Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen"

Transkript

1 Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm... 7 Kapitel 7: Kraftig Torden Snefygning - Kraftig sne Isslag... 8 Kapitel 8: Forhøjet vandstand... 9 Kapitel 9: Mødeafholdelse / mødefacilitet Kapitel 10: Håndtering af information Kapitel 11: Koordination af handling og ressourcer Kapitel 12: Operativ indsats Kapitel 13: Afvarsling, afslutning og evaluering Kapitel 14: Øvelse, vedligeholdelse og afprøvning Bilag 1 Vindstyrketabel Bilag 2 Radionetskitse... 18

2 Kapitel 1: Situation Varslinger fra DMI om ændret vejrsituation skal medføre at følgende instruks følges. Såfremt det er en risikomelding, skal der ikke ske en handling. Varslet modtages som SMS fra Beredskabsstyrelsen eller Politiet via mobil på IHM skærm. (Som ved frivillige, der svarer retur) Formålet med beredskabsplanen er at sikre kommunens funktion under ændringer i vejret, som kan påvirke driften af selve kommunen, på tværs af arbejdsopgaverne. Planen er udarbejdet og godkendt i samarbejde med følgende: Vej og Park By- og Udviklingsforvaltningen Drift By- og Udviklingsforvaltningen Kolding Spildevand Kolding Brandvæsen By- og Udviklingsforvaltningen I samråd med projektgruppen Klimatilpasningsplan for Kolding Kommune. Beredskabsplanen Klimatilpasning vedligeholdelse af Kolding Brandvæsen, og der er ajourføring hvert år i maj måned. Beredskabsplanen er tilgængelig for alle kommunens ansatte i en digital udgave på kommunens hjemmeside. Derudover skal følgende nøglepersoner/funktioner have tilsendt rettelser til papirudgaven ved ajourføring: Kolding Havn Vagtcentral Kolding Brandvæsen Kolding Spildevand Vej og Park Drift Kommunikationsafdelingen samt

3 Kapitel 2: Aktivering og drift Ved alle meldinger fra politiet, Beredskabsstyrelsen eller DMI skal vagtassistenten søge oplysninger på således korrekt information modtages. Ved tvivl skal vagtassistent straks kontakte vagthavende ISL Risikomelding En risikomelding udsendes som et forvarsel om farligt vejr. Risikomeldingen vil ofte blive efterfulgt af et varsel om farligt vejr når der er overblik over hvilke og hvor store områder der vil blive ramt. Aktive risikomelding vil blinke med orange på Der skal intet foretages ved en risikomelding Ved tvivl kontaktes indsatslederen. Varsling DMI udsender varsler for danske landområder om farligt vejr efter retningslinjer aftalt med beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet. Aktive varslinger vil blinke med rød på Ved varsling skal denne instruks følges. Læs yderligere på Sammensætning Bygger på princippet om sektoransvar, hvor hver enkel er ansvarlig for det de til daglig er ansvarlig for i egen sektor, og Kolding Brandvæsen kan støtte op ved behov og akutte situationer. Kolding Kommunes vagtcentral Overvåge højvandsalarm samt videregive alarmer Løbende opdatering af DMI prognosen og udmeldinger til hver sektor Kommunikation mellem samarbejdspartnere Vagthavende formand Ledelse af indsatsen i samarbejde med indsatslederen Sikre veje og stier Transport af større/tunge ting som sandsække, sand o. lign ved hjælp af lastbiler Indsatsleder Kolding Brandvæsen opkald gennem vagtcentralen Ledelse af den samlede indsats ved akutte hændelser Støtte op ved dagligdags hændelser Forplejning Kloakvagt - (Kolding Spildevand) Sikre egne systemer Den centrale kommunikations afdelingen Sikre korrekt information til borger, samarbejdspartner samt vejlede den operative stab. Andre kan inddrages til opgave løsning f.eks. hjemmeplejen, Tre-For o.lign.

4 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau Såfremt at man i egen sektor vurderer opgaven større end den aktuelle melding, kan hver enkelt sektor anmode vagtcentralen om et højere trin. Vagtcentralen skal derefter straks foretage disse alarmeringer/informationer. Ved tvivl, eller varsle i god tid skal indsatslederen beslutte hvornår der alarmeres. Informeres Alarmeres Trin 1 Trin 2 Opgaver i egen sektor, uden egentligt samarbejde med de andre. Møder hurtigst muligt på Nytorv 11, 6000 Kolding, hvor man i fællesskab løfter kommunens opgaver. Vagtcentralen skal slå alarmen fra i bygningen. Mødelokalet 0.1 i stueetagen benyttes. Vejrsituationen er ikke kritisk, med der skal gøres nogle forberedelser for at sikre sig, at de lavtliggende områder holdes fri for vand. Der skal desuden ske en orientering til samarbejdspartnere. Vejrsituationen kan nu være kritisk eller til fare for ejendomme og værdier. Der kan ske en operativ indsats på tværs af aktørerne for at sikre kommunens funktioner. Trin 3 Kritisk tilstand, og der skal løses mange opgaver på tværs for at sikre kommunens borgere og dens værdier. Det er ikke længere muligt at sikre alle steder, så en prioritering skal foretages. Der skal forventes indsats på over 1 døgn. Vagtcentralen aktiverer efter nedenstående, alt efter hvilket varsel, der er modtaget (Varslingskriterier bilag 1), i nedenstående rækkefølge: Såfremt der kommer en brandudrykning eller der sendes køretøjer fra kommunen eller samarbejdspartner ud til andre opgaver, skal vagtcentralen informere disse køretøjer om hvilket varsel der er i området. Dette skal ske indtil der er afvarslet. Indsatslederen beslutter i samråd med Beredskabschefen, om kommunens krisestyringsstab skal nedsættes.

5 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Trin 1 Regn mellem mm på 6 timer 1. Indsatsleder Informeres via mobil 2. Vagthavende formand Informeres via mobil 3. Kloakvagt Informeres via mobil 4. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger Trin 2 Regn mellem mm på 6 timer 5. Vagthavende formand Alarmeres via mobil Skal møde ind på Nytorv Kloakvagt Alarmeres via mobil Skal møde ind på Nytorv Indsatsleder Informeres via mobil 8. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger Trin 3 Skybrud og mere end 80 mm på 6 timer 9. Indsatsleder Alarmeres via pager til fremmøde på Nytorv straks, pga. skybrud/regn. 10. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv pga. skybrud/regn. 11. Kloakvagt Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv pga. skybrud/regn. 12. Tilkald en medarbejder fra Krisekommunikation til straks at møde på Nytorv 11 pga. Skybryd/regn. 13. Indsatsleder beslutter om følgende skal ske, således man kan påbegynde en forebyggende indsats. Alarmering af frivillige enheder Pionertjenesten og Kommunikationstjenesten med følgende tekst: Varslet regn/skybrud, mød i Smedegade og klargør til operativ indsats det kommende døgn. 14. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat.

6 Kapitel 5: Storm og orkan RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Trin 1 20,8-24,5 m/sek 1. Vejformand Informeres via mobil 2. Kloakvagt Informeres via mobil 3. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger Trin 2 24,5-28,5 m/sek 4. Indsatsleder Informeres via mobil 5. Vejformand Informeres via mobil 6. Kloakvagt Informeres via mobil 7. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger Trin 3 Mere end 28,5 m/sek 8. Indsatsleder Alarmeres via pager til fremmøde på Nytorv straks 9. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv 10. Kloakvagt Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv 11. Tilkald en medarbejder fra Krisekommunikation til straks at møde på Nytorv 11 pga. Storm og orkan. 12. Efter aftale med ISL - Alarmering af frivillige enheder Pionertjenesten og Kommunikationstjenesten med følgende tekst: Varslet orkan, mød i Smedegade og klargør til operativ indsats det kommende døgn. 13. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat.

7 Kapitel 6: Snestorm RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Trin 3 1. Indsatsleder Alarmeres via pager til fremmøde på Nytorv straks 2. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv 3. Kloakvagt Informeres via mobil. 4. Tilkald en medarbejder fra Krisekommunikation til straks at møde på Nytorv 11 pga. Snestorm. 5. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat. Vagthavende indsatsleder beslutter om nedenstående skal iværksættes Kan ske efter anmodning fra vagthavende formand. 6. Alarmering af frivillige enheder Vinterberedskab og Kommunikationstjenesten med følgende tekst: Varslet snestorm, mød i Smedegade og klargør til operativ indsats det kommende døgn. 7. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat.

8 Kapitel 7: Kraftig Torden Snefygning - Kraftig sne Isslag RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Alle disse er altid vurderet i trin 1 1. Indsatsleder Informeres via mobil 2. Vagthavende formand Informeres via mobil 3. Kloakvagt Informeres via mobil 4. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger

9 Kapitel 8: Forhøjet vandstand RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Ved alle trin skal nedenstående udføres for havnen: Teknikalarm 1 I tidsrummet fra på hverdage, varetages alle højvandsalarmer af havnens bemanding. Såfremt ventilen åbnes eller lukkes i dette tidsrum. Kolding havn Udenfor overstående tidsrum, varetages opgaven af vagtcentralen 1. Højvandsventil ved lystbådehavnen lukkes, via Securitas. (Ventilen betjenes af stor T-nøgle, placeret i Securitas aflåste skab på væggen ud for ventilen.) 2. For at lukke, drejes med uret, altså højre om, og ca. 30 omgange. Nedlukning Der er udpeget nogle risikoområder, bygget ud fra erfaringer. (Se bilag 4) I tidsrummet fra på hverdage, varetages alle højvandsalarmer af havnens bemanding. Såfremt ventilen åbnes eller lukkes, i dette tidsrum. Udenfor overstående tidsrum varetages opgaven af vagtcentralen. 3. Når vandstanden falder til 80 cm sendes Securitas til ovenstående ventil, som åbnes. (Drej mod uret, venstre om. Skal drejes til den ikke kan komme længere, og derefter ½ omgang tilbage for at den ikke sætter sig fast.) Kolding havn 4. Derefter skal Securitas køre til havnekontoret, og nulstille højvandsalarm med følgende procedurer: a. Indtaste kode en gang. b. Såfremt der stadig vises højvandsalarm, indtastes koden igen. Alarmen må ikke kvitteres væk fra IHM skærm før den er resat. Trin 1 Vandstand 80 odv. (over daglige vande) eller varslet over 100 odv. 5. Vagthavende formand Informeres via mobil 6. Kloakvagt Informeres via mobil 7. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger

10 Trin 2 Vandstand over 100 odv. eller varslet over 120 odv. 8. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til at møde på Nytorv, pga. trin 2 forhøjet vandstand. 9. Kloakvagt Alarmeres via mobil til at på møde Nytorv, pga. trin 2 forhøjet vandstand. 10. Informere vagthavende indsatsleder. 11. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger 12. Informere Falck vagtcentral. 13. Informere Havnevagten. 14. Informere kontaktpersoner for ABA K101, K130 og K Informere Marinehjemmeværnet. 16. Informere Charterbåden Frem. Trin 3 Vandstand over 120 odv. eller varslet over 130 odv. 17. Indsatsleder Alarmeres via pager til at møde på Nytorv, pga. Trin 3 forhøjet vandstand. 18. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til at møde Nytorv, pga. Trin 3 forhøjet vandstand. 19. Kloakvagt Alarmeres via mobil til at møde på Nytorv, pga. trin 3 forhøjet vandstand. 20. Tilkald en medarbejder fra Krisekommunikation til straks at møde på Nytorv 11 pga. Storm og orkan. 21. Informere Falck vagtcentral. 22. Informere Havnevagten. 23. Informere kontaktpersoner for ABA K101, K130 og K Informere Marinehjemmeværnet. 25. Informere Charterbåden Frem. 26. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat Er varslet mere end 140 odv. Skal følgende iværksættes efter indsatslederes ordre: 27. Alarmering af frivillige enheder Pionertjenesten og Kommunikationstjenesten med følgende tekst: Varslet forhøjet vandstand trin 4, mød i Smedegade og klargør til operativ indsats det kommende døgn.

11 Kapitel 9: Mødeafholdelse / mødefacilitet Der afholdes fællesmøde ved alarmering af mere end 1 part, og beslutningerne skal føres i loggen og i indsatslederrapporten. Mødet afholdes som udgangspunkt i mødelokale 0.1 og tilhørende lokaler, der ligeledes kan fungere som stabsrum ved længerevarende indsatser. (Det skal reserveres i Outlook) Adgangsforhold til Nytorv skal ske via hovedindgangen, hvor der er dørtelefon til vagtcentralen, såfremt at man ikke har adgang via adgangskort. Såfremt at der ikke er strøm på bygningen, kan nøglebokse til bygnings ABA anvendes. Tyverialarmen skal kobles fra, dette sker på sammen måde som ved vagtskifte for vagtcentralassistenterne. Se mere i den generelle Beredskabsplan.

12 Kapitel 10: Håndtering af information Situationsbillede Vagtcentralen skal løbende opdatere situationsbilledet fra DMI og nyhederne, og føre disse informationer i loggen. Ved afvarsling skal vagtcentralen orientere de alarmerede. Log Vagtcentralen fører log over hændelserne. Det er vigtigt, at hver enkelt sektor melder tilbage til vagtcentralen, således at der kan laves et samlet situationsbillede på vagtcentralen. Som udgangspunkt skal C3 anvendes til log. Opgaveliste Hver opgave skal have sin egen Opgaveseddel således man lettere kan foretage en systematisk prioritering af opgaverne, og bedre dokumentation efterfølgende.

13 Kapitel 11: Koordination af handling og ressourcer Krisekommunikation Medarbejder fra kommunikationsafdelingen er ansvarlig for den eksterne og interne kommunikation fra staben. De sociale medier skal anvendes og kontrolleres løbende. ISL Ved kommunikationsafdelingens fravær skal alt kommunikation gå gennem vaghavende indsatsleder. Intern kommunikation Trin 1-2 foregår kommunikation via alm. telefon. Trin 3 udleverer Kolding Brandvæsen SINE terminaler, således at kommunikationen kan ske hurtigt. Disse bliver udleveret fra kommunikationsvognen, og indsatslederen skal have skadestedssæt fra politiet. (Radionetskitse bilag 3) Ved flere samtidige hændelser skal ledelsen sikre sig at opgaverne kommer korrekt ind i staben, og her kan bilag i Beredskabsplanen anvendes. ISL LBS og DCKS Skal løbes opdateres om hændelser i Kolding kommune. De skal have samme orienteret tilsendt i faste tidsinterval. Orienteringen udarbejdes af rep. Fra kommunikationsafdelingen, og godkendes af vagthavende indsatsleder inden afsendelse.

14 Kapitel 12: Operativ indsats For at sikre en hurtigt og tværfaglig indsats, anbefales det ikke at vagthavende leder forlader staben. Der skal i stedet arbejdes med at indkalde vagtfri leder til løsning af operative opgaver. Prioritering Alt efter hvilket trin man er på, skal der forventes, at der til tider skal ske en prioritering af, hvilken opgave man vælger at løse frem for andre. Dette er især gældende for trin 3. Staben opgave er at være forudseende, således at man kan forebygge oversvømmelserne. Dette sker ved at forebygge vha. de udarbejdet instrukser i sag i Acadre 14/ Det er indsatslederens ansvar at prioritere, i samråd med andre samarbejdspartnere. Prioriteringen skal ske efter nedenstående princip/rækkefølge: 1. Fare for mennesker Jo flere mennesker, jo større indsats. 2. Fare for dyr Jo flere dyr, jo større indsats. 3. Dagligdags funktion for at holde kommunen kørende Rådhus, forvaltninger, kommunale veje, plejehjem, børnehaver, skoler, haller o. lign. 4. Miljømæssige farer Større oplag af kemikalier o. lign. der evt. ville kunne true omgivelserne ved større hændelser. (Såfremt der er fare for mennesker og dyr 1/2 prioritet.) 5. Kulturelle værdier Museum, fredede bygninger o. lign. 6. Større bygninger Større virksomheder og boligblokke hvor flere personer kan blive berørt. 7. Andre Mindre virksomheder, private boliger, private veje. Afløsning Ved længerevarende hændelser er man selv ansvarlig for afløsning i egen sektor. Materiel oversigt Kolding Brandvæsen 2 stk. katastrofepumper l/min 4 stk. pumper over l/min 4 stk. under l/m Slangetender med 800 meter slange 4 stk. Pumpetrailer med l/m 170 meter flodbarriere Diverse brandkøretøjer og pumper som til dels kan anvendes til opgaven.

15 Materialegården Smedegade 10, 6000 Kolding stk. fyldte sandsække Halvtag ved materiel. 2 stk. Lastbiler 2 stk. Rendegraver 4 stk. Ladbil 1 stk. Traktor Gudsø Birkemosevej 204, 7000 Fredericia tomme sandsække, i mini bigbags. o Kolding Brandvæsens nøgle til nøgleboks passer. (Nøgleboksen sidder på garagen mod syd) o Rendegraver er placeret i garagen med nøglen i. Kolding Spildevand Har ingen pumper. Andre ressourcer Sand Gennem vagthavende formand Vognmandsassistance Gennem vagthavende formand Afdækning i forbindelse med storm Falck abonnement. Vandskade på kommunens bygning Falck abonnement. Beredskabsstyrelsen Pumper og speciel materiel. Der er lavet aftale med Bilka, som gerne vil åbne op således at man kan få suppleret op af f.eks. forplejning, presenninger o.lign. Der tages kontakt gennem kontaktpersonerne til ABA via ISL

16 Kapitel 13: Afvarsling, afslutning og evaluering Det er vagtcentralen, som modtager denne melding, og som derefter er ansvarlig for at sende information som nedenfor. Ved afvarslinger af trin 1 og 2 sker dette gennem vagtcentralen til de sektorer, der er informeret og alarmeret. Afvarslinger af trin 3 sker fra vagtcentralen til indsatsleder, og efterfølgende beslutter indsatsleder hvornår opgaverne vurderet løst. Alle afvarslinger i trin 3 skal ske gennem pressen, således vi sikrer at borgerne bliver informeret. Evaluering Ved alle hændelser som har medført en trin 3 skal der efterfølgende ske en samlet evaluering mellem Drift administration, Drift udfører og Kolding Brandvæsen. Evt. ændringer i planen skal derefter tilrettes af Kolding Brandvæsen. Kolding Brandvæsen tager initiativ til fælles evaluering. Kapitel 14: Øvelse, vedligeholdelse og afprøvning Beredskabsplanen skal løbende tilrettes ved behov, og derfor skal der ske en vedligeholdelse af snitfladerne mellem aktørerne. Hvert år gennemføres en øvelse i form af dilemmaøvelse, en fuldscalaøvelse eller lignende. Kolding Brandvæsen tager initiativ til planlægning og gennemførelse af øvelserne. Ulige år lægger Driftsafdelingen lokaler og forplejning til øvelsen, og Kolding spildevand i lige år. Hver sektor afholder selv udgifter i forbindelse med øvelserne Der gennemføres en gang årligt en uvarslet øvelse i Trin 3.

17 Bilag 1 Vindstyrketabel Vindstyrke m/s Knob km/t Betegnelse På land 12 >32,6 >63 >117 Orkan Voldsomme ødelæggelser 11 28,5-32, Stærk storm Talrige ødelæggelser 10 24,5-28, Storm Træer rives op med rode, betydelige skader på huse 9 20,8-24, Stormende kuling Store grene knækkes - tagsten blæser ned 8 17,2-20, Hård kuling 7 13,9-17, Stiv kuling Kviste og grene brækkes af - besværligt at gå mod vinden Større træer bevæger sig - trættende at gå mod vinden 6 10,8-13, Hård vind Store grene bevæger sig 5 8,0-10, Frisk vind Små løvtræer svajer lidt 4 5,5-7, Jævn vind 3 3,4-5, Let vind Støv og papir løftes - kviste og mindre grene bevæger sig Blade og små kviste bevæger sig. Vimpler løftes 2 1,6-3, Svag vind Små blade bevæger sig 1 0,3-1, Næsten stille Røgen viser netop vindens retning 0 0,0-0,2 <1 <1 Stille Røg stiger lige op

18 Bilag 2 Radionetskitse Kommunes krisestyringsstab Indsatsleder Kolding Brandvæsen Vagtcentral Vejformand Vagt Kolding Spildevand Diverse holdledere

19

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Bilag 1: Organisation

Bilag 1: Organisation Bilag 1: Organisation 1.1 Stab Beredskabschef, tilkaldes via vagtcentralen Tlf. 45 80 33 55 Chef for Materielgården, tilkaldes via teknikervagten Tlf. 45 712 112 Chef for, tilkaldes via s teknikervagt

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Juni 2016 Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Procedure og handlinger i Usserød Å Samarbejdet før, under og efter en oversvømmelse 1 Indledning og baggrund... 2 1.1 Formålet med en

Læs mere

Ekstremt vejrlig snestorm, oversvømmelser, hedebølge.

Ekstremt vejrlig snestorm, oversvømmelser, hedebølge. Ekstremt vejrlig snestorm, oversvømmelser, hedebølge. Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp også under ekstreme vejrforhold. Ledelse Den operative sundhedsstab

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Jakob Larsen og Lars Hviid, Aarhus Brandvæsen Mogens Bjørn Nielsen og Lone Mossin, Kontekst: Byens vand er en

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å Version 0 22. marts 2011 Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Normalt beredskab før regnen /oversvømmelsen...5

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Beredskabsplan for oversvømmelse i Aarhus Kommune - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar

Beredskabsplan for oversvømmelse i Aarhus Kommune - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar Beredskabsplan for oversvømmelse i - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar Jakob Larsen, Aarhus Brandvæsen Lone Mossin, Natur og Miljø Kontekst: Kontekst: Skybrud i Lystrup

Læs mere

Vindmøllebekendtgørelsen

Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøller støjer Støjen ødelægger søvnen Ødelagt søvn forringer helbredet Søvnforstyrrelser: Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Slagtilfælde Fedme Psykiatriske problemer (depression)

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

Krisestøttende beredskab

Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal kende til krisehåndtering og kunne identificere behandlingsbehov både når det gælder psykosocial omsorg og støtte for en kollega

Læs mere

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær.

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær. Beredskabsplan for oversvømmelser Hørsholm Kommune 2011 1 Organisation Parter: Hørsholm Kommune miljømyndighed: Hørsholm Kommune materielgård: Hørsholm Vand ApS: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen: (herunder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INSTRUKS FOR INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM Indretning af krisestyringsrum Udarbejdet 30.oktober 2017 At sikre tilgængelighed af nødvendigt udstyr for iværksættelse af hurtig

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner Generel Generel Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 4 Planens gyldighedsområde... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4 Generelle bestemmelser

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 FØR: Forebyggende beredskab...

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beredskabsplan for slamdepot. Kolding Havn. Januar 2011

Indholdsfortegnelse. Beredskabsplan for slamdepot. Kolding Havn. Januar 2011 Kolding Havn Beredskabsplan for slamdepot Januar 2011 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål: 2 2 Ansvarlig: 2 3 Overvågning: 2

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Plan for krisestaben 2013

Bornholms Regionskommune. Plan for krisestaben 2013 Bornholms Regionskommune Plan for krisestaben 2013 November 2013 Indledning Formål Plan for krisestaben skal kunne anvendes som et praktisk og funktionelt værktøj til at opretholde den daglige drift og

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Beredskabsplan for Vej & Park

Beredskabsplan for Vej & Park Beredskabsplan for Vej & Park Delplan til Lejre Kommunes Beredskabsplan Denne plan er på Niv III Februar 2011 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plans formål er at sikre, at Vej & Park kan opretholde sine

Læs mere

Spildevandsberedskab. Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011

Spildevandsberedskab. Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011 Spildevandsberedskab i Afsnit : Side : 1 Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011 FØRSTE DEL Indledning Beredskabsplanen for spildevand er en del af kommunes overordnede beredskabsplan. Denne beredskabsplan

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre EB 1. Virksomheden NTG Terminals A/S er en speditionsvirksomhed med lagerfaciliteter for forskellige produkter og varer beliggende på Hammerholmen 47 49 på Avedøre Holme i Hvidovre. Virksomheden modtager,

Læs mere

Principper for god beredskabsplanlægning

Principper for god beredskabsplanlægning Principper for god beredskabsplanlægning Fg. kontorchef Mads Ecklon Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Programteori - krisestyring Effekt Mindske konsekvenser Normalisere situationen Proces Krisestyring

Læs mere

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /17926bd2-e43...

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /17926bd2-e43... file:///d:/migration%20server/work/20131205t095616.302/20131205t095616.646/17926bd2-e43... Page 1 of 2 05-12-2013 From: K.F.B. Bøtker Sent: 12-11-2013 12:39:36 To: Jesper Sejersen Subject: SV: Plan for

Læs mere

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Opgave Aalborg Kommune skal kunne modtage ekstraordinært 1 udskrevne patienter på alle tider af døgnet. Sygehusene skal ved behov for ekstraordinære

Læs mere

Indholdet af en intern beredskabsplan

Indholdet af en intern beredskabsplan Indholdet af en intern beredskabsplan Indledning Denne vejledning beskriver hvad en intern beredskabsplan bør indeholde således kravene til risikovirksomheder placeret i kolonne 3 bliver opfyldt. Vejledningen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Skybrud den 2. 3. juli 2011. 25. september 2011. H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V. www.brand.kk.

EVALUERINGSRAPPORT. Skybrud den 2. 3. juli 2011. 25. september 2011. H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V. www.brand.kk. EVALUERINGSRAPPORT Skybrud den 2. 3. juli 2011 25. september 2011 H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V www.brand.kk.dk Indledning I forbindelse med skybruddet over København den 2.-3. juli er

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

Evakueringsplan. for Lindegårdsskolen. ved stærk storm eller orkan

Evakueringsplan. for Lindegårdsskolen. ved stærk storm eller orkan Evakueringsplan for Lindegårdsskolen ved stærk storm eller orkan Senest revideret 20. februar 2007/CH 1 Baggrund Denne plan er udarbejdet som følge af risikoen for, at der opstår konstruktionssvigt på

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet i vinteren

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

TØNDER KOMMUNE GENEREL BEREDSKABSPLAN

TØNDER KOMMUNE GENEREL BEREDSKABSPLAN TØNDER KOMMUNE GENEREL BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: 22/10 2013 af Kenneth Achner Senest afprøvet: 25/4 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Aktivering og drift af Tønder Kommunes krisestab... 7

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Helsingør Kommune Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Projektledere: Chris Christensen og David Pepke Kvalitetssikring: Beredskabschef

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune Generel del - januar 2014 Forord Velkommen til Beredskabsplan for Frederikshavn kommune Frederikshavn

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Borgermøde 24. Februar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Borgermøde 24. Februar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Borgermøde 24. Februar 2014 Redningsberedskabet i Danmark Det kommunale Redningsberedskab Kommunalbestyrelsen 241 brandstationer + 54 hjælpebrandstationer

Læs mere

Guide til dilemmaøvelse

Guide til dilemmaøvelse Forhøjet vandstand og stormflod Forhøjet vandstand og stormflod Guide til dilemmaøvelse 1 Guide til dilemmaøvelse Indledning En dilemmaøvelse har til formål at undersøge opgaver, roller og ansvar i forbindelse

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Lars Høg Schou Kolonnechef Souschef Nationalt Beredskab Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet d. 28. januar

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN NY STRUKTUR FOR VEJDIREKTORATETS VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN HVORFOR NY STRUKTUR FOR VINTER- TJENESTEN? Vejdirektoratet gennemførte i 2009 en organisationsændring under overskriften et enkelt og mere

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsplan for Assens Kommune

Beredskabsplan for Assens Kommune Beredskabsplan for Assens Kommune Indhold Forord...3 Information om beredskabsplanen...3 Formål...3 Beredskabsplanens opbygning...3 Beredskabsplanen i relation til eksterne instanser...4 Beredskabsniveauer

Læs mere

Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN

Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN Side : 1 / 40 Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: 17. september 2013 Senest afprøvet: 4. september 2013 Side : 2 / 40 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formålet med Svendborg

Læs mere