HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT"

Transkript

1 HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det Indre Marked og Tjenesteydelser for at vurdere behovet for et lovgivningsinstrument for grænseoverskridende flytning af selskabers registrerede hjemsted. Det afspejler ikke Europa-Kommissionens holdning og har ikke nogen indvirkning på dens eventuelle kommende beslutninger om yderligere foranstaltninger for flytning af registrerede hjemsteder. I sin handlingsplan for 2012 om europæisk selskabsret og virksomhedsledelse meddelte Kommissionen, at den ville foretage yderligere undersøgelser af behovet og muligheden for et direktiv om grænseoverskridende flytning af selskabers registrerede hjemsted. Dette spørgsmål er allerede blevet berørt i en mere generel høring om prioriteterne for handlingsplanen, som blev gennemført fra februar til maj De fleste adspurgte var tilhængere af et lovgivningsinstrument for grænseoverskridende flytning af selskabers registrerede hjemsted. Resultaterne af høringen kan findes på Europa-Kommissionens website. Derudover opfordrede Europa-Parlamentet i sin beslutning fra februar 2012 ( Regner-rapporten ) Kommissionen til at fremsætte et lovforslag. Der er også tidligere blevet arbejdet indgående på dette spørgsmål. F.eks. offentliggjorde Kommissionen en konsekvensanalyse for et direktiv om grænseoverskridende flytning af selskabers registrerede hjemsted i december 2007, der fremstillede fordelene og ulemperne ved mulige politiske tiltag, herunder en evaluering af konsekvenserne ved ikke at gennemføre lovgivningstiltag på området. Arbejdet på dette initiativ blev i sidste ende ikke ført videre, da man vurderede, at EU-Domstolens retspraksis sammen med direktivet om grænseoverskridende fusioner ville være et tilstrækkeligt grundlag for grænseoverskridende flytning af selskabers registrerede hjemsted. To rapporter fra højtstående ekspertgrupper i 2002 og 2011 berørte desuden spørgsmålet. Spørgsmålene i denne forbindelse er meget komplekse, og Kommissionen har derfor ikke truffet nogen afgørelse om, hvorvidt der er behov og mulighed for et lovgivningsinstrument for grænseoverskridende flytning af selskabers registrerede hjemsted. Ud over de holdninger, der allerede er indhentet i forbindelse med den tidligere høring, er Kommissionen især nødt til at undersøge, om omkostningerne ved en sådan lovgivning vejer tungere end fordelene. Inden Kommissionen træffer sin endelige afgørelse, skal det stå helt fast, om et eventuelt kommende initiativ vil tilføre de europæiske virksomheder en reel merværdi, når man på samme tid tager højde for den eksisterende lovgivning og udviklingen i EU-Domstolens retspraksis. Formålet med høringen er at få mere detaljerede oplysninger om de omkostninger virksomhederne i øjeblikket har, når de flytter deres registrerede hjemsted til udlandet, og hvilket fordele de kunne have af et EU-tiltag på området. Vi vil tage højde for svarene i vores vurdering af behovet for og virkningen af et eventuelt nyt instrument. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om behovet for et lovgivningsinstrument på EU-plan og om dets eventuelle indhold samt spørgsmål om aktuelle hindringer for virksomheder, der ønsker at flytte deres registrerede hjemsted til et andet land. Svar kort og præcist på spørgsmålene med fokus på de specifikke spørgsmål, der stilles, og indsend dit svar senest den Spørgeskemaet (som du finder nedenfor) kan besvares online eller sendes pr. til GD for det Indre Marked og Tjenesteydelser, kontor F2, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles: Se den særlige databeskyttelseserklæring.

2 Spørgsmål med en asterisk skal besvares. Udfyld spørgeskemaet: Hvilken slags organisation arbejder du for? En virksomhed Erhvervsorganisation, fagforening, universitet, enkeltperson osv. (dvs. enhver form for organisation, der ikke er en virksomhed) I. Oplysninger om din virksomhed/organisation 1. Virksomhedens/organisationens størrelse og antal ansatte: mikro (0-9) lille (10-49) mellemstor (50-249) stor (over 250) 2. Selskabsform enkeltmandsvirksomhed anpartsselskab aktieselskab europæisk aktieselskab (SE-selskab) andet (selskab med ubegrænset ansvar, interessentskab osv.) 3. Aktivitetsområde varer tjenesteydelser andet

3 Angiv erhvervssektor (højst 500 tegn) 4. Hvor er din organisation i øjeblikket registreret? Østrig Ungarn Polen Belgien Island Portugal Bulgarien Irland Rumænien Cypern Italien Slovakiet Tjekkiet Letland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxembourg Schweiz Frankrig Malta Storbritannien Tyskland Holland Andet Grækenland Norge Angiv land (højst 500 tegn) 5. Er din virksomhed allerede involveret i handel på tværs af grænserne i EU? Ikke relevant

4 6. Har din virksomhed planer om at involvere sig i handel på tværs af grænserne i en overskuelig fremtid? Det ved jeg ikke Ikke relevant II. Din erfaring med flytning af registrerede hjemsted inden for EU 1. Har din virksomhed flyttet noget af følgende til et andet EU-land inden for de seneste 3 år? Kun registrerede hjemsted Registrerede hjemsted og hovedkvarter (hovedkontor) Registrerede hjemsted og hovedkvarter (hovedkontor) samt erhvervsaktiviteter (f.eks. produktionssted) Hvorfor? (højst 500 tegn) 1.1. Hvornår skete seneste flytning? (angiv år) (højst 500 tegn)

5 1.2. Anvendte din virksomhed de eksisterende bestemmelser i direktivet om grænseoverskridende fusioner, da den flyttede registrerede hjemsted fra et EU-land til et andet? Det ved jeg ikke Hvorfor? (højst 500 tegn) Hvor meget kostede flytningen jer? Under euro Mellem og euro Mellem og euro Over euro 1.3. Har din virksomhed gennemført en direkte grænseoverskridende flytning af registrerede hjemsted (oftest forbundet med afvikling og efterfølgende geninkorporering)? Hvor meget kostede flytningen jer? Under euro Mellem og euro Mellem og euro Over euro

6 Hvorfor? (højst 500 tegn) 1.4. Anvendte din virksomhed de muligheder, som statutten for det europæiske selskab (SE) giver, da den flyttede registrerede hjemsted fra et EU-land til et andet? Jeg kender ikke til de muligheder Hvor meget kostede flytningen jer? Under euro Mellem og euro Mellem og euro Over euro Hvorfor? (højst 500 tegn)

7 1.5. Hvor mange administrative trin (f.eks. registrering, notar) måtte I igennem for at flytte virksomhedens registrerede hjemsted fra et EU-land til et andet? Under 10 Mellem 10 og 19 Mellem 20 og eller derover 1.6. Er disse omkostninger og de administrative krav for din virksomhed den vigtigste hindring, der afskrækker jer fra at flytte registrerede hjemsted til udlandet? Hvis nej, hvad ellers? (højst 500 tegn) 1.7. Hvad var den største årsag til at flytte registrerede hjemsted til udlandet? (Du kan vælge flere svar ) Gunstig selskabsretsordning Gunstig konkurslovgivning Gunstigt "erhvervsklima" Gunstige skatteregler Skattelempelser Gunstig sociallovgivning Stabilt retssystem Andet

8 Angiv nærmere (højst 500 tegn) 1.8. Har EU efter din mening en passende procedure for direkte grænseoverskridende flytning af selskabers registrerede hjemsted? III. Planer for grænseoverskridende flytning af et selskabs registrerede hjemsted til et andet EU-land 1. Overvejer din virksomhed at flytte sit registrerede hjemsted til et andet EU-land i en overskuelig fremtid (f.eks. inden for de næste 3 år)? 1.1. Overvejer din virksomhed at flytte sit registrerede hjemsted til et land uden for EU? 1.2. Ville din virksomhed overveje at flytte sit registrerede hjemsted, hvis der fandtes et specifikt EU-instrument for direkte grænseoverskridende flytning af selskabers registrerede hjemsted?

9 Hvilke af følgende ville din virksomhed flytte til et andet EU-land? Kun registrerede hjemsted Registrerede hjemsted og hovedkvarter (hovedkontor) Registrerede hjemsted og hovedkvarter (hovedkontor) samt erhvervsaktiviteter (f.eks. produktionssted) Hvorfor? (højst 500 tegn) 1.3. Ville en grænseoverskridende flytning af din virksomheds registrerede hjemsted medføre ændringer i dens skatteordning? 1.4. Hvad ville være den største årsag til at flytte registrerede hjemsted til udlandet? (Du kan vælge flere svar) Gunstig selskabsretsordning Gunstig konkurslovgivning Gunstigt "erhvervsklima" Gunstige skatteregler Skattelempelser Gunstig sociallovgivning Stabilt retssystem Andet

10 Angiv nærmere (højst 500 tegn) 1.5. Hvor ville din virksomhed flytte sit registrerede hjemsted til? Østrig Ungarn Polen Belgien Island Portugal Bulgarien Irland Rumænien Cypern Italien Slovakiet Tjekkiet Letland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxembourg Schweiz Frankrig Malta Storbritannien Tyskland Holland Andet Grækenland Norge Angiv land (højst 500 tegn)

11 1.6. Ville et specifikt EU-instrument for direkte grænseoverskridende flytning af selskabers registrerede hjemsted (direkte flytning uden behov for afvikling eller grænseoverskridende fusion) bidrage til at mindske omkostningerne ved flytningen? Ville ændringen være: væsentlig? mindre? Giv et overslag over besparelsen i euro. (højst 500 tegn) IV. De nuværende muligheder for at flytte registrerede hjemsted til udlandet 1. Hvor mange virksomheder i dit medlemsland har flyttet deres registrerede hjemsted til et andet EU-land i de seneste 3 år? Under 50 Mellem 50 og 500 Mellem 500 og Mellem og Over

12 Angiv antallet af virksomheder (højst 500 tegn) 1.1. Hvor mange virksomheder i dit medlemsland har flyttet deres registrerede hjemsted til et andet EU-land ved at afvikle den gamle virksomhed og oprette en ny? Under 50 Mellem 50 og 500 Mellem 500 og Mellem og Over Angiv antallet af virksomheder (højst 500 tegn) 1.2. Hvor mange virksomheder i dit medlemsland har flyttet deres registrerede hjemsted til et andet EU-land ved hjælp af grænseoverskridende fusioner? Under 50 Mellem 50 og 500 Mellem 500 og Mellem og Over

13 Angiv antallet af virksomheder (højst 500 tegn) 1.3. Hvor mange virksomheder i dit medlemsland har flyttet deres registrerede hjemsted til et andet EU-land ved hjælp af statutten for det europæiske selskab? Under 50 Mellem 50 og 500 Mellem 500 og Mellem og Over Angiv antallet af virksomheder (højst 500 tegn) 2. Hvad flyttede størstedelen af virksomhederne til udlandet? Deres registrerede hjemsted Deres registrerede hjemsted og hovedkvarter (hovedkontor) Deres registrerede hjemsted og hovedkvarter (hovedkontor) samt deres erhvervsaktiviteter (f.eks. produktionssted)

14 3. Hvor mange virksomheder ville, så vidt du ved, overveje at flytte deres registrerede hjemsted, hvis der fandtes et specifikt EU-instrument for direkte grænseoverskridende flytning af selskabers registrerede hjemsted? Under 50 Mellem 50 og 500 Mellem 500 og Mellem og Over Hvad ville størstedelen af virksomhederne, så vidt du ved, overveje at flytte til udlandet? Deres registrerede hjemsted Deres registrerede hjemsted og hovedkvarter (hovedkontor) Deres registrerede hjemsted og hovedkvarter (hovedkontor) samt deres erhvervsaktiviteter (f.eks. produktionssted) 5. Giver den seneste retspraksis fra EU-Domstolen (f.eks. dommen i VALE-sagen) en passende løsning på grænseoverskridende flytning af selskabers registrerede hjemsted? Ingen mening Hvorfor?

15 6. Hvad er virksomhedernes største årsag til at flytte registrerede hjemsted til udlandet? (Du kan vælge flere svar ) Gunstig selskabsretsordning Gunstig konkurslovgivning Gunstigt "erhvervsklima" Gunstige skatteregler Skattelempelser Gunstig sociallovgivning Stabilt retssystem Andet Angiv nærmere (højst 500 tegn) 7. Hvor meget koster en grænseoverskridende flytning af registrerede hjemsted gennem fusion i gennemsnit? Under euro Mellem og euro Mellem og euro Over euro

16 8. Hvor meget ville en gennemsnitlig virksomhed kunne spare i omkostninger, hvis der fandtes et specifikt EU-instrument for direkte grænseoverskridende flytning af selskabers registrerede hjemsted (i forhold til flytning af registrerede hjemsted gennem grænseoverskridende fusion)? Under euro Mellem og euro Mellem og euro Over euro V. Instrumentets udformning - hvordan skulle et EU-instrument for direkte grænseoverskridende flytning af selskabers registrerede hjemsted se ud? 1. Bør det være obligatorisk at flytte registrerede hjemsted sammen med hovedkvarteret (hovedkontor)? Hvorfor? (højst 500 tegn) 2. Ville det fungere, hvis det var op til medlemslandene at bestemme, om en flytning af registrerede hjemsted skal efterfølges af en flytning af hovedkvarter (hovedkontor)?

17 Hvorfor? (højst 500 tegn) 3. Hvordan løses spørgsmålet om medarbejderindflydelse bedst i forbindelse med flytning af et selskabs registrerede hjemsted? Ved at anvende de samme regler for medarbejderindflydelse som i: direktivet om grænseoverskridende fusioner SE-statutten andet Angiv nærmere (højst 500 tegn) 4. Er der andre spørgsmål, der skal overvejes, i forbindelse med udformningen af sådan et instrument? (højst 500 tegn) Yderligere kommentarer

18 Har du yderligere bemærkninger til nogle af spørgsmålene? (højst 500 tegn)

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2006 KOM(2006) 833 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evalueringsrapport om direktivet om aftaler om finansiel

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. december 2008 (OR. en) 17215/08 LIMITE POLGEN 142 ENER 472 ENV 1010 NOTE fra: til:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik Iværksætterundervisning i erhvervsuddannelser Ekspertgruppens endelige rapport Europa-Kommissionen Erhvervspolitik EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Fremme af SMV'ers konkurrenceevne

Læs mere

Indhold. Forord 3. 3 Forord

Indhold. Forord 3. 3 Forord På arbejde i Europa 2 Indhold Forord 3 3 Forord 4 Jobsøgning i Europa 5 Jobsøgning fra Danmark 6 Jobsøgning på internettet 9 Job i EU-systemet 11 Byt job i den offentlige sektor 12 Praktikophold for elever

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.1.2007 KOM(2007) 33 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Sektorundersøgelse i detailbanksektoren i henhold til artikel 17 i forordning

Læs mere