FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN"

Transkript

1 FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN

2 Forældrehåndbog - konkurrenceafdelingen Kære forældre Når dit barn begynder i konkurrenceafdelingen i Horsens Svømmeklub, åbner der sig måske en helt ny verden for jeres familie. Med denne forældrehåndbog vil vi forsøge at give jer nyttige informationer om praktiske forhold og om hvordan svømmesporten fungerer ift. regelsæt, stævner osv. Konkurrencesvømning har mange fordele, som rækker langt ud over bare at blive bedre til at svømme. Kammeratskabet mellem svømmere er unikt og mange svømmere forbliver venner hele livet igennem. Et liv som konkurrencesvømmer medvirker også til, at udvikle personlige kompetencer som selvdisciplin, time management og evnen til at definere målsætninger og handleplaner. Kompetencer som jeres børn vil kunne profitere af resten af deres liv. Mange svømmere går videre i livet med stor succes og trækker på de ting, de lærte som svømmere. Konkurrencesvømning skal være sjovt, spændende og givende. Børnene skal lære at konkurrere mod andre, men allermest mod sig selv. Konkurrencesvømning handler nemlig rigtigt meget om at bryde grænser. Der brydes grænser hver gang barnet skal afprøve en ny disciplin eller distance til et stævne, men især flyttes grænsen både fysisk og psykisk for, hvor hårdt man kan presse sig selv for at nå sine mål. I denne sammenhæng er det træneres opgave hele tiden at vurdere, hvordan det enkelte barn skal håndteres, for at det opnår succes. En god træning handler ikke kun om at svømme langt tværtimod. Træningen i Horsens Svømmeklub er meget teknisk funderet. Man skal også bruge tid på at lege i vandet, så man får flest mulige bevægelseserfaringer. Der er ingen tvivl om, at de svømmere, der ender øverst på præmieskamlen, bruger rigtigt eget tid i vandet. Alle konkurrencesvømmere vil dog ind i mellem have perioder, hvor træningen ikke er så sjov. I denne periode er det vigtigt at have god støtte og opbakning hjemme fra. Måske har man brug for, at forældrene kigger med til en træning eller to, eller tager med til et par ekstra stævner. Er perioden med træningstræthed længerevarende skal det selvfølgelig tages op med træneren. 2

3 Indholdsfortegnelse Holdene i K-afdelingen Side 4 Kommunikation i K-afdelingen Side 5 Trænerkodeks Side 6 Stævner Side 7 Officials ved mesterskaber Side 7 Skadespolitik Side 8 Horsens Svømmeklub og svømmeforbundene Side 9 Svømmeudstyr Side 10 Klubtøj Side 11 Ernæring Side 12 De 10 forældrebud Side 14 Svømmeordbog Side 16 3

4 Holdene i K-afdelingen I Horsens Svømmeklub trænes der efter Aldersrelateret træningskoncept (ATK), hvor der tages højde for barnets alder og fysiologiske udvikling. Du kan læse om det aldersrelaterede træningskoncept på Trænerne i K-afdelingen kan ligeledes informere mere om ATK. HS Elite og HS1 Holdet er for de svømmere, som vil yde en ekstra indsats for at få succes indenfor svømningen. Der stilles høje krav til selvdisciplin træningsiver, fremmøde, kostplanlægning m.m. Her forventes det, at man har en stor portion selvdisciplin, har konkurrencementalitet og at man yder sit ypperste til hver eneste træning. Der bliver trænet op til 9 gange 2 timer i vandet om ugen. Der er ligeledes en del timer med dryland og styrketræning. Træningsmængden og længden sammensættes ofte i tæt dialog med cheftræneren. HS2 Dette er holdet for svømmere, der ikke helt har nået niveauet på eliteholdet, men træner efter at nå dertil. De fleste på HS2 holdet træner 5-6 x 2 timer pr uge. Der er dog mulighed for at lave en speciel aftale, som indebærer mindre træning. HS3 Dette er holdet for dem, som har fundet ud af, at svømning er deres sportsgren. De træner 4 gange 2 timer om ugen, så der er ikke plads til mange andre sportsgrene. Der bliver stillet forskellige krav til svømmerne, alt afhængig af hvor længe, man har svømmet på holdet. Der stilles på HS3 store krav om banedisciplin og teknik. Træningen er konditionsbaseret og det forventes, at man er en god holdkammerat. HS4 HS4 er overgangen mellem svømmeskoleholdene og konkurrenceholdene. HS4 træner 2 x 1 time om ugen. Her får svømmerne mulighed for at prøve om svømning skal være deres sport og om de er interesseret i at træne mere end en gang om ugen. Det primære indhold er teknisk orienteret, men der er en stadigt voksende del af træningen, som er konditionsbaseret. 4

5 Kommunikation i K-afdelingen En stor del af den daglige kommunikation mellem forældre og trænere foregår via mail. Hvis man som forældre undrer sig, er man altid velkommen til at kontakte træneren. Det kan dreje sig om stort og småt. Det er vigtigt, at forældrene i klubben er åbne og ærlige i deres kommunikation og at spørgsmål eller kritik fra jer forældre, kommer direkte til rette person. Det er værd at huske på, at det skrevne ord kan være utaknemmeligt, så vi vil fordre jer til at ringe til træneren, hvis der opstår problemer. En gang i mellem kan det være nødvendigt at mødes, for at få afklaret nogle forhold og dette arrangeres efter behov. Meget af klubbens kommunikation foregår via klubbens hjemmeside eller via mails. Det er derfor vigtigt løbende at kigge på for at holde sig orienteret om ændringer og nyheder. Trænernes kontaktoplysninger: Stig Michaelsen (Cheftræner, træner for HS1, HS Elite og eliteklasser og sportscollege) Jonas Nicolajsen (Træner HS2) Christian Stræde (Talentudvikler, daglig træner for HS3 + HS4) Gitte Lading (Træner HS3) Cecilie Schmidt (Assisterende træner HS4) Derudover er der til hvert hold i konkurrenceafdelingen tilknyttet en forældrerepræsentant, som også kan være behjælpelig med at besvare spørgsmål. Kontaktoplysninger på forældrerepræsentanterne findes i folder der tilhører det enkelte hold. På klubbens hjemmeside findes ligeledes mailadresser på trænerne fra holdene. Tilmelding til træning og aktiviteter i konkurrenceafdelingen foregår via klubbens hjemmeside På klubbens hjemmeside kan man også finde diverse oplysninger om stævner, ranglister, resultater osv. 5

6 Horsens svømmeklubs trænerkodeks Vær altid forberedt til hver eneste træning. Det er DIG, der har styringen. Kom altid til træning med et smil på læben. Smil det smitter. Enighed i trænergruppen om procedurer. Stil krav til din egen standard som træner og hæv den, vær professionel. Alle svømmere er ligeværdige, holdet frem for individet. Fokus på den enkelte svømmers udvikling, når du er på kanten. Sæt faglighed højt, det hele menneske er vigtigt. Husk, at du har ansvar over for klub, den enkelte svømmer, forældre og dine medtrænere. Hils altid pænt på svømmere og forældre. Trænerkodeks er udarbejdet af Horsens Svømmeklubs trænerstab 2013 der består af: Cecilie Schmidt (ass. HS 4) Gitte Lading (ass. HS 3) Christian Stræde (talentudvikler) Jonas Nikolajsen (HS 2 træner) Stig Michaelsen (Cheftræner) 6

7 Stævner Tilmelding til og betaling af stævner foregår via vores hjemmeside under events. Når man er tilmeldt et hold i konkurrenceafdelingen, vil man automatisk modtage en mail med information om de stævner, der er relevante for det hold man går på. Husk derfor, at den mailadresse der oplyses ved tilmelding, er den rigtige. Ved tilmelding til stævner er der altid indregnet startgebyr, evt. overnatning og bespisning samt frugt/kiks i løbet af stævnet. Det står på informationssedlerne, hvad der er betalt for gennem tilmeldingen. Klubben har ingen indtjening i forbindelse med betaling af stævner. Når jeres barn er tilmeldt til det stævne, finder træneren, i sammenråd med svømmeren, oftest ud af, hvad den enkelte svømmer skal deltage i af løb. For at afholde og deltage i stævner er det nødvendigt med god forældreopbakning. Der vil næsten altid være behov for forældre til at køre til og fra stævnet, forældre til at være holdledere og forældre til at deltage som officials. Du kan læse om kørselsordning, holdlederens opgaver og det at være officials på klubbens hjemmeside under konkurrenceafdelingen. Ved tilmelding til de enkelte stævner kan man skrive, hvis man ønsker at hjælpe. I Horsens Svømmeklub planlægges stævnesæsonen for et halvt år ad gangen. Stævnekalenderen kan ses på klubbens hjemmeside. Det er ikke alle hold eller svømmere, der deltager i alle stævner. Dette skyldes dels, at de forskellige stævner er til at skabe den optimale udvikling af svømmerne og dels, at der skal opnås kravtider for at deltage i de forskellige mesterskabsstævner. Officials ved mesterskaber Når klubben sender svømmere til mesterskaber, er der nogle retningslinjer for, hvor mange officials vi skal sende med, og hvilken uddannelse de skal have. Opfylder klubben ikke disse krav, sanktioneres der med en bøde til klubben på 1000,- pr. official pr. dag. Derfor forventer klubben, at minimum en af forældrene til et barn, der har lavet individuelle kravtider, påbegynder en uddannelse som official modul 2, og at forældrene i størst muligt omfang melder sig som hjælpere til mesterskabsstævnet. Opstår der en situation, hvor klubben ikke kan stille med tilstrækkeligt antal officials, vil bøden blive fordelt mellem de svømmere, hvis forældre ikke har meldt sig som hjælpere til stævnet (her medregnes ikke kørsel). Bøden fordeles mellem børnene efter en fordelingsnøgle, der tager hensyn til, hvor mange starter den enkelte svømmer har. Tilmelding som official skal senest ske ved sidste tilmeldingsfrist, gerne før, da disse oplysninger skal med, når klubben tilmelder svømmerne. Det er ofte de samme børn, der skal af sted til mesterskaberne, og ind i mellem er det også ganske få børn. Det betyder, at der påhviler de forældre, der har børn med individuelle kravtider, en meget stor officials-opgave. Vi anbefaler, at man i forældregruppen selv fordeler disse opgaver imellem sig. Man 7

8 er, som forældre, selv ansvarlig for at man får tilmeldt sig og at man bidrager til at løse disse mesterskabsopgaver. På kan du finde kravtider og datoer for kommende mesterskabsstævner, så du kan skrive det i kalenderen. Bemærk venligst, at når I tilmelder jeres barn til et mesterskab, accepterer I samtidig ovenstående vilkår. Skadespolitik Skadepolitikken i Horsens Svømmeklub indeholder specifikke krav til den enkelte svømmer. Hvis en svømmer er i et skadesforløb, hvor svømmeren laver specialtræning, laver den holdansvarlige træner en individuel vurdering på, om svømmeren kan deltage i stævner. Den ansvarlige holdtræner kan, i tvivlstilfælde, være nødsaget til at inddrage klubbens cheftræner, til vurdering af skadens omfang og hermed svømmerens muligheder for deltagelse i stævner. Horsens Svømmeklub har samarbejde med en fysioterapeut. Fysioterapeuten er ansvarlig for at planlægge svømmerens genoptræning for hurtig og på bedste måde at afslutte skadesforløbet. 8

9 Horsens Svømmeklub og svømmeforbundene Den overordnede ledelse af Horsens Svømmeklub varetages af en bestyrelse. Mere information om bestyrelsens medlemmer findes på klubbens hjemmeside. Horsens Svømmeklub har siden efteråret 2011 været en Team Danmark klub. Team Danmark er en dansk statslig organisation, der varetager den overordnede planlægning af eliteidrætten i Danmark. Horsens er blandt en af 18 kommuner, som Team Danmark har et samarbejde med. Team Danmarks opgaver er bl.a. at skabe bedre fysiske rammer for f.eks. svømmerne i Horsens, for at sikre, at klubben fortsat kan udvikle talenter. Kig forbi Team Danmarks hjemmeside for mere info. Jeres barn hører nu under konkurrenceafdelingen, der i det daglige ledes af cheftræneren og Konkurrenceudvalget (K-udvalget), som begge er underlagt bestyrelsen. Du kan læse om K-udvalgets opgaver på under konkurrenceafdelingen. Svømmeklubben er desuden medlem af to forbund; Dansk Svømmeunion og DGI Dansk Svømmeunion Dansk Svømmeunion er det mest betydningsfulde nationale forbund, som Horsens Svømmeklub er medlem af. Dansk Svømmeunion er medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF) og har en række funktioner såsom at arrangere nationale mesterskaber, udfærdige love og regelsæt for svømningen i Danmark, uddanne officials (dommere), stå for landsholdsaktiviteter, samt tilbyde kurser for trænere. Svømme Danmark er delt op i to regioner: Svømmeregion øst, som omfatter Sjælland og øerne syd for, og Svømmeregion Vest, som omfatter Jylland og Fyn. Disse to lokalforbund arrangerer ligeledes mesterskaber og uddannelsesrækker for officials og trænere. DGI Horsens Svømmeklub er ligeledes medlem af DGI, som på linje med Dansk Svømmeunion uddanner officials samt afholder trænerkurser, stævner og mesterskaber. Horsens Svømmeklub hører ind under DGI Østjylland. 9

10 Svømmeudstyr Når man svømmer konkurrencesvømning, er der behov for forskelligt udstyr for at kunne deltage i træningen. En del af udstyret stiller svømmeklubben til rådighed, men de fleste svømmere vælger at købe deres eget. Til mange af de større stævner, er der stillet boder op med svømmeudstyr, ofte til forholdsvis gode priser. Badedragt eller -bukser: Der findes mange mærker og forskellige designs. Der er ingen bestemte krav til, at badetøjet skal være af et bestemt mærke. Der gøres dog opmærksom på, at det er vigtigt, at svømmerenes badetøj sidder godt og tæt på kroppen og at badetøjet er godkendt, når de stiller til stævne. Spørg evt. jeres træner til råds. Krav omkring badetøj kan findes på Det anbefales, at svømmeren har et par ekstra badebukser eller ekstra badedragt i tasken - både til træning og til stævner. Svømmebriller: Her findes ligeledes et utal af mærker. De fleste svømmere eksperimenterer med forskellige slags indtil de finder den brille, de synes bedst om. Det er vigtigt, at brillen holder helt tæt og kan justeres i elastikken. Ligesom med badetøjet er det vigtigt altid at have et par ekstra svømmebriller med i tasken. Badehætte: Det anbefales, at svømmere med halvlangt hår bruger badehætte. Mange svømmere vælger at bruge badehætte også selvom de er korthårede. Badehætten beskytter håret og mindsker ikke mindst vandmodstanden. I Horsens Svømmeklub sælges badehætter med svømmeklubbens logo. Der kan periodevis bestilles badehætter med navnetryk. Når det er tilfældet kan disse bestilles på klubbens hjemmeside. Medlemmer i konkurrenceafdelingen vil blive adviseret via mail, når badehætterne med navn sælges. Pull buoy: Er et flydeelement, som placeres mellem benene for at holde dem stille, så man kun koncentrerer sig om armene. Kan lånes i klubben. Bensparksplade: En plade, der bruges til at holde armene stille og hovedet oppe, for at isolere træningen til benene. Kan lånes i klubben. Håndplader (finger pads): Sættes på hænderne for at forøge trykket, enten med en styrkegivende effekt eller for at træne en teknisk detalje. Svømmefødder og snorkler: Bruges til at gøre træningen varieret og til træning af specifikke tekniske elementer. Svømmefødder kan lånes i klubben. 10

11 Klubtøj Horsens Svømmeklub har et samarbejde med SPORTMASTER i Horsens om salg af klubtøj. Produktprogrammet findes på klubbens hjemmeside, samt instruks omkring bestilling og betaling. Det er en fordel som minimum at have en klub t-shirt, når man er med til stævner. Det giver en følelse af samhørighed og et stærkt fællesskab, når alle på holdet har ens tøj på. 11

12 Ernæring Når man træner, nedbrydes kroppen, for senere at gendannes i en ny og bedre version. For at genopbygge kroppen efter et hårdt træningspas, kræves der den rigtige indtagelse af føde. Den rigtige kost bliver altså altafgørende for genopbygningen af kroppen og for et optimalt udbytte af træningsindsatsen. Planlægning af måltider Når man er konkurrencesvømmer, har man et meget stort energibehov og det kan være nødvendigt at planlægge sin kost, så man er sikker på, at man får den rigtige ernæring. Energibehovet er individuelt og afhængigt af køn, alder, højde, vægt og træningsmængde. Team Danmark har lavet en hjemmeside, hvor du kan få hjælp til at beregne svømmerens energibehov, kostforslag samt hjælp til den daglige kostplanlægning. Restitutionskost Det er vigtigt at få den rigtige ernæring efter hård træning eller en lang stævnedag. Den rigtige mad, på det rigtige tidspunkt, sikrer hurtigere restitution, mindre ømhed og mere energi. Forskning viser, at ved at udsætte føde indtag efter træning, forlænges restitutionstiden. Fakta er her, at 2 timers forsinkelse med at få tanket depoterne op, kan kræve 3-4 døgn før kroppen er fuldt ud restitueret. Det er vigtigt at forsyne kroppen med nye næringsstoffer så snart træningen er slut. Allerbedst er det inden for den første halve time - her står alle kroppens porte nemlig åbne og er klar til at modtage næring. Efter endt træning har kroppen brug for kulhydrater, for at få fyldt energidepoterne op igen. Intensiv og hård træning betyder også inflammation i muskler, led og sener, og muskelceller der brister. Til at genopbygge, og herved nedsætte muskelømhed og restitutionstiden, har kroppen brug for proteiner. Det gælder altså om at spise et godt varieret måltid efter endt træning, hvor kroppen bliver forsynet med det rigtige, for at blive klar til at yde til næste træning. Væske er ligeledes vigtigt i restitutionsperioden. Kroppen bruger meget væske ved hård træning og det er derfor vigtigt at få fyldt væskedepoterne op igen. Mad i forbindelse med konkurrence I dagene og timerne op til konkurrence er det vigtigt at sørge for at få kulhydratdepoterne fyldt op og sørge for, at kroppen ikke mangler væske. Der er ikke nogen specielle kostanbefalinger udover de normale, bare man sørger for at spise nok. Gode energikilder før stævne er ris og pasta. Juice og energidrikke kan være gode til at fylde sukker- og saltdepoterne op før et stævne. Under stævnet er det vigtigt, at man holder sin væskebalance i orden. Dvs. man har en drikkedunk med sig over alt. Den skal indeholde vand eller en let blanding af frugtsaftevand. 12

13 Som svømmer er der ofte flere løb på en dag, så det handler om at være klar hele dagen. Det kræver et stabilt blodsukker. Et stabilt blodsukker opretholdes ikke af slik, sodavand og andre sukkerholdige produkter. Holdningen til slik osv. i Horsens Svømmeklub er, at dette ikke indtages eller medbringes til træning eller til stævner. Et stabilt blodsukker opretholdes ved at spise godt med frugt, grovkiks/boller, diverse salater osv. Den bedste måde, man kan være klar til sit løb på, er ved at spise rigtigt mange små måltider, kombineret med en god morgen- og aftensmad. Energidrikke er gode at have med, når man lige har svømmet. Så kan kroppen godt klare lidt ekstra hurtig energi. Men de skal ikke indtages løbende gennem dagen. Det sætter rigtigt gang i blodsukkeret og kan i sidste ende have en negativ indvirkning på ens præstation. 13

14 De 10 forældrebud De 10 bud er skrevet af Ed Cledaniel fra ten commandments for little league parents 1. Du skal ikke lægge dine egne ambitioner over på dit barn: Husk, at svømning er dit barns aktivitet. Forbedringer og fremskridt sker i forskelligt tempo for hver enkelt. Døm ikke dit barns fremskridt i forhold til andre børns præstationer og pres det ikke i forhold til, hvad du synes det skulle kunne. Det rare ved svømning er, at hver enkelt kan forsøge at gøre sit personligt bedste uden indblanding fra andre. 2. Du skal være en støtte lige meget hvad: Der er kun ét spørgsmål, som du kan stille dit barn, Var det sjovt? Hvis træning og stævner ikke er sjove, skal dit barn ikke presses til at fortsætte. 3. Du skal ikke være træner for dit barn: Du har bragt dit barn til en uddannet træner, prøv ikke at underminere dette ved at træne dit barn ved siden af. Det du skal er at støtte, elske og være der for dit barn lige meget hvad. Træneren er ansat til at tage sig af det tekniske. Du bør ikke råde dit barn m.h.t. teknik og taktik. Det er ikke dit område. Dette vil tjene det formål at gøre barnet forvirret og modvirke, at svømmeren og træneren knytter bånd. 4. Du må kun sige positive ting til stævner: Hvis du kommer til stævner bør du heppe og klappe, men aldrig kritisere dit barn eller træneren. 5. Du skal anerkende dit barns frygt: Det første stævne, den første 800 m eller 200 m fly kan være meget stressfuldt. Det er helt på sin plads for dit barn at være bange. Lad være med at skælde ud eller grine. Du bør i stedet forsikre dit barn om, at træneren ikke ville have foreslået det, hvis han/hun ikke mente, at dit barn kunne gennemføre det. 6. Du skal ikke kritisere officials til et stævne: Hvis du ikke har tiden eller lysten til at arbejde som frivillig, så lad være med at kritisere dem, som forsøger at gøre deres bedste. 7. Respekter dit barns træner: Det bånd, som dit barn og dets træner knytter, er helt specielt og bidrager til dit barns succes og gode oplevelser. Kritiser aldrig træneren i dit barns nærhed, det vil kun skade dit barns svømning. 8. Du skal ikke hoppe fra klub til klub: Vandet er ikke nødvendigvis mere blåt i den anden klubs bassin. En klub har sine interne problemer, selv de bedste af dem. Børn, som forlader en klub, bliver ofte holdt udenfor i lang, lang tid af de tidligere holdkammerater. Ofte er det sådan, at svømmere som flytter, ikke opnår mere succes det nye sted end det første. 14

15 9. Dit barn skal have andre mål end at vinde: At give sig fuldt ud lige meget, hvad resultatet er, er langt mere vigtigt end det at vinde. Der var engang en olympisk svømmer som sagde Det var mit mål at sætte verdensrekord. Det gjorde jeg, men det gjorde en anden også, bare lidt hurtigere end jeg. Jeg opnåede mit mål og tabte samtidig. Dette gør mig ikke til en taber, jeg er faktisk meget stolt af det løb. 10. Du skal ikke forvente, at dit barn bliver olympisk mester: Svømning er langt mere end de olympiske lege. Spørg din træner, hvorfor han/hun er træner. Så vil der være store chancer for at vedkommende aldrig har været til de Olympiske Lege, men alligevel fik så meget ud af svømning, at han vil give sin kærlighed til sporten videre. Svømning lærer dit barn selvdisciplin og sportsånd. Svømning fordrer selvværd og god helse. Svømning giver livslange venskaber og meget mere. De fleste olympiske medaljetagere vil sikkert kunne fortælle, at de førnævnte ting er langt vigtigere end medaljerne. Svømning producerer gode mennesker, og du skal være glad, fordi dit barn deltager. 15

16 Svømmeordbog I konkurrencesvømning konkurreres der i 5 discipliner. Der er specifikke regler for, hvordan hver enkelt svømmedisciplin skal gennemføres. Herunder følger en kort opridsning af de forskellige discipliner: Fri: Svømmeren må komme frem på hvilken måde han/hun vil i hvilken udgangsposition. I konkurrencesvømning vil svømmeren oftest anvende crawl. Butterfly: I daglig tale fly. Svømmeren ligger på maven, og fremførere armene symmetrisk over vandet. Benene bevæges symmetrisk op og ned. Ryg: Svømmeren ligger på ryggen og må komme frem på hvilken måde han hun vil. Det foregår ofte i rygcrawl. Brystsvømning: Som I kender det fra skolen. Medley: En kombination af de 4 ovennævnte discipliner i flg. rækkefølge: Butterfly, ryg, brystsvømning og crawl. Ved holdkapper er rækkefølgen ryg, bryst, butterfly, crawl. Der konkurreres på forskellige distancer: 50m og 100m er sprintdistancerne, som oftest er sprint fra start til slut. 200m og 400m er de såkaldte mellemdistancer, som kræver en fornemmelse af at økonomisere med kræfterne, såvel som at kunne slutte af med at sprinte. 800m og 1.500m er langdistancerne, som kræver udholdenhed og en god evne til at svømme lige hurtigt hele løbet igennem. For mange uden for svømmesporten kan nogle af de fagudtryk, der bruges virke uforståelige. Her er et forsøg på at forklare nogle af disse: Disket: Svømmeren er diskvalificeret for ikke at overholde svømmereglerne. Tiden, svømmeren har opnået, er ikke officielt gældende. Distance: Refererer som regel til de løb, som er over 400 m. Dryland: Et udtryk, som bruges om den styrketræning, der ikke involverer maskiner eller vægte. Holdkap: Et løb, hvor 4 svømmere svømmer sammen. IM: Forkortelse af Individuel Medley. Individuel Medley, er et løb, hvor man svømmer lige langt i alle fire stilarter; butterfly, rygcrawl, bryst og crawl i nævnte rækkefølge. Kortbane: 25 meter langt bassin. Langbane: 50 meter langt bassin. 16

17 Kravtid: En tid som man skal have svømmet for at deltage i et stævne eller løb. Dette er gældende ved mesterskaber arrangeret af Dansk Svømmeunion. Kravtiderne kan findes på Topning: Topning er tiden inden et vigtigt stævne, hvor træningsbelastningen nedsættes for at give svømmeren chance for at hvile sig og komme oven på fysisk såvel som psykisk. Meningen med at nedtrappe træningen er, at svømmeren skal gøres klar til at yde sit bedste, svømme stærkt og herved forbedre sine tidligere svømmede resultater. Negativ split: Hvis svømmeren svømmer hurtigere på den anden halvdel af løbet end på den første, taler man om negativ split. Official: Tidtager eller dommeruddannet person, der medvirker til afholdelsen af stævner. Split-tid: Svømmerens løb, der bliver delt op i mindre og overskuelige tidsenheder, som kaldes splittider. Splittider er som regel ikke officielle. Startskammel: Den platform, hvor svømmerne starter deres løb fra. Stream line: Svømmerens udgangsstilling efter et startspring eller når de sætter af fra væggen. Svømmeren forsøger her at gøre sig så lang og strømlinet som muligt. Teknikøvelse: En øvelse, hvor man forsøger at rette fejl i svømmeteknikken eller at overdrive et bestemt aspekt af stilen. Vendeflag: Vendeflagene er en snor med flag, som hænger på tværs af bassinet 5 meter fra hver ende for at fortælle rygsvømmerne, at det snart er tid til at vende. Årgangsopdeling: Svømmerne konkurrerer som regel imod svømmere på deres egen alder og derfor har man lavet nogle årgangsgrupperinger. Hver årgangsgruppe har to årgange f.eks. børn som er født i 1994 og '95. Inddeling af de enkelte årgange for det givne kalenderår kan findes på 17

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen 1 FORÆLDREHÅNDBOG KONKURRENCEAFDELINGEN 1 Forord 4 Holdene i MK-31: 4 Talent 2 4 Talent 1 6 Konkurrence I 8 Konkurrence 2 10 Årets gang 12 Kommunikation i K-afdelingen

Læs mere

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet At blive konkurrencesvømmer: Svømning på konkurrenceplan kan være en krævende disciplin. Skal man være en dygtig konkurrencesvømmer, kræver det på sigt en hel del træning. Heldigvis er svømning også en

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Forældre Information 2012. AGF Svømning

Forældre Information 2012. AGF Svømning Forældre Information 2012 AGF Svømning Indledning Denne folder er en velkomst til alle nye konkurrencesvømmere og deres forældre i AGF Svømning. Den fortæller lidt om, hvad det vil sige at være konkurrencesvømmer,

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Helsingør Svømmeklub

Helsingør Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Introduktionsfolder Konkurrenceafdelingen 2012-2013 Svømmeklubben Konkurrenceafdelingens opbygning Konkurrenceafdelingen består af 4 hold. Der er tale om følgende: Hold Træner Træningsdage

Læs mere

Aldersrelateret. træning i svømning

Aldersrelateret. træning i svømning Aldersrelateret træning i svømning indhold Aldersrelateret træning i svømning 6 Indledning 6 Formål 6 Succeskriterier 6 Om forfatterne 6 Træningsanbefalinger i svømning 9 FUN-damentals - Piger og drenge

Læs mere

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED Svømmeklubben Grindsteds konkurrencehold er et af klubbens ungdomstilbud til de svømmere der ønsker flere udfordringer gennem svømningen. Konkurrencesvømning

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Gode råd til uddannelse og arbejde Gravid med leddegigt 9veje til et godt sexliv Motion Sundhed Ferie Behandling Smertelindring Det sociale liv Parforhold

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3. HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: farvel til FRøKEN AALBORG

10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3. HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: farvel til FRøKEN AALBORG 10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: HENRIETTE OG FRIDA fotograf Jan Christensen har fulgt henriette Mikkelsen i løbet af hendes graviditet og efter fødslen. en periode

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

27-12-2011 TRÆNERNYT DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING. December 2011 www.dsts.org

27-12-2011 TRÆNERNYT DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING. December 2011 www.dsts.org 27-12-2011 DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING TRÆNERNYT December 2011 www.dsts.org 1 INDHOLD INDHOLD... 2 LEDER... 3 Godt og blandet... 9 Tip en 12 er for svømmeåret 2012... 10 Med stopure og tykke luffer...

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere