Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen"

Transkript

1 Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm... 7 Kapitel 7: Kraftig Torden Snefygning - Kraftig sne Isslag... 8 Kapitel 8: Forhøjet vandstand... 9 Kapitel 9: Mødeafholdelse / mødefacilitet Kapitel 10: Håndtering af information Kapitel 11: Koordination af handling og ressourcer Kapitel 12: Operativ indsats Kapitel 13: Afvarsling, afslutning og evaluering Kapitel 14: Øvelse, vedligeholdelse og afprøvning Bilag 1 Vindstyrketabel Bilag 2 Radionetskitse... 18

2 Kapitel 1: Situation Varslinger fra DMI om ændret vejrsituation skal medføre at følgende instruks følges. Såfremt det er en risikomelding, skal der ikke ske en handling. Varslet modtages som SMS fra Beredskabsstyrelsen eller Politiet via mobil på IHM skærm. (Som ved frivillige, der svarer retur) Formålet med beredskabsplanen er at sikre kommunens funktion under ændringer i vejret, som kan påvirke driften af selve kommunen, på tværs af arbejdsopgaverne. Planen er udarbejdet og godkendt i samarbejde med følgende: Vej og Park By- og Udviklingsforvaltningen Drift By- og Udviklingsforvaltningen Kolding Spildevand Kolding Brandvæsen By- og Udviklingsforvaltningen I samråd med projektgruppen Klimatilpasningsplan for Kolding Kommune. Beredskabsplanen Klimatilpasning vedligeholdelse af Kolding Brandvæsen, og der er ajourføring hvert år i maj måned. Beredskabsplanen er tilgængelig for alle kommunens ansatte i en digital udgave på kommunens hjemmeside. Derudover skal følgende nøglepersoner/funktioner have tilsendt rettelser til papirudgaven ved ajourføring: Kolding Havn Vagtcentral Kolding Brandvæsen Kolding Spildevand Vej og Park Drift Kommunikationsafdelingen samt

3 Kapitel 2: Aktivering og drift Ved alle meldinger fra politiet, Beredskabsstyrelsen eller DMI skal vagtassistenten søge oplysninger på således korrekt information modtages. Ved tvivl skal vagtassistent straks kontakte vagthavende ISL Risikomelding En risikomelding udsendes som et forvarsel om farligt vejr. Risikomeldingen vil ofte blive efterfulgt af et varsel om farligt vejr når der er overblik over hvilke og hvor store områder der vil blive ramt. Aktive risikomelding vil blinke med orange på Der skal intet foretages ved en risikomelding Ved tvivl kontaktes indsatslederen. Varsling DMI udsender varsler for danske landområder om farligt vejr efter retningslinjer aftalt med beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet. Aktive varslinger vil blinke med rød på Ved varsling skal denne instruks følges. Læs yderligere på Sammensætning Bygger på princippet om sektoransvar, hvor hver enkel er ansvarlig for det de til daglig er ansvarlig for i egen sektor, og Kolding Brandvæsen kan støtte op ved behov og akutte situationer. Kolding Kommunes vagtcentral Overvåge højvandsalarm samt videregive alarmer Løbende opdatering af DMI prognosen og udmeldinger til hver sektor Kommunikation mellem samarbejdspartnere Vagthavende formand Ledelse af indsatsen i samarbejde med indsatslederen Sikre veje og stier Transport af større/tunge ting som sandsække, sand o. lign ved hjælp af lastbiler Indsatsleder Kolding Brandvæsen opkald gennem vagtcentralen Ledelse af den samlede indsats ved akutte hændelser Støtte op ved dagligdags hændelser Forplejning Kloakvagt - (Kolding Spildevand) Sikre egne systemer Den centrale kommunikations afdelingen Sikre korrekt information til borger, samarbejdspartner samt vejlede den operative stab. Andre kan inddrages til opgave løsning f.eks. hjemmeplejen, Tre-For o.lign.

4 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau Såfremt at man i egen sektor vurderer opgaven større end den aktuelle melding, kan hver enkelt sektor anmode vagtcentralen om et højere trin. Vagtcentralen skal derefter straks foretage disse alarmeringer/informationer. Ved tvivl, eller varsle i god tid skal indsatslederen beslutte hvornår der alarmeres. Informeres Alarmeres Trin 1 Trin 2 Opgaver i egen sektor, uden egentligt samarbejde med de andre. Møder hurtigst muligt på Nytorv 11, 6000 Kolding, hvor man i fællesskab løfter kommunens opgaver. Vagtcentralen skal slå alarmen fra i bygningen. Mødelokalet 0.1 i stueetagen benyttes. Vejrsituationen er ikke kritisk, med der skal gøres nogle forberedelser for at sikre sig, at de lavtliggende områder holdes fri for vand. Der skal desuden ske en orientering til samarbejdspartnere. Vejrsituationen kan nu være kritisk eller til fare for ejendomme og værdier. Der kan ske en operativ indsats på tværs af aktørerne for at sikre kommunens funktioner. Trin 3 Kritisk tilstand, og der skal løses mange opgaver på tværs for at sikre kommunens borgere og dens værdier. Det er ikke længere muligt at sikre alle steder, så en prioritering skal foretages. Der skal forventes indsats på over 1 døgn. Vagtcentralen aktiverer efter nedenstående, alt efter hvilket varsel, der er modtaget (Varslingskriterier bilag 1), i nedenstående rækkefølge: Såfremt der kommer en brandudrykning eller der sendes køretøjer fra kommunen eller samarbejdspartner ud til andre opgaver, skal vagtcentralen informere disse køretøjer om hvilket varsel der er i området. Dette skal ske indtil der er afvarslet. Indsatslederen beslutter i samråd med Beredskabschefen, om kommunens krisestyringsstab skal nedsættes.

5 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Trin 1 Regn mellem mm på 6 timer 1. Indsatsleder Informeres via mobil 2. Vagthavende formand Informeres via mobil 3. Kloakvagt Informeres via mobil 4. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger Trin 2 Regn mellem mm på 6 timer 5. Vagthavende formand Alarmeres via mobil Skal møde ind på Nytorv Kloakvagt Alarmeres via mobil Skal møde ind på Nytorv Indsatsleder Informeres via mobil 8. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger Trin 3 Skybrud og mere end 80 mm på 6 timer 9. Indsatsleder Alarmeres via pager til fremmøde på Nytorv straks, pga. skybrud/regn. 10. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv pga. skybrud/regn. 11. Kloakvagt Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv pga. skybrud/regn. 12. Tilkald en medarbejder fra Krisekommunikation til straks at møde på Nytorv 11 pga. Skybryd/regn. 13. Indsatsleder beslutter om følgende skal ske, således man kan påbegynde en forebyggende indsats. Alarmering af frivillige enheder Pionertjenesten og Kommunikationstjenesten med følgende tekst: Varslet regn/skybrud, mød i Smedegade og klargør til operativ indsats det kommende døgn. 14. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat.

6 Kapitel 5: Storm og orkan RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Trin 1 20,8-24,5 m/sek 1. Vejformand Informeres via mobil 2. Kloakvagt Informeres via mobil 3. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger Trin 2 24,5-28,5 m/sek 4. Indsatsleder Informeres via mobil 5. Vejformand Informeres via mobil 6. Kloakvagt Informeres via mobil 7. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger Trin 3 Mere end 28,5 m/sek 8. Indsatsleder Alarmeres via pager til fremmøde på Nytorv straks 9. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv 10. Kloakvagt Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv 11. Tilkald en medarbejder fra Krisekommunikation til straks at møde på Nytorv 11 pga. Storm og orkan. 12. Efter aftale med ISL - Alarmering af frivillige enheder Pionertjenesten og Kommunikationstjenesten med følgende tekst: Varslet orkan, mød i Smedegade og klargør til operativ indsats det kommende døgn. 13. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat.

7 Kapitel 6: Snestorm RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Trin 3 1. Indsatsleder Alarmeres via pager til fremmøde på Nytorv straks 2. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv 3. Kloakvagt Informeres via mobil. 4. Tilkald en medarbejder fra Krisekommunikation til straks at møde på Nytorv 11 pga. Snestorm. 5. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat. Vagthavende indsatsleder beslutter om nedenstående skal iværksættes Kan ske efter anmodning fra vagthavende formand. 6. Alarmering af frivillige enheder Vinterberedskab og Kommunikationstjenesten med følgende tekst: Varslet snestorm, mød i Smedegade og klargør til operativ indsats det kommende døgn. 7. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat.

8 Kapitel 7: Kraftig Torden Snefygning - Kraftig sne Isslag RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Alle disse er altid vurderet i trin 1 1. Indsatsleder Informeres via mobil 2. Vagthavende formand Informeres via mobil 3. Kloakvagt Informeres via mobil 4. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger

9 Kapitel 8: Forhøjet vandstand RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Ved alle trin skal nedenstående udføres for havnen: Teknikalarm 1 I tidsrummet fra på hverdage, varetages alle højvandsalarmer af havnens bemanding. Såfremt ventilen åbnes eller lukkes i dette tidsrum. Kolding havn Udenfor overstående tidsrum, varetages opgaven af vagtcentralen 1. Højvandsventil ved lystbådehavnen lukkes, via Securitas. (Ventilen betjenes af stor T-nøgle, placeret i Securitas aflåste skab på væggen ud for ventilen.) 2. For at lukke, drejes med uret, altså højre om, og ca. 30 omgange. Nedlukning Der er udpeget nogle risikoområder, bygget ud fra erfaringer. (Se bilag 4) I tidsrummet fra på hverdage, varetages alle højvandsalarmer af havnens bemanding. Såfremt ventilen åbnes eller lukkes, i dette tidsrum. Udenfor overstående tidsrum varetages opgaven af vagtcentralen. 3. Når vandstanden falder til 80 cm sendes Securitas til ovenstående ventil, som åbnes. (Drej mod uret, venstre om. Skal drejes til den ikke kan komme længere, og derefter ½ omgang tilbage for at den ikke sætter sig fast.) Kolding havn 4. Derefter skal Securitas køre til havnekontoret, og nulstille højvandsalarm med følgende procedurer: a. Indtaste kode en gang. b. Såfremt der stadig vises højvandsalarm, indtastes koden igen. Alarmen må ikke kvitteres væk fra IHM skærm før den er resat. Trin 1 Vandstand 80 odv. (over daglige vande) eller varslet over 100 odv. 5. Vagthavende formand Informeres via mobil 6. Kloakvagt Informeres via mobil 7. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger

10 Trin 2 Vandstand over 100 odv. eller varslet over 120 odv. 8. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til at møde på Nytorv, pga. trin 2 forhøjet vandstand. 9. Kloakvagt Alarmeres via mobil til at på møde Nytorv, pga. trin 2 forhøjet vandstand. 10. Informere vagthavende indsatsleder. 11. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger 12. Informere Falck vagtcentral. 13. Informere Havnevagten. 14. Informere kontaktpersoner for ABA K101, K130 og K Informere Marinehjemmeværnet. 16. Informere Charterbåden Frem. Trin 3 Vandstand over 120 odv. eller varslet over 130 odv. 17. Indsatsleder Alarmeres via pager til at møde på Nytorv, pga. Trin 3 forhøjet vandstand. 18. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til at møde Nytorv, pga. Trin 3 forhøjet vandstand. 19. Kloakvagt Alarmeres via mobil til at møde på Nytorv, pga. trin 3 forhøjet vandstand. 20. Tilkald en medarbejder fra Krisekommunikation til straks at møde på Nytorv 11 pga. Storm og orkan. 21. Informere Falck vagtcentral. 22. Informere Havnevagten. 23. Informere kontaktpersoner for ABA K101, K130 og K Informere Marinehjemmeværnet. 25. Informere Charterbåden Frem. 26. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat Er varslet mere end 140 odv. Skal følgende iværksættes efter indsatslederes ordre: 27. Alarmering af frivillige enheder Pionertjenesten og Kommunikationstjenesten med følgende tekst: Varslet forhøjet vandstand trin 4, mød i Smedegade og klargør til operativ indsats det kommende døgn.

11 Kapitel 9: Mødeafholdelse / mødefacilitet Der afholdes fællesmøde ved alarmering af mere end 1 part, og beslutningerne skal føres i loggen og i indsatslederrapporten. Mødet afholdes som udgangspunkt i mødelokale 0.1 og tilhørende lokaler, der ligeledes kan fungere som stabsrum ved længerevarende indsatser. (Det skal reserveres i Outlook) Adgangsforhold til Nytorv skal ske via hovedindgangen, hvor der er dørtelefon til vagtcentralen, såfremt at man ikke har adgang via adgangskort. Såfremt at der ikke er strøm på bygningen, kan nøglebokse til bygnings ABA anvendes. Tyverialarmen skal kobles fra, dette sker på sammen måde som ved vagtskifte for vagtcentralassistenterne. Se mere i den generelle Beredskabsplan.

12 Kapitel 10: Håndtering af information Situationsbillede Vagtcentralen skal løbende opdatere situationsbilledet fra DMI og nyhederne, og føre disse informationer i loggen. Ved afvarsling skal vagtcentralen orientere de alarmerede. Log Vagtcentralen fører log over hændelserne. Det er vigtigt, at hver enkelt sektor melder tilbage til vagtcentralen, således at der kan laves et samlet situationsbillede på vagtcentralen. Som udgangspunkt skal C3 anvendes til log. Opgaveliste Hver opgave skal have sin egen Opgaveseddel således man lettere kan foretage en systematisk prioritering af opgaverne, og bedre dokumentation efterfølgende.

13 Kapitel 11: Koordination af handling og ressourcer Krisekommunikation Medarbejder fra kommunikationsafdelingen er ansvarlig for den eksterne og interne kommunikation fra staben. De sociale medier skal anvendes og kontrolleres løbende. ISL Ved kommunikationsafdelingens fravær skal alt kommunikation gå gennem vaghavende indsatsleder. Intern kommunikation Trin 1-2 foregår kommunikation via alm. telefon. Trin 3 udleverer Kolding Brandvæsen SINE terminaler, således at kommunikationen kan ske hurtigt. Disse bliver udleveret fra kommunikationsvognen, og indsatslederen skal have skadestedssæt fra politiet. (Radionetskitse bilag 3) Ved flere samtidige hændelser skal ledelsen sikre sig at opgaverne kommer korrekt ind i staben, og her kan bilag i Beredskabsplanen anvendes. ISL LBS og DCKS Skal løbes opdateres om hændelser i Kolding kommune. De skal have samme orienteret tilsendt i faste tidsinterval. Orienteringen udarbejdes af rep. Fra kommunikationsafdelingen, og godkendes af vagthavende indsatsleder inden afsendelse.

14 Kapitel 12: Operativ indsats For at sikre en hurtigt og tværfaglig indsats, anbefales det ikke at vagthavende leder forlader staben. Der skal i stedet arbejdes med at indkalde vagtfri leder til løsning af operative opgaver. Prioritering Alt efter hvilket trin man er på, skal der forventes, at der til tider skal ske en prioritering af, hvilken opgave man vælger at løse frem for andre. Dette er især gældende for trin 3. Staben opgave er at være forudseende, således at man kan forebygge oversvømmelserne. Dette sker ved at forebygge vha. de udarbejdet instrukser i sag i Acadre 14/ Det er indsatslederens ansvar at prioritere, i samråd med andre samarbejdspartnere. Prioriteringen skal ske efter nedenstående princip/rækkefølge: 1. Fare for mennesker Jo flere mennesker, jo større indsats. 2. Fare for dyr Jo flere dyr, jo større indsats. 3. Dagligdags funktion for at holde kommunen kørende Rådhus, forvaltninger, kommunale veje, plejehjem, børnehaver, skoler, haller o. lign. 4. Miljømæssige farer Større oplag af kemikalier o. lign. der evt. ville kunne true omgivelserne ved større hændelser. (Såfremt der er fare for mennesker og dyr 1/2 prioritet.) 5. Kulturelle værdier Museum, fredede bygninger o. lign. 6. Større bygninger Større virksomheder og boligblokke hvor flere personer kan blive berørt. 7. Andre Mindre virksomheder, private boliger, private veje. Afløsning Ved længerevarende hændelser er man selv ansvarlig for afløsning i egen sektor. Materiel oversigt Kolding Brandvæsen 2 stk. katastrofepumper l/min 4 stk. pumper over l/min 4 stk. under l/m Slangetender med 800 meter slange 4 stk. Pumpetrailer med l/m 170 meter flodbarriere Diverse brandkøretøjer og pumper som til dels kan anvendes til opgaven.

15 Materialegården Smedegade 10, 6000 Kolding stk. fyldte sandsække Halvtag ved materiel. 2 stk. Lastbiler 2 stk. Rendegraver 4 stk. Ladbil 1 stk. Traktor Gudsø Birkemosevej 204, 7000 Fredericia tomme sandsække, i mini bigbags. o Kolding Brandvæsens nøgle til nøgleboks passer. (Nøgleboksen sidder på garagen mod syd) o Rendegraver er placeret i garagen med nøglen i. Kolding Spildevand Har ingen pumper. Andre ressourcer Sand Gennem vagthavende formand Vognmandsassistance Gennem vagthavende formand Afdækning i forbindelse med storm Falck abonnement. Vandskade på kommunens bygning Falck abonnement. Beredskabsstyrelsen Pumper og speciel materiel. Der er lavet aftale med Bilka, som gerne vil åbne op således at man kan få suppleret op af f.eks. forplejning, presenninger o.lign. Der tages kontakt gennem kontaktpersonerne til ABA via ISL

16 Kapitel 13: Afvarsling, afslutning og evaluering Det er vagtcentralen, som modtager denne melding, og som derefter er ansvarlig for at sende information som nedenfor. Ved afvarslinger af trin 1 og 2 sker dette gennem vagtcentralen til de sektorer, der er informeret og alarmeret. Afvarslinger af trin 3 sker fra vagtcentralen til indsatsleder, og efterfølgende beslutter indsatsleder hvornår opgaverne vurderet løst. Alle afvarslinger i trin 3 skal ske gennem pressen, således vi sikrer at borgerne bliver informeret. Evaluering Ved alle hændelser som har medført en trin 3 skal der efterfølgende ske en samlet evaluering mellem Drift administration, Drift udfører og Kolding Brandvæsen. Evt. ændringer i planen skal derefter tilrettes af Kolding Brandvæsen. Kolding Brandvæsen tager initiativ til fælles evaluering. Kapitel 14: Øvelse, vedligeholdelse og afprøvning Beredskabsplanen skal løbende tilrettes ved behov, og derfor skal der ske en vedligeholdelse af snitfladerne mellem aktørerne. Hvert år gennemføres en øvelse i form af dilemmaøvelse, en fuldscalaøvelse eller lignende. Kolding Brandvæsen tager initiativ til planlægning og gennemførelse af øvelserne. Ulige år lægger Driftsafdelingen lokaler og forplejning til øvelsen, og Kolding spildevand i lige år. Hver sektor afholder selv udgifter i forbindelse med øvelserne Der gennemføres en gang årligt en uvarslet øvelse i Trin 3.

17 Bilag 1 Vindstyrketabel Vindstyrke m/s Knob km/t Betegnelse På land 12 >32,6 >63 >117 Orkan Voldsomme ødelæggelser 11 28,5-32, Stærk storm Talrige ødelæggelser 10 24,5-28, Storm Træer rives op med rode, betydelige skader på huse 9 20,8-24, Stormende kuling Store grene knækkes - tagsten blæser ned 8 17,2-20, Hård kuling 7 13,9-17, Stiv kuling Kviste og grene brækkes af - besværligt at gå mod vinden Større træer bevæger sig - trættende at gå mod vinden 6 10,8-13, Hård vind Store grene bevæger sig 5 8,0-10, Frisk vind Små løvtræer svajer lidt 4 5,5-7, Jævn vind 3 3,4-5, Let vind Støv og papir løftes - kviste og mindre grene bevæger sig Blade og små kviste bevæger sig. Vimpler løftes 2 1,6-3, Svag vind Små blade bevæger sig 1 0,3-1, Næsten stille Røgen viser netop vindens retning 0 0,0-0,2 <1 <1 Stille Røg stiger lige op

18 Bilag 2 Radionetskitse Kommunes krisestyringsstab Indsatsleder Kolding Brandvæsen Vagtcentral Vejformand Vagt Kolding Spildevand Diverse holdledere

19

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 FØR: Forebyggende beredskab...

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Forslag til vinterhåndbog

Forslag til vinterhåndbog Forslag til vinterhåndbog 5.1 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lovgrundlag... 3 1.3 Internt samarbejde... 3 1.4 Eksternt samarbejde... 3 1.5 Kørebaner og stier/fortove... 4 2. ORGANISATION... 4 2.1

Læs mere

OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben

OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben Struktur for OPERATIV LEDELSE i Københavns brandvæsen Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben Version 4 5. november 2011 Indhold Denne rapport er et internt arbejdsdokument.

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flydende højhus tæt på at kæntre. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 9 November 2013. Foto: Mads Hansen.

BRANDVÆSEN. Flydende højhus tæt på at kæntre. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 9 November 2013. Foto: Mads Hansen. NR. 9 November 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flydende højhus tæt på at kæntre Foto: Mads Hansen Side 18-21 BRANDVÆSEN NR. 9 November 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Helsingør Kommune Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Projektledere: Chris Christensen og David Pepke Kvalitetssikring: Beredskabschef

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune August 2007 Karl Vogt-Nielsen, Pernille Hagedorn-Rasmussen og Inge Larsen CASA Evaluering af håndteringen

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 INDHOLD: side 1. ORIENTERING OM T.I.C. 1.1 T.I.C. - Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter. 3 2. ORGANISATION OG SAMARBEJDE 2.1 Organisation..

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

BRANDVÆSEN. Indsats mod klimaet. Hyllingeriis var et af mange hårdt ramte områder Foto: Stephan Mølvig, COWI Side 12-19

BRANDVÆSEN. Indsats mod klimaet. Hyllingeriis var et af mange hårdt ramte områder Foto: Stephan Mølvig, COWI Side 12-19 NR. 1 Februar 2014 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Indsats mod klimaet Hyllingeriis var et af mange hårdt ramte områder Foto: Stephan Mølvig, COWI Side 12-19 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere