bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange."

Transkript

1 ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni Norske fiskerier var fangsten l 852 tønder. hvorav brosme og lange. Uken 31 august6 september. Av slandsild indførtes l 994 tønder nemlig 286 til Stavanger 9404 Veiret: Meteorologiske bsertil Bergen og 2304 til Aalesund. alt vatorium beretter: har F ETSLDFSKE11 i den forløpne er iaar hjembragt tønder mot Der har hele uken blæst nordlige uke været ganske ubetydelig. p i i til nordostlige vinde paa kysterne av gaverne fra Tromsø amt meldes Bri sl i n gfi s ket ligger fremdeles det sydlige Norge. Mandag hadde at ha været for store forrige uke. Ved nede. De av fiskeridirektøren igang Vestkysten frisk vind; men de øvrige rettelsen blev totalkvantumet til 6 ds. satte forsøk har hittil git et negativt dage for det meste meget svak. Tirs maa maa1 mer end uken resultat for Ryfylkefjordenes vedkom dag sdag og tildels torsdag blæste før. Det saltede kvantum forøktes mende. uken som endte 30 august der frisk nordost paa Sydkysten. Veimed 5000 tønder ialt tønder fiskedes 400 hl. brisling og 450 hl. ret har været klart eller halvklart med hvorved kvantumet av fabrikvare gik smaasild i Gulen. Tilførslen av bris normale temperaturforhold. ned til maal. Der er saltet ling til Stavanger utgjorde i sidste uke Paa Nordlandskysten optraadte der tønder skjæresild. Fisket i kun 1500 skjepper. sydvestlige til vestlige vinde først i Kvæfjord ansees for slut foreløbig. Dorgemakr elfisket Nord uken. Tirsdag fik man frisk nordvest Trdsnes Bjarkøy og Hillesøy er sj øen. uken indkom 31 fartøier som dog løiet av i løpet av dagen eller ingen nye stæng sat. Fra Balsfjord med 3446 tønder hvorved totalfangsten den paafølgende nato Fredag optraadte meldes heller ikke om nye stæng hvor blir tønder. Herav er 464 igjen sydvest med regnfuldt veil'. Lørimot 2 større av 5 6 streks vare er rundsaltet. fjor var samtidig innbragt dag hadde man svak nordenvind. gjort i Maalselven. Prisen var tønder av 396 fartøier. Det Nordenfor Lofoten var laber til frisk krer maalet. Nordlands amt fore er vanskelig at uttale noget om hvor vestenvind fremherskende fra mandag gaar praktisk talt intet fiske. Ukens stort det samlede fangstutbytte vil bli. til fredag hvorefter vinden dreiet mere kvantum var 130 maal fisket i Vik. Gjennemsnitsfangsten er bra men det nordvestlig. Veiret var hele tiden Søndre Trdhjems amt er fisket vil avhænge av deltagelsen hvor meget overskyet og temperaturen noget unogsaa ubetydelig. Kvantumsforøkelsen der ialt vil bli indbragt. Paa grund der det normale. Søndag hadde deri er kun 970 maal og herav er 700 av denne usikkerhet er der foreløbig mot veiret været varmt og klart. maal fisket i uken som endte 30 august. ingen fart i omsætningen. Fiskerne Det øvrige var fisket i Bjugn. Aure har liten lyst til at sælge' til priser i Romsdals amt er stængt endel fet som vanligvis forutsætter et større Beretning. sild hvorav noget holder merkerne. samlet kvantum og kjøperne er bange Fetsildfisket. Der er ogsaa fisket noget paa garn. for at der er et betydelig parti som Lensmanden i Aure telegraferer 2 /8 til Der blev iset litt og saltet 300 tønder endnu ikke er kommet iland da fiskerne amtmanden i Romsdals amt: denne uke 3 mindre stæng smaasild. Alt opfisket notsild handelsvare foruten endel skjæresild. gik senere ut iaar end vanlig. m man 500 maal hvorav 100 maal smaasild solgt Landets fetsildkvantum pr. 6 sep derfor ventet med at kjøpe til man sildoljefabrik dels salg ising dels skjæresild størrelse 47 streks pris krer pr. tember utgjør maal hvorav hadde fuld oversigt over fangsten vilde maal. Garnfisket 01 maal 45 streks maal er iset maal solgt man undgaa det lotterimoment som alt 300 maa] saltet handelsvare 300 tønder. til sildoljefabrikker og tønder ligger i den nuværende usikkerhet. er saltet til handelsvare. fjor var Fra ba n kfi s k e t pa'a Storeggen er Forsøksfiske efter brisling. samtidig opfisket maal hvor dampskibene kommet ind til Aalesund l!'ra forsøksfisket efter brisling i Stavangerfjordene meldes 8 september: Undersøkt av var iset maal solgt med optil9000 almindelig med drivgarn 7 og 12 favne dypt Buknfjordens munding 2 sætninger. Utfor Nerstrand sildoljefabrikker og tønder fisk og optil 2000 kveite. 1 sætning. Sandeidfjorden og Jøsen(jorden saltet Fisket fra Andenes og Bleik hindredes ogsaa drevet samt na.. dnket brislinggarn 50 Av Nordsjøsild indbragtes i uken i ukeu som endte 30 august avuveir. favne dypt. ntet stmiij)'j:isling. Kun i.bakn fjorden gav drivnihg'eme enkelte brisling. av 7 fartøier 662 tønder til Bergen. Der ilandbragtes kun :fisk. Smaasild 12 cm. og smaamakrel 14 cm. fangedes overalt Jøsenfjorden undtat hvor kun rrotalfangsten blir derved 9364 tønder samme uke indbragtes til Halten smaamakrel. Adskillig smaasild tilstede i paa 71 turer. fjor var samtidig ind J:!'angsten paa Sklinna Buknfjorden. Planktforekomst fattig.

2 ...:; UKENTLGE M:EDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 10 septbr Sørlandets _ snurpenotlag indberetter under 4 september: Vi tillater os herved at meddele at vor motorskøite 28 f. m. avgik til Svinøl' for at fortsætte forsøksfisket efter brisling. 22 og 24 f. m. gjordes 2 brislingstæng i Rosfjord (Bellandsbugten) paa henholdsvis 70 og 47 skjepper som blev solgt for 6 krer skjeppen. Telegrammer. Dorgemakrelfisket i Nordsjøen. pslag 7..!/ 9 : Siden 30 angust meldt 19 fartøier 1995 tønder fiækket 148 rund hvorav Kristiansand pslag 7. 8/ 9 : Til 6 septbr. meldt 114 fartøier fiskepakkede tønder hvorav 464 rund mot i i '3432. Utenlandske fiskerier. fetsildfisket. Uken 30 august6 september. pslag 44. Trdhjem 6fg: 0rlandet i uken fra 22/ 8 _29/ 8 : 9 mindre notstæng sat garnfisk 03. Middelfangst 1/2 maal. uken Det tyske sildefiske. Mens vore opfisket 700 maal hvorav notsild 650. Garnsild 50. Derav saltet handelsvare 625 egne drivere i Nordsjøen synes at opgi iset 200 maal resten hiemmeforbruk. Kvafisket for iaar og vi maa indregistere lit et 36 streks. Pris 630 kr. pr. maa. Totalkvantum 2170 maal derav.saltet 1575 aarets fiske blandt de mislykkede brin iset 910 maal. Tilstede 15 baater 15 ger tyskere og hollændere pen fangst notbruk 20 kjøpefartøier. Bjugn: For uken fra 29/ 8 _5/ uken sat 3 mindre stæng. tillands og synes at skulle faa et godt Garnfisket 0 1 / 3 maa middelfangst 1/6 maal. aar. Tilførslerne har været saapas uken opfisket 250 maal heravantages iset 60 maa solgt sildoljefabrik 15 maal saltet store i det sidste at prisen er faldt handelsvare 260 Resten hjemmeforbruk. Jf0. 3 i uken. Der betales nu Jf0. 46 Kvalitet 46 pris 330. alt opfisket 6240 maal derav iset 1230 maal solgt sildoljefabrik 335 maal saltet handelsvare 6810 resten hjemmeforbruk. Tilstede ved ukens slutning 100 garnbaater med 210 mand 14 notbruk med 250 mand 2 kjøpefartøier. pfieket ialt inden amtet maal hvorav iset 3949 maal solgt sildoljefabrik 735 maal l. tønder mot 2645 i Plis 23 dollars tøn les i Bergen med kr pr. den middelstørreise 8 1 / 2 for smaa. saltet handelsvare Stiftamtmanden. pslag 48. Bodø 6/9: Vik: 2 smaa stæng Brækosen 36 streks. 1 lite stæng Sandvaagen agnsild. Pris 04 streks 20 krer. pfisket inden amtet 6060 maa derav solgt fabrikvare 1440 maal saltet handelsvare 5410 tønder 450 tønder skjæresild 85 tønder hermetikvare. Amtmanden. pslag 49. Tromsø 6/ 9 : Kvæfjord: Denne uke 2 mindre stæng Furøsundet pris mindre stæng Strømsholmen antagelig fabriksild. alt tilvirket handelsvare tønder kapsild 74;:>0 fisket ansees foreløbig slutg l Trdenes ialt tilvirket handelsvare 6100 og skjæresild 7500 tønder solgt til fabrikker 4500 maal. ntet nyt stæng. Bjarkøy: Ydel'ligere optat 50 maal intet nyt stæng. Balsfjord: alt opfisket Malangen 7300 maal hvorav handelsvare 7260 tønder resten solgt fabrikker. Pris sid ste uke 3 8 krer pr. maa. Hillesøy: alt tilvirket handelsvare 80 tønder russesild 450 tønder ingen utsigt nye stæng. lylaalselven: 2 større stæng l'laalsnes 56 streks ialt ca tønder handelsvare pris kjøpere. Amtets totalkvantum sidste telegram ansat for høit. Utgjør nu ca maal handelsvare ca tønder skjæresild ca Stiftamtmanden. pslag 9. 8/ 9 : Til 6 septbr. meldt optat maal fetsild hvorav iset 4649 solgt sildoljefabrikker maal saltet fiskepakkede (forandring Tromsøopgaverne) mot i i Hjemført slandssild. pslag 9. 8/ g : l1dført slandssild fiskepakkede mot i i Der foregaar nu sildefiske nedover den engelske kyst j men nogen saltning vil neppe find e sted før silden er kommet utfor Yarmoutb. Det amerikanske makrelfiske er ubetydelig og prisen er steget til 23 dollars pr. tønde for middelsstørrese. Uken før stod den i 18 dollars. Telegrammer. Det tyske sildefiske. pslag 4. 8/ 9 : Til 6 septbr. ilandbragt tønder mot i i Priser: superior 46 sortierte 44 prima 40 kleine 36 Jf0. Det hollandske sildefiske. pslag 4. 8/9: Til 6 septbr. ilandbragt tønder mot i i Pris: volle gylden tønden. for Superior mot ild tidligere. Det amerikanske makrelfiske. Hollandsk sild er faldt fra fl pslag 6. 3/9: Ksulen i Bost telet'l fl Norsk Nords)' øsild beta graferer : Amerikanske makrelfiske saltet 3738 fiskepakket tønde en respektabel pris. Tyskerne bragte sidste uke tillands Det skotske sildenske tønder hvorved totalkvantumet pslag 4. 9/ 9 : Til 6 septbr. saltet blir tønder mot i mot i 1912 eksportert i Av de tyske mot i Fisket slut. fiskepakkede tønder kantjes gaar der 1516 paa 12 strampakkede tønder. Sildefisket ved sland. Prisen noteres for strampakning. pslag 10. 8/9: Ksulen Reykjavik telegraferer: Siden sid ste indberetning saltet Hollænderne bragte sidste uke tillands tønder hvorved totalkvan tønder mot i i 2093 tønder fiskepakket sild. alt iaal' tumet blir tønder mot i i l;s l and s fi s k e t. sidste uke sal Sardinfisket. tedes kun 2093 tønder hvorved total Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 8/9 :.' Vigo godt. Gij nogenlul1de. Santandel' kvantumet blr tønder mot ubetydelig. Rognmarkedet animert i _ i Havre sin: Vendu rikt fiske j smaafisk. Douarnenez bedret. carneau vedvarende samme uke ifjor saltedes omtrent samme slet. RogntHførsel 9025 tønder Douarnenez. kvantum i 1911 derimot tønder og i tønder. Det skotske sildefiske. sid ste uke saltedes tønder hvorved det saltede kvantum kommer op i tønder. Fisket ansees nu for slut. fjor var samtidig saltet tønder. Aal'ets underskud er saaledes tønder. Der er saltet ca tønder mindre end tønder mindre end i Det samlede saltede kvantum under sommersildefiskerierne utgjør nu fra den kommunale fiskeaukti. Ved T. Anfindsf:\n. Bergen 8 september Tilførselen av ferskfisk var meget knap forrige uke saavel nordenfra som fra nærmeste kystdistrikter hvorfor priserne holdt sig noksaa høie paa de fleste fiskesorter. dag var tilførselen noget bedre nordenfra og opnaaclc1es følgende pri Sildefisket i Nordsjøen tønder hvilket er ca ser: pslag 9. 8/ 9 : landbragt 9364 tønder tønder mindre end i nskepakket Nordsjøsild mot i 1912 tønder mindre end i 1911 og Fersk kveite stor midd i tønder mindre end i do. smaa.... 0re pr. kilo

3 6/ 10 septbr UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 299 Fersk rødfisk (uer) flyndre hyse Nysaltet torsk brosme Prima nysaltet fisk meget efterspurt. Kystmakrelfisket Hvortil indbragt Til Bergen )1 Hisken... 26/7 Haugesund.. ' 16/8 Sk u cl enes... 6/71 Stavanger.... 6/9 Egersundgne 19/7 Flekkefjord... 19/6 Farsund... 3 /8 Kristiansand. 23/8 Grimstad... 3 /8 Risør... 3 /8 Kragerø... 3 /8 Langesund.. 5/7 Nevlunghavn.[28/6 Fredriksværn. 3 /8 Vasser /7 nsøkysten.. '1 30 / 8 Hvaler /9 uken stk. ndbragt alt stk l / l (j ': /' f :<' alt er paa de nævnte steder flækket og saltet stk. og rundsaltet stk. Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet Hvorfra 1'6 september Brisling skj. Pris pr. skj. List. og :M. arnt Stavanger amt S. B.hus amt N. B.hus amt Romsdals amtl== 1595 Røkt Tomat.... Smaasild skj. Pris pr. skj [ Tils Desuten 3370 skj. blanding a kr fra Stavanger amt røkt 720 skj. blanding a kr fra Nordre Bergenhus amt røkt og 790 skj. mossa a kr fra Stavanger amt røkt. V ærdi brisling kr smaasild blanding mossa Fiskemarkedet i Bergen. msætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget opslaat paa Bergens børs. Varesort Tr an: Mandag Tirsdag nsdag Torsdag Fredag 1 Lørdag 1/ 9 2/ 9 3/ 9 4/ 9 5/ kr. kr. kr. kr. kr. kr. Brun pr. 10f)1/2 i fater Rundfisk: rrynd vestre holl. l Almindelig vestre holl Finmarksfisk 2400 grams S i d: Fetsild (notsild) lll V 1\ Cl l' N ordsj øsild skotskbehandlet slandssild o o 2P/2 Vaarsild rund... oo.l Skotland. pgave over sildefisket paa Ø8t og vestkysten av Skotland ved rknøerne og Shetlandsøerne og paa kysten av Northumberlatid fra 1 januar til 30 aug. Sted 1913 og for samme tid i Total fangst Saltet ganet Eksportert crans Vintedisket (1 jan.31 mars) Sommerfisket (fra 1 april): Northumberland Østkysten rknøerne Shetlandsøerne Stornoway j Uastlebay Resten av vestkysten Glasgow Tilsammen for sommerfisket alt siden 1 januar st. Petersburg. Sildeimporten i tiden fra 2/1518/31 august 1913 (ad sjøveien). (Meddelels e fra generalksula tet i St. Peters burg). Skibets nati & navn Storbritannien Norge Total følge tidligere indberetninger... Dampsk. Schweigaard Jane.... Jotun.... Dagali.... Sølve / Sunniva Echo / 2 tto \\\ kr_. 3_7_4_63_._ '

4 1 300 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 10 septbr. UH3 ;..;.l:s:.l:s:.l:s:... C' :CCoo......:: 0010 ::C'C'...C'C\! C\! 00::0::0 C' :C'...C\!...C\! C' C' L L C' 01 1:: C':: : 1 ::C' o ; C'1...;o...oo :: 01 <: o 01 o o 0<:0 ::0<:01:000 C':: <:l: C'1 : : L L L o L <: L cc <: <: 1 11:0110 C' 00 : oooo L o... Distrikt Fetsildfisket 1913 til 6 september. alt optat maal Derav set Solgt sildeolje Saltet maal fabrikker maal Tromsø amt Nordlands amt Namdalen... l 701 l Søndre Trdhj ems amt l 360 Romsdals amt o e alt :Mot i i ] Sommersildefiskerierne til 6 september det saltede kvantum. 's: == '.l:s:.l:s: bo..';<i. Q) oil ril...';<i..';<i.l:s: c..';<i.l:s: : 00 L <: 1: ;... L C' 1: : ::l:c' C'C' 01 C' C'L t...l C' 01 ('() C'<:oooL C'C' C':: l o... C':<:...l'i :<:C' ::o C' L L : o 1C' : o 1:::00 o 01 <: C' : ::o : 1 C' C' L :C'......;01C\1 L C'......L 1:00 C'L 1:00l:C' L 0011:1:... cc 00 L oo L lcl : o ::o o o 00 o ' 00010<:001.0 ' o ' o o ' C'L.0 ' <: L1L... L o; 0<: L C'oC'...::L C' L <: 1C'Ll:oo L C' ':>...CC : 011: LC':CC L L 00 1: to CC:oo :...;:L...l L L::':> :...;oo01l C' 1:<: <:00 :: :...1 CC 01...;...; Loo 01 ::o 01 o; 00000;00 1:...10 ll C'ooL <:0<: <:o:: C';C';01 : 01 ::o...01c' o o...;<:00 C\ : G'... <: : C'; 0::00 00 : cc L... l: 00...<: ::0...; 00 C\l0 C' 00 C'...L C':l C' C'; <: 1:00 01 L...; C' : 01...;.0 L Q) Jl o...;...; ':> 00'...;...; Q) 00 Q) Q)' ($) 01'10..1 ;]t3 S o :;: tdr. Skotland l Holland Tyskland B Norge fetsild Do N ordsj øsild sland larkedsberetninger m. V. Uken 31 august6 september. l For skotsk sild blev betalt Jf Tysk matjes stod i Jflb. 39 uten told. Hollandsk matjes Jff? 37 volle Jfb. 42. Saltsildmarkederne. Uken endt 30 august. Kj øb enh a vn. Tilførslen av fetsild utgjorde 600 væsentlig fra Telegrammer. rrrdhjem. Priserne. var KKKK og Fersksildmarkedet. KKK kr KK kr pslag 2. 8/ K kr Sidstnævnte merke 9 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: HamburgAlta: Uketilførsel svakt begjæret. slandssild utbydes kasser engelsk lasser trawlsild direkte J{g. kassen. nu til 1820 øre pr. med Vkende tendens. NordsjøsiJd uforandret. Ferskfiskmarkedet. S tet t in. frilførslen utgjorde i uken. pslag 3. 2/9 : Fiskeriagent Westergaard. telegraferer: HambnrgAlta: Kg Erik Fetsild tar. 95 kasser fisk hyse 79 kveite 3060 Vaarsild fe_1:o.31 laks 133]78 ørret Skjæresild pslag 3. 3/ : 9 Fiskeriagent Westergaard Efterspørslell efter fetsild er særde telegraferer: HamburgAlta: Nidelven kasser fisk hyse 1113 flyndre 1538 les lvlg. Av den ankomne last var kveite 2560 laks ørret blot 24 12/15 stykkig vare 50 aal / /17 resten 20/21. pslag 3. 5/9 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hambul'gAlta: Mira 48 Priserne var for ovenstaaende størrelse kasser fisk hyse 1012 kveite 4167 ølte henholdsvis Jf og 25. No 4080 aal 48 sekunda pslag 3. 9/9: Fiskeriagent Westergaard gen halve tønder større vare blev be telegraferer: HamburgAlta: Ara asto talt med Jf pr. 2/2 Slosild er uforandret. Vaarsild er aal sidst betalt med Jff? 14 eif. Skjæresild fremdeles godt efterspud især for større merker; mindre merker er rikeligere og kiøperne stiller sig avventende. 118 kasser fisk hyse 1112 sekunda 3 kveite 3170 sekunda 2038 flyndre 2750 ørret Klipfiskmarkedet. pslag 5. 9/9: Generalksulen i Bilbao telegraferer: Bilbao: Salg 400 ingen behold ninger. Priser uforandret. Santander: 1m

5 10 septbl' UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 301 port 807 salg 1052 beholdning 155. Priser ru; fersk sjøfisk ved auktien pediti fra Smøgen ogsaa i 1912 silde Paris igaal' Ld lørdag 26.(ll. hvor der videre blev omsat 63 kasser fiske ved sland med godt resultat. aal 51 kurver norsjøræken 5400 stk. Et statsunderstøttet lag blev utrustet makrei 688 kasser fersk sild fra Gøteborg og Bohuslen til forsøk Ksulatberetninger. ru; flyndre fra Esbjerg og ru; med drivgarn efter sild i Nordsjøen andre indsendte fiskevarer. Ved fiske hvilket forsøk slog godt til. Brisling Fra generalksulatet.i Bilbao: dat. bryggen var 19 seiltrawlere med 2850 fisket i Bohuslen var endnu slettere 1/9: mport og omsætmng av khpfisk snes levende flyndre 6 flodevere og end tidligere aar. fra 24/ 8 _30/ S 1913 alt pr. kvintal a. 253 joller. De opnadde priser saa Dorgemakrelfisket i Nordsjøen var i 50 g. androg til: vel ved aukti(men som ved fiskebryggen det hele bedre i 1912 end i ] 911 men Bilbao. mport pr. dampsk. Santa var t'lf l re d ss t'll l en d e. fisken siges at ha været av daarligere Cruz 300 norsk. Salg 600 norsk. k k d l h. Fis emar e ets aveste og øle ste kvalitet. Det bohuslenske havfiske mis Beholdning pr. 30/S 400 norsk. priser var i ukens løp paa følgende lykkedes første reise til Shetland paa Prisen for 1ste sort opgaves notert fi k sesorter: grund av stormende veil'. til ptas a for norsk. P' pf. p' r.y 19var w Hummerfangsten var vistnok noget Santander. Salg 320 norsk. Be Fl yne l re mindre end i 1911 men priserne var holdning pr. 0/8 400 norsk. Hyse høiere end da mellem 20 og 25 kr. Prisen for 1ste sort opgaves notert Kveite til ptas a for norsk. Laks J/6;. pr. Cfj; pr. snes. Paa Madrids børs notertes idag: ørret Pesetas pr. 100 frc. a/v l/paris. Hummer Fra legatien i Havana dat l Æ a/v l/ld. Makrei pf. pr. stk. aug. : Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 28/7_8/8 meddeles følgende: følge viceksulaternes indberetninger hadde sardinfisket i den forløpne uke følgende uuald: Vigo godt; der opfiskedes ca kurver. Gij knapt. Santander høist ubetydelig Rognmarkedet i Vigo var animert. Fra ksulatet i Douarnenez dat. 30 august gsaa forløpne uke siden ærbødige av 23de er hengaat uten ringeste forbedring i fiskets gang. Sables d'lne kun de smaa sardiner for tusenet av hvilke er betalt 5 francs. veralt paa kysten nordover er fangsten meget ustadig og oftest ubetydelig og udelukkende av de store sardiner for hvilke er betalt op til 45 francs tusenet. Ubetydeligst er fangsten i Ccarneau nogen hundrede pr. baat. For dusinet tbun av gjennemsnitsvegt 7 kilogr. er der betalt de sidste dage op til 183 francs altsaa 2 francs pr. kilogr. en uhørt høi pris. Rogntilførsel siden 23: 220 fra Fecamp pr. dampskib over Brest og 250 fra Lorient. Fra viceksulen i Alta dat. 29/8 1913: Handelen og omsætningen ved Alta fiskemarked var i den henrundne uke betydelig større end i den foregaaende og fiskedamperne bragte efter en 6 a 8 dages reise stor fangst til markedet. 17 fiskedampere losset Fersk sild J(;. kassen. Til auktien ankom direkte 2547 kasser engelsk fersk trawlsild som betaltes optil J/6;. 35 for kassen. Da endel av lasten var av mindre god kvalitet var ogsaa priserne herfor i forhold derefter. Ved Alta sildekai blev i ukens løp losset kasser engelsk fersk sild direkte ladninger fra Hartlepool Hull Shields og Grimsby og var de opnaadde priser i forhold til kvaliteten fra J/6;. 13 til 30 J/6;. kassen. For tiden hersker her en saa trykkende stor varme som den avvigte Beretning om fiskerierne i 1912 fra ksulatet i Gøteborg. Angaaende det i ksulatdistriktet drevne fiske bemerkes at vintersildfisket med snurpenot utfor Gøteborg og Bohuelen samt Halland i 1912 var større end nogensinde tidligere og i økomisk henseende et av de 3 bedste aar som har været. altindbragte snurpenotfisket hl. til en værdi av krer. Med trawl fiskedes i 1912 ikke saa ndførselen androg til 9204 kasser og 442 tab aler. Priserne var ifølge Revista ficial for norsk fisk $ og for skotsk $ ; der noteres for den norske vare $ 8.75 og for den skotske $ Kurser: Ld 60 div (æ a $ 4.44) 19 1 / 2 a 19 5 / 8 /o p Paris 3 div / 8 a 6 % P. Hamburg 3 d/v / 8 a 4 1 /2 % P. meget sild som i Utbyttet for de fiskere som om høsten drev sildefiske med drivgarn i Kattegat og Skage rak var i almindelighet godt. Som i tidligere aar dreven eks sommer neppe har opvist. Sild og Fra generalksulatet i lissab fiskeeksportørerne bør derfor ivareta 1 t 3.. b.c d en største lorslgtg h e d ve dk' pa mngen eta.. sep Lem. er: av Slle forsendelser o ikke spare Sden khpfiskrapporten av 19 f. m. paa is. g har ingen tilførsel av norsk klipfisk fundet sted til Lissab: hvor beoldningen anslaaes til 380 t og priserne noteres esc porto er heller ikke tilført ny forsyning. Beholdningern er der: 240 ts norsk og tysk klipfisk 812 engelsk klipfisk hvorfor forlanges: Ecc pr. qtl. norsk ' tysk eng. klipfisk. Fra ksulatet i SteUin til Utenriksdepartementet dat. 4 september S altsi ldm ar ked e t. Av norsk sild er der i aarets første 8 maaneder indført til Stettin:

6 302 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 10 septbr Vaarsild tdr Det græske klipfiskmarked. Danmarks fiskerier Slo sild Aven engelsk ksulatberetning for Utbyttet av de danske fiskerier ut Skjæresild... o Patrasdistriktet hitsættes : gjorde i 1912 kr som for Fetsild Av de forskjellige slags saltet fisk deler sig saaledes: Andre sorter som indføres er Labradortorsken mest Vestkyst og Nordsjø Tilsammen yndet og forbruket av denne vare vil fisket kr mot i samme tidsrum ifjor: øke aarlig da prisen paa ferskfisk Fisket indenfor Ska Vaarsild... o stadig vokser; og da den græske na gen Slo sild ti efter sin natur og smak er en Fisket i Ringkjøping Skjæresild fiskespisende nati vil saltet fisk indta og Nissum fjorde Fetsild... o ferskfiskens plads naar denne kun kan Limfjordfisket Andre sorter... l 029 kjøpes av de bedrestillede klasser. Som Tilsammen kr rrilsammen det nu er sælges de almindeligere mot i Vaarsild: Tilførslerne var i august sorter ferskfisk for mer end det d0bbetydelige men tjente hovedsagelig til belte av prisen paa Labradortorsk og ' opfyldelse av tidligere avslutninger og denne er dog som næringsmiddel benye salg effektuertes kun i begrænset tragtet dobbelt saa god som ferskfisken ; omfang. Noteringerne loco dreiet sig Den avtagende tilførsel av ferskfisk i slutten av maaneden omkring Jb. 14 maa tilskrives mangelen paa frednings 14 1 /2 for 5/600 og 6/700 Jb /21 tid forbedring av fiskeredskaperne en stor 145 italiensk prima kval. 115 Kyser ny... '' Klipfisk: St..John ny prima kvalitet St. Pierre islandsk for 7/8'00. stor økning av seiltrawlere som fisker S los il cl: Efterspørslen var en tid like ind til stranden og feier bull den noget bedre og endel salg fandt sted ren endviclere bruken av dynamit som i skotskbehandlet 5/600 til ca. Jb. 20 finder sted i stor utstrækning tiltrods 6/700 ca. jf;&. 22 og 7/800 ca. Jb. 26 for at det er forbudt ved lov. 27. Behovet var dog igjen i slut ndførselen av Labradortorsk til diten Sild og makrei av august mindre. striktet stiller sig saaledes: Hummer Gjennemsn pris Aar Kvintal Aal... o o' pr. kv. eif. Fra ksulatet i Messina datert 2 Ræker... o septbr. 1913: mport av stokfisk til Messina fra 131 august 1913: 2 engelske dampere fra Hull og i Fiskernes antal utgjorde i Værdien av farkosterne i 1912 kr )) 0.19 mport av klipfisk til Messina fra l og i 1911 kr august 1913: l engelsk damper Prisstigningen skyldes hovedsagelig Værdien av redskaperne i 1912 kr. fra Burgec og 1 italiensk kursforandring og den sedvanlige pris og i 1911 kr damper fra Genua tils. pr. oke' er dr. (ca. 4 d pr. Færøerne 1912: lb.) en meget populær pris. Fiskeflaaten bestod av: Messina grossisters salgspris fob. Krigen i 1912 gjorde intet avbræk Kuttere.. : Messina told betalt. i indførselen som i 1912 utgjorde Thotorbaater kv. Kvaliteten var ialminde Robaater Stokfisk: lighet god prisen var og fisket ved Færøerne deltok 1496 Virkelig hollænder ordin. ny Lit. 148 mand og i fisket ved slancl1582 mane ; i desember faldt den litt. Der Utbyttet av fiskerierne utgjorde: forlanges l ste kvalitet paa dette mar Ved Færøerne... kr. l sland Tils. kr ked middelstor fisk ( til 2 lbs. pr. fisk) hvit tør velvasket og saltet. Al simplere vare vil bringe tap. ngen fransk eller norsk klipfisk indførtes i Røk es i d. Gaspe stjerne.. 95.M ed faa undtagelser l var al den indførte sild fra Storbritannien; de mest søkte merker var fra Torskefis!<et paa Nyfundland. Aberdeen og Yarmouth. Det aarige Børstelegram fra St. John '!/9: Kystfisket forbruk i distriktet beløper sig til siden idste beretning bra (ganske' godt). Kystfisket total til dato bra (ganske godt) tønder; den mest yndede størrelse er 300 sild i tønden. Gjennern Labradorfisket siden sidste beretning slet. Labradorfisket total til dato slet. Bankfisket siden sidste beretning bra (ganske godt). snitsprisen er 1015 sh. pr. tønde Bankfisket total til dato bra (ganske godt). efter kvaliteten. Forbruket begynder Franske bankfiske siden sid ste beretning bra (ganske godt). Franske bankfiske total til i september; efter desember maaneds dato bra (ganske godt). utgang tar det betydelig av. 190() l Utbyttet i 1912 fordeler sig saaledes paa de vigtigste fiskesorter: Torsk kr Flyndre... l) Eksporten fra St. John's N. F. Eksporten fra 1 august til 22 aug. stiller sig saaledes: Klipfisk. Portugal..... Spanien.... talien.... Britisk Vestindien. Brasilien.... Kanada England..... Skotland.... De Forenede Stater Andre lande kvintal l kvintal

7 Norges utførsel av fiskeprodul<ter fra 1/1 til 30/ og uken som endte 30/ 8 f' o K B F A K T B S N T H V V A Kristiania... Sandefjord... Kristiansand. Flekkefj ord.. Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Florø... Aalesund... Kristiansund '1 Trdhjem... Bodø... Svolvær... Narvik Tromsø... Hammerfest. Vardø... Vadsø.... Andre alt uken 3460 fetsild Nordsjøog skaa Storsild Brisling slandsret sild sild sild \ !) _.. Sæltran Bottlenosetran L 3265 Sildetran jsild fersk/ Sild røkt ks Klipfisk norsk Makrei saltet Klipf. is Hot Hyse Anden D.m. R.m. Brun Haalandsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. Rumifisk Sei Rogn Blank Brun ' !) l (j Makrei fersk ' r i8j= 1 Laks fersk Levende aal Anden fersk fisk ! _83 Hummer /fiksaletjfisk saltetj Sildemel fartøi ' stk. i Fiskeguano u / Sælskind Hermetil< ' ti ;) ;) W CD o' f' ' c» c:::1 P'1 J:z:j Z t'4 11 Q i:';j i:';j :::.:1 t:j t'4 i:';j UJ.!:ti J Z UJ. P'1 J 11 UJ. P'1 H :d P:i 11 J 8 J J H UJ. P'1 11 t: \ H t;j 8 a t;j \X o \X Toldsteder ristiania... mdefjord.. rist1ansand. lekkefj ord. ;avanger... opervik... augesund.. ergen.... lorø... alesund... ristiansund. rdhjem.. odø... olvær... arvik... omsø... ammerfest. ardø... ftrlsø... lid re... Toldsteder Vaarsild ' R90 1 uken Hvaltran

8 <' 304 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT PRA FSKERDREKTØREN 10 septbr Markedsberetning om tran. HamburgAlta fiskeauktier. (Ved W. Theodor Reincke). En gros priser. Tilførsel 307 kasser norsk fisk og kasser sild. Hamburg 5 september Lyse industrielle sorter fast. Jeg noterer: Brutto salgspriser. Damptran koldkl. Lofots Jto. 91/92 Raamedicintran Blank torsketran Brunblank do. Blank industriel.... Brunblank do.... Brun levertran.... Sæltran lys... '.' Do. brunblank.... Do. brun.... Sildetnll1 lys.... Sildetran brunblank.... Do. brun /75 65/70 52/55 39/40 33/ / 2/33 41/42 37/38 28/29 37/38 34/35 26/27 Hvaltran uraffinert nr. 46 Do. l 45 Do Do Do pgave over fersk sild avsendt fra Trdhjem stati i tiden 28/8 til 3/9 i913. rril norske statier 710 utenlandske do Tils Laks pr. CjJ) Do. broget.... Tert.... Do. sekunda.... ørret stor.... Do. middels.... Do. smaa.... Kveite stor 30 Cf!} opover Do. stor midd. 2230!fl) Do. middels 1022 CjJ) Do. sekunda.... Kveitebarn 8 CjJ) nedover Hyse stor.... Do. smaa.... Flyndre stor.... Do. middels.... Do. smaamiddels... Do. smaa.... Do. sekunda.... Pigvar.... Rognkjeks.... Storsei.... Aal.... Do.' Slnaa.... Makrel pr. styk Storsild pr. kasse Do. sekunda.... Vaarsild.... Fetsild.... Smaasild.... Østlandssild.... Svensksild.... Skotsksild.... Hamburg 1 september Pf. 120J lieneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). Pf / 24 1 / 2 Jb Pf / /2 Jfb. Westergaard. fv:!mtill kva til Hvad der fiskes l uken men anmeldes fl'sent bl at komme med optages l følgende ukes rapport..1 6/ / 1913 (Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) 9 9 A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery) januarjuni... mill. st. (pieces) : 76.0 Dampmedicintran (Cod liver oil) hl Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Hen'ing) februarmars maal a 150 liter! l Fetsildfisket julidesember 1)... saltet fiskepakket i (Fat Herring) (Barres salted seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring) oktober desember februar: a) for vestlandet (the 'Vest Coast) ny sæs... maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast) do..... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen junidesember 1) saltet fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barrels salted seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne... saltet fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barrls salted seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the NorthSea salted for export to Ameriea) ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) 2) Al makre som er forbrukt fersk eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked er ikke medregnet. (All mackerel used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang angives som kilde

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911 ktlø ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 2. aargang Norske fiskerier. Uken 23-29 juli. -- FETSLD FSKET var i sidste uke i god fremgang for Fosen, N amdalen og Helgeland, og nordenfor meldes

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. aargang nsdag 7 desember 1910 Nr. 49 Norske fiskerier. 25 og 2/12 15 maal. Bjørnsund, Finnøy paa notsild 10-15 kr. og paa garn og andre

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 27 august 1913 Nr. 35 Der er fremdeles intet tegn til større get rolig veil' tirsdag. Onsdag fik man brislingfiske.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere