FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN"

Transkript

1 FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN

2 Forældrehåndbog - konkurrenceafdelingen Kære forældre Når dit barn begynder i konkurrenceafdelingen i Horsens Svømmeklub, åbner der sig måske en helt ny verden for jeres familie. Med denne forældrehåndbog vil vi forsøge at give jer nyttige informationer om praktiske forhold og om hvordan svømmesporten fungerer ift. regelsæt, stævner osv. Konkurrencesvømning har mange fordele, som rækker langt ud over bare at blive bedre til at svømme. Kammeratskabet mellem svømmere er unikt og mange svømmere forbliver venner hele livet igennem. Et liv som konkurrencesvømmer medvirker også til, at udvikle personlige kompetencer som selvdisciplin, time management og evnen til at definere målsætninger og handleplaner. Kompetencer som jeres børn vil kunne profitere af resten af deres liv. Mange svømmere går videre i livet med stor succes og trækker på de ting, de lærte som svømmere. Konkurrencesvømning skal være sjovt, spændende og givende. Børnene skal lære at konkurrere mod andre, men allermest mod sig selv. Konkurrencesvømning handler nemlig rigtigt meget om at bryde grænser. Der brydes grænser hver gang barnet skal afprøve en ny disciplin eller distance til et stævne, men især flyttes grænsen både fysisk og psykisk for, hvor hårdt man kan presse sig selv for at nå sine mål. I denne sammenhæng er det træneres opgave hele tiden at vurdere, hvordan det enkelte barn skal håndteres, for at det opnår succes. En god træning handler ikke kun om at svømme langt tværtimod. Træningen i Horsens Svømmeklub er meget teknisk funderet. Man skal også bruge tid på at lege i vandet, så man får flest mulige bevægelseserfaringer. Der er ingen tvivl om, at de svømmere, der ender øverst på præmieskamlen, bruger rigtigt eget tid i vandet. Alle konkurrencesvømmere vil dog ind i mellem have perioder, hvor træningen ikke er så sjov. I denne periode er det vigtigt at have god støtte og opbakning hjemme fra. Måske har man brug for, at forældrene kigger med til en træning eller to, eller tager med til et par ekstra stævner. Er perioden med træningstræthed længerevarende skal det selvfølgelig tages op med træneren. 2

3 Indholdsfortegnelse Holdene i K-afdelingen Side 4 Kommunikation i K-afdelingen Side 5 Trænerkodeks Side 6 Stævner Side 7 Officials ved mesterskaber Side 7 Skadespolitik Side 8 Horsens Svømmeklub og svømmeforbundene Side 9 Svømmeudstyr Side 10 Klubtøj Side 11 Ernæring Side 12 De 10 forældrebud Side 14 Svømmeordbog Side 16 3

4 Holdene i K-afdelingen I Horsens Svømmeklub trænes der efter Aldersrelateret træningskoncept (ATK), hvor der tages højde for barnets alder og fysiologiske udvikling. Du kan læse om det aldersrelaterede træningskoncept på Trænerne i K-afdelingen kan ligeledes informere mere om ATK. HS Elite og HS1 Holdet er for de svømmere, som vil yde en ekstra indsats for at få succes indenfor svømningen. Der stilles høje krav til selvdisciplin træningsiver, fremmøde, kostplanlægning m.m. Her forventes det, at man har en stor portion selvdisciplin, har konkurrencementalitet og at man yder sit ypperste til hver eneste træning. Der bliver trænet op til 9 gange 2 timer i vandet om ugen. Der er ligeledes en del timer med dryland og styrketræning. Træningsmængden og længden sammensættes ofte i tæt dialog med cheftræneren. HS2 Dette er holdet for svømmere, der ikke helt har nået niveauet på eliteholdet, men træner efter at nå dertil. De fleste på HS2 holdet træner 5-6 x 2 timer pr uge. Der er dog mulighed for at lave en speciel aftale, som indebærer mindre træning. HS3 Dette er holdet for dem, som har fundet ud af, at svømning er deres sportsgren. De træner 4 gange 2 timer om ugen, så der er ikke plads til mange andre sportsgrene. Der bliver stillet forskellige krav til svømmerne, alt afhængig af hvor længe, man har svømmet på holdet. Der stilles på HS3 store krav om banedisciplin og teknik. Træningen er konditionsbaseret og det forventes, at man er en god holdkammerat. HS4 HS4 er overgangen mellem svømmeskoleholdene og konkurrenceholdene. HS4 træner 2 x 1 time om ugen. Her får svømmerne mulighed for at prøve om svømning skal være deres sport og om de er interesseret i at træne mere end en gang om ugen. Det primære indhold er teknisk orienteret, men der er en stadigt voksende del af træningen, som er konditionsbaseret. 4

5 Kommunikation i K-afdelingen En stor del af den daglige kommunikation mellem forældre og trænere foregår via mail. Hvis man som forældre undrer sig, er man altid velkommen til at kontakte træneren. Det kan dreje sig om stort og småt. Det er vigtigt, at forældrene i klubben er åbne og ærlige i deres kommunikation og at spørgsmål eller kritik fra jer forældre, kommer direkte til rette person. Det er værd at huske på, at det skrevne ord kan være utaknemmeligt, så vi vil fordre jer til at ringe til træneren, hvis der opstår problemer. En gang i mellem kan det være nødvendigt at mødes, for at få afklaret nogle forhold og dette arrangeres efter behov. Meget af klubbens kommunikation foregår via klubbens hjemmeside eller via mails. Det er derfor vigtigt løbende at kigge på for at holde sig orienteret om ændringer og nyheder. Trænernes kontaktoplysninger: Stig Michaelsen (Cheftræner, træner for HS1, HS Elite og eliteklasser og sportscollege) Jonas Nicolajsen (Træner HS2) Christian Stræde (Talentudvikler, daglig træner for HS3 + HS4) Gitte Lading (Træner HS3) Cecilie Schmidt (Assisterende træner HS4) Derudover er der til hvert hold i konkurrenceafdelingen tilknyttet en forældrerepræsentant, som også kan være behjælpelig med at besvare spørgsmål. Kontaktoplysninger på forældrerepræsentanterne findes i folder der tilhører det enkelte hold. På klubbens hjemmeside findes ligeledes mailadresser på trænerne fra holdene. Tilmelding til træning og aktiviteter i konkurrenceafdelingen foregår via klubbens hjemmeside På klubbens hjemmeside kan man også finde diverse oplysninger om stævner, ranglister, resultater osv. 5

6 Horsens svømmeklubs trænerkodeks Vær altid forberedt til hver eneste træning. Det er DIG, der har styringen. Kom altid til træning med et smil på læben. Smil det smitter. Enighed i trænergruppen om procedurer. Stil krav til din egen standard som træner og hæv den, vær professionel. Alle svømmere er ligeværdige, holdet frem for individet. Fokus på den enkelte svømmers udvikling, når du er på kanten. Sæt faglighed højt, det hele menneske er vigtigt. Husk, at du har ansvar over for klub, den enkelte svømmer, forældre og dine medtrænere. Hils altid pænt på svømmere og forældre. Trænerkodeks er udarbejdet af Horsens Svømmeklubs trænerstab 2013 der består af: Cecilie Schmidt (ass. HS 4) Gitte Lading (ass. HS 3) Christian Stræde (talentudvikler) Jonas Nikolajsen (HS 2 træner) Stig Michaelsen (Cheftræner) 6

7 Stævner Tilmelding til og betaling af stævner foregår via vores hjemmeside under events. Når man er tilmeldt et hold i konkurrenceafdelingen, vil man automatisk modtage en mail med information om de stævner, der er relevante for det hold man går på. Husk derfor, at den mailadresse der oplyses ved tilmelding, er den rigtige. Ved tilmelding til stævner er der altid indregnet startgebyr, evt. overnatning og bespisning samt frugt/kiks i løbet af stævnet. Det står på informationssedlerne, hvad der er betalt for gennem tilmeldingen. Klubben har ingen indtjening i forbindelse med betaling af stævner. Når jeres barn er tilmeldt til det stævne, finder træneren, i sammenråd med svømmeren, oftest ud af, hvad den enkelte svømmer skal deltage i af løb. For at afholde og deltage i stævner er det nødvendigt med god forældreopbakning. Der vil næsten altid være behov for forældre til at køre til og fra stævnet, forældre til at være holdledere og forældre til at deltage som officials. Du kan læse om kørselsordning, holdlederens opgaver og det at være officials på klubbens hjemmeside under konkurrenceafdelingen. Ved tilmelding til de enkelte stævner kan man skrive, hvis man ønsker at hjælpe. I Horsens Svømmeklub planlægges stævnesæsonen for et halvt år ad gangen. Stævnekalenderen kan ses på klubbens hjemmeside. Det er ikke alle hold eller svømmere, der deltager i alle stævner. Dette skyldes dels, at de forskellige stævner er til at skabe den optimale udvikling af svømmerne og dels, at der skal opnås kravtider for at deltage i de forskellige mesterskabsstævner. Officials ved mesterskaber Når klubben sender svømmere til mesterskaber, er der nogle retningslinjer for, hvor mange officials vi skal sende med, og hvilken uddannelse de skal have. Opfylder klubben ikke disse krav, sanktioneres der med en bøde til klubben på 1000,- pr. official pr. dag. Derfor forventer klubben, at minimum en af forældrene til et barn, der har lavet individuelle kravtider, påbegynder en uddannelse som official modul 2, og at forældrene i størst muligt omfang melder sig som hjælpere til mesterskabsstævnet. Opstår der en situation, hvor klubben ikke kan stille med tilstrækkeligt antal officials, vil bøden blive fordelt mellem de svømmere, hvis forældre ikke har meldt sig som hjælpere til stævnet (her medregnes ikke kørsel). Bøden fordeles mellem børnene efter en fordelingsnøgle, der tager hensyn til, hvor mange starter den enkelte svømmer har. Tilmelding som official skal senest ske ved sidste tilmeldingsfrist, gerne før, da disse oplysninger skal med, når klubben tilmelder svømmerne. Det er ofte de samme børn, der skal af sted til mesterskaberne, og ind i mellem er det også ganske få børn. Det betyder, at der påhviler de forældre, der har børn med individuelle kravtider, en meget stor officials-opgave. Vi anbefaler, at man i forældregruppen selv fordeler disse opgaver imellem sig. Man 7

8 er, som forældre, selv ansvarlig for at man får tilmeldt sig og at man bidrager til at løse disse mesterskabsopgaver. På kan du finde kravtider og datoer for kommende mesterskabsstævner, så du kan skrive det i kalenderen. Bemærk venligst, at når I tilmelder jeres barn til et mesterskab, accepterer I samtidig ovenstående vilkår. Skadespolitik Skadepolitikken i Horsens Svømmeklub indeholder specifikke krav til den enkelte svømmer. Hvis en svømmer er i et skadesforløb, hvor svømmeren laver specialtræning, laver den holdansvarlige træner en individuel vurdering på, om svømmeren kan deltage i stævner. Den ansvarlige holdtræner kan, i tvivlstilfælde, være nødsaget til at inddrage klubbens cheftræner, til vurdering af skadens omfang og hermed svømmerens muligheder for deltagelse i stævner. Horsens Svømmeklub har samarbejde med en fysioterapeut. Fysioterapeuten er ansvarlig for at planlægge svømmerens genoptræning for hurtig og på bedste måde at afslutte skadesforløbet. 8

9 Horsens Svømmeklub og svømmeforbundene Den overordnede ledelse af Horsens Svømmeklub varetages af en bestyrelse. Mere information om bestyrelsens medlemmer findes på klubbens hjemmeside. Horsens Svømmeklub har siden efteråret 2011 været en Team Danmark klub. Team Danmark er en dansk statslig organisation, der varetager den overordnede planlægning af eliteidrætten i Danmark. Horsens er blandt en af 18 kommuner, som Team Danmark har et samarbejde med. Team Danmarks opgaver er bl.a. at skabe bedre fysiske rammer for f.eks. svømmerne i Horsens, for at sikre, at klubben fortsat kan udvikle talenter. Kig forbi Team Danmarks hjemmeside for mere info. Jeres barn hører nu under konkurrenceafdelingen, der i det daglige ledes af cheftræneren og Konkurrenceudvalget (K-udvalget), som begge er underlagt bestyrelsen. Du kan læse om K-udvalgets opgaver på under konkurrenceafdelingen. Svømmeklubben er desuden medlem af to forbund; Dansk Svømmeunion og DGI Dansk Svømmeunion Dansk Svømmeunion er det mest betydningsfulde nationale forbund, som Horsens Svømmeklub er medlem af. Dansk Svømmeunion er medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF) og har en række funktioner såsom at arrangere nationale mesterskaber, udfærdige love og regelsæt for svømningen i Danmark, uddanne officials (dommere), stå for landsholdsaktiviteter, samt tilbyde kurser for trænere. Svømme Danmark er delt op i to regioner: Svømmeregion øst, som omfatter Sjælland og øerne syd for, og Svømmeregion Vest, som omfatter Jylland og Fyn. Disse to lokalforbund arrangerer ligeledes mesterskaber og uddannelsesrækker for officials og trænere. DGI Horsens Svømmeklub er ligeledes medlem af DGI, som på linje med Dansk Svømmeunion uddanner officials samt afholder trænerkurser, stævner og mesterskaber. Horsens Svømmeklub hører ind under DGI Østjylland. 9

10 Svømmeudstyr Når man svømmer konkurrencesvømning, er der behov for forskelligt udstyr for at kunne deltage i træningen. En del af udstyret stiller svømmeklubben til rådighed, men de fleste svømmere vælger at købe deres eget. Til mange af de større stævner, er der stillet boder op med svømmeudstyr, ofte til forholdsvis gode priser. Badedragt eller -bukser: Der findes mange mærker og forskellige designs. Der er ingen bestemte krav til, at badetøjet skal være af et bestemt mærke. Der gøres dog opmærksom på, at det er vigtigt, at svømmerenes badetøj sidder godt og tæt på kroppen og at badetøjet er godkendt, når de stiller til stævne. Spørg evt. jeres træner til råds. Krav omkring badetøj kan findes på Det anbefales, at svømmeren har et par ekstra badebukser eller ekstra badedragt i tasken - både til træning og til stævner. Svømmebriller: Her findes ligeledes et utal af mærker. De fleste svømmere eksperimenterer med forskellige slags indtil de finder den brille, de synes bedst om. Det er vigtigt, at brillen holder helt tæt og kan justeres i elastikken. Ligesom med badetøjet er det vigtigt altid at have et par ekstra svømmebriller med i tasken. Badehætte: Det anbefales, at svømmere med halvlangt hår bruger badehætte. Mange svømmere vælger at bruge badehætte også selvom de er korthårede. Badehætten beskytter håret og mindsker ikke mindst vandmodstanden. I Horsens Svømmeklub sælges badehætter med svømmeklubbens logo. Der kan periodevis bestilles badehætter med navnetryk. Når det er tilfældet kan disse bestilles på klubbens hjemmeside. Medlemmer i konkurrenceafdelingen vil blive adviseret via mail, når badehætterne med navn sælges. Pull buoy: Er et flydeelement, som placeres mellem benene for at holde dem stille, så man kun koncentrerer sig om armene. Kan lånes i klubben. Bensparksplade: En plade, der bruges til at holde armene stille og hovedet oppe, for at isolere træningen til benene. Kan lånes i klubben. Håndplader (finger pads): Sættes på hænderne for at forøge trykket, enten med en styrkegivende effekt eller for at træne en teknisk detalje. Svømmefødder og snorkler: Bruges til at gøre træningen varieret og til træning af specifikke tekniske elementer. Svømmefødder kan lånes i klubben. 10

11 Klubtøj Horsens Svømmeklub har et samarbejde med SPORTMASTER i Horsens om salg af klubtøj. Produktprogrammet findes på klubbens hjemmeside, samt instruks omkring bestilling og betaling. Det er en fordel som minimum at have en klub t-shirt, når man er med til stævner. Det giver en følelse af samhørighed og et stærkt fællesskab, når alle på holdet har ens tøj på. 11

12 Ernæring Når man træner, nedbrydes kroppen, for senere at gendannes i en ny og bedre version. For at genopbygge kroppen efter et hårdt træningspas, kræves der den rigtige indtagelse af føde. Den rigtige kost bliver altså altafgørende for genopbygningen af kroppen og for et optimalt udbytte af træningsindsatsen. Planlægning af måltider Når man er konkurrencesvømmer, har man et meget stort energibehov og det kan være nødvendigt at planlægge sin kost, så man er sikker på, at man får den rigtige ernæring. Energibehovet er individuelt og afhængigt af køn, alder, højde, vægt og træningsmængde. Team Danmark har lavet en hjemmeside, hvor du kan få hjælp til at beregne svømmerens energibehov, kostforslag samt hjælp til den daglige kostplanlægning. Restitutionskost Det er vigtigt at få den rigtige ernæring efter hård træning eller en lang stævnedag. Den rigtige mad, på det rigtige tidspunkt, sikrer hurtigere restitution, mindre ømhed og mere energi. Forskning viser, at ved at udsætte føde indtag efter træning, forlænges restitutionstiden. Fakta er her, at 2 timers forsinkelse med at få tanket depoterne op, kan kræve 3-4 døgn før kroppen er fuldt ud restitueret. Det er vigtigt at forsyne kroppen med nye næringsstoffer så snart træningen er slut. Allerbedst er det inden for den første halve time - her står alle kroppens porte nemlig åbne og er klar til at modtage næring. Efter endt træning har kroppen brug for kulhydrater, for at få fyldt energidepoterne op igen. Intensiv og hård træning betyder også inflammation i muskler, led og sener, og muskelceller der brister. Til at genopbygge, og herved nedsætte muskelømhed og restitutionstiden, har kroppen brug for proteiner. Det gælder altså om at spise et godt varieret måltid efter endt træning, hvor kroppen bliver forsynet med det rigtige, for at blive klar til at yde til næste træning. Væske er ligeledes vigtigt i restitutionsperioden. Kroppen bruger meget væske ved hård træning og det er derfor vigtigt at få fyldt væskedepoterne op igen. Mad i forbindelse med konkurrence I dagene og timerne op til konkurrence er det vigtigt at sørge for at få kulhydratdepoterne fyldt op og sørge for, at kroppen ikke mangler væske. Der er ikke nogen specielle kostanbefalinger udover de normale, bare man sørger for at spise nok. Gode energikilder før stævne er ris og pasta. Juice og energidrikke kan være gode til at fylde sukker- og saltdepoterne op før et stævne. Under stævnet er det vigtigt, at man holder sin væskebalance i orden. Dvs. man har en drikkedunk med sig over alt. Den skal indeholde vand eller en let blanding af frugtsaftevand. 12

13 Som svømmer er der ofte flere løb på en dag, så det handler om at være klar hele dagen. Det kræver et stabilt blodsukker. Et stabilt blodsukker opretholdes ikke af slik, sodavand og andre sukkerholdige produkter. Holdningen til slik osv. i Horsens Svømmeklub er, at dette ikke indtages eller medbringes til træning eller til stævner. Et stabilt blodsukker opretholdes ved at spise godt med frugt, grovkiks/boller, diverse salater osv. Den bedste måde, man kan være klar til sit løb på, er ved at spise rigtigt mange små måltider, kombineret med en god morgen- og aftensmad. Energidrikke er gode at have med, når man lige har svømmet. Så kan kroppen godt klare lidt ekstra hurtig energi. Men de skal ikke indtages løbende gennem dagen. Det sætter rigtigt gang i blodsukkeret og kan i sidste ende have en negativ indvirkning på ens præstation. 13

14 De 10 forældrebud De 10 bud er skrevet af Ed Cledaniel fra ten commandments for little league parents 1. Du skal ikke lægge dine egne ambitioner over på dit barn: Husk, at svømning er dit barns aktivitet. Forbedringer og fremskridt sker i forskelligt tempo for hver enkelt. Døm ikke dit barns fremskridt i forhold til andre børns præstationer og pres det ikke i forhold til, hvad du synes det skulle kunne. Det rare ved svømning er, at hver enkelt kan forsøge at gøre sit personligt bedste uden indblanding fra andre. 2. Du skal være en støtte lige meget hvad: Der er kun ét spørgsmål, som du kan stille dit barn, Var det sjovt? Hvis træning og stævner ikke er sjove, skal dit barn ikke presses til at fortsætte. 3. Du skal ikke være træner for dit barn: Du har bragt dit barn til en uddannet træner, prøv ikke at underminere dette ved at træne dit barn ved siden af. Det du skal er at støtte, elske og være der for dit barn lige meget hvad. Træneren er ansat til at tage sig af det tekniske. Du bør ikke råde dit barn m.h.t. teknik og taktik. Det er ikke dit område. Dette vil tjene det formål at gøre barnet forvirret og modvirke, at svømmeren og træneren knytter bånd. 4. Du må kun sige positive ting til stævner: Hvis du kommer til stævner bør du heppe og klappe, men aldrig kritisere dit barn eller træneren. 5. Du skal anerkende dit barns frygt: Det første stævne, den første 800 m eller 200 m fly kan være meget stressfuldt. Det er helt på sin plads for dit barn at være bange. Lad være med at skælde ud eller grine. Du bør i stedet forsikre dit barn om, at træneren ikke ville have foreslået det, hvis han/hun ikke mente, at dit barn kunne gennemføre det. 6. Du skal ikke kritisere officials til et stævne: Hvis du ikke har tiden eller lysten til at arbejde som frivillig, så lad være med at kritisere dem, som forsøger at gøre deres bedste. 7. Respekter dit barns træner: Det bånd, som dit barn og dets træner knytter, er helt specielt og bidrager til dit barns succes og gode oplevelser. Kritiser aldrig træneren i dit barns nærhed, det vil kun skade dit barns svømning. 8. Du skal ikke hoppe fra klub til klub: Vandet er ikke nødvendigvis mere blåt i den anden klubs bassin. En klub har sine interne problemer, selv de bedste af dem. Børn, som forlader en klub, bliver ofte holdt udenfor i lang, lang tid af de tidligere holdkammerater. Ofte er det sådan, at svømmere som flytter, ikke opnår mere succes det nye sted end det første. 14

15 9. Dit barn skal have andre mål end at vinde: At give sig fuldt ud lige meget, hvad resultatet er, er langt mere vigtigt end det at vinde. Der var engang en olympisk svømmer som sagde Det var mit mål at sætte verdensrekord. Det gjorde jeg, men det gjorde en anden også, bare lidt hurtigere end jeg. Jeg opnåede mit mål og tabte samtidig. Dette gør mig ikke til en taber, jeg er faktisk meget stolt af det løb. 10. Du skal ikke forvente, at dit barn bliver olympisk mester: Svømning er langt mere end de olympiske lege. Spørg din træner, hvorfor han/hun er træner. Så vil der være store chancer for at vedkommende aldrig har været til de Olympiske Lege, men alligevel fik så meget ud af svømning, at han vil give sin kærlighed til sporten videre. Svømning lærer dit barn selvdisciplin og sportsånd. Svømning fordrer selvværd og god helse. Svømning giver livslange venskaber og meget mere. De fleste olympiske medaljetagere vil sikkert kunne fortælle, at de førnævnte ting er langt vigtigere end medaljerne. Svømning producerer gode mennesker, og du skal være glad, fordi dit barn deltager. 15

16 Svømmeordbog I konkurrencesvømning konkurreres der i 5 discipliner. Der er specifikke regler for, hvordan hver enkelt svømmedisciplin skal gennemføres. Herunder følger en kort opridsning af de forskellige discipliner: Fri: Svømmeren må komme frem på hvilken måde han/hun vil i hvilken udgangsposition. I konkurrencesvømning vil svømmeren oftest anvende crawl. Butterfly: I daglig tale fly. Svømmeren ligger på maven, og fremførere armene symmetrisk over vandet. Benene bevæges symmetrisk op og ned. Ryg: Svømmeren ligger på ryggen og må komme frem på hvilken måde han hun vil. Det foregår ofte i rygcrawl. Brystsvømning: Som I kender det fra skolen. Medley: En kombination af de 4 ovennævnte discipliner i flg. rækkefølge: Butterfly, ryg, brystsvømning og crawl. Ved holdkapper er rækkefølgen ryg, bryst, butterfly, crawl. Der konkurreres på forskellige distancer: 50m og 100m er sprintdistancerne, som oftest er sprint fra start til slut. 200m og 400m er de såkaldte mellemdistancer, som kræver en fornemmelse af at økonomisere med kræfterne, såvel som at kunne slutte af med at sprinte. 800m og 1.500m er langdistancerne, som kræver udholdenhed og en god evne til at svømme lige hurtigt hele løbet igennem. For mange uden for svømmesporten kan nogle af de fagudtryk, der bruges virke uforståelige. Her er et forsøg på at forklare nogle af disse: Disket: Svømmeren er diskvalificeret for ikke at overholde svømmereglerne. Tiden, svømmeren har opnået, er ikke officielt gældende. Distance: Refererer som regel til de løb, som er over 400 m. Dryland: Et udtryk, som bruges om den styrketræning, der ikke involverer maskiner eller vægte. Holdkap: Et løb, hvor 4 svømmere svømmer sammen. IM: Forkortelse af Individuel Medley. Individuel Medley, er et løb, hvor man svømmer lige langt i alle fire stilarter; butterfly, rygcrawl, bryst og crawl i nævnte rækkefølge. Kortbane: 25 meter langt bassin. Langbane: 50 meter langt bassin. 16

17 Kravtid: En tid som man skal have svømmet for at deltage i et stævne eller løb. Dette er gældende ved mesterskaber arrangeret af Dansk Svømmeunion. Kravtiderne kan findes på Topning: Topning er tiden inden et vigtigt stævne, hvor træningsbelastningen nedsættes for at give svømmeren chance for at hvile sig og komme oven på fysisk såvel som psykisk. Meningen med at nedtrappe træningen er, at svømmeren skal gøres klar til at yde sit bedste, svømme stærkt og herved forbedre sine tidligere svømmede resultater. Negativ split: Hvis svømmeren svømmer hurtigere på den anden halvdel af løbet end på den første, taler man om negativ split. Official: Tidtager eller dommeruddannet person, der medvirker til afholdelsen af stævner. Split-tid: Svømmerens løb, der bliver delt op i mindre og overskuelige tidsenheder, som kaldes splittider. Splittider er som regel ikke officielle. Startskammel: Den platform, hvor svømmerne starter deres løb fra. Stream line: Svømmerens udgangsstilling efter et startspring eller når de sætter af fra væggen. Svømmeren forsøger her at gøre sig så lang og strømlinet som muligt. Teknikøvelse: En øvelse, hvor man forsøger at rette fejl i svømmeteknikken eller at overdrive et bestemt aspekt af stilen. Vendeflag: Vendeflagene er en snor med flag, som hænger på tværs af bassinet 5 meter fra hver ende for at fortælle rygsvømmerne, at det snart er tid til at vende. Årgangsopdeling: Svømmerne konkurrerer som regel imod svømmere på deres egen alder og derfor har man lavet nogle årgangsgrupperinger. Hver årgangsgruppe har to årgange f.eks. børn som er født i 1994 og '95. Inddeling af de enkelte årgange for det givne kalenderår kan findes på 17

HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN

HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN Forældrehåndbog - konkurrenceafdelingen Kære forældre Når dit barn er begynder i konkurrenceafdelingen i Horsens Svømmeklub, åbner der sig måske en helt

Læs mere

Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub

Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub Forord Konkurrencesvømning har mange fordele som rækker ud bare at blive bedre til at svømme. Kammeratskabet mellem svømmere er unikt, mange svømmere forbliver venner

Læs mere

Infofolder Talent Begynder (TB)

Infofolder Talent Begynder (TB) Infofolder Talent Begynder (TB) Side 1 GENERELT Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen og samtidig forsøge at give jer et indtryk af konkurrenceafdelingen i Kolding Svømmeklub og dermed give

Læs mere

Håndbog til svømmeforældre - og deres børn

Håndbog til svømmeforældre - og deres børn Håndbog til svømmeforældre - og deres børn Gentofte Svømme Klub Kildeskovshallen August 2014 1 Indhold Kære svømmeforælder... 3 Om at være konkurrencesvømmer... 4 Vores krav til konkurrencesvømmere...

Læs mere

Slutinfo til Begynderstævne 2 d. 9/11-2013

Slutinfo til Begynderstævne 2 d. 9/11-2013 Slutinfo til Begynderstævne 2 d. 9/11-2013 Aqua Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens Møde tid ved Forum (kl.: 15.10). Program: Omklædningsrummene åbnes kl. 15.10 Indsvømning: kl. 15.30 Stævnestart:

Læs mere

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet At blive konkurrencesvømmer: Svømning på konkurrenceplan kan være en krævende disciplin. Skal man være en dygtig konkurrencesvømmer, kræver det på sigt en hel del træning. Heldigvis er svømning også en

Læs mere

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen 1 FORÆLDREHÅNDBOG KONKURRENCEAFDELINGEN 1 Forord 4 Holdene i MK-31: 4 Talent 2 4 Talent 1 6 Konkurrence I 8 Konkurrence 2 10 Årets gang 12 Kommunikation i K-afdelingen

Læs mere

Kriterier for oprykning i Konkurrenceafdelingen.

Kriterier for oprykning i Konkurrenceafdelingen. Kriterier for oprykning i Konkurrenceafdelingen. Svømmerne bliver vurderet på følgende parametre. Del 1: Objektive kriterier 1. Alder. 2. Konkurrence niveau. 3. Trænings niveau. 4. Fremmøde Del2: Subjektive

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Kære svømmere og forældre.

Kære svømmere og forældre. Kære svømmere og forældre. Velkommen til konkurrenceafdelingen i Hørsholm Svømmeforening Du er nu blevet en del af Hørsholm Svømmeforenings Konkurrenceafdeling, og vi håber, at du får rigtig mange gode

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016 Gravid svømning Gravidsvømning foregår i Forum Horsens varmtvandsbassin. Bevægelse i vand er den bedste motion for gravide. Fysisk og psykisk velvære under graviditeten. Svømning afhjælper bl.a. graviditetsgener.

Læs mere

At vi sikrer at relevant information er tilgængelig for alle i svømmeklubben blandt andet ved:

At vi sikrer at relevant information er tilgængelig for alle i svømmeklubben blandt andet ved: Forældrehåndbog Indledning Konkurrencesvømning har mange fordele, der rækker ud over bare at blive bedre til at svømme. Kammeratskabet mellem svømmere er unikt, mange svømmere forbliver venner hele livet

Læs mere

REGIONSMESTERSKAB - KORT

REGIONSMESTERSKAB - KORT REGIONSMESTERSKAB - KORT 2017-2018 REGIONSMESTERSKAB PÅ KORTBANE FOR DEN ÆLDSTE BØRNEÅRGANGSGRUPPE OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Forældre Information 2012. AGF Svømning

Forældre Information 2012. AGF Svømning Forældre Information 2012 AGF Svømning Indledning Denne folder er en velkomst til alle nye konkurrencesvømmere og deres forældre i AGF Svømning. Den fortæller lidt om, hvad det vil sige at være konkurrencesvømmer,

Læs mere

AGF Svømning - Forældrefolder

AGF Svømning - Forældrefolder AGF Svømning - Forældrefolder Indledning Denne folder er en velkomst til alle nye konkurrencesvømmere og deres forældre i AGF- svømning. Den fortæller lidt om, hvad det vil sige at være konkurrencesvømmer,

Læs mere

ODDER SVØMMEKLUB Første gang jeg skal til svømmestævne

ODDER SVØMMEKLUB Første gang jeg skal til svømmestævne Første gang du eller dit barn skal til stævne, er der flere ting, som er rart at have styr på. Har du erfaring inden for svømmeverdenen, er der nok ikke meget at hente i denne beskrivelse, men har du ikke

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

Sydkystens årgangscup 2013

Sydkystens årgangscup 2013 Hej Svømme Danmark GTI inviterer hermed til et super årgangsstævne i en af Danmarks bedste kortbanehaller. Stævnets løbsprogram indeholder alle de individuelle olympiske discipliner, samt alle 4 stilarter

Læs mere

Nyhedsbrev. November 2015. Klippe-kort til motionssvømning. Kære medlemmer og venner af klubben.

Nyhedsbrev. November 2015. Klippe-kort til motionssvømning. Kære medlemmer og venner af klubben. Nyhedsbrev November 2015 Kære medlemmer og venner af klubben. Selvom det nu er nogle måneder siden, så kom vi godt fra start på sæson 2015/2016. De fleste undervisningshold var godt booket op og konkurrencesvømmerne

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Elitechef Triton Ballerup siden August 2013. Tidligere cheftræner Hillerød Svømmeklub i 6 år. Uddannet pædagog 2003 Arbejdet i flere år med

Læs mere

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016.

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016. For at imødekomme ønsker fra svømmeklubberne i regionen, er Syd Meet blevet udviklet til den ældste årgang børn og alle årgangssvømmere i regionen. Ved at blande børn og årgangssvømmere, vil det give et

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2016-2017 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Hvem er vi Træning Stævner/kalender Stævne regler. 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde

Hvem er vi Træning Stævner/kalender Stævne regler. 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde Hvem er vi Stævner/kalender Stævne regler 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde 1 Michael Nielsen 48 år Ansat som håndværker på Erhvervsskolerne Aars Har tidligere været K-svømmer, K- og talenttræner,

Læs mere

Konkurrenceafdelingen K2

Konkurrenceafdelingen K2 Konkurrenceafdelingen K2 Andre foldere udgivet af Triton: Kontaktoplysninger Samværspolitik Svømmeskolen: Forældre / Børn hold 0-6 år Svømmeskolen: Børnesvømmehold K-afdelingen: Generelt om konkurrenceafdelingen

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE INFORMATION TIL FORÆLDRE NY SVØMMER PÅ E3 (ELITEHOLD 3) UDGIVET: AUGUST 2016 NY SVØMMER PÅ E3 (ELITEHOLD 3) OM E3 Henvender sig primært til årgangsgruppe 2 svømmere (piger 10-12 år og drenge 10-14 år).

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

Håndbog for forældre og svømmere i Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling

Håndbog for forældre og svømmere i Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling Velkommen til Skanderborg Svømmeklubs Konkurrenceafdeling, hvor der ikke kun svømmes for motionens skyld, men også for at deltage i konkurrence og have fokus på hele tiden at blive bedre og hurtigere Lidt

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE INFORMATION TIL FORÆLDRE NY SVØM MER PÅ UDGIVET: AUGUST 2016 TAL EN TB EG YN DE R NY SVØMMER PÅ TALENT BEGYNDER OM HOLDET GENERELT Første trin i konkurrenceafdelingen og primært for svømmere i 7-10-års

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM

Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Den daglige træning... 3 Træningstider... 4 Vandtræning... 4 Dryland... 5 Styrketræning... 5 Udstrækning...

Læs mere

VELKOMMEN KONKURRENCESVØMMER

VELKOMMEN KONKURRENCESVØMMER VELKOMMEN KONKURRENCESVØMMER Velkommen som ny konkurrencesvømmer og forælder i AGF Svømning! Denne folder fortæller lidt om, hvad det vil sige at være konkurrencesvømmer, og om det fællesskab du bliver

Læs mere

KONKURRENCESVØMNING I GLOSTRUP SVØMMEKLUB INFORMATIONSFOLDER 2011-2012

KONKURRENCESVØMNING I GLOSTRUP SVØMMEKLUB INFORMATIONSFOLDER 2011-2012 KONKURRENCESVØMNING I GLOSTRUP SVØMMEKLUB INFORMATIONSFOLDER 2011-2012 1 GSK har svømning på alle niveauer Glostrup svømmeklub (GSK) er en velfungerende svømmeklub på Københavns vestegn. GSK har hold på

Læs mere

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED Svømmeklubben Grindsteds konkurrencehold er et af klubbens ungdomstilbud til de svømmere der ønsker flere udfordringer gennem svømningen. Konkurrencesvømning

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE INFORMATION TIL FORÆLDRE NY SVØMMER PÅ E2 (ELITEHOLD 2) UDGIVET: AUGUST 2016 NY SVØMMER PÅ E2 (ELITEHOLD 2) OM E2 GENERELT Henvender sig primært til årgangssvømmere (piger 12-14 år og drenge 14-16 år).

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende).

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Vi opfordrer til at man som klub kun sender svømmere

Læs mere

Helsingør Svømmeklub

Helsingør Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Introduktionsfolder Konkurrenceafdelingen 2012-2013 Svømmeklubben Konkurrenceafdelingens opbygning Konkurrenceafdelingen består af 4 hold. Der er tale om følgende: Hold Træner Træningsdage

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 18.-20. NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2016 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: Vestkyst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redaktion: Kristian Sletten Sidst revideret 9. september 2012

Indholdsfortegnelse. Redaktion: Kristian Sletten Sidst revideret 9. september 2012 Sæsson 2012-13 Indholdsfortegnelse At blive konkurrencesvømmer 4 Konkurrenceafdelingen 6 Formål og klubben 6 Konkurrenceudvalget 8 Konkurrenceholdene 8 Træningen/stævner mv. 9 Træningen 9 Husk til træning

Læs mere

SYDBANK VESTKYST CUP 2012

SYDBANK VESTKYST CUP 2012 INDBYDELSE TIL SYDBANK VESTKYST CUP 2012 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 2. 4. NOVEMBER 2012 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Sydbank Vestkyst Cup 2012 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde

Læs mere

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER 25. - 27. SEPTEMBER Det er 36. gang Haderslev Svømmeklub inviterer til Syd Cup, og i år er der foretaget nogle ændringer i programmet i forhold til 2014. Vi håber, at det også i år vil blive et stævne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redaktion: Kristian Sletten Sidst revideret 20. december 2011

Indholdsfortegnelse. Redaktion: Kristian Sletten Sidst revideret 20. december 2011 Indholdsfortegnelse At blive konkurrencesvømmer 4 Konkurrenceafdelingen 5 Formål og klubben 5 Konkurrenceudvalget 7 Konkurrenceholdene 7 Træningen/stævner mv. 8 Træningen 8 Husk til træning 9 Stævner 9

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

Om denne folder. Hvad vil Hovedstadens Svømmeklub?

Om denne folder. Hvad vil Hovedstadens Svømmeklub? Om denne folder Denne folder giver dig som forældre og svømmer en introduktion til konkurrencesvømning i Hovedstadens Svømmeklub. Målgruppen for folderen er forældre og svømmere på konkurrenceafdelingens

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene

Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene fortrolighed med vand, og prøver samtidig de første

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

TALENTUDVIKLING JDE - ALDERSRELATERET TRÆNING

TALENTUDVIKLING JDE - ALDERSRELATERET TRÆNING TALENTUDVIKLING I ØJENHØJDE JDE - ALDERSRELATERET TRÆNING 1 Velkommen 60 minutters præsentation af grundlæggende ggende principper for træning af børn b og unge Forventninger Aldersrelateret træningskoncept

Læs mere

PROGRAM september juni 2018 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM september juni 2018 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2017-2018 1. september 2017-18. juni 2018 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2017 2018. I vores bestræbelser

Læs mere

FRAFALD I DANSK SVØMNING. Mads N Andersen

FRAFALD I DANSK SVØMNING. Mads N Andersen FRAFALD I DANSK SVØMNING Mads N Andersen FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER Game Changer: FORØGET ANDEL AF KONKURRENCESVØMMERE I DANMARK ved rekruttering og fastholdelse af svømmere i længere

Læs mere

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge Dansk Svømmeunion Rescue Kid Konkurrencelivredning for børn & unge Indhold Indledning... 3 Hvorfor konkurrencelivredning?... 4 Individuelle discipliner... 5 100 m Forhindringssvømning...5 100 m Super Kid...6

Læs mere

KOLDING SVØMMEKLUB. - En ambitiøs klub med fokus på sportslig udvikling gennem trivsel. ELITEPLAN 2014 2018

KOLDING SVØMMEKLUB. - En ambitiøs klub med fokus på sportslig udvikling gennem trivsel. ELITEPLAN 2014 2018 KOLDING SVØMMEKLUB - En ambitiøs klub med fokus på sportslig udvikling gennem trivsel. ELITEPLAN 2014 2018 Indholdsfortegnelse Hvorfor eliteplan 2014-2018... 3 Vejledende holdopdeling... 4 Forklaring...

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

Forældremøde Konkurrenceafdelingen

Forældremøde Konkurrenceafdelingen Forældremøde Konkurrenceafdelingen vær den bedste udgave af dig selv August 2017 Lidt om mig selv Aktiv i Kalundborg svømmeklub både som svømmeskoleinstruktør, k-træner og svømmer 2007- nu Holdadministrator

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

2010/2011 i HINNERUP-BADET. NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk

2010/2011 i HINNERUP-BADET. NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk 2010/2011 i HINNERUP-BADET NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk tilmelding OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS NY TILMELDINGSPROCEDURE: Tilmelding for nuværende

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING REGION SYD TURNERINGEN 2017-2018 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

Danske Open Masters Mesterskaber 2011

Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Long course Masters Championship 2011 Dansk Svømmeunion og AGF Svømning inviterer til Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Langbane den 07. maj 2011 Dato 07. maj 2011 Svømmehal Århus Svømmestadion, F.

Læs mere

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

Baggrund for strukturændring

Baggrund for strukturændring VS får en af Danmarks største ungdomsafdelinger (14-20 år). Baggrund for strukturændring Grundlag for holdændringer Der er for mange k-svømmere til de nuværende hold. Der er flaskehalse mellem holdene

Læs mere

FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER

FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER Spis gode kulhydrater Du får mest ud af træningen, hvis du har fyldt din krops kulhydrat- og væskedepoter. Det gælder både hvis du

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

Varierer du din træning?

Varierer du din træning? Varierer du din træning? Af Fitnews.dk - onsdag 19. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/varierer-du-din-traening/ Når du ved, at du træner de muskler, du ønsker, og samtidig kan få en øget effekt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark Esbjerg Svømmeklub byder hermed velkommen til 18th Danish International Swim Cup et af verdens største svømmestævner! Svømmehallerne

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013 Praktiske oplysninger &Svømmeklubben KVIK Kastrup Velkommen til Danmarks Mesterskaber for hold 2013 Svømmeklubben KVIK Kastrup og Dansk

Læs mere

inviterer til Forum Horsens Cup 2016

inviterer til Forum Horsens Cup 2016 inviterer til Forum Horsens Cup 2016 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Stop for tilmelding ved 2.200 individuelle starter Side 1 Horsens Svømmeklub har hermed

Læs mere

Kost & Ernæring. K3 + talent

Kost & Ernæring. K3 + talent Kost & Ernæring K3 + talent Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

PROGRAM 2016/ august juni 2017 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2016/ august juni 2017 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2016/2017 15. august 2016-4. juni 2017 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2016-17. I vores bestræbelser

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den november Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den november Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2003, 2004 og 2005, samt for drenge årgang 2002, 2003 og 2004. I år vil der komme en del ændringer ved stævnet, men alt sammen i tråd

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2004, 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2003, 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Informationsbrev til konkurrencesvømmere i Sønderborg

Informationsbrev til konkurrencesvømmere i Sønderborg Informationsbrev til konkurrencesvømmere i Sønderborg Denne info-skrivelse er en generel orientering om nogle principper for konkurrenceafsnittet i Sønderborg Svømmeklub, som det kan være relevant for

Læs mere

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2011 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og juniorgruppen er slået sammen til én gruppe, så der

Læs mere

26.-27. september 2015

26.-27. september 2015 GTI har hermed fornøjelsen af at indbyde til GTI Cup. 26.-27. september 2015 GTI Cup står for et hyggeligt og bredt stævne i en af Danmarks bedste svømmehaller med gode tilskuerfaciliteter. Der svømmes

Læs mere

inviterer til Rema 1000 Cup aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad

inviterer til Rema 1000 Cup aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad inviterer til Rema 1000 Cup 2017 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Side 1 For 14. år i træk gentager vi den kæmpe succes Rema 1000 Cup 2017. Endnu engang

Læs mere

KVIK Årgangs Cup 2017

KVIK Årgangs Cup 2017 KVIK Årgangs Cup 2017 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2017 Stævnet giver årgangssvømmere mulighed for at konkurrere under super optimale forhold

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Kære med-triatlet. I bunden af dokumentet finder du en beskrivelse af diverse forkortelser hvis du ikke er flydende i svømmelingo.

Kære med-triatlet. I bunden af dokumentet finder du en beskrivelse af diverse forkortelser hvis du ikke er flydende i svømmelingo. Kære med-triatlet Velkommen til TriOptimas svømmeprogrammer. Programmerne er udarbejdet med ønsket om at svømme med overskud på en halv ironman i juni og en hel ironman i august. Du kan sikkert relativt

Læs mere

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Velkommen Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere