MOS DK F MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK"

Transkript

1 MOS DK F MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330

2

3 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre tastatur 5 Rumtemperatur Varmeautomatik 6 Grundindstilling 6 Manuel ændring af rumtemperaturen 6 Udgangsværdier for varmeautomatik 7 Indstilling af varmeautomatik Indstilling via diagram 8 Installation / justering Generelt til montøren Transport og opbevaring 9 Opstilling 9 Master / Slave 9 Ekstern styring (f.eks. DUC) 9 Ekstern kommunikation (RCU) 9 Kollektorer 9 Installationskontrol 9 Demontering af dæksler 10 Rørtilkobling Generelt 11 Rørtilkobling (centralvarme) 11 Rørtilkobling (brine) 11 Miljøpressostat 11 Tilslutning af ekstern brinepumpe (kun 60 kw) 11 Trykekspansionsbeholder 12 Tilgængeligt tryk, centralvarmeside 12 Tilgængeligt tryk, brineside (etanol 28 %) 12 Begrænsning af kondensator ud og kondensator ind 12 Påfyldning og udluftning af brinesystemet 13 Påfyldning af centralvarmesystemet 13 Interne udluftningsventiler 13 Efterjustering, centralvarmeside (75) 13 Efterjustering, brineside (77) 13 Sammenkobling Generelt 14 Eksempel F1330 sammenkoblet med oliekedel og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) 14 El-tilslutning El-installation 15 Indkobling af eksterne følere 15 Automatsikring 15 Motorværnsafbryder 15 Tilkobling 16 Fasefølgevagt F , 40, 60 kw 16 Funktionsbeskrivelse - opstart Kontrol 17 Opstart med en F Opstart med flere F1330 i et system 19 Driftstypeindstilling 19 Standby 19 Master / Slave 20 Funktionsbeskrivelse basisfunktioner Brinepumpe 21 Indkobling af ekstern brinepumpe (kun 60 kw) 21 Niveauovervågning 21 Centralvarmepumper (VBP-A/VBP-B og VBP3) 22 Varmeproduktion 22 Varmtvandsproduktion 24 El-tilskudsvarme 26 Olietilbehørssæt 28 Gaskedel 30 HPAC 30 Fast kondensering 32 Gulvtørringsfunktion 32 Rumstyring 33 Funktionsbeskrivelse udvidelseskort 11 El-tilskudsvarme 34 HPAC 34 VVC-pumpe 35 Pool 36 Shunt 38 Funktionsbeskrivelse udvidelseskort 12 Vejledning ved sammenkobling 40 Grundvandspumpe 41 Passiv køling med 4-rørssystem 42 Passiv køling med 2-rørssystem 44 Kombineret køle-/varmedrift med akkumulatorer 46 Funktionsbeskrivelse ekstern styring El-tilslutning, ekstern styring/blokering af tilskudsvarme og kompressor 48 Styring Styring Generelt 49 Ændring af parameter 50 Menutræ 51 Hovedmenuer System Varmtvandstemperatur Fremløbstemperatur Fremløbstemperatur 2* Udetemperatur Varmepumpe Eksterne enheder* Ur Øvrige Indstillinger Servicemenuer 66 Andet Tekniske oplysninger Komponenternes placering 69 Komponentliste 71 Mål- og opsætningskoordinater 72 Tekniske data 73 Medfølgende tilbehør 73 Tilbehør 74 Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Lav rumtemperatur 75 Høj rumtemperatur 75 Lav varmtvandstemperatur eller manglende varmtvand 75 Serviceindstilling 75 Alarm 76 Alarm med automatisk nulstilling 76 Aktuel alarm 77 Aftapning, centralvarmeside 78 Aftapning, brineside 78 Starthjælp til cirkulationspumpe 78 Rengøring af cirkulationspumpe 78 NIBE F1330 1

4 Generelt For at få optimalt udbytte af varmepumpen NIBE F1330 bør De gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. F1330 er en varmepumpe til opvarmning af større ejendomme såsom rækkehuse og industriejendomme. Som varmekilde kan bl.a. jord, stald eller sø anvendes. NIBE F1330 er et svenskproduceret, driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Monterings- og brugervejledningen omhandler også tilbehør til NIBE F1330, og billederne viser varmepumpen med installeret tilbehør. Udfyldes af montøren, når varmepumpen er installeret Typebetegnelse/serienummer skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund F1330- kw / Installationsdato Installatør/montør Type Frostsikringsvæske - Blandingsforhold / frysepunkt Aktiv borehulsdybde / kollektorlængde Indstillinger Menu Menu Fabriksindstilling Fabriksindstilling Drifttypemaster... Fra 2.1 Varmekurve Driftstype slave 1... Fra 2.2 Forsk. varmekurve Driftstype slave 2... Fra Driftsstilling ekstern VBP... Kontinuerlig Driftstype slave 3... Fra Udv. kort Fra Driftstype slave 4... Fra Udv. kort Fra Driftstype slave 5... Fra RCU... Fra Driftstype slave 6... Fra Shunt... Fra Driftstype slave 7... Fra Pool... Fra Driftstype slave 8... Fra Varmtvandsbeh.... Fra Fast kondensering... Fra Tilskudsvarme... Fra Ekstra kollektor... Fra Køling... Fra Rumstyringstype... Fra Dato Underskrift På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE NIBE F1330

5 A B A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse Köldbärare-ut Brineside ud Köldbärarpump * Brinepumpe * Köldbärare-in Brineside ind Smutsfilter Snavssamler B A Kompressor B Kompressor B Varmvatten-fram Varme fremløb/ / Varmtvand fremløb Värmebärare-fram Cirk.pumpe centralvarme, modul B Värmebärarpump B Smutsfilter Snavssamler Varmvatten-retur Varmtvand retur Värmebärare-retur Varme retur Smutsfilter Snavssamler Värmebärare-fram Varme fremløb Cirk.pumpe centralvarme, Värmebärarpump modul A A Kompressor A A Förångare Fordamper Expansions- Ekspansionsventil Kondensor Kondensator * Brinepumpen til 60 kw medfølger og monteres eksternt uden for varmepumpen. Funktionsprincip F1330 består af to varmepumpemoduler samt en CPUenhed med display til styring af varmepumpe og eventuel tilskudsvarme. F1330 har indbyggede cirkulationspumper (ud over 60 kw, som har en ekstern brinepumpe), så den nemt kan tilsluttes henholdsvis brine- og centralvarmekredsløbet. Energioptagelsen fra varmekilden sker gennem et lukket brinesystem, hvor der cirkulerer frostsikret vand. Varmekilden kan bestå af stald, jord, sø, ventilationsluft eller anden procesvarme. Grundvand kan også anvendes som varmekilde, hvilket imidlertid kræver en mellemliggende varmeveksler. Frostsikringsvæsken afgiver sin energi til kølemediet i varmepumpens fordampningsenhed, hvorefter væsken igen bliver komprimeret i kompressoren. Kølemediet, hvis temperatur nu er forøget, løber nu ind i kondensatoren, hvor det afgiver sin energi til centralvarmekredsløbet. NIBE F1330 3

6 Brugervejledning Frontpanel Frontpanel A B A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P Display Venstre tastatur Højre tastatur Forskydning, varmekurve Drejekontakt Display Første linje: A B Kompressorsymbol Vises når en kompressor i varmepumpen er i drift. A vises når kompressor A (nederste modul) er i drift. B vises når kompressor B (øverste modul) er i drift. A B I II Tilskudsvarmesymbol Vises når el-tilskudsvarmen er tilkoblet. Varmtvandssymbol I Der vises en vandhane, når varmepumpen producerer varmtvand. A vises, når temperaturforøgelsen er aktiveret B vises, når tidsbestemt temperaturforøgelse er aktiveret, f.eks. periodisk. Cirkulationspumpesymbol I vises, når cirk.pumpe A er i drift. II vises, når cirk.pumpe B er i drift. Oliekedelsymbol Vises, når olietilskudsvarmen er aktiveret. Anden linje: Værdi for aktuelt parameter. Tredje linje: Beskrivelse af aktuelt visningsparameter. Fjerde linje: Viser menunummer, nøglesymbol, ursymbol og klokkeslæt. Når tastaturlås er aktiveret, ignorerer programmet tryk på Enter, hvilket forhindrer ændring af indstillinger. I hovedmenuen aktiveres tastaturlåset ved at trykke knapperne plus og minus ind samtidig. Nøglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. Symbolet bliver synligt, når der er valgt en timerfunktion, f.eks. en periodisk sænkning af fremløbstemperaturen eller tidsindstilling af ekstra varmtvand. 54,1 55,7 C Slave 3 HP-ALARM Slave 3 Standby funktion I standby vises eventuelle alarmer samt fremløbstemperaturerne, som kompressorerne aktuelt giver (VBFA eller VBFB), og om varmepumpen er Master eller Slave. Standby deaktiveres ved at trykke på Enter-knappen og knappen længst nede til venstre i ca. 8 sek. Derefter vises menu 1.0. Standby aktiveres automatisk 30 min. efter sidste tastetryk samt ved opstart af varmepumpen. 4 NIBE F1330

7 Brugervejledning Frontpanel Drejekontakt med 3 positioner 1 0 : 1 Normalindstilling. Samtlige styrefunktioner indkob let. 0 Varmepumpen slukket. Se afsnittet Afhjælpning ved driftsforstyrrelser > Serviceindstilling. Drejekontakten må ikke sættes i position 1 eller, inden der er fyldt vand på. Forskydning, varmekurve Med knappen Forskydning, varmekurve ændres varmekurvens parallelforskydning og dermed rumtemperaturen. Når den drejes med uret, øges rumtemperaturen. Når knappen drejes, vises menu 2.0 på displayet, og værdien for beregnet fremløbstemperatur ændres. Vær opmærksom på, at kun knappen på master-enheden kan bruges til denne indstilling. Højre tastatur Med plusknappen bladrer man i menusystemet (frem) eller øger værdien på den valgte parameter. Se afsnittet Styring > Generelt. Med minusknappen bladrer man i menusystemet (bagud) eller sænker værdien på den valgte parameter. Se afsnittet Styring > Generelt. Med Enter-knappen vælges en lavere menu i menusystemet, parameterændring aktiveres, og eventuel parameterændring bekræftes. Se afsnittet Styring > Generelt. Venstre tastatur Med knappen Driftsposition indstilles den ønskede indstilling hvad angår til-ladelse/blokering af cirkulationspumpen eller tilskudsvarme. Valget behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftsindstilling på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres indstillingen. Når der trykkes på Enterknappen, returneres der til normal visningsniveau i displayet. De forskellige driftsindstillinger er: Autoindstilling: F1330 vælger automatisk driftsindstilling i forhold til udelufttemperaturen. Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen tillades at være i drift, når der er behov herfor. Sommerindstilling: Kun produktion af varmtvand med F1330. Cirkulationspumper og tilskudsvarme er blokerede. Tilskudsvarme (XVV) kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. Forårs-/efterårsindstilling: Produktion af varme og varmtvand med F1330. Cirkulationspumperne er i drift. Tilskudsvarme er blokeret. Tilskudsvarme (XVV) kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. Kun tilskudsvarme: Kompressorerne blokeres. Funktionen kan også aktiveres/deaktiveres ved at holde knappen driftsposition inde i 7 sekunder. Ekstra varmtvand Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle indstilling for Ekstra varmtvand i displayet, og når der igen trykkes på knappen, ændres indstillingen i trinnene 24, 12, 6 og 3 timer samt deaktivering af indstillingen. Når Ekstra varmtvand er aktiveret, forøges varmtvandstemperaturen til et højere niveau (kan indstilles i menu 1.4) end normalt. Derefter vendes der tilbage til normal temperatur. Når der vises et A over ikonet Ekstra varmtvand, er funktionen aktiveret. Se Standby Funktion. NIBE F1330 5

8 Brugervejledning Rumtemperatur Rumtemperatur Varmeautomatik Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. I den varme årstid er solindstrålingen og den varme, boligens personer og apparater afgiver, tilstrækkeligt til at holde huset varmt. Når det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver udendørs, desto varmere skal radiatorerne / gulvstrengene være. Styring af varmeproduktionen sker normalt efter princippet flydende kondensering, dvs. den varme, der er behov for til opvarmning ved en bestemt udelufttemperatur, produceres på baggrund af indsamlede værdier fra udeog fremløbsfølere. Denne tilpasning sker automatisk, men først skal F1330 dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet Rumtemperatur > Grundindstilling. Grundindstilling Til grundindstilling anvendes menu 2.1 og drejeknappen Forskydning varmekurve. Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne hentes ud fra tabellen på næste side. Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efter justere. OBS! Vent et døgn mellem indstillingerne, således at temperaturerne når at stabilisere sig. Forskydning, varmekurve Efterjustering af grundindstillingen Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen Forskydning varmekurve et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen Forskydning varmekurve et trin mod uret. Manuel ændring af rumtemperaturen Hvis man vil sænke eller forhøje indendørstemperaturen midlertidigt eller vedblivende i forhold til den temperatur, man tidligere har haft, drejer man knappen Forskydning varmekurve mod uret henholdsvis med uret. En til tre streger svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. NB! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen, hvorfor disse i så fald skal forøges. 6 NIBE F1330

9 Brugervejledning Rumtemperatur Udgangsværdier for varmeautomatik De værdier, der er angivet på kortet i afsnittet Styring Grundværdier, vedrører indstillingen af Varmekurve. Den første værdi vedrører et lavtempereret* radiatorsystem. Drejeknappen Forskydning, varmekurve stilles i position 0. Værdien i parentesen vedrører et gulvvarmesystem**, der er monteret i betondæk. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. 20 C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempel på valg af udgangsværdi: 1. Hus med lavtempereret* radiatorsystem Århus = Område 10 (5). Kurve 10 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning, varmekurve stilles i position Hus med gulvvarme** monteret i betondæk Århus = Område 10 (5). Kurve 5 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning, varmekurve stilles i position 0. Aalborg Eksempler: 10 (5) Århus Helsingør København Odense * Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er 55 C på den koldeste dag. ** Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. I eksempel 2 ovenfor tages der sigte på et system, hvor fremløbstemperaturen skal være ca C den koldeste dag. NIBE F1330 7

10 Brugervejledning Indstilling af varmeautomatik Indstilling af varmeautomatik Indstilling via diagram F1330 er udstyret med udelufttemperaturstyret varmeautomatik. Dette betyder, at fremløbstemperaturen styres i forhold til den aktuelle udelufttemperatur. Forholdet mellem udelufttemperatur og fremløbstemperatur indstilles i menu 2.1 Varmekurve. I diagrammet udgår man fra stedets dimensionerende udelufttemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Drejeknappen Forskydning varmekurve indstilles derefter på master-enheden. Hensigts mæssig værdi for gulvvarme er 0 og for radiatorsystemer 0. Forskydning, varmekurve -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA VARMEKURVE FORSKYDNING FÖRSKJUTNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA (-2) C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR Forskydning, varmekurve 0 Forskydning, varmekurve FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA VARMEKURVE C FORSKYDNING FÖRSKJUTNING UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (0) VARMEKURVE Forskydning, varmekurve +2 VÄRMEKURVA VARMEKURVE FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C FORSKYDNING FÖRSKJUTNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA (+2) C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR 8 NIBE F1330

11 Installation/justering Generelt til montøren Generelt til montøren Transport og opbevaring F1330 skal transporteres og opbevares stående og tørt. Opstilling F1330 placeres på et fast underlag, helst betongulv eller betonfundament i fyrrummet eller særskilt aggregatrum. Placering i eller i tilslutning til lydfølsomme rum skal undgås. Uanset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Master / Slave Flere F1330 kan sammenkobles med henblik på samarbejde. Dette gøres ved at vælge en varmepumpe som master og de andre som slaver. Eksterne enheder, f.eks. oliekedler, sluttes til master-enheden. Hver slave-enhed får en unik adresse til kommunikation med master-enheden. Se afsnittet Funktionsbeskrivelse opstart > Master/Slave. Ekstern styring (f.eks. DUC) F1330 kan til en vis grad styres vha. signaler fra et ekstern system (f.eks. DUC). Se afsnittet Funktionsbeskrivelse - ekstern styring. Ekstern kommunikation (RCU) Kommunikationsenheden NIBE RCU gør, at man kan styre og overvåge F1330 med en computer eller et overordnet system (SCADA-system), som kan læse ModbusTCPprotokollen i et lokalt netværk eller via internettet. Med det indbyggede GSM-modul kan en del af styringen og overvågningen også ske med en mobiltelefon via sms. Ved alarm kan RCU sende en sms/ til programmerede modtagere. For at GSM-funktionen i RCU skal fungere, skal kommunikationsmodulet have et gyldigt GSMabonnement. Dette kan f.eks. være et kontantkort eller et specielt teleabonnement. RCU kan tilsluttes to selvstændige kontaktfunktioner til at detektere ydre hændelser såsom bevægelsesalarm eller frostsikring. Kollektorer Type OBS! Overfladejordvarme anbefalet kollektorlængde Staldvarme anbefalet aktiv borehulsdybde 22 3 x x 400 m 2 x x 180 m 30 3 x x 450 m 3 x x 150 m 40 4 x x 500 m 4 x x 200 m 60 6 x x 450 m 6 x x 180 m Maks. længde pr. kollektor er 500 m. Normalt anvendes PEM-slange 40 x 2,4 PN 6. Kollektorslangens længde varierer afhængigt af forholdene i jorden/undergrunden og varmesystemet, f.eks. radia torer eller gulvvarme. Kollektorer parallelkobles altid med mulighed for justering af flowet. Ved jordvarme skal kollektorslangen lægges i en dybde på ca. 0,8-1,0 m, og afstanden mellem de enkelte slangelængder skal være mindst 1,3 m. Ved flere borehuller skal den indbyrdes afstand mellem hullerne udgøre mindst 15 m. Installationskontrol Varmesystemet skal i henhold til gældende regler underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen skal dokumenteres og må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Oven stående gælder lukkede varmesystemer. Varmepumpen må ikke udskiftes, uden at der foretages en ny kontrol. Føler- og modulkabler må ikke lægges i nærheden af stærkstrømsledninger. Gælder alle eksterne følere og samtlige modulkabler. Et eventuelt kabelrør til udeføleren bør tætnes for ikke at forårsage kondens i udefølerens kapsel. NIBE F1330 9

12 Installation/justering Generelt til montøren Demontering af dæksler NIBE F1330

13 A B A B 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P I II Installation/justering Rørtilkobling Rørtilkobling Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. F1330 kan producere varme op til en retur temperatur på ca. 58 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på ca. 65 C. Da F1330 ikke er udstyret med afspærringsventiler, skal sådanne monteres uden for varmepumpen for at lette evt. fremtidig service. Rørtilkobling (centralvarme) Rørtilslutning sker på varmepumpens bagside. Det nødvendige sikkerhedsudstyr, afspærringsventiler (monteres så tæt på varmepumpen som muligt) og det medfølgende snavsfilter og de fleksible slanger skal monteres. Ved tilkobling til systemer med termostater på alle radiatorer/strenge monteres der en buffertank. Apparatets konstruktion giver mulighed for varmtvandsproduktion med en eller to varmepumpemoduler. Dette medfører dog forskellig rør- og el-installation. Rørtilkobling (brine) Ved dimensionering af kollektoren skal der tages hensyn til den geografiske placering, undergrundens beskaffenhed og type samt varmepumpens dækningsgrad. For at undgå luftlommer skal man ved udlægning af kollektorslangen kontrollere, at denne udlægges med konstant stigning frem mod varmepumpen. Er dette ikke muligt, skal toppunkter på slangen forsynes med mulighed for udluftning. Alle brineledninger i opvarmede rum skal forsynes med isolering mod kondens. Da temperaturen på brinesystemet kan komme under 0 C, skal dette være frostsikret ned til -15 C. Som vejledende mængde ved volumenberegningen anvendes 1 liter færdigblandet frostsikringsvæske pr. meter kollektorslange (ved PEM-slange 40 x 2,4 PN 6,3). Brinesystemet skal mærkes med det frostsikringsmiddel, der er anvendt. Afspærringsventiler skal monteres så tæt på varmepumpen som muligt. Montér snavsfilteret på den indkommende streng. Ved tilslutning til åbent grundvandssystem skal der på grund af snavs og risiko for frost i fordamperen indlægges et mellemliggende frostsikret kredsløb. Dette kræver en ekstra varmeveksler. Miljøpressostat: Miljøpressostat tilkobles til EBV kort på klemme 16 & 17. OBS! Rørsystemerne skal være gennemskyllet, inden varmepumpen tilsluttes, så snavs ikke beskadiger anvendte komponenter Dette gælder både centralvarme- og brinesiden EXP OBS! Lodning direkte på varmepumpens kobberrør er ikke tilladt, på grund af interne følere. Klemringskoblinger eller preskoblinger bør anvendes! Tilslutning af ekstern brinepumpe (kun 60 kw) AV P BK / JK SF KBut KBP* KB-in KBut KB-in SF KBP Den medfølgende eksterne brinepumpe til F kw monteres eksternt uden for varmepumpen på den indgående tilslutning (4) (se billedet ovenfor). AV Afspærringsventil BK kollektorer EXP Trykekspansionsbeholder JK Kollektor SF Snavsfilter * Brinepumpen til 60 kw medfølger og monteres eksternt uden for varmepumpen. B A B A VVF VBFB VBP-B VVR VBRA/VBRB VBFA VBP-A NIBE F

14 Installation/justering Rørtilkobling Trykekspansionsbeholder Brinekredsen skal forsynes med en ekspansionsbeholder. Eventuel eksisterende niveaubeholder skal udskiftes. Brinesiden skal tryksættes til mindst 0,5 bar. Trykekspansionsbeholderen bør dimensioneres ifølge diagrammet for at undgå driftsforstyrrelser. Trykekspansionsbeholderen dækker temperaturområdet fra -10 C til +20 C ved et fortryk på 0,5 bar og sikkerhedsventilens åbningstryk på 3 bar. kexpansionskärl Trykekspansionsbeholder l Köldbärar Brine volym volumen l Begrænsning af kondensator ud og kondensator ind Ved varmere KB ind end -5 C er begrænsningen på maks. kondensator ud 65 C og maks. kondensator ind 58 C. Ved koldere KB ind end -5 C sænkes maks. kondensator ud og maks. kondensator ind automatisk ifølge diagrammet, tilskudsvarme bevarer den ønskede fremløbstemperatur. Ved lavere KB ind end -8 C vil kompressoren standse, og den ønskede fremløbstemperatur bevares kun med tilskudsvarme. Kondensator Kondensor ut ud C Köldbärare in 52 Brine ind C 1. Kondensator ud 2. Kondensator ind 1 2 Tilgængeligt tryk, centralvarmeside Tryk 22-30kW Tryk F /30/40 kpa 40kW kpa F Flow 10 Flow ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 l/s 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 l/s Tilgængeligt tryk, brineside (etanol 28 %) Tryk 22-30kW Tryk F /30/40 kpa 40kW kpa F Flow 20 1 Flow ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 l/s 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 l/s 12 NIBE F1330

15 A B A B 50.0 C Varmvattentemperatur I II Installation/justering Rørtilkobling Påfyldning og udluftning af brinesystemet Brinekredsen skal forsynes med en trykekspansionsbeholder. Eventuel eksisterende niveaubeholder skal udskiftes. Brinesiden skal tryksættes til mindst 0,5 bar. Trykekspansionsbeholderen bør dimensioneres ifølge diagrammet for at undgå driftsforstyrrelser. Trykekspansionsbeholderen dækker temperaturområdet fra -10 C til +20 C ved et fortryk på 0,5 bar og sikkerhedsventilens åbningstryk på 3 bar. Ved påfyldning af brinesystemet blandes vand med frostsikringsvæske i en åben beholder. Tilslutning sker med påfyldningspumpe og slanger som vist på figuren. Brinevæsken skal frostbeskyttes ned til -15 C. Ventilen på hovedstrengen mellem servicetilslutningerne lukkes. Påfyldning sker ved at starte pumpen i påfyldningsbeholderen og lade den køre, til væsken kommer tilbage i returslangen. Væsken skal cirkulere via blandingsbeholderen, indtil der kommer luftfri væske ud af retur slangen. Stop påfyldningspumpen, og rengør sien i snavsfilteret. Start påfyldningspumpen igen. Mens påfyldningspumpen stadig er i drift, åbnes ventilen på hovedledningen mellem servicetilslutningerne (for at fjerne luften mellem tilslutningsstederne). Luk ventilen på returslangen. Tryksætning af systemet sker nu ved hjælp af påfyldningspumpen (maks. 2,5 bar). Luk påfyldningsventilen, og stop påfyldningspumpen. EXP AV P BK / JK SF KBut KBP * KB-in Påfyldning af centralvarmesystemet Centralvarmesystemet fyldes op med vand til nødvendigt tryk og udluftes. B A VVF VBFB VBP-B VVR VBRA/VBRB VBFA VBP-A AV Afspærringsventil BK Kollektorer EXP Trykekspansionsbeholder JK Kollektor SF Snavsfilter * Brinepumpen til 60 kw medfølger og monteres eksternt uden for varmepumpen. Interne udluftningsventiler 77 F kw F kw Efterjustering, centralvarmeside (75) I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og udluftning kan være nødvendig. Hvis der høres en boblende lyd fra F1330, kræves der yderligere udluftning af hele systemet. Når systemet er stabiliseret (korrekt tryk og al luft fjernet), kan varmeautomatikken indstilles på de ønskede værdier. Efterjustering, brineside (77) Kontrollér, at al luft er fjernet fra brinesystemet ved at åbne udluftningsventilerne. Trykket i brinekredsen kan kontrolleres vha. manometer. Påfyldning af brinesy-stemet sker ved at pumpe den færdigblandede brinevæske ind gennem påfyldningsventilen. Udluftning og påfyldning gentages, til al luft er undveget, og det korrekte tryk (0,5 2,5 bar) er opnået OBS! For at få adgang og ændre hastighed på brinepumpen (22-40 kw) skal cirkulationspumpens elboks åbnes. Ved levering er hastigheden indstillet på 3 (som er den højeste hastighed). NIBE F

16 Installation/justering Sammenkobling Sammenkobling Generelt F1330 kan installeres på flere forskellige måder, hvoraf nogle beskrives nedenfor. Flere sammenkoblingsalternativer findes på OBS! Det gælder for alle sammenkoblingsmuligheder, at det nødvendige sikkerhedsudstyr skal monteres i henhold til gældende regler. Eksempel F1330 sammenkoblet med oliekedel og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) Oliekedel Oljepanna eller alternativt el-kedel elpanna med shunt med shunt SÄV PG SV-P EXP CP Ekstravarme Tillsatsvärme VBP3 FG HR Panna HR BV RG Mindre Mindre el-kedel elpanna med med flere flera el-trin elsteg EXP SÄV UG VXV SÄV* T AV RV El-kassette/ Elkassett/ el-kedel Elpanna Fjärrvärme Fjernvarme SÄV EXP SV-P PG AV EXP SÄV P AV KB-ut AV KB-in ** SF B A Master VP1 RV SF BV SÄV SF RV BV AV AV HR VVB / ACK VVB Fjernvarmeveksler Fjärrvärmeväxlare * Tegnet sikkerhedsventil skal anvendes sammen med el-varmelegeme. ** Brinepumpen til 60 kw medfølger og monteres eksternt uden for varmepumpen. F1330 prioriterer produktion af varmtvand med halv effekt (varmepumpemodul B) via omskifterventil (VXV). Ved opnået temperatur i varmtvandsbeholderen (VVB/ACK) skifter (VXV) over på varmekredsløbet. Ved behov for varme startes først modul A. Ved et stort behov startes også modul B til varmedrift. Oliekedlens indkobles automatisk, når energibehovet overstiger F1330 s kapacitet, og shunten (SV-P) aktiveres, når temperaturen på kedelføleren (PG) er højere end 55 C. Hvis VVB/ACK udstyres med el-varmelegeme (IU) plus koblingsboks (K11), kan funktionen Ekstra varmtvand bruges. En kontaktor, der kan omgås, anbefales. A AV B BV EXP Varmepumpemodul A Afspærringsventil Varmepumpemodul B Kontraventil Ekspansionsbeholder med nødvendigt sikkerhedsudstyr FG Fremløbsføler HR Hjælperelæ/kontaktor med bypass-kobling KB-in Brine ind KB-ut Brine ud PG Kedelføler RG Returføler RV Reguleringsventil SF Snavsfilter SV-P Shunt SÄV Sikkerhedsventil UG Udelufttemperaturføler VBP3 Centralvarmepumpe 3 VVB Varmtvandsbeholder VVB/ACK Varmtvandsbeholder VVG Varmtvandsføler VXV Omskifterventil 14 NIBE F1330

17 Installation/justering El-tilslutning El-tilslutning El-installation Strømtilførselskablet sættes i på bagsiden som illu-streret. Føler- & kommunikationsforbindelsen er af SELV-typen. Følerledninger må ikke lægges sammen med strømkabler. Kabeludtag skal ske fra bagsiden af pumpen. Kabelindtag, stærkstrøm (tilførsel) Kabelindtag, føler Indkobling af eksterne følere Se de respektive funktionsbeskrivelser vedrørende tilkobling af eksterne følere. Se f.eks. Funktionsbeskrivelse - basisfunktioner > Varmeproduktion vedrørende fremløbsføler (FG), returføler (RG), udeføler (UG). Se Funktionsbeskrivelse - basisfunktioner > Varmtvandsproduktion vedrørende varmtvandsføler (VVG). OBS! Føler- og modulkabler må ikke lægges i nærheden af stærkstrømsledninger. Gælder alle eksterne følere og samtlige modulkabler. Et eventuelt kabelrør til udeføleren bør tætnes for ikke at forårsage kondens i udefølerens kapsel. OBS! El-installation samt evt. service skal foretages under tilsyn af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. 1a 1b 26a 26b Automatsikring Styring, cirkulationspumper og kabelføringen dertil er internt sikret med automatsikringer -F1(1a) og -F2(1b). Styring er sikret med -F1(1a), og cirkulationspumperne med kabelføring dertil er sikret med -F2(1b). Nulstilling Der er adgang til automatsikringerne -F1(1a) og -F2(1b) på bagsiden af varmepumpen (se billede). Motorværnsafbryder Varmepumpen er udstyret med to motorværnsafbrydere. Hvis strømmen bliver for høj i en af kompressorerne, slår motorværnsafbryderen strømmen fra til den pågældende kompressor. Motorværnsafbryder -Q1A(26a) slår strømmen fra til kompressor A. Motorværnsafbryder -Q1B(26b) slår strømmen fra til kompressor B. Nulstilling Der er adgang til motorværnsafbryderne -Q1A(26a) og -Q1B(26b) på bagsiden af varmepumpen (se billede). Hvis en afbryder er udløst, nulstilles den ved at dreje knappen til lodret position. OBS! Nulstil automatsikring og motorværnsafbryderen. De kan være udløst under transporten. NIBE F

18 Installation/justering El-tilslutning Tilkobling Tilkobling af F1330 må ikke foretages uden el-forsyningsselskabets godkendelse, og tilkoblingen skal kontrolleres af en autoriseret el-installatør. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne have motorkarakteristik D (kompressordrift). Sikringernes størrelse fremgår af afsnittet Tekniske data. Hvis ejendommen har jordfejlsrelæer, skal varmepumpen forsynes med et separat jordfejlsrelæ. F1330 har ikke flerpolet afbryder på den elektriske strømforsyning. Derfor skal installationen tilkobles via en arbejdskontakt med mindst 3 mm s brydeafstand. Ved evt. isolationstest af ejendommen skal F1330 frakobles. Varmepumpen tilsluttes tilslutningsklemme X9, 400 V 3-faset, nul + jord via el-skab med sikringer. Ved tilkobling af flere varmepumper skal hver enhed have separat strømtilførsel. Fortsæt installationen ved at udføre kontrollen under Funktionsbeskrivelse opstart > Kontrol. OBS! Det er ikke tilladt at montere flere komponenter i el-koblingsrummet. Vær opmærksom på, at F1330 giver 230 V styresignaler, som er beregnet til at styre eksterne kontaktorer og ikke til at drive pumper. Kabler til føler 164 X9, indgående el Kabel til strømtilførsel Varmepumpen på billedet er udstyret med tilbehør. Fasefølgevagt F , 40, 60 kw Fasefølgevagten går i gang, så snart forsyning er koblet til varmepumpen. Kontroller fasefølgen som anført nedenfor. Orange lysdiode er tændt, når fasefølgen er korrekt. Grøn lysdiode er tændt, når der er spænding. Ved forkert fasefølge får varmepumpen KB-alarm på begge moduler. 16 NIBE F1330

19 Installation/justering Funktionsbeskrivelse - opstart Funktionsbeskrivelse - opstart Kontrol Denne kontrol skal udføres på alle varmepumper i systemet hver for sig. Andre varmepumper skal være slået fra, når kontrollen udføres. Hvis F1330 slås fra under kontrollen, skal indstillingen Service vælges igen i menu for at få adgang til alle tilgængelige menuer. OBS! F skal stå spændingssat og kontakten i position 1 i mindst 12 timer, før kompressorerne startes. Grunden hertil er, at kompressor-olien skal have opnået den korrekte driftstemperatur. Følges denne anvisning ikke, kan der ske alvorlig skade på kompressorerne. Dette gælder ved opstart første gang. 5. Start brinepumpen (KBP) ved at indstille Kontinuerlig i menuen Se afsnittet Funktionsbeskrivelse - basisfunktioner > Brinepumpe. 6. Start cirk.pumpe A (VBP-A) og cirk.pumpe B (VBP-B) ved at indstille Kontinuerlig i menuen og Se afsnittet Funktionsbeskrivelse - basisfunktioner > Cirkulationspumpe. 7. Kontrollér, at brine- og cirk.pumpe til centralvarme er udluftet. Ved behov hjælpes pumperne i gang. 8. Gå til menu 5.2.2, og kontrollér, at temperaturerne er i overensstemmelse med kollektortemperaturen, hvilket angiver et brineflow. 9. Kortslut indgangene KPRAA og KPRAB med hver sin brokobling. Effektovervågningskort 1. Start varmepumpen ved at sætte kontakten (8) i position 1. Enheden viser nu standby indstilling, og teksten Master vises i nederste række i displayet. Hvis varmepumpen kun blinker Connecting, kan dette skyldes, at varmepumpen er indstillet som slave. Indstil i så fald enheden som master som beskrevet i Funktionsbeskrivelse - opstart > Master/Slave. 2. Aktivér Standby ved at holde knappen længst nede til venstre og Enter-knappen inde i ca. 8 sekunder. (Se afsnittet Funktionsbeskrivelse opstart > Standby.) 3. Vælg indstilling Service i menu (Se eksempel i Styring > Ændring af parameter.) 4. F1330 er indstillet med engelsk som menusprog ved leveringen. Der kan vælges et andet sprog i menu X9 +Målekortet J5 X4 Varmepumpen på billedet er udstyret med tilbehør. NIBE F

20 Installation/justering Funktionsbeskrivelse - opstart 10. Indstil F1330 s driftstype til Ekstern styring i menu Fjern brokoblingen for kompressor A (KPRAA). 12. Kompressor A starter. Vær opmærksom på, at det kan vare nogle minutter, før den starter. Se menu vedrørende tid før start. 13. Kontrollér temperaturforskellen på centralvarmen i menu Den nominelle forskel er 5 til 10 C. 14. Kontrollér temperaturforskellen på brinen i menu Den nominelle forskel er 2 til 5 C. 15. Nulstil brokoblingen for kompressor A (KPRAA). 16. Fjern brokoblingen for kompressor B (KPRAB). 17. Kompressor B starter. Vær opmærksom på, at det kan vare nogle minutter, før den starter. Se menu vedrørende tid før start. 18. Kontrollér temperaturforskellen på centralvarmen i menu Den nominelle forskel er 5 til 10 C. 19. Kontrollér temperaturforskellen på brinen i menu Den nominelle forskel er 2 til 5 C. 20. Nulstil brokoblingen for kompressor B (KPRAB). 21. Nulstil alle indstillinger ved at vælge Udvidet i menu 5.4. Vær opmærksom på, at indstillingen returnerer til Fra, så snart F1330 har gennemført fabriksindstillingen, og at sprogindstillingen går tilbage til engelsk (der kan skiftes til et andet sprog i menu 8.1.2). 22. Afbryd strømmen 23. Fjern begge kortslutningsbroer (KPRAA og KPRAB). Opstart med en F Start F1330 ved at sætte kontakten (8) i position 1. Enheden viser nu Standby indstilling, og teksten Master vises i nederste række i displayet. Hvis F1330 kun blinker Connecting, kan dette skyldes, at varmepumpen er indstillet som slave. Enheden skal da indstilles som master som beskrevet i Funktionsbeskrivelse - opstart > Master/Slave. 2. Aktivér standby ved at holde knappen længst nede til venstre og Enter-knappen inde i ca. 8 sekunder. (Se afsnittet Funktionsbeskrivelse opstart > Standby.) 3. Vælg indstilling Service i menu (Se eksempel i Styring > Ændring af parameter.) 4. Indstil varmepumpens driftstype, dvs. om varmepumpen skal producere varmtvand og/eller varme. Dette gøres i menu (Se afsnittet Funktionsbeskrivelse Opstart > Driftstypeindstilling.) 5. Fortsæt opstartsindstillingen vha. Funktionsbeskrivelse basisfunktioner. Tilslut og konfigurér de funktioner, der er relevante for den aktuelle installation. Når denne kontrol er udført for alle varmepumper, fortsættes der med Funktionsbeskrivelse opstart > Opstart med en F1330 eller, hvis flere F1330 er sammenkoblet, Funktionsbeskrivelse Opstart > Opstart med flere F1330 i et system. Se Afhjælpning ved driftsforstyrrelser sidst i hæftet, hvis der opstår problemer ved opstart. 18 NIBE F1330

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 1148-1 F1330 431192 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

FIGHTER 1150 A B C D E F G

FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231225 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING A B C D E F G Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregiste

Læs mere

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre

Læs mere

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING Systemprincip 4 Funktionsprincip 4 Forkortelser 4 Frontpanel Display 5 Drejekontakt 6 Forskydning af varmekurve 6 Højre tastatur

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 0844-4 031131 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 Monterings og brugervejledning METROAIR 300 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 2 Brugervejledning Generelt

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220 MO DK 0644-1 031072 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V Fighter 1220 2 1 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse...2 Indstillingstabel...2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...3

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0337-1 611850 FIGHTER 1210 LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0337-1 611850 FIGHTER 1210 LEK MOS DK 7- R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Indholdsfortegnelse Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelet... Funktioner...

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B A B I II III A B I II I II A B 0 - + MOS DK 0944-4 -E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING EMALJE 1 bar 3 0 4 1 bar 3 0 4 ANODEN-TESTER Kontrollknopf drücken Rot:Anode austauschen Art.nr. 61183 ANODEN-TESTER

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1110 MOS DK 0425-1 411144 FIGHTER 1110 -2 2 LEK

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1110 MOS DK 0425-1 411144 FIGHTER 1110 -2 2 LEK MOS DK 5- MONTEINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING - + Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 1210 MOS DK 0427-1 411178 FIGHTER 1210. Fighter 1215 MOS DK 427-1 411178 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 1215 LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelet...

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370.

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 0923-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til montøren Generelt til

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK MOS DK 07- FIGHTER 00 00 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 00 LEK LEK Indhold Systembeskrivelse Vedligeholdelsesrutiner Generelt til montøren Transport og opbevaring Installationskontrol Opstilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:930-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER MB

JORDVARMEPUMPE 08:930-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER MB JORDVARMEPUMPE 08:930-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER MB 1. Kontroller at METROSAVER MB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere