15. årgang Nr. 1 marts Stokkemarke Brandvagt nyt køretøj, klar til udrykning!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15. årgang Nr. 1 marts 2011. Stokkemarke Brandvagt nyt køretøj, klar til udrykning!"

Transkript

1 15. årgang Nr. 1 marts 2011 Stokkemarke Brandvagt nyt køretøj, klar til udrykning!

2 2 Kultur- Beboerhus Nye vinduer i Kultur- Beboerhus/ den gamle skole Efter den store renovering af Beboer- Kulturhuset/den gamle skole, er man nu gået i gang med at skifte de gamle vinduer i hele bygningen Heldigvis er respekten for den smukke bygning så stor, at de nye vinduer i høj grad ligner de gamle vinduer. Bygningen fremstår nu lang smukkere end før, og er nu samtidlig iført en moderne klimaskærm, som det kaldes. Vi siger tillykke til byen, brugerne og kommunen for det flotte tiltag. Forsidefoto: sq Layout, grafik, sats: K & S Tryk : Scandinavian Digital Printing A/S

3 3 Nr. 1 marts 2011 Skovhuse Saltvig Stokkemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe Pårup Erikstrup Lindholm Bandholm Grimstrup Maribo Ladegaard 2 Vinduer i Beboer/kulturhus 4 Leder Historie 6 Friskolen i Folketinget 9 10 Hjertestarter Friskolen 16 Motions område SUF 19 Husholdningsforeningen Venneforeningen 22 Vandværket generalforsamling 24 Opskrift 26 Flagdage Pensionistforeningen Stokkemarke Brandvagt Knuthenborg Oplag: 820 eks. gratis husstandomdeles i Stokkemarke sogn. Abonnement uden for sognet: Kr 50,- pr, år. Annoncer 2010 (4 udgivelser): Pris for 1/10 side sort/hvid: Kr. 350,- kr. Pris for 1/10 side farve: Kr. 400,-. 1/2 farve indersider af omslag/bagside kr Ved kun en indrykning : Pris for 1/10 side Kr Stokkemarke Beboerblad udgives af bladudvalget, et selvstændigt udvalg under Stokkemarke Beboerforening Bladudvalget består af følgende: Ronald Frederiksen ansvarshavende Havløkkevej Stokkemarke tel: Ronald og Lise Frederiksen annoncer tel: Kirsten og Steen Quistgaard grafik/design Vestre Landevej Stokkemarke tel: Solveig Clausen Beboerforenings-formand Vestre Landevej Stokkemarke tel: Kirsten og Steen Quistgaard Indlæg/artikler/historier Peder Kistrup Tjennemarkevej Stokkemarke tel: Fotograf: i dette nummer Forskellige alle fotos kan ses i farver i net udgaven (www.stokkemarke.dk) Indlæg/artikler/historier til bladet sendes til : Annoncer til Ronal : Teknik vedr. annoncer, farver m.m. til Steen : Indbetaling: Annoncer og støtter kan indbetale til reg. nr konto nr i Spar Lolland Deadlinie for materiale til næste nummer : juni 2011 er 7. maj

4 4 Leder Torvet i Stokkemarke..... begynder at tage form. Længe har vi i kontaktudvalget set frem til at Torvet begynder at få et mere færdigt præg. Det sker nu!.. en del har sikkert set, at der er kommet træer og bænke/borde op. Vi har aftalt med Bo Rasmussen, udviklingskonsulent og projektleder, at bommen fjernes og at der kommer pullerter op. Vi forventer at område fremstår mere harmonisk og åbent, uden den vildt uelegante bom helt ude ved vejen. Når bommen kom op, var det en konsekvens af den meget parkering på fortov og området der skal holdes fri til eventuelt udrykningskøretøjer m.m. P-Pladser... er jo et emne der har været diskuteret i månedsvis. For at skabe bedre forhold for parkeringen ved Kirkemuren ude på Tjennemarkevej omlages P-pladsen, men samtidig blev man tvunget til at markere Busholdepladsen, så det gav umiddelbart færre pladser. Samtidig blev der, bag Beboer- Kulturhuset, etableret en række nye P-pladser, der hvor der lå en gammel garage. Desuden blev hele P-området ved Præstegården renoveret. Ud over det, blev der etableret 3 P-pladser ude på Torvet, der sammen med de nye P-pladser bag Beboer- Kulturhuset skulle give nem tilgang til hele Torvet, Lægehuset, Kirken og Beboer- Kulturhuset. MEN det giver problemer. Nu har nogen altid holdt lige midt på pladsen/ved den gamle skole /lægehuset, og det sker stadig. I kontaktudvalget har vi over for kommunen hele tiden påpeget, at dette problem forhåbentligt forsvinder når først Torvet, og hele området er færdigt renoveret, og man vænner sig til de nye P-pladser. Det er jo så ved at være nu, og man må derfor opfordre kraftigt til at anvende de nye P-pladser og UNDLADE at parkere på fortov m.m. Tanken er at skabe gode adgangsforhold til området, at fortovene kan benyttes til at gå på, eller som et sikkert område, hvis man er kørestolsbruger m.m. Vi håber, at alle er indstillet på det, alternativt vil kommunen fortsat insistere på at plastre flere pullerter o.l. parkeringsbegrænsninger op. sq

5 Historie: Det gamle mejeri 5 Det gamle mejeri Kontaktudvalget for områdefornyelse har flere gange i deres beretning været utilfreds med den faldefærdige bygning ved indkørslen til Stokkemarke fra vest, nemlig det tidligere andelsmejeri og senere konservesfabrik. Forhåbentlig vil bygningen snart være fjernet. Inden det sker, vil jeg rise en minderunde om Stokkemarke Andelsmejeri og det fællesskab blandt sognets landmænd, som gennem andelsbevægelsen skabte et økonomisk bidrag til kommunens udvikling. Fra en reklamebrochure, som andelsmejeriets bestyrelse lod udarbejde for ca. 55 år siden (1956), som både er på dansk og engelsk, vil jeg gengive nogle afsnit. Andelsmejeriet modtog den første sødmælk d. 1. august Den kom fra 91 andelshavere, der havde 410 køer tilsammen. Det første driftsår indvejedes kg, ( ca kg. pr. andelshaver ca kg. pr. ko.) Andelsmejeriets første formålsparagraf lyder således: Formålet med dette foretagende er ved sammenslutning at bringe det mest mulige ud af mejeriproduktionen og dermed forbedre landbruget og fremhjælpe velstand på egnen Det viser, at der også på disse egne var mænd, der havde øje for sammenholdets betydning, og at de kunne finde hinanden i et trygt og tillidsfuldt samvirke, selvom de var højst forskellige af stands- og politisk anskuelse. ( citat slut ) I blev den store bygning mod øst opført, og den rummede foruden osteriet et stort ostelager med plads til ca oste lagt på 4,3 km ostehylder I regnskabsåret blev der indvejet kg sødmælk fra 185 andelshavere med ca køer (ca kg. pr. andelshaver =ca kg. pr. ko.) Af mælken blev fremstillet smør og ost, samt tappet ca l. Mælk på flasker, som blev solgt af 4 kørende forhandlere i Stokkemarke sogn, Sølested og Landet. Der var beskæftiget: 1 mejeribestyrer, 7 mandlige og 1 kvindelig medhjælper, samt en regnskabsfører. Brochuren slutter: det solidariske ansvar og risiko kan forhindre sløvhed og ligegyldighed hos andelshaverne. Livsnerven i dette andelsforetagende, såvel som i andre, er selvstyre og selvansvar. Det gamle andelsmotto: Til gavn for alle og til skade for ingen, gælder stadig. (citat slut) fortsættes på side 7

6 6 Friskolen i Folketinget Friskolen i Folketinget 9 kl. på Stokkemarke Friskole blev i efteråret inviteret af Folketinget til at deltage i Ungdomsparlamentet Det gik ud på, at klassen i gruppevis skulle skrive et lovforslag og sende ind til Folketinget. I alt blev der sendt 1037 lovforslag ind fra skoler i hele Danmark. Af de 1037 forslag blev der valgt 60 ud, som skulle ind i Folketinget til videre arbejde. Et af vores lovforslag blev valgt, og vi 3 piger var derfor i Folketinget mandag d. 8/2-11. Vores Det var en super spændende dag, hvor man fik et godt indtryk af, hvordan man arbejder med lovforslag - og det er bestemt ikke en nem proces. lovforslag lød: Etablering af bompenge ring I København. Dagen startede i Landstingssalen med, at Thor Pedersen bød os velkommen og kort forklarede, hvad der skulle ske i løbet af dagen. Derefter skulle vi ud i 12 udvalg, og vi var i skatteudvalget. Vi var 5 grupper i skatteudvalget, og vi skulle hver især fortælle, hvad vores lovforslag gik ud på og skulle så stille spørgsmål til hinanden. Vi i skatteudvalget skulle så vælge 1 forslag, som vi ville præsentere i Folketingssalen. Det blev et forslag om momsdifferentiering i favør af sunde madvarer. I skatteudvalget skulle vi også blive enige om et spørgsmål, som vi ville stille til skatteministeren. Det blev en af friskolens 3 piger, der skulle stille spørgsmålet på talerstolen. Senere skulle alle 12 udvalg på talerstolen med deres lovforslag, og så skulle resten af os stille spørgsmål til forslaget. Her var en anden af friskolens piger på talerstolen. Efterfølgende skulle vi stemme for eller imod forslaget. 3 af de 12 forslag blev vedtaget. Det foregik på samme måde, som når de rigtige politikere skal vedtage love. Alt arbejdet i Folketingssalen blev sendt direkte på Folketingskanalen. Dagen sluttede af med en reception, hvor Thor Pedersen overrakte de 3 forslag til Undervisningsministeren. Forslagene skal med på et møde med rigtige ministre og politikere. Det var en super spændende dag, hvor man fik et godt indtryk af, hvordan man arbejder med lovforslag - og det er bestemt ikke en nem proces. Dagen var godt planlagt, og de fleste ministre var på talerstolen for at svare på spørgsmål. Heriblandt Lars Løkke Rasmussen, Lene Espersen, Lykke Friis og Bertel Haarder. Det var bestemt en god oplevelse. Skrevet af Sarah, Selina og Mie 9 kl. Stokkemarke Friskole

7 Historie: Det gamle mejeri 7 (fortsat fra side 5) 1962 besluttede andelshaverne en fusion med 4 mejerier og dannede andelsselskabet MEJERIET LOLLAND i Maribo. I Stokkemarke indvejedes den sidste mælk d. 30 september P.S. : Solidarisk ansvar, - - én for alle og alle for én - - betyder, at hver andelshaver er garant med hele sin formue og ejendom. 22 december 2010 Henning Rasmussen Det gamle mejeri i dag. Nedrivningen går sandsynligvis igang her i marts i år

8 8 Annonce... Vi klæ r landsdelens kvinder på... fra inderst til yderst Specialafdelinger i Stormode Lingeri Overtøj. Konfektion & Overtøj str Landsdelens største udvalg i kendte mærkevarer. STOKKEMARKE FJERNVARME Miljøvenlig Prisbilligt Stabilt BYENS BEDSTE VARME Stokkemarke Fjernvarme Vestre Landevej 227 mobil : ApS OPGAVER VI LØSER - Boliginstallationer - Kontorinstallationer - Industriinstallationer - Industriservice - Kommunikation, tele & data - Tyverialarmer og adgangskontrol - Ventilation og varmeanlæg - Belysningsanlæg - Tavlemontage - El-dokumentation - PLC styringer

9 Hjertestarter i Stokkemarke Hallen 9 Nu kan Stokkemarke Hallen redde liv med hjertestarter fra TrygFonden TrygFonden har netop doneret en hjertestarter til Stokkemarke Hallen, så borgerne fremover kan færdes trygt i hallen. Nu følges der op med uddannelse i livreddende førstehjælp og i brug af hjertestarteren. Hvert år bliver mennesker i Danmark ramt af hjertestop uden for hospitalerne. Kun ca. 6,5 procent overlever. De minutter, der går, fra et menneske falder om med hjertestop, til ambulancen kommer, er de mest kritiske, og den eneste effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk stød til hjertet. På den baggrund har Stokkemarke Ungdomsforening med flere søgt og netop modtaget en hjertestarter fra TrygFonden, der skal hænge i Stokkemarke Hallen. Og nu bliver personer fra de lokale idrætsforeninger samt repræsentanter fra den nærliggende skole uddannet i livreddende førstehjælp, og i hvordan man bruger hjertestarteren. - Hvis en person bliver ramt af et hjertestop, er det afgørende, at man får hjælp hurtigt. Faktisk falder chancen for overlevelse med 10 procent for hvert minut, der går, efter at hjertestoppet er sket, fortæller Trine Heidemann, underdirektør i TrygFonden. Hjertestarteren er let at anvende, da en stemme vejleder brugeren undervejs, og den kan kun afgive stød, hvis hjertet ikke slår korrekt. Alligevel bliver personer, der færdes i nærheden af Stokkemarke Hallen, grundigt oplært i, hvordan man bruger hjertestarteren, og i hvordan man yder livreddende førstehjælp. TrygFonden opfordrer samtidig alle borgere til at sætte sig ind i, hvordan man bruger hjertestarteren på hjemmesiden

10 10 Hjertestarter i Stokkemarke Hallen - I princippet kan alle bruge hjertestarteren i en nødsituation. Men selv om hjertestarteren er let at bruge, giver det en helt anden handlekraft og selvtillid at vide, hvordan man bruger den. Derfor opfordrer vi alle til at sætte sig ind i, hvordan hjertestarteren fungerer på hjertestarter.dk, da det I sidste instans kan betyde forskellen mellem liv og død, siger Trine Heidemann. Donationen af hjertestarteren til Stokkemarke Hallen er et led i TrygFondens indsats for at skabe større tryghed i befolkningen. TrygFonden har siden 2006 doneret flere end 450 hjertestartere, og i år uddeler TrygFonden yderligere 100 hjertestartere fordelt over hele landet. Du kan se, hvor TrygFondens hjertestartere er placeret på Hjertestarteren er placeret i forhallen i Stokkemarkehallen. I tilfælde at døren er låst, er det tilladt at smadre en rude for at få adgang til den. 11 personer fra friskolen og de lokale idrætsforeninger har modtaget kursus i brug af hjertestarteren. Hvis man vil vide mere kan man kontakte Hanne Larsen som er fadder.

11 Annonce JANʼs AUTOSERVICE Den gamle Gartner Erling Neergård Vestre Landevej Stokkemarke Stort udvalg i stauder og planter til udplantning, kranse til jul åbent fra til mandag lukket

12 12 Annonce... Galerie Horn ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Næste udstilling er 2. april med malerier af Tina Horn Stokkemarke Friskole Et rart sted at være et godt sted at lære

13 Annonce Velkommen i SPAR LOLLAND... - Østergade 2 i Maribo Når du besøger SPAR LOLLAND i Maribo får du rådgivning med lokal kompetence. Ring på tlf og hør hvad vi kan gøre for dig eller klik ind på og læs mere om SPAR LOLLAND.

14 14 Stokkemarke Friskole Stokkemarke Friskole fik flot placering i Maribo For første gang deltog Stokkemarke Friskole i årets Juleoptog i Maribo sidste søndag før jul, arrangeret og tilrettelagt i samarbejde mellem Maribo Handelsstandsforening, Maribo Redningsberedskab og Lollands-Posten. Forinden havde skolens elever kreeret flotte og kreative kostymer, som skulle bidrage til emnet naturen. På skolens kreative dag, hvor skolens lærere har pædagogisk dag og forældrene har overtaget undervisningen, blev der fremstillet blomster, flagermus, edderkopper og vandmænd mv. ja, fantasien var der stort set ingen grænser for. Der blev med stor iver fra alle sider, arbejdet hårdt med pensler, sakse og farver, symaskiner mv. for at fremstille de flotteste dragter med den gulerod, at vi kunne vinde en præmie. Søndag d. 19. dec. tropper rigtig mange af skolens elever, forældre og bedsteforældre og lærere op for at gå igennem byens frostkolde gader. Udover Stokkemarke Friskole deltog SUF og Fribørnehaven Svalereden også i årets juleoptog, så man må sige at Stokkemarke var flot repræsenteret. For Stokkemarke Friskole gik to stærke piger forrest med banner med Stokkemarke Friskoles navn og logo. De efterfulgtes af en bil trækkende skolens Naturvogn, som i dagens anledning var pyntet med nisser og balloner. Efter Naturvognen fulgte eleverne, som var udklædte som insekter og blomster mv., forældre og lærere alle bærende på blå og grønne balloner påtrykt skolens logo. Karameller var en del af showet og blev uddelt med rund hånd og mon ikke der blev prøvesmagt en enkelt undervejs. Efter en rask gåtur gennem gaderne endte optoget på torvet, hvor der blev hold taler, sunget mv. inden spændingen blev udløst. Til stor glæde og jubel blev Stokkemarke Friskole placeret på en 2. plads ud af i alt 19 ekvipager og blev tildelt et stort tillykke fra selveste julemanden og begavet med en stor check pålydende 1000 kr. De godt 100 balloner, som var blevet pustet op i dagens anledning, blev omdelt til de børn, som var kommet for at se optoget. Det blev en stor oplevelse for alle på Stokkemarke Friskole så mon ikke det har givet blod på tanden til at deltage igen til næste år???

15 Stokkemarke Friskole 15

16 16 Motions område Nyt motions område til foråret! Lige nu er et nyt motions område under anlæggelse ved Beboer- Kulturhuset ( det gamle bibliotek ). Motions området er en del af områdefornyelsen, og kontaktudvalget ser meget frem til den står færdigt. Det bliver dog først inde i foråret, og fra kommunen kommer følgende meddelelse.: Motions- og legeredskaberne er... hverken færdigmonteret eller sikkerhedsgodkendt, og det kan være forbundet med ulykkesrisiko at forsøge at benytte dem, ligesom skade kan forvoldes på redskaberne. Det er derfor vigtigt at slå fast at området henligger som byggeplads, og at ingen motions- eller legeredskaber må benyttes indtil Lolland Kommune giver tilladelse hertil. Kontaktudvalget vender tilbage når motions området er færdigt og kan benyttes.

17 Stokkemarke Ungdomsforening 17 PINSEBAL I STOKKEMARKE HALLEN LØRDAG DEN 11. JUNI 2011 KL. 18:00 01????? FOR MEDLEMMER AF STOKKEMARKE UNGDOMSFORENING DANS HELE AFTENEN TIL DANSEORKESTRET: ALT DETTE FÅR DU TIL KUN 275,00 KR. PER FESTSTEMT PERSON Tilmelding og betaling senest den 12. maj 2011 til: Per Larsen Tjennemarkevej Stokkemarke Tlf Henrik Jørgensen Vestre Landevej Stokkemarke Tlf / Tommy Pettersen Vestre Landevej Stokkemarke Tlf OBS: Ved betaling udstedes medlemskort, som også gælder som adgangsbillet med andre ord, alle er velkomne unge som gamle alle kan søge medlemskab. Arrangør Stokkemarke Ungdomsforening

18 18 Stokkemarke Ungdomsforening SUF fejrer 100-års jubilæum den 6. maj 2011 Bestyrelsen for SUF er i fuld gang med at udarbejde et jubilæumsskrift, som vil blive udgivet i forbindelse med klubbens 100-års jubilæum den 6. maj På dagen vil der være reception, hvor klubben vil være vært med lidt godt til ganen. Nærmere information vil følge. Vi håber at se rigtig mange borgere og venner på denne store dag. Sportslige hilsner Bestyrelsen for SUF

19 Husholdningsforeningen 19 Stokkemarke Husholdningsforening afholder Generalforsamling Den 28. april 2011 kl i Beboerhuset i Stokkemarke. Dagsorden jf. vedtægterne Siden sidst 25. november 2010 havde vi grønkålsaften hvor 42 deltog. Igen en dejlig aften med godt humør. Der var lotteri hvor hver havde en pakke med. Og nogle fik noget med hjem andre ikke. 27. januar Antik aften hvor vi var i Holeby hos Borella, en god aften. Der var mange fine ting og nogle fik vurderet ting de havde med. Det var bare for koldt og det tog noget af fornøjelsen. 27 havde lyst til denne aften. I marts er der teatertur til København det er den 24 marts, vi skal se Skatteøen og vi håber bussen bliver fyldt. Torsdag den 31. marts Maddemonstration ved Thorkold Brylle, han er slagter i Super Best, Maribo og han vil give os forslag til påskemiddagen. På foreningens vegne Solveig Clausen

20 20 Venneforeningen Plejehjemmet Stokkemarke Plejecenters venner Generalforsamling d. 14 april 2011 kl på Ældrecentret Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning (formanden) 3. Regnskab (kasserer) 4. Valg af bestyrelse På valg er: Lise Andersen Tove Carlsson H. Christensen Suppleant: Evald Mikuta Revisorer: Chr. Krag Beboerrep.: Ny skal vælges Personalerep.: Ikke på valg 5. Indkomne forslag 6. Eventuelt. Nuværende bestyrelse: Lise Andersen Solvei Clausen Tove Carlsson H. Christensen Millie Hansen Irene Alstrøm (personalerep.) Vakant (beboerrep.) Suppleanter Evald Mikuta Margrethe Christoffersen Revisorer Chr. Krag Birgit Munk Petersen Da man er vært ved et stk. smørrebrød bedes der om tilmeldelse senest 11. april 2011 på tlf

21 Venneforeningen Plejehjemmet 21 Stokkemarke Plejecenters venner Julefrokost afholdtes den 9. december 2010 kl på centret Vi var 70 deltagere i alt heraf 31 betalende gæster. Hele arrangementet sluttede med kr. 306,- i overskud. Maden var leveret fra Våbensted og den var god. De små bagateller underholdt med sang og musik. Den 3. marts 2011 kl bliver der arrangeret fastelavnseftermiddag med tøndeslagning mm. Stokkemarke Beboerforening: Foreningens formål er at varetage beboernes tarv. Enhver beboer i Stokkemarke sogn kan blive medlem. Foreningen er formand i Brugerrådet der administrere brug af Beboerhuset, der er placeret i en del af Det gamle bibliotek / Den gamle skole. Foreningen er aktive deltagere i kontakt udvalget (Stokkemarke) for områdefornyelse. Foreningen står for flaghejsning på udvalgte mærkedage. Beboerforeningen har desuden et udvalg, der udgiver Stokkemarke Beboerblad, foruden at drive hjemmesiden Alt arbejde er frivilligt og ulønnet, undtagen er dog selve trykningen af Stokkemarke Beboerblad. Ny medlemmer og sponsorer er meget velkomne, kontakt gerne formanden; Solveig Clausen tel.:

22 22 Stokkemarke Vandværk Stokkemarke Vandværk Afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. marts 2011 kl i Galleriet på Stokkemarke Friskole Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt Eventuelle forslag skal være formanden, Palle Rasmussen, Brandsmose Ringvej 11, 4952 Stokkemarke, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

23 Annonce For de kreative i alle aldre Åben hver onsdag eller efter aftale. Vestre Landevej Stokkemarke Tlf.: Mail: Hobbybutik - Scrapbook - Portrætter Stokkemarke Bageri Anja & Tim Siegvardsen Vestre Landevej Stokkemarke tel :

24 24 Hygge- Ingredienser : kage 250 g. blødt smør 4 æg 150 g. sukker 150 g. rørsukker 45 g. havregryn 45 g. kokosmel 300 g. mel 2 tsk. bagepulver 2 tsk. Vanilje sukker 125 g. grofthakket mørkt chokolade 2½ dl. Mælk drys kokosmel + rørsukker Fremgangsmåde Pist smør, æg, sukker, rørsukker godt sammen og bland havregryn, kokos, mel, bagepulver, vaniljesukker, og hakket chokolade i. Rør melblandingen i smørret skiftevis med mælken, til dejen er ensartet. Hæld dejen i en smurt bradepande på cm. Og drys med kokosmel og rørsukker efter smag. Bag kagen ved 200 grader i 25 min.

25 Annonce Skelstrupvej 52, DK Maribo Tlf.: Fax.: Alt i buketbinderi, dekoration og kranse, kiste- & kirkepynt m.m. Rudbjergvej Vesterborg Tlf Man.-fre Lør 9-13 Søn- & hel.dg Lukket April & maj, lør & søn lukkes kl. 14 Få smag for kvalitet - mejeriudsalget på Knuthenlund Knuthenlunds Mejeriudsalg med økologiske produkter fra-jord-til-bord er nu åbent. Nyhedsbrev Nr.01/ Maj/jUNI Nyhedsbrev Nr.01/ Maj/jUNI Mejeriet er åbnet Vi er klar med vores økologiske yoghurt, mælk og forskellige typer af får- og gedeoste. Du kan også få lam og gedekød i alle udskæringer samt andre lokalt producerede fødevarer. Fra Knuthenlunds besøgscenter kan I se ind i osteriet, hvor ostene håndlaves, og I kan dagligt overvære malkningen af dyrene. Malkningen foregår fra kl. 15:30. Adressen er Knuthenlundvej 7 i Stokkemarke. Mere information på Vores åbningstider er: 1. september: Torsdag Søndag kl Efterårsferien & december måned: hele ugen kl Mejeriet er det er ikke åbnet uden en vis stolthed, at vi nu kan byde alle velkommen til besøg på vores nye gårdmejeri. Med det nye mejeri opfylder vi både en drøm og genopliver en gammel tradition. allerede i begyndelsen af 1900-tallet blev det er ikke uden en vis stolthed, at vi nu der fremstillet oste på Knuthenlund Gods kan byde af alle godsets velkommen daværende ejer, til der et også besøg på var mejerist. han blev i 1903 præmieret vores nye gårdmejeri. for sine camembert-oste, så traditionen Med det og nye forpligtelsen mejeri har opfylder fulgt med godset vi både en lige siden. efter en periode uden drøm og genopliver en gammel tradition. osteproduktion, slår vi nu igen allerede dørene i begyndelsen op til et helt nyt af mejeri 1900-tallet blev og mejeriudslag, indrettet midt der fremstillet oste på Knuthenlund Gods i godsets gamle bygninger. af godsets det daværende ville glæde os at få ejer, dit besøg. der også var mejerist. han blev i 1903 præmieret for sine camembert-oste, så traditionen og forpligtelsen har fulgt med godset lige siden. efter en periode uden Besøg vores gårdmejeri og se, hvordan vi laver Knuthenlund oste. osteproduktion, slår vi nu igen Få også et kig på vores mejeriudsalg & gårdbutik. dørene op til et helt Vi har nyt åbent mejeri onsdag til søndag kl. 11 til 17. og mejeriudslag, indrettet midt i godsets gamle bygninger.

26 26 Flagdage 2011 Flagdage april - Dronning Margrethe 17. april - Konfirmation 24. april - Påskedag 5. juni - Grundlovsdag 12. juni - Pinsedag? Mad & Motion (Brugsfest)? Høstfest

27 Stokkemarke Pensionistforening 27 Stokkemarke Pensionistforening Generalforsamling 2011 Tirsdag den 22. marts 2011 kl afholder Stokkemarke Pensionistforening generalforsamling i foreningens lokaler, Tjennemarkevej 4. Generalforsamlingen starter efter kaffen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning og orientering ved formanden. - til godkendelse 4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren. - til godkendelse 5. Bestyrelsesforslag, herunder kontingentfastsættelse og indkomne forslag. - indkomne forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde 8 dage før Generalforsamlingens afholdelse. 6. Valg af formand 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer plus 1 suppleant. 8. Valg af 1 revisor plus 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt. - forskelligt kan drøftes men ikke vedtages. Efter generalforsamlingen Hyggeligt samvær, amerikansk lotteri, og eventuelt kortspil. Ved tiden er foreningen vært ved en let anretning. Tilmelding til spisning er nødvendig senest den 18. marts, til Arne Hansen, tlf Husk tallerken og bestik. Med venlig hilsen Bestyrelsen

28 28 Stokkemarke Pensionistforening Stokkemarke Pensionistforening Arrangementer sidst på foråret 2011 Ved arrangementerne er der kaffe og hyggeligt samvær foruden de herunder nævnte aktiviteter 8. marts Kl Verdens smukkeste sørejse Ebbe Blockmann fortæller og viser billeder fra 1. del af rejsen 22. marts Kl Generalforsamling 29. marts Kl Hyggeeftermiddag, pakkefest Vi mødes og spiser den medbragte mad, foreningen er vært ved resterne af de drikkevare, der er til overs fra vinterhalvårets indkøb. Husk også tallerken og bestik Efter spisningen afholdes Pakkefest, medlemmer der vil deltage i pakkefesten medbringer pakke til 35 kr. Vel mødt Bestyrelsen

29 Stokkemarke Pensionistforening 29 Julefrokost 2010 December var kommet, sneen var kommet og dagen for Pensionistforeningens årlige julefrokost var kommet. Det største antal medlemmer nogensinde havde valgt at møde op, bestyrelsen var meget glade og lidt stolte over denne opbakning. Der var dækket op i de nyrenoverede lokaler, ingen søjler alle kom hinanden ved. Bordene var flot pyntet, duge, blomster og glas stod klar, de fleste havde heldigvis fulgt opfordringen til selv at tage tallerken og bestik med. Festen kunne begynde, først en julesang, og så blev maden sat frem. Der blev hurtigt trængsel ved buffeten, men alle tog det med godt humør. Indimellem den gode julemad, blev der sunget og snakket, Erik Hovmand satte stemningen ekstra i vejret med sin harmonika. Tid til et juleeventyr blev der også, Peder Kistrup fortalte en drabelig historie om hvordan man får et nedlagt rådyr op på 1. sal via vinduet, parteret det med en lommekniv og lagt det i fryseren, uden at andre opdager det, selv om der samtidig er fest, flag og gæster i haven. Ingen julefrokost uden kaffe, julekager og slik. Samtidig nåede vi til lotteriet, under stor moro og en del koncentration blev mange flotte gevinster fordelt. Eftermiddagen var gået hurtigt. Alle havde hygget sig, det havde været en god oplevelse og vi skiltes med ønsket om at alle fik en glædelig jul og godt nytår. Bestyrelsen

30 30 Stokkemarke Brandvagt Nyt Brandudryknings køretøj til Stokkemarke Brandvagt Et nyt og imponerede køretøj ankom lørdag d. 18. december til Stokkemarke Brandvagt s garage. Det store køretøj blev med sikker hånd placeret i garagen det kunne lige smyges ind i garagen for derefter atter at komme frem i sneen, lysende og næsten uvirkelig stor Når man ser det fantastiske nye køretøj, dukker den gamle drengedrøm om at blive brandmand, vel op i de fleste drenge igen. Jeg fanger derfor Søren Pedersen, en af de 12 frivillige brandmænd der bemander det store køretøj. I er 12 frivillige brandmænd her i Stokkemarke, hvad betyder det, både bogstaveligt og i virkeligheden, er mit første spøgsmål. Ja, svarer Søren lidt tøvende. Egentlig er vi deltids-ansatte brandmænd, ansat i Lollands kommune. Sådan er det faktisk over hele landet. I enkelte større byer, er det anderledes, men ellers varetages fx. brandslukning af deltids-ansatte brandfolk. Selve uddannelsen til brandmand, tager et års tid, og efterfølgende skal vi fortsat følge kurser og øvelser årligt for at fastholde uddannelse. Men du spørger så, hvad dét så betyder. Her i Stokkemarke indgår vi i beredskabet sammen med Maribo. En brandalarm i vores område tilgår både Maribo og os, og responstiden altså den tid der går fra vi får meldingen, og til køretøjet kan afgå fra garagen må ikke være mere 5 min. Så snart vi når frem, starter vi på fx. slukningen styret af indsatslederen. Selve det område vi bliver kaldt ud til, strækker sig fra Stokkemarke til Birket, Ryde Station over Bandholm, Nørreballe og til Maribo. Det kan selvfølgelig betyde, at vi kan være tættes på indsatsområdet, så hvis vi kommer før indsatslederen, er vores holdleder på. Er det så altid brande det hande om? Nej, ikke alene det kan også handle om miljø-uheld, hvor vi etablere fx. flydespærringer. o.l. Hvor tit er der så udrykning? Omkring 35 gange årligt, udover brandøvelser, slangeudlægning og som nævnt opfølgningskurser i fx. første hjælp. Så det skal siges at det også kræver fleksibilitet af familien og absolut også arbejdsgiveren. Det rykker vel i de fleste drenge, når man ser et stort imponerende brandkøretøj, men hvordan er det når alarmen lyder? Det er klart, at det altid rykker, og når man sidder i tøjet klar til gå i gang, tænker man på hvad

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

18. årgang Nr. 1 marts 2014. Så er det forår

18. årgang Nr. 1 marts 2014. Så er det forår 18. årgang Nr. 1 marts 2014 Så er det forår 2 // Saltvig... Keldernæs... Blans... Tjennemarke... Abed... Skovhuse... Hvad sker der her?... billeder fra vores område... Har du en god historie? Foto: Lønning

Læs mere

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke 17. årgang Nr. 3 september 2013 Sommer i Stokkemarke 2 // Sommer arrangement i Stokkemarke 10. august Sommer arrangement.. lørdag d. 10. august... læs mere på side 10 Foto: Lønning Nr. 3 september 2013

Læs mere

15. årgang Nr. 3 september 2011

15. årgang Nr. 3 september 2011 15. årgang Nr. 3 september 2011 Mad & Motion 2 Torvet i Stokkemarke: Velkommen på Torvet 1. juni Velkommen på Torvet 1. juni.. Fra det store sommer arrangement 1. juni Forsidefoto: Kaj Lund Layout, grafik,

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

16. årgang Nr. 3 september 2012

16. årgang Nr. 3 september 2012 16. årgang Nr. 3 september 2012 Mad & Motion 2012 2 // Mad & Motion Nr. 3 september 2012 Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Rersnæs Nørreballe Pårup Østofte Erikstrup

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

14. årgang Nr. 3 september 2010

14. årgang Nr. 3 september 2010 14. årgang Nr. 3 september 2010 Mad & Motion 2010 2 Mad & Motion august 2010 Forsidefoto, samt side 2 : Solveig Clausen og Kai Lund Layout, grafik, sats: K & S Tryk : Scandinavian Digital Printing A/S

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Stokkemarke Beboerblad fortsætter

Stokkemarke Beboerblad fortsætter Stokkemarke Beboerblad fortsætter Sankt Hans aften på Mejeriet igen i år! Dagli Brugsen med Grill arrangement... og meget mere 19. årgang Nr. 2 juni 2015 2 Konfirmander i Stokkemarke Kirke // Forår i Stokkemarke

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

18. årgang Nr. 3 september 2014. varme sommer dage

18. årgang Nr. 3 september 2014. varme sommer dage 18. årgang Nr. 3 september 2014 varme sommer dage 2 // Sankt Hans aften på Mejeriet /// Sommerfest i Stokkemarke Sankt Hans aften på Mejeriet se flere billeder fra Sankt Hans på side 35 Sommerfest i Stokkemarke

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie! God efterårsferie! 1 6. klasse har lynhurtigt lært sig The Cupsong ærgerligt Fredagsbrevet er lydløst(!), nymalede borde/bænke, friske piger fra 3. klasse, Ludvig fra 6. klasse øver sig i en stille stund

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013/2014. Vand/øl

GENERALFORSAMLING 2013/2014. Vand/øl GENERALFORSAMLING 2013/2014 Vand/øl 1. Valg af dirigent. Erik J. Larsen er foreslået. 2. Konstatering af stemmetal. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Aflæggelse af årsregnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Behandling

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 HAVEINSPIRATION og ORDINÆR GENERALFORSAMLING Børge Christensen, Ålsø ved Grenaa holder lysbilled-foredrag om anlæg af haver og

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere