen - I princippet kan alle bruge hjertestarteren i en nødsituation. Men selv om hjertestarteren er let at bruge, giver det en helt anden handlekraft og selvtillid at vide, hvordan man bruger den. Derfor opfordrer vi alle til at sætte sig ind i, hvordan hjertestarteren fungerer på hjertestarter.dk, da det I sidste instans kan betyde forskellen mellem liv og død, siger Trine Heidemann. Donationen af hjertestarteren til Stokkemarke Hallen er et led i TrygFondens indsats for at skabe større tryghed i befolkningen. TrygFonden har siden 2006 doneret flere end 450 hjertestartere, og i år uddeler TrygFonden yderligere 100 hjertestartere fordelt over hele landet. Du kan se, hvor TrygFondens hjertestartere er placeret på Hjertestarteren er placeret i forhallen i Stokkemarkehallen. I tilfælde at døren er låst, er det tilladt at smadre en rude for at få adgang til den. 11 personer fra friskolen og de lokale idrætsforeninger har modtaget kursus i brug af hjertestarteren. Hvis man vil vide mere kan man kontakte Hanne Larsen som er fadder.

11 Annonce JANʼs AUTOSERVICE Den gamle Gartner Erling Neergård Vestre Landevej Stokkemarke Stort udvalg i stauder og planter til udplantning, kranse til jul åbent fra til mandag lukket

12 12 Annonce... Galerie Horn ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Næste udstilling er 2. april med malerier af Tina Horn Stokkemarke Friskole Et rart sted at være et godt sted at lære

13 Annonce Velkommen i SPAR LOLLAND... - Østergade 2 i Maribo Når du besøger SPAR LOLLAND i Maribo får du rådgivning med lokal kompetence. Ring på tlf og hør hvad vi kan gøre for dig eller klik ind på og læs mere om SPAR LOLLAND.

14 14 Stokkemarke Friskole Stokkemarke Friskole fik flot placering i Maribo For første gang deltog Stokkemarke Friskole i årets Juleoptog i Maribo sidste søndag før jul, arrangeret og tilrettelagt i samarbejde mellem Maribo Handelsstandsforening, Maribo Redningsberedskab og Lollands-Posten. Forinden havde skolens elever kreeret flotte og kreative kostymer, som skulle bidrage til emnet naturen. På skolens kreative dag, hvor skolens lærere har pædagogisk dag og forældrene har overtaget undervisningen, blev der fremstillet blomster, flagermus, edderkopper og vandmænd mv. ja, fantasien var der stort set ingen grænser for. Der blev med stor iver fra alle sider, arbejdet hårdt med pensler, sakse og farver, symaskiner mv. for at fremstille de flotteste dragter med den gulerod, at vi kunne vinde en præmie. Søndag d. 19. dec. tropper rigtig mange af skolens elever, forældre og bedsteforældre og lærere op for at gå igennem byens frostkolde gader. Udover Stokkemarke Friskole deltog SUF og Fribørnehaven Svalereden også i årets juleoptog, så man må sige at Stokkemarke var flot repræsenteret. For Stokkemarke Friskole gik to stærke piger forrest med banner med Stokkemarke Friskoles navn og logo. De efterfulgtes af en bil trækkende skolens Naturvogn, som i dagens anledning var pyntet med nisser og balloner. Efter Naturvognen fulgte eleverne, som var udklædte som insekter og blomster mv., forældre og lærere alle bærende på blå og grønne balloner påtrykt skolens logo. Karameller var en del af showet og blev uddelt med rund hånd og mon ikke der blev prøvesmagt en enkelt undervejs. Efter en rask gåtur gennem gaderne endte optoget på torvet, hvor der blev hold taler, sunget mv. inden spændingen blev udløst. Til stor glæde og jubel blev Stokkemarke Friskole placeret på en 2. plads ud af i alt 19 ekvipager og blev tildelt et stort tillykke fra selveste julemanden og begavet med en stor check pålydende 1000 kr. De godt 100 balloner, som var blevet pustet op i dagens anledning, blev omdelt til de børn, som var kommet for at se optoget. Det blev en stor oplevelse for alle på Stokkemarke Friskole så mon ikke det har givet blod på tanden til at deltage igen til næste år???

15 Stokkemarke Friskole 15

16 16 Motions område Nyt motions område til foråret! Lige nu er et nyt motions område under anlæggelse ved Beboer- Kulturhuset ( det gamle bibliotek ). Motions området er en del af områdefornyelsen, og kontaktudvalget ser meget frem til den står færdigt. Det bliver dog først inde i foråret, og fra kommunen kommer følgende meddelelse.: Motions- og legeredskaberne er... hverken færdigmonteret eller sikkerhedsgodkendt, og det kan være forbundet med ulykkesrisiko at forsøge at benytte dem, ligesom skade kan forvoldes på redskaberne. Det er derfor vigtigt at slå fast at området henligger som byggeplads, og at ingen motions- eller legeredskaber må benyttes indtil Lolland Kommune giver tilladelse hertil. Kontaktudvalget vender tilbage når motions området er færdigt og kan benyttes.

17 Stokkemarke Ungdomsforening 17 PINSEBAL I STOKKEMARKE HALLEN LØRDAG DEN 11. JUNI 2011 KL. 18:00 01????? FOR MEDLEMMER AF STOKKEMARKE UNGDOMSFORENING DANS HELE AFTENEN TIL DANSEORKESTRET: ALT DETTE FÅR DU TIL KUN 275,00 KR. PER FESTSTEMT PERSON Tilmelding og betaling senest den 12. maj 2011 til: Per Larsen Tjennemarkevej Stokkemarke Tlf Henrik Jørgensen Vestre Landevej Stokkemarke Tlf / Tommy Pettersen Vestre Landevej Stokkemarke Tlf OBS: Ved betaling udstedes medlemskort, som også gælder som adgangsbillet med andre ord, alle er velkomne unge som gamle alle kan søge medlemskab. Arrangør Stokkemarke Ungdomsforening

18 18 Stokkemarke Ungdomsforening SUF fejrer 100-års jubilæum den 6. maj 2011 Bestyrelsen for SUF er i fuld gang med at udarbejde et jubilæumsskrift, som vil blive udgivet i forbindelse med klubbens 100-års jubilæum den 6. maj På dagen vil der være reception, hvor klubben vil være vært med lidt godt til ganen. Nærmere information vil følge. Vi håber at se rigtig mange borgere og venner på denne store dag. Sportslige hilsner Bestyrelsen for SUF

19 Husholdningsforeningen 19 Stokkemarke Husholdningsforening afholder Generalforsamling Den 28. april 2011 kl i Beboerhuset i Stokkemarke. Dagsorden jf. vedtægterne Siden sidst 25. november 2010 havde vi grønkålsaften hvor 42 deltog. Igen en dejlig aften med godt humør. Der var lotteri hvor hver havde en pakke med. Og nogle fik noget med hjem andre ikke. 27. januar Antik aften hvor vi var i Holeby hos Borella, en god aften. Der var mange fine ting og nogle fik vurderet ting de havde med. Det var bare for koldt og det tog noget af fornøjelsen. 27 havde lyst til denne aften. I marts er der teatertur til København det er den 24 marts, vi skal se Skatteøen og vi håber bussen bliver fyldt. Torsdag den 31. marts Maddemonstration ved Thorkold Brylle, han er slagter i Super Best, Maribo og han vil give os forslag til påskemiddagen. På foreningens vegne Solveig Clausen

20 20 Venneforeningen Plejehjemmet Stokkemarke Plejecenters venner Generalforsamling d. 14 april 2011 kl på Ældrecentret Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning (formanden) 3. Regnskab (kasserer) 4. Valg af bestyrelse På valg er: Lise Andersen Tove Carlsson H. Christensen Suppleant: Evald Mikuta Revisorer: Chr. Krag Beboerrep.: Ny skal vælges Personalerep.: Ikke på valg 5. Indkomne forslag 6. Eventuelt. Nuværende bestyrelse: Lise Andersen Solvei Clausen Tove Carlsson H. Christensen Millie Hansen Irene Alstrøm (personalerep.) Vakant (beboerrep.) Suppleanter Evald Mikuta Margrethe Christoffersen Revisorer Chr. Krag Birgit Munk Petersen Da man er vært ved et stk. smørrebrød bedes der om tilmeldelse senest 11. april 2011 på tlf

21 Venneforeningen Plejehjemmet 21 Stokkemarke Plejecenters venner Julefrokost afholdtes den 9. december 2010 kl på centret Vi var 70 deltagere i alt heraf 31 betalende gæster. Hele arrangementet sluttede med kr. 306,- i overskud. Maden var leveret fra Våbensted og den var god. De små bagateller underholdt med sang og musik. Den 3. marts 2011 kl bliver der arrangeret fastelavnseftermiddag med tøndeslagning mm. Stokkemarke Beboerforening: Foreningens formål er at varetage beboernes tarv. Enhver beboer i Stokkemarke sogn kan blive medlem. Foreningen er formand i Brugerrådet der administrere brug af Beboerhuset, der er placeret i en del af Det gamle bibliotek / Den gamle skole. Foreningen er aktive deltagere i kontakt udvalget (Stokkemarke) for områdefornyelse. Foreningen står for flaghejsning på udvalgte mærkedage. Beboerforeningen har desuden et udvalg, der udgiver Stokkemarke Beboerblad, foruden at drive hjemmesiden Alt arbejde er frivilligt og ulønnet, undtagen er dog selve trykningen af Stokkemarke Beboerblad. Ny medlemmer og sponsorer er meget velkomne, kontakt gerne formanden; Solveig Clausen tel.:

22 22 Stokkemarke Vandværk Stokkemarke Vandværk Afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. marts 2011 kl i Galleriet på Stokkemarke Friskole Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt Eventuelle forslag skal være formanden, Palle Rasmussen, Brandsmose Ringvej 11, 4952 Stokkemarke, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

23 Annonce For de kreative i alle aldre Åben hver onsdag eller efter aftale. Vestre Landevej Stokkemarke Tlf.: Mail: Hobbybutik - Scrapbook - Portrætter Stokkemarke Bageri Anja & Tim Siegvardsen Vestre Landevej Stokkemarke tel :

24 24 Hygge- Ingredienser : kage 250 g. blødt smør 4 æg 150 g. sukker 150 g. rørsukker 45 g. havregryn 45 g. kokosmel 300 g. mel 2 tsk. bagepulver 2 tsk. Vanilje sukker 125 g. grofthakket mørkt chokolade 2½ dl. Mælk drys kokosmel + rørsukker Fremgangsmåde Pist smør, æg, sukker, rørsukker godt sammen og bland havregryn, kokos, mel, bagepulver, vaniljesukker, og hakket chokolade i. Rør melblandingen i smørret skiftevis med mælken, til dejen er ensartet. Hæld dejen i en smurt bradepande på cm. Og drys med kokosmel og rørsukker efter smag. Bag kagen ved 200 grader i 25 min.

25 Annonce Skelstrupvej 52, DK Maribo Tlf.: Fax.: Alt i buketbinderi, dekoration og kranse, kiste- & kirkepynt m.m. Rudbjergvej Vesterborg Tlf Man.-fre Lør 9-13 Søn- & hel.dg Lukket April & maj, lør & søn lukkes kl. 14 Få smag for kvalitet - mejeriudsalget på Knuthenlund Knuthenlunds Mejeriudsalg med økologiske produkter fra-jord-til-bord er nu åbent. Nyhedsbrev Nr.01/ Maj/jUNI Nyhedsbrev Nr.01/ Maj/jUNI Mejeriet er åbnet Vi er klar med vores økologiske yoghurt, mælk og forskellige typer af får- og gedeoste. Du kan også få lam og gedekød i alle udskæringer samt andre lokalt producerede fødevarer. Fra Knuthenlunds besøgscenter kan I se ind i osteriet, hvor ostene håndlaves, og I kan dagligt overvære malkningen af dyrene. Malkningen foregår fra kl. 15:30. Adressen er Knuthenlundvej 7 i Stokkemarke. Mere information på Vores åbningstider er: 1. september: Torsdag Søndag kl Efterårsferien & december måned: hele ugen kl Mejeriet er det er ikke åbnet uden en vis stolthed, at vi nu kan byde alle velkommen til besøg på vores nye gårdmejeri. Med det nye mejeri opfylder vi både en drøm og genopliver en gammel tradition. allerede i begyndelsen af 1900-tallet blev det er ikke uden en vis stolthed, at vi nu der fremstillet oste på Knuthenlund Gods kan byde af alle godsets velkommen daværende ejer, til der et også besøg på var mejerist. han blev i 1903 præmieret vores nye gårdmejeri. for sine camembert-oste, så traditionen Med det og nye forpligtelsen mejeri har opfylder fulgt med godset vi både en lige siden. efter en periode uden drøm og genopliver en gammel tradition. osteproduktion, slår vi nu igen allerede dørene i begyndelsen op til et helt nyt af mejeri 1900-tallet blev og mejeriudslag, indrettet midt der fremstillet oste på Knuthenlund Gods i godsets gamle bygninger. af godsets det daværende ville glæde os at få ejer, dit besøg. der også var mejerist. han blev i 1903 præmieret for sine camembert-oste, så traditionen og forpligtelsen har fulgt med godset lige siden. efter en periode uden Besøg vores gårdmejeri og se, hvordan vi laver Knuthenlund oste. osteproduktion, slår vi nu igen Få også et kig på vores mejeriudsalg & gårdbutik. dørene op til et helt Vi har nyt åbent mejeri onsdag til søndag kl. 11 til 17. og mejeriudslag, indrettet midt i godsets gamle bygninger.

26 26 Flagdage 2011 Flagdage april - Dronning Margrethe 17. april - Konfirmation 24. april - Påskedag 5. juni - Grundlovsdag 12. juni - Pinsedag? Mad & Motion (Brugsfest)? Høstfest

27 Stokkemarke Pensionistforening 27 Stokkemarke Pensionistforening Generalforsamling 2011 Tirsdag den 22. marts 2011 kl afholder Stokkemarke Pensionistforening generalforsamling i foreningens lokaler, Tjennemarkevej 4. Generalforsamlingen starter efter kaffen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning og orientering ved formanden. - til godkendelse 4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren. - til godkendelse 5. Bestyrelsesforslag, herunder kontingentfastsættelse og indkomne forslag. - indkomne forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde 8 dage før Generalforsamlingens afholdelse. 6. Valg af formand 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer plus 1 suppleant. 8. Valg af 1 revisor plus 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt. - forskelligt kan drøftes men ikke vedtages. Efter generalforsamlingen Hyggeligt samvær, amerikansk lotteri, og eventuelt kortspil. Ved tiden er foreningen vært ved en let anretning. Tilmelding til spisning er nødvendig senest den 18. marts, til Arne Hansen, tlf Husk tallerken og bestik. Med venlig hilsen Bestyrelsen

28 28 Stokkemarke Pensionistforening Stokkemarke Pensionistforening Arrangementer sidst på foråret 2011 Ved arrangementerne er der kaffe og hyggeligt samvær foruden de herunder nævnte aktiviteter 8. marts Kl Verdens smukkeste sørejse Ebbe Blockmann fortæller og viser billeder fra 1. del af rejsen 22. marts Kl Generalforsamling 29. marts Kl Hyggeeftermiddag, pakkefest Vi mødes og spiser den medbragte mad, foreningen er vært ved resterne af de drikkevare, der er til overs fra vinterhalvårets indkøb. Husk også tallerken og bestik Efter spisningen afholdes Pakkefest, medlemmer der vil deltage i pakkefesten medbringer pakke til 35 kr. Vel mødt Bestyrelsen

29 Stokkemarke Pensionistforening 29 Julefrokost 2010 December var kommet, sneen var kommet og dagen for Pensionistforeningens årlige julefrokost var kommet. Det største antal medlemmer nogensinde havde valgt at møde op, bestyrelsen var meget glade og lidt stolte over denne opbakning. Der var dækket op i de nyrenoverede lokaler, ingen søjler alle kom hinanden ved. Bordene var flot pyntet, duge, blomster og glas stod klar, de fleste havde heldigvis fulgt opfordringen til selv at tage tallerken og bestik med. Festen kunne begynde, først en julesang, og så blev maden sat frem. Der blev hurtigt trængsel ved buffeten, men alle tog det med godt humør. Indimellem den gode julemad, blev der sunget og snakket, Erik Hovmand satte stemningen ekstra i vejret med sin harmonika. Tid til et juleeventyr blev der også, Peder Kistrup fortalte en drabelig historie om hvordan man får et nedlagt rådyr op på 1. sal via vinduet, parteret det med en lommekniv og lagt det i fryseren, uden at andre opdager det, selv om der samtidig er fest, flag og gæster i haven. Ingen julefrokost uden kaffe, julekager og slik. Samtidig nåede vi til lotteriet, under stor moro og en del koncentration blev mange flotte gevinster fordelt. Eftermiddagen var gået hurtigt. Alle havde hygget sig, det havde været en god oplevelse og vi skiltes med ønsket om at alle fik en glædelig jul og godt nytår. Bestyrelsen

30 30 Stokkemarke Brandvagt Nyt Brandudryknings køretøj til Stokkemarke Brandvagt Et nyt og imponerede køretøj ankom lørdag d. 18. december til Stokkemarke Brandvagt s garage. Det store køretøj blev med sikker hånd placeret i garagen det kunne lige smyges ind i garagen for derefter atter at komme frem i sneen, lysende og næsten uvirkelig stor Når man ser det fantastiske nye køretøj, dukker den gamle drengedrøm om at blive brandmand, vel op i de fleste drenge igen. Jeg fanger derfor Søren Pedersen, en af de 12 frivillige brandmænd der bemander det store køretøj. I er 12 frivillige brandmænd her i Stokkemarke, hvad betyder det, både bogstaveligt og i virkeligheden, er mit første spøgsmål. Ja, svarer Søren lidt tøvende. Egentlig er vi deltids-ansatte brandmænd, ansat i Lollands kommune. Sådan er det faktisk over hele landet. I enkelte større byer, er det anderledes, men ellers varetages fx. brandslukning af deltids-ansatte brandfolk. Selve uddannelsen til brandmand, tager et års tid, og efterfølgende skal vi fortsat følge kurser og øvelser årligt for at fastholde uddannelse. Men du spørger så, hvad dét så betyder. Her i Stokkemarke indgår vi i beredskabet sammen med Maribo. En brandalarm i vores område tilgår både Maribo og os, og responstiden altså den tid der går fra vi får meldingen, og til køretøjet kan afgå fra garagen må ikke være mere 5 min. Så snart vi når frem, starter vi på fx. slukningen styret af indsatslederen. Selve det område vi bliver kaldt ud til, strækker sig fra Stokkemarke til Birket, Ryde Station over Bandholm, Nørreballe og til Maribo. Det kan selvfølgelig betyde, at vi kan være tættes på indsatsområdet, så hvis vi kommer før indsatslederen, er vores holdleder på. Er det så altid brande det hande om? Nej, ikke alene det kan også handle om miljø-uheld, hvor vi etablere fx. flydespærringer. o.l. Hvor tit er der så udrykning? Omkring 35 gange årligt, udover brandøvelser, slangeudlægning og som nævnt opfølgningskurser i fx. første hjælp. Så det skal siges at det også kræver fleksibilitet af familien og absolut også arbejdsgiveren. Det rykker vel i de fleste drenge, når man ser et stort imponerende brandkøretøj, men hvordan er det når alarmen lyder? Det er klart, at det altid rykker, og når man sidder i tøjet klar til gå i gang, tænker man på hvad

16. årgang Nr. 3 september 2012

16. årgang Nr. 3 september 2012 16. årgang Nr. 3 september 2012 Mad & Motion 2012 2 // Mad & Motion Nr. 3 september 2012 Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Rersnæs Nørreballe Pårup Østofte Erikstrup

Læs mere

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke 17. årgang Nr. 3 september 2013 Sommer i Stokkemarke 2 // Sommer arrangement i Stokkemarke 10. august Sommer arrangement.. lørdag d. 10. august... læs mere på side 10 Foto: Lønning Nr. 3 september 2013

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

18. årgang Nr. 3 september 2014. varme sommer dage

18. årgang Nr. 3 september 2014. varme sommer dage 18. årgang Nr. 3 september 2014 varme sommer dage 2 // Sankt Hans aften på Mejeriet /// Sommerfest i Stokkemarke Sankt Hans aften på Mejeriet se flere billeder fra Sankt Hans på side 35 Sommerfest i Stokkemarke

Læs mere

Stokkemarke Beboerblad fortsætter

Stokkemarke Beboerblad fortsætter Stokkemarke Beboerblad fortsætter Sankt Hans aften på Mejeriet igen i år! Dagli Brugsen med Grill arrangement... og meget mere 19. årgang Nr. 2 juni 2015 2 Konfirmander i Stokkemarke Kirke // Forår i Stokkemarke

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT Vi respekterer ikke nej til reklamer Redaktionsindlæg. Bladets jubilæum blev fejret på behørig vis i onsdags, idet tanken om et blad blev født for 25 år siden.

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere

Champagnesmagning. Byfest VAARST SAMLINGEN RYSTESAMMENTUR SPEJDERNE 20 ÅR

Champagnesmagning. Byfest VAARST SAMLINGEN RYSTESAMMENTUR SPEJDERNE 20 ÅR Sept. 2012, nr. 2-6. årgang Champagnesmagning Byfest SPEJDERNE VAARST SAMLINGEN RYSTESAMMENTUR ÅBEN ÅBRED. HESTEMESSE. VAARST I FORM. MANDEHØRM. VAARST URET. og meget meget mere... 20 ÅR Borgerforeningen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

orris sogneblad December 2014

orris sogneblad December 2014 orris sogneblad December 2014 Læs inde i bladet om UDKANTSDANMARK.Ikke her side 6 Laderstander til elbil i Borris side 8 Byens bil kommer til Borris side 27 1 Dagplejernes dag 2 GODDAG OG FARVEL Ruth Jørgensen

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2009 1. udgave - Årgang 5. Indhold: L. E. T massage på Nellikevej. Kirke Tidende. Fastelavnsfest.

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2009 1. udgave - Årgang 5. Indhold: L. E. T massage på Nellikevej. Kirke Tidende. Fastelavnsfest. Nors-Tved Tidende Indhold: L. E. T massage på Nellikevej Kirke Tidende. Fastelavnsfest. Dilettant 2009. Thylandia snaps Billeder fra julearrangementer. Guld og Sølv til Teutonia ved DM i Bænkpres. Dilettant

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup I Holdturnering var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og Bent Thomsen Pedersen, der

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 7 februar 2014 Gislev & Ellested Sogne

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 7 februar 2014 Gislev & Ellested Sogne Vækst Nr. 7 februar 2014 i Gislev Marts - April - Maj Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 64 Nr. 2-2014 Fra redaktionen

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Information om optagelse af artikler og billeder i GelstedBladet. Brink s Begravelsesforretning

GENERALFORSAMLING. Information om optagelse af artikler og billeder i GelstedBladet. Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere