bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi"

Transkript

1 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer bips nyt 1 / 2008 bips 1 /

2 Flere opgaver - større bredde - mere ansvar bips har fået mange flere opgaver at løse, og derfor har vi omkring årsskiftet reorganiseret foreningsstrukturen. Tidligere havde vi 3 faglige udvalg, Beskrivelser, IT/CAD og Fundament. Foreningens udvikling til at være et centralt fagligt udviklingsforum i byggeriet, medlemsog abonnementstilgangen og vores deltagelse i Det Digitale Byggeri og de følgeopgaver, dette affødte, har tilsammen betydet, at foreningen har mere end fordoblet sine aktiviteter og har styrket den faglige bredde. Det kalder på en ny organisering. Derfor har bips nu 4 faglige udvalg: Beskrivelser, CAD, Fundament og Produktion. Sidstnævnte udvalg skal fokusere på at skabe standarder og værktøjer til gavn for parterne omkring udførelsen. Til at holde sammen på udvalgene og sikre, at de udvikler sig med fælles synergi og som en samlet forening, er der dannet et koordineringsudvalg. Endvidere forhandler bips og IAI-Forum Danmark om at samle kræfterne og gøre IAI-Forum Danmark til et 5. udvalg integreret i bips strukturen. Foreningerne deler de samme visioner omkring forbedring af informationsstruktur og dataudveksling i byggeriet med avanceret BIM som en vigtig og tværgående vision. bips og IAI Forum Danmark har vurderet, at bips kan tilføre IAI-arbejdet faglig bredde og tyngde, og at et IAI-udvalg kan tilføre bips et internationalt islæt og visionen på den længere bane. Den nye organisation er et skridt i retning mod den vision 2010, vi præsenterede på 2007 generalforsamlingen. Ændringen har skabt stor fornyelse i flere af udvalgene, og både fundamentsudvalg og produktionsudvalg er nydannede, og bemandet med deltagere, som foreningen har vurderet er de helt rigtige til at tackle de opgaver, de har fået tildelt. Jeg er overbevist om, at de kan skabe både gode og holdbare resultater. Fra de internationale fora ser vi, at landene omkring os ruster sig til stadigt bredere at udnytte digitale modeller. Det tog må vi ikke lade køre fra os. Det digitale Byggeri var et godt skub i rigtig retning. Men vi står med et klart billede af, at vi dermed ikke er færdige med større udviklingsopgaver. Vi har rigeligt med opgaver at gøre færdige i 2008, men vi vil også bruge året på at stykke et billede sammen af, hvor vi har behov for at få banet nye veje. Øget brug af digital kommunikation og videreudvikling af 3D arbejdsmetode frem imod anvendt BIM ser ud til at være de klareste udfordringer til vores udvalg. I løbet af året vil vi fremlægge et program for nye større udviklingsopgaver og deres finansiering. I artiklen Nye fagudvalg og nyt fra fagudvalgene præsenteres de faglige udvalg og deres fokusområder. Jeg ser det som afgørende vigtigt, at vi i alle vores handlingsplaner er på bølgelængde med medlemmerne. Alle skal kunne stille forslag til og kunne kommentere hvad bips har gang i. Det skal være alfa og omega for alle projekter at effektivisere brugernes arbejdsgange. Derfor vil jeg gerne invitere alle medlemmer med til generalforsamling og medlemsmøde den 27. marts hos bips. På medlemsmødet efter generalforsamlingen vil vi præsentere et oplæg fra hvert af de faglige udvalg med henblik på en god faglig diskussion med medlemmerne om opgaver og prioritering af indhold og detaljer. Se alle udvalgene og deres kommissorier og bemanding på På gensyn den 27. marts Lars Coling Formand bips Forsidebilleder: bjerg arkitektur, IT/CAD konferencen, Konkurrenceprojekt Erik Møller Arkitekter, ERFA møde i CAD ERFA Syd. 2 bips 1 / 2008

3 bips.dk byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 / 2008 Oplag: Ansvarshavende Lars Coling, formand bips CAD ERFA aktiviteten ekspanderer, her i form af intensivt gruppearbejde i Erfa Syd, Christel Steen Hansen giver råd og vejledning. Redaktion Fagligt stof: Svend Erik Jensen, bips Sekretariat for bips Gunnar Friborg Svend Erik Jensen Gert Rønnow Helle Vibeke Nielsen Inge Kobberø Ole Vedel Helle Petersen Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon Fax Grafisk tilrettelæggelse Charlotte Bigler, Byggecentrum Tryk: KLS Grafisk ISSN Redaktionen påtager sig intet ansvar for tekst, fotos og andet materiale, som tilsendes uopfordret Bestyrelse Formand Lars Coling, Holm & Grut Arkitekter A/S Organisation 4 Nye fagudvalg - nyt fra udvalgene BIM strategi 6 bjerg arkitektur breder den digitale vifte ud Årsrapport 8 Ledelsespåtegning 9 Årsrapport Handlingsplan 12 Resultatopgørelse pr og budget for Balance pr Anvendt regnskabspraksis 15 Den uafhængige revisors påtegning Fundamentsværktøj 16 Metadata Øvrige bestyrelse Bent Feddersen, RAMBØLL Lars Fuhr Pedersen, MT Højgaard a/s Lars Ole Hansen, Universitets- og bygningsstyrelsen Lauritz Rasmussen, Taasinge Træ A/S Michael Harrebæk, Arkitema Christian Listov-Saaby, Moe & Brødsgaard Claus Scmidt, Bravida Ib Reinholdt Pedersen, SAS FM Torben Dahl, Kunstakademiets Arkitektskole CAD-ERFA 17 bips CAD Erfa Syd Beskrivelsesværktøj 18 bips beskrivelsesværktøj - et redskab til decentralisering 20 Nyt fra bips beskrivelsesværktøj 22 Bygningsinstallationer og bygningsautomatik bips 1 /

4 Organisation Nye fagudvalg - nyt fra udvalgene Rekruttering af deltagere til nye udvalg Der stilles stadig større krav til kvaliteten og produktivitetsgevinsten ved de standarder og værktøjer, der udvikles i bips regi. Derfor er det vigtigt, at bips får besat udvalgene med de rette spidskompetencer fra bips medlemsvirksomheder, og at de personer, der sidder i udvalgene, vil arbejde engageret for at skabe resultater, og at de har deres firmaers fulde opbakning til arbejdet med disse udviklings- og standardiseringsområder. Der vil også blive lagt vægt på aspekter som formidling og implementering og bred repræsentation af byggeriets primære aktører. digitale fundament, som blev udviklet som led i Det Digitale Byggeri. Andre opgaver af generel IT karakter har udvalget overtaget fra det tidligere IT/ CAD udvalg, nemlig IKT specifikationer og Arkiv- og dokumentstruktur. Men fx er det også dette udvalgs opgave at anlægge en international linie i samarbejde med de øvrige udvalg og sikre, at danske aktører med bips standarder i bagagen kan agere digitalt og hjemmevant også på de internationale scener. De værktøjer, som udvikles i fundamentsregi, er tilgængelige for alle bips medlemmer, hvad enten man har andre abonnementer eller ej. Initiativet til fornyelse af udvalgene og diskussion af formandskandidater vil i første omgang komme fra udvalgene selv, som kan indstille forslag til bemanding og formand. Men alle bips medlemmer vil kunne indstille såvel deltagere som formandskandidater til udvalgene. bips bestyrelse vil så på baggrund af den information, som er til rådighed, godkende udvalgenes sammensætning og udpege formanden. Udvalgene præsenterer sig på medlemsmødet På medlemsmødet den 27. marts efter generalforsamlingen vil de faglige udvalg præsentere deres fremtidige linie og handlingsplaner. Benyt denne mulighed for indflydelse, - mød op med dine kritiske spørgsmål og konstruktive forslag og vær med til at forme handlingsplanerne. Hvad har I brug for i din virksomhed? På disse sider gives en appetizer. Nyt udvalg skal bygge et stabilt fundament bips fundamentsudvalg er dannet og har startet sit arbejde i januar. Både internationalt og i Danmark sker der en hastig digitalisering af byggeriets processer. Det kan give markante fordele for alle, men det kræver også, at begreber og andet grundlag er i orden. Begrebet fundament refererer til, at målet er at sikre et stabilt fundament for digitalt samarbejde og struktureret informationsflow mellem byggeriets parter, færdselsreglerne på den digitale motorvej, hvis man vil udtrykke det lidt højtideligt. Det er med andre ord en række tværgående opgaver, fundamentsudvalget skal varetage, og det er stort set alle byggeriets aktører, som er fundamentets målgruppe. Med DBK og udbudsopmålingsreglerne som nogle af de kerneopgaver, fundamentsudvalget har i sit regi, kan man se det som en videreførelse af det Netop fordi fundamentet skal skabe et sikkert informationsflow, har bips fundet det væsentligt, at fundamentsudvalget repræsenterer branchen bredt, men at der for bordenden sidder en aftager af information, dvs. en udførende- eller en bygherrerepræsentant. Produktionssiden nu også med i det digitale flow bips har sat sit produktionsudvalg i funktion i december. Produktionsudvalgets formål er at fremme udvikling af digitale standarder og værktøjer til at optimere processerne i forbindelse med leverance, produktion og udførelse af byggeri. Disse processer skal bindes gnidningsfrit sammen med byggeriets øvrige processer. Visionen er at gøre byggeriet til en strømlinet industriel produktion. Produktionsudvalget er et led i bips strategiplan Det har været hævdet, at digitalisering og Det Digitale Byggeri har haft slagside på rådgiversiden og på bekostning af de udførende. Selvom hovedparten af de statslige bygherrekrav har fokus på projekteringen, må man ikke glemme de store udfordringer, producenter og udførende står over for. Digitaliseringen opnår først fuld effekt, når hele kæden - bygherre, rådgiver, leverandør, udførende og driftsherre - er med. De, som havde lejlighed til at overvære Skanska Finlands foredrag på bips oktoberkonference, fik en forsmag på, hvilke mulige gevinster på både pris, tid og kvalitet, der åbner sig for de udførende ved at bygge videre på de digitale modeller, som skabes i projekteringen. Produktionskort En af de opgaver, det nye udvalg kaster sig over, kan være udvikling af produktionskort. Kortet indeholder netop de oplysninger og kun de, som håndværkeren og 4 bips 1 / 2008

5 montøren har brug for til udførelse af sin opgave, når han tager kortet med op på stilladset. Produktionskortet forudsætter digital metode, da det henter sit indhold fra digitale beskrivelser, modeller, mængdefortegnelser, leverandøroplysninger og flere andre digitale dokumenter, og det kan printes ud via Internet i skurvognen. Nyt Cad-udvalg skal bane vejen for bygningsmodellering Der er foretaget en række ændringer fra det gamle IT/ CAD udvalg til det nye CAD udvalg. De mere generelle it-baserede opgaver er lagt over i fundamentsudvalget og tilbage er de rene CAD-udviklingsopgaver. Der er også sket mandskabsmæssig udskiftning. Enkelte er trådt helt ud, andre har ønsket at bruge kræfterne i fundamentsudvalget, mens nye og meget engagerede medlemmer har meldt sig klar til at tage over. De igangværende opgaver fra 2007 skal færdiggøres inden generalforsamlingen, og den store opgave foran os hedder videreudvikling af 3D arbejdsmetode hen imod BIM: Hvordan hjælper vi branchen og brugerne med at modne og strømline 3D teknologien i praksis og indkassere de forventede gevinster? Et oplæg til en handlingsplan for dette tema vil blive fremlagt til diskussion på medlemsmødet den 27. marts. Vi kommer ikke med på forhånd fastlåste løsninger, og der er lagt op til samarbejde mellem udvalgene på tværs. Beskrivelsesudvalget Beskrivelsesudvalget er det af de faglige udvalg, som foreløbig er mindst påvirket af den ny organisationsstruktur. Som det fremgår af årsberetningen er der en række tunge beskrivelsesprojekter, som skal afsluttes i 1. halvår af 2008 og præsenteres på B-dag. Efter afslutning af B-dag vil fokus på bekrivelsesværktøjerne skifte fra udvikling af nye beskrivelsesværktøjer til drift af værktøjerne. I forhold til de øvrige fagudvalg i bips skal det bemærkes, at beskrivelsesværktøjet er forberedt til modelbaseret arbejdsmetode, og de vil passe fint ind i digitale udbud med mængder. Ser vi et par år frem må det forventes, at der bliver mere fokus på bygningsdelsbeskrivelser frem for de generelle kapitler 1 til 3. Koordineringsudvalget binder udvalgsområderne sammen Koordineringsudvalget består af formændene fra de øvrige udvalg samt forretningsudvalgsmedlemmerne og eventuelt udpegede spidskompetencer med en særlig funktion i udvalget. Derudover deltager bips sekretariatsleder og bips projektledere for udvalgene i koordineringsudvalgets møder. På udvalgsmøderne arbejdes der med tværgående emner og med på det faglige område overordnet at sikre koordineringen af foreningens projekter. Udvalget skal endvidere sikre at der bliver sammenhæng mellem de i bips udviklede standarder og værktøjer og har det overordnede ansvar for kvaliteten af de projekter, der igangsættes i foreningens regi. Koordineringsudvalget er derudover den faglige sparringspart for bestyrelsen i forhold til udarbejdelse af strategiske visioner og handlingsplaner, ligesom udvalget vurderer om den samlede projektportefølje i bips svarer til de målsætninger, der er nedlagt i vedtægterne for foreningens arbejde og virke. Herunder ses de 5 formænd for udvalgene: CAD udvalget Produktionsudvalget Beskrivelsesudvalget Fundamentsudvalget Koordineringsudvalget Kikki G. Steffensen, Lars Fuhr Pedersen, Bent Feddersen, Elsebeth Tingleff Larsen, Lars Coling, Rambøll. MT Højgaard. Rambøll. E. Pihl & Søn A.S. Holm og Grut, Arkitekter. bips 1 /

6 3D til BIM bjerg arkitektur breder den digitale vifte ud Som det fremgår andetsteds i bladet, vil bips i 2008 se på, hvilke initiativer, der skal danne fortsættelse på Det Digitale byggeri. Hvordan tager vores medlemmer digitaliseringen til sig, og hvor støder de på blokeringer? bjerg arkitektur var sidste år et at de firmaer, som meldte sig klar og sluttede markant op om at være pionerer indenfor Det Digitale Byggeri. Af: H. C. Kiilerich, kiilerich-hansen kommunikation Det Digitale Byggeri er en proces, der aldrig ender, fastslår René Martin Larsen, som har stået for implementering af Det Digitale Byggeri hos bjerg arkitektur. Vi har bedt René Martin Larsen, som har stået for implementering af Det Digitale Byggeri hos bjerg arkitektur om at beskrive, hvad ser de som de vigtigste elementer i næste fase af branchens digitale udvikling. Vores umiddelbare bud er, at der kan opnås gevinster i størrelsesordenen 30 procent på tid og forbedret økonomi, vurderer René. I næste fase handler det om hele værdikæden og om logistik og energi i de digitale modeller som fjerde og femte dimension. Strategien om at implementere Det Digitale Byggeri fuldt ud i 2007 er gennemført. Digital projektering er standard på alle firmaets arbejdsstationer i Aalborg, Hjørring og Warzava. Fornuftig kalkulation af tid og økonomi er blevet en integreret del af hverdagen på vores tegnestuer. Vi har taget hul på implementering af næste digitale udfordring, der skal geare alle vores samarbejdspartnere til at bygge digitalt. Målet er indenfor det næste års tid at få implementeret alle aktører i virksomhedens og byggeprojekternes værdikæde. Vi skal med andre ord have de andre parter med i det digitale set up. De tider er forbi, hvor den digitale udvikling kunne koncentreres om individuel udvikling af egen virksomhed. Der er behov for videndeling og implementering af Det Digitale Byggeri i hele byggeriets værdikæde, og som et af de første led i byggeriets værdikæde har vi arkitekter et stort ansvar for at den digitale udviklingsvifte bredes ud. Derfor flytter vi nu fokus fra arbejdet på tegnestuen til vore samarbejdspartnere, fortsætter René og understreger, at de store digitale gevinster for bygherrerne står og falder med i hvor høj grad det lykkes at implementere Det Digitale Byggeri i samtlige værdikædens led. Udviklingen af værdikæden er simpelt hen det altafgørende for næste fase. Vi må hele vejen rundt, og vores erfaring er, at vi taber mange af fordelene, både når det gælder økonomi, kvalitet og byggeteknisk udvikling, hvis ikke alle aktører er med. Det er én for alle og alle for én, fastslår René og fortæller, at bjerg arkitektur i årets første måneder har igangsat udviklingssamarbejder med nordjyske uddannelsesinstitutioner, ligesom firmaet - blandt andet via netværksgrupper - gennem det sidste år har fungeret som sparringpartner og digital igangsætter i arkitektbranchen. Visualisering af indretning Logistisk simulation René fortæller videre, at bjerg arkitektur parallelt med fokusering på værdikæden satser på at føje logistik og energi på de digitale modeller som fjerde og femte dimension indenfor det næste år. Værdikæde og logistik er to sider af samme sag, og udvikling af værdikæden er afgørende for succes med at implementere logistik i de digitale modeller. Samtidig er logistik den måske vigtigste parameter for at effektivisere og optimere hele byggeprocessen. 6 bips 1 / 2008

7 På den baggrund finder vi det afgørende for den videre udvikling at implementere logistik som fjerde dimension i Det Digitale Byggeri. For os er der ikke tvivl om, at vi med logistiske simulationer kan generere betydelige gevinster til både bygherrer, byggeriets aktører og slutbrugerne i form af forbedret økonomi, sparet tid, højere kvalitet og styrket samarbejde. Vores umiddelbare bud lyder på, at der kan opnås gevinster i størrelsesorden 30% på tid og forbedret økonomi. Derudover er det min opfattelse, at vi med logistik som et integret element i vore digitale modeller åbner for helt nye muligheder i relation til miljørigtigt byggeri og energibesparelser. Det skarpe overblik og den lette adgang til præcise beregninger på både materialer og processer vil udgøre den stærkeste platform for miljøvenligt byggeri. Vi skal bruge teknologien til at styrke vores spidskompetencer. Målet er, at vi hos bjerg arkitektur inden for det kommende års tid implementerer energi som femte dimension på toppen af logistikken, konstaterer René Martin Larsen, som specialister i modulopbygget, energivenligt byggeri og passivhuse vil bjerg arkitektur med Det Digitale Byggeri bane vej for massive energibesparelser, både når det gælder byggeprocessen, materialer, løsninger og fremtidig drift. om de fremtidige perspektiver i. Vi skal selvfølgelig udnytte Det Digitale Byggeri til at skabe fremdrift og fortsat udvikling i alle byggebranchens led, for vejen til udvikling går gennem omstilling, og vi skal helt derhen, hvor tastaturet og Det Digitale Byggeri - på linie med sømpistolen - opleves som håndværkerens stige til øget effektivitet og styrket kvalitet. På den baggrund vil jeg slå fast, at omstillingen til Det Digitale Byggeri stadig er i sin vorden. Det er afgørende nødvendigt i de kommende år at udnytte de teknologiske muligheder til at opdatere aftaler og vilkår i byggebranchen, så de matcher krav og muligheder i moderne byggeri. Jeg tror, man tager helt fejl, hvis man mener at kunne overskue muligheder og gevinster for byggeriets aktører, understreger René. På nuværende stadie er det umuligt at sige noget om, hvor store gevinster byggebranchen kan høste af Det Digitale Byggeri. Vi er stadig i den indledende fase. Æsken er åbnet og toppen af isbjerget åbenbarer sig, konkluderer René Martin Larsen og karakteriserer Det Digitale Byggeri som en fortsat - og uendelig - proces. I mine øjne har vi taget hul på et nyt kapitel i byggebranchen, som aldrig slutter. I det digitale spor vil vi altid være på vej. bjerg Arkitektur har implementeret Det Digitale Byggeri i de første digitalt projekterede byggerier af boliger og storcentre i Værløse og Thisted, som her er under opførelse. Altid på vej Det står klart, at de nye teknologier allerede har banet vej for bedre byggerier, sparet tid ved projektering, styrket dokumentation og kvalitetssikring, ligesom de har skabt krav om bedre samarbejde, smidighed og omstillingsparathed i arkitektbranchen, siger René, men det er endnu for tidligt at sige ret meget bips 1 /

8 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2007 for foreningen bips. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelse Lars Coling (formand) Lars Fuhr Pedersen (næstformand) Torben Dahl Bent Feddersen Lars Ole Hansen Christian Listov-Saaby Claus Schmidt Lauritz Rasmussen Ib Reinholdt Pedersen Michael Harrebæk Ballerup, den 15. februar 2008 bips sekretariat Gunnar Friborg Sekretariatsleder V&S Prisdata Vi sætter pris på byggeprojekter V&S Prisdata er et uundværligt værktøj til kalkulation, hvad enten det drejer sig om overslagsberegning, tilbudsgivning eller budgetlægning. I V&S Prisdata har du alle relevante priser samlet ét sted, og der er priser på både anlæg, nybyggeri, renovering og drift. V&S Prisdata fås i digital version og i bogform. Læs mere og bestil på vs.byggecentrum.dk. Du kan også kontakte os på Pause i IT/CAD konference Byggecentrum Lautrupvang 1B 2750 Ballerup Telefon bips 1 / 2008

9 Årsrapport 2007 I 2007 blev aktiviteten i bips præget af efterdønningerne efter Det Digitale Byggeri (DDB). Foruden at DDB havde skabt resultater, som skulle implementeres, havde det også efterladt en række huller, som blev afdækket som opfølgningsopgaver i månederne efter. Disse blev næsten alle adresseret til bips, og Erhvervsog Byggestyrelsen reserverede en vis sum penge til at løse dem for. Den mest omfattende af dem alle er udbudsopmålingsregler, som der blev arbejdet hårdt på i Projektet er fortsat i gang og forventes afsluttet i sommeren Andre følgeopgaver efter DDB er: Opfølgning/udbygning af DBK, bl.a. i Landskab (afsluttes foråret 2008) DBK, international koordinering (pågår) 3D arbejdsmetode, international koordinering (pågår) IFC og XML, DBK er på vej i XML udgave IFD og IDM, der er blevet forhandlet om at samle bips og IAI-Forum.dk Oversættelse af 3D arbejdsmetode til engelsk (afsluttet) Oversættelse af DBK til engelsk (pågår) Implementering af DBK i IT værktøjer (3 workshops med SW husene) DBK undervisningsmateriale, 5-6 møder afholdt med implementeringsnetværket Det er vigtigt at understrege, at vi ikke skubbede vores kerneopgaver til side for at løse opgaver for andre, men vi vurderede, at her lå en række opgaver, som var så centrale for vores medlemmer, at de i morgen ville være bips kerneopgaver. Foreningen har styrket informationsindsatsen gennem 2007 overfor medlemmerne, dels i form af ERFA aktiviteter, dels i form af kursus- og formidlingsaktiviteter. Tillige har der været en intensiv dialog med organisationerne. Medlemstallet har været let voksende i 2007, fra 670 til 684 medlemmer. Efter færdiggørelsen af DDB udarbejdede bestyrelsen en strategiplan vision 2010, og fik stor opbakning til den på sidste års generalforsamling. I 2007 har vi lagt et stort arbejde i at sætte den i værk. Sekretariatet blev i 2007 udvidet med Ole Vedel og Inge Kobberø, så der nu er 6 faglige og 1 administrativ bips medarbejder til at løfte opgaverne. IT-CAD-området På IT/CAD udvalgets handlingsplan 2007 stod der 8 projekter: Sammenskrivning af 2D og 3D CAD manualerne (afsluttet i februar 2008) Sammenskrivning af lagstruktur 2005 og På en workshop i december blev der rejst så stor tvivl om 2006-principper, at konceptet måtte revurderes, og der arbejdes på lagstrukturen. Grafisk repræsentation, dvs. 2D tegningsudtræk fra 3D modeller. Et projekt på installationsområdet hen over sommeren 2007 endte i en blindgyde, og udvalget satte det på stand by, men revurderer det i foråret CAD-ERFA aktiviteter. Aktiviteten er overalt i landet blomstret op med støtte fra bips i Certificering. Udvalget arbejder stadig på at finde det rette koncept. Der er et hav af softwareprodukter, som hele tiden kommer i nye versioner, og vi kan ikke gå alle efter i sømmene. Formentlig vil vi koncentrere os om modelleringsværktøjer. 3 af de traditionelle IT/CAD projekter blev i 2007 overført til fundamentsudvalget, dog i første omgang med IT/CAD udvalget som projektansvarlige: IKT specifikationer. Høringsudgave udsendt i januar IFC-pjece. Udgivet i oktober Arkiv- og dokumentstruktur. Projektet blev delt i 2, dels et tillæg til ibb publikation 10 fra 2003, dels et nyt projekt om metadata. Projektet er komplekst og fortsat i gang. Konferenceaktivitet, Odense bips 1 /

10 IT/CAD konferencen, Digital arbejdsmetode 2007 i Odense. Konferencen var igen arrangeret af IT/CAD udvalget. Der deltog ca. 400 besøgende, lidt færre end i 2006, men over 20 udstillere. På konferencen blev der præsenteret en række af udvalgenes projekter og en række praktiske cases på modellering og digitalisering hos medlemmerne. Det internationale perspektiv blev dækket af 2 finske indlægsholdere, som beskrev stadiet for modelanvendelse i Finland, der ligesom Danmark gerne vil tegne fronten af digitalisering i byggeriet. Der var meget positive evalueringer fra deltagerne og stor opbakning til, at bips igen i 2008 gennemfører dette træf for byggeriets IKT aktører. Beskrivelsesværktøj bips udgav B113 + B213 Beklædninger påmuret i 2007, men ellers var året præget af en mængde bolde i luften: I 2007 er der arbejdet meget med de generelle opdateringer af alle beskrivelserne, som forventes udgivet i 2. kvartal af Til de helt store opgaver hører 8 beskrivelsesværktøjer under installationer, som var i høring i De er nu under færdiggørelse og forventes udgivet i marts Det sker samtidig med B-dags opdateringen af B100 Struktur, B101 Byggesag og B102 Arbejder. I 2007 blev strukturen for renoveringsbeskrivelserne fastlagt, og de første 15 arbejdsbeskrivelser blev udpeget. Renovering bliver skrevet ind i de eksisterende beskrivelser, så disse omfatter både nybyggeri og renovering. Antallet af abonnementer er steget ca. 10 % til nu 330, hvilket er årets største stigning indenfor bips aktiviteterne. Der har været afholdt ca. 10 virksomhedsspecifikke beskrivelseskurser. I nogle områder har firmaerne lokalt fundet sammen om at arrangere et fælles beskrivelseskursus. Som noget nyt er bygherrerne begyndt at efterspørge beskrivelseskursus, dels for at kunne stille de rigtige krav til deres rådgivere og udførende, dels med henblik på at få strukturerede data tilbage til drift og vedligehold. Produktionsudvalget: Produktionsudvalget blev bemandet i efteråret 2007 og holdt sit konstituerende møde i december. Udvalget er i gang med at finde en linie for arbejdet og definere projekter, der vil kunne skabe værktøjer og standarder af værdi for aktørerne i udførelsesfasen. Regnskab og budget Det skal ingen hemmelighed være, at det langtfra altid har været lige let at rekruttere bemanding til de over 100 projekter, bips har gang i. Vi kan klart mærke, at branchen er overophedet. Resultatet er, at vi her ved årsskiftet stadig har et antal opgaver, som skal færdiggøres. I 2007 blev der realiseret et overskud på ca. 1 mio. kr. imod et budgetteret underskud på ½ mio. kr. Forskellen på 1½ mio. kr. skyldes, at en række opgaver er forsinkede og færdiggøres i Beskrivelsesværktøjer tegner sig for den ene mio. kr., og modernisering af foreningens hjemmeside for den halve mio. De gennemføres i 2008, og det bevirker, at der må budgetteres med et negativt resultat for Tak til alle de mere end 100 ressourcepersoner, som har engageret sig i faglige opgaver i bips regi i 2007 og til de mange ERFA deltagere fra ca. 150 firmaer, som deltager i bips ERFA virksomhed. 10 bips 1 / 2008

11 Handlingsplan bliver året hvor en række igangsatte projekter skal afsluttes til formidling og implementering i byggeriet bliver også året, hvor bips konsoliderer sig med nybesatte udvalg og formandsposter og hvor udvalgene lægger linien for de kommende års arbejde. Indenfor det sidste år har der i de enkelte udvalg været oplistet og diskuteret en række projekter vedr. standarder og værktøjer. De har enten været en naturlig følge af Det Digitale Byggeri, eller en følge af medlemsønsker eller et naturligt supplement til eksisterende bips standarder. I 2008 bliver disse projektidéer bearbejdet og samlet til en helhed på tværs af bips udvalg og sat i relation til den strategiske vision for bips arbejde frem mod Den samlede projektportefølje vil blive diskuteret med bips medlemskreds og med byggeriets interessenter mht. at fremme de idéer, der vil give byggeriets aktører størst mulig produktivitet, og der vil blive indledt drøftelser vedrørende muligheder for at finde finansiering af de kommende indsatsområder. Beskrivelsesudvalget 2008 Beskrivelsesudvalget kan se frem til det hidtil travleste år: Der er 12 igangværende beskrivelser, som skal sluttes af, heraf de 9 i Der er 15 arbejdsbeskrivelser, hvor der igangsættes udarbejdelse af renoveringsafsnit i løbet af I 2. kvartal 2008 skal der afholdes B-dag, hvor det opdaterede beskrivelseskoncept bliver præsenteret. De opdaterede beskrivelser har indbygning af DBK koder, og de understøtter det ny bygningsreglement BR-07, herunder indførelse af eurocodes, CE-mærkningsregler og bekendtgørelse 574 om projekterendes pligter efter lov om arbejdsmiljø. Herudover er strukturen bearbejdet, så den nu fremstår klarere. CAD-udvalget 2008 CAD udvalget skal i 2008 dels færdiggøre igangværende projekter, dels løse nye allerede planlagte opgaver, men tillige arbejde med at strukturere de kommende års udvikling af 3D arbejdsmetode i samarbejde med de andre fagudvalg. Færdiggørelse af igangværende projekter med koordineret udgivelse af CAD-manual 2008, lagstruktur 2008, CAD-filer og mapper 2008 koordineret med Byggeriets IKT-specifikationer (under fundamentsudvalget). Relancering af Grafisk repræsentation Ny CAD udvekslingstest bl.a. IFC Tegningsstandard for proces Vedligeholdelse og udbygning af ERFA aktiviteten Strukturering af (flerårig) indsats: 3D arbejdsmetode til BIM. Dette kan fx munde ud i projektemner som undersøgelse af medlemmernes modelbaserede planer, test af de modelbaserede produkters funktionalitet, dannelse af produktspecifikke netværker, modelservermetode og udvikling af modelkomponenter, som skal vurderes og prioriteres. Produktionsudvalget 2008 Produktionsudvalget er i gang med at tilrettelægge projekter inden for indsatsområder som digital håndtering af mangler og aflevering digital overførsel af informationer til produktionskort fordeling af ydelser i forhold til entreprenører, producenter og leverandører eventuel udarbejdelse af regler for håndtering og kalkulation på tilbudsmængder i forlængelse af opmålingsregler for udbudsmængder. Fundamentudvalget 2008 Fundamentsudvalget fortsætter en række projekter igangsat i 2007 og igangsætter en række nye, der tilsammen omfatter fx: Færdiggørelse af udbudsopmålingsregler DBK tilpasning og revisioner samt DBK i XML format Drive DBK implementering i IT-værktøjer Færdiggøre DBK oversættelse til engelsk Internationalt samarbejde, herunder med IFC og DBK Begrebsdatabase og DBK-redaktion Fejl og mangler, projektemner til den værdiskabende byggeproces Statikeranvisning Færdiggøre Arkiv- og dokumentstruktur, metadata Manual for digital kommunikation Manual for digitalt udbud Hjemmesiden I 2008 igangsættes produktionen af en helt ny hjemmeside for bips, der skal afspejle den bredde foreningen har fået, og gøre adgang til værktøjer og publikationer mere operationel, Samtidig skal nyhedssiden og formidlingen gøres mere aktiv. bips konference Bliver i år afholdt 1. og 2. september, Nyborg Strand bips 1 /

12 Resultatopgørelse pr og budget for 2008 Note Resultat 2007 kr. Resultat 2006 kr. Budget 2008 kr. Indtægter Kontingenter Abonnementer Royalty Projekttilskud/Honorarer Andre indtægter Indtægter Omkostninger Honorar til medlemmer Honorar til sekretariatet Faglige projekter udisponeret Markedsføring, generelt Nyhedsblad Hjemmeside Seminarer Publikationer Administrativt sekretariat Øvrige omkostninger 2 ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) (75.255) ( ) (90.779) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (65.000) ( ) ( ) Omkostninger ( ) ( ) ( ) Resultat før finansielle poster ( ) Finansielle indtægter Resultat før skat ( ) Skat af årets resultat Årets resultat ( ) Note Note 2 Projekttilskud Medlemmernes egenfinansiering Erhvervs- og Byggestyrelsen Medlemmernes egenfinansiering i forbindelse med de af- Øvrige holdte projektomkostninger udgør kr Beløbet er fratrukket inden afregning med bips og inden refusion hos tilskudsgivere. 12 bips 1 / 2008

13 Balance pr. 31.december 2007 Note 2007 Kr Kr. Aktiver Edb-udstyr Anlægsaktiver Debitorer Projekttilgodehavender Tilgodehavende moms Periodeafgrænsning Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Indskud fra organisationer Indskud fra andre medlemmer Overført overskud Egenkapital Leverandørgæld Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Note Note 4 kr. Overført overskud Anlægsaktiver Saldo 1. januar Kostpris Årets resultat Tilgang Saldo Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi bips 1 /

14 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Foreningens aktiver og forpligtelser samt indtægter om omkostninger indregnes og måles systematisk og konsekvent i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier under hensyntagen til foreningens art og omfang. Skat Foreningen er ikke skattepligtig bortset fra nettoindtægter af erhvervsmæssige aktiviteter. For regnskabsåret er nettoresultatet af disse aktiviteter negativ, hvorfor der ikke påhviler foreningen nogen skat. IT/CAD konference, Odense Obligationsbeholdning Obligationer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Forpligtelser Forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. ludoc constructor - Beskrivelser efter bips B100 Foreningen bips Optimér dit arbejde med beskrivelser: - Større overblik over beskrivelsesprocessen - Mere rationel arbejdsgang - Fuld understøttelse af bips beskrivelse B100 - Tilpasning til Det Digitale Byggeri - Kvalificeret brugersupport Læs mere om fordelene med ludoc constructor på Her kan du også tilmelde dig gratis seminarer i foråret eller bestille et gratis prøveabonnement i 30 dage. Byggecentrum Lautrupvang 1B 2750 Ballerup Telefon bips 1 / 2008

15 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Foreningen bips Vi har revideret årsrapporten for Foreningen bips for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet det i årsrapporten medtaget budget. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Wellejus, statsautoriseret revisor En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. bips 1 /

16 Metadata Metadata er data om data og har til formål at forbedre identifikationen af de primære data. Metadata skal sikre en effektiv datastyring og forankre specifikation om indhold, tid, sted, ansvar og anvendelse etc. Et praktisk eksempel på metadata kunne være en hyldevare i et supermarked, en mælkekartons primære data er indeholdt i stregkoden Af: Stine Thulin og Søren Valentin Christensen, Byggeweb A/S Vælger man at anvende metadata-begrebet i et fil baseret system som en projektweb, udgør metadata al ekstra information på selve filen, som udover egen kodning, tillægger den tilstrækkelig data en unik identifikation af filen. Denne identifikation kan i princippet opbygges med et frit antal parametre, som f.eks. placerer filen i en struktur, logger dens bevægelser, beskriver filen med et emne, stade og ansvar samt arkiverer filen til senere dokumentation. Det er også muligt at bruge metadata til at vise resultatet af en filtrering, altså når man med et eller flere søgekriterier genererer en samlet visning. Metadata i byggebranchen: I byggebranchen er der mange parter, der arbejder med og anvender de samme dokumenter, og i de seneste år er de fleste byggeprojekter blevet digitale. Behovet for at kunne beskrive filer i præcise detaljer stiger i og med at en byggesags data i dag udveksles frit på tværs af alle sagens parter. Metadata skal kunne beskrive et digitalt dokument i det medie det befinder sig i, og efterfølgende flytte denne information rundt mellem systemer. Oftest anvendes en projektweb til at bære filerne rundt mellem parterne, og anvendelsen af metadata via projektweb er derfor også vokset den senere tid. Nye emner som Ansvar vedr. ejerskab, Stade/ Fase vedr. styring af proces og Arkiv vedr. sikring af dokumentation, er i dag hyppigt anvendte metadata hos udbyderne af projektwebs. I dag er byggebranchen kun vant til en mappestruktur, der kan virke lang og kompliceret for nogle parter, og som gør det svært at udveksle de ønskede dokumenter. Med metadata kan vi filtere på mere end to parametre. Uden metadta forkommer der én fastlåst mappestruktur. Det betyder, at alle parter skal navigere og kommunikere ud fra samme struktur og det skaber et behov for at optimere struktur og arkivering. Vision Hvis vi forlader tanken om kun at opbygge en fælles mappestruktur og i stedet får defineret en fælles metadataskabelon, kan vi udveksle ønskede dokumenter i princippet uden at have nogen mappestruktur. Det kan vi fordi, at alle filer forekommer på projektwebben i én fælles database. Ved at søge på bestemte metadata kriterier, findes de ønskede dokumenter. Det betyder at alle parter med en fælles metadataskabelon, men uden en stor mappestruktur, vil kunne finde ønskede digitale dokumenter enkeltvis eller i klynger med samme filter. I første omgang er der dog brug for en kombination. Der er stadig et flertal af systemer som er mappestruktur baserede, men flere og flere systemer er på vej mod ren håndtering via database. Det betyder, at der lige her og nu er behov for både struktur og metadata, og derfor må første skridt være en løsning, der bygger på en kombination af mapper og metadata, og visionen må være en gradvis overgang til anvendelse af metadata. 16 bips 1 / 2008

17 CAD-ERFA Temadag om IKT specifikationer i CAD erfa Syd Cad Erfa Syd havde i samarbejde med Sloth Møller Rådgivende ingeniører i Sønderborg, arrangeret en temadag tirsdag d. 5. febr. Det foregik i Auditoriet på EUC SYD i Aabenraa og temaet var IKT specifikationer. Indlægsholderen var ingen ringere end projektlederen for bips projektet Byggeriets IKT-specifikationer Stig Brinck. Af: Christel Sten Hansen, Formand for Cad Erfa Syd Og Stig levede helt op til mine forventninger udfra hvordan jeg tidligere havde oplevet ham på scenen. Energisk, levende, lidt udfordrende og professionel. Får man ikke noget med sig hjem efter sådan en præsentation, er det ikke Stigs skyld. Der var et rigtig flot fremmøde på godt og vel 60 deltagere, hvilket bla.a. skyldes, at vi havde åbnet dørene for ikke medlemmer. Vi havde inviteret og opfordret både arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer til at deltage og vi havde tilbudt det til en meget billig pris, der blot skulle dække de direkte omkostninger. Simpelt hen fordi vi anså det for vigtigt, at så mange som muligt fik mulighed for at lære specifikationerne at kende så tidligt som muligt. Så den kan komme ind i vores hverdag som en naturlig del og give os det overblik over vore aftaler, vi har manglet indtil i dag. Og så havde vi naturligvis en forhåbning om, at det kunne bibringe Cad Erfa Syd nogle flere medlemmer. Stig havde tilrettelagt det sådan, at der efter, at han havde gennemgået ydelsesdelen på projektoren blev arbejdet i grupper på 5-6 personer. Her skulle man prøve, at tage en ambitiøs bygherres briller på og udfylde ydelsesdelen med udgangspunkt i et projekt til kr. 38 mill. Hvor der i den teoretiske gennemgang blev udvist ydmyg tavshed fra de fleste deltagere, skal jeg da love for at der kom liv i kludene, da gruppearbejdet gik i gang. Det viste sig hurtigt, at mange gik for dybt ned i detaljerne ved de enkelte punkter, hvorfor ingen nåede at komme det hele igennem på de afsatte 20 min. Der diskuteres i grupperne. Men det gav helt sikkert de fleste et rigtig godt indtryk af, hvor vigtigt det er, at få afklaret ydelserne, inden man for alvor starter op på projekteringen. Det kan dog være svært, at spille en teoretisk bygherre, uden at have ens egen daglige rolle siddende med på skulderen. Det kom til at stå lysende klart, hvor meget enklere en byggesag må være med en professionel bygherre der kan og vil melde ud med, hvilke helt konkrete ønsker og krav han har til både de projekterende og de udførende. Tiden (2½ time inkl. kaffepause) var hurtigt gået og vi nåede ikke hele specifikationen igennem. Men det gjorde ikke noget. Folk var ved at være trætte og havde nået at få en klar fornemmelse for modellen og jeg er sikker på at rigtig mange allerede har gode forudsætninger for at tage specifikationen i brug. Så hvis nogen spørger mig, om dagen var en succes? Ja, helt sikkert! Der netværkes i pausen. bips 1 /

18 bips beskrivelsesværktøj - et redskab til decentralisering Tidligere var der 2-3 beskrivelseseksperter, som fik ansvar for beskrivelsesdelen af alle Erik Møller Arkitekters projekter. Fordelen var, at tegnestuen her samlede sin spidskompetence, men ulempen var flaskehalsproblemer og afhængighed af, at eksperten altid var til rådighed, når der var brug for det. Erik Møller Arkitekter var tidligt ude i forhold til BPS beskrivelsesværktøjet og har arbejdet med værktøjet i mere end 15 år. Et af målene var, at projektlederen for hver opgave selv kunne forestå beskrivelsesdelen. Ole Vedel og Svend Erik Jensen, bips interviewer Jan van Beusekom og Hans Henrik Olivarius, Erik Møller Arkitekter Erik Møller Arkitekter (EMA) hører med sine ca. 55 medarbejdere til blandt de større tegnestuer og tager sig af både store, små og mellemstore opgaver samt arkitektkonkurrencer. Partner Peder Elgaard er kgl. Bygningsinspektør, og EMA løser mange opgaver for de statslige bygherrer. Restaurering fylder meget blandt opgaverne, det samme gør nybyggeri, og EMA har tillige en række rammeaftaler med ombygning og vedligeholdelse af store bygningskomplekser. Navnlig fra de statslige bygherrer bliver tegnestuen hyppigt stillet overfor krav om overholdelse af bips standard, som jo de facto er en tegnestuestandard. I forbindelse med Det Digitale Byggeri har man talt meget om digitalt udbud med mængder, fortæller Jan, men hos os er fremtiden allerede indtrådt. Københavns Universitet, som tegnestuen har rammeaftale med om Det naturvidenskabelige Fakultets bygninger, har ønsket, at der skulle bydes ud med beskrivende tilbudslister, så det med at specificere mængderne har vi allerede tæt inde på livet. I det digitale byggeri skal man jo Jan van Beusekom og Hans Henrik Olivarius, Erik Møller Arkitekter. kunne hente mængderne ud af CAD modellen, og det lyder da godt nok, men vi føler os på sikker grund ved at gøre mængderne op ved at regne og måle på tegningerne. En af fordelene ved de beskrivende tilbudslister, og som flere af parterne sætter pris på, at selve beskrivelsesdelen bliver meget kortfattet og overskuelig. EMA har deltaget i et af forsøgsprojekterne i Det Digitale Byggeri med elektronisk udbud og mængdeudtag fra BIM. Et projekt hvis erfaringer udnyttes i et projekt til nye ungdomsboliger i Ørestad. Omfanget af beskrivelserne er en af de ting, vi har haft mange diskussioner om gennem flere år, herunder: Skal basisteksten med eller ikke med? Indtil for kort tid siden var der ingen diskussion, da var det basisteksten + det projektspecifikt udfyldte paradigme, som udgjorde beskrivelsen, men det førte også til kritiske kommentarer fra forskellige udførende, som klagede over, at de fik 50 siders beskrivelse, hvor det de havde brug for kunne stå på ½ side. Vi vil gerne minimere beskrivelsesteksten til det absolut nødvendige, og det er en ting, som fortsat diskuteres på tegnestuen. Det er ikke alle udførende, som er modne til, at vi bare skriver i øvrigt er bips basistekst gældende grundlag. Man får megen god ekspertise stillet til rådighed med bips beskrivelserne, fortæller Hans Henrik, men man må ikke undervurdere, at det er et værktøj, som skal læres. For medarbejdere som var vant til at samle de relevante beskrivelsesafsnit og lade en erfaren sekretær skrive tingene rent, er det et spring bare at skulle slås med WORD og finde ud af hvad man gør, når teksten 18 bips 1 / 2008

19 lige pludselig skifter formatering og afsnitsnumre, når man kopierer ny tekst ind. Jeg er jo oplært med, at man skulle have mest mulig beskrivelse på selve tegningerne, for så var man sikker på, at konstruktionen var tænkt igennem, og at de udførende fik direkte besked. Det gør de jo også i dag, men på en anden måde. Det kræver, at man bliver trænet i metoden, og at man har en kyndig bruger at søge hjælp hos, når man har brug for det. Læreprocessen skal også sikre, at man ikke bruger beskrivelsesværktøjet som en sovepude ( Det her ser ud til at være godt nok ) og udsætter den projektspecifikke del til allersidste øjeblik. Erik Møller Arkitekter har været aktivt med i udvikling af beskrivelsesværktøjet. Morten Høgsbro Holm er faglig redaktør på Tagdækning, og han er EMAs beskrivelsesspecialist og -koordinator, og er den som supporterer projektlederne, hvis de støder på problemer med beskrivelsesdelen i deres projekter. konkurrenceprojekt til Birnbeck Island. Erik Møller Arkitekter har stadig en række ønsker til bips beskrivelsesværktøj, siger Jan: Vi savner stadig beskrivelsesværktøjer for en række vigtige bygningsdele. Prioriter udviklingsarbejdet efter hvor der er den største risiko. Det gælder fx bygningsdele, hvor der kan opstå svampeskader, de er vigtige. Vi vil meget gerne slippe for at være afhængige af lunerne i WORD. Vi ser frem til, at der bliver en almindelig praksis for ikke at medsende basisteksten, men bare referere til den. Vi ser frem til, at der kommer en struktureret sammenhæng mellem tegninger, beskrivelser og mængdelistning. Med de mange renoveringsopgaver, vi arbejder med ser vi frem til, at der snarest kommer beskrivelsesafsnit ind i arbejdsbeskrivelserne. Forudsætningen for at man får mest muligt ud af værktøjet er at det benyttes af alle i projektgruppen, både ingeniører og landskabsarkitekter. Sådan er det jo heldigvis generelt i dag, og de gode erfaringer er med til at skabe ringe i vandet om udbrdelsen af metoden. Alt i alt har bips bekrivelsesværktøj støttet os i den decentralisering, som ledelsen har ønsket, vi har fået spredt beskrivelseskompetencen ud på langt flere medarbejdere. De har selvfølgelig alle skullet bruge tid på at lære sig teknikken, og der skal stadig arbejdes bevidst med det, men vi havde jo ikke holdt ved gennem alle årene, hvis vi ikke havde kunnet se, at fordelene overstiger ulemperne, og at det på det lange sigt sparer timer for os, slutter Jan van Beusekom. En kommentar fra bips Der er mange nye tiltag på bedding i bips beskrivelsessystem i Ud over at der fortløbende vil blive udgivet nye basisbeskrivelser - især på området bygningsinstallationer - er det planlagt, at de øvrige beskrivelser opdateres her i foråret. Opdateringen vil bl.a. medføre, at beskrivelserne tilrettes således, at de får det samme. Det er også besluttet, at bips i fremtiden kun vil anbefale, at alene de projektspecifikke arbejdsbeskrivelser udsendes. Der ud over vil de projektspecifikke paradigmer til arbejdsbeskrivelserne - som de findes på nettet i wordformat - i fremtiden være uden tabeller, dvs. at teksten skrives fortløbende og ikke opdelt. Af andre spændende tiltag kan nævnes, at der pt. arbejdes med opmålingsregler for udbud. Det vil dog ikke blive i den udgave som vi kender fra andre lande, som beskrivende mængdefortegnelser (BMF), men i en model hvor bygningsdelsbeskrivelserne kombineres med en tilbudsliste. Hver post i tilbudslisten vil få en DBK kode med navnet på de forskellige bygningsdele, der skal leveres og monteres, samt en mængdeangivelse og et felt hvor prisen kan angives. En opdatering af bips beskrivelsessystem med en renoveringsdel, er et ønske, som mange brugere ofte har givet udtryk for. Derfor har GI og RealDania med SBS i rollen som sekretariat for projektet igangsat Renovering 2010 i samarbejde med bips. I første omgang vil Byggesagsbeskrivelsen og de mest almindelige Arbejdsbeskrivelser (14 stk. i alt) blive udvidet med afsnit omhandlende bygningsrenovering. bips 1 /

20 Nyt fra bips beskrivelsesværktøjet Af: Gert Rønnow, bips Ny udgivelser i marts måned bips B100 beskrivelsesanvisning struktur. bips B101 byggesag bips B102 arbejder generelt bips B120 bygningsinstallationer bips B105 VVS bips B106 ventilation bips B108 el bips B112 teknisk isolering bips B121 bygningsautomation bips B133 sprinkling Beskrivelsesanvisninger med tilhørende basisbeskrivelser og Word-paradigmer kan efter udgivelse hentes af abonnenter på hjemmesiden. Beskrivelser er i den nye udgave. Høring i marts måned bips B122 køling. Dato for B-dag B-dag er fastlagt til april-maj måned. B-dag er den dag, hvor byggesagsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelserne med tilhørende basisbeskrivelse/projektspecifikke paradigmer udkommer i en ny udgave og kan anvendes. Endelig dato udsendes til abonnenter via bips nyhedsmail for beskrivelsesværktøjet. Tilmeld dig nyhedsbrevet på hjemmesiden. Brug af bips beskrivelser på byggesagen De projekterende skal på de enkelte byggesager tage stilling til og aftale indbyrdes om der anvendes de gamle eller nye udgaver af bips beskrivelser på byggesagen. Reglen er at alle arbejdsbeskrivelser på byggesagen skal udarbejdes i samme udgave byggesagsbeskrivelsen dvs. at den som udarbejder byggesagsbeskrivelsen i praksis bestemmer, hvilken udgave alle arbejdsbeskrivelserne skal udarbejdes i. Det er vigtigt at dette overholdes, da der er flyttet forskrifter mellem byggesagsbeskrivelsen og de enkelte arbejdsbeskrivelser. Hvis man blander udgaverne på byggesagen, kan der opstå huller i det samlede beskrivelsesmateriale. Det er specielt, hvis der anvendes nye udgaver af arbejdsbeskrivelserne sammen med en gammel byggesagsbeskrivelse. Hjemmeside for beskrivelsesværktøjet Efter B-dag vil både de gamle og nye udgaver af alle beskrivelserne være tilgængelige på bips hjemmeside. Dette gælder både for basisbeskrivelser, beskrivelsesvejledninger, Word paradigmer til de projektspecifikke beskrivelser samt informationer om opdateringer. Hjemmesiden bliver opbygget, så de nye og gamle udgaver er adskilt fra hinanden, hvorved man ikke ved en fejl får hentet den forkerte udgave. De gamle udgaver af paradigmerne vil være tilgængelige for abonnenterne i en ikke nærmere fastlagt overgangsperiode på mindst 1 år, og derudover vil de gamle basisbeskrivelser være tilgængelige i et arkiv, så længe bips beskrivelsesværktøj eksisterer. Seminar for brugere af beskrivelsesværktøjet Der afholdes 3 seminarer efter B-dag, et på Sjælland og to i Jylland. På seminaret gennemgås ændringer i strukturen og indhold af byggesagsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelserne. Seminarerne afholdes som et eftermiddagsmøde. Datoerne, sted og tidspunkt annonceres på bips hjemmeside og via nyhedsmails. Seminaret er gratis for alle. 20 bips 1 / 2008

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 29. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere