Brandfolkenes Organisation nr. 2 / April 2006 / årgang 84

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr. 2 / April 2006 / årgang 84"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation årgang 84

2 Leder INDHOLD Side 4: Ny vagtcentral i Gentofte Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation Traditionen tro er foråret den periode, hvor de respektive brandvæsners klubber afholder generalforsamling, hvilket også har været tilfældet dette kolde forår. Jeg har taget del i nogle af disse generalforsamlinger, og de fleste steder har det været positivt at se, hvor stort et fremmøde som dette kan samle. Jeg synes, det er flot at se, at man møder op, bakker op og står bag sin klub. Når man har været til stede og deltaget i eventuelle debatter, er det også lettere for et medlem at rette kritik af det foregåede. I B.O. har der også været afholdt generalforsamling, og her var der ligeledes og traditionen tro et fremmøde i samme målestok, som vi plejer at se, og jeg vil takke de fremmødte for deres deltagelse. I B.O. var der bl.a. valg af ny formand på dagsordenen, og jeg vil her benytte lejligheden til at takke for valget. I løbet af de næste måneder vil jeg sammen med repræsentanter fra de faglige klubber i resten af landet begynde at kigge fremad mod de næste forhandlinger om overenskomst. Jeg er sikker på, at vi som samlet gruppe vil stå stærkere, end hvis vi skal ud og kæmpe mod hinanden. Tiden må være moden til, at vi nærmer os hinanden. For de enkelte klubber vil det ligeledes forsøges belyst, hvad vores overenskomst indeholder, når vi belyser begrebet beredskabstid. Hvad er det, vi skal lave, og hvad er det, vi ikke skal lave i denne tid? Afslutningsvis håber jeg, at vi ultimo april har en ny socialrådgiver på plads i B.O., da det er et stort ønske, at der kan findes en person til dette vigtige job, som kræver den helt rette person. Forsidefoto: Den nye vagtcentral i Gentofte kommune har til huse på brandstationen og styres 24 timer i døgnet af en VC-mester fra Gentofte brandvæsen. Trods vel overståede»børnesygdomme«med systemet er der stadig langt til»mål«for brugerne (mandskabet i køretøjerne). Side 8: Flere mellemledere Side 9: Når livet vender Midten: De Grå Sider Side 12: Studietur til Stockholm Side 16: Telemedicin i ambulancer Side 18: Seniornyt Side 19: BI-nyt Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Søren Tipsmark Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Tommy Kjær Telefon: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 Deadline: Næste nummer 31/ Næste nummer udkommer i uge: 25 2 nr. 2 /April 2006 /

3 PERSONALIA Københavns Brandvæsen: Pr. 01. februar 2006 er følgende ansat som vicebrandinspektører: 713 Kurt Vodstrup Andersen Carsten Lammert Hartmann Pr. 01. februar er brandmester 298 Erik Brian Bertelsen ansat som overbrandmester. pr. 16. februar er følgende ansat som ambulanceinstruktører: 109 Jan Medom Olesen 110 Dennis Bendix Sørensen 133 Ronni Lamberts Friis 388 Jesper Madsen Pr. 01. marts 2006 er følgende ansat som ambulancemestre: 167 Heinz Skou Nielsen 558 Torben Bang-Christensen 610 Nils Salles Lyng 787 Carsten von Holstein Afgang: Brandmand 119 Finn Bjerrehave er afgået med udgangen af januar måned. Brandmand 195 Michael Haugsted er afgået med udgangen af februar måned. Brandmand 740 Henning Jørn Balling er afgået med udgangen af februar måned, Brandmester 543 Allan Bernhardt Christensen afgår med udgangen af april måned. Vicebrandinspektør 790 Bertel Kjeldsen afgår med udgangen af april måned. Brandmand 242 Erik Georg Jensen afgår med udgangen af maj måned. Taksigelser: En stor tak rettes til Stiftelsesforeningen for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag. d 28. januar fhv. 591 Finn Ehlers. Tak til Københavns Brandvæsen for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag. Bent Flarup. (Tidligere Obmr. 527) Hjertelig tak for opmærksomheden i anledning af min 75 års fødselsdag til Københavns brandvæsen Seniorklubben og Stiftelsesforeningen Frederiksberg Brandvæsen: Jørgen I. Sørensen (formeren) Jubilæum 25 år d. 1. april Brandmester Johnny Petersen 5099 Overchauffør Jens Mussmann Andersen. Jubilæum 20 år d.1. april Overchauffør Lars Viborg 5054 Brandmand Bent Jørgensen 5022 Brandmand Gert Bang. Udnævnelser pr. 1. marts Jens Mussmann Andersen er udnævnt til overchauffør 5107 Michael Nicolaisen er udnævnt til overchauffør Gentofte Brandvæsen: Thomas Sauerberg og Joachim Henrik Vilmar er ansat som brandmand pr.1 marts 2006 Kim Bruun havde 25 års jubilæum ved Gentofte Brandvæsen d. 01. marts 2006 Vestegnen Brandvæsen: Brandmand 25 Michael Jensen, 25 års jubilæum d. 01. marts2006 Brandmand 37 Henrik Nielsen, 20 års tegn d. 01. maj2006 Brandmand 39 Mogens Timand Pedersen, 20 års tegn d. 01. maj2006 Brandmand 40 Per Hansen, 20 års tegn d. 01. maj 2006

4 NY VAGTCENTRAL I GENTOFTE Af Anders Phil-Jensen. Gt. Tommy Kjær. Kbh. For ca. 2½ måned siden forlod vagtcentralmestrene i Gentofte den gamle vagtcentral på 1. sal. Den gamle VC dækkede ud over disponeringen af alle brandog ambulanceudrykninger i Gentofte Kommune også kommunens automatiske brandalarm-anlæg (ABA), automatiske drifts-anlæg (ADA) og automatiske indbrudsalarmanlæg (AIA). Herudover havde de også telefonvagten for kommunens tekniske vagter uden for deres normale arbejdstid. Alle disse funktioner og en del andre flyttes med til den nye VC. borgere sikret en god service fra såvel rådhuset som fra brandvæsnet ved et totalt strømnedbrud. I/cad hedder det nye disponeringssystem, og ser man bort fra bl.a. USA og England, er I/cad her i landet udviklet specielt til Gentofte, som er de første i Danmark til at tage dette system i brug, og det er derfor blevet kendt som Gentoftemodellen. Det har naturligvis ikke været uden problemer som de første at få et så teknisk kompliceret system til at køre optimalt, men nu kører systemet 90 %, og de værste børnesygdomme er overstået. Det betyder selvfølgelig ikke, at man nu bare kan læne sig tilbage; man vil løbende justere og optimere systemet. Så fra den sunde skepsis i starten er der nu efterhånden en god forståelse for systemets anvendelsesmuligheder. Hele opstarten og indkøringen af I/cad, Tetra og VC kaldes fase 1. I fase 2 (den afsluttende fase) vil blandt andet døgnplejen blive implementeret i vagtcentralens nye systemer. Alle 112-opkald går til alarmcentralen i København. AC- Kbh. sender så turen elektronisk videre til VC-Gt., som modtages i I/cad. VC-mesteren har nu maks. 60 sekunder til at godkende Med den nye VC har Gentofte alarmen. Sker dette ikke, ryger turen Kommune og dermed Gentofte herefter retur til AC-Kbh., som så Brandvæsen fået en topmoderne vil disponere turen og foretage en VC med alle mulige tekniske kontrolopringning til VC-Gt. Dette løsninger. giver en betrykkende sikkerhed for 11,2 mio. kr. blev bevilget til mesteren på VC-Gt., da han opererer opførelse af den nye VC. alene på vagten. Den er naturligvis også sikret I 2005 modtog VC-Gt alarmer mod diverse trusler udefra, med fra 112, og herudover disponerede 10 mm skudsikkert panserglas, VC-Gt. bl.a. følgende ture: slusesystem til VC og et 150 Forskellige sygetransportture: kw-dieselværk Uninterrupted ABA: 253 Power Supply som leverer ADA: 21 strøm til telefoncentral, AIA: 734 netværksservere m.m. både til Disse alarmer modtages direkte på VC og til rådhuset, som ligger VC-Gt. lige over for VC. Det er her værd at nævne et godt Med denne løsning er Gentoftes samarbejde omkring de automatiske 4 alarmeringsanlæg med Søllerød- Hørsholm Brandvæsen, der betyder, at hvis VC-Gt. grundet teknisk nedbrud eller lignende ikke kan modtage alarmer, bliver disse sendt videre til VC-Søllerød- Hørsholm og omvendt et samarbejde, der har fungeret upåklageligt i flere år. Der modtages på VC-Gt. også omkring sociale nødkald om året fra Gentofte-borgere med omsorgsalarmer, hvor de ca behandles og afsluttes direkte af den tjenestegørende VC-mester. Resten viderestilles til hjemmeplejen, som disponerer disse ture til egne vogne en operatøropgave, som VC-Gt. tager sig af, når sygeplejersken selv er på opgave hos kommunens borgere eller er på et af de faste tilsyn på kommunens plejehjem. Når fase 2 sættes i værk, flyttes døgnplejens kontor og hjemmesygeplejersken fysisk til samme lokaler, som huser VC-Gt. Herfra kan døgnplejens vogne ligesom brandvæsnets egne køretøjer disponeres via I/cad, og da I/cad kan se samtlige køretøjer, kan der disponeres meget præcist. Når en tur modtages i I/cad, popper den automatisk op på en kortskærm, således at VCmesteren præcist kan se, hvor i kommunen adressen ligger, ligesom han kan se nærmeste køretøjer. Alt operativt mandskab er udstyret med en Tetra-terminal, som er opsat til det enkelte køretøj. Ved disponering modtager mandskabet

5 NY VAGTCENTRAL I GENTOFTE øjeblikkeligt en sms indeholdende kørselsform og til-adresse på deres bærbare Nokia Tetra-radio, som følges op med yderligere oplysninger på vognradioens dataskærm, som samtidig angiver vejdirigering. Derudover aktiveres porte, lyspaneler samt afbryder for komfur i køkkenet. Dette følges op med et højttalerudkald på almindelig vis såfremt køretøjet (/køretøjerne) er på brandstationen. Dette betyder, at natudkald foregår i stilhed, og at der i større grad vises hensyn det øvrige mandskab og ikke mindst brandstationens naboer. Skulle det af alarmens art blive nødvendigt, kan skærmkortet suppleres med kommunens vandforsyningsnet, brandhaneplacering, kloaknet og andet, der kan være relevant for en aktuel indsats. Alle disse kort kan lægges oven på luftfotos, så man i detaljer kan se, om der er andre specielle forhold at tage hensyn til, skure, tilkørselsforhold og adgangsforhold i baggårde m.m. Alle disse kort kan man hente frem i de indsatte køretøjer, men da det er et omfangsrigt system, kræver det nok en efteruddannelse af alle holdførere for at fungere optimalt. Indbrudsalarmer (AIA) er som tidligere nævnt også noget, Gentofte Brandvæsen rykker ud til, og her er Gentofte Kommune på forkant med udviklingen. Der vil i de kommende år blive nedgravet et fibernet rundt i kommunen. Disse kabler kan transmittere store mængder data og ville kunne bruges til kameraovervågning, som et pilotprojekt i Kildeskovshallen viser. Her har man installeret omkring 30 kameraer, som bliver overvåget på en skærm i VC-Gt., hvor man hvis AIA aktiveres vil kunne se, om der faktisk er indbrud, eller om det drejer sig om en blind alarm, et blafrende gardin eller lignende. Hermed kan VC-mesteren alarmere relevant uddannet personale (politi, stigemandskabet eller andre). Det har den indlysende fordel, at man ikke bringer ildløsmandskab i en potentiel farlig situation, som de ikke er uddannet til, samt at en livreddende indsats ikke bliver forsinket, fordi stigemandskabet er dybt inde i en bygning for at lukke det vindue, der har udløst AIA. Absolut en løsning med fremtidsperspektiver. I disse tider, hvor debatten kører omkring terrorberedskab og sikkerhed m.v., viser Gentoftemodellen igen sin fremsynethed, idet samtlige funktioner i I/cad-systemet vil kunne styres fra samtlige computere, der er koblet på kommunens netværk. Det betyder, at hvis VC-Gt. af en eller anden grund bliver tvunget til at evakuere, vil man være i stand til at opretholde alle VC-funktioner, og for relativt få økonomiske midler ville man endda kunne indrette et meget nærtliggende beskyttelsesrum til midlertidig VC en model, andre alarm- og vagtcentraler med fordel ville kunne lære noget af. En anden meget mobil løsning er, at der til enhver tid kan disponeres fra et hvilket som helst køretøj, der er udstyret med I/Mobile den mobile computer, der er monteret i alle brandvæsnets køretøjer. Man er i forbindelse med den nye VC overgået til Tetranettet. Også her har Gentofte Kommune og Brandvæsnet været smarte, idet man har analyseret behovet for datatransmission og sammenholdt det med en Flatrate-løsning hos firmaet Rohill op imod en forbrugsafhængig prissætning hos firmaet Tetranet. Alt i alt var der ved at vælge Rohill en besparelse på kr. set over 4 år. En ulempe ved denne løsning er dog en mindre geografisk dækningsflade, der betyder, at kommer køretøjerne langt uden for kommunegrænsen, kan kommunikationen til VC svigte. Her vil mandskab og VC være nødt til at kommunikere via mobiltelefon, som findes på alle køretøjer; så man er ikke helt på herrens mark. Hvad angår faren for stråling fra Tetranettet, er dette ikke tilstrækkeligt belyst og derfor svært at komme nærmere ind på. 5 Foto: Gert Jensen

6 ORIENTERING FRA D Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Formand: Per Keldsen 5057 Intet nyt fra BKF Telefon: frederiksberg.dk Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Poulsen 09 Telefon Intet nyt fra GBK Brandfolkenes klub København BKK Formand: Gert Lindhart 234 Telefon Fælledvejs Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Intet nyt fra BKK Brandmandskluben Søllerød / Hørsholm BSH Formand: Torben Blomberg 10 Telefon Intet nyt fra BSH 6

7 7 E FAGLIGE KLUBBER Vi har afholdt generalforsamling uden de store sværdslag, og på den selv samme aften fandt vi ud af at det blev Michael Pedersen der skal på NBS s tur til Island. Den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon Så har vi fået en ny mand der starter den 1 maj, da Allan Hansen har valgt at rejse hjem til Jylland. Hilsen Jan Brand- og redningstjenesten Brand- og redningstjenesten på Thulebasen tager sig ud over bygningsbrand også af flybrand/beredskab, ambulancetjeneste, eftersyn af bygninger, forebyggelse m.m. Thule air base Formand: Jørgen Wegeberg Mobil: Beredskabet tæller 34 brandmænd, som kommer fra forskellige beredskaber i Danmark. Fortsættes på»de GRÅ«Efter nyligt afholdt generalforsamling med moderat fremmøde, blev følgende nye valgt ind i bestyrelsen Ny tillidsmand for mestergruppen blev Leon Carlsen Ny kasserer blev Henrik Hillestrøm Velkommen til! Vores stationsleder på station Glostrup har desværre valgt at stoppe. Så pt. Er stationen uden fast stationsleder. Tak til Ole Jakobsen for den store kampånd, der alle dage har været der! Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Michael Schou 54 Telefon

8 FLERE MELLEMLEDERE Ambulancemestre i København, en ny mellemlederstilling til hvis fordel? Alt så rosenrødt ud til at starte med, men papir er taknemmeligt, og nu har brandvæsnets ledelse igen vist, hvem der bestemmer. Denne ledelsesret er i høj grad gået ud over folkene på gulvet Mit kendskab er, at mindst en, som var glad for at køre ambulance, selvom han er meget tæt på at nå de magiske 41 år, er blevet tvunget fra sin faste ambulance. Denne person er ikke blev spurgt, om han havde tænkt sig at fortsætte på sin ambulance, eller om han ville stoppe inden for kort tid. Han modtog blot meddelelsen med posten, godt en måned før han var opsagt på sin faste plads. Det er efter min mening her, ledelsen spiller med musklerne og viser, hvem der bestemmer noget, der virkelig passer ind i kommunens visioner, som der har været arbejdet med i det forgangne år! Medbestemmelse og indflydelse på eget arbejde er åbenbart noget, som er forbeholdt ledelsen? Ambulancemestrenes arbejde. Ud fra stillingsopslaget at bedømme skal hver mester forrette en døgnvagt om ugen, og de andre tre dage skal så gå med administrativt arbejde. De vil så have fri de sidste tre dage (fredag, lørdag og søndag) dette for at have en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Hver mester skal dække to stationer og bedømme ca. 16 faste mænd! Og det er her, jeg undrer mig. Hvordan er det muligt at bedømme en ambulancemand, når man ikke arbejder sammen med ham? Skal bedømmelsen være på udsagn/ skøn fra andre, for jeg har svært ved at se, hvordan det ellers skal foregå? Det var her, ledelsen skulle have tænkt i andre baner. Ambulancemestrene kunne jo blot have en fast ugedag, hvor de kørte ambulance. På den måde kunne de have berøring med samtlige af ambulancefolkene, fra begge stationer, og man var fri for at ryste på hovedet over, at der er folk, der er blevet tvangsforflyttet fra faste pladser Kontakten med ambulancemesteren skulle gerne være en positiv oplevelse, hvis denne stilling skal give mening. Modsat får de en meget svær stilling at varetage. Fast makker. Jeg er i en situation, hvor jeg efter 18 år i brandvæsnets ambulancetjeneste kommer til at have en fast makker, der er ambulancemester. Fast bliver det jo nok ikke, for jeg skulle gerne være brandmand hver tredje vagt, og mesteren er der ikke minimum tre vagter om måneden, så på en heldig måned kan jeg risikere at have en erstatningsmand som makker på samtlige af mine ambulancevagter. Jeg kan her appellere til overvagtmestrene om, at det bliver en rimelig fast erstatningsmand. (Personalepleje). Jeg har gjort mig mange overvejelser om, hvorvidt jeg skal beholde min faste ambulance, og er kommet til den konklusion, at jeg vil se tiden an, før jeg søger anden fast plads. Det er ikke, fordi jeg frygter en ambulancemester som makker, men fordi jeg ikke kan få en fast Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp makker på ambulancen. Uagtet, at vi stort set kan det samme, er det bedre, at man ikke lige skal se en ny mand an, hver gang man møder på vagt. Jeg er ikke imod, at der er kommet ambulancemestre, men ledelsen skulle jo nok have gjort sig nogle lidt anderledes tanker for at pleje sit personale (på alle planer), før de skar igennem og gjorde mestrene til et administrativt styret problem. Et meget stort ønske er, at der kunne være mere personalepleje i brandvæsnet, selv om det er en kommunal institution. Personaleplejen kunne være, at ledelsen var mere lydhør over for folks ønsker om uddannelse både internt og eksternt, ferie og fridage, vagtbytning etc. Personalepleje kunne også være, at mandskabet fik personlig ros for noget arbejde, der går godt. Det skaber glæde, at andre roser ens arbejdsindsats. Hvis vi skal prøve at få en smule korpsånd tilbage, kunne en mere medfølende ledelse være på sin plads. Det er ikke altid, at økonomi og personalepleje hænger sammen, og det fører sjældent noget positivt med sig, snarere det modsatte. Til ambulancemestrene: Jeg ønsker jer alle velkommen og håber for jer, at I ikke kommer til at sidde som den berømte lus, for man bliver nedbrudt og følelseskold af at blive klemt fra alle sider. Af 893 Keld A. Jakobsen Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne 8 nr. 2 / April 2006 / Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det!

9 NÅR LIVET VENDER Kære kollegaer. Jeg har valgt, at skrive en artikel i brandmanden på baggrund af mit sygdomsforløb og hvad det har medført af tanker og problemer på godt og ondt. Hensigten med artiklen er også at hjælpe andre der enten selv kommer i en ulykkelig situation eller har en pårørende der kommer det og for undgå rygte spredelse og snakken i krogene, som vi desværre er lidt gode til i brandvæsnet. Siden juli 05 har jeg haft neurologiske symptomer af forskellig karakter. Dette medførte indlæggelse og adskillige undersøgelser uden resultat. Man tænker, at det var da godt at intet findes unormalt, men alligevel var det med bange anelser at jeg gik den næste tid i møde med mange undersøgelser. I januar 06 fik jeg stillet diagnosen Parkinsons sygdom. Trods det jeg ikke er læge havde jeg med min viden fra mange år i ambulancetjenesten regnet ud hvad der var på færde. Jeg troede jeg var godt forberedt på meldingen men jeg blev klogere. Pludselig er livet vendt op og ned. Noget som vi alle i brandvæsnet kan nikke genkendende til, at have set mange gange i vores job. Jeg fik et psykisk knæk med græde ture af og til, ligesom min familie selvfølgelig var dybt mærket af det. Jeg har den sidste tid hørt kommentarer som f. eks hvorfor jeg sad meget ned og tilsyneladende udviste en lidt doven karakter. Det var med vilje at jeg passede lidt på mig selv med hensyn til at ikke at belaste kroppen,da jeg blev hurtigere træt end normalt. Tonen i brandvæsnet har altid været hård men stadig kammeratlig og det er jo blandt andet derfor vi er her, men det har været irriterende at høre på dumme kommentarer fra forskellige kollegaer, der mente det som en morsomhed. Jeg, kunne jo selv have været den morsomme kollega, så derfor accepterer jeg nu, at sådan måtte det være. Det jeg mener, er at vi skal blive bedre til at opfange de skjulte signaler og hjælpe hinanden noget bedre. Nogle vil måske spørge hvorfor jeg ikke henvendte mig til en betroet kollega, og ja det gjorde jeg selvfølgelig også. Jeg betroede mig til nogle få kollegaer, men her blev jeg overrasket over senere at konstatere, at munden ikke var hel tæt på enkelte, hvorimod andre har været en god støtte når jeg til tider havde det svært og det skal de have tak for ligesom som min kone Benedicte har været en uvurderlig støtte. Jeg har under hele forløbet været ærlig overfor mig selv og jer som kollegaer med hensyn til hvorvidt jeg kunne udføre mit arbejde på et professionelt niveau og det har været muligt indtil nu. Jeg har nu i april 06 meldt ærligt ud til brandvæsnets ledelse. Det kommer man som sagt længst med, mener jeg. Inden da gik jeg ærligt talt lidt og frygtede for reaktionen og for min fremtid i brandvæsnet. Jeg blev udelukkende mødt af hjælpsomhed og medmenneskelighed fra personalechefens side. Det betyder at jeg springer over på en anden hest og begynder uddannelse på vagtcentralen til maj som jeg glæder mig meget til. Denne plads bliver permanent hvis ikke tilstanden bedres. Vi har alle i brandvæsnet en forsikring i Pen-Sam der forsikrer mod kritisk sygdom. Den har jeg gjort brug af, men ikke alle ved at den eksisterer, ligesom jeg havde tegnet en forsikring privat. Pengene er givet godt ud for efterhånden omfatter den en del sygdomme, som der under ulykkelige omstændigheder kan ramme os alle. Det er et lille plaster på såret der kan gøre en svær tid lidt lettere. Mange venlige hilsner til alle mine kollegaer. Dennis Bordrup 671. Pia fra København Side 9 9

10 »DE GRÅ 0 nr. Der er konstant 9 mand hjemme på ferie; resten dækker vagten på hovedbrandstationen, som ligger på selve Thulebasen. Her er der 13 mand på vagt fra kl. 7 til kl. 17. Fra kl. 17 til kl. 7 er der 9 mand på vagt. Hertil kommer radarstationen, som ligger et godt stykke væk fra basen. Her er der konstant 2 mand på vagt. Denne lille hjælpestation er netop lige d. 1/ skåret ned fra 3 mand til 2. København Thule fortsat 2 / April 2006 / København Når man søger visse specialtjenester i Københavns Brandvæsen, skal man hvilket man må sige er helt i orden og fuldt forståeligt, da det gælder om Optagelsesprøverne finder som regel sted på fridage. Sidst var det optagelse til pionerafdelingen, det gjaldt. Dag 1: 5 timers introduktion: minus betaling Dag 2: 3 timers specialtjenestetest: minus betaling Dag 3: 10 timers pioneraspiranttest: 8 timers afspadsering Er man i tjeneste disse 3 dage og dermed forsikret, hvis man kommer til s Hvis man er i tjeneste, skal man så ikke modtage overarbejdsbetaling, da normtidsberegningen, som man jo går så højt op i? Alle ansatte i Københavns Brandvæsen har altid haft mulighed for at fortsætte med at arbejde efter en døgnvagt, hvis det af en eller anden grund var nødvendigt for arbejdsgiveren eller for den enkelte ansatte, til stor gavn for alle parter. I foråret 2005 forbød brandvæsnet imidlertid sine ansatte at gå dobbeltvagter. Men allerede den 25. august 2005 gik det op for brandvæsnet, at firmaet ikke ville kunne køre, hvis dette blev håndhævet, og følgende skrivelse blev udsendt: Da vi p.t. mangler mandskab, vil det være nødvendigt for opretholdelsen af den nødvendige daglige styrke at købe mandskab til dobbeltvagter, og den fortsætter: Så længe det vil være nødvendigt for brandvæsnet at købe mandskab til dobbeltvagter, vil det også være tilladt for mandskabet at bytte til dobbeltvagter. Den 30. marts 2006 udsendte personaleledelsen så følgende opslag: Pr. 31. marts 2006 er aftalen om dobbeltvagter opsagt med virkning fra den 30. juni Det er derfor ikke tilladt at tage dobbeltvagter efter denne dato. At personalesituationen pludselig har ændret sig så dramatisk, at arbejde efter en døgnvagt skal forbydes, kan være svært at se. Et sådant forbud kan da kun skabe problemer for brandvæsnet såvel som for de ansatte. Brandinspektørerne kan ikke arbejde efter en døgnvagt (byggesagsbehandle m.m.). Stationsmestrene kan ikke arbejde efter en døgnvagt (information, møder m.m.). Brand- og ambulanceinstruktørerne kan ikke arbejde efter en døgnvagt (intern og ekstern undervisning m.m.). Brandmandskabet vil ikke længere kunne pålægges blikvagter, teatervagter m.m., medmindre de lægges min. 11 timer efter vagtens ophør. Ambulancefolkene kan ikke længere købes til overarbejde i Stt. efter en døgnvagt, medmindre den lægges min. 11 timer efter vagtens ophør. Hvad er det, ledelsen forestiller sig, der vil ske ved gennemførelsen af en så markant forringelse af arbejdsvilkårene? Københ 2. rode, Fælledvej Hvis du ryge krise, så hus kontakte en Her kan du seriøs snak troværdig o Kollegastø mapper, o de har tav

11 SIDER«til optagelsesprøver, at sikre sig de rigtige folk. København kade? disse timer ligger ud over Tommy 507 Steen Dupert, hva f... bilder du dig egentlig ind? Hvordan kan du tillade dig at stille dig op på en generalforsamling og bede forsamlingen om at stemme for dig som næstformand i BKK, og hvis du bliver stemt ind, så vil du tage din ansøgning til brandmester og smide den i skraldespanden?! Efter første skridt ned fra talerstolen vender du på en tallerken og søger som mester alligevel eller blev du opfordret til det og tog imod opfordringen? Det bliver det jo ikke bedre af. DET ER DA UTROVÆRDIGHED, SÅ DET BASKER! Sådan en person kan vi ikke have siddende som tillidsmand i BKK. Husk: Alt, hvad du har sagt, er blevet ført til protokols! Til Gert Lindhardt vil jeg sige: Hvis du bakker op om en person som Steen du, som taler og skriver så meget om loyalitet og troværdighed så bør du også gøre op med dig selv, om du fortsat kan/skal sidde som formand for BKK. Jeg synes virkelig, det her stinker langt væk. Man skulle tro, vi befandt os på Sicilien. avn r ind i en personlig k at du altid kan kollegastøtteperson. få en 100% reel og som er fuldstændig g anonym. ttepersonen kan findes i pstillet på stationerne og shedspligt. Tommy 507 Brandmænd, nu må vi sgu stå sammen og få væltet disse, i mine øjne, uduelige bestyrelsesmedlemmer i BKK og få valgt nogle nye troværdige, loyale og ærlige tillidsfolk, så vi kan få noget ro og et godt arbejdsklima i vores fagforening. Med venlig og kammeratlig hilsen 296 Reidar Nielsen, St. F, 4. rode»de Grå Sider«er dine frie sider til små indlæg og kommentarer, både positivt og negativt. Spørgsmål til BO eller din faglige klub. Sjove historier fra din station. Kort sagt, alt hvad der ligger dig på sinde. Du må også gerne være anonym, bare redaktøren kender din ID. Ring eller mail til mig. Redaktøren 11 INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 STUDIETUR TIL STOCKHOLM Fortsættelse fra forrige nr. Af: 612 Martin, 613 Jeppe 614 Carsten, 615 Jonas, 616 Theis, 618 Kristian 619 Tim, 621 Marcus Opbygningen og oppakningen minder meget om det vi kender fra Danmark. De svenske ambulancer har mulighed for at tage et diagnostisk EKG og sende det til en kardiolog, som så kan vurdere til hvilket sygehus patienten skal transporteres (telemedicin). Dog har ambulancefolkene ikke mulighed for at tage en udskrift af et EKG, som de så selv kan kigge på. Apparatet til elektrokardiogrammer er fast monteret i bilen, og kan derved ikke bringes med ind hus eller lejlighed. Svenskerne medbringer også et overtryksapparat til lungeødem, kaldet c-pap. Apparatet hjælper med at trykke overskydende væske fra lungerne tilbage til boldbanen. Der er områder hvor de svenske ambulancefolk er bedre udrustet og gearet end os i Danmark, men der er også ting som på os virker klodset og gammeldags. Bl.a. deres båre, som er en enmandsbetjent båre, men som er så klodset og besværlig at in-loade i ambulancen. Alarm 112!! Tirsdag eftermiddag besøgte vi Stockholms alarmcentral (SOS-central). Centralen er placeret midt i Stockholm på Johannes brandstation, som var byens hovedbrandstation før i tiden. Stationen er fra 1878, fra den tid hvor brandslukning foregik med hestetrukken sprøjte. Når alarmen gik i gamle dage, skulle brandmændene først over i stalden og spænde hestene for sprøjten. Deraf begrebet spændetid - det som vi i Danmark kalder afgangstid, altså tiden fra alarmen lyder til bilen har forladt garagen. Johannes brandstation har undergået mange ombygninger igennem tidens løb, og er i dag kun hjemsted for ledelses- og administrativt mandskab. Det overraskende ved stedet opdager man først når man kommer ind i bygningen. Inde i den gamle station, 25 meter under jorden, er der, i klippeafgrunden, udhugget en grotte på størrelse med et større idrætsanlæg, hvor Stockholms redningscentral er placeret. Der sidder så, nogle medarbejdere der styrer de forskellige typer af opkald, der kommer ind. Stedet huses af to virksomheder SOS Alarm og Stockholms Brandforsvar. Det er to forskellige virksomheder. SOS Alarm også yder service til abonnenter på forskellige områder, og er derved mere kommercielt aktive end Stockholms Brandforsvar. På centralen er der både en læge og en ingeniør ansat som kan rådgive ved henholdsvis opkald omkring akut sygdom eller tilskadekomst, og opkald vedrørende brand, gas og kemikalier. Nede i grotten ved siden af centralen er der forskellige lokaler, der bl.a. bruges som taktik, planlægnings og kommandopost for krig- og katastrofesituationer. Her kan alle ledere, chefer og politikere sidde sikkert og koordinere en evt. indsats. I fredstid bruges lokalerne også til øvelser og uddannelse. På Johanne brandstation, var der placeret to biler, der i tilfælde af større ulykker og katastrofer, fungere som kommandostader. Bilerne var et imponerende stykke værktøj, i form af alle tænkelige former for kommunikation og multimedie, til brug for overblik og ledelse. Fra bilen var der mulighed for, at fremkalde kort over hver en afkrog af Stockholm. Derudover kunne der fremkaldes rigtige billeder over området, og dette kunne kombineres med tekniske tegninger og indtegninger over specielle faremomenter. Endelig havde de mulighed for, at lægge forskellige parametre ned over kortet, og der udregne aktionsradius over området ved eksempelvis bombetrusler, kemiske/biologiske våben mv. 2

13 STUDIETUR TIL STOCKHOLM Softwaren kunne endda angive hvor mange borgere der var i det indvoldverede område. Endvidere kunne man fremkalde oversigtskort over el- og gasledninger, både på gaden og i bygninger fartøjer og personer blevet undsat Det var med stof til eftertanke, at vi forlod SOS-centralen. Her i Sverige havde de alle muligheder for kommunikation mellem alle enheder og alle tekniske muligheder for så sikkert som muligt at træffe indsatsmæssige beslutninger. I Danmark har politi og redningsvæsen stadig ikke rigtig mulighed for, effektivt at kommunikere sammen. En dag i Skærgården. Som en del af det svenske redningsberedskab blev der i 1907 stiftet et svensk søredningsselskab, SSRS. Fra første færd har selskabet været baseret på frivillige mænd og kvinders indsats og arbejdskraft, det er det stadig. Oveni dette er selskabets økonomi baseret på sponsorater fra både enkeltpersoner og firmaer, små som store bidrag og medlemmer som betaler et årligt abonnement, hvilket giver mulighed for assistance til søs ved eksempelvis bugsering til værksted. Selskabet bemander 60 stationer fordelt ud over den svenske kystlinie, disse er bemandet af 1200 frivillige besætningsmedlemmer som betjener en samlet flåde på ca. 120 fartøjer. I selskabets ca. 100-årige historie er omtrent. Som et af indslagene på vores studietur var indlagt et besøg til Räddnings Station Vaxholm i Skærgården godt og vel en times sejlads fra Stockholm. Turen dertil forgik med en af Skærgårdsfærgerne, vi gik ombord fra Stockholm centrum ret overfor det svenske kongeslot, hvor der i dagens anledning var besøg af den norske kongefamilie, som havde lagt til nedenfor slottet i deres kongeskib med passende sikkerhedsopbud både til vands og til lands til følge. Velanløben til Vaxholm og efter at have slentret lidt rundt i øens hovedby og spist frokost, blev vi afhentet af det ene af RS Vaxholms fartøjer, Rescue Skandia. Vi blev venligt modtaget og underholdt af to herrer, hhv. Bo Lindén, opsynsmand og primus motor på stationen, tidligere søofficer fra den svenske marine, der nu ernærer sig som søtaxachauffør, samt Lasse Jönsson, også søofficer, men stadig tjenestegørende. Bo Lindén var i øvrigt involveret i bjærgningen af den russiske atom-ubåd U137, der i 1981 grundstødte 40m fra land i Skærgården i nærheden af Karlskrona by. Lasse og Bo fortalte os kort og klart omkring selskabet, dets struktur, lidt om baggrunden, bla. at der omkring

14 STUDIETUR TIL STOCKHOLM 4 nr. bidragydere, store som små. Vi fik at vide hvorledes de får mønstringen til at gå op, hvorledes deres vagter er strikket sammen, et rids over de typiske opgaver de møder osv. Besætningsmedlemmerne er på tilkaldevagt minimum 24 timer ad gangen helt op til en uge, de bliver kaldt over personsøgere og mobiltelefoner. Det er krævet af dem, at de skal have kastet los maksimum 15 minutter efter at en alarm er gået. Selvfølgelig fik vi også den store rundvisning på deres to fartøjer og underholdt med diverse imponerende data omkring disse, såsom sødygtighed og motorkraft. Rescue Skandia er en propeldrevet båd bestykket med 2 stk., 6-cylindrede Volvo Penta motorer på hver især 260hk, hvilket skulle give hende en topfart omkring 33 knob, ombord forefindes både mobile og faste brand- og lænsepumper med tilhørende brandmateriel, samt diverse nødhjælpsudstyr. Hun har en aktionsradius på 180 sømil. 2 / April 2006 / Rescue Skandia Future er en water-jet båd fremdrevet af en 14-liters Scania V8 motor med 625hk, dette skulle give en topfart på den gode side af 40 knob. Future er også udrustet med brand- og lænsepumpe, dog kun af den mobile type, og er også udstyret med nødhjælpsudstyr. Selve redningsstationen har til huse på en mindre, men nu nedlagt flådebase, hvorfor der på området lå indtil flere flådefartøjer, hvilke vi fik mulighed for at gå rundt og studere på nærmere hold, dette fik det til at risle frydefuldt ned af ryggen på visse redderelever! Efter foredraget og rundvisningen og lidt tid hvor vi kunne kravle rundt på bådene og pille, rode, trykke på knapper og stå på hovedet i maskinrummene var det tid til at bryde op og sige pænt farvel og tak for besøget. Lasse var så venlig at sejle os tilbage til færgelejet i Rescue Skandi Future, så vi også fik smagt lidt på sejlegenskaberne i en båd med water-jet, et fantastisk system! Turen tilbage foregik med en lille en til den tørre hals og småsludren i solskinnet på dækket af en Skærgårdsfærge. En smuk dag var gået godt, imponerende at se en så vidstrakt organisation, baseret på frivillige, der er i stand til at udføre et så flot stykke arbejde. Brandforsvar Det svenske redningsberedskab (brandforsvar) ligger noget over dansk standard mht. normering og dimensionering. Det erfarede de udsendte fra VEUD 03-01, da de mandag morgen, var sendt på inspektion på Kungsholmen brandstation i Stockholm. I Stockholm består en normaludrykning af mand. 9 mand fra nærbrandstationen, der bemander to sprøjter og en stige, samt 4 mand på en sprøjte fra nabostationen. Begrebet reduceret udrykning eksistere heller ikke i det svenske system. Dog møder der kun 9 mand op til alarm fra et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABAalarm).

15 STUDIETUR TIL STOCKHOLM De svenske brandmænd har det godt når de er på arbejde. Brandstationen på Kungsholmen minder meget om den opbygning og indretning vi kender i Danmark. Der er gode omklædnings og badefaciliteter, samt fine køkken og opholdsstuer. Endelig var brandstationen udstyret med et jette bra gym, med alle muligheder for at træne fitness. Hvert år skal de svenske brandmænd op til en fysisk test, der bl.a. foregår på løbebånd med røgdykkerapparat spændt fast på ryggen. Det svenske brandforsvar varetager en anden vigtig opagave, nemlig redningsdykkertjeneste. Stockholm består af en masse øer, så der er utroligt meget vand omkring byen. Ligesom der er mange forskellige både små og store havne. Derved er der også en langt større skibstrafik i byen. På brandstationen i Kungsholmen står der en bil specielt til dykkertjeneste. Den fungerer i princippet som en røgtender, blot den er udstyret med grej til undervandsdykning i stedet for røgdykning. På den måde er redningsdykkerne klar til lige at springe i vandet, så snart de når frem. Derudover er der på brandstationen også en bil, der kan medtage redningsbåd mv. Hvis der kommer alarm og en person i vandet, bliver der både sat en redningsbåd i vandet, en dykker bliver sendt af sted på noget der mest af alt minder om et stort surfbræt. Dykkeren padler sig frem til den nødstedte. Det skulle være nemt nok for en dykker, at redde en person fra vandet og op på brættet. Endelig bliver der også sendt redningsdykker af sted fra kajkanten uden nogen form for udstyr andet end sit dykkerudstyr. På den måde opfylder man muligheden for at nå frem til nødstedte i vandet så som det er muligt. Mht. oppakningen af sprøjterne, er der ikke den store forskel på det vi kender herhjemme fra Danmark. Det er stort set de samme ting der bruges i både Sverige og Danmark til brandslukning. Alle sprøjter er også pakket op med hydraulisk værktøj og luftpuder til frigørelse og redningsopgaver. Det er udelukkende brandforsvaret der udfører rednings og frigørelsesopgaver i Sverige. Generelt fik vi dog det indtryk, at der bliver brugt lidt flere midler til opbygning og indretning af køretøjer. Der er lidt mere specialværktøj og bilernes opbygning virker bare en smule mere gennemført end det vi kender fra Danmark. 15

16 TELEMEDICIN I AMBULANCER Telemedicin fungerer fint hos Gentofte Brandvæsen I april 2005 startede ambulancetjenesten i Gentofte op med en ny behandling af AKSpatienter (Akut Koronart Syndrom), altså behandling af patienter med hjerteanfald danskere rammes årligt af en blodprop i hjertet, og hver tredje overlever ikke. For at få blodproppatienter behandlet hurtigst muligt medbringer ambulancerne i Gentofte i dag telemedicinsk udstyr, der kan optage og sende et hjertekardiogram tilbage til sygehusets hjerteafdeling, hvor en hjertelæge med det samme kan vurdere patientens tilstand. Ambulancebehandlerne ude på stedet indsamler 12-punkts- EKG gennem påmonterede elektroder placeret på patientens brystkasse, og disse giver et øjebliksbillede af hjertets rytme, arbejds- og hvilefase. Denne hjerterytme sendes så fra ambulancen, lejligheden, villaen eller fodboldbanen via mobiltelefonnettet og direkte til den vagthavende kardiologiske læge på hjerteafdeling P224 på Gentofte Amtssygehus. Lægen modtager EKG-strimlen fra patienten på en Nokiamobiltelefon med faxmodem. Denne overførsel tager ca. et minut, og ambulancebehandlingen fortsætter uændret, indtil vagthavende læge ringer til ambulancen efter en vurdering og afgør, om patienten er kandidat til en ballonudvidelse på hjerteambulatoriet Gentofte eller i stedet skal køres til skadestuen med henblik på en nærmere udredning af andre sygdomsårsager. Såfremt patienten er STEMI (kandidat), bliver ambulancebehandlerne bedt om at give patienten blodfortyndende medicin heparin enheder intravenøst (direkte i karbanen) efterfulgt af medicinen plavix, der er tabletter, som hæmmer, at blodpladerne smelter sammen. Derefter bringes patienten direkte kørsel 1 til hjerteambulatoriet. Vagtholdet alarmeres og står herefter klar ved ambulancens ankomst til sygehuset for med det samme at udføre ballonbehandlingen, så hjertet hurtigt får genoprettet iltforsyningen, og hjertemusklen derved reddes. Alle Gentofte Brandvæsens ambulancer er udstyret med defibrillator LP12 og mobiltelefonmodul til overførsler af data. Gentofte Brandvæsen var klar allerede i starten af 2004, så det var derfor en længe ventet ordning, der kom i gang, da hospitalet sidste år i april kunne meddele, at de nu var klar til at modtage og visitere for ambulancerne i Gentofte. Uddannelsen af ambulancebehandlerne foregik på brandstationen med deltagelse af læger fra Gentofte Amtssygehus, hjerteafdeling P224. Når denne behandling er indført, skyldes det, at ca. 500 patienter årligt vil få gavn af ordningen alene i Gentoftes optageområde. Førhen blev patienterne kørt på skadestuen og derfra videre til hjerteafdelingen, altså en helt unødvendig trekantskørsel, siger overlæge Peter Riis Hansen på hjerteambulatoriet P på Gentofte Amtssygehus.»Vi er utroligt glade for det samarbejde, der er kommet op at stå med Gentofte Brandvæsen og forventer os meget af det«, slutter overlæge Peter Riis Hansen. Tekst og foto: Søren Weiss Gentofte Brandvæsen 6 nr. 6 / december 2003 /

17 KØBENHAVN - OSLO OG MIDT IMELLEM ER ET RART STED AT VÆRE Trænger du til at sætte tempoet ned skulle du tage et par dage ud af kalenderen og stikke af til søs. Vi gør alt for at du vil føle dig som blommen i det æg vi kvit og frit serverer til din morgenmad. DFDS Seaways byder nemlig på den store morgenbuffet begge veje. BESTIL TIDLIGT. REJS BILLIGST! DFDS Seaways navigerer efter princippet de første der booker, går billigst om bord. Så bestil hellere rejsen idag end imorgen - det betaler sig! MINICRUISE FRA KR. NORGE 298,- * T/R PR. PERS. INKL. 2 x MORGENBUFFÉT - SPAR OP TIL 174,-/PERS. *Tilbuddet gælder ved 2 pers. i 2-køjes indv. kahyt. Afrejse søn-ons i perioden 1/5-21/6. Afrejse alle dage fra 22/6-5/7. Olietillæg kr. 45,- p.p. pr. vej. Book online på og oplys book.kode: BRANI

18 SENIORNYT 8 nr. Nu er vintersæsonen slut, og vi får forhåbentlig en god sommer oven på den lange og kolde vinter. Jeg vil godt sige tak for den store deltagelse, der har været i indeværende sæson jeg håber på en mindst lige så stor opbakning i næste sæson. Møderne starter op igen i oktober, og som det tidligere er meddelt, bliver det fremover på fredagen i den anden hele uge i måneden. Det kan måske lyde lidt besværligt at holde styr på, så her er datoerne for det kommende efterår, men i Brandmanden vil man også fremover under Seniornyt kunne orientere sig om mødedatoerne. Møderne til efteråret: Fredag den 13. oktober Fredag den 17. november Fredag den 15. december (julemøde) Møderne i foråret 2007: Fredag den 12. januar 2007 Fredag den 16. februar 2007 Fredag den 16. marts 2007 Fredag den 13. april 2007 Det er beklageligt, at vi igen skal ændre mødedatoer. Vi håber, at det er sidste gang, men det er nødvendigt, hvis vi fortsat vil holde møderne i FOA 1-huset. 2 / April 2006 / Kælderen i FOA 1 Sommerudflugten, som er den 17. maj, går denne gang til Bromølle Kro ved Jyderup, og busserne starter denne gang fra Ingerslevsgade, hjørnet af Tietgensgade ved DGIbyen kl Hvorfor nu det? Jo, busserne er blevet henvist til Ingerslevsgade, da det er blevet forbudt at parkere i Reventlowsgade. Herefter køres der til brandstationen Dæmningen, som er det andet opsamlingssted. Sidste mulighed for at komme med busserne er på Q8-tanken på motorvejen i Roskilde. Her vil det også være muligt at blive samlet op og senere sat af. Der bliver naturligvis en pause på den videre vej mod Bromølle Kro, hvor der vil være en forfriskning i det fri, og her håber vi så kun på, at vejret den dag er rigtig godt, men hvorfor skulle det ikke blive det? Kl. 12 står Bromølle Kros store varme og kolde bord parat, og ca. kl. 14 er det tid til få rørt benene, og her vil musiker Keld Rolsted spille op til dans. Kl slutter festen, hvorefter vi stiger op i busserne og kører mod København. Hele denne oplevelse koster kun 175 kr. pr. person. Det er naturligvis muligt selv at sørge for transporten. Programmet for udflugten og girokort udsendes den 19. april Billede af Bromølle Kro Husk, det er aldrig for sent at blive medlem af seniorklubben. Vi er 200, og der er plads til flere. I sidste nummer af Brandmanden var der desværre en forkert oplysning om kontingentet for passive medlemmer. Jeg undskylder, men halvårskontingentet er ikke som skrevet 75 kr. men 100 kr. Tak for en god sæson og rigtig god sommer! Sven Præst

19 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Ergometerroning Floorball Fodbold Golf Kajak Motion MTB Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon SPORT Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news fast i Brandmanden i 2006 Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi Ergometerafdelingen DM GULD TIL BI`s 4 x 500 m HOLD Kerteminde Roklub afholdte DM i indendørs roning d januar. En god og sjov stævnespeaker og tilskuere i hallen gav en rigtig god stemning under de 43 finaleløb. Læs det hele i BI-news nr. 146 MTB afdelingen I maj måned kommer turen så til det årlige Tisvilde Extreme Challenge. Her kan du vælge om du vil køre 22 km, 45 km, eller 90 km. Der er tale om en krævende rute, hvor man kører omgange á ca. 22 km. Læs det hele i BI-news nr. 149 Ergometerafdelingen Alle artikler kan læses på WPFG 2007 Kun 11 mdr. 871 Per & 834 Henrik Årets aktivfest 2006 Endnu en afsindig god fest løb af stabelen d. 25. marts i Amager selskabslokaler. Godt arrangeret og med TOP underholdning Næste år vil der blive nye tiltag, for at flere forhåbentlig vil deltage Forretningsudvalget Orienteringsafdelingen Orienteringsløbere søges! Til veletableret O-løbsafdeling under BI søges snarest et antal friske brandmænd til at udforske de nordsjællandske Læs det hele i BI-news nr. 149 Ergometerafdelingen Vinter Regatta 3. afdeling Vinder af 3. afdeling blev 198 Torben Kristiansen med en fantastisk flot tid. 1000m distancen havde 17 deltagere, lidt mindre end sidste gang. Et par nye navne kan vi da glæde os over. Ellers er det det ved at være slut Læs det hele i BI-news nr. 148 Vinter Regatta 4. afdeling Vinder af 4. og sidste afdeling blev 181 John Busk. 2000m distancen havde desværre kun 13 deltagere. Sygdom, ferie og is på vandet havde forhindret mange i at deltage og det er jo altid ærgerligt. Resultatliste 2000m: Læs det hele i BI-news nr GOD PÅSKE til alle VH Henrik 834

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr Fastklemt Sjælør Boulevard Skuddrab Voldes Bodega Dødsbrand i Kildebrøndevej Brand i Den Sorte Gryde Holdet fra Grønttorvet Ventilatorer i brug ved silobrand Set af fotograf Gert Jensen Pionererne på arbejde ved syreudslip

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A En måned i Borås Det var splittede følelser, jeg stod med på Københavns hovedbanegård, den dag jeg skulle af sted. På den ene side skulle jeg forlade min kone og mit snart tre årige barn i en hel måned,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN Bus IMANTA Riga Letland Historien om tøjindsamling og Bus til Letland Et tilbageblik den 13. januar 1995. For 20 år siden sendte Århus Sporveje en Gammel bus fyldt med uniformer til Riga i Letland, modtageren

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 5. januar 2010 Sag nr. 5 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere