BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager"

Transkript

1 Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

2 INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) Videooptagelse af et kommende program Videooptagelse af et program du ser Alarm VALG AF FAVORITKANALER (2) PREFER-knappen FORÆLDREKONTROL (3) Ændring af PIN-kode Spærring af kanaler Aldersgrænse SYSTEMINDSTILLINGER (4) Sprogvalg Undertekster Volume Besked varighed Alarm Indstil dato & tid INSTALLATION (5) Kanalliste Rediger kanaler Tilføj kanaler Slet kanaler Gem kanaler igen ABONNEMENT OG POST (6) Abonnementsvilkår Postkasse TEKNISKE PARAMETRE (7) 21

3 2 INFO 22 3 GUIDE LISTE (A) SKEMA (B) MEMO (C) UDVALG (D) HJÆLP (E) PLUS (+) 31 SPROG OG UNDERTEKSTER 31 MERE INFORMATION OM PROGRAMMERNE 31 PLUS I MODTAGERENS DISPLAY 31 4 FEJLMULIGHEDER KONTAKT 33 5 SYMBOLER OG FORKORTELSER 34 BRUGSANVISNING INDHOLD 3

4 INFO: Giver en kort eller mere detaljeret information om kanalerne (Now & Next) OK: Bekræfter valg GUIDE: Elektronisk Program Guide flfiª: Navigerer i menuer, vælger kanaler ( fl) eller regulerer lydstyrken (fiª) Valg af kanaler, dato, tid, PIN-kode, osv. PREFER: Giver alene adgang til Favoritkanalerne Afslutter menuer og vender tilbage til TV-kanalerne SERV: Giver adgang til fremtidige services PERSO/MENU: Hovedmenu +: Giver information om det aktuelle program, valgt sprog for lyd, tekst osv. E: Zapliste over alle kanaler A E: Funktionsknapper MUTE: Slår lyden til og fra TV/SAT: Skifter imellem TV og Satellit mode Tænd og sluk (Standby)

5 Funktionsvalg: Navigering i menuer flfiª, valg af kanaler fl, eller regulering af lydstyrken fiª Modtagerens display. Viser programnummer, meddelelser og ur i «standby» TRIAX DVB 40S Kortlæser Hovedmenu Bekræfter et valg Tænd / Sluk Netstik Modemtilslutning TV SCART LNB IN Serielport Parallelport Lydudgang VIDEO SCART PLADS FOR LNB OUT CA-MODUL Sådan bruger man funktionerne: Under et program: Tryk på den ønskede funktionsknap. For at skifte funktion: Tryk først på EXIT-knappen og derefter på den ønskede funktionsknap. Sådan forlader man funktionerne: Tryk en gang til på den valgte funktionsknap eller på EXIT-knappen.

6 INDLEDNING 6 BRUGSANVISNING INDLEDNING Velkommen til den digitale tv-verden I denne brugsanvisning finder du vejledning i, hvordan du betjener den digitale satellitmodtager. Du kan få hjælp til nyttige funktioner som f.eks. Forældrekontrol, oprettelse af liste med dine favorit tv-udsendelser og hvordan du vælger sprog samt indstiller klokkeslet. Vi ønsker dig god fornøjelse i den digitale tv-verden. TRIAX A/S

7 1. HOVEDMENU Tryk MENU for at få adgang til modtagerens hovedmenu. Fra modtagerens hovedmenu kan du vælge dine favoritkanaler, søge efter nye kanaler, checke dit abonnement, post osv. For at vælge fra punktene i hovedmenuen kan du: enten trykke tallet som står ved siden af menupunktet eller bruge piltasterne til at markere et menupunkt og derefter trykke OK. 1.1 PROGRAMMERING AF VIDEOOPTAGELSER Knap 1 Ønsker du at tilslutte din video, se venligst installationsvejledningen i kapitlet der omhandler tilslutning af modtageren. BRUGSANVISNING HOVEDMENU Videooptagelser af et kommende program Modtageren skal stilles på den kanal, du vil optage fra. Du kan programmere modtageren til at tænde for den valgte kanal. (PROGRAMMERING AF OPTAGELSER). Skifter du til en anden digital kanal mens du optager, vil videoen optage den kanal, du har skiftet til.

8 Din modtager: Tryk MENU Vælg 1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER Tryk OK. Følg dernæst instruktionerne på skærmen. 8 BRUGSANVISNING HOVEDMENU Videooptagelser af et program du ser Man kan ikke optage en digital kanal, mens man ser en anden digital kanal. Skifter du til en anden digital kanal mens du optager, vil videoen optage den kanal, du har skiftet til. Har du også en analog satellitmodtager, skal denne være slukket, for at du kan optage den digitale kanal. Din digitale satellitmodtager Skift til den kanal du ønsker at optage. Din video Husk at indstille din video til at optage programmet gennem AUX. «Aux»-stikket kan have et andet navn på nogle videofabrikater. Se venligst i brugsanvisningen til din video. Start så optagelsen på din video.

9 Vigtigt: Hvis kanalen du vil optage er låst, skal du indtaste forældrekoden. (se FORÆLDREKONTROL) før du bekræfter dine indstillinger. Du kan forudprogrammere op til 8 optagelser. Du kan også programmere optagelser fra programguiden (GUIDE), men kun til Canal Digital kanaler. Flyt til det ønskede program og tryk OK. Blandt valgmulighederne, vælg PROGRAMMER VIDEO Timerens alarmsignal Hvis modtageren står på stand by, vil den tænde af sig selv på den kanal, du ønsker at optage. Modtageren starter automatisk nogle minutter før det indtastede starttidspunkt. Ser du en anden kanal, end den du vil optage, vil du blive advaret om, at programmet er ved at begynde på den kanal, du vil optage. Tryk på + og du vil se en besked, der beder dig om at vælge den kanal du ønsker at optage. Når du trykker OK, vil modtageren skifte til den ønskede kanal. BRUGSANVISNING HOVEDMENU 9 Vigtigt: Du kan ikke vælge en anden digital kanal, mens optagelsen er i gang.

10 BRUGSANVISNING HOVEDMENU VALG AF FAVORITKANALER (Knap 2) Valg af favoritkanaler giver dig mulighed for at zappe med piltasterne direkte imellem de kanaler, du holder mest af at se og springe over de andre kanaler. Tryk MENU, dernæst 2 for at se en liste over kanalerne. Flyt op eller ned i kanallisten med og fl knapperne, fi og ª hopper en side ad gangen og vælg favoritkanaler ved at trykke OK. Symbolet q vises ud for de valgte kanaler. For at fjerne en kanal fra dit valg, er fremgangsmåden den samme. Når du trykker OK forsvinder favoritsymbolet q PREFER-knappen Med denne knap slår du valget af favoritkanaler til eller fra. Tryk PREFER (Når du står på et TV-program), og favoritkanalsymbolet vises i hvidt q. Nu vil du kunne zappe igennem dine favoritkanaler med og fl knapperne. Tryk PREFER igen og favoritkanalsymbolet q vises i rødt. Nu vil du kunne zappe igennem alle kanalerne. 1.3 FORÆLDREKONTROL (Knap 3) Med denne funktion kan du forhindre adgang til udvalgte kanaler ved hjælp af din egen personlige 4-cifrede PIN-kode, som du selv vælger og kan ændre. Når du har valgt en forældrekode, vil du blive bedt om at indtaste den hver gang du vælger en låst kanal.

11 1.3.1 Valg eller ændring af PIN-kode Tryk på MENU, dernæst 3 (FORÆLDREKONTROL) og derefter 1 (ÆNDRING AF PIN-KODE). For at vælge en forældrekode, indtast et 4-cifret tal. Dog ikke Ønsker du at ændre forældrekoden, vil modtageren bede dig om at indtaste den nuværende forældrekode, før du kan indtaste en ny. På hvert trin skal du bekræfte dit valg ved at trykke OK, eller annullere ved at trykke A. Når du har valgt en forældrekode, kan du låse enhver digital kanal individuelt eller alle kanaler på én gang Spærring af kanaler Du kan forhindre adgang til visse kanaler ved at låse dem. Tryk på MENU, dernæst 3 og derefter 2 for at komme ind i SPÆRRING AF KANALER. Du vil dernæst blive bedt om at indtaste din forældrekode. Fra denne menu kan du: Låse eller låse op for kanalerne individuelt ved at trykke OK. Når du låser en kanal, kommer der et låse-symbol ud for den. Husk at aktivere låsene ved at trykke B. Låse op for alle kanalerne samtidig ved at trykke B. LÅS IKKE AKTIVERET BRUGSANVISNING HOVEDMENU 11

12 Ved at låse op for alle, behøver du ikke indtaste din forældrekode hver gang du vil se en låst kanal. BRUGSANVISNING HOVEDMENU 12 Se en låst kanal Når du vælger en låst kanal, dukker en bjælke op i bunden af skærmen og spørger, om du vil have adgang til kanalen. Tryk OK og indtast din forældrekode efterfulgt af OK, hvorefter du vil få adgang til den låste kanal. Vigtigt: Glemmer du din forældrekode, så kontakt Canal Digital Aldersgrænse Det er muligt at begrænse adgangen til programer på CANAL+ ved vælge en aldersgrænse. Aldersgrænse er inddelt i følgende fire kategorier: 5 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 5 år: Børnefilm og tegnefilm. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 10, 15 og 18 års aldersgrænse er spærret. 10 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 10 år: Familiefilm. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5 og 10 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 15 og 18 års aldersgrænse er spærret. 15 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 15 år: Voksenfilm. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5, 10 og 15 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 18 års aldersgrænse er spærret. 18 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 18 år: Erotiske film og hårdere actionfilm.

13 Alle programmer med denne aldersgrænse er tilgængelige. Denne funktion er afhængig af om informationen sendes med det pågældende program. Sådan bruger du funktionen: Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 3 for FORÆLDREKONTROL. Tryk 3 for ALDERSGRÆNSE. For at vælge aldersgrænse, indtast din PIN-kode og bekræft med OK. Vælg den ønskede aldersgrænse med fi ªtasterne og bekræft med OK. Gå tilbage til TV-kanalerne ved at trykke EXIT. En låst kanal vil vise sort skærm. For at få adang til programmet skal du trykke OK, derefter din PIN-kode og OK. BRUGSANVISNING HOVEDMENU SYSTEMINDSTILLINGER (Knap 4) Systemindstillingerne lader dig ændre de generelle indstillinger for modtageren. Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 4 for SYSTEMINDSTILLINGER. Tryk 1 for INDSTILLING AF MODTAGER.

14 Vælg det ønskede nummer eller flyt fra punkt til punkt ved hjælp af og fl knapperne. For at vælge indenfor hvert punkt, tryk fi eller ª Sprogvalg Her kan du vælge hvilket sprog du ønsker. Du kan vælge imellem engelsk, norsk, dansk, finsk eller originalsprog. Hvis du vælger dansk, vil du få dansk lyd, hvis denne sendes Undertekster Her kan du vælge hvilket undertekstsprog du ønsker. Du kan BRUGSANVISNING HOVEDMENU 14 vælge imellem engelsk, norsk, dansk, finsk eller ingen. Hvis du vælger dansk, vil du få danske undertekster, hvis de sendes Lydstyrke Her kan du justere lydstyrken fra modtageren til samme niveau som de andre programmer, du modtager Besked varighed Her kan du vælge, hvor længe information skal vises på skærmen efter hvert kanalskift. Du kan vælge imellem NORMAL (3sek.) eller LANG (6 sek.) eller NUL (ingen) Alarm Alarmen aktiveres automatisk når programmer, du har lagret i modtagerens hukommelse, skal begynde. Du kan vælge

15 imellem en visuel alarm eller en visuel og lyd alarm. Den visuelle alarm kommer ikke på tvskærmen, men i displayet på modtageren. (Der står «PLUS»). Lyd alarmen er en tone i ca. 2 sek. der sendes i tv ets højtalere Indstil dato og tid Dette skal indstilles, før modtageren kan håndtere den Elektroniske Program Guide. Du kan indstille dato og tid ved at trykke B INDSTIL DATO OG TID. Indtast dato i formatet DDMMÅÅ. Tryk fl og indtast klokkeslet i formatet TTMM. Tryk fl og vælg imellem SOMMER og VINTER tid med fi ª. Bekræft dine indstillinger ved at trykke OK. Vigtigt: Når du har ændret disse indstillinger, skal du lagre dem ved at gå ud af menuen ved at trykke EXIT og derefter slukke modtageren med fjernbetjeningen. 1.5 INSTALLATION (Knap 5) BRUGSANVISNING HOVEDMENU 15

16 1.5.1 Kanalliste Her kan du se en liste over kanaler som modtageren giver adgang til. Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 5 for INSTALLATION. Tryk 1 for KANALLISTE. Se en side ad gangen ved hjælp af fi og ª, eller ved at indtaste kanalnummeret direkte. Favoritkanalerne og de spærrede kanaler er markeret med symbolerne q eller o BRUGSANVISNING HOVEDMENU Rediger kanaler Det er ikke muligt at ændre kanalnummereringen på CANAL DIGITAL kanalerne. Hvis du har lagret andre kanaler fra andre satellitter, vil de få kanalnumre fra 500 og opefter, og disse kan redigeres. Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 5 for INSTALLATION. Tryk 2 for REDIGER KANALER. Gå til en kanal du ønsker at flytte, fi og ª springer en side ad gangen, eller indtast kanalnummeret direkte. Tryk OK for at vælge kanalen. Flyt kanalen til den nye position med eller fl. Tryk derefter OK.

17 1.5.3 Tilføj kanaler Canal Digital vil løbende tilbyde nye kanaler og tjenester i fremtiden. Denne funktion lader dig lagre disse i modtageren, når de bliver tilgængelige. Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 5 for INSTALLATION. Tryk 3 for TILFØJ KANALER. Modtageren vil søge efter nye kanaler eller tjenester ud fra de eksisterende indstillinger under punktet tekniske parametre. BRUGSANVISNING HOVEDMENU 17

18 Du vil se følgende venteskærm, og når modtageren er færdig, vil de nye kanaler og tjenester optræde i modtagerens kanalliste Slet kanaler Det er ikke muligt at fjerne CANAL DIGITAL kanalerne. For at slette andre kanaler fra kanallisten: BRUGSANVISNING HOVEDMENU 18 Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 5 for INSTALLATION. Tryk 4 for SLET KANALER og du vil få en liste over de kanaler, du kan slette. Gå til en kanal du ønsker at slette med piltasterne eller indtast kanalnummeret direkte. Tryk OK Gem kanaler igen Hvis du vælger at gemme kanalerne igen, vil modtageren fjerne alle tidligere programmer og foretage en ny kanalsøgning, som ved en førstegangs installation. Har du ændret i de tekniske parametre, parabolopsætning, LNB type osv. skal du vælge dette punkt.

19 Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 5 for INSTALLATION. Tryk 5 for GEM KANALER IGEN og du vil se en advarsel om, at kanallisten kan blive ændret. BRUGSANVISNING HOVEDMENU 19 Tryk OK for at fortsætte eller A for at gå tilbage til installationsmenuen uden at foretage en ny kanalsøgning. Indtast din forældrekode og derefter OK. Tryk OK.

20 Vælg antenne med fi og ª, derefter OK. Kanalsøgningen kan tage nogle minutter, og du vil se denne skærm. Når kanalsøgningen er færdig, vises den nye liste over kanaler gemt i modtageren. 1.6 ABONNEMENT OG POST (Knap 6) BRUGSANVISNING HOVEDMENU Abonnementsvilkår Fra denne menu kan du checke abonnementsrettighederne i dit programkort. Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 6 for ABONNEMENT OG POST. Tryk 1 for ABONNEMENTSVILKÅR og du vil se en liste over de kanalpakker du abonnerer på, samt hvor længe de er gyldige Postkasse Denne service vil blive tilgængelig senere. Det er muligt at sende beskeder til ethvert digitalt programkort. Hvis dit programkort modtager en besked, vil der stå «MESS» i displayet foran på modtageren. Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen.

21 Tryk 6 for ABONNEMENT OG POST. Tryk 2 for POSTKASSE. Når du har læst dine beskeder vil «MESS» forsvinde fra modtagerens display. Postkassen lagrer de 10 sidste beskeder. 1.7 TEKNISKE PARAMETRE (Knap 7) For en nærmere beskrivelse, se venligst i installationsvejledningen. BRUGSANVISNING HOVEDMENU 21

22 2 INFO (INFO-knap på fjernbetjening) Mens du ser et program, kan du trykke INFO for at få information om programmer der sendes nu, samt de kommende programmer på Canal Digital kanalerne. Når du trykker INFO, kommer der to informationslinier, én øverst og én nederst på skærmen. BRUGSANVISNING INFO På den nederste linie Nummer og navn på den kanal du ser samt tid. 2. På den øverste linie Information om den kanal du har valgt og eventuelt præsentationssymboler: Den pågældende kanals nummer og navn. Titel og type program på den valgte kanal. Start- og stop-tidspunkt for programmet.

23 3. Programinformation om andre kanaler Få information om alle programmerne mens du ser et igangværende program. Tryk på eller fl knapperne eller tast nummeret på den kanal du vil have information om. Hvis du vil se et program, der sendes på en anden kanal, tryk OK. 4. Programinformation om næste program Tryk på fi eller ª knapperne. 5. Mere information om programmet du har valgt med INFO Tryk på + knappen. Bemærk: Hvis du har aktiveret PREFER-knappen (Se VALG AF FAVORITKANALER), vil du bare få INFO om favoritkanalerne. Hvis du har valgt en låst kanal (Se FORÆLDREKONTROL), vil du blive bedt om at indtaste din forældrekode for at få adgang til den pågældende kanal. For at forlade INFO Tryk en gang til på INFO eller tryk EXIT. BRUGSANVISNING INFO 23

24 3 GUIDE (GUIDE-knappen på fjernbetjeningen) BRUGSANVISNING GUIDE 24 GUIDE er en 7-dages oversigt over alle Canal Digital programmerne. For at få adgang til denne, tryk GUIDE. Du har fem valg i denne Elektroniske Program Guide: LISTE (Knap A): Viser programmerne i den rækkefølge de bliver sendt. SKEMA (Knap B): Viser programmerne sorteret efter kanal i den rækkefølge de bliver sendt. MEMO (Knap C): Viser programmerne du har lagt ind i hukommelsen. UDVALG (Knap D): Viser programmerne sorteret efter type. Du kan også selv vælge, hvordan programmerne skal sorteres ved at vælge programkategori, kanal og tidspunkt. HJÆLP (Knap E): Information om funktionerne i guiden. For at forlade GUIDE Tryk en gang til på GUIDE eller tryk EXIT.

25 3.1 LISTE (Knap A) LISTE giver dig en programguide med alle Canal Digitalprogrammerne vist i den rækkefølge de bliver sendt de næste 7 dage. Du kan gå fra et program i listen til et andet med eller fl knapperne. Valg af dag: Tryk på den knap på fjernbetjeningen, der tilsvarer til ugedagen. (1-7) Valg af tidspunkt på dagen: For dag fra kl. 06 til kl. 12, tryk på knappen som svarer til ugedagen (1-7) For dag fra kl. 12 til kl. 18, tryk 8. (Day) For aften fra kl. 18 til kl. 24, tryk 0. (Evening) For nat fra kl. 24 til kl. 06, tryk 9. (Night) Hvis du f.eks. ønsker at se programmerne fredag aften, tryk 5 og derefter 0. Ved at vælge et program ved hjælp af fl og OK, kan du: Se programmet, hvis det sendes nu. Lægge det ind i hukommelsen (MEMO) for ikke at gå glip af det, hvis det sendes senere. Fjerne det fra hukommelsen. Programmere optagelser af et kommende program. BRUGSANVISNING GUIDE 25 + Knappen Hvis du vil vide mere om det valgte program (længde, resumé, skuespillere osv.) tryk SKEMA (Valg B) Skemaet viser programmerne sorteret efter kanal i den rækkefølge de bliver sendt. Du kan bevæge dig i skemaet med fl knapperne. Du kan søge i skemaet efter dag og tidspunkt.

26 BRUGSANVISNING GUIDE 26 Valg af dag: Tryk på den knap på fjernbetjeningen, der tilsvarer til ugedagen. (1-7) Valg af tidspunkt på dagen: For dag fra kl. 06 til kl. 12, tryk på knappen som svarer til ugedagen (1-7) For dag fra kl. 12 til kl. 18, tryk 8. (Day) For aften fra kl. 18 til kl. 24, tryk 0. (Evening) For nat fra kl. 24 til kl. 06, tryk 9. (Night) Hvis du f.eks. ønsker at se programmerne fredag aften, tryk 5 og derefter 0. Du kan også søge efter programmer, som sendes på en bestemt kanal eller på et bestemt tidspunkt ved hjælp af B- knappen (SØG). Ved at vælge et program ved hjælp af fl og trykke OK, kan du hoppe direkte til den kanal, hvor programmet sendes.

27 + Knappen Hvis du vil vide mere om det valgte program (længde, resumé, skuespillere osv.) tryk MEMO (Knap C) Fra listen (Knap A) kan du vælge at lægge et kommende program ind i modtagerens hukommelse. (MEMO) Du vælger programmet med eller fl og bekræfter ved at trykke OK. BRUGSANVISNING GUIDE 27 Du vil blive advaret om, at et program i hukommelsen begynder med en hørbar og/eller synlig alarm. For at vælge alarmtype, se pkt Alarmen aktiveres kort tid før programmet begynder. For at se alle programmerne du har lagt ind i hukommelsen. Tryk C (MEMO). Ved at vælge et program med fl knapperne og derefter trykke OK, kan du: Hoppe direkte til den kanal hvor programmet sendes. Slette et program fra hukommelsen. Du kan søge i hukommelsen efter dag og tidspunkt.

28 Valg af dag: Tryk på den knap på fjernbetjeningen, der tilsvarer til ugedagen. (1-7) Valg af tidspunkt på dagen: For dag fra kl. 06 til kl. 12, tryk på knappen som svarer til ugedagen (1-7) For dag fra kl. 12 til kl. 18, tryk 8. (Day) For aften fra kl. 18 til kl. 24, tryk 0. (Evening) For nat fra kl. 24 til kl. 06, tryk 9. (Night) Hvis du f.eks. ønsker at se programmerne fredag aften, tryk 5 og derefter 0. + Knappen Hvis du vil vide mere om det valgte program (længde, resumé, skuespillere osv.) tryk +. BRUGSANVISNING GUIDE 28 Bemærk: Et program i hukommelsen bliver automatisk slettet, når det er blevet sendt. Hukommelsen kan lagre op til 20 programmer. Et program der ligger i hukommelsen, er mærket med et «m» i LISTE (A) eller UDVALG (D).

29 3.4 UDVALG (Knap D) Udvalg viser en programliste sorteret efter kategori, og giver dig mulighed for at definere dit eget udvalg ved at vælge kategori, kanal og sendetidspunkt. 1. Forud definerede kategorier Film Sport Magasiner Dokumentar Gå til en forud defineret kategori ved hjælp af og fl og tryk derefter OK for at gå direkte til den tilsvarende sorterede liste. Hvis du f. eks. vælger dokumentar, vil du få en liste med alle dokumentarprogrammer sendt på alle kanaler nu og i dagene fremover. 2. Andre typer programudvalg Ved at vælge ANDRE GENRE (ved hjælp af og fl knapperne og OK), kan du få en programliste sorteret efter følgende kategorier: Serier Magasiner Information Musik Show BRUGSANVISNING GUIDE Definer dit eget personlige udvalg Ved at vælge PERSONLIGT UDVALG (ved hjælp af og fl knapperne og OK), kan du vælge: En kategori (film, dokumentar, osv.) og evt. en underkategori. Tid på døgnet (morgen, aften, osv.) En speciel kanal Hvis du f.eks. vælger dokumentar, underkategorien natur og aften, vil du få en liste med alle dokumentarprogrammer, der handler om natur sendt på alle kanaler i aften.

30 Disse personlige udvalg kan lagres. Du kan derfor bruge dem regelmæssigt, ændre i dem og se på programlisterne med netop din sortering af programmer. For at finde og identificere udvalg, bliver hvert udvalg automatisk navngivet: GUL, BLÅ, eller RØD. Du kan også navngive et udvalg. Valg af dag: Tryk på den knap på fjernbetjeningen, der svarer til ugedagen. (1-7) BRUGSANVISNING GUIDE 30 Valg af tidspunkt på dagen: For dag fra kl. 06 til kl. 12, tryk på knappen som svarer til ugedagen (1-7) For dag fra kl. 12 til kl. 18, tryk 8. (Day) For aften fra kl. 18 til kl. 24, tryk 0. (Evening) For nat fra kl. 24 til kl. 06, tryk 9. (Night) Hvis du f.eks. vil se en liste over alle programmer sendt fredag aften, tryk 5 og derefter 0. Ved at vælge et program ved hjælp af fl og OK, kan du: Hoppe direkte til kanalen hvor programmet sendes. Lægge det ind i hukommelsen (MEMO) for ikke at gå glip af det, hvis det sendes senere. Fjerne det fra hukommelsen. Programmere optagelser af et kommende program. + Knappen Hvis du vil vide mere om det valgte program (længde, resumé, skuespillere osv.) tryk HJÆLP (Knap E) Hvis du har brug for hjælp til LISTE, SKEMA, MEMO eller UDVALG, så tryk E for at få adgang til hjælp funktionen. Hjælp giver dig en forklaring på hver funktion, og fortæller dig hvad de forskellige knapper bruges til. For at gå ud af HJÆLP og tilbage til den forrige menu, tryk E.

31 3.6 PLUS (Knap +) SPROG fi DANSK ª UNDERTEKSTER fi DANSK ª 1. Sprog og undertekster Hvis en kanal sender undertekster og lyd på flere sprog, kan du vælge sprog ved at trykke +. Man vælger imellem sprog og undertekster med og fl og vælger imellem de tilgængelige sprog med fi og ª knapperne. For at bekræfte dit valg, tryk + eller OK. 2. Mere information om programmerne På et valgt program fra LISTE, SKEMA, MEMO eller UDVALG, tryk + for at få mere information om programmets længde, resumé, skuespillere osv. BRUGSANVISNING GUIDE Hvis ordet «PLUS» vises på modtageren Modtageren advarer dig når et program i hukommelsen er ved at begynde. Tryk + for at se navnet på programmet. Hvis du ønsker at se det, tryk OK.

32 4 FEJLMULIGHEDER 1. Problem Sort skærm eller billedet fryser Billedet opløses i store firkanter (Mosaikeffekt) Lyden forsvinder. Sort skærm med en rød firkant eller punkt i den nederste højre del af skærmen. BRUGSANVISNING FEJLMULIGHEDER 32 Hvad kan du gøre: Skift til en anden kanal og tilbage igen. Sluk og tænd modtageren med den røde STANDBY-knap på fjernbetjeningen. Sluk og tænd modtageren med afbryderen foran på modtageren. Check at du har modtaget abonnements opdateringen. Tryk MENU og derefter 6, hvis disse ikke er ajourført, så lad modtageren stå i ca. 30 minutter på den kanal, der ikke er ajourført. Check LNB-indstillingerne i TEKNISKE PARAMETRE. Tryk MENU og derefter 7 efterfulgt af 1. Hvis niveauindikatoren er orange eller rød skal du sikre dig: at parabolen er korrekt indstillet. at kablet fra LNB en til din modtager ikke er defekt. Check, at alle kabler imellem TV, digitalmodtager og evt. video og analog modtager er korrekt monteret. 2. Problem Hvis ingen information er tilgængelig i PROGRAMGUIDEN, eller informationen ikke stemmer overens med den dag du har valgt. Hvad kan du gøre: Check at dato og tidsindstillingerne er rigtige. Tryk MENU og 4 efterfulgt af 1 og B.

33 3. Problem Hvis billedet er sort/hvidt på dine videooptagelser. Hvad kan du gøre: Gå til TV-FORMAT/VIDEO menuen ved at trykke MENU og 4 efterfulgt af 2 og check, at indstillingerne passer til dit udstyr, eller vælg standardindstillingerne. punkt 3: Normal for TV-signalet (Composite video). punkt 5: PAL for videotilslutning. Hvis du fortsat har problemer, anbefaler vi at du: Tager kontakt til din forhandler. BRUGSANVISNING FEJLMULIGHEDER KONTAKTMULIGHEDER Ved tekniske problemer, kontakt din forhandler.

34 5 SYMBOLER OG FORKORTELSER BRUGSANVISNING SYMBOLER OG FORKORTELSER 34 qde kanaler du har valgt som favoritkanaler er markeret med dette symbol i INFO og PROGRAMGUIDEN, osv. Når du trykker q, vises symbolet i hvidt nederst til højre på skærmen hvilket betyder, at du kun kan zappe igennem dine favoritkanaler. For at zappe igennem alle kanaler, tryk q igen. Symbolet skifter til rødt og favorit funktionen er slået fra. hdette symbol vises ved programtitlerne i PROGRAMGUIDEN og betyder, at programmet sendes nu. Hvis du trykker OK, hopper du direkte til det valgte program. kdette symbol markerer, at programmet er gemt i hukommelsen. jdette symbol vises ved programtitlerne i PROGRAMGUIDEN og betyder, at du har programmeret modtageren for videooptagelse af dette program.

35 odette symbol vises ved låste kanaler i PROGRAMGUIDEN, INFO, osv. nsymbolet vises, når du har indtastet din forældrekode og åbnet en låst kanal. BRUGSANVISNING SYMBOLER OG FORKORTELSER 35

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning Sådan bruger du bredbånds-tv Brugervejledning Om TV og Film Kom nemt i gang med TV og Film leje og få adgang til et bredt udvalg af film, underholdning, nyheder og sport fra de bedste danske og internationale

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Waoo! Web TV på computer

Waoo! Web TV på computer Brugervejledning Waoo! Web TV på computer Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Oversigt over indholdet på Waoo!

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Brugervejledning. Waoo! Web TV på computer. Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. Waoo! Web TV på computer. Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning Waoo! Web TV på computer Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oversigt over indholdet på Waoo! Web TV...4 TV-kanaler på computer... 4 Velkommen

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oversigt over indholdet i waoo.tv...4 TV kanaler på computer... 4 Velkommen til waoo.tv... 6 Waoo! Web TV betjeningsvejledning...11 Genvejstaster...14

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad Med dit abonnement på en Waoo! TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din ipad. Du

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Få mest muligt ud af Telia TV. Brugervejledning

Få mest muligt ud af Telia TV. Brugervejledning Få mest muligt ud af Telia TV Brugervejledning Velkommen til Telia TV Med Telia TV får du suveræn billed- og lydkvalitet på dit tv direkte via din bredbåndsforbindelse. Og selvfølgelig kan du surfe samtidig

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola fjernbetjening...

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 FAQ...10 Kontaktinformation...14 Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort 2001 Nortel Networks P0941627 Version 03 Hospitality features På dette kort vises Business Series Terminals-tasterne. I tabellen nedenfor

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Indhold Velkommen Indhold 2 Velkommen 3 Fjernbetjening 4 Oversigtsbillede af standard fjernbetjening 5 Hovedmenu 6 TV portalens undermenuer 8 Waoo! TV 9 Optagelser

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 AirPlay...11 FAQ...12 Kontaktinformation...16

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Indhold 3 Velkommen 4 Fjernbetjening 6 Hovedmenu 8 TV-portalens undermenuer 9 Waoo! TV 20 Optagelser 23 Film 27 Pauseskærm

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Sådan får du hul igennem til Digitalt kabel-tv. Skanderborg Antenneforening

Sådan får du hul igennem til Digitalt kabel-tv. Skanderborg Antenneforening Sådan får du hul igennem til Digitalt kabel-tv Skanderborg Antenneforening Digitalt kabel-tv til Danmarks mest visionære antenneforening Digitalt tv er fremtiden og begyndelsen til spændende oplevelser

Læs mere

ipad let øvede, modul 10

ipad let øvede, modul 10 12052014AS ipad for let øvede modul 10 Underholdning på ipad TV og Podcasting Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 Waoo! TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Pauseskærm...31

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere