MOS DK F MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK"

Transkript

1 MOS DK F MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330

2

3 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre tastatur 5 Rumtemperatur Varmeautomatik 6 Grundindstilling 6 Manuel ændring af rumtemperaturen 6 Udgangsværdier for varmeautomatik 7 Indstilling af varmeautomatik Indstilling via diagram 8 Installation / justering Generelt til montøren Transport og opbevaring 9 Opstilling 9 Master / Slave 9 Ekstern styring (f.eks. DUC) 9 Ekstern kommunikation (RCU) 9 Kollektorer 9 Installationskontrol 9 Demontering af dæksler 10 Rørtilkobling Generelt 11 Rørtilkobling (centralvarme) 11 Rørtilkobling (brine) 11 Miljøpressostat 11 Tilslutning af ekstern brinepumpe (kun 60 kw) 11 Trykekspansionsbeholder 12 Tilgængeligt tryk, centralvarmeside 12 Tilgængeligt tryk, brineside (etanol 28 %) 12 Begrænsning af kondensator ud og kondensator ind 12 Påfyldning og udluftning af brinesystemet 13 Påfyldning af centralvarmesystemet 13 Interne udluftningsventiler 13 Efterjustering, centralvarmeside (75) 13 Efterjustering, brineside (77) 13 Sammenkobling Generelt 14 Eksempel F1330 sammenkoblet med oliekedel og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) 14 El-tilslutning El-installation 15 Indkobling af eksterne følere 15 Automatsikring 15 Motorværnsafbryder 15 Tilkobling 16 Fasefølgevagt F , 40, 60 kw 16 Funktionsbeskrivelse - opstart Kontrol 17 Opstart med en F Opstart med flere F1330 i et system 19 Driftstypeindstilling 19 Standby 19 Master / Slave 20 Funktionsbeskrivelse basisfunktioner Brinepumpe 21 Indkobling af ekstern brinepumpe (kun 60 kw) 21 Niveauovervågning 21 Centralvarmepumper (VBP-A/VBP-B og VBP3) 22 Varmeproduktion 22 Varmtvandsproduktion 24 El-tilskudsvarme 26 Olietilbehørssæt 28 Gaskedel 30 HPAC 30 Fast kondensering 32 Gulvtørringsfunktion 32 Rumstyring 33 Funktionsbeskrivelse udvidelseskort 11 El-tilskudsvarme 34 HPAC 34 VVC-pumpe 35 Pool 36 Shunt 38 Funktionsbeskrivelse udvidelseskort 12 Vejledning ved sammenkobling 40 Grundvandspumpe 41 Passiv køling med 4-rørssystem 42 Passiv køling med 2-rørssystem 44 Kombineret køle-/varmedrift med akkumulatorer 46 Funktionsbeskrivelse ekstern styring El-tilslutning, ekstern styring/blokering af tilskudsvarme og kompressor 48 Styring Styring Generelt 49 Ændring af parameter 50 Menutræ 51 Hovedmenuer System Varmtvandstemperatur Fremløbstemperatur Fremløbstemperatur 2* Udetemperatur Varmepumpe Eksterne enheder* Ur Øvrige Indstillinger Servicemenuer 66 Andet Tekniske oplysninger Komponenternes placering 69 Komponentliste 71 Mål- og opsætningskoordinater 72 Tekniske data 73 Medfølgende tilbehør 73 Tilbehør 74 Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Lav rumtemperatur 75 Høj rumtemperatur 75 Lav varmtvandstemperatur eller manglende varmtvand 75 Serviceindstilling 75 Alarm 76 Alarm med automatisk nulstilling 76 Aktuel alarm 77 Aftapning, centralvarmeside 78 Aftapning, brineside 78 Starthjælp til cirkulationspumpe 78 Rengøring af cirkulationspumpe 78 NIBE F1330 1

4 Generelt For at få optimalt udbytte af varmepumpen NIBE F1330 bør De gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. F1330 er en varmepumpe til opvarmning af større ejendomme såsom rækkehuse og industriejendomme. Som varmekilde kan bl.a. jord, stald eller sø anvendes. NIBE F1330 er et svenskproduceret, driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Monterings- og brugervejledningen omhandler også tilbehør til NIBE F1330, og billederne viser varmepumpen med installeret tilbehør. Udfyldes af montøren, når varmepumpen er installeret Typebetegnelse/serienummer skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund F1330- kw / Installationsdato Installatør/montør Type Frostsikringsvæske - Blandingsforhold / frysepunkt Aktiv borehulsdybde / kollektorlængde Indstillinger Menu Menu Fabriksindstilling Fabriksindstilling Drifttypemaster... Fra 2.1 Varmekurve Driftstype slave 1... Fra 2.2 Forsk. varmekurve Driftstype slave 2... Fra Driftsstilling ekstern VBP... Kontinuerlig Driftstype slave 3... Fra Udv. kort Fra Driftstype slave 4... Fra Udv. kort Fra Driftstype slave 5... Fra RCU... Fra Driftstype slave 6... Fra Shunt... Fra Driftstype slave 7... Fra Pool... Fra Driftstype slave 8... Fra Varmtvandsbeh.... Fra Fast kondensering... Fra Tilskudsvarme... Fra Ekstra kollektor... Fra Køling... Fra Rumstyringstype... Fra Dato Underskrift På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE NIBE F1330

5 A B A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse Köldbärare-ut Brineside ud Köldbärarpump * Brinepumpe * Köldbärare-in Brineside ind Smutsfilter Snavssamler B A Kompressor B Kompressor B Varmvatten-fram Varme fremløb/ / Varmtvand fremløb Värmebärare-fram Cirk.pumpe centralvarme, modul B Värmebärarpump B Smutsfilter Snavssamler Varmvatten-retur Varmtvand retur Värmebärare-retur Varme retur Smutsfilter Snavssamler Värmebärare-fram Varme fremløb Cirk.pumpe centralvarme, Värmebärarpump modul A A Kompressor A A Förångare Fordamper Expansions- Ekspansionsventil Kondensor Kondensator * Brinepumpen til 60 kw medfølger og monteres eksternt uden for varmepumpen. Funktionsprincip F1330 består af to varmepumpemoduler samt en CPUenhed med display til styring af varmepumpe og eventuel tilskudsvarme. F1330 har indbyggede cirkulationspumper (ud over 60 kw, som har en ekstern brinepumpe), så den nemt kan tilsluttes henholdsvis brine- og centralvarmekredsløbet. Energioptagelsen fra varmekilden sker gennem et lukket brinesystem, hvor der cirkulerer frostsikret vand. Varmekilden kan bestå af stald, jord, sø, ventilationsluft eller anden procesvarme. Grundvand kan også anvendes som varmekilde, hvilket imidlertid kræver en mellemliggende varmeveksler. Frostsikringsvæsken afgiver sin energi til kølemediet i varmepumpens fordampningsenhed, hvorefter væsken igen bliver komprimeret i kompressoren. Kølemediet, hvis temperatur nu er forøget, løber nu ind i kondensatoren, hvor det afgiver sin energi til centralvarmekredsløbet. NIBE F1330 3

6 Brugervejledning Frontpanel Frontpanel A B A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P Display Venstre tastatur Højre tastatur Forskydning, varmekurve Drejekontakt Display Første linje: A B Kompressorsymbol Vises når en kompressor i varmepumpen er i drift. A vises når kompressor A (nederste modul) er i drift. B vises når kompressor B (øverste modul) er i drift. A B I II Tilskudsvarmesymbol Vises når el-tilskudsvarmen er tilkoblet. Varmtvandssymbol I Der vises en vandhane, når varmepumpen producerer varmtvand. A vises, når temperaturforøgelsen er aktiveret B vises, når tidsbestemt temperaturforøgelse er aktiveret, f.eks. periodisk. Cirkulationspumpesymbol I vises, når cirk.pumpe A er i drift. II vises, når cirk.pumpe B er i drift. Oliekedelsymbol Vises, når olietilskudsvarmen er aktiveret. Anden linje: Værdi for aktuelt parameter. Tredje linje: Beskrivelse af aktuelt visningsparameter. Fjerde linje: Viser menunummer, nøglesymbol, ursymbol og klokkeslæt. Når tastaturlås er aktiveret, ignorerer programmet tryk på Enter, hvilket forhindrer ændring af indstillinger. I hovedmenuen aktiveres tastaturlåset ved at trykke knapperne plus og minus ind samtidig. Nøglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. Symbolet bliver synligt, når der er valgt en timerfunktion, f.eks. en periodisk sænkning af fremløbstemperaturen eller tidsindstilling af ekstra varmtvand. 54,1 55,7 C Slave 3 HP-ALARM Slave 3 Standby funktion I standby vises eventuelle alarmer samt fremløbstemperaturerne, som kompressorerne aktuelt giver (VBFA eller VBFB), og om varmepumpen er Master eller Slave. Standby deaktiveres ved at trykke på Enter-knappen og knappen længst nede til venstre i ca. 8 sek. Derefter vises menu 1.0. Standby aktiveres automatisk 30 min. efter sidste tastetryk samt ved opstart af varmepumpen. 4 NIBE F1330

7 Brugervejledning Frontpanel Drejekontakt med 3 positioner 1 0 : 1 Normalindstilling. Samtlige styrefunktioner indkob let. 0 Varmepumpen slukket. Se afsnittet Afhjælpning ved driftsforstyrrelser > Serviceindstilling. Drejekontakten må ikke sættes i position 1 eller, inden der er fyldt vand på. Forskydning, varmekurve Med knappen Forskydning, varmekurve ændres varmekurvens parallelforskydning og dermed rumtemperaturen. Når den drejes med uret, øges rumtemperaturen. Når knappen drejes, vises menu 2.0 på displayet, og værdien for beregnet fremløbstemperatur ændres. Vær opmærksom på, at kun knappen på master-enheden kan bruges til denne indstilling. Højre tastatur Med plusknappen bladrer man i menusystemet (frem) eller øger værdien på den valgte parameter. Se afsnittet Styring > Generelt. Med minusknappen bladrer man i menusystemet (bagud) eller sænker værdien på den valgte parameter. Se afsnittet Styring > Generelt. Med Enter-knappen vælges en lavere menu i menusystemet, parameterændring aktiveres, og eventuel parameterændring bekræftes. Se afsnittet Styring > Generelt. Venstre tastatur Med knappen Driftsposition indstilles den ønskede indstilling hvad angår til-ladelse/blokering af cirkulationspumpen eller tilskudsvarme. Valget behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftsindstilling på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres indstillingen. Når der trykkes på Enterknappen, returneres der til normal visningsniveau i displayet. De forskellige driftsindstillinger er: Autoindstilling: F1330 vælger automatisk driftsindstilling i forhold til udelufttemperaturen. Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen tillades at være i drift, når der er behov herfor. Sommerindstilling: Kun produktion af varmtvand med F1330. Cirkulationspumper og tilskudsvarme er blokerede. Tilskudsvarme (XVV) kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. Forårs-/efterårsindstilling: Produktion af varme og varmtvand med F1330. Cirkulationspumperne er i drift. Tilskudsvarme er blokeret. Tilskudsvarme (XVV) kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmtvand. Kun tilskudsvarme: Kompressorerne blokeres. Funktionen kan også aktiveres/deaktiveres ved at holde knappen driftsposition inde i 7 sekunder. Ekstra varmtvand Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle indstilling for Ekstra varmtvand i displayet, og når der igen trykkes på knappen, ændres indstillingen i trinnene 24, 12, 6 og 3 timer samt deaktivering af indstillingen. Når Ekstra varmtvand er aktiveret, forøges varmtvandstemperaturen til et højere niveau (kan indstilles i menu 1.4) end normalt. Derefter vendes der tilbage til normal temperatur. Når der vises et A over ikonet Ekstra varmtvand, er funktionen aktiveret. Se Standby Funktion. NIBE F1330 5

8 Brugervejledning Rumtemperatur Rumtemperatur Varmeautomatik Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. I den varme årstid er solindstrålingen og den varme, boligens personer og apparater afgiver, tilstrækkeligt til at holde huset varmt. Når det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver udendørs, desto varmere skal radiatorerne / gulvstrengene være. Styring af varmeproduktionen sker normalt efter princippet flydende kondensering, dvs. den varme, der er behov for til opvarmning ved en bestemt udelufttemperatur, produceres på baggrund af indsamlede værdier fra udeog fremløbsfølere. Denne tilpasning sker automatisk, men først skal F1330 dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet Rumtemperatur > Grundindstilling. Grundindstilling Til grundindstilling anvendes menu 2.1 og drejeknappen Forskydning varmekurve. Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne hentes ud fra tabellen på næste side. Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efter justere. OBS! Vent et døgn mellem indstillingerne, således at temperaturerne når at stabilisere sig. Forskydning, varmekurve Efterjustering af grundindstillingen Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen Forskydning varmekurve et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen Forskydning varmekurve et trin mod uret. Manuel ændring af rumtemperaturen Hvis man vil sænke eller forhøje indendørstemperaturen midlertidigt eller vedblivende i forhold til den temperatur, man tidligere har haft, drejer man knappen Forskydning varmekurve mod uret henholdsvis med uret. En til tre streger svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. NB! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen, hvorfor disse i så fald skal forøges. 6 NIBE F1330

9 Brugervejledning Rumtemperatur Udgangsværdier for varmeautomatik De værdier, der er angivet på kortet i afsnittet Styring Grundværdier, vedrører indstillingen af Varmekurve. Den første værdi vedrører et lavtempereret* radiatorsystem. Drejeknappen Forskydning, varmekurve stilles i position 0. Værdien i parentesen vedrører et gulvvarmesystem**, der er monteret i betondæk. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. 20 C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempel på valg af udgangsværdi: 1. Hus med lavtempereret* radiatorsystem Århus = Område 10 (5). Kurve 10 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning, varmekurve stilles i position Hus med gulvvarme** monteret i betondæk Århus = Område 10 (5). Kurve 5 vælges på displayet, og drejeknappen Forskydning, varmekurve stilles i position 0. Aalborg Eksempler: 10 (5) Århus Helsingør København Odense * Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er 55 C på den koldeste dag. ** Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. I eksempel 2 ovenfor tages der sigte på et system, hvor fremløbstemperaturen skal være ca C den koldeste dag. NIBE F1330 7

10 Brugervejledning Indstilling af varmeautomatik Indstilling af varmeautomatik Indstilling via diagram F1330 er udstyret med udelufttemperaturstyret varmeautomatik. Dette betyder, at fremløbstemperaturen styres i forhold til den aktuelle udelufttemperatur. Forholdet mellem udelufttemperatur og fremløbstemperatur indstilles i menu 2.1 Varmekurve. I diagrammet udgår man fra stedets dimensionerende udelufttemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Drejeknappen Forskydning varmekurve indstilles derefter på master-enheden. Hensigts mæssig værdi for gulvvarme er 0 og for radiatorsystemer 0. Forskydning, varmekurve -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA VARMEKURVE FORSKYDNING FÖRSKJUTNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA (-2) C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR Forskydning, varmekurve 0 Forskydning, varmekurve FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA VARMEKURVE C FORSKYDNING FÖRSKJUTNING UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (0) VARMEKURVE Forskydning, varmekurve +2 VÄRMEKURVA VARMEKURVE FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR + 5 C FORSKYDNING FÖRSKJUTNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA (+2) C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR 8 NIBE F1330

11 Installation/justering Generelt til montøren Generelt til montøren Transport og opbevaring F1330 skal transporteres og opbevares stående og tørt. Opstilling F1330 placeres på et fast underlag, helst betongulv eller betonfundament i fyrrummet eller særskilt aggregatrum. Placering i eller i tilslutning til lydfølsomme rum skal undgås. Uanset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Master / Slave Flere F1330 kan sammenkobles med henblik på samarbejde. Dette gøres ved at vælge en varmepumpe som master og de andre som slaver. Eksterne enheder, f.eks. oliekedler, sluttes til master-enheden. Hver slave-enhed får en unik adresse til kommunikation med master-enheden. Se afsnittet Funktionsbeskrivelse opstart > Master/Slave. Ekstern styring (f.eks. DUC) F1330 kan til en vis grad styres vha. signaler fra et ekstern system (f.eks. DUC). Se afsnittet Funktionsbeskrivelse - ekstern styring. Ekstern kommunikation (RCU) Kommunikationsenheden NIBE RCU gør, at man kan styre og overvåge F1330 med en computer eller et overordnet system (SCADA-system), som kan læse ModbusTCPprotokollen i et lokalt netværk eller via internettet. Med det indbyggede GSM-modul kan en del af styringen og overvågningen også ske med en mobiltelefon via sms. Ved alarm kan RCU sende en sms/ til programmerede modtagere. For at GSM-funktionen i RCU skal fungere, skal kommunikationsmodulet have et gyldigt GSMabonnement. Dette kan f.eks. være et kontantkort eller et specielt teleabonnement. RCU kan tilsluttes to selvstændige kontaktfunktioner til at detektere ydre hændelser såsom bevægelsesalarm eller frostsikring. Kollektorer Type OBS! Overfladejordvarme anbefalet kollektorlængde Staldvarme anbefalet aktiv borehulsdybde 22 3 x x 400 m 2 x x 180 m 30 3 x x 450 m 3 x x 150 m 40 4 x x 500 m 4 x x 200 m 60 6 x x 450 m 6 x x 180 m Maks. længde pr. kollektor er 500 m. Normalt anvendes PEM-slange 40 x 2,4 PN 6. Kollektorslangens længde varierer afhængigt af forholdene i jorden/undergrunden og varmesystemet, f.eks. radia torer eller gulvvarme. Kollektorer parallelkobles altid med mulighed for justering af flowet. Ved jordvarme skal kollektorslangen lægges i en dybde på ca. 0,8-1,0 m, og afstanden mellem de enkelte slangelængder skal være mindst 1,3 m. Ved flere borehuller skal den indbyrdes afstand mellem hullerne udgøre mindst 15 m. Installationskontrol Varmesystemet skal i henhold til gældende regler underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen skal dokumenteres og må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Oven stående gælder lukkede varmesystemer. Varmepumpen må ikke udskiftes, uden at der foretages en ny kontrol. Føler- og modulkabler må ikke lægges i nærheden af stærkstrømsledninger. Gælder alle eksterne følere og samtlige modulkabler. Et eventuelt kabelrør til udeføleren bør tætnes for ikke at forårsage kondens i udefølerens kapsel. NIBE F1330 9

12 Installation/justering Generelt til montøren Demontering af dæksler NIBE F1330

13 A B A B 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P I II Installation/justering Rørtilkobling Rørtilkobling Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. F1330 kan producere varme op til en retur temperatur på ca. 58 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på ca. 65 C. Da F1330 ikke er udstyret med afspærringsventiler, skal sådanne monteres uden for varmepumpen for at lette evt. fremtidig service. Rørtilkobling (centralvarme) Rørtilslutning sker på varmepumpens bagside. Det nødvendige sikkerhedsudstyr, afspærringsventiler (monteres så tæt på varmepumpen som muligt) og det medfølgende snavsfilter og de fleksible slanger skal monteres. Ved tilkobling til systemer med termostater på alle radiatorer/strenge monteres der en buffertank. Apparatets konstruktion giver mulighed for varmtvandsproduktion med en eller to varmepumpemoduler. Dette medfører dog forskellig rør- og el-installation. Rørtilkobling (brine) Ved dimensionering af kollektoren skal der tages hensyn til den geografiske placering, undergrundens beskaffenhed og type samt varmepumpens dækningsgrad. For at undgå luftlommer skal man ved udlægning af kollektorslangen kontrollere, at denne udlægges med konstant stigning frem mod varmepumpen. Er dette ikke muligt, skal toppunkter på slangen forsynes med mulighed for udluftning. Alle brineledninger i opvarmede rum skal forsynes med isolering mod kondens. Da temperaturen på brinesystemet kan komme under 0 C, skal dette være frostsikret ned til -15 C. Som vejledende mængde ved volumenberegningen anvendes 1 liter færdigblandet frostsikringsvæske pr. meter kollektorslange (ved PEM-slange 40 x 2,4 PN 6,3). Brinesystemet skal mærkes med det frostsikringsmiddel, der er anvendt. Afspærringsventiler skal monteres så tæt på varmepumpen som muligt. Montér snavsfilteret på den indkommende streng. Ved tilslutning til åbent grundvandssystem skal der på grund af snavs og risiko for frost i fordamperen indlægges et mellemliggende frostsikret kredsløb. Dette kræver en ekstra varmeveksler. Miljøpressostat: Miljøpressostat tilkobles til EBV kort på klemme 16 & 17. OBS! Rørsystemerne skal være gennemskyllet, inden varmepumpen tilsluttes, så snavs ikke beskadiger anvendte komponenter Dette gælder både centralvarme- og brinesiden EXP OBS! Lodning direkte på varmepumpens kobberrør er ikke tilladt, på grund af interne følere. Klemringskoblinger eller preskoblinger bør anvendes! Tilslutning af ekstern brinepumpe (kun 60 kw) AV P BK / JK SF KBut KBP* KB-in KBut KB-in SF KBP Den medfølgende eksterne brinepumpe til F kw monteres eksternt uden for varmepumpen på den indgående tilslutning (4) (se billedet ovenfor). AV Afspærringsventil BK kollektorer EXP Trykekspansionsbeholder JK Kollektor SF Snavsfilter * Brinepumpen til 60 kw medfølger og monteres eksternt uden for varmepumpen. B A B A VVF VBFB VBP-B VVR VBRA/VBRB VBFA VBP-A NIBE F

14 Installation/justering Rørtilkobling Trykekspansionsbeholder Brinekredsen skal forsynes med en ekspansionsbeholder. Eventuel eksisterende niveaubeholder skal udskiftes. Brinesiden skal tryksættes til mindst 0,5 bar. Trykekspansionsbeholderen bør dimensioneres ifølge diagrammet for at undgå driftsforstyrrelser. Trykekspansionsbeholderen dækker temperaturområdet fra -10 C til +20 C ved et fortryk på 0,5 bar og sikkerhedsventilens åbningstryk på 3 bar. kexpansionskärl Trykekspansionsbeholder l Köldbärar Brine volym volumen l Begrænsning af kondensator ud og kondensator ind Ved varmere KB ind end -5 C er begrænsningen på maks. kondensator ud 65 C og maks. kondensator ind 58 C. Ved koldere KB ind end -5 C sænkes maks. kondensator ud og maks. kondensator ind automatisk ifølge diagrammet, tilskudsvarme bevarer den ønskede fremløbstemperatur. Ved lavere KB ind end -8 C vil kompressoren standse, og den ønskede fremløbstemperatur bevares kun med tilskudsvarme. Kondensator Kondensor ut ud C Köldbärare in 52 Brine ind C 1. Kondensator ud 2. Kondensator ind 1 2 Tilgængeligt tryk, centralvarmeside Tryk 22-30kW Tryk F /30/40 kpa 40kW kpa F Flow 10 Flow ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 l/s 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 l/s Tilgængeligt tryk, brineside (etanol 28 %) Tryk 22-30kW Tryk F /30/40 kpa 40kW kpa F Flow 20 1 Flow ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 l/s 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 l/s 12 NIBE F1330

15 A B A B 50.0 C Varmvattentemperatur I II Installation/justering Rørtilkobling Påfyldning og udluftning af brinesystemet Brinekredsen skal forsynes med en trykekspansionsbeholder. Eventuel eksisterende niveaubeholder skal udskiftes. Brinesiden skal tryksættes til mindst 0,5 bar. Trykekspansionsbeholderen bør dimensioneres ifølge diagrammet for at undgå driftsforstyrrelser. Trykekspansionsbeholderen dækker temperaturområdet fra -10 C til +20 C ved et fortryk på 0,5 bar og sikkerhedsventilens åbningstryk på 3 bar. Ved påfyldning af brinesystemet blandes vand med frostsikringsvæske i en åben beholder. Tilslutning sker med påfyldningspumpe og slanger som vist på figuren. Brinevæsken skal frostbeskyttes ned til -15 C. Ventilen på hovedstrengen mellem servicetilslutningerne lukkes. Påfyldning sker ved at starte pumpen i påfyldningsbeholderen og lade den køre, til væsken kommer tilbage i returslangen. Væsken skal cirkulere via blandingsbeholderen, indtil der kommer luftfri væske ud af retur slangen. Stop påfyldningspumpen, og rengør sien i snavsfilteret. Start påfyldningspumpen igen. Mens påfyldningspumpen stadig er i drift, åbnes ventilen på hovedledningen mellem servicetilslutningerne (for at fjerne luften mellem tilslutningsstederne). Luk ventilen på returslangen. Tryksætning af systemet sker nu ved hjælp af påfyldningspumpen (maks. 2,5 bar). Luk påfyldningsventilen, og stop påfyldningspumpen. EXP AV P BK / JK SF KBut KBP * KB-in Påfyldning af centralvarmesystemet Centralvarmesystemet fyldes op med vand til nødvendigt tryk og udluftes. B A VVF VBFB VBP-B VVR VBRA/VBRB VBFA VBP-A AV Afspærringsventil BK Kollektorer EXP Trykekspansionsbeholder JK Kollektor SF Snavsfilter * Brinepumpen til 60 kw medfølger og monteres eksternt uden for varmepumpen. Interne udluftningsventiler 77 F kw F kw Efterjustering, centralvarmeside (75) I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og udluftning kan være nødvendig. Hvis der høres en boblende lyd fra F1330, kræves der yderligere udluftning af hele systemet. Når systemet er stabiliseret (korrekt tryk og al luft fjernet), kan varmeautomatikken indstilles på de ønskede værdier. Efterjustering, brineside (77) Kontrollér, at al luft er fjernet fra brinesystemet ved at åbne udluftningsventilerne. Trykket i brinekredsen kan kontrolleres vha. manometer. Påfyldning af brinesy-stemet sker ved at pumpe den færdigblandede brinevæske ind gennem påfyldningsventilen. Udluftning og påfyldning gentages, til al luft er undveget, og det korrekte tryk (0,5 2,5 bar) er opnået OBS! For at få adgang og ændre hastighed på brinepumpen (22-40 kw) skal cirkulationspumpens elboks åbnes. Ved levering er hastigheden indstillet på 3 (som er den højeste hastighed). NIBE F

16 Installation/justering Sammenkobling Sammenkobling Generelt F1330 kan installeres på flere forskellige måder, hvoraf nogle beskrives nedenfor. Flere sammenkoblingsalternativer findes på OBS! Det gælder for alle sammenkoblingsmuligheder, at det nødvendige sikkerhedsudstyr skal monteres i henhold til gældende regler. Eksempel F1330 sammenkoblet med oliekedel og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) Oliekedel Oljepanna eller alternativt el-kedel elpanna med shunt med shunt SÄV PG SV-P EXP CP Ekstravarme Tillsatsvärme VBP3 FG HR Panna HR BV RG Mindre Mindre el-kedel elpanna med med flere flera el-trin elsteg EXP SÄV UG VXV SÄV* T AV RV El-kassette/ Elkassett/ el-kedel Elpanna Fjärrvärme Fjernvarme SÄV EXP SV-P PG AV EXP SÄV P AV KB-ut AV KB-in ** SF B A Master VP1 RV SF BV SÄV SF RV BV AV AV HR VVB / ACK VVB Fjernvarmeveksler Fjärrvärmeväxlare * Tegnet sikkerhedsventil skal anvendes sammen med el-varmelegeme. ** Brinepumpen til 60 kw medfølger og monteres eksternt uden for varmepumpen. F1330 prioriterer produktion af varmtvand med halv effekt (varmepumpemodul B) via omskifterventil (VXV). Ved opnået temperatur i varmtvandsbeholderen (VVB/ACK) skifter (VXV) over på varmekredsløbet. Ved behov for varme startes først modul A. Ved et stort behov startes også modul B til varmedrift. Oliekedlens indkobles automatisk, når energibehovet overstiger F1330 s kapacitet, og shunten (SV-P) aktiveres, når temperaturen på kedelføleren (PG) er højere end 55 C. Hvis VVB/ACK udstyres med el-varmelegeme (IU) plus koblingsboks (K11), kan funktionen Ekstra varmtvand bruges. En kontaktor, der kan omgås, anbefales. A AV B BV EXP Varmepumpemodul A Afspærringsventil Varmepumpemodul B Kontraventil Ekspansionsbeholder med nødvendigt sikkerhedsudstyr FG Fremløbsføler HR Hjælperelæ/kontaktor med bypass-kobling KB-in Brine ind KB-ut Brine ud PG Kedelføler RG Returføler RV Reguleringsventil SF Snavsfilter SV-P Shunt SÄV Sikkerhedsventil UG Udelufttemperaturføler VBP3 Centralvarmepumpe 3 VVB Varmtvandsbeholder VVB/ACK Varmtvandsbeholder VVG Varmtvandsføler VXV Omskifterventil 14 NIBE F1330

17 Installation/justering El-tilslutning El-tilslutning El-installation Strømtilførselskablet sættes i på bagsiden som illu-streret. Føler- & kommunikationsforbindelsen er af SELV-typen. Følerledninger må ikke lægges sammen med strømkabler. Kabeludtag skal ske fra bagsiden af pumpen. Kabelindtag, stærkstrøm (tilførsel) Kabelindtag, føler Indkobling af eksterne følere Se de respektive funktionsbeskrivelser vedrørende tilkobling af eksterne følere. Se f.eks. Funktionsbeskrivelse - basisfunktioner > Varmeproduktion vedrørende fremløbsføler (FG), returføler (RG), udeføler (UG). Se Funktionsbeskrivelse - basisfunktioner > Varmtvandsproduktion vedrørende varmtvandsføler (VVG). OBS! Føler- og modulkabler må ikke lægges i nærheden af stærkstrømsledninger. Gælder alle eksterne følere og samtlige modulkabler. Et eventuelt kabelrør til udeføleren bør tætnes for ikke at forårsage kondens i udefølerens kapsel. OBS! El-installation samt evt. service skal foretages under tilsyn af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. 1a 1b 26a 26b Automatsikring Styring, cirkulationspumper og kabelføringen dertil er internt sikret med automatsikringer -F1(1a) og -F2(1b). Styring er sikret med -F1(1a), og cirkulationspumperne med kabelføring dertil er sikret med -F2(1b). Nulstilling Der er adgang til automatsikringerne -F1(1a) og -F2(1b) på bagsiden af varmepumpen (se billede). Motorværnsafbryder Varmepumpen er udstyret med to motorværnsafbrydere. Hvis strømmen bliver for høj i en af kompressorerne, slår motorværnsafbryderen strømmen fra til den pågældende kompressor. Motorværnsafbryder -Q1A(26a) slår strømmen fra til kompressor A. Motorværnsafbryder -Q1B(26b) slår strømmen fra til kompressor B. Nulstilling Der er adgang til motorværnsafbryderne -Q1A(26a) og -Q1B(26b) på bagsiden af varmepumpen (se billede). Hvis en afbryder er udløst, nulstilles den ved at dreje knappen til lodret position. OBS! Nulstil automatsikring og motorværnsafbryderen. De kan være udløst under transporten. NIBE F

18 Installation/justering El-tilslutning Tilkobling Tilkobling af F1330 må ikke foretages uden el-forsyningsselskabets godkendelse, og tilkoblingen skal kontrolleres af en autoriseret el-installatør. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne have motorkarakteristik D (kompressordrift). Sikringernes størrelse fremgår af afsnittet Tekniske data. Hvis ejendommen har jordfejlsrelæer, skal varmepumpen forsynes med et separat jordfejlsrelæ. F1330 har ikke flerpolet afbryder på den elektriske strømforsyning. Derfor skal installationen tilkobles via en arbejdskontakt med mindst 3 mm s brydeafstand. Ved evt. isolationstest af ejendommen skal F1330 frakobles. Varmepumpen tilsluttes tilslutningsklemme X9, 400 V 3-faset, nul + jord via el-skab med sikringer. Ved tilkobling af flere varmepumper skal hver enhed have separat strømtilførsel. Fortsæt installationen ved at udføre kontrollen under Funktionsbeskrivelse opstart > Kontrol. OBS! Det er ikke tilladt at montere flere komponenter i el-koblingsrummet. Vær opmærksom på, at F1330 giver 230 V styresignaler, som er beregnet til at styre eksterne kontaktorer og ikke til at drive pumper. Kabler til føler 164 X9, indgående el Kabel til strømtilførsel Varmepumpen på billedet er udstyret med tilbehør. Fasefølgevagt F , 40, 60 kw Fasefølgevagten går i gang, så snart forsyning er koblet til varmepumpen. Kontroller fasefølgen som anført nedenfor. Orange lysdiode er tændt, når fasefølgen er korrekt. Grøn lysdiode er tændt, når der er spænding. Ved forkert fasefølge får varmepumpen KB-alarm på begge moduler. 16 NIBE F1330

19 Installation/justering Funktionsbeskrivelse - opstart Funktionsbeskrivelse - opstart Kontrol Denne kontrol skal udføres på alle varmepumper i systemet hver for sig. Andre varmepumper skal være slået fra, når kontrollen udføres. Hvis F1330 slås fra under kontrollen, skal indstillingen Service vælges igen i menu for at få adgang til alle tilgængelige menuer. OBS! F skal stå spændingssat og kontakten i position 1 i mindst 12 timer, før kompressorerne startes. Grunden hertil er, at kompressor-olien skal have opnået den korrekte driftstemperatur. Følges denne anvisning ikke, kan der ske alvorlig skade på kompressorerne. Dette gælder ved opstart første gang. 5. Start brinepumpen (KBP) ved at indstille Kontinuerlig i menuen Se afsnittet Funktionsbeskrivelse - basisfunktioner > Brinepumpe. 6. Start cirk.pumpe A (VBP-A) og cirk.pumpe B (VBP-B) ved at indstille Kontinuerlig i menuen og Se afsnittet Funktionsbeskrivelse - basisfunktioner > Cirkulationspumpe. 7. Kontrollér, at brine- og cirk.pumpe til centralvarme er udluftet. Ved behov hjælpes pumperne i gang. 8. Gå til menu 5.2.2, og kontrollér, at temperaturerne er i overensstemmelse med kollektortemperaturen, hvilket angiver et brineflow. 9. Kortslut indgangene KPRAA og KPRAB med hver sin brokobling. Effektovervågningskort 1. Start varmepumpen ved at sætte kontakten (8) i position 1. Enheden viser nu standby indstilling, og teksten Master vises i nederste række i displayet. Hvis varmepumpen kun blinker Connecting, kan dette skyldes, at varmepumpen er indstillet som slave. Indstil i så fald enheden som master som beskrevet i Funktionsbeskrivelse - opstart > Master/Slave. 2. Aktivér Standby ved at holde knappen længst nede til venstre og Enter-knappen inde i ca. 8 sekunder. (Se afsnittet Funktionsbeskrivelse opstart > Standby.) 3. Vælg indstilling Service i menu (Se eksempel i Styring > Ændring af parameter.) 4. F1330 er indstillet med engelsk som menusprog ved leveringen. Der kan vælges et andet sprog i menu X9 +Målekortet J5 X4 Varmepumpen på billedet er udstyret med tilbehør. NIBE F

20 Installation/justering Funktionsbeskrivelse - opstart 10. Indstil F1330 s driftstype til Ekstern styring i menu Fjern brokoblingen for kompressor A (KPRAA). 12. Kompressor A starter. Vær opmærksom på, at det kan vare nogle minutter, før den starter. Se menu vedrørende tid før start. 13. Kontrollér temperaturforskellen på centralvarmen i menu Den nominelle forskel er 5 til 10 C. 14. Kontrollér temperaturforskellen på brinen i menu Den nominelle forskel er 2 til 5 C. 15. Nulstil brokoblingen for kompressor A (KPRAA). 16. Fjern brokoblingen for kompressor B (KPRAB). 17. Kompressor B starter. Vær opmærksom på, at det kan vare nogle minutter, før den starter. Se menu vedrørende tid før start. 18. Kontrollér temperaturforskellen på centralvarmen i menu Den nominelle forskel er 5 til 10 C. 19. Kontrollér temperaturforskellen på brinen i menu Den nominelle forskel er 2 til 5 C. 20. Nulstil brokoblingen for kompressor B (KPRAB). 21. Nulstil alle indstillinger ved at vælge Udvidet i menu 5.4. Vær opmærksom på, at indstillingen returnerer til Fra, så snart F1330 har gennemført fabriksindstillingen, og at sprogindstillingen går tilbage til engelsk (der kan skiftes til et andet sprog i menu 8.1.2). 22. Afbryd strømmen 23. Fjern begge kortslutningsbroer (KPRAA og KPRAB). Opstart med en F Start F1330 ved at sætte kontakten (8) i position 1. Enheden viser nu Standby indstilling, og teksten Master vises i nederste række i displayet. Hvis F1330 kun blinker Connecting, kan dette skyldes, at varmepumpen er indstillet som slave. Enheden skal da indstilles som master som beskrevet i Funktionsbeskrivelse - opstart > Master/Slave. 2. Aktivér standby ved at holde knappen længst nede til venstre og Enter-knappen inde i ca. 8 sekunder. (Se afsnittet Funktionsbeskrivelse opstart > Standby.) 3. Vælg indstilling Service i menu (Se eksempel i Styring > Ændring af parameter.) 4. Indstil varmepumpens driftstype, dvs. om varmepumpen skal producere varmtvand og/eller varme. Dette gøres i menu (Se afsnittet Funktionsbeskrivelse Opstart > Driftstypeindstilling.) 5. Fortsæt opstartsindstillingen vha. Funktionsbeskrivelse basisfunktioner. Tilslut og konfigurér de funktioner, der er relevante for den aktuelle installation. Når denne kontrol er udført for alle varmepumper, fortsættes der med Funktionsbeskrivelse opstart > Opstart med en F1330 eller, hvis flere F1330 er sammenkoblet, Funktionsbeskrivelse Opstart > Opstart med flere F1330 i et system. Se Afhjælpning ved driftsforstyrrelser sidst i hæftet, hvis der opstår problemer ved opstart. 18 NIBE F1330

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220 MO DK 0644-1 031072 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V Fighter 1220 2 1 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse...2 Indstillingstabel...2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...3

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK MOS DK 07- FIGHTER 00 00 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 00 LEK LEK Indhold Systembeskrivelse Vedligeholdelsesrutiner Generelt til montøren Transport og opbevaring Installationskontrol Opstilling

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK ,,... MOS DK 0609-099 R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Systemprincip... Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 (S) 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1 .................................... 0... Side Side køleanlæg i bygninger ( Norm for varme- og Side Side Side Side BV BC BK VVB VV VF FF VR M FR 0 FORSYNINGENS LSLUTNINGSDIAGRAM SIGNATURFORKLARING: 0 Forsyningens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere