Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1. TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1. TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund"

Transkript

1 Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1 TreFPunkt Vejle Fagligt Fælles Forbund

2 TELEFON- OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade Vejle Telefon Fax Hjemmeside E-post Åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Arbejdsskade- og Socialafdelingen har telefontid Mandag og onsdag På øvrige tidspunkter er tidsbestilling nødvendigt. Der kan eventuelt tages kontakt på mail til Britta eller Lisbeth på adresserne: KOLOFON Ansvarshavende Arne Asmussen, organisationssekretær Redaktionsudvalg Arne Asmussen Niels Jørgen Jensen Jytte Lauritsen Heinz Dahl Harald Fabricius AKTIVITETS- OVERSIGT Bestyrelsesmøder 2005 Mandag d. 20. juni Mandag d. 17. oktober Tirsdag d. 22. november Fredag d. 16. december Bestyrelseskonference Torsdag d. 15. til fredag d. 16. september BESTYRELSEN Gunhild Hansen, formand Gert Skov Rasmussen, næstformand Arne Asmussen, organisationssekretær Niels Jørgen Jensen, Kasserer Jytte Lauritsen, branchesekretær Jørgen Veng Christiansen, branchesekretær John Johansen, branchesekretær Bent Th. Nielsen Thomas Christensen Aase Skov Anne Marie Jakobsen Heinz Dahl Jan S. Johansen Per Rasmussen Karsten F. Hansen Harald Fabricius Flemming Dam Thomsen Keld Jensen Lilly Kobberup Kate Hermansen Lis Christensen Ernst S. Mogensen, tilforordnet Grafisk tilrettelægning Anne Stallknecht-Jensen Grafisk produktion Baskerville&Co, Vejle Deadline til næste nummer Mandag d. 5. sept. Oplag stk. Forsidefoto Byggeaktivitet på den gamle Tulipgrund 2

3 3F FÆLLESSTOF NYT BLADNAVN Vinderen af konkurrencen om navngivelse af bladet blev Rita Klinck Andersen med forslaget; TreFPunkt Rita forklarer, at hun satte sig ned og tegnede lidt på et stykke papir. Hun fandt hurtigt på, at det skulle være noget med et træfpunkt men at det samtidig skulle kunne identificere 3F. Rita; Jeg ønskede at dele farverne i bogstavet æ i træfpunkt, men det så ikke rigtigt ud. Så valgte jeg at dele op i farver, og at F skulle være i rødt var omgående klart det er jo en fagforening Jeg valgte så de øvrige bogstaver i grå og sort, så det tydeliggør opbygningen af navnet. Rita er til daglig beskæftiget hos Ege Tæpper hvor hun startede i Hun har i en årrække arbejdet på weekendhold da børnene var små, og arbejder nu på skiftehold. INDLÆG FRA MEDLEMMERNE Vi vil gerne have indlæg fra medlemmerne af 3F Vejle. Derfor vælger vi fra gang til gang et tema. I næste udgave af bladet bliver temaet Øst arbejdere i Danmark. Hvad tænker du omkring øst arbejdere og arbejdspladser i Danmark? Er det en gevinst for samfundet, eller en trussel mod danske arbejdspladser? Kom med din mening til næste udgave af bladet og send det gerne til redaktøren på eller til Sjællandsgade 30, 7100 Vejle. Sidste frist er mandag den 5. september Med venlig hilsen Arne Asmussen Organisationssekretær 3F Vejle KEND DIN AFD. På en bestyrelseskonference tidligere på året har afdelingsbestyrelsen diskuteret hvad det er afdelingen skal kendes på. Resultatet blev følgende: 3F Vejle skal kendes på: 1. Medlemmet i centrum 2. Afdelingen har fagligt kompetente medarbejdere 3. Fagligt og politisk positiv synlig i dækningsområdet 4. Afdelingen har en høj social profil 5. Der er et godt netværk for tillidsvalgte 6. Aktiv uddannelsespolitik eksternt og internt 7. Der er god sammenhæng mellem serviceniveau og kontingent 8. Afdelingen har et højt informationsniveau 9. 3F Vejle er en miljøbevidst afdeling 10. Afdelingen tilbyder medlemmerne andre aktiviteter end de faglige Arne Asmussen: Jeg fandt forslaget genialt i samme øjeblik jeg så det. I sin udtale lyder det jo som træfpunkt og i sin opstilling symboliserer det klart 3F. Bestyrelsen var heller ikke i tvivl. Vi ønsker Rita tillykke med gevinsten og siger tak for deltagelsen til samtlige deltagere der i alt indsendte 25 forslag. TIDSBESTILLING Har du ønske om at få en aftale med en bestemt medarbejder på afdelingskontoret, eller ønsker du blot at der er tid til netop dig, når du kommer, så er der mulighed for at foretage en tidsbestilling. Kontakt afdelingen for nærmere aftale. 3

4 I N D U S T R I & L A G E R LØNKRAV PÅ OVER KR. Korsbæk Bud, Egtved meldes konkurs Vores medlem blev opsagt den 31. marts 2005, da firmaet skulle lukke. Vi konstaterede, at der manglede løn for 329 timer og pension for 1 1/2 år samt feriepenge fra både 2004 og I alt har afdelingen et krav på kr. Firmaet ville afdrage kr. pr. måned, hvilket afdelingen anser for usandsynligt at virksomheden kan overholde. I denne sag må vi erklære firmaet konkurs og lade det gå gennem skifteretten. BLEND A/S VEJLE Brud på ferieloven Gennem et medlems lønsedler, da han blev opsagt fra virksomheden, opdagede vi i afdelingen ved et tilfælde, at firmaet ikke overholder ferieloven. Vi har mistanke om, at dette ikke er et enkeltstående tilfælde. Blend A/S er IKKE overenskomstdækket. Vi vil derfor meget gerne i kontakt med vore eventuelle medlemmer på virksomheden, så vi kan få bragt løn- og arbejdsforholdene i orden. Arbejder du på Blend A/S, eller kender du nogle, der gør det? Så vil vi gerne i kontakt med dig. JYSK A/S, CENTRAL- LAGERET VEJLE Dømt for brud på overenskomsten I slutningen af maj måned måtte Jysk A/S efter en tur i arbejdsretten erkende, at de havde begået et brud på overenskomsten ved ikke at have udbetalt overskydende feriefridage til et medlem, der blev afskediget fra virksomheden. Kravet var på kr. plus bod. Desværre konstaterede vi et stigende antal sager på Jysk A/S, og flere er under opsejling. Mange får vi da heldigvis løst lokalt, men vi forudser desværre flere sager, som må afgøres i arbejdsretten. TO UGERS EFTER- UDDANNELSE Til opsagte medarbejdere der arbejder under»industriens Overenskomst«Med virkning fra 1. marts 2005 har opsagte medarbejdere med 4 mindst 3 års uafbrudt ansættelse i virksomheden ret til betalt efteruddannelse i indtil 2 uger. Dette gælder dog kun, hvis medarbejderen afskediges på grund af strukturelle ændringer, nedskæringer, virksomhedslukninger eller andre forhold, der kan tilskrives virksomheden. Kursets varighed kan højst udgøre 2 uger. Udgifterne ved deltagelse i kurset og et eventuelt løntab i kursusperioden, skal dækkes af arbejdsgiveren i det omfang, udgifterne ikke dækkes af det offentlige eller fra anden side. Hvis medarbejderen ikke har mulighed for at deltage i efteruddannelse i opsigelsesperioden, har medarbejderen på samme vilkår ret til at deltage i et kursus inden for 56 dage efter fratrædelsen under forudsætning af, at medarbejderen stadig er arbejdssøgende. Denne regel gælder ikke over for medarbejdere, der ved tidligere fratræden fra samme virksomhed har været omfattet af denne bestemmelse og medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige.

5 T R A N S P O R T MILJØARBEJDE I OG OMKRING TAXABRANCHEN Hvad er miljø i taxabranchen? Dette spørgsmål blev stillet til taxachauffører forsamlet til en weekend konference på 3F s Svendborgskole, en weekend i februar Det kom der lige så mange definitioner på, som der var deltagere på konferencen, og vi må så selv prøve at svare på spørgsmålet ved hjælp af svarene fra diverse chauffører og forhandlingssekretærer fra 3F. Arrangører Det var Hyrevognschaufførernes Landsklub sammen med transportgruppen i 3 F, der stod bag arrangementet. Det var en spændende weekend, hvor man faktisk drøftede mange af de ting som hyrevognschaufførerne slås med i det daglige arbejde. Miljøudvalg Landsklubbens miljøudvalg, samt forhandlingssekretærer fra 3F, havde lavet et spændende oplæg til konferencen, hvor der blev drøftet aflønningsformer, meget miljø, overfald og vold mod chaufførerne. Der blev brugt meget tid på aflønningsformen af chaufførerne, og det må konstateres, at det er et område der skal gøres meget ved overenskomstforhandlingerne, da dette også omhandler miljøet. For at kunne lave et godt miljø i og omkring taxierne, skal man begynde med at se på, hvad der er sket af tiltag ved diverse taxicentraler i hele landet, da det er meget svært at få vognmændene involveret, da mange af dem er enkeltmandsfirmaer, eller firmaer med 2 til 4 chauffører ansat, og så skal man jo ikke have nogen sikkerhedsorganisation eller samarbejdsudvalg på arbejdspladsen. Noget så enkelt som et landsdækkende alarmsystem burde være vedtaget ved lov, men det er igen noget som den enkelte vognmand selv skal stå for, og ligeledes kamera i vognene, samt GPS system, så man altid kunne se hvor vognen befinder sig, ville gøre meget for miljøet. Sker der noget? Der er dog ved at begynde at ske nogle af nævnte tiltag, hvor byerne Esbjerg og Odense er gået foran og har fået indført disse ting. Der er også ved at ske en sammenslutning på Fyn og Lillebæltsområdet, hvor man vil have disse ting indført, så der håbes på at mange flere vil følge efter. Rapporter Med hensyn til vold og overfald, så har BAR udgivet en rapport om alarmsystem og psykisk førstehjælp for taxibranchen, den omhandler mange af de problemer, der findes i dag inden for taxibranchen. Debat Efter man havde været gennem en masse debatemner, kunne der konstateres, at man enedes om at der skulle oprettes et kriseberedskab for alle taxicentraler og alarmsystemer der virker, kendskab til hvordan man tackler et sådant system. Kvalifikationskurser for chauffører og vognmænd, kameraer i alle vogne der via GPS sender billederne til en server på centralen. Instruktion af nye chauffører, vil også være vigtigt fremover, for at kunne få et godt arbejdsmiljø. Der skal også instrueres om kørsel med vanskelige patienter og kørsel for diverse Institutioner, om hvordan man skulle tackle disse og deres patienter. Mange af chaufførerne mente at vognmændene gav for billige tilbud bare for at få kørselen, dette skulle imødegås ved at der skulle stilles krav om udbyderansvar om miljøforhold. Ved vold og overfald skal alle kolleger tage hånd om den overfaldne, ved hjælp af samtaleterapi og hjælp med at få det anmeldt diverse steder. Den røde tråd Et andet emne der også gik igen som en rød tråd under hele konferencen, var at man gerne ville have indført en timeløn, hvorved man ville kunne give en bedre service, og man ville så heller ikke være så udbrændt, som mange er i dag. Man mente også at der ville være en større arbejdsglæde, mindre stress, mindre hastighedsbøder og mindre skader på bilerne. Det vil være bedre at forebygge end at helbrede, da dette i sig selv vil give en større arbejdsglæde. Licitationer Ved fremtidige licitationer, skal udbudsmaterialet indeholde ting der skal tages hensyn til krav om ledsagere osv. (herunder kørsel med dampbørn og psykiatriske patienter). Disse krav skal ske ad den politiske vej, hvor også krav om oprettelse af sikkerheds og samarbejdsudvalg skal indføjes i hyrevognsloven, og findes på samtlige centraler eller sammenslutningskontorer. En fælles alarmfrekvens der gælder for hele landet, samt GPS og oprettelse af APV ere. Fremtiden Landsklubbens miljøudvalg vil sammen med en forhandlingssekretær og en miljøkonsulent fra 3F, få opstartet disse ting, hvor der vil hele tiden blive gjort noget for miljøet, håber man, at inden der er gået fem år, at have de nuværende og kommende problemer lagt i faste rammer, som også for en stor dels vedkommende hører under overenskomstområdet. Af Kurt Bach Nielsen Ferieplan for Transportgruppen Jørgen Veng Christiansen i ugerne Bjarne Nielsen i ugerne 30 og 31. 5

6 OFFENTLIG OG PRIVAT SERVICE OVERENSKOMSTFORNYELSEN 2005 Overenskomstfornyelse på det kommunale og amtskommunale område Løn Pr stiger alle med et løntrin (dem på løntrin 9 stiger 2 løntrin) I 2006 stiger lønnen ad 2 gange I 2007 stiger lønnen ad 2 gange Barselsudligningsordning Fra etableres en obligatorisk barselsudligningsordning Fra har man ret til fravær med løn i 5 dage pr. år pr. barn under 14 år ved barnets indlæggelse Fra hæves alderen fra 14 år til 18 år ved pasning af alvorligt syge børn Pension Fra får man udbetalt pensionsbidrag i den ulønnede dagpengeperiode uden barselsorlov, samt under perioder med børnepasningsorlov Tryghed i forbindelse med strukturreformen Medarbejdere bevarer deres løn i overenskomstperioden, dvs. til den Såfremt det skulle blive nødvendigt med personaletilpasninger, skal dette så vidt muligt ske ved naturlig afgang Ved sammenlægning af kommuner med forskellige områdetillæg ændres det således at de hidtidige områdetillæg erstattes af det højeste områdetillæg i den ny kommune TR bibeholder beskyttelse i et år, frem til , ved ufrivillig ophør af TR hverv. Ud over ovenstående er der forhandlet flg. til de enkelte grupper: Kommunale specialarbejdere i KL og ARF Minipensionen hæves fra 7,69% til 12,5 % Pensionen hæves fra 14,3% til 14,55% Særlig feriegodtgørelse hæves fra 1,5% til 2% Der er indgået en særlig aftale om individuel kompetenceudvikling Der er afsat nye midler pr og med 1,25% pr. år til lokal løndannelse Specialarbejdere i København og Frederiksberg Kommune Minipensionen hæves fra 7,69% til 12,5% Pensionen hæves fra 15,32% til 15,48% Særlig feriegodtgørelse hæves fra 1,5% til 2% Alle får et løntrin i løbet af overenskomstperioden ud over det centralt forhandlede Der er afsat 1,25% pr til lokal løndannelse Tekniske servicemedarbejdere og ledere i KL Minipension hæves fra 7,69% til 12,5% Kvalifikationstrinnet for servicemedarbejdere hæves med 1 trin til 2 trin efter 6 års ansættelse Grundlønnen for serviceledere hæves til trin 15 med fuldt gennemslag (samtidig bortfalder kvalifikationsløntrinnet efter 6 års ansættelse) Der er afsat 1,25% pr til lokal løndannelse 6 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Minipensionen er afskaffet og den almindelige pensionsordning er forhøjet fra 12,5% til 12,8% efter et års ansættelse Lønnen hæves med et skalatrin ud over det centralt forhandlede For tjeneste på juleaftensdag gives en erstatningsfridag Der er afsat midler til forbedring af 3/37 ordningen Grundbeløbstillægget til ansatte med PGU forhøjes til kr Deltagere på merituddannelsen får indbetalt pensionsbidrag under uddannelsen Der er afsat 1,25% pr til lokal løndannelse Rengøringsassistenter og erhvervsuddannede serviceassistenter i KL og ARF Minipensionen er afskaffet således, at der indbetales 12,5% efter et års ansættelse Alle får et løntrin i løbet af overenskomstperioden ud over det centralt forhandlede Særlig feriegodtgørelse hæves fra 1,5% til 1,9% Juleaftensdag får status som en søgnehelligdag Varskotillægget ved over/merarbejde forhøjes fra kr. 26,56 til kr. 50,00 Der er afsat 1,25% pr til lokal løndannelse

7 B Y G G E & A N L Æ G S A M T G L S AKTUELT Det er blevet lunere i vejret og der er kommet rigtigt godt gang i arbejdet, især inden for Bygge & Anlægs området. Der er rigtig mange firmaer, der ringer ind fordi de mangler folk. Vi kan desværre ikke efterkomme deres forespørgsel, da der faktisk ikke er ledige inden for området. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at være med til, at sørge for der kommer flere lærlinge/unge til Bygge & Anlægs branchen. Som situationen er lige nu, hvor der er mangel på Bygge & Anlægs folk, kommer der en del udlændinge hertil, for at udføre det arbejde, der nu engang skal laves. En del af disse, er her helt lovligt og på ordentlige overenskomstmæssige forhold. Desværre er der også nogle, hvor det kniber slemt med overenskomsterne, og det at være med i fagforeningen. Vi er udmærket klar over, at nogle af de udenlandske kollegaer er her på grund af, at der er nogle smarte fyre, der tjener penge på at skulle betale mindre for det udførte arbejde. Dette ændrer dog ikke ved, at det er en alvorlig konkurrence til fremtidens overenskomstdækkede Bygge & Anlægs arbejdere, der nødig skulle ende med at måtte gå ned i løn, for i det hele taget at kunne få et arbejde. Vi har selvfølgelig en del kontakt/samarbejde med politiet vedrørende nogle af de firmaer der kommer udefra, således vi kan få kontrolleret, om de er her lovligt eller ej. Det er hovedsagligt firmaer fra Letland og Polen, det drejer sig om, men lige for tiden har vi vist også besøg af et firma fra Hviderusland. Hele denne problematik med udenlandsk arbejdskraft, er ikke kun noget der eksisterer inden for byggeriet, men finder også sted inden for hele GLS området. Varslet Konflikt på byggeområdet! Fra Fredag d. 10. juni ved normal arbejdstids begyndelse er der over for: MR Contractors v/michael Ritter Krondalvej Nørre Snede varslet en lovlig konflikt af forbundene under BAT kartellet. Vi skal derfor meddele vore medlemmer, at I ikke må påtage jer arbejde, hverken direkte el. indirekte for ovennævnte virksomhed. Firmaet er i gang flere steder i landet. I vort område opererer virksomheden med 5 Polske (Murere?) på adressen.: Kolleropvej 19, 8740 Brædstrup v. Lundum. Det vil naturligvis gavne alle 3Fére, hvis vore medlemmer lægger turen forbi byggepladsen og dermed viser sin sympati omkring, at vi ikke accepterer undergravelse af vores løn og ansættelsesforhold. Husk dog at byggeriet foregår på privat grund, hvortil vi ikke har adgang, samt at vi opfører os ordentligt. Forhåbentligt er der tegnet overenskomst inden dette blad udkommer, så kontakt afdelingen inden i kører forbi adressen. 7 De Fornyede Overenskomster I takt med at vi i afdelingen får udarbejdet de endelige resultater af OK fornyelserne, bliver disse lagt ud på vores hjemmeside. Derfra går man ind på det faneblad, der hedder fagligt, hvor det så skulle være muligt at finde det område, der er interessant. For nuværende kan du finde alle hovedoverenskomsterne inden for: Anlæg & Byg, Land & Skovbrug samt Danske Anlægsgartnermestre. Murersvende: Den 1. marts 2005 er mindste udbetaling når der arbejdes på akkord kr. 146,10. Ligeledes pr. 1. marts er priskuranten tillagt 2,8%, derfor husk at få reguleret de aftaler på enhedspriser, der er indgået med de pågældende firmaer. Siden her er skrevet af Bo Gert Riis Nielsen, Flemming Klavsen og Gert Skov Rasmussen.

8 AKASSEN OVERGANG TIL MÅNEDSVIS UDBETALING AF ARBEJDS- LØSHEDSDAGPENGE OG AKTIVERINGSYDELSE Med virkning fra den 19. september 2005 overgår afdelingen til månedsvis udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og aktiveringsydelse. Det betyder, at sidste 14 dages kort der udleveres, vil være for uge 33/34 med udbetalingsdato den 2. september. Herefter udleveres der et kort, som dækker ugerne 35, 36 og 37 med udbetalingsdato 23. september. Det efterfølgende kort vil dække ugerne 38, 39, 40, 41 og 42 med udbetalingsdato 28. oktober. Grunden til at vi overgår til månedsvis udbetaling er besparelseshensyn. Vi er blevet 1 medarbejder mindre i a-kassen og for at holde kontingentet på så lavt et niveau som muligt, er det besluttet, at der ikke ansættes en ny medarbejder. I en overgangsperiode vil der være mulighed for à conto udbetaling, hvis det kniber med at få økonomien til at hænge sammen. Men vi har valgt en lang overgangsperiode, så du kan nå at indrette din økonomi til den nye situation. AFMELD DIG VED UGENS UDGANG Specielt omkring påske oplevede vi flere eksempler på, at medlemmer mistede penge. Det skyldtes at man afmeldte sig samme dag som man gik i arbejde. Ganske som AF beder folk om. Hvis man ikke er tilmeldt AF, skal vi i a-kassen belægge sådanne dage med 7,4 timer - og her kom flere medlemmer i karambolage med mindsteudbetalingsreglen (max. 29,6 timer pr. uge). Medlemmer som gik i arbejde tirsdag efter påske og arbejdede 8 timer tirsdag, 7 timer onsdag, torsdag og fredag i alt 29 timer fik ikke penge, hvis de afmeldte sig før fredag fordi de kom over mindsteudbetalingsreglen. Det er fuldstændig urimeligt og ikke meningen med reglerne. Jeg skal derfor opfordre alle til at vente med at afmelde sig på AF til udgangen af en uge. Så undgår vi, at folk mister penge og det må være i alles interesse. 106,75 KR. Er den timeløn du skal have for at kunne oppebære max. dagpengesats. Er du månedslønnet skal din månedsløn mindst være kr. MØD OP TIL DE SAMTALER DU BLIVER INDKALDT TIL Vi bruger masser af tid på at behandle indberetninger fra AF. Som oftest er det sløseri, der medfører indberetningen. F.eks. at jeg troede ikke det var nødvendigt at møde op, de har jo alting på deres EDB. Jeg skal derfor indskærpe, at du har pligt til at møde op til de samtaler du bliver indkaldt til, uanset om det er på AF eller i a-kassen. Som minimum koster det 1 dags arbejdsløshedsdagpenge, hvis du glemmer eller ikke synes det er nødvendigt at møde op. Der findes kun 3 gyldige grunde til ikke at møde: at du er i arbejde på mødetidspunktet at du er syg og dermed på sygedagpenge på mødetidspunktet at du rettidigt har meddelt ferie og dermed er indkaldt ved en fejl. Hvis du tror, at du ikke behøver at møde op, så ring i forvejen og få det afklaret, så undgår du at miste penge. FERIEDAGPENGE Som jeg skrev i sidste nummer af bladet, er det nu på høje tid at søge feriedagpenge. Mange har allerede gjort det, men nogle har helt sikkert ikke fået taget sig sammen. Men det er altså nu du skal søge. Hvis du er ledig, så husk at give Arbejdsformidlingen besked mindst 14 dage før feriens start. I a-kassen holder vi også ferie, men dog på skift. Så i hele juli og noget af august måned er der ikke fuld bemanding. Så vær forberedt på ventetid i juli og august måned. 8

9 3F EFTERLØN OG VETERANKLUB KÆRE VENNER Jeg skriver på vegne af den gamle SiD Efterløn & Veteranklub. Vi er jo, som det er jer bekendt, blevet pålagt os at oprette en ny klub 3F-Efterløn & Pensionistklub. Vi har fra den gamle SiD-klub, som ovenfor omtalt, taget initiativ til at samle de eksisterende klubber i en klub, og helst så tidlig som muligt - august/september i år. Vi prøvede i marts måned at samle bestyrelserne fra de gamle klubber, og her blev vi enige om at klubberne skulle afholde deres generalforsamlinger april/maj i år netop for at høre deres medlemmers meninger ang. en ny klub. Jeg har efterfølgende forelagt for 3F s formand Gunhild Hansen, at vi afholder et møde her i sommer. Vi er enige om, at John Johansen også deltager. Der vil, når nærmere aftale foreligger, blive udsendt en indkaldelse for mødets afholdelse. Der vil vi så høre jeres mening/tilslutning til en ny klub. Jeg vil ikke her komme ind på, hvad der er aftalt ang. de gamle klubbers fremtidige fortsættelse. Det er i det store hele accepteret i en 8 års aftale, som evt. underklub i den nye klub, men det ved i jo for nuværende fra de møder, der har været afholdt. Jeg håber de gamle klubber møder op, når indkaldelse foreligger, så vi kan komme i gang med de nye vedtægter, bestyrelse m.m., samt alt det andet praktiske ang. en klubs opstart. BESTYRELSEN Formand, sekr. Kristen Bæk Tlf Bryggervangen 14, 7120 Vejle Øst Næstformand Ketty Brødsgård Tlf Siriusvej 6, 7100 Vejle Kasserer Leif Jensen Tlf Hans Bundgårdsvej 8, 7100 Vejle Best.medl. Peder Andersen Tlf Holmshavevej 11, 7100 Vejle Best.medl. Villy Andersen Tlf Limskovvej 22, 7182 Bredsten Henvendelse til/ang. klubben kan ske til ovennævnte. Klubbens lokaler er 3F-Huset, Sjællandsgade, 7100 Vejle. Med venlig hilsen Kristen Bæk 9

10 NR. 2 MAJ/JUNI 2005 MAGASINET OM DBUs KVINDELANDSHOLD LÆS OM: TINE CEDERKVIST KATRINE PEDERSEN LOUISE HANSEN CATHRINE PAASKE MERETE PEDERSEN EM-PULJE/MODSTANDERNE TV2 S DÆKNING KENDTE OM KVINDEFODBOLD NADIN-SØSTRENE FRA B52 HOLDET BAG HOLDET LONE SCHMIDT OG EM I 1979 DET NYE KVINDETØJ FRA ADIDAS SINGLEN ER UDE NU! SÆRPRIS PÅ INTERNETTET. VILDMEDFODBOLD? KVINDER DER VINDER! Grandprix-stjernen Signe Svendsen er i front på sommerens største - fodbold-hit "Kvinder der vinder". Sangen der skal hjælpe de danske fodboldpiger til sejr ved Europamesterskaberne i England. Singlen kan downloades på nettet for 10 kroner på Køb cd'en inkl. flot musikvideo for 39,95 kroner i din pladebutik eller i vores internetbutik FÅ COOL EM-UDGAVE GRATIS Tegn abonnement på fodboldmagasinet Cool fra DBU og 3F. Få det 4 gange årligt for 100 kr. inkl. levering. Det store EM-nummer på 48 sider gratis ved abonnement. Læs mere på Cool02 KVINDEFODBOLD ER KVINDEFODBOLD ER COOL Oplev landskampen: Danmark - Canada 25. maj 2005 kl Brøndby Stadion - hovedsponsor for DBUs kvindelandshold. 10

11 R E P O R T A G E N Y T F R A A R B E J D S P L A D S E N ET KIG UD OVER DET NYE FÆNGSELSBYGGERI VED ENNER UDEN FOR HORSENS Her kommer så en historie om en murerarbejdsplads. Det er fra det nye fængselsbyggeri lidt uden for Horsens, som firmaet NCC er ved at opføre. Byggepladsen breder sig over ca. 13,5 hektar, alt sammen inden for en stor læmur til at holde de kommende beboere hjemme. Der arbejder 24 murere og murerarbejdsmænd for tiden; de skal være færdige til efteråret engang, så der er nok at se til i et stykke tid. fængsel, er stort set det samme som at arbejde på alle andre større byggepladser. De arbejder på akkord, så de bestemmer selv, hvad timelønnen skal ligge på. Det er noget, der tiltaler de fleste byggefolk. På den måde er det jo et ret frit erhverv i forhold til så mange andre. Der er stor efterspørgsel på murere og murerarbejdsmænd i store dele af landet for tiden, folkene mener dog ikke det smitter for meget af på indtjeningen, men det kan nok ikke udelukkes, at en del firmaer har en anden opfattelse af situationen. GSR De 6 af folkene tager turen fra Randers hver dag. Resten er fra Horsens og nærmeste opland. Dem vi har talt med siger, at det at være med til at bygge et Lige for tiden er der mangel på både murere og arbejdsfolk, stort set i hele afdelingens dækningsområde de mangler en erfaren murerarbejdsmand på byggeriet i Enner. 11

12 LIDT AF HVERT Åbent Hus arrangementet den 13. maj 2005 B På afdelingens vegne viderebringer jeg hermed en stor tak for deltagelse og gaver til vores Åbent Hus arrangement den 13. maj Det var dejligt med så mange medlemmer der kom forbi for at hilse på os og se deres nye afdelingshus. Vi håber, at de nye rammer bliver til gavn og glæde for mange aktiviteter og møder. Endnu engang tak for besøget. Venlig hilsen Gunhild Hansen Formand Maskinel Magasinpost ID-nr Afsender: Sjællandsgade Vejle 12

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

TLBnyt. Fane indvielse 1. maj 2008 FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG

TLBnyt. Fane indvielse 1. maj 2008 FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Fane indvielse 1. maj 2008 NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG Avisbude: Kæden er knækket Se side 08 Omstilling Tlf.: 70 30 09 46 Byggegruppen Tlf.: 88 92 67

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 3 September 2008. Folkene er fra entreprenørfirmaet Otto Stephansen og Sønner.

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 3 September 2008. Folkene er fra entreprenørfirmaet Otto Stephansen og Sønner. Holstebro Nr. 3 September 2008 Folkene er fra entreprenørfirmaet Otto Stephansen og Sønner. www.3f.dk/holstebro Holstebro Fagligt Fælles Forbund Redaktionen Ansvarshavende: Formand Flemming Sørensen Redaktionsudvalg:

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4 FULD FART FREM Nr. 3 2012 Frederiksborg På besøg ved Hillerøds centrale rengøring Arbejdspladsreportage - side 4 Læs: Herrens tjenere - side 3 Læs: 1. million kr. i bod - side 14 Dine tillidsfolk på fagforeningskontoret

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Der er blevet plads til flere hos Novia

Der er blevet plads til flere hos Novia Kastrup Nr. 2 Juni 2009 Der er blevet plads til flere hos Novia Prøvestenen Det kræver store maskiner at sortere dagens affald. Se side 6 Fyringer Der er et liv efter fyring. Se side 13 3F Kastrup ændrer

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr.

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 5 December 2014 Lommebog 2015 - se bagsiden Kontingent 2015 - se bagsiden -nyt I DECEMBER 2014 I Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf.

Læs mere

Kolding nr. 3/2011 Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 Svendeprøveholdet Efterår 2011 Tømrer GENERAL- Nye René fi k

Kolding nr. 3/2011 Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 Svendeprøveholdet Efterår 2011 Tømrer GENERAL- Nye René fi k nr. 3/2011 Kolding Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 eholdet Efterår 2011 Tømrer Nye tømrerlærlinge Side 4 GENERAL- FORSAMLING Side 5 René fik sin fortjente førtidspension Side 6 rersvende

Læs mere

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening No. 2 April 2008 Fagligt Alternativ Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400 Nørresundby Kontortid: mandag - onsdag 12-17 torsdag 12-18 - fredag 11-14

Læs mere

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad Marts 2010 - Nr. 2 Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13 Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15 Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER Jørn Larsen

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere