Bestyrelses beretning for året 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelses beretning for året 2012"

Transkript

1 Bestyrelses beretning for året 2012 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på aslevs vømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2012 er således: Medlemstal, herunder fordeling på alder, køn og holdkategorier: Der var i år 2012 i alt 1065 medlemmer af aslev vømmeklub fordelt som følger: Alder Køn Medlemmer Mellem 0-12 år erre 328 Mellem år erre 26 Mellem år erre 0 Mellem år erre år og derover erre 30 Mellem 0-12 år Damer 352 Mellem år Damer 34 Mellem år Damer 3 Mellem år Damer år og derover Damer 131 I alt antal medlemmer i aslev vømmeklub i år aslev vømmeklub, der blev stiftet den 25. februar 1999, har siden stiftelsen årligt haft mellem medlemmer, og år 2012 blev anden gang i klubbens historie, hvor det lykkedes at kommer over 1000 medlemmer. idst aslev vømmeklub rundede 1000 medlemmer var i 2010, hvor vi havde 1045 medlemmer, hvorfor år 2012 slog den tidligere rekord med 20 medlemmer. et i forhold til år 2011, hvor der var 873 medlemmer, er det en fremgang på 192 medlemmer. Pr. den 31. december 2012 var der 890 svømmere og 42 personer på venteliste. Fordelt på de forskellige hold kategorier ser det således ud: old kategori Antal svømmere på holdet Antal personer på venteliste Babysvømning 17 0 Leg og plask Leg og svøm Leg og svøm øvet 33 4 Familiesvømning 16 0 Børn og begynder

2 A Børn lidt øvet 52 0 Børn øvet 44 0 Junior 23 0 Vandgymnastik Vandaerobic 12 0 Vandskræk 7 0 Voksen begynder/lidt øvet 8 0 Crawlekursus 13 0 Motion gravide 3 0 Motion voksen 82 2 Motion og livredning 11 0 Voksen øvet 36 0 trim motion 16 0 Konkurrenceafdelingen 39 0 I alt Bestyrelsesarbejde: Bestyrelsen har i 2012 holdt 11 bestyrelsesmøder, hvor fremmødeprocenten har været på 86 %. Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses på klubbens hjemmeside og på klubbens opslagstavle i svømmehallen. Bestyrelsen har ligeledes deltaget i ekstern mødevirksomhed med diverse samarbejdspartnere, herunder Faxe Kommune, aslev vømmehal, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk vømmeunion og 2Tri m.fl. idstnævnte møde med 2Tri har bl.a. medført, at der er indgået en samarbejdsaftale, der giver medlemmerne af aslev vømmeklub en række fordele. Aftalen kan læses på klubbens hjemmeside Primo september fratrådte Rosie Brady af personlige årsager sin bestyrelsespost, og blev erstattet af klubbens daværende 1. suppleant eidi ansen, som ligeledes af personlige årsager ikke ønsker genvalg på generalforsamlingen i Tak til både Rosie Brady og eidi ansen for det arbejde, der er lagt i bestyrelsesarbejdet. Økonomi: På trods af det rekord store antal medlemmer i året 2012 kommer aslev vømmeklub ud af år 2012 med et underskud på ca. kr ,-, hvilket svarer til 8 % afvigelse fra budgettet. Årsagerne til underskuddet, der har minimeret klubbens formue med ca. 8 %, skal delt findes i medlemsnedgangen i sæson 2012/13, hvor der i forhold til sæson 2011/12 er 49 færre betalende medlemmer, hvilket svarer til ca. kr ,- hvis udregningen tager udgangspunkt i minimumsholdprisen på kr. 675,-. Instruktørernes løn i svømmeskolen har været underbudgetteret i år 2012, idet bestyrelsen medio 2012 besluttede at forhøje timelønnen med kr. 10,- i forhold til det budgetterede. aslev vømmeklub kan heldigvis på grund af sin formue tåle et sådant underskud på den korte bane, men for at bremse den negative udvikling vil bestyrelsen i 2013 have stor fokus på at overholde budgettet. 2

3 A vømmeskolen: øgningen til svømmeskolen har i lighed med tidligere været stor. Næsten alle børnehold har været fyldt op, og i alt har 42 personer stået på venteliste i indeværende sæson. På baby-, gravide- gymnastik og livredningshold har det været lidt sværere at få holdene fyldt op, og der er i alt 183 ledige pladser. Vi fik i denne sæson oprettet 4 ekstra børnehold om lørdagen. Den 7. oktober blev arrangementet "vøm Langt"/"Vidunderlivet", sidstnævnte i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, afviklet i aslev vømmehal. Arrangementet gav alle kommunens borgere mulighed for gratis at komme og svømme. Der var et stort fremmøde til arrangementet, der blev afviklet i godt samarbejde med svømmehallen. Klubben forventer at gentage succesen igen i år, så sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 6. oktober. Med hjælp fra dygtige instruktører og trænere blev Aqua Camp afviklet i uge 27. Der var stor interesse for arrangementer, og de 44 pladser blev hurtigt udsolgt. Efterfølgende har der været mange positive tilbagemeldinger fra børn og forældre. vømmeklubben har i den forgangne sæson haft 76 hold, og for at kunne tilbyde en god og kvalificeret undervisning kræver det nogle dygtige instruktører, trænere og hjælpeinstruktører, og det har vi heldigvis. Vi har i løbet af de seneste år haft det mål, at vi helst vil have voksne som undervisere, og børn som hjælpeinstruktører. Det er lykkedes, og det afspejler sig i den kvalitet, som tilbydes på de enkelte hold. Ros til alle instruktører og hjælpeinstruktører for det store arbejde der lægges i klubben. Instruktører og hjælpeinstruktører får løbende mulighed for at uddanne sig, og flere har i den forgangne sæson deltaget i kurser. Blandt andet er Vivian Berg blevet uddannet som udspringsinstruktør, Philip Borgmann er blevet livredningsdommer, og Kenneth Zornig venstrup er blevet overdommer. Vi har i alt ca. 63 instruktører/trænere og hjælpeinstruktører i klubben. Vi vil dog stadig gerne have nye instruktører, så har du lyst til at give en hånd med i næste sæson, så giv dig til kende. Vi mangler særligt instruktører til babyholdene. Der blev i 2012 afviklet en instruktørsamling, og den generelle tilbagemelding fra træner- og instruktør/hjælpeinstruktør staben var, at det var en god og lærerig dag med en inspirerende foredragsholder. Der deltog 48 ud af 63 mulige deltagere. Dette års instruktørsamling er planlagt til afvikling samme lørdag, som er lørdag i uge 33, så sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 17. august var også året, hvor klubbens medlemmer igen fik fordelen af at kunne tilmelde sig sæson 2012/13 via klubmodulet før ikke medlemmer, der først kunne tilmelde sig 14 dage senere. Den 25. marts 2012 var klubben vært for et DGI microstævne og den 1. december blev klubbens klubmesterskab afviklet med stor tilslutning. Til begge arrangementer var der en god pressedækning takke være den stadig voksende forældreopbagning i K-AFD. 3

4 A tort set alle instruktører har bestået bassinlivredder (7 udestår) og hjælpeinstruktører har undervisningsprøven. Der hvor instruktøren ikke har bestået bassinlivredderprøven, er der en anden person tilstede med livredderprøven, hvilket er dyrt for klubben, så få nu bestået den prøve, så vi kan leve op til de kommunale krav. I relation til børneattester lever klubben op til kravet, og har rapporteret dette til Faxe Kommune. Næstformand Knud Petersen er indstillet til Faxe Kommunes Fritidspris for sit store arbejde for svømmeskolen/klubben i Med 76 hold så siger det sig selv, at der er stor forskel på det som tilbydes, og når man ser på oversigten over hold, så ser man også et stort og varieret udbud af holdtyper, som vi i svømmeklubben er stolte over, at kunne tilbyde vores medlemmer. I det lille bassin er der babyholdene, hvor der gennem samvær mellem barn og forældre lægges vægt på at stimulere barnets sanser og motoriske udvikling, samt at forældre og barn gennem fællesskabet oplever glæden og fortroligheden ved aktiviteter i vand. I det lille bassin findes også holdene Leg og plask, Leg og svøm og Leg og svøm øvet, hvor der gradvis ligges mere vægt på vandtilvænning og de grundlæggende svømmeteknikker. I det store bassin har vi også et varieret udbud, som vi er stolte af. På vandgymnastik og vandaerobic holdene lægges der vægt på at lave øvelser, der øger kroppens smidighed, og holdene drager fordel af, at nogle bevægelser, der kan være svære at udføre på land, er meget lettere at udføre i vandet. Vi har naturligvis også mange børnehold i det store bassin, hvor man gradvis stifter bekendtskab med flere svømmearter, og bliver meget fortrolig med at bevæge sig i vand. vømmeskolen har i 2012 haft to juniorhold, som begge har været en stor succes. oldene består primært af børn i alderen år, som ikke har lyst eller evner til at svømme på talent eller konkurrencehold, men gerne vil træne en eller to gange om ugen. vømmere i denne alder har tidligere været svære at holde på, og vi håber, at de også har lyst til at svømme i den kommende sæson. Voksen holdene har der været en stabil tilmelding til, og der kommer løbende lidt nye til, og de er meget velkomne. Bestyrelsen er så småt gået i gang med at planlægge den kommende sæson, og vi vil forsøge at tilpasse vores bassinplaner så de matcher efterspørgslen. 4

5 A Konkurrenceafdelingen: Konkurrenceafdelingen består af Talentholdet med ca. 15 svømmere og Konkurrenceholdet med ca. 25 svømmere. Begge hold har i løbet af 2012 haft både til- og afgange, men idet rekrutteringsgrundlaget fra svømmeskolen har været i orden, har antallet af konkurrencesvømmere gennem året været stabilt. Niveauet har dog ikke været stabilt, men jævnt stigende! Konkurrenceafdelingen har i år 2012 gennemgået en rivende udvikling, hvilket ud over en ihærdig indsats fra svømmerne også skyldes trænerteamets arbejde med de unge mennesker. Trænerteamet har ydet en indsats ud over det forventelige, hvorfor bestyrelsen har valgt at belønne dette arbejde med en indstilling til Faxe Kommunes Ungdomslederpris. vorvidt trænerteamet modtager prisen og kr ,- er ikke afgjort i skrivende stund. Konkurrenceholdet (K) har i 2012 deltaget i 11 stævner, og Talentholdet (T) har deltaget i 10 stævner således: Den 14. januar. Miniturnering i Greve (K og enkelte T). Ingen medaljer. Den 22. januar. Udtagelse til landsmesterskabet - LDM i erlufsholm (K og T). 21 svømmere kvalificerede sig til LM. Mange medaljer og adskillige personlige rekorder (PR). Den 04. februar. Nytårsstævne i t. eddinge (T). Adskillige PR. Den marts. Landsmesterskabet i Ikast (K og T). 20 deltagere. 4 sølv og 3 bronze. Den 25. marts. Mikrostævne i aslev (T og svømmeskolen). Erindringsmedaljer til alle. Den 31. marts-1. april. Danske Mesterskaber for old, 4 division (K). 16 ud af 22 deltagere satte PR. Den 22. april. Miniturnering i aslev (K og enkelte T). Ingen medaljer. Den 28. april. Næstved (K). Den maj. jællandske Årgangsmesterskaber (K). 3 svømmere deltog. 7 PR. Den 9. juni. TYR sommerstævne i Glostrup (K og T). 17 guld, 11 sølv, 10 bronze, 3 hold guld og 1 hold sølv. 88 starter heraf 77 med PR. Den september. Ringsted cup (K). (Deltagelse af Jeanette Ottesen Gray). Den 22. september. Ministævne i Korsør (T). 12 guld, 7 sølv og 7 bronze. 5

6 A Den 28. oktober. Tåstrup (K og T). 9 guld, 10 sølv, 10 bronze og 1 hold sølv. Den 1. december. aslev vømmeklubs klubmesterskab. Masser af klubmestre og PR. Konkurrenceholdet har været på 5 dages træningslejr i Fredericia i skolernes efterårsferie (uge 42), og Talentholdet har mellem jul og nytår været 3 dage på træningslejr i Nykøbing Falster. For begge træningslejre gælder, at disse til dels har været finansieret via egenbetaling. Forældreopbakning til K-AFD er fortsat stigende. Både i dagligdagen, men også under træningslejre og til stævner nyder K-AFD godt af denne støtte. Det store engagement fra forældregruppen, udmunder også i god pressedækning efter K-AFD stævnedeltagelse en gratis reklame for aslev vømmeklub, som udbreder kendskabet til klubben, og giver tilgang til klubbens bredde. Der har været afviklet et officialskursus, modul 1, tidstagning i aslev vømmeklub med stor deltagelse fra forældregruppen. Den 9. maj var der sponsorsvømning i K-AFD, hvor svømmerne formåede at indtjene over kr i sponsorpenge. Fantastisk flot indsats. Linda Lund Tietze har ved flot indsats skaffet fundraisingsmidler og foranstaltet, at svømmerne fra konkurrenceholdet har fået ens klubtasker med påsyet klubnavn. Disse tasker får, sammen med selvfinansieret nyt klub tøj, svømmerne til at fremstå ens, hvilket sammenholdt med gode resultater, synliggøre aslev vømmeklub på flotteste vis. Den 7. oktober deltog svømmerne fra K-AFD i vøm Langt / Vidunderlivet (støtte til Kræftens bekæmpelse), hvor svømmerne ud over at svømme langt, også hjalp til som banetællere og passede arrangementets salgsbod. Forud for aktiviteten havde svømmerne ophængt reklamer for arrangementet i mange af byens butikker. Den 8. november var der stor tilslutning til et forældremøde i K-AFD, der blev afsluttet med et kostforedrag af en af klubbens trænere Linda Lund Tietze, der er uddannet cand. scient i klinisk ernæring. Konkurrenceholdet har ligeledes deltaget i Danmarks Idræts-Forbunds kampagne med fokus på styrkelse af det sociale fællesskab på ungdomshold. Trim & Openwater: De voksne Trim motionister i foreningen har efterhånden fået redefineret sig efter at triatlonaktiviteterne i 2011 blev udskilt i en selvstændig tri-klub 2TRI. Der er fortsat gang i aktiviteterne både til lands, som man kan se på Trims facebook profil, og til vands, som man kan se i resultatlisterne fra sommerens openwater-stævner. Både i Roskilde Fjordsvømning, Maribo Open Water, Præstø Fjordsvømning, Vejle Fjordsvømning, Christiansborg Rundt og Esrum ø var der flere deltagere med fra aslev vømmeklub. Og for 10. gang var der også en lille flok svømmere i Vansbro, hvor Vansbrosimningen igen blev afviklet med tusindvis af deltagere. Tom Christensen og Josephine Christensen har ført statistik over aslevssvømmernes resultater i Vansbro siden Resultatlisten kan ses på 6

7 A under menupunktet Trim og Openwater. På klubbens hjemmeside fremgår det også hvordan aslev vømmeklub har klaret klaret sig ved disse stævner. Åbentvandssæsonen begyndte allerede først i juni med et åbentvandsevent arrangeret af Politiken og Dansk vømmeunion, hvor Marianne Kiholm og Jan Kiholm var inviteret med som instruktører, for at give 120 nye åbentvandssvømmere råd og vejledning i deres første møde med våddragten og det 15 grader varme vand. Med Politiken som medarrangør var der sørget for mediedækningen, og i den efterfølgende artikel fik aslev vømmeklub en fremtrædende rolle med fotos og citater. Jan Kiholm har også sørget for at mediedækningen var også i orden efter Vansbrosimningen, Præstø Fjord og Christiansborg Rundt, hvor lokalaviserne igen havde været flinke til at give aslev vømmeklub spalteplads med artikler og fotos. Bestyrelsen har i 2012 støttet aktiviteterne med tilskud til startgebyret ved flere af disse stævner og støtten fortsætter i indeværende sæson, hvorefter ordningen vil blive genvurderet med henblik på en eventuel fortsættelse. Ordningen giver for nuværende tilskud til tre af sæsonens stævner med max. kr. 200,- pr. deltager, forudsat at der deltager mere end 10 medlemmer fra aslev svømmeklub i stævnet. Det maximale tilskud pr. stævne er kr kr. Tilskuddet gives med henblik på at fremme medlemmernes lyst til at tage flere af sted sammen, så fællesskabet i klubben styrkes. jemmesiden: er klubbens webansigt til medlemmer og eksterne interessenter, der måske bliver kommende medlemmer. Vi har fået alle tiders levende hjemmeside, hvor Webmaster Jørgen Essendrop næsten dagligt er inde og opdatere med flotte billeder og gode historier/nyheder. Bestyrelsen har fået mange positive tilkendegivelser fra de mange, der jævnligt besøger vores hjemmeside, hvilket især er Jørgens Essendrops fortjeneste. En stor tak til Jørgen Essendrop for det meget store arbejde der lægges i at synliggøre klubbens elektroniske ansigt for omverdenen. Visioner for fremtiden: År 2013 skal være et år, hvor aslev vømmeklub igen kommer ud af året med et overskud, således at den nuværende formue som minimum fastholdes på nuværende niveau! aslev vømmeklubs skal også fremadrettet tilbyde svømmeundervisning og motionssvømning for alle aldre og på alle niveauer samt have en konkurrenceafdeling for klubbens elite, men med den udvikling konkurrenceafdelingen har været igennem i 2012, vil det være ønskeligt med en støtteforening, der kan bakke op omkring den stigende aktivitet, der finder sted i aslev vømmeklub. Bestyrelsen vil derfor i 2013 fortsætte med at opfordre forældregruppen i K-AFD til at tage initiativ til at oprette en støtteforening. År 2013 forventes også at blive året, hvor svømmeskolen igangsætter et kursus i udspring på børneholdene. Afslutningsvist skal der lyde en TOR TAK til alle vores dygtige trænere, instruktører og hjælpetrænere og hjælpeinstruktører for det store arbejde i udfører for aslev vømmeklub. I bidrager alle til, at aslev vømmeklub er en god velfungerende forening, og uden jer var der ingen aslev vømmeklub. 7

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014

Bestyrelsens beretning for året 2014 Bestyrelsens beretning for året 2014 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på Haslevs Svømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2014 er således: Medlemstal,

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

30. januar 2014, kl. 19:30

30. januar 2014, kl. 19:30 30. januar 2014, kl. 19:30 På valg er Jan Clausen som ønsker genvalg og Rikke Nielsen der ønsker genvalg. Formandens beretning 1/5: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til at

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haslev Svømmeklub. Tirsdag den 4. februar 2014 kl

Referat fra generalforsamling i Haslev Svømmeklub. Tirsdag den 4. februar 2014 kl ALEV Referat fra generalforsamling i aslev vømmeklub Dagsorden iflg. vedtægterne: Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19.00 1.1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår ven Erik Gade. ven Erik Gade blev valgt.

Læs mere

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016 Gravid svømning Gravidsvømning foregår i Forum Horsens varmtvandsbassin. Bevægelse i vand er den bedste motion for gravide. Fysisk og psykisk velvære under graviditeten. Svømning afhjælper bl.a. graviditetsgener.

Læs mere

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 www.nord-als.dk Formand (Kontakt til off. myndigheder) Lise Mikkelsen Email: formand@nord-als.dk Næstformand (Personaleansvarlig) Anne Dorthe Berendtz 61 683 683

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger. Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2015. 1 Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2012

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2012 Beretning ved aslev vømmeklubs generalforsamling 2012 Beretningen ligner i opbygning og indhold beretningerne fra de tre foregående år. For de af medlemmerne, der har været med i mange år, er meget af

Læs mere

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK.

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK. 6920 VIDEBÆK. Formandens beretning ved generalforsamlingen i Videbæk Svømme Club Den 19. september 2013 Videbæk Svømme Club Træner/leder 2012/2013 Vi har i Videbæk Svømme Club afsluttet vores 65. års sæson

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Generalforsamling i Rødekro svømmeklub d Referat til generalforsamling d Generalforsamling i Rødekro svømmeklub:

Generalforsamling i Rødekro svømmeklub d Referat til generalforsamling d Generalforsamling i Rødekro svømmeklub: Generalforsamling i svømmeklub d. 11.03. 2014 Referat til generalforsamling d. 11.03.2014 Generalforsamling i svømmeklub: 1. Valg af dirigent: Benny Andersen er valgt. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning:

Læs mere

Svømmeskolen Forældre / Børn hold 0-6 år

Svømmeskolen Forældre / Børn hold 0-6 år Svømmeskolen Forældre / Børn hold 0-6 år Andre foldere udgivet af Triton: Kontaktoplysninger Samværspolitik Svømmeskolen: Forældre / Børn hold 0-6 år Svømmeskolen: Børnesvømmehold K-afdelingen: Generelt

Læs mere

Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite

Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite Målsætning: At skabe en svømmeklub med glade og trygge medlemmer. En svømmeklub, der vil hjælpe børn og

Læs mere

Billund Svømmeklub 2014/2015

Billund Svømmeklub 2014/2015 Billund Svømmeklub 2014/2015 Maj 2014 April 2015 Indholdsfortegnelse VISION... 3 TILBUD OG PRINCIPPER... 3 TRÆNERE OG UDDANNELSE... 4 ORDENSREGLER... 4 ADGANG TIL OMKLÆDNINGSRUM OG SVØMMEHAL... 5 TILMELDING...

Læs mere

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning Haderslev Svømmeklub Generalforsamling 19.2. 2013 Formandens beretning Året generelt Sidste år handlede beretningen bl.a. om Bo Sechers afsked som HSK formand igennem 6 år og hans syn på fremtiden for

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2013-2014 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2013-2014 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

BERETNING. Vi arbejder stadig inden for rammerne af nogle tanker som generelt er:

BERETNING. Vi arbejder stadig inden for rammerne af nogle tanker som generelt er: Generalforsamling Søndag den 31. januar 2016 kl. 16.00 BERETNING Indledning Vi har i 2015 arbejdet videre i den retning, som vi udstak sidste år. Vi har stadig fokus på at kunne udvikle og ikke kun lave

Læs mere

Generalforsamling Svømmeklubben NORD

Generalforsamling Svømmeklubben NORD Generalforsamling Svømmeklubben NORD Referat af generalforsamlingen tirsdag den 19. marts kl. 19.00 2014 1. Valg af dirigent Kurt Nørgaard blev valgt som dirigent 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Billund Svømmeklub 2015/2016

Billund Svømmeklub 2015/2016 Billund Svømmeklub 2015/2016 September 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse OM BILLUND SVØMMEKLUB... 3 TILBUD OG PRINCIPPER... 3 TRÆNERE OG UDDANNELSE... 4 ORDENSREGLER... 4 ADGANG TIL OMKLÆDNINGSRUM OG

Læs mere

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt Slangerup D.20-03-13 Næst formandens beretning 2012 Jeg fik opgaven at være fungerende formand da vores formand Anne-Marie var i lykkelige omstændigheder, men desværre fødte 2,½ måned før termin. Mor og

Læs mere

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001.

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2001. Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

Formandens beretning!

Formandens beretning! Formandens beretning! Det er dejligt at svømmeklubben stadig kan vække interessen for svømning i alle aldre. Det yngste medlem i år 2014 var 5 uger og det ældste medlem 85 år. Det giver et godt indblik

Læs mere

Billund Svømmeklub 2016/2017

Billund Svømmeklub 2016/2017 Billund Svømmeklub 2016/2017 September 2016 Marts 2017 Indholdsfortegnelse OM BILLUND SVØMMEKLUB... 3 TILBUD OG PRINCIPPER... 3 TRÆNERE OG UDDANNELSE... 4 ORDENSREGLER... 5 ADGANG TIL OMKLÆDNINGSRUM OG

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

Børnesvømning Revideret maj 2010

Børnesvømning Revideret maj 2010 Børnesvømning Revideret maj 2010 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 2 Fodvorter, - hvad gør vi og hvad gør du... 2 Hygiejne... 2 Svømning... 2 Badetøj... 2 Omklædning og ordensregler i svømmehallen...

Læs mere

Infofolder Talent Begynder (TB)

Infofolder Talent Begynder (TB) Infofolder Talent Begynder (TB) Side 1 GENERELT Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen og samtidig forsøge at give jer et indtryk af konkurrenceafdelingen i Kolding Svømmeklub og dermed give

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

BERETNING. Ved en målrettet indsats er vi ved årets udløb landet dér, hvor vi har haft fokus på følgende:

BERETNING. Ved en målrettet indsats er vi ved årets udløb landet dér, hvor vi har haft fokus på følgende: Generalforsamling Søndag den 8. februar 2015 kl. 14.00 BERETNING Bestyrelsens fokuspunkter i 2014 Bestyrelsen har i årets løb arbejdet i retning af, at der skal være plads til både udvikling, og drift

Læs mere

Kære svømmere og forældre.

Kære svømmere og forældre. Kære svømmere og forældre. Velkommen til konkurrenceafdelingen i Hørsholm Svømmeforening Du er nu blevet en del af Hørsholm Svømmeforenings Konkurrenceafdeling, og vi håber, at du får rigtig mange gode

Læs mere

Bestyrelsesmøde kl.19 Referat

Bestyrelsesmøde kl.19 Referat Bestyrelsesmøde 15-08-16 kl.19 Referat Referat: Steen Isdahl 1. Breddeansvarlig (15 min) 1052 tilmeldte dags dato, med 42 på venteliste og der er manglende tilmelding torsdag og især fredag. De nye hold,

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

2010/2011 i HINNERUP-BADET. NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk

2010/2011 i HINNERUP-BADET. NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk 2010/2011 i HINNERUP-BADET NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk tilmelding OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS NY TILMELDINGSPROCEDURE: Tilmelding for nuværende

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BERETNING MARTS 2013/ MARTS 2014 BESTYRELSENS BERETNING MARTS 2014-MARTS 2015 Velkommen til årets generalforsamling. - Præsentation af bestyrelsen KLUBBEN I TAL Medlemstal - Stiger stadig: vi rundede 1300

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Beretning 2009 27-01-2009 Side 1 af 7. Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2009

Beretning 2009 27-01-2009 Side 1 af 7. Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2009 Side 1 af 7 Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2009 Lidt indledende overvejelser Som ny formand og debutant i beretningsskriveriet spørger man selv: Hvad er en beretning i det hele taget?

Læs mere

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2011

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2011 Beretning ved aslev vømmeklubs generalforsamling 2011 Dette er min tredje beretning til generalforsamlingen i aslev vømmeklub. Den ligner derfor i sin opbygning og indhold beretningerne fra de to foregående

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE INFORMATION TIL FORÆLDRE NY SVØMMER PÅ E3 (ELITEHOLD 3) UDGIVET: AUGUST 2016 NY SVØMMER PÅ E3 (ELITEHOLD 3) OM E3 Henvender sig primært til årgangsgruppe 2 svømmere (piger 10-12 år og drenge 10-14 år).

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Først og fremmest handler det om at hygge sig med sin mor eller far og blive tryg i og omkring vandet. Hvad skal man kunne

Først og fremmest handler det om at hygge sig med sin mor eller far og blive tryg i og omkring vandet. Hvad skal man kunne F/B Haletudserne De små haletudser er det første hold i svømmeskolen. Det er på dette hold grundlaget for den gode fremtidige svømmeundervisning bliver lagt. På haletudseholdet lærer vi at begå os i vandet,

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

PROGRAM 2016/ august juni 2017 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2016/ august juni 2017 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2016/2017 15. august 2016-4. juni 2017 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2016-17. I vores bestræbelser

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2015-20 2016 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2015-2016 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2010

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2010 Side 1 af 10 Beretning ved s generalforsamling 2010 Sidste års beretning var min første som formand for s bestyrelse. I den forbindelse gjorde jeg som en del sikkert husker - nogle overvejelser over, hvordan

Læs mere

Kære Sponsor. Med venlig hilsen. Ikast Svømme Klub

Kære Sponsor. Med venlig hilsen. Ikast Svømme Klub Kære Sponsor Efter at vi i 2011 var i knæ rent økonomisk er der nu godt styr på fundamentet for klubben. Der er i 2012 realiseret et pænt overskud på baggrund af en ekstraordinær indsats fra hele lokalområdet.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED Svømmeklubben Grindsteds konkurrencehold er et af klubbens ungdomstilbud til de svømmere der ønsker flere udfordringer gennem svømningen. Konkurrencesvømning

Læs mere

GSC Crawl Kurser Forår 2014

GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC er konkurrenceafdelingen af Gladsaxe Svøm, der er en af landets største svømmeklubber med over 2000 medlemmer. GSC tilbyder til dagligt træning, testning, udstyr og faciliteter

Læs mere

Baby/Super baby svømning

Baby/Super baby svømning Baby/Super baby svømning Revideret januar 2011 Indholdsfortegnelse Baby svømning... 3 Instruktion... 3 Generelle oplysninger... 3 Fodvorter, - hvad gør vi og hvad gør du... 3 Hygiejne... 3 Omklædning...

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK.

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK. 6920 VIDEBÆK. Formandens beretning ved generalforsamlingen i Videbæk Svømme Club d. 25. september 2014 Videbæk svømme Club besøg af EM svømme maskot, december 2013 Vi har i Videbæk Svømme Club afsluttet

Læs mere

PROGRAM september juni 2018 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM september juni 2018 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2017-2018 1. september 2017-18. juni 2018 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2017 2018. I vores bestræbelser

Læs mere

Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene

Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene fortrolighed med vand, og prøver samtidig de første

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2012

Nyhedsbrev oktober 2012 Nyhedsbrev oktober 2012 Sådan sikrer du dig en plads på et hold efter jul! Vi er rigtig glade for, at der er så stor søgning til svømmeklubben. Lige nu er der stort set udsolgt på samtlige hold i svømmeskolen

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 23 marts. 2017, Frederikssund Svømmeklub.

Referat af Generalforsamling d. 23 marts. 2017, Frederikssund Svømmeklub. Referat af Generalforsamling d. 23 marts. 2017,. 1. Valg af dirigent. Jan Wentort blev valgt som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Formand Teddy Bjørklund fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedhæfte

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK Marts kl

Referat af generalforsamling ISK Marts kl Referat af generalforsamling ISK 2009 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Heine Brunø Heine Brunø vælges 31 Marts kl. 19.00

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB

HOLSTEBRO SVØMMECLUB Dagsorden: 1. Valg af dirigent Henrik Skafsgaard blev valgt. 2. Formandens beretning 3. Konkurrenceudvalgets beretning 4. Sponsorudvalgets beretning HOLSTEBRO SVØMMECLUB Referat af GENERALFORSAMLING 18/2-2015

Læs mere

Ekstra tilbud om svømning i maj og juni

Ekstra tilbud om svømning i maj og juni SILKEBORG SVØMMEKLUB Ekstra tilbud om svømning i maj og juni Mandag den 22. april vil administrationen tage stilling til, hvilke hold der evt. skal aflyses/lægges sammen. Derfor er det en fordel at tilmelde

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Nye tiltag og frivilligt arbejde giver stor succes i Aars Svømmeklub

Nye tiltag og frivilligt arbejde giver stor succes i Aars Svømmeklub Med nye tiltag og frivilligt arbejde har Aars Svømmeklub nu en større medlemsskare og vifte af holdtilbud end nogensinde før. Og med 85 års forskel på klubbens yngste og ældste svømmer, må vi sige, at

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 LIVREDNING Velkommen til Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

SÆSON 2014 2015 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2014/2015 i Taastrup Gymnastik Forening

SÆSON 2014 2015 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2014/2015 i Taastrup Gymnastik Forening SÆSON 2014 2015 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2014/2015 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson, der bliver lige så begivenhedsrig som

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE INFORMATION TIL FORÆLDRE NY SVØMMER PÅ E2 (ELITEHOLD 2) UDGIVET: AUGUST 2016 NY SVØMMER PÅ E2 (ELITEHOLD 2) OM E2 GENERELT Henvender sig primært til årgangssvømmere (piger 12-14 år og drenge 14-16 år).

Læs mere

Forældremøde Konkurrenceafdelingen

Forældremøde Konkurrenceafdelingen Forældremøde Konkurrenceafdelingen vær den bedste udgave af dig selv August 2017 Lidt om mig selv Aktiv i Kalundborg svømmeklub både som svømmeskoleinstruktør, k-træner og svømmer 2007- nu Holdadministrator

Læs mere

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012 Beretninger Generalforsamling i MBK Marts 2012 Formandens beretning for sæsonen 2011/12 Bestyrelsen. I indeværende sæson har bestyrelsen bestået af formand Jørgen Færch, økonomiansvarlig Peter Iversen,

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Referat generalforsamling i Svømmeklubben SYD Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 Svømmecenter Falster

Referat generalforsamling i Svømmeklubben SYD Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 Svømmecenter Falster Referat generalforsamling i Svømmeklubben SYD Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 Svømmecenter Falster 1. Valg af dirigent Lars P. Gram valgt Valg af referent - Marie-Louise L. Lange valgt. Jakob Aner

Læs mere

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 1. Valg af dirigent Jytte Rusbjerg blev valgt. Jytte konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens

Læs mere