Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5."

Transkript

1 Ganløse Svømmeklub Dato:11.SEP 2010 Emne: Generalforsamling - Mødeprotokol Kl Sted: Ganløsehallen klub lokale Side: 1 (3) Deltagere: Fra bestyrelsen: Udarbejdet af/dato: JR/11. SEP 2010, Fremmødte medlemmer: Stig Mundt, Bertel, Kirsten Frank, Irrenne Lauemøller. Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5. Pkt 1 Valg til dirigent og mødeprotokol. Pkt 2 Beretning ved Pkt 3 Årsregnskab 2009 ved kasserer Pkt 4 Indkomne forslag Pkt 5 Budget og kontingent 2011 Pkt 6 Valg til bestyrelse jf. 7.1 Pkt 6 Valg til revisor Pkt 7 Evt. Svømmeklubbens [SLH] bød velkommen og kunne igen bemærke, at der er ringe tilslutning til foreningens generalforsamling, men takkede de fremmødte. Formålet med generalforsamlingen, der er den 8. siden klubben blev selvstændig, blev gennemgået: Status for 2010 aktiviteterne og 2009 regnskabet. Planlægning af og budget for Pkt 1 Dirigent Pkt 2 Beretning Som dirigent blev Stig Mundt (SM) valgt, - og som referent Jørgen Rasmussen (JR). SM bekræftede lovligheden af den indvarslede ordinære generalforsamling med opslag ved Svømmebadet, opslag på hjemmeside samt e-post rundsendt til medlemmerne. Med udgangspunkt i den omdelte beretning gennemgik SLH hovedindholdet i svømmeklubbens aktiviteter 2009 og Efter beretningen udspandt der sig en diskussion af situationen omkring lukningen af Stenløse Svømmebad og betydningen for GSK. Der blev fremsat forslag om, at GSKs svømmeprogram også skulle uddeles i Stenløse. Der var forslag om at program blev omtalt i bladet Pensionisten, så den store skare pensionistsvømmere i Stenløse, måske kan anvende Ganløse. SLH fortalte at GSK har 40 års jubilæum i 2011 og håbede der var frivillige blandt foreningens medlemmer/forældre, der vil træde i karakter, da bestyrelsen ikke alene har kræfter til at markere jubilæet. Fra de fremmødte lød et ønske om øget synlighed af de hjertestarterkurser, som GSK medvirker til at afholde. Der vil blive lavet en holdlignende tilmelding. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

2 Pkt 3 Årsregnskab 2009 Kasserer (JR) indledte med at henvise til, at der på generalforsamling 2009 var blevet fremlagt urevideret årsregnskab 2008, og at dette nu er revideret, som generalforsamling 2009 pålagde kassereren. Årsregnskab 2009 var revideret med påtegning om, at kasserer har for stor kontantbeholdning i kassen. JR fremviste indbetalingsbilag på at kassen er sat i bank. JR gennemgik regnskabet. Året udviste et overskud på kr ,- Der var ikke noget bemærkninger og regnskabet blev godkendt. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Pkt 4 Indkomne forslag SLH fremlagde bestyrelsens ønske om konsekvensrettelser i vedtægterne, da de senest var ændret i 1999, samt bl.a. muligheden for at lægge generalforsamlingen i hele åbningssæsonen. Konsekvensrettelserne bestod af ændring af kommune tilhør til Egedal, samt ajourføring af de organisationer GSK er medlem af til deres gældende navne. Ydermere blev det ændret så generalforsamlingen ikke længere skal afholdes i august, men kan afholdes senest 1/10. Derved bliver det muligt at afholde generalforsamling i starten af sæsonen, så medlemmerne er mere engageret og at generalforsamlingen kan påvirke indeværende sæson. Vedtægtens bestemmelse om seneste revision af regnskabet blev ændret til senest 14 dage før generalforsamling. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Pkt 5 Budget og kontingent 2011 Kassereren fremlagde forslag til budget Kontingenter for 2010 fastholdes også i 2011 dog således at børnehold med våddragtuddeling stadig har et tillæg på kr. 100,- Foreningen har, som nævnt under beretning, 40 års jubilæum i 2011, men bestyrelsen har ikke kræfter til initiativer alene. Så der var ikke budgetteret med noget men der er rum i økonomien hvis der findes frivillige. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Pkt 6 Valg til bestyrelse Formand SLH er ikke på valg, da han genvalgtes i Kasserer JR er på valg og ønskede genvalg. Jørgen Lund-Hansen ønskede ikke genvalg. Han sad også kun i bestyrelsen indtil der blev fundet ny sekretær. Det var ikke lykkedes. Herefter udspandt der sig en debat om at få nye frivillige til bestyrelsen og hvordan arbejdsdelingen i bestyrelsen ser ud. Efter denne debat indvilligede Stig Mundt om at blive valgt til bestyrelsen. Stig har i sæson 2008 og 2009 haft løn til instruktører, som opgave. Bestyrelsen vil undersøge priser på at få professionel assistance til løn for at frigøre de frivillige til mere visionære og igangsættende aktiviteter. Irrenne Camille Lauemøller meldte sig også efter debatten til bestyrelsen. Sekretæropgaverne i bestyrelsen søges fordelt mellem Stig og Irrenne. Dirigenten kunne herefter konstatere genvalgt, og Stig Mundt og Irrenne Camille Lauemøller nyvalgt til bestyrelsen.

3 Under nævnte debat blev det foreslået, at bestyrelsen nedsætter udvalg til enkeltopgaver/events, hvor der kan hverves frivillige uden for bestyrelsen. Fx et jubilæumsudvalg. Bestyrelsen arbejder videre med udvalgsideen. Pkt 6 Valg Revisor Jim Christiansen modtog ikke genvalg, da han fraflytter Ganløse. Ingen anden meldte sig som revisor. Generalforsamlingen lagde i bestyrelsens hænder, at finde ny revisor for foreningen. Som revisorsuppleant blev in absentia foreslået Bent Birkebæk, med forbehold for hans efterfølgende accept. (Ref: Bent har senere 11. sep afslået at blive revisorsuppleant). Pkt 7 Evt SLH: Mener at der bør satses fremadrettet på en forskønnelse af udenomsarealerne ved svømmebadet for at tiltrække flere gæster til den offentlige svømning og klubberne der har aktiviteter i svømmebadet. Der skal søges fonde evt. Bygge og anlægsfonden og kommunen skal involveres. SLH efterlyste om der i GSKs opland findes en arkitekt? Stig Mundt: Har bemærket, at ansatte livreddere i andre svømmehaller også har ansvar for småistandsættelse og oprydning men i Ganløse sidder de stille ved bassinkanten. Forslag om at livredderne i offentlig åbningstid også skal sørge for ukrudtsbekæmpelse mv. omkring badet. Kirsten Frank: Har GSK overvejet vand-zumba? SLH: Aqua-Zumba er på vej til landet og SLH har kontakt med en som uddanner sig og følger på for om Aqua-zumba måske kunne komme på programmet 2011 ved siden af at der også er vandgymnastik. Referent Stig Mundt Dirigent

4 GANLØSE SVØMMEKLUB 3660 Stenløse Stiftet 1972 Bank Nordea Stenløse afd. reg.nr konto Medlem af: DGI Nordsjælland under Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Dansk Svømmeunion under Danmarks Idræts-Forbund Ganløse Svømmeklub - Bestyrelsen. Ganløse 1. AUG 2010 Byåsen 4, Ganløse, 3660 Stenløse Tlf / Beretning 2010 i Ganløse SK Ganløse-badet åbnet til tiden Sæsonens store arbejde har været at få svømmebadet åbnet til sæsonstart. Medio MAJ gik kommunen i gang med klargøring af bassinet, og det lykkes at få malingen tør til indvielsesfesten. Klubben havde forinden allerede ansat vores instruktører og svømmeprogram trykt og hus omdelt i Ganløse. Slagslunde, Buresø, Søsum og Knardrup så det var med spænding at følge medlemstilmeldingerne, og se om vi kunne ramme niveauet fra Store badedag indvielse den 15. Maj Det store arbejde med at få bassinet klargjort gav et flot resultater således, at vi LØR-dag den 15. MAJ kunne afholde Store Badedag med indvielse og åbning af Ganløsebadet. Sammen med Badevennerne fik vi sammensat et rigtigt flot program med indvielsestaler, aktiviteter og masser af badegæster på bassin-kanten. TRYG-fonden Fadder-ordning med Hjertestarter Fadder-ordning med Tryg Fonden med en hjertestarter forsætter i Aftalen tegnes af GSK ved, og omfatter ansvaret for udstyr, materiel og uddannelse og kurser. SØN den 16. MAJ blev det andet kursus afholdt for ca. 20 superbrugere, som det næste års tid har ansvaret for, at der er et tilstrækkeligt antal instruktører, som har uddannelsen og som kan videre uddanne/sidemandsoplæring. Som opfølgning på Fadderaftalen blev der fra TRYG-fondens store pulje givet tilsagn om tilskud til træningsudstyr til uddannelse af hjertestarter instruktører samt materiel til nyt hold Livredder redder liv, der er ment som et videre gående forløb. Spørgsmål kan rettes til: Byåsen 4, Ganløse Tlf / Kasserer Farumvej 16, Ganløse Tlf

5 GANLØSE SVØMMEKLUB 3660 Stenløse Stiftet 1972 Bank Nordea Stenløse afd. reg.nr konto Medlem af: DGI Nordsjælland under Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Dansk Svømmeunion under Danmarks Idræts-Forbund Svømmesæsonen 2010 Vi har i år igen udvidet med flere nye hold Livredder redder liv for voksne og børn og der har for første gang gennem mange år været en stor tilslutning på de fleste hold. Der mangler forsat voksne på mange af klubbens hold. Medlemstallet rundede for andet år i træk over 300 medlemmer. Instruktør-staben Vi har i år været utrolige heldige med vores instruktør team, som i 2010 nåede i alt 10 instruktører, som med høj faglig uddannelse n har varetaget de daglige aktiviteter med træning på samtlige hold. Instruktør-staben og bestyrelsen tager en evalueringssession primo SEP og efterfølgende skal det medfører endnu flere tiltag og nye ideer. Hele klubbens tøj kollektion er blevet udskiftet med nyt tøj, som bruges flittigt af instruktørerne. Fonde og puljer Klubben har i år været meget flittig med at fremsende dokumentation på diverse puljer og sponsorer. Det lykkes år få midler fra Tuborg fondet til materiel til Wild med vand og Livredder redder liv holdet. Der er i 2010 i alt modtaget et pænt tilskud på kr til materiel. Ganløse SK har gennem de sidste mange år haft bevågenhed fra Idrættens Venner og har således haft vores faste opgaver med klargøring og nedriggning af de to Kræmmermarkeder. Klubben modtager pænt store tilskud fra Idrættens Venner hvert år. Midlerne der skal bruges til aktiviteter, som flest børn og unge får gavn af er bla. Brugt til vores store badedyr, musik anlæg og undervandshøjtaler. Klubvåddragter Klubben har som den første klub i Danmark fået fremstillet og designet egne klubvåddragter til alle medlemmer i alderen 3, 4, 5 og 6 år. Dragterne er fine Ganløse-grøn med klublogo og er personlig ejendom. Forsøget og erfaringerne i den daglige svømmeundervisning viser særdeles gode resultater. Til næste sæson forsøges med målgruppen 6 til 8 år samt supplement af mindre størrelser. Fremtiden Det er mit håb, at der fremad rettet bliver valgt flere frivillige ind i Bestyrelsen således, at der kan blive løftet flere aktiviteter udover blot den daglige drift. Vi skal også forsat have et meget stort lobby arbejde og opretholde Foreningen Badevennerne. Spørgsmål kan rettes til: Byåsen 4, Ganløse Tlf / Kasserer Farumvej 16, Ganløse Tlf

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Herlev Folkedanserforening

Herlev Folkedanserforening Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl. 20.00 1. Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015. Til stede var 123 stemmeberettigede medlemmer. Hertil kom, at der var 4 fuldmagter. Inden generalforsamlingens start

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere