D380-D380A BRUGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D380-D380A BRUGSVEJLEDNING"

Transkript

1 BRUGSVEJLEDNING

2 Kære kunde, Du har lige anskaffet en telefon af den nye Sagemcom generation, og vi takker for tilliden, du derved viser os. Dette produkt er blevet fremstillet med stor omhu. Hvis du alligevel skulle støde på vanskeligheder under brugen, råder vi dig til at se denne brugsvejledning. Dette produkt er et resultat af en fortsat produktudvikling. Vi forbeholder os derfor retten til uden varsel at lave ændringer og forbedringer ved produktet, som beskrives i denne brugsvejledning. Af hensyn til din komfort og sikkerhed, opfordrer vi dig til at læse afsnittet Anbefalinger og forsigtighedsregler, side 2. CE-mærkningen angiver, at produktet opfylder hovedkravene i Europaparlaments- og Rådets direktiv EF vedrørende radioudstyr og teleterminaludstyr, med hensyn til brugernes sikkerhed og sundhed og elektromagnetiske forstyrrelser Overensstemmelseserklæringen findes på under "Support" eller kan fås ved henvendelse til følgende adresse : Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur Rueil-Malmaison Cedex - France Copyright Sagemcom Broadband SAS Alle rettigheder forbeholdes Sagemcom er et registreret varemærke. 1

3 Anbefalinger og forsigtighedsregler! For en sikkerheds skyld bør det undgås at placere telefonen på basen uden batterier eller dækslet til batterierne, da der ellers opstår en risiko for elektrisk chok. For ikke at risikere at skade håndsættet og for at undgå risiko for eksplosion, må der udelukkende anvendes batterier af typen Ni-MH 1,2 V 650 mah, genopladelige og godkendte i formatet AAA. Brug aldrig batterier, der ikke kan genoplades. Anbring batterierne i batterirummet på håndsættet, og vend polerne korrekt. Brug kun den adapter der følger med telefonen og forbind den med baseenheden i henhold til anvisningerne i denne brochure samt de data der er angivet på produktmærkaten (spænding, strømstyrke, netfrekvens). Som en forholdsregel i tilfælde af fare optræder adapteren som en afbrydermekanisme for 230V strømforsyningen. Den bør anbringes i nærheden af apparatet og bør være let tilgængelige. DECT telefonen må ikke installeres udendørs eller i vådrum (vaskerum, badeværelse, bryggers, køkken, o.l.), medmindre den er anbragt mindst 1,50 m fra vandhaner, afløb, o.l. Apparatet skal anvendes ved temperaturer mellem 5 C og 45 C. Iområder hvor der hyppigt er uvejr, anbefaler vi, at der anvendes overspændingsbeskyttelse til beskyttelse af telefonlinie. Forsøg ikke at løsne skruer eller at åbne apparatet. Det indeholder ingen dele, der kan udskiftes af brugeren. Denne telefon er beregnet til anvendelse på det offentlige telefonnetværk. I tilfælde af problemer, bedes du først kontakte leverandøren. Brug kun den medfølgende telefonledning. DECT telefonens signalrækkevidde er cirka 50 m indendørs og op til 300 m udendørs. Hvis der findes større metalgenstande, fjernsyn eller andet elektrisk udstyr i telefonens umiddelbare nærhed, kan det påvirke dens rækkevidde. Der kan forekomme zoner uden modtagelse pga. særlige bygningsforhold. Det kan medføre korte afbrydelser i forbindelsen pga. dårlig transmission. 2

4 Visse følsomme medicinske apparater og visse former for sikkerhedsudstyr kan blive påvirket af den radiofrekvens der benyttes ved transmission af signaler fra telefonen. Du bedes venligst altid overholde de anbefalede sikkerhedsforskrifter. D380 har skridsikre ben, hvilket giver god stabilitet, og de efterlader ikke spor på møbelfladerne, hvor D380 står. Dog kan det, i betragtning af alle de forskellige lakker og vernisprodukter, som møbelfabrikanterne anvender, ikke udelukkes, at der kommer spor på møbler ved kontakt med dele af din D380. Sagemcom Broadband SAS fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af sådanne skader. Brugte batterier bør indleveres til genbrug i henhold til retningslinierne beskrevet i kapitlet "Miljø/Beskyttelse af miljøet" i denne manual. 3

5 Indholdsfortegnelse Anbefalinger og forsigtighedsregler...2 Opdag Din telefon... 8 Basen... 8 Håndsættet Skærmen Indstilling af håndsæt Opladning af batterierne Navigation af menuerne Bladretast Programmerbare taster Illustration Kortlægning af menuerne Procedurer i din brugsanvisning Opringning og modtagning af opkald Anvendelse af telefonen Sådan foretager du et opkald Sådan foretager du et opkald Sådan modtager du et opkald Styring af flere opkald Modtagning af et andet opkald Hvis du vil ringe til en anden person Skift fra et opkald til et andet Afslutning af et igangværende opkald Samtale med to personer samtidig (3-vejs konference)

6 Brug af flere håndsæt Opkald til et andet håndsæt (intercom) Viderestilling af et opkald til et andet håndsæt Brug Telefonbogen Oprettelse af en kontakt i telefonbogen Opkald til en kontakt via telefonbogen Søg efter en kontakt Ændring af en kontakt Sletning af en kontakt i telefonbogen Tildeling af en ringetone til en kontakt Tilføjelse af et andet nummer til en kontakt Overførsel af kontakter fra et håndsæt til et andet Muligheder under et opkald Slå højttaler fra/til (håndfri tilstand) Justering af lydstyrken Slå hemmelig tilstand til/fra Find dit håndsæt Lytning og optagelse... (model D380A)...29 Aktivering/deaktivering af telefonsvareren Telefonsvarerens beskeder Gemning af din personlige besked Lyt til din besked Slet din besked Beskeder Lytning til modtagne beskeder Styring af dine beskeder Aflytning af din telefonsvarer når du er ude Slet alle dine beskeder Optagelse af en samtale Telefonsvarerindstillinger Ændring af fjernkontrolkoden Ændring af optagekvaliteten Ændring af antallet af ringninger

7 Indstilling Telefonen Sådan skiftes ringetonen Slå lydadvarsler fra/til Slå stilletilstand til/fra Definition af preogrammerbare genveje Indstilling af dato og tid Automatisk påbegyndelse og afslutning af opkald Ændring af dit telefonsvarernummer Tjekning af telefonsvareren hos dit teleselskab Ændring af displaysproget Aktivering/Deaktivering af tastaturlås Definition af forbudte numre (børnesikring) Ændring af standardkoden Tillad / Forhindr delte opkald med et andet håndsæt Håndsættet Associering af et nyt håndsæt Definering af en prioriteret base til håndsættet Nulstilling af håndsættet Personliggørelse af håndsættets registrering Omnavngivning af håndsættet Indstilling af kontrasten Basen Sådan slås paging til Justering af lydstyrken på de beskeder, du lytter til fra basen Reinitialisering af basen Fjernelse af et håndsæt, som er registreret til basen Omnavngivning af basen Forbindelsen Ændring af netværkstype Ændring af nummerindtastningstypen Ændring af flash-varigheden Definition af telefonnummer prefikser (PABX) Ændring af land

8 Nyd Alarmen Programmering af alarmen Sådan finder du alarmens status Sådan slås alarmen til/fra Sådan skiftes ringetonen Sådan defineres opvågningstidspunktet Overvågningstilstand Sådan slås overvågningstilstand til Sådan slås overvågningstilstand fra Hold styr på dine opkald Opkaldslogs Sådan ser du listen over opringninger og modtagne opkald Kontrol med opringninger og modtagne opkald Hændelsesloggen Tjek af nye hændelser Slå hændelsesnotifikation til/fra Miljø...51 Emballagen Batterier Produktet Garantibetingelser...52 Ordliste

9 1 Opdag... Din telefon Basen Model uden telefonsvarer (D380) 1 D380 2 Nummer Beskrivelse 1 Håndsættets placering 2 Pairringstast/Paging: Kort tryk: paging af håndsæt Langt tryk: pairring af håndsæt 8

10 Model med telefonsvarer (D380A) D380A 5 Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 1 Håndsættets placering 4 Display: 2 Kort tryk: læs / stop med at læse nye beskeder 3 Sletning af beskeder: Langt tryk i læsetilstand: slet en besked. Langt tryk uden for læsetilstand: slet allerede læste beskeder. Telefonsvarer slukket: tomt display. Telefonsvarer tændt: - Ingen nye beskeder: en streg vises. - Der er nye beskeder: tælleren af de ulæste beskeder blinker og viser antallet af modtagne beskeder (op til 9). 5 Pairringstast/Paging: Kort tryk: paging af håndsæt. Langt tryk: pairring af håndsæt 9

11 Håndsættet Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 1 Højttaler. 9 Mikrofon. 2 Grafikskærm. 10 Stjernetast / Lås tastatur 3 Programmér/slet genvejstast. 11 Langt tryk: Hvis telefonsvareren er slukket: Adgang til voice mail. Hvis telefonsvareren er tændt: Adgang til dine beskeder på telefonsvareren. 4 Bladring gennem menuerne. 12 Højttaleropkaldstast. 5 Læg på-tast 13 Tast til Tag telefonen / Håndfri / Genopkald (langt tryk) 10

12 Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 6 Adgang til telefonbog-tast. 7 Alfanumerisk tastatur. 14 Programmér/bekræft genvejstast. 15 Højttaler i højttaleropkaldstilstand. 8 # tast Skærmen DE VISTE IKONER I standby-tilstand eller under brug, fortæller din telefon dig om din telefons nuværende tilstand ved hjælp af ikoner og især: Opkald Mute Nummer 1 Beskrivelse Statusikoner Indikerer din telefons nuværende tilstand. Batteriopladningstilstand Telefon i samtaletilstand Hemmelig tilstand slået til Håndfri aktivitet Netværk Alarm slået til Gælder kun model D380A Telefonsvarer aktiveret - uden at blinke: telefonsvarer tændt - blinkende: ny besked - Telefonsvarer slukket: tomt display Lav dækning 2 3 Informationsfelt håndsæt placeret på basen: klokkeslæt vises, håndsæt løftet: håndsættets nummer, dato og klokkeslæt vises. Handlingsikoner håndsæt placeret på basen: Tasterne gennemse (bladr) og bekræft, håndsæt løftet: menuer forbundet med programmeringstaster. 11

13 LAV DÆKNING-TILSTAND Dit håndsæt har en tilstand til Lav dækning, som styrer radiotransmissionsstyrken, afhængig af hvor langt du er fra basen. Indstilling af håndsæt 1 Tag batterierne og det medfølgende dæksel ud af æsken. 2 Vend dit håndsæt om og tryk på toppen af dækslet for at tage det af. 3 Sæt batterierne i et efter et i overensstemmelse med deres polaritet som indikeret på tegningen til højre. 4 Sæt dækslet på ved at skubbe det op, til det er helt lukket. 5 Skærmen tændes. Sæt dit håndsæt i basen og lad batterierne helt op. 6 Der lyder en bip-lyd, når du sætter håndsættet i basen. Batteriopladningsikonet bevæger sig, for at informere dig om at opladningen er i gang. Ikondisplayet stopper med at bevæge sig, når batterierne er opladte. 12

14 Opladning af batterierne Ikonet for opladning af batterier animeres for at informere dig om, at opladning er i gang. Ikonet stopper, når batterierne er opladte. Bevægelse viser dig at opladning er i gang. Ikondisplayet stopper med at bevæge sig, når batterierne er opladte. Noter For at sikre optimal opladning skal du efterlade håndsættet i basen i mindst 15 timer, når du bruger telefonen for første gang. Under opladning kan batterierne blive varme. Dette er helt normalt og helt sikkert. Hvis du ikke får radiokontakt med basen, så tjek de elektriske forbindelser til basen. UDSKIFTNING AF BATTERIER 1 Sluk for håndsættet. Vend det om for at få adgang til batteriboksen. 2 Åbn dækslet til batterierne. 3 Tag de gamle batterier ud, læg de nye i på samme måde, som polariteten viser. 4 Udfør en cyklus med fuld opladning. Noter Udtømte batterier skal kasseres i overensstemmelse med de genbrugsinstruktioner, som gives i kapitlet Anbefalinger og forsigtighedsregler, side 2. VARNING For at undgå at beskadige dit håndsæt, bør du kun bruge godkendte AAA NiMH 1.2 V 650 mah genopladelige batterier. Brug aldrig ikke-genopladelige batterier. 13

15 Navigation af menuerne Bladretast Denne tast giver dig mulighed for hurtigt at få adgang til menuerne og ændre dine indstillinger. Den har to retninger. Når du vælger menuer, så tryk på toppen eller i bunden af bledretasten for at få adgang til foregående eller næste menu. Tryk på toppen af under et opkald for at forøge lydstyrken eller i bunden af for at mindske den. Programmerbare taster Din telefon har nogle såkaldte "programmerbare" taster, som gør, at du kan oprette en genvej til den menu, du bruger mest. Denne genvej kan du så få adgang til fra telefonens hjemmeskærm. Disse taster bruges også til at bekræfte eller fortryde en handling i en menu. Programmerbar tast... Venstre Brug denne tast på hjemmeskærmen til at... Direkte adgang til den forbundne menu gennem genvejen. Brug denne tast i menuerne til at... Bekræft indtastningen. Vis kontekstfølsomme menufunktioner under et opkald. Vis funktioner under et opkald Højre Annuller indtastningen. Noter For flere detaljer om programmering af venstre og højre programmerbare tast, se afsnit Definition af preogrammerbare genveje, side

16 Illustration For at bladre gennem menuerne skal du bruge bladretasten og de to programmerbare taster: 1 Tryk i toppen eller bunden af bladretasten. Hovedmenuen vises på skærmen. 2 Tryk i toppen eller bunden af bladretasten for at gennemse menuerne og få adgang til den ønskede funktion. 3 Bekræft dit valg/gå ind i den ønskede menu ved at trykke på den venstre programmerbare tast. 4 Annuller dit valg/forlad den viste menu: - Enten ved at trykke på højre programmerbare tast, - eller ved at trykke på tasten ; hjemmeskærmen vises. DETALJERET EKSEMPEL: JUSTERING AF DATO OG TID Noter Det anbefales, at dato og klokkeslæt indstilles præcist, så du kan følge den kronologisdke rækkefølge af dine opkald og dine beskeder. Noter Hvis du har funktionen Vis nummer, vil dato og tid, afhængig af dit teleselskab, blive stillet automatisk, når du modtager et opkald. 15

17 Sådan får du adgang til menuen for indstilling af dato og tid: 1 Tryk i toppen eller bunden af bladretasten. Hovedmenuen vises på skærmen. 2 Bladr gennem menuerne til INDSTILLINGER menuen ved at trykke i toppen eller bunden af bladretasten. 3 Gå ind i INDSTILLINGER menuen ved at trykke på den venstre programmerbare tast. INDSTILLINGER menuen vises. 4 Bladr gennem menuerne til DATO/KL.SLÆT menuen ved at trykke i toppen eller bunden af bladretasten. 5 Gå ind i DATO/KL.SLÆT menuen ved at trykke på den venstre programmerbare tast. DATO/KL.SLÆT menuen vises. 6 Indtast DATO: ved hjælp af det numeriske tastatur (dag, måned og år) i formen DD/MM/ÅÅ. 7 Gyldig din indtastning ved at trykke på den venstre programmerbare tast. Hjemmeskærmen viser beskeden OK. 8 Indtast KL.SLÆT: ved hjælp af det numeriske tastatur (timer og derefter minutter). 9 Gyldig din indtastning ved at trykke på den venstre programmerbare tast. Hjemmeskærmen viser beskeden OK. Du har nu indstillet telefonens dato og klokkeslæt. Se afsnittet Kortlægning af menuerne, side 17 for at finde ud af mere om din telefons funktioner. 16

18 Kortlægning af menuerne TELEFONBOG Valg <Ny> VIS RING OP REDIGER SØG RINGETONE TILFØJ NUMMER NY INDTAST. SLET OVERFØRE OPKALD INDKOM. OPKALD UDGÅ. OPKALD BEGIVENHEDER TILBEHØR ALARM OVERVÅGNING Kontextmenyn I samtaletilstand FØRSTE OPKALD HÅNDFRI HØJTALER BASE (*) OVERFØRSEL. (**) ANDET OPKALD TELEFONBOG OPKALD HEMMELIG OPTAG ANDET OPKALD SKIFT TLF.MØDE for 3 HÅNDFRI HØJTALER BASE (*) TELEFONBOG OPKALD HEMMELIG OPTAG (*) LÆG PÅ RINGETONE EKSTERN OPKALD INTERNT OPKALD BEEPS TAVS (*) Gælder kun model D380A. (**) Kun hvis to håndsæt er registreret til samme base. 17

19 INDSTILLINGER PROGRAMTASTER DATO/KL.SLÆT KONTRAST AUTO RING AF AUTO BESVAR STEMMEBOKSNR. SPROG TASTELÅS BEGRÆNSNING AVAN. INDSTIL. INDSTIL HÅNDS. REGISTRERING BASEPRIORITET NULSTIL HÅNDS. PERSON.REGISTR HÅNDSÆTNAVN INDSTIL BASE INDSTIL LINJE. REGISTR. MÅDE NULSTIL BASE SLET HÅNDSÆT OMDØB BASE INDTRÆNG. NETVÆRKSTYPE OPKALD BLINKER PABX-PRÆFIKS LAND ÆNDR KODE 18

20 TLF. SVAR. (*) BESKEDER AFSPIL SLET GAMMEL? ANSWERING MODE UDGÅ. BESKED AFSPIL ÆNDR SLET INDSTILLINGER OPK. FILTRE. FJERNKODE OPTAGEMÅDE ANT. RING SPK. BS LEVEL (*) Gælder kun model D380A. Procedurer i din brugsanvisning Procedurerne i din brugsanvisning præsenteres som ark. For at facilitere implementering indeholder hver af dem følgende: de taster som giver direkte adgang til de beskrevne funktioner, og/eller den vej man skal gå for at nå den funktion, som er beskrevet i menuen. EKSEMPEL: eller > betyder, at du får adgang til denne funktion ved at gå ind i menuen og derefter funktionen HÅNDFRI. Kontextmenyn> HÅNDFRI betyder, at du får adgang til denne funktion ved at gå ind i menuen og derefter funktionen HÅNDFRI. 19

21 2 Opringning og modtagning af opkald... Anvendelse af telefonen Sådan foretager du et opkald METODE 1 1 Indtast nummeret. 2 Tryk på tasten. METODE 2 1 Tryk på tasten. 2 Indtast nummeret. Der lyder et bip Når samtalen er slut, trykker du på håndsættets tast og sætter håndsættet tilbage i basen. 20

22 Sådan modtager du et opkald 1 Tryk på tasten for at svare. 2 Når samtalen er slut, trykker du på håndsættets tast og sætter håndsættet tilbage i basen. Der lyder et bip. 1 2 Noter Dit håndsæt har funktionerne AUTO BESVAR og AUTO RING AF. For flere detaljer se Automatisk påbegyndelse og afslutning af opkald, side 36 afsnittet. Styring af flere opkald Din telefon giver dig mulighed for at modtage og styre flere opkald, når du allerede er på linjen. Disse opkald kan styres via Kontekstmenuen. Modtagning af et andet opkald Et bip i løbet af kommunikationen indikerer, at et andet opkald er modtaget. Hvis du vil tage dette opkald, trykker du ACCEP., når beskeden vises på skærmen. Din første samtale sættes i venteposition, så du kan tale med den anden person. Hvis du vil ringe til en anden person Kontextmenyn > ANDET OPKALD Indtast personens nummer og bekræft. Beskeden ANDET OPKALD vises på skærmen, hvilket indikerer, at det andet opkald er i gang. 21

23 Skift fra et opkald til et andet. Kontextmenyn > SKIFT Det opkald, som er i gang, sættes på pause, og du kan gå tilbage til det foregående opkald. Afslutning af et igangværende opkald Kontextmenyn > LÆG PÅ Det igangværende opkald afbrydes, og du går tilbage til det foregående. Samtale med to personer samtidig (3-vejs konference) Kontextmenyn > TLF.MØDE for 3 Du kan nu tale med to personer samtidig. Tryk på knappen for at afslutte 3-vejs konferencen. 22

24 Brug af flere håndsæt Du kan tilslutte yderligere håndsæt til din telefon: Du kan så foretage eller modtage opkald udefra eller ringe mellem håndsættene. Noter Først skal du registrere håndsættene til basen. For flere detaljer se Associering af et nyt håndsæt, side 40 afsnittet. Opkald til et andet håndsæt (intercom) 1 Indtast håndsættets nummer direkte på tastaturet. 2 Tryk Opkald. Det valgte håndsæt ringer. 3 Modtag opkaldet fra håndsættet ved at trykke. 4 Afslut opkaldet ved at trykke. Viderestilling af et opkald til et andet håndsæt. Noter Du skal have mindst to håndsæt paired til samme base. Kontextmenyn > OVERFØRSEL. 1 Vælg et håndsæt og tryk bekræft. Det kaldte håndsæt ringer. 2 Tag det andet håndsæt og viderestil derefter opkaldet ved at trykke. 23

25 Brug Telefonbogen Oprettelse af en kontakt i telefonbogen Menu > TELEFONBOG > <Ny> Specificer den nødvendige information ved at bekræfte hvert trin: NYT NAVN? : Indtast din kontakts navn, NYT NUMMER? : Indtast deres nummer, HJEM, ARBEJDE, MOBIL eller FAX : vælg nummertype. Opkald til en kontakt via telefonbogen Menu > TELEFONBOG > Valg > RING OP Bekræft eller tryk på tasten eller direkte på højttalertelefontasten. Søg efter en kontakt Menu > TELEFONBOG > Valg > SØG Indtast det første bogstav i navnet og bekræft. Mens dit håndsæt er i standby-tilstand, holder du den tast nede (langt tryk), som svarer til det første bogstav, i det navn du søger efter. Ændring af en kontakt Menu > TELEFONBOG > Valg > REDIGER Ændr navnet og/eller nummeret og/eller nummertypen og bekræft. Sletning af en kontakt i telefonbogen Menu > TELEFONBOG > Valg > SLET Bekræft sletningen af kontakten. 24

26 Tildeling af en ringetone til en kontakt Menu > TELEFONBOG > Valg > RINGETONE Bladr ned gennem listen med ringetoner og bekræft. Tilføjelse af et andet nummer til en kontakt Menu > TELEFONBOG > Valg > TILFØJ NUMMER Specificer den nødvendige information ved at bekræfte hvert trin: NYT NUMMER? : Indtast deres nummer, HJEM, ARBEJDE, MOBIL eller FAX : vælg nummertype. Overførsel af kontakter fra et håndsæt til et andet Noter Du skal have mindst to håndsæt paired til samme base. Menu > TELEFONBOG > Valg > OVERFØRE Hvert håndsæt har sin egen telefonbog. Sådan overfører du en eller flere kontakter fra en telefonbog til et andet håndsæt: 1 Bekræft beskeden VED INT.OPKALD. 2 Vælg den ønskede funktion, som skal overføres: - EN INDGANG : nuværende kontakt, - MANGE INDGAN : de valgte kontakter, - ALLE INDGAN. : alle telefonens kontakter. 3 Vælg det håndsæt, som data skal overføres til. Det modtagende håndsæt ringer. 4 Tag telefonen ved at trykke. En bekræftelsesbesked vises. 5 Overførslen udføres. 25

27 Muligheder under et opkald Du kan bruge følgende funktioner under et opkald: Slå højttaler fra/til (håndfri tilstand) HÅNDSÆTTETS HØJTTALER eller (under et opkald) Eller Eller Kontextmenyn > HÅNDFRI > ACTIV. eller Deact. BASEHØJTTALER (KUN D380A) Kontextmenyn > HØJTALER BASE > ACTIV. eller Deact. En bekræftelsesskærm vises. Noter Når dit batteriopladningsikon viser minimum, bliver håndfri tilstand utilgængelig indtil næste opladningscyklus. 26

28 Justering af lydstyrken Hvis du vil forøge lydstyrken, så tryk Hvis du vil mindske lydstyrken, så tryk. Slå hemmelig tilstand til/fra (under et opkald) Eller Kontextmenyn > HEMMELIG > ACTIV. eller Deact. Hemmelig tilstand lader dig midlertidigt slukke for linjen, så den anden person ikke kan høre dig. Når funktionen er slået til, vises HEMMELIG MÅDE beskeden på skærmen. 27

29 Find dit håndsæt Hvis dit håndsæt er blevet væk, så tryk på Håndsættet ringer. tasten på telefonens base. 28

30 3 Lytning og optagelse... (model D380A) VIGTIGE Når din telefonsvarers hukommelse er fuld, slukker telefonsvareren. Du bliver så nødt til at læse beskederne og slette nogen for at få mere plads igen. Aktivering/deaktivering af telefonsvareren Menu > TLF. SVAR. > TLF. SVAR. > AKTIVERET eller FRA Når telefonsvareren er slået til, vises ikonet på skærmen. Noter For flere detaljer om indstilling af din telefonsvarer, se afsnit Indstilling..., side

31 Telefonsvarerens beskeder Noter Hvis du ikke har gemt en personlig besked, vil telefonsvareren automatisk bruge den forindtalte besked. Gemning af din personlige besked Menu > TLF. SVAR. > UDGÅ. BESKED > ÆNDR Bekræft instruktionerne på skærmen. Lyt til din besked Menu > TLF. SVAR. > UDGÅ. BESKED > AFSPIL Den anvendte besked afspilles. Slet din besked Noter Hvis du har slettet din personlige besked, vil telefonsvareren automatisk bruge den forindtalte besked. Menu > TLF. SVAR. > UDGÅ. BESKED > SLET Bekræft instruktionerne på skærmen. 30

32 Beskeder Lytning til modtagne beskeder FRA BASEN Noter For bedre lytning se afsnit Justering af lydstyrken på de beskeder, du lytter til fra basen, side 42. FRA HÅNDSÆTTET Menu > TLF. SVAR. > BESKEDER > AFSPIL Beskederne afspilles i kronologisk rækkefølge (fra ældste til nyeste). Ved slutningen af sidste besked stopper telefonsvareren automatisk. Noter Afhængig af dit teleselskab og dit abonnement vises din kontakts navn og nummer på skærmen. Styring af dine beskeder Når du vil afspille beskeder, så tryk på følgende taster: FOR AT... FRA BASEN FRA HÅNDSÆTTET Gå til næste besked 1 tryk Gå tilbage til starten af beskeden 1 tryk Gå tilbage til foregående besked 2 tryk Pause/Genoptag afspilning 1 tryk Stop/Start beskeden igen 1 kort tryk Slet den afspillede besked 1 langt tryk 1 tryk 31

33 Aflytning af din telefonsvarer når du er ude Denne funktion gør, at du kan tjekke dine beskeder, mens du er uden for hjemmet. Når du vil afspille beskeder, så tryk på følgende taster: FOR AT... FRA BASEN Aflyt beskeder Slå telefonsvareren fra/til Slå telefonsvareren/optageren fra Gå til næste besked Gå tilbage til starten af beskeden Gå tilbage til foregående besked Slet den afspillede besked Pause/Fortsæt afspilning 1 tryk 1 tryk 1 tryk 1 tryk 1 tryk 2 tryk 1 tryk 1 tryk 1 Ring til dit telefonnummer og vent 12 ring, før fjernaflytningen starter. 2 Mens du lytter til din besked, skal du trykke på tasten og indtaste din fjernkontrolkode. Noter Standardkoden er Den kan ændres. For flere detaljer se paragraf Ændring af fjernkontrolkoden, side

34 Slet alle dine beskeder FRA BASEN (1 langt tryk) kun til beskeder som allerede er hørt. FRA HÅNDSÆTTET Menu > TLF. SVAR. > BESKEDER > SLET GAMMEL? Bekræft sletningen. Optagelse af en samtale FORSIGTIG Straffeloven forbyder optagelse af samtaler, hvor den anden part ikke ved, at der optages. Du skal have din samtalepartners samtykke, før du anvender denne funktion. Kontextmenyn > OPTAG > Begynd og derefter End. Bekræft beskederne på skærmen. 33

35 Telefonsvarerindstillinger Aktivering/Deaktivering af opkaldsfiltrering Opkaldsfiltrering gør, at du kun behøver at besvare de opkald, du vil. Andre opkald vil blive optaget på telefonsvareren. Menu > TLF. SVAR. > INDSTILLINGER > OPK. FILTRE. > ON eller OFF Ændring af fjernkontrolkoden Du kan give denne kode til hvem som helst, som har brug for at tjekke deres beskeder, mens de er ude. Menu > TLF. SVAR. > INDSTILLINGER > FJERNKODE > ÆNDR KODE? Følg instruktionerne på skærmen for at ændre koden. Noter Standardkoden er Ændring af optagekvaliteten Menu > TLF. SVAR. > INDSTILLINGER > OPTAGEMÅDE > HØJ eller STAND. Der findes to kvalitetsindstillinger: HØJ for højere kvalitet (12 minutter og 30 sekunders optagelse), STAND. for standardkvalitet (24 minutter). Ændring af antallet af ringninger Du kan forøge antallet af ringninger, før telefonsvareren griber ind, så du selv får mere tid til at tage telefonen. Menu > TLF. SVAR. > INDSTILLINGER > ANT. RING > 2 til 7 Vælg antallet af ringninger du vil have (op til 7 ringninger). 34

36 4 Indstilling... Telefonen Sådan skiftes ringetonen Menu > RINGETONE > EKSTERN OPKALD og INTERNT OPKALD Du kan ændre ringetonen for: opkald udefra, opkald mellem håndsæt (intercom). Bladr gennem de foroptagne ringetoner og bekræft. Slå lydadvarsler fra/til Menu > RINGETONE > BEEPS > TASTTONE og OPLADER og BATTERI SVAGT Lydadvarslerne gælder for: lavt batteri, tastaturtaster trykket ind, placering af håndsættet på basen. Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. Slå stilletilstand til/fra Menu > RINGETONE > TAVS Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. En tast med direkte adgang kan også konfigureres for denne funktion. 35

37 Definition af preogrammerbare genveje Du kan definere en genvej for de funktioner, som du bruger mest. Menu > INDSTILLINGER > PROGRAMTASTER Vælg den menu, som skal vises som genvej for den venstre programmerbare tast. Bekræft hvert trin. og højre Indstilling af dato og tid Menu > INDSTILLINGER > DATO/KL.SLÆT 1 Indtast DATO: som DD/MM/ÅÅ. 2 Indtast KL.SLÆT: startende med timer og derefter minutter. 3 Bekræft din indtastning. For flere detaljer, se afsnittet Illustration, side 15. Automatisk påbegyndelse og afslutning af opkald Denne funktion gør, at du kan tage telefonen og afslutte opkaldet bare ved at fjerne håndsættet fra basen eller sætte det på plads igen. Menu > INDSTILLINGER > AUTO RING AF og AUTO BESVAR Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. 36

38 Ændring af dit telefonsvarernummer Noter Hvis du ikke kender dit telefonsvarernummer, så bed dit teleselskab om det. Menu > INDSTILLINGER > STEMMEBOKSNR. Indtast telefonsvarernummeret og bekræft. Der er to måder at optage beskeder på: Telefonsvarer tændt: Beskederne optages på din D380A's interne telefonsvarer. Telefonsvarer slået fra: beskeder håndteres af dit teleselskabs telefonsvarerfunktion. Noter For flere detaljer om dit teleselskabs telefonsvarerfunktion se afsnit Tjekning af telefonsvareren hos dit teleselskab, side 37 Tjekning af telefonsvareren hos dit teleselskab Noter Du skal først definere telefonnummeret til dit teleselskabs telefonsvarerfunktion. (langt tryk) Følg de instruktioner, som du har modtaget fra dit teleselskab vedrørende telefonsvareren. Ændring af displaysproget Menu > INDSTILLINGER > SPROG Vælg det sprog som skal anvendes og bekræft. 37

39 Aktivering/Deaktivering af tastaturlås Denne funktion gør, at du kan låse tastaturet, når du ikke bruger det. (1 langt tryk) FRA HÅNDSÆTTET Menu > INDSTILLINGER > TASTELÅS Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. Noter Lav et langt tryk på for at låse tastaturet. Definition af forbudte numre (børnesikring) Du kan forhindre opkald til numre med højere takster eller internationale opkald, for eksempel, ved at definere op til 5 profiler. Menu > INDSTILLINGER > BEGRÆNSNING 1 Indtast basekoden og bekræft. Noter Standardkoden er Vælg en indtastning (fra 0 til 4) og bekræft. 3 Indtast præfikset som skal forbydes og bekræft. 38

40 Ændring af standardkoden Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > ÆNDR KODE Indtast den gamle og den nye kode og bekræft. Tillad / Forhindr delte opkald med et andet håndsæt Noter Hvis du slår denne funktion fra, vil du ikke mere kunne dele et igangværende opkald med et andet håndsæt. Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > INDSTIL BASE > INDTRÆNG. Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. 39

41 Håndsættet Associering af et nyt håndsæt Din telefon tillader dig at associere andre håndsæt med basen. Du skal derefter page/paire dem, så de genkender hinanden. Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > INDSTIL HÅNDS. > REGISTRERING FRA HÅNDSÆTTET: 1 Slå funktionen til. FRA BASEN: 2 Sådan slås paging til. Se afsnit Sådan slås paging til, side 42. Når først håndsættet er registreret, forlades pagingfunktionen automatisk. Definering af en prioriteret base til håndsættet Denne funktion gør det muligt at specificere en prioriteret base til at foretage telefonopkald fra. Noter Virker kun hvis du har paget/pairet samme håndsæt til flere baser. Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > INDSTIL HÅNDS. > BASEPRIORITET Vælg den base, som håndsættet skal bruge først. Noter Den automatiske tilstand forhindrer dig i at skulle definere en Nulstilling af håndsættet Når du nulstiller dit håndsæt, returneres alle indstillinger til de oprindelige værdier (fabriksindstillingen), bortset fra telefonbogen. Menu > INDSTILLINGER > AVAN. INDSTIL. > INDSTIL HÅNDS. > NULSTIL HÅNDS. Følg instruktionerne på skærmen og bekræft. 40

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere