Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet"

Transkript

1 Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet 6) Beretninger a. Kassereren b. Afdelingsbestyrelsen c. AUBs bestyrelse 7) Nyt fra grupper 8) Vedtægtsændringer a. Nye vedtægter for hønen (Billag 1) (Hønegruppen) b. Ændring af vedtægterne for brug af netværket (Billag 2) (Morten 12-5) 9) Beslutningsforslag a. Forbud mod rygning på de lukkede gange (Billag 3) (Tina 8-126) b. Opsætning af baggrund i fællessalen (Billag 4) (Fotogruppen) c. Oprettelse af Engelsk-gruppe (Billag 5) (Erica 8-52) d. Hvilken TV-station skal ligge på den gamle, analoge TV2 frekvens: DR-K, DR-Update eller Lorry? (Billag 6) (AB) e. Må en privat virksomhed - 'Vikon', som laver jobtræningskurser for unge - leje fællessalen i dagtimerne på hverdage (Billag 7) (AB) f. Oprettelse af rally/klikkertræningsgruppe (Billag 8) (Helena 5-21) g. Ansøgning om lokaleudvidelse (Billag 9) (Genbrugsgruppen) 10)Bevillinger a. Ansøgning om 7800 kr til nyanskaffelser, reparationer og mødebevilling (Billag 10) (Krea-gruppen) b. Ansøgning til mørklægning i fællessalen (Billag 11) (AB)

2 c. Ansøgning om 4500 kr fra kulturpuljen til at få Todd Smidht op og spille lørdag den 17 marts (Hønegruppen) d. Ansøgning om fra havepuljen (Billag 12) (Haveudvalget) e. Ansøgning om 13203,13 kr til etablering af det nye alarmsystem (Billag 13) (AB) 11)Besættelse af tillidsposter 12)Eventuelt a. 3 medlemmer af AUBs repræsentantskab/afdelingsbestyrelsen b. Godkendelse af Hønens bestyrelse 13)Evaluering Deadline for punkter til næste fællesmøde er lørdag den 24. marts kl. 15. Punkter sendes til eller afleveres i beboerkontoretspostkasse uden på center 1. Hvis du vil have hjælp til at formulere et forslag er du velkommen til at skrive til afdelingsbestyrelsen: - men gør det i god tid inden ovennævnte frist.

3 Billag 1 Separat fil Billag 2 3 Adgangen til Morbærhavens netværk og til Internettet via Morbærhavens netværk er til personlig brug. En bruger må ikke stille adgangen til rådighed for andre med mindre disse fysisk opholder sig i brugerens lejlighed. foreslås ændret til: 3 Morbærhavens netværk og adgang til Internettet må kun stilles til rådighed for Morbærhavens beboere og ansatte samt for gæster, når disse opholder sig i Morbærhaven. En beboer må kun stille adgangen til rådighed for andre, når disse fysisk opholder sig i beboerens lejlighed. Forslagstiller: Morten 12-5 Begrundelse: Når det bliver muligt at få direkte forbindelse til Internettet for de brugere, som måtte ønske det, kan vi risikere, at nogle finder på at starte deres eget hostingsfirma eller sætter en proxy op. Dette vil give mange problemer, f.eks. kan det opfattes som konkurrenceforvridende for firmaer, som prøver at leve af den slags tilbud. Det vil derfor være i strid med "Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v." BEK nr 1306 af 15/12/2009. Min nye formulering er et forsøg på at bringe os på linje med den bekendtgørelse. Morten 12-5 Billag 3 Forslag til vedtagelse af rygeregel på de lukkede gange til næste fællesmøde d. 16. februar Da jeg har erfaret mig til, at der ikke er nogen regel for rygning på de lukkede gange, tillader jeg mig at komme med et forslag herom. Jeg forslår, at der bliver rygning forbudt på de lukkede gange, i overensstemmelse med de holdninger og hensyn der i øjeblikket er gældende i samfundet. I samfundet er der forbud mod rygning hvor der ikke er frisk lufttilgang - ja nogle steder endda også på den tilhørende ejendom. Årsagerne til at der bør være rygning forbudt er mange, og vi kender dem alle, men jeg tillader mig at påpege en af de umiddelbare konsekvenser for ikke rygere med dårlig lunger / astma og allergi. Her er konsekvensen forværring at

4 tilstanden, og som astmatisk person pådrager man sig nemmere andre infektioner, når man som passiv ryger inhalerer røg. Røgen bliver jo heller ikke på gangen, men trænger stille og roligt ind i vores boliger - godt nok i mindre mængder, men stadigvæk generende for lungesygdomsramte personer og andre almindelige personer. Dertil komme lugten, som i sig selv kan fremkalde astma og som jeg selv erfarer, pga. røgen der siver ind i min lejlighed, lukker min næse fuldstændig til. Uden en regel om rygning forbudt, kan en henstilling og et ønske om at stoppe rygning overhøres, uden at den rygende person skal tage hensyn til holdningen om, at rygning ikke er tilladt på fællesgang, da det ikke står noget om forbuddet nogen steder. Hvis vi har en regel, kan man give henstilling til at stoppe med at ryge på fællesgangen, og i det mindste vide, at man har "ret" til at give den henstilling, og have en forventning om, at henstillingen vil blive overholdt. Der er kun os selv til at administrere sådan en regel, men man må ikke glemmer værdien af det signal, der sendes, ved at have vedtaget, at det ikke er tilladt at ryge på de lukkede gange, med begrundelse i at det er et fælles areal for os beboere, og derved virker de lukkede gange på en måde som offentligt rum, hvilket gør, at der burde være rygning forbudt. Hvis henstillingen fra en beboer ved gentagne henstillinger til folk som ryger på de lukkede gange, ikke virker, vil jeg foreslå, at man kan klage til Morbærhavens administration, og at de evt. taler med den eller de personer, der ikke overholder forbuddet eller at administrationen gør noget andet aktivt. Man kan købe rygning forbudt skilte og sætte op til at starte med, og se om folk ikke af sig selv respekterer et sådan forbud. Og forbuddet kan også blive skildret i vores beboerblad Det sædvanlige fis. Jeg foreslå også, at hvis folk ikke vil ryge i deres lejlighed kan de ryge udenfor ved indgangsdøren, hvor vi kan opsætte et udendørs askebærer, så vi også slipper for lugten af dagevis gamle cigaretskod på de lukkede gange. Jeg ser frem til at mit ønske om forbud modtages med samme holdning som rygning på offentlige indendørsområder, nemlig respekt herfor og vedtagelse heraf. Bh. Tina Vehl Morbærhaven Billag 4 Fællesmødeansøgning fra fotogruppen. Fotogruppen har på et tidligere fællesmøde fået tilladelse til at benytte fællessalen og fællessalens loftrig til gruppens fotostudieaktiviteter, men

5 beboerforeningens behov for en digital fremviser placeret netop i loftriggen kom i vejen for fotogruppens behov for at hænge baggrunde op mere permanent. Derfor beder vi fællesmødet om tilladelse til at montere baggrundsbeslagene fast på fællessalens bagvæg (indgangsvæggen). Baggrundene vil kunne rulles op og være uden for rækkevidde når de ikke er i brug. Baggrundsbeslagene tænkes placeret i en højde over fremviserrummets vindue. For Fotogruppen Henrik Conradsen 11-9 Billag 5 separat fil Billag 6 Da kanalen ender i grundpakken må det ikke være en betalingskanal og det vil derfor være mest oplagt at erstatte en dansksproget TV-kanal, som er blevet en betalingskanal, med en anden, dansksproget TV-kanal. Og så er udvalget jo lidt begrænset. Foruden de nævnte er det efter vor viden kun Folketingskanalen og Ramasjang som kan komme på tale, og de har næppe den store efterspørgsel her i haven. (Man kan stille ændringsforslag, hvis man gerne vil have dem med i afstemningen). Vi gør opmærksom på 2 ting: 1) Alle de tre, nævnte kanaler findes allerede i digital form på anlægget, så folk med nye fjernsyn kan vel være lidt ligeglade med denne afstemning. 2) Jvf. vedtægterne skal der være en generel TVafstemning om kanalsammensætningen igen i foråret 2013, så den afstemning, vi tager i dag, vil altså principielt kun have gyldighed i ca. 12 måneder. Morten 12-5 på vegne af afdelingsbestyrelsen Billag 7 Firmaet Vikon har sendt følgende oplæg: "Vikon har samarbejdet med jobcentret om målgruppen i ca. 1 år i vores afdeling på Roskildevej 161, og kan konstatere, at de fleste af vore unge bor i Morbærhaven. Vi har erfaring for, at kursusstedets tilgængelighed har stor betydning for at kunne motivere vores målgruppe for stabilt fremmøde, og har tænkt, at en placering af en miniafdeling i lokaliteten vil være særdeles hensigtsmæssig, og

6 derfor henvender jeg mig til dig, for at høre om de objektive muligheder for at leje lokaler i jeres bebyggelse. Jeg kan nævne, at vi har modtaget ca 50 unge i tilbud hos os, og heraf er ca 65% afsluttet til job, uddannelse eller virksomhedspraktik. Om målgruppen véd vi også, at stort set alle har misbrugsproblemer og eller psykiske problemer som barriere for arbejdsmarkedet, hvilket er vores faglige fokuspunkter for bearbejdning, som forudsætning for senere placering i uddannelse eller job." Afdelingsbestyrelsen har tænkt over vores lokalesituation og er nået til den konklusion, at hvis Vikon skal have lokaler i MBH så vil det være smartest, hvis de får lov til at låne fællessalen i dagtimerne på hverdage, hvor den jo alligevel normalt ikke bliver brugt. Vi mener, at Vikon skal betale en leje som lige akkurat holder Morbærhaven "skadesløs", altså dækker forbrug af strøm, varme og evt. ekstra rengøring. Der er ingen tvivl om at Vikons arbejdsområde er noget, som er værd at støtte, men Det ændrer jo ikke ved, at Vikon er privat virksomhed, og det principielle i diskussionen er derfor, om vi skal udleje beboerforeningens lokaler til private virksomheder. Morten 12-5 På vegne af afdelingsbestyrelsen Billag 8 Jeg vil gerne oprette en ny gruppe, Rally/klikker-træning (for hunde). Det ville være for hunde i alle aldre og størrelser, mental træning for hund og ejer. Rally (lydighed) er en sjov og afslappet form for lydighed med skilte hvor man skal gøre nogle forskellige ting. Klikker-træning er en positiv måde at træne på (kan gøres på alle dyr), hunden indlærer at klikket er godt så man kan "belønne" med det samme i stedet for at fumle med godbidder eller "dyyyyyygtiiiig". Jeg har forhørt mig rundt og der er en del interesserede allerede. Det er første gang jeg prøver at oprette en gruppe så ved ikke hvor meget man skal skrive osv, men hvis den får lov til at blive oprettet vil jeg gerne søge 2500,- til indkøb af skilte til rally'en, låne klikkere og godbidder. Det vil primært være mig der står for gruppen, men har en hjælper også. Mvh Helena Britt Jensen 5-21 Billag 9

7 Genbrugsgruppen ansøger hermed om lokaleudvidelse enten via at få mulighed for at benytte et lille lokale i Fællesmødelokalet. Vi er også åbne for, at få afskærmet det lille sofaområde lige ved genbrugsgruppen i center 4. Grunden til at vi ønsker at udvide genbrugsgruppen er fordi, at vi er blevet et til medlem og har fået nogle hjælpere, som er tilknyttet gruppen. Derfor oplever vi, at vi har brug for mere plads, å vi både kan gøre genbrugsgruppen mere attraktiv for vores kunder og for nye gruppemedlemmer. Samtidig er vi blevet rigtig glade for at være i Center 4, fordi vi oplever, at der sker en synergieffekt, når loppemarkedsgruppen også afholder loppemarked. Genbrugsgruppen Mette-Marie og Wenkina Billag 10 Den nu genoprettede KREA gruppe søger midler til at få gruppen op at køre igen efter længere tids dvale. Vi har 2 symaskiner og 1 overlocker, der trænger til eftersyn og evt. reperation. Desuden er en del af vores målerbånd, nåle, sakse og andre syting, forsvundet fra lokalet og vi søger derfor også midler til indkøb af nye syting. I fremtiden ønsker gruppen også at indkøbe 2 ekstra giner, i str. S og L da den vi har kun er til M str. Vi ønsker at kunne tilbyde en gine der kan passe til de fleste. Men da disse er ret dyre, forstår vi godt hvis det ikke kan blive til en bevilling nu. Derfor står den på som ekstra beløb. Udover dette har gruppen også brug for en mødebevilling, og vi søger derfor til hele I alt søger vi 5000 kr. Symaskine og overlocker eftersyn + evt. reperationer Indkøb af div. syting Mødebevilling I alt 3000 kr kr kr kr. (Evt. indkøb af ny gine i str. S og L á 1389kr stk 2778 kr ) Hvis ovenstående inkluderes søges der om 7800 kr. Mvh KREA Billag 11

8 Fællesmødeansøgning om ny vandret mørklægning i Fællessalen Afdelingsbestyrelsen (AB) søger fællesmødet om at lade Albertslund Ungdomsboliger (AUB) kunne udskifte den nuværende vandrette mørklægning i Fællessalen med en ny af typen "Delta" fra firmaet Lissau. (Se vedhæftning: Vandret Mørklægningsgardin) "MØRKLÆGNING" udført som type DELTA vandret foldegardin med lystæt stof og RTS motor x 460 Ved denne løsning, må påregnes opsætning af L- profiler i siderne for afskærmning af lysindfald i siderne. Der er kun givet et foreløbigt tilbud på typen "Delta" der ikke omfatter opsætning. Tilbuddet som blev fremsat af Lissau før nytår lød på kr. nettopris excl. moms og levering. For afdelingsbestyrelsen Henrik Conradsen 11-9 Billag 12 Haveudvalget ansøger om at bruge af havepuljen til forbedringer i haverne efter de omkringboende beboeres godkendelse a) Der søges om 7000,- til beplantning af 3 "golde" haver. b) Der søges om maks. 3500,- til erstatningsbeplantning i 7 haver, hvor der i januar er fældet store træer Løbetid: 9 måneder (da vi ikke er sikre på, at nå det altsammen i foråret). Forslagstiller: Haveudvalget Ad ansøgning a: Haveudvalget har udpeget 10 haver som på nuværende tidspunkt kun har græsplæne, ingen øvrig beplantning overhovedet. Det drejer sig om følgende haver: Blok 5: Haven i mellem og (hems), haven i mellem og (hems), haven i mellem og (hems) og haven i mellem og Blok 2: Haven i mellem og (hems) Blok 6: Haven i mellem 1-11 og Blok 16: Haven i mellem og (hems), Haven i mellem og Blok 18: Haven i mellem og 2-12 Blok 20: Haven i mellem og Vi har ikke råd, kræfter og tid til at gøre noget ved alle 10 haver i denne omgang men turen skal nok hen ad vejen komme til alle. I første omgang vil vi prioritere de haver, hvor der hemse højest, da beboerne i de lave blokke overfor hemse har

9 særligt behov for afskærmning. Vi vil derfor først tilbyde haveforbedringer til de tre Hems-haver i blok 5. Hvis beboerne afslår tilbudet (det vil kræve ja-stemmer fra 2/3 dele af beboerne) går vi videre til de to næste hems-haver og hvis de også afslår tilbyder vi haveforbedringer til de resterende haver i nævnte rækkefølge. ad ansøgning b: AUB har i januar-februar været nødt til at fælde 20 træer fordelt over haven. I de fleste tilfælde fordi træerne stod for tæt på stier eller bygninger. I nogle tilfælde har træerne stået sammen med andre træer, eller stået så afsides at vi ikke vurderer, at de bliver savnet. Men i 12 tilfælde er fældningen sket så haver har ændret karakter, og nogle haver har endda mistet deres sidste træ. De 12 tilfælde er følgende: Højt prioriteret: Blok 5: Haven mellem og Blok 17: Blok 17: Haven mellem og Blok 8: Haven mellem og Blok 10: Haven mellem og Haven mellem blok 12 og blok 14. Blok 21: Haven mellem og Blok 20: Haven imellem og Lavere prioriteret: Blok 4: Haven mellem blok og Blok 17: Haven mellem blok og 14-24, Haven mellem og Blok 18: Haven mellem og Blok 20: Haven mellem og Vi har søgt om planter til 7 haver, og de haver, der er højt prioriteret får lov at vælge først. Også her gælder, at 2/3 af beboerne skal stemme for. Gør de ikke det, får haverne med lavere prioritet valgmuligheden. Se artikel andetsteds i Fiset om hvilke træ og busktyper vi vil udplante. Billag 13 Jeg har opdaget en forglemmelse i budgettet for 2012: Der er budgettet med kr ,- til årlig abonnement af alarmanlæg, men etableringsomkostningerne mangler. Uddrag af det forslag, der blev vedtaget på et tidligere fællesmøde: "Alarmanlæggene bliver etableret i starten af 2012 og der vil blive budgetteret med etableringsomkostninger på kr ,13 på beboerforeningens budget."

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2014 Søndag d. 9. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014 Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2012 Søndag d. 11. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

32. årgang. December 2011. Nr. 121

32. årgang. December 2011. Nr. 121 32. årgang. December 2011. Nr. 121 1 Opel Forsikring kun 1.000 kr. * CORSA FORSIKRINGEN FYLDER HELLER IKKE MEGET I BUDGETTET. Kom forbi til en prøvetur. Corsa fås fra 119.950 kr. * For kunder over 25 år

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere