Din brugermanual NOKIA N92-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NOKIA N92-1 http://da.yourpdfguides.com/dref/827701"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA N92-1 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning NOKIA N92-1 Betjeningsvejledning NOKIA N92-1 Brugervejledning NOKIA N92-1 Brugermanual NOKIA N92-1 Brugsvejledning NOKIA N92-1 Din brugermanual NOKIA N92-1

2 Manual abstract: Alle rettigheder forbeholdes. tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. JavaTM and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla. com>. Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www. mpegla.com>. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT. OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. Enkelte produkter og programmer og tjenester til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Eksportkontrol Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt. MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA Din enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser, f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr. FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Betjeningen er betinget af følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere udefrakommende forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket betjening. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan gøre brugerens ret til at bruge udstyret ugyldig. Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer. VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER. 2. udgave DA, Indhold Sikkerhed Nokia N Tilstande...

3 .. 11 Mobilt tv Medietaster Multimedietast Nyttige genveje.. 13 Indstillinger Oplysninger om Nokia-support og kontaktmuligheder...

4 .. 14 Softwareopdateringer Overførsel af indhold fra en anden enhed Vigtige ikoner Tastaturlås (tastelås) Lydstyrke og indbyggede højttalere Ur Headset

5 .. 18 Hukommelseskort Hjælp Selvstudie Mobilt tv 20 Første opstart. 20 Visning af programmer...

6 21 Tjenester 21 Programoversigt. 22 Optagelse af programmer Visning af optagne programmer.. 23 Søgning Abbonement på kanaler og programmer. 24 Indstillinger

7 25 Ikoner. 25 Kamera Når du vil tage billeder Gode råd til, hvordan du tager gode billeder Videooptagelse Galleri Visning af billeder og videoklip...

8 . 33 Redigering af billeder Billedudskrivning Præsentationer Albummer Medieprogrammer Musikafspiller RealPlayer.

9 ..39 Flash-afspiller Visual Radio Internet Optager...45 Log..

10 Tjenester. 70 Adgangspunkt 70 Visningen Bogmærker. 70 Forbindelsessikkerhed Brug af browseren Hentning og køb af elementer

11 72 Afslutning af en forbindelse Indstillinger Beskeder. 46 Indtastning af tekst 47 Skrivning og afsendelse af beskeder 48 Indbakke modtagelse af beskeder.50 Postkasse Visning af beskeder på et SIM-kort...

12 ...54 Beskedindstillinger.. 54 Kalender..74 Oprettelse af kalenderposter Kalendervisninger Håndtering af kalenderposter.. 75 Kalenderindstillinger Kontakter (telefonbog). 59 Lagring af navne og numre Kopiering af kontakter...

13 ..60 Tilføjelse af ringetoner til kontakter. Din brugermanual NOKIA N92-1

14 Oprettelse af kontaktgrupper Personlig.76 Mobil søgning Hent Gå til tilføjelse af genveje Chat.

15 Positionering Lokaliteter Navigator D-toner Opkald Taleopkald.ALER Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i nærheden af hospitalsudstyr. SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly. SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF Anvend ikke enheden, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier. SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Respekter alle restriktioner. Anvend ikke enheden, når sprængning pågår.

16 BRUG ENHEDEN MED OMTANKE Brug kun enheden i positioner, der er i overensstemmelse med forklaringen i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk. EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. 7 SIKKERHEDSKOPIER Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger. TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. NØDOPKALD Tænd enheden og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen. samt andet skadeligt indhold. Vær forsigtig. Du bør kun åbne beskeder, acceptere forbindelser, hente indhold og acceptere installationer fra kilder, du har tillid til. Hvis du vil øge sikkerheden for enhederne, skal du overveje at installere, bruge og jævntligt opdatere antivirussoftware, firewall og anden tilhørende software på enheden og alle tilsluttede computere. Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes. Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig. Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Det er ikke alle filtyper, der kan vises eller ændres. Når du anvender avancerede handlinger, som f.eks. et aktivt videoopkald og en dataforbindelse med høj hastighed, kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden Om enheden Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på netværkene EGSM 900/1800/1900 og UMTS Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk. Enheden understøtter internetforbindelser og andre tilslutningsmetoder. Enheden kan ligesom computere blive udsat for virus, skadelige beskeder og programmer 8 ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til nærmeste autoriserede serviceforhandler. Der kan være forudinstalleret nogle bogmærker eller links på enheden, eller enheden kan tillade adgang til websteder fra tredjeparter, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkender ikke eller tager ikke ansvaret for disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold som til et hvilket som helst andet websted. enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt med f.eks. ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IPprotokoller. Nogle af funktionerne på denne enhed som f.eks. MMS, brug af browser, og hentning af indhold, hvor du bruger browser eller MMS, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier. Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen eller en anden forhandler. Netværkstjenester Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre netværk kan kræve, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Du kan få yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen, der også kan fortælle, hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester. Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i Ekstraudstyr, batterier og opladere Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes. Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra en AC-3- eller AC-4-oplader og fra en AC-5-oplader, hvis enheden bruges med en CA-44-opladeradapter. Denne enhed bruger batteriet BP-5L. 9 Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. 10 Modelnummer: Nokia N92-1 Herefter kaldet Nokia N92. Tilstande Enheden har fire mekaniske tilstande, der er optimeret i forhold til forskellige brugssituationer: Lukket klap til opbevaring, åben klap til traditionel brug af mobiltelefonen, billeder til at optage video og tage billeder og visning til at se mobilt tv og få vist billeder og videoer. Din brugermanual NOKIA N92-1

17 Du kan skifte mellem tilstandene ved at dreje klappen og drejeakseskærmen. Der er en kort timeoutperiode, før en tilstand aktiveres. Når klappen er lukket, giver coverskærmen adgang til oplysninger om klokkeslæt og status. Når enheden er i standbytilstand, vises signalstyrke- og batteriikoner, oplysninger om klokkeslæt, statusikoner og navnet på den aktive profil (hvis den ikke er Normal) muligvis. Hvis tv'et er tændt, kan du se den mobile tv-programkanal, programoplysninger, programoversigten og den aktuelle optagelsesstatus på coverskærmen. Hvis du bruger musikafspilleren til at lytte til et lydklip, vises der lydstyrkeindikatorer og oplysninger om musiknumre. Du kan bruge lydstyrketasten på siden af enheden til at skrue op og ned for lydstyrken. Hvis du bruger Visual Radio, mens klappen er lukket, vises det visuelle indhold ikke på coverskærmen. Du kan gemme flere forudindstillede stationer sammen med oplysninger om stationsnavn, frekvens og placering. Disse oplysninger vises på coverskærmen. Alarmer for kalenderen og uret, noter i forbindelse med ubesvarede opkald og nye modtagne beskeder vises også. Hvis du vil have vist modtagne SMS-beskeder og tekst- og billedobjekter i modtagne MMS-beskeder, skal du åbne klappen og se beskeden på hovedskærmen. Indgående opkald angives med deres sædvanlige tone og en note. I indstillingerne for coverskærm skal du vælge Lukket klap Når klappen lukkes, deaktiveres hovedskærmen, og coverskærmen tændes. Igangværende opkald afsluttes, medmindre højttaleren er i brug, eller der er tilsluttet et kompatibelt headset. Du kan finde oplysninger om, hvordan du redigerer indstillingerne, under `Standbytilstand' på side 116. Hvis du bruger radioen, tv'et eller musikafspilleren, kan du fortsætte med at lytte til dem. 11 Nokia N92 Nokia N92 Svar, når klappen åbnes > Ja for at besvare et opkald, når du åbner klappen. Hvis der er sluttet et kompatibelt headset til enheden, skal du trykke på besvarelsestasten på headsettet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du redigerer indstillingerne, under `Standbytilstand' på side 116. Hvis du vil foretage opkald eller bruge menuen, skal du åbne klappen. Nokia N92 Billedtilstand Du kan aktivere billedtilstanden ved at åbne klappen 90 grader, holde enheden sidelæns og dreje klappen op, så hovedskærmen vender mod dig. Det primære kamera aktiveres, og du kan se det motiv, du kan tage billeder af. I billedtilstanden kan du optage videoer og tage billeder. Se `Kamera' på side 27. I billedtilstand er taltastaturet ikke aktivt. Du kan bruge optagelsestasten, lydstyrketasten som en zoomtast, tænd / sluk-tasten og valgtasterne på tastaturet. Åben klap Når du åbner klappen, aktiveres tilstanden med åben klap automatisk: Hovedskærmen tændes, tastaturet er tilgængeligt, og du kan få adgang til menuen. Rul i menuen ved hjælp af navigeringstasten. Tilstanden med åben klap aktiveres, selvom klappen ikke er helt åben. Klappen kan åbnes næsten 160 grader som vist på billedet. Forsøg ikke at åbne klappen yderligere. Visningstilstand Hvis du løfter siden af drejeakseskærmen, når klappen er lukket, aktiveres visningstilstanden. Taltastaturet bruger hvidt på sort-tegnene, og valgtasterne under skærmen er aktiverede. 12 Ud over at bruge andre programmer kan du bruge visningstilstanden til at gøre følgende: Se udsendelser på mobilt tv. Se dine billeder. Brug af internettet. Foretage håndfrie opkald. Hvis du vil åbne det mobile tv-program, skal du holde multimedietasten nede. Hvis du vil åbne et multimedieprogram, skal du trykke på og rulle i den tilsvarende retning. Tryk på for at forlade visningen uden at vælge et program. Tryk på, og rul ned for at ændre genvejene. Hvis du vil ændre det program, der vises, når du trykker på, skal du vælge Øverst, Venstre, Midt på og Højre samt programmet. Nogle genveje er muligvis faste, og du kan ikke ændre dem. Mobilt tv Nokia N92 har en indbygget modtager til digitalt tv. Med det mobile tv-program kan du se, lytte til og optage digitale tv-programmer. Du skal muligvis oprette abonnement på kanaler eller programmer, inden du kan se dem. Nyttige genveje Brug genveje for at udnytte enheden optimalt. Yderligere oplysninger om de enkelte funktioner finder du i de relevante afsnit i denne brugervejledning. Standbytilstand Hvis du vil åbne det mobile tv-program, skal du holde nede. Se `Multimedietast' på side 13. Hvis du vil skifte mellem åbne programmer, skal du trykke på og holde nede og derefter vælge et program. Hvis der mangler hukommelse, lukker enheden muligvis nogle programmer. Enheden gemmer alle ikke-gemte data, før et program lukkes. Medietaster Medietasterne er placeret på alle sider af navigeringstasten. Du kan bruge dem til at styre mobilt tv, videoafspilning, musikafspilleren og radioen. 13 Nokia N92 Multimedietast Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres. Hvis du vil ringe til telefonsvareren (netværkstjeneste), skal du trykke på og holde nede. Hvis du vil skifte profil, skal du først trykke på og derefter vælge en profil. Hvis du vil skifte mellem profilerne Normal og Lydløs, skal du trykke på og holde den nede Hvis du har to telefonlinjer (netværkstjeneste), skifter du med denne handling mellem de to linjer. Tryk på for at åbne listen over de seneste udgående opkald. Hvis du vil bruge stemmekommandoer, skal du trykke på og holde den nede. Hvis du vil oprette forbindelse til internettet (netværkstjeneste), skal du trykke på og holde nede. Se `Tjenester' på side 70. Hvis du vil justere skærmens lysstyrke, skal du trykke på og holde valgtasten nederst til venstre nede, mens klappen er åben, og rulle til venstre elle højre. Nokia N92 oplysninger fra din netværkstjenesteudbyder. Der er muligvis allerede installeret indstillinger fra din netværkstjenesteudbyder på enheden, eller måske har du modtaget indstillingerne fra netværkstjenesteudbyderen i en speciel SMS-besked. Oplysninger om Nokia-support og kontaktmuligheder Besøg eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af brugervejledningen, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt. Din brugermanual NOKIA N92-1

18 På webstedet kan du få oplysninger om brug af Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du vil i kontakt med Nokias kundeservice, kan du kigge på listen over lokale Nokia-kundecentre på www. nokia.com/customerservice. Hvis du har brug for reparation af enheden, kan du se det nærmeste Nokia-servicecenter på at Du finder yderligere oplysninger om genveje, der er tilgængelige i standbytilstand, under afsnittet `Tilstanden Aktiv standby' på side 109. Softwareopdateringer Nokia kan af og til komme med softwareopdateringer, der indeholder nye funktioner, avancerede funktioner eller en forbedret ydeevne. Du kan muligvis anmode om disse opdateringer fra en kompatibel pc, der har programmet Indstillinger Normalt er indstillinger for MMS, GPRS, streaming og mobilt internet automatisk konfigureret på Nokia N92-enheden. Indstillingerne er baseret på 14 Du kan finde yderligere oplysninger og programmet Nokia Software Updater på com/softwareupdate, eller du kan kontakte dit lokale Nokia-websted. Overførsel af indhold fra en anden enhed Du kan kopiere indhold, f.eks. kontakter og kalenderposter, fra en kompatibel Nokia-telefon til din Nokia N92 via Bluetooth-forbindelse eller infrarød forbindelse. Den type indhold, der kan kopieres, afhænger af telefonmodellen. Du kan sætte dit SIM-kort i en anden enhed. Når Nokia N92 tændes uden et SIM-kort, aktiveres profilen Offline automatisk. Overførsel af indhold 1 Tryk på, og vælg Værktøjer > Flyt data på din Nokia N92. 2 Vælg Fortsæt i informationsvisningen. 3 Vælg, om du vil bruge Bluetooth-forbindelse eller infrarød til at overføre data med. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype. 4 Hvis du vælger Bluetooth-forbindelse, skal du vælge Fortsæt for at få Nokia N92 til at søge efter enheder Indholdet kopieres fra hukommelsen og det kompatible hukommelseskort (hvis det er indsat) på den anden enhed til den tilsvarende placering på din Nokia N92 og hukommelseskortet (hvis det er indsat). Varigheden af kopieringen afhænger af den mængde data, der skal overføres. Du kan annullere kopieringen og fortsætte senere. Hvis du vil have vist logoplysningerne for en tidligere overførsel, skal du vælge Overførselslog i hovedvisningen. Hvis du vil have vist de enheder, du har kopieret eller overført data fra, skal du vælge Telefoner i hovedvisningen. 15 Nokia N92 Nokia Software Updater. Hvis du vil opdatere enhedssoftwaren, skal du have en pc, der har operativsystemet Windows 2000 eller XP, internetadgang via bredbånd og et kompatibelt datakabel for at oprette forbindelse mellem enheden og pc'en. med Bluetooth-forbindelse. Vælg den anden enhed på listen. Du bliver bedt om at indtaste en kode på din Nokia N92. Indtast en kode (1-16 cifre), og vælg OK. Indtast den samme kode på den anden enhed, og vælg OK. Enhederne er nu forbundet. Se `Binding af enheder' på side 89. På nogle telefonmodeller sendes programmet Flyt data til den anden enhed som en besked. Åbn beskeden for at installere Flyt data på den anden enhed, og følg vejledningen på skærmen. Hvis du vælger infrarød, skal du forbinde de to enheder. Se `Infrarød forbindelse' på side På din Nokia N92 skal du vælge det indhold, der skal kopieres fra den anden enhed. Nokia N92 Vigtige ikoner Enheden bruges i et GSM-netværk. Enheden bruges i et UMTS-netværk (netværkstjeneste). Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen Indbakke i Beskeder. Du har modtaget i fjernpostkassen. Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke. Du har ubesvarede opkald. vises, hvis Ringetype er sat til Lydløs, og Tone ved besked, Chatbeskedsignal og Tone ved er sat til Fra. Telefonens tastatur er låst. Du har en aktiv alarm. Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste). Alle opkald til enheden viderestilles til et andet nummer. Hvis du har to telefonlinjer (netværkstjeneste), er ikonet for den første linje og for den anden linje. Et kompatibelt headset er tilsluttet enheden. En kompatibel teleslynge er tilsluttet enheden. Et kompatibelt bilsæt er tilsluttet enheden. Et dataopkald er aktivt. En GPRS- eller EDGE-pakkedataforbindelse er tilgængelig. En GPRS- eller EDGE-pakkedataforbindelse er aktiv. En GPRS- eller EDGE-pakkedataforbindelse er i venteposition. En UMTS-pakkedataforbindelse er tilgængelig. En UMTS-pakkedataforbindelse er aktiv. en UMTS-pakkedataforbindelse er i venteposition. Du har indstillet enheden til at scanne efter trådløse LAN, og der er et trådløst LAN tilgængeligt. Se `Trådløst LAN' på side 121. En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk med kryptering. En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk uden kryptering. Bluetooth-tilslutning er aktiveret. Der overføres data via en Bluetooth-forbindelse. en USB-forbindelse er aktiv. En infrarød forbindelse er aktiv. Hvis ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til den anden enhed, eller også er forbindelsen mistet. Mobilt tv er aktiveret. Optagelse er aktiveret på det mobile tv. 16 Brug tastaturlåsen til at forhindre, at der utilsigtet trykkes på en tast. Tryk på tænd / sluk-tasten for at slå skærmens lys til, når tastaturlåsen er slået til. Sådan låser du tastaturet: Tryk på og derefter på i standbytilstand. Når tasterne er låst, vises på skærmen. Sådan låser du op i tilstanden med åben klap eller visningstilstand: Tryk på og derefter på. Når tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil slå højttaleren fra, skal du vælge Valg > Aktivér håndsæt. Hvis du vil slå højttaleren fra under et opkald, skal du vælge Højttaler eller Håndsæt. Tip! Du kan også aktivere højttaleren ved at bruge visningstilstanden. Ur Tryk på, og vælg Ur. Du kan indstille en ny alarm ved at vælge Valg > Indstil alarm. Når alarmen er aktiv, vises ikonet. Hvis du vil slå alarmen fra, skal du vælge Stop, og hvis du vil udsætte alarmen i 5 minutter, skal du vælge Udsæt. Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger Stop, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Din brugermanual NOKIA N92-1

19 Vælg Nej for at slukke enheden eller Ja for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke Ja, hvis brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig. Hvis du vil annullere en alarm, skal du vælge Ur > Valg > Fjern alarm. Lydstyrke og indbyggede højttalere Når du har et aktivt opkald eller lytter til en lyd, skal du trykke på lydstyrketasten på siden af enheden for at øge eller mindske lydstyrken. Ved hjælp af den indbyggede stereohøjttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde enheden op til øret. Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. 17 Nokia N92 Tastaturlås (tastelås) Hvis du vil slå højttaleren til under et opkald, skal du trykke på Valg > Aktivér højttaler. Nokia N92 Urindstillinger Hvis du vil ændre urindstillinger, skal du vælge Ur > Valg > Indstillinger. Hvis du vil ændre klokkeslættet eller datoen, skal du vælge Tid, Tidszone eller Dato. Hvis du vil ændre det ur, der vises i standbytilstand, skal du vælge Urtype > Analogt eller Digitalt. Hvis du vil tillade, at mobiltelefonnetværket opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste), skal du vælge Netværksoperatørtid > Automatisk opdatering. Hvis du vil ændre alarmtonen, skal du vælge Alarmtone. Headset Tilslut et kompatibelt headset til enhedens Pop-PortTM-stik. Advarsel! Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed. Hukommelseskort Du kan bruge et kompatibelt minisd-kort til at gemme data på enheden. Du kan også sikkerhedskopiere data fra enheden til hukommelseskortet. Brug kun kompatible minisd-hukommelseskort, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Ikke-kompatible kort kan beskadige kortet og enheden og beskadige data, der er gemt på kortet. Opbevar alle hukommelseskort utilgængeligt for børn. Verdensur Åbn Ur, og tryk på for at åbne visningen Verdensur. I visningen Verdensur kan du se klokkeslættet i forskellige byer. Hvis du vil tilføje byer til listen, skal du vælge Valg > Tilføj by. Du kan højst føje 15 byer til listen. Hvis du vil angive den by, du befinder dig i for øjeblikket, skal du rulle til en by og vælge Valg > Aktuel by. Byen vises i hovedvisningen i Ur, og klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med den valgte by. Kontroller, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i Skub kortet ind. Du hører et klik, når kortet sættes korrekt på plads. Sådan tages hukommelseskortet ud 1 Før du tager kortet ud, skal du trykke på og vælge Tag hukom. kort ud. Alle programmer lukkes. 2 Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra åbningen. 3 Når Fjern hukommelseskortet, og tryk på OK vises, skal du åbne hukommelseskortåbningen. 4 Tag hukommelseskortet ud, og vælg OK for at bekræfte handlingen, hvis enheden beder om det. Vigtigt! Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget. Enheden har kontekstafhængig hjælp. Hvis et program er åbent, skal du vælge Valg > Hjælp for at få adgang til Hjælp for den aktuelle visning. Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at trykke på og holde den nede. Hvis du vil åbne Hjælp fra hovedmenuen, skal du vælge Værktøjer > Hjælp. Vælg det ønskede program for at få vist emnerne i Hjælp. Selvstudie Med selvstudiet kan du få oplysninger om nogle af funktionerne i din enhed, og hvordan du bruger dem. Selvstudiet startes automatisk, når du tænder enheden første gang. Du kan få adgang til selvstudiet fra menuen ved at trykke på og vælge Personlig > Selvstudie. Herefter kan du åbne den ønskede sektion. 19 Nokia N92 Indsættelse af hukommelseskortet 1 Indsæt hukommelseskortet i slidsen. Kontrollér, at kontaktområdet på kortet vender nedad. Hjælp Mobilt tv Mobilt tv Med Mobilt tv kan du få adgang til mobile radio- og tv-tjenester (netværkstjeneste) eller se, høre eller optage digitale tv-programmer. Din Nokia N92 har en indbygget DVB-H-modtager, som bruger det mobile tv-program til at få adgang til mobile tv-tjenester. Mobile tv-tjenester er muligvis kun tilgængelige, hvis du abonnerer på dem. Find oplysninger om netværksdækningen for mobilt tv og tilgængeligheden af og vejledning til adgang til dataudsendelsestjenester og -priser hos tjenesteudbyderen. I visse lande skal ejerne af en tv-modtager betale en tv-licensafgift. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger. Du kan ikke se direkte tv uden et SIM-kort, eller hvis profilen Offline er aktiveret. Hvis du har brug for at udskifte enheden eller SIM-kortet, skal du kontakte tjenesteudbyderen for at forhøre dig om tjenestens tilgængelighed. Du skal muligvis oprette et nyt abonnement på denne tjeneste. Hvis du ikke har adgang til den mobile tv-tjeneste, understøtter tjenesteudbyderne i dit område muligvis ikke mobile tv-tjenester. Tv-programmets indholdsudbyder eller udbyderen af mobile tv-tjenester kan forhindre eller begrænse brugen af eksterne enheder med trådløs Bluetooth-teknologi, når mobilt tv anvendes. Broadcast-modtagelse kan f. eks. blive stoppet, hvis du bruger et headset med trådløs Bluetooth-teknologi. Første opstart 1 Du kan åbne det mobile tv-program ved at holde multimedietasten nede. Systemet viser de programoversigter, der er tilgængelige i dit område. Når du starter programmet første gang, kan dette tage nogle minutter. 2 Du kan vælge en programoversigt ved at rulle til den og trykke på. Systemet arrangerer de tilgængelige kanaler. Dette kan tage et stykke tid. Du kan ændre programoversigten senere i indstillingerne. Den senest valgte programoversigt og den senest åbnede tv-kanal vises, næste gang du åbner det mobile tv-program. Din brugermanual NOKIA N92-1

20 Hvis enheden ikke finder nogen programoversigter, når du åbner Mobilt tv, skal du vælge Valg > Scan igen for at søge efter og få vist de tilgængelige programoversigter. Vælg derefter én af oversigterne. Mobilt tv bruger en stor mængde hukommelse til at lagre oversigten. Enheden forsøger at opdatere 20 programoversigten med jævne mellemrum, også selvom der ikke er tændt for mobilt tv. Hvis der ikke er nok hukommelse til opdateringen, får du besked om, at der ikke er nok ledig plads. Fjern data for at frigøre hukommelse. Du kan finde oplysninger om, hvoran du kan frigøre hukommelse i enheden, under "Manglende hukommelse frigørelse af hukommelse" på side 110. Visning af programmer Du skal muligvis oprette abonnement på en kanal, inden du kan se den med det mobile tv-program. Se `Abbonement på kanaler og programmer' på side 24. Du kan muligvis få vist klip fra et program, som du ikke har oprettet abonnement på. Du kan se korte klip fra det aktuelle program eller den aktuelle kanal ved at trykke på Valg > Vis, hvis det er tilgængeligt. Du kan få vist en liste over tilgængelige kanaler ved at rulle op eller ned og trykke på for at vælge en kanal. Du kan også bruge medietasterne til at rulle gennem kanalerne eller afbryde modtagelsen af udsendelsen. Du kan vælge en kanal ved at trykke på taltasterne. Tryk på # for at angive kanalnumre med to cifre. Du kan ændre kanalernes rækkefølge ved at trykke på Valg > Indstillinger. Se `Indstillinger' på side 25. Du kan skifte til fuld skærm ved at trykke på Valg > Fuld skærm. Du kan vende tilbage til normal skærm ved at trykke på Valg > Normal skærm. Tip! Du kan også trykke på tasten * for at skifte mellem fuld skærm og normal skærmvisning. Du kan få vist tjenesteudbyderens webside ved at trykke på Valg > Udbyderside. Menukommandoen kan variere. For at få adgang til tjenesteudbyderens webside skal du muligvis have oprettet en netværksforbindelse. Du kan regulere lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten på siden af enheden eller på navigeringstasten. Du kan slå lyden til eller fra ved at trykke på Valg > Lyd fra eller Lyd til. Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. Du kan afspille de seneste 30 sekunder igen ved at trykke på Valg > Afspil igen, hvis funktionen er tilgængelig. Tjenester Kanaler kan tilbyde ekstra interaktive tjenester, som f.eks. internetlinks eller mulighed for at købe eller stemme på noget eller installere og bruge JavaTMprogrammer. 21 Mobilt tv Mobilt tv Vigtigt! med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java VerifiedTM. Du kan få vist de tilgængelige tjenester på den kanal, du er i gang med at se, ved at vælge Valg > Tjenester. Tjenesterne kan variere, og mange tv-programmer indeholder ikke tjenester. Der skal muligvis betales yderligere gebyrer for at bruge netværket, som skal bruges til at få adgang til tjenesterne. påmindelser virker muligvis ikke, hvis du ændrer programoversigten, eller hvis et program fjernes fra programoversigten. Du kan fjerne en påmindelse i en programoversigt ved at trykke på Valg > Fjern påmindelse. Påmindelsen lyder ikke, hvis enheden er slukket. Du kan få vist oplysninger om et program ved at vælge et program på programoversigten og trykke på Valg > Programdetaljer. Programoversigt På en programoversigt vises de tilgængelige kanaler og programmer på en liste i forhold til deres starttidspunkt. Du kan åbne programoversigten ved at trykke på Valg > Programguide. Du kan ændre kanalen i programoversigten ved at rulle til højre eller venstre. Hvis du vil se programmer, skal du rulle opad eller nedad. Du kan se det program, der kører lige nu, ved at trykke på Valg > Se program. Du kan angive en påmindelse om et kommende program ved at trykke på Valg > Påmind. angiver et program med en påmindelse. Du kan finde oplysninger om at angive det tidspunkt før et programs starttidspunkt, hvor alarmen skal lyde, under "Indstillinger" på side 25. Aktive Optagelse af programmer Du kan begynde at optage et program, som du ser, ved at trykke på optagelsestasten. Optagelsen stopper, når programmet slutter. Du kan stoppe optagelsen, inden programmet slutter, ved at trykke på stoptasten. Du kan begynde at optage det aktuelle eller det næste program ved at trykke på Valg > Optag program og vælge en af funktionerne i undermenuen. Hvis programmet har en aldersgrænse, som er højere end den, som du har angivet i indstillingerne, skal du angive en låsekode, inden du kan starte optagelsen. Aldersgrænsen gælder ikke for det optagne program, som kan ses uden først at indtaste låsekoden. Du stopper optagelsen ved at vælge Valg > Stop optagelse. 22 Du kan optage et program i baggrunden, mens du bruger enheden til noget andet. Du kan stoppe optagelsen ved at åbne Mobilt tv og derefter vælge Valg > Stop optagelse. Du kan begynde at optage et program, der er vist på programoversigten, ved at vælge programmet på listen og trykke på Valg > Optag program. Du kan finde oplysninger om at vælge optagelsestiden under "Indstillinger" på side 25. Du kan muligvis ikke optage visse programmer, hvis du ikke har oprettet abonnement på programmet, eller tv-programmets indholdsudbyder ikke tillader, at programmet optages. Brug af andre programmer under optagelse kan medføre forstyrrelser i det optagne tv-program. Optagelsen kan mislykkes, hvis DVB-H-netværket (digitalt tvnetværk) ikke er tilgængeligt, eller modtagelsessignalet er for svagt. Du kan afbryde, fortsætte eller spole frem eller tilbage med medietasterne. Visning af optagne programmer Du kan gå til mappen Mine videoer ved at trykke på Valg > Mine videoer. Du kan afspille klippet på fuld skærm ved at stoppe afspilningen og vælge Valg > Afspil i fuld skærm. Tip! Du kan også trykke på tasten * for at skifte mellem fuld skærm og normal skærmvisning. Hvis du vil afbryde afspilningen, skal du trykke på Valg > Pause. Du kan fortsætte afspilningen ved at trykke på Valg > Fortsæt eller Fortsæt i fuld skærm. Du kan også bruge den tilsvarende medietast. Din brugermanual NOKIA N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA N92 http://da.yourpdfguides.com/dref/527977

Din brugermanual NOKIA N92 http://da.yourpdfguides.com/dref/527977 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA N92 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Nokia N92-1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-100 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-100 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Brugervejledning. Nokia N93i-1

Brugervejledning. Nokia N93i-1 Brugervejledning Nokia N93i-1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-156 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N71-1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-67 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N93. 9245289 2. udgave DA

Brugervejledning til Nokia N93. 9245289 2. udgave DA Brugervejledning til Nokia N93 9245289 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-55 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

4. udgave DA, 9252072

4. udgave DA, 9252072 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-133 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N93. 9245289 1. udgave DA

Brugervejledning til Nokia N93. 9245289 1. udgave DA Brugervejledning til Nokia N93 9245289 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-55 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning. Nokia N76-1

Brugervejledning. Nokia N76-1 Brugervejledning Nokia N76-1 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-135 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6680 http://da.yourpdfguides.com/dref/822918

Din brugermanual NOKIA 6680 http://da.yourpdfguides.com/dref/822918 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6680 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-2. 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-2. 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-2 1. udgave DA Taster og dele (forside) Modelnummer: Nokia N95-2. Herefter kaldet Nokia N95 8GB. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster med til at vælge kommandoer og få adgang til Valg

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. Nokia N70-1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-84 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. En

Læs mere

Brugervejledning. Nokia N81-3 udgave 1 DA

Brugervejledning. Nokia N81-3 udgave 1 DA Brugervejledning Nokia N81-3 udgave 1 DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr, RM-223, overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia 5500 Sport Brugervejledning

Nokia 5500 Sport Brugervejledning Nokia 5500 Sport Brugervejledning 3. udgave, DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet RM-86 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N70-1 0434 Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-84 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Yderligere programmer

Yderligere programmer Yderligere programmer Nokia N91 8 GB Nokia N91-2 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N91-2 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, som leveres sammen med enheden, finder du tillægsprogrammer fra Nokia og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6760 slide. 3. udgave

Brugervejledning til Nokia 6760 slide. 3. udgave Brugervejledning til Nokia 6760 slide 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-573 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere