Brugervejledning til Nokia 100

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia 100"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia udgaveda

2 8 Taster og dele Ørestykke Skærm 3 Afslutnings-/tænd-/sluktast 4 Tastatur 5 Mikrofon 6 navigeringstast 7 Opkaldstast 8 Valgtaster

3 9 0 9 Opladerstik 0 Lommelygte Højttaler Headsetstik

4 Indsætning af SIM-kortet og batteriet Skub bagcoveret nedad. 4 Placer batterikontakterne ud for hinanden. Skub SIM-kortet ind under metalstykket. 5 Skub batteriet ind. 3 Sørg for, at plastiktappen holder SIMkortet på plads. 6 Skub bagcoveret opad.

5 Opladning af batteriet Sådan tænder du sekunder Tilslut opladeren til stikkontakten. Tryk på tænd/sluk-tasten den nede., og hold 09:00 Tilslut opladeren til telefonen. Tryk op eller ned for at vælge timen. Du kan også trykke på taltasterne. 5:00 3 Telefonen angiver en fuld opladning. Du kan bruge telefonen, mens den oplades. 3 Tryk til højre, og tryk derefter op eller ned for at vælge minutterne. Tryk på.

6 Låsning eller oplåsning af tastatur Tiden er indstillet Menu Gå til 4 Tidspunktet ændres. Brug tastaturlåsen for at undgå utilsigtede tastetryk. Dato: Afslut 5 Tryk op eller ned for at vælge datoen. Tryk på. Tryk på Menu, og tryk derefter hurtigt på *. Tastaturet er låst 6 Menu Gå til Telefonen er klar til brug. Tastaturet låses. Gentag trin for at låse tastaturet op.

7 Udforsk telefonen Menu Gå til 4 Tryk på Menu for at se de tilgængelige funktioner. Hvis du vil vælge et element, skal du trykke på. Afslut Hvis du vil gå til en funktion, skal du trykke navigeringstasten opad, nedad, til venstre eller til højre. 5 Tryk på for at vende tilbage til den forrige visning. Afslut Afslut 3 Tryk på for at vælge funktionen. 6 Tryk på for at vende tilbage til startskærmbilledet.

8 Sådan foretager eller besvarer du opkald ringer Lydløs 3 Foretag et opkald til et nummer, du har. Du får et opkald fra en vens telefon. Tryk på for at besvare opkaldet. Valg 0345 Indtast telefonnummeret. 4 Du kan nu tale med din ven. Tryk på for at afslutte opkaldet. Ringer til Afslut Tryk på.

9 Ændring af lydstyrken Brug af højttaleren Er lydstyrken for høj under et opkald, eller mens du hører radio? Lad andre i rummet deltage i en samtale. Lydstyrke :00:05 Valg Højttal. Tryk til venstre for at sænke lydstyrken og til højre for at øge den. Tryk på Højttal. under et opkald. Bedre. Anbring telefonen på et bord.

10 Brug af headsettet Sådan slukker du Du kan foretage et håndfrit opkald med et headset. Sluk telefonen for at spare på batteriet. Sluk sekunder ringer Tilslut et headset. Tryk på tænd/sluk-tasten den nede., og hold Ringer til Afslut Foretag et opkald. Telefonen slukkes.

11 Sådan gemmer du et navn og nummer Kontaktnavn: Ma 3 Tilføj en vens nummer på telefonen. Skriv navnet. Kontaktnavn: Mads Menu Gå til Afslut 4 Tryk på Menu. Kontakter. Tryk på. Søg Nummer Nummer Tilføj kontakt Tilføj kontakt. Indtast telefonnummeret. Tryk på.

12 Sådan gemmer du numre i fem separate telefonbøger Anvend 6 Gå til et billede, og tryk på Anvend. Mads ringer Hvis du vil bruge separate telefonbøger, skal du gemme kontakterne i telefonens hukommelse. 7 Lydløs Menu Gå til Afslut Når du modtager et opkald, vises navnet, nummeret og billedet. Tryk på Menu. Kontakter. Kopiér Indstillinger Indstillinger.

13 Nummer til telefonsvarer Hukom. i brug SIM-kort Telefon Normal Opdelt telefonbog Telefon 3 6 Hukommelse i brug > Telefon for at bruge telefonens hukommelse. Opdelt telefonbog. Telefonbog med underopdelinger Nummer til telefonsvarer Telefonbog med underopdelinger aktiveret 4 7 Telefonbog med underopdelinger. Den opdelte telefonbog er klar til brug. Type af telefonbog Aktuel telefonbog 5 Normal 8 Delte kontakter Type af telefonbog. Aktuel telefonbog.

14 Delte kontakter Telefonbog Telefonbog Telefonbog 3 Telefonbog 4 Telefonbog 5 Mor Far Mads en telefonbog. en kontakt. Filtreret visning aktiv: Telefonbog i Delte kontakter Telefonbog Telefonbog Telefonbog 3 Telefonbog 4 Telefonbog 5 Fjern mark. Udført 0 3 Telefonbogen angives som den aktuelle telefonbog. Kontaktstyring Markér en telefonbog, og tryk på Udført. Gem ændringer? Omdøb telefonbø... Ja Nej 4 Du kan tilføje en kontakt ved at vælge Kontaktstyring. Gem ændringerne. Hvis du vil gemme flere kontakter, skal du gentage trin -4.

15 Sådan skifter du ringetone Kontaktstyring 5 Omdøb telefonbø... Menu Gå til Afslut Omdøb telefonbøger, og vælg en telefonbog. Tryk på Menu. Indstillinger. Navn: Familie Toneindstillinger Skærmindstill... 6 Profiler Skriv navnet, og tryk på. Telefonbogens navn ændres. Tone-indstillinger. 7 Mor Far Mads Detaljer 3 Ringetone Nokia tune Ringestyrke Niveau 4 Hvis du hurtigt vil se telefonbogen, skal du trykke på og derefter trykke nedad. Ringetone.

16 Lommelygte Airy Beach Bold Brook Coconut Desk phone 4 Hvis du vil høre en ringtone, skal du gå til ringetonen. 5 Tryk på. Airy Beach Bold Brook Coconut Desk phone Brug lommelygten, hvis du har brug for mere lys. Se iii) i Generelle oplysninger. Menu Gå til x Tryk opad to gange for at bruge lommelygten. Udført x 6 Menu Gå til Ringetonen vælges. Du slukker lommelygten ved at trykke opad én gang.

17 Sådan sender og modtager du beskeder Hej Anna, hvordan går det i dag? Menu Gå til Afslut 4 Valg Tryk på Menu. Beskeder. Tryk på Valg, og vælg Send. Se i) i Generelle oplysninger. Skriv besked Indbakke Sendte beskeder 5 Telefonnummer: Skriv besked. Indtast et telefonnummer. Tryk på. Hej Anna, Valg 3 Tryk på tasterne for at skrive beskeden. 6 Beskeden sendes.

18 Sådan skriver du tekst besked modtaget Vis Afslut 7 Tryk på Vis for at læse en besked. Hej Anna, hvordan går det i dag? Tryk gentagne gange på en tast, indtil bogstavet vises. Skift skriftsproget: Menu > Indstillinger > Telefonindstillinger > Sprog, vælg det ønskede sprog, og vælg. Se iv) i Generelle oplysninger. Indsæt et mellemrum: Tryk på 0. et nyt ord: Tryk på * gentagne gange, indtil ordet vises. Valg Indsæt et tal: Tryk på taltasten, og hold den nede. 8 Hvis du vil se resten af beskeden, skal du trykke nedad. Indsæt et specialtegn: Tryk på *, og hold den nede. Skift metode til tekstindtastning: Tryk på # flere gange. Brug ordforslag: Valg > Ordbog og det ønskede sprog. Tryk på en tast for hvert bogstav. Når ordet vises, skal du trykke på 0. Begynd at skrive det næste ord. Deaktiver ordforslag: Valg > Ordbog > Ordbog fra.

19 Indstilling af en alarm 08:00 3 Du kan bruge telefonen som et vækkeur. Tryk op eller ned for at vælge timen. Menu Gå til Afslut 08:30 Tryk på Menu. Ur. 4 Tryk til højre og derefter op eller ned for at vælge minutterne. Alarmtid Fra Alarmtone Talende ur Gentag. alarm 08:30 En alarm 5 Alarmtid. Tryk på.

20 Indstilling af påmindelse Alarmen er slået til Møde 6 Udsæt Afslut Alarmen er klar. Indstil en påmindelse om et møde med dine venner. Alarm! 08:30 Menu Gå til Afslut 7 Stop Udsæt Alarmen aktiveres på det angivne tidspunkt. Tryk på Stop. Tryk på Menu. Tilbehør. Regneark Nedtællingsur Fra Kalender Kalender.

21 Valg Feb 0 Uge 5 M T O T F L S Alarm til Alarm fra 3 6 Gå til datoen, og tryk på Valg. Du kan indstille en alarm ved at vælge Alarm til. Tilføj Gå påmindelse til dato 0: Tilføj påmindelse. Tryk op eller ned for at vælge timen og minutterne. Påmindelse om: Påmindelsen er tilføjet Møde 5 8 Skriv et navn til påmindelsen. Tryk på. Alarmen er klar.

22 Sådan hører du radio Vil du søge på alle tilgængelige kanaler? 3 Du kan høre radio på telefonen. Se ii) i Generelle oplysninger. Tryk på for at søge efter radiokanaler automatisk MHz Valg Tilslut et headset. Headsettets kabel fungerer som radioantenne. 4 Tryk nedad for at vælge den næste kanal. Menu Gå til Afslut 5 Sluk radioen Manuel indstilling Gem kanal Autoindstilling Indstil frekvens kanal Tryk på Menu. Radio. Radioen er tændt. Du kan gemme kanalen ved at trykke på Valg og vælge Gem kanal.

23 6 Kanalnavn: Station 9 Sluk radioen Gem kanal Autoindstilling Indstil frekvens kanal Omdøb Radioen er slukket Skriv et navn til kanalen, og tryk på. Du kan lukke radioen ved at trykke på Valg og vælge Sluk radioen. 7. (tom). (tom) 3. (tom) 4. (tom) 5. (tom) 6. (tom) Alarm! 08:30 Stop Udsæt en tom kanal. Hvis du vil gemme flere kanaler, skal du gentage trin 5-7. Tip! Bliv vækket af radioen. Tryk på Valg, og vælg Radioalarm. 8 Gem kanal Autoindstilling Indstil frekvens kanal Omdøb Højttaler Hvis du vil bruge højttaleren, skal du trykke på Valg og vælge Højttaler.

24 Regnemaskine Resultat 50 3 Brug telefonen til at foretage en udregning. Tryk på tasterne for at indtaste tal. x 50 Menu Gå til Afslut Resultat Tryk på Menu. Tilbehør. 4 Brug navigeringstasten til at ændre en funktion. Regne-maskine Konvertering Regneark x Resultat 50 0 x = Resultat Regne-maskine. Indtast et andet tal, og tryk på Resultat.

25 Generelle oplysninger Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Du kan finde flere oplysninger i den komplette brugervejledning. SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk. Udtagning af batteriet HOLD ENHEDEN TØR Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. BESKYT HØRELSEN Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug. Sluk enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Produkt- og sikkerhedsoplysninger Funktionsspecifikke instruktioner Vigtigt: Brug ikke et mini-uicc SIM-kort, der også kaldes et mikro-sim-kort, eller et mikro-sim-kort med en adapter eller et SIMkort, der har en mini-uicc-udskæring (se figur), i denne enhed. Et mikro-sim-kort er mindre end et standard-sim-kort. Enheden understøtter ikke brugen af mikro-sim-kort, og hvis der benyttes SIM-kort, som ikke er kompatible, kan det beskadige kortet eller enheden, og de data, som er gemt på kortet, kan bliver ødelagt. Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet

26 unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid. i) Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Din tjenesteudbyder kræver muligvis betaling for dataoverførslen. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked. ii) Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til enheden. Headsettet fungerer som en antenne. iii) Lys ikke ind i en anden persons øjne med lommelygten. iv) Afsendelse og modtagelse af beskeder på visse sprog kræver en netværkstjeneste. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Send kun beskeder til enheder, der understøtter det valgte sprog. Netværkstjenester og priser Enheden er godkendt til brug på EGSM 900- og 800 MHz-netværk. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden. Brugen af netværkstjenester og hentning af indhold til enheden kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til datatrafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem. Vedligeholdelse af enheden Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning. Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre. Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning. Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr. Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade. Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne. Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter. For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller

27 computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned. Genbrug Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på Skraldespandssymbol med kryds over Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på ecoprofile for at få flere miljøoplysninger. Batterier og opladere Oplysninger om batteri og oplader Enheden skal bruges sammen med et genopladeligt batteri af typen BL-5CB. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-3. Modelnummeret på Nokiaopladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K eller B. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Batterisikkerhed Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 5 C og 5 C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet, f.eks. hvis du har et ekstra batteri i lommen. Hvis der sker en kortslutning, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til

28 gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken fra batteriet ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge. Batteriet må ikke ændres eller reproduceres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget. Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte batterier eller ikke-kompatible opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs. Yderligere sikkerhedsoplysninger Nødopkald Foretagelse af et nødopkald. Sørg for, at enheden er tændt.. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Det kan også være nødvendigt at gøre følgende: Indsæt et SIM-kort. Fjern alle opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret for enheden, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper. Sørg for, at den aktive profil på enheden ikke er profilen Offline eller Fly. 3. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen. 4. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted. 5. Tryk på opkaldstasten. 6. Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen. Vigtigt: Aktivér både mobilopkald og internetopkald, hvis enheden understøtter internetopkald. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald både via de trådløse netværk og via din udbyder af internettelefoni. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde. Små børn Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

29 Hospitalsudstyr Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Indopereret medicinsk udstyr Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 5,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende: Altid opbevare den trådløse enhed mere end 5,3 centimeter fra det medicinske udstyr. Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme. Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr. Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser. Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr. Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr. Hørelse Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed. Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater. Driftsomgivelser Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for radiofrekvenseksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst,5 centimeter væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen. Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført. Køretøjer Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske

30 airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet. Kun uddannede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op. Potentielt eksplosive omgivelser Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Overhold gældende restriktioner på servicestationer, brændstofslagre, distributionsområder og kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer. Oplysninger om certificering (SAR) Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger. Mobilenheden er en radiosender og - modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand. I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRPretningslinjerne, er,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 0 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

31 Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRPretningslinjerne for brug af enheden ved øret er,8 W/kg. Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporteringsog testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 0434 NIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RH-30 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen declaration_of_conformity/. 0 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere. Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. De produkter, funktioner, programmer og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din Nokiaforhandler eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Brugervejledning til Nokia 203

Brugervejledning til Nokia 203 Brugervejledning til Nokia 03.. udgave DA Taster og dele 9 8 6 7 Headsetstik (3,5 mm) Mikro-USB-stik 3 Opladerstik 4 Ørestykke 5 Afslutnings-/tænd/sluk-tast 6 Tastatur 7 Mikrofon 8 Opkaldstast 9 Skærm

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301 RM-840

Brugervejledning Nokia 301 RM-840 Brugervejledning Nokia 301 RM-840 1.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide 9216663 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-10-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E63. 6.0. udgave

Brugervejledning til Nokia E63. 6.0. udgave Brugervejledning til Nokia E63 6.0. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-437 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere