FORHOLDSREGLER VED BRUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORHOLDSREGLER VED BRUG"

Transkript

1 R-Link

2 Forholdsregler ved brug DK.3 Generelle oplysninger DK.4 Generel beskrivelse DK.4 Præsentation af kommandoer DK.5 SD-kort: Brug, initialisering DK.13 Anvendelsesprincipper DK.15 Start/stop DK.18 Tilføj og administrer favoritter DK.19 Anvendelse af stemmegenkendelse DK.20 Navigation DK.23 Indtast en destination DK.23 Lydstyrke og stemme DK.28 Læsning af et kort DK.29 Rutevejledning DK.30 Forberedelse af en rute DK.34 Trafikmeldinger DK.35 Visning af kortet DK.38 Navigationstjenester DK.39 Z.E.- tjenester DK.41 Ladestation DK.42 Rækkevidde DK.43 Tilføjelse og administration af gemte adresser DK.44 Navigationsindstillinger DK.45 Multimedier DK.47 Afspilning af radio DK.47 Medier DK.52 Fotolæser DK.53 Afspilning af video DK.54 Multimedieindstillinger DK.55 DK.1

3 Telefon DK.57 Sammenkobling, frakobling af en telefon DK.57 Tilslut, frakobl en telefon DK.59 Styring af telefonbogen DK.60 Foretage, modtage et opkald DK.61 Opkaldshistorik DK.63 Igangværende kommunikation DK.64 Telefonindstillinger DK.65 Køretøj DK.66 Driving eco² DK.66 Parkeringshjælp, bakkamera DK.67 El-bil DK.69 Take care DK.71 Informationscenter, køretøjsindstillinger DK.73 Services DK.74 Præsentation af menuen Services DK.74 Download og installation af applikationer DK.75 Serviceindstillinger DK.79 System DK.80 Systemindstillinger DK.80 Funktionsfejl DK.83 DK.2

4 FORHOLDSREGLER VED BRUG Det er af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå materielle skader vigtigt at følge forholdsreglerne herunder ved brug af systemet. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser, som kan afvige fra de anbefalinger. Forholdsregler angående betjening af systemet Betjen kommandoerne og se oplysningerne på skærmen, når trafikforholdene tillader det. Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne. Forholdsregler angående navigation Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel. Iht. de geografiske områder kan kortet på SD-kortet mangle nye oplysninger om ruten. Vær opmærksom. I alle tilfælde har færdselsreglerne og trafikskiltene prioritet over angivelserne på navigationssystemet. Materielle forholdsregler Foretag ingen afmontering eller ændringer af systemet for at undgå risiko for materialeproblemer og forbrænding. Ved fejlfunktion og til al afmontering skal du kontakte en repræsentant af producenten. Indfør ikke fremmedlegemer, defekt eller snavset SD-kort i afspilleren. Rengør altid skærmen med en mikrofiberklud. Brug et SD-kort, der er tilpasset dit navigationssystem. Forudgående accept af de Generelle Salgsbetingelser er obligatorisk før anvendelse af systemet. Beskrivelsen af bilmodellen i denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra specifikationerne, der var til rådighed på tidspunktet for bogens redigering. Vejledningen samler alle funktioner, der findes for de beskrevne modeller. Deres tilstedeværelse afhænger af udstyrsmodellen, de valgte indstillinger og oprindelseslandet. Bogen kan endvidere indeholde beskrivelser af funktioner, som først indføres i løbet af modelåret. Kontakt en autoriseret forhandler for at få flere oplysninger. DK.3

5 GENEREL BESKRIVELSE FM1 flow Menu A B C D E O P Q Preset 3 F G H Kontekstuel menu. I Navigationsmenu. J Køretøjets aktuelle position. K Favoritter. L Driving Eco² / Strøm til el-køretøjer. M Hovedmenu. Bemærk: Du kan ændre konfigurationen fra velkomstskærmen. Der henvises til afsnittet Velkomstskærm i kapitlet Systemindstillinger. Kør til... Forside Nylige destinationer Gemte positioner TomTom Places Adresse Ladestation M L K J I H S R Velkomstskærm A Audioinformationer. B Systemmeddelelser. C Adgang til menuen Telefon/Status for tilsluttet telefon. D Udendørs temperatur. E Klokkeslæt. F Trafikmeddelelser. G Navigationsvejledning og afstand før næste retningsændring. Menuskærm O Gå til foregående side. P Menunavn. Q Gå til næste side. R Navn på funktion eller undermenu. S Gå tilbage til foregående menu. DK.4

6 PRÆSENTATION AF BETJENINGER (1/8) Skærmbetjeninger Funktion Fra en liste: Flytte sig opad. Fra kortet: Ændre målestokken (ZOOM-mode). 2 Bekræftelsestast. 3 Fra en liste: Flytte sig nedad. Fra kortet: Ændre målestokken (ZOOM-mode). 5 4 Vis velkomstskærmen. 5 Tryk: Start/stop. Omdrejning: Indstille lydstyrken for den igangværende kilde. DK.5

7 PRÆSENTATION AF BETJENINGER (2/8) Multimediefront DK.6

8 PRÆSENTATION AF BETJENINGER (3/8) Funktion Kort tryk: Start/stop. 6 Omdrejning: Indstilling af lydstyrken for den igangværende kilde. 7 Gå til velkomstskærmen. 8 Skifte spor på en CD eller en afspilningsliste. 9 Sådan får du adgang til telefonmenuen. 10 Skubbe en CD ud. 11 Åbn skærmen på den igangværende afspilningskilde (radio, CD audio,...) 12 Åbne den kontekstuelle menu. 13 Tipning: Navigation på kortet. Op/ned: Flytte rundt i de forskellige områder på skærmen (øverste bjælke, midterbjælke, nederste bjælke). Venstre/højre: Flytte rundt i de forskellige menuelementer. Rotation: Flytte rundt i et områdes forskellige elementer. ret størrelsen på målestokken (ZOOM-tilstand); Tryk: Godkende. 14 Gå tilbage til forrige menu. 15 Gå til hovedmenuen. 16 Aflytning af radio/skifte radiobølger. 17 Vælge en ekstern kilde. DK.7

9 PRÆSENTATION AF BETJENINGER (4/8) Radiofronter DK.8

10 PRÆSENTATION AF BETJENINGER (5/8) Funktion 18 Aflytning af radio/skifte radiobølger. 19 Start/stop. 20 Omdrejning: Indstilling af lydstyrken for den igangværende kilde. 21 Kort tryk: Hente en gemt radiostation frem. Langt tryk: Gem en station. 22 Rotation: Søg efter radiostationer, skift CD-spor. 23 Skubbe en CD ud. 24 Vælge en ekstern kilde. 25 Kort tryk: Skifte spor på en CD eller en afspilningsliste. DK.9

11 PRÆSENTATION AF BETJENINGER (6/8) Kontakt under rattet Vælge en audiokilde. Funktion 27 Besvare/afslutte et opkald (telefon-mode) Øgning af lydstyrken for den igangværende aflytningskilde Sænk lydstyrken på den igangværende lyttekilde Tænd/sluk lyden i radioen. Sætte et audiospor på pause/til afspilning Skift radiotilstand (forudindstillet/liste/frekvens), eller bekræft en handling. 31 Søge efter radiostationer/skifte spor eller audiomappe Skifte radiomode (AM/FM1/FM2/DR1/DR2) Kort tryk: Tænde/slukke for lyden. Besvare/afslutte et opkald (telefon-mode). 31 DK.10

12 PRÆSENTATION AF BETJENINGER (7/8) Betjening under rattet med stemmebetjening Vælge en audiokilde. Funktion 35 Skifte radiomode (AM/FM1/FM2/DR1/DR2). 36 Øgning af lydstyrken for den igangværende aflytningskilde. 37 Kort tryk: Besvare/afslutte et opkald (telefon-mode). Tænde/slukke for lyden. 38 Sænk lydstyrken på den igangværende lyttekilde Omdrejning: Søge efter radiostationer/skifte spor eller audiomappe. Tryk: Skifte radiomode (preset/liste/frekvens). 40 Aktivér/deaktiver stemmegenkendelse. DK.11

13 PRÆSENTATION AF BETJENINGER (8/8) Centralkommando Funktion Gå tilbage til forrige menu. 42 Gå til velkomstskærmen. 43 Åbne den kontekstuelle menu. 44 For at få adgang til menuen Telefon. Tipning: Flytte rundt i kortet eller i en menu/side. Op/ned: Flytte rundt i en menus forskellige områder (øverste bjælke, midterbjælke, nederste bjælke) Rotation: Flytte rundt i et områdes forskellige elementer. Flytte rundt i en liste. ret størrelsen på målestokken (ZOOM-tilstand); Tryk: Godkende. 46 Åbn skærmen på den igangværende afspilningskilde (radio, CD audio,...) 47 Aktivere pauseskærmen for at gemme kortet. 48 Få adgang til favoritter. 49 Gå til hovedmenuen. 50 Adgang til navigationssiden. DK.12

14 SD-KORT: ANVENDELSE, INITIALISERING (1/2) SD-kort Et SD-kort følger med navigationssystemet. Det indeholder bl.a. et kort over dit land eller din gruppe af lande. Før kortet SD tages i brug, bør du tjekke, at det ikke er låst. Opdateringer til især kort redigeres regelmæssigt. De er kun tilgængelige via download ved at sætte SD-kortet i dit navigationssystem i SD-porten i din computer, som er forbundet via internettet med onlinebutikken R-Link Store. Ved levering af dit nye køretøj har du et par dage til at opdatere kortet gratis. Derefter skal der betales for opdateringer. Brug kun SD-kortet inden for rammerne af funktion og opdatering af navigationssystemet. Anvend ikke kortet i andre apparater (kamera, bærbar GPS...), eller i andre biler. Du kan også downloade kort, der dækker flere lande end det medfølgende kort (f.eks. Vesteuropa). Brug kun et SD-kort, der er kompatibelt med navigationssystemet i din bil. DK.13

15 SD-KORT: ANVENDELSE, INITIALISERING (2/2) Tag SD-kortet ud igen 1 Fra hovedmenuen trykkes på System, derefter på Tag SD-kortet ud for at få SDkortet sikkert ud. For at tage SD-kortet ud af SD 1 drevet, trykker du på kortet og slipper det igen. Kortet hopper få centimeter ud. Træk kortet helt ud. Indsæt SD-kortet Med tændingen slukket indsættes SD-kortet i SD 1 porten i dit køretøj. Et SD-kort er skrøbeligt: bøj det ikke; sæt det ind i den rigtige retning; tving det ikke ind. Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset. DK.14

16 ANVENDELSESPRINCIPPER (1/3) Berøringsskærm 1 Navigering i en menu Berøringsskærmen 1 giver dig adgang til systemets funktioner. Rør ved berøringsskærmen 1 for at se siderne og åbne en menu. Bemærk! Visse funktioner på berøringsskærmen kan være låste under kørslen. Bekræft/annuller et valg Godkend altid en ændring af parametre ved et tryk på tasten Udført. Skærmbetjeninger Navigering i en menu Tryk på tasten 3 for at komme ind i menuen. Brug tasterne 2 til at se telefonkontakter, radiostationer, osv. Bekræft/annuller et valg Tryk på tasten 4 for at komme tilbage til velkomstskærmen. Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset. Multimediefacade Navigering i en menu Brug drejebetjeningen 5 til at flytte fra menu til menu, godkend med et tryk på midterknappen 6 for at komme ind i menuen. Bekræft/annuller et valg Tryk på midterknappen 6 for at godkende en ændring. Tryk på knappen 7 for at annullere et valg og vende tilbage til foregående menu. Tryk på knappen 8 for at vende tilbage til velkomstskærmen. DK.15

17 ANVENDELSESPRINCIPPER (2/3) 9 10 Tryk på joysticken 11 for at åbne et valgt element. I fanemenuerne vippes joysticken 11 til venstre eller til højre for at komme fra en fane til en anden. Favoritter - Navigation Bekræft/annuller et valg Tryk på joysticken 11 for at godkende en ændring. Tryk på knappen 9 for at annullere et valg og vende tilbage til foregående menu. Tryk på knappen 10 for at vende tilbage til velkomstskærmen. Tilføj favorit Fjern en favorit Fjern alle favoritter Centralkommando 11 Navigering i en menu Brug joysticken 11 for at flytte fra menu til menu: Vip joysticken 11 opad eller nedad for at flytte rundt i de forskellige områder på skærmen (øverste bjælke, midterbjælke, nederste bjælke). Drej joysticken 11 for at flytte rundt blandt de forskellige elementer i et område. Kontekstuelle menuer Fra de fleste af systemets menuer kan du finde genvejsmenuen A, der gør det muligt hurtigt at få adgang til funktionerne på den aktuelle side. A Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset. DK.16

18 ANVENDELSESPRINCIPPER (3/3) Præsentaton af hovedmenuen For at komme til hovedmenuen fra velkomstskærmen skal du trykke på knappen Menu. Køretøj FM1 Preset Systemet består af seks store enheder, som alle kan nås fra hovedmenuen: Denne funktion omfatter administrering af visse typer udstyr som bakkamera, informationscenter og Driving Eco², samt visse elementer, der er specifikke for elbiler. flow Menu Navigation Præsentation af velkomstskærmen Velkomstskærmen er dit multimediesystems standardskærm. Den består af et antal genveje til andre funktioner som f.eks. navigation eller radioen. For en beskrivelse af velkomstskærmen henvises der til kapitlet Generel beskrivelse. Bemærk: Du kan ændre konfigurationen fra velkomstskærmen. Der henvises til afsnittet Velkomstskærm i kapitlet Systemindstillinger. Dette omfatter alle funktioner til satellitrutevejledning, vejkort, trafikmeldinger, tjenester LIVE og advarselsområder. Multimedia Denne funktion gør det muligt at administrere radioen samt afspilning af audio- og videofiler. Telefon Denne funktion bruges til at tilkoble en mobiltelefon til systemet og anvende den i håndfri tilstand. Tjenester Denne funktion omfatter onlinebutikken R-Link Store og applikationerne. System Denne funktion gør det muligt at indstille forskellige parametre i multimediesystemet som f.eks. visning, sprog, dato og klokkeslæt... DK.17

19 START, STOP Tryk på knappen Sprog 3 for at ændre systemets sprog. Tryk på Udført 2 for at begynde at anvende multimediesystemet. Start Sikkerhed Advarsel: Kør altid sikkert, og overhold de lokale trafikregler. Datadeling er tilladt Du har valgt at dele oplysninger uden for dette køretøj. Du kan til enhver tid ændre denne indstilling i menuen Tjenester. Skift indstillinger Udført Sprog Multimediesystemet starter automatisk, når tændingen tilsluttes. I andre tilfælde skal du trykke på start/stop-tasten. Når køretøjet startes, viser systemet en sikkerhedsskærmbillede, som giver dig mulighed for at se, hvilke data, der deles, hvis der er netforbindelse til stede. På dette skærmbillede har du mulighed for at indstille visse funktioner: Tryk på knappen Skift indstillinger 1 for at tillade eller afvise deling af data. Stop Når tændingen slukkes, stopper systemet automatisk, senest når førerdøren åbnes. Når tændingen tilsluttes, skal du trykke på start/stop-tasten på audiosystemet. Nulstilling af systemet For at nulstille alle systemparametre og/eller slette alle personlige oplysninger skal du i hovedmenuen skal du vælge System og derefter Fabriksnulstilling, følg instruktionerne på skærmen. Bemærk: Nulstilling af systemet medfører sletning af alle applikationer. Skærm for temperatur/ur Denne skærm vises ved åbning af førerdøren før tændingen tilsluttes. Den vises, når systemet er stoppet: Når tændingen tilsluttes, skal du trykke på start/ stop-tasten på audiosystemet. Systemet stopper derefter ruteanvisningen, og viser en enkel skærm med tidspunkt og udendørs temperatur. DK.18

20 TILFØJE, ADMINISTRERE FAVORITTER FM1 flow Menu Preset Tilføje favoritter 1 Fra hovedskærmen trykkes på knappen 1. I menuen Favoritter kan du administrere fire typer favoritter: Navigation 2. Radio 3. Telefon 4. Applikationer 5. Favoritter - Navigation A A A A A Tilføj favorit Fjern en favorit Fjern alle favoritter Tilføje en navigationsfavorit 2. Vælg den første tomme plads A, eller + og derefter Tilføj favorit. Vælg en favorit fra listen for at tilføje en gemt destination til favoritter. Bemærk: For at tilføje en navigationsfavorit skal du først have gemt en adresse. Der henvises til afsnittet Bekræft destination i kapitlet Indtast en destination. Tilføj en favorit-radio 3 Vælg en tom plads A, eller + og derefter Tilføj favorit. Vælg en favorit fra listen for at tilføje en preset radio (kun FM) til favoritter. Tilføj en telefon-favorit 4 Vælg en tom plads A, eller + og derefter Tilføj favorit. Vælg favoritten fra listen for at tilføje en kontakt. Der henvises til kapitlet Administrer telefonbogen for flere oplysninger. Bemærk: En kontakt, der er tilføjet under favoritter, forbliver synlig for alle brugere af køretøjet, uafhængigt af den tilsluttede telefon. Tilføj en applikationsfavorit 5 Vælg en tom plads A, eller + og derefter Tilføj favorit. Vælg favoritten fra listen for at tilføje en installeret applikation til favoritter. Fjern favoritter For at slette en favorit skal du trykke på + og derefter på den ønskede favorit og på Fjern en favorit. Der vises en bekræftelsesbesked, og du skal trykke på Slet for at bekræfte. Du kan slette alle favoritter ved at trykke på + og derefter på Fjern alle favoritter. Der vises en bekræftelsesbesked, og du skal trykke på Slet for at godkende sletningen. Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset. DK.19

21 ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (1/3) Stemmegenkendelsessystem Dit multimediesystem er udstyret med et stemmegenkendelsessystem, der giver dig mulighed for at styre visse funktioner med stemmen. Dermed kan du bruge multimediesystemet og stadig beholde hænderne på rattet. Aktivering For at aktivere stemmegenkendelsessystemet skal du trykke på dit køretøjs stemmegenkendelsesknap. Berøringsskærmen viser hovedmenuen for stemmestyring. Fra hovedmenuen for stemmestyring kan du bruge stemmebetjening til at styre tre funktioner: Navigation. Telefon. Installerede applikationer. Bemærk! Placeringen af stemmegenkendelsesknappen varierer fra bil til bil (betjening på rattet eller under rattet). Der henvises til køretøjets brugerhåndbog, hvis du vil vide mere. Hovedmenu for stemmestyring Afslut Destination Telefon Programmer Indikator for stemmegenkendelse 1 Indikatoren for stemmegenkendelse 1 består af farvede punkter og et midterikon. Farvede punkter De farvede punkter tjener til at optimere stemmegenkendelsen: Grønt punkt: Optimal stemmegenkendelse. Orange punkt: Korrekt stemmegenkendelse. Rødt punkt: Middel stemmegenkendelse. 1 Hjælp Midterikon Afhængigt af systemets tilstand kan der blive vist forskellige midterikoner: Mikro-ikon: Systemet er klar til at blive stemmebetjent. Indlæsnings-ikon: Systemet er i gang med at indlæse data. Højttaler-ikon: Systemet giver dig oplysninger med en syntetisk stemme. DK.20

22 ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE 2/3) Hovedmenu for stemmestyring Ny adresse Bemærk: Du kan også indtaste en adresse eller en nylig destination fra hovedmenuen for stemmebetjening. For at gøre dette skal du trykke på stemmebetjeningsknappen, og derefter sige Adresse eller Nylige destinationer og fremsige en adresse eller vælge din destination. Destination Telefon Programmer Eksempel: Rådhuspladsen 7, København Afslut Hjælp Tilbage Hjælp Styring af navigation med stemmegenkendelse Du kan indtaste en navigationsadresse med stemmebetjeningen, der er integreret i dit audiosystem. For at gøre det: Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening. Når systemet kommer med et lydsignal, skal du sige Destination. Sig Adresse og dikter derefter den fuldstændige destinationsadresse (nummer, gadenavn, destinationsby). Systemet angiver den indtalte adresse, godkend destinationen for at påbegynde rutevejledningen. Bemærk: Tal højt og tydeligt. Brug stemmegenkendelsesindikatoren for at optimere stemmegenkendelsen. Forholdsregler angående navigation Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel. DK.21

23 ANVENDELSEN AF STEMMEGENKENDELSE (3/3) Hovedmenu for stemmestyring Afslut Destination Telefon Programmer Hjælp Anvendelsen af en telefon med stemmegenkendelse Du kan ringe et nummer op med den stemmebetjening, der er integreret i dit audiosystem. For at gøre det: Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening. Når systemet kommer med et lydsignal, skal du sige Telefon. Sig navnet på den kontakt, du vil ringe til, eller dikter det telefonnummer, du vil kontakte. Ring op til et nummer Tilbage Ring til Slet Start forfra Hjælp Bemærk: Det anbefales at diktere nummerets tal et efter et. Systemet angiver det indtastede nummer, sig nu Ring til for at ringe til det dikterede nummer, eller Slet for at diktere et nyt nummer. Bemærk: Du kan også ringe til en gemt kontakt eller et nummer fra hovedmenuen for stemmebetjening. For at gøre dette skal du trykke på stemmebetjeningsknappen, derefter sige navnet på din kontakt eller det nummer, som du ønsker at ringe til. Igangsætning af en applikation med stemmegenkendelse Du kan igangsætte en applikation med den stemmebetjening, der er integreret i dit audiosystem. For at gøre det: Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening. Når systemet kommer med et lydsignal, skal du sige Programmer. Sig navnet på den applikation, du ønsker at igangsætte, for straks at begynde at bruge den. Bemærk: Du kan også åbne applikationen R-Link Store fra hovedmenuen for stemmebetjening. For at gøre dette skal du trykke på stemmebetjeningsknappen, og derefter sige Åbn applikationen R-Link store. Bemærk: Du kan fremsige navnet på kontakten eller vedkommendes nummer fra hovedsiden. For at stoppe syntesestemmen ved udtalen af et navn eller nummer på en telefonkontakt skal du trykke på mute-knappen på betjeningen under rattet. DK.22

24 INDTAST EN DESTINATION (1/5) Navigation-menu Fra hovedmenuen trykkes på Navigation. Fra menuen Navigation skal du trykke på knappen Kør til... for at indtaste din destination. Menu Kør til... Denne menu giver dig forskellige metoder til at angive en destination: Indtastning af en adresse i rubrikken Adresse på en af følgende måder: Indtastning af en fuldstændig adresse (by, gade og husnummer). Søgning efter postnummer. Valg af en Bymidte. Valg af et vejkryds eller en overskæring. Valg af Forside. Valg af en adresse blandt Gemte positioner. Valg af en destination blandt Nylige destinationer. Valg af en destination efter TomTom Places. Valg af en destination efter Ladestation (el-køretøj). Valg af en adresse ud fra et Interessepunkt (IP). Valg af en Punkt på kort. Valg af en Breddegrad og en Længdegrad. Forside Med denne rubrik kan du starte rutevejledning til dit hjem. For at gemme din bopælsadresse bruges menuen Indstillinger, og derefter Skift hjemmeadresse. Gemte positioner Rubrikken Gemte positioner indeholder de gemte foretrukne destinationer (arbejdsplads osv.). Vælg i menuen Navigation rubrikken Kør til.... Vælg Gemte positioner og godkend. Vælg den ønskede destinationsadresse fra adresselisten for at påbegynde rutevejledningen. Du kan administrere dine gemte adresser i menuen Indstillinger og derefter vælge Administrer gemte positioner. Bemærk: Ikonet Gemte positioner giver dig adgang til gemte adresser og hvis der behov for det, giver knappen + mulighed for at tilføje adresser. Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset. DK.23

25 INDTAST EN DESTINATION (2/5) Indtast en Adresse Med denne rubrik kan du indtaste en delvis eller en hel adresse: Land, by, gade og husnummer. Første gang du tager systemet i brug, vil systemet bede dig om at vælge destinationslandet. Ud fra følgende anvendelser kan du sammensætte navnet på den ønskede by eller dens postnummer med tastaturet 3. Systemet kan vise dig flere bynavne i området 1. Tryk på det viste bynavn for at bekræfte. Åbn hele den liste, der svarer til din søgning, ved at vælge Liste 2. Vælg den ønskede by. Fortsæt på samme måde med felterne Gade og Husnummer. Gade : Paris Avenue de la grande armée 3 1 Listevisning 2 Bemærk: Systemet gemmer de sidst indtastede byer i hukommelsen. Du kan vælge en af disse byer direkte ved at trykke på 1-området. Bemærk: Kun adresser, som systemet kender i det digitale kort, kan angives. Nylige destinationer Med denne rubrik kan du vælge en destination fra listen over sidst anvendte adresser. Disse programmeringer foregår automatisk. Vælg i menuen Navigation rubrikken Kør til... og derefter rubrikken Nylige destinationer. Vælg en adresse fra listen over gemte destinationer for at påbegynde rutevejledningen. Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset. DK.24

26 INDTAST EN DESTINATION (3/5) TomTom Places Ladestation Interessepunkt (IP) Denne tjeneste gør det muligt hurtigt at søge ethvert interessepunkt via et nøgleord og at gøre det til en destination. Vælg i menuen Navigation rubrikken Kør til... og derefter rubrikken TomTom Places. Indtast dit nøgleord ved hjælpe af berøringstastaturet og godkend derefter. Fra listen over fundne elementer vælges en adresse for at påbegynde rutevejledningen. Bemærk: Dette ikon vises kun, hvis du har et abonnement i de lande, hvor LIVEtjenesterne findes (der henvises til kapitlet Navigationsservices i dette dokument). Denne menu giver dig mulighed for at finde en ladestation til dit el-køretøj og at planlægge en rute dertil. Bemærk: Du kan administrere dine personlige stationer via menuen EVindstillinger. Der henvises til kapitlet Navigationsparametre. Bemærk: Dine personlige ladestationer gemmes i navigationssystemet, mens den generelle liste over ladestationer gemmes i kortet SD. Kun listen på SD-kortet kan opdateres, og kun dine personlige ladestationer kan styres fra navigationssystemet. Et interessepunkt (IP) er en service, en bygning eller en turistattraktion, der ligger i nærheden af en placering (startstedet, destinationsbyen, på vejen, osv.). IP erne er inddelt i forskellige kategorier af typen restauranter, museer, parkeringspladser,osv. Du har flere muligheder for at søge efter et IP: Kategorien; navnet på det ønskede IP. Vælg i menuen Navigation rubrikken Kør til... og derefter Interessepunkt og godkend. DK.25

27 INDTAST EN DESTINATION (4/5) Søg efter IP-kategori Vælg i menuen Navigation rubrikken Kør til... og derefter rubrikken Interessepunkt. Vælg det ønskede område: IP i nærheden, I byen eller Nær hjem. Vælg den ønskede kategoritype. Indtast derefter bynavnet og start søgningen ved at vælge Udført. Søgning efter navn på IP Indtast navnet på det IP, du ønsker at finde, hvorefter systemet automatisk søger efter det. Punkt på kortet Med denne funktion kan du angive en destination fra kortet. I menuen Navigation vælges Kør til... og derefter Punkt på kort. Flyt kortet for at placere cursoren på din destination og godkend: systemet beregner ruten. Længde-/breddegrad Med denne funktion kan du angive en destination vha. bredde- og længdegraderne. Bekræft destination Når du har indtastet oplysningerne om din destination, viser systemet en oversigt over ruten til godkendelse. Når ruten er bekræftet, beregner systemet ruten. Beregningen sker som standard ved at vælge den hurtigste rute. Bemærk: Kriterierne for beregningen kan ændres i indstillingerne. Efter beregningen viser systemet sammenfatningen af navigationen, og giver dig to valgmuligheder: + giver dig mulighed for at visualisere detaljer om ruten i forskellige former (der henvises til afsnittet Oplysninger om ruten i kapitlet Rutevejledning ), at skifte rute og at gemme ruten. Udført, rutevejledningen starter. Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset. DK.26

28 INDTAST EN DESTINATION (5/5) Bemærk: hvis du ikke bekræfter, lukkes denne side efter ti sekunder, og rutevejledningen startes automatisk. Bemærk: Afhængigt af køretøjets ladeniveau, og hvis destinationen kan nås, går rutevejledningen i gang. Hvis ladeniveauet er utilstrækkeligt, foreslår systemet at søge et ladestik på ruten. Bemærk: IQ Routes er en funktion, der optimerer køretiden med statistiske data og gør det muligt at beregne ruter alt afhængig af den generelle trafik, alt efter dag og tidspunkt. For at aktivere eller deaktivere denne funktion henvises der til kapitlet Navigationsindstillinger. Garanti for opdatering af kortet Efter levering af din nye bil har du ca. 60 dage til at opdatere kortet gratis. Efter denne tidsfrist skal du betale for opdateringer. Få mere at vide hos en forhandler af mærket. Gå til... Bekræft 4 5 LIVE Magny-les-hameaux 0:15 h 8.5 km Den hurtigste IQ Routes 1 Janvier, 0:32 Hovedindhold af den valgte rute Et resumé af ruten vises, når ruten er blevet beregnet efter du har valgt din destination. Skærmen har to faner: Fanen vej 4 gør, at du kan få vist en oversigt over ruten. Fanen Live 5 gør det muligt at få vist trafikoplysninger i realtid (med abonnement). Bemærk: Tryk på en af fanerne for at se indholdet. På kortet kan du med grønt se den del af ruten, der kan gennemføres. Den del af ruten, der ikke kan gennemføres uden en genopladning, vises med rødt. Hvis køretøjets opladningsniveau er tilstrækkeligt, vises et ternet flag under rutefanen 4. Hvis køretøjets opladningsniveau ikke er tilstrækkeligt, vises et ternet flag med et lyn på en rød baggrund under rutefanen 4. DK.27

Forholdsregler ved brug

Forholdsregler ved brug R-Link Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt............................................................................... DK.4

Læs mere

GENERELLE FORHOLDSREGLER

GENERELLE FORHOLDSREGLER MEDIA-NAV Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt...............................................................................

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom app 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Tryk let på denne knap på din iphone for at starte TomTom app. Der bruges det samme sprog til knapper og menuer i TomTom app som det, du har

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

TomTom GO Mobile app Referencevejledning

TomTom GO Mobile app Referencevejledning TomTom GO Mobile app Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Nyheder 6 Nyt i denne version... 6 Kom i gang 7 Sådan starter du appen... 7 Sprog... 7 Sådan sendes oplysninger til

Læs mere

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt Afstand til næste vejvisningspunkt Navn på næste vej/gade Interessepunkt (Restaurant) Planlagt rutes slutdestination

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

TomTom BRIDGE Referencevejledning

TomTom BRIDGE Referencevejledning TomTom BRIDGE Referencevejledning Indhold Velkommen til TomTom BRIDGE 6 Start af TomTom BRIDGE 8 Apps i TomTom BRIDGE 9 Tilslutning af TomTom BRIDGE 10 Om tilslutning af TomTom BRIDGE...10 Tilslutning

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

TomTom START Referencevejledning

TomTom START Referencevejledning TomTom START Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Nyheder 6 Hvad er det nye i denne udgivelse... 6 Kom i gang 7 Montering i bilen... 7 Placering af enheden... 7 Tænd og sluk...

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual MIO C210 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183522

Din brugermanual MIO C210 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183522 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO C210 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

A50 brugervejledning

A50 brugervejledning A50 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og ASUSTeK Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 2 5 Systemoversigt 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk (længere end 3 sekunder):

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Mio Spirit Brugervejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Mio Spirit Brugervejledning Moov/Navman Spirit Serien Mio Spirit Brugervejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare

Læs mere

Mazda NB1 Online-vejledning

Mazda NB1 Online-vejledning Mazda NB1 Online-vejledning Indhold Læs dette først 4 Tænd og sluk... 4 Opsætning... 4 GPS-modtagelse... 4 Enheden starter ikke... 4 Pas godt på enheden... 5 Hukommelseskortet 6 Om hukommelseskortet...

Læs mere

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Indhold Touch & Connect... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefon-portal... 119 Touch & Connect Indledning... 6 Radio... 21 Cd-afspiller... 26 AUX-indgang... 31

Læs mere