Referat af generalforsamling i HS Kl i Svømmeklubbens teorilokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i HS 25.03.2015 Kl. 19.00 i Svømmeklubbens teorilokale"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i HS Kl i Svømmeklubbens teorilokale Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Jens Kjær, der konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Aflæggelse af beretninger: (se bilag) Formand, godkendt Svømmeudvalg, godkendt Synkroudvalg, godkendt Konkurrenceudvalg, godkendt Handicapudvalg, godkendt 3. Regnskab og budget: (bilag) Fremlagt af Lisbeth Bøss, godkendt 4. Indkomne forslag: ingen modtaget 5. Valg til bestyrelsen: Kasserer Jens Kjær fratræder Sekretær Anders Jakobsen indtræder som ny kasserer Ny sekretær Anja Wangsøe er valgt Næstformand Per Nørgaard er genvalgt for 2 år 6. Valg af suppleant til bestyrelsen: Suppleant Franz, fratræder, Jens Kjær er valgt til ny suppleant for bestyrelsen

2 7. Valgt / genvalgt til aktivitetsudvalg: Synkroudvalg: Britta Domino Svanholm Konkurrenceudvalg: Henrik Sønderholm Dorthe Bonde Judith Toft Anemarie Prang Andersen Handicapudvalg: Jenny Sørensen Svømmeudvalg: Heidi Nielsen 8. Valg af revisor: Jørgen Jakobsen genopstiller, valgt 9. Eventuelt: Kørselsgodtgørelse handikaphjælpere Budget 2015 gennemgået Mangel på sponsorer drøftet Berit Langfeldt, der er blevet kåret til årets idrætsleder, gav ros videre til synkroudvalget i form af gavekurv. Dirigent Jens Kjær takkede for god ro og orden Formand Christian takkede Jens Kjær for nu 21 års virke for klubben

3 Hobro Svømmeklub Generalforsamling 25. marts Formandens beretning Året 2014 har i Hobro svømmeklub været præget af det lange seje træk. Et ekstraordinært arbejde er lagt for dagen, for at sikre at driften. De mange administrative opgaver er uddelegeret, revurderet, sat i system, forenklet og forfinet. Det store arbejde har bestyrelsen og i særdeleshed Lisbeth Bøss og Heidi Nielsen stået for, og det har de virkelig gjort godt. Hobro Svømmeklub er i deres flittige og kyndige hænder blevet en meget mere velfungerende og moderne forening eller om man vil - forretning. For som Lisbeth senere vil komme ind på, er ikke bare organiseringen og vores tilbud til medlemmerne blevet fornyet og forenklet, det er også sket på en sådan måde, at jeg med stor stolthed i år kan præsenterer et flot overskud i vores klub. Et overskud der for bare få år siden havde syntes nærmest umuligt, idet økonomien var mere end almindeligt anstrengt og i en periode truede klubbens eksistens. Det har været hårdt arbejde, at komme så langt, men alle har gjort det godt, og jeg tror vi i 2015 kan gøre det endnu bedre, hvis vi fortsætter det gode og energiske samarbejde der som jeg har oplevet det, er grundlaget for den gode udvikling. Det flotte resultat skal også ses i lyset af de udfordringer der har været for klubben i Skolereformen betød 21 færre børnehold, vores babyhold oplevede en voldsom nedgang, der nu heldigvis er vendt, og de voksne svømmere har heller ikke været så talrige som tidligere år. Alligevel er det lykkedes, at tiltrække og fastholde flere børn og unge, og til forskel fra tidligere år har alle børnehold været stort set fyldt op, og vi har endda måtte afvise svømmere fordi kapaciteten på de mest populære tidspunkter ikke har været tilstrækkelig. Vi har derfor heller ikke oplevet den store nedgang som vi frygtede skolereformen ville betyde, og Hobro Svømmeklub kunne slutte året med ikke mindre end 893 medlemmer, hvilket er et meget flot resultat set i lyset af skolereformen og manglende kapacitet. Igen har vi meget at takke Lisbeth Bøss og Heidi Nielsen for. Jeres indsats har været formidabel. På træner siden har vi for første gang i min tid som formand oplevet, at være en smule udfordret. Skolereformen har igen haft den konsekvens, at mange af vores trænere ikke har kunnet være klar i hallen før 15.30, og da vi samtidig har mistet flere af vores voksne trænere, har vi til enkelte hold manglet kompetente trænere. Alle trænere har gjort deres til, at vi alligevel har kunnet levere undervisning af høj kvalitet, og heldigvis har Heidi og Lisbeth igen været fantastiske og er selv trådt til, eller har trukket på deres store netværk, for at få hullerne i trænerkabalen til at gå op og tingene til at lykkes. Samtidig har Hobro Svømmeklub heldigvis mange nye træner talenter på vej, og dem er vi kommet godt i gang med at få uddannet, hvilket vi fortsætter med ind i Så fremtiden tegner heldigvis lys på trænersiden, og der skal fra en samlet bestyrelse lyde et meget stort tak til alle de mange engagerede og dygtige trænere i klubben. I er vores vigtigste ressource, og jeg håber meget, at vi i årene der kommer, kan gøre det endnu mere attraktivt, at være træner i Hobro Svømmeklub. På frivilligsiden er 2014 også forløbet rimeligt godt med alle poster besat i bestyrelsen og i nogle af vores udvalg. Men i det store undervisningsudvalg med næsten 800 svømmere og deres forældre, er der stadig en udfordring med at få tilstrækkeligt med frivillige. Faktiske er Heidi Nielsen eneste medlem af udvalget og 1

4 gør en helt enestående indsats for at de 800 (primært) børn, kan møde op og modtage svømmeundervisning uge efter uge. Med så mange børn burde det være til at finde bare et par forældre, der ville hjælpe lidt til med, at løse nogle af de opgaver der naturligvis følger med, at drive en idrætsforening af Hobro Svømmeklubs størrelse. Men det er tilsyneladende desværre ikke tilfældet. Heldigvis har vi Heidi Nielsen der er aktiv og engageret langt ud over det forventlige. Det er en gave som jeg sætter stor pris på, og som du skal have en stor tak for Heidi. Men belært af erfaringerne ved vi også, at store enmandspræstationer gør os sårbare, og hvor meget jeg end sætter pris på Heidis store kvaliteter, håber jeg der måske var nogle der ville give Heidi en hånd med, at løfte den store opgave i undervisningsafdelingen. Kassererposten har også gennem flere år været en udfordring. Men som noget nyt har vi i 2014 valgt at købe administrative ydelser og i nogen grad udviklingsbistand af et privat firma, nemlig Ressourcerriet som Lisbeth Bøss meget belejligt er indehaver af. Udgiften til dette, har faktisk vist sig, at være en god investering, der efter min bedste overbevisning har tjent sig selv ind og måske mere til, da Lisbeths erfaring med svømning og klubdrift har betydet en større effektivisering af klubben, hvor bl.a. vores hold er blevet fyldt op i langt højere grad end hidtil. Lisbeth har også lagt rigtig mange interessetimer i Hobro Svømmeklub. Det ved jeg og det er jeg meget taknemlig for. For Lisbeths erfaring og viden, store gå på mod g gode humør, har haft en afsmittende effekt helt ud i de yderste kroge af vores gamle svømmeklub. Frivillige er der også brug for i de øvrige afdelinger, og jeg troede egentlig der var rimeligt med hænder til at tage fat. Men desværre har jeg erfaret at konkurrence afdelingen har oplevet at en del frivillige forældre er faldet fra, og for så aktiv en afdeling er det af største vigtighed at forældrene bakker op og tager aktivt del i opgaverne. Konkurrence svømning er ikke som alle andre idrætsgrene. Det kræver i særdeleshed rigtig mange frivillige forældre, og at have børn der svømmer konkurrencesvømning kræver hele familiens opbakning og støtte til klubben. Men frivillighed er generelt en svær størrelse, og vi har i bestyrelsen i 2014 brugt meget tid på, at tale om hvad vi kan og skal gøre for, at tiltrække og fastholde frivillige. I 2015 håber jeg vi kan afslutte snakken, og begynde at handle. For vi har virkelig brug for frivillige, og kunne nemt udvikle vores klub endnu mere, hvis vi bare var flere til at løfte opgaven. Især den sidste del af 2014 har været brugt til, at forsøge at skaffe flere sponsorer. Men det arbejde har vi ikke haft så stort held med. Og selvom andre af vores nabo foreninger gør det ganske godt (i superligaen), undre det mig alligevel, at ikke en eneste af de virksomheder som klubbens næstformand og sponsoransvarlig Per Nørgaard og jeg selv har kontaktet, ønsker at støtte en så stor klub med et så vigtigt formål som det er, at lære børn og voksne at svømme og begå sig sikkert i vand. Det burde jo næsten være en naturlig del af, at leve og bo ved vores smukke Mariagerfjord. Men spred endelig budskabet om vores store ønske for et fremtidige sponsor samarbejder, der ligger både en lille folder til jer hver i sær, og på vores hjemmeside findes der et meget omfattende sponsorkatalog for interesserede sponsorer. Endelig har vi i 2014 så småt indledt en konstruktiv dialog med Hobro Idrætscenter om vores fælles ønsker og visioner for en modernisering af svømmehallen der i 2015 fylder 35 år, og som på trods af at være velholdt og funktionel, efterhånden har brug for en opdatering for at leve op til nutidens efterspørgsel både som offentlig svømmehal for alle byens borgere, men også som træningsfacilitet for en alsidig og moderne 2

5 svømmeklub som Hobro svømmeklub. Det arbejde fortsætter også i 2015, og det er da mit håb, at vi i samarbejde med Hobro Idrætscenter kan udarbejde en plan for hvordan og med hvem, vi får realiseret vores ønsker om en moderne og velfungerende svømmehal. Det var min beretning for året 2014 sidst men ikke mindst vil jeg gerne have lov at takke for fremmødet samt sende en tak til alle medlemmer og forældre, frivillige i bestyrelsen og udvalg, forretningsudvalget, vores trænere, de få sponsorer, venner af klubben og øvrige samarbejdspartnere. Formand Christian Johnson 3

6 Formandens beretning for konkurrenceafdelingen. 25. marts Den forgangne periode har været præget af turbulens i konkurrenceafdelingen. Der er det at sige om det, at der har været rigtig mange gode ting, men også nogle dårlige ting. Ved den forrige generalforsamling blev jeg valgt, og indsat direkte på formandsposten, hvor min eneste umiddelbare kompetence var, at være forældre til en svømmer i klubben. Dette skabte naturligt nok en smule turbulens, men en stor tak skal lyde til den afgående formand Per Nørgaard, som har ydet stor hjælp og bistand i transitionen. Det skal siges, at Per har lagt meget hjerteblod i netop konkurrenceafdelingen, men efter forrige generalforsamling skønnedes det mest effektivt i forhold til organisationen, at Per fremover lagde sine kræfter i hovedbestyrelsens arbejde. Delvist på grund af prioritering af andre vigtige opgaver i klubben, var forholdene i konkurrenceafdelingen i den forgangne periode præget af rutiner som trængte til at blive pudset af, samt en ikke tilstrækkelig kommunikation imod Synkroafdeling, Undervisningsafdeling og trænerstab. Derfor har arbejdsgruppen i konkurrenceafdelingen i det forgangne år arbejdet med kommunikative principper i forhold til disse afdelinger, fornyede rutiner omkring koordinering og samarbejde med trænerstab, en revision af konkurrenceafdelingens værdigrundlag samt strategi for uddannelse og træning af svømmere. Hen imod periodens afslutning kan vi med tilfredshed konstatere, at samarbejdet- med egne øjne, er styrket i forhold til Synkron- og undervisningsafdelingen, ligesom trænernes ord og holdninger kommer tydeligere til udtryk end tidligere. Et forhold som stadig er problematisk, er samarbejdet med forældregruppen. Det volder stadig store problemer med at engagere forældrene i bl.a. pligten som official. Efterhånden som tiden går, og svømmere efterhånden forlader klubben på grund af uddannelse/rejser m.v., og derfor tager deres officialuddannede forældre med ud af klubben, står afdelingen uden reel mulighed for at levere de officials der skal til, for gennemførelse af stævner. Dette er meget utilfredsstillende i forhold til klubbens relation med andre klubber, men selvsagt også for vores egne svømmere, som jo bør have en målsætning om at deltage i relevante stævner. Et markant fokusområde for afdelingen er derfor, at engagere forældre yderligere i den kommende periode. Forskellige andre aktiviteter for at binde forældregruppen sammen er også på tegnebrættet. Det skal dog nævnes, at der har været afholdt mange stævner og forskellige aktiviteter såsom hyggeaftner og og weekendarrangementer med stor succes. Aftenen for generalforsamlingen den 25. marts udgør også afslutningen for et samarbejde i K udvalget. Da Dorthe Bonde, Jacob Mathiesen og Jette Andersen alle er på valg, vil jeg benytte lejligheden til at sige mange tak for samarbejdet og de gode kræfter de alle har lagt i gruppen. Jeg sætter min lid til, at nye kræfter kan komme til, da arbejdet i K udvalget ellers bliver af ganske begrænset karakter. Af Henrik Sønderholm Formand, K afdelingen

7 Hobro Svømmeklub s generalforsamling 25. marts 2015 Synkro beretning for 2014 Medlemmmer Vi startede ud med et frafald af ny oprykkede svømmere, hvilket gav lidt hovedbrud. Vi satte ind med en kampagne ved forårets klubstævne, hvor det lykkedes os at få en kæmpe succes. En overgang var vi ved at drukne i mikro-piger, og måtte lukke for tilgang. Vores medlemstal er nu stabiliseret således at vi har aktive stævnedeltagere. 7 piger der står på sping til kommende sæson, samt 9 der vil være realistiske i løbet af 1-2 år. De mindste er 5 år Stævner Vi har med stor succes deltaget i alle danske stævner (ABCDE-Turnering, Vestdanske Mesterskaber, Gravgaard Match, DM, DJM, DÅM). Der er vundet mange medalje, men aller bedste resultat var, at vi blev Årets Synkroklub En titel man kan opnå, via et pointsystem ved Danske Senior, junior og årgangsmesterskaber. Den klub med flest point vinder. Helt fantastik, at det lykkedes for os. Stor ros til den kæmpe indsats fra svømmere, nuværende og gamle trænere. Skønt de stadig vil bakke op om Hobro, selv om de er flyttet videre. Desuden havde vi i efteråret 3 deltagere med til Stockholm open. Det blev ikke til nogle placeringer, men var utrolig lærerigt både for svømmere og trænere. Det er ikke sidste gang vi kaster os ud i et udenlands stævne. Opvisninger Igen i år, at vi givet forskellige opvisninger i mange forskellige anledninger. I marts havde vi besøg af Ude & Hjemme, som lavede en artikel om synkro. De kom i vores fredagstræning og fulgte med til en opvisning i Støvring. En skøn oplevelse for os alle er helt sikker på, at både fotograf og journalist også fik nye input og indblik i denne specielle sport. Traditionen tro, var vi i juni med ved Aalborg Regatta. En udendørs og kold opvisning i havnebassinet våddragte er påkrævet I sommerferien blev Berit pludselig ringet op af SommerSummarum, som gerne ville have os med i deres morgenprogram 2 dage senere. I al hast blev der kaldt svømmere, badedragte, hårpynt, make-up, banner osv. til Blokhus Jambo Vesterhav Camping, hvor et par af pigerne blev interviewet, og resten lavede en hurtig lille opvisning. Hvor er det godt, de er så gode til at improvisere. Træningslejre Vi har i år været værter ved 2 træningslejre. Den ene er for udelukkende alle vores egne piger helt fra de mindste mikroer til de største konkurrence piger. Som et nyt tiltag, havde vi bestilt en Zumba-instruktør, til at komme og danse lidt med os. Det gav smil på læberne, da også vi voksne skulle være med ;-) Den anden træningslejr var for alle synkro-piger i Danmark. Det blev en stor succes med omkring 90 deltagere. Der kom en træner fra Stockholm, som underviste pigerne sammen med klubtrænerne. Dejligt med input udefra, gode idéer til en anden måde at træne på. Alt i alt inspirerende for både svømmere & trænere.

8 Regnskab Budget 2015 kontingenter Kr Tkr 105 Kontigenter , kontingenter , Kontingenter , uden for interval Forudmodtaget kontingent Medlemstilskud , Øvrige tilskud ,00-20 Kontingenter i alt , Sponsorer Andelkassen , AMBU , Dansk Salt Energi Nord -649,34 sponsor i alt ,34-20 Hallejer 132 Halleje , Hallejetilskud , Hallejetilskud fra stævner 0 Halleje netto , Lønninger og medhjælp 142 Lønninger og feriepenge , Godgørelse vaskepenge Godtgørelse telefon Godtøgelse kontorhold Godtgørelse medhjælpere , Lønninger og medhjælp i alt , Svømmeafdelingen Arrangementer og møder Kopier, porto og øvrigt kontorhold Kursus , Materialer 3.900, Stævner 2.160, Transport Kursustilskud 0 Svømmeafdelingen i alt ,00 25 Konkurrenceafdelingen Arrangementer og møder , Kopier, porto og øvrigt kontorhold Kursus 3.650, Materialer Stævner 6.345, Transport Træningslejr 4.000, Selvindtjening 0 Konkurrenceafdelingen i alt ,60 10 Synkroafdelingen Arrangementer og 171 møder , Kopier, porto og øvrigt kontorhold Kursus Materialer 1.290, Stævner , Transport Træningslejr 5.748,00 Synkroafdelingen i alt ,00 20 Livrederafdelingen 181 Arrangementer og møder Materialer Kursus 2.830,00 Livrederafdelingen i alt 2.830,00 Aquacamp Arrangementer 191 og møder , Halleje , Godtgørelse ulønnede trænere 1.400, Kontingent Dansk Svømmeunion 1.833, Kontingentindbetalinger 0 Aquacamp i alt ,00-10 Administration Annoncer , Arrangementer og møder 9.357, Licenser og kontingenter , Gaver Porto og gebyr 1.150, Løndata 5.424, Regnskabsassistance , Kontorartikler 1.000, Telefon 1.935, Transport Diverse 1.572,98 Administration i alt , Renter Renteindtægt 305 obligationer , Renteindtægt bank -619,03 Renter i alt ,94 3 Årets resultat , Ballance 2014 Likvide midler 505 Andelskassen nr , Andelskassen nr , Andelskassen nr Likvide midler i alt ,59 Værdipapirer 525 Aktier i Andelskassen 292,5 526 Obligationer , Præmieobligationer 0 Værdipapirer i alt ,10 Tilgodehavender 531 Diverse tilgodehavender , Tilgodehavende kontingenter Forudbetalte omkostninger 1.500,00 Tilgodehavender i alt ,00 Aktiver i alt ,69 Passiver Egenkapital 601 Egenkapital primo , Kursregulering værdipapirer 256, Årets resultat ,23 Årets resultat ,32 Egenkapital i alt ,90 Skyldige omkostninger Skyldig A-skat og AM-bidrag , Skyldige feriepenge , Skyldig ATP Skyldig halleje , Skyldig hallejeregulering tidligere år , Diverse skyldige poster , Skyldig afregning Synkroafdeling , Forudmodtaget kontingent , Medlemskartotek kontobetalinger ,00 Skyldige omkostninger i alt ,79 Passiver i alt ,69

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamling Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling. Mandag d. 19. marts 2012 kl. 19.00 i tennisklubbens klubhus Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Ole Madsen

Læs mere