Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen"

Transkript

1 Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm... 7 Kapitel 7: Kraftig Torden Snefygning - Kraftig sne Isslag... 8 Kapitel 8: Forhøjet vandstand... 9 Kapitel 9: Mødeafholdelse / mødefacilitet Kapitel 10: Håndtering af information Kapitel 11: Koordination af handling og ressourcer Kapitel 12: Operativ indsats Kapitel 13: Afvarsling, afslutning og evaluering Kapitel 14: Øvelse, vedligeholdelse og afprøvning Bilag 1 Vindstyrketabel Bilag 2 Radionetskitse... 18

2 Kapitel 1: Situation Varslinger fra DMI om ændret vejrsituation skal medføre at følgende instruks følges. Såfremt det er en risikomelding, skal der ikke ske en handling. Varslet modtages som SMS fra Beredskabsstyrelsen eller Politiet via mobil på IHM skærm. (Som ved frivillige, der svarer retur) Formålet med beredskabsplanen er at sikre kommunens funktion under ændringer i vejret, som kan påvirke driften af selve kommunen, på tværs af arbejdsopgaverne. Planen er udarbejdet og godkendt i samarbejde med følgende: Vej og Park By- og Udviklingsforvaltningen Drift By- og Udviklingsforvaltningen Kolding Spildevand Kolding Brandvæsen By- og Udviklingsforvaltningen I samråd med projektgruppen Klimatilpasningsplan for Kolding Kommune. Beredskabsplanen Klimatilpasning vedligeholdelse af Kolding Brandvæsen, og der er ajourføring hvert år i maj måned. Beredskabsplanen er tilgængelig for alle kommunens ansatte i en digital udgave på kommunens hjemmeside. Derudover skal følgende nøglepersoner/funktioner have tilsendt rettelser til papirudgaven ved ajourføring: Kolding Havn Vagtcentral Kolding Brandvæsen Kolding Spildevand Vej og Park Drift Kommunikationsafdelingen samt

3 Kapitel 2: Aktivering og drift Ved alle meldinger fra politiet, Beredskabsstyrelsen eller DMI skal vagtassistenten søge oplysninger på således korrekt information modtages. Ved tvivl skal vagtassistent straks kontakte vagthavende ISL Risikomelding En risikomelding udsendes som et forvarsel om farligt vejr. Risikomeldingen vil ofte blive efterfulgt af et varsel om farligt vejr når der er overblik over hvilke og hvor store områder der vil blive ramt. Aktive risikomelding vil blinke med orange på Der skal intet foretages ved en risikomelding Ved tvivl kontaktes indsatslederen. Varsling DMI udsender varsler for danske landområder om farligt vejr efter retningslinjer aftalt med beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet. Aktive varslinger vil blinke med rød på Ved varsling skal denne instruks følges. Læs yderligere på Sammensætning Bygger på princippet om sektoransvar, hvor hver enkel er ansvarlig for det de til daglig er ansvarlig for i egen sektor, og Kolding Brandvæsen kan støtte op ved behov og akutte situationer. Kolding Kommunes vagtcentral Overvåge højvandsalarm samt videregive alarmer Løbende opdatering af DMI prognosen og udmeldinger til hver sektor Kommunikation mellem samarbejdspartnere Vagthavende formand Ledelse af indsatsen i samarbejde med indsatslederen Sikre veje og stier Transport af større/tunge ting som sandsække, sand o. lign ved hjælp af lastbiler Indsatsleder Kolding Brandvæsen opkald gennem vagtcentralen Ledelse af den samlede indsats ved akutte hændelser Støtte op ved dagligdags hændelser Forplejning Kloakvagt - (Kolding Spildevand) Sikre egne systemer Den centrale kommunikations afdelingen Sikre korrekt information til borger, samarbejdspartner samt vejlede den operative stab. Andre kan inddrages til opgave løsning f.eks. hjemmeplejen, Tre-For o.lign.

4 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau Såfremt at man i egen sektor vurderer opgaven større end den aktuelle melding, kan hver enkelt sektor anmode vagtcentralen om et højere trin. Vagtcentralen skal derefter straks foretage disse alarmeringer/informationer. Ved tvivl, eller varsle i god tid skal indsatslederen beslutte hvornår der alarmeres. Informeres Alarmeres Trin 1 Trin 2 Opgaver i egen sektor, uden egentligt samarbejde med de andre. Møder hurtigst muligt på Nytorv 11, 6000 Kolding, hvor man i fællesskab løfter kommunens opgaver. Vagtcentralen skal slå alarmen fra i bygningen. Mødelokalet 0.1 i stueetagen benyttes. Vejrsituationen er ikke kritisk, med der skal gøres nogle forberedelser for at sikre sig, at de lavtliggende områder holdes fri for vand. Der skal desuden ske en orientering til samarbejdspartnere. Vejrsituationen kan nu være kritisk eller til fare for ejendomme og værdier. Der kan ske en operativ indsats på tværs af aktørerne for at sikre kommunens funktioner. Trin 3 Kritisk tilstand, og der skal løses mange opgaver på tværs for at sikre kommunens borgere og dens værdier. Det er ikke længere muligt at sikre alle steder, så en prioritering skal foretages. Der skal forventes indsats på over 1 døgn. Vagtcentralen aktiverer efter nedenstående, alt efter hvilket varsel, der er modtaget (Varslingskriterier bilag 1), i nedenstående rækkefølge: Såfremt der kommer en brandudrykning eller der sendes køretøjer fra kommunen eller samarbejdspartner ud til andre opgaver, skal vagtcentralen informere disse køretøjer om hvilket varsel der er i området. Dette skal ske indtil der er afvarslet. Indsatslederen beslutter i samråd med Beredskabschefen, om kommunens krisestyringsstab skal nedsættes.

5 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Trin 1 Regn mellem mm på 6 timer 1. Indsatsleder Informeres via mobil 2. Vagthavende formand Informeres via mobil 3. Kloakvagt Informeres via mobil 4. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger Trin 2 Regn mellem mm på 6 timer 5. Vagthavende formand Alarmeres via mobil Skal møde ind på Nytorv Kloakvagt Alarmeres via mobil Skal møde ind på Nytorv Indsatsleder Informeres via mobil 8. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger Trin 3 Skybrud og mere end 80 mm på 6 timer 9. Indsatsleder Alarmeres via pager til fremmøde på Nytorv straks, pga. skybrud/regn. 10. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv pga. skybrud/regn. 11. Kloakvagt Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv pga. skybrud/regn. 12. Tilkald en medarbejder fra Krisekommunikation til straks at møde på Nytorv 11 pga. Skybryd/regn. 13. Indsatsleder beslutter om følgende skal ske, således man kan påbegynde en forebyggende indsats. Alarmering af frivillige enheder Pionertjenesten og Kommunikationstjenesten med følgende tekst: Varslet regn/skybrud, mød i Smedegade og klargør til operativ indsats det kommende døgn. 14. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat.

6 Kapitel 5: Storm og orkan RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Trin 1 20,8-24,5 m/sek 1. Vejformand Informeres via mobil 2. Kloakvagt Informeres via mobil 3. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger Trin 2 24,5-28,5 m/sek 4. Indsatsleder Informeres via mobil 5. Vejformand Informeres via mobil 6. Kloakvagt Informeres via mobil 7. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger Trin 3 Mere end 28,5 m/sek 8. Indsatsleder Alarmeres via pager til fremmøde på Nytorv straks 9. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv 10. Kloakvagt Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv 11. Tilkald en medarbejder fra Krisekommunikation til straks at møde på Nytorv 11 pga. Storm og orkan. 12. Efter aftale med ISL - Alarmering af frivillige enheder Pionertjenesten og Kommunikationstjenesten med følgende tekst: Varslet orkan, mød i Smedegade og klargør til operativ indsats det kommende døgn. 13. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat.

7 Kapitel 6: Snestorm RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Trin 3 1. Indsatsleder Alarmeres via pager til fremmøde på Nytorv straks 2. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til straks at møde på Nytorv 3. Kloakvagt Informeres via mobil. 4. Tilkald en medarbejder fra Krisekommunikation til straks at møde på Nytorv 11 pga. Snestorm. 5. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat. Vagthavende indsatsleder beslutter om nedenstående skal iværksættes Kan ske efter anmodning fra vagthavende formand. 6. Alarmering af frivillige enheder Vinterberedskab og Kommunikationstjenesten med følgende tekst: Varslet snestorm, mød i Smedegade og klargør til operativ indsats det kommende døgn. 7. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat.

8 Kapitel 7: Kraftig Torden Snefygning - Kraftig sne Isslag RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Alle disse er altid vurderet i trin 1 1. Indsatsleder Informeres via mobil 2. Vagthavende formand Informeres via mobil 3. Kloakvagt Informeres via mobil 4. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger

9 Kapitel 8: Forhøjet vandstand RISIKOMELDINGER Ingen handling Se kap. 2 Ved alle trin skal nedenstående udføres for havnen: Teknikalarm 1 I tidsrummet fra på hverdage, varetages alle højvandsalarmer af havnens bemanding. Såfremt ventilen åbnes eller lukkes i dette tidsrum. Kolding havn Udenfor overstående tidsrum, varetages opgaven af vagtcentralen 1. Højvandsventil ved lystbådehavnen lukkes, via Securitas. (Ventilen betjenes af stor T-nøgle, placeret i Securitas aflåste skab på væggen ud for ventilen.) 2. For at lukke, drejes med uret, altså højre om, og ca. 30 omgange. Nedlukning Der er udpeget nogle risikoområder, bygget ud fra erfaringer. (Se bilag 4) I tidsrummet fra på hverdage, varetages alle højvandsalarmer af havnens bemanding. Såfremt ventilen åbnes eller lukkes, i dette tidsrum. Udenfor overstående tidsrum varetages opgaven af vagtcentralen. 3. Når vandstanden falder til 80 cm sendes Securitas til ovenstående ventil, som åbnes. (Drej mod uret, venstre om. Skal drejes til den ikke kan komme længere, og derefter ½ omgang tilbage for at den ikke sætter sig fast.) Kolding havn 4. Derefter skal Securitas køre til havnekontoret, og nulstille højvandsalarm med følgende procedurer: a. Indtaste kode en gang. b. Såfremt der stadig vises højvandsalarm, indtastes koden igen. Alarmen må ikke kvitteres væk fra IHM skærm før den er resat. Trin 1 Vandstand 80 odv. (over daglige vande) eller varslet over 100 odv. 5. Vagthavende formand Informeres via mobil 6. Kloakvagt Informeres via mobil 7. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger

10 Trin 2 Vandstand over 100 odv. eller varslet over 120 odv. 8. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til at møde på Nytorv, pga. trin 2 forhøjet vandstand. 9. Kloakvagt Alarmeres via mobil til at på møde Nytorv, pga. trin 2 forhøjet vandstand. 10. Informere vagthavende indsatsleder. 11. Krisekommunikation - Informere via mobil til Lars Svoger 12. Informere Falck vagtcentral. 13. Informere Havnevagten. 14. Informere kontaktpersoner for ABA K101, K130 og K Informere Marinehjemmeværnet. 16. Informere Charterbåden Frem. Trin 3 Vandstand over 120 odv. eller varslet over 130 odv. 17. Indsatsleder Alarmeres via pager til at møde på Nytorv, pga. Trin 3 forhøjet vandstand. 18. Vagthavende formand Alarmeres via mobil til at møde Nytorv, pga. Trin 3 forhøjet vandstand. 19. Kloakvagt Alarmeres via mobil til at møde på Nytorv, pga. trin 3 forhøjet vandstand. 20. Tilkald en medarbejder fra Krisekommunikation til straks at møde på Nytorv 11 pga. Storm og orkan. 21. Informere Falck vagtcentral. 22. Informere Havnevagten. 23. Informere kontaktpersoner for ABA K101, K130 og K Informere Marinehjemmeværnet. 25. Informere Charterbåden Frem. 26. Beredskabschefen Informeres via mobil, at planen er iværksat Er varslet mere end 140 odv. Skal følgende iværksættes efter indsatslederes ordre: 27. Alarmering af frivillige enheder Pionertjenesten og Kommunikationstjenesten med følgende tekst: Varslet forhøjet vandstand trin 4, mød i Smedegade og klargør til operativ indsats det kommende døgn.

11 Kapitel 9: Mødeafholdelse / mødefacilitet Der afholdes fællesmøde ved alarmering af mere end 1 part, og beslutningerne skal føres i loggen og i indsatslederrapporten. Mødet afholdes som udgangspunkt i mødelokale 0.1 og tilhørende lokaler, der ligeledes kan fungere som stabsrum ved længerevarende indsatser. (Det skal reserveres i Outlook) Adgangsforhold til Nytorv skal ske via hovedindgangen, hvor der er dørtelefon til vagtcentralen, såfremt at man ikke har adgang via adgangskort. Såfremt at der ikke er strøm på bygningen, kan nøglebokse til bygnings ABA anvendes. Tyverialarmen skal kobles fra, dette sker på sammen måde som ved vagtskifte for vagtcentralassistenterne. Se mere i den generelle Beredskabsplan.

12 Kapitel 10: Håndtering af information Situationsbillede Vagtcentralen skal løbende opdatere situationsbilledet fra DMI og nyhederne, og føre disse informationer i loggen. Ved afvarsling skal vagtcentralen orientere de alarmerede. Log Vagtcentralen fører log over hændelserne. Det er vigtigt, at hver enkelt sektor melder tilbage til vagtcentralen, således at der kan laves et samlet situationsbillede på vagtcentralen. Som udgangspunkt skal C3 anvendes til log. Opgaveliste Hver opgave skal have sin egen Opgaveseddel således man lettere kan foretage en systematisk prioritering af opgaverne, og bedre dokumentation efterfølgende.

13 Kapitel 11: Koordination af handling og ressourcer Krisekommunikation Medarbejder fra kommunikationsafdelingen er ansvarlig for den eksterne og interne kommunikation fra staben. De sociale medier skal anvendes og kontrolleres løbende. ISL Ved kommunikationsafdelingens fravær skal alt kommunikation gå gennem vaghavende indsatsleder. Intern kommunikation Trin 1-2 foregår kommunikation via alm. telefon. Trin 3 udleverer Kolding Brandvæsen SINE terminaler, således at kommunikationen kan ske hurtigt. Disse bliver udleveret fra kommunikationsvognen, og indsatslederen skal have skadestedssæt fra politiet. (Radionetskitse bilag 3) Ved flere samtidige hændelser skal ledelsen sikre sig at opgaverne kommer korrekt ind i staben, og her kan bilag i Beredskabsplanen anvendes. ISL LBS og DCKS Skal løbes opdateres om hændelser i Kolding kommune. De skal have samme orienteret tilsendt i faste tidsinterval. Orienteringen udarbejdes af rep. Fra kommunikationsafdelingen, og godkendes af vagthavende indsatsleder inden afsendelse.

14 Kapitel 12: Operativ indsats For at sikre en hurtigt og tværfaglig indsats, anbefales det ikke at vagthavende leder forlader staben. Der skal i stedet arbejdes med at indkalde vagtfri leder til løsning af operative opgaver. Prioritering Alt efter hvilket trin man er på, skal der forventes, at der til tider skal ske en prioritering af, hvilken opgave man vælger at løse frem for andre. Dette er især gældende for trin 3. Staben opgave er at være forudseende, således at man kan forebygge oversvømmelserne. Dette sker ved at forebygge vha. de udarbejdet instrukser i sag i Acadre 14/ Det er indsatslederens ansvar at prioritere, i samråd med andre samarbejdspartnere. Prioriteringen skal ske efter nedenstående princip/rækkefølge: 1. Fare for mennesker Jo flere mennesker, jo større indsats. 2. Fare for dyr Jo flere dyr, jo større indsats. 3. Dagligdags funktion for at holde kommunen kørende Rådhus, forvaltninger, kommunale veje, plejehjem, børnehaver, skoler, haller o. lign. 4. Miljømæssige farer Større oplag af kemikalier o. lign. der evt. ville kunne true omgivelserne ved større hændelser. (Såfremt der er fare for mennesker og dyr 1/2 prioritet.) 5. Kulturelle værdier Museum, fredede bygninger o. lign. 6. Større bygninger Større virksomheder og boligblokke hvor flere personer kan blive berørt. 7. Andre Mindre virksomheder, private boliger, private veje. Afløsning Ved længerevarende hændelser er man selv ansvarlig for afløsning i egen sektor. Materiel oversigt Kolding Brandvæsen 2 stk. katastrofepumper l/min 4 stk. pumper over l/min 4 stk. under l/m Slangetender med 800 meter slange 4 stk. Pumpetrailer med l/m 170 meter flodbarriere Diverse brandkøretøjer og pumper som til dels kan anvendes til opgaven.

15 Materialegården Smedegade 10, 6000 Kolding stk. fyldte sandsække Halvtag ved materiel. 2 stk. Lastbiler 2 stk. Rendegraver 4 stk. Ladbil 1 stk. Traktor Gudsø Birkemosevej 204, 7000 Fredericia tomme sandsække, i mini bigbags. o Kolding Brandvæsens nøgle til nøgleboks passer. (Nøgleboksen sidder på garagen mod syd) o Rendegraver er placeret i garagen med nøglen i. Kolding Spildevand Har ingen pumper. Andre ressourcer Sand Gennem vagthavende formand Vognmandsassistance Gennem vagthavende formand Afdækning i forbindelse med storm Falck abonnement. Vandskade på kommunens bygning Falck abonnement. Beredskabsstyrelsen Pumper og speciel materiel. Der er lavet aftale med Bilka, som gerne vil åbne op således at man kan få suppleret op af f.eks. forplejning, presenninger o.lign. Der tages kontakt gennem kontaktpersonerne til ABA via ISL

16 Kapitel 13: Afvarsling, afslutning og evaluering Det er vagtcentralen, som modtager denne melding, og som derefter er ansvarlig for at sende information som nedenfor. Ved afvarslinger af trin 1 og 2 sker dette gennem vagtcentralen til de sektorer, der er informeret og alarmeret. Afvarslinger af trin 3 sker fra vagtcentralen til indsatsleder, og efterfølgende beslutter indsatsleder hvornår opgaverne vurderet løst. Alle afvarslinger i trin 3 skal ske gennem pressen, således vi sikrer at borgerne bliver informeret. Evaluering Ved alle hændelser som har medført en trin 3 skal der efterfølgende ske en samlet evaluering mellem Drift administration, Drift udfører og Kolding Brandvæsen. Evt. ændringer i planen skal derefter tilrettes af Kolding Brandvæsen. Kolding Brandvæsen tager initiativ til fælles evaluering. Kapitel 14: Øvelse, vedligeholdelse og afprøvning Beredskabsplanen skal løbende tilrettes ved behov, og derfor skal der ske en vedligeholdelse af snitfladerne mellem aktørerne. Hvert år gennemføres en øvelse i form af dilemmaøvelse, en fuldscalaøvelse eller lignende. Kolding Brandvæsen tager initiativ til planlægning og gennemførelse af øvelserne. Ulige år lægger Driftsafdelingen lokaler og forplejning til øvelsen, og Kolding spildevand i lige år. Hver sektor afholder selv udgifter i forbindelse med øvelserne Der gennemføres en gang årligt en uvarslet øvelse i Trin 3.

17 Bilag 1 Vindstyrketabel Vindstyrke m/s Knob km/t Betegnelse På land 12 >32,6 >63 >117 Orkan Voldsomme ødelæggelser 11 28,5-32, Stærk storm Talrige ødelæggelser 10 24,5-28, Storm Træer rives op med rode, betydelige skader på huse 9 20,8-24, Stormende kuling Store grene knækkes - tagsten blæser ned 8 17,2-20, Hård kuling 7 13,9-17, Stiv kuling Kviste og grene brækkes af - besværligt at gå mod vinden Større træer bevæger sig - trættende at gå mod vinden 6 10,8-13, Hård vind Store grene bevæger sig 5 8,0-10, Frisk vind Små løvtræer svajer lidt 4 5,5-7, Jævn vind 3 3,4-5, Let vind Støv og papir løftes - kviste og mindre grene bevæger sig Blade og små kviste bevæger sig. Vimpler løftes 2 1,6-3, Svag vind Små blade bevæger sig 1 0,3-1, Næsten stille Røgen viser netop vindens retning 0 0,0-0,2 <1 <1 Stille Røg stiger lige op

18 Bilag 2 Radionetskitse Kommunes krisestyringsstab Indsatsleder Kolding Brandvæsen Vagtcentral Vejformand Vagt Kolding Spildevand Diverse holdledere

19

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 FØR: Forebyggende beredskab...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Jakob Larsen og Lars Hviid, Aarhus Brandvæsen Mogens Bjørn Nielsen og Lone Mossin, Kontekst: Byens vand er en

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Helsingør Kommune Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Projektledere: Chris Christensen og David Pepke Kvalitetssikring: Beredskabschef

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Evakueringsplan. for Lindegårdsskolen. ved stærk storm eller orkan

Evakueringsplan. for Lindegårdsskolen. ved stærk storm eller orkan Evakueringsplan for Lindegårdsskolen ved stærk storm eller orkan Senest revideret 20. februar 2007/CH 1 Baggrund Denne plan er udarbejdet som følge af risikoen for, at der opstår konstruktionssvigt på

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen September 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces..

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. 20000 m², Åbent 56 h/uge, 520 000 besøgende / år. Brand, Vand & Storm, Værdiredning,

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS ansvarsfordeling og organisering Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Generel info vedrørende stormskader

Generel info vedrørende stormskader Generel info vedrørende stormskader Hvad er definitionen på en storm ifølge DMI Stormende kuling Vindhastigheder på mellem 75-88 km/t og 20,8-24,4 m/s. Store grene brækkes af, og tagsten falder ned. Høje

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Der var engang i 1872 Storm surge flood of 13 November 1872 in Denmark In Rødby and

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

c7~ . Et kodeord, som du skal bruge til afmelding af eventuelle alarmsignaler. Peter Christensen Mariehøj 33 2970 Hørsholm 8.

c7~ . Et kodeord, som du skal bruge til afmelding af eventuelle alarmsignaler. Peter Christensen Mariehøj 33 2970 Hørsholm 8. c7~ Group 4 Securicor Mariehøj 33 2970 Hørsholm G4S Security Serviæs AIS K-2620 Albertslund Tlf. 43 86 50 00 Fax 43 62 27 21 www.g4s.dk 8. juni 2007 Anlægsnummer: 450 343966 rdrenummer: 455 338966 Tak

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Beredskabsplan. - for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne

Beredskabsplan. - for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne Beredskabsplan - for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne og Teknik, december 2009 BEREDSKABSPLAN for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne Indholdsfortegnelse Afsnit : Side

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

CareSupply. - der står teknisk viden bag navnet. CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt

CareSupply. - der står teknisk viden bag navnet. CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt CareSupply Vagtcentralen, yder professionel nødkaldsbetjening 24 timer i døgnet, året rundt CareSupply Vagtcentralen er en gennemprøvet og sikker måde

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse. Øvelsesforum, maj 2015

Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse. Øvelsesforum, maj 2015 Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse Øvelsesforum, maj 2015 Uddannelsescyklus: Den strategiske beredskabsstab i KBHV har besluttet følgende uddannelsesforløb i forhold til det tværfaglige samarbejde:

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE?

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? Teknologisk Institut Onsdag den 11. september 2013 By, Kultur og Miljø VAND & KLIMATILPASNING Statslige udmeldinger Krav om klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Envinamøde om landbrugstilsyn

Envinamøde om landbrugstilsyn Envinamøde om landbrugstilsyn Samarbejde mellem miljøvagt og indsatsleder/kommunale miljøsagsbehandlere 19. juni 2014 Lene Thomsen, Horsens Kommune lt@horsens.dk; 76292508 Tommy Krogh Abrahamsen, Horsens

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan.

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan. Journal nr.: Infonet-DokID140981 Dato: 03.12.2013 Udarbejdet af: Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg E-mail: Psyk.Svendborg@rsyd.dk Telefon: 63202323 Afdelingens supplerende information til

Læs mere

Beredskabsstyrelsen. Vejledning for tilmelding til Beredskabsstyrelsens SMS-varsling af døve og hørehæmmede

Beredskabsstyrelsen. Vejledning for tilmelding til Beredskabsstyrelsens SMS-varsling af døve og hørehæmmede Beredskabsstyrelsen Vejledning for tilmelding til Beredskabsstyrelsens SMS-varsling af døve og hørehæmmede Om SMS-varslingen De, som er tilmeldt ordningen, vil få tilsendt en sms-besked, når politiet f.eks.

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

ERFA-møder om LAR og ekstremregn

ERFA-møder om LAR og ekstremregn ERFA-møder om LAR og ekstremregn 1 1 Agenda Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL s Jens B. Hansen, kredskonsulent Lokal afledning af regnvand Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger BYGNINGSSKADESERVICE (Dækningskode 0701-0703, 0801-0803) Én enhed svarer til en erhvervsbygning/et erhvervslejemål dog højst op til 1.000 m2 pr. enhed. 2. Skadeservice 2.1. Abonnementet omfatter skadeservice

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere