Folkeoplysningsudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalg"

Transkript

1 REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende: Bemærkninger:

2 Folkeoplysningsudvalg, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 314. Siden sidst Retningslinjer for foreningers brug af kommunale svømmehaller i Haderslev Kommune Opsigelse af aftale mellem Gl. Ørsted skole og Ørsted boldklub Vojens Håndbold Forening ansøgning til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje S.D.K., Skrydstrup Dartklub søger om godkendelse som folkeoplysende forening Billedskolen i Gram søger om godkendelse som folkeoplysende forening Struktur på udvalg i Kultur og Fritid Eventuelt

3 Folkeoplysningsudvalg, Side Siden sidst DIAMZE / 09/1227 Opfølgning på lokaletilskud. Lokalhistorisk forening Vojens. Lokalhistorisk forening Halk. Orientering foretaget 315. Retningslinjer for foreningers brug af kommunale svømmehaller i Haderslev Kommune DIKKLN / 08/31051 I forbindelse med foreningssvømning i Haderslev Kommunes kommunale svømmehaller er der konstateret usikkerhed om, hvilke regler eller retningslinjer der er gældende vedr. livredning; fx fra flere foreninger og fra personalet i Haderslev Hallen, som flere gange har observeret, at der ikke er livredder til stede i forbindelse med foreningssvømning. Se vedlagte forespørgsel fra Haderslev Idrætsforening som eksempel på denne usikkerhed. I Kultur og Fritids journaliseringssystem er fundet vedlagte bilag "Forslag til regler for livredning ved foreningssvømning". Om disse regler blev der under punktet "Meddelelser" på Folkeoplysningsudvalgsmødet den 2. september 2008, hvor udvalget ikke var beslutningsdygtigt pga. afbud, givet en orientering. Pga. det ikke kan konstateres, at ovennævnte forslag til regler faktisk fungerer som gældende regler eller retningslinjer og pga. den ovennævnte usikkerhed, ønsker Kultur og Fritid, at der til fordel for foreningerne og alle involverede udarbejdes og besluttes tydelige og forsvarlige retningslinjer for anvendelse af de kommunale svømmehaller til foreningssvømning. Kultur og Fritid har formuleret et nyt forslag til retningslinjer for foreningers brug af kommunale svømmehaller i Haderslev Kommune. Her foreslås det, at bestået livredderprøve som minimum skal være Dansk Svømmeunions bassinlivredderprøve, og antallet af tilladte personer i bassinet ved 1 livredder foreslås at være højst 40, idet 100 personer, som er skrevet ind i det tidligere forslag, fra ekspertside

4 Folkeoplysningsudvalg, Side 216 vurderes at være alt for højt. Nyt forslag til retningslinjer og beskrivelse af Dansk Svømmeunions bassinlivredderprøve er vedlagt som bilag. Dansk Svømmeunion henviser også til for videoklip med eksempler på livredning. Såfremt det af Haderslev Kommune pålægges foreningerne selv at sørge for, at der er livredder med gyldigt livredderbevis til stede, må det også være oplagt, at Haderslev Kommune årligt tilbyder foreningerne kursus/kurser med mulighed for, at medlemmer kan erhverve sig gyldigt livredderbevis. En overgangsperiode må forventes, indtil alle relevante personer har erhvervet sig Dansk Svømmeunions bassinlivredderprøve. Kultur og Fritid anbefaler, at de retningslinjer, der måtte blive vedtaget, tages op til vurdering om 3 år; i foråret Økonomiske forhold Fra Randers Kommune, som tilbyder gratis livredderkursus til godkendte foreninger, er det oplyst, at det inkl. udstedelse af certifikat koster 525 kr. pr. person at gennemføre Dansk Svømmeunions bassinlivredderprøve. Hertil kan komme udgifter til uddannelse af en eller flere personer, der kan erhverve sig dommercertifikat og dermed lede de praktiske prøver og forstå en mundtlig overhøring. Juridiske aspekter Se vedlagte bilag: Uddrag fra bogen "Livredning": håndbogen til alle med interesse for vand og sikkerhed", Michael Iwersen, 2008, forlag: Dansk Svømmeunion Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 19. januar Tovholder/informationsansvarlig Fritidsmedarbejder Kim Klit Nielsen. Bilag Haderslev Idrætsforening. Forespørgsel vedr. regler for livredning (912574) Forslag til regler for livredning ved foreningssvømning (579423)

5 Folkeoplysningsudvalg, Side 217 Forslag til "Retningslinjer for foreningers brug af kommunale svømmehaller i Haderslev Kommune (915317) Dansk Svømmeunions bassinlivredderprøve (915381) Uddrag fra bogen "Livredning: håndbogen til alle med interesse for vand og sikkerhed" (916629) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at forslag til "Retningslinjer for foreningers brug af kommunale svømmehaller i Haderslev Kommune" vedtages. Godkendt, idet det præciseres at minimumprøven skal være "bassinprøven" Der skal være en foreningsleder til stede, som er ansvarlig for aktiviteterne. Foreningslederen har ansvaret for at alle medlemmer af foreningen er ude af svømmehallens område, inden området forlades. Beslutningen integreres i ny vedtægt for folkeoplysningsudvalget eller et tilsvarende regelsæt Opsigelse af aftale mellem Gl. Ørsted skole og Ørsted boldklub DILAZN / 07/1843 Jf. Benyttelsesaftale har Ørsted boldklub i mange år benyttet faciliteter som omklædningsrum og gymnastiksal på gl. Ørsted skole i forbindelse med fodboldtræning. Efter 2 telefonsamtaler med formanden for Ørsted boldklub Leif Koch, har vi erfaret at disse faciliteter, ikke længere benyttes i forbindelse med idrætsudøvelse. Ørsted Boldklub benytter nu Oksenvad skoles omklædningsfaciliteter. Ørsted Boldklub benytter dog lokalerne på gl. Ørsted skole i forbindelse med kulturelle arrangementer som fastelavnsfest, juletræsfest, høstfest og generalforsamling. Da Ørsted Boldklub ikke længere benytter de idrætsrelaterede faciliteter bør aftalen genforhandles.

6 Folkeoplysningsudvalg, Side 218 Økonomiske forhold Der betales pt. et årligt tilskud til gl. Ørsted skole for leje af omklædningsrum, gymnastiksal m.m. på ca kr. jf. benyttelsesaftalen. Juridiske aspekter Der er jf. Folkeoplysningslovens kapitel 5 14 stk. 2 ikke længere er tale om frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde som rummer idræt. Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 19. januar Tovholder/informationsansvarlig Lene Autzen Nielsen Bilag Benyttelsesaftale mellem Ørsted Gl. Skole og Ørsted Boldklub (806666) Indstilling Kultur og Fritid indstiller, at Kultur og Fritid fremover årligt betaler et fast beløb på kr. til gl. Ørsted skole, således at der fortsat kan afholdes 4-5 kulturelle arrangementer i løbet af 1 år. Godkendt 317. Vojens Håndbold Forening ansøgning til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje DILAZN / 10/122 Vojens Håndbold Forening ansøger om tilskud til udvikling af trænere i klubben samt naboklubberne. VHF vil i samarbejde med Kolding IF tilrettelægge et skræddersyet

7 Folkeoplysningsudvalg, Side 219 trænerudviklingsforløb som består af 3 dage hen over håndboldsæsonen. Formålet med trænerudviklingsforløbet er at øge trænerkvaliteten, fastholde og udvikle trænere, så der skabes større kontinuitet i trænerstaben, som dermed får afsmittende effekt på børn og unges lyst til at spille håndbold. For at opnå tilstrækkeligt erfaringsgrundlag, mener VHF at det ideelle vil være et forløb på 2 år. Økonomiske forhold Kursusudgifter pr. kursusdag kr. Forplejning ved 30 kursister kr. Samlet udgifter for 3 kursusdage kr. Pr. kursist 1.787,50 kr. Der ansøges om tilskud til et 2-årig forløb på kr. Alternativt 1-årig forløb kr. Til sammenligning skal det nævnes at en 8 timers kursusdag ved Team Danmark koster ca kr., hvorfor det må siges, at være et dyrt forløb der ansøges om. Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 19. januar Tovholder/informationsansvarlig Lene Autzen Nielsen Bilag Vojens Håndbold Forening (919689) Vojens Håndbold Forening (919692) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller: at ansøgningen afvises, idet der primært er tale om uddannelse af trænere at ansøger anmodes om at søge midler fra puljen til træner/leder uddannelse. Godkendt.

8 Folkeoplysningsudvalg, Side S.D.K., Skrydstrup Dartklub søger om godkendelse som folkeoplysende forening DIHOAA / 10/308 S.D.K., Skrydstrup Dartklub søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Haderslev Kommune. I den forbindelse har klubben indsendt sine vedtægter og blanketten "godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven". Økonomiske forhold Såfremt S.D.K. godkendes, er klubben berettiget til at modtage tilskud, der gives i henhold til Folkeoplysningsloven. Ligeledes vil klubben have mulighed for at søge om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje og fra Prioriteringsmidlerne. S.D.K. er i dialog med Skrydstrup Skole om mulighed for anvendelse af et kælderlokale som klublokale. Kælderlokalet har tidligere været anvendt som ungdomsklub, men blev lukket idet brandregulativet ikke kunne opfyldes. S.D. K er blevet oplyst om, at der til denne udbedring kan indgives særlig ansøgning, evt. til Prioriteringsmidlerne. Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 19. januar 2010 Tovholder/informationsansvarlig Hans O. Aastradsen Bilag S.D.K., ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening (913774) Indstilling Erhvervs og Borgerservice indstiller, at S.D.K. Skrydstrup Dartklub godkendes som en folkeoplysende forening.

9 Folkeoplysningsudvalg, Side 221 Godkendt Billedskolen i Gram søger om godkendelse som folkeoplysende forening DIHOAA / 10/182 Billedskolen i Gram søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Haderslev Kommune. I den forbindelse har foreningen indsendt sine vedtægter og blanketten "godkendelse af en forening i henhold til Folkeoplysningsloven" Økonomiske forhold Såfremt Billedskolen i Gram godkendes, er foreningen berettiget til at modtage tilskud, der gives i henhold til Folkeoplysningsloven. Ligeledes vil foreningen have mulighed for at søge om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje og fra Prioriteringsmidlerne. Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 19. januar 2010 Tovholder/informationsansvarlig Hans O. Aastradsen Bilag Billedskolen i Gram, vedtægter og referat (912575) Billedskolen i Gram, ansøgning om godkendelse (912567) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Billedskolen i Gram godkendes som en folkeoplysende forening. Godkendt.

10 Folkeoplysningsudvalg, Side Struktur på udvalg i Kultur og Fritid DIJMHA / 09/30941 Det tidligere Udvalg for Erhverv og Kultur har i 2009 drøftet en samarbejdsaftale med Haderslev Idrætsråd. Drøftelserne har, sammenholdt med arbejdet med ny styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune, medført en diskussion af hvorvidt Haderslev Kommune fortsat skal have et selvstændigt Folkeoplysningsudvalg. I forhold til disse drøftelser er der den 12. januar 2010 afholdt møde med formand for Haderslev Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget, hvor de forskellige fora, interesser og ansvar er drøftet. Kultur og Fritid fremlægger hermed det første forslag til ny struktur på kultur- og fritidsområdet. Et forslag hvor der lægges op til at der ikke etableres et nyt folkeoplysningsudvalg, og hvor der udlægges mere kompetence til de direkte aktører på området. Dette for at udbygge, og kvalificere den direkte dialog mellem aktører, forvaltning og det politiske system. Økonomiske forhold Folkeoplysninsgudvalgets budget for 2010 er på kr. Personalemæssige forhold Haderslev Idrætsråd får gennem et årligt rammebeløb på kr. mulighed for at ansætte en koordinerende og støttende person til varetagelse af såvel den organiserede som den uorganiserede idræt. Procedure Behandles i Folkeoplysningsudvalget den 19. januar 2001 og udvalget for Kultur og Fritid den 27. januar Videresendes til behandling i økonomiudvalg og byråd senest den 25. marts Tovholder/informationsansvarlig Kultur- og fritidschef Jørn Mejer Bilag Notat kompetenceforeling udvalg og råd (916574) Forslag til placering af ansvar og økonomi i ny struktur (918676) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller at, sagen drøftes.

11 Folkeoplysningsudvalg, Side 223 Sagen drøftet. Folkeoplysningsudvalget anbefaler at der etableres et folkeoplysningsudvalg i den næste byrådsperiode, og at man anvender perioden til at afprøve nye arbejds-, møde- og beslutningsfora Eventuelt DIAMZE / 09/1227 Kommende møder: 23. februar kl. 19 og 16. marts 2010 kl. 18

12 Folkeoplysningsudvalg, Side 224 Underskriftsside Allan Emiliussen Preben Holmberg Bent Steenberg Osen John Lauridsen Kai Bjørnskov Morten Jørgensen Børge Koch Kent Glumsø Karsten Boe Birgit Sørensen Leif Pedersen Connie Andersen Kurt Koch Jens Thestrup Schmidt

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 13-08-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl.

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: Frivillighedscentret Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr. Sidenr. 240 Protokol Mødedato: 26. januar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Erik Lund, Marwan Zobi GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere