BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System"

Transkript

1 BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering af systemet 4 Sådan er SMS-programmenuerne opbygget 5 Eksempel på programmering af systemet 5 Første programmering af systemet 6 SMS kommandoer 6 Brug i udlandet 8 SMS-sikkerhed 8 Vedligeholdelse af GPS enheden 8 Gode råd om brug af GPS enheden 8 Ekstraudstyr 8 SMS-kommando index 10 Tilslutning af GPS enheden 11 Bortanskaffelse af elektronisk udstyr 11 Fejlfinding & FAQ 11 Vigtig Info : Monter aldrig SIM-kortet i GPS enheden mens der er tilkoblet strøm eller backupbatteriet er tilkoblet. GPS enheden er IKKE beregnet til udvendig brug! Systemet tåler ikke vand eller fugt. GPS enheden er ikke beregnet på at styre 230V strøm. Samme kriterier gælder for GPS enheden som en mobil-telefon da GPS enheden er bygget op omkring et mobil-telefon modem. Overbelastes GPS enheden fysisk eller gøres en af ovennævnte ting vil GPS enheden i så fald blive defekt, og kan således ikke anses som defekt fra sælger. 2

3 Forord: Tillykke med Deres nye meget avancerede GPS enhed - GSM og GPS sporings system. GPS enheden bygger på erfaring med GSM sporings systemer samt gps kommunikation. Systemet indeholder: 1 stk. GSM / GPS sporings system ca. 5 x 10 cm med mulighed for montering. 1 stk GPS antenne med ca. 2m kabel. (dette må kortes op) Systemet indeholder ikke SIM-kort. SIM-kort & operatørvalg: Der er frit valg af operatør(mobilteleselskab) samt SIM-kort type. Ved oprettelse af et GSM-abonnement til GPS enheden er det vigtigt at sikre sig, at SIM-kortet kan afsende og modtage SMS ellers kan det ikke benyttes i GPS enheden. Benytter man taletidskort/kontantkort, er det vigtigt at vide om der er en udløbsdato på SIM-kortet, således at GPS enheden til en hver tid kan sende SMS-beskeder til indehaveren. Såfremt GSM-abonnementet er udløbet vil GPS enheden ikke kunne sende SMS-alarm. Ved taletidskort benyt derfor altid automatisk opfyldning af kortet. Når man vælger operatør, bør man undersøge hvilket selskab, der har et stærkt signal i modtagerområdet, endvidere kan det være en fordel at vælge samme operatør som den telefon der skal modtage SMS-alarmerne. Grunden til dette, er at man kan opleve at operatørerne kan give egne kunder den hurtigste levering på SMS-beskeder. Note: Nogle operatører har en SIM-kort spærring der gør det umuligt at afmontere PIN og PUK koder på SIM-kortet. Såfremt dette er tilfældet kan et sådant SIM-kort ikke benyttes i GPS enheden. Afmontering af PIN-kode på SIM-kortet: Det er vigtigt inden indsætning af SIM-kortet i GPS enheden at PIN- og PUK-koden er frakoblet, ellers vil GPS enheden IKKE kunne fungere. 1. Indsæt derfor SIM-kortet i en GSM telefon. 2. Indtast de koder som telefonen beder om, og som er beskrevet i SIM-kortets opstartsdokumenter. Selvom PIN-koden skal afmonteres er det nødvendigt ved aktiveringen af SIM-kortet at indtaste en vilkårlig PIN-kode. 3. Herefter skal PIN-koden, der lige er indlagt afmonteres igen. Dette gøres ved at gå ind under telefonens menu punkt: Telefon opsætning sikkerhed/sikkerhedskoder og derefter afmonter/ deaktiver her sikkerhedskoden/pin-kode. (Eventuelt se i telefonens brugsanvisning da menuerne kan variere i telefonens menustruktur). 4. Mens SIM-kortet stadig sidder i GSM telefonen, skal det testes at der kan ringes op og fra SIM-kortet og sendes SMS er, test også at der kan ringes op til SIM-kortet. Hvis dette ikke er tilfældet skal man ringe til operatøren og bede om hjælp. 5. Når PIN-koden er afmonteret og kortet aktiveret kan monteringen i GPS enheden påbegyndes. 3

4 Montering af systemet: 1. Monter GPS antennen på SMA konnektoren på siden af kassen. 2. Afmonter GPS enheden bagplade af kasse ved at skrue de 4 skruer på bagsiden ud. 3. Indsæt SIM kort i SIM-kortholderen på printet midt for. (Husk at SIM-kortet skal være uden PIN-kode se forrige side). 4. Monter batteri ledningen inde i kassen. Lampen vil nu lyse såfremt der er strøm på batteriet. 5. Tilslut nu den eksterne ledning til bilens batteri. HUSK at RØD er +12V og SORT er 0V. 6. Afvent blink fra den Lampen (GSM signal). Dette kan tage op til 1 minut. 7. Den anden ampe vil starte med at blinke når der er modtaget et valideret GPS signal. Første gang enheden startes kan dette tage mellem 1 og 10 minutter afhængigt af modtagerforhold. For at kunne modtage GPS signal første gang enheden startes skal GPS antenne have frit udsyn mod himmelen. 8. Monter GPS enheden det sted hvor det er bedst beskyttet mod sabotage, fugt, vand og rystel- ser. GPS enheden monteres skjult evt. under instrument bord eller andet lukket eller skjult rum dog skal man sikre at der er gode modtager forhold for GSM-nettet og at GPS antennen kan modtage signal fra satellitterne, dvs. at den røde GPS lampe fortsat blinker. Note: GPS enheden er ikke beregnet til udendørs montering og tåler ikke fugt eller vand. 4

5 Sådan er SMS-programmeringen opbygget: Al programmering af GPS enheden foregår fra en GSM-telefon. Programmeringen udføres ved at sende SMS er med kommandoer til GPS enheden. De SMS er der skal sendes til GPS enheden for at få denne til at udføre en ordre eller handlinger er altid opbygget med bestemte simple kommandoer. Eksempel på en SMS-kommando til GPS enheden: Her er et eksempel på opbygningen af en kommando der sendes til GPS enheden: er GPS enheden s master-kode. Alle kommandoer der sendes via SMS til GPS enheden skal begynde med denne master-kode. Dette sikrer at uvedkommende ikke kan deaktiver alarmen eller afgive forkerte ordrer til indehaverens system. 2. Mellemrum benyttes altid til at fortælle GPS enheden at nu startes der på ny kommando. Mellemrum skal benyttes mellem alle kommandoer for at GPS enheden forstår disse. 3. Ovenstående kommando besked giver GPS enheden information om at en alarmbesked skal indprogrammeres eller andre kommandoer. 4. Ovenstående kommando 1 giver GPS enheden besked om at det er indgang 1 der skal afgive denne besked. 5. Her indtastes den tekst man ønsker tilsendt ved alarm indgang 1 fx Indbrud i bilen! Vælg selv den tekst man ønsker tilsendt. 5

6 Første programmering g af systemet: GPS enheden har indlagte SMS-tekster vedrørende styring. Følgende kommandoer kan anvendes. Note 1: Det er vigtigt at der altid benyttes mellemrum mellem alle kommandoer ellers vil GPS enheden ikke forstå kommandoen og dermed sende besked tilbage om Unknown command. Note 2: Vær opmærksom på ikke at bruge bogstaver æ, ø, å i de beskeder der sendes. GPS enheden kan ikke skrive æ, ø, å. Note 3: Der kan indprogrammeres op til 99 SMS-alarm modtagere. Note 4: Afvent altid SMS-svaret fra den sendte kommando inden man afsender den næste kommando. Ellers kan 2 SMS er krydse hinanden i GPS enheden s hukommelse og gå tabt. Programmering af SMS-alarmmodtager.: Send SMS med kommando: 1234 addadmin +45xxxxxxxx Denne kommando giver besked til GPS enheden om hvilket GSM-nummer som fremtidige SMS-alarmer skal sendes til. GSM-nummeret er illustreret ovenfor med +45xxxxxxxx. Hvis flere personer skal modtage SMS-alarmer kan disse indlægges ved at indtaste ovenstående kommando på ny. GPS enheden vil nu sende en SMS retur med følgende svar: Admen has been added. Såfremt man ønsker at slette alle de indprogrammerede GSM numre Sletning af SMS-alarmmodtager.: sendes følgende SMS: 1234 deladmin all Derefter vil GPS enheden s SMS-modtager hukommelse være tom, alle modtagere vil være slettede. Sletning af en enkelt SMS-alarmmodtager.: sendes følgende SMS: 1234 deladmin +45xxxxxxxx Derefter vil GPS enheden s SMS-modtager være slettet fra hukommelsen. Udskrift af alle SMS-alarmmodtager.: sendes følgende SMS: 1234 listadmin Derefter vil GPS enheden s SMS-modtager liste samlet blive sendt til den telefon hvor denne kommando blev sendt fra. 6

7 Ændring af master code.: sendes følgende SMS: 1234 code xxxx GPS enheden skal altid modtage masterkoden for at verificere at afsenderen af SMSkommandoen har tilladelse til at give kommandoer til systemet. Som standard er 1234 indlagt. Denne fabriks-kode bør ændres til en personlig og hemmelig kode snarest mulig ved installering for at sikre at uvedkommende ikke kan bryde ind i systemet. Sådan ændrer man master-koden: Send en SMS med følgende besked: 1234 code xxxx xxxx illustrerer den nye 4 cifret kode som indkodes. Fx 1234*master 5555 Den nye masterkode er nu ændret til Slet alle kommandoer & masterkode Såfremt man glemmer sin personlige masterkode eller ønsker at stille GPS enheden tilbage til fabriksindstillingen kan dette gøres på følgende måde: Tag først strømmen fra GPS enheden HUSK backup batteriet inde i kassen. Afmonter SIM-kortet. Tilslut derefter strømmen i 10 sekunder, mens systemet ingen SIMkort har monteret. Derefter vil GPS enheden være nulstillet og returneret til fabriksindstilling med masterkode SMS-retur svar fra eller til.: sendes følgende SMS: 1234 answeron eller sendes følgende SMS: 1234 answeroff Det er muligt at få GPS enheden til at sende en bekræftelses-sms ved korrekt modtagelse af kommando. Dette vil give brugeren mulighed for at checke at GPS enheden har udført den sendte kommando. Aktivering af bekræftelses-sms sendes følgende SMS: 1234 answeron Deaktivering af bekræftelses-sms sendes følgende SMS: 1234 answeroff Note: Denne SMS-svar funktion er aktiveret fra fabrikken. Til & frakobling af geofence: sendes følgende SMS: 1234 geofence 100 eller sendes følgende SMS: 1234 geofence 0 For at aktivere/tilkoble og deaktivere/frakoble geofence i GPS enheden sendes følgende SMS-beskeder: Ved at sende 1234 geofence 100 er GPS enheden aktiv og den aktuelle position (GPS koordinat) er låst og afstanden er sat til 100m. Hvis GPS enheden bevæger sig over 100m væk fra sin nuværende position afsendes en SMS alarm besked til SMS modtagerne. For at deaktivere GPS enheden skal følgende SMS-besked sendes: 1234 geofence 0. GPS enheden vil nu deaktivere alarmsystemet snarest ved modtagelse af denne SMSkommando (som regel indenfor 15 sekunder). Note: 7

8 Brug i udlandet: GPS enheden kan også installeres uden for Danmark. GPS enheden systemer købt i Danmark har indlagt dansk software, der bevirker at systemet ikke behøver dansk landekode. Men hvis et GPS enheden skal benyttes med et udenlandsk SIM-kort, skal landekoden med + foran angives til GPS enheden i alle kommandoer til systemet. Et eksempel kunne være ved et svensk monteret system: 1234 addadmin +46xxxxxxxxx. SMS-sikkerhed: GPS enheden er baseret på SMS beskeder via GSM nettet. Normalvis kan SMS-beskeder forventes at modtages indenfor 15 sekunder efter afsendelsen. Dog kan SMS-beskeder have en kortere eller længere leveringstid fra de respektive operatører. Dette betyder at GPS enheden ikke bør anvendes til alarmering hvor det er vitalt at SMSalarmen når frem i løbet af kort tid. Når dette er sagt, skal det nævnes at GSM-nettet giver en yderst stabil og sikker kommunikation i overvejende tilfælde. Vedligeholdelse af GPS enheden: GPS enheden kræver kun lidt vedligeholdelse i form af rengøring af antennen og boxen. Såfremt man benytter SIM-kort af kontant typen bør man jævnlig kontrollere at der er kredit til rådighed på SIM-kortet. Gode råd om brug af GPS enheden: Det er en god idé at indlægge GPS enheden GSM nummer i telefonbogen på brugerens GSM telefon. Dette vil gøre kommunikationen med GPS enheden lettere. Såfremt man har en nyere GSM telefon med kamera, kan det være en ide at indlægge billede af den bil eller båd som GPS enheden overvåger eller styrer. På flere af de nyere GSM telefoner er det muligt at indlægge standard SMS-tekster ind i hukommelsen. Dette giver mulighed for at indlægge alle kommandoer, som man sender til GPS enheden i det daglige i telefonens hukommelse. Dermed kan man hurtigt finde frem til den ønskede kommando og afsende denne til GPS enheden i en fart. På flere af de nyere GSM telefoner er det muligt at give en unik SMS-ringetone til afsendere/gsm-numre. Dette bevirker, at det er muligt, at give det GSM-nummer som sidder i GPS enheden en unik SMS-ringetone. Dette vil bevirke at man vil være betydelig mere opmærksom på SMS-beskeder der afgives med denne unikke SMS-ringetone. Ekstraudstyr: GPS enheden kan ikke kun alarmere om tyveri. GPS enheden kan også alarmere hvis bilens batteri frakobles. Derudover har GPS enheden 3 I/O til fremtidige formål, disse kan ikke benyttes i den nuværende software. 8

9 Fremtidige funktioner kan evt. tilkøbes på et senere tidspunkt. Ekstra funktioner kan være.: Adresse database hvor GPS enheden i stedet for at afgive et X,Y koordinat vil afleverer en adresse. Kort database hvor et kort udsnit kan ses på mobil telefonen i form af en MMS besked. Yderlige funktioner til betjening af GPS enheden. 9

10 SMS-kommando index: 1234 addadmin +45xxxxxxx -> Tilføjer GSM-nr. som SMS-alarm modtager (Eget GSM-nr. ved xxxxxxxx) Retur svar: Admin has been added deladmin all -> Sletter alle alarm modtagere Retur svar: Admins has been deleted 1234 deladmin +45xxxxxxx -> Sletter en alarm modtager Retur svar: Admin has been deleted 1234 listadmin -> Sender en liste over alle alarm modtager Retur svar: Admins: +45xxxxxxxx, +45xxxxxxxx, 1234 code xxxx -> Ændrer Master-kode til xxxx (Indsæt personlige kode under xxxx) Retur svar: Code changed 1234 answeron -> Slår alle svarbeskeder til Retur svar: Answeron 1234 answeroff -> Slår alle svarbeskeder fra Retur svar: Answeroff 1234 pos -> afgiver position i x-y koordinater Retur svar: Pos: xxxx.xxxx, yyyy.yyyy 1234 geofence 100 -> Aktiverer fence alarmen med en radius på 100m (Sender SMSbeskeder) Retur svar: Geofence activated 1234 geofence 0 -> Deaktiverer fence alarmen(sender SMS-beskeder) Retur svar: Geofence deactivated 1234 bla-bla Fejl i kommando Retur svar: Unknown command (Ved fejl i kommando) Derudover kan modtages alarm hvis strømmen afbrydes. 10

11 Tilslutning af GPS enheden: GPS enheden er bygget på en sådan måde at det både er muligt at monterer den skjult og fastgøre den i hullerne i kassen. Der kommer en ledning ud af kassen den forbindes med rigtige farver til + og stel på batteriet. Ved montering kan det anbefales at der bruges en forsikring på 10A. Bortskaffelse af elektronisk udstyr: 1. GPS enheden indeholder elektroniske og elektriske komponenter som ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald! 2. Affald fra elektriske og elektronisk udstyr skal indsamles særskilt. 3. Ved bortanskaffelse af dette GPS enheden skal man aflevere systemet ved nærmeste kom munale genbrugscenter. 4. Således vil de elektroniske og elektriske elementer i systemet enten blive genanvendt eller skrottet på miljørigtig vis. 5. Såfremt GPS enheden bortskaffes med usorteret husholdningsaffald kan de elektroniske kom ponenter have skadelige indvirkning på miljøet og på mennesker og dyrs sundhed! Pas på verdenen - Vi har kun den ene! Fejlfinding & FAQ: Hvis GPS enheden kontinuerligt svarer tilbage med unknown command og man er sikker på at den afsendte SMS-kommando er korrekt, kan dette have flere årsager. De forskellige telekort fra operatørerne kan reagere på forskellig vis både ved afsendelse af SMSbeskeder og ved modtagelse af disse. SMS er afsendt fra PDA er og andre mobile computere med indbygget SIM-kort kan give problemer ved afsendelse af SMS. Har man glemt den masterkode der er indlagt i GPS enheden skal systemet tilbagestilles til fabriksindstilling se hvordan dette gøres i menuen: Slet alle kommandoer og masterkoden. GSM-numme som indlægges som SMS-alarmmodtager i Danmark skal ikke have indlagt landekode som fx +45, 0045 må IKKE bruges. Såfremt System5000 skal bruges i udlandet skal der indtastes + efterfulgt af det pågældende lands landekode. Afvent altid SMS-svaret fra den sendte kommando inden man afsender den næste kom mando. Ellers kan 2 SMS er krydse hinanden i System5000 s hukommelse og gå tabt. Backupbatteriet har kun spænding til max 1 uges forbrug, og skal altid oplades hvis der har været spændingsudfald i flere uger. 11

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Microtracker EPS2 Brugermanual

Microtracker EPS2 Brugermanual Microtracker EPS2 Brugermanual Version 1. 1 2013-05- 27 Valid for Firmware 1.19 or newer GPS / GSM tracker Denne manual beskriver egenskaber, opsætning og brug af EPS2 Microtracker KEY 7 A/S info@microtracker.dk

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning Ontech GSM 9030 Brugsanvisning adanska Velkommen Tak fordi du valgte Ontech GSM 9030. Vi håber du vil få et stort udbytte samt meget glæde af dette produkt og at du syntes at denne manual er enkel at følge

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere