22. ÅRGANG MAJ 2014 NUMMER 2/4. HASAM Grundkursus se side 17. Medlemsblad for HASAM HAlliwick-SAMarbejdet i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22. ÅRGANG MAJ 2014 NUMMER 2/4. HASAM Grundkursus se side 17. Medlemsblad for HASAM HAlliwick-SAMarbejdet i Danmark"

Transkript

1 Halliwisen 22. ÅRGANG MAJ 2014 NUMMER 2/4 HASAM Grundkursus se side 17 HAlliwick-SAMarbejdet i Danmark

2 Deadline Halliwisen nr Mandag den 14. juli 2014 Ansvarlige: Christine Hjortkjær og Bodil Føns Forsidefoto: Det er om at få vejret. Fra Suppleringskurset 2014 Indholdsfortegnelse: Halliwick og behandling og træning i vand... 5 Videregående kursus... 7 Irsk besøg ved stævnet i Silkeborg... 9 Svømmestævne i Silkeborg, resultater Beretning fra HATO Grundkursus til efteråret Inspirationspuljen HASAMs aktivitetskalender HASAMs forretningsudvalg Har du interessante indlæg fra din undervisning med HALLIWICK, modtager vi det gerne. Send det til og skriv i emnefeltet. Har du husket at betale kontingent for 2014? Enkeltmedlemmer pr. år 175 kr. Klubber/institutioner pr. år 400 kr. Reg. nummer: 8117 Kontonummer: Mail til hvis du har mistet dit brev om betaling af kontingent. 3

3 Halliwick og formål med behandling og træning i vand Leder Det var med stolthed, at vor formand, Bodil, i sin beretning ved Årsmødet kunne sige, at det så ud til, at Halliwick ville få en anerkendelse fra Sundhedsstyrelsen. Baggrunden var, at Sundhedsstyrelsen var ved at afslutte arbejdet med National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese. I disse retningslinjer omtales træning i vand, men da retningslinjerne var ude i høring, blev træning i vand svagt anbefalet, bl.a. fordi Sundhedsstyrelsen i sine retningslinjer tager udgangspunkt i evidensbaserede indsatser. Dette betyder i praksis, at konklusioner fra systematiske reviews, som indsamler forskningsresultater, hvori kontrollerede eksperimenter (RCT-studier) vægtes højt. RCTstudier vil klassisk være baseret på inddeling i to grupper, som modtager forskellig behandling (den grønne eller røde pille) og effekterne skal kunne måles objektivt. Sundhedsstyrelsen havde ikke fundet anvendelige standardiserede undersøgelsesmetoder, der kunne dokumentere en effekt i forhold til indsatser i vand. Via sit medlemskab af fysioterapeutforeningens bassingruppe fik Bodil fremsendt et høringssvar, der henviste til to nyere reviews, men også til to videnskabelige artikler, der viste positiv effekt og henvisning til to målemetoder, henholdsvis WOTA og SWIM, det hele baseret på Halliwick. De kliniske retningslinjer er nu publicerede og bassingruppens høringssvar er indarbejdet i de kliniske retningslinjer. Halliwick fik hermed en anerkendelse. Godt gået! Men er det overhovedet muligt at evidensbasere så komplekse indsatser, som habilitering af børn og unge? Der stilles store krav til dokumentation af effekten af en behandling eller sundhedsfaglig træningsindsats. Sundhedsstyrelsen angiver, at hvis træning i vand skulle anbefales, skulle effekten måles på grovmotorisk kapacitet, udførelse af aktiviteter og livskvalitet i forhold til sædvanlig praksis, dvs. behandling eller træning på land. Det er selvfølgelig rimeligt at vurdere, om man kan opnå noget ved træning i vand, for indsatser i vand er meget omkostningstungt. Men er en sammenligning mulig? Kan de færdigheder man udvikler i vand overføres til land? Efter min opfattelse må behandling og træning i vand også opfattes som en selvstændig behandlingsform med behandlingsmål, som er svære at opnå på anden måde. Retningslinjerne indeholder heldigvis en beskrivelse af, hvordan vand kan udnyttes: Ved træningsindsatser i vand udnyttes vandets opdrift, modstand og eventuelt varme til at påvirke kropsfunktioner og give mulighed for bevægelse. Det er primært følgende kropsfunktioner, som indsatsen rettes imod: Muskelstyrke, muskeltonus, viljebestemte bevægelser (herunder koordination af bevægelser) samt cardiovaskulære og respiratoriske funktioner. Desuden vil træningsindsatser i vand nedsætte belastningen på knogler og led i underekstremiteter og ryg, hvilket kan give barnet mulighed for at bevæge sig på trods af fejlstillinger. Indsatserne kan overordnet inddeles i tilpasset svømning og bevægelse i vand samt fysisk træning i vand. Fortsættes side 7 5

4 Formålet med træningsindsatser i vand er at påvirke barnets funktionsnedsættelser og samtidigt at give barnet mulighed for at træne bevægelser, som ikke er muligt uden for vand, for derigennem at forbedre grovmotorisk kapacitet, udførelse af aktiviteter og livskvalitet. Derudover kan indsatsen øge barnets motivation for at deltage i træning og give barnet en oplevelse af at kunne bevæge sig selvstændigt. De anbefalinger sundhedsstyrelsen fremkommer med baserer sig på artikler, som de har fundet ved søgning i forskellige databaser. Men der er flere artikler, som ikke er med, mest fordi Sundhedsstyrelsen har valgt ikke at lede efter artikler med søgeord som deltagelse, personlig udvikling, selvstændighed osv. De har således ikke haft habilitering som referenceramme. Det, at lære at svømme og at klare sig uafhængigt af andre i vandet, har en meget stor betydning for den enkeltes selvopfattelse og personlige udvikling, hvilket igen er af stor betydning for den sociale udvikling og evne. Behandling og træning i vand kan således have langt videre perspektiver end blot forbedring af den motoriske kapacitet. Det kan selvfølgelig også være vigtigt, men evnen til at begå sig socialt er af endnu større betydning for ens fremtidige familie- og arbejdsliv. Habilitering drejer sig om udvikling af det hele menneske og de mange udfordringer og oplevelser man kan få i vand er vigtige brikker i denne udvikling. Specielt for dem, som på grund af fysisk funktionshæmning har svært ved at møde udfordringer på anden måde. Harald YDERLIGERE OPLYSNINGER: 7EC1C8C888D.ashx?m=.pdf De Halliwick relaterede kildehenvisninger er Katja Srsens* (146) og Ruthy Tirosh (145), og på side 153 angives at SWIM kan købes hos * Katja er nyvalgt formand for IHA, International Halliwick Association. Videregående kursus november 2014 Er du klar til at udvikle dine evner som Halliwick-instruktør? GRIB CHANCEN! Sæt kryds i kalenderen november 2014 i Ans Idræts- og Kulturcenter. Hold øje med hjemmesiden og Halliwisen for yderligere informationer og tilmeldingsfrist. Kursuspris: kr. med forplejning incl. fælles middag lørdag aften, men uden overnatning. Forudsætning for deltagelse er, at du har gennemført Halliwick grundkursus. 7

5 Gæster fra Irland Indtryk af stævnet i Silkeborg den 22. februar 2014 Af Sarah Flynn, Irland Nicoline, Bodil, Harald og de to fra Irland, Dualta og Sarah. Da jeg hørte, at medlemmer af det irske stævneudvalg var inviteret til at overvære et nationalt Halliwick-stævne i Danmark, ønskede jeg med det samme at få mulighed for at deltage og opleve, hvordan et Halliwick-stævne bliver organiseret og afviklet i Danmark. Irland holdt sit første nationale stævne i Killarney marts 2013, et arrangement jeg var glad for at være en del af. Jeg har siden den dag været meget interesseret i stævner og ser med begejstring frem til næste års stævne. Samtidigt er jeg involveret i en klub derhjemme. Halliwick Swimming Association of Ireland (HSAI) første nationale stævne var en stor succes, men udvalgets medlemmer har set behov for forbedring. Det var på det internationale seminar i Galway i august 2013, at vi fik en forsmag på, hvordan Danmark bruger konkurrence med tidshandicap. Bodil og resten af Danmarks delegerede gjorde en stor indsats for at demonstrere principperne, og det var mægtigt sjovt. Efter det internationale seminar var jeg glad for at høre, at Dualta Griffin og jeg kunne rejse til Danmark for at overvære danskernes nationale stævne. Så snart flyet lettede havde jeg en fornemmelse af, at dette skulle blive en mindeværdig oplevelse. Jeg har altid været fascineret af vikingetiden og af Danmarks historie. Fortsættes side 11 9

6 Vi ankom i lufthavnen i Billund fredag aften, og Bodil kørte os til Silkeborg. Bodil tog meget godt imod os og gav os en kort historie- og geografi-lektion på vejen, meget underholdende. Bagefter var det dejligt at gå en tur omkring i Silkeborg inden sengetid, og inden vi skulle tidligt op til en lang stævnedag. Næste morgen på stævnedagen blev vi ønsket velkommen i svømmehallen af Harald og Jackie. Her fik vi en grundig gennemgang af konkurrence med tidshandicap og af dagens program. Denne to-timers gennemgang var meget informativ og inspirerende, så jeg var meget spændt på at se, hvordan stævnet kom til at fungere og så frem til at anvende min nyerhvervede viden hjemme i Irland. Efter gennemgangen hastede vi til selve svømmehallen, og til min forbløffelse var svømmerne allerede ved at varme op i bassinet, medens tilskuerne var ved at tage deres pladser langs siden. Alt var klart i computerrummet, og officials var samlede til briefing. Jeg blev overvældet af de mange svømmere, trænere, familiemedlemmer og officials. Dagen blev sparket i gang med et 25 meter heat, som starteren satte i gang med de forskudte starttider, mens tidtagere, måldommerne, vendedommeren og speakeren holdt sig klar. Jeg var forbløffet over tavsheden ved starten af hvert heat og jublen, så snart alle havde startet. Det var virkelig opløftende for os alle. Disse klubber ved virkelig, hvordan man skal konkurrere, sagde jeg til mig selv! Jeg kunne have fået hele dagen til at gå med at iagttage hvad som foregik, men i den første pause blev Dualta og jeg spurgt, om vi ville være officials. Min første opgave var at være måldommer, hvor Bodil gav mig nogle fiduser; men jeg skulle have meget mere erfaring for at være på Bodils niveau; på den anden side var der mange tætte opløb, som jeg klarede godt. Min anden opgave var at være tidtager, og denne gang var det Jackie, som viste mig Dualta og Bodil. fiduserne, og mange gange var vi rigtig tæt på hinanden i de tider vore stopure viste. Det kan man kalde teamwork, godt gået piger! Alt i alt nød jeg virkelig at opleve at være official, men bedst af alt var at se svømmerne konkurrere, tale med klubberne og familiemedlemmerne og at føle en reel følelse af fællesskab og passion for Halliwick. Hele dagen var fantastisk fra start til slut og at se alle fire klubber samlet til prisoverrækkelsen med stolthed og glæde i folks ansigter. Efter den lange dag nød Dualta og jeg en dukkert i bassinet, meget forfriskende og energigivende! Om aftenen nød vi et lækkert måltid, hvor vi hørte interessante historier og fakta om Halliwick i Danmark, og endnu en gang blev jeg forbløffet over antallet af medlemmer i klubberne i Danmark, og hvor Halliwick vitterligt er bygget på stolthed og entusiasme blandt medlemmerne. Tak til alle involverede, Harald, Bodil, Pernille, Nicoline, Jackie og de andre frivillige for hvad vi har lært og erfaret, og Annette for at være vores tourguide den næste dag. Oversat af Harald Lie 11

7 Resultater fra stævnet i Silkeborg den 22. februar 2014 Intenst opløb. God Tid: 25 m: Jette Schmidt HASI 50 m: Noah Lyngbæk HASA 100 m: Louise Christensen HASA Lars Kongsted klar til start 25 m ordinær: 1. Alexander Lund HASI 2. Noah Lyngbæk HASA 3. Lars Munksgaard HASI 50 m ordinær: 1. Nanna Gadegaard HASI 2. Rikke Jensen Sælungerne 3. Jette Schmidt HASI Fortsættes på side 15 Speaker, holder styr på afviklingen (Pernille). 13

8 Starter, stævnets mest krævende funktion (Nicoline). 25 m ekstra: 1. Mette Sostack HASI 2. Sofie Andersen HASA 3. Simone Ramstein HASI 50 m ekstra: 1. Frederik Markussen HASA 2. Lasse K. Rasmusen HASI 3. Oliver Quistgaard HASI Beretning for svømmeklubben HATO 2013 Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var konstituerende, samt generalforsamling i året, der er gået. Kontingentet er fastholdt til 300 kr. 2 gange årligt. Hato s sæson går fra 1. september til 1. juni. I 2013 har vi haft 68 medlemmer fordelt på 4 hold samt 1 hold fra Ibs Mølle. Halliwick har afholdt et vandskræk kursus på Ans Idræts- og Kulturcenter i Jylland den 2. februar Fra Hato deltog 12 instruktører og hjælpere. Herudover har der været afholdt et samarbejdskursus for instruktører og bestyrelse den 29. november på Bromølle Kro. Her deltog alle 14 instruktører og hjælpere. Det er flot, at vores instruktører og hjælpere er aktive og gerne deltager i de udbudte kurser. Sommerudflugten i 2013 gik til Hornsherred og Nordsjælland. Ad små veje kørte bussen først til Dukkemuseet og Legetøjssamlingen i Skuldelev, en sjov oplevelse for alle barnlige sjæle. I museets have blev der nydt lidt læskende til ganen. Herfra gik turen videre til Café Leonora, som ligger i tilknytning til Frederiksborg Slot. Her blev serveret en lækker platte. På vej hjem blev kaffe og kage nydt i Færgegården ved Frederikssund. Efter en lang og dejlig tur var bussen retur ved svømmehallen ca. kl. 18. Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle instruktører og hjælpere for deres indsats og ligeledes en tak til bestyrelsen for året, der gik. Bente Jakobsen formand HATO HATO 15

9 Halliwick Grundkursus Benyt chancen! HASAM tilbyder Halliwick Grundkursus i samarbejde med Halliwick-svømmeklubben i Silkeborg HASI. Kurset svarer til det internationale Halliwick Basic Course. Målgruppe: Alle som ønsker at tage en Halliwick instruktøruddannelse til brug i den frivillige idræt, i specialundervisning eller i habilitering/rehabilitering af børn og voksne. Mål og indhold: At kursusdeltageren tilegner sig en grundlæggende indsigt i Halliwick-konceptet. At kursusdeltageren kan vurdere en persons aktuelle færdigheder i vandet. At kursusdeltageren kan udnytte vurderingen til at give en person en hensigtsmæssig fysisk og psykisk støtte i vandet. At kursusdeltageren lærer at analysere aktiviteter og rekvisitter. At kursusdeltageren på begynderniveau kan tilrettelægge et undervisningsprogram. Kurset kombinerer teori og praksis. Der vil være praktik med børn og voksne. Under kurset anvendes videooptagelser af praktikkerne. Kursisten skal besvare en skriftlig hjemmeopgave inden del 2 og bestå en mindre praktisk prøve i vand. Afvikling: Kurset afvikles over to weekender. Del 1: Fredag søndag september Del 2: Lørdag søndag november Deltagere med et Halliwick Introduktionskursus kan deltage på kurset fra lørdag formiddag. Kursisten sender besvarelse af en skriftlig hjemmeopgave inden del 2 af kurset til underviseren. Halliwick Basic Course er forudsætningen for at kunne deltage i danske eller internationale Halliwick Advanced Courses, se eller www. halliwick.org. Praktiske oplysninger: Kursets vært er Halliwick svømmeklubben i Silkeborg (HASI). På 2. del er HASAM vært ved en middag. Kurset afholdes: Ans Idræts- og Kulturcenter (AICK) Ans Søpark 30, 8643 Ans By Har du brug for overnatning: Med afregning via AIKC kan der tilbydes flg. priser på overnatninger pr. døgn inkl. morgenmad på kroerne: (gåafstand) eller (5 min. bilkørsel): 1. Enkelt værelse kr. 720,00 2. Dobbelt værelse (2 personer) kr. 920,00 3. Dobbelt værelse + én opredning (3 personer) kr ,00 4. Dobbelt værelse + to opredn. (4 personer) kr ,00 Afbud mindre end 4 uger før reserveringstidspunkt: 25% af værelsesprisen i gebyr. Afbud inden for det sidste døgn før reserveringstidspunkt: 100% af værelsesprisen i gebyr. Kursuspris til HASAM: Kr ,- uden overnatning. Hvis deltageren har et Halliwick Introduktionskursus, er det muligt at deltage i kurset fra lørdag formiddag (se program) mod prisreduktion på kr. 500,- Tilmeldingsfrist: 3. september 2014 Tilmelding på HASAM s hjemmeside: Yderligere information: Fås hos Hanne Bjørling, dk, mobil: Praktiske oplysninger og afbudsregler: Se Se vores hjemmeside: halliwick.dk Her kan du læse mere om vores kurser samt priser. 17

10 Inspirationspuljen I HASAM synes vi, det er meget vigtigt, at vi kan trække på hinandens viden og erfaringer. Vi har derfor i mange år afsat et beløb i budgettet til støtte for, at man kunne komme og besøge hinanden. De penge, som hermed blev sat til side hvert år, havde betegnelsen Inspirationsfonden, men ordet fond gav en forestilling om, at de penge, som ikke blev brugt i et år, blev akkumuleret i en fond. Det har forretningsudvalget (FU) ikke ønsket. Med de begrænsede midler HASAM har, er det ikke formålstjeneligt at danne en fond, som kun kunne benyttes til et formål. FU har derfor valgt at de kroner, som afsættes hvert år fremover benævnes Inspirationspuljen og FU har vedtaget følgende: Retningslinjer til søgning af penge ved Inspirationspuljen Der kan søges tilskud 1 gang om året og der kan søges penge til: Faglig inspiration og supervision til instruktører som har gennemført Halliwick grundkurset. (Ikke reel undervisning /kursus). Arrangementer vedrørende medlemstiltag på tværs af Halliwickklubber. Arrangementer på tværs af Halliwickklubber og institutioner med Halliwick kendskab. Individuel faglig inspiration ved deltagelse på konferencer og kurser, som er Halliwickrelaterede. Begrund din ansøgning og send den til HASAMs FU ved formanden. Der gives støtte til transport og ved konferencer og kurser til ophold etc. Kompensation for tabt arbejdstid vurderes fra gang til gang. Klubber og institutioner må regne med selv at bidrage til arrangementet, specielt hvad angår forplejning o.l. Husk, at der ofte er muligt at søge tilskud til interne klubarrangementer fra kommunen eller byens Idrætssamvirke. Hvis man ønsker et opfølgende vejledningsbesøg efter et afsluttet Halliwickgrundkursus er prisen 500 kr., som betales efter regning til HASAM. HASAM afregner direkte med den, der varetager vejledningsbesøget. HASAM forretningsudvalget 19

11 SEPTEMBER HASAMs aktivitetskalender 2014/ Oplæg om Halliwick konceptet og vandskræk Aquakonference, Dansk Svømmeunion, Billund Harald Lie Grundkursus i Halliwick, 1. del Ans Idræts- og Kulturcenter Hanne Bjørling, Harald Lie og Pernille Skovbo Pedersen OKTOBER Bassinkursus 1 for fysioterapeuter incl. introduktion til Halliwick, Horsens Anette Spence og Bodil Føns NOVEMBER 1. Svømmestævne, Sælungerne, Esbjerg UK Aquatic Therapy Conference ATACP, DMRC Headley Court, Epsom, Surrey, England Halliwick videregående kursus Ans Idræts- og Kulturcenter Bodil Føns og Harald Lie Grundkursus i Halliwick, 2. del Ans Idræts- og Kulturcenter Hanne Bjørling, Harald Lie og Pernille Skovbo Pedersen FEBRUAR Suppleringskursus og årsmøde Ans Idræts- og Kulturcenter Skriv til os... Kvalitet i hverdagens Halliwick må være det vigtigste for os alle. Derfor vil vi gerne inddrage flere i disse drøftelser. Skriv til os og kom med dine tanker og ideer til uddannelserne og temadage indenfor Halliwick. 21

12 HASAMs forretningsudvalg Formand: Bodil Føns Knudsen Blochvænget 9, 5300 Kerteminde Mobil Kontakt til foreninger og andre myndigheder Undervisningsssektoren (kurser og undervisere) Kontakt til IHA Salg af S.W.I.M. og WOTA Næstformand: Harald Lie Føniksvej 2, 8270 Højbjerg Tlf Mobil Aktivitetskalenderen Kontakt til stævneudvalget Kasserer: Hanne Bjørling Søndervang 23, 7620 Lemvig Mobil Økonomi og medlemskartotek. Ansvarlig for salg af følgende DVD: Mærk vandet: Pris: kr. 130,- Water Free: Pris: kr. 70,- Medlem: Nicoline Agersnap Padborgvej Silkeborg Mobil Medlem: Christine Hjortkjær Kongeskovvej Store Heddinge Mobil Suppleant: Lene Christensen Randersvej 93, Jeksen 8362 Hørning Mobil Suppleant: Jacqueline Nielsen Tyttebærvej 25A 8600 Silkeborg Mobil Redaktør: Forretningsudvalget Udgivelse af Halliwisen, modtager indlæg til Halliwisen. Annoncesalg, sats og tryk: Rosengrenen ApS, Hovedgaden 8, Postboks 54, 8670 Låsby Tlf kl og Mail: hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet. ISSN

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 32. årgang Nr. 1 februar 2014 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Hvad bringer 2014? Først og fremmest håber jeg, at vi får udvidet svømmetid fra august, da

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Spækhuggeren. Nummer 4 2014

Spækhuggeren. Nummer 4 2014 Spækhuggeren Nummer 4 2014 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet: Nyt fra bestyrelsen... 7 Mit efterskoleophold - del: 2... 9 Portræt af en svømmer... 11 Halliwick Grundkursus 1. del... 13 Nyt fra holdene...

Læs mere

HALLIWICK AARHUS PLASK

HALLIWICK AARHUS PLASK HALLIWICK AARHUS PLASK 33. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2015 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus AARHUS - EN BY FOR ALLE? en principafgørelse i Ankestyrelsen i 2012, hvor der gives mulighed

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 37. Årgang. Nr. 1 Februar 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Viden og handling gav trivsel Side 4 og 5 Aflastningskolonien Karlsvognen Side 6-7 Kursuskatalog forår 2013 Midtersiderne - lige til at tage ud Sommerlejrens store

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 12

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 12 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 12 32. årgang Nr. 3 august 2013 Annonce Kommunevalg Det er op til et valg, at man skal udfordre politikerne på deres holdninger. Det er dem, som formulerer

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

34. årgang, december 2014 nr. 4

34. årgang, december 2014 nr. 4 34. årgang, december 2014 nr. 4 Milepæl for alle parkinsonramte 6,8 millioner bevilget til fortsættelse af rehabiliteringsprojektet. Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. Oberst Jens Chr.

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

nr. 2 juni 2012 24. årgang ISSN 1901-1717

nr. 2 juni 2012 24. årgang ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2012 24. årgang ISSN 1901-1717 Kære alle rett nyt læsere redaktionen annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A Postboks 16 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere