Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub"

Transkript

1 Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub Forord Konkurrencesvømning har mange fordele som rækker ud bare at blive bedre til at svømme. Kammeratskabet mellem svømmere er unikt, mange svømmere forbliver venner hele livet igennem. Udover selskabet med gode folk, tilbyder svømningen ligeledes en alsidig form for træning af hele kroppen, som man kan blive ved med at træne hele livet. Måske er de største fordele ved at deltage i svømmesporten de personlige karaktertræk, jeres børn kan udvikle gennem svømning. Her tænkes på kvaliteter som selvdisciplin, fairness og time management. Kvaliteter jeres børn vil høste fordele af lang tid efter de er holdt med at svømme. Mange svømmere går videre i livet med stor succes og trækker på de ting de lærte som svømmere. Konkurrencesvømning skal være sjovt, spændende og givende. I takt med jeres børn finder sig til rette i konkurrenceafdelingen, begynder de også at lære hvordan man konkurrerer mod sig selv og ikke mindst mod andre. Man lærer at respektere sine modstandere uden derved at sige at man syntes der er sjovt at blive slået. Mange børn forbedrer sig hurtigt i takt med at deres kroppe vokser og deres teknik bliver forbedret. Hovedvægten ligger på den tekniske del. Men det konditionsmæssige aspekt får en større og større plads hver gang jeres barn er til svømning. Konkurrencesvømning handler meget om at bryde grænser. Både i forhold til distancer der svømmes, men måske endnu mere i forhold til grænserne for hvad ens krop faktisk kan klare. I denne sammenhæng er det trænernes opgave hele tiden at udfordre og presse jeres barns grænser. For meget pres giver ingen resultater og i værste fald skader. Modsat vil for lidt pres heller ingen gevinst give ved stævnerne. Jo ældre svømmerne bliver og i takt med deres niveau stiger forøges træningsmængden. Således træner de ældste svømmere næsten hver dag. Dette betyder ikke hård konditionsmæssig træning hver dag. En god træning kan også godt være meget teknisk funderet. Vil man svømme stærkt som en fisk skal man også bruge meget tid på at lege og lære i vandet, så man lærer hvordan man bevæger sig på forskellige måder i og under det. Der er heller ingen tvivl om at de svømmere, der ender øverst på præmieskamlen er dem der bruger mest tid i vandet. At træne flere gange om ugen kræver at man kan få svømningen til at harmonere med resten af sin hverdag. Dette betyder at man som svømmer bliver nødt til at lære at prioritere sin tid. Ellers bliver det hurtigt for meget med så meget træning. Når man begynder at træne hver dag begynder træning, kostplanlægning, time management mm. at blive til en livsstil. Men inden det kommer til at være en sund og naturlig del af ens livsstil vil der ofte være perioder med hvor den hårde træning ikke er så sjov. I denne periode er det vigtigt at have støtte hjemme fra. Ellers ender det hurtigt med at man vælger at stoppe med svømningen.

2 Holdene i K-afdeling I ISK sker der en løbende justering af antallet af deltagere på hvert enkelt hold. På konkurrenceholdene er forventningerne til hvert hold bestemt af alderen og niveauet på hver enkelt svømmer. Der bliver således stillet højere krav om solidaritet, træningsdisciplin, fremmøde mm til de ældste svømmere. A-holdet A-Holdet er for de svømmere, som vil yde en ekstra indsats for at få succes inden for svømning. Der stilles høje krav til selvdisciplin, træningsiver, fremmøde mm. Her forventes det at man har en stor portion selvdisciplin, en konkurrencementalitet der gør at man yder sit ypperste til hver eneste træning. Der bliver trænet 6 gange om ugen i vandet og 2 gange om uge på land. B-holdet B-Holdet er holdet for svømmere på nogenlunde samme alder som svømmerne på A-holdet, men som ikke har de samme ambitioner. De fleste på B-holdet træner 5x2 timer pr uge. Men der er mulighed for at lave en speciel aftale som indebærer mindre træning. Holdet er også for dem, som måske stræber efter, at opnå en plads på A-holdet, men stadig mangler en hvis portion erfaring, teknikske egenskaber eller som ikke vurderes gamle nok til at kunne træne så mange gange om ugen som A-holdet kræver. C-holdet C-Holdet er holdet for dem, som har fundet ud af at svømning er deres sportsgren. De træner 4 gange 1½ time om ugen, så der er ikke plads til så mange andre sportsgrene. Der bliver stillet forskellige krav til svømmerne alt afhængigt af hvor længe man har svømmet på holdet. En vigtig del af træningen er at man lærer hvordan man træner sammen med sine kammerater. Således stilles større krav om banedisciplin og kammeratlig støtte. I forhold til tidligere hold. Talent holdet: Talent holdet er det næst yngste hold i konkurrence afdelingen (typisk 10-11år). Svømmerne har været på Mini Talent holdet. De er nu klar til at træne 3 gange om ugen og rykke et trin op, hvad angår teknik og fysisk arbejde. Der vil stadig være tidspunkter hvor leg indgår, her vil der dog i stigende grad indgå tekniske aspekter, sværhedsgraden er blot sat op. Træningen vil bære større præg af forberedelse til konkurrencer. Talent holdet tager til begynderstævner hjemme i Ikast og i andre klubber i Midtjylland, ydermere deltager Talent holdet også ved det årlige klubmesterskab i december. Mini-Talent: Mini Talent holdet er det yngste hold i konkurrence afdelingen (typisk 8-9år). Her bliver børnene undervist i mere avancerede og sværere teknikker som vedrører svømning og stævnedeltagelse i forhold til det, som der bliver undervist i i Undervisningsafdelingen. Der vil være stævnedeltagelse ved begynderstævner rundt omkring Midtjylland. Svømmerne træner 2 gange om ugen og det forventes at de er motiveret til at træne mere og længere for at opnå en egen udvikling i vandet. Der vil stadig være øjeblikke hvor leg indgår, legene vil have inkluderet en form for teknisk indlæring.

3 Ikast Svømmeklubs organisation Ikast Svømmeklub er en klub som tilbyder en lang række aktiviteter, som næsten alle foregår i vand. Babysvømning, aerobic, Zumba, vandgymnastik og triatlon er alle organiserede under Ikast Svømmeklub med mere eller mindre løs tilknytning. Triatlon har f. eks. sin egen bestyrelse etc. Den overordnede ledelse varetages af ISK's bestyrelse. Det daglige arbejde er imidlertid delt ud på et par selvsupplerende udvalg, som leder hver sin afdeling. Den afdeling jeres barn nu hører under kaldes konkurrenceafdelingen. Denne afdelings ledelse deles i det daglige mellem cheftræneren og Konkurrenceudvalget, som begge er underlagt bestyrelsen. Konkurrenceudvalget Konkurrenceudvalget består af en repræsentant fra bestyrelsen, cheftræneren samt 5-7 andre medlemmer. K-udvalget beslutter, hvilke stævner svømmerne deltager i, planlægger træningslejre, samt andre praktiske ting som angår konkurrenceafdelingen. Ikast Svømmeklub forbundene Dansk svømmeunion Dansk svømmeunion er det mest betydningsfulde nationale forbund, som Ikast Svømmeklub er medlem af. Dansk svømmeunion er medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF) og har en række funktioner som at arrangere nationale mesterskaber, udfærdige love og regelsæt for svømningen i Danmark, uddanne officials (dommere), stå for landsholdsaktiviteter, samt tilbyde kurser for trænere. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Ikast Svømmeklub er ligeledes medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), som på linje med Svømmeunionen uddanner officials samt afholder trænerkurser, stævner og mesterskaber. ISK hører ind under region DGI Midtjylland.

4 Generel info om sporten Stilarter De fire stilarter kaldes: fri (el. crawl), rygcrawl, brystsvømning, butterfly. Fri kaldes fri, da svømmeren er fri til at vælge en hvilken som helst stilart. Dog vælger de fleste her at svømme crawl da denne stilart for de fleste er den hurtigste. Når et barn kommer op i konkurrenceafdelingen har de fleste en rimelig forståelse for de 3 første stilarter. Butterfly er uden tvivl den hårdeste og mest teknisk krævende stilart. Butterfly, som bare kaldes fly, læres oftest først i konkurrenceafdelingen. Sammensætningen af alle fire stilarter i et løb kaldes individuel medley forkortes: IM. I et IM svømmes først butterfly, dernæst ryg, bryst og sluttes af med crawl. Løb og holdkapper Ethvert stævne kan have mange forskellige løb af forskellig længde og stilart, alt efter årgange eller stævnets art. Til stævner kan der ligeledes svømmes holdkapper, hvor flere svømmere svømmer sammen. Typisk består en holdkap af fire medlemmer. De to klassiske holdkapper er 4 x 100 fri, hvor alle svømmer 100 meter fri, samt 4 x 100 holdmedley, hvor svømmerne svømmer ryg, bryst, butterfly og crawl i nævnte rækkefølge. Holdmedley adskiller sig altså fra individuel medley ved, at den enkelte svømmer i holdmedley kun svømmer én stilart. Forskellige løbslængder 50 og 100 meter er sprint løbene, som oftest er sprint fra start til slut. 200 og 400 meter er de såkaldte mellemdistance løb, som kræver en fornemmelse af at økonomisere med kræfterne, såvel som at kunne slutte af med en sprint. 800 og er distance løbene som kræver udholdenhed og en god evne til at svømme lige hurtigt hele løbet igennem. I stilarten fri findes distancerne: 50, 100, 200, 400, 800 og 1500 meter. I stilarterne brystsvømning, butterfly og rygsvømning findes distancerne: 50, 100 og 200 meter. I individuel medley findes distancerne: 100, 200 og 400 meter. Udstyr Svømning kræver ikke det helt store udstyr, men der er alligevel en liste af udstyr, som de fleste konkurrencesvømmere bruger. Badedragt/bukser Det vigtigste naturligvis. Der findes mange mærker og forskellige design. Det, man dog skal overveje som konkurrencesvømmer, er dels dragtens holdbarhed, dels hvor godt den sidder. Vi vil ikke her reklamere for bestemte mærker, men spørg træneren, hun/han ved som regel hvilke firmaer som laver holdbart svømmetøj. Dernæst skal tøjet passe, men ikke være for stort, da alt badetøj udvider sig af de mange timer i vandet, lige meget hvilket mærke det er. De fleste konkurrencesvømmere har ligeledes badetøj/dragt til træning og til stævner. Træningsbukserne/dragten er som regel brugt konkurrencetøj. Det er vigtigt til

5 stævner at have en dragt/bukser som sidder tæt, og derfor laver mindst mulig modstand i vandet. Der eksperimenteres ligeledes med forskellige slags konkurrencedragter, disse er som regel noget dyrere. Svømmebriller Næst efter dragten/bukserne er svømmebrillerne det vigtigste. Her findes ligeledes et utal af mærker. De fleste svømmere eksperimenterer med forskellige typer. NB: Det er MEGET vigtigt at have flere end et par svømmebriller. Går ens briller i stykker, elastikken springer f. eks., er det vigtigt at have et ekstra par ved hånden, især ved stævner. Badehætte Det anbefales at svømmere med halvlangt hår bruger badehætte. Det beskytter håret og holder det på plads, så det ikke generer. Man kan købe ISK badehætter til en fornuftig pris. Kontakt træner for dette. Andet træningsudstyr Det meste træningsudstyr stiller ISK til rådighed. Af og til køber svømmerne deres eget udstyr. De to første har svømmerne formentlig stiftet bekendtskab med i undervisningsafdelingen. Håndplader og Pull buoy en Svømmefødder og snorkler Bruges til at gøre træningen varierende og til træning af specifikke tekniske elementer. Bensparksplade I daglig tage en plade er en plade, som bruges til at holde armene stille og hovedet oppe for at isolere træningsfokusset omkring benene. Pull buoy Er et flydeelement, typisk lavet af skumgummi eller plast, som placeres mellem benene for at holde dem stille, så man kun koncentrerer sig om armene. Håndpadler Er udstyr til at sættes på hænderne for at forøge trykket enten med en styrkegivende effekt eller for at træne en teknisk detalje.

6 Stævner Begynderstævner En stævnerække på 5-6 stævner om året. Stævnerne afvikles i samarbejde med andre lokale klubber, som også har behov for et stævne til deres yngste svømmere. Varighed ca. et par timer. Midt-Vest cup En stævnerække på 4 stævner hen over året - primært i lokalområdet. Alle løb bliver udbudt mindst 1 gang om året. Et godt stævne at tilegne sig erfaringer med nye distancer på. Varighed ca. 6 timer. Region Midt mesterskaber Et mesterskaber for hele region Midt. Aldersgrupperne følger svømmeunionens aldersgrupper. Et godt stævne hvor man kan teste sit niveau med andre svømmere i regionen. Stævnet afvikles over 2 dage. DGI Landsmesterskab DGI's store nationale mesterskab med deltagere alle fra kredse i landet - afholdt i Ikast gennem de sidste mange år. Der afvikles udtagelsesstævner over hele landet, hvorudfra hver kreds sammensætter det bedste hold til deltagelse ved LM. Der udtages 6 svømmere i hvert løb i hver årgang, så også uerfarne svømmere også har mulighed for at blive udtaget. Cup-stævner Cup-stævner er stævner som en klubber arrangerer alene eller i fællesskab med andre. I Ikast Svømme Klub arrangerer vi vores eget cup-stævne, Midsommer Cup. Det afholdes i starten af juni måned med deltagelse af klubber fra hele landet. Cup stævner varer normalt 2-3 dage. Niveauet ved cup stævner varierer fra begyndersvømning til toppen af dansk svømning. Vestdanske Mesterskaber Dansk Svømme Union arrangerer sammen med villige klubber et mesterskab for svømmere henholdsvis øst og vest for Storebælt. Der afvikles mesterskaber i alle aldersgrupper - for junior og senior svømmere afvikles der et mesterskab på 50 og 25 meter bassin.(se mere om aldersgrupper under udtryk og ger.) Svømmeunionen fastsætter hvert år en række kravtider, som skal opnås for at deltage. Danske Mesterskaber Dansk Svømme Union arrangerer DM i alle aldersgrupper - for junior og senior svømmere afvikles der et mesterskab på 50 og 25 meter baner, mens grupper 1 og 2 primært svømmer deres mesterskaber på kortbane (25 meter bassin). Svømmeunionen fastsætter hvert år en række kravtider som skal opnås for at deltage. Kravene er markant hårdere end de til Vest-danske Mesterskaber.

7 Ernæring Når vi træner nedbryder vi vores krop. Ja - det lyder underligt, men vi ødelægger vores krop, for senere at gendanne den i en ny og bedre version. Hvis vi skal genopbygge vores krop er vi nødt til at have de rette byggematerialer. Hvis vi ikke gennem kosten indtager de rette mængder rigtig kost kan vi ikke genopbygge vores krop ordentligt, og træningseffekten udebliver. Måltidsplanlægning Med et energibehov, der skal dække 6-8 gange træning om dagen, er det nødvendigt at lave en spiseplan. Man skal lave en plan for hver enkelt dag og for hele ugen. Det er den eneste måde man kan være sikker på at man får spist varieret og i de rette mængder. Man skal planlægge mindst 5-6 måltider hver dag. 1. måltid - morgenmaden Her skal man have energi til at starte dagen på. Hvis man starter med at springe morgenmaden over starter man med at sige til sin krop at den kun skal køre i 3. gear resten af dagen. Hvis man vil op i 5. gear og få ekstra energi hele dagen igennem, skal man sætte kroppen i 5. gear fra morgenstunden af. Der er desværre mange, som ikke spiser morgenmad. Et godt råd til dem kan være at stå lidt tidligere op og få gang i kroppen. Evt. med lidt mave og rygøvelser som alle burde lave hver dag alligevel. Så kommer der gang i kroppen og morgenmaden glider lettere ned. Gør morgenen til en prioritering i jeres families hverdag. Ofte er dette også det eneste tidspunkt hvor alle er samlet. 2. måltid - mellemmåltid Et par timer efter morgenmaden skal man have sit første mellemmåltid. Det kan være et stykke frugt. En let bolle med pålæg. Vigtigt for mellemmåltiderne er det at de ikke skal være sukkerholdige. Meget sukker sætter gang i ens blodsukker, hvilket er begyndelsen på enden i forhold til en god kostplan. 3. måltid - Frokost Frokosten skal være et hovedmåltid som gør en mæt. Som aktiv svømmer skal der spises en del. Problemet med frokost er at man ofte skal have sin mad med hjemmefra. Så det sætter krav til ens planlægning. En madpakke kan være meget forskellig. Nogle kan klare sig med 4 stykker rugbrød og lidt frugt, mens andre hellere vil have noget mere varieret. Brug madpakken til at overraske dit barn. Hav små overraskelser som gør at det bliver spændende at åbne madpakken. 4. måltid timer inden træning Dette mellemmåltid er det sidste man indtager inden træning. Det skal gerne ske ca. 1-2 timer før træning. Det må gerne være lidt større end et traditionelt mellemmåltid. Dvs. her skal der spises grovboller eller rugbrød. Hvidt brød eller andre sukkerholdige produkter kan ikke anbefales. Indtager man sukker på dette tidspunkt passer det med at ens blodsukker er for lavt når man starter sin træning. Så ender det med at man kører en hel træning uden energi.

8 5. måltid - under træning Nogle gange træner vi mere end 2 timer. Det betyder at man bliver nød til at indtage noget mens man træner. Man kan ikke lagre nok energi i kroppen til at træne over 2 timer. Hver gang der er planlagt træning i mere end 2 timer er der lagt en spisepause ind. Her vil hvidt brød eller let sukkerholdige produkter være ok at spise. De bliver optaget hurtigt i kroppen og man er hurtigt klar til at træne igen. Frugt er ofte ikke nok. Hvis man vil spise frugt er bananer nok det bedste man kan spise. Æbler og anden frugt er godt nok på andre tidspunkter af dagen, men ikke her. Bananen udemærker sig ved et højt indhold af fiber, magnesium, kalium, vitamin C. Specielt fiberindholdet er vigtigt, da det giver en let fordøjelse. 6. Måltid - 5 minutter efter træning Lige efter træning er det allerbedste tidspunkt at indtage energi på. Kroppen skriger på energi fordi man lige har brugt alt det man havde samlet sammen i løbet af dagen. Det bedste at indtage her er hvidt brød med marmelade, rosiner, bananer eller andre hurtigt optagelige kulhydrater. Mange medbringer proteindrik til træning, som blandes op med vand eller anden væske. Det er en let måde at få dækket sit behov. 7. Måltid timer efter træning Aftensmaden er dagens 3. store hovedmåltid. Her skal man have fyldt de depoter op som ikke er fyldt op efter den hårde træning. Men det er også her man starter med at få dækket sit behov for den næste dag. En god fordeling på ens tallerken er 50 % kartofler, ris, pasta, brød, 25 % kød, fisk, sovs 25 % grøntsager. Fedt er ikke en ting man skal undgå. Det er en god kilde til energi når man er meget aktiv. Er man bevidst om ikke at tage på i vægt er det ikke her man skal sætte ind. Det er i stedet i de skjulte sukker bomber man ofte kommer til at indtage i løbet af dagen. 8. måltid - 1 time inden sengetid Det er en god ide at få sluttet dagen af med et lille måltid. Det må ikke være noget sukkerholdigt, da det ødelægger søvnen. Det kan være en grovbolle, grovkiks, grøntsager.

9 Mad i forbindelse med konkurrence Før stævnet I dagene og timerne op til konkurrence er det vigtigt at sørge for at få kulhydratdepoterne er fyldt op, og sørge for at kroppen ikke mangler væske. Der er ikke nogen specielle kostanbefalinger udover de normale. Bare man sørger for at spise nok. Under stævnet Under stævnet er det vigtigt at man holder sin væskebalance i orden. Dvs. man har en drikkedunk med sig over alt. Den skal bare indeholde vand eller en let blanding frugtsaftevand. Som svømmer er der ofte flere løb på en dag, så det handler om at være klar hele dagen. Det kræver et stabilt blodsukker. For at kunne klare dette er slik, sodavand og andre sukkerholdige produkter bandlyst. Man kan i stedet spise godt med frugt, grovkiks/boller, diverse salater osv. Den bedste måde man kan være klar til sit løb på er ved at spise rigtig mange små måltider kombineret med en god morgen og aftensmad. Energidrikke er gode at have med når man lige har svømmet. Så kan kroppen godt klare lidt ekstra hurtig energi. Men de skal ikke indtages løbende gennem dagen. Det sætter rigtig gang i blodsukkeret og kan i sidste ende have en negativ indvirkning på ens præstation.

10 Officials i Ikast Svømme Klub Hvis der i en svømmeklub er en konkurrenceafdeling, kan man også være sikker på, at svømmerne i denne afdeling deltager i stævner. Hvor der er stævner, er der også brug for dommere, eller "officials" som det hedder i svømmesporten. Deres primære formål er at hjælpe til under stævnet, så svømmerne, uanset hvor det foregår, konkurrerer på lige vilkår, og at stævnet afvikles "hurtigt, ensartet og korrekt". Som tilskuer tænker man måske ikke så meget over de mange funktioner, der skal varetages under et stævne, for at svømmerne kan fungere optimalt. Men selv ved mindre stævner kan der være brug for personer. Tænk blot på, at hver eneste bane skal have sin egen tidtager, informationen om tiden skal samles ind og afleveres i sekretariatet, som formidler resultatlisten. Alt sammen samtidig med at starten skydes af til et nyt løb. Alle personer/officials man ser omkring bassinet har deres helt specielle opgave at varetage, og alle ved nøjagtigt, hvad de skal gøre, fordi de har modtaget instruktion/kursus i, hvorledes netop denne funktion udføres. ISK har gennem mange år formået at have en god bestand af dygtige officials, som næsten alle er fundet i forældrekredsen. En tradition som har betydet at vi har kunnet deltage ved alle de stævner vi har ønsket. Ofte er der krav om at en klub stiller med et par officials ved de stævner vi deltager i. For svømmernes vedkommende vil vi gerne fortsætte med at have en bred vifte af uddannede forældre, sådan det ikke er de samme der trækkes på hver gang. Vi kan kun kraftigt opfordre til, at man melder sig til kurserne når de bliver udbudt. Mere om de forskellige officials følger nedenunder. De fleste officials i ISK deltager både ved lokale og udenbys stævner, da det er den samme uddannelse, der modtages landet over (de samme instruktører). Så meld jer trygt. Det er ikke særligt tidskrævende. Tal med jeres barns træner, eller spørg en, der allerede er official. Og husk: Jo flere som melder sig jo sjældnere har vi brug for lige netop dig!

11 Modul 1 - Tidtager Det første kursus man kan komme på er tidtagerkurset. Her lærer man at betjene et stopur, skrive tiden man tager på svømmeren ned. Ligeledes skal man sørge for at det er den rigtige svømmer, som kommer til starten og hopper i vandet. Det sidste man lærer er, at betjene en fløjte korrekt ved de lange distancer. Lyder det simpelt? Det er det også! Kurset tager normalt få timer. Det er vigtigt at notere sig: Tidtagere diskvalificerer aldrig svømmere, så det er ganske ufarligt at uddanne sig som tidtager. Mange vælger dog også kun, at blive tidtagere da de netop ikke skal diskvalificere nogen svømmere i denne position. Modul 2 - Bane/vendedommer Modul 2 er lidt mere avanceret og de fleste venter normalt til de har lidt erfaring ved stævner som tidtagere før de går videre som bane/vendedommere. Bane/vendedommerens funktion er at tjekke at svømmernes teknik er lovlig og at de derved ikke prøver, at tilegne sig uretfærdige fordele. Det er således også bane/vendedommerne, som indstiller svømmerne til diskkvalifikationer, men det er kun overdommeren som kan dømme denne til at være gyldig! Kurset til at blive bane/vendedommer tager også noget længere tid da der grundigt gennemgås samtlige stilarter så man kan lære hvad der er tilladt og hvad der ikke er. Modul 2 giver desuden adgang til næsten alle andre officieluddannelser undtagen Modul 7 - overdommer, som kræver at man har samtlige kurser. Dette er også illustreret i grafikken nederst i afsnittet. Modul 3 - Starter Starteren er det tredje modul. Starterens opgave er at starte svømmerne når overdommeren har fløjtet dem op på deres pladser. Starteren bliver uddannet i at gøre dette med flere forskellige redskaber. Desuden er det primært starteren, i samarbejde med overdommeren, som tjekker for tyvstarter da denne har de bedste forudsætninger for dette. Modul 4 - Ledende måldommer og ledende tidtager Den ledende tidtagers rolle til stævnet er, at sørge for de enkelte tidtageres opgaver udfyldes. Hvis fx. en tidtager ikke får startet sit ur skal denne signalere til den ledende tidtager hvorefter LD en, som de kaldes, fragter et nyt ur over til tidtageren så tiden kan blive taget alligevel. Den ledende måldommer har til opgave at tjekke hvilken rækkefølge svømmerne i det pågældende heat kommer ind i så stævnesekretariat kan sammenligne med overdommerens placeringer og bekræfte tiderne. Modul 5 - Speaker Speakerens opgave er, at råbe svømmerne op så de ved hvornår de skal svømme. Desuden skal speakeren også læse diskvalifikationer op.

12 Modul 6 - Stævnesekretariat Stævnesekretariatets rolle ligger modsat de andre officialuddannelser langt mere i baggrunden af stævnet. Det er sekretariatets opgave, at trykke programmer så alle ved hvornår de skal svømme, indskrive diskvalifikationer i programmet Wingrodan (info om dette følger senere), samt at printe resultatlister og indsende stævneresultaterne til svømmeunionen så de kan registreres og godkendes. Modul 7 - Overdommer Overdommeren er formentlig vigtigste person til et stævne. For at et stævne kan være gyldigt skal der være en uddannet overdommer til stede under stævnet. Overdommerens opgave er at dømme svømmerne på baggrund af de data som han/hun får af de officials, som også er til stede ved stævnet. Uddannelsen til overdommer er således den længste og mest krævende. Selve uddannelsen strækker sig over 2 weekender og for at blive optaget som overdommer skal man først igennem 50 spørgsmål, som bliver tilsendt. Desuden skal man have gennemført samtlige af de andre kurser (modul 5 - speaker) før man kan blive taget i betragtning som overdommer. Mere info om de forskellige uddannelser kan ses her: Modul 3 (Starter) Modul 4 (Ledende tidtager) Modul 1 (Tidtager) Modul 2 (Bane/vendedommer) Modul 5 (Speaker) Modul 7 (Overdommer) Modul 6 (Stævnesekretariat)

13 Holdleder - Hvem, hvordan og hvorfor? At være holdleder er en anden måde at hjælpe i klubben på. En holdleder er med til svømmestævner sammen med svømmere og træner, og skal tage sig af forskellige praktiske opgaver. Opgaver inden stævnet Der skal købes frugt, svarende til ca. 3 stk. pr. svømmer pr. dag. Antallet af deltagende svømmere kan man få oplysninger om hos træneren ca. 3 dage før stævnet. Husk at gemme bonnen for indkøbene, og skriv på bonnen hvilket stævne det vedrører. Opgaver inden afgang Der skal medbringes taske med førstehjælpsudstyr. Tasken findes i klubben, spørg træneren. Opgaver under stævnet Deltagelse i ledermøde inden stævnestart. Her gives praktiske oplysninger om eksempelvis bespisning, indkvartering, vigtige tidspunkter osv. Endvidere udleveres plan over hvornår de enkelte svømmere skal i konkurrence. Der foretages en markering i planen, så det er lettere at følge med i hvornår ISK-svømmerne skal i vandet. Under konkurrencerne skal holdlederen i samarbejde med træneren sørge for at svømmerne bliver sendt til opvarmning på de rigtige tidspunkter, holder spisepauser når det passer ind i programmet for den enkelte svømmer, osv. osv. Uddannelse Der findes ingen egentlig uddannelse til at blive holdleder, men man kan med fordel tage med en mere erfaren holdleder med ud til et stævne og prøve hvordan det foregår.

14 Forældrenes 10 bud 1. Du skal ikke ligge dine egne ambitioner på dit barn Husk at svømning er dit barns aktivitet. Forbedringer og fremskridt sker i forskelligt tempo for hver enkelt. Døm ikke dit barns fremskridt i forhold til andre børns præstationer og pres det ikke i forhold til, hvad du synes det skulle kunne. Det rare ved svømning er, at hver enkelt kan forsøge at gøre sit personligt bedste uden indblanding fra andre. 2. Du skal være en støtte lige meget hvad Der er kun et spørgsmål, som du kan stille dit barn, Var det sjovt? Hvis træning og stævner ikke er sjove, skal dit barn ikke presses til at fortsætte. 3. Du skal ikke være træner for dit barn Du har bragt dit barn til en uddannet træner, prøv ikke at underminere dette ved at træne dit barn ved siden af. Det du skal er at støtte, elske og være der for dit barn lige meget hvad. Træneren er ansat til at tage sig af det tekniske. Du bør ikke råde dit barn m.h.t. teknik og taktik. Det er ikke dit område. Dette vil tjene det formål at gøre barnet forvirret og modvirke, at svømmeren og træneren knytter bånd. 4. Du må kun sige positive ting til stævner Hvis du kommer til stævner bør du heppe og klappe, men aldrig kritisere dit barn eller træneren. 5. Du skal anerkende dit barns frygt Det første stævne, den første 800 m eller 200 m fly kan være meget stressfuldt. Det er helt på sin plads for dit barn at være bange. Lad være med at skælde ud eller latterliggøre. Du bør i stedet forsikre dit barn, at træneren ikke ville have foreslået det, hvis, han/hun ikke mente at dit barn kunne gennemføre det. 6. Du skal ikke kritisere officials til et stævne Hvis du ikke har tiden eller lysten til at arbejde som frivillig, så lad være med at kritisere dem, som forsøger at gøre deres bedste. Enhver klage skal rettes til overdommeren. Kritik af officials tolereres ikke! 7. Respekter dit barns træner Det bånd, som dit barn og dets træner knytter, er helt specielt og bidrager til dit barns succes og gode oplevelser. Kritiser aldrig træneren i dit barns nærhed, det vil kun skade dit barns svømning. 8. Du skal ikke hoppe fra klub til klub Vandet er ikke nødvendigvis mere blåt i den anden klubs bassin. En klub har sine interne problemer, selv de bedste af dem. Børn, som forlader en klub, bliver ofte holdt udenfor i lang, lang tid af de tidligere holdkammerater. Ofte er det sådan at, svømmere som flytter, ikke opnår mere succes det nye sted. 9. Dit barn skal have andre mål end at vinde At give sig fuldt ud lige meget, hvad resultatet er, er langt mere vigtigt end det at vinde. Der var engang en olympisk svømmer som sagde Det var mit mål at sætte verdens rekord. Det gjorde jeg, men det gjorde en anden også, bare lidt hurtigere end jeg. Jeg opnåede mit mål og tabte samtidig. Dette gør mig ikke til en taber, jeg er faktisk meget stolt af det løb 10. Du skal ikke forvente, at dit barn bliver olympisk mester Svømning er langt mere end de olympiske lege. Spørg din træner, hvorfor han/hun er træner. Så vil der være store chancer for at vedkommende aldrig har været til de Olympiske Lege, men alligevel fik så meget ud af svømning, at han vil give sin kærlighed til sporten videre. Svømning lærer dit barn selvdisciplin og sportsånd. Svømning fordrer selvværd og god helse. Svømning giver livslange venskaber og meget mere. De fleste olympiske medaljetagere vil sikkert kunne fortælle, at de førnævnte ting er langt vigtigere end medaljerne. Svømning producerer gode mennesker, og du skal være glad, fordi dit barn deltager.

15 Forskellige ord og udtryk For mange uden for svømmesporten kan nogle af de fagudtryk der bruges virke uforståelige. Her er et forsøg på at forklare nogle af disse, som ikke allerede er nævnt i dette hæfte. PR Kort for "Personlig Rekord" Disket Slang for diskvalificeret. Dette sker hvis en svømmer foretager sig noget "ulovligt" under et løb. Tiden opnået ved et diskvalificeret løb er ikke officiel og kan ikke bruges siden hen. En diskvalificeret svømmer kan heller ikke placere sig i resultatlisten. Dryland Et engelsk udtryk som bruges om den styrketræning, som ikke involverer maskiner eller vægte på land. Holdkap Som regel er løb, hvor 4 svømmere svømmer sammen. Der findes et utal af holdkapper, men de to mest almindelige er 4 X 100 fri (crawl), og 4 x 100 holdmedley, hvor en svømmer "ryg", en svømmer "bryst", en svømmer "butterfly", og en slutter af i crawl. IM Slang for Individuel Medley, som er det løb, hvor man svømmer alle fire stilarter, butterfly, rygcrawl, bryst og crawl i nævnte rækkefølge. Indledende/semi-/finaler Ved mesterskaber og enkelte andre stævner svømmer man først indledende heats, for siden at kvalificere sig til semi- og/eller finalerne. Kortbane & langbane To udtryk for hhv. 25 meter langt bassin og 50 meter langt bassin. Kravtid En tid som man skal have svømmet for at deltage i et stævne eller løb. Nedtrapning Nedtrapning er tiden inden et vigtigt stævne, hvor træningsbelastningen nedsættes for at give svømmeren chance for at hvile sig og komme oven på fysisk såvel som psykisk. Negativt Split Hvis svømmeren svømmer hurtigere på den anden halvdel af løbet end på den første, taler man om negativ split. Official Dommer i svømning.

16 Split-tid Til konkurrence tager træneren som regel tid for hver 25 m svømning. På den måde bliver løbet delt op i mindre og overskuelige enheder, som kaldes splittider. Splittider bruges ligeledes ved holdkapper for at se, hvor hurtigt hver af holdets deltagere svømmer. Nåletid En nåletid er en tid som man kan opnå for at få tildelt en af Dansk Svømmeunions nåle. Der findes flere forskellige nåle for forskellige tider. Kan ses på Startskammel Den platform, hvor svømmerne starter deres løb fra. Streamline Svømmerens udgangsstilling fra væggen efter en vending eller et startspring. Svømmeren forsøger her at gøre sig så lang og strømlinet som muligt. Hænderne ligger som en pil strakt foran hovedet. Teknikøvelse En øvelse, hvor man forsøger at rette fejl i svømmeteknikken eller at overdrive et bestemt aspekt af stilen. Vendeflag Vendeflagene er en snor med flag, som hænger på tværs af bassinet 5 meter fra hver ende for at fortælle rygsvømmerne at det snart er tid til at vende. Årgang Svømmerne konkurrerer som regel imod svømmere på deres egen alder, derfor har man lavet årgangsgrupperinger. Hver årgangsgruppe har to årgange f.eks. børn som er født i 1990 og 91. Navn: Damer alder Herrer alder Årgang gruppe 2 12 år og yngre 14 år og yngre Årgang gruppe år år Junior år år Senior år år. Masters Masters Svømmere som er 25 eller ældre. Der findes forskellige grupper helt op til 80 og ældre. Disse grupper springer typisk 4 år af gangen. Wingrodan Eller bare Grodan er en programserie som er lavet til at afholde svømmestævner, tilmelde svømmere disse, udregne nåletider, holde statistik med svømmernes tider og meget mere. Ligesom officialkurser findes der kurser så man kan blive uddannet til at bruge Grodan. Det var nogle gode råd til hvordan du som forældre, til en enten kommende eller nuværende konkurrencesvømmer, kan befærde dig i det fantastiske univers som mange vil mene svømnesportens univers er.

HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN

HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN Forældrehåndbog - konkurrenceafdelingen Kære forældre Når dit barn er begynder i konkurrenceafdelingen i Horsens Svømmeklub, åbner der sig måske en helt

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN

FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN Forældrehåndbog - konkurrenceafdelingen Kære forældre Når dit barn begynder i konkurrenceafdelingen i Horsens Svømmeklub, åbner der sig måske en helt ny verden for jeres familie.

Læs mere

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen 1 FORÆLDREHÅNDBOG KONKURRENCEAFDELINGEN 1 Forord 4 Holdene i MK-31: 4 Talent 2 4 Talent 1 6 Konkurrence I 8 Konkurrence 2 10 Årets gang 12 Kommunikation i K-afdelingen

Læs mere

Håndbog til svømmeforældre - og deres børn

Håndbog til svømmeforældre - og deres børn Håndbog til svømmeforældre - og deres børn Gentofte Svømme Klub Kildeskovshallen August 2014 1 Indhold Kære svømmeforælder... 3 Om at være konkurrencesvømmer... 4 Vores krav til konkurrencesvømmere...

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet At blive konkurrencesvømmer: Svømning på konkurrenceplan kan være en krævende disciplin. Skal man være en dygtig konkurrencesvømmer, kræver det på sigt en hel del træning. Heldigvis er svømning også en

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED Svømmeklubben Grindsteds konkurrencehold er et af klubbens ungdomstilbud til de svømmere der ønsker flere udfordringer gennem svømningen. Konkurrencesvømning

Læs mere

Helsingør Svømmeklub

Helsingør Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Introduktionsfolder Konkurrenceafdelingen 2012-2013 Svømmeklubben Konkurrenceafdelingens opbygning Konkurrenceafdelingen består af 4 hold. Der er tale om følgende: Hold Træner Træningsdage

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Forældre Information 2012. AGF Svømning

Forældre Information 2012. AGF Svømning Forældre Information 2012 AGF Svømning Indledning Denne folder er en velkomst til alle nye konkurrencesvømmere og deres forældre i AGF Svømning. Den fortæller lidt om, hvad det vil sige at være konkurrencesvømmer,

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM

Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Den daglige træning... 3 Træningstider... 4 Vandtræning... 4 Dryland... 5 Styrketræning... 5 Udstrækning...

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Forum Horsens Cup 2015 2014

Forum Horsens Cup 2015 2014 inviterer til Forum Horsens Cup 2015 2014 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler på i alle 50 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Forum Horsens Cup 2015 Horsens svømmeklub har hermed fornøjelsen af at

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redaktion: Kristian Sletten Sidst revideret 20. december 2011

Indholdsfortegnelse. Redaktion: Kristian Sletten Sidst revideret 20. december 2011 Indholdsfortegnelse At blive konkurrencesvømmer 4 Konkurrenceafdelingen 5 Formål og klubben 5 Konkurrenceudvalget 7 Konkurrenceholdene 7 Træningen/stævner mv. 8 Træningen 8 Husk til træning 9 Stævner 9

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg Swim Cup. 2015-udgaven afholdes helt i samme ånd som tidligere. Vi starter

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

Håndbog for forældre og svømmere i Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling

Håndbog for forældre og svømmere i Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling Velkommen til Skanderborg Svømmeklubs Konkurrenceafdeling, hvor der ikke kun svømmes for motionens skyld, men også for at deltage i konkurrence og have fokus på hele tiden at blive bedre og hurtigere Lidt

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

Informationshæfte til nye forældre i konkurrenceafdelingen (K-afdelingen) Kolding Svømmeklub

Informationshæfte til nye forældre i konkurrenceafdelingen (K-afdelingen) Kolding Svømmeklub Udgivelsesdato: Rev. september 2015 Informationshæfte til nye forældre i konkurrenceafdelingen (K-afdelingen) Kolding Svømmeklub Side 1 af 14 Indhold FORORD... 3 HVEM ER HVEM?... 3 ÅRETS GANG I K-AFDELINGEN...

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kost og træning Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kulhydrat Vigtigste bestanddel i forb. med træning Letteste tilgængelig Hurtig optagelig 5-10 minutter Skal indtages regelmæssigt Opfyldning

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge Dansk Svømmeunion Rescue Kid Konkurrencelivredning for børn & unge Indhold Indledning... 3 Hvorfor konkurrencelivredning?... 4 Individuelle discipliner... 5 100 m Forhindringssvømning...5 100 m Super Kid...6

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj Holstebro SvømmeClub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Langbane 2013 Lørdag den 4. maj i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 4. maj 2013. Svømmehal: El-tid: Holstebro

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER PRÆSTATIONSFREMME TRÆNING RESTITUTION ERNÆRING ATK ROADSHOW ERNÆRING TIL SVØMMERE VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2015-20 2016 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2015-2016 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening,

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Åbent Hus tirsdag den 1. maj kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 2. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014 AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 30. maj - 1. juni 2014 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

SVØMNING AARHUS OPEN 2014. 30. maj -1. juni - Aarhus Svømmestadion

SVØMNING AARHUS OPEN 2014. 30. maj -1. juni - Aarhus Svømmestadion SVØMNING 30. maj -1. juni - Aarhus Svømmestadion 1 SPONSORERET AF: 2 AGF Svømning byder velkommen til Aarhus Open 2014 Vi byder alle svømmere, trænere, ledere og officials velkommen til Aarhus Open 2014.

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Løberens kost og ernæring v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Kontaktoplysninger Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning, pb. Ernæring og sundhed Personlig træner og Diætist Jernbanegade

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder til Handelsbanken Aarhus Open 5. 7. juni 2015 AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere

Sund kost til fodboldspillere Sund kost til fodboldspillere DBU s Fodboldcamp Hvad betyder sundhed? Hvorfor skal I som fodboldspillere vide noget om sund mad? Fordi sund mad øger jeres chancer for bedre præstation på banen På næste

Læs mere

Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun

Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun Velkommen til Swim Team Neptun (STN). Denne håndbog er en hjælp til jer som forældre, der har et barn tilmeldt svømmeskolen. Håndbogen skal gerne give svar

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Hvornår: 7-8 oktober, 2006 Hvor: Vollsmose Svømmehal, 6 baner, 25 m, elektronisk

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013 21-02-2013 Kost og triathlon Tom Gruschy Knudsen og Jesper Rygaard Hansen Jesper Rygaard 7 marathonløb 10 Ironman rundt om i verden Træningsvejledning Firmatræning Firmatøj til løbetræningen Løbestilsanalyse

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 1 af 11 Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af nationale mesterskaber

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Løberens kost og ernæring

Løberens kost og ernæring Løberens kost og ernæring Hvem er jeg? Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning Diætist STOTT pilates instruktør Personlig træner med speciale i udholdenhedsidræt, skader og kropsholdning Camilla.birkebaek@mail.dk

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere