Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use."

Transkript

1 Sony Ericsson Spiro Brugervejledning

2 Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del dit liv i billeder. Eller hvorfor ikke gå online og få de seneste opdateringer? Telefonen er din nøgle til en hel verden. Og den ligger lige rundt om hjørnet. Start med denne brugervejledning, og tag med os online, så du får det hele med. Musik, spil, programmer, opdateringer, ting, du kan overføre, support og meget mere. Alt på ét sted: 2

3 Introduktion SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du kan få fra netværksoperatøren, indeholder oplysninger om dit abonnement. Du skal altid slukke telefonen og frakoble opladeren og batteriet (hvis det er isat), inden du isætter eller fjerner SIM-kortet. PIN-kode Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester og funktioner i telefonen. PIN-koden leveres af netoperatøren. Hvert ciffer i PINkoden vises som *, medmindre koden begynder med cifrene i et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan få vist og ringe til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Se SIM-kortlås på side 35. 3

4 Sådan isættes SIM-kortet 1 Fjern batteridækslet. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad. 4

5 Sådan isættes batteriet 1 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad, og stikkene vender mod hinanden. 2 Skub batteridækslet på plads, og lås det. Sådan tændes telefonen Sådan tændes telefonen 1 Tryk på og hold nede. 2 Åbn skyderen, og indtast PIN-koden, hvis du bliver bedt om det. 3 Vælg OK. 4 Vælg et sprog. 5

6 5 Vælg Ja, hvis du vil bruge opsætningsguiden. Hvis du taster forkert, når du angiver din PIN-kode, skal du trykke på for at slette tallene fra skærmen. Standby Når du har tændt telefonen og indtastet din PIN-kode, vises netoperatørens navn. Dette skærmbillede kaldes standby. Nu er telefonen klar til brug. Sådan slukker du telefonen Tryk på og hold nede. Vend tilbage til standby, før du slukker telefonen. Hukommelseskort Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt. Telefonen understøtter et microsd -hukommelseskort, der giver telefonen mere lagerplads. Denne type kort kan også bruges som en transportabel hukommelse til andre kompatible enheder. Du kan flytte indhold mellem et hukommelseskort og telefonens hukommelse. 6

7 Sådan isættes et hukommelseskort Tag batteridækslet af, og isæt hukommelseskortet med de guldfarvede kontakter nedad. Sådan tages et hukommelseskort ud Fjern batteridækslet, og skub til hukommelseskortet for at tage det ud. 7

8 Telefonoversigt 1 Højttaler 2 Skærm 3 Stik til oplader og USBkabel 4 Valgtaster 5 Opkaldstast 6 Genvejstast 7 Navigeringstast, Walkman afspillerens, TrackID * 8 Slut-tast, afbrydertast 9 C-tast (Slet) 10 Lydløs-tast

9 11 Stik til håndfri 12 Kameraobjektiv 13 Volumentast 14 Højttaler *Genvejstasten TrackID er muligvis ikke tilgængelig på din telefon. 9

10 Skærmikoner Disse ikoner kan vises på skærmen. Ikon Beskrivelse Mistede opkald Håndfrit udstyr tilsluttet. Igangværende opkald SMS modtaget MMS modtaget Ordbogsforslag er aktiveret Telefonen er indstillet til lydløs Radioen spiller Alarm aktiveret Bluetooth -funktionen er aktiveret 10

11 Sådan oplades batteriet Sæt opladerens stik i telefonen, så strømsymbolet på opladeren vender opad. Det tager ca. 2.5 timer at oplade batteriet helt. Du kan stadig bruge telefonen, mens den oplades. Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Det kan tage et par minutter, før batteriikonet vises på skærmen. Batteriet vil starte med at aflade lidt efter at den er fuldt opladet og derefter oplades igen efter nogen tid. Dette 11

12 forlænger batteriets levetid og kan bevirke at opladningsstatus vises under 100 procent. 12

13 Menuoversigt PlayNow Kamera Alarmer Opkald** Alle, Besvarede, Udgående opkald, Mistede Internet Meddelelser Skriv ny, Indbakke/ Samtaler, Meddelelser, Ring til talemedd. Kontakter Organizer Filhåndtering**, Programmer, Lygte, Kalender, Opgaver, Noter, Timer, Stopur, Regnemaskine Underholdning Onlinetjenester*, PlayNow, Radio, Spil, TrackID, Optag lyd Medier WALKMAN Indstillinger** Generelt, Lyde og alarmer, Visning, Opkald, Forbindelser * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Du kan bruge navigeringstasten til at bladre mellem faner i undermenuer. 13

14 Navigering Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Sådan får du adgang til hovedmenuen Tryk på midterste valgtast, når Menu vises på skærmen. Tryk på afbrydertasten, hvis Menu ikke vises på skærmen. Tryk derefter på den midterste valgtast. Sådan navigeres i telefonmenuerne 1 Tryk på den midterste valgtast for at vælge Menu. 2 Tryk navigeringstasten op, ned, til venstre eller højre for at flytte gennem menuerne. Sådan vælger du et element Gå til elementet, og tryk på den midterste valgstast Sådan skiftes der mellem faner Tryk på navigeringstasten til venstre eller højre. Sådan går du et niveau tilbage i en menu Vælg Tilbage. 14

15 Sådan afsluttes en funktion Tryk på. Sådan vender du tilbage til standby Tryk på. Sådan slettes et element Gå til elementet, og tryk på. Genveje Du kan bruge navigeringstasterne fra standby eller bruge genvejsmenuen til hurtigt at få adgang til bestemte funktioner. Sådan bruges navigeringstastgenveje Tryk navigeringstasten op, ned, til venstre eller højre for at gå direkte til en funktion. Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Genveje. WALKMAN-genvejen kan ikke ændres. Sådan åbnes genvejsmenuen Tryk på. Sådan tilføjer du en genvej 1 Tryk på. 2 Gå til Ny genvej, og vælg Tilføj. Sådan slettes eller flyttes en genvej 1 Tryk på. 2 Gå til en genvej, og vælg Indstill. 3 Vælg en indstilling. 15

16 Således tændes og slukkes lyden Tryk på og hold nede. Indtastning af tekst Du kan bruge multitap eller Zi til indtastning af tekst. Ved Zi-tekstindtastning anvendes en indbygget ordbog. Hvis du bruger Zi-tekstindtastning, skal du kun trykke én gang på hver tast. Fortsæt med at skrive et ord, selvom det ser ud til at være forkert. Sådan indtastes tekst vha. Zi-tekstindtastning 1 Hvis du f.eks. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på,,,. 2 Du har nu flere valgmuligheder: Hvis det viste ord er det ord, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Tryk på navigeringstasten til højre for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke op eller ned på navigeringstasten eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Hvis du vil indtaste punktum eller komma, skal du trykke på og derefter på navigeringstasten for at rulle til den ønskede tegnsætning. Sådan indtaster du tekst med flere tastetryk Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indtaste tegnsætningstegn. 16

17 Sådan bruges genveje og taster ved indtastning af tekst Tryk på og hold nede for at skifte inputmetode for tekst. Tryk på og hold nede for at skifte skrivesprog. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver og tal. Tryk på for at slette tegn. Tryk på og hold nede for at slette et helt ord. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Sådan føjes et ord til ordbogen 1 Vælg Indstill. > Stav ord, mens du indtaster tekst vha. Zi-tekstindtastning. 2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg Gem. Opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et netområde. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Tryk på. Du kan foretage opkald til numre på Kontakter og opkaldsliste. Se Kontakter på side 19 og Opkaldsliste på side 18. Sådan afsluttes et opkald Tryk på. Sådan besvarer du et opkald Tryk på. 17

18 Sådan afviser du et opkald Tryk på. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk volumentasten op eller ned. Sådan deaktiveres ringesignalet, uden at et opkald besvares Tryk volumentasten op eller ned. Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Vælg Højt.Til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan foretages et internationalt opkald 1 Tryk på, og hold den nede, indtil et "+"-tegn vises. 2 Tast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på. 2 Gå til et navn eller et nummer, og tryk på. Sådan slettes opkaldslisten 1 Tryk på. 2 Vælg Indstill. > Slet alle under fanen Alle. 3 Vælg Ja for at bekræfte. 18

19 Nødopkald Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 eller 911. Du kan normalt bruge disse numre til nødopkald i alle lande, uden at SIMkortet er isat, hvis du er inden for et nets rækkevidde. Sådan foretager du et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer), og tryk på. I nogle lande bruges der muligvis andre lokale nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt disse numre på SIM-kortet. Kontakter Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under Kontakter. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Sådan tilføjer du en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. 3 Indtast navnet, og vælg OK. 4 Gå til Nyt nummer:, og vælg Tilføj. 5 Indtast nummeret, og vælg OK. 6 Vælg en nummerindstilling. 7 Skift mellem fanerne, og tilføj oplysninger i felterne. 8 Vælg Gem. Sådan redigeres en telefonkontakt 1 Vælg Kontakter. 2 Gå til en kontakt, og vælg Indstill. > Rediger kontakt. 19

20 3 Rul mellem fanerne, rediger oplysningerne, og vælg Gem. Opkald til kontakter Sådan foretager du et opkald vha. Smartsøgning 1 Tryk på for at indtaste en række (mindst to) cifre. Alle de poster, som begynder med de indtastede cifre eller bogstaver, vises på en liste. 2 Rul til et navn eller et telefonnummer, og tryk på opkaldstasten. Sådan aktiverer eller deaktiverer du Smartsøgning 1 Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Smartsøgning. 2 Vælg en indstilling. Meddelelser SMS'er Du skal have et gyldigt servicecenternummer i din telefon. Du modtager nummeret fra din tjenesteyder, og det gemmes på SIM-kortet. Du skal muligvis indtaste nummeret selv. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > Meddelelse. 2 Skriv meddelelsen, og vælg Fortsætte. Vælg Opslag i Kontakter eller Indtast telefonnr. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Sådan viser du en modtaget SMS Når Fra: SMS modtaget Læs nu? vises, skal du vælge Ja. 20

21 Sådan får du vist meddelelser fra indbakken 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke. 2 Gå til en meddelelse, og vælg Vis. MMS MMS'er kan indeholde tekst, billeder, lyd og vedhæftede filer. De sendes via MMS (Multimedia Messaging Service MMS) til en mobiltelefon. Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon for at kunne bruge MMS'er. Se Internet på side 32. Du skal angive en MMS-profil og adressen på din meddelelsesserver. Hvis du ikke har en MMS-profil eller meddelelsesserver, kan du hente alle indstillingerne fra netoperatøren eller på Sådan sender du en MMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > Meddelelse. 2 Indsæt tekst. Tryk navigeringstasten ned, rul derefter ved at trykke navigeringstasten til venstre eller højre, og markér et element, hvis du vil føje elementer til meddelelsen. 3 Markér Indstill. > Vis for at få vist MMS'en, inden du sender den. 4 Vælg Fortsætte, når meddelelsen er klar. 5 Vælg Opslag i Kontakter, og vælg en modtager. 6 Vælg Send. Du kan kun sende MMS, hvis både den telefon, der sender og den, der modtager har et abonnement der understøtter MMS. 21

22 Samtaler Du kan vælge, om du vil have dine meddelelser vist i Samtaler eller Indbakke. En meddelelsessamtale viser alle meddelelser mellem dig og en af dine kontakter. Sådan sendes en meddelelse fra Samtaler 1 Vælg Menu > Meddelelser. 2 Vælg Samtaler eller vælgindbakke > fanen Samtaler. 3 Vælg en samtale. 4 Skriv en meddelelse, og vælg Send. Sådan får du vist meddelelser i Samtaler Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke > fanen Samtaler og vælg en Samtale. Vælg Menu > Meddelelser > Samtaler og vælg en Samtale. Walkman Sådan afspiller du musik 1 Tryk på, og vælg Indstill. > Min musik. 2 Få melodierne vist efter kunstner, album, nummer eller afspilningsliste. Gå til et punkt, og vælg Vælg for at åbne den. 3 Gå til et nummer, og vælg Afspil. Sådan stoppes musikafspilningen Tryk på, mens nummeret spiller. 22

23 Overførsel af musik Du kan overføre musik fra computeren til telefonens hukommelse eller hukommelseskort. Der er to måder at forbinde telefonen til en computer på: via et USB-kabel via en trådløs forbindelse med Bluetooth -teknologi Du kan trække og slippe filer mellem telefonen eller hukommelseskortet og en computer i Microsoft Windows Stifinder. Der er flere oplysninger om overførsel af filer til telefonen ved at gå til Du skal muligvis købe et USB-kabel særskilt. Sådan sluttes telefonen til en computer vha. et USB-kabel 1 Sørg for, at din telefon er tændt. 2 Sæt USB-kablet i computeren og telefonen. 3 Telefon: vælg Masselager. 4 Computer: Vent på, at driverne bliver installeret (dette sker automatisk). Den første gang, du forbinder din telefon til computeren, kan det være nødvendigt at identificere og navngive telefonen. Sådan overføres filer i masselagertilstand via et USB-kabel Tag ikke USB-kablet ud af telefonen eller computeren under overførslen, da det kan beskadige hukommelseskortet og telefonens hukommelse. Du kan ikke få de overførte filer vist i telefonen, før USBkablet er taget ud af telefonen. 1 Sæt USB-kablet i computeren og telefonen. 2 Telefon: Vælg Masselager. 23

24 3 Computer: Vent, indtil telefonens hukommelse og hukommelseskortet vises som eksterne diske i Microsoft Windows Stifinder. 4 Computer: Dobbeltklik på ikonet Denne computer på computerens skrivebord. 5 Computer: Hvis du ønsker at få vist mapperne i telefonens hukommelse og på hukommelseskortet, skal du dobbeltklikke på det ikon, der repræsenterer din telefon. 6 Computer: Kopier og indsæt din fil, eller træk og slip den til en mappe på din computer, i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. 7 Højreklik på ikonet for den flytbare disk i Windows Stifinder, og vælg Skub ud ud for at tage USB-kablet ud på en sikker måde. Afspilningslister Du kan oprette afspilningslister for at organisere dine musikfiler. Sådan oprettes en afspilningsliste 1 Tryk på, og vælg Indstill. > Min musik > Afspil.lister > Ny afspilningsliste. 2 Indtast et navn, og vælg OK. 3 Gå til et nummer, og vælg Marker. 4 Vælg Tilføj for at føje nummeret til afspilningslisten. Gentag trin 3 og 4 for at tilføje flere numre. Sådan føjes der numre til en afspilningsliste 1 Tryk på, og vælg Indstill. > Min musik > Afsp.lister. 2 Åbn en afspilningsliste, og vælg Indstill. > Tilføj medie. 24

25 3 Markér det ønskede nummer, og vælgtilføj. Du kan også føje alle numrene i en mappe til en afspilningsliste ved at markere mappen og derefter vælge Indstill. > Tilføj. Sådan fjernes numre fra en afspilningsliste 1 Tryk på, og vælg Indstill. > Min musik > Afsp.lister. 2 Åbn en afspilningsliste, og gå til et nummer. 3 Tryk på, og vælg Ja. Sådan betjenes Walkman -afspilleren Tryk på for at åbne Walkman -afspilleren. Tryk på for at afspille eller stoppe den aktuelle musikfil. Tryk på for at gå til næste musikfil. Tryk på for at gå til forrige musikfil. Tryk på eller, og hold den nede, for at spole hurtigt frem eller tilbage. Tryk på navigeringstasten op eller ned for at få vist eller bladre i filer på den aktuelle afspilningsliste. Tryk volumentasten op eller ned for at ændre lydstyrken. Vælg Tilbage for at minimere Walkman -afspilleren under afspilning. 25

26 TrackID TrackID er en tjeneste, der anvendes til genkendelse af musik. Du kan søge efter titlen, kunstneren og albumnavnet for et nummer, der afspilles via en højttaler eller i radioen. Telefonen skal have de rigtige Java -software og internetindstillinger for at kunne bruge denne funktion. Se Internet på side 32. Kontakt tjenesteyderen for at få oplysninger om priser. Sådan søger du efter oplysninger om et nummer Vælg Menu > Underholdning > TrackID > Start, mens du hører et nummer gennem en højttaler. Vælg Indstill. > TrackID fra radiovisningen, mens du hører et nummer i telefonens radio. PlayNow Når du åbner PlayNow, får du adgang til PlayNow, hvor du kan hente musik, spil, ringesignaler, temaer og baggrundsbilleder. Du kan få forhåndsvist eller høre indholdet, inden køb og overførsel til telefonen. Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Hvis du vil have flere funktioner, kan du besøge webshoppen PlayNow på som du får adgang til via en computer. Du kan få yderligere oplysninger ved at gå til og læse PlayNow Feature guide. 26

27 Du kan få adgang til PlayNow på to måder: Vælg Menu > PlayNow fra standby. Gå til Videoafspiller Du kan få vist og håndtere videoklip i telefonen. Sådan vises et videoklip 1 Vælg Menu > Medier > Video. 2 Gå til et videoklip, og vælg Afspil. Radio Du kan høre radio på telefonen ved at oprette forbindelse fra telefonen til en håndfri enhed. Håndfri virker som antenne. 27

28 På nogle markeder skal du købe håndfri separat. Brug ikke telefonen som radio på steder, hvor det er forbudt. Sådan tændes radioen 1 Slut håndfrit udstyr til telefonen. 2 Vælg Menu > Underholdning > Radio. Sådan søges automatisk efter kanaler Vælg Søg, mens radioen spiller. Sådan søges manuelt efter kanaler Tryk navigeringstasten til højre eller venstre, mens radio spiller. 28

29 Billedbehandling Kamera og videooptager Du kan tage fotos og optage videoklip, som du kan vise, gemme eller sende. Fotos og videoklip gemmes automatisk i telefonens hukommelse. Du kan gemme fotos og videoklip på et hukommelseskort ved at vælge Kamera > Indstill. > Gem på > Hukommelseskort. Sådan tages et foto 1 Vælg Kamera og tryk på navigeringstasten til venstre for at skifte til. 2 Vælg Tag bill. Fotoet gemmes automatisk i JPEGformat. Støt telefonen, eller brug selvudløseren for at undgå slørede fotos. Sådan ændres kameraindstillinger 1 Vælg Kamera > Indstill. 2 Vælg et punkt, og rediger de relevante indstilling. Sådan sender du et foto, du har gemt 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum. 2 Gå til et foto, og vælg Indstill. > Send. 3 Vælg en indstilling. Se Sådan sendes et element ved hjælp af Bluetooth -funktionen på side 32. Se Sådan sender du en MMS på side

30 Sådan optages et videoklip 1 Vælg Kamera og tryk på navigeringstasten til højre for at skifte til. 2 Vælg Optag for at starte optagelsen. 3 Vælg Stop for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk. Optag ikke med en kraftig lyskilde i baggrunden. Sådan vises videoklip 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Videoer. 2 Gå til et videoklip, og vælg Afspil. Overførsel af fotos og videoklip Du kan bruge trådløs Bluetooth -teknologi og USB-kablet til at overføre fotos og videoklip mellem en computer og telefonen. Der findes flere oplysninger under Trådløs Bluetooth -teknologi på side 30 og Sådan overføres filer i masselagertilstand via et USB-kabel på side 23. Trådløs Bluetooth -teknologi Trådløs Bluetooth -teknologi gør det lettere at oprette forbindelse til andre Bluetooth -enheder, f.eks. et Bluetooth -headset. Du kan oprette forbindelse til flere enheder på samme tid eller udveksle objekter. Ved Bluetooth -kommunikation anbefales en afstand på højst 10 meter (33 fod). 30

31 Sådan aktiveres Bluetooth -funktionen Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Aktiver. Det er ikke tilladt at bruge trådløs Bluetooth teknologi i alle lande. Sådan viser eller skjuler du din telefon Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Synlighed > Vis telefon eller Skjul telefon. Hvis du vælger Skjul telefon, kan andre enheder ikke identificere din telefon ved hjælp af trådløs Bluetooth -teknologi. Sådan parres telefonen med en enhed 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Mine enheder > Ny enhed for at søge efter tilgængelige enheder. 2 Vælg en enhed på listen. 3 Indtast om nødvendigt en passcode. Kontroller, at Bluetooth -funktionen er aktiveret, og Bluetooth -synligheden er indstillet til Vis telefon på den enhed, du vil parre telefonen med. Sådan parrer du telefonen med en håndfri Bluetooth enhed 1 Vælg Menu > Indstillinger. 2 Tryk navigeringstasten for at rulle til fanen Forbindelser og vælg Bluetooth > Håndfri > Min håndfri > Ny håndfri enhed. 31

32 Sådan modtages et objekt 1 Aktivér Bluetooth -funktionen, og indstil Synlighed til Vis telefon. 2 Følg vejledningen, der vises, når du modtager et element. Sådan sendes et element ved hjælp af Bluetooth funktionen 1 Vælg f.eks. Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum. 2 Gå til et element, og vælg Indstill. > Send > Via Bluetooth. Internet Din telefon skal være konfigureret med de rigtige internetindstillinger. Hvis telefonen ikke har indstillingen kan du gå til eller spørg efter flere oplysninger hos tjenesteyderen. Sørg for, at du har et telefonabonnement, der understøtter datatransmission. Sådan vælger du en internetprofil 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Internetindstillinger > Internetprofiler > Opret forbindelse via:. 2 Vælg en konto. Sådan starter du browsing 1 Vælg Menu > Internet > Indstill. > Gå til. 2 Vælg en indstilling. 32

33 Sådan afsluttes browseren Tryk på under browsing. Flere funktioner Filhåndtering Du kan håndtere filer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort. Du kan oprette undermapper, hvori du kan gemme dine filer. Sådan får du vist oplysninger om en fil 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering. 2 Vælg filen fra en mappen, og vælg Indstill. > Oplysninger. Sådan kopieres eller flyttes en fil i filhåndtering 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering. 2 Find en fil i mappen, og vælg Indstill. > Håndter fil. 3 Vælg Kopier eller Flyt. Sådan får du hukommelsesstatus vist Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Indstill. > Hukomm.status. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarertjeneste, kan de, der ringer op, lægge en talemeddelelse, hvis du ikke besvarer opkaldet. Sådan indtaster du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Meddelelser > Indstillinger > Talemeddelelsesnr. 33

34 2 Indtast talemeddelelsesnummeret, som du har fået oplyst hos din tjenesteyder, og vælg Gem. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede. Alarmer Du kan vælge en lyd eller radioen som alarmsignal. Alarmen lyder, selvom telefonen er deaktiveret. Sådan indstilles alarmen 1 Vælg Menu > Alarmer. 2 Gå til en alarm, og vælg Rediger. 3 Skift mellem fanerne og indstil klokkeslættet, alarmsignalet og eventuelt andre oplysninger. 4 Vælg Gem. Det håndfrie udstyr skal hele tiden være tilsluttet, hvis du vælger radioen som alarmsignal. Radioens alarm lyder gennem højttaleren. Sådan slukkes alarmen 1 Tryk på en vilkårlig tast, når alarmen lyder. 2 Vælg Udskyd for at gentage alarmen. Ringesignaler og baggrundsbilleder Med baggrundsbilleder ændres skærmens udseende. Sådan indstilles ringesignalets styrke 1 Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Ringelydstyrken. 2 Tryk navigeringstasten til venstre eller højre for at ændre lydstyrken. 3 Vælg Gem. 34

35 Sådan indstilles et ringesignal 1 Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Ringesignal. 2 Find og vælg et ringesignal. Sådan indstiller du vibratoren 1 Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Vibrator. 2 Vælg en indstilling. Sådan bruger du et foto som baggrundsbillede 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum. 2 Gå til et billede, og vælg Indstill. > Anvend som > Baggrundsbillede. Tastaturlås Du kan bruge tastaturlåsen til at undgå at kalde op utilsigtet. Indgående opkald kan besvares, uden at tastaturet låses op. Der kan stadig foretages opkald til det internationale nødopkaldsnummer 112. Sådan aktiveres den automatiske tastelås 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > Automatisk tastelås. 2 Vælg en indstilling. SIM-kortlås Denne lås beskytter udelukkende dit abonnement. Telefonen fungerer med et nyt SIM-kort. Hvis SIMkortlåsen er aktiveret skal du indtaste en PIN-kode, når 35

36 telefonen starter. Hvis PIN-koden tastes forkert tre gange i træk, blokeres SIM-kortet, og du skal indtaste din PUKkode (Personal Unblocking Key). PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren. Sådan ophæves spærringen af SIM-kortet 1 Når Spærret PIN-kode. Tast PUK- koden, du har fået af netoperatøren, for at ophæve. vises, skal du indtaste din PUK-kode og vælge OK. 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Sådan aktiveres SIM-kortlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > SIM-beskyttelse > Beskyttelse > Til. 2 Indtast PIN-koden, og vælg OK. Sådan redigeres PIN-koden 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > SIM-beskyttelse > Skift PIN-kode. 2 Indtast PIN-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug, hvis den bliver stjålet, og SIM-kortet udskiftes. Du kan ændre telefonlåsens kode (0000 er standardkoden) til en hvilken som helst fire- til ottecifret kode. Hvis telefonlåsen er indstillet til Automatisk, er det ikke nødvendigt at 36

37 indtaste telefonens låsekode, før der sættes et andet SIMkort i telefonen. Sådan aktiveres telefonlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > Telefonbeskyttelse > Beskyttelse. 2 Vælg en indstilling. 3 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. Sådan ændres telefonens låsekode 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > Telefonbeskyttelse > Skift kode. 2 Indtast den gamle kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye kode, og vælg OK. 4 Gentag den nye kode, og vælg OK. Sådan deaktiveres telefonlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > Telefonbeskyttelse > Beskyttelse > Fra. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. Fejlfinding Visse problemer kræver, at du ringer til din netoperatør, men du kan løse de fleste problemer selv. Tag SIM-kortet ud, inden du afleverer telefonen til reparation. Gå til hvis du har brug for mere support. Genstart telefonen hver dag for at frigøre hukommelse. Nulstil alt, hvis du har problemer med hukommelseskapaciteten, eller hvis telefonen reagerer langsomt. 37

38 Nulstil alt Hvis du har problemer med din telefon, såsom at skærmen flimrer eller fryser samt navigationsproblemer, skal du nulstille telefonen. Sådan nulstiller du telefonen Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Nulstil alt, og vælg en indstilling. Nulstil indstillinger nulstiller alle ændringer du har foretaget. Nulstil alt sletter alle brugerdata såsom kontakter, meddelelser, billeder og lyde i telefonen. Juridisk meddelelse Sony Ericsson W100i/W100a Denne Brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne Brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010 Publikationsnummer: Din mobiltelefon kan overføre, opbevare og videresende ekstra indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af sådant indhold kan begrænses eller forbydes af tredjeparters rettigheder, inklusive, men ikke begrænset til, begrænsning under de gældende ophavsretslove. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, 38

39 troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. og Sony Ericsson brug af mærket sker under licens. Liquid Identity-logoet og Liquid Enery-logoer, PlayNow og TrackID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Walkman, WALKMAN-logoet og "make.believe" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. microsd er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende SanDisk Corporation. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. TrackID er fra Gracenote Mobile MusicID. Gracenote og Mobile MusicID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Gracenote, Inc. Zi er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Zi Corporation of Canada, Inc. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Dette produkt er omfattet af visse rettigheder til immateriel ejendom tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Illustrationerne tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon. 39

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Brugervejledning Indhold Velkommen... 9 Lær din telefon at kende... 10 Pakke... 10 Oversigt... 11 Før du bruger din telefon... 12 Første gang du tænder telefonen... 13 Tænde og slukke telefonen...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P800. Brugerhåndbog

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P800. Brugerhåndbog P800 Brugerhåndbog Bogstaver Små bogstaver skrives under pilen, og store bogstaver skrives på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Bemærk Start

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge en Google -konto?...8 Opladning

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GT-B2710 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378764

Din brugermanual SAMSUNG GT-B2710 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378764 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG GT-B2710 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V. LT25i

Brugervejledning. Xperia V. LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Xperia V Brugervejledning...6 Introduktion...7 Om denne brugervejledning...7 Android hvad og hvorfor?...7 Telefonoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z C6602/C6603

Brugervejledning. Xperia Z C6602/C6603 Brugervejledning Xperia Z C6602/C6603 Indholdsfortegnelse Xperia ZBrugervejledning...6 Introduktion...7 Hvad er Android?...7 Enhedsoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere