D380-D380A BRUGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D380-D380A BRUGSVEJLEDNING"

Transkript

1 BRUGSVEJLEDNING

2 Kære kunde, Du har lige anskaffet en telefon af den nye Sagemcom generation, og vi takker for tilliden, du derved viser os. Dette produkt er blevet fremstillet med stor omhu. Hvis du alligevel skulle støde på vanskeligheder under brugen, råder vi dig til at se denne brugsvejledning. Dette produkt er et resultat af en fortsat produktudvikling. Vi forbeholder os derfor retten til uden varsel at lave ændringer og forbedringer ved produktet, som beskrives i denne brugsvejledning. Af hensyn til din komfort og sikkerhed, opfordrer vi dig til at læse afsnittet Anbefalinger og forsigtighedsregler, side 2. CE-mærkningen angiver, at produktet opfylder hovedkravene i Europaparlaments- og Rådets direktiv EF vedrørende radioudstyr og teleterminaludstyr, med hensyn til brugernes sikkerhed og sundhed og elektromagnetiske forstyrrelser Overensstemmelseserklæringen findes på under "Support" eller kan fås ved henvendelse til følgende adresse : Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur Rueil-Malmaison Cedex - France Copyright Sagemcom Broadband SAS Alle rettigheder forbeholdes Sagemcom er et registreret varemærke. 1

3 Anbefalinger og forsigtighedsregler! For en sikkerheds skyld bør det undgås at placere telefonen på basen uden batterier eller dækslet til batterierne, da der ellers opstår en risiko for elektrisk chok. For ikke at risikere at skade håndsættet og for at undgå risiko for eksplosion, må der udelukkende anvendes batterier af typen Ni-MH 1,2 V 650 mah, genopladelige og godkendte i formatet AAA. Brug aldrig batterier, der ikke kan genoplades. Anbring batterierne i batterirummet på håndsættet, og vend polerne korrekt. Brug kun den adapter der følger med telefonen og forbind den med baseenheden i henhold til anvisningerne i denne brochure samt de data der er angivet på produktmærkaten (spænding, strømstyrke, netfrekvens). Som en forholdsregel i tilfælde af fare optræder adapteren som en afbrydermekanisme for 230V strømforsyningen. Den bør anbringes i nærheden af apparatet og bør være let tilgængelige. DECT telefonen må ikke installeres udendørs eller i vådrum (vaskerum, badeværelse, bryggers, køkken, o.l.), medmindre den er anbragt mindst 1,50 m fra vandhaner, afløb, o.l. Apparatet skal anvendes ved temperaturer mellem 5 C og 45 C. Iområder hvor der hyppigt er uvejr, anbefaler vi, at der anvendes overspændingsbeskyttelse til beskyttelse af telefonlinie. Forsøg ikke at løsne skruer eller at åbne apparatet. Det indeholder ingen dele, der kan udskiftes af brugeren. Denne telefon er beregnet til anvendelse på det offentlige telefonnetværk. I tilfælde af problemer, bedes du først kontakte leverandøren. Brug kun den medfølgende telefonledning. DECT telefonens signalrækkevidde er cirka 50 m indendørs og op til 300 m udendørs. Hvis der findes større metalgenstande, fjernsyn eller andet elektrisk udstyr i telefonens umiddelbare nærhed, kan det påvirke dens rækkevidde. Der kan forekomme zoner uden modtagelse pga. særlige bygningsforhold. Det kan medføre korte afbrydelser i forbindelsen pga. dårlig transmission. 2

4 Visse følsomme medicinske apparater og visse former for sikkerhedsudstyr kan blive påvirket af den radiofrekvens der benyttes ved transmission af signaler fra telefonen. Du bedes venligst altid overholde de anbefalede sikkerhedsforskrifter. D380 har skridsikre ben, hvilket giver god stabilitet, og de efterlader ikke spor på møbelfladerne, hvor D380 står. Dog kan det, i betragtning af alle de forskellige lakker og vernisprodukter, som møbelfabrikanterne anvender, ikke udelukkes, at der kommer spor på møbler ved kontakt med dele af din D380. Sagemcom Broadband SAS fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af sådanne skader. Brugte batterier bør indleveres til genbrug i henhold til retningslinierne beskrevet i kapitlet "Miljø/Beskyttelse af miljøet" i denne manual. 3

5 Indholdsfortegnelse Anbefalinger og forsigtighedsregler...2 Opdag Din telefon... 8 Basen... 8 Håndsættet Skærmen Indstilling af håndsæt Opladning af batterierne Navigation af menuerne Bladretast Programmerbare taster Illustration Kortlægning af menuerne Procedurer i din brugsanvisning Opringning og modtagning af opkald Anvendelse af telefonen Sådan foretager du et opkald Sådan foretager du et opkald Sådan modtager du et opkald Styring af flere opkald Modtagning af et andet opkald Hvis du vil ringe til en anden person Skift fra et opkald til et andet Afslutning af et igangværende opkald Samtale med to personer samtidig (3-vejs konference)

6 Brug af flere håndsæt Opkald til et andet håndsæt (intercom) Viderestilling af et opkald til et andet håndsæt Brug Telefonbogen Oprettelse af en kontakt i telefonbogen Opkald til en kontakt via telefonbogen Søg efter en kontakt Ændring af en kontakt Sletning af en kontakt i telefonbogen Tildeling af en ringetone til en kontakt Tilføjelse af et andet nummer til en kontakt Overførsel af kontakter fra et håndsæt til et andet Muligheder under et opkald Slå højttaler fra/til (håndfri tilstand) Justering af lydstyrken Slå hemmelig tilstand til/fra Find dit håndsæt Lytning og optagelse... (model D380A)...29 Aktivering/deaktivering af telefonsvareren Telefonsvarerens beskeder Gemning af din personlige besked Lyt til din besked Slet din besked Beskeder Lytning til modtagne beskeder Styring af dine beskeder Aflytning af din telefonsvarer når du er ude Slet alle dine beskeder Optagelse af en samtale Telefonsvarerindstillinger Ændring af fjernkontrolkoden Ændring af optagekvaliteten Ændring af antallet af ringninger

7 Indstilling Telefonen Sådan skiftes ringetonen Slå lydadvarsler fra/til Slå stilletilstand til/fra Definition af preogrammerbare genveje Indstilling af dato og tid Automatisk påbegyndelse og afslutning af opkald Ændring af dit telefonsvarernummer Tjekning af telefonsvareren hos dit teleselskab Ændring af displaysproget Aktivering/Deaktivering af tastaturlås Definition af forbudte numre (børnesikring) Ændring af standardkoden Tillad / Forhindr delte opkald med et andet håndsæt Håndsættet Associering af et nyt håndsæt Definering af en prioriteret base til håndsættet Nulstilling af håndsættet Personliggørelse af håndsættets registrering Omnavngivning af håndsættet Indstilling af kontrasten Basen Sådan slås paging til Justering af lydstyrken på de beskeder, du lytter til fra basen Reinitialisering af basen Fjernelse af et håndsæt, som er registreret til basen Omnavngivning af basen Forbindelsen Ændring af netværkstype Ændring af nummerindtastningstypen Ændring af flash-varigheden Definition af telefonnummer prefikser (PABX) Ændring af land

8 Nyd Alarmen Programmering af alarmen Sådan finder du alarmens status Sådan slås alarmen til/fra Sådan skiftes ringetonen Sådan defineres opvågningstidspunktet Overvågningstilstand Sådan slås overvågningstilstand til Sådan slås overvågningstilstand fra Hold styr på dine opkald Opkaldslogs Sådan ser du listen over opringninger og modtagne opkald Kontrol med opringninger og modtagne opkald Hændelsesloggen Tjek af nye hændelser Slå hændelsesnotifikation til/fra Miljø...51 Emballagen Batterier Produktet Garantibetingelser...52 Ordliste

9 1 Opdag... Din telefon Basen Model uden telefonsvarer (D380) 1 D380 2 Nummer Beskrivelse 1 Håndsættets placering 2 Pairringstast/Paging: Kort tryk: paging af håndsæt Langt tryk: pairring af håndsæt 8

10 Model med telefonsvarer (D380A) D380A 5 Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 1 Håndsættets placering 4 Display: 2 Kort tryk: læs / stop med at læse nye beskeder 3 Sletning af beskeder: Langt tryk i læsetilstand: slet en besked. Langt tryk uden for læsetilstand: slet allerede læste beskeder. Telefonsvarer slukket: tomt display. Telefonsvarer tændt: - Ingen nye beskeder: en streg vises. - Der er nye beskeder: tælleren af de ulæste beskeder blinker og viser antallet af modtagne beskeder (op til 9). 5 Pairringstast/Paging: Kort tryk: paging af håndsæt. Langt tryk: pairring af håndsæt 9

11 Håndsættet Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 1 Højttaler. 9 Mikrofon. 2 Grafikskærm. 10 Stjernetast / Lås tastatur 3 Programmér/slet genvejstast. 11 Langt tryk: Hvis telefonsvareren er slukket: Adgang til voice mail. Hvis telefonsvareren er tændt: Adgang til dine beskeder på telefonsvareren. 4 Bladring gennem menuerne. 12 Højttaleropkaldstast. 5 Læg på-tast 13 Tast til Tag telefonen / Håndfri / Genopkald (langt tryk) 10

12 Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 6 Adgang til telefonbog-tast. 7 Alfanumerisk tastatur. 14 Programmér/bekræft genvejstast. 15 Højttaler i højttaleropkaldstilstand. 8 # tast Skærmen DE VISTE IKONER I standby-tilstand eller under brug, fortæller din telefon dig om din telefons nuværende tilstand ved hjælp af ikoner og især: Opkald Mute Nummer 1 Beskrivelse Statusikoner Indikerer din telefons nuværende tilstand. Batteriopladningstilstand Telefon i samtaletilstand Hemmelig tilstand slået til Håndfri aktivitet Netværk Alarm slået til Gælder kun model D380A Telefonsvarer aktiveret - uden at blinke: telefonsvarer tændt - blinkende: ny besked - Telefonsvarer slukket: tomt display Lav dækning 2 3 Informationsfelt håndsæt placeret på basen: klokkeslæt vises, håndsæt løftet: håndsættets nummer, dato og klokkeslæt vises. Handlingsikoner håndsæt placeret på basen: Tasterne gennemse (bladr) og bekræft, håndsæt løftet: menuer forbundet med programmeringstaster. 11

13 LAV DÆKNING-TILSTAND Dit håndsæt har en tilstand til Lav dækning, som styrer radiotransmissionsstyrken, afhængig af hvor langt du er fra basen. Indstilling af håndsæt 1 Tag batterierne og det medfølgende dæksel ud af æsken. 2 Vend dit håndsæt om og tryk på toppen af dækslet for at tage det af. 3 Sæt batterierne i et efter et i overensstemmelse med deres polaritet som indikeret på tegningen til højre. 4 Sæt dækslet på ved at skubbe det op, til det er helt lukket. 5 Skærmen tændes. Sæt dit håndsæt i basen og lad batterierne helt op. 6 Der lyder en bip-lyd, når du sætter håndsættet i basen. Batteriopladningsikonet bevæger sig, for at informere dig om at opladningen er i gang. Ikondisplayet stopper med at bevæge sig, når batterierne er opladte. 12

14 Opladning af batterierne Ikonet for opladning af batterier animeres for at informere dig om, at opladning er i gang. Ikonet stopper, når batterierne er opladte. Bevægelse viser dig at opladning er i gang. Ikondisplayet stopper med at bevæge sig, når batterierne er opladte. Noter For at sikre optimal opladning skal du efterlade håndsættet i basen i mindst 15 timer, når du bruger telefonen for første gang. Under opladning kan batterierne blive varme. Dette er helt normalt og helt sikkert. Hvis du ikke får radiokontakt med basen, så tjek de elektriske forbindelser til basen. UDSKIFTNING AF BATTERIER 1 Sluk for håndsættet. Vend det om for at få adgang til batteriboksen. 2 Åbn dækslet til batterierne. 3 Tag de gamle batterier ud, læg de nye i på samme måde, som polariteten viser. 4 Udfør en cyklus med fuld opladning. Noter Udtømte batterier skal kasseres i overensstemmelse med de genbrugsinstruktioner, som gives i kapitlet Anbefalinger og forsigtighedsregler, side 2. VARNING For at undgå at beskadige dit håndsæt, bør du kun bruge godkendte AAA NiMH 1.2 V 650 mah genopladelige batterier. Brug aldrig ikke-genopladelige batterier. 13

15 Navigation af menuerne Bladretast Denne tast giver dig mulighed for hurtigt at få adgang til menuerne og ændre dine indstillinger. Den har to retninger. Når du vælger menuer, så tryk på toppen eller i bunden af bledretasten for at få adgang til foregående eller næste menu. Tryk på toppen af under et opkald for at forøge lydstyrken eller i bunden af for at mindske den. Programmerbare taster Din telefon har nogle såkaldte "programmerbare" taster, som gør, at du kan oprette en genvej til den menu, du bruger mest. Denne genvej kan du så få adgang til fra telefonens hjemmeskærm. Disse taster bruges også til at bekræfte eller fortryde en handling i en menu. Programmerbar tast... Venstre Brug denne tast på hjemmeskærmen til at... Direkte adgang til den forbundne menu gennem genvejen. Brug denne tast i menuerne til at... Bekræft indtastningen. Vis kontekstfølsomme menufunktioner under et opkald. Vis funktioner under et opkald Højre Annuller indtastningen. Noter For flere detaljer om programmering af venstre og højre programmerbare tast, se afsnit Definition af preogrammerbare genveje, side

16 Illustration For at bladre gennem menuerne skal du bruge bladretasten og de to programmerbare taster: 1 Tryk i toppen eller bunden af bladretasten. Hovedmenuen vises på skærmen. 2 Tryk i toppen eller bunden af bladretasten for at gennemse menuerne og få adgang til den ønskede funktion. 3 Bekræft dit valg/gå ind i den ønskede menu ved at trykke på den venstre programmerbare tast. 4 Annuller dit valg/forlad den viste menu: - Enten ved at trykke på højre programmerbare tast, - eller ved at trykke på tasten ; hjemmeskærmen vises. DETALJERET EKSEMPEL: JUSTERING AF DATO OG TID Noter Det anbefales, at dato og klokkeslæt indstilles præcist, så du kan følge den kronologisdke rækkefølge af dine opkald og dine beskeder. Noter Hvis du har funktionen Vis nummer, vil dato og tid, afhængig af dit teleselskab, blive stillet automatisk, når du modtager et opkald. 15

17 Sådan får du adgang til menuen for indstilling af dato og tid: 1 Tryk i toppen eller bunden af bladretasten. Hovedmenuen vises på skærmen. 2 Bladr gennem menuerne til INDSTILLINGER menuen ved at trykke i toppen eller bunden af bladretasten. 3 Gå ind i INDSTILLINGER menuen ved at trykke på den venstre programmerbare tast. INDSTILLINGER menuen vises. 4 Bladr gennem menuerne til DATO/KL.SLÆT menuen ved at trykke i toppen eller bunden af bladretasten. 5 Gå ind i DATO/KL.SLÆT menuen ved at trykke på den venstre programmerbare tast. DATO/KL.SLÆT menuen vises. 6 Indtast DATO: ved hjælp af det numeriske tastatur (dag, måned og år) i formen DD/MM/ÅÅ. 7 Gyldig din indtastning ved at trykke på den venstre programmerbare tast. Hjemmeskærmen viser beskeden OK. 8 Indtast KL.SLÆT: ved hjælp af det numeriske tastatur (timer og derefter minutter). 9 Gyldig din indtastning ved at trykke på den venstre programmerbare tast. Hjemmeskærmen viser beskeden OK. Du har nu indstillet telefonens dato og klokkeslæt. Se afsnittet Kortlægning af menuerne, side 17 for at finde ud af mere om din telefons funktioner. 16

18 Kortlægning af menuerne TELEFONBOG Valg <Ny> VIS RING OP REDIGER SØG RINGETONE TILFØJ NUMMER NY INDTAST. SLET OVERFØRE OPKALD INDKOM. OPKALD UDGÅ. OPKALD BEGIVENHEDER TILBEHØR ALARM OVERVÅGNING Kontextmenyn I samtaletilstand FØRSTE OPKALD HÅNDFRI HØJTALER BASE (*) OVERFØRSEL. (**) ANDET OPKALD TELEFONBOG OPKALD HEMMELIG OPTAG ANDET OPKALD SKIFT TLF.MØDE for 3 HÅNDFRI HØJTALER BASE (*) TELEFONBOG OPKALD HEMMELIG OPTAG (*) LÆG PÅ RINGETONE EKSTERN OPKALD INTERNT OPKALD BEEPS TAVS (*) Gælder kun model D380A. (**) Kun hvis to håndsæt er registreret til samme base. 17

19 INDSTILLINGER PROGRAMTASTER DATO/KL.SLÆT KONTRAST AUTO RING AF AUTO BESVAR STEMMEBOKSNR. SPROG TASTELÅS BEGRÆNSNING AVAN. INDSTIL. INDSTIL HÅNDS. REGISTRERING BASEPRIORITET NULSTIL HÅNDS. PERSON.REGISTR HÅNDSÆTNAVN INDSTIL BASE INDSTIL LINJE. REGISTR. MÅDE NULSTIL BASE SLET HÅNDSÆT OMDØB BASE INDTRÆNG. NETVÆRKSTYPE OPKALD BLINKER PABX-PRÆFIKS LAND ÆNDR KODE 18

20 TLF. SVAR. (*) BESKEDER AFSPIL SLET GAMMEL? ANSWERING MODE UDGÅ. BESKED AFSPIL ÆNDR SLET INDSTILLINGER OPK. FILTRE. FJERNKODE OPTAGEMÅDE ANT. RING SPK. BS LEVEL (*) Gælder kun model D380A. Procedurer i din brugsanvisning Procedurerne i din brugsanvisning præsenteres som ark. For at facilitere implementering indeholder hver af dem følgende: de taster som giver direkte adgang til de beskrevne funktioner, og/eller den vej man skal gå for at nå den funktion, som er beskrevet i menuen. EKSEMPEL: eller > betyder, at du får adgang til denne funktion ved at gå ind i menuen og derefter funktionen HÅNDFRI. Kontextmenyn> HÅNDFRI betyder, at du får adgang til denne funktion ved at gå ind i menuen og derefter funktionen HÅNDFRI. 19

21 2 Opringning og modtagning af opkald... Anvendelse af telefonen Sådan foretager du et opkald METODE 1 1 Indtast nummeret. 2 Tryk på tasten. METODE 2 1 Tryk på tasten. 2 Indtast nummeret. Der lyder et bip Når samtalen er slut, trykker du på håndsættets tast og sætter håndsættet tilbage i basen. 20

22 Sådan modtager du et opkald 1 Tryk på tasten for at svare. 2 Når samtalen er slut, trykker du på håndsættets tast og sætter håndsættet tilbage i basen. Der lyder et bip. 1 2 Noter Dit håndsæt har funktionerne AUTO BESVAR og AUTO RING AF. For flere detaljer se Automatisk påbegyndelse og afslutning af opkald, side 36 afsnittet. Styring af flere opkald Din telefon giver dig mulighed for at modtage og styre flere opkald, når du allerede er på linjen. Disse opkald kan styres via Kontekstmenuen. Modtagning af et andet opkald Et bip i løbet af kommunikationen indikerer, at et andet opkald er modtaget. Hvis du vil tage dette opkald, trykker du ACCEP., når beskeden vises på skærmen. Din første samtale sættes i venteposition, så du kan tale med den anden person. Hvis du vil ringe til en anden person Kontextmenyn > ANDET OPKALD Indtast personens nummer og bekræft. Beskeden ANDET OPKALD vises på skærmen, hvilket indikerer, at det andet opkald er i gang. 21

23 Skift fra et opkald til et andet. Kontextmenyn > SKIFT Det opkald, som er i gang, sættes på pause, og du kan gå tilbage til det foregående opkald. Afslutning af et igangværende opkald Kontextmenyn > LÆG PÅ Det igangværende opkald afbrydes, og du går tilbage til det foregående. Samtale med to personer samtidig (3-vejs konference) Kontextmenyn > TLF.MØDE for 3 Du kan nu tale med to personer samtidig. Tryk på knappen for at afslutte 3-vejs konferencen. 22

24 Brug af flere håndsæt Du kan tilslutte yderligere håndsæt til din telefon: Du kan så foretage eller modtage opkald udefra eller ringe mellem håndsættene. Noter Først skal du registrere håndsættene til basen. For flere detaljer se Associering af et nyt håndsæt, side 40 afsnittet. Opkald til et andet håndsæt (intercom) 1 Indtast håndsættets nummer direkte på tastaturet. 2 Tryk Opkald. Det valgte håndsæt ringer. 3 Modtag opkaldet fra håndsættet ved at trykke. 4 Afslut opkaldet ved at trykke. Viderestilling af et opkald til et andet håndsæt. Noter Du skal have mindst to håndsæt paired til samme base. Kontextmenyn > OVERFØRSEL. 1 Vælg et håndsæt og tryk bekræft. Det kaldte håndsæt ringer. 2 Tag det andet håndsæt og viderestil derefter opkaldet ved at trykke. 23

25 Brug Telefonbogen Oprettelse af en kontakt i telefonbogen Menu > TELEFONBOG > <Ny> Specificer den nødvendige information ved at bekræfte hvert trin: NYT NAVN? : Indtast din kontakts navn, NYT NUMMER? : Indtast deres nummer, HJEM, ARBEJDE, MOBIL eller FAX : vælg nummertype. Opkald til en kontakt via telefonbogen Menu > TELEFONBOG > Valg > RING OP Bekræft eller tryk på tasten eller direkte på højttalertelefontasten. Søg efter en kontakt Menu > TELEFONBOG > Valg > SØG Indtast det første bogstav i navnet og bekræft. Mens dit håndsæt er i standby-tilstand, holder du den tast nede (langt tryk), som svarer til det første bogstav, i det navn du søger efter. Ændring af en kontakt Menu > TELEFONBOG > Valg > REDIGER Ændr navnet og/eller nummeret og/eller nummertypen og bekræft. Sletning af en kontakt i telefonbogen Menu > TELEFONBOG > Valg > SLET Bekræft sletningen af kontakten. 24

26 Tildeling af en ringetone til en kontakt Menu > TELEFONBOG > Valg > RINGETONE Bladr ned gennem listen med ringetoner og bekræft. Tilføjelse af et andet nummer til en kontakt Menu > TELEFONBOG > Valg > TILFØJ NUMMER Specificer den nødvendige information ved at bekræfte hvert trin: NYT NUMMER? : Indtast deres nummer, HJEM, ARBEJDE, MOBIL eller FAX : vælg nummertype. Overførsel af kontakter fra et håndsæt til et andet Noter Du skal have mindst to håndsæt paired til samme base. Menu > TELEFONBOG > Valg > OVERFØRE Hvert håndsæt har sin egen telefonbog. Sådan overfører du en eller flere kontakter fra en telefonbog til et andet håndsæt: 1 Bekræft beskeden VED INT.OPKALD. 2 Vælg den ønskede funktion, som skal overføres: - EN INDGANG : nuværende kontakt, - MANGE INDGAN : de valgte kontakter, - ALLE INDGAN. : alle telefonens kontakter. 3 Vælg det håndsæt, som data skal overføres til. Det modtagende håndsæt ringer. 4 Tag telefonen ved at trykke. En bekræftelsesbesked vises. 5 Overførslen udføres. 25

27 Muligheder under et opkald Du kan bruge følgende funktioner under et opkald: Slå højttaler fra/til (håndfri tilstand) HÅNDSÆTTETS HØJTTALER eller (under et opkald) Eller Eller Kontextmenyn > HÅNDFRI > ACTIV. eller Deact. BASEHØJTTALER (KUN D380A) Kontextmenyn > HØJTALER BASE > ACTIV. eller Deact. En bekræftelsesskærm vises. Noter Når dit batteriopladningsikon viser minimum, bliver håndfri tilstand utilgængelig indtil næste opladningscyklus. 26

28 Justering af lydstyrken Hvis du vil forøge lydstyrken, så tryk Hvis du vil mindske lydstyrken, så tryk. Slå hemmelig tilstand til/fra (under et opkald) Eller Kontextmenyn > HEMMELIG > ACTIV. eller Deact. Hemmelig tilstand lader dig midlertidigt slukke for linjen, så den anden person ikke kan høre dig. Når funktionen er slået til, vises HEMMELIG MÅDE beskeden på skærmen. 27

29 Find dit håndsæt Hvis dit håndsæt er blevet væk, så tryk på Håndsættet ringer. tasten på telefonens base. 28

30 3 Lytning og optagelse... (model D380A) VIGTIGE Når din telefonsvarers hukommelse er fuld, slukker telefonsvareren. Du bliver så nødt til at læse beskederne og slette nogen for at få mere plads igen. Aktivering/deaktivering af telefonsvareren Menu > TLF. SVAR. > TLF. SVAR. > AKTIVERET eller FRA Når telefonsvareren er slået til, vises ikonet på skærmen. Noter For flere detaljer om indstilling af din telefonsvarer, se afsnit Indstilling..., side

31 Telefonsvarerens beskeder Noter Hvis du ikke har gemt en personlig besked, vil telefonsvareren automatisk bruge den forindtalte besked. Gemning af din personlige besked Menu > TLF. SVAR. > UDGÅ. BESKED > ÆNDR Bekræft instruktionerne på skærmen. Lyt til din besked Menu > TLF. SVAR. > UDGÅ. BESKED > AFSPIL Den anvendte besked afspilles. Slet din besked Noter Hvis du har slettet din personlige besked, vil telefonsvareren automatisk bruge den forindtalte besked. Menu > TLF. SVAR. > UDGÅ. BESKED > SLET Bekræft instruktionerne på skærmen. 30

32 Beskeder Lytning til modtagne beskeder FRA BASEN Noter For bedre lytning se afsnit Justering af lydstyrken på de beskeder, du lytter til fra basen, side 42. FRA HÅNDSÆTTET Menu > TLF. SVAR. > BESKEDER > AFSPIL Beskederne afspilles i kronologisk rækkefølge (fra ældste til nyeste). Ved slutningen af sidste besked stopper telefonsvareren automatisk. Noter Afhængig af dit teleselskab og dit abonnement vises din kontakts navn og nummer på skærmen. Styring af dine beskeder Når du vil afspille beskeder, så tryk på følgende taster: FOR AT... FRA BASEN FRA HÅNDSÆTTET Gå til næste besked 1 tryk Gå tilbage til starten af beskeden 1 tryk Gå tilbage til foregående besked 2 tryk Pause/Genoptag afspilning 1 tryk Stop/Start beskeden igen 1 kort tryk Slet den afspillede besked 1 langt tryk 1 tryk 31

33 Aflytning af din telefonsvarer når du er ude Denne funktion gør, at du kan tjekke dine beskeder, mens du er uden for hjemmet. Når du vil afspille beskeder, så tryk på følgende taster: FOR AT... FRA BASEN Aflyt beskeder Slå telefonsvareren fra/til Slå telefonsvareren/optageren fra Gå til næste besked Gå tilbage til starten af beskeden Gå tilbage til foregående besked Slet den afspillede besked Pause/Fortsæt afspilning 1 tryk 1 tryk 1 tryk 1 tryk 1 tryk 2 tryk 1 tryk 1 tryk 1 Ring til dit telefonnummer og vent 12 ring, før fjernaflytningen starter. 2 Mens du lytter til din besked, skal du trykke på tasten og indtaste din fjernkontrolkode. Noter Standardkoden er Den kan ændres. For flere detaljer se paragraf Ændring af fjernkontrolkoden, side

34 Slet alle dine beskeder FRA BASEN (1 langt tryk) kun til beskeder som allerede er hørt. FRA HÅNDSÆTTET Menu > TLF. SVAR. > BESKEDER > SLET GAMMEL? Bekræft sletningen. Optagelse af en samtale FORSIGTIG Straffeloven forbyder optagelse af samtaler, hvor den anden part ikke ved, at der optages. Du skal have din samtalepartners samtykke, før du anvender denne funktion. Kontextmenyn > OPTAG > Begynd og derefter End. Bekræft beskederne på skærmen. 33

35 Telefonsvarerindstillinger Aktivering/Deaktivering af opkaldsfiltrering Opkaldsfiltrering gør, at du kun behøver at besvare de opkald, du vil. Andre opkald vil blive optaget på telefonsvareren. Menu > TLF. SVAR. > INDSTILLINGER > OPK. FILTRE. > ON eller OFF Ændring af fjernkontrolkoden Du kan give denne kode til hvem som helst, som har brug for at tjekke deres beskeder, mens de er ude. Menu > TLF. SVAR. > INDSTILLINGER > FJERNKODE > ÆNDR KODE? Følg instruktionerne på skærmen for at ændre koden. Noter Standardkoden er Ændring af optagekvaliteten Menu > TLF. SVAR. > INDSTILLINGER > OPTAGEMÅDE > HØJ eller STAND. Der findes to kvalitetsindstillinger: HØJ for højere kvalitet (12 minutter og 30 sekunders optagelse), STAND. for standardkvalitet (24 minutter). Ændring af antallet af ringninger Du kan forøge antallet af ringninger, før telefonsvareren griber ind, så du selv får mere tid til at tage telefonen. Menu > TLF. SVAR. > INDSTILLINGER > ANT. RING > 2 til 7 Vælg antallet af ringninger du vil have (op til 7 ringninger). 34

36 4 Indstilling... Telefonen Sådan skiftes ringetonen Menu > RINGETONE > EKSTERN OPKALD og INTERNT OPKALD Du kan ændre ringetonen for: opkald udefra, opkald mellem håndsæt (intercom). Bladr gennem de foroptagne ringetoner og bekræft. Slå lydadvarsler fra/til Menu > RINGETONE > BEEPS > TASTTONE og OPLADER og BATTERI SVAGT Lydadvarslerne gælder for: lavt batteri, tastaturtaster trykket ind, placering af håndsættet på basen. Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. Slå stilletilstand til/fra Menu > RINGETONE > TAVS Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. En tast med direkte adgang kan også konfigureres for denne funktion. 35

37 Definition af preogrammerbare genveje Du kan definere en genvej for de funktioner, som du bruger mest. Menu > INDSTILLINGER > PROGRAMTASTER Vælg den menu, som skal vises som genvej for den venstre programmerbare tast. Bekræft hvert trin. og højre Indstilling af dato og tid Menu > INDSTILLINGER > DATO/KL.SLÆT 1 Indtast DATO: som DD/MM/ÅÅ. 2 Indtast KL.SLÆT: startende med timer og derefter minutter. 3 Bekræft din indtastning. For flere detaljer, se afsnittet Illustration, side 15. Automatisk påbegyndelse og afslutning af opkald Denne funktion gør, at du kan tage telefonen og afslutte opkaldet bare ved at fjerne håndsættet fra basen eller sætte det på plads igen. Menu > INDSTILLINGER > AUTO RING AF og AUTO BESVAR Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. 36

38 Ændring af dit telefonsvarernummer Noter Hvis du ikke kender dit telefonsvarernummer, så bed dit teleselskab om det. Menu > INDSTILLINGER > STEMMEBOKSNR. Indtast telefonsvarernummeret og bekræft. Der er to måder at optage beskeder på: Telefonsvarer tændt: Beskederne optages på din D380A's interne telefonsvarer. Telefonsvarer slået fra: beskeder håndteres af dit teleselskabs telefonsvarerfunktion. Noter For flere detaljer om dit teleselskabs telefonsvarerfunktion se afsnit Tjekning af telefonsvareren hos dit teleselskab, side 37 Tjekning af telefonsvareren hos dit teleselskab Noter Du skal først definere telefonnummeret til dit teleselskabs telefonsvarerfunktion. (langt tryk) Følg de instruktioner, som du har modtaget fra dit teleselskab vedrørende telefonsvareren. Ændring af displaysproget Menu > INDSTILLINGER > SPROG Vælg det sprog som skal anvendes og bekræft. 37

39 Aktivering/Deaktivering af tastaturlås Denne funktion gør, at du kan låse tastaturet, når du ikke bruger det. (1 langt tryk) FRA HÅNDSÆTTET Menu > INDSTILLINGER > TASTELÅS Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. Noter Lav et langt tryk på for at låse tastaturet. Definition af forbudte numre (børnesikring) Du kan forhindre opkald til numre med højere takster eller internationale opkald, for eksempel, ved at definere op til 5 profiler. Menu > INDSTILLINGER > BEGRÆNSNING 1 Indtast basekoden og bekræft. Noter Standardkoden er Vælg en indtastning (fra 0 til 4) og bekræft. 3 Indtast præfikset som skal forbydes og bekræft. 38

40 Ændring af standardkoden Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > ÆNDR KODE Indtast den gamle og den nye kode og bekræft. Tillad / Forhindr delte opkald med et andet håndsæt Noter Hvis du slår denne funktion fra, vil du ikke mere kunne dele et igangværende opkald med et andet håndsæt. Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > INDSTIL BASE > INDTRÆNG. Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. 39

41 Håndsættet Associering af et nyt håndsæt Din telefon tillader dig at associere andre håndsæt med basen. Du skal derefter page/paire dem, så de genkender hinanden. Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > INDSTIL HÅNDS. > REGISTRERING FRA HÅNDSÆTTET: 1 Slå funktionen til. FRA BASEN: 2 Sådan slås paging til. Se afsnit Sådan slås paging til, side 42. Når først håndsættet er registreret, forlades pagingfunktionen automatisk. Definering af en prioriteret base til håndsættet Denne funktion gør det muligt at specificere en prioriteret base til at foretage telefonopkald fra. Noter Virker kun hvis du har paget/pairet samme håndsæt til flere baser. Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > INDSTIL HÅNDS. > BASEPRIORITET Vælg den base, som håndsættet skal bruge først. Noter Den automatiske tilstand forhindrer dig i at skulle definere en Nulstilling af håndsættet Når du nulstiller dit håndsæt, returneres alle indstillinger til de oprindelige værdier (fabriksindstillingen), bortset fra telefonbogen. Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > INDSTIL HÅNDS. > NULSTIL HÅNDS. Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. 40

D380-D380A. Brugsvejledning

D380-D380A. Brugsvejledning D380-D380A Brugsvejledning Kære kunde, Du har lige anskaffet en telefon af den nye Sagemcom generation, og vi takker for tilliden, du derved viser os. Dette produkt er blevet fremstillet med stor omhu.

Læs mere

Brugsvejledning D790 - D790A

Brugsvejledning D790 - D790A Brugsvejledning D790 - D790A DA Kære kunde, Du har lige anskaffet en telefon af den nye Sagemcom generation, og vi takker for tilliden, du derved viser os. Dette produkt er blevet fremstillet med stor

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Enterprise Sådan bruger du denne vejledning Du er i besiddelse af et digitalt Alcatel Advanced REFLEXES. Dette apparat er ergonomisk og brugervenligt med store

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

PARROT MINIKIT NEO 2 HD

PARROT MINIKIT NEO 2 HD PARROT MINIKIT NEO 2 HD Om denne vejledning HURTIG BRUGERVEJLEDNING FØR DU STARTER Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 dk LU Illiom DA.book Page 2 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 INFORMATIONER 4

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED

Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED Udgivet af: NEC UNIFIED SOLUTIONS HILVERSUM, HOLLAND Order number: 9600 017 69000 Brugervejledning C124 Dato: April 2010 Der er gjort meget for,

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere