En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011"

Transkript

1 En håndbog for Nakskov Boldklubs ungdomstrænere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 GENERELT... 3 Ungdomsgruppens opgaver... 3 Vores gode forhold... 4 Alarm... 4 Møder eller arrangementer... 4 Information... 5 Forsikring... 5 Nøgler... 5 Alkohol-/rygepolitik... 5 Kurser mv Skulle uheldet ske... 5 Hjertestarter... 5 Opslagstavle... 6 Sponsorater... 6 Konto/opsparing... 6 Samarbejde... 6 Samarbejdsaftale Team Lolland... 6 TRÆNING/KAMP... 7 Kontingentsatser... 7 Indmeldelse af spillere... 7 Udmeldelse af spillere... 7 Mødetid til træning... 7 Boldskabe, kegler mv... 7 Omklædningsrummet... 8 Støvlevask... 8 Spillerprotokol... 8 Baneforhold... 8 Lysbanerne... 8 Benskinner... 9 Kampflytning... 9 Kørsel til udekampe... 9 Mødetid til kamp...9 Holdkort...9 Udehold Efter kampen Skiftetrøjer Opvarmning Tøjvask TURE MV Budget/regnskab Ture til udlandet NB på nettet Træning af unge DEN RØD/HVIDE TRÅD U U U U U KØRSELSTAKSTER

3 FORORD Nakskov Boldklubs håndbog, er et opslagsværk, som trænere/ledere kan bruge, og hvor mange spørgsmål til det daglige arbejde i klubben kan besvares. I en klub som NB er der mange ting der forventes og er uskrevne regler, dette har vi prøvet på, at få nedskrevet i denne håndbog. Håndbogen vil blive opdateret, når dette skønnes nødvendigt. Vi har prøvet at komme ud i alle krogene, men selvfølgelig kan der være ting som ikke er med. Hvis I har forslag til forbedringer, kan I aflevere dem til administrationen, så kan de komme med næste gang. Ungdomsgruppen Nakskov Boldklub GENERELT Ungdomsgruppens opgaver Ungdomsgruppen leder og koordinerer arbejdet i ungdomsafdelingen efter retningslinier fra bestyrelsen/forretningsudvalget. Ungdomsgruppen består af ungdomsformanden samt yderligt valgte personer. Ungdomsgruppen mødes 1 gang om måneden På møderne kan følgende drøftes: Økonomi Baner, materiel o.a. Sportslige og administrative aktiviteter Sportslige resultater og målsætninger Organisatoriske spørgsmål Træneremner Nye tiltag og ideer Indkomne ønsker fra trænerne 3

4 Vores gode forhold Trænere og ledere i klubben skal være med til at værne om de gode forhold klubben har. Hvis du ser mistænksomme personer i kælderen; spørg om man kan hjælpe dem med noget, eller hvad de søger. Ordensreglementet for Nakskov Stadion som er godkendt af Nakskov sportsråd indeholder bl.a.: Der må ikke cykles eller benyttes andre køretøjer på banerne. Hunde må ikke medbringes på banearealerne Værn om målfelterne. Undgå skudtræning på det samme mål hele tiden eller ryk målet. Cykler henvises til cykelstativerne Hvis man observerer forhold, som ikke er som de burde være, bedes man ligge en besked i postkassen ved kontoret. Det kunne fx være hærværk, ødelagte ruder, tilkalkede brusere mm. Alarm De sidste personer som forlader klubhuset skal sætte alarmen til. Man skal være sikker på, at alle er ude af huset, og at alle vinduer er lukket. Brug altid hovedindgangen, når du møder i klubben, derved kan du sikre dig om alarmen er slået til eller fra. I tilfælde af at alarmen lyder: Slå den fra (med nøglen) og ring til: Finn Andersen Carsten Puge Disse kan også kontaktes, hvis der er spørgsmål Møder eller arrangementer Hvis der skal reserveres et mødelokale, skal dette skrives ind i kalenderen som ligger i kiosken. Bl.a. vil kiosken gerne vide om der skal være nogen former for forplejning samt antal deltagere. Reservation kan også ske via mail til administrationen Taktik møder holdes altid i salen eller i omklædningsrum. 4

5 Information I mødelokalet på 1. sal har alle trænere/ledere i klubben hver en skuffe, hvor al information vil blive lagt. Man har pligt til jævnligt at tømme denne. I ferieperioder kan man bede kontoret tømme den, og få eventuelle skrivelser sendt hjem. Forsikring Nakskov Boldklub har en kollektiv forsikring. Ved uheld i forbindelse med fodbold (træning/kamp), skal du kontakte administrationen, som vil være behjælpelig med udfyldelse af skadeanmeldelse. Som træner/leder er man ligeledes dækket ind af en forsikring. Nøgler Ønskes der nøgler til boldskabe eller lignende kontaktes Carsten Puge eller Henriette Hansen Når man stopper som træner/leder eller skifter hold, skal man huske at aflevere sine nøgler, således at de næste kan overtage dem. Alkohol-/rygepolitik Det er for mange en selvfølgelighed, men... Når man er i klubbens tjeneste og i samvær med spillere til træning eller kamp må øl eller anden spiritus ikke nydes. Ligeledes er der rygning forbudt i klubhuset. Man bør også vise hensyn over for sine spillere i forbindelse med træning/kamp. Kurser mv. Går du med ønsker om at komme på kurser eller lignende, skal du kontakte ungdomsgruppen. De vil så vurdere ønskerne ud fra økonomi og relevans. Skulle uheldet ske NB har FALCK abonnement så man kan få kørsel NB s medlemsnr Assistancenr Alarm 112 Hjertestarter Klubben har via TRYGfonden fået en hjertestarter. Der er 20 personer uddannet til at bruge den. Ved spørgsmål kontakt Rune Follemand Nielsen. 5

6 Opslagstavle I kælderen er der opslagstavler i gangene. Sedler som bliver udleveret bør også ophænges her, så andre interesserede kan følge med i de enkelte afdelinger. Hver uge hænger der også oversigter over fordeling af rum og baner for den pågældende uge. Prøv om man kan vende spillerne til selv at søge oplysninger på tavlerne. Husk desuden, at tage sedler ned, som er forældet. Sponsorater Klubbens hold skal være opmærksom på sponsorpleje og retningslinier herfor. NB s PR-udvalg skaffer hvert år et godt beløb til klubbens ungdomsarbejde. Et tilbagevendende spørgsmål fra trænere/ledere/holdene er kamptøj. Klubben har måske lavet sponsoraftale med et firma eller en person og derfor er det vigtigt at arbejdet koordineres. INGEN leder eller træner må derfor kontakte en mulig sponsor, før der er givet grønt lys fra ungdomsgruppen, idet firmaet/butikken, kan have indgået en helhedsaftale med klubben. Konto/opsparing Der må ikke oprettes konto/opsparing i Nakskov Boldklubs navn. Samarbejde Samarbejde/Alliancer mm. med andre klubber, skal altid forelægges NB s bestyrelse. Samarbejdsaftale Team Lolland NB har samarbejdsaftale med Team Lolland om U14, U15, U17 samt U13, hvor spillerne træner sammen 1 gang om ugen. Spillerne beholder der medlemskab i de respektive klubber. 6

7 Kontingentsatser Senior ,00 kr./kvartal U ,00 kr./kvartal U ,00 kr./kvartal U ,00 kr./kvartal TRÆNING/KAMP Indmeldelse af spillere Ved det ovale bord på 1. sal ligger blanketter til indmeldelse af spillere, som bedes udfyldt og afleveret på kontoret eller i kontorets postkasse. Oplysningerne kan også gives til kontoret på mail: Hvis spilleren har spillet i andre klubber, skal der indhentes en spillertilladelse fra den tidligere klub. Af hensyn til registrering skal man sørge for at indmelde spillere hurtigst muligt de kommer først til at betale ved det følgende kvartal. Udmeldelse af spillere Skal ifølge NB s vedtægter ske skriftligt til NB s kasserer. Hvis en spiller vælger at udmelde sig, spørges om muligt til grunden for dette. Udmeldelse foregår i praksis ved at spilleren/forældre eller trænere kontakter administrationen og giver besked om udmeldelsen. Mødetid til træning Træner/assistenttræner bør møde i rimelig tid i forhold til træningsstart, således at der er låst op og materialer er gjort klar. Lær gerne spillerne at være klar på banen til tiden. Det er godt hvis man kan få spillerne til at mødes i omklædningsrummet inden træning, og ligeså at de efter træning tager et bad. Trænere bør møde i sportstøj. Sportstøj stilles til rådighed af klubben. Boldskabe, kegler mv. Vi skal passe på vores materiale. Træneren har ansvaret for at holdets boldskab + materiel bliver holdt i ordentlig stand. Ved mangler eller lignende kontaktes Carsten Puge 7

8 Omklædningsrummet Værdisager indsamles og låses inde i boldskab eller afleveres i kiosken på 1. sal. Omklædningsrummet bør være låst og vinduerne lukket, mens der spilles kamp/ trænes. Husk at låse for begge døre, de steder, hvor der er fælles bad mellem rummene. Træneren efterser omklædningsrummet efter omklædning og sikrer at der er lukket for vandet og vinduerne. Støvlevask Vandet til støvlevasken fra træningsbanerne åbnes/lukkes på hanen i badet i rum 1/trænerrummet. Støvlevasken ved bane 1 åbnes/lukkes på hanen i badet i rum 3. Spillerprotokol Afkryds efter træning hvilke spillere der har været fremmødt, hvem der har meldt afbud osv. Bl.a. kan man se hvis der er spillere der ikke har været der længe. Det kan vurderes om der skal tages kontakt til pågældende spiller. Baneforhold Respekter/overhold baneplanen Ryk målene på plads efter endt brug Undgå unødigt slid på banerne. Flyt fx målene ved skudtræning og lav hurtighedstræning og lignende udenfor banerne. Husk at undersøge om der er plads inden der aftales en kampflytning. Dommere til træningskampe bestilles hos Frede Mathiesen, Baneplaner mv. kan også findes på hjemmesiden. Lysbanerne Husk, at slukke lyset efter træning/kamp Hav ikke mere lys tændt end nødvendig Lyset kan tændes både på kunststofbanen og ved klubhuset. Ved kunststofbanen skal man huske at låse portene ind til banen efter brug. Ved problemer med banerne kontaktes Stadionudvalget v/finn Andersen, 8

9 Benskinner Da den træning som vi udfører, skal ligge så tæt op af kamp som muligt, ønsker vi at alle benytter benskinner under træning. Deres ben skal være til gavn og glæde for spillere og NB i mange år frem i tiden. Påpeg dette over for spillerne og forklar dem vigtigheden i dette. Kampflytning Hvis vi ønsker en kamp flyttet er der følgende procedure: Undersøg vores egne muligheder for ny spilledato (spillere og andre kampe i NB ift. baneplads). Kampen skal helst skal rykkes til en dato før den, der er fastsat af LFBU. Da vi hermed sparer et flyttegebyr. Udehold kontaktes og dato fastsættes. Dommer kontaktes. LFBU underrettes skriftligt/ LFBU sender herefter skriftlig bekræftelse til klubben som kopierer til involverede personer. Kørsel til udekampe Der skal arrangeres kørsel til udekampe. Dette kan gøres på flere måder. Påfør kampsedlen hvem der bedes køre. Lav en oversigt over hele foråret/efteråret og påsæt hvem der skal køre. Få et par forældre til at stå for det. Der udbetales godtgørelse efter gældende takster Mødetid til kamp Sørg for at sætte en god mødetid. Det er bedre at komme for tidligt end for sent. Ved at komme i sidste øjeblik bliver både trænere, ledere og spillere stresset. Holdkort Ved hjemmekampe udfyldes holdkortet og lægges i modstanderens omklædningsrum inden kampstart. Efter kampen ringes resultat ind og holdkortet afleveres i kiosken på 1. sal eller lægges i postkassen ved kontoret. Udehold skal have kopien. Når vi spiller på udebane skal vi huske at få kopi af holdkortet med hjem. Holdkortet afleveres i kiosken eller i postkassen ved kontoret. 9

10 Udehold De gæstende klubber bydes velkommen til Nakskov af en træner/leder fra det NB -hold, som udeholdet skal møde. Udeholdet orienteres om hvor de skal klæde om og hvilken bane kampen skal spilles på. HUSK, at oplyse om, at værdisager ikke må blive i omklædningsrummet. Tilbyd evt. at låse rummet for dem. Efter kampen NB s træner/leder tjekker, når alle er omklædt, om vandet og vinduer er lukket og om der evt. er glemte sager. Skiftetrøjer Vær opmærksom på om man i turneringen har udekampe, hvor modstanderen også spiller i røde trøjer eller trøjer med meget rødt. I tilfælde af dette skal der huskes skiftetrøjer. Har holdet ikke egne skiftetrøjer kan disse lånes i klubben. Dette aftales nærmere med Henriette Hansen. Opvarmning I tilfælde af at man skal spille på bane 1, må opvarmningen ikke foregå på banen. Man finder selv et egnet sted på de øvrige baner til dette. Målmandsopvarmningen bedes udført uden for målfelterne. Tøjvask Nogle af klubbens hold får vasket tøj i klubhusets kælder. For at hjælpe dig selv og de personer der ordner tøjet, så vedlæg en af de sedler der hænger ved vaskeriet, om hvornår tøjet skal benyttes igen og hvor det hører til. 10

11 TURE MV. Budget/regnskab Hvis man ønsker at lave en aktivitet for sit hold/sin afdeling, afleveres et ABRskema til Ungdomsgruppen, som vurderer ansøgningen ud fra sociale, sportslige og økonomiske synspunkter. Derefter indstiller ungdomsgruppen det til forretningsudvalget. Derefter kommer der svar retur på ansøgningen. Klubbens andel er max. 50%, resten dækkes bl.a. via egenbetaling eller andre aktiviteter. Ture til udlandet Et par dage før afrejse tjekkes med busselskab om alt er i orden mht. afgangstidspunkt, sted mv. I tilfælde af udlændinge på holdet skal visum med videre tjekkes/laves, sørg for at gøre dette i god tid. Bed deltagere om at tjekke deres pas i god tid. Der er stadig enkelte lande, som vil se det. NB på nettet Husk at mange informationer også kan hentes på Nakskov Boldklubs hjemmeside, På hjemmesiden findes bl.a. Telefonnummer til alle trænere/ledere Oversigter over baner og rum samt gymnastiksale Et afsnit specielt til trænere/ledere. Her kan bl.a hentes kampsedler, kalendersider mm. Træning af unge Mennesker udvikler sig forskelligt. Derfor kan man ikke opstille klokkeklare retningslinier for, hvordan man skal træne. Det er derfor meget vigtigt, at man i sin træning tager udgangspunkt i den individuelle udvikling. I Nakskov Boldklub er der tradition for, at man skal trives godt både til træning og kamp og sådan bør det fortsat være. 11

12 DEN RØD/HVIDE TRÅD U9 Det skal være sjovt at gå til fodbold Børnene skal have en fornuftig fodboldopdragelse Spillerne skal udvikles teknisk og taktisk Forældreopbakning til børnene både til træning og kamp At klubben har voksne trænere og leder med ansvar Fodboldlæringen sker i en kombination af leg, træning i basale fodboldfærdigheder og grundregler inden for fodboldspillet. Der skal i afdelingen endvidere være en tæt kontakt med forældrene. Dette kan opnås ved at få forældrene til at komme og overværer træningen og kampene i den udstrækning der er tid og mulighed for dette. U11 Målsætning for spillerne Udvikling af hver enkelt spillers tekniske færdigheder Udvikling af en modningsproces af hver enkelt spiller Udvikle spillernes sportslige optræden Tekniske færdigheder Indersidespark Første boldberøring (tæmninger) Driblinger (boldføling) Koordination (Leg og bevægelse) Modningsproces Tilvending af spillerne til forskellige opgaver på bane Tør anvende nogle af de tekniske færdigheder i kamp Prøve flere forskellige opgaver i kamp Sportslig optræden Lære at lytte God opførsel og godt kammeratskab Respektere med- og modspiller 12

13 Forældre Gensidig respekt søges og grænser aftales U13 Målsætning for spillerne Udvikling af hver enkelt spillers tekniske færdigheder Udvikling af hver enkelt spillers taktiske færdigheder Udvikling af spillerne så de kan arbejde selvstændigt Udvikle spillerne til at kunne indgå i et team Tekniske færdigheder Spark / afleveringer i bevægelse Anvende første boldberøring i kamprelaterede situationer Vendinger med bold Anvende driblinger / finter i 1 mod 1 situationer Koordination med bold Taktiske færdigheder Forståelse for: Egen placering når (vi) holdet har bold (opgave) Egen placering når (de) modstander har bold (opgave) Nærmeste medspillers opgave når vi har bold Nærmeste medspillers opgave når modstander har bold Tilvending til opgaver ved 1 mod 1 situationer, når modstander har bold Spillernes selvstændighed Lære spillerne at arbejde selvstændigt med tekniske detaljer Lær spillerne at lege (træne) de tekniske detaljer der hjemme Forældre Information og opdragelse / grænsesætning U15 Målsætning for spillerne Udvikling af hver enkelte spillers tekniske færdigheder Udvikling af hver enkelte spillers taktiske færdigheder Involvere spillerne i at udvikle deres egne færdigheder Fysisk træning igennem spil 13

14 Specielt målmandstræning Tekniske færdigheder Spark / afleveringer: Halvliggende vristspark Anvende første boldberøring i kamprelateret situationer Anvende vendinger med bold Anvende driblinger / finter Koordination med bold Hovedspil Taktiske færdigheder Forståelse for: Taktiske forsvarsprincipper Taktiske angrebsprincipper Involvering af spillerne Lad spillerne sætte sig nogle mål, som de vil nå indenfor: Tekniske færdigheder Taktiske færdigheder U17 Målsætning for spillerne Udvikle spillernes tekniske færdigheder under høj intensitet Udvikle spillernes taktiske færdigheder Udvikle spillernes fysik Involvere spillerne i at udvikle deres færdigheder Tekniske færdigheder Første boldberøring Afleveringer Driblinger / finter Hovedspil Taktiske færdigheder Bevidstgørelse af alle holdets arbejdsopgaver Spidskompetence til nogle få arbejdsopgaver 14

15 Fysiske færdigheder Koordination Hurtighed Springkraft Involvering af spillerne Arbejde med egne styrker og svagheder 15

16 KØRSELSTAKSTER Alle køresedler SKAL afregnes senest 1 uge efter udskrivelsen. De skal underskrives af to forskellige personer, dels den der har kørt og dels træner/holdleder Max. 4 biler pr. hold ved 11 mands Max. 4 biler pr. hold ved 9 mands Max. 3 biler pr. hold ved 7 mands Bandholm... 82,50 Birket... 60,00 Bogø ,50 Branderslev... 15,00 Døllefjelde ,50 Errindlev ,00 Eskilstrup ,00 Fejø... 82,50 Guldborg ,00 Halsted... 22,50 Holeby... 90,00 Horbelev ,00 Horslunde... 37,50 Hunseby... 90,00 Idestrup ,50 Kappel... 37,50 Kettinge ,00 Købelev... 30,00 Listrup ,50 Maribo... 82,50 Nr. Alslev ,50 Nykøbing F ,00 Nysted ,00 Radsted ,00 Rudbjerg... 37,50 Rødby... 90,00 Sakskøbing ,00 Sandby... 22,50 Stokkemarke... 52,50 Stubbekøbing ,50 Systofte ,50 Søllested... 37,50 Tingsted ,50 Tirsted... 67,50 Toreby ,50 Utterslev... 52,50 Væggerløse ,00 Vålse ,50 Ø. Ulslev ,00 Østofte... 67,50 Helsingør ,50 Holbæk ,00 Kalundborg ,00 København ,50 Køge ,00 Næstved ,00 Ringsted ,00 Roskilde ,50 Slagelse ,00 Vordingborg ,50 16

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013 TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013-1 - Velkommen til Skjern Håndbold Sæson 2012/13 Snart skal dommernes fløjter igen lyde som sød musik i vore øre. Driblinger, mål og grønne trøjer bliver en del af vores hverdag,

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

MANUAL 2010. fra leg til landshold

MANUAL 2010. fra leg til landshold MANUAL 2010 fra leg til landshold fodbold DBU Fodbold manual 2010 Indholdsfortegnelse Undervisningsprincipper...............................................................................................

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere