Referat af generalforsamling i HS Kl i Svømmeklubbens teorilokale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i HS 25.03.2015 Kl. 19.00 i Svømmeklubbens teorilokale"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i HS Kl i Svømmeklubbens teorilokale Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Jens Kjær, der konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Aflæggelse af beretninger: (se bilag) Formand, godkendt Svømmeudvalg, godkendt Synkroudvalg, godkendt Konkurrenceudvalg, godkendt Handicapudvalg, godkendt 3. Regnskab og budget: (bilag) Fremlagt af Lisbeth Bøss, godkendt 4. Indkomne forslag: ingen modtaget 5. Valg til bestyrelsen: Kasserer Jens Kjær fratræder Sekretær Anders Jakobsen indtræder som ny kasserer Ny sekretær Anja Wangsøe er valgt Næstformand Per Nørgaard er genvalgt for 2 år 6. Valg af suppleant til bestyrelsen: Suppleant Franz, fratræder, Jens Kjær er valgt til ny suppleant for bestyrelsen

2 7. Valgt / genvalgt til aktivitetsudvalg: Synkroudvalg: Britta Domino Svanholm Konkurrenceudvalg: Henrik Sønderholm Dorthe Bonde Judith Toft Anemarie Prang Andersen Handicapudvalg: Jenny Sørensen Svømmeudvalg: Heidi Nielsen 8. Valg af revisor: Jørgen Jakobsen genopstiller, valgt 9. Eventuelt: Kørselsgodtgørelse handikaphjælpere Budget 2015 gennemgået Mangel på sponsorer drøftet Berit Langfeldt, der er blevet kåret til årets idrætsleder, gav ros videre til synkroudvalget i form af gavekurv. Dirigent Jens Kjær takkede for god ro og orden Formand Christian takkede Jens Kjær for nu 21 års virke for klubben

3 Hobro Svømmeklub Generalforsamling 25. marts Formandens beretning Året 2014 har i Hobro svømmeklub været præget af det lange seje træk. Et ekstraordinært arbejde er lagt for dagen, for at sikre at driften. De mange administrative opgaver er uddelegeret, revurderet, sat i system, forenklet og forfinet. Det store arbejde har bestyrelsen og i særdeleshed Lisbeth Bøss og Heidi Nielsen stået for, og det har de virkelig gjort godt. Hobro Svømmeklub er i deres flittige og kyndige hænder blevet en meget mere velfungerende og moderne forening eller om man vil - forretning. For som Lisbeth senere vil komme ind på, er ikke bare organiseringen og vores tilbud til medlemmerne blevet fornyet og forenklet, det er også sket på en sådan måde, at jeg med stor stolthed i år kan præsenterer et flot overskud i vores klub. Et overskud der for bare få år siden havde syntes nærmest umuligt, idet økonomien var mere end almindeligt anstrengt og i en periode truede klubbens eksistens. Det har været hårdt arbejde, at komme så langt, men alle har gjort det godt, og jeg tror vi i 2015 kan gøre det endnu bedre, hvis vi fortsætter det gode og energiske samarbejde der som jeg har oplevet det, er grundlaget for den gode udvikling. Det flotte resultat skal også ses i lyset af de udfordringer der har været for klubben i Skolereformen betød 21 færre børnehold, vores babyhold oplevede en voldsom nedgang, der nu heldigvis er vendt, og de voksne svømmere har heller ikke været så talrige som tidligere år. Alligevel er det lykkedes, at tiltrække og fastholde flere børn og unge, og til forskel fra tidligere år har alle børnehold været stort set fyldt op, og vi har endda måtte afvise svømmere fordi kapaciteten på de mest populære tidspunkter ikke har været tilstrækkelig. Vi har derfor heller ikke oplevet den store nedgang som vi frygtede skolereformen ville betyde, og Hobro Svømmeklub kunne slutte året med ikke mindre end 893 medlemmer, hvilket er et meget flot resultat set i lyset af skolereformen og manglende kapacitet. Igen har vi meget at takke Lisbeth Bøss og Heidi Nielsen for. Jeres indsats har været formidabel. På træner siden har vi for første gang i min tid som formand oplevet, at være en smule udfordret. Skolereformen har igen haft den konsekvens, at mange af vores trænere ikke har kunnet være klar i hallen før 15.30, og da vi samtidig har mistet flere af vores voksne trænere, har vi til enkelte hold manglet kompetente trænere. Alle trænere har gjort deres til, at vi alligevel har kunnet levere undervisning af høj kvalitet, og heldigvis har Heidi og Lisbeth igen været fantastiske og er selv trådt til, eller har trukket på deres store netværk, for at få hullerne i trænerkabalen til at gå op og tingene til at lykkes. Samtidig har Hobro Svømmeklub heldigvis mange nye træner talenter på vej, og dem er vi kommet godt i gang med at få uddannet, hvilket vi fortsætter med ind i Så fremtiden tegner heldigvis lys på trænersiden, og der skal fra en samlet bestyrelse lyde et meget stort tak til alle de mange engagerede og dygtige trænere i klubben. I er vores vigtigste ressource, og jeg håber meget, at vi i årene der kommer, kan gøre det endnu mere attraktivt, at være træner i Hobro Svømmeklub. På frivilligsiden er 2014 også forløbet rimeligt godt med alle poster besat i bestyrelsen og i nogle af vores udvalg. Men i det store undervisningsudvalg med næsten 800 svømmere og deres forældre, er der stadig en udfordring med at få tilstrækkeligt med frivillige. Faktiske er Heidi Nielsen eneste medlem af udvalget og 1

4 gør en helt enestående indsats for at de 800 (primært) børn, kan møde op og modtage svømmeundervisning uge efter uge. Med så mange børn burde det være til at finde bare et par forældre, der ville hjælpe lidt til med, at løse nogle af de opgaver der naturligvis følger med, at drive en idrætsforening af Hobro Svømmeklubs størrelse. Men det er tilsyneladende desværre ikke tilfældet. Heldigvis har vi Heidi Nielsen der er aktiv og engageret langt ud over det forventlige. Det er en gave som jeg sætter stor pris på, og som du skal have en stor tak for Heidi. Men belært af erfaringerne ved vi også, at store enmandspræstationer gør os sårbare, og hvor meget jeg end sætter pris på Heidis store kvaliteter, håber jeg der måske var nogle der ville give Heidi en hånd med, at løfte den store opgave i undervisningsafdelingen. Kassererposten har også gennem flere år været en udfordring. Men som noget nyt har vi i 2014 valgt at købe administrative ydelser og i nogen grad udviklingsbistand af et privat firma, nemlig Ressourcerriet som Lisbeth Bøss meget belejligt er indehaver af. Udgiften til dette, har faktisk vist sig, at være en god investering, der efter min bedste overbevisning har tjent sig selv ind og måske mere til, da Lisbeths erfaring med svømning og klubdrift har betydet en større effektivisering af klubben, hvor bl.a. vores hold er blevet fyldt op i langt højere grad end hidtil. Lisbeth har også lagt rigtig mange interessetimer i Hobro Svømmeklub. Det ved jeg og det er jeg meget taknemlig for. For Lisbeths erfaring og viden, store gå på mod g gode humør, har haft en afsmittende effekt helt ud i de yderste kroge af vores gamle svømmeklub. Frivillige er der også brug for i de øvrige afdelinger, og jeg troede egentlig der var rimeligt med hænder til at tage fat. Men desværre har jeg erfaret at konkurrence afdelingen har oplevet at en del frivillige forældre er faldet fra, og for så aktiv en afdeling er det af største vigtighed at forældrene bakker op og tager aktivt del i opgaverne. Konkurrence svømning er ikke som alle andre idrætsgrene. Det kræver i særdeleshed rigtig mange frivillige forældre, og at have børn der svømmer konkurrencesvømning kræver hele familiens opbakning og støtte til klubben. Men frivillighed er generelt en svær størrelse, og vi har i bestyrelsen i 2014 brugt meget tid på, at tale om hvad vi kan og skal gøre for, at tiltrække og fastholde frivillige. I 2015 håber jeg vi kan afslutte snakken, og begynde at handle. For vi har virkelig brug for frivillige, og kunne nemt udvikle vores klub endnu mere, hvis vi bare var flere til at løfte opgaven. Især den sidste del af 2014 har været brugt til, at forsøge at skaffe flere sponsorer. Men det arbejde har vi ikke haft så stort held med. Og selvom andre af vores nabo foreninger gør det ganske godt (i superligaen), undre det mig alligevel, at ikke en eneste af de virksomheder som klubbens næstformand og sponsoransvarlig Per Nørgaard og jeg selv har kontaktet, ønsker at støtte en så stor klub med et så vigtigt formål som det er, at lære børn og voksne at svømme og begå sig sikkert i vand. Det burde jo næsten være en naturlig del af, at leve og bo ved vores smukke Mariagerfjord. Men spred endelig budskabet om vores store ønske for et fremtidige sponsor samarbejder, der ligger både en lille folder til jer hver i sær, og på vores hjemmeside findes der et meget omfattende sponsorkatalog for interesserede sponsorer. Endelig har vi i 2014 så småt indledt en konstruktiv dialog med Hobro Idrætscenter om vores fælles ønsker og visioner for en modernisering af svømmehallen der i 2015 fylder 35 år, og som på trods af at være velholdt og funktionel, efterhånden har brug for en opdatering for at leve op til nutidens efterspørgsel både som offentlig svømmehal for alle byens borgere, men også som træningsfacilitet for en alsidig og moderne 2

5 svømmeklub som Hobro svømmeklub. Det arbejde fortsætter også i 2015, og det er da mit håb, at vi i samarbejde med Hobro Idrætscenter kan udarbejde en plan for hvordan og med hvem, vi får realiseret vores ønsker om en moderne og velfungerende svømmehal. Det var min beretning for året 2014 sidst men ikke mindst vil jeg gerne have lov at takke for fremmødet samt sende en tak til alle medlemmer og forældre, frivillige i bestyrelsen og udvalg, forretningsudvalget, vores trænere, de få sponsorer, venner af klubben og øvrige samarbejdspartnere. Formand Christian Johnson 3

6 Formandens beretning for konkurrenceafdelingen. 25. marts Den forgangne periode har været præget af turbulens i konkurrenceafdelingen. Der er det at sige om det, at der har været rigtig mange gode ting, men også nogle dårlige ting. Ved den forrige generalforsamling blev jeg valgt, og indsat direkte på formandsposten, hvor min eneste umiddelbare kompetence var, at være forældre til en svømmer i klubben. Dette skabte naturligt nok en smule turbulens, men en stor tak skal lyde til den afgående formand Per Nørgaard, som har ydet stor hjælp og bistand i transitionen. Det skal siges, at Per har lagt meget hjerteblod i netop konkurrenceafdelingen, men efter forrige generalforsamling skønnedes det mest effektivt i forhold til organisationen, at Per fremover lagde sine kræfter i hovedbestyrelsens arbejde. Delvist på grund af prioritering af andre vigtige opgaver i klubben, var forholdene i konkurrenceafdelingen i den forgangne periode præget af rutiner som trængte til at blive pudset af, samt en ikke tilstrækkelig kommunikation imod Synkroafdeling, Undervisningsafdeling og trænerstab. Derfor har arbejdsgruppen i konkurrenceafdelingen i det forgangne år arbejdet med kommunikative principper i forhold til disse afdelinger, fornyede rutiner omkring koordinering og samarbejde med trænerstab, en revision af konkurrenceafdelingens værdigrundlag samt strategi for uddannelse og træning af svømmere. Hen imod periodens afslutning kan vi med tilfredshed konstatere, at samarbejdet- med egne øjne, er styrket i forhold til Synkron- og undervisningsafdelingen, ligesom trænernes ord og holdninger kommer tydeligere til udtryk end tidligere. Et forhold som stadig er problematisk, er samarbejdet med forældregruppen. Det volder stadig store problemer med at engagere forældrene i bl.a. pligten som official. Efterhånden som tiden går, og svømmere efterhånden forlader klubben på grund af uddannelse/rejser m.v., og derfor tager deres officialuddannede forældre med ud af klubben, står afdelingen uden reel mulighed for at levere de officials der skal til, for gennemførelse af stævner. Dette er meget utilfredsstillende i forhold til klubbens relation med andre klubber, men selvsagt også for vores egne svømmere, som jo bør have en målsætning om at deltage i relevante stævner. Et markant fokusområde for afdelingen er derfor, at engagere forældre yderligere i den kommende periode. Forskellige andre aktiviteter for at binde forældregruppen sammen er også på tegnebrættet. Det skal dog nævnes, at der har været afholdt mange stævner og forskellige aktiviteter såsom hyggeaftner og og weekendarrangementer med stor succes. Aftenen for generalforsamlingen den 25. marts udgør også afslutningen for et samarbejde i K udvalget. Da Dorthe Bonde, Jacob Mathiesen og Jette Andersen alle er på valg, vil jeg benytte lejligheden til at sige mange tak for samarbejdet og de gode kræfter de alle har lagt i gruppen. Jeg sætter min lid til, at nye kræfter kan komme til, da arbejdet i K udvalget ellers bliver af ganske begrænset karakter. Af Henrik Sønderholm Formand, K afdelingen

7 Hobro Svømmeklub s generalforsamling 25. marts 2015 Synkro beretning for 2014 Medlemmmer Vi startede ud med et frafald af ny oprykkede svømmere, hvilket gav lidt hovedbrud. Vi satte ind med en kampagne ved forårets klubstævne, hvor det lykkedes os at få en kæmpe succes. En overgang var vi ved at drukne i mikro-piger, og måtte lukke for tilgang. Vores medlemstal er nu stabiliseret således at vi har aktive stævnedeltagere. 7 piger der står på sping til kommende sæson, samt 9 der vil være realistiske i løbet af 1-2 år. De mindste er 5 år Stævner Vi har med stor succes deltaget i alle danske stævner (ABCDE-Turnering, Vestdanske Mesterskaber, Gravgaard Match, DM, DJM, DÅM). Der er vundet mange medalje, men aller bedste resultat var, at vi blev Årets Synkroklub En titel man kan opnå, via et pointsystem ved Danske Senior, junior og årgangsmesterskaber. Den klub med flest point vinder. Helt fantastik, at det lykkedes for os. Stor ros til den kæmpe indsats fra svømmere, nuværende og gamle trænere. Skønt de stadig vil bakke op om Hobro, selv om de er flyttet videre. Desuden havde vi i efteråret 3 deltagere med til Stockholm open. Det blev ikke til nogle placeringer, men var utrolig lærerigt både for svømmere og trænere. Det er ikke sidste gang vi kaster os ud i et udenlands stævne. Opvisninger Igen i år, at vi givet forskellige opvisninger i mange forskellige anledninger. I marts havde vi besøg af Ude & Hjemme, som lavede en artikel om synkro. De kom i vores fredagstræning og fulgte med til en opvisning i Støvring. En skøn oplevelse for os alle er helt sikker på, at både fotograf og journalist også fik nye input og indblik i denne specielle sport. Traditionen tro, var vi i juni med ved Aalborg Regatta. En udendørs og kold opvisning i havnebassinet våddragte er påkrævet I sommerferien blev Berit pludselig ringet op af SommerSummarum, som gerne ville have os med i deres morgenprogram 2 dage senere. I al hast blev der kaldt svømmere, badedragte, hårpynt, make-up, banner osv. til Blokhus Jambo Vesterhav Camping, hvor et par af pigerne blev interviewet, og resten lavede en hurtig lille opvisning. Hvor er det godt, de er så gode til at improvisere. Træningslejre Vi har i år været værter ved 2 træningslejre. Den ene er for udelukkende alle vores egne piger helt fra de mindste mikroer til de største konkurrence piger. Som et nyt tiltag, havde vi bestilt en Zumba-instruktør, til at komme og danse lidt med os. Det gav smil på læberne, da også vi voksne skulle være med ;-) Den anden træningslejr var for alle synkro-piger i Danmark. Det blev en stor succes med omkring 90 deltagere. Der kom en træner fra Stockholm, som underviste pigerne sammen med klubtrænerne. Dejligt med input udefra, gode idéer til en anden måde at træne på. Alt i alt inspirerende for både svømmere & trænere.

8 Regnskab Budget 2015 kontingenter Kr Tkr 105 Kontigenter , kontingenter , Kontingenter , uden for interval Forudmodtaget kontingent Medlemstilskud , Øvrige tilskud ,00-20 Kontingenter i alt , Sponsorer Andelkassen , AMBU , Dansk Salt Energi Nord -649,34 sponsor i alt ,34-20 Hallejer 132 Halleje , Hallejetilskud , Hallejetilskud fra stævner 0 Halleje netto , Lønninger og medhjælp 142 Lønninger og feriepenge , Godgørelse vaskepenge Godtgørelse telefon Godtøgelse kontorhold Godtgørelse medhjælpere , Lønninger og medhjælp i alt , Svømmeafdelingen Arrangementer og møder Kopier, porto og øvrigt kontorhold Kursus , Materialer 3.900, Stævner 2.160, Transport Kursustilskud 0 Svømmeafdelingen i alt ,00 25 Konkurrenceafdelingen Arrangementer og møder , Kopier, porto og øvrigt kontorhold Kursus 3.650, Materialer Stævner 6.345, Transport Træningslejr 4.000, Selvindtjening 0 Konkurrenceafdelingen i alt ,60 10 Synkroafdelingen Arrangementer og 171 møder , Kopier, porto og øvrigt kontorhold Kursus Materialer 1.290, Stævner , Transport Træningslejr 5.748,00 Synkroafdelingen i alt ,00 20 Livrederafdelingen 181 Arrangementer og møder Materialer Kursus 2.830,00 Livrederafdelingen i alt 2.830,00 Aquacamp Arrangementer 191 og møder , Halleje , Godtgørelse ulønnede trænere 1.400, Kontingent Dansk Svømmeunion 1.833, Kontingentindbetalinger 0 Aquacamp i alt ,00-10 Administration Annoncer , Arrangementer og møder 9.357, Licenser og kontingenter , Gaver Porto og gebyr 1.150, Løndata 5.424, Regnskabsassistance , Kontorartikler 1.000, Telefon 1.935, Transport Diverse 1.572,98 Administration i alt , Renter Renteindtægt 305 obligationer , Renteindtægt bank -619,03 Renter i alt ,94 3 Årets resultat , Ballance 2014 Likvide midler 505 Andelskassen nr , Andelskassen nr , Andelskassen nr Likvide midler i alt ,59 Værdipapirer 525 Aktier i Andelskassen 292,5 526 Obligationer , Præmieobligationer 0 Værdipapirer i alt ,10 Tilgodehavender 531 Diverse tilgodehavender , Tilgodehavende kontingenter Forudbetalte omkostninger 1.500,00 Tilgodehavender i alt ,00 Aktiver i alt ,69 Passiver Egenkapital 601 Egenkapital primo , Kursregulering værdipapirer 256, Årets resultat ,23 Årets resultat ,32 Egenkapital i alt ,90 Skyldige omkostninger Skyldig A-skat og AM-bidrag , Skyldige feriepenge , Skyldig ATP Skyldig halleje , Skyldig hallejeregulering tidligere år , Diverse skyldige poster , Skyldig afregning Synkroafdeling , Forudmodtaget kontingent , Medlemskartotek kontobetalinger ,00 Skyldige omkostninger i alt ,79 Passiver i alt ,69

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub

Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Beretning. 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 4. Forelæggelse af budget, herunder

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Regnskab Svømmeklubben Syd

Regnskab Svømmeklubben Syd Regnskab 2015 - Svømmeklubben Syd INDTÆGTER Regnskab 2015 Budget 2015 Afvigelse Kontingent holdtilmelding 829.705 790.000 Kontingent venteliste Tilbagebetalt kontigent 25.826 6.000 Klippekort, familiesvømning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub

Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub Dagsorden: 1. Valg dirigent og 2 stemmetællere. 2. Beretning v. bestyrelsesformanden 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen d. 17. Marts 2016 Vadehuset

Referat af Generalforsamlingen d. 17. Marts 2016 Vadehuset Referat af Generalforsamlingen d. 17. Marts 2016 Vadehuset 1. Valg af dirigent. Carsten Ramsdahl blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning. Formand Teddy Bjørklund fremlagde bestyrelsens beretning.

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK Marts kl

Referat af generalforsamling ISK Marts kl Referat af generalforsamling ISK 2009 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Heine Brunø Heine Brunø vælges 31 Marts kl. 19.00

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

Generalforsamling i Rødekro svømmeklub d Referat til generalforsamling d Generalforsamling i Rødekro svømmeklub:

Generalforsamling i Rødekro svømmeklub d Referat til generalforsamling d Generalforsamling i Rødekro svømmeklub: Generalforsamling i svømmeklub d. 11.03. 2014 Referat til generalforsamling d. 11.03.2014 Generalforsamling i svømmeklub: 1. Valg af dirigent: Benny Andersen er valgt. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning:

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

30. januar 2014, kl. 19:30

30. januar 2014, kl. 19:30 30. januar 2014, kl. 19:30 På valg er Jan Clausen som ønsker genvalg og Rikke Nielsen der ønsker genvalg. Formandens beretning 1/5: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til at

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Forældremøde TGAV 2013

Forældremøde TGAV 2013 Forældremøde TGAV 2013 Dagsorden Sæsonen der er gået Økonomien i TGAV Sæson 2013-2014 og den øvrige fremtid - Herunder præsentation af div. udvalg Rytme-gulv Roskilde Festival 2013 SM 9. marts 2014 Sæson

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

CVR-nr. 26 84 98 10. Årsrapport 2012. Årsrapporten indeholder 16 sider

CVR-nr. 26 84 98 10. Årsrapport 2012. Årsrapporten indeholder 16 sider CVR-nr. 26 84 98 10 Årsrapport 2012 Årsrapporten indeholder 16 sider Årsrapport 2012 Indhold Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 5 Foreningsoplysninger...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2008 MØDEREFERAT Dato: 12. marts 2008 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 13 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Kær Vandværk. 6400 Sønderborg

Kær Vandværk. 6400 Sønderborg Kær Vandværk 6400 Sønderborg Regnskab for tiden 1/1 2014 til 31/12 2014 Den årlige generalforsamling afholdes i Skyttehuset, Skovhuse 11 Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Viborg Svømmeklub, afholdt den 23. april 2013 kl. 19.00 i Klublokalet, Søndre Skole.

Referat fra Generalforsamling i Viborg Svømmeklub, afholdt den 23. april 2013 kl. 19.00 i Klublokalet, Søndre Skole. Referat fra Generalforsamling i Viborg Svømmeklub, afholdt den 23. april 2013 kl. 19.00 i Klublokalet, Søndre Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes

Læs mere

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Shinryokudan, Nansensgade

Shinryokudan, Nansensgade Shinryokudan, Nansensgade Referat af Generalforsamling søndag d. 17 maj 2009 Til stede: sensei Allan Døcker, sensei Mathias Halberg, senpai Tina Halvorsen, senpai Tim Pedersen, Kim Mygind, senpai Jens

Læs mere

Generalforsamling Svømmeklubben NORD

Generalforsamling Svømmeklubben NORD Generalforsamling Svømmeklubben NORD Referat af generalforsamlingen tirsdag den 19. marts kl. 19.00 2014 1. Valg af dirigent Kurt Nørgaard blev valgt som dirigent 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer.

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011 Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Dagsorden: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere