D380-D380A BRUGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D380-D380A BRUGSVEJLEDNING"

Transkript

1 BRUGSVEJLEDNING

2 Kære kunde, Du har lige anskaffet en telefon af den nye Sagemcom generation, og vi takker for tilliden, du derved viser os. Dette produkt er blevet fremstillet med stor omhu. Hvis du alligevel skulle støde på vanskeligheder under brugen, råder vi dig til at se denne brugsvejledning. Dette produkt er et resultat af en fortsat produktudvikling. Vi forbeholder os derfor retten til uden varsel at lave ændringer og forbedringer ved produktet, som beskrives i denne brugsvejledning. Af hensyn til din komfort og sikkerhed, opfordrer vi dig til at læse afsnittet Anbefalinger og forsigtighedsregler, side 2. CE-mærkningen angiver, at produktet opfylder hovedkravene i Europaparlaments- og Rådets direktiv EF vedrørende radioudstyr og teleterminaludstyr, med hensyn til brugernes sikkerhed og sundhed og elektromagnetiske forstyrrelser Overensstemmelseserklæringen findes på under "Support" eller kan fås ved henvendelse til følgende adresse : Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur Rueil-Malmaison Cedex - France Copyright Sagemcom Broadband SAS Alle rettigheder forbeholdes Sagemcom er et registreret varemærke. 1

3 Anbefalinger og forsigtighedsregler! For en sikkerheds skyld bør det undgås at placere telefonen på basen uden batterier eller dækslet til batterierne, da der ellers opstår en risiko for elektrisk chok. For ikke at risikere at skade håndsættet og for at undgå risiko for eksplosion, må der udelukkende anvendes batterier af typen Ni-MH 1,2 V 650 mah, genopladelige og godkendte i formatet AAA. Brug aldrig batterier, der ikke kan genoplades. Anbring batterierne i batterirummet på håndsættet, og vend polerne korrekt. Brug kun den adapter der følger med telefonen og forbind den med baseenheden i henhold til anvisningerne i denne brochure samt de data der er angivet på produktmærkaten (spænding, strømstyrke, netfrekvens). Som en forholdsregel i tilfælde af fare optræder adapteren som en afbrydermekanisme for 230V strømforsyningen. Den bør anbringes i nærheden af apparatet og bør være let tilgængelige. DECT telefonen må ikke installeres udendørs eller i vådrum (vaskerum, badeværelse, bryggers, køkken, o.l.), medmindre den er anbragt mindst 1,50 m fra vandhaner, afløb, o.l. Apparatet skal anvendes ved temperaturer mellem 5 C og 45 C. Iområder hvor der hyppigt er uvejr, anbefaler vi, at der anvendes overspændingsbeskyttelse til beskyttelse af telefonlinie. Forsøg ikke at løsne skruer eller at åbne apparatet. Det indeholder ingen dele, der kan udskiftes af brugeren. Denne telefon er beregnet til anvendelse på det offentlige telefonnetværk. I tilfælde af problemer, bedes du først kontakte leverandøren. Brug kun den medfølgende telefonledning. DECT telefonens signalrækkevidde er cirka 50 m indendørs og op til 300 m udendørs. Hvis der findes større metalgenstande, fjernsyn eller andet elektrisk udstyr i telefonens umiddelbare nærhed, kan det påvirke dens rækkevidde. Der kan forekomme zoner uden modtagelse pga. særlige bygningsforhold. Det kan medføre korte afbrydelser i forbindelsen pga. dårlig transmission. 2

4 Visse følsomme medicinske apparater og visse former for sikkerhedsudstyr kan blive påvirket af den radiofrekvens der benyttes ved transmission af signaler fra telefonen. Du bedes venligst altid overholde de anbefalede sikkerhedsforskrifter. D380 har skridsikre ben, hvilket giver god stabilitet, og de efterlader ikke spor på møbelfladerne, hvor D380 står. Dog kan det, i betragtning af alle de forskellige lakker og vernisprodukter, som møbelfabrikanterne anvender, ikke udelukkes, at der kommer spor på møbler ved kontakt med dele af din D380. Sagemcom Broadband SAS fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af sådanne skader. Brugte batterier bør indleveres til genbrug i henhold til retningslinierne beskrevet i kapitlet "Miljø/Beskyttelse af miljøet" i denne manual. 3

5 Indholdsfortegnelse Anbefalinger og forsigtighedsregler...2 Opdag Din telefon... 8 Basen... 8 Håndsættet Skærmen Indstilling af håndsæt Opladning af batterierne Navigation af menuerne Bladretast Programmerbare taster Illustration Kortlægning af menuerne Procedurer i din brugsanvisning Opringning og modtagning af opkald Anvendelse af telefonen Sådan foretager du et opkald Sådan foretager du et opkald Sådan modtager du et opkald Styring af flere opkald Modtagning af et andet opkald Hvis du vil ringe til en anden person Skift fra et opkald til et andet Afslutning af et igangværende opkald Samtale med to personer samtidig (3-vejs konference)

6 Brug af flere håndsæt Opkald til et andet håndsæt (intercom) Viderestilling af et opkald til et andet håndsæt Brug Telefonbogen Oprettelse af en kontakt i telefonbogen Opkald til en kontakt via telefonbogen Søg efter en kontakt Ændring af en kontakt Sletning af en kontakt i telefonbogen Tildeling af en ringetone til en kontakt Tilføjelse af et andet nummer til en kontakt Overførsel af kontakter fra et håndsæt til et andet Muligheder under et opkald Slå højttaler fra/til (håndfri tilstand) Justering af lydstyrken Slå hemmelig tilstand til/fra Find dit håndsæt Lytning og optagelse... (model D380A)...29 Aktivering/deaktivering af telefonsvareren Telefonsvarerens beskeder Gemning af din personlige besked Lyt til din besked Slet din besked Beskeder Lytning til modtagne beskeder Styring af dine beskeder Aflytning af din telefonsvarer når du er ude Slet alle dine beskeder Optagelse af en samtale Telefonsvarerindstillinger Ændring af fjernkontrolkoden Ændring af optagekvaliteten Ændring af antallet af ringninger

7 Indstilling Telefonen Sådan skiftes ringetonen Slå lydadvarsler fra/til Slå stilletilstand til/fra Definition af preogrammerbare genveje Indstilling af dato og tid Automatisk påbegyndelse og afslutning af opkald Ændring af dit telefonsvarernummer Tjekning af telefonsvareren hos dit teleselskab Ændring af displaysproget Aktivering/Deaktivering af tastaturlås Definition af forbudte numre (børnesikring) Ændring af standardkoden Tillad / Forhindr delte opkald med et andet håndsæt Håndsættet Associering af et nyt håndsæt Definering af en prioriteret base til håndsættet Nulstilling af håndsættet Personliggørelse af håndsættets registrering Omnavngivning af håndsættet Indstilling af kontrasten Basen Sådan slås paging til Justering af lydstyrken på de beskeder, du lytter til fra basen Reinitialisering af basen Fjernelse af et håndsæt, som er registreret til basen Omnavngivning af basen Forbindelsen Ændring af netværkstype Ændring af nummerindtastningstypen Ændring af flash-varigheden Definition af telefonnummer prefikser (PABX) Ændring af land

8 Nyd Alarmen Programmering af alarmen Sådan finder du alarmens status Sådan slås alarmen til/fra Sådan skiftes ringetonen Sådan defineres opvågningstidspunktet Overvågningstilstand Sådan slås overvågningstilstand til Sådan slås overvågningstilstand fra Hold styr på dine opkald Opkaldslogs Sådan ser du listen over opringninger og modtagne opkald Kontrol med opringninger og modtagne opkald Hændelsesloggen Tjek af nye hændelser Slå hændelsesnotifikation til/fra Miljø...51 Emballagen Batterier Produktet Garantibetingelser...52 Ordliste

9 1 Opdag... Din telefon Basen Model uden telefonsvarer (D380) 1 D380 2 Nummer Beskrivelse 1 Håndsættets placering 2 Pairringstast/Paging: Kort tryk: paging af håndsæt Langt tryk: pairring af håndsæt 8

10 Model med telefonsvarer (D380A) D380A 5 Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 1 Håndsættets placering 4 Display: 2 Kort tryk: læs / stop med at læse nye beskeder 3 Sletning af beskeder: Langt tryk i læsetilstand: slet en besked. Langt tryk uden for læsetilstand: slet allerede læste beskeder. Telefonsvarer slukket: tomt display. Telefonsvarer tændt: - Ingen nye beskeder: en streg vises. - Der er nye beskeder: tælleren af de ulæste beskeder blinker og viser antallet af modtagne beskeder (op til 9). 5 Pairringstast/Paging: Kort tryk: paging af håndsæt. Langt tryk: pairring af håndsæt 9

11 Håndsættet Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 1 Højttaler. 9 Mikrofon. 2 Grafikskærm. 10 Stjernetast / Lås tastatur 3 Programmér/slet genvejstast. 11 Langt tryk: Hvis telefonsvareren er slukket: Adgang til voice mail. Hvis telefonsvareren er tændt: Adgang til dine beskeder på telefonsvareren. 4 Bladring gennem menuerne. 12 Højttaleropkaldstast. 5 Læg på-tast 13 Tast til Tag telefonen / Håndfri / Genopkald (langt tryk) 10

12 Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 6 Adgang til telefonbog-tast. 7 Alfanumerisk tastatur. 14 Programmér/bekræft genvejstast. 15 Højttaler i højttaleropkaldstilstand. 8 # tast Skærmen DE VISTE IKONER I standby-tilstand eller under brug, fortæller din telefon dig om din telefons nuværende tilstand ved hjælp af ikoner og især: Opkald Mute Nummer 1 Beskrivelse Statusikoner Indikerer din telefons nuværende tilstand. Batteriopladningstilstand Telefon i samtaletilstand Hemmelig tilstand slået til Håndfri aktivitet Netværk Alarm slået til Gælder kun model D380A Telefonsvarer aktiveret - uden at blinke: telefonsvarer tændt - blinkende: ny besked - Telefonsvarer slukket: tomt display Lav dækning 2 3 Informationsfelt håndsæt placeret på basen: klokkeslæt vises, håndsæt løftet: håndsættets nummer, dato og klokkeslæt vises. Handlingsikoner håndsæt placeret på basen: Tasterne gennemse (bladr) og bekræft, håndsæt løftet: menuer forbundet med programmeringstaster. 11

13 LAV DÆKNING-TILSTAND Dit håndsæt har en tilstand til Lav dækning, som styrer radiotransmissionsstyrken, afhængig af hvor langt du er fra basen. Indstilling af håndsæt 1 Tag batterierne og det medfølgende dæksel ud af æsken. 2 Vend dit håndsæt om og tryk på toppen af dækslet for at tage det af. 3 Sæt batterierne i et efter et i overensstemmelse med deres polaritet som indikeret på tegningen til højre. 4 Sæt dækslet på ved at skubbe det op, til det er helt lukket. 5 Skærmen tændes. Sæt dit håndsæt i basen og lad batterierne helt op. 6 Der lyder en bip-lyd, når du sætter håndsættet i basen. Batteriopladningsikonet bevæger sig, for at informere dig om at opladningen er i gang. Ikondisplayet stopper med at bevæge sig, når batterierne er opladte. 12

14 Opladning af batterierne Ikonet for opladning af batterier animeres for at informere dig om, at opladning er i gang. Ikonet stopper, når batterierne er opladte. Bevægelse viser dig at opladning er i gang. Ikondisplayet stopper med at bevæge sig, når batterierne er opladte. Noter For at sikre optimal opladning skal du efterlade håndsættet i basen i mindst 15 timer, når du bruger telefonen for første gang. Under opladning kan batterierne blive varme. Dette er helt normalt og helt sikkert. Hvis du ikke får radiokontakt med basen, så tjek de elektriske forbindelser til basen. UDSKIFTNING AF BATTERIER 1 Sluk for håndsættet. Vend det om for at få adgang til batteriboksen. 2 Åbn dækslet til batterierne. 3 Tag de gamle batterier ud, læg de nye i på samme måde, som polariteten viser. 4 Udfør en cyklus med fuld opladning. Noter Udtømte batterier skal kasseres i overensstemmelse med de genbrugsinstruktioner, som gives i kapitlet Anbefalinger og forsigtighedsregler, side 2. VARNING For at undgå at beskadige dit håndsæt, bør du kun bruge godkendte AAA NiMH 1.2 V 650 mah genopladelige batterier. Brug aldrig ikke-genopladelige batterier. 13

15 Navigation af menuerne Bladretast Denne tast giver dig mulighed for hurtigt at få adgang til menuerne og ændre dine indstillinger. Den har to retninger. Når du vælger menuer, så tryk på toppen eller i bunden af bledretasten for at få adgang til foregående eller næste menu. Tryk på toppen af under et opkald for at forøge lydstyrken eller i bunden af for at mindske den. Programmerbare taster Din telefon har nogle såkaldte "programmerbare" taster, som gør, at du kan oprette en genvej til den menu, du bruger mest. Denne genvej kan du så få adgang til fra telefonens hjemmeskærm. Disse taster bruges også til at bekræfte eller fortryde en handling i en menu. Programmerbar tast... Venstre Brug denne tast på hjemmeskærmen til at... Direkte adgang til den forbundne menu gennem genvejen. Brug denne tast i menuerne til at... Bekræft indtastningen. Vis kontekstfølsomme menufunktioner under et opkald. Vis funktioner under et opkald Højre Annuller indtastningen. Noter For flere detaljer om programmering af venstre og højre programmerbare tast, se afsnit Definition af preogrammerbare genveje, side

16 Illustration For at bladre gennem menuerne skal du bruge bladretasten og de to programmerbare taster: 1 Tryk i toppen eller bunden af bladretasten. Hovedmenuen vises på skærmen. 2 Tryk i toppen eller bunden af bladretasten for at gennemse menuerne og få adgang til den ønskede funktion. 3 Bekræft dit valg/gå ind i den ønskede menu ved at trykke på den venstre programmerbare tast. 4 Annuller dit valg/forlad den viste menu: - Enten ved at trykke på højre programmerbare tast, - eller ved at trykke på tasten ; hjemmeskærmen vises. DETALJERET EKSEMPEL: JUSTERING AF DATO OG TID Noter Det anbefales, at dato og klokkeslæt indstilles præcist, så du kan følge den kronologisdke rækkefølge af dine opkald og dine beskeder. Noter Hvis du har funktionen Vis nummer, vil dato og tid, afhængig af dit teleselskab, blive stillet automatisk, når du modtager et opkald. 15

17 Sådan får du adgang til menuen for indstilling af dato og tid: 1 Tryk i toppen eller bunden af bladretasten. Hovedmenuen vises på skærmen. 2 Bladr gennem menuerne til INDSTILLINGER menuen ved at trykke i toppen eller bunden af bladretasten. 3 Gå ind i INDSTILLINGER menuen ved at trykke på den venstre programmerbare tast. INDSTILLINGER menuen vises. 4 Bladr gennem menuerne til DATO/KL.SLÆT menuen ved at trykke i toppen eller bunden af bladretasten. 5 Gå ind i DATO/KL.SLÆT menuen ved at trykke på den venstre programmerbare tast. DATO/KL.SLÆT menuen vises. 6 Indtast DATO: ved hjælp af det numeriske tastatur (dag, måned og år) i formen DD/MM/ÅÅ. 7 Gyldig din indtastning ved at trykke på den venstre programmerbare tast. Hjemmeskærmen viser beskeden OK. 8 Indtast KL.SLÆT: ved hjælp af det numeriske tastatur (timer og derefter minutter). 9 Gyldig din indtastning ved at trykke på den venstre programmerbare tast. Hjemmeskærmen viser beskeden OK. Du har nu indstillet telefonens dato og klokkeslæt. Se afsnittet Kortlægning af menuerne, side 17 for at finde ud af mere om din telefons funktioner. 16

18 Kortlægning af menuerne TELEFONBOG Valg <Ny> VIS RING OP REDIGER SØG RINGETONE TILFØJ NUMMER NY INDTAST. SLET OVERFØRE OPKALD INDKOM. OPKALD UDGÅ. OPKALD BEGIVENHEDER TILBEHØR ALARM OVERVÅGNING Kontextmenyn I samtaletilstand FØRSTE OPKALD HÅNDFRI HØJTALER BASE (*) OVERFØRSEL. (**) ANDET OPKALD TELEFONBOG OPKALD HEMMELIG OPTAG ANDET OPKALD SKIFT TLF.MØDE for 3 HÅNDFRI HØJTALER BASE (*) TELEFONBOG OPKALD HEMMELIG OPTAG (*) LÆG PÅ RINGETONE EKSTERN OPKALD INTERNT OPKALD BEEPS TAVS (*) Gælder kun model D380A. (**) Kun hvis to håndsæt er registreret til samme base. 17

19 INDSTILLINGER PROGRAMTASTER DATO/KL.SLÆT KONTRAST AUTO RING AF AUTO BESVAR STEMMEBOKSNR. SPROG TASTELÅS BEGRÆNSNING AVAN. INDSTIL. INDSTIL HÅNDS. REGISTRERING BASEPRIORITET NULSTIL HÅNDS. PERSON.REGISTR HÅNDSÆTNAVN INDSTIL BASE INDSTIL LINJE. REGISTR. MÅDE NULSTIL BASE SLET HÅNDSÆT OMDØB BASE INDTRÆNG. NETVÆRKSTYPE OPKALD BLINKER PABX-PRÆFIKS LAND ÆNDR KODE 18

20 TLF. SVAR. (*) BESKEDER AFSPIL SLET GAMMEL? ANSWERING MODE UDGÅ. BESKED AFSPIL ÆNDR SLET INDSTILLINGER OPK. FILTRE. FJERNKODE OPTAGEMÅDE ANT. RING SPK. BS LEVEL (*) Gælder kun model D380A. Procedurer i din brugsanvisning Procedurerne i din brugsanvisning præsenteres som ark. For at facilitere implementering indeholder hver af dem følgende: de taster som giver direkte adgang til de beskrevne funktioner, og/eller den vej man skal gå for at nå den funktion, som er beskrevet i menuen. EKSEMPEL: eller > betyder, at du får adgang til denne funktion ved at gå ind i menuen og derefter funktionen HÅNDFRI. Kontextmenyn> HÅNDFRI betyder, at du får adgang til denne funktion ved at gå ind i menuen og derefter funktionen HÅNDFRI. 19

21 2 Opringning og modtagning af opkald... Anvendelse af telefonen Sådan foretager du et opkald METODE 1 1 Indtast nummeret. 2 Tryk på tasten. METODE 2 1 Tryk på tasten. 2 Indtast nummeret. Der lyder et bip Når samtalen er slut, trykker du på håndsættets tast og sætter håndsættet tilbage i basen. 20

22 Sådan modtager du et opkald 1 Tryk på tasten for at svare. 2 Når samtalen er slut, trykker du på håndsættets tast og sætter håndsættet tilbage i basen. Der lyder et bip. 1 2 Noter Dit håndsæt har funktionerne AUTO BESVAR og AUTO RING AF. For flere detaljer se Automatisk påbegyndelse og afslutning af opkald, side 36 afsnittet. Styring af flere opkald Din telefon giver dig mulighed for at modtage og styre flere opkald, når du allerede er på linjen. Disse opkald kan styres via Kontekstmenuen. Modtagning af et andet opkald Et bip i løbet af kommunikationen indikerer, at et andet opkald er modtaget. Hvis du vil tage dette opkald, trykker du ACCEP., når beskeden vises på skærmen. Din første samtale sættes i venteposition, så du kan tale med den anden person. Hvis du vil ringe til en anden person Kontextmenyn > ANDET OPKALD Indtast personens nummer og bekræft. Beskeden ANDET OPKALD vises på skærmen, hvilket indikerer, at det andet opkald er i gang. 21

23 Skift fra et opkald til et andet. Kontextmenyn > SKIFT Det opkald, som er i gang, sættes på pause, og du kan gå tilbage til det foregående opkald. Afslutning af et igangværende opkald Kontextmenyn > LÆG PÅ Det igangværende opkald afbrydes, og du går tilbage til det foregående. Samtale med to personer samtidig (3-vejs konference) Kontextmenyn > TLF.MØDE for 3 Du kan nu tale med to personer samtidig. Tryk på knappen for at afslutte 3-vejs konferencen. 22

24 Brug af flere håndsæt Du kan tilslutte yderligere håndsæt til din telefon: Du kan så foretage eller modtage opkald udefra eller ringe mellem håndsættene. Noter Først skal du registrere håndsættene til basen. For flere detaljer se Associering af et nyt håndsæt, side 40 afsnittet. Opkald til et andet håndsæt (intercom) 1 Indtast håndsættets nummer direkte på tastaturet. 2 Tryk Opkald. Det valgte håndsæt ringer. 3 Modtag opkaldet fra håndsættet ved at trykke. 4 Afslut opkaldet ved at trykke. Viderestilling af et opkald til et andet håndsæt. Noter Du skal have mindst to håndsæt paired til samme base. Kontextmenyn > OVERFØRSEL. 1 Vælg et håndsæt og tryk bekræft. Det kaldte håndsæt ringer. 2 Tag det andet håndsæt og viderestil derefter opkaldet ved at trykke. 23

25 Brug Telefonbogen Oprettelse af en kontakt i telefonbogen Menu > TELEFONBOG > <Ny> Specificer den nødvendige information ved at bekræfte hvert trin: NYT NAVN? : Indtast din kontakts navn, NYT NUMMER? : Indtast deres nummer, HJEM, ARBEJDE, MOBIL eller FAX : vælg nummertype. Opkald til en kontakt via telefonbogen Menu > TELEFONBOG > Valg > RING OP Bekræft eller tryk på tasten eller direkte på højttalertelefontasten. Søg efter en kontakt Menu > TELEFONBOG > Valg > SØG Indtast det første bogstav i navnet og bekræft. Mens dit håndsæt er i standby-tilstand, holder du den tast nede (langt tryk), som svarer til det første bogstav, i det navn du søger efter. Ændring af en kontakt Menu > TELEFONBOG > Valg > REDIGER Ændr navnet og/eller nummeret og/eller nummertypen og bekræft. Sletning af en kontakt i telefonbogen Menu > TELEFONBOG > Valg > SLET Bekræft sletningen af kontakten. 24

26 Tildeling af en ringetone til en kontakt Menu > TELEFONBOG > Valg > RINGETONE Bladr ned gennem listen med ringetoner og bekræft. Tilføjelse af et andet nummer til en kontakt Menu > TELEFONBOG > Valg > TILFØJ NUMMER Specificer den nødvendige information ved at bekræfte hvert trin: NYT NUMMER? : Indtast deres nummer, HJEM, ARBEJDE, MOBIL eller FAX : vælg nummertype. Overførsel af kontakter fra et håndsæt til et andet Noter Du skal have mindst to håndsæt paired til samme base. Menu > TELEFONBOG > Valg > OVERFØRE Hvert håndsæt har sin egen telefonbog. Sådan overfører du en eller flere kontakter fra en telefonbog til et andet håndsæt: 1 Bekræft beskeden VED INT.OPKALD. 2 Vælg den ønskede funktion, som skal overføres: - EN INDGANG : nuværende kontakt, - MANGE INDGAN : de valgte kontakter, - ALLE INDGAN. : alle telefonens kontakter. 3 Vælg det håndsæt, som data skal overføres til. Det modtagende håndsæt ringer. 4 Tag telefonen ved at trykke. En bekræftelsesbesked vises. 5 Overførslen udføres. 25

27 Muligheder under et opkald Du kan bruge følgende funktioner under et opkald: Slå højttaler fra/til (håndfri tilstand) HÅNDSÆTTETS HØJTTALER eller (under et opkald) Eller Eller Kontextmenyn > HÅNDFRI > ACTIV. eller Deact. BASEHØJTTALER (KUN D380A) Kontextmenyn > HØJTALER BASE > ACTIV. eller Deact. En bekræftelsesskærm vises. Noter Når dit batteriopladningsikon viser minimum, bliver håndfri tilstand utilgængelig indtil næste opladningscyklus. 26

28 Justering af lydstyrken Hvis du vil forøge lydstyrken, så tryk Hvis du vil mindske lydstyrken, så tryk. Slå hemmelig tilstand til/fra (under et opkald) Eller Kontextmenyn > HEMMELIG > ACTIV. eller Deact. Hemmelig tilstand lader dig midlertidigt slukke for linjen, så den anden person ikke kan høre dig. Når funktionen er slået til, vises HEMMELIG MÅDE beskeden på skærmen. 27

29 Find dit håndsæt Hvis dit håndsæt er blevet væk, så tryk på Håndsættet ringer. tasten på telefonens base. 28

30 3 Lytning og optagelse... (model D380A) VIGTIGE Når din telefonsvarers hukommelse er fuld, slukker telefonsvareren. Du bliver så nødt til at læse beskederne og slette nogen for at få mere plads igen. Aktivering/deaktivering af telefonsvareren Menu > TLF. SVAR. > TLF. SVAR. > AKTIVERET eller FRA Når telefonsvareren er slået til, vises ikonet på skærmen. Noter For flere detaljer om indstilling af din telefonsvarer, se afsnit Indstilling..., side

31 Telefonsvarerens beskeder Noter Hvis du ikke har gemt en personlig besked, vil telefonsvareren automatisk bruge den forindtalte besked. Gemning af din personlige besked Menu > TLF. SVAR. > UDGÅ. BESKED > ÆNDR Bekræft instruktionerne på skærmen. Lyt til din besked Menu > TLF. SVAR. > UDGÅ. BESKED > AFSPIL Den anvendte besked afspilles. Slet din besked Noter Hvis du har slettet din personlige besked, vil telefonsvareren automatisk bruge den forindtalte besked. Menu > TLF. SVAR. > UDGÅ. BESKED > SLET Bekræft instruktionerne på skærmen. 30

32 Beskeder Lytning til modtagne beskeder FRA BASEN Noter For bedre lytning se afsnit Justering af lydstyrken på de beskeder, du lytter til fra basen, side 42. FRA HÅNDSÆTTET Menu > TLF. SVAR. > BESKEDER > AFSPIL Beskederne afspilles i kronologisk rækkefølge (fra ældste til nyeste). Ved slutningen af sidste besked stopper telefonsvareren automatisk. Noter Afhængig af dit teleselskab og dit abonnement vises din kontakts navn og nummer på skærmen. Styring af dine beskeder Når du vil afspille beskeder, så tryk på følgende taster: FOR AT... FRA BASEN FRA HÅNDSÆTTET Gå til næste besked 1 tryk Gå tilbage til starten af beskeden 1 tryk Gå tilbage til foregående besked 2 tryk Pause/Genoptag afspilning 1 tryk Stop/Start beskeden igen 1 kort tryk Slet den afspillede besked 1 langt tryk 1 tryk 31

33 Aflytning af din telefonsvarer når du er ude Denne funktion gør, at du kan tjekke dine beskeder, mens du er uden for hjemmet. Når du vil afspille beskeder, så tryk på følgende taster: FOR AT... FRA BASEN Aflyt beskeder Slå telefonsvareren fra/til Slå telefonsvareren/optageren fra Gå til næste besked Gå tilbage til starten af beskeden Gå tilbage til foregående besked Slet den afspillede besked Pause/Fortsæt afspilning 1 tryk 1 tryk 1 tryk 1 tryk 1 tryk 2 tryk 1 tryk 1 tryk 1 Ring til dit telefonnummer og vent 12 ring, før fjernaflytningen starter. 2 Mens du lytter til din besked, skal du trykke på tasten og indtaste din fjernkontrolkode. Noter Standardkoden er Den kan ændres. For flere detaljer se paragraf Ændring af fjernkontrolkoden, side

34 Slet alle dine beskeder FRA BASEN (1 langt tryk) kun til beskeder som allerede er hørt. FRA HÅNDSÆTTET Menu > TLF. SVAR. > BESKEDER > SLET GAMMEL? Bekræft sletningen. Optagelse af en samtale FORSIGTIG Straffeloven forbyder optagelse af samtaler, hvor den anden part ikke ved, at der optages. Du skal have din samtalepartners samtykke, før du anvender denne funktion. Kontextmenyn > OPTAG > Begynd og derefter End. Bekræft beskederne på skærmen. 33

35 Telefonsvarerindstillinger Aktivering/Deaktivering af opkaldsfiltrering Opkaldsfiltrering gør, at du kun behøver at besvare de opkald, du vil. Andre opkald vil blive optaget på telefonsvareren. Menu > TLF. SVAR. > INDSTILLINGER > OPK. FILTRE. > ON eller OFF Ændring af fjernkontrolkoden Du kan give denne kode til hvem som helst, som har brug for at tjekke deres beskeder, mens de er ude. Menu > TLF. SVAR. > INDSTILLINGER > FJERNKODE > ÆNDR KODE? Følg instruktionerne på skærmen for at ændre koden. Noter Standardkoden er Ændring af optagekvaliteten Menu > TLF. SVAR. > INDSTILLINGER > OPTAGEMÅDE > HØJ eller STAND. Der findes to kvalitetsindstillinger: HØJ for højere kvalitet (12 minutter og 30 sekunders optagelse), STAND. for standardkvalitet (24 minutter). Ændring af antallet af ringninger Du kan forøge antallet af ringninger, før telefonsvareren griber ind, så du selv får mere tid til at tage telefonen. Menu > TLF. SVAR. > INDSTILLINGER > ANT. RING > 2 til 7 Vælg antallet af ringninger du vil have (op til 7 ringninger). 34

36 4 Indstilling... Telefonen Sådan skiftes ringetonen Menu > RINGETONE > EKSTERN OPKALD og INTERNT OPKALD Du kan ændre ringetonen for: opkald udefra, opkald mellem håndsæt (intercom). Bladr gennem de foroptagne ringetoner og bekræft. Slå lydadvarsler fra/til Menu > RINGETONE > BEEPS > TASTTONE og OPLADER og BATTERI SVAGT Lydadvarslerne gælder for: lavt batteri, tastaturtaster trykket ind, placering af håndsættet på basen. Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. Slå stilletilstand til/fra Menu > RINGETONE > TAVS Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. En tast med direkte adgang kan også konfigureres for denne funktion. 35

37 Definition af preogrammerbare genveje Du kan definere en genvej for de funktioner, som du bruger mest. Menu > INDSTILLINGER > PROGRAMTASTER Vælg den menu, som skal vises som genvej for den venstre programmerbare tast. Bekræft hvert trin. og højre Indstilling af dato og tid Menu > INDSTILLINGER > DATO/KL.SLÆT 1 Indtast DATO: som DD/MM/ÅÅ. 2 Indtast KL.SLÆT: startende med timer og derefter minutter. 3 Bekræft din indtastning. For flere detaljer, se afsnittet Illustration, side 15. Automatisk påbegyndelse og afslutning af opkald Denne funktion gør, at du kan tage telefonen og afslutte opkaldet bare ved at fjerne håndsættet fra basen eller sætte det på plads igen. Menu > INDSTILLINGER > AUTO RING AF og AUTO BESVAR Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. 36

38 Ændring af dit telefonsvarernummer Noter Hvis du ikke kender dit telefonsvarernummer, så bed dit teleselskab om det. Menu > INDSTILLINGER > STEMMEBOKSNR. Indtast telefonsvarernummeret og bekræft. Der er to måder at optage beskeder på: Telefonsvarer tændt: Beskederne optages på din D380A's interne telefonsvarer. Telefonsvarer slået fra: beskeder håndteres af dit teleselskabs telefonsvarerfunktion. Noter For flere detaljer om dit teleselskabs telefonsvarerfunktion se afsnit Tjekning af telefonsvareren hos dit teleselskab, side 37 Tjekning af telefonsvareren hos dit teleselskab Noter Du skal først definere telefonnummeret til dit teleselskabs telefonsvarerfunktion. (langt tryk) Følg de instruktioner, som du har modtaget fra dit teleselskab vedrørende telefonsvareren. Ændring af displaysproget Menu > INDSTILLINGER > SPROG Vælg det sprog som skal anvendes og bekræft. 37

39 Aktivering/Deaktivering af tastaturlås Denne funktion gør, at du kan låse tastaturet, når du ikke bruger det. (1 langt tryk) FRA HÅNDSÆTTET Menu > INDSTILLINGER > TASTELÅS Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. Noter Lav et langt tryk på for at låse tastaturet. Definition af forbudte numre (børnesikring) Du kan forhindre opkald til numre med højere takster eller internationale opkald, for eksempel, ved at definere op til 5 profiler. Menu > INDSTILLINGER > BEGRÆNSNING 1 Indtast basekoden og bekræft. Noter Standardkoden er Vælg en indtastning (fra 0 til 4) og bekræft. 3 Indtast præfikset som skal forbydes og bekræft. 38

40 Ændring af standardkoden Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > ÆNDR KODE Indtast den gamle og den nye kode og bekræft. Tillad / Forhindr delte opkald med et andet håndsæt Noter Hvis du slår denne funktion fra, vil du ikke mere kunne dele et igangværende opkald med et andet håndsæt. Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > INDSTIL BASE > INDTRÆNG. Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. 39

41 Håndsættet Associering af et nyt håndsæt Din telefon tillader dig at associere andre håndsæt med basen. Du skal derefter page/paire dem, så de genkender hinanden. Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > INDSTIL HÅNDS. > REGISTRERING FRA HÅNDSÆTTET: 1 Slå funktionen til. FRA BASEN: 2 Sådan slås paging til. Se afsnit Sådan slås paging til, side 42. Når først håndsættet er registreret, forlades pagingfunktionen automatisk. Definering af en prioriteret base til håndsættet Denne funktion gør det muligt at specificere en prioriteret base til at foretage telefonopkald fra. Noter Virker kun hvis du har paget/pairet samme håndsæt til flere baser. Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > INDSTIL HÅNDS. > BASEPRIORITET Vælg den base, som håndsættet skal bruge først. Noter Den automatiske tilstand forhindrer dig i at skulle definere en Nulstilling af håndsættet Når du nulstiller dit håndsæt, returneres alle indstillinger til de oprindelige værdier (fabriksindstillingen), bortset fra telefonbogen. Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > INDSTIL HÅNDS. > NULSTIL HÅNDS. Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. 40

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 dk LU Illiom DA.book Page 2 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 INFORMATIONER 4

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen.

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. DK Betjeningsvejledning Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. Indholdsfortegnelse DK 3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige informationer 6 Hvad finder du i boksen 7 Din VOIP 321 9 Symboler på håndsættets

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål?

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips CD290 CD295 Turqoise Gray Duotone

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere