Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM"

Transkript

1 Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering... 7 Barsel... 8 Bibliotek... 8 Brobygning Bøger Center for Undervisningsmidler (CFU) Easy Correct Efteruddannelse Eksamen Ekskursion Elektroniske abonnementer og relevante hjemmesider Elevfravær Evaluering og karaktergivning Faggrupper og faggrupperepræsentant Feriefridage Forkortelser Forsikring Fravær Fødselsdag Gavekassen Gæsteelever Information Introkurser

2 IT (herunder AV) Karaktergivning Koordinationsforum Lectio Lærerfravær Lyd og lys Lærerkollegiet Læsevejledning Mentorordning: MIO - Medarbejderindflydelsesorgan Nyansatte lærere Omsorgsdage Pedeller Personalemøde Planlægningsaftale Pædagogikum Rejseregler for Slagelse Gymnasium Rygning Samarbejdsudvalget/sikkerhedsudvalg Sekretærkontoret Skolebestyrelsen ved Slagelse Gymnasium Snyd med skriftlige opgaver Studiebog Studiecenter Studieplanen Studietur Studievejledning/Fastholdelsesvejledning Studievalg Sjælland Sygdom Teamarbejde

3 Tillidsrepræsentant Time-/fagfordeling Timeregnskab for lærere, årsopgørelse og holdenes årsnormer Tjenesterejser, kurser og mundtlig censur Tutoraktivitet Undervisningsbeskrivelse Vikardækning Virtuel undervisning og arbejd selv Bilag Vil du deltage i studietur? Bilag Studietur til Kære forældre og elever i 2.xx Bilag To whomever it may concern Bilag Studietur til Kære forældre og elever i 2.xx Administrationens telefonnr. og Slagelse Gymnasium Hovednummer Rektor Iver Grunnet Vicerektor Lotte Büchert Uddannelsesleder Mette Ehlers Uddannelsesleder Frantz Visti Hansen Uddannelsesleder Frode Sigurd Topsøe Uddannelsesleder Kim Thomsen Administrationschef Rikke Ærboe Hansen Administrative fællesskabs indkøbschef Jytte Colling Studiesekretær Lotte Christiansen Regnskabsassistent Tina Vestergaard Studiesekretær Mette Abildgaard Studiesekretær Karina Peitersen Studiesekretær Merete Hoch Systemadministrator Lars Winther 3

4 IT-supporterelev Morten Rask Bibliotekar Charlotte Olsen Bogkælder Studievejledning (lokale 19A) Studievejledning (lokale 19) Garderoben ved lærerværelset Lokale 11 (Alarmrum) Pedelkontoret (jo) Pedelkontoret (km) Kantinen Arkiv v/sekretærkontor Mobiltelefoner Pedel Knud Madsen Pedelmedhjælper Jens Olesen Pedelmedhjælper Keld Jensen Ejendomsserviceteknikerelev Jan Jensen Rektor Iver Grunnet Vicerektor Lotte Büchert Administrationschef Rikke Ærboe Hansen Fejlmelding af telefonerne: IT afdeling, lokale 45 Ansvarsområder i ledelsesteamet Rektor Iver Grunnet (IG) Tlf.: Skolens budgetter og økonomi Institutionsudvikling Personaleadministration Feriefridage Ansættelser Medarbejdersamtaler (MUS) Faggruppesamtaler (FGUS) Time-/fagfordeling, samt holdoprettelse Lærerefteruddannelse Repræsentation i Koordinationsforum Årsskrift Elevsamtaler Møder med bestyrelse, region og ministerium Møder med skolens udvalg, samt lærer- og elevgrupper Repræsentation i forhold til lokalsamfund, folkeskoler o.s.v. 4

5 Vicerektor Lotte Büchert (LB) Tlf.: Stedfortræder for rektor Personaleadministration Omsorgsdage IFL redaktør Personalehåndbog Repræsentation i skolebestyrelsen og MIO Repræsentation i Koordinationsforum Medarbejdersamtaler (MUS) Faggruppesamtaler (FGUS) Studievejledermøder Elevrådsmøder Oprettelse af lærerteam Intro-arrangement for nye elever HF-tutorordning Mentorordning Hjemmeside Optagelsesprøver International koordinator (Comenius) UTA - referencegruppe Adhoc-opgaver Ansvarlig for pædagogiske udviklingsprojekter vedr. sprog og kvalitetssikring Teaminspektor Uddannelsesleder Mette Ehlers (ME) Tlf.: Medarbejdersamtaler (MUS) Medansvarlig for Infoboard (storskærm) IFL- redaktør Personalehåndbog 8. og 10. klasser (intro-kurser og brobygning) Konsultationer (tovholder) Større skriftlige opgave (SSO) 2.hf Studieretningsprojekt (SRP) 3.g Studieretningsopgave (SRO) 2.g Dansk/historieopgave 1.g Historieopgave 1.hf Terminsprøver og skriftlig eksamen Mundtlig eksamen og årsprøver Sygeeksamen Koordinering af Studievalg Sjællands aktiviteter 5

6 Koordinering af opgaver vedrørende elever med IT rygsække Adhoc-opgaver Teaminspektor Uddannelsesleder Frantz Visti Hansen (FV) Tlf.: Medarbejdersamtaler (MUS) Medansvarlig for Infoboard (storskærm) IFL-redaktør HF Ansvarlig for HF timeregnskab (vu, projekttimer, studiebog m-m.) Pædagogisk udviklingsarbejde Almen studieforberedelse (AT) Pædagogiske dage Repræsentation i Koordinationsforum Pædagogiske samarbejdsprojekter Studieplaner Årskalender Team Danmark og MGK Projekt frivillig EasyCorrect Adhoc-opgaver Teaminspektor Lyd og lys Uddannelsesleder Frode Sigurd Topsøe (FT) Tlf.: Lectio karakterer/generel ajourføring/skema Årsopgørelser Modul/elevtidsberegninger på studieretninger Studieretningsvalg grundforløb/studieretningsforløb Valgfag (opgørelse og fordeling) Mundtlig og skriftlig eksamen Indberetninger til UVM IT-udvalg Adhoc-opgaver Uddannelsesleder Kim Thomsen (KT) Tlf.: Medarbejdersamtaler (MUS) Kursusledelse for pædagogikumkandidater Intern og ekstern kommunikation 6

7 Talentkoordinator Projektledelse Vejledningstiltag Teaminspektor Adhoc-opgaver Administrationschef Rikke Ærboe Hansen Tlf.: Leder for TAP-personale Skolens budgetter og økonomi Lønregnskab for alle medarbejdere Årsnorm Timeregnskab Time-/fagfordeling, samt holdoprettelse Registrering af elevtid ved skr. opgaver/at Barsel Ad-hoc opgaver (administration) Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering Rektor er skolens interne leder Han forbliver på eller ved selve gymnasiebygningen og har ansvaret for: - at brandvæsenet bliver alarmeret - at evakueringsordre udsendes (eleverne skal tage tasker o. lign. med ud af klasserne, og dørene skal lukkes) - at vigtige papirer m.v. fjernes fra kontoret - at brandvæsenet modtager alle oplysninger, som har betydning for indsatsen. Vicerektor er skolens eksterne leder Hun begiver sig til sportspladsen og har ansvaret for: - at eleverne samles klassevis - at eleverne optælles - at rektor hurtigst muligt får besked om, hvorvidt alle elever er bragt i sikkerhed, og hvor savnede elever kan tænkes at opholde sig - at eleverne forbliver på sportspladsen, indtil anden ordre gives. Den enkelte lærer har ansvaret for, at de elever, som han/hun underviser på evakueringstidspunktet, bringes i sikkerhed på sportspladsen. Hvis branden opstår i frikvarteret, begiver eleverne sig straks til sportspladsen, og den lærer, som har undervist klassen i den forudgående time, har ansvaret for samling af eleverne klassevis. Ankommet til sportspladsen sørger lærerne for: - at holde klassen samlet 7

8 - at foretage optælling - at meddele vicerektor optællingsresultatet. Pedellen har ansvaret for, at ventilationsanlægget stoppes og bistår brandvæsenet ved spørgsmål af teknisk art. Ved brandvæsenets ankomst har brandinspektøren/vicebrandinspektøren det overordnede ansvar for den samlede indsats på selve bygningen. Såfremt det skønnes nødvendigt at flytte eleverne fra sportspladsen til en anden nærliggende lokalitet, har politiet ansvaret for, at dette sker på betryggende måde. Ved fjernevakuering følger vicerektor og lærerne med eleverne. Barsel Der henvises til de generelle regler for barsel som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Senest 3 måneder før forventet fødsel meddeler den kommende mor terminsdatoen og i hvilket omfang man ønsker at udnytte graviditetsorloven (op til 6 uger før fødsel). En kommende far skal senest 4 uger før en forventet fødsel meddele, hvis man ønsker at holde fædreorlov (14 dage). Det er Rikke Ærboe (rh), der varetager indberetningen om ovenstående og efterfølgende forældreorlov til lønkontoret. Bibliotek Åbningstider: mandag-torsdag og fredag og Bibliotekar: Charlotte Olsen Telefon: Mail: Bibliotekets hjemmeside: Biblioteket består hovedsageligt af materialer fra dansk, historie, samfundsfag, matematik, idræt, drama og psykologi og at-litteratur. På biblioteket er der en række håndbøger som ikke udlånes. Bibliotekets samling bliver løbende udbygget i forhold til AT, studieretningsopgaver/projekter og ønsker fra faggrupperepræsentanter 8

9 Alle bøger på biblioteket er registreret i gymnasiets biblioteksbase. Fagdepoternes bøger i biologi, dansk, filosofi, fysik, geografi, historie, latin, matematik, oldtidskundskab og religion er også registreret og søgbare i gymnasiets biblioteksbase. Onlinedokumenter fra Faktalink og Forfatterweb er tilgængelige fra søgebasen. Gymnasiets biblioteksbase kan du komme ind på fra alle computere på følgende link: Søgning/Fjernlån Bibliotekaren hjælper både lærere og elever med at foretage søgninger i gymnasiets biblioteksbase eller andre relevante baser. Bibliotekaren er behjælpelig med at bestille materialer hjem fra andre biblioteker. Her skal læreren/eleven komme mindst 14 dage før eller tidligere for at være sikker på at materialet kan leveres til tiden. (skolen er med i regional kørselsordning). Introduktion til bibliotek/litteratursøgning Alle klasser skal have en introduktion til bibliotek og studiecenter. Dette kan være i forbindelse med ATforløb. I forbindelse med dansk/historie opgaven skal klasserne have en introduktion til søgebaser. Nye bøger Nye bøger er udstillet på biblioteket. Nyhedslister findes i gymnasiets database. AT-ressourcerum I forbindelse med AT-projekter kan der være udstillet materialer i ressourcerum (udlånes ikke). Dette aftales imellem lærere og bibliotekar. Udlån Alle lærere og elever er oprettet i biblioteksbasen. Lånernumre er for lærerne deres initialer og for elevens vedkommende er det cpr.-nummer. Udlånstiden er normalt 30 dage. Hvis materialet ikke bliver afleveret til tiden udskrives hjemkaldelser (3 gange) og dernæst en regning til eleven. Der er mulighed for at forny materialer. Spørg bibliotekaren. PC adgang. Biblioteket har en stationær pc med printer og scanner til publikumsbrug. En bærbar pc står altid med adgang til gymnasiets biblioteksbase. Aviser Biblioteket abonnerer på følgende landsdækkende aviser: Berlingske Tidende, Information, Morgenavisen Jyllandsposten og Politiken. Der abonneres også på Sjællandske. Dagens aviser er på biblioteket. Aviserne gemmes en måned på hylder i Studecenteret. Tidsskrifter 9

10 Der abonneres på en række tidsskrifter. Nyeste numre udlånes ikke, men ældre numre kan udlånes hos bibliotekaren. Fysisk er tidsskrifterne placeret på skråhylder/reoler i Studiecenteret eller på biblioteket. Bibliotekaren har en liste over tidsskriftstitler. Studiecenter I Studiecenteret er der adgang fra skolen åbner og indtil skolen lukker. Her kan eleven finde et eksemplar af de bøger, der er i brug i samtlige fag. Bøgerne må kun anvendes i Studiecenteret/biblioteket og må ikke fjernes herfra. Alle bøgerne er forsynet med label og placeret under fagene samt registreret i biblioteksbasen. Brobygning Brobygning er betegnelsen for 10. klasses elevers besøg på udvalgte ungdomsuddannelser, heriblandt gymnasieskolen, for i en uge at følge undervisningen på disse uddannelser. På Slagelse Gymnasium har vi brobygningselever samlet i ét til to hold om ugen i perioden fra efterårsferien og frem til jul. Der bliver lavet et særskema for disse hold med skolens lærere som undervisere, og vi tilstræber at præsentere eleverne for en så bred vifte af gymnasiets og hf-uddannelsens fag som muligt. Disse undervisningsmoduler indgår i skolens time/fagfordeling. Bøger Bogansvarlig: Merete Hoch Tlf.: Bestilling og udlevering af bøger til klasser/hold og enkeltelever Daglig procedure: Bestilling af bøger til klasser og hold foregår elektronisk over WebBoss. 1. Linket til WebBoss åbnes fra Lectios forside, øverste link under Aktuel information til venstre. 2. Læreren modtager efter bestillingen en kvitteringsliste i sit dueslag. 3. Læreren henter bøgerne på gangen ud for Pædagogisk Værksted. 4. Læreren udleverer bøgerne til eleverne, som underskriver ved modtagelsen. 5. Læreren afleverer kvitteringslisten og et eventuelt restoplag til bogansvarlig lige efter bogudleveringen. Procedure ved skoleårets start: Bestilling af bøger til starten af skoleåret foregår også via WebBOSS. Der kommer besked fra bogansvarlig om proceduren herfor kort før sommerferien. Grundbøger, der bestilles til stamklasser, udleveres til eleverne en af de første skoledage. Faglærerne er ikke involveret i denne udlevering. Alle andre bøger, der er bestilt før sommerferien, udleveres som ved Daglig procedure, dog skal 10

11 bøgerne hentes i kælderen. Midlertidigt udlån Elever kan altid låne bøger fra depotet i en tidsbegrænset periode, f.eks. i forbindelse med større skriftlige opgaver. Lærere kan låne bøger til projektundervisning, tværfaglige forløb eller andre korterevarende undervisningsforløb. Dette sker efter aftale med bogansvarlig. Romaner har altid en begrænset lånetid på 3 mdr. Bogaflevering Procedure ved skoleårets slutning (mest almindeligt): Elever i afgangsklasserne får ved skoleårets slutning hjemkaldt alle bøger, og elever på afsluttende hold får hjemkaldt alle bøger fra det pågældende fag. Lærerne behøver ikke at foretage sig noget i den forbindelse. For alle andre hold og elever, bliver lærerne via mail bedt om at angive, hvilke bøger der skal hjemkaldes. Det vil foregå elektronisk, og hjemkaldelserne bliver overført til eleverne, så de kan se dem i WebBoss via Lectio. Bogaflevering midt i skoleåret: Det drejer sig typisk om romaner i dansk og sprogfagene, men kan naturligvis være hvilken som helst undervisningsbog, der kun er et begrænset antal bøger af. Læreren aftaler med den bogansvarlige, at bøgerne skal hjemkaldes, og læreren giver herefter eleverne besked om at aflevere bøgerne i bogdepotet/-kælderen. Læreren skal således IKKE stå for indsamling af bøgerne blot oplyse eleverne om at de skal aflevere den. Indkøb af bøger til undervisning Nye bøger til undervisningen kan efter aftale indkøbes af såvel fagrepræsentant, en faglærer eller den bogansvarlige på skolen. Indkøber fagrepræsentanten/læreren selv de ønskede bøger, skal bøgerne gennem den boganvarliges kontor for at blive registreret. Indkøb af nye bøger til de enkelte fag skal altid være aftalt med faggruppen. Center for Undervisningsmidler (CFU) Lærerne kan bestille/købe materialer fra CFU via denne side: Som login og password bruges lærerens personlige uni-login og password (skolekom). Materialer bliver leveret af CFU hver mandag morgen på sekretærkontoret. Mange udsendelser kan streames. Spørg evt. bibliotekaren OL for mere information. Easy Correct Skolen har købt et antal licenser til det elektroniske retteprogram Easy Correct. Easy Correct fungerer på PC og Mac og integreres med Word. Det er ligegyldigt om eleverne benytter PC eller Mac. Konvertering 11

12 af teksten eller upload til et andet program er unødvendigt, og det er heller ikke nødvendigt at være online for at anvende programmet. Opgaveretningen kan foregå direkte i Word. Når læreren sender eller gemmer opgaven, kan eleven se alle markeringer/rettelser, uden at have Easy Correct installeret på sin maskine, da Easy Correct trækker på funktioner som i forvejen findes i Word, hvilket er en stor fordel. Ved at kombinere Easy Correct retteprogrammet med funktioner som Udklipsholder og Registrer Ændringer kan kvaliteten af rettearbejdet blive meget bedre. Ideen fra den procesorienterede skrivepædagogik om genafleveringer giver god mening, når programmet bruges. Se evt. mere på - eller spørg en kollega. FV kontaktes, hvis man vil have programmet, og HY er behjælpelig, hvis der er tekniske vanskeligheder. Efteruddannelse Efteruddannelsen kan foregå på følgende måder: Længerevarende kurser: De faglige foreninger, faggruppen eller andre kursusudbydere arrangerer kurser af flere dages varighed. Korterevarende kurser: De faglige foreninger,faggruppen eller andre kursusudbydere arrangerer kurser varende fra nogle få timer til en hel dag. Kollegial supervision på pædagogik og didaktik. Pædagogiske arrangementer: Koordinationsudvalget arrangerer pædagogiske dage/eftermiddage. Skolebaseret efteruddannelse: Skolen arrangerer kurser af forskellig varighed for dele af eller hele lærerkollegiet. Ansøgningsprocedure Længerevarende kurser: Ansøgning stiles til rektor om deltagelse i efteruddannelse. Kursusansøgninger ligger på Lectio/Dokumenter/MFA/Blanketter. Rektor fastsætter hvert år et maksimumbeløb pr. lærer til efteruddannelse. I gives max kr. inkl. transport og time/dagpenge. Der gives desuden en timetildeling fra øvrig tid-puljen på max. 3 x 7,4 time ved kursusdeltagelse i flerdageskurser med overnatning. Hvis kursusudgiften overstiger max. Beløbet kan man omregne timerne fra øvrig tid til penge, som kan medgå til at betale kursusudgiften. Hvis man ikke bliver optaget/ønsker at deltage på et bevilget kursus, bedes man straks meddele rektor dette, så pengene kan bruges til andre kurser. Indkomne ansøgninger behandles ad hoc. 12

13 Korterevarende kurser: Kursusansøgninger indleveres til rektor. Der gives ikke time/dagpenge til kurser uden overnatning. Indkomne ansøgninger behandles ad hoc. Eksamen Der afholdes skriftlig og mundtlig eksamen i maj-juni måned. Eksamensplan og eksamensinformationer offentliggøres i Lectio. I forbindelse med eksamen uddeles der informationsmateriale, hvoraf det fremgår, hvilke regler der gælder og hvilke praktiske forhold der er omkring denne. Informationsmaterialet omfatter følgende: 1) Lærerens eksamenshåndbog til stx, hf og hf(e)-eksamen: Indeholder formelle krav og beskrivelser af eksamen, dvs. eksempelvis: Prøvekalender, undervisningsvejledninger specielt med henblik på eksamen, bekendtgørelser om karakterskala, prøver og eksamen. 2) En folder på Lectio: Mundtlig eksamen maj juni kørsel time/dagpenge. Indeholder regler om transport til censorskole, samt regler for hotelophold i forbindelse med censoropgaver. Ekskursion Se Rejseregler. Elektroniske abonnementer og relevante hjemmesider Skolen har følgende elektroniske abonnementer: SkoDa Man logger sig på f.eks. InfoMedia med Skolekom-brugernavn og adgangskode. Under SkoDA ligger følgende portaler (på folkeskoleniveau ældste klasser): o Portalen Dansk historie.dk o Portalen Samfundsfaget.dk o Portalen Kristendomskundskab.dk Man logger på med UNI- C login. CFU (se Center for Undervisningsmidler ) 13

14 Studienet (en elevopgavecentral) Tryk på Log ind (øverst til højre på skærmen) og udfyld felterne og Kodeord: Skole1870 Kodeord: JZRPJ Når der ikke er flere point til rådighed meddeles dette til RH. Andre relevante hjemmesider: (Har links til en lang række uddannelsesmæssige hjemmesider.) (Center for Undervisningsmidler.) (Undervisningsministeriet.) (Ledige stillinger.) (Links til studierelevante hjemmesider.) (UddannelsesGuiden.dk. Link for studievejledere) (Dansk Institut for Gymnasiepædagogik) (Elektronisk mødested for undervisere) (hjemmesiden indeholder film, billeder og tekster) (om verdens lande, regioner og organisationer. Login fås hos Charlotte (ol)) (database med tekster, videoer m.m. Log på via SG s hjemmeside Biblioteket) Slagelse Gymnasiums hjemmeside: herunder bl.a.: Lectio Studieplanen Services: Intern bibliotekssøgning Udlånssøgning Vejledninger og fagbeskrivelser Downloads Elevfravær Fraværsregistrering føres i Lectio, både hvad angår fysisk fravær og aflevering af skriftlige opgaver. 1) Fysisk fravær: Den enkelte lærer skal have indtastet fravær for klasser/hold hurtigst muligt gerne efter endt undervisning hver dag og senest søndag kl i hver uge. Hver lærer fører de ikke tilstedeværende elever fraværende uanset årsag. Den lærer der har et hold med på ekskursion eller lign. afleverer en seddel til PE med de involverede elevers navne på og så sørger PE for at godskrive elevernes fravær. Skriftligt fravær: Den enkelte lærer skal i begyndelsen af skoleåret angive det samlede antal opgaver og den tilknyttede elevtid. Elevtiden for forårssemesteret lægges også ind. Læreren registrerer derefter løbende opgaveaflevering/manglende aflevering i Lectio. Skulle en elev mod 14

15 forventning aflevere for sent pga. sygdom, sløvhed eller andet, kan I træffe aftaler om aflevering i nærmeste fremtid. Her bruges feltet [Afl./Fr.100%] med en kommentar i elevnoten om for sent afleveret + dato. Og skulle eleven igen mod forventning ikke aflevere, så overgår sagen til PE/MH. Alle elever med varsler afleverer gennem PE/MH, som så overtager registreringen Karina Peitersen(PE) og Merete Hoch(MH) er ansvarlig for det daglige arbejde med fravær, så det er vigtigt, at fristerne for angivelse af fravær bliver overholdt. Elever med fravær ( sygdom eller andet) skal selv angive fraværsårsagen i Lectio. Orientering til eleverne varselsystemet Elever og lærer kan følge fraværet i Lectio. Forsømmelser/regler for fravær Når der i det efterfølgende tales om fravær/forsømmelser, tænkes der både på timeforsømmelser og på manglende aflevering af skriftligt arbejde. Ved for sent aflevering af skriftlige opgaver noteres: AFL. i feltet Elevkommentar, men opgaven krydses ikke af. Indkaldelse til samtale: Karina Peitersen(PE) og Merete Hoch(MH) sørger for i samråd med studievejlederne, at elever med for meget fravær bliver indkaldt til samtale hos en studievejleder. PE og MH står for den administrative del af fraværs-registreringen, og studievejlederne står for elevsamtaler. Konkret er proceduren: Eleven modtager et brev med indkaldelsen til samtale med studievejlederen. I samtalen bliver konsekvenserne ved at overtræde mødepligtsreglerne præciseret, og studievejlederen prøver at klarlægge baggrunden for forsømmelserne med henblik på en ændret adfærd. Eleven skriver endvidere under på at have været indkaldt til samtale. Skriftligt varsel: Hvis det store fravær fortsætter, vil eleven modtage en skriftlig advarsel/et skriftligt varsel. Med den skriftlige advarsel risikerer eleven at miste sin SU for en kortere eller længere periode (indtil det for store fravær ophører). Hvis fraværet herefter ikke bliver mindre, kan andre og alvorligere sanktioner træde i kraft: 1) Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer i det eller de pågældende fag, og evt. givne årskarakterer bortfalder. 2) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny. 3) Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Endelig er oprykning til næste klassetrin af en elev betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Hvis eleven har under 2,0 i karaktergennemsnit ved skoleårets afslutning, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering, herunder elevens fravær, vurderes, at elevens udbytte af det hidtil 15

16 gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt, kan rektor nægte en elev oprykning til næste klassetrin. De gældende regler og sanktionsmuligheder findes mere uddybende beskrevet i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser Hvis skolen vurderer, at en elevs fravær er for stort, kan den til enhver tid kræve en lægeattest (som betales af eleven selv). Hvis skolen på baggrund af forsømmelsesregistreringen vurderer, at en elev ikke er studieaktiv, kan SU-styrelsen til enhver tid anmodes om at tilbageholde SU fra den 1. i en måned uden forudgående varsel. Eleven skal naturligvis efterfølgende have besked om, at hans/hendes SU bliver tilbageholdt og om årsagen til dette. Når eleven eventuelt igen er blevet studieaktiv, og fraværet klart er på vej ned, kan personen anmode skolen om at generhverve sin SU-ydelse. Rektor kan for den enkelte elev dispensere fra de beskrevne regler, hvis forsømmelserne er begrundet i ganske særlige forhold. Evaluering og karaktergivning Slagelse Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Skolen skal ifølge kvalitetsbekendtgørelsen, gymnasiebekendtgørelsen og HF-bekendtgørelsen fastlægge et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen samt lave en plan for evaluering af undervisningen. Systemet skal inddrage elever og aftagere i den løbende selvevaluering og kvalitetsudvikling. Kvalitetssystemet har et dobbelt formål. Internt giver kvalitetssystemet skolen et redskab til at sikre sig overblik over kvaliteten af uddannelse og undervisning. Eksternt giver kvalitetssystemet et billede af skolen. Resultatet af gennemførte evalueringer og de tilhørende opfølgningsplaner viser, hvordan skolen klarer sig på udvalgte områder. Det drejer sig både om, at kommende elever, forældre, lokalsamfund osv. kan danne sig et billede af skolen, og om at Undervisningsministeriet kan indhente oplysninger om skolens virke og resultater. Systemet skal beskrive, hvilke metoder og procedurer skolen vil gøre brug af i denne sammenhæng. I bekendtgørelsen tales der om, at systemet skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer. Selvevaluering er en intern evaluering, hvor man undersøger et område med henblik på at dokumentere status samt forbedre praksis på området. Skolen skal vælge nogle nøgleområder, som omfattes af den løbende evaluering, og over en periode på 3 år skal skolen have evalueret de valgte nøgleområder. Evalueringerne skal resultere i skriftlige opfølgningsplaner, der indeholder forslag til justeringer og opstiller kvalitetsmål for det fremtidige arbejde. Opfølgningsplanerne skal beskrive, hvilke konkrete handlinger der vil blive iværksat for at forbedre indsatsen og udbyttet på et givent område, ligesom de skal indeholde en tidsplan for handlingernes udførelse. De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. 16

17 Kvalitetssystemet skal ifølge bekendtgørelsen dels omfatte nogle obligatoriske områder del nogle frivillige områder. Områderne kan inddeles i to hovedområder omhandlende organisationen og undervisningen: Organisationen Obligatoriske områder Værdigrundlag Ledelsesorganisering Selvevaluering: strategi, procedure, gennemførelse, virkning, opfølgning Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer Lærerkvalifikationer Frivillige nøgleområder Undervisningen Obligatoriske områder Undervisningsevaluering Undervisnings- og arbejdsformers understøttelse af 1. Overgang fra grundskole 2. Faglig progression 3. Uddannelses formål 4. Overgang til videregående uddannelse Frivillige nøgleområder De frivillige nøgleområder kan f.eks. være: Frafald Arbejdsformer Progression Det skriftlige arbejde Elevernes lektielæsning Studieplanen Evalueringsplanen Elevindflydelse i undervisning Gennemførelsesvejledningen Efteruddannelse Det sociale liv på skolen Intern og ekstern kommunikation Administrativ ledelse Pædagogisk ledelse Samarbejdet med omverdenen Ekskursioner og studierejser De fysiske rammer Læremidler It Tosprogede elever 17

18 Arbejdsmiljø for elever og ansatte Elevfester og andre elevarrangementer Modtagelse af nye ansatte Kvalitetssystem Kvalitetssystemet og værdigrundlaget Slagelse Gymnasiums værdigrundlag, som kan ses på skolens hjemmeside, lægger vægt på at udvikle faglighed og kompetencer i en udviklingsorienteret skole præget af åbenhed, dialog og gensidig respekt, hvor demokrati, medindflydelse, ansvarlighed og engagement er i centrum. Skolens kvalitetsudviklingssystem er derfor baseret på inddragelse af elever, ansatte og øvrige interessenter. Kvalitetssystemet og organisationsstruktur Kvalitetssystemet og de udvalgte nøgleområder vedtages i bestyrelsen efter indstilling fra skolens ledelse. Procedurer for udvælgelse af nøgleområder Ledelsen igangsætter processen ved at indkalde forslag til nøgleområder fra MIO. Efter drøftelse i MIO fastlægger ledelsen de endelige nøgleområder for en 3-årig periode. Forslaget vedtages i bestyrelsen. Nøgleområder findes på skolens hjemme side. Skolens ledelse behandler i samarbejde med evalueringsgrupper (se nedenfor) resultaterne af selvevalueringerne og udarbejder opfølgningsplaner, som publiceres på skolens hjemmeside. Resultaterne kan indgå i en sammenligning med et udvalg af tilsvarende skoler og offentliggøres på hjemmesiden. Resultaterne af evalueringerne inddrages i organisationens udvikling og medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Desuden anvendes selvevalueringerne som hjælpeværktøj for det enkelte lærerteam/den enkelte lærer med henblik på udvikling/tilpasning af undervisningen. Hvert 3. år foretages blandt eleverne en elevmiljøundersøgelse. I forhold til medarbejderne gennemføres selvevaluering vedrørende trivsel i forbindelse med gennemførelsen af arbejdspladsvurderinger(apv). Procedure for evaluering Skolens nøgleområder kan læses på skolens hjemmeside. Nøgleområderne vælges for en 3-årig periode. For hvert nøgleområde nedsætter ledelsen en evalueringsgruppe. Evalueringsgrupperne følger nedenstående procedure: Statusbeskrivelse: Evalueringsgruppen udformer en statusbeskrivelse, dvs. belyser den aktuelle praksis på området. Evalueringsdesign: Evalueringsgruppen formulerer på baggrund af statusbeskrivelsen de spørgsmål, evalueringen skal 18

19 fokusere på. Gennemførelse Evalueringsgruppen beslutter evalueringsformen. Analyse Evalueringsgruppen indsamler og bearbejder evalueringens data, så de kan præsenteres i overskuelig form. Konklusioner Evalueringsgruppen fremlægger opfølgningsplan. Ledelsen iværksætter opfølgning. Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer Eventuelle censorindberetninger inddrages både ved udviklingen af undervisningens organisering og ved planlægningen af medarbejdernes kompetenceudvikling. Eventuelle eksterne evalueringer indgår i bedømmelsen af, hvordan rammerne for undervisningen fortsat udvikles og efterfølgende indarbejdes som et beslutningsgrundlag i opfølgningsplanen. Hvert år laves der en talmæssig oversigt over karakterfordelingen i de enkelte fag/niveauer. Oversigten kan indgå i en sammenligning med andre skoler/kurser. Lærernes kvalifikationer De overordnede retningslinjer for efteruddannelse fastlægges i koordinationsforummet. MUS gennemføres regelmæssigt. MUS har bl.a. til formål at sikre en løbende udvikling af medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer under hensyntagen til den enkelte lærers forudsætninger og behov på den ene side og skolens udviklingsplaner på den anden side. For nyansatte er der et modtagelsesprogram, hvor den nyansatte præsenteres for skolens kultur og personale, og der etableres tutorordning. I det første år efter ansættelsen er der samtaler med ledelsen om ansættelsesforhold og kompetenceudvikling samt trivsel på skolen. Undervisningsevaluering Beskrives i evalueringsplanen. Overgang fra grundskole til gymnasium Der gennemføres præsentationskurser og brobygningsforløb hvert år. Alle er forpligtede til at undervise på præsentationskurser og brobygningsforløb. Ledelsen, studievejlederne og udvalgte lærergrupper afholder mindst hvert andet år et møde med de afleverende skolers ledelse og lærere med henblik på overgangsproblemer. Der etableres lærersamarbejde med grundskolens lærere i udvalgte fag. Lærerkandidater følger grundskolens lærere i udvalgte fag. Faglig progression og undervisnings- og arbejdsformer i forhold til uddannelsens mål Belyses gennem evalueringsplanen. 19

20 Overgang til videregående uddannelser Studievejlederne indhenter hvert tredje år oplysninger om de tre seneste årganges situation med hensyn til uddannelse og/eller beskæftigelse. Oplysningerne danner grundlag for en evt. justering af undervisningen og udslusningsvejledningen. Oplysningerne kan endvidere danne basis for et samarbejde med videregående uddannelser om brobygningsaktiviteter af forskellig art. Evalueringsplan for Slagelse Gymnasium Gymnasiet 1. sem. Evaluering af den enkelte elev Undervisning Større projekter og skriftligt arbejde AP: Evaluering af elevers udbytte. Der gives en ikke medtællende karakter Prøver og eksaminer NV: Udarbejdelse af skriftligt produkt efterfulgt af faglig samtale. Der gives en ikke medtællende karakter Indgangsscreening i AP. Klassemøde. Karaktergivning. Klassemøde Løbende evaluering Indslusning og valg af studieretning. Samtale med studievejleder. Elevsamtaler Evaluerings -samtaler Efter hvert større forløb, min. to gange om året.: Elever og lærer(e) evaluerer undervisningen gerne skriftligt og anonymt. Resultatet drøftes og anvendes til justering af progression og niveau for undervisningen. Fastlæggelse af fokuspunkter som indskrives i studieplanen Jævnligt: Standpunkt i skriftligt arbejde, herunder uddybet evaluering af opgavers styrker og svagheder. Forskellige evalueringsforme r benyttes. Fremstilling af den enkelte klasses styrker, svagheder og fagligt niveau i det skriftlige arbejde sammenfattes på klassens konference. 20

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Så lykkedes det endelig. Skolens nye kunstværk blev indviet d. 21. april 2006. Da skolen i 2004 havde 25-års jubilæum, lykkedes det via en stor sponsorgave fra

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011 k n u e M n s d a m U M I S G A Y M N Munkensdam Gymnasium 2014 Informationshæfte 2010-2011 2 Forord Du har nu truffet det valg at starte på en ny skole og nærmere bestemt på Munkensdam Gymnasium. Det

Læs mere

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer, udvikler optimale kompetencer til at navigere

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2010-2011 A D R E S S E R O G T EL E F O N N U M R E Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Hjemmeside Tørring Gymnasium Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 K O N T A K T I N F O Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Rektor Vicerektor Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80 12 29 E-mail: adm@toerring-gym.dk

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere