En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011"

Transkript

1 En håndbog for Nakskov Boldklubs ungdomstrænere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 GENERELT... 3 Ungdomsgruppens opgaver... 3 Vores gode forhold... 4 Alarm... 4 Møder eller arrangementer... 4 Information... 5 Forsikring... 5 Nøgler... 5 Alkohol-/rygepolitik... 5 Kurser mv Skulle uheldet ske... 5 Hjertestarter... 5 Opslagstavle... 6 Sponsorater... 6 Konto/opsparing... 6 Samarbejde... 6 Samarbejdsaftale Team Lolland... 6 TRÆNING/KAMP... 7 Kontingentsatser... 7 Indmeldelse af spillere... 7 Udmeldelse af spillere... 7 Mødetid til træning... 7 Boldskabe, kegler mv... 7 Omklædningsrummet... 8 Støvlevask... 8 Spillerprotokol... 8 Baneforhold... 8 Lysbanerne... 8 Benskinner... 9 Kampflytning... 9 Kørsel til udekampe... 9 Mødetid til kamp...9 Holdkort...9 Udehold Efter kampen Skiftetrøjer Opvarmning Tøjvask TURE MV Budget/regnskab Ture til udlandet NB på nettet Træning af unge DEN RØD/HVIDE TRÅD U U U U U KØRSELSTAKSTER

3 FORORD Nakskov Boldklubs håndbog, er et opslagsværk, som trænere/ledere kan bruge, og hvor mange spørgsmål til det daglige arbejde i klubben kan besvares. I en klub som NB er der mange ting der forventes og er uskrevne regler, dette har vi prøvet på, at få nedskrevet i denne håndbog. Håndbogen vil blive opdateret, når dette skønnes nødvendigt. Vi har prøvet at komme ud i alle krogene, men selvfølgelig kan der være ting som ikke er med. Hvis I har forslag til forbedringer, kan I aflevere dem til administrationen, så kan de komme med næste gang. Ungdomsgruppen Nakskov Boldklub GENERELT Ungdomsgruppens opgaver Ungdomsgruppen leder og koordinerer arbejdet i ungdomsafdelingen efter retningslinier fra bestyrelsen/forretningsudvalget. Ungdomsgruppen består af ungdomsformanden samt yderligt valgte personer. Ungdomsgruppen mødes 1 gang om måneden På møderne kan følgende drøftes: Økonomi Baner, materiel o.a. Sportslige og administrative aktiviteter Sportslige resultater og målsætninger Organisatoriske spørgsmål Træneremner Nye tiltag og ideer Indkomne ønsker fra trænerne 3

4 Vores gode forhold Trænere og ledere i klubben skal være med til at værne om de gode forhold klubben har. Hvis du ser mistænksomme personer i kælderen; spørg om man kan hjælpe dem med noget, eller hvad de søger. Ordensreglementet for Nakskov Stadion som er godkendt af Nakskov sportsråd indeholder bl.a.: Der må ikke cykles eller benyttes andre køretøjer på banerne. Hunde må ikke medbringes på banearealerne Værn om målfelterne. Undgå skudtræning på det samme mål hele tiden eller ryk målet. Cykler henvises til cykelstativerne Hvis man observerer forhold, som ikke er som de burde være, bedes man ligge en besked i postkassen ved kontoret. Det kunne fx være hærværk, ødelagte ruder, tilkalkede brusere mm. Alarm De sidste personer som forlader klubhuset skal sætte alarmen til. Man skal være sikker på, at alle er ude af huset, og at alle vinduer er lukket. Brug altid hovedindgangen, når du møder i klubben, derved kan du sikre dig om alarmen er slået til eller fra. I tilfælde af at alarmen lyder: Slå den fra (med nøglen) og ring til: Finn Andersen Carsten Puge Disse kan også kontaktes, hvis der er spørgsmål Møder eller arrangementer Hvis der skal reserveres et mødelokale, skal dette skrives ind i kalenderen som ligger i kiosken. Bl.a. vil kiosken gerne vide om der skal være nogen former for forplejning samt antal deltagere. Reservation kan også ske via mail til administrationen Taktik møder holdes altid i salen eller i omklædningsrum. 4

5 Information I mødelokalet på 1. sal har alle trænere/ledere i klubben hver en skuffe, hvor al information vil blive lagt. Man har pligt til jævnligt at tømme denne. I ferieperioder kan man bede kontoret tømme den, og få eventuelle skrivelser sendt hjem. Forsikring Nakskov Boldklub har en kollektiv forsikring. Ved uheld i forbindelse med fodbold (træning/kamp), skal du kontakte administrationen, som vil være behjælpelig med udfyldelse af skadeanmeldelse. Som træner/leder er man ligeledes dækket ind af en forsikring. Nøgler Ønskes der nøgler til boldskabe eller lignende kontaktes Carsten Puge eller Henriette Hansen Når man stopper som træner/leder eller skifter hold, skal man huske at aflevere sine nøgler, således at de næste kan overtage dem. Alkohol-/rygepolitik Det er for mange en selvfølgelighed, men... Når man er i klubbens tjeneste og i samvær med spillere til træning eller kamp må øl eller anden spiritus ikke nydes. Ligeledes er der rygning forbudt i klubhuset. Man bør også vise hensyn over for sine spillere i forbindelse med træning/kamp. Kurser mv. Går du med ønsker om at komme på kurser eller lignende, skal du kontakte ungdomsgruppen. De vil så vurdere ønskerne ud fra økonomi og relevans. Skulle uheldet ske NB har FALCK abonnement så man kan få kørsel NB s medlemsnr Assistancenr Alarm 112 Hjertestarter Klubben har via TRYGfonden fået en hjertestarter. Der er 20 personer uddannet til at bruge den. Ved spørgsmål kontakt Rune Follemand Nielsen. 5

6 Opslagstavle I kælderen er der opslagstavler i gangene. Sedler som bliver udleveret bør også ophænges her, så andre interesserede kan følge med i de enkelte afdelinger. Hver uge hænger der også oversigter over fordeling af rum og baner for den pågældende uge. Prøv om man kan vende spillerne til selv at søge oplysninger på tavlerne. Husk desuden, at tage sedler ned, som er forældet. Sponsorater Klubbens hold skal være opmærksom på sponsorpleje og retningslinier herfor. NB s PR-udvalg skaffer hvert år et godt beløb til klubbens ungdomsarbejde. Et tilbagevendende spørgsmål fra trænere/ledere/holdene er kamptøj. Klubben har måske lavet sponsoraftale med et firma eller en person og derfor er det vigtigt at arbejdet koordineres. INGEN leder eller træner må derfor kontakte en mulig sponsor, før der er givet grønt lys fra ungdomsgruppen, idet firmaet/butikken, kan have indgået en helhedsaftale med klubben. Konto/opsparing Der må ikke oprettes konto/opsparing i Nakskov Boldklubs navn. Samarbejde Samarbejde/Alliancer mm. med andre klubber, skal altid forelægges NB s bestyrelse. Samarbejdsaftale Team Lolland NB har samarbejdsaftale med Team Lolland om U14, U15, U17 samt U13, hvor spillerne træner sammen 1 gang om ugen. Spillerne beholder der medlemskab i de respektive klubber. 6

7 Kontingentsatser Senior ,00 kr./kvartal U ,00 kr./kvartal U ,00 kr./kvartal U ,00 kr./kvartal TRÆNING/KAMP Indmeldelse af spillere Ved det ovale bord på 1. sal ligger blanketter til indmeldelse af spillere, som bedes udfyldt og afleveret på kontoret eller i kontorets postkasse. Oplysningerne kan også gives til kontoret på mail: Hvis spilleren har spillet i andre klubber, skal der indhentes en spillertilladelse fra den tidligere klub. Af hensyn til registrering skal man sørge for at indmelde spillere hurtigst muligt de kommer først til at betale ved det følgende kvartal. Udmeldelse af spillere Skal ifølge NB s vedtægter ske skriftligt til NB s kasserer. Hvis en spiller vælger at udmelde sig, spørges om muligt til grunden for dette. Udmeldelse foregår i praksis ved at spilleren/forældre eller trænere kontakter administrationen og giver besked om udmeldelsen. Mødetid til træning Træner/assistenttræner bør møde i rimelig tid i forhold til træningsstart, således at der er låst op og materialer er gjort klar. Lær gerne spillerne at være klar på banen til tiden. Det er godt hvis man kan få spillerne til at mødes i omklædningsrummet inden træning, og ligeså at de efter træning tager et bad. Trænere bør møde i sportstøj. Sportstøj stilles til rådighed af klubben. Boldskabe, kegler mv. Vi skal passe på vores materiale. Træneren har ansvaret for at holdets boldskab + materiel bliver holdt i ordentlig stand. Ved mangler eller lignende kontaktes Carsten Puge 7

8 Omklædningsrummet Værdisager indsamles og låses inde i boldskab eller afleveres i kiosken på 1. sal. Omklædningsrummet bør være låst og vinduerne lukket, mens der spilles kamp/ trænes. Husk at låse for begge døre, de steder, hvor der er fælles bad mellem rummene. Træneren efterser omklædningsrummet efter omklædning og sikrer at der er lukket for vandet og vinduerne. Støvlevask Vandet til støvlevasken fra træningsbanerne åbnes/lukkes på hanen i badet i rum 1/trænerrummet. Støvlevasken ved bane 1 åbnes/lukkes på hanen i badet i rum 3. Spillerprotokol Afkryds efter træning hvilke spillere der har været fremmødt, hvem der har meldt afbud osv. Bl.a. kan man se hvis der er spillere der ikke har været der længe. Det kan vurderes om der skal tages kontakt til pågældende spiller. Baneforhold Respekter/overhold baneplanen Ryk målene på plads efter endt brug Undgå unødigt slid på banerne. Flyt fx målene ved skudtræning og lav hurtighedstræning og lignende udenfor banerne. Husk at undersøge om der er plads inden der aftales en kampflytning. Dommere til træningskampe bestilles hos Frede Mathiesen, Baneplaner mv. kan også findes på hjemmesiden. Lysbanerne Husk, at slukke lyset efter træning/kamp Hav ikke mere lys tændt end nødvendig Lyset kan tændes både på kunststofbanen og ved klubhuset. Ved kunststofbanen skal man huske at låse portene ind til banen efter brug. Ved problemer med banerne kontaktes Stadionudvalget v/finn Andersen, 8

9 Benskinner Da den træning som vi udfører, skal ligge så tæt op af kamp som muligt, ønsker vi at alle benytter benskinner under træning. Deres ben skal være til gavn og glæde for spillere og NB i mange år frem i tiden. Påpeg dette over for spillerne og forklar dem vigtigheden i dette. Kampflytning Hvis vi ønsker en kamp flyttet er der følgende procedure: Undersøg vores egne muligheder for ny spilledato (spillere og andre kampe i NB ift. baneplads). Kampen skal helst skal rykkes til en dato før den, der er fastsat af LFBU. Da vi hermed sparer et flyttegebyr. Udehold kontaktes og dato fastsættes. Dommer kontaktes. LFBU underrettes skriftligt/ LFBU sender herefter skriftlig bekræftelse til klubben som kopierer til involverede personer. Kørsel til udekampe Der skal arrangeres kørsel til udekampe. Dette kan gøres på flere måder. Påfør kampsedlen hvem der bedes køre. Lav en oversigt over hele foråret/efteråret og påsæt hvem der skal køre. Få et par forældre til at stå for det. Der udbetales godtgørelse efter gældende takster Mødetid til kamp Sørg for at sætte en god mødetid. Det er bedre at komme for tidligt end for sent. Ved at komme i sidste øjeblik bliver både trænere, ledere og spillere stresset. Holdkort Ved hjemmekampe udfyldes holdkortet og lægges i modstanderens omklædningsrum inden kampstart. Efter kampen ringes resultat ind og holdkortet afleveres i kiosken på 1. sal eller lægges i postkassen ved kontoret. Udehold skal have kopien. Når vi spiller på udebane skal vi huske at få kopi af holdkortet med hjem. Holdkortet afleveres i kiosken eller i postkassen ved kontoret. 9

10 Udehold De gæstende klubber bydes velkommen til Nakskov af en træner/leder fra det NB -hold, som udeholdet skal møde. Udeholdet orienteres om hvor de skal klæde om og hvilken bane kampen skal spilles på. HUSK, at oplyse om, at værdisager ikke må blive i omklædningsrummet. Tilbyd evt. at låse rummet for dem. Efter kampen NB s træner/leder tjekker, når alle er omklædt, om vandet og vinduer er lukket og om der evt. er glemte sager. Skiftetrøjer Vær opmærksom på om man i turneringen har udekampe, hvor modstanderen også spiller i røde trøjer eller trøjer med meget rødt. I tilfælde af dette skal der huskes skiftetrøjer. Har holdet ikke egne skiftetrøjer kan disse lånes i klubben. Dette aftales nærmere med Henriette Hansen. Opvarmning I tilfælde af at man skal spille på bane 1, må opvarmningen ikke foregå på banen. Man finder selv et egnet sted på de øvrige baner til dette. Målmandsopvarmningen bedes udført uden for målfelterne. Tøjvask Nogle af klubbens hold får vasket tøj i klubhusets kælder. For at hjælpe dig selv og de personer der ordner tøjet, så vedlæg en af de sedler der hænger ved vaskeriet, om hvornår tøjet skal benyttes igen og hvor det hører til. 10

11 TURE MV. Budget/regnskab Hvis man ønsker at lave en aktivitet for sit hold/sin afdeling, afleveres et ABRskema til Ungdomsgruppen, som vurderer ansøgningen ud fra sociale, sportslige og økonomiske synspunkter. Derefter indstiller ungdomsgruppen det til forretningsudvalget. Derefter kommer der svar retur på ansøgningen. Klubbens andel er max. 50%, resten dækkes bl.a. via egenbetaling eller andre aktiviteter. Ture til udlandet Et par dage før afrejse tjekkes med busselskab om alt er i orden mht. afgangstidspunkt, sted mv. I tilfælde af udlændinge på holdet skal visum med videre tjekkes/laves, sørg for at gøre dette i god tid. Bed deltagere om at tjekke deres pas i god tid. Der er stadig enkelte lande, som vil se det. NB på nettet Husk at mange informationer også kan hentes på Nakskov Boldklubs hjemmeside, På hjemmesiden findes bl.a. Telefonnummer til alle trænere/ledere Oversigter over baner og rum samt gymnastiksale Et afsnit specielt til trænere/ledere. Her kan bl.a hentes kampsedler, kalendersider mm. Træning af unge Mennesker udvikler sig forskelligt. Derfor kan man ikke opstille klokkeklare retningslinier for, hvordan man skal træne. Det er derfor meget vigtigt, at man i sin træning tager udgangspunkt i den individuelle udvikling. I Nakskov Boldklub er der tradition for, at man skal trives godt både til træning og kamp og sådan bør det fortsat være. 11

12 DEN RØD/HVIDE TRÅD U9 Det skal være sjovt at gå til fodbold Børnene skal have en fornuftig fodboldopdragelse Spillerne skal udvikles teknisk og taktisk Forældreopbakning til børnene både til træning og kamp At klubben har voksne trænere og leder med ansvar Fodboldlæringen sker i en kombination af leg, træning i basale fodboldfærdigheder og grundregler inden for fodboldspillet. Der skal i afdelingen endvidere være en tæt kontakt med forældrene. Dette kan opnås ved at få forældrene til at komme og overværer træningen og kampene i den udstrækning der er tid og mulighed for dette. U11 Målsætning for spillerne Udvikling af hver enkelt spillers tekniske færdigheder Udvikling af en modningsproces af hver enkelt spiller Udvikle spillernes sportslige optræden Tekniske færdigheder Indersidespark Første boldberøring (tæmninger) Driblinger (boldføling) Koordination (Leg og bevægelse) Modningsproces Tilvending af spillerne til forskellige opgaver på bane Tør anvende nogle af de tekniske færdigheder i kamp Prøve flere forskellige opgaver i kamp Sportslig optræden Lære at lytte God opførsel og godt kammeratskab Respektere med- og modspiller 12

13 Forældre Gensidig respekt søges og grænser aftales U13 Målsætning for spillerne Udvikling af hver enkelt spillers tekniske færdigheder Udvikling af hver enkelt spillers taktiske færdigheder Udvikling af spillerne så de kan arbejde selvstændigt Udvikle spillerne til at kunne indgå i et team Tekniske færdigheder Spark / afleveringer i bevægelse Anvende første boldberøring i kamprelaterede situationer Vendinger med bold Anvende driblinger / finter i 1 mod 1 situationer Koordination med bold Taktiske færdigheder Forståelse for: Egen placering når (vi) holdet har bold (opgave) Egen placering når (de) modstander har bold (opgave) Nærmeste medspillers opgave når vi har bold Nærmeste medspillers opgave når modstander har bold Tilvending til opgaver ved 1 mod 1 situationer, når modstander har bold Spillernes selvstændighed Lære spillerne at arbejde selvstændigt med tekniske detaljer Lær spillerne at lege (træne) de tekniske detaljer der hjemme Forældre Information og opdragelse / grænsesætning U15 Målsætning for spillerne Udvikling af hver enkelte spillers tekniske færdigheder Udvikling af hver enkelte spillers taktiske færdigheder Involvere spillerne i at udvikle deres egne færdigheder Fysisk træning igennem spil 13

14 Specielt målmandstræning Tekniske færdigheder Spark / afleveringer: Halvliggende vristspark Anvende første boldberøring i kamprelateret situationer Anvende vendinger med bold Anvende driblinger / finter Koordination med bold Hovedspil Taktiske færdigheder Forståelse for: Taktiske forsvarsprincipper Taktiske angrebsprincipper Involvering af spillerne Lad spillerne sætte sig nogle mål, som de vil nå indenfor: Tekniske færdigheder Taktiske færdigheder U17 Målsætning for spillerne Udvikle spillernes tekniske færdigheder under høj intensitet Udvikle spillernes taktiske færdigheder Udvikle spillernes fysik Involvere spillerne i at udvikle deres færdigheder Tekniske færdigheder Første boldberøring Afleveringer Driblinger / finter Hovedspil Taktiske færdigheder Bevidstgørelse af alle holdets arbejdsopgaver Spidskompetence til nogle få arbejdsopgaver 14

15 Fysiske færdigheder Koordination Hurtighed Springkraft Involvering af spillerne Arbejde med egne styrker og svagheder 15

16 KØRSELSTAKSTER Alle køresedler SKAL afregnes senest 1 uge efter udskrivelsen. De skal underskrives af to forskellige personer, dels den der har kørt og dels træner/holdleder Max. 4 biler pr. hold ved 11 mands Max. 4 biler pr. hold ved 9 mands Max. 3 biler pr. hold ved 7 mands Bandholm... 82,50 Birket... 60,00 Bogø ,50 Branderslev... 15,00 Døllefjelde ,50 Errindlev ,00 Eskilstrup ,00 Fejø... 82,50 Guldborg ,00 Halsted... 22,50 Holeby... 90,00 Horbelev ,00 Horslunde... 37,50 Hunseby... 90,00 Idestrup ,50 Kappel... 37,50 Kettinge ,00 Købelev... 30,00 Listrup ,50 Maribo... 82,50 Nr. Alslev ,50 Nykøbing F ,00 Nysted ,00 Radsted ,00 Rudbjerg... 37,50 Rødby... 90,00 Sakskøbing ,00 Sandby... 22,50 Stokkemarke... 52,50 Stubbekøbing ,50 Systofte ,50 Søllested... 37,50 Tingsted ,50 Tirsted... 67,50 Toreby ,50 Utterslev... 52,50 Væggerløse ,00 Vålse ,50 Ø. Ulslev ,00 Østofte... 67,50 Helsingør ,50 Holbæk ,00 Kalundborg ,00 København ,50 Køge ,00 Næstved ,00 Ringsted ,00 Roskilde ,50 Slagelse ,00 Vordingborg ,50 16

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

FODbOLDKALENDER DEN LiLLE RøD / hvide

FODbOLDKALENDER DEN LiLLE RøD / hvide FODbOLDKALENDER Den lille rød / hvide Lollands Bank giver gratis entre til Nakskov Idrætspark Kontaktoplysninger Nybrogade 3 4900 Nakskov Telefon 5492 1133 Telefax 5495 1133 Email nakskov@lobk.dk Reg.nr.

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Oversigt over skoler/haller Holeby Holebyafd., Vestervej 126, 4960 Holeby - SØNDRE SKOLE Holeby hallen, Vestervej 126, 4960 Holeby *Errindlev

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Generelle regler Alle foreninger som er godkendt/registreret i Kultur og Fritid Lolland Kommune kan låne gratis lokaler til deres

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Info fra trænerdag 11. April

Info fra trænerdag 11. April Udskriv Luk Info fra trænerdag 11. April Fra: Lene Laungaard (lenelaungaard@hotmail.com) Sendt: 28. april 2015 14:32:38 Til: neg@stofanet.dk (neg@stofanet.dk); ft@direction marketing.com (ft@directionmarketing.com);

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Herning KFUM s værdigrundlag

Herning KFUM s værdigrundlag Herning KFUM s værdigrundlag Værdigrundlag: - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på børnenes spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig være i højsædet. Til kampe tilstræbes

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Fakta om Per Rud Født: 21. februar 1967 Privat: Bosiddende i Nykøbing Falster Trænerkarriere: 1991-1993: Ynglinge og Junior DM træner for Kolding BK 1993-1996:

Læs mere

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids kommunale lokaler og udendørs anlæg Generelle regler Alle foreninger som er godkendt/registreret i Kultur og Fritid Lolland Kommune kan låne gratis kommunale

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde 1 Hvor mange skal med på turen: 43 piger fordelt på 3 hold: U14 U17 U19. ( 41 i bussen) 5 holdledere og trænere ( 4 i bussen) Susan Jørgensen Heidi Østergaard

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Arrangører: Svendborg SportsCollege, Svendborg Erhvervsskole & Svendborg Forenede Boldklubber Velkommen

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben.

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben. Formål/Vision Vi ønsker at være en fodboldklub, hvor bredden er grundlaget for starten af børns fodboldliv. Vi vil udvikle spillere såvel, som trænere til at skabe et elitegrundlag, hvor SFC kan beholde

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold Kender du DBU Sjællands inspirationskurser? Er du børne- og ungdomstræner, så har du i denne weekend mulighed for at få kendskab til vores kursusudbud, og du har også mulighed for at deltage aktivt i kurserne.

Læs mere

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog Asaa Håndbolds Trænerhåndbog 1 Indhold Indhold side 2 Indledning side 3 Praktisk information side 4 Aktivitetssted side 4 Bolde og materiale side 4 Mødelokale side 4 Falck Abonnement side 4 Turnering side

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Mod nye mål - med et stærkt hold

Mod nye mål - med et stærkt hold Mod nye mål - med et stærkt hold Fodbold handler om mål. Det hold der scorer flest mål vinder. Det er også sjovt at lave mål. Arbejdet på at score mål skaber energi, fællesskab og gode oplevelser. På og

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Velkommen til Tarp Boldklub

Velkommen til Tarp Boldklub 2012 Velkommen til Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 21-10-2012 Opdateret den 16. oktober 2012 Indledning... 3 Lidt baggrunds viden.... 4 Tarp Boldklubs holdninger til:... 5 Målsætning for Tarp Boldklub....

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide 1923 UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING MØGELTØNDER M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben Trænerguide Trænerguide 2 VELKOMMEN Dette løsblads hæfte er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere i Møgeltønder

Læs mere