INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2"

Transkript

1 Bruger manual

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision ML...5 BETJENING... 8 Navigationstaster...8 Funktionen af navigationstasterne ved programmering...8 Betydningen af LED erne på betjeningspanelet...9 Til- og frakobling med en brugerkode Tilkobling med en niveau 1 brugerkode Tilkobling med en niveau 2 brugerkode Til- og frakobling med en niveau 3 brugerkode Til- og frakobling med en niveau 4 brugerkode Til- og frakobling med en niveau 5 eller 7 brugerkode Ugyldig kode Til- og frakobling med kodebrik (proxbrik) Fuld tilkobling Delvis tilkobling Frakobling At skifte fra Delvis til Fuld tilkobling Ind-/Udgangstid Stop udgangsforsinkelsen når du tilkobler Hurtig tilkobling Udkobling Baggrundslys (sparefunktion) Alarm i en 24-timers zone Panikalarm Trigger udgang Indbygget buzzer Fejlbuzzeren Information mulig LCD-/Prox betjeningspanel Til- og frakobling med en kodebrik på et LCD-/Prox betjeningspanel Proximity læser Til- og frakobling med en kodebrik på en ekstern proxlæser Adgangskontrol med en kodebrik via en ekstern proxlæser Til- og frakobling med trådløse fjernbetjeninger Brugermenu Dato og Tid Timer koblings modul Brugere Gyldige dage Områder Brugernavn Oprettelse af kodebrikker med LCD/Proximity betjeningspanel Advarsel mod dobbelte - eller modstridende brugerkoder Overfaldskode (tvangskode) Sikkerhed mod tilfældigt indtastede koder Telefon Tale & lyde AlphaVision ML Brugermanual Rev

3 Åbne zoner Service Gangtest af zonerne Test LED & LCD IP-forbindelse Fjernservice Installatør adgang Testbesked Adgang via App App nøgle Udkobling af zone Historisk Log RAPPORTERING TIL PRIVAT (MOBIL) TELEFON Accepttilstand Tale/Lyt-ind funktionen Inaktivitet Fjernbetjening af AlphaVision ML Enkelt ring-ind Dobbelt ring-ind IP Rapportering VALGFRIT PSTN-MODUL VALGFRIT GSM-MODUL VALGFRIT GPRS-MODUL APPENDIX A: DETEKTOR SKEMA APPENDIX B: Keyfob Fjernbetjenings oversigt APPENDIX C: bærbare nødkalds/alarm sendere APPENDIX D: PRIVATE TELEFONNUMRE AlphaVision ML Brugermanual Rev

4 INTRODUKTION Formålet med denne manual Formålet med denne manual er at introducere brugeren til AlphaVision ML alarmsystem. Manualen omhandler kontrol og behandling af alarmpanelet. Flere af de specielle muligheder, der forklares i denne vejledning kan kun udføres af masterbrugeren. Ved at iagttage en række retningslinjer, vil dit system kunne fungere korrekt i meget lang tid: Gå aldrig i panik når alarmen lyder. Du skal blot frakoble anlægget med din PIN-kode, kodebrik (proximity key) eller trådløse fjernbetjening og læse de informationer, der vises på LCD-displayet. Anlægget betjenes via et betjeningspanel med LCD-display, område-led'er og status-led'er. Alle disse oplyser om anlæggets status. Hvis du ikke finder informationerne på displayet forståelige, kig da i din brugermanual først. Giv aldrig din brugerkode, kodebrik (proximity key), eller trådløse fjernbetjening til en anden bruger, da dette kan føre til ubehagelige situationer. I tilfælde af en fejlfunktion, kig da først i din brugermanual. Fortsætter funktionsfejlen, så kontakt straks din alarminstallatør. Installatøren vil give dig yderligere instruktioner. Nedskriv vigtige begivenheder (falsk alarm, brugerfejl, osv.) i en log, sammen med zone-nummer, dato og klokkeslæt. Din installatør vil måske derved være i stand til at forhindre disse situationer i at ske igen. AlphaVision ML alarmanlægget er designet og testet i henhold til alle gældende regler om stabilitet, pålidelighed og ufølsomhed overfor elektrisk påvirkning udefra. Retningslinjer AlphaVision ML centralen kan bruges til afsløring og rapportering af indbrud, brand, ophold, sabotage og som tryghedsalarm. Anlægget kan til- og frakobles ved hjælp af en brugerkode eller en kodebrik. Når AlphaVision ML er blevet udstyret med en tilvalgt trådløs modtager, kan op til otte trådløse fjernbetjeninger også bruges for at til- og frakoble anlægget. LCD eller LCD / Proximity-betjeningspanelet har numeriske taster og navigationstaster. Navigationstasterne bruges til at navigere gennem programmeringsmenuer, og for at til- og frakoble anlægget. Flere status LED's og det integrerede LCDdisplay giver brugeren information om anlæggets status. Hjertet i dit sikkerhedssystem er en sofistikeret elektronisk enhed, der er placeret i et metalkabinet, og som er blevet professionelt installeret af din installatør. Denne enhed kaldes "centralenheden". Detektorerne, betjeningspanelerne, telefonlinjen og 230VAC /12VDC er tilsluttet denne centralenhed. En detektor kaldes også for en sensor. En detektor er en enhed, der er udformet til at opdage et bestemt fænomen. Der er for eksempel detektorer, der registrerer røg. Når en sådan detektor registrerer røg, vil den rapportere herom til centralenheden. Der er også detektorer, der registrerer bevægelse. Når disse detektorer 'ser' en bevægelse, vil de meddele dette til centralen. Til vinduer og døre, er det normalt magnetiske kontakter, der anvendes. Disse magnetiske kontakter bruges til at registrere, om en dør eller et vindue er åbent, eller lukket. Når centralen modtager en alarm, vil det udløse en handling. Dette kan for eksempel være at starte alarmanlæggets sirene, blitzlampe eller foretage et opkald til en Vagtcentral, eller til private telefonnumre. Detektorerne er forbundet til hver sin indgang på centralenheden, så centralenheden ved, hvilken detektor der udløste en alarm. Disse indgange er også af nogle kaldet "grupper", mens vi benævner dem "zoner". AlphaVision ML Brugermanual Rev

5 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade) AlphaVision ML centralen opfylder følgende europæiske standarder: EMC udstråling EN EMC immunitet EN Radio EN Telefon (PSTN) TBR Sikkerhedsklasse Europæisk standard EN60950 Sikringsniveau Europæisk standard EN I henhold til grade 2 lav til medium risiko og miljø klasse II Inden døre generelt. Zoner og områder i AlphaVision ML AlphaVision ML centralen har 12 kabel-indgange som standard, og kan udvides til maksimalt 44 kabelindgange, eller 32 trådløse zoner, eller f.eks. 44 tekniske sensorer, der alle programmeres på centralen og informerer om en bestemt begivenhed. AlphaVision ML centralen kan styre op til 4 områder. Områder er også kendt som områder. Et område kan indeholde en eller flere zoner, og bruges til at til- og frakoble en specifik del af bygningen. Områderne er markeret med tallene 1 til 4. På venstre side af betjeningspanelet er område-led'erne 1 til 4 vist (når de er tilkoblet). De 4 områder i en AlphaVision ML kan til- og frakobles uafhængigt af hinanden. Til- og frakobling sker ved hjælp af en PIN-kode, en kodebrik (proximity key), eller med en trådløs fjernbetjening. Områderne, der kan til- eller frakobles afhænger af programmeringen af PIN-koder eller kodebrikker. Betjeningspanelet har 4 navigationstaster (de 4 taster til højre). Navigationstasterne kan bruges til to forenklede måder til at tilkoble alarmen: en fuld tilkobling og en delvis tilkobling. Når brugeren er hjemme, kan en del af anlægget tilkobles (delvis, f.eks. område 1 og 2). På denne måde kan lokalerne sikres mod indtrængen, samtidigt med at brugeren frit kan gå inde i bygningen. Når brugeren forlader bygningen, kan anlægget tilkobles fuldt (f.eks. af område 1, 2, 3 og 4) ved blot at trykke på fuld tilkobling -tasten. Begge tilkoblingsmuligheder kan programmeres til at tilkoble, uden at indtaste en kode først. For at frakoble, er en PIN-kode eller en kodebrik altid påkrævet. Installationsfirmaet vil programmere, hvilke områder og zoner, der er aktive under delvis- og total tilkobling. Brugerkoder: der kan programmeres op til 90 brugerkoder (mere end én kode kan programmeres som Master kode), hertil kommer den specielle overfaldskode (Duress) og installatørkode. AlphaVision ML kan både bruge PIN-kode og proxbrik. Det totale antal brugerkoder af begge er 90. Ved anvendelse af sekscifrede PIN-koder giver gyldige koder. PIN er ugyldig. Hvis duress, overfaldskode funktionen, anvendes, er der gyldige koder. Koden i proxbrikken oversættes automatisk til en 6-cifret PINkode. Fra software V2.0 og derover er det muligt at programmere alle PIN-koder som 4-cifrede, og der skal her udføres et grundlæggende valg mellem brug af 4-cifret eller 6-cifret kode. Mobil applikation (APP): Fra software V2.03 software og derover er en mobil applikation (APP) tilgængelig for til-og frakobling af alarmsystemet ved hjælp af en smartphone. Spørg din installatør for yderligere information. AlphaVision ML Brugermanual Rev

6 På både venstre og højre side af LCD-displayet, er der status-led er. LED 1, 2, 3 og 4 på venstre side af displayet indikerer, hvilke områder, der er til- eller frakoblet. Når alle LED erne er slukket, er alarmen frakoblet. Når en eller flere LED er er tændt, er disse områder tilkoblet. Ikke alle anlæg vil behøve opdeling i 4 separate områder. Når anlægget er tilkoblet delvist eller fuldt via navigationstasterne, er dette også vist med LED erne på højre side af LCD-displayet. Betydningen af alle status-led erne er yderligere beskrevet i denne manual. Eksempel på opdelte områder: En installation i et hus har 8 zoner. Zone 1 til 6 er brugt til detektorer i stueetagen, og er programmeret til område 1. Zone 7 og 8 anvendes på første sal, og er programmeret til område 2. Når brugerne forlader huset, er begge områder (etager) tilkoblet, således at alle detektorer er aktiveret. Når brugerne går i seng, kan de bruge delvis tilkobling for at sikre område 1. I dette tilfælde er det altså kun zone 1 til 6 i stueetagen, der er aktiveret, og brugerne kan frit gå rundt på første sal, uden at sætte alarmen i gang. Når installatøren programmerer zonerne, vil han tildele en "zone type" til hver zone, afhængigt af, hvilken detektor, der anvendes, og hvilken placering den er blevet installeret på. Følgende zonetyper kan programmeres: En direkte zone har ikke nogen ind- eller udgangsforsinkelse, og vil, hvis anlægget er tilkoblet, forårsage en alarm, så snart detektoren aktiveres. En forsinket zone har en ind- og udgangs forsinkelse. Forsinkelsens tider kan programmeres efter ønske. Når anlægget er tilkoblet og en forsinket zone er udløst, vil indgangsforsinkelsen starte. Indenfor denne tid, skal anlægget frakobles, da alarmen ellers vil gå i gang. Det samme sker under udgangsforsinkelsen. Når du tilkobler anlægget, starter udgangsforsinkelsen. Afhængigt af programmeringen som din installatør har foretaget, skal forsinkede zoner lukkes, før tilkoblingen af anlægget sker. I nogle tilfælde kan forsinkede zoner være åbne under tilkobling, for eksempel kan hoveddøren være åben under udgangsforsinkelsen. En følgezone vil reagere som en direkte, eller som en forsinket zone, afhængigt af om centralens ind- eller udgangs forsinkelse udløses eller ej. Når en udgangs forsinkelse er udløst, vil en følgezone fungere som en forsinket zone (og forårsager dermed ikke en direkte alarm, når den aktiveres). Når indgangsforsinkelsen ikke udløses, vil denne zone fungere som en direkte zone og forårsage en alarm, så snart zonen er opfanger bevægelse. Din installatør kan informere dig om hvilke zoner, der er programmeret som følge zoner. En forsinket følgezone minder om en almindelig følgezone, men med den undtagelse at en forsinket følgezone altid fungerer som en forsinket zone, når anlægget er delvist tilkoblet. Anlægget skal være tilkoblet med deltilkoblings tasten, og installatøren vil programmere de rigtige områder. En nødudgangszone er en zonetype, som anvendes til nøddøre. En nødudgangszone er en 24-timers aktiv zonetype, og den vil aktivere alarmens udgange, når anlægget er frakoblet. Når anlægget er tilkoblet, vil denne zonetype både aktivere alarmens udgange, samt afgive alarmmelding til Vagtcentralen. En 24-timers zone er altid aktiv, uanset om alarmanlægget er tilkoblet eller ej. Denne zonetype er typisk brugt til glasbrudssensorer eller nødkald/overfalds kontakter. AlphaVision ML centralenheden har en 24 timers tavs og en 24 timers akustisk zonetype. Kun ved 24 timers akustisk- zonetypen vil sirenen og evt. blitzlampe være aktiveret. I begge tilfælde vil der blive sendt en alarm ud til Vagtcentralen, eller de programmerede private telefonnumre. AlphaVision ML Brugermanual Rev

7 En brandzone er også en 24 timers zone og er brugt til røg- og brand-detektorer. Når en brandzone er aktiveret, vil centralenhedens specielle højttaler-sirene udsende en særlig akustisk alarm (en langsom hujelyd). En nødkalds-zone er en tavs 24-timers zone, og kan bruges med nødkalds tryk, til sociale alarmformål. Når det kræves, kan brugeren få besked om at trykke på nødkalds-knappen via en talebesked. For dette er et tilvalgt talemodul, og en højttaler påkrævet. En overfalds zone er også en tavs 24-timers zone, og kan bruges til overfalds-tryk. Alarmen vil blive rapporteret til Vagtcentralen, eller en privat telefon, men der vises ikke yderligere oplysninger på displayet, og der vil heller ikke lyde nogen høj alarmtone. En sabotage zone er også en 24-timers zone, og bruges i situationer, som fx når låget på en detektor åbnes, eller der pilles ved sirenen, blitzlampen eller tilsvarende. En teknisk alarmzone er også en tavs 24-timers, og kan bruges til at rapportere tekniske fejl, fx en fejl i varmeanlæg, køleanlæg, osv. En gas-alarmzone er en 24-timers zone og anvendes til fra kulilte- eller andre former for gasdetektorer. En vand-alarmzone er ligeledes en akustisk 24-timers zone, der anvendes til alarmrapportering fra vanddetektorer. Vanddetektorer er almindeligvis monteret på vandtilgangen til huset, og i nærheden af vaskemaskiner. En temperaturalarm zone er en akustisk 24-timers zone, der anvendes til rapportering fra temperaturfølere. Disse følere anvendes til at opdage og rapportere om for høje, eller for lave temperaturer. En direkte opkalds-indgang anvendes til at rapportere alarmmeddelelser direkte til en Vagtcentral, eller en privat telefon. Når denne type af indgang er aktiveret, vil alarmens udgange ikke blive aktiveret. Når den direkte opkalds-indgang genoprettes, vil en særlig genopretnings-besked sendes. Anvendes f.eks. til nøgleboks til ronderende vægter. En nøgle-zone, anvendes i situationer, hvor en fysisk nøgle bruges til at til- og frakoble anlægget. En nøglekontakt kan kun bruges til fuld til- og frakobling. AlphaVision ML Brugermanual Rev

8 BETJENING AlphaVision ML centralen leveres med et LCD eller LCD/proximity betjeningspaneler. Begge typer betjeningspaneler har en LCD-skærm, område-led'er, status-led'er, samt et silikonebetjeningspanel. Tasterne er opdelt i numeriske- og navigationstaster (de 4 taster yderst til højre). De numeriske taster bruges hovedsageligt ved til- og frakobling. Navigationstasterne bruges til nemt at kunne tilkoble delvist - eller totalt - samt til at navigere gennem brugermenuen. Når man anvender LCD betjeningspanelet, til- eller frakobles AlphaVision ML med en 6-cifret pinkode. LCD /prox betjeningspanelet har en indbygget, berøringsfri kodebrik-læser for til- og frakobling med brikkodebrik, også kaldt en proximity kodebrik. Den indbyggede læser er placeret lige over mikrofonhullet midt-nederst af betjeningspanelet. Når AlphaVision ML centralenheden udvides med et trådløst modtager-modul, kan anlægget også til- og frakobles med en trådløs fjernbetjening. Betjeningspanelerne har en LCD-skærm, der bruges til at vise informationer fra centralenheden. Ved siden af LCD-skærmen er status-led erne placeret, hver især med deres egen betydning. Både LCD-skærmen, såvel som silikonebetjeningspanelet har baggrundsbelysning, der kan programmeres som: altid tændt eller slukker efter 20 sekunder. Udover optiske signaler har betjeningspanelet også en indbygget buzzer der bruges ved ind- og udgangsforsinkelsen samt til at indikere fejl. Når AlphaVision ML bliver udvidet med en tilkoblet højttaler, kan alarm- og advarselsmeddelelser rapporteres som tale-beskeder til en (mobil) telefon. LCD / betjeningspanelet kan også leveres i en version med integreret højttaler og mikrofon. Dette betjeningspanel kan bruges til stemmeassistance. Navigationstaster De 4 navigationstaster på højre side anvendes til: Delvis og Fuld til- og frakobling, samt til at navigere rundt i brugermenuen. Betjening: Navigering: = Delvis tilkobling (Delvist) = venstre = Vis information = / forrige menupunkt = Frakobling = / næste menupunkt = Fuld tilkobling (Fuldt) = højre Funktionen af navigationstasterne ved programmering Når man programmerer, har de fire taster til højre en anden funktion. For at komme ind i programmeringsmenuen, brug: <#/> tasten. De fire taster på højre side bliver nu brugt til at gå til til Venstre, Op, Ned og til Højre. AlphaVision ML Brugermanual Rev

9 Betydningen af LED erne på betjeningspanelet I inaktiv tilstand viser øverste linje af displayet Husidentiteten (standard ALPHAVISION ML). Din installatør kan programmere anlægget til at vise familienavnet eller firmanavnet (maks. 16 karakterer). Den anden linje viser datoen: (Europæisk stil Dag-Måned-År) og tiden: (Timer:Minutter). Betjeningspanelet har to rækker af LED er placeret på venstre og højre side af displayet og tasterne. På venstre side viser fire LED er (1 til 4) status på de fire områder. (tændt ved tilkobling) = Område 1 = Område 2 = Område 3 = Område 4 På højre side, er der adskillige LED er. Disse LED er betyder følgende: = Fuldt tilkoblet = Delvist tilkoblet = Frakoblet = IP signaltransmission = GSM/GPRS signaltransmission = PSTN signaltransmission = (alle zoner lukket) = Strøm (230V) = Ulæst information tilgængelig Den grønne LED bruges til at indikere, at alle zoner er lukkede, og at anlægget er klart til at blive tilkoblet. Hvert betjeningspanel kan programmeres til specifikke områder eller dele af bygningen. LED en vil kun vise status for zonerne programmeret til pågældende område(er). Når en af zonerne i området(erne) er åbne, vil den grønne LED slukke. I tilfælde af at anlægget ikke kan tilkobles; når man prøver at tilkoble, vil anlægget vise åbne zoner i displayet. For at tilkoble, skal de åbne zoner først lukkes. Den grønne Power / 230V LED giver følgende indikationer: Når Power-LED en er tændt, er en 230V strømkilde tilsluttet. Når LED en blinker, er strømmen afbrudt, hvilket også vil blive vist med en " Information mulig" - besked. De mange signal-led er (IP, GSM/GPRS eller PSTN) er kun tændt når den tilsvarende kommunikationsenhed aktivt sender en besked fra bufferen. Når senderen fejler i at levere besked til Vagtcentralen, eller en privat AlphaVision ML Brugermanual Rev

10 telefon, vil senderen automatisk standse (når det programmerede antal af opkaldsforsøg er nået), og opkalds-led en vil begynde at blinke. Den næste gang telefonsenderen har en meddelelse der skal sendes, vil LED en tændes igen. Hvis meddelelsen kan leveres denne gang, vil LED en slukke. Når anlægget er frakoblet med en Overfaldskode (DURESS CODE), slukkers opkalds-led'ene automatisk i 15 minutter. "Information mulig"-meddelelser vil heller ikke blive vist på displayet, og fejl-buzzeren også være tavs. Overfaldskoder anvendes kun til at til-og frakoble under tvang og sender en tavs alarm til Vagtcentralen /privat telefonen. For mere information om Overfaldskoder, se kapitlet Overfaldskoder. Til- og frakobling med en brugerkode Som standard til- og frakobles AlphaVision ML fra betjeningspanelet med 6-cifrede brugerkoder (PIN-koder). Fra software V2.0 og derover er det muligt at programmere alle PIN-koder som 4-cifrede, og der skal her udføres et grundlæggende valg mellem brug af 4-cifret eller 6-cifret kode. Der findes to typer betjeningspaneler til rådighed for AlphaVision ML: LCD betjeningspanel og LCD/ Proximity betjeningspanel. LCD/proximity betjeningspanelet har en integreret berøringsfri læser for til- og frakobling med en kodebrik, også kendt som en proximity kodebrik. Den integrerede læser er placeret lige over mikrofonens hul, nederst på midten af betjeningspanelet. Begge betjeningspaneler kan til- og frakobles med bruger-koder. Af indlysende grunde er det meget vigtigt, at denne kode forbliver HEMMELIG. Der kan programmeres op til 90 brugerkoder i AlphaVision ML ( mulige kombinationer). Bruger nummer 90 er dedikeret til masterbrugeren, og kan anvendes til både til- og frakobling, funktionsvalg til forskellige funktioner i brugermenuen, samt for at se tilgængelige informationsmeddelelser. Proxbrikken er en anden type brugerkode, som er forprogrammeret med en fast 6-cifret kode. Når man holder kodebrikken op foran læseren svarer det til at indtaste en 6-cifret kode. For at adskille de forskellige adgangsniveauer, er brugerkoderne er programmeret til et NIVEAU. Niveau 1 er det niveau med de færreste rettigheder, og niveau 7 har flest rettigheder. Niveau 6 er ikke tilgængelig. Yderligere information om brugerkoder og niveauer findes i Brugermenuen / afsnittet vedr. kodeændring. Brugerkode nummer 90 er masterbruger-koden, og er som standard sat til at være: Alle koder er 6- cifrede. Efter at have indtastet seks ugyldige koder, sendes en alarmbesked til centralen (når den er tilkoblet) og betjeningspanelet vil være blokeret de næste 90 sekunder. AlphaVision ML kan til- og frakobles med en overfaldskode. Overfaldskoden bruges, når brugeren til- og frakobler anlægget under tvang, og kan kun anvendes ved at indtaste en kode (ikke med kodebrikker eller fjernbetjening), og kun når alarmmeddelelser rapporteres til en Vagtcentral, eller som en SMS-besked. Overfaldsalarm-beskeder bliver ikke vist på displayet. Når overfaldskoden anvendes, lyser opkalds-led erne heller ikke. Informationsbeskeder bliver ligeledes heller ikke vist på betjeningspanelet i 15 minutter, og fejlbuzzeren er tavs. Tilkobling med en niveau 1 brugerkode En brugerkode programmeret med niveau 1 er kun for kodebrikker, anvendt sammen med eksterne proximity læsere, for adgangskontrol. Niveau 1 koder kan ikke anvendes til, at til- eller frakoble anlægget, og bør ikke anvendes som almindelige brugerkoder. Når en niveau 1 kodebrik præsenteres for den eksterne proxlæser, vil anlægget kontrollere, om områderne, der er programmeret i denne kodebrik, er frakoblet. Hvis de er frakoblet, vil proxlæseren aktivere dør-udgangen i 3 sekunder. Såfremt området(erne) er tilkoblet, vil døren forblive låst. AlphaVision ML Brugermanual Rev

11 Tilkobling med en niveau 2 brugerkode Når centralenheden er i hviletilstand, og en niveau 2-kode indtastes, skifter displayet til: Område: 12.. <#>=TIL Når man trykker på <#> tasten, vil område 1 og 2 blive tilkoblet. Hvis område 1 allerede var tilkoblet vil område 2 også blive tilkoblet. Niveau 2 brugerkoder kan kun bruges til at tilkoble. Masterbrugeren (niveau 7) kan programmere, hvilke områder, der kan tilkobles. Til- og frakobling med en niveau 3 brugerkode Når centralenheden er i hviletilstand og en niveau 3 kode indtastes, skifter displayet til: Område: 12.. <*>=FRA <#>=TIL Niveau 3 brugere kan bruge <*> til at frakoble eller <#> til at tilkoble begge områder samtidigt. Masterbrugeren (niveau 7) kan programmere, hvilke områder, der kan til- og frakobles. Til- og frakobling med en niveau 4 brugerkode Niveau 4 koder er kun brugt til at til- og frakoble berøringsfrit med en kodebrik. Niveau 4 brugerkoder svarer til niveau 3 koder, men kræver ikke at man taster <*> eller <#>. Masterbrugeren (niveau 7) kan programmere hvilke(t) område(er) der kan til- og frakobles. Til- og frakobling med en niveau 5 eller 7 brugerkode Når centralenheden er i hviletilstand, og en niveau 5 eller 7 kode indtastes, skifter displayet til: TIL: 1... FRA:.2.. Displayet er delt i to linjer. De øverste områder er områder, som er/vil blive tilkoblet. De nederste områder er/vil blive frakoblet. Når man trykker på tast <1>, vil cifret skifte position. Det samme gælder for de andre viste områder. Områderne bliver kun til-/frakoblet når man trykker på <#/> tasten. Både niveau 5 og 7 brugerkoder kan individuelt bestemme, hvilke af de autoriserede områder, der skal tilog frakobles. Masterbrugeren (niveau 7) kan programmere hvilke(n) område(er) der kan til- og frakobles af niveau 5. For at afbryde en til- eller frakobling, tryk på <*> tasten. Ugyldig kode I henhold til europæisk standard AlphaVision ML (frav2.xx) indeholder beskyttelse mod brug af forkert eller ufuldstændig brugerkode. Hvis en forkert brugerkode er indtastet ti (10) gange, vil betjeningspanelet blive låst i 90 sekunder. Også indtastning af en ufuldstændig kode, f.eks. 3-cifret og derefter ingenting tæller som forkert brugerkode. Ved den næste (2. cyklus af 10) indtastning af ugyldige eller ufuldstændige brugerkoder vil tastaturet igen blive låst i 90 sekunder, men vil også sende en besked (SIA kode»ja«) til den centrale station (hvis valgt). Hvis der i mellemtiden indtastes en korrekt kode, vil ugyldig kode funktionen blive nulstillet. Til- og frakobling med kodebrik (proxbrik) Når AlphaVision ML alarmanlægget er udstyret med et LCD/Prox betjeningspanel, kan anlægget til- og frakobles med kodebrik. Den berøringsfri læser er integreret i betjeningspanelet, og er placeret lige over mikrofonhullet, i nederste del af betjeningspanelet. Præsenter kodebrikken ca. 2-5 cm foran betjeningspanelet for at til- og frakoble anlægget. Når kodebrikken er programmeret med niveau 4, vil anlægget tileller frakoble med det samme. AlphaVision ML Brugermanual Rev

12 Fuld tilkobling AlphaVision ML centralenheden kan tilkobles ved at taste en brugerkode, og afhængigt af kodens niveau, dernæst taste <*> eller <#>. Udover denne måde, kan AlphaVision ML også tilkobles ved at bruge to genvejs-taster til fuld, og delvis tilkobling. Dit installationsfirma kan programmere, hvilke områder, der er tilkoblet ved delvis-, og fuld tilkobling. Tryk på tasten for fuld tilkobling. Hvis det er programmeret, vil anlægget anmode om en gyldig brugekode. Når anlægget er fuldt tilkoblet, vil område-led erne 1 til 4 tænde for at indikere den tilkoblede tilstand. Delvis tilkobling Genvejstasten for delvis tilkobling kan bruges til Delvis tilkobling. Hvis programmeret, vil anlægget anmode om en brugerkode. Når anlægget er Delvist tilkoblet, vil de programmerede område-led er 1 til 4, tænde for at indikere tilkoblet tilstand. Frakobling AlphaVision ML centralenheden kan også frakobles med en genvejstast. For at frakoble anlægget tryk på tasten. Når man frakobler, vil anlægget altid bede om en gyldig brugerkode. Indtast en gyldig 6-cifret brugerkode for at frakoble. At skifte fra Delvis til Fuld tilkobling Når AlphaVision ML er delvist tilkoblet med genvejstasten, kan tasten bruges til at tilkoble anlægget til dets Fuldt Tilkoblet status. Hvis programmeret, vil anlægget bede om en brugerkode. Ind-/Udgangstid Fra software V2.0 og højere kan installatøren programmere AlphaVision ML i overensstemmelse med de nye EN50131 retningslinjer for at reducere falske alarmer. Med funktionen ' EN50131' valgt, gælder følgende: Hvis en direkte eller 24-timers zone aktiveres under udgangstiden vil tilkoblingsproceduren blive afbrudt. Dette indikeres ved 10 korte akustiske signaler fra højttaleren(ls) udgang. Desuden bliver der sendt en besked (SIA kode NCI) til kontrolcentralen om at tilkoblingen er blevet afbrudt. Hvis en direkte eller 24-timers zone aktiveres under indgangstiden vil installerede lydgivere og flash lys straks blive aktiveret, og alarmen vil blive rapporteret til kontrolcentralen mindst 30 sekunder senere og altid efter udløbet af indgangstiden. Hvis anlægget bliver frakoblet inden udløbet af den samlede tid (mindst 30 sekunder, og altid efter udløbet af indgangstiden), vil der ikke blive afsendt en alarm til kontrolcentralen. Stop udgangsforsinkelsen når du tilkobler Hvis AlphaVision ML er blevet udvidet med et trådløs modtagermodul, og anlægget tilkobles med en trådløs fjernbetjening, kan AUX-knappen være programmeret til: Direkte tilkobling. Hvis AUX knappen på fjernbetjeningen er blevet programmeret til Direkte tilkobling, kan man ved at trykke på den, indenfor 5 sekunder efter tilkobling, annullere udgangsforsinkelsen så anlægget tilkobler med det samme. Hurtig tilkobling Installationsfirmaet kan programmere AlphaVision ML så man ikke skal bruge en kode når man tilkobler med genvejstasterne, for delvis- og fuld tilkobling. Når således programmeret, er brugerkoder kun nødvendige for frakobling af anlægget. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at Hurtig tilkobling også medfører en risiko: Når der ikke kræves en brugerkode for Fuldog Delvis tilkobling, kan alle tilkoble anlægget, uanset hvilket kodeniveau de har. Udkobling Når programmeret, kan zonerne midlertidigt udkobles, eller kobles fra. At en zone er udkoblet betyder, at detektorerne, der normalt ville starte alarmen, er slået fra. Dette er kun nødvendigt i specielle tilfælde, for eksempel når en detektor er defekt, eller bliver ved med at give falske alarmer. AlphaVision ML Brugermanual Rev

13 Hvis en defekt detektor forbliver aktiv, vil centralen normalt ikke være i stand til at tilkoble. Ved udkobling (midlertidig frakobling) af denne zone, kan resten af anlægget stadig tilkobles. Når anlægget er tilkoblet og en direkte, 24-timers, eller en af de forsinkede zoner er åben, vil displayet vise KAN EJ TILKOBLE, ÅBEN ZONE. Når muligheden Udkobling er fravalgt, vil displayet ændres til Åbne Zoner -menuen og vise den første åbne zone på displayet. Brug tasten til at vise de øvrige åbne zoner. Luk Åbne Zoner -menuen ved at trykke på <*> tasten. Luk de åbne zoner (vinduer, døre, osv.), og prøv at tilkoble anlægget igen. Når udkobling er tilladt, vil displayet vise KAN EJ TILKOBLE, ÅBNE ZONER, efterfulgt af Åbne Zonermenuen. Anlægget vil vise den første åbne zone på displayet. Brug tasten til at se de andre åbne zoner. Efter at den sidste åbne zone er blevet vist, vil muligheden UDGANG <*>, UDKOBLING <#> blive vist. Ved at trykke på <#/> tasten, bliver alle åbne zoner automatisk udkoblet, og resten af anlægget bliver tilkoblet. Ved at trykke <*>, vil anlægget afbryde tilkoblingen og vende tilbage til hviletilstand. Udkoblede zoner kan ikke udløse en alarm. En zone er kun udkoblet i én tilkoblingsperiode. Når anlægget bliver frakoblet, bliver udkoblingen annulleret. Fra firmware version 3.2 og nyere er det ligeledes muligt at udkoble (blokere) zoner, inden alarmsystemet aktiveres. Dette kan være nyttigt, hvis der optræder en fejl i en detektor eller forekommer uforklarlige falske alarmer. Den nye bypass-funktion er tilføjet som et separat menupunkt i menuen. Nærmere oplysninger finder du i kapitlet 'Betjeningspanel - Bypass'. Baggrundslys (sparefunktion) Installatøren kan afgøre, om baggrundsbelysningen for LCD-displayet og silikonetaster på betjeningspanelet altid skal være tændt, eller om det slukkes automatisk efter 20 sekunder gælder også betjeningspanelets lysdioder. Ved tryk på en tast aktiveres baggrundsbelysning og status LEDs igen. Hvis indstillingen, FRA efter 20 sekunder, er valgt, og systemet er aktiveret, vil baggrundslys og lysdioder slukke efter 20 sekunder. Ved en alarm eller systemfej vil der i henhold til europæisk standard ikke blive vist nogen alarm eller status oplysninger på betjeningspanelet. Først efter indtastning af en gyldig brugerkode, bliver denne information synlig. Alarm i en 24-timers zone Når en alarm opstår i en 24-timers zone, fx en brandmelder zone, vil der omgående komme en alarm. Afhængigt af, hvilken slags 24-timers zone det er, vil flash og højtaler (LS) blive aktiveret. Når alarmen netop opstår i en brandzone, vil alarmen lyde anderledes end de almindelige alarmer og afgive en langsomt pulserende lyd. For at deaktivere en alarm; frakobl anlægget, også selvom anlægget allerede var frakoblet. Frakobl anlægget med en gyldig brugerkode, en kodebrik, eller ved at trykke på ( fjernbetjening. )tasten på den trådløse Røgdetektorerne skal manuelt nulstilles efter en alarm. Røgdetektorerne kan nulstilles ved, at få vist informationsmeddelelserne, og bekræfte disse meddelelser med <#> tasten. For mere information om disse meddelelser, og hvordan man bekræfter dem, gå da til kapitlet om Information mulig. Panikalarm Afhængigt af din installatørs programmering, kan en panikfunktion anvendes. Når den er tilvalgt i programmeringen, vil man, ved et samtidigt tryk på <*> og <#> tasterne på et af betjeningspanelerne, eller når det trådløse modul bruges, ved at trykke på Delvist ( ) og Fuld ( ) på samme tid, udløse en panikalarm. Panikalarmen vil sende en panikalarmmeddelelse til Vagtcentralen, eller til privat(e) telefon(er), og sirenen bliver aktiveret. For at stoppe sirenen, skal anlægget frakobles.! Fra firmware V2.0 og højere kan anlægget kun tilkobles efter en panik alarm, hvis den»information mulig åbnes, og beskeden bliver læst og slettet. AlphaVision ML Brugermanual Rev

14 Trigger udgang Fra software v2.04 og højere kan der til specielle formål programmeres en såkaldt trigger udgang. denne aktiveres ved at indtaste en niveau 1 PIN-kode. Ved indtastning på tastaturet vises meddelelsen " Trigger udgang er aktiveret" i LCD-displayet. Udgangen aktiveres nu i cirka 3 sekunder. Indbygget buzzer Alle betjeningspaneler har en integreret buzzer for hørlig assistance. Buzzeren kan aktiveres eller deaktiveres ved både indgangs- og udgangsforsinkelser, kun ved udgangsforsinkelsen, eller kun ved indgangsforsinkelsen. Indgangs- og udgangsforsinkelser er kun brugt, når der er zoner programmeret som forsinkede zoner. Installationsfirmaet kan programmere, hvilke betjeningspaneler der starter buzzeren. Buzzeren bruges også til at varsle brugeren om vigtige meddelelser. Fejlbuzzeren Fejlbuzzer er den samme som den indbyggede buzzer, der indikerer indgangs- og udgangs-forsinkelser. Fejlbuzzeren starter, når et problem eller en fejl er detekteret. Fejlbuzzer kan programmeres til: TIL, DAGTIMER og FRA. Vælges DAGTIMER vil fejlbuzzeren være tavs i tidsrummet mellem kl. 19:00 og kl. 08:00. Fejlbuzzer anvendes til at gøre brugeren opmærksom på et konstateret problem eller en fejl i anlægget. Når et problem opstår, vil buzzeren lyde hvert tredje sekund i et minut. Meddelelsen INFORMATION MULIG vil også vise sig på displayet og i -LED en vil tænde. Læs venligst følgende menu om, hvordan man læser, og bekræfter, tilgængelig information med tasten. Information mulig Når den røde (i)-led blinker og meddelelsen Information mulig (ulæst information) vises på displayet, er en problem-alarm indtruffet. Brugeren skal læse og bekræfte informationen ved at trykke på tasten, efterfulgt af en brugerkode i niveau 3, 4, 5 eller 7. Når koden er indtastet, vil displayet vise den første besked. Hvis centralenheden er udvidet med et talemodul og en højttaler, vil anlægget også give verbal assistance. Brug tasten til at vise de næste beskeder. Når den sidste meddelelse er blevet vist, vil displayet vise GODKEND INFORM. <>. Tryk på <#/> tasten for at bekræfte informationen. Når et problem er opdaget, fx manglende strøm, skal problemet løses før informationen kan bekræftes. Hvis problemet ikke er blevet løst, vil en ny informationsmeddelelse blive vist. Hvis problemet ikke kan løses, tjek om der er tændt for tilslutningskontakten. Eller kontakt da dit installationsfirma omgående.! Hvis baggrundslys sparefunktion vil Information (i) LED ikke blive vist med det samme, når systemet er tilkoblet. Først efter indtastning af en gyldig brugerkode vil det blive synligt, og Information mulig kan læses og slettes. LCD-/Prox betjeningspanel Hvis AlphaVision ML anlægget har et LCD-/ Proximity betjeningspanel, kan anlægget til- og frakobles med en kodebrik, også kaldet en proximity tag. Ved at bruge kodebrikker, behøver brugerne ikke at huske deres koder. Der kan programmeres op til 90 kodebrikker. For mere information om tilkobling med kodebrikker, læs da kapitlet om at oprette nye brugerkoder. Til- og frakobling med en kodebrik på et LCD-/Prox betjeningspanel Anlægget kan til- og frakobles med en kodebrik (tag). Afhængigt af brikkens kodeniveau vil anlægget blive til- og frakoblet direkte (niveau 4), eller kræve en ekstra handling. AlphaVision ML Brugermanual Rev

15 Proximity læser AlphaVision ML centralen med LCD/Prox betjeningspanel kan udvides med en ekstern proximity læser. Den proximity læser kan også monteres udendørs, så man kan til- og frakoble med kodebrik udefra. Den eksterne proximity læser kan også bruges til en forenklet form for adgangskontrol. Kodebrikker til LCD/Prox betjeningspanelet vil automatisk blive genkendt af den eksterne proximity læser.! Når en ekstern proxlæser anvendes, SKAL anlægget have mindst et LCD/Prox betjeningspanel. Til- og frakobling med en kodebrik på en ekstern proxlæser Anlægget kan, med en kodebrik, til- og frakobles på en ekstern proxlæser, og virker med niveau 4 brugerkoder. Når kodebrikken bliver præsenteret foran læseren, vil område(rne), der er programmeret til kodebrikken, til- eller frakobles. Den eksterne proximity læser har en tofarvet LED, som giver information omkring anlægget ved til- og frakobling. Følgende informationer kan gives: LED LED er RØD LED blinker rødt (ca. 3 sek.), og vender så tilbage til hviletilstand LED blinker grønt (ca. 3 sek.), og vender så tilbage til hviletilstand LED bliver grøn (ca. 3 sek.), og vender så tilbage til hviletilstand LED blinker langsomt rødt (ca. 5 sek.), og returnerer til hviletilstand LED blinker rødt/grønt Handling / tilstand Hviletilstand Ugyldig KODEBRIK Tilkoblet med en gyldig KODEBRIK Frakoblet med en KODEBRIK Kan ikke tilkoble (fx åbne zoner) Kommunikationsfejl proximity læser Adgangskontrol med en kodebrik via en ekstern proxlæser Den eksterne proximity læser kan bruges til forenklet kontrol af ansatte og familiemedlemmer. Den eksterne proximity læser har en udgang, der aktiveres i tre sekunder når en gyldig kodebrik præsenteres. Denne udgang kan bruges til at aktivere en elektrisk døråbner. Kodebrikkerne virker efter følgende kriterier: Kodebrikker der er programmerede med niveau 1 vil aktivere udgangen, men kun såfremt de områder, der er programmeret til denne kodebrik er frakoblet. Brug denne mulighed til forenklet kontrol, når brugere har tilladelse til at komme ind i en bygning - eller et rum - men ikke har tilladelse til, at til- eller frakoble anlægget. Niveau 1 koder eller kodebrikker kan derfor ikke til- eller frakoble områder fra betjeningspanelet. Når en kodebrik med niveau 3, 5 eller 7 bruges, vil udgangen blive aktiveret. Kodebrikker med niveau 3, 4 eller 7 kan til- og frakoble på betjeningspanelet, så adgang er sikret. Når områder er tilkoblet, skal brugerne først frakoble disse på betjeningspanelet. AlphaVision ML Brugermanual Rev

16 Til- og frakobling med trådløse fjernbetjeninger Når AlphaVision ML er blevet udstyret med et tilvalgt trådløst modtagermodul, kan anlægget kontrolleres med trådløse fjernbetjeninger. Der kan tilsluttes op til 8 trådløse fjernbetjeninger til AlphaVision ML s hukommelse. Hver fjernbetjening anvender en krypteret kode for til- og frakobling. Fjernbetjeningerne har 4 knapper, der har følgende funktioner: Til-/ frakobling Trådløs Keyfob fjernbetjening FULD tilkobling Tryk på tasten DELVIS tilkobling Tryk på tasten Frakobling Tryk på tasten Dit installationsfirma kan programmere hvilke områder, der tilkobles ved Delvis og Fuld tilkobling. Den fjerde knap på Keyfob fjernbetjeningen kaldes AUX-knappen (*), der bruges til (afhængig af programmering) status anmodning, at stoppe udgangsforsinkelsen, eller til at aktivere en udgang. AlphaVision ML Brugermanual Rev

17 BRUGERMENU AlphaVision ML centralen har en brugermenu til programmering og ændring af brugerindstillinger. Brugermenuen har seks undermenuer, hver med adskillige programmeringsmuligheder eller tilgængelige funktioner. Brugermenuen er kun tilgængelig for masterbrugeren. Brug navigationstasterne (pile) for at bladre igennem menuer og valgmuligheder. Brugermenuen er kun tilgængelig med masterbrugerkoden (kode nummer 90, standardkode = ). Fra software v2.03 og højere kan også anvendes 4-cifret kode. Brug denne kode en gang for at komme ind i menuen, og skift den så til en anden kode med det samme. For at komme ind i denne menu, tryk <#/>. Displayet vil skifte til BRUGERMENU. Tryk <#/> for at bekræfte, displayet vil nu bede om masterbrugerkoden. Indtast den 4- eller 6-cifrede Master brugerkode, hvorefter den første undermenu DATO OG TID vises. Brug og navigationstasterne for at komme til den ønskede undermenu, og tryk <#/> for at komme ind i undermenuerne. Installationsmenuen er kun tilgængelig for installationsfirmaet, med en særlig installatørkode. For at komme til forrige menu, tryk på tasten. Denne tast er også brugt til at gå et trin tilbage i en programmerings mulighed (fx et telefonnummer). For at forlade brugermenuen, tryk på tasten for at forlade menuen.. Displayet vil skifte til: Forlad menuen? <>. Tryk på <#/> Brugermenuen tilbyder følgende programmeringsmuligheder og funktioner. Alle muligheder og funktioner vil blive forklaret i følgende kapitel. AlphaVision ML Brugermanual Rev

18 DATO OG TID ÆNDRETID ÆNDRETID: GEMT ÆNDRE DATO ÆNDRE DATO: GEMT SOM/VIN TID SOM/VIN TID: MANUAL AUTOMATISK DATO/TID NTP DATO/TID NTP: TIL FRA TKM SØNDAG INDTAST TID: STORED TIL FORRIGE MENU LØRDAG BRUGERE BRUGER 01 ÆNDRE KODE ÆNDRE KODE: BRUGER 90 NIVEAU TIL FORRIGE MENU DAGE OMRÅDER BRUGERNAVN ÆNDRE NAVN GEMT TELEFON PRIVAT TEL. NR. 1-4 TEL. NUMMER TEL. NUMMER: GEMT PROTOL PROTOL: TALEBESKED SIRENELYD SMS BESKED BESKED OPKALDSFORSØG OPKALDSFORSØG: INGEN OPKALD 1 OPKALD 9 OPKALD MODTAGER MODTAGER: GEMT TIL FORRIGE MENU TALE & LYD ÆNDRE VOLUME ÆNDRE VOLUME: LAV NORMAL GEMT HØJ TALE TALE: TIL FRA GEMT DØRKLKE DØRKLKE: TIL FRA TIL FORRIGE MENU GEMT ÅBNE ZONER INGEN ÅBNE ZONER Gå til næste skærmbillede AlphaVision ML Brugermanual Rev

19 DIVERSE GANGTEST START GANGTEST SE GANGTEST TEST LED & LCD ALLE LEDS TÆNDT ALLE LEDS FRA LCD LINIE 2 TIL LCD LINIE 2 FRA LCD LINIE 1 TIL TEST TASTER LCD LINIE 1 FRA IP FORBINDELSE TILSLUT IP IP TILSLUTTER INSTAL. ADGANG INSTAL ADGANG: INGEN ADGANG ADGANG GEMT SEND BESKED SEND BESKED: SENDT ADGANG VIA APP ADGANG VIA APP: INGEN ADGANG ADGANG GEMT APP NØGLE APP NØGLE: GEMT UDKOBLE ZONE xx UDKOBLING <> UDKOBLE TIL FORRIGE MENU Dato og Tid I Dato og Tid-menuen kan følgende muligheder ændres: Ændre tid Ændre dato For at ændre tidsindstillingerne, vælg: Ændre tid og tryk på <#/>. Indtast den nye tid; tiden er vist som tt:mm i en 24-timers cyklus. Tryk på <#/> for at bekræfte den nye tid. For at ændre datoen, vælg: Ændre dato og tryk på <#/>. Indtast den nye dato, datoen er vist som dd:mm:åååå). Indtast den rigtige dato og tryk <#/> for at bekræfte den nye dato. Fra firmware version 3.20 blev punktet NTP tidsserver tilføjet, således at dato og tid automatisk kan synkroniseres via en internet tidsserver. Under programpunktet Dato / Tid NTP kan det fastlægges, om NTP tidsserverfunktionen skal være aktiv eller ej. Adressen på din udbyders NTP-server kan fås hos din udbyder og oplyses ofte på dennes hjemmeside. Bed installatøren om at indtaste den korrekte NTP serveradresse. Timer koblings modul Fra firmwareversion 3.20 er AlphaVision ML blevet tilføjet et såkaldt timer koblings modul (TKM) for automatisk til- og frakobling af AlphaVision ML på forudprogrammerede tidspunkter. Denne funktion kan programmeres i brugermenuen og er tilgængelig for alle brugere fra kode niveau 5 og højere. Valg af områder og tidspunkter for til- og frakobling kan programmeres for hver dag i ugen. For at advare brugerne om, at automatisk tilkobling vil finde sted, udsendes via højttalerudgangen (LS), et varslings signal, som programmeres sammen med tidspunkterne for til og frakobling. Programmeringen af timer koblings modulet (TKM) udføres på betjeningspanelet som følger: AlphaVision ML Brugermanual Rev

20 D00:00 A00:00 P00: 00 S... N D00: 00 er tidspunktet for FRA-kobling om morgenen A00: 00 er tidspunktet for TIL-kobling om aftenen P00: 00 er tiden for varslings signalet, som oftest flere minutter før tilkobling. S.... er det/de område(r), som til- eller frakobles. Et eksempel på en egentlig programmering af timer koblings modulet for alle hverdage minus lørdag og søndag er som følger: D08:30 A18:30 P18:25 S12.. N AlphaVision ML vil frakoble område 1 og 2 alle hverdage kl 8:30 (D08:30). Kl. 18:25 (P18:25) og efterfølgende kl. 18:26, 18:27, osv. vil varslings signalet lyde fra højttaleren indtil kl. 18:30 (A18:30), hvor systemet automatisk vil tilkoble område 1 og 2. Brugere Brugermenuen bruges til at oprette og ændre brugerkoder. Der kan oprettes op til 90 brugerkoder; for hver kode skal følgende indstillinger oprettes: kode adgangsniveau gyldige dage område(er) brugernavn Vælg Brugermenuen og tryk <#/>. Displayet vil skifte til: BRUGER 01 01/90 <> Indtast det ønskede brugernummer (01 til 90) eller brug og navigationstasterne for at vælge den ønskede brugerkode. Tryk <#/> og displayet vil skifte til: 01: niv 0 smtotfl 1234 Tryk på for at vælge kode feltet. Indtast den 6-cifrede kode, og tryk på for at komme videre til adgangs niveau feltet. Hver brugerkode skal have en adgangsniveaukode. Følgende niveauer kan vælges:! Fra softwareversion 2.00 og over AlphaVision ML er beskyttet mod programmeringen af den samme brugerkode to gange.! Hvis 4-cifrede koder er valgt (Installatør menu/system / Brugerkoder), ignoreres de sidste 2 cifre i brugerkoden. Niveau 0 er programmeret for inaktive koder (fx for midlertidig blokering af en kode). Niveau 1 er kun brugt i kombination med kodebrikker og en ekstern proximity læser. Niveau 1 koder kan ikke bruges til at til- eller frakoble anlægget. Når en bruger, med en niveau 1 kodebrik, præsenterer sin kodebrik for den eksterne proximity læser, vil anlægget først tjekke om områderne, denne kodebrik er AlphaVision ML Brugermanual Rev

21 autoriseret til, er frakoblet. Hvis de er frakoblet, vil udgangen fra den trådløse læser blive aktiveret. Hvis området(erne) er tilkoblet, vil udgangen ikke blive aktiveret. Niveau 2 koder kan kun tilkoble områderne, der er programmeret til brugerkoden. De programmerede områder er forbundne, hvilket betyder at når område 1, 2 og 3 er programmeret, vil disse tre områder blive tilkoblet samtidigt. Hvis område 3 allerede var tilkoblet, vil område 1 og 2 også blive tilkoblet. Niveau 3 koder kan til- og frakoble de programmerede områder. De programmerede områder er forbundne, hvilket betyder, at når område 1, 2 og 3 er programmerede, vil disse tre områder blive til- og frakoblet samtidigt. Niveau 4 kan til- og frakoble de programmerede områder uden, at man behøver at bekræfte med <*> eller <#> tasten. Niveau 4 koder bruges til at til- og frakoble med en kodebrik på en LCD/Prox. betjeningspanel. Flere eller alle områder kan programmeres til niveau 4 koder. Områderne er forbundne, og vil til- eller frakoble samtidigt. Hvis et af områderne allerede var tilkoblet, vil de andre område også blive tilkoblet. Næste gang kodebrikken bruges, vil områderne frakoble. Niveau 5 koder kan til- og frakoble de programmerede områder individuelt. Brugeren kan vælge, hvilke områder, der skal til- eller frakobles. Niveau 5 koder kan også læse og bekræfte informationsmeddelelser på displayet. Niveau 6 koder findes ikke i AlphaVision ML. Niveau 7 er for masterbrugere(ne) af anlægget. Niveau 7 brugerkoder kan til- og frakoble ligesom niveau 5 og har også adgang til brugermenuen for ekstra programmeringsmuligheder og funktioner. Alle koder kan programmeres til niveau 7, men det anbefales at begrænse den til en enkelt kode. Som standard, er brugerkode 90 masterbruger koden, med standardkoden Alle koder er 6-cifrede. Når 6 ugyldige koder er indtastet efter hinanden, sender centralen en alarmbesked til Vagtcentralen, og blokerer betjeningspanelerne i 90 sekunder.! Fra firmware V2.0 og højere kan 4-cifrede koder også anvendes. Tryk på for at gå videre til Gyldige dage feltet. Gyldige dage Hver brugerkode kan programmeres til kun at være gyldig på bestemte ugedage. Dette sikrer at brugerne ikke har adgang på andre dage, som fx i weekenderne. Dagindikationerne vises med dagens første bogstav, startende med søndag. Brug tasterne 1-7 for at vælge de ønskede ugedage. Dage, der ikke er vist, er de dage, hvor koden er ugyldig. Tryk på for at komme videre til Områder feltet. Områder Hver brugerkode bruges til dets gyldige områder. AlphaVision ML kan opdeles i op til fire områder, der kan vælges eller fravælges med tasterne 1-4. Når alle mulighederne ovenfor er blevet programmeret, tryk på feltet. for at komme videre til Brugernavn Brugernavn For hver brugerkode, kan et brugernavn programmeres. Hvert brugernavn kan bestå af op til 16 tegn og programmeres med og navigationstasterne. Markøren starter under bogstavet U. Brug tasterne og for at vælge bogstav og tryk på for at hoppe til næste og tryk på for at hoppe til forrige bogstav. Når det rigtige brugernavn er indtastet, eller AlphaVision ML Brugermanual Rev

22 når intet specifikt brugernavn er programmeret, tryk på <#/> for at gemme brugerkoden, og alle dens indstillinger. Oprettelse af kodebrikker med LCD/Proximity betjeningspanel Oprettelse af kodebrikker minder om at programmere en ny brugerkode. For at oprette kodebrikker skal man have et LCD/Proximity betjeningspanel. Gå ind i brugernes undermenu, vælg det ønskede kodeplads nummer (01-90), eller brug og navigationstasterne, og tryk på for at hoppe til kode feltet. I stedet for at indtaste en kode, præsentér da din kodebrik foran den integrerede proximity læser, lige over mikrofonhullet. Betjeningspanelet vil nu automatisk vise kodebrikkens 6-cifrede brugerkode.! Ved brug af nærhed tag er det tilrådes kun at bruge 6-cifrede brugerkoder! Advarsel mod dobbelte - eller modstridende brugerkoder Fra firmware V2.0 og højere er AlphaVision ML beskyttet mod programmering af dobbelte brugerkoder. Hvis en eksisterende brugerkode programmeres ind på en anden kodeplads, vil systemet ikke acceptere koden, og koden vil blive sat tilbage til Overfaldskode (tvangskode) AlphaVision ML centralen har også en overfaldskode-, også kaldet tvangskode, funktion. Overfaldskode funktionen bruges til at frakoble anlægget i tvangssituationer. Overfaldskoden bør kun anvendes, når alarmmeldinger indberettes til en Vagtcentral, og virker kun med almindelige tastede brugerkoder - ikke med kodebrikker. Installationsfirmaet kan aktivere overfaldskode-funktionen. Når denne er aktiveret, kan en bruger, der bliver tvunget til at frakoble anlægget, bruge sin almindelige brugerkode, men lægge 1 til det sidste ciffer i sin kode. Hvis den normale brugerkode er: , bliver overfaldskoden derfor Hvis det sidste ciffer er et 9-tal, er overfaldscifferet 0; altså bliver en normal kode som: , til en tvangskode som: Dette kan virke forvirrende, så derfor bør man undgå normalkoder, der slutter på 9, hvis man aktiverer tvangskode funktionen. Når anlægget frakobles med en overfaldskode (tvangskode), vil det frakoble som sædvanligt, men sende en lydløs overfaldsalarm til vagtcentralen.! Når OVERFALDSKODEN bruges, vil opkalds LED en være slukket i 15 minutter, og Informations meddelelserne vil ikke blive vist. Efter 15 minutter, eller efter frakobling med en gyldig brugerkode, vil LED erne fungere som normalt, og en Informations meddelelse vil fremkomme. Sikkerhed mod tilfældigt indtastede koder AlphaVision ML er sikret mod tilfældig indtastning af brugerkoder. Når 6 ugyldige brugerkoder er indtastet efter hinanden, vil alle betjeningspaneler blive blokeret i 90 sekunder. Efter hver følgende ugyldige kode, vil betjeningspanelerne blokere i endnu 90 sekunder, indtil en gyldig kode er indtastet. Hvis anlægget er programmeret til at rapportere til en Vagtcentral, vil en speciel alarmbesked blive sendt. Telefon Masterbrugeren kan programmere indstillingerne for rapportering til private telefonnumre. Rapportering til et privat nummer virker kun, når et PSTN eller GSM tilslutningsmodul er brugt, og virker ikke med IP eller GPRS. Følgende valgmuligheder kan programmeres: Telefonnumre 1-4 Protokol Opkaldsforsøg besked (fra firmware version 3.2) Fra firmware version 3.2 og nyere kan den integrerede LAN-dialer sende en besked til private adresser. I Telefonnummer programmerings menuen, kan private (mobil)numre programmeres, med områdenummer og evt. landekode(dk=0045 foran nummeret), og uden at bruge mellemrum eller bindestreg. Indtast nummeret og tryk <#/> for at gemme. AlphaVision ML Brugermanual Rev

23 Udover standard cifrene 0 til 9, kan adskillige tegn bruges: w (eller W) : vent 2 sekunder, og sender så uanset klartone registrering - (bindestreg) : venter indtil en klartone er registreret Brug og navigationstasterne for at vælge de specielle tegn. Når et tegn er valgt, brug tasten til at flytte markøren til næste position. Placer altid W eller - foran telefonnummeret. Når det rigtige nummer er indtastet, tryk på <#/> for at gemme.! Som standard, ringer centralenheden nummeret op og venter på en klartone. Hvis der ikke høres en klartone inden for 10 sekunder, lægger den på og prøver igen. Når det korrekte nummer er programmeret, skal den korrekte protokol for dette nummer indstilles. Fortsæt til Protokol" valgmuligheden ved at trykke på, og vælge protokol-muligheden. Protokol-muligheden bestemmer hvilken type alarm der bruges til hvert nummer. Følgende muligheder kan vælges: Talebeskeder, talebeskeder er kun mulige når tale-modulet bruges Sirenelyd, dette generer en alarmtone SMS tekstbesked, dette sender en SMS tekstbesked ud til en (mobil)telefon Sende en besked Kun når AlphaVision ML centralen har et PSTN eller GSM-modul, kan akustiske alarmer, eller SMS beskeder sendes til et privat (mobil) telefonnummer. Talebeskeder kan kun sendes til private (mobil) telefonnumre, hvis et tale-modul er monteret i centralen. Vælg en af de tre muligheder ved at bruge og tasten, og tryk <#/> for at bekræfte. Efter at have bestemt protokollen, skal opkaldsforsøgene indstilles. Fortsæt til Opkaldsforsøg valgmuligheden ved at trykke på og så <#/>. I Opkaldsforsøg kan du bestemme, hvor mange gange AlphaVision ML centralen skal prøve, at få fat i hvert private telefonnummer. Antal forsøg kan programmeres fra 1-9, eller som INGEN OPKALD. Når INGEN OPKALD er valgt, vil pågældende telefonnummer blive sprunget over. Antallet af opkaldsforsøg programmeres ved at bruge og tasterne, og gemmes ved at trykke på <#/> tasten. I feltet -modtager kan indtastes op til 4 -adresser på folk, som skal advares. Hvis der skal kunne sendes en som alarm eller statusbesked, kræves der visse yderligere grundindstillinger. Din installatør vil indtaste disse oplysninger i installationsmenuen. Tale & lyde Tale & Lyd-menuen tilbyder følgende muligheder: Ændre lydstyrke Talemuligheder Dørklokke mulig! Disse valgmuligheder vil kun være mulige når AlphaVision ML centralen er udstyret med et talemodul, et betjeningspanel med indbygget højttaler, en ekstern telefon eller en ekstern højttaler. Skift lydstyrke valgmuligheden bestemmer lydstyrken på talebeskeder fra betjeningspanelet, telefonen eller den eksterne højtaler. Vælg Ændre lydstyrke, tryk <#/>, og brug og for at vælge mellem valgmulighederne LAVT NIVEAU, NORMALT NIVEAU og HØJT NIVEAU. Tryk på <#/> for at bekræfte. AlphaVision ML Brugermanual Rev

24 Ved tale valgmulighed kan du programmere, uanset om talte hjælpebeskeder afspilles eller ej (afspilles gennem betjeningspanelet, telefonen eller eksterne højttalere). Vælg Tale og brug og for at vælge mellem mulighederne TIL og FRA. Tryk på <#/> for at bekræfte. Dørklokke-valgmulighed kontrollerer dørklokkefunktionen. Specifikke zoner kan programmeres til at afgive en dørklokke lyd fra højttaleren, når alarmanlægget er frakoblet. Vælg Dørklokke mulig og brug tasterne og for at vælge mellem mulighederne TIL og FRA. Tryk på <#/> for at bekræfte.! Når tale-valgmuligheden er sat til FRA, vil dørklokkesignalet lyde. Dørklokkefunktionen skal vælges separat. Åbne zoner Åbne zoner kan være døre eller vinduer der står åbne, eller røgdetektorer, der ikke er nulstillet efter en alarm. Installationsfirmaet kan programmere, hvilke zoner kan udkobles. Specielt for kritiske zoner kan det være klogt, ikke at tillade udkobling under den tilkoblede periode. Når anlægget ikke kan tilkobles, på grund af åbne zoner, bliver brugeren advaret om dette under tilkobling. Meddelelsen KAN EJ AKTIVERES, ÅBEN ZONE' vises, og advarsels-buzzeren vil lyde. Når brugere har lov til at udkoble åbne zoner, vil displayet vise den første åbne zone. Alle følgende åbne zoner kan ses ved at trykke på. Når den sidste åbne zone er blevet vist, vil beskeden FORRIGE MENU <*>, UDKOBLING <#> blive vist. Ved at trykke på <#/> knappen, vil de åbne zoner blive udkoblet i denne tilkoblingsperiode, og derfor ikke udløse nogen alarm. Kun ved at frakoble og derefter tilkoble anlægget igen, vil disse zoner atter blive aktive, og fungere som normalt. Ved at trykke på <*> tasten bliver tilkoblingen annulleret, så brugeren kan lukke de åbne zoner først (ANBEFALES). Når brugere har lov til at udkoble zoner, men en specifik zone ikke kan udkobles af sikkerhedsmæssige årsager, vises meddelelsen UDKOBL. EJ TILL.. Efter et par sekunder vil anlægget vende tilbage til hvile tilstand. Luk de(n) åbne zone(r), og prøv at tilkoble anlægget igen. Når brugere ikke har tilladelse til at udkoble zoner, vil displayet kun vise den første åbne zone. Brug tasten for at vise de andre åbne zoner, og tryk på <*> for at annullere tilkoblingen. Alle åbne zoner skal lukkes først, før anlægget kan tilkobles. Service Service -menuen tilbyder flere funktioner til periodiske tjek og vedligehold af anlægget. Følgende muligheder er tilgængelige: Gangtest af zoner Se gangtest Test LCD display & LED er Fjernkontrol/fjernservice Installatør adgang Adgang via app App nøgle Gangtest af zonerne Det anbefales stærkt, at Master bruger jævnligt udfører en såkaldt gangtest, for at sikre korrekt funktion af alle sensorer. Vælg Gangtest zoner, og tryk <#/> for at starte testen. Displayet vil vise Start gangtest, optaget. Når man laver en gangtest, skal alle zoner aktiveres én for én. Hver gang en detektor aktiveres, vil betjeningspanelet afgive en advarsels lyd, og den specifikke zone vil blive vist på displayet, med dens zonenavn, og den trådløse modtagestyrke (vises kun ved trådløse zoner, fx RF=108) AlphaVision ML Brugermanual Rev

25 For trådfaste komponenter vil displayets viste modtagestyrke ikke have nogen relevans, og derfor blive vist som RF=099. Når AlphaVision ML centralen anvender en trådløs modtagerenhed, vil den målte modtagestyrke blive vist. Når trådløse bevægelsesdetektorer (også kaldet PIR-detektorer) bruges, så vær opmærksom på slumrefunktionen; for at spare batteri slukker de trådløse bevægelsesdetektorer selv, efter hver bevægelse. Hvis der ikke registreres bevægelse i løbet af de efterfølgende 2 minutter, vil detektoren tilkoble igen. Når du laver en gangtest, sørg da for, at der mindst er gået to minutter siden den senest registrerede bevægelse, før man igen går ind i det specifikke rum. Hver gang en detektor (zone) udløses, vil den interne buzzer i betjeningspanelet lyde tre gange for at indikere en succesfuld registrering. Hvis centralen er udstyret med et talemodul og en højttaler, vil talemeddelelsen: 'Zone åben' <Zone Navn> også lyde. Når alle zoner er blevet aktiveret, brug da Se gangtest menuen, og brug <#/> tasten for at komme igennem listen af aktiverede zoner. Vær sikker på at alle detektorer (zoner), der er blevet aktiveret er vist på listen. For at komme ud af gangtest funktionen, tryk på to gange. Anlægget kan forblive i gangtest-tilstanden i op til 30 minutter; hvorefter anlægget af sig selv vender tilbage til den normale tilstand. Dette forhindrer gangtest-funktionen i at blive anvendt utilsigtet, og modvirker, at anlægget ikke fungerer når der tilkobles. Ikke alle 24-timers zoner kan aktiveres. En røgdetektor kan for eksempel kun testes med en speciel testgas og en glasbrudsdetektor kan kun testes med et specielt testerinstrument. Installationsfirmaet vil (kan) teste disse detektorer under den årlige vedligeholdelse.! Modtagestyrke fra de trådløse sendere skal være mindst 20. Når modtagestyrken når ned under 20, er signalet ikke længere sikkert, og der bør tages skridt til at forbedre modtagesignalet. Kontakt omgående din installatør herom.! Når gangtesten afsluttes, vil nulstillings-udgangen (reset) aktiveres og nulstille røgdetektorer. Test LED & LCD Test LED & LCD funktionen bruges til at teste den korrekte funktion for LED er, LCD display og taster. Vælg Test LED & LCD funktionen, og så vil displayet vise den første mulighed ALLE LED TÆNDT. Vær sikker på, at alle LED er på betjeningspanelet virker, inklusiv LED erne bag betjeningspanelet og displayet. Tryk på <#/> for at vælge næste mulighed og fortsæt med trinene vist på displayet. IP-forbindelse Master bruger har rettighed til at oprette en IP-forbindelse mellem AlphaVision ML og en PC med AlphaTool software installeret. På denne måde kan fjernservice udføres uden, at der skal programmeres firewallindstillinger og port-forwarding i routeren hos slutbrugeren. Fjernservice Installatøren kan via fjernservice oprette forbindelse med centralen for at servicere. Han kan ændre i programmeringen, eller gennemse den historiske hændelseslog. Såfremt installatøren ikke kender masterbruger koden, kan han ikke til-/frakoble, eller ændre/oprette brugerkoder. Installatøren kan bede dig om at aktivere Fjernservice-funktionen. Denne funktion opretter en IP forbindelse mellem AlphaVision ML centralen og installatørens service-computer. Installatøren vil guide dig gennem mulighederne: Fjernservice, Port indstillinger, IP-adresse indstillinger.! Selvom Fjernservice funktionen ikke tillader installationsfirmaet at til- og frakoble anlægget, oprette eller ændre brugerkoder, giver Fjernservice funktionen adgang til at ændre vigtige AlphaVision ML Brugermanual Rev

26 indstillinger. Tag passende forholdsregler, og lav aftaler med dit installationsfirma, for at forhindre uautoriseret adgang. Installatør adgang Master bruger bestemmer, om installatøren har direkte adgang til installatør menu eller adgang kun er muligt via brugermenuen. Testbesked Master bruger kan manuelt via betjeningspanelet sende en testbesked til Kontrolcentralen. Adgang via App Fra software V2.03 fås en mobiltelefon applikation (APP) til AlphaVision ML. Master bruger skal angive, om App en har tilladelse til at oprette forbindelse til AlphaVision ML. Mulighederne er: ADGANG eller ingen ADGANG. Foretag et valg, og tryk på < # / > for at bekræfte valget. App nøgle App en har en unik nøgle. Denne nøgle skal indtastes både i AlphaVision ML og App en selv på mobiltelefonen. Denne nøgle kontrolleres og sammenlignes ved forsøg på etablering af forbindelse. Skal nøglen bestå af karakterer, anvendes navigeringstasterne til vælge de ønskede bogstaver, tal eller specialtegn. Hvis nøglen kun består af tal kan disse indtastes ved hjælp af det numeriske tastatur. Tryk på <#/> for at gemme App nøglen. Udkobling af zone Fra firmware version 3.2 og nyere er det muligt at udkoble (blokere) zoner, inden alarmsystemet aktiveres. Denne funktion kan være nyttigt, hvis der er fejl i en zone, eller hvis en tilbagevendende fejlalarm forhindrer, at systemet kan aktiveres. Ved at udkoble (midlertidigt blokere) zonen, kan alarmsystemet aktiveres, mens den blokerede zone ikke er aktiv og dermed ikke kan udløse en alarm. Udkobling af en zone gælder kun for den periode, hvor alarmen er aktiv. Når systemet deaktiveres, slettes udkoblingen automatisk. Hvis det er nødvendigt at udkoble zonen igen, skal udkoblingsfunktionen aktiveres igen, inden alarmen aktiveres. Hvis du på forhånd vil udkoble en zone, skal du vælge punktet "Bypass" i menuen. Indtast nu det ønskede zonenummer (2 cifre) eller brug knapperne og til at scrolle til det ønskede zonenummer. Tryk dernæst på knappen <#/> for at bekræfte bypass-funktionen. Historisk Log Masterbrugeren har også adgang til den historiske log. Denne viser de seneste 250 begivenheder. Den øverste linje i displayet viser begivenheden, og den nederste linje viser dato og tid for hændelsen. Brug navigationstasterne til at bladre igennem begivenhederne. RAPPORTERING TIL PRIVAT (MOBIL) TELEFON Hvis AlphaVision ML er udstyret med et tilvalgt PSTN (fastnet), eller GSM modul, og centralen rapporterer alarmer til private telefoner, vil AlphaVision ML kalde op til det programmerede telefonnummer, og rapportere en alarm. Centralen kan rapportere ved hjælp af en sirene-lyd (fastnet eller mobiltelefon), eller via SMS-beskeder (kun mobiltelefon).! Fra firmware V2.0 og højere vil opringningssekvensen til private telefonnumre blive afbrudt straks efter, at systemet er blevet frakoblet. Dette udføres for at forhindre, at venner og familie bliver kaldt unødigt op på grund af falsk alarm eller brugerfejl. Når man bruger et tilvalgt talemodul, kan AlphaVision også rapportere via forvalgte, indtalte talebeskeder. AlphaVision ML Brugermanual Rev

27 Accepttilstand Ved rapportering til et privat telefonnummer, skal den modtagende part bekræfte alarmen ved at indtaste en bekræftelseskode. Bekræftelseskoden er nødvendig for at bekræfte overfor AlphaVision ML centralen, at beskeden er modtaget, og forstået af den modtagende part. Når centralen rapporterer til mere end ét telefonnummer, kan installationsfirmaet programmere, om "ENKELT" eller "ALLE" telefonnumre skal bekræfte alarmbeskeden. Den modtagende part kan bekræfte alarmbeskeden ved at trykke <9> på sin (mobil) telefon. Når 'ENKELT' er programmeret, vil centralen herefter ophøre med at kalde op, og betragte alarmrapporteringen som færdig. Når 'ALLE' er programmeret, skal alle programmerede telefonnumre, hver især bekræfte alarmen ved at trykke <9> på deres telefon. Når en sirene-lyd protokol bruges, vil den opkaldte part høre en alarmtone, når telefonen bliver taget. Sirenelyd meldingen bekræftes også ved at trykke <9> på telefonen. Når SMS-protokollen benyttes, vil SMS-serveren automatisk acceptere, og bekræfte alarmbeskeden.! Vær opmærksom på, at SMS-alarmer, ligesom andre SMS-meldinger kan forsinkes af GSM-nettet i op til adskillige timer. Det må derfor tilrådes, ikke at anvende SMS-alarmering som den primære alarm. Når talebesked protokollen bruges, er flere muligheder tilgængelige: Tale/Lyt-ind funktionen AlphaVision ML centralen kan også udvides med en tale/lytte-ind funktion. For at udnytte denne mulighed skal centralen udstyres med plug-on talemodulet, samt et betjeningspanel med indbygget højttaler og mikrofon. En telefon eller en separat højttaler og mikrofon forbundet til alarmanlægget kan alternativt anvendes. Højttaleren og mikrofonen giver den opkaldende part (ved anlægget) mulighed for at føre en 2- vejs samtale med den kaldte part, ligesom den kaldte part kan lytte-ind til, hvad der sker i lokalerne når et opkald er modtaget. Den kaldte part kan skifte mellem at Samtale åbent <2> eller på Lytte-ind <1>. Kontakt installationsfirmaet hvis denne mulighed ønskes. Når du bruger talemodulet, og rapportering med Talebesked protokollen, vil den kaldte part høre et hus-id (hvis det er indtalt), efterfulgt af en tale-besked, der angiver, hvilke begivenheder, der fandt sted i hvilke zoner. Endelig bliver anlæggets nuværende status rapporteret. Udover at bekræfte alarmen med tasten <9>, er der også en række andre muligheder: Tast 4: Delvis tilkobling Tast 5: Anmod om systemstatus Tast 6: Fuld tilkobling Tast 7: Aktiver udgang (skifte eller impuls relæ) Tast 8: Deaktiver udgang (skifte) eller aktiver udgang (impuls) Tast 9: Bekræft alarmbesked og afslut Tast 0: Frakobl centralen Tale-modulet giver også mulighed for at fjernbetjene til- og frakobling af anlægget, eller til at aktivere / deaktivere en udgang. Sørg for, at de andre muligheder er blevet gennemført, før du trykker <9>!! Bemærk ved alarmopkald til flere telefoner kan funktionen tilkobling (tast 4 og 6) - og frakobling (tast 0) faktisk udføres af alle opkaldte telefoner, uanset om bruger er godkendt eller ej! Når 'Aktiver Udgang -funktionen er udført, vil tast <7> aktivere den programmerede udgang, og tast <8> vil deaktivere udgangen. Centralen kan også aktivere udgangen for en kort tid (1 sekund, enkelt impuls). Hvis dette er programmeret, vil både tast <7> og <8> aktivere udgangen i 1 sekund. Kontakt installationsfirmaet for mere information. AlphaVision ML Brugermanual Rev

28 Når AlphaVision ML centralen er udstyret med både et tale-modul, samt et betjeningspanel med indbygget højttaler og mikrofon, en telefon eller separate højttaler og mikrofon, kan den kaldte part aktivere en halvduplex samtale (skiftevis tale og lytte). Brug følgende taster på telefonen for denne funktion: Tast 1: Lyt Tast 2: Tal Inaktivitet AlphaVision ML kan programmeres til at bruge 'Inaktivitet' funktionen med visse zoner. Inaktivitetsfunktionen sender en alarm ud til en Vagtcentral, eller et privat telefonnummer, såfremt INGEN bevægelse (Detektorerne ikke ser nogen bevægelse) blev registreret i de programmerede zoner, indenfor en vis periode. Denne funktion er velegnet til at verificere, om ældre eller syge personer er i jævnlig bevægelse. Inaktivitetsfunktionerne er kun aktive, når områderne, som disse zoner er programmeret til, er frakoblede. Fjernbetjening af AlphaVision ML Når tale-modulet benyttes, kan AlphaVision ML centralen fjernbetjenes ved hjælp af en (mobil) telefon (denne mulighed skal være tilvalgt i programmeringen). Alle funktioner som er beskrevet i kapitlet 'Rapportering til privat telefon kan udføres fra en telefon. Denne indstilling kan være nyttig, når brugeren fx har glemt at tilkoble anlægget, eller ønsker at frakoble det via fjernstyring, fx hvis nogen skal lukke sig ind. Når AlphaVision ML centralen er udstyret med både et tale-modul, samt et betjeningspanel med indbygget højttaler og mikrofon, en telefon eller separate højttaler og mikrofon, kan den kaldte part også aktivere en halv-duplex samtale. Installatøren kan programmere AlphaVision ML centralen til at acceptere indgående opkald på to måder: enkelt ring-ind (opkald), eller dobbelt ring-ind. Enkelt ring-ind Indtast AlphaVision ML centralens telefonnummer og lad telefonen ringe 4 gange. AlphaVision ML vil besvare opkaldet automatisk, og bede om en gyldig 6-cifrede brugerkode. Indtast en gyldig brugerkode. Når den er godkendt, vil AlphaVision ML vise husets id tekst (hvis registreret), og du er nået til hovedmenuen. For yderligere indstillinger, se afsnittet om "Rapportering til privat telefon«. Dobbelt ring-ind Indtast AlphaVision ML centralens telefonnummer og lad telefonen ringe 4 gange. Læg på, og vent i mindst 20 sekunder. Ring op til AlphaVision ML igen, og så vil centralen automatisk besvare opkaldet efter 4 indringninger og etablere forbindelsen. Proceduren svarer til enkelt ring-ind. IP RAPPORTERING AlphaVision ML har indbygget mulighed for IP-kommunikation til rapportering af alarmer og problemer til en vagtcentral, hurtigt og uden ekstra opkaldsomkostninger. Nu til dags er der mange Internet udbydere, der tilbyder alt-i-en løsninger, hvor Internet, digitalt TV, Voiceover-IP (VoIP) telefon, og PIN-over-IP er kombineret. Når dette bruges, er den analoge PSTN eller ISDN-linje ofte annulleret, eller kun brugt til alarmtransmissioner. Alarmer rapporteret til en vagtcentral over en VoIPforbindelse forårsager oftest problemer, og må bestemt frarådes. Ved brug af den indbyggede IPkommunikator, vil alarmer og problem-beskeder blive sendt til vagtcentralen via den eksisterende bredbånds Internetforbindelse på en sikker, sikret og hurtig måde. Kontakt dit installationsfirma for at få flere oplysninger om IP-rapportering. Den indbyggede mulighed for IP kommunikation kan ikke anvendes til rapportering til private (mobil) telefoner. AlphaVision ML Brugermanual Rev

29 VALGFRIT PSTN-MODUL For alarm-rapportering til et privat telefonnummer, eller når en analog (PSTN) telefonlinje er tilgængelig, kan AlphaVision ML udvides med et ekstra PSTN-modul. PSTN-modulet monteres i AlphaVision ML centralenheden, og tilsluttes PSTN-linjen, eller til det analoge telefonudgang-kabel / DSL-modem. Når den er tilsluttet en analog udgang af modemmet, kan centralen med PSTN-modulet udelukkende rapportere til private telefoner. Når den er tilsluttet en alm. analog PSTN-linje, kan centralen med et PSTN-modul rapportere til en vagtcentral og / eller til private telefoner. For mere information om alarmrapportering over en PSTN-linje, kontakt installationsfirmaet. VALGFRIT GSM-MODUL Når der ikke er en fastnettelefon til rådighed, og AlphaVision ML skal rapportere til en vagtcentral, eller en privat (mobil) telefon, kan AlphaVision ML-centralen udvides med et GSM / GPRS-modul. GSM-modulet bruger et SIM-kort med abonnement, og kan rapportere beskeder via GSM nettet til en vagtcentral og / eller private (mobil) telefoner. For mere information om GSM rapportering, kontakt installationsfirmaet. VALGFRIT GPRS-MODUL GSM / GPRS-modulet kan også rapportere alarmbeskeder via GPRS-netværket. GPRS-rapportering er kun muligt når der rapporteres til en central, og kan bruges som en primær, eller en backup kommunikator. GSM / GPRS-modulet bruger et SIM-kort til GPRS datakommunikation. For mere information om GPRS rapportering, kontakt dit installationsfirma. AlphaVision ML Brugermanual Rev

30 Dørklokke (Ja/Nej) Udkobling (Ja/Nej) Område (1, 2, 3, 4) Inaktivitet (X = Ja) APPENDIX A: DETEKTOR SKEMA Zone Nr Zone type Zone indgang type Detektor lokation eller sender tildeling ( for nødkalds alarmsendere) Zone typer: AlphaVision ML Brugermanual Rev

31 1 = Direkte 2 = Forsinket 1 t/m 4 3 = Forsinket 5 4 = Nødudgang 5 = 24-timers tavs 6 = 24-timers akustisk 7 = Brand 8 = Nødkald 9 = Røveri 10 = Sabotage 11 = Følgezone 12 = Forsinket følgezone 13 = Teknisk alarm 14 = Gas 15 = Vand 16 = Temperatur 17 = Direkte kommunikator indgang (nøglebox) 18 = Nøglekontakt Zone lokationer: Installationsfirmaet vil notere lokationerne for hver detektor her. APPENDIX B: KEYFOB FJERNBETJENINGS OVERSIGT Keyfob fjernbetjeninger AUX knap Nr. Type Brugernavn Status melding Hurtig tilkobling Aktivér udgang APPENDIX C: BÆRBARE NØDKALDS/ALARM SENDERE Sx # Sender type Zone nr. Zone type Brugernavn Gebruikershandleiding AlphaVision ML Rev

32 APPENDIX D: PRIVATE TELEFONNUMRE Tlf. # Telefonnummer Protokol Navn WEEE-deklaration Dette Alphatronics produkt er fremstillet ved hjælp af de mest moderne teknologier, og er fremstillet af højkvalitets komponenter. De fleste komponenter kan genanvendes. Symbolet angiver, at produktet skal afleveres separat til genanvendelse, og må ikke bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald. Dette produkt kan afleveres på den lokale Genbrugsstation for elektronikaffald, eller din installatør / leverandør. ALPHATRONICS BV 2013 AlphaVision ML Brugermanual Rev

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics. Brugermanual AlphaLot Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Brugervejledning til AlphaLot Rev. 3.9 22-05-2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler Fleksible sikkerhedsløsninger Fra beboelse til erhverv. AlphaVision ML alarmanlæg tilbyder, med

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

AlphaVision ML Brugermanual Rev. 1.1 05-01-2011 2

AlphaVision ML Brugermanual Rev. 1.1 05-01-2011 2 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Formålet med denne manual...3 Retningslinjer...3 Sikringsgrad...4 Zoner og dele af AlphaVision ML centralen...4 BETJENING...

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere