FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN"

Transkript

1 FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN

2 Forældrehåndbog - konkurrenceafdelingen Kære forældre Når dit barn begynder i konkurrenceafdelingen i Horsens Svømmeklub, åbner der sig måske en helt ny verden for jeres familie. Med denne forældrehåndbog vil vi forsøge at give jer nyttige informationer om praktiske forhold og om hvordan svømmesporten fungerer ift. regelsæt, stævner osv. Konkurrencesvømning har mange fordele, som rækker langt ud over bare at blive bedre til at svømme. Kammeratskabet mellem svømmere er unikt og mange svømmere forbliver venner hele livet igennem. Et liv som konkurrencesvømmer medvirker også til, at udvikle personlige kompetencer som selvdisciplin, time management og evnen til at definere målsætninger og handleplaner. Kompetencer som jeres børn vil kunne profitere af resten af deres liv. Mange svømmere går videre i livet med stor succes og trækker på de ting, de lærte som svømmere. Konkurrencesvømning skal være sjovt, spændende og givende. Børnene skal lære at konkurrere mod andre, men allermest mod sig selv. Konkurrencesvømning handler nemlig rigtigt meget om at bryde grænser. Der brydes grænser hver gang barnet skal afprøve en ny disciplin eller distance til et stævne, men især flyttes grænsen både fysisk og psykisk for, hvor hårdt man kan presse sig selv for at nå sine mål. I denne sammenhæng er det træneres opgave hele tiden at vurdere, hvordan det enkelte barn skal håndteres, for at det opnår succes. En god træning handler ikke kun om at svømme langt tværtimod. Træningen i Horsens Svømmeklub er meget teknisk funderet. Man skal også bruge tid på at lege i vandet, så man får flest mulige bevægelseserfaringer. Der er ingen tvivl om, at de svømmere, der ender øverst på præmieskamlen, bruger rigtigt eget tid i vandet. Alle konkurrencesvømmere vil dog ind i mellem have perioder, hvor træningen ikke er så sjov. I denne periode er det vigtigt at have god støtte og opbakning hjemme fra. Måske har man brug for, at forældrene kigger med til en træning eller to, eller tager med til et par ekstra stævner. Er perioden med træningstræthed længerevarende skal det selvfølgelig tages op med træneren. 2

3 Indholdsfortegnelse Holdene i K-afdelingen Side 4 Kommunikation i K-afdelingen Side 5 Trænerkodeks Side 6 Stævner Side 7 Officials ved mesterskaber Side 7 Skadespolitik Side 8 Horsens Svømmeklub og svømmeforbundene Side 9 Svømmeudstyr Side 10 Klubtøj Side 11 Ernæring Side 12 De 10 forældrebud Side 14 Svømmeordbog Side 16 3

4 Holdene i K-afdelingen I Horsens Svømmeklub trænes der efter Aldersrelateret træningskoncept (ATK), hvor der tages højde for barnets alder og fysiologiske udvikling. Du kan læse om det aldersrelaterede træningskoncept på Trænerne i K-afdelingen kan ligeledes informere mere om ATK. HS Elite og HS1 Holdet er for de svømmere, som vil yde en ekstra indsats for at få succes indenfor svømningen. Der stilles høje krav til selvdisciplin træningsiver, fremmøde, kostplanlægning m.m. Her forventes det, at man har en stor portion selvdisciplin, har konkurrencementalitet og at man yder sit ypperste til hver eneste træning. Der bliver trænet op til 9 gange 2 timer i vandet om ugen. Der er ligeledes en del timer med dryland og styrketræning. Træningsmængden og længden sammensættes ofte i tæt dialog med cheftræneren. HS2 Dette er holdet for svømmere, der ikke helt har nået niveauet på eliteholdet, men træner efter at nå dertil. De fleste på HS2 holdet træner 5-6 x 2 timer pr uge. Der er dog mulighed for at lave en speciel aftale, som indebærer mindre træning. HS3 Dette er holdet for dem, som har fundet ud af, at svømning er deres sportsgren. De træner 4 gange 2 timer om ugen, så der er ikke plads til mange andre sportsgrene. Der bliver stillet forskellige krav til svømmerne, alt afhængig af hvor længe, man har svømmet på holdet. Der stilles på HS3 store krav om banedisciplin og teknik. Træningen er konditionsbaseret og det forventes, at man er en god holdkammerat. HS4 HS4 er overgangen mellem svømmeskoleholdene og konkurrenceholdene. HS4 træner 2 x 1 time om ugen. Her får svømmerne mulighed for at prøve om svømning skal være deres sport og om de er interesseret i at træne mere end en gang om ugen. Det primære indhold er teknisk orienteret, men der er en stadigt voksende del af træningen, som er konditionsbaseret. 4

5 Kommunikation i K-afdelingen En stor del af den daglige kommunikation mellem forældre og trænere foregår via mail. Hvis man som forældre undrer sig, er man altid velkommen til at kontakte træneren. Det kan dreje sig om stort og småt. Det er vigtigt, at forældrene i klubben er åbne og ærlige i deres kommunikation og at spørgsmål eller kritik fra jer forældre, kommer direkte til rette person. Det er værd at huske på, at det skrevne ord kan være utaknemmeligt, så vi vil fordre jer til at ringe til træneren, hvis der opstår problemer. En gang i mellem kan det være nødvendigt at mødes, for at få afklaret nogle forhold og dette arrangeres efter behov. Meget af klubbens kommunikation foregår via klubbens hjemmeside eller via mails. Det er derfor vigtigt løbende at kigge på for at holde sig orienteret om ændringer og nyheder. Trænernes kontaktoplysninger: Stig Michaelsen (Cheftræner, træner for HS1, HS Elite og eliteklasser og sportscollege) Jonas Nicolajsen (Træner HS2) Christian Stræde (Talentudvikler, daglig træner for HS3 + HS4) Gitte Lading (Træner HS3) Cecilie Schmidt (Assisterende træner HS4) Derudover er der til hvert hold i konkurrenceafdelingen tilknyttet en forældrerepræsentant, som også kan være behjælpelig med at besvare spørgsmål. Kontaktoplysninger på forældrerepræsentanterne findes i folder der tilhører det enkelte hold. På klubbens hjemmeside findes ligeledes mailadresser på trænerne fra holdene. Tilmelding til træning og aktiviteter i konkurrenceafdelingen foregår via klubbens hjemmeside På klubbens hjemmeside kan man også finde diverse oplysninger om stævner, ranglister, resultater osv. 5

6 Horsens svømmeklubs trænerkodeks Vær altid forberedt til hver eneste træning. Det er DIG, der har styringen. Kom altid til træning med et smil på læben. Smil det smitter. Enighed i trænergruppen om procedurer. Stil krav til din egen standard som træner og hæv den, vær professionel. Alle svømmere er ligeværdige, holdet frem for individet. Fokus på den enkelte svømmers udvikling, når du er på kanten. Sæt faglighed højt, det hele menneske er vigtigt. Husk, at du har ansvar over for klub, den enkelte svømmer, forældre og dine medtrænere. Hils altid pænt på svømmere og forældre. Trænerkodeks er udarbejdet af Horsens Svømmeklubs trænerstab 2013 der består af: Cecilie Schmidt (ass. HS 4) Gitte Lading (ass. HS 3) Christian Stræde (talentudvikler) Jonas Nikolajsen (HS 2 træner) Stig Michaelsen (Cheftræner) 6

7 Stævner Tilmelding til og betaling af stævner foregår via vores hjemmeside under events. Når man er tilmeldt et hold i konkurrenceafdelingen, vil man automatisk modtage en mail med information om de stævner, der er relevante for det hold man går på. Husk derfor, at den mailadresse der oplyses ved tilmelding, er den rigtige. Ved tilmelding til stævner er der altid indregnet startgebyr, evt. overnatning og bespisning samt frugt/kiks i løbet af stævnet. Det står på informationssedlerne, hvad der er betalt for gennem tilmeldingen. Klubben har ingen indtjening i forbindelse med betaling af stævner. Når jeres barn er tilmeldt til det stævne, finder træneren, i sammenråd med svømmeren, oftest ud af, hvad den enkelte svømmer skal deltage i af løb. For at afholde og deltage i stævner er det nødvendigt med god forældreopbakning. Der vil næsten altid være behov for forældre til at køre til og fra stævnet, forældre til at være holdledere og forældre til at deltage som officials. Du kan læse om kørselsordning, holdlederens opgaver og det at være officials på klubbens hjemmeside under konkurrenceafdelingen. Ved tilmelding til de enkelte stævner kan man skrive, hvis man ønsker at hjælpe. I Horsens Svømmeklub planlægges stævnesæsonen for et halvt år ad gangen. Stævnekalenderen kan ses på klubbens hjemmeside. Det er ikke alle hold eller svømmere, der deltager i alle stævner. Dette skyldes dels, at de forskellige stævner er til at skabe den optimale udvikling af svømmerne og dels, at der skal opnås kravtider for at deltage i de forskellige mesterskabsstævner. Officials ved mesterskaber Når klubben sender svømmere til mesterskaber, er der nogle retningslinjer for, hvor mange officials vi skal sende med, og hvilken uddannelse de skal have. Opfylder klubben ikke disse krav, sanktioneres der med en bøde til klubben på 1000,- pr. official pr. dag. Derfor forventer klubben, at minimum en af forældrene til et barn, der har lavet individuelle kravtider, påbegynder en uddannelse som official modul 2, og at forældrene i størst muligt omfang melder sig som hjælpere til mesterskabsstævnet. Opstår der en situation, hvor klubben ikke kan stille med tilstrækkeligt antal officials, vil bøden blive fordelt mellem de svømmere, hvis forældre ikke har meldt sig som hjælpere til stævnet (her medregnes ikke kørsel). Bøden fordeles mellem børnene efter en fordelingsnøgle, der tager hensyn til, hvor mange starter den enkelte svømmer har. Tilmelding som official skal senest ske ved sidste tilmeldingsfrist, gerne før, da disse oplysninger skal med, når klubben tilmelder svømmerne. Det er ofte de samme børn, der skal af sted til mesterskaberne, og ind i mellem er det også ganske få børn. Det betyder, at der påhviler de forældre, der har børn med individuelle kravtider, en meget stor officials-opgave. Vi anbefaler, at man i forældregruppen selv fordeler disse opgaver imellem sig. Man 7

8 er, som forældre, selv ansvarlig for at man får tilmeldt sig og at man bidrager til at løse disse mesterskabsopgaver. På kan du finde kravtider og datoer for kommende mesterskabsstævner, så du kan skrive det i kalenderen. Bemærk venligst, at når I tilmelder jeres barn til et mesterskab, accepterer I samtidig ovenstående vilkår. Skadespolitik Skadepolitikken i Horsens Svømmeklub indeholder specifikke krav til den enkelte svømmer. Hvis en svømmer er i et skadesforløb, hvor svømmeren laver specialtræning, laver den holdansvarlige træner en individuel vurdering på, om svømmeren kan deltage i stævner. Den ansvarlige holdtræner kan, i tvivlstilfælde, være nødsaget til at inddrage klubbens cheftræner, til vurdering af skadens omfang og hermed svømmerens muligheder for deltagelse i stævner. Horsens Svømmeklub har samarbejde med en fysioterapeut. Fysioterapeuten er ansvarlig for at planlægge svømmerens genoptræning for hurtig og på bedste måde at afslutte skadesforløbet. 8

9 Horsens Svømmeklub og svømmeforbundene Den overordnede ledelse af Horsens Svømmeklub varetages af en bestyrelse. Mere information om bestyrelsens medlemmer findes på klubbens hjemmeside. Horsens Svømmeklub har siden efteråret 2011 været en Team Danmark klub. Team Danmark er en dansk statslig organisation, der varetager den overordnede planlægning af eliteidrætten i Danmark. Horsens er blandt en af 18 kommuner, som Team Danmark har et samarbejde med. Team Danmarks opgaver er bl.a. at skabe bedre fysiske rammer for f.eks. svømmerne i Horsens, for at sikre, at klubben fortsat kan udvikle talenter. Kig forbi Team Danmarks hjemmeside for mere info. Jeres barn hører nu under konkurrenceafdelingen, der i det daglige ledes af cheftræneren og Konkurrenceudvalget (K-udvalget), som begge er underlagt bestyrelsen. Du kan læse om K-udvalgets opgaver på under konkurrenceafdelingen. Svømmeklubben er desuden medlem af to forbund; Dansk Svømmeunion og DGI Dansk Svømmeunion Dansk Svømmeunion er det mest betydningsfulde nationale forbund, som Horsens Svømmeklub er medlem af. Dansk Svømmeunion er medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF) og har en række funktioner såsom at arrangere nationale mesterskaber, udfærdige love og regelsæt for svømningen i Danmark, uddanne officials (dommere), stå for landsholdsaktiviteter, samt tilbyde kurser for trænere. Svømme Danmark er delt op i to regioner: Svømmeregion øst, som omfatter Sjælland og øerne syd for, og Svømmeregion Vest, som omfatter Jylland og Fyn. Disse to lokalforbund arrangerer ligeledes mesterskaber og uddannelsesrækker for officials og trænere. DGI Horsens Svømmeklub er ligeledes medlem af DGI, som på linje med Dansk Svømmeunion uddanner officials samt afholder trænerkurser, stævner og mesterskaber. Horsens Svømmeklub hører ind under DGI Østjylland. 9

10 Svømmeudstyr Når man svømmer konkurrencesvømning, er der behov for forskelligt udstyr for at kunne deltage i træningen. En del af udstyret stiller svømmeklubben til rådighed, men de fleste svømmere vælger at købe deres eget. Til mange af de større stævner, er der stillet boder op med svømmeudstyr, ofte til forholdsvis gode priser. Badedragt eller -bukser: Der findes mange mærker og forskellige designs. Der er ingen bestemte krav til, at badetøjet skal være af et bestemt mærke. Der gøres dog opmærksom på, at det er vigtigt, at svømmerenes badetøj sidder godt og tæt på kroppen og at badetøjet er godkendt, når de stiller til stævne. Spørg evt. jeres træner til råds. Krav omkring badetøj kan findes på Det anbefales, at svømmeren har et par ekstra badebukser eller ekstra badedragt i tasken - både til træning og til stævner. Svømmebriller: Her findes ligeledes et utal af mærker. De fleste svømmere eksperimenterer med forskellige slags indtil de finder den brille, de synes bedst om. Det er vigtigt, at brillen holder helt tæt og kan justeres i elastikken. Ligesom med badetøjet er det vigtigt altid at have et par ekstra svømmebriller med i tasken. Badehætte: Det anbefales, at svømmere med halvlangt hår bruger badehætte. Mange svømmere vælger at bruge badehætte også selvom de er korthårede. Badehætten beskytter håret og mindsker ikke mindst vandmodstanden. I Horsens Svømmeklub sælges badehætter med svømmeklubbens logo. Der kan periodevis bestilles badehætter med navnetryk. Når det er tilfældet kan disse bestilles på klubbens hjemmeside. Medlemmer i konkurrenceafdelingen vil blive adviseret via mail, når badehætterne med navn sælges. Pull buoy: Er et flydeelement, som placeres mellem benene for at holde dem stille, så man kun koncentrerer sig om armene. Kan lånes i klubben. Bensparksplade: En plade, der bruges til at holde armene stille og hovedet oppe, for at isolere træningen til benene. Kan lånes i klubben. Håndplader (finger pads): Sættes på hænderne for at forøge trykket, enten med en styrkegivende effekt eller for at træne en teknisk detalje. Svømmefødder og snorkler: Bruges til at gøre træningen varieret og til træning af specifikke tekniske elementer. Svømmefødder kan lånes i klubben. 10

11 Klubtøj Horsens Svømmeklub har et samarbejde med SPORTMASTER i Horsens om salg af klubtøj. Produktprogrammet findes på klubbens hjemmeside, samt instruks omkring bestilling og betaling. Det er en fordel som minimum at have en klub t-shirt, når man er med til stævner. Det giver en følelse af samhørighed og et stærkt fællesskab, når alle på holdet har ens tøj på. 11

12 Ernæring Når man træner, nedbrydes kroppen, for senere at gendannes i en ny og bedre version. For at genopbygge kroppen efter et hårdt træningspas, kræves der den rigtige indtagelse af føde. Den rigtige kost bliver altså altafgørende for genopbygningen af kroppen og for et optimalt udbytte af træningsindsatsen. Planlægning af måltider Når man er konkurrencesvømmer, har man et meget stort energibehov og det kan være nødvendigt at planlægge sin kost, så man er sikker på, at man får den rigtige ernæring. Energibehovet er individuelt og afhængigt af køn, alder, højde, vægt og træningsmængde. Team Danmark har lavet en hjemmeside, hvor du kan få hjælp til at beregne svømmerens energibehov, kostforslag samt hjælp til den daglige kostplanlægning. Restitutionskost Det er vigtigt at få den rigtige ernæring efter hård træning eller en lang stævnedag. Den rigtige mad, på det rigtige tidspunkt, sikrer hurtigere restitution, mindre ømhed og mere energi. Forskning viser, at ved at udsætte føde indtag efter træning, forlænges restitutionstiden. Fakta er her, at 2 timers forsinkelse med at få tanket depoterne op, kan kræve 3-4 døgn før kroppen er fuldt ud restitueret. Det er vigtigt at forsyne kroppen med nye næringsstoffer så snart træningen er slut. Allerbedst er det inden for den første halve time - her står alle kroppens porte nemlig åbne og er klar til at modtage næring. Efter endt træning har kroppen brug for kulhydrater, for at få fyldt energidepoterne op igen. Intensiv og hård træning betyder også inflammation i muskler, led og sener, og muskelceller der brister. Til at genopbygge, og herved nedsætte muskelømhed og restitutionstiden, har kroppen brug for proteiner. Det gælder altså om at spise et godt varieret måltid efter endt træning, hvor kroppen bliver forsynet med det rigtige, for at blive klar til at yde til næste træning. Væske er ligeledes vigtigt i restitutionsperioden. Kroppen bruger meget væske ved hård træning og det er derfor vigtigt at få fyldt væskedepoterne op igen. Mad i forbindelse med konkurrence I dagene og timerne op til konkurrence er det vigtigt at sørge for at få kulhydratdepoterne fyldt op og sørge for, at kroppen ikke mangler væske. Der er ikke nogen specielle kostanbefalinger udover de normale, bare man sørger for at spise nok. Gode energikilder før stævne er ris og pasta. Juice og energidrikke kan være gode til at fylde sukker- og saltdepoterne op før et stævne. Under stævnet er det vigtigt, at man holder sin væskebalance i orden. Dvs. man har en drikkedunk med sig over alt. Den skal indeholde vand eller en let blanding af frugtsaftevand. 12

13 Som svømmer er der ofte flere løb på en dag, så det handler om at være klar hele dagen. Det kræver et stabilt blodsukker. Et stabilt blodsukker opretholdes ikke af slik, sodavand og andre sukkerholdige produkter. Holdningen til slik osv. i Horsens Svømmeklub er, at dette ikke indtages eller medbringes til træning eller til stævner. Et stabilt blodsukker opretholdes ved at spise godt med frugt, grovkiks/boller, diverse salater osv. Den bedste måde, man kan være klar til sit løb på, er ved at spise rigtigt mange små måltider, kombineret med en god morgen- og aftensmad. Energidrikke er gode at have med, når man lige har svømmet. Så kan kroppen godt klare lidt ekstra hurtig energi. Men de skal ikke indtages løbende gennem dagen. Det sætter rigtigt gang i blodsukkeret og kan i sidste ende have en negativ indvirkning på ens præstation. 13

14 De 10 forældrebud De 10 bud er skrevet af Ed Cledaniel fra ten commandments for little league parents 1. Du skal ikke lægge dine egne ambitioner over på dit barn: Husk, at svømning er dit barns aktivitet. Forbedringer og fremskridt sker i forskelligt tempo for hver enkelt. Døm ikke dit barns fremskridt i forhold til andre børns præstationer og pres det ikke i forhold til, hvad du synes det skulle kunne. Det rare ved svømning er, at hver enkelt kan forsøge at gøre sit personligt bedste uden indblanding fra andre. 2. Du skal være en støtte lige meget hvad: Der er kun ét spørgsmål, som du kan stille dit barn, Var det sjovt? Hvis træning og stævner ikke er sjove, skal dit barn ikke presses til at fortsætte. 3. Du skal ikke være træner for dit barn: Du har bragt dit barn til en uddannet træner, prøv ikke at underminere dette ved at træne dit barn ved siden af. Det du skal er at støtte, elske og være der for dit barn lige meget hvad. Træneren er ansat til at tage sig af det tekniske. Du bør ikke råde dit barn m.h.t. teknik og taktik. Det er ikke dit område. Dette vil tjene det formål at gøre barnet forvirret og modvirke, at svømmeren og træneren knytter bånd. 4. Du må kun sige positive ting til stævner: Hvis du kommer til stævner bør du heppe og klappe, men aldrig kritisere dit barn eller træneren. 5. Du skal anerkende dit barns frygt: Det første stævne, den første 800 m eller 200 m fly kan være meget stressfuldt. Det er helt på sin plads for dit barn at være bange. Lad være med at skælde ud eller grine. Du bør i stedet forsikre dit barn om, at træneren ikke ville have foreslået det, hvis han/hun ikke mente, at dit barn kunne gennemføre det. 6. Du skal ikke kritisere officials til et stævne: Hvis du ikke har tiden eller lysten til at arbejde som frivillig, så lad være med at kritisere dem, som forsøger at gøre deres bedste. 7. Respekter dit barns træner: Det bånd, som dit barn og dets træner knytter, er helt specielt og bidrager til dit barns succes og gode oplevelser. Kritiser aldrig træneren i dit barns nærhed, det vil kun skade dit barns svømning. 8. Du skal ikke hoppe fra klub til klub: Vandet er ikke nødvendigvis mere blåt i den anden klubs bassin. En klub har sine interne problemer, selv de bedste af dem. Børn, som forlader en klub, bliver ofte holdt udenfor i lang, lang tid af de tidligere holdkammerater. Ofte er det sådan, at svømmere som flytter, ikke opnår mere succes det nye sted end det første. 14

15 9. Dit barn skal have andre mål end at vinde: At give sig fuldt ud lige meget, hvad resultatet er, er langt mere vigtigt end det at vinde. Der var engang en olympisk svømmer som sagde Det var mit mål at sætte verdensrekord. Det gjorde jeg, men det gjorde en anden også, bare lidt hurtigere end jeg. Jeg opnåede mit mål og tabte samtidig. Dette gør mig ikke til en taber, jeg er faktisk meget stolt af det løb. 10. Du skal ikke forvente, at dit barn bliver olympisk mester: Svømning er langt mere end de olympiske lege. Spørg din træner, hvorfor han/hun er træner. Så vil der være store chancer for at vedkommende aldrig har været til de Olympiske Lege, men alligevel fik så meget ud af svømning, at han vil give sin kærlighed til sporten videre. Svømning lærer dit barn selvdisciplin og sportsånd. Svømning fordrer selvværd og god helse. Svømning giver livslange venskaber og meget mere. De fleste olympiske medaljetagere vil sikkert kunne fortælle, at de førnævnte ting er langt vigtigere end medaljerne. Svømning producerer gode mennesker, og du skal være glad, fordi dit barn deltager. 15

16 Svømmeordbog I konkurrencesvømning konkurreres der i 5 discipliner. Der er specifikke regler for, hvordan hver enkelt svømmedisciplin skal gennemføres. Herunder følger en kort opridsning af de forskellige discipliner: Fri: Svømmeren må komme frem på hvilken måde han/hun vil i hvilken udgangsposition. I konkurrencesvømning vil svømmeren oftest anvende crawl. Butterfly: I daglig tale fly. Svømmeren ligger på maven, og fremførere armene symmetrisk over vandet. Benene bevæges symmetrisk op og ned. Ryg: Svømmeren ligger på ryggen og må komme frem på hvilken måde han hun vil. Det foregår ofte i rygcrawl. Brystsvømning: Som I kender det fra skolen. Medley: En kombination af de 4 ovennævnte discipliner i flg. rækkefølge: Butterfly, ryg, brystsvømning og crawl. Ved holdkapper er rækkefølgen ryg, bryst, butterfly, crawl. Der konkurreres på forskellige distancer: 50m og 100m er sprintdistancerne, som oftest er sprint fra start til slut. 200m og 400m er de såkaldte mellemdistancer, som kræver en fornemmelse af at økonomisere med kræfterne, såvel som at kunne slutte af med at sprinte. 800m og 1.500m er langdistancerne, som kræver udholdenhed og en god evne til at svømme lige hurtigt hele løbet igennem. For mange uden for svømmesporten kan nogle af de fagudtryk, der bruges virke uforståelige. Her er et forsøg på at forklare nogle af disse: Disket: Svømmeren er diskvalificeret for ikke at overholde svømmereglerne. Tiden, svømmeren har opnået, er ikke officielt gældende. Distance: Refererer som regel til de løb, som er over 400 m. Dryland: Et udtryk, som bruges om den styrketræning, der ikke involverer maskiner eller vægte. Holdkap: Et løb, hvor 4 svømmere svømmer sammen. IM: Forkortelse af Individuel Medley. Individuel Medley, er et løb, hvor man svømmer lige langt i alle fire stilarter; butterfly, rygcrawl, bryst og crawl i nævnte rækkefølge. Kortbane: 25 meter langt bassin. Langbane: 50 meter langt bassin. 16

17 Kravtid: En tid som man skal have svømmet for at deltage i et stævne eller løb. Dette er gældende ved mesterskaber arrangeret af Dansk Svømmeunion. Kravtiderne kan findes på Topning: Topning er tiden inden et vigtigt stævne, hvor træningsbelastningen nedsættes for at give svømmeren chance for at hvile sig og komme oven på fysisk såvel som psykisk. Meningen med at nedtrappe træningen er, at svømmeren skal gøres klar til at yde sit bedste, svømme stærkt og herved forbedre sine tidligere svømmede resultater. Negativ split: Hvis svømmeren svømmer hurtigere på den anden halvdel af løbet end på den første, taler man om negativ split. Official: Tidtager eller dommeruddannet person, der medvirker til afholdelsen af stævner. Split-tid: Svømmerens løb, der bliver delt op i mindre og overskuelige tidsenheder, som kaldes splittider. Splittider er som regel ikke officielle. Startskammel: Den platform, hvor svømmerne starter deres løb fra. Stream line: Svømmerens udgangsstilling efter et startspring eller når de sætter af fra væggen. Svømmeren forsøger her at gøre sig så lang og strømlinet som muligt. Teknikøvelse: En øvelse, hvor man forsøger at rette fejl i svømmeteknikken eller at overdrive et bestemt aspekt af stilen. Vendeflag: Vendeflagene er en snor med flag, som hænger på tværs af bassinet 5 meter fra hver ende for at fortælle rygsvømmerne, at det snart er tid til at vende. Årgangsopdeling: Svømmerne konkurrerer som regel imod svømmere på deres egen alder og derfor har man lavet nogle årgangsgrupperinger. Hver årgangsgruppe har to årgange f.eks. børn som er født i 1994 og '95. Inddeling af de enkelte årgange for det givne kalenderår kan findes på 17

HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN

HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN Forældrehåndbog - konkurrenceafdelingen Kære forældre Når dit barn er begynder i konkurrenceafdelingen i Horsens Svømmeklub, åbner der sig måske en helt

Læs mere

Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub

Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub Forord Konkurrencesvømning har mange fordele som rækker ud bare at blive bedre til at svømme. Kammeratskabet mellem svømmere er unikt, mange svømmere forbliver venner

Læs mere

Håndbog til svømmeforældre - og deres børn

Håndbog til svømmeforældre - og deres børn Håndbog til svømmeforældre - og deres børn Gentofte Svømme Klub Kildeskovshallen August 2014 1 Indhold Kære svømmeforælder... 3 Om at være konkurrencesvømmer... 4 Vores krav til konkurrencesvømmere...

Læs mere

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen 1 FORÆLDREHÅNDBOG KONKURRENCEAFDELINGEN 1 Forord 4 Holdene i MK-31: 4 Talent 2 4 Talent 1 6 Konkurrence I 8 Konkurrence 2 10 Årets gang 12 Kommunikation i K-afdelingen

Læs mere

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet At blive konkurrencesvømmer: Svømning på konkurrenceplan kan være en krævende disciplin. Skal man være en dygtig konkurrencesvømmer, kræver det på sigt en hel del træning. Heldigvis er svømning også en

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Forældre Information 2012. AGF Svømning

Forældre Information 2012. AGF Svømning Forældre Information 2012 AGF Svømning Indledning Denne folder er en velkomst til alle nye konkurrencesvømmere og deres forældre i AGF Svømning. Den fortæller lidt om, hvad det vil sige at være konkurrencesvømmer,

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM

Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Den daglige træning... 3 Træningstider... 4 Vandtræning... 4 Dryland... 5 Styrketræning... 5 Udstrækning...

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED Svømmeklubben Grindsteds konkurrencehold er et af klubbens ungdomstilbud til de svømmere der ønsker flere udfordringer gennem svømningen. Konkurrencesvømning

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Håndbog for forældre og svømmere i Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling

Håndbog for forældre og svømmere i Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling Velkommen til Skanderborg Svømmeklubs Konkurrenceafdeling, hvor der ikke kun svømmes for motionens skyld, men også for at deltage i konkurrence og have fokus på hele tiden at blive bedre og hurtigere Lidt

Læs mere

Helsingør Svømmeklub

Helsingør Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Introduktionsfolder Konkurrenceafdelingen 2012-2013 Svømmeklubben Konkurrenceafdelingens opbygning Konkurrenceafdelingen består af 4 hold. Der er tale om følgende: Hold Træner Træningsdage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redaktion: Kristian Sletten Sidst revideret 20. december 2011

Indholdsfortegnelse. Redaktion: Kristian Sletten Sidst revideret 20. december 2011 Indholdsfortegnelse At blive konkurrencesvømmer 4 Konkurrenceafdelingen 5 Formål og klubben 5 Konkurrenceudvalget 7 Konkurrenceholdene 7 Træningen/stævner mv. 8 Træningen 8 Husk til træning 9 Stævner 9

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge Dansk Svømmeunion Rescue Kid Konkurrencelivredning for børn & unge Indhold Indledning... 3 Hvorfor konkurrencelivredning?... 4 Individuelle discipliner... 5 100 m Forhindringssvømning...5 100 m Super Kid...6

Læs mere

Forum Horsens Cup 2015 2014

Forum Horsens Cup 2015 2014 inviterer til Forum Horsens Cup 2015 2014 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler på i alle 50 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Forum Horsens Cup 2015 Horsens svømmeklub har hermed fornøjelsen af at

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER PRÆSTATIONSFREMME TRÆNING RESTITUTION ERNÆRING ATK ROADSHOW ERNÆRING TIL SVØMMERE VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun

Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun Velkommen til Swim Team Neptun (STN). Denne håndbog er en hjælp til jer som forældre, der har et barn tilmeldt svømmeskolen. Håndbogen skal gerne give svar

Læs mere

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Løberens kost og ernæring v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Kontaktoplysninger Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning, pb. Ernæring og sundhed Personlig træner og Diætist Jernbanegade

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Informationshæfte til nye forældre i konkurrenceafdelingen (K-afdelingen) Kolding Svømmeklub

Informationshæfte til nye forældre i konkurrenceafdelingen (K-afdelingen) Kolding Svømmeklub Udgivelsesdato: Rev. september 2015 Informationshæfte til nye forældre i konkurrenceafdelingen (K-afdelingen) Kolding Svømmeklub Side 1 af 14 Indhold FORORD... 3 HVEM ER HVEM?... 3 ÅRETS GANG I K-AFDELINGEN...

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Åbent Hus tirsdag den 1. maj kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 2. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

Velkommen til En aften med præsentation af grundlæggende principper for træning af børn og unge i vand og på land Aldersrelateret træningskoncept - ATK Træningsanbefalinger Forventninger til hinanden Gode

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg Swim Cup. 2015-udgaven afholdes helt i samme ånd som tidligere. Vi starter

Læs mere

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj Holstebro SvømmeClub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Langbane 2013 Lørdag den 4. maj i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 4. maj 2013. Svømmehal: El-tid: Holstebro

Læs mere

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kost og træning Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kulhydrat Vigtigste bestanddel i forb. med træning Letteste tilgængelig Hurtig optagelig 5-10 minutter Skal indtages regelmæssigt Opfyldning

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Sponsorkoncept Sponsorkoncep

Sponsorkoncept Sponsorkoncep Sponsorkoncept Historie & facts 30.000 kr. Struer Svømmeklub er en af de største idrætsklubber i Struer og kan i 2011 fejre 80 års jubilæum. I Struer Svømmeklub har mange børn og unge gennem tiden udviklet

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2015-20 2016 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2015-2016 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening,

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring af jannie johansen V0_Våben_Rød 2 Mad til muskler og hjerne Mad til muskler og hjerne 3 Denne folder er udviklet med inspiration fra

Læs mere

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014 AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 30. maj - 1. juni 2014 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Hvornår: 7-8 oktober, 2006 Hvor: Vollsmose Svømmehal, 6 baner, 25 m, elektronisk

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder til Handelsbanken Aarhus Open 5. 7. juni 2015 AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013 21-02-2013 Kost og triathlon Tom Gruschy Knudsen og Jesper Rygaard Hansen Jesper Rygaard 7 marathonløb 10 Ironman rundt om i verden Træningsvejledning Firmatræning Firmatøj til løbetræningen Løbestilsanalyse

Læs mere

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS SPONSORSVØM 2015 ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS Efter den store succes med sponsorstævnet sidste år er Viborg Svømmeklub igen klar til at afholde sponsorstævne. For at styrke den meget

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015 Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015 Den værste dag i mit liv. VM kvalifikation Hjemløs NU venter Kazan!!!!!! 2015 Mit 2015 startede rigtig godt. Efter nogle dejlige dage i New York hvor jeg sammen med nogle

Læs mere

Europa Mesterskaberne i svømning. Mediaguide. Budapest, Ungarn 9. august - 15. august 2010

Europa Mesterskaberne i svømning. Mediaguide. Budapest, Ungarn 9. august - 15. august 2010 Europa Mesterskaberne i svømning 2010 Mediaguide Budapest, Ungarn 9. august - 15. august 2010 Europa Mesterskaberne i svømning 2010 EM i svømning 2010 i Budapest, Ungarn 11 danske svømmere er parate til

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 Introduktion FINA s internationale kvalifikationskrav og DIF s generelle danske OL-udtagelseskrav

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Træningsprogram til KMD 4:18:4

Træningsprogram til KMD 4:18:4 Træningsprogram til KMD 4:18:4 Triatlon er en sport bestående af tre discipliner, hvilket giver nogle fantastiske muligheder for sjov og varierende træning. Som de fl est ved, så er det svært at være lige

Læs mere

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Baggrund Svømning på eliteniveau fordrer stor træningsmængde hvilket stiller krav til mad og drikke med hensyn til mængde, variation, sammensætning og timing. Der

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget r og ansvarlige Nyborg Svømmeklub, K- udvalget Udarbejdelse af stævnekalender Ansvarlig: Martin Madsen ( madsen.nsk@gmail.com ) r Udarbejdelse af stævnekalender, alle hold Koordinering af trænere til stævner

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere