Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1. TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1. TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund"

Transkript

1 Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1 TreFPunkt Vejle Fagligt Fælles Forbund

2 TELEFON- OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade Vejle Telefon Fax Hjemmeside E-post Åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Arbejdsskade- og Socialafdelingen har telefontid Mandag og onsdag På øvrige tidspunkter er tidsbestilling nødvendigt. Der kan eventuelt tages kontakt på mail til Britta eller Lisbeth på adresserne: KOLOFON Ansvarshavende Arne Asmussen, organisationssekretær Redaktionsudvalg Arne Asmussen Niels Jørgen Jensen Jytte Lauritsen Heinz Dahl Harald Fabricius AKTIVITETS- OVERSIGT Bestyrelsesmøder 2005 Mandag d. 20. juni Mandag d. 17. oktober Tirsdag d. 22. november Fredag d. 16. december Bestyrelseskonference Torsdag d. 15. til fredag d. 16. september BESTYRELSEN Gunhild Hansen, formand Gert Skov Rasmussen, næstformand Arne Asmussen, organisationssekretær Niels Jørgen Jensen, Kasserer Jytte Lauritsen, branchesekretær Jørgen Veng Christiansen, branchesekretær John Johansen, branchesekretær Bent Th. Nielsen Thomas Christensen Aase Skov Anne Marie Jakobsen Heinz Dahl Jan S. Johansen Per Rasmussen Karsten F. Hansen Harald Fabricius Flemming Dam Thomsen Keld Jensen Lilly Kobberup Kate Hermansen Lis Christensen Ernst S. Mogensen, tilforordnet Grafisk tilrettelægning Anne Stallknecht-Jensen Grafisk produktion Baskerville&Co, Vejle Deadline til næste nummer Mandag d. 5. sept. Oplag stk. Forsidefoto Byggeaktivitet på den gamle Tulipgrund 2

3 3F FÆLLESSTOF NYT BLADNAVN Vinderen af konkurrencen om navngivelse af bladet blev Rita Klinck Andersen med forslaget; TreFPunkt Rita forklarer, at hun satte sig ned og tegnede lidt på et stykke papir. Hun fandt hurtigt på, at det skulle være noget med et træfpunkt men at det samtidig skulle kunne identificere 3F. Rita; Jeg ønskede at dele farverne i bogstavet æ i træfpunkt, men det så ikke rigtigt ud. Så valgte jeg at dele op i farver, og at F skulle være i rødt var omgående klart det er jo en fagforening Jeg valgte så de øvrige bogstaver i grå og sort, så det tydeliggør opbygningen af navnet. Rita er til daglig beskæftiget hos Ege Tæpper hvor hun startede i Hun har i en årrække arbejdet på weekendhold da børnene var små, og arbejder nu på skiftehold. INDLÆG FRA MEDLEMMERNE Vi vil gerne have indlæg fra medlemmerne af 3F Vejle. Derfor vælger vi fra gang til gang et tema. I næste udgave af bladet bliver temaet Øst arbejdere i Danmark. Hvad tænker du omkring øst arbejdere og arbejdspladser i Danmark? Er det en gevinst for samfundet, eller en trussel mod danske arbejdspladser? Kom med din mening til næste udgave af bladet og send det gerne til redaktøren på eller til Sjællandsgade 30, 7100 Vejle. Sidste frist er mandag den 5. september Med venlig hilsen Arne Asmussen Organisationssekretær 3F Vejle KEND DIN AFD. På en bestyrelseskonference tidligere på året har afdelingsbestyrelsen diskuteret hvad det er afdelingen skal kendes på. Resultatet blev følgende: 3F Vejle skal kendes på: 1. Medlemmet i centrum 2. Afdelingen har fagligt kompetente medarbejdere 3. Fagligt og politisk positiv synlig i dækningsområdet 4. Afdelingen har en høj social profil 5. Der er et godt netværk for tillidsvalgte 6. Aktiv uddannelsespolitik eksternt og internt 7. Der er god sammenhæng mellem serviceniveau og kontingent 8. Afdelingen har et højt informationsniveau 9. 3F Vejle er en miljøbevidst afdeling 10. Afdelingen tilbyder medlemmerne andre aktiviteter end de faglige Arne Asmussen: Jeg fandt forslaget genialt i samme øjeblik jeg så det. I sin udtale lyder det jo som træfpunkt og i sin opstilling symboliserer det klart 3F. Bestyrelsen var heller ikke i tvivl. Vi ønsker Rita tillykke med gevinsten og siger tak for deltagelsen til samtlige deltagere der i alt indsendte 25 forslag. TIDSBESTILLING Har du ønske om at få en aftale med en bestemt medarbejder på afdelingskontoret, eller ønsker du blot at der er tid til netop dig, når du kommer, så er der mulighed for at foretage en tidsbestilling. Kontakt afdelingen for nærmere aftale. 3

4 I N D U S T R I & L A G E R LØNKRAV PÅ OVER KR. Korsbæk Bud, Egtved meldes konkurs Vores medlem blev opsagt den 31. marts 2005, da firmaet skulle lukke. Vi konstaterede, at der manglede løn for 329 timer og pension for 1 1/2 år samt feriepenge fra både 2004 og I alt har afdelingen et krav på kr. Firmaet ville afdrage kr. pr. måned, hvilket afdelingen anser for usandsynligt at virksomheden kan overholde. I denne sag må vi erklære firmaet konkurs og lade det gå gennem skifteretten. BLEND A/S VEJLE Brud på ferieloven Gennem et medlems lønsedler, da han blev opsagt fra virksomheden, opdagede vi i afdelingen ved et tilfælde, at firmaet ikke overholder ferieloven. Vi har mistanke om, at dette ikke er et enkeltstående tilfælde. Blend A/S er IKKE overenskomstdækket. Vi vil derfor meget gerne i kontakt med vore eventuelle medlemmer på virksomheden, så vi kan få bragt løn- og arbejdsforholdene i orden. Arbejder du på Blend A/S, eller kender du nogle, der gør det? Så vil vi gerne i kontakt med dig. JYSK A/S, CENTRAL- LAGERET VEJLE Dømt for brud på overenskomsten I slutningen af maj måned måtte Jysk A/S efter en tur i arbejdsretten erkende, at de havde begået et brud på overenskomsten ved ikke at have udbetalt overskydende feriefridage til et medlem, der blev afskediget fra virksomheden. Kravet var på kr. plus bod. Desværre konstaterede vi et stigende antal sager på Jysk A/S, og flere er under opsejling. Mange får vi da heldigvis løst lokalt, men vi forudser desværre flere sager, som må afgøres i arbejdsretten. TO UGERS EFTER- UDDANNELSE Til opsagte medarbejdere der arbejder under»industriens Overenskomst«Med virkning fra 1. marts 2005 har opsagte medarbejdere med 4 mindst 3 års uafbrudt ansættelse i virksomheden ret til betalt efteruddannelse i indtil 2 uger. Dette gælder dog kun, hvis medarbejderen afskediges på grund af strukturelle ændringer, nedskæringer, virksomhedslukninger eller andre forhold, der kan tilskrives virksomheden. Kursets varighed kan højst udgøre 2 uger. Udgifterne ved deltagelse i kurset og et eventuelt løntab i kursusperioden, skal dækkes af arbejdsgiveren i det omfang, udgifterne ikke dækkes af det offentlige eller fra anden side. Hvis medarbejderen ikke har mulighed for at deltage i efteruddannelse i opsigelsesperioden, har medarbejderen på samme vilkår ret til at deltage i et kursus inden for 56 dage efter fratrædelsen under forudsætning af, at medarbejderen stadig er arbejdssøgende. Denne regel gælder ikke over for medarbejdere, der ved tidligere fratræden fra samme virksomhed har været omfattet af denne bestemmelse og medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige.

5 T R A N S P O R T MILJØARBEJDE I OG OMKRING TAXABRANCHEN Hvad er miljø i taxabranchen? Dette spørgsmål blev stillet til taxachauffører forsamlet til en weekend konference på 3F s Svendborgskole, en weekend i februar Det kom der lige så mange definitioner på, som der var deltagere på konferencen, og vi må så selv prøve at svare på spørgsmålet ved hjælp af svarene fra diverse chauffører og forhandlingssekretærer fra 3F. Arrangører Det var Hyrevognschaufførernes Landsklub sammen med transportgruppen i 3 F, der stod bag arrangementet. Det var en spændende weekend, hvor man faktisk drøftede mange af de ting som hyrevognschaufførerne slås med i det daglige arbejde. Miljøudvalg Landsklubbens miljøudvalg, samt forhandlingssekretærer fra 3F, havde lavet et spændende oplæg til konferencen, hvor der blev drøftet aflønningsformer, meget miljø, overfald og vold mod chaufførerne. Der blev brugt meget tid på aflønningsformen af chaufførerne, og det må konstateres, at det er et område der skal gøres meget ved overenskomstforhandlingerne, da dette også omhandler miljøet. For at kunne lave et godt miljø i og omkring taxierne, skal man begynde med at se på, hvad der er sket af tiltag ved diverse taxicentraler i hele landet, da det er meget svært at få vognmændene involveret, da mange af dem er enkeltmandsfirmaer, eller firmaer med 2 til 4 chauffører ansat, og så skal man jo ikke have nogen sikkerhedsorganisation eller samarbejdsudvalg på arbejdspladsen. Noget så enkelt som et landsdækkende alarmsystem burde være vedtaget ved lov, men det er igen noget som den enkelte vognmand selv skal stå for, og ligeledes kamera i vognene, samt GPS system, så man altid kunne se hvor vognen befinder sig, ville gøre meget for miljøet. Sker der noget? Der er dog ved at begynde at ske nogle af nævnte tiltag, hvor byerne Esbjerg og Odense er gået foran og har fået indført disse ting. Der er også ved at ske en sammenslutning på Fyn og Lillebæltsområdet, hvor man vil have disse ting indført, så der håbes på at mange flere vil følge efter. Rapporter Med hensyn til vold og overfald, så har BAR udgivet en rapport om alarmsystem og psykisk førstehjælp for taxibranchen, den omhandler mange af de problemer, der findes i dag inden for taxibranchen. Debat Efter man havde været gennem en masse debatemner, kunne der konstateres, at man enedes om at der skulle oprettes et kriseberedskab for alle taxicentraler og alarmsystemer der virker, kendskab til hvordan man tackler et sådant system. Kvalifikationskurser for chauffører og vognmænd, kameraer i alle vogne der via GPS sender billederne til en server på centralen. Instruktion af nye chauffører, vil også være vigtigt fremover, for at kunne få et godt arbejdsmiljø. Der skal også instrueres om kørsel med vanskelige patienter og kørsel for diverse Institutioner, om hvordan man skulle tackle disse og deres patienter. Mange af chaufførerne mente at vognmændene gav for billige tilbud bare for at få kørselen, dette skulle imødegås ved at der skulle stilles krav om udbyderansvar om miljøforhold. Ved vold og overfald skal alle kolleger tage hånd om den overfaldne, ved hjælp af samtaleterapi og hjælp med at få det anmeldt diverse steder. Den røde tråd Et andet emne der også gik igen som en rød tråd under hele konferencen, var at man gerne ville have indført en timeløn, hvorved man ville kunne give en bedre service, og man ville så heller ikke være så udbrændt, som mange er i dag. Man mente også at der ville være en større arbejdsglæde, mindre stress, mindre hastighedsbøder og mindre skader på bilerne. Det vil være bedre at forebygge end at helbrede, da dette i sig selv vil give en større arbejdsglæde. Licitationer Ved fremtidige licitationer, skal udbudsmaterialet indeholde ting der skal tages hensyn til krav om ledsagere osv. (herunder kørsel med dampbørn og psykiatriske patienter). Disse krav skal ske ad den politiske vej, hvor også krav om oprettelse af sikkerheds og samarbejdsudvalg skal indføjes i hyrevognsloven, og findes på samtlige centraler eller sammenslutningskontorer. En fælles alarmfrekvens der gælder for hele landet, samt GPS og oprettelse af APV ere. Fremtiden Landsklubbens miljøudvalg vil sammen med en forhandlingssekretær og en miljøkonsulent fra 3F, få opstartet disse ting, hvor der vil hele tiden blive gjort noget for miljøet, håber man, at inden der er gået fem år, at have de nuværende og kommende problemer lagt i faste rammer, som også for en stor dels vedkommende hører under overenskomstområdet. Af Kurt Bach Nielsen Ferieplan for Transportgruppen Jørgen Veng Christiansen i ugerne Bjarne Nielsen i ugerne 30 og 31. 5

6 OFFENTLIG OG PRIVAT SERVICE OVERENSKOMSTFORNYELSEN 2005 Overenskomstfornyelse på det kommunale og amtskommunale område Løn Pr stiger alle med et løntrin (dem på løntrin 9 stiger 2 løntrin) I 2006 stiger lønnen ad 2 gange I 2007 stiger lønnen ad 2 gange Barselsudligningsordning Fra etableres en obligatorisk barselsudligningsordning Fra har man ret til fravær med løn i 5 dage pr. år pr. barn under 14 år ved barnets indlæggelse Fra hæves alderen fra 14 år til 18 år ved pasning af alvorligt syge børn Pension Fra får man udbetalt pensionsbidrag i den ulønnede dagpengeperiode uden barselsorlov, samt under perioder med børnepasningsorlov Tryghed i forbindelse med strukturreformen Medarbejdere bevarer deres løn i overenskomstperioden, dvs. til den Såfremt det skulle blive nødvendigt med personaletilpasninger, skal dette så vidt muligt ske ved naturlig afgang Ved sammenlægning af kommuner med forskellige områdetillæg ændres det således at de hidtidige områdetillæg erstattes af det højeste områdetillæg i den ny kommune TR bibeholder beskyttelse i et år, frem til , ved ufrivillig ophør af TR hverv. Ud over ovenstående er der forhandlet flg. til de enkelte grupper: Kommunale specialarbejdere i KL og ARF Minipensionen hæves fra 7,69% til 12,5 % Pensionen hæves fra 14,3% til 14,55% Særlig feriegodtgørelse hæves fra 1,5% til 2% Der er indgået en særlig aftale om individuel kompetenceudvikling Der er afsat nye midler pr og med 1,25% pr. år til lokal løndannelse Specialarbejdere i København og Frederiksberg Kommune Minipensionen hæves fra 7,69% til 12,5% Pensionen hæves fra 15,32% til 15,48% Særlig feriegodtgørelse hæves fra 1,5% til 2% Alle får et løntrin i løbet af overenskomstperioden ud over det centralt forhandlede Der er afsat 1,25% pr til lokal løndannelse Tekniske servicemedarbejdere og ledere i KL Minipension hæves fra 7,69% til 12,5% Kvalifikationstrinnet for servicemedarbejdere hæves med 1 trin til 2 trin efter 6 års ansættelse Grundlønnen for serviceledere hæves til trin 15 med fuldt gennemslag (samtidig bortfalder kvalifikationsløntrinnet efter 6 års ansættelse) Der er afsat 1,25% pr til lokal løndannelse 6 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Minipensionen er afskaffet og den almindelige pensionsordning er forhøjet fra 12,5% til 12,8% efter et års ansættelse Lønnen hæves med et skalatrin ud over det centralt forhandlede For tjeneste på juleaftensdag gives en erstatningsfridag Der er afsat midler til forbedring af 3/37 ordningen Grundbeløbstillægget til ansatte med PGU forhøjes til kr Deltagere på merituddannelsen får indbetalt pensionsbidrag under uddannelsen Der er afsat 1,25% pr til lokal løndannelse Rengøringsassistenter og erhvervsuddannede serviceassistenter i KL og ARF Minipensionen er afskaffet således, at der indbetales 12,5% efter et års ansættelse Alle får et løntrin i løbet af overenskomstperioden ud over det centralt forhandlede Særlig feriegodtgørelse hæves fra 1,5% til 1,9% Juleaftensdag får status som en søgnehelligdag Varskotillægget ved over/merarbejde forhøjes fra kr. 26,56 til kr. 50,00 Der er afsat 1,25% pr til lokal løndannelse

7 B Y G G E & A N L Æ G S A M T G L S AKTUELT Det er blevet lunere i vejret og der er kommet rigtigt godt gang i arbejdet, især inden for Bygge & Anlægs området. Der er rigtig mange firmaer, der ringer ind fordi de mangler folk. Vi kan desværre ikke efterkomme deres forespørgsel, da der faktisk ikke er ledige inden for området. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at være med til, at sørge for der kommer flere lærlinge/unge til Bygge & Anlægs branchen. Som situationen er lige nu, hvor der er mangel på Bygge & Anlægs folk, kommer der en del udlændinge hertil, for at udføre det arbejde, der nu engang skal laves. En del af disse, er her helt lovligt og på ordentlige overenskomstmæssige forhold. Desværre er der også nogle, hvor det kniber slemt med overenskomsterne, og det at være med i fagforeningen. Vi er udmærket klar over, at nogle af de udenlandske kollegaer er her på grund af, at der er nogle smarte fyre, der tjener penge på at skulle betale mindre for det udførte arbejde. Dette ændrer dog ikke ved, at det er en alvorlig konkurrence til fremtidens overenskomstdækkede Bygge & Anlægs arbejdere, der nødig skulle ende med at måtte gå ned i løn, for i det hele taget at kunne få et arbejde. Vi har selvfølgelig en del kontakt/samarbejde med politiet vedrørende nogle af de firmaer der kommer udefra, således vi kan få kontrolleret, om de er her lovligt eller ej. Det er hovedsagligt firmaer fra Letland og Polen, det drejer sig om, men lige for tiden har vi vist også besøg af et firma fra Hviderusland. Hele denne problematik med udenlandsk arbejdskraft, er ikke kun noget der eksisterer inden for byggeriet, men finder også sted inden for hele GLS området. Varslet Konflikt på byggeområdet! Fra Fredag d. 10. juni ved normal arbejdstids begyndelse er der over for: MR Contractors v/michael Ritter Krondalvej Nørre Snede varslet en lovlig konflikt af forbundene under BAT kartellet. Vi skal derfor meddele vore medlemmer, at I ikke må påtage jer arbejde, hverken direkte el. indirekte for ovennævnte virksomhed. Firmaet er i gang flere steder i landet. I vort område opererer virksomheden med 5 Polske (Murere?) på adressen.: Kolleropvej 19, 8740 Brædstrup v. Lundum. Det vil naturligvis gavne alle 3Fére, hvis vore medlemmer lægger turen forbi byggepladsen og dermed viser sin sympati omkring, at vi ikke accepterer undergravelse af vores løn og ansættelsesforhold. Husk dog at byggeriet foregår på privat grund, hvortil vi ikke har adgang, samt at vi opfører os ordentligt. Forhåbentligt er der tegnet overenskomst inden dette blad udkommer, så kontakt afdelingen inden i kører forbi adressen. 7 De Fornyede Overenskomster I takt med at vi i afdelingen får udarbejdet de endelige resultater af OK fornyelserne, bliver disse lagt ud på vores hjemmeside. Derfra går man ind på det faneblad, der hedder fagligt, hvor det så skulle være muligt at finde det område, der er interessant. For nuværende kan du finde alle hovedoverenskomsterne inden for: Anlæg & Byg, Land & Skovbrug samt Danske Anlægsgartnermestre. Murersvende: Den 1. marts 2005 er mindste udbetaling når der arbejdes på akkord kr. 146,10. Ligeledes pr. 1. marts er priskuranten tillagt 2,8%, derfor husk at få reguleret de aftaler på enhedspriser, der er indgået med de pågældende firmaer. Siden her er skrevet af Bo Gert Riis Nielsen, Flemming Klavsen og Gert Skov Rasmussen.

8 AKASSEN OVERGANG TIL MÅNEDSVIS UDBETALING AF ARBEJDS- LØSHEDSDAGPENGE OG AKTIVERINGSYDELSE Med virkning fra den 19. september 2005 overgår afdelingen til månedsvis udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og aktiveringsydelse. Det betyder, at sidste 14 dages kort der udleveres, vil være for uge 33/34 med udbetalingsdato den 2. september. Herefter udleveres der et kort, som dækker ugerne 35, 36 og 37 med udbetalingsdato 23. september. Det efterfølgende kort vil dække ugerne 38, 39, 40, 41 og 42 med udbetalingsdato 28. oktober. Grunden til at vi overgår til månedsvis udbetaling er besparelseshensyn. Vi er blevet 1 medarbejder mindre i a-kassen og for at holde kontingentet på så lavt et niveau som muligt, er det besluttet, at der ikke ansættes en ny medarbejder. I en overgangsperiode vil der være mulighed for à conto udbetaling, hvis det kniber med at få økonomien til at hænge sammen. Men vi har valgt en lang overgangsperiode, så du kan nå at indrette din økonomi til den nye situation. AFMELD DIG VED UGENS UDGANG Specielt omkring påske oplevede vi flere eksempler på, at medlemmer mistede penge. Det skyldtes at man afmeldte sig samme dag som man gik i arbejde. Ganske som AF beder folk om. Hvis man ikke er tilmeldt AF, skal vi i a-kassen belægge sådanne dage med 7,4 timer - og her kom flere medlemmer i karambolage med mindsteudbetalingsreglen (max. 29,6 timer pr. uge). Medlemmer som gik i arbejde tirsdag efter påske og arbejdede 8 timer tirsdag, 7 timer onsdag, torsdag og fredag i alt 29 timer fik ikke penge, hvis de afmeldte sig før fredag fordi de kom over mindsteudbetalingsreglen. Det er fuldstændig urimeligt og ikke meningen med reglerne. Jeg skal derfor opfordre alle til at vente med at afmelde sig på AF til udgangen af en uge. Så undgår vi, at folk mister penge og det må være i alles interesse. 106,75 KR. Er den timeløn du skal have for at kunne oppebære max. dagpengesats. Er du månedslønnet skal din månedsløn mindst være kr. MØD OP TIL DE SAMTALER DU BLIVER INDKALDT TIL Vi bruger masser af tid på at behandle indberetninger fra AF. Som oftest er det sløseri, der medfører indberetningen. F.eks. at jeg troede ikke det var nødvendigt at møde op, de har jo alting på deres EDB. Jeg skal derfor indskærpe, at du har pligt til at møde op til de samtaler du bliver indkaldt til, uanset om det er på AF eller i a-kassen. Som minimum koster det 1 dags arbejdsløshedsdagpenge, hvis du glemmer eller ikke synes det er nødvendigt at møde op. Der findes kun 3 gyldige grunde til ikke at møde: at du er i arbejde på mødetidspunktet at du er syg og dermed på sygedagpenge på mødetidspunktet at du rettidigt har meddelt ferie og dermed er indkaldt ved en fejl. Hvis du tror, at du ikke behøver at møde op, så ring i forvejen og få det afklaret, så undgår du at miste penge. FERIEDAGPENGE Som jeg skrev i sidste nummer af bladet, er det nu på høje tid at søge feriedagpenge. Mange har allerede gjort det, men nogle har helt sikkert ikke fået taget sig sammen. Men det er altså nu du skal søge. Hvis du er ledig, så husk at give Arbejdsformidlingen besked mindst 14 dage før feriens start. I a-kassen holder vi også ferie, men dog på skift. Så i hele juli og noget af august måned er der ikke fuld bemanding. Så vær forberedt på ventetid i juli og august måned. 8

9 3F EFTERLØN OG VETERANKLUB KÆRE VENNER Jeg skriver på vegne af den gamle SiD Efterløn & Veteranklub. Vi er jo, som det er jer bekendt, blevet pålagt os at oprette en ny klub 3F-Efterløn & Pensionistklub. Vi har fra den gamle SiD-klub, som ovenfor omtalt, taget initiativ til at samle de eksisterende klubber i en klub, og helst så tidlig som muligt - august/september i år. Vi prøvede i marts måned at samle bestyrelserne fra de gamle klubber, og her blev vi enige om at klubberne skulle afholde deres generalforsamlinger april/maj i år netop for at høre deres medlemmers meninger ang. en ny klub. Jeg har efterfølgende forelagt for 3F s formand Gunhild Hansen, at vi afholder et møde her i sommer. Vi er enige om, at John Johansen også deltager. Der vil, når nærmere aftale foreligger, blive udsendt en indkaldelse for mødets afholdelse. Der vil vi så høre jeres mening/tilslutning til en ny klub. Jeg vil ikke her komme ind på, hvad der er aftalt ang. de gamle klubbers fremtidige fortsættelse. Det er i det store hele accepteret i en 8 års aftale, som evt. underklub i den nye klub, men det ved i jo for nuværende fra de møder, der har været afholdt. Jeg håber de gamle klubber møder op, når indkaldelse foreligger, så vi kan komme i gang med de nye vedtægter, bestyrelse m.m., samt alt det andet praktiske ang. en klubs opstart. BESTYRELSEN Formand, sekr. Kristen Bæk Tlf Bryggervangen 14, 7120 Vejle Øst Næstformand Ketty Brødsgård Tlf Siriusvej 6, 7100 Vejle Kasserer Leif Jensen Tlf Hans Bundgårdsvej 8, 7100 Vejle Best.medl. Peder Andersen Tlf Holmshavevej 11, 7100 Vejle Best.medl. Villy Andersen Tlf Limskovvej 22, 7182 Bredsten Henvendelse til/ang. klubben kan ske til ovennævnte. Klubbens lokaler er 3F-Huset, Sjællandsgade, 7100 Vejle. Med venlig hilsen Kristen Bæk 9

10 NR. 2 MAJ/JUNI 2005 MAGASINET OM DBUs KVINDELANDSHOLD LÆS OM: TINE CEDERKVIST KATRINE PEDERSEN LOUISE HANSEN CATHRINE PAASKE MERETE PEDERSEN EM-PULJE/MODSTANDERNE TV2 S DÆKNING KENDTE OM KVINDEFODBOLD NADIN-SØSTRENE FRA B52 HOLDET BAG HOLDET LONE SCHMIDT OG EM I 1979 DET NYE KVINDETØJ FRA ADIDAS SINGLEN ER UDE NU! SÆRPRIS PÅ INTERNETTET. VILDMEDFODBOLD? KVINDER DER VINDER! Grandprix-stjernen Signe Svendsen er i front på sommerens største - fodbold-hit "Kvinder der vinder". Sangen der skal hjælpe de danske fodboldpiger til sejr ved Europamesterskaberne i England. Singlen kan downloades på nettet for 10 kroner på Køb cd'en inkl. flot musikvideo for 39,95 kroner i din pladebutik eller i vores internetbutik FÅ COOL EM-UDGAVE GRATIS Tegn abonnement på fodboldmagasinet Cool fra DBU og 3F. Få det 4 gange årligt for 100 kr. inkl. levering. Det store EM-nummer på 48 sider gratis ved abonnement. Læs mere på Cool02 KVINDEFODBOLD ER KVINDEFODBOLD ER COOL Oplev landskampen: Danmark - Canada 25. maj 2005 kl Brøndby Stadion - hovedsponsor for DBUs kvindelandshold. 10

11 R E P O R T A G E N Y T F R A A R B E J D S P L A D S E N ET KIG UD OVER DET NYE FÆNGSELSBYGGERI VED ENNER UDEN FOR HORSENS Her kommer så en historie om en murerarbejdsplads. Det er fra det nye fængselsbyggeri lidt uden for Horsens, som firmaet NCC er ved at opføre. Byggepladsen breder sig over ca. 13,5 hektar, alt sammen inden for en stor læmur til at holde de kommende beboere hjemme. Der arbejder 24 murere og murerarbejdsmænd for tiden; de skal være færdige til efteråret engang, så der er nok at se til i et stykke tid. fængsel, er stort set det samme som at arbejde på alle andre større byggepladser. De arbejder på akkord, så de bestemmer selv, hvad timelønnen skal ligge på. Det er noget, der tiltaler de fleste byggefolk. På den måde er det jo et ret frit erhverv i forhold til så mange andre. Der er stor efterspørgsel på murere og murerarbejdsmænd i store dele af landet for tiden, folkene mener dog ikke det smitter for meget af på indtjeningen, men det kan nok ikke udelukkes, at en del firmaer har en anden opfattelse af situationen. GSR De 6 af folkene tager turen fra Randers hver dag. Resten er fra Horsens og nærmeste opland. Dem vi har talt med siger, at det at være med til at bygge et Lige for tiden er der mangel på både murere og arbejdsfolk, stort set i hele afdelingens dækningsområde de mangler en erfaren murerarbejdsmand på byggeriet i Enner. 11

12 LIDT AF HVERT Åbent Hus arrangementet den 13. maj 2005 B På afdelingens vegne viderebringer jeg hermed en stor tak for deltagelse og gaver til vores Åbent Hus arrangement den 13. maj Det var dejligt med så mange medlemmer der kom forbi for at hilse på os og se deres nye afdelingshus. Vi håber, at de nye rammer bliver til gavn og glæde for mange aktiviteter og møder. Endnu engang tak for besøget. Venlig hilsen Gunhild Hansen Formand Maskinel Magasinpost ID-nr Afsender: Sjællandsgade Vejle 12

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Nr. 1 April 2005 Årgang 1 VELKOMMEN TIL DET NYE 3F BLAD! Vejle. Fagligt Fælles Forbund

Nr. 1 April 2005 Årgang 1 VELKOMMEN TIL DET NYE 3F BLAD! Vejle. Fagligt Fælles Forbund Nr. 1 April 2005 Årgang 1 VELKOMMEN TIL DET NYE 3F BLAD! Vejle Fagligt Fælles Forbund 1 TELEFON- OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 Hjemmeside www.3f-vejle.dk

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Pioner landsmøde. DM i udkørsel af træ. Reportage om Leif Skov Side 11

TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Pioner landsmøde. DM i udkørsel af træ. Reportage om Leif Skov Side 11 N r. 3 S e p t e m b e r 2 0 0 5 Å rga n g 1 TreFPunkt Vejle Fagligt Fælles Forbund Pioner landsmøde Side 3 DM i udkørsel af træ Side 6 Reportage om Leif Skov Side 11 V E J L E V E J L E TELEFON- OG ADRESSELISTE

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 KTO Sekretariatet 19. februar 2004 Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 Den 19. februar 2005 er der opnået enighed mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO om de generelle vilkår for fornyelse af

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Viborg FOA Viborg d.17/10-2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 27/10 kl. 16.30 Grønnegade 13, lokale 7, 1.sal Tilstede: Michael, John, Verner,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere