BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager"

Transkript

1 Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

2 INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) Videooptagelse af et kommende program Videooptagelse af et program du ser Alarm VALG AF FAVORITKANALER (2) PREFER-knappen FORÆLDREKONTROL (3) Ændring af PIN-kode Spærring af kanaler Aldersgrænse SYSTEMINDSTILLINGER (4) Sprogvalg Undertekster Volume Besked varighed Alarm Indstil dato & tid INSTALLATION (5) Kanalliste Rediger kanaler Tilføj kanaler Slet kanaler Gem kanaler igen ABONNEMENT OG POST (6) Abonnementsvilkår Postkasse TEKNISKE PARAMETRE (7) 21

3 2 INFO 22 3 GUIDE LISTE (A) SKEMA (B) MEMO (C) UDVALG (D) HJÆLP (E) PLUS (+) 31 SPROG OG UNDERTEKSTER 31 MERE INFORMATION OM PROGRAMMERNE 31 PLUS I MODTAGERENS DISPLAY 31 4 FEJLMULIGHEDER KONTAKT 33 5 SYMBOLER OG FORKORTELSER 34 BRUGSANVISNING INDHOLD 3

4 INFO: Giver en kort eller mere detaljeret information om kanalerne (Now & Next) OK: Bekræfter valg GUIDE: Elektronisk Program Guide flfiª: Navigerer i menuer, vælger kanaler ( fl) eller regulerer lydstyrken (fiª) Valg af kanaler, dato, tid, PIN-kode, osv. PREFER: Giver alene adgang til Favoritkanalerne Afslutter menuer og vender tilbage til TV-kanalerne SERV: Giver adgang til fremtidige services PERSO/MENU: Hovedmenu +: Giver information om det aktuelle program, valgt sprog for lyd, tekst osv. E: Zapliste over alle kanaler A E: Funktionsknapper MUTE: Slår lyden til og fra TV/SAT: Skifter imellem TV og Satellit mode Tænd og sluk (Standby)

5 Funktionsvalg: Navigering i menuer flfiª, valg af kanaler fl, eller regulering af lydstyrken fiª Modtagerens display. Viser programnummer, meddelelser og ur i «standby» TRIAX DVB 40S Kortlæser Hovedmenu Bekræfter et valg Tænd / Sluk Netstik Modemtilslutning TV SCART LNB IN Serielport Parallelport Lydudgang VIDEO SCART PLADS FOR LNB OUT CA-MODUL Sådan bruger man funktionerne: Under et program: Tryk på den ønskede funktionsknap. For at skifte funktion: Tryk først på EXIT-knappen og derefter på den ønskede funktionsknap. Sådan forlader man funktionerne: Tryk en gang til på den valgte funktionsknap eller på EXIT-knappen.

6 INDLEDNING 6 BRUGSANVISNING INDLEDNING Velkommen til den digitale tv-verden I denne brugsanvisning finder du vejledning i, hvordan du betjener den digitale satellitmodtager. Du kan få hjælp til nyttige funktioner som f.eks. Forældrekontrol, oprettelse af liste med dine favorit tv-udsendelser og hvordan du vælger sprog samt indstiller klokkeslet. Vi ønsker dig god fornøjelse i den digitale tv-verden. TRIAX A/S

7 1. HOVEDMENU Tryk MENU for at få adgang til modtagerens hovedmenu. Fra modtagerens hovedmenu kan du vælge dine favoritkanaler, søge efter nye kanaler, checke dit abonnement, post osv. For at vælge fra punktene i hovedmenuen kan du: enten trykke tallet som står ved siden af menupunktet eller bruge piltasterne til at markere et menupunkt og derefter trykke OK. 1.1 PROGRAMMERING AF VIDEOOPTAGELSER Knap 1 Ønsker du at tilslutte din video, se venligst installationsvejledningen i kapitlet der omhandler tilslutning af modtageren. BRUGSANVISNING HOVEDMENU Videooptagelser af et kommende program Modtageren skal stilles på den kanal, du vil optage fra. Du kan programmere modtageren til at tænde for den valgte kanal. (PROGRAMMERING AF OPTAGELSER). Skifter du til en anden digital kanal mens du optager, vil videoen optage den kanal, du har skiftet til.

8 Din modtager: Tryk MENU Vælg 1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER Tryk OK. Følg dernæst instruktionerne på skærmen. 8 BRUGSANVISNING HOVEDMENU Videooptagelser af et program du ser Man kan ikke optage en digital kanal, mens man ser en anden digital kanal. Skifter du til en anden digital kanal mens du optager, vil videoen optage den kanal, du har skiftet til. Har du også en analog satellitmodtager, skal denne være slukket, for at du kan optage den digitale kanal. Din digitale satellitmodtager Skift til den kanal du ønsker at optage. Din video Husk at indstille din video til at optage programmet gennem AUX. «Aux»-stikket kan have et andet navn på nogle videofabrikater. Se venligst i brugsanvisningen til din video. Start så optagelsen på din video.

9 Vigtigt: Hvis kanalen du vil optage er låst, skal du indtaste forældrekoden. (se FORÆLDREKONTROL) før du bekræfter dine indstillinger. Du kan forudprogrammere op til 8 optagelser. Du kan også programmere optagelser fra programguiden (GUIDE), men kun til Canal Digital kanaler. Flyt til det ønskede program og tryk OK. Blandt valgmulighederne, vælg PROGRAMMER VIDEO Timerens alarmsignal Hvis modtageren står på stand by, vil den tænde af sig selv på den kanal, du ønsker at optage. Modtageren starter automatisk nogle minutter før det indtastede starttidspunkt. Ser du en anden kanal, end den du vil optage, vil du blive advaret om, at programmet er ved at begynde på den kanal, du vil optage. Tryk på + og du vil se en besked, der beder dig om at vælge den kanal du ønsker at optage. Når du trykker OK, vil modtageren skifte til den ønskede kanal. BRUGSANVISNING HOVEDMENU 9 Vigtigt: Du kan ikke vælge en anden digital kanal, mens optagelsen er i gang.

10 BRUGSANVISNING HOVEDMENU VALG AF FAVORITKANALER (Knap 2) Valg af favoritkanaler giver dig mulighed for at zappe med piltasterne direkte imellem de kanaler, du holder mest af at se og springe over de andre kanaler. Tryk MENU, dernæst 2 for at se en liste over kanalerne. Flyt op eller ned i kanallisten med og fl knapperne, fi og ª hopper en side ad gangen og vælg favoritkanaler ved at trykke OK. Symbolet q vises ud for de valgte kanaler. For at fjerne en kanal fra dit valg, er fremgangsmåden den samme. Når du trykker OK forsvinder favoritsymbolet q PREFER-knappen Med denne knap slår du valget af favoritkanaler til eller fra. Tryk PREFER (Når du står på et TV-program), og favoritkanalsymbolet vises i hvidt q. Nu vil du kunne zappe igennem dine favoritkanaler med og fl knapperne. Tryk PREFER igen og favoritkanalsymbolet q vises i rødt. Nu vil du kunne zappe igennem alle kanalerne. 1.3 FORÆLDREKONTROL (Knap 3) Med denne funktion kan du forhindre adgang til udvalgte kanaler ved hjælp af din egen personlige 4-cifrede PIN-kode, som du selv vælger og kan ændre. Når du har valgt en forældrekode, vil du blive bedt om at indtaste den hver gang du vælger en låst kanal.

11 1.3.1 Valg eller ændring af PIN-kode Tryk på MENU, dernæst 3 (FORÆLDREKONTROL) og derefter 1 (ÆNDRING AF PIN-KODE). For at vælge en forældrekode, indtast et 4-cifret tal. Dog ikke Ønsker du at ændre forældrekoden, vil modtageren bede dig om at indtaste den nuværende forældrekode, før du kan indtaste en ny. På hvert trin skal du bekræfte dit valg ved at trykke OK, eller annullere ved at trykke A. Når du har valgt en forældrekode, kan du låse enhver digital kanal individuelt eller alle kanaler på én gang Spærring af kanaler Du kan forhindre adgang til visse kanaler ved at låse dem. Tryk på MENU, dernæst 3 og derefter 2 for at komme ind i SPÆRRING AF KANALER. Du vil dernæst blive bedt om at indtaste din forældrekode. Fra denne menu kan du: Låse eller låse op for kanalerne individuelt ved at trykke OK. Når du låser en kanal, kommer der et låse-symbol ud for den. Husk at aktivere låsene ved at trykke B. Låse op for alle kanalerne samtidig ved at trykke B. LÅS IKKE AKTIVERET BRUGSANVISNING HOVEDMENU 11

12 Ved at låse op for alle, behøver du ikke indtaste din forældrekode hver gang du vil se en låst kanal. BRUGSANVISNING HOVEDMENU 12 Se en låst kanal Når du vælger en låst kanal, dukker en bjælke op i bunden af skærmen og spørger, om du vil have adgang til kanalen. Tryk OK og indtast din forældrekode efterfulgt af OK, hvorefter du vil få adgang til den låste kanal. Vigtigt: Glemmer du din forældrekode, så kontakt Canal Digital Aldersgrænse Det er muligt at begrænse adgangen til programer på CANAL+ ved vælge en aldersgrænse. Aldersgrænse er inddelt i følgende fire kategorier: 5 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 5 år: Børnefilm og tegnefilm. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 10, 15 og 18 års aldersgrænse er spærret. 10 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 10 år: Familiefilm. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5 og 10 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 15 og 18 års aldersgrænse er spærret. 15 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 15 år: Voksenfilm. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5, 10 og 15 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 18 års aldersgrænse er spærret. 18 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 18 år: Erotiske film og hårdere actionfilm.

13 Alle programmer med denne aldersgrænse er tilgængelige. Denne funktion er afhængig af om informationen sendes med det pågældende program. Sådan bruger du funktionen: Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 3 for FORÆLDREKONTROL. Tryk 3 for ALDERSGRÆNSE. For at vælge aldersgrænse, indtast din PIN-kode og bekræft med OK. Vælg den ønskede aldersgrænse med fi ªtasterne og bekræft med OK. Gå tilbage til TV-kanalerne ved at trykke EXIT. En låst kanal vil vise sort skærm. For at få adang til programmet skal du trykke OK, derefter din PIN-kode og OK. BRUGSANVISNING HOVEDMENU SYSTEMINDSTILLINGER (Knap 4) Systemindstillingerne lader dig ændre de generelle indstillinger for modtageren. Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 4 for SYSTEMINDSTILLINGER. Tryk 1 for INDSTILLING AF MODTAGER.

14 Vælg det ønskede nummer eller flyt fra punkt til punkt ved hjælp af og fl knapperne. For at vælge indenfor hvert punkt, tryk fi eller ª Sprogvalg Her kan du vælge hvilket sprog du ønsker. Du kan vælge imellem engelsk, norsk, dansk, finsk eller originalsprog. Hvis du vælger dansk, vil du få dansk lyd, hvis denne sendes Undertekster Her kan du vælge hvilket undertekstsprog du ønsker. Du kan BRUGSANVISNING HOVEDMENU 14 vælge imellem engelsk, norsk, dansk, finsk eller ingen. Hvis du vælger dansk, vil du få danske undertekster, hvis de sendes Lydstyrke Her kan du justere lydstyrken fra modtageren til samme niveau som de andre programmer, du modtager Besked varighed Her kan du vælge, hvor længe information skal vises på skærmen efter hvert kanalskift. Du kan vælge imellem NORMAL (3sek.) eller LANG (6 sek.) eller NUL (ingen) Alarm Alarmen aktiveres automatisk når programmer, du har lagret i modtagerens hukommelse, skal begynde. Du kan vælge

15 imellem en visuel alarm eller en visuel og lyd alarm. Den visuelle alarm kommer ikke på tvskærmen, men i displayet på modtageren. (Der står «PLUS»). Lyd alarmen er en tone i ca. 2 sek. der sendes i tv ets højtalere Indstil dato og tid Dette skal indstilles, før modtageren kan håndtere den Elektroniske Program Guide. Du kan indstille dato og tid ved at trykke B INDSTIL DATO OG TID. Indtast dato i formatet DDMMÅÅ. Tryk fl og indtast klokkeslet i formatet TTMM. Tryk fl og vælg imellem SOMMER og VINTER tid med fi ª. Bekræft dine indstillinger ved at trykke OK. Vigtigt: Når du har ændret disse indstillinger, skal du lagre dem ved at gå ud af menuen ved at trykke EXIT og derefter slukke modtageren med fjernbetjeningen. 1.5 INSTALLATION (Knap 5) BRUGSANVISNING HOVEDMENU 15

16 1.5.1 Kanalliste Her kan du se en liste over kanaler som modtageren giver adgang til. Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 5 for INSTALLATION. Tryk 1 for KANALLISTE. Se en side ad gangen ved hjælp af fi og ª, eller ved at indtaste kanalnummeret direkte. Favoritkanalerne og de spærrede kanaler er markeret med symbolerne q eller o BRUGSANVISNING HOVEDMENU Rediger kanaler Det er ikke muligt at ændre kanalnummereringen på CANAL DIGITAL kanalerne. Hvis du har lagret andre kanaler fra andre satellitter, vil de få kanalnumre fra 500 og opefter, og disse kan redigeres. Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 5 for INSTALLATION. Tryk 2 for REDIGER KANALER. Gå til en kanal du ønsker at flytte, fi og ª springer en side ad gangen, eller indtast kanalnummeret direkte. Tryk OK for at vælge kanalen. Flyt kanalen til den nye position med eller fl. Tryk derefter OK.

17 1.5.3 Tilføj kanaler Canal Digital vil løbende tilbyde nye kanaler og tjenester i fremtiden. Denne funktion lader dig lagre disse i modtageren, når de bliver tilgængelige. Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 5 for INSTALLATION. Tryk 3 for TILFØJ KANALER. Modtageren vil søge efter nye kanaler eller tjenester ud fra de eksisterende indstillinger under punktet tekniske parametre. BRUGSANVISNING HOVEDMENU 17

18 Du vil se følgende venteskærm, og når modtageren er færdig, vil de nye kanaler og tjenester optræde i modtagerens kanalliste Slet kanaler Det er ikke muligt at fjerne CANAL DIGITAL kanalerne. For at slette andre kanaler fra kanallisten: BRUGSANVISNING HOVEDMENU 18 Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 5 for INSTALLATION. Tryk 4 for SLET KANALER og du vil få en liste over de kanaler, du kan slette. Gå til en kanal du ønsker at slette med piltasterne eller indtast kanalnummeret direkte. Tryk OK Gem kanaler igen Hvis du vælger at gemme kanalerne igen, vil modtageren fjerne alle tidligere programmer og foretage en ny kanalsøgning, som ved en førstegangs installation. Har du ændret i de tekniske parametre, parabolopsætning, LNB type osv. skal du vælge dette punkt.

19 Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 5 for INSTALLATION. Tryk 5 for GEM KANALER IGEN og du vil se en advarsel om, at kanallisten kan blive ændret. BRUGSANVISNING HOVEDMENU 19 Tryk OK for at fortsætte eller A for at gå tilbage til installationsmenuen uden at foretage en ny kanalsøgning. Indtast din forældrekode og derefter OK. Tryk OK.

20 Vælg antenne med fi og ª, derefter OK. Kanalsøgningen kan tage nogle minutter, og du vil se denne skærm. Når kanalsøgningen er færdig, vises den nye liste over kanaler gemt i modtageren. 1.6 ABONNEMENT OG POST (Knap 6) BRUGSANVISNING HOVEDMENU Abonnementsvilkår Fra denne menu kan du checke abonnementsrettighederne i dit programkort. Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. Tryk 6 for ABONNEMENT OG POST. Tryk 1 for ABONNEMENTSVILKÅR og du vil se en liste over de kanalpakker du abonnerer på, samt hvor længe de er gyldige Postkasse Denne service vil blive tilgængelig senere. Det er muligt at sende beskeder til ethvert digitalt programkort. Hvis dit programkort modtager en besked, vil der stå «MESS» i displayet foran på modtageren. Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen.

21 Tryk 6 for ABONNEMENT OG POST. Tryk 2 for POSTKASSE. Når du har læst dine beskeder vil «MESS» forsvinde fra modtagerens display. Postkassen lagrer de 10 sidste beskeder. 1.7 TEKNISKE PARAMETRE (Knap 7) For en nærmere beskrivelse, se venligst i installationsvejledningen. BRUGSANVISNING HOVEDMENU 21

22 2 INFO (INFO-knap på fjernbetjening) Mens du ser et program, kan du trykke INFO for at få information om programmer der sendes nu, samt de kommende programmer på Canal Digital kanalerne. Når du trykker INFO, kommer der to informationslinier, én øverst og én nederst på skærmen. BRUGSANVISNING INFO På den nederste linie Nummer og navn på den kanal du ser samt tid. 2. På den øverste linie Information om den kanal du har valgt og eventuelt præsentationssymboler: Den pågældende kanals nummer og navn. Titel og type program på den valgte kanal. Start- og stop-tidspunkt for programmet.

23 3. Programinformation om andre kanaler Få information om alle programmerne mens du ser et igangværende program. Tryk på eller fl knapperne eller tast nummeret på den kanal du vil have information om. Hvis du vil se et program, der sendes på en anden kanal, tryk OK. 4. Programinformation om næste program Tryk på fi eller ª knapperne. 5. Mere information om programmet du har valgt med INFO Tryk på + knappen. Bemærk: Hvis du har aktiveret PREFER-knappen (Se VALG AF FAVORITKANALER), vil du bare få INFO om favoritkanalerne. Hvis du har valgt en låst kanal (Se FORÆLDREKONTROL), vil du blive bedt om at indtaste din forældrekode for at få adgang til den pågældende kanal. For at forlade INFO Tryk en gang til på INFO eller tryk EXIT. BRUGSANVISNING INFO 23

24 3 GUIDE (GUIDE-knappen på fjernbetjeningen) BRUGSANVISNING GUIDE 24 GUIDE er en 7-dages oversigt over alle Canal Digital programmerne. For at få adgang til denne, tryk GUIDE. Du har fem valg i denne Elektroniske Program Guide: LISTE (Knap A): Viser programmerne i den rækkefølge de bliver sendt. SKEMA (Knap B): Viser programmerne sorteret efter kanal i den rækkefølge de bliver sendt. MEMO (Knap C): Viser programmerne du har lagt ind i hukommelsen. UDVALG (Knap D): Viser programmerne sorteret efter type. Du kan også selv vælge, hvordan programmerne skal sorteres ved at vælge programkategori, kanal og tidspunkt. HJÆLP (Knap E): Information om funktionerne i guiden. For at forlade GUIDE Tryk en gang til på GUIDE eller tryk EXIT.

25 3.1 LISTE (Knap A) LISTE giver dig en programguide med alle Canal Digitalprogrammerne vist i den rækkefølge de bliver sendt de næste 7 dage. Du kan gå fra et program i listen til et andet med eller fl knapperne. Valg af dag: Tryk på den knap på fjernbetjeningen, der tilsvarer til ugedagen. (1-7) Valg af tidspunkt på dagen: For dag fra kl. 06 til kl. 12, tryk på knappen som svarer til ugedagen (1-7) For dag fra kl. 12 til kl. 18, tryk 8. (Day) For aften fra kl. 18 til kl. 24, tryk 0. (Evening) For nat fra kl. 24 til kl. 06, tryk 9. (Night) Hvis du f.eks. ønsker at se programmerne fredag aften, tryk 5 og derefter 0. Ved at vælge et program ved hjælp af fl og OK, kan du: Se programmet, hvis det sendes nu. Lægge det ind i hukommelsen (MEMO) for ikke at gå glip af det, hvis det sendes senere. Fjerne det fra hukommelsen. Programmere optagelser af et kommende program. BRUGSANVISNING GUIDE 25 + Knappen Hvis du vil vide mere om det valgte program (længde, resumé, skuespillere osv.) tryk SKEMA (Valg B) Skemaet viser programmerne sorteret efter kanal i den rækkefølge de bliver sendt. Du kan bevæge dig i skemaet med fl knapperne. Du kan søge i skemaet efter dag og tidspunkt.

26 BRUGSANVISNING GUIDE 26 Valg af dag: Tryk på den knap på fjernbetjeningen, der tilsvarer til ugedagen. (1-7) Valg af tidspunkt på dagen: For dag fra kl. 06 til kl. 12, tryk på knappen som svarer til ugedagen (1-7) For dag fra kl. 12 til kl. 18, tryk 8. (Day) For aften fra kl. 18 til kl. 24, tryk 0. (Evening) For nat fra kl. 24 til kl. 06, tryk 9. (Night) Hvis du f.eks. ønsker at se programmerne fredag aften, tryk 5 og derefter 0. Du kan også søge efter programmer, som sendes på en bestemt kanal eller på et bestemt tidspunkt ved hjælp af B- knappen (SØG). Ved at vælge et program ved hjælp af fl og trykke OK, kan du hoppe direkte til den kanal, hvor programmet sendes.

27 + Knappen Hvis du vil vide mere om det valgte program (længde, resumé, skuespillere osv.) tryk MEMO (Knap C) Fra listen (Knap A) kan du vælge at lægge et kommende program ind i modtagerens hukommelse. (MEMO) Du vælger programmet med eller fl og bekræfter ved at trykke OK. BRUGSANVISNING GUIDE 27 Du vil blive advaret om, at et program i hukommelsen begynder med en hørbar og/eller synlig alarm. For at vælge alarmtype, se pkt Alarmen aktiveres kort tid før programmet begynder. For at se alle programmerne du har lagt ind i hukommelsen. Tryk C (MEMO). Ved at vælge et program med fl knapperne og derefter trykke OK, kan du: Hoppe direkte til den kanal hvor programmet sendes. Slette et program fra hukommelsen. Du kan søge i hukommelsen efter dag og tidspunkt.

28 Valg af dag: Tryk på den knap på fjernbetjeningen, der tilsvarer til ugedagen. (1-7) Valg af tidspunkt på dagen: For dag fra kl. 06 til kl. 12, tryk på knappen som svarer til ugedagen (1-7) For dag fra kl. 12 til kl. 18, tryk 8. (Day) For aften fra kl. 18 til kl. 24, tryk 0. (Evening) For nat fra kl. 24 til kl. 06, tryk 9. (Night) Hvis du f.eks. ønsker at se programmerne fredag aften, tryk 5 og derefter 0. + Knappen Hvis du vil vide mere om det valgte program (længde, resumé, skuespillere osv.) tryk +. BRUGSANVISNING GUIDE 28 Bemærk: Et program i hukommelsen bliver automatisk slettet, når det er blevet sendt. Hukommelsen kan lagre op til 20 programmer. Et program der ligger i hukommelsen, er mærket med et «m» i LISTE (A) eller UDVALG (D).

29 3.4 UDVALG (Knap D) Udvalg viser en programliste sorteret efter kategori, og giver dig mulighed for at definere dit eget udvalg ved at vælge kategori, kanal og sendetidspunkt. 1. Forud definerede kategorier Film Sport Magasiner Dokumentar Gå til en forud defineret kategori ved hjælp af og fl og tryk derefter OK for at gå direkte til den tilsvarende sorterede liste. Hvis du f. eks. vælger dokumentar, vil du få en liste med alle dokumentarprogrammer sendt på alle kanaler nu og i dagene fremover. 2. Andre typer programudvalg Ved at vælge ANDRE GENRE (ved hjælp af og fl knapperne og OK), kan du få en programliste sorteret efter følgende kategorier: Serier Magasiner Information Musik Show BRUGSANVISNING GUIDE Definer dit eget personlige udvalg Ved at vælge PERSONLIGT UDVALG (ved hjælp af og fl knapperne og OK), kan du vælge: En kategori (film, dokumentar, osv.) og evt. en underkategori. Tid på døgnet (morgen, aften, osv.) En speciel kanal Hvis du f.eks. vælger dokumentar, underkategorien natur og aften, vil du få en liste med alle dokumentarprogrammer, der handler om natur sendt på alle kanaler i aften.

30 Disse personlige udvalg kan lagres. Du kan derfor bruge dem regelmæssigt, ændre i dem og se på programlisterne med netop din sortering af programmer. For at finde og identificere udvalg, bliver hvert udvalg automatisk navngivet: GUL, BLÅ, eller RØD. Du kan også navngive et udvalg. Valg af dag: Tryk på den knap på fjernbetjeningen, der svarer til ugedagen. (1-7) BRUGSANVISNING GUIDE 30 Valg af tidspunkt på dagen: For dag fra kl. 06 til kl. 12, tryk på knappen som svarer til ugedagen (1-7) For dag fra kl. 12 til kl. 18, tryk 8. (Day) For aften fra kl. 18 til kl. 24, tryk 0. (Evening) For nat fra kl. 24 til kl. 06, tryk 9. (Night) Hvis du f.eks. vil se en liste over alle programmer sendt fredag aften, tryk 5 og derefter 0. Ved at vælge et program ved hjælp af fl og OK, kan du: Hoppe direkte til kanalen hvor programmet sendes. Lægge det ind i hukommelsen (MEMO) for ikke at gå glip af det, hvis det sendes senere. Fjerne det fra hukommelsen. Programmere optagelser af et kommende program. + Knappen Hvis du vil vide mere om det valgte program (længde, resumé, skuespillere osv.) tryk HJÆLP (Knap E) Hvis du har brug for hjælp til LISTE, SKEMA, MEMO eller UDVALG, så tryk E for at få adgang til hjælp funktionen. Hjælp giver dig en forklaring på hver funktion, og fortæller dig hvad de forskellige knapper bruges til. For at gå ud af HJÆLP og tilbage til den forrige menu, tryk E.

31 3.6 PLUS (Knap +) SPROG fi DANSK ª UNDERTEKSTER fi DANSK ª 1. Sprog og undertekster Hvis en kanal sender undertekster og lyd på flere sprog, kan du vælge sprog ved at trykke +. Man vælger imellem sprog og undertekster med og fl og vælger imellem de tilgængelige sprog med fi og ª knapperne. For at bekræfte dit valg, tryk + eller OK. 2. Mere information om programmerne På et valgt program fra LISTE, SKEMA, MEMO eller UDVALG, tryk + for at få mere information om programmets længde, resumé, skuespillere osv. BRUGSANVISNING GUIDE Hvis ordet «PLUS» vises på modtageren Modtageren advarer dig når et program i hukommelsen er ved at begynde. Tryk + for at se navnet på programmet. Hvis du ønsker at se det, tryk OK.

32 4 FEJLMULIGHEDER 1. Problem Sort skærm eller billedet fryser Billedet opløses i store firkanter (Mosaikeffekt) Lyden forsvinder. Sort skærm med en rød firkant eller punkt i den nederste højre del af skærmen. BRUGSANVISNING FEJLMULIGHEDER 32 Hvad kan du gøre: Skift til en anden kanal og tilbage igen. Sluk og tænd modtageren med den røde STANDBY-knap på fjernbetjeningen. Sluk og tænd modtageren med afbryderen foran på modtageren. Check at du har modtaget abonnements opdateringen. Tryk MENU og derefter 6, hvis disse ikke er ajourført, så lad modtageren stå i ca. 30 minutter på den kanal, der ikke er ajourført. Check LNB-indstillingerne i TEKNISKE PARAMETRE. Tryk MENU og derefter 7 efterfulgt af 1. Hvis niveauindikatoren er orange eller rød skal du sikre dig: at parabolen er korrekt indstillet. at kablet fra LNB en til din modtager ikke er defekt. Check, at alle kabler imellem TV, digitalmodtager og evt. video og analog modtager er korrekt monteret. 2. Problem Hvis ingen information er tilgængelig i PROGRAMGUIDEN, eller informationen ikke stemmer overens med den dag du har valgt. Hvad kan du gøre: Check at dato og tidsindstillingerne er rigtige. Tryk MENU og 4 efterfulgt af 1 og B.

33 3. Problem Hvis billedet er sort/hvidt på dine videooptagelser. Hvad kan du gøre: Gå til TV-FORMAT/VIDEO menuen ved at trykke MENU og 4 efterfulgt af 2 og check, at indstillingerne passer til dit udstyr, eller vælg standardindstillingerne. punkt 3: Normal for TV-signalet (Composite video). punkt 5: PAL for videotilslutning. Hvis du fortsat har problemer, anbefaler vi at du: Tager kontakt til din forhandler. BRUGSANVISNING FEJLMULIGHEDER KONTAKTMULIGHEDER Ved tekniske problemer, kontakt din forhandler.

34 5 SYMBOLER OG FORKORTELSER BRUGSANVISNING SYMBOLER OG FORKORTELSER 34 qde kanaler du har valgt som favoritkanaler er markeret med dette symbol i INFO og PROGRAMGUIDEN, osv. Når du trykker q, vises symbolet i hvidt nederst til højre på skærmen hvilket betyder, at du kun kan zappe igennem dine favoritkanaler. For at zappe igennem alle kanaler, tryk q igen. Symbolet skifter til rødt og favorit funktionen er slået fra. hdette symbol vises ved programtitlerne i PROGRAMGUIDEN og betyder, at programmet sendes nu. Hvis du trykker OK, hopper du direkte til det valgte program. kdette symbol markerer, at programmet er gemt i hukommelsen. jdette symbol vises ved programtitlerne i PROGRAMGUIDEN og betyder, at du har programmeret modtageren for videooptagelse af dette program.

35 odette symbol vises ved låste kanaler i PROGRAMGUIDEN, INFO, osv. nsymbolet vises, når du har indtastet din forældrekode og åbnet en låst kanal. BRUGSANVISNING SYMBOLER OG FORKORTELSER 35

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Få mest muligt ud af Telia TV. Brugervejledning

Få mest muligt ud af Telia TV. Brugervejledning Få mest muligt ud af Telia TV Brugervejledning Velkommen til Telia TV Med Telia TV får du suveræn billed- og lydkvalitet på dit tv direkte via din bredbåndsforbindelse. Og selvfølgelig kan du surfe samtidig

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning Digitalt kabel-tv Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager med harddisk Dansk installationsvejledning Oversigt over din fjernbetjening STB: Til betjening af tv-modtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere