Brandfolkenes Organisation nr. 2 / April 2006 / årgang 84

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr. 2 / April 2006 / årgang 84"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation årgang 84

2 Leder INDHOLD Side 4: Ny vagtcentral i Gentofte Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation Traditionen tro er foråret den periode, hvor de respektive brandvæsners klubber afholder generalforsamling, hvilket også har været tilfældet dette kolde forår. Jeg har taget del i nogle af disse generalforsamlinger, og de fleste steder har det været positivt at se, hvor stort et fremmøde som dette kan samle. Jeg synes, det er flot at se, at man møder op, bakker op og står bag sin klub. Når man har været til stede og deltaget i eventuelle debatter, er det også lettere for et medlem at rette kritik af det foregåede. I B.O. har der også været afholdt generalforsamling, og her var der ligeledes og traditionen tro et fremmøde i samme målestok, som vi plejer at se, og jeg vil takke de fremmødte for deres deltagelse. I B.O. var der bl.a. valg af ny formand på dagsordenen, og jeg vil her benytte lejligheden til at takke for valget. I løbet af de næste måneder vil jeg sammen med repræsentanter fra de faglige klubber i resten af landet begynde at kigge fremad mod de næste forhandlinger om overenskomst. Jeg er sikker på, at vi som samlet gruppe vil stå stærkere, end hvis vi skal ud og kæmpe mod hinanden. Tiden må være moden til, at vi nærmer os hinanden. For de enkelte klubber vil det ligeledes forsøges belyst, hvad vores overenskomst indeholder, når vi belyser begrebet beredskabstid. Hvad er det, vi skal lave, og hvad er det, vi ikke skal lave i denne tid? Afslutningsvis håber jeg, at vi ultimo april har en ny socialrådgiver på plads i B.O., da det er et stort ønske, at der kan findes en person til dette vigtige job, som kræver den helt rette person. Forsidefoto: Den nye vagtcentral i Gentofte kommune har til huse på brandstationen og styres 24 timer i døgnet af en VC-mester fra Gentofte brandvæsen. Trods vel overståede»børnesygdomme«med systemet er der stadig langt til»mål«for brugerne (mandskabet i køretøjerne). Side 8: Flere mellemledere Side 9: Når livet vender Midten: De Grå Sider Side 12: Studietur til Stockholm Side 16: Telemedicin i ambulancer Side 18: Seniornyt Side 19: BI-nyt Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Søren Tipsmark Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Tommy Kjær Telefon: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 Deadline: Næste nummer 31/ Næste nummer udkommer i uge: 25 2 nr. 2 /April 2006 /

3 PERSONALIA Københavns Brandvæsen: Pr. 01. februar 2006 er følgende ansat som vicebrandinspektører: 713 Kurt Vodstrup Andersen Carsten Lammert Hartmann Pr. 01. februar er brandmester 298 Erik Brian Bertelsen ansat som overbrandmester. pr. 16. februar er følgende ansat som ambulanceinstruktører: 109 Jan Medom Olesen 110 Dennis Bendix Sørensen 133 Ronni Lamberts Friis 388 Jesper Madsen Pr. 01. marts 2006 er følgende ansat som ambulancemestre: 167 Heinz Skou Nielsen 558 Torben Bang-Christensen 610 Nils Salles Lyng 787 Carsten von Holstein Afgang: Brandmand 119 Finn Bjerrehave er afgået med udgangen af januar måned. Brandmand 195 Michael Haugsted er afgået med udgangen af februar måned. Brandmand 740 Henning Jørn Balling er afgået med udgangen af februar måned, Brandmester 543 Allan Bernhardt Christensen afgår med udgangen af april måned. Vicebrandinspektør 790 Bertel Kjeldsen afgår med udgangen af april måned. Brandmand 242 Erik Georg Jensen afgår med udgangen af maj måned. Taksigelser: En stor tak rettes til Stiftelsesforeningen for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag. d 28. januar fhv. 591 Finn Ehlers. Tak til Københavns Brandvæsen for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag. Bent Flarup. (Tidligere Obmr. 527) Hjertelig tak for opmærksomheden i anledning af min 75 års fødselsdag til Københavns brandvæsen Seniorklubben og Stiftelsesforeningen Frederiksberg Brandvæsen: Jørgen I. Sørensen (formeren) Jubilæum 25 år d. 1. april Brandmester Johnny Petersen 5099 Overchauffør Jens Mussmann Andersen. Jubilæum 20 år d.1. april Overchauffør Lars Viborg 5054 Brandmand Bent Jørgensen 5022 Brandmand Gert Bang. Udnævnelser pr. 1. marts Jens Mussmann Andersen er udnævnt til overchauffør 5107 Michael Nicolaisen er udnævnt til overchauffør Gentofte Brandvæsen: Thomas Sauerberg og Joachim Henrik Vilmar er ansat som brandmand pr.1 marts 2006 Kim Bruun havde 25 års jubilæum ved Gentofte Brandvæsen d. 01. marts 2006 Vestegnen Brandvæsen: Brandmand 25 Michael Jensen, 25 års jubilæum d. 01. marts2006 Brandmand 37 Henrik Nielsen, 20 års tegn d. 01. maj2006 Brandmand 39 Mogens Timand Pedersen, 20 års tegn d. 01. maj2006 Brandmand 40 Per Hansen, 20 års tegn d. 01. maj 2006

4 NY VAGTCENTRAL I GENTOFTE Af Anders Phil-Jensen. Gt. Tommy Kjær. Kbh. For ca. 2½ måned siden forlod vagtcentralmestrene i Gentofte den gamle vagtcentral på 1. sal. Den gamle VC dækkede ud over disponeringen af alle brandog ambulanceudrykninger i Gentofte Kommune også kommunens automatiske brandalarm-anlæg (ABA), automatiske drifts-anlæg (ADA) og automatiske indbrudsalarmanlæg (AIA). Herudover havde de også telefonvagten for kommunens tekniske vagter uden for deres normale arbejdstid. Alle disse funktioner og en del andre flyttes med til den nye VC. borgere sikret en god service fra såvel rådhuset som fra brandvæsnet ved et totalt strømnedbrud. I/cad hedder det nye disponeringssystem, og ser man bort fra bl.a. USA og England, er I/cad her i landet udviklet specielt til Gentofte, som er de første i Danmark til at tage dette system i brug, og det er derfor blevet kendt som Gentoftemodellen. Det har naturligvis ikke været uden problemer som de første at få et så teknisk kompliceret system til at køre optimalt, men nu kører systemet 90 %, og de værste børnesygdomme er overstået. Det betyder selvfølgelig ikke, at man nu bare kan læne sig tilbage; man vil løbende justere og optimere systemet. Så fra den sunde skepsis i starten er der nu efterhånden en god forståelse for systemets anvendelsesmuligheder. Hele opstarten og indkøringen af I/cad, Tetra og VC kaldes fase 1. I fase 2 (den afsluttende fase) vil blandt andet døgnplejen blive implementeret i vagtcentralens nye systemer. Alle 112-opkald går til alarmcentralen i København. AC- Kbh. sender så turen elektronisk videre til VC-Gt., som modtages i I/cad. VC-mesteren har nu maks. 60 sekunder til at godkende Med den nye VC har Gentofte alarmen. Sker dette ikke, ryger turen Kommune og dermed Gentofte herefter retur til AC-Kbh., som så Brandvæsen fået en topmoderne vil disponere turen og foretage en VC med alle mulige tekniske kontrolopringning til VC-Gt. Dette løsninger. giver en betrykkende sikkerhed for 11,2 mio. kr. blev bevilget til mesteren på VC-Gt., da han opererer opførelse af den nye VC. alene på vagten. Den er naturligvis også sikret I 2005 modtog VC-Gt alarmer mod diverse trusler udefra, med fra 112, og herudover disponerede 10 mm skudsikkert panserglas, VC-Gt. bl.a. følgende ture: slusesystem til VC og et 150 Forskellige sygetransportture: kw-dieselværk Uninterrupted ABA: 253 Power Supply som leverer ADA: 21 strøm til telefoncentral, AIA: 734 netværksservere m.m. både til Disse alarmer modtages direkte på VC og til rådhuset, som ligger VC-Gt. lige over for VC. Det er her værd at nævne et godt Med denne løsning er Gentoftes samarbejde omkring de automatiske 4 alarmeringsanlæg med Søllerød- Hørsholm Brandvæsen, der betyder, at hvis VC-Gt. grundet teknisk nedbrud eller lignende ikke kan modtage alarmer, bliver disse sendt videre til VC-Søllerød- Hørsholm og omvendt et samarbejde, der har fungeret upåklageligt i flere år. Der modtages på VC-Gt. også omkring sociale nødkald om året fra Gentofte-borgere med omsorgsalarmer, hvor de ca behandles og afsluttes direkte af den tjenestegørende VC-mester. Resten viderestilles til hjemmeplejen, som disponerer disse ture til egne vogne en operatøropgave, som VC-Gt. tager sig af, når sygeplejersken selv er på opgave hos kommunens borgere eller er på et af de faste tilsyn på kommunens plejehjem. Når fase 2 sættes i værk, flyttes døgnplejens kontor og hjemmesygeplejersken fysisk til samme lokaler, som huser VC-Gt. Herfra kan døgnplejens vogne ligesom brandvæsnets egne køretøjer disponeres via I/cad, og da I/cad kan se samtlige køretøjer, kan der disponeres meget præcist. Når en tur modtages i I/cad, popper den automatisk op på en kortskærm, således at VCmesteren præcist kan se, hvor i kommunen adressen ligger, ligesom han kan se nærmeste køretøjer. Alt operativt mandskab er udstyret med en Tetra-terminal, som er opsat til det enkelte køretøj. Ved disponering modtager mandskabet

5 NY VAGTCENTRAL I GENTOFTE øjeblikkeligt en sms indeholdende kørselsform og til-adresse på deres bærbare Nokia Tetra-radio, som følges op med yderligere oplysninger på vognradioens dataskærm, som samtidig angiver vejdirigering. Derudover aktiveres porte, lyspaneler samt afbryder for komfur i køkkenet. Dette følges op med et højttalerudkald på almindelig vis såfremt køretøjet (/køretøjerne) er på brandstationen. Dette betyder, at natudkald foregår i stilhed, og at der i større grad vises hensyn det øvrige mandskab og ikke mindst brandstationens naboer. Skulle det af alarmens art blive nødvendigt, kan skærmkortet suppleres med kommunens vandforsyningsnet, brandhaneplacering, kloaknet og andet, der kan være relevant for en aktuel indsats. Alle disse kort kan lægges oven på luftfotos, så man i detaljer kan se, om der er andre specielle forhold at tage hensyn til, skure, tilkørselsforhold og adgangsforhold i baggårde m.m. Alle disse kort kan man hente frem i de indsatte køretøjer, men da det er et omfangsrigt system, kræver det nok en efteruddannelse af alle holdførere for at fungere optimalt. Indbrudsalarmer (AIA) er som tidligere nævnt også noget, Gentofte Brandvæsen rykker ud til, og her er Gentofte Kommune på forkant med udviklingen. Der vil i de kommende år blive nedgravet et fibernet rundt i kommunen. Disse kabler kan transmittere store mængder data og ville kunne bruges til kameraovervågning, som et pilotprojekt i Kildeskovshallen viser. Her har man installeret omkring 30 kameraer, som bliver overvåget på en skærm i VC-Gt., hvor man hvis AIA aktiveres vil kunne se, om der faktisk er indbrud, eller om det drejer sig om en blind alarm, et blafrende gardin eller lignende. Hermed kan VC-mesteren alarmere relevant uddannet personale (politi, stigemandskabet eller andre). Det har den indlysende fordel, at man ikke bringer ildløsmandskab i en potentiel farlig situation, som de ikke er uddannet til, samt at en livreddende indsats ikke bliver forsinket, fordi stigemandskabet er dybt inde i en bygning for at lukke det vindue, der har udløst AIA. Absolut en løsning med fremtidsperspektiver. I disse tider, hvor debatten kører omkring terrorberedskab og sikkerhed m.v., viser Gentoftemodellen igen sin fremsynethed, idet samtlige funktioner i I/cad-systemet vil kunne styres fra samtlige computere, der er koblet på kommunens netværk. Det betyder, at hvis VC-Gt. af en eller anden grund bliver tvunget til at evakuere, vil man være i stand til at opretholde alle VC-funktioner, og for relativt få økonomiske midler ville man endda kunne indrette et meget nærtliggende beskyttelsesrum til midlertidig VC en model, andre alarm- og vagtcentraler med fordel ville kunne lære noget af. En anden meget mobil løsning er, at der til enhver tid kan disponeres fra et hvilket som helst køretøj, der er udstyret med I/Mobile den mobile computer, der er monteret i alle brandvæsnets køretøjer. Man er i forbindelse med den nye VC overgået til Tetranettet. Også her har Gentofte Kommune og Brandvæsnet været smarte, idet man har analyseret behovet for datatransmission og sammenholdt det med en Flatrate-løsning hos firmaet Rohill op imod en forbrugsafhængig prissætning hos firmaet Tetranet. Alt i alt var der ved at vælge Rohill en besparelse på kr. set over 4 år. En ulempe ved denne løsning er dog en mindre geografisk dækningsflade, der betyder, at kommer køretøjerne langt uden for kommunegrænsen, kan kommunikationen til VC svigte. Her vil mandskab og VC være nødt til at kommunikere via mobiltelefon, som findes på alle køretøjer; så man er ikke helt på herrens mark. Hvad angår faren for stråling fra Tetranettet, er dette ikke tilstrækkeligt belyst og derfor svært at komme nærmere ind på. 5 Foto: Gert Jensen

6 ORIENTERING FRA D Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Formand: Per Keldsen 5057 Intet nyt fra BKF Telefon: frederiksberg.dk Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Poulsen 09 Telefon Intet nyt fra GBK Brandfolkenes klub København BKK Formand: Gert Lindhart 234 Telefon Fælledvejs Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Intet nyt fra BKK Brandmandskluben Søllerød / Hørsholm BSH Formand: Torben Blomberg 10 Telefon Intet nyt fra BSH 6

7 7 E FAGLIGE KLUBBER Vi har afholdt generalforsamling uden de store sværdslag, og på den selv samme aften fandt vi ud af at det blev Michael Pedersen der skal på NBS s tur til Island. Den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon Så har vi fået en ny mand der starter den 1 maj, da Allan Hansen har valgt at rejse hjem til Jylland. Hilsen Jan Brand- og redningstjenesten Brand- og redningstjenesten på Thulebasen tager sig ud over bygningsbrand også af flybrand/beredskab, ambulancetjeneste, eftersyn af bygninger, forebyggelse m.m. Thule air base Formand: Jørgen Wegeberg Mobil: Beredskabet tæller 34 brandmænd, som kommer fra forskellige beredskaber i Danmark. Fortsættes på»de GRÅ«Efter nyligt afholdt generalforsamling med moderat fremmøde, blev følgende nye valgt ind i bestyrelsen Ny tillidsmand for mestergruppen blev Leon Carlsen Ny kasserer blev Henrik Hillestrøm Velkommen til! Vores stationsleder på station Glostrup har desværre valgt at stoppe. Så pt. Er stationen uden fast stationsleder. Tak til Ole Jakobsen for den store kampånd, der alle dage har været der! Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Michael Schou 54 Telefon

8 FLERE MELLEMLEDERE Ambulancemestre i København, en ny mellemlederstilling til hvis fordel? Alt så rosenrødt ud til at starte med, men papir er taknemmeligt, og nu har brandvæsnets ledelse igen vist, hvem der bestemmer. Denne ledelsesret er i høj grad gået ud over folkene på gulvet Mit kendskab er, at mindst en, som var glad for at køre ambulance, selvom han er meget tæt på at nå de magiske 41 år, er blevet tvunget fra sin faste ambulance. Denne person er ikke blev spurgt, om han havde tænkt sig at fortsætte på sin ambulance, eller om han ville stoppe inden for kort tid. Han modtog blot meddelelsen med posten, godt en måned før han var opsagt på sin faste plads. Det er efter min mening her, ledelsen spiller med musklerne og viser, hvem der bestemmer noget, der virkelig passer ind i kommunens visioner, som der har været arbejdet med i det forgangne år! Medbestemmelse og indflydelse på eget arbejde er åbenbart noget, som er forbeholdt ledelsen? Ambulancemestrenes arbejde. Ud fra stillingsopslaget at bedømme skal hver mester forrette en døgnvagt om ugen, og de andre tre dage skal så gå med administrativt arbejde. De vil så have fri de sidste tre dage (fredag, lørdag og søndag) dette for at have en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Hver mester skal dække to stationer og bedømme ca. 16 faste mænd! Og det er her, jeg undrer mig. Hvordan er det muligt at bedømme en ambulancemand, når man ikke arbejder sammen med ham? Skal bedømmelsen være på udsagn/ skøn fra andre, for jeg har svært ved at se, hvordan det ellers skal foregå? Det var her, ledelsen skulle have tænkt i andre baner. Ambulancemestrene kunne jo blot have en fast ugedag, hvor de kørte ambulance. På den måde kunne de have berøring med samtlige af ambulancefolkene, fra begge stationer, og man var fri for at ryste på hovedet over, at der er folk, der er blevet tvangsforflyttet fra faste pladser Kontakten med ambulancemesteren skulle gerne være en positiv oplevelse, hvis denne stilling skal give mening. Modsat får de en meget svær stilling at varetage. Fast makker. Jeg er i en situation, hvor jeg efter 18 år i brandvæsnets ambulancetjeneste kommer til at have en fast makker, der er ambulancemester. Fast bliver det jo nok ikke, for jeg skulle gerne være brandmand hver tredje vagt, og mesteren er der ikke minimum tre vagter om måneden, så på en heldig måned kan jeg risikere at have en erstatningsmand som makker på samtlige af mine ambulancevagter. Jeg kan her appellere til overvagtmestrene om, at det bliver en rimelig fast erstatningsmand. (Personalepleje). Jeg har gjort mig mange overvejelser om, hvorvidt jeg skal beholde min faste ambulance, og er kommet til den konklusion, at jeg vil se tiden an, før jeg søger anden fast plads. Det er ikke, fordi jeg frygter en ambulancemester som makker, men fordi jeg ikke kan få en fast Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp makker på ambulancen. Uagtet, at vi stort set kan det samme, er det bedre, at man ikke lige skal se en ny mand an, hver gang man møder på vagt. Jeg er ikke imod, at der er kommet ambulancemestre, men ledelsen skulle jo nok have gjort sig nogle lidt anderledes tanker for at pleje sit personale (på alle planer), før de skar igennem og gjorde mestrene til et administrativt styret problem. Et meget stort ønske er, at der kunne være mere personalepleje i brandvæsnet, selv om det er en kommunal institution. Personaleplejen kunne være, at ledelsen var mere lydhør over for folks ønsker om uddannelse både internt og eksternt, ferie og fridage, vagtbytning etc. Personalepleje kunne også være, at mandskabet fik personlig ros for noget arbejde, der går godt. Det skaber glæde, at andre roser ens arbejdsindsats. Hvis vi skal prøve at få en smule korpsånd tilbage, kunne en mere medfølende ledelse være på sin plads. Det er ikke altid, at økonomi og personalepleje hænger sammen, og det fører sjældent noget positivt med sig, snarere det modsatte. Til ambulancemestrene: Jeg ønsker jer alle velkommen og håber for jer, at I ikke kommer til at sidde som den berømte lus, for man bliver nedbrudt og følelseskold af at blive klemt fra alle sider. Af 893 Keld A. Jakobsen Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne 8 nr. 2 / April 2006 / Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det!

9 NÅR LIVET VENDER Kære kollegaer. Jeg har valgt, at skrive en artikel i brandmanden på baggrund af mit sygdomsforløb og hvad det har medført af tanker og problemer på godt og ondt. Hensigten med artiklen er også at hjælpe andre der enten selv kommer i en ulykkelig situation eller har en pårørende der kommer det og for undgå rygte spredelse og snakken i krogene, som vi desværre er lidt gode til i brandvæsnet. Siden juli 05 har jeg haft neurologiske symptomer af forskellig karakter. Dette medførte indlæggelse og adskillige undersøgelser uden resultat. Man tænker, at det var da godt at intet findes unormalt, men alligevel var det med bange anelser at jeg gik den næste tid i møde med mange undersøgelser. I januar 06 fik jeg stillet diagnosen Parkinsons sygdom. Trods det jeg ikke er læge havde jeg med min viden fra mange år i ambulancetjenesten regnet ud hvad der var på færde. Jeg troede jeg var godt forberedt på meldingen men jeg blev klogere. Pludselig er livet vendt op og ned. Noget som vi alle i brandvæsnet kan nikke genkendende til, at have set mange gange i vores job. Jeg fik et psykisk knæk med græde ture af og til, ligesom min familie selvfølgelig var dybt mærket af det. Jeg har den sidste tid hørt kommentarer som f. eks hvorfor jeg sad meget ned og tilsyneladende udviste en lidt doven karakter. Det var med vilje at jeg passede lidt på mig selv med hensyn til at ikke at belaste kroppen,da jeg blev hurtigere træt end normalt. Tonen i brandvæsnet har altid været hård men stadig kammeratlig og det er jo blandt andet derfor vi er her, men det har været irriterende at høre på dumme kommentarer fra forskellige kollegaer, der mente det som en morsomhed. Jeg, kunne jo selv have været den morsomme kollega, så derfor accepterer jeg nu, at sådan måtte det være. Det jeg mener, er at vi skal blive bedre til at opfange de skjulte signaler og hjælpe hinanden noget bedre. Nogle vil måske spørge hvorfor jeg ikke henvendte mig til en betroet kollega, og ja det gjorde jeg selvfølgelig også. Jeg betroede mig til nogle få kollegaer, men her blev jeg overrasket over senere at konstatere, at munden ikke var hel tæt på enkelte, hvorimod andre har været en god støtte når jeg til tider havde det svært og det skal de have tak for ligesom som min kone Benedicte har været en uvurderlig støtte. Jeg har under hele forløbet været ærlig overfor mig selv og jer som kollegaer med hensyn til hvorvidt jeg kunne udføre mit arbejde på et professionelt niveau og det har været muligt indtil nu. Jeg har nu i april 06 meldt ærligt ud til brandvæsnets ledelse. Det kommer man som sagt længst med, mener jeg. Inden da gik jeg ærligt talt lidt og frygtede for reaktionen og for min fremtid i brandvæsnet. Jeg blev udelukkende mødt af hjælpsomhed og medmenneskelighed fra personalechefens side. Det betyder at jeg springer over på en anden hest og begynder uddannelse på vagtcentralen til maj som jeg glæder mig meget til. Denne plads bliver permanent hvis ikke tilstanden bedres. Vi har alle i brandvæsnet en forsikring i Pen-Sam der forsikrer mod kritisk sygdom. Den har jeg gjort brug af, men ikke alle ved at den eksisterer, ligesom jeg havde tegnet en forsikring privat. Pengene er givet godt ud for efterhånden omfatter den en del sygdomme, som der under ulykkelige omstændigheder kan ramme os alle. Det er et lille plaster på såret der kan gøre en svær tid lidt lettere. Mange venlige hilsner til alle mine kollegaer. Dennis Bordrup 671. Pia fra København Side 9 9

10 »DE GRÅ 0 nr. Der er konstant 9 mand hjemme på ferie; resten dækker vagten på hovedbrandstationen, som ligger på selve Thulebasen. Her er der 13 mand på vagt fra kl. 7 til kl. 17. Fra kl. 17 til kl. 7 er der 9 mand på vagt. Hertil kommer radarstationen, som ligger et godt stykke væk fra basen. Her er der konstant 2 mand på vagt. Denne lille hjælpestation er netop lige d. 1/ skåret ned fra 3 mand til 2. København Thule fortsat 2 / April 2006 / København Når man søger visse specialtjenester i Københavns Brandvæsen, skal man hvilket man må sige er helt i orden og fuldt forståeligt, da det gælder om Optagelsesprøverne finder som regel sted på fridage. Sidst var det optagelse til pionerafdelingen, det gjaldt. Dag 1: 5 timers introduktion: minus betaling Dag 2: 3 timers specialtjenestetest: minus betaling Dag 3: 10 timers pioneraspiranttest: 8 timers afspadsering Er man i tjeneste disse 3 dage og dermed forsikret, hvis man kommer til s Hvis man er i tjeneste, skal man så ikke modtage overarbejdsbetaling, da normtidsberegningen, som man jo går så højt op i? Alle ansatte i Københavns Brandvæsen har altid haft mulighed for at fortsætte med at arbejde efter en døgnvagt, hvis det af en eller anden grund var nødvendigt for arbejdsgiveren eller for den enkelte ansatte, til stor gavn for alle parter. I foråret 2005 forbød brandvæsnet imidlertid sine ansatte at gå dobbeltvagter. Men allerede den 25. august 2005 gik det op for brandvæsnet, at firmaet ikke ville kunne køre, hvis dette blev håndhævet, og følgende skrivelse blev udsendt: Da vi p.t. mangler mandskab, vil det være nødvendigt for opretholdelsen af den nødvendige daglige styrke at købe mandskab til dobbeltvagter, og den fortsætter: Så længe det vil være nødvendigt for brandvæsnet at købe mandskab til dobbeltvagter, vil det også være tilladt for mandskabet at bytte til dobbeltvagter. Den 30. marts 2006 udsendte personaleledelsen så følgende opslag: Pr. 31. marts 2006 er aftalen om dobbeltvagter opsagt med virkning fra den 30. juni Det er derfor ikke tilladt at tage dobbeltvagter efter denne dato. At personalesituationen pludselig har ændret sig så dramatisk, at arbejde efter en døgnvagt skal forbydes, kan være svært at se. Et sådant forbud kan da kun skabe problemer for brandvæsnet såvel som for de ansatte. Brandinspektørerne kan ikke arbejde efter en døgnvagt (byggesagsbehandle m.m.). Stationsmestrene kan ikke arbejde efter en døgnvagt (information, møder m.m.). Brand- og ambulanceinstruktørerne kan ikke arbejde efter en døgnvagt (intern og ekstern undervisning m.m.). Brandmandskabet vil ikke længere kunne pålægges blikvagter, teatervagter m.m., medmindre de lægges min. 11 timer efter vagtens ophør. Ambulancefolkene kan ikke længere købes til overarbejde i Stt. efter en døgnvagt, medmindre den lægges min. 11 timer efter vagtens ophør. Hvad er det, ledelsen forestiller sig, der vil ske ved gennemførelsen af en så markant forringelse af arbejdsvilkårene? Københ 2. rode, Fælledvej Hvis du ryge krise, så hus kontakte en Her kan du seriøs snak troværdig o Kollegastø mapper, o de har tav

11 SIDER«til optagelsesprøver, at sikre sig de rigtige folk. København kade? disse timer ligger ud over Tommy 507 Steen Dupert, hva f... bilder du dig egentlig ind? Hvordan kan du tillade dig at stille dig op på en generalforsamling og bede forsamlingen om at stemme for dig som næstformand i BKK, og hvis du bliver stemt ind, så vil du tage din ansøgning til brandmester og smide den i skraldespanden?! Efter første skridt ned fra talerstolen vender du på en tallerken og søger som mester alligevel eller blev du opfordret til det og tog imod opfordringen? Det bliver det jo ikke bedre af. DET ER DA UTROVÆRDIGHED, SÅ DET BASKER! Sådan en person kan vi ikke have siddende som tillidsmand i BKK. Husk: Alt, hvad du har sagt, er blevet ført til protokols! Til Gert Lindhardt vil jeg sige: Hvis du bakker op om en person som Steen du, som taler og skriver så meget om loyalitet og troværdighed så bør du også gøre op med dig selv, om du fortsat kan/skal sidde som formand for BKK. Jeg synes virkelig, det her stinker langt væk. Man skulle tro, vi befandt os på Sicilien. avn r ind i en personlig k at du altid kan kollegastøtteperson. få en 100% reel og som er fuldstændig g anonym. ttepersonen kan findes i pstillet på stationerne og shedspligt. Tommy 507 Brandmænd, nu må vi sgu stå sammen og få væltet disse, i mine øjne, uduelige bestyrelsesmedlemmer i BKK og få valgt nogle nye troværdige, loyale og ærlige tillidsfolk, så vi kan få noget ro og et godt arbejdsklima i vores fagforening. Med venlig og kammeratlig hilsen 296 Reidar Nielsen, St. F, 4. rode»de Grå Sider«er dine frie sider til små indlæg og kommentarer, både positivt og negativt. Spørgsmål til BO eller din faglige klub. Sjove historier fra din station. Kort sagt, alt hvad der ligger dig på sinde. Du må også gerne være anonym, bare redaktøren kender din ID. Ring eller mail til mig. Redaktøren 11 INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 STUDIETUR TIL STOCKHOLM Fortsættelse fra forrige nr. Af: 612 Martin, 613 Jeppe 614 Carsten, 615 Jonas, 616 Theis, 618 Kristian 619 Tim, 621 Marcus Opbygningen og oppakningen minder meget om det vi kender fra Danmark. De svenske ambulancer har mulighed for at tage et diagnostisk EKG og sende det til en kardiolog, som så kan vurdere til hvilket sygehus patienten skal transporteres (telemedicin). Dog har ambulancefolkene ikke mulighed for at tage en udskrift af et EKG, som de så selv kan kigge på. Apparatet til elektrokardiogrammer er fast monteret i bilen, og kan derved ikke bringes med ind hus eller lejlighed. Svenskerne medbringer også et overtryksapparat til lungeødem, kaldet c-pap. Apparatet hjælper med at trykke overskydende væske fra lungerne tilbage til boldbanen. Der er områder hvor de svenske ambulancefolk er bedre udrustet og gearet end os i Danmark, men der er også ting som på os virker klodset og gammeldags. Bl.a. deres båre, som er en enmandsbetjent båre, men som er så klodset og besværlig at in-loade i ambulancen. Alarm 112!! Tirsdag eftermiddag besøgte vi Stockholms alarmcentral (SOS-central). Centralen er placeret midt i Stockholm på Johannes brandstation, som var byens hovedbrandstation før i tiden. Stationen er fra 1878, fra den tid hvor brandslukning foregik med hestetrukken sprøjte. Når alarmen gik i gamle dage, skulle brandmændene først over i stalden og spænde hestene for sprøjten. Deraf begrebet spændetid - det som vi i Danmark kalder afgangstid, altså tiden fra alarmen lyder til bilen har forladt garagen. Johannes brandstation har undergået mange ombygninger igennem tidens løb, og er i dag kun hjemsted for ledelses- og administrativt mandskab. Det overraskende ved stedet opdager man først når man kommer ind i bygningen. Inde i den gamle station, 25 meter under jorden, er der, i klippeafgrunden, udhugget en grotte på størrelse med et større idrætsanlæg, hvor Stockholms redningscentral er placeret. Der sidder så, nogle medarbejdere der styrer de forskellige typer af opkald, der kommer ind. Stedet huses af to virksomheder SOS Alarm og Stockholms Brandforsvar. Det er to forskellige virksomheder. SOS Alarm også yder service til abonnenter på forskellige områder, og er derved mere kommercielt aktive end Stockholms Brandforsvar. På centralen er der både en læge og en ingeniør ansat som kan rådgive ved henholdsvis opkald omkring akut sygdom eller tilskadekomst, og opkald vedrørende brand, gas og kemikalier. Nede i grotten ved siden af centralen er der forskellige lokaler, der bl.a. bruges som taktik, planlægnings og kommandopost for krig- og katastrofesituationer. Her kan alle ledere, chefer og politikere sidde sikkert og koordinere en evt. indsats. I fredstid bruges lokalerne også til øvelser og uddannelse. På Johanne brandstation, var der placeret to biler, der i tilfælde af større ulykker og katastrofer, fungere som kommandostader. Bilerne var et imponerende stykke værktøj, i form af alle tænkelige former for kommunikation og multimedie, til brug for overblik og ledelse. Fra bilen var der mulighed for, at fremkalde kort over hver en afkrog af Stockholm. Derudover kunne der fremkaldes rigtige billeder over området, og dette kunne kombineres med tekniske tegninger og indtegninger over specielle faremomenter. Endelig havde de mulighed for, at lægge forskellige parametre ned over kortet, og der udregne aktionsradius over området ved eksempelvis bombetrusler, kemiske/biologiske våben mv. 2

13 STUDIETUR TIL STOCKHOLM Softwaren kunne endda angive hvor mange borgere der var i det indvoldverede område. Endvidere kunne man fremkalde oversigtskort over el- og gasledninger, både på gaden og i bygninger fartøjer og personer blevet undsat Det var med stof til eftertanke, at vi forlod SOS-centralen. Her i Sverige havde de alle muligheder for kommunikation mellem alle enheder og alle tekniske muligheder for så sikkert som muligt at træffe indsatsmæssige beslutninger. I Danmark har politi og redningsvæsen stadig ikke rigtig mulighed for, effektivt at kommunikere sammen. En dag i Skærgården. Som en del af det svenske redningsberedskab blev der i 1907 stiftet et svensk søredningsselskab, SSRS. Fra første færd har selskabet været baseret på frivillige mænd og kvinders indsats og arbejdskraft, det er det stadig. Oveni dette er selskabets økonomi baseret på sponsorater fra både enkeltpersoner og firmaer, små som store bidrag og medlemmer som betaler et årligt abonnement, hvilket giver mulighed for assistance til søs ved eksempelvis bugsering til værksted. Selskabet bemander 60 stationer fordelt ud over den svenske kystlinie, disse er bemandet af 1200 frivillige besætningsmedlemmer som betjener en samlet flåde på ca. 120 fartøjer. I selskabets ca. 100-årige historie er omtrent. Som et af indslagene på vores studietur var indlagt et besøg til Räddnings Station Vaxholm i Skærgården godt og vel en times sejlads fra Stockholm. Turen dertil forgik med en af Skærgårdsfærgerne, vi gik ombord fra Stockholm centrum ret overfor det svenske kongeslot, hvor der i dagens anledning var besøg af den norske kongefamilie, som havde lagt til nedenfor slottet i deres kongeskib med passende sikkerhedsopbud både til vands og til lands til følge. Velanløben til Vaxholm og efter at have slentret lidt rundt i øens hovedby og spist frokost, blev vi afhentet af det ene af RS Vaxholms fartøjer, Rescue Skandia. Vi blev venligt modtaget og underholdt af to herrer, hhv. Bo Lindén, opsynsmand og primus motor på stationen, tidligere søofficer fra den svenske marine, der nu ernærer sig som søtaxachauffør, samt Lasse Jönsson, også søofficer, men stadig tjenestegørende. Bo Lindén var i øvrigt involveret i bjærgningen af den russiske atom-ubåd U137, der i 1981 grundstødte 40m fra land i Skærgården i nærheden af Karlskrona by. Lasse og Bo fortalte os kort og klart omkring selskabet, dets struktur, lidt om baggrunden, bla. at der omkring

14 STUDIETUR TIL STOCKHOLM 4 nr. bidragydere, store som små. Vi fik at vide hvorledes de får mønstringen til at gå op, hvorledes deres vagter er strikket sammen, et rids over de typiske opgaver de møder osv. Besætningsmedlemmerne er på tilkaldevagt minimum 24 timer ad gangen helt op til en uge, de bliver kaldt over personsøgere og mobiltelefoner. Det er krævet af dem, at de skal have kastet los maksimum 15 minutter efter at en alarm er gået. Selvfølgelig fik vi også den store rundvisning på deres to fartøjer og underholdt med diverse imponerende data omkring disse, såsom sødygtighed og motorkraft. Rescue Skandia er en propeldrevet båd bestykket med 2 stk., 6-cylindrede Volvo Penta motorer på hver især 260hk, hvilket skulle give hende en topfart omkring 33 knob, ombord forefindes både mobile og faste brand- og lænsepumper med tilhørende brandmateriel, samt diverse nødhjælpsudstyr. Hun har en aktionsradius på 180 sømil. 2 / April 2006 / Rescue Skandia Future er en water-jet båd fremdrevet af en 14-liters Scania V8 motor med 625hk, dette skulle give en topfart på den gode side af 40 knob. Future er også udrustet med brand- og lænsepumpe, dog kun af den mobile type, og er også udstyret med nødhjælpsudstyr. Selve redningsstationen har til huse på en mindre, men nu nedlagt flådebase, hvorfor der på området lå indtil flere flådefartøjer, hvilke vi fik mulighed for at gå rundt og studere på nærmere hold, dette fik det til at risle frydefuldt ned af ryggen på visse redderelever! Efter foredraget og rundvisningen og lidt tid hvor vi kunne kravle rundt på bådene og pille, rode, trykke på knapper og stå på hovedet i maskinrummene var det tid til at bryde op og sige pænt farvel og tak for besøget. Lasse var så venlig at sejle os tilbage til færgelejet i Rescue Skandi Future, så vi også fik smagt lidt på sejlegenskaberne i en båd med water-jet, et fantastisk system! Turen tilbage foregik med en lille en til den tørre hals og småsludren i solskinnet på dækket af en Skærgårdsfærge. En smuk dag var gået godt, imponerende at se en så vidstrakt organisation, baseret på frivillige, der er i stand til at udføre et så flot stykke arbejde. Brandforsvar Det svenske redningsberedskab (brandforsvar) ligger noget over dansk standard mht. normering og dimensionering. Det erfarede de udsendte fra VEUD 03-01, da de mandag morgen, var sendt på inspektion på Kungsholmen brandstation i Stockholm. I Stockholm består en normaludrykning af mand. 9 mand fra nærbrandstationen, der bemander to sprøjter og en stige, samt 4 mand på en sprøjte fra nabostationen. Begrebet reduceret udrykning eksistere heller ikke i det svenske system. Dog møder der kun 9 mand op til alarm fra et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABAalarm).

15 STUDIETUR TIL STOCKHOLM De svenske brandmænd har det godt når de er på arbejde. Brandstationen på Kungsholmen minder meget om den opbygning og indretning vi kender i Danmark. Der er gode omklædnings og badefaciliteter, samt fine køkken og opholdsstuer. Endelig var brandstationen udstyret med et jette bra gym, med alle muligheder for at træne fitness. Hvert år skal de svenske brandmænd op til en fysisk test, der bl.a. foregår på løbebånd med røgdykkerapparat spændt fast på ryggen. Det svenske brandforsvar varetager en anden vigtig opagave, nemlig redningsdykkertjeneste. Stockholm består af en masse øer, så der er utroligt meget vand omkring byen. Ligesom der er mange forskellige både små og store havne. Derved er der også en langt større skibstrafik i byen. På brandstationen i Kungsholmen står der en bil specielt til dykkertjeneste. Den fungerer i princippet som en røgtender, blot den er udstyret med grej til undervandsdykning i stedet for røgdykning. På den måde er redningsdykkerne klar til lige at springe i vandet, så snart de når frem. Derudover er der på brandstationen også en bil, der kan medtage redningsbåd mv. Hvis der kommer alarm og en person i vandet, bliver der både sat en redningsbåd i vandet, en dykker bliver sendt af sted på noget der mest af alt minder om et stort surfbræt. Dykkeren padler sig frem til den nødstedte. Det skulle være nemt nok for en dykker, at redde en person fra vandet og op på brættet. Endelig bliver der også sendt redningsdykker af sted fra kajkanten uden nogen form for udstyr andet end sit dykkerudstyr. På den måde opfylder man muligheden for at nå frem til nødstedte i vandet så som det er muligt. Mht. oppakningen af sprøjterne, er der ikke den store forskel på det vi kender herhjemme fra Danmark. Det er stort set de samme ting der bruges i både Sverige og Danmark til brandslukning. Alle sprøjter er også pakket op med hydraulisk værktøj og luftpuder til frigørelse og redningsopgaver. Det er udelukkende brandforsvaret der udfører rednings og frigørelsesopgaver i Sverige. Generelt fik vi dog det indtryk, at der bliver brugt lidt flere midler til opbygning og indretning af køretøjer. Der er lidt mere specialværktøj og bilernes opbygning virker bare en smule mere gennemført end det vi kender fra Danmark. 15

16 TELEMEDICIN I AMBULANCER Telemedicin fungerer fint hos Gentofte Brandvæsen I april 2005 startede ambulancetjenesten i Gentofte op med en ny behandling af AKSpatienter (Akut Koronart Syndrom), altså behandling af patienter med hjerteanfald danskere rammes årligt af en blodprop i hjertet, og hver tredje overlever ikke. For at få blodproppatienter behandlet hurtigst muligt medbringer ambulancerne i Gentofte i dag telemedicinsk udstyr, der kan optage og sende et hjertekardiogram tilbage til sygehusets hjerteafdeling, hvor en hjertelæge med det samme kan vurdere patientens tilstand. Ambulancebehandlerne ude på stedet indsamler 12-punkts- EKG gennem påmonterede elektroder placeret på patientens brystkasse, og disse giver et øjebliksbillede af hjertets rytme, arbejds- og hvilefase. Denne hjerterytme sendes så fra ambulancen, lejligheden, villaen eller fodboldbanen via mobiltelefonnettet og direkte til den vagthavende kardiologiske læge på hjerteafdeling P224 på Gentofte Amtssygehus. Lægen modtager EKG-strimlen fra patienten på en Nokiamobiltelefon med faxmodem. Denne overførsel tager ca. et minut, og ambulancebehandlingen fortsætter uændret, indtil vagthavende læge ringer til ambulancen efter en vurdering og afgør, om patienten er kandidat til en ballonudvidelse på hjerteambulatoriet Gentofte eller i stedet skal køres til skadestuen med henblik på en nærmere udredning af andre sygdomsårsager. Såfremt patienten er STEMI (kandidat), bliver ambulancebehandlerne bedt om at give patienten blodfortyndende medicin heparin enheder intravenøst (direkte i karbanen) efterfulgt af medicinen plavix, der er tabletter, som hæmmer, at blodpladerne smelter sammen. Derefter bringes patienten direkte kørsel 1 til hjerteambulatoriet. Vagtholdet alarmeres og står herefter klar ved ambulancens ankomst til sygehuset for med det samme at udføre ballonbehandlingen, så hjertet hurtigt får genoprettet iltforsyningen, og hjertemusklen derved reddes. Alle Gentofte Brandvæsens ambulancer er udstyret med defibrillator LP12 og mobiltelefonmodul til overførsler af data. Gentofte Brandvæsen var klar allerede i starten af 2004, så det var derfor en længe ventet ordning, der kom i gang, da hospitalet sidste år i april kunne meddele, at de nu var klar til at modtage og visitere for ambulancerne i Gentofte. Uddannelsen af ambulancebehandlerne foregik på brandstationen med deltagelse af læger fra Gentofte Amtssygehus, hjerteafdeling P224. Når denne behandling er indført, skyldes det, at ca. 500 patienter årligt vil få gavn af ordningen alene i Gentoftes optageområde. Førhen blev patienterne kørt på skadestuen og derfra videre til hjerteafdelingen, altså en helt unødvendig trekantskørsel, siger overlæge Peter Riis Hansen på hjerteambulatoriet P på Gentofte Amtssygehus.»Vi er utroligt glade for det samarbejde, der er kommet op at stå med Gentofte Brandvæsen og forventer os meget af det«, slutter overlæge Peter Riis Hansen. Tekst og foto: Søren Weiss Gentofte Brandvæsen 6 nr. 6 / december 2003 /

17 KØBENHAVN - OSLO OG MIDT IMELLEM ER ET RART STED AT VÆRE Trænger du til at sætte tempoet ned skulle du tage et par dage ud af kalenderen og stikke af til søs. Vi gør alt for at du vil føle dig som blommen i det æg vi kvit og frit serverer til din morgenmad. DFDS Seaways byder nemlig på den store morgenbuffet begge veje. BESTIL TIDLIGT. REJS BILLIGST! DFDS Seaways navigerer efter princippet de første der booker, går billigst om bord. Så bestil hellere rejsen idag end imorgen - det betaler sig! MINICRUISE FRA KR. NORGE 298,- * T/R PR. PERS. INKL. 2 x MORGENBUFFÉT - SPAR OP TIL 174,-/PERS. *Tilbuddet gælder ved 2 pers. i 2-køjes indv. kahyt. Afrejse søn-ons i perioden 1/5-21/6. Afrejse alle dage fra 22/6-5/7. Olietillæg kr. 45,- p.p. pr. vej. Book online på og oplys book.kode: BRANI

18 SENIORNYT 8 nr. Nu er vintersæsonen slut, og vi får forhåbentlig en god sommer oven på den lange og kolde vinter. Jeg vil godt sige tak for den store deltagelse, der har været i indeværende sæson jeg håber på en mindst lige så stor opbakning i næste sæson. Møderne starter op igen i oktober, og som det tidligere er meddelt, bliver det fremover på fredagen i den anden hele uge i måneden. Det kan måske lyde lidt besværligt at holde styr på, så her er datoerne for det kommende efterår, men i Brandmanden vil man også fremover under Seniornyt kunne orientere sig om mødedatoerne. Møderne til efteråret: Fredag den 13. oktober Fredag den 17. november Fredag den 15. december (julemøde) Møderne i foråret 2007: Fredag den 12. januar 2007 Fredag den 16. februar 2007 Fredag den 16. marts 2007 Fredag den 13. april 2007 Det er beklageligt, at vi igen skal ændre mødedatoer. Vi håber, at det er sidste gang, men det er nødvendigt, hvis vi fortsat vil holde møderne i FOA 1-huset. 2 / April 2006 / Kælderen i FOA 1 Sommerudflugten, som er den 17. maj, går denne gang til Bromølle Kro ved Jyderup, og busserne starter denne gang fra Ingerslevsgade, hjørnet af Tietgensgade ved DGIbyen kl Hvorfor nu det? Jo, busserne er blevet henvist til Ingerslevsgade, da det er blevet forbudt at parkere i Reventlowsgade. Herefter køres der til brandstationen Dæmningen, som er det andet opsamlingssted. Sidste mulighed for at komme med busserne er på Q8-tanken på motorvejen i Roskilde. Her vil det også være muligt at blive samlet op og senere sat af. Der bliver naturligvis en pause på den videre vej mod Bromølle Kro, hvor der vil være en forfriskning i det fri, og her håber vi så kun på, at vejret den dag er rigtig godt, men hvorfor skulle det ikke blive det? Kl. 12 står Bromølle Kros store varme og kolde bord parat, og ca. kl. 14 er det tid til få rørt benene, og her vil musiker Keld Rolsted spille op til dans. Kl slutter festen, hvorefter vi stiger op i busserne og kører mod København. Hele denne oplevelse koster kun 175 kr. pr. person. Det er naturligvis muligt selv at sørge for transporten. Programmet for udflugten og girokort udsendes den 19. april Billede af Bromølle Kro Husk, det er aldrig for sent at blive medlem af seniorklubben. Vi er 200, og der er plads til flere. I sidste nummer af Brandmanden var der desværre en forkert oplysning om kontingentet for passive medlemmer. Jeg undskylder, men halvårskontingentet er ikke som skrevet 75 kr. men 100 kr. Tak for en god sæson og rigtig god sommer! Sven Præst

19 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Ergometerroning Floorball Fodbold Golf Kajak Motion MTB Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon SPORT Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news fast i Brandmanden i 2006 Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi Ergometerafdelingen DM GULD TIL BI`s 4 x 500 m HOLD Kerteminde Roklub afholdte DM i indendørs roning d januar. En god og sjov stævnespeaker og tilskuere i hallen gav en rigtig god stemning under de 43 finaleløb. Læs det hele i BI-news nr. 146 MTB afdelingen I maj måned kommer turen så til det årlige Tisvilde Extreme Challenge. Her kan du vælge om du vil køre 22 km, 45 km, eller 90 km. Der er tale om en krævende rute, hvor man kører omgange á ca. 22 km. Læs det hele i BI-news nr. 149 Ergometerafdelingen Alle artikler kan læses på WPFG 2007 Kun 11 mdr. 871 Per & 834 Henrik Årets aktivfest 2006 Endnu en afsindig god fest løb af stabelen d. 25. marts i Amager selskabslokaler. Godt arrangeret og med TOP underholdning Næste år vil der blive nye tiltag, for at flere forhåbentlig vil deltage Forretningsudvalget Orienteringsafdelingen Orienteringsløbere søges! Til veletableret O-løbsafdeling under BI søges snarest et antal friske brandmænd til at udforske de nordsjællandske Læs det hele i BI-news nr. 149 Ergometerafdelingen Vinter Regatta 3. afdeling Vinder af 3. afdeling blev 198 Torben Kristiansen med en fantastisk flot tid. 1000m distancen havde 17 deltagere, lidt mindre end sidste gang. Et par nye navne kan vi da glæde os over. Ellers er det det ved at være slut Læs det hele i BI-news nr. 148 Vinter Regatta 4. afdeling Vinder af 4. og sidste afdeling blev 181 John Busk. 2000m distancen havde desværre kun 13 deltagere. Sygdom, ferie og is på vandet havde forhindret mange i at deltage og det er jo altid ærgerligt. Resultatliste 2000m: Læs det hele i BI-news nr GOD PÅSKE til alle VH Henrik 834

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr Fastklemt Sjælør Boulevard Skuddrab Voldes Bodega Dødsbrand i Kildebrøndevej Brand i Den Sorte Gryde Holdet fra Grønttorvet Ventilatorer i brug ved silobrand Set af fotograf Gert Jensen Pionererne på arbejde ved syreudslip

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Ambulancer redder liv Side 5: Svar fra PenSam Hvad er samarbejde? Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Vi

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12:

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Dagsprøjten Side 5: BI anno 2007 OVERENSKOMST 2008 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Onsdag den 10.

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 LEDER INDHOLD: Side 4: Leder Side 5: Redderuddannelsen Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Formandens

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Ferieregler Tinglev Indhold

Ferieregler Tinglev Indhold Ferieregler Tinglev Indhold Ferieordning generelt...2 Sommerperioden...4 Vinterperioden...5 Feriegrupper Rotation... 6 Afspadsering... 7 det er muligt at søge afspadsering gennem feriesystemet...7 Ferienumre...

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84 Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84 Leder INDHOLD Side 4: 5 år med fysioterapeut Side 5: Gigantøvelse i Barenshavet Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde.

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde. 27. Marts 2012 Fremmødt: Kåre, Søren Thorup, Yvonne, Søren Kristian og Uffe Afbud: Parbæk og Jacob Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne tager ansvaret for

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Valgfri periode i Västerås

Valgfri periode i Västerås Valgfri periode i Västerås En sommerdag i August 2004 fik vi den tossede ide, at kontakte HanneWissing med henblik på vores valgfri periode på 7. Semester. Vi havde talt om at tage til udlandet i praktik

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

NYHEDSBREV. af Lis Göddert

NYHEDSBREV. af Lis Göddert Dato 1. september 2008 Årgang 2, nr. 11 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen 1 Betaling af kontingent 1 Nedlægning af petanquebanerne i San Luis 2 Efterårsfesten 3 Udflugt til Cartagena 4 Klublokalet

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Oplæg til mulig brug af DEAP teknologi

Oplæg til mulig brug af DEAP teknologi Oplæg til mulig brug af DEAP teknologi - i forbindelse med ambulance kørsel og redningscenarier Introduktion Vi har alle stået på et gadehjørne, i samtale eller anden idyl, og ventet på at lyset skulle

Læs mere