Farvel til Synkroleder Elsa Gravgaard side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farvel til Synkroleder Elsa Gravgaard side 3"

Transkript

1 Farvel til Synkroleder Elsa Gravgaard side 3 Farvel til Økonomileder Villy Nissen side 3 Elsa Gravgaard 3 Villy Nissen 3 Visioner 4 SRV Kortbane 9 Valle Cup 11 NYT I VEST Nr. 5 JUNI 2006

2 Svømme Region Vest s forretningsudvalg og bestyrelse. Formand (FU): Knud Jørgensen Tlf.: Brabrand Skovvej 10, 8220 Brabrandxxxxxxxxxxxxx Økonomileder (FU): Carsten Holst Sørensen Tlf.: Skovvænget 31, 8680 Ry Sekretær/ svømme- Poul Erik Nielsen Tlf.: &/ Aktivitet (FU): P. O. Pedersens Vej Holstebro Repr. Svømme-&/ Erik Augustinussen Tlf.: Aktivitetsudvalg (FU): Enghavevej 18, 6100 Haderslev Repr. Svømme-&/ Knud Aage Haahr Mortensen Tlf.: Aktivitetsudvalg: Højmarkvej 24, 8270 Højbjerg Synkroleder: Anette Borregaard Tlf.: Kirkedal 4, 7700 Thisted Livredningsleder: Rune Jon Høy Tlf.: Krypten 7, Femmøller 8400 Ebeltoft Springleder: Mikkel Thuesen Tlf.: Nørregade 8 2. TH., 8000 Århus CS Uddannelsesleder: Vakant Tlf.: Vandpololeder: Jesper Skorstengaard Tlf.: Sensommervej 46, 8600 Silkeborg SRVs kontor: Idrættens Hus Vest Tlf.: Stadion Allé Århus C NYT I VEST udgives af Dansk Svømmeunion Region Vest Ansvarshavende redaktør: Villy Nissen Tlf.: , Stof til NYT I VEST sendes til SRVs kontor Kontoret har åbent mandag & onsdag kl Næste ordinære nummer udkommer: den 6. August Deadline er d. 25. juli Abonnement kan tegnes ved henvendelse til SRVs kontor. Pris 175 kr. pr. år. Ændring af abonnementer og adresseændringer sendes skriftligt til SRVs kontor. Oplag: 800 stk. Udkommer ca. 10 gange årligt

3 LIVSLANGT ENGAGEMENT Vi fra regionen siger Elsa tak for hendes tid i vor kreds og ønsker hende et fortsat godt liv med sporten. Bestyrelsen. ORDEN I SAGERNE Elsa Gravgaard har forladt posten som synkroleder i SRV. Det er ikke tilstrækkeligt at sige efter lang og tro tjeneste, for det har været med et personligt engagement for synkrosporten, som hun altid vil bære i sig. Opvokset i en svømmefamilie i Århus var hun nærmest født ind i svømmesporten, hvorfor hendes private erhverv selvfølgelig blev svømmelærer og her knyttet til Odense skolevæsen. Var arbejdet svømning, så blev fritiden det bestemt ikke mindre, utallige OSLFere har fået deres svømmeopdragelse hos Elsa, for hvem synkrosporten blev det egentlige kald. Elsa er instruktør, dommer og leder utrættelig i gang uafbrudt. Gennem rejser verden over har hun skaffet sig en viden om sporten og et kolossalt netværk af internationale synkroledere, som dansk synkrosport har høstet mange fordele af. Det er svært helt at løbe fra alderen, men trods en hofteoperation møder Elsa trofast op i svømmehallen og tager sig af sine piger. Villy Nissen er trådt ud af bestyrelsen i SRV, det betyder nu ikke, at han har glemt os og vi slet ikke ham. Med altid godt humør har Villy påtaget sig de opgaver, som det ofte var svært at få afsat. Da NYT I VEST trængte til en ansigtsløftning og et indhold ud over datoerne for de næste kurser, så var det Villy, der satte sig i redaktørens stol, da økonomien savnede en bedre struktur og kontrol, så blev Villy økonomileder. Systemerne blev pudset af, og der kom orden på det hele. Ikke sådan at forstå, at Villy blot har været en tør bogholder, for godt nok kan han underholde med tal i det uendelige, men han brænder for de opgaver, der ligger bagved, alt det der med økonomien og informationerne skal føres ud i livet. Sin afgang havde han for længst varslet, men når det ikke

4 kunne være anderledes, så tog han gerne et år mere. Denne gang blev det så, men interessen og engagementet er der stadig, så tro mig, vi har ikke set hans sidste indlæg i debatten og tak for det. Villy hører til de, man ikke går forgæves til, når man søger et godt råd eller lige skal have løst en opgave. Man kan ringe ham op og få en aftale, og så en lille snak, der altid efterlader en i lidt bedre humør. Vi siger dig tak for indsatsen og ved enhver lejlighed gerne på gensyn. KURSUSKONTORET Bestyrelsen Som det fremgår af vor hjemmeside, så er regionens kursuskontor flyttet sammen med SRVs administrationskontor i Århus. Det er sket i bestræbelserne på at rationalisere vor drift. Ved at få en direkte forbindelse mellem det at arrangere kurser og administrere den økonomiske side af sagen, kan vi spare en række rutiner og dermed tid og resurser, et forhold vi ikke kan negligere. Vi siger Lotte Holmskov Jensen tak for hendes virke, der ikke blev af så lang varighed. Nu er det så Karen Christensen, der også skal styre denne del af vor virksomhed i samarbejde med områdernes kursusledere, vi er overbevist om, at foreningernes uddannelsesansvarlige snart vil få skabt en personlig kontakt til Karen, til gavn for denne meget vigtige del af klubbernes arbejde. Knud Jørgensen Regionsformand. VISIONER? Regnskab. Der blev nævnt under fremlæggelsen af årsregnskabet 2005, at unionens likviditet var meget god. Det kan man læse i årsrapportens side 11, hvor det oplyses, at unionens likvide beholdning er kr , hvilket også er et meget stort beløb. Jeg mener dog, at beløbet skal tages med et gran salt, idet dette beløb bla. består af , kr. Disse er øremærket til aktiviteter 2006, og indbetalt til Fionia Bank som aftaleindskud bl.a. af Tryg. Helt korrekt skal de likvide beholdninger fraregnes de kr , idet dette beløb ikke kan bruges til andet i 2006 end til i forvejen budgetterede aktiviteter, der er aftalt med bl.a. Tryg. Til rest som rigtig likvid beholdning bliver kr , der består af kassebeholdningen og indestående i BG-Bank. Til sammenligning med de rigtige likvide beholdninger kan man derefter kigge på årsrapportens side 12, kortfristede gældsforpligtelser, der består af mellemregninger og andet gæld på i alt kr Det vil sige, at unionens soliditet er dårlig, idet forskellen er kr , der nu bliver finansieret med fremmedkapital. Bl.a. et lån af DIF på kr Jeg kan kun formode, at ovenstående kommentarer er korrekte, men regnskaberne er meget svære at analysere, således at man får et helt korrekt billede af unionens drift og økonomi. Jeg kan kun give Jes Gydesen, Allerød, ret, som sagde, at selve opstillingen af regnskabet, måtte kunne klares på en mere gennemskuelig måde. Personligt vil jeg anbefale det samme, idet regnskabet på visse områder er mere Fortsætter side 6

5 MARU

6 vildledende end vejledende. Sådan må det ikke være. Visionsgruppen. Grunden til, at jeg kommenterer det fremlagte regnskab, er mine i tidligere artikler i Nyt i Vest, hvor jeg har givet udtryk for min ængstelse for, om unionen i det hele taget magter økonomisk at gennemføre den planlagte fusion med henholdsvis regionerne Øst og Vest samt Unionen. Uanset unionens gode likviditet ultimo 2005 kan jeg kun vurdere det således, at unionen stadigvæk har for dårligt økonomisk rygstød til at kunne gennemføre fusionen med et succesfuldt resultat. Snarere tværtimod. På generalforsamlingen tog Jesper Dalsgaard sig af punktet Unionens mål og visioner. Der blev ikke på generalforsamlingen foretaget en detaljeret gennemgang af visionsgruppens forslag og anbefalinger. Dog blev det både til resume af visionsgruppens arbejdsproces frem til nu, til en kort gennemgang af forslagets hovedpunkter og til en præsentation af den videre proces frem til medio Der var flere af salens tilhørere der bad om ordet. Hvorefter der opstod nogen debat omkring opdelingen af regionerne samt spørgsmål om fordel/ulemper med 5 halvtids konsulenter. Der var ikke én af tilhørerne, der spurgte om økonomien ved fusionen, hvilket jeg mener, er ligeså vigtigt som opdelingen af regionerne. Foreløbig kender vi kun visionsgruppens mening om de økonomiske krav ved fusionens gennemførelse, da vi fik præsenteret visionsgruppens målsætning i form af søjlediagrammer. For det første er det en mærkelig måde at præsentere et budget på, og for det andet var det et ufuldstændigt budget. Jeg mener, alle unionens medlemmer har krav på at få fremlagt et detaljeret budget, der kan vise det økonomiske krav og resultat ved en fusion. Det fremgik af Jespers gennemgang forslagets hovedpunkter til en videre proces frem til medio Det eneste, der ikke blev nævnt, var økonomien, hvorfor medlemmerne er nødsaget til at tage bestemmelse om ja eller nej til fusionen på grundlag af økonomien vist med søjlerne. Ved de stemmeberettiget medlemmers deltagelse ved: SRV repræsentantskabsmøde stemte 80% ja til fusion. SRØ repræsentantskabsmøde stemte 90% ja til fusion. Unionens generalforsamling stemte 100% ja til fusion. Som jeg tidligere har skrevet, synes jeg det er uansvarligt for både unionens medlemmer og unionens ledere at stemme til noget så vigtigt som en fusion, uden i forvejen kende til de økonomiske konsekvenser. Ikke engang i rammebudgettet for 2007 fremgår der noget som helst omkring fusionen. Jeg vil hermed foreslå visionsgruppen eller unionen at sende en detaljeret beregning på økonomien ved fusionen. På den måde kan jeg i Nyt i Vest delagtiggøre medlemmerne om visionsgruppens forslag om økonomien vedr. fusionen. Som jeg tidligere har givet udtryk for, er jeg ikke negativ med hensyn til en fusion, tværtimod. Jeg synes kun, at både redaktionen og unionens medlemmer bør være nogenlunde sikker på, at en fusion på nuværende tidspunkt er muligt og realistisk. Villy

7 TERMINER / STEDER - SVØMNING Dato Arrangement Sted Juni 2006 Danske Årgangs Mesterskaber Gr. 1 Køge Juni 2006 Danske Årgangs Mesterskaber Gr. 2 Glostrup Juni 2006 Midsommer Cup Ikast Juni 2006 Esbjerg Cup Esbjerg 11. Juni 2006 Pokalstævne Nord-Als 14. Juni 2006 Hjemmestævne Esbjerg Juni 2006 Sanex Grand Prix 2 Silkeborg Juli 2006 Europæiske Junior Mesterskaber på Langbane Mallorca 27/7 06. August 2006 Europæiske Mesterskaber på Langbane Budapest 27. August 2006 Himmerlandsturnering Rønbjerg September 2006 Aarhus Bymesterskaber Aarhus September 2006 Forum Horsens Cup Horsens 27/9 01. Oktober 2006 Region Vest Kortbanemesterskaber Vejle Oktober 2006 SYD-CUP Haderslev Oktober 2006 Thisted Cup Thisted Oktober 2006 DM-K & DJM-K Aarhus 05. November 2006 Himmerlandsturnering Hadsund November 2006 DM-For Hold December 2006 Europæiske Mesterskaber på Kortbane Helsinki TERMINER / STEDER - MASTERS Dato Arrangement Sted August 2006 VM Californien Oktober 2006 Nordic Open MastersMasters Odense 28/8 02/ EM Slovenien 2009 World Masters Game Sidney TERMINER / STEDER - SYNKRO Dato Arrangement Sted 23. September 2006 Vest Cup Open Odense 30/9 01. Oktober 2006 Synkrotræf Kalundborg 28. Oktober 2006 Krabbestævne Odense 18. November 2006 Østdanske Mesterskaber Hillerød 18. November 2006 SRV Junior/Mini Hobro

8 TERMINER / STEDER - VANDPOLO Dato Arrangement Sted 06. Oktober 2006 Nordisk Mesterskab i Vandpolo for landshold Finland 17. November 2006 Nordisk Mesterskab i Vandpolo for ungdom Odense TERMINER / STEDER - UDSPRING Dato Arrangement Sted TERMINER / STEDER - LIVREDNING Dato Arrangement Sted September 2006 Dommerseminar Øst/Vest Oktober 2006 Dommerseminar Øst November 2006 Dommerseminar Vejle

9 SRV S KORTBANEMESTERSKABER 29/9-1/ Vejle Centret, Idrættens Hus Willy Sørensens Plads 5 Vejle Svømmeklub Triton og DS region vest har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til svømmere, trænere og ledere. Vi tilbyder Jer følgende ophold og bespisning: Bespisning: Overnatning og bespisning: Damhavens Skole, 5-10 min. gang fra svømmehallen Fredag aften: Boller i carry, løse ris, gulerodsråkost m. ananas. 1 stk frugt, saftevand Lørdag morgen: Rundstykker, franskbrød, rugbrød, smør, ost, marmelade, pålæg yoghurt, havregryn, cornflakes, mælk, juice, kaffe/te Lørdag frokost: Tarteletter m. høns i asparges, fiskefilet m. remoulade, mørbradbøf m. bløde Løg, pastasalat m. skinke, leverpostej, brød, saftevand. Lørdag aften: Kalkunbryst, pastasalat, kartofler, salat, brød is, saftevand Søndag morgen: 55,- kr. 35,- kr. 60,- kr. 70,- kr. Rundstykker, franskbrød, rugbrød, smør, ost, marmelade, 35,- kr. pålæg, yoghurt, havregryn, cornflakes, mælk, juice, kaffe/te. Søndag frokost: Frikadeller m. kold kartoffelsalat, tunsalat, pandekage m. 60,- kr fyld, paella m. kylling og rejer, leverpostej, brød, saftevand Madpakker: 2 boller med pålæg og salat frugt og juice 35,-kr

10 TILMELDING TIL BESPISNING OG OVERNATNING: Svømmeklub: Kontaktperson: Tlf. nr.: Antal Antal I alt Overnatning fredag til lørdag á 40,- kr Kr. Lørdag til søndag á 40,- kr Kr. Bespisning Fredag aften á 55,- kr Kr. Lørdag morgen á 35,- kr Kr. Lørdag frokost á 60,- kr Kr. Lørdag aften á 70,- kr Kr. Søndag morgen á 35,- kr Kr. Søndag frokost á 60,- kr Kr. Madpakker á 35,- kr Kr. Kr.: Vi gør opmærksom på at klubberne skal bestille og betale for forplejning og overnatning til officials. Beløbet kan evt. overføres elektronisk til konto-nr: Tilmeldingen skal være VST i hænde senest: Mandag d. 1. september 2006 og sendes/mailes til: Helle Frederiksen Linnemannsgade Vejle evt. tlf Ved for sent tilmelding pålægges et gebyr på 50 kr. pr. svømmer.

11 Indbydelse til Valle-Cup 2006 Svømmestævne i Grindsted lørdag den søndag den 15. oktober et stævne, der gør sæsonstarten lidt sjovere!. et stævne, hvor både konkurrence og sjov/hygge sættes i højsædet!. et stævne også for svømmere med lille eller slet ingen erfaring med stævnedeltagelse! Tilmeldingsfristen er mandag den 25. september 2006 Yderligere oplysninger og tilmeldingsblanketter findes på svømmeklubbens hjemmeside Arrangør: Svømmeklubben Grindsted svømmestævner siden 1934

12 OK-Grafisk

13 JUNIORTRÆNER Målgruppe: Alle der ønsker at træne juniorer. Formål: Kurset sigter imod, at instruktøren efter kurset skal kunne forestå talentudvikling og lede et elitekonkurrencehold hvad angår planlægning, træningstilrettelæggelse og praktisk træning. Forudsætninger: For at deltage skal du opfylde følgende: 1. have gennemgået grunduddannelsen 2. have gennemgået årgangstrænerkursus 3. have gennemført Anatomi og fysiologi 4. 1 års praktik som årgangstræner Varighed: 3 weekender (56 lektioner). Bemærkninger: Pris ( ) 5.600,- kr. Ø Den september 2006 St. Heddinge Vandrehjem Den november 2006 Ringe Vandrehjem Den december 2006 Ishøj Vandrehjem Indhold: Introduktion: 1 lektion Træningslære: 8 lektioner SVØM -træningsterminologiskema: - Aerob / anaerob - Sprinttræning - Arbejdskrav - Periodisering (planlægning af sæson) Praktiske test + kapacitetsanalyse: 2 lektioner Præsentation af forskellige test / diskussion - formål - brugbarhed Styrketræning (land): 5 lektioner Muskeleffekt >< nervebaning - principper i træningen, træningstyper - opbygning af træningen, træningsplanlægning - løfte / bæreteknik, gennemførelse af øvelser, øvelsesteknik - specifik, contra almen styrketræning - organisation, faciliteter, udstyr Skader: 3 lektioner Svømmeskadekurset Ernæring: 2 lektioner - daglig ernæring ved træning ernæring ved konkurrencer - supplement - spiseforstyrrelser Pædagogik, psykologi, undervisningslære, formidling: 11 lektioner Psykologisk baggrund Udviklings-psykologi Mentale træningsmetoder: - kognitivt - emotionelt Coachen som uddanner Kønsbestemt coaching Svømmearter: 18 lektioner Biomekanik Svømmearter Starter og vendinger Regler Indlæring- /motorik Video Landsholdsstruktur og Eliteplan: 3 lektioner Afslutning / evaluering: 1 lektion Kontakt: Dansk Svømmeunion Region Vest Dansk Svømmeunion Region Øst Idrættens Hus Vest John Stougaard Stadion Allé 70 Marholm Århus C 2670 Greve

14 Målgruppe: Alle instruktører, der til daglig underviser i gravidsvømning. Formål: At give kursisten noget inspiration til den daglige undervisning, eller hvis en klub ønsker at starte gravidsvømning op, er dette kursus en start. Forudsætninger: At kursisten selv underviser i gravidsvømning i klubben. Indhold: - Input & oplysninger omkring undervisningen i gravidsvømning. - Gennemgang af div. øvelser i svømmehallen. Varighed: 8 timer Bemærkninger: Instruktørerne er til daglig jordemoder. Pris ( ) : 800,- kr. Afholdes: Dato: Sted: Brandehallerne Dato: Sted: Odder Idrætscenter Tilmelding til: Stadion Allé Århus C Mobil: Tlf.:

15 SRVs Uddannelsesudvalg Uddannelsesleder: Vakant Tlf.: Kontor Regions kontoret Tlf.: Trænerkurser: Stadion Allé 70, 8000 Århus C Mobil: Kontor Regions kontoret Tlf.: Officialskurser: Stadion Allé 70, 8000 Århus C Mobil: Trænerlinieleder: Jens Bruun Tlf.: Officialslinieleder: Vakant Tlf.: Område Nord: Allan Svenningsen Tlf.: Trænerkurser: Område Nord: Torben Meldgaard Tlf.: Officialskurser: Område Østjylland: Svend Sander Tlf.: Område SYD: Område Lillebælt: Vakant Vakant SRV-KURSUSKALENDER 2006/2007 SVØMNINGENS GRUNDUDDANNELSE: Tilmelding til alle 3 kurser forlanges. Internatpris kr ,- pr. modul V Århus Idrætshøjskole Kursus-3 den V Slotsøbadet Kolding Kursus-1 den Kursus-2 den Kursus-3 den V Århus Idrætshøjskole Kursus-1 den Kursus-2 den Kursus-3 den

16 SRV-KURSUSKALENDER 2006/2007 V Nr. Sundby Idrætscenter Kursus-1 den Kursus-2 den Kursus-3 den V Esbjerg Vandrehjem Kursus-1 den Kursus-2 den Kursus-3 den V Århus Idrætshøjskole Kursus-1 den Kursus-2 den Kursus-3 den V Nr. Sundby Idrætscenter Kursus-1 den Kursus-2 den Kursus-3 den V Esbjerg Vandrehjem Kursus-1 den Kursus-2 den Kursus-3 den V Nr. Slotsøbadet Kolding Kursus-1 den Kursus-2 den Kursus-3 den DIF ANATOMI & FYSIOLOGI: Her henvises til V den Ringe BABYKURSUS-1: Internatpris kr V den Hobro BABYKURSUS-2: Internatpris kr V den Hobro VANDGYMNASTIK/AEROBIC: Internatpris kr V den Hobro VANDGYMNASTIK/AEROBICINSPIRATION: Internatpris kr timer V den Skive

17 SRV-KURSUSKALENDER 2005/2006 LEG & BOLD: Internatpris kr V den Fredericia SVØMMEARTER TEKNIK & FEJLRETNING: Internatpris kr V den Århus BEVÆGELSE I VAND FOR GRAVIDE: Internatpris kr timer V den Århus ÅRGANGSTRÆNER: Internatpris kr V den og Esbjerg Vandrerhjem. PÆDOFILPOLITIK I KLUBBEN: Internatpris kr. 295,- 2 ½ time. V den Nordjylland V den Vejle V den Esbjerg Se info om kurset på VANDSKRÆKSPSYKOLOGI: Internatpris kr V den Skive ÆLDRESVØMNING - TEMADAG: Internatpris kr V efterår i Århus AQUA - JOGGING: Internatpris kr V Forår Århus HYDROBIKE - INSPIRATION: Internatpris kr Ernæring: Internatpris kr V den Århus Hjælpeinstruktør: Internatpris kr V den Århus Bevægelse i vand for gravide: Internatpris kr V den Brandehallerne

18 OFFICIALSKURSER REGION VEST Tilmelding til tidtagerkurser foregår til enten kontoret eller til den klub der arrangerer tidtagerkurset. Tilmelding til alle andre kurser foregår til kontoret. Dead-line for tilmelding er normalt 1 måned før kurset afvikles MODUL 1 TIDTAGERKURSUS: Eksternatpris kr Internatpris kr Bestilles hos regionens kursusleder - eller aftales med en af instruktørerne V Uge 34 Århus V Mandag Haderslev MODUL 2 MÅL, BANE, VENDEDOMMER: Eksternatpris kr Internatpris kr V Århus V Lørdag Haderslev MODUL 3 STARTER: Eksternatpris kr Internatpris kr V Mandag Haderslev V Århus MODUL 4 LEDENDE TIDTAGER/MÅLDOMMER: Eksternatpris kr Internatpris kr V Søndag Brønderslev MODUL 5 SPEAKER: Eksternatpris kr Internatpris kr MODUL 6 STÆVNESEKRETÆR: Eksternatpris kr Internatpris kr V Lørdag Brønderslev Win Grodan del 1: Eksternatpris kr V den Århus V den Århus Win Grodan del 2: Eksternatpris kr V den V den Århus Århus

19 Danhostel Esbjerg

20 Retur adresse: Dansk Svømmeunion Region Vest, Stadion Allé 70, 8000 Århus C

Bent Birkemose er natten til mandag den 23. oktober pludselig afgået ved døden.

Bent Birkemose er natten til mandag den 23. oktober pludselig afgået ved døden. Bent Birkemose er natten til mandag den 23. oktober pludselig afgået ved døden. Nekrolog om Bent Birkemose 3 Medlemstal 3 NYT I VEST Nr. 69 NOVEMBER JULI 2006 2006 Svømme Region Vest s forretningsudvalg

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 11. marts 2005 1/10 Nummer 2, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 31. marts 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september 2004 1/17 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september 2004 1/17 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 20. september 2004 1/17 Nummer 6, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. oktober 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj 2004 1/11 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj 2004 1/11 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 6. maj 2004 1/11 Nummer 3, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. maj 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

FIRMAIDRÆT REPORTAGE. Vilde med fitness 12. Futsal kun for fynboer 18. Tre foreninger bliver til én 20. Repræsentantskabsmøde i Hillerød

FIRMAIDRÆT REPORTAGE. Vilde med fitness 12. Futsal kun for fynboer 18. Tre foreninger bliver til én 20. Repræsentantskabsmøde i Hillerød FIRMAIDRÆT Nr 10 Nov./dec. 2007 Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund REPORTAGE Repræsentantskabsmøde i Hillerød Vilde med fitness 12 Futsal kun for fynboer 18 Tre foreninger bliver til én 20 LEDER AF

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014 H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å 3 August 2014 Nyt i Haderslev H.I.F.: H.H.I.F. SHOP H.H.I.F. Tilmeld dig gratis på: www.hh-if-shop.dk Og spar penge allerede i dag... HHI Bestyrelse

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen 1 FORÆLDREHÅNDBOG KONKURRENCEAFDELINGEN 1 Forord 4 Holdene i MK-31: 4 Talent 2 4 Talent 1 6 Konkurrence I 8 Konkurrence 2 10 Årets gang 12 Kommunikation i K-afdelingen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

27-12-2011 TRÆNERNYT DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING. December 2011 www.dsts.org

27-12-2011 TRÆNERNYT DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING. December 2011 www.dsts.org 27-12-2011 DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING TRÆNERNYT December 2011 www.dsts.org 1 INDHOLD INDHOLD... 2 LEDER... 3 Godt og blandet... 9 Tip en 12 er for svømmeåret 2012... 10 Med stopure og tykke luffer...

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet At blive konkurrencesvømmer: Svømning på konkurrenceplan kan være en krævende disciplin. Skal man være en dygtig konkurrencesvømmer, kræver det på sigt en hel del træning. Heldigvis er svømning også en

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder ulf nyt D 18. årgang Nr. 4 August 2014 Læs om ULF ernes stoltheder side 7 ULF har været på Folkemødet på Bornholm side 5 Vi skal være stolte af os selv! Pædagogerne skal snakke med os om sex side 25 M

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere