Bestyrelses beretning for året 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelses beretning for året 2012"

Transkript

1 Bestyrelses beretning for året 2012 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på aslevs vømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2012 er således: Medlemstal, herunder fordeling på alder, køn og holdkategorier: Der var i år 2012 i alt 1065 medlemmer af aslev vømmeklub fordelt som følger: Alder Køn Medlemmer Mellem 0-12 år erre 328 Mellem år erre 26 Mellem år erre 0 Mellem år erre år og derover erre 30 Mellem 0-12 år Damer 352 Mellem år Damer 34 Mellem år Damer 3 Mellem år Damer år og derover Damer 131 I alt antal medlemmer i aslev vømmeklub i år aslev vømmeklub, der blev stiftet den 25. februar 1999, har siden stiftelsen årligt haft mellem medlemmer, og år 2012 blev anden gang i klubbens historie, hvor det lykkedes at kommer over 1000 medlemmer. idst aslev vømmeklub rundede 1000 medlemmer var i 2010, hvor vi havde 1045 medlemmer, hvorfor år 2012 slog den tidligere rekord med 20 medlemmer. et i forhold til år 2011, hvor der var 873 medlemmer, er det en fremgang på 192 medlemmer. Pr. den 31. december 2012 var der 890 svømmere og 42 personer på venteliste. Fordelt på de forskellige hold kategorier ser det således ud: old kategori Antal svømmere på holdet Antal personer på venteliste Babysvømning 17 0 Leg og plask Leg og svøm Leg og svøm øvet 33 4 Familiesvømning 16 0 Børn og begynder

2 A Børn lidt øvet 52 0 Børn øvet 44 0 Junior 23 0 Vandgymnastik Vandaerobic 12 0 Vandskræk 7 0 Voksen begynder/lidt øvet 8 0 Crawlekursus 13 0 Motion gravide 3 0 Motion voksen 82 2 Motion og livredning 11 0 Voksen øvet 36 0 trim motion 16 0 Konkurrenceafdelingen 39 0 I alt Bestyrelsesarbejde: Bestyrelsen har i 2012 holdt 11 bestyrelsesmøder, hvor fremmødeprocenten har været på 86 %. Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses på klubbens hjemmeside og på klubbens opslagstavle i svømmehallen. Bestyrelsen har ligeledes deltaget i ekstern mødevirksomhed med diverse samarbejdspartnere, herunder Faxe Kommune, aslev vømmehal, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk vømmeunion og 2Tri m.fl. idstnævnte møde med 2Tri har bl.a. medført, at der er indgået en samarbejdsaftale, der giver medlemmerne af aslev vømmeklub en række fordele. Aftalen kan læses på klubbens hjemmeside Primo september fratrådte Rosie Brady af personlige årsager sin bestyrelsespost, og blev erstattet af klubbens daværende 1. suppleant eidi ansen, som ligeledes af personlige årsager ikke ønsker genvalg på generalforsamlingen i Tak til både Rosie Brady og eidi ansen for det arbejde, der er lagt i bestyrelsesarbejdet. Økonomi: På trods af det rekord store antal medlemmer i året 2012 kommer aslev vømmeklub ud af år 2012 med et underskud på ca. kr ,-, hvilket svarer til 8 % afvigelse fra budgettet. Årsagerne til underskuddet, der har minimeret klubbens formue med ca. 8 %, skal delt findes i medlemsnedgangen i sæson 2012/13, hvor der i forhold til sæson 2011/12 er 49 færre betalende medlemmer, hvilket svarer til ca. kr ,- hvis udregningen tager udgangspunkt i minimumsholdprisen på kr. 675,-. Instruktørernes løn i svømmeskolen har været underbudgetteret i år 2012, idet bestyrelsen medio 2012 besluttede at forhøje timelønnen med kr. 10,- i forhold til det budgetterede. aslev vømmeklub kan heldigvis på grund af sin formue tåle et sådant underskud på den korte bane, men for at bremse den negative udvikling vil bestyrelsen i 2013 have stor fokus på at overholde budgettet. 2

3 A vømmeskolen: øgningen til svømmeskolen har i lighed med tidligere været stor. Næsten alle børnehold har været fyldt op, og i alt har 42 personer stået på venteliste i indeværende sæson. På baby-, gravide- gymnastik og livredningshold har det været lidt sværere at få holdene fyldt op, og der er i alt 183 ledige pladser. Vi fik i denne sæson oprettet 4 ekstra børnehold om lørdagen. Den 7. oktober blev arrangementet "vøm Langt"/"Vidunderlivet", sidstnævnte i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, afviklet i aslev vømmehal. Arrangementet gav alle kommunens borgere mulighed for gratis at komme og svømme. Der var et stort fremmøde til arrangementet, der blev afviklet i godt samarbejde med svømmehallen. Klubben forventer at gentage succesen igen i år, så sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 6. oktober. Med hjælp fra dygtige instruktører og trænere blev Aqua Camp afviklet i uge 27. Der var stor interesse for arrangementer, og de 44 pladser blev hurtigt udsolgt. Efterfølgende har der været mange positive tilbagemeldinger fra børn og forældre. vømmeklubben har i den forgangne sæson haft 76 hold, og for at kunne tilbyde en god og kvalificeret undervisning kræver det nogle dygtige instruktører, trænere og hjælpeinstruktører, og det har vi heldigvis. Vi har i løbet af de seneste år haft det mål, at vi helst vil have voksne som undervisere, og børn som hjælpeinstruktører. Det er lykkedes, og det afspejler sig i den kvalitet, som tilbydes på de enkelte hold. Ros til alle instruktører og hjælpeinstruktører for det store arbejde der lægges i klubben. Instruktører og hjælpeinstruktører får løbende mulighed for at uddanne sig, og flere har i den forgangne sæson deltaget i kurser. Blandt andet er Vivian Berg blevet uddannet som udspringsinstruktør, Philip Borgmann er blevet livredningsdommer, og Kenneth Zornig venstrup er blevet overdommer. Vi har i alt ca. 63 instruktører/trænere og hjælpeinstruktører i klubben. Vi vil dog stadig gerne have nye instruktører, så har du lyst til at give en hånd med i næste sæson, så giv dig til kende. Vi mangler særligt instruktører til babyholdene. Der blev i 2012 afviklet en instruktørsamling, og den generelle tilbagemelding fra træner- og instruktør/hjælpeinstruktør staben var, at det var en god og lærerig dag med en inspirerende foredragsholder. Der deltog 48 ud af 63 mulige deltagere. Dette års instruktørsamling er planlagt til afvikling samme lørdag, som er lørdag i uge 33, så sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 17. august var også året, hvor klubbens medlemmer igen fik fordelen af at kunne tilmelde sig sæson 2012/13 via klubmodulet før ikke medlemmer, der først kunne tilmelde sig 14 dage senere. Den 25. marts 2012 var klubben vært for et DGI microstævne og den 1. december blev klubbens klubmesterskab afviklet med stor tilslutning. Til begge arrangementer var der en god pressedækning takke være den stadig voksende forældreopbagning i K-AFD. 3

4 A tort set alle instruktører har bestået bassinlivredder (7 udestår) og hjælpeinstruktører har undervisningsprøven. Der hvor instruktøren ikke har bestået bassinlivredderprøven, er der en anden person tilstede med livredderprøven, hvilket er dyrt for klubben, så få nu bestået den prøve, så vi kan leve op til de kommunale krav. I relation til børneattester lever klubben op til kravet, og har rapporteret dette til Faxe Kommune. Næstformand Knud Petersen er indstillet til Faxe Kommunes Fritidspris for sit store arbejde for svømmeskolen/klubben i Med 76 hold så siger det sig selv, at der er stor forskel på det som tilbydes, og når man ser på oversigten over hold, så ser man også et stort og varieret udbud af holdtyper, som vi i svømmeklubben er stolte over, at kunne tilbyde vores medlemmer. I det lille bassin er der babyholdene, hvor der gennem samvær mellem barn og forældre lægges vægt på at stimulere barnets sanser og motoriske udvikling, samt at forældre og barn gennem fællesskabet oplever glæden og fortroligheden ved aktiviteter i vand. I det lille bassin findes også holdene Leg og plask, Leg og svøm og Leg og svøm øvet, hvor der gradvis ligges mere vægt på vandtilvænning og de grundlæggende svømmeteknikker. I det store bassin har vi også et varieret udbud, som vi er stolte af. På vandgymnastik og vandaerobic holdene lægges der vægt på at lave øvelser, der øger kroppens smidighed, og holdene drager fordel af, at nogle bevægelser, der kan være svære at udføre på land, er meget lettere at udføre i vandet. Vi har naturligvis også mange børnehold i det store bassin, hvor man gradvis stifter bekendtskab med flere svømmearter, og bliver meget fortrolig med at bevæge sig i vand. vømmeskolen har i 2012 haft to juniorhold, som begge har været en stor succes. oldene består primært af børn i alderen år, som ikke har lyst eller evner til at svømme på talent eller konkurrencehold, men gerne vil træne en eller to gange om ugen. vømmere i denne alder har tidligere været svære at holde på, og vi håber, at de også har lyst til at svømme i den kommende sæson. Voksen holdene har der været en stabil tilmelding til, og der kommer løbende lidt nye til, og de er meget velkomne. Bestyrelsen er så småt gået i gang med at planlægge den kommende sæson, og vi vil forsøge at tilpasse vores bassinplaner så de matcher efterspørgslen. 4

5 A Konkurrenceafdelingen: Konkurrenceafdelingen består af Talentholdet med ca. 15 svømmere og Konkurrenceholdet med ca. 25 svømmere. Begge hold har i løbet af 2012 haft både til- og afgange, men idet rekrutteringsgrundlaget fra svømmeskolen har været i orden, har antallet af konkurrencesvømmere gennem året været stabilt. Niveauet har dog ikke været stabilt, men jævnt stigende! Konkurrenceafdelingen har i år 2012 gennemgået en rivende udvikling, hvilket ud over en ihærdig indsats fra svømmerne også skyldes trænerteamets arbejde med de unge mennesker. Trænerteamet har ydet en indsats ud over det forventelige, hvorfor bestyrelsen har valgt at belønne dette arbejde med en indstilling til Faxe Kommunes Ungdomslederpris. vorvidt trænerteamet modtager prisen og kr ,- er ikke afgjort i skrivende stund. Konkurrenceholdet (K) har i 2012 deltaget i 11 stævner, og Talentholdet (T) har deltaget i 10 stævner således: Den 14. januar. Miniturnering i Greve (K og enkelte T). Ingen medaljer. Den 22. januar. Udtagelse til landsmesterskabet - LDM i erlufsholm (K og T). 21 svømmere kvalificerede sig til LM. Mange medaljer og adskillige personlige rekorder (PR). Den 04. februar. Nytårsstævne i t. eddinge (T). Adskillige PR. Den marts. Landsmesterskabet i Ikast (K og T). 20 deltagere. 4 sølv og 3 bronze. Den 25. marts. Mikrostævne i aslev (T og svømmeskolen). Erindringsmedaljer til alle. Den 31. marts-1. april. Danske Mesterskaber for old, 4 division (K). 16 ud af 22 deltagere satte PR. Den 22. april. Miniturnering i aslev (K og enkelte T). Ingen medaljer. Den 28. april. Næstved (K). Den maj. jællandske Årgangsmesterskaber (K). 3 svømmere deltog. 7 PR. Den 9. juni. TYR sommerstævne i Glostrup (K og T). 17 guld, 11 sølv, 10 bronze, 3 hold guld og 1 hold sølv. 88 starter heraf 77 med PR. Den september. Ringsted cup (K). (Deltagelse af Jeanette Ottesen Gray). Den 22. september. Ministævne i Korsør (T). 12 guld, 7 sølv og 7 bronze. 5

6 A Den 28. oktober. Tåstrup (K og T). 9 guld, 10 sølv, 10 bronze og 1 hold sølv. Den 1. december. aslev vømmeklubs klubmesterskab. Masser af klubmestre og PR. Konkurrenceholdet har været på 5 dages træningslejr i Fredericia i skolernes efterårsferie (uge 42), og Talentholdet har mellem jul og nytår været 3 dage på træningslejr i Nykøbing Falster. For begge træningslejre gælder, at disse til dels har været finansieret via egenbetaling. Forældreopbakning til K-AFD er fortsat stigende. Både i dagligdagen, men også under træningslejre og til stævner nyder K-AFD godt af denne støtte. Det store engagement fra forældregruppen, udmunder også i god pressedækning efter K-AFD stævnedeltagelse en gratis reklame for aslev vømmeklub, som udbreder kendskabet til klubben, og giver tilgang til klubbens bredde. Der har været afviklet et officialskursus, modul 1, tidstagning i aslev vømmeklub med stor deltagelse fra forældregruppen. Den 9. maj var der sponsorsvømning i K-AFD, hvor svømmerne formåede at indtjene over kr i sponsorpenge. Fantastisk flot indsats. Linda Lund Tietze har ved flot indsats skaffet fundraisingsmidler og foranstaltet, at svømmerne fra konkurrenceholdet har fået ens klubtasker med påsyet klubnavn. Disse tasker får, sammen med selvfinansieret nyt klub tøj, svømmerne til at fremstå ens, hvilket sammenholdt med gode resultater, synliggøre aslev vømmeklub på flotteste vis. Den 7. oktober deltog svømmerne fra K-AFD i vøm Langt / Vidunderlivet (støtte til Kræftens bekæmpelse), hvor svømmerne ud over at svømme langt, også hjalp til som banetællere og passede arrangementets salgsbod. Forud for aktiviteten havde svømmerne ophængt reklamer for arrangementet i mange af byens butikker. Den 8. november var der stor tilslutning til et forældremøde i K-AFD, der blev afsluttet med et kostforedrag af en af klubbens trænere Linda Lund Tietze, der er uddannet cand. scient i klinisk ernæring. Konkurrenceholdet har ligeledes deltaget i Danmarks Idræts-Forbunds kampagne med fokus på styrkelse af det sociale fællesskab på ungdomshold. Trim & Openwater: De voksne Trim motionister i foreningen har efterhånden fået redefineret sig efter at triatlonaktiviteterne i 2011 blev udskilt i en selvstændig tri-klub 2TRI. Der er fortsat gang i aktiviteterne både til lands, som man kan se på Trims facebook profil, og til vands, som man kan se i resultatlisterne fra sommerens openwater-stævner. Både i Roskilde Fjordsvømning, Maribo Open Water, Præstø Fjordsvømning, Vejle Fjordsvømning, Christiansborg Rundt og Esrum ø var der flere deltagere med fra aslev vømmeklub. Og for 10. gang var der også en lille flok svømmere i Vansbro, hvor Vansbrosimningen igen blev afviklet med tusindvis af deltagere. Tom Christensen og Josephine Christensen har ført statistik over aslevssvømmernes resultater i Vansbro siden Resultatlisten kan ses på 6

7 A under menupunktet Trim og Openwater. På klubbens hjemmeside fremgår det også hvordan aslev vømmeklub har klaret klaret sig ved disse stævner. Åbentvandssæsonen begyndte allerede først i juni med et åbentvandsevent arrangeret af Politiken og Dansk vømmeunion, hvor Marianne Kiholm og Jan Kiholm var inviteret med som instruktører, for at give 120 nye åbentvandssvømmere råd og vejledning i deres første møde med våddragten og det 15 grader varme vand. Med Politiken som medarrangør var der sørget for mediedækningen, og i den efterfølgende artikel fik aslev vømmeklub en fremtrædende rolle med fotos og citater. Jan Kiholm har også sørget for at mediedækningen var også i orden efter Vansbrosimningen, Præstø Fjord og Christiansborg Rundt, hvor lokalaviserne igen havde været flinke til at give aslev vømmeklub spalteplads med artikler og fotos. Bestyrelsen har i 2012 støttet aktiviteterne med tilskud til startgebyret ved flere af disse stævner og støtten fortsætter i indeværende sæson, hvorefter ordningen vil blive genvurderet med henblik på en eventuel fortsættelse. Ordningen giver for nuværende tilskud til tre af sæsonens stævner med max. kr. 200,- pr. deltager, forudsat at der deltager mere end 10 medlemmer fra aslev svømmeklub i stævnet. Det maximale tilskud pr. stævne er kr kr. Tilskuddet gives med henblik på at fremme medlemmernes lyst til at tage flere af sted sammen, så fællesskabet i klubben styrkes. jemmesiden: er klubbens webansigt til medlemmer og eksterne interessenter, der måske bliver kommende medlemmer. Vi har fået alle tiders levende hjemmeside, hvor Webmaster Jørgen Essendrop næsten dagligt er inde og opdatere med flotte billeder og gode historier/nyheder. Bestyrelsen har fået mange positive tilkendegivelser fra de mange, der jævnligt besøger vores hjemmeside, hvilket især er Jørgens Essendrops fortjeneste. En stor tak til Jørgen Essendrop for det meget store arbejde der lægges i at synliggøre klubbens elektroniske ansigt for omverdenen. Visioner for fremtiden: År 2013 skal være et år, hvor aslev vømmeklub igen kommer ud af året med et overskud, således at den nuværende formue som minimum fastholdes på nuværende niveau! aslev vømmeklubs skal også fremadrettet tilbyde svømmeundervisning og motionssvømning for alle aldre og på alle niveauer samt have en konkurrenceafdeling for klubbens elite, men med den udvikling konkurrenceafdelingen har været igennem i 2012, vil det være ønskeligt med en støtteforening, der kan bakke op omkring den stigende aktivitet, der finder sted i aslev vømmeklub. Bestyrelsen vil derfor i 2013 fortsætte med at opfordre forældregruppen i K-AFD til at tage initiativ til at oprette en støtteforening. År 2013 forventes også at blive året, hvor svømmeskolen igangsætter et kursus i udspring på børneholdene. Afslutningsvist skal der lyde en TOR TAK til alle vores dygtige trænere, instruktører og hjælpetrænere og hjælpeinstruktører for det store arbejde i udfører for aslev vømmeklub. I bidrager alle til, at aslev vømmeklub er en god velfungerende forening, og uden jer var der ingen aslev vømmeklub. 7

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED Svømmeklubben Grindsteds konkurrencehold er et af klubbens ungdomstilbud til de svømmere der ønsker flere udfordringer gennem svømningen. Konkurrencesvømning

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Nye tider. Bestyrelsen

Nye tider. Bestyrelsen Nye tider I 2014 blev Gentofte Svømme Klub udnævnt til talentudviklingsklub under Dansk Svømme Union, den højeste certificering mulig for en klub uden en bred seniorelite. Baggrunden for certificeringen

Læs mere

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømme Klub Årsrapporten indeholder 23 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse...

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Indhold Side 1. Projektets formål... 1 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset... 1 3. De økonomiske rammer. 1 4. Sammenfattende konklusion. 1 5. Udfordringer. 2 6. Anbefalinger. 3 7. Evalueringsprocessen.

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

Indledning En stor tak til Gitta Ny struktur og formand 40 års fødselsdag

Indledning En stor tak til Gitta Ny struktur og formand 40 års fødselsdag Indledning Endnu et godt år er nu overstået. Der er sket rigtig meget i klubben i årets løb, meget har været rigtigt godt, men der har også været noget, vi ikke har været glade for. I denne beretning vil

Læs mere

SVØMNING TRÆNING MOTION GLÆDE

SVØMNING TRÆNING MOTION GLÆDE SVØMNING TRÆNING MOTION GLÆDE SVØMME- OG AKTIVITETSTILBUD Lystrup Svømning Sæson 2015/2016 Baby Barn Familie Teenager Voksen ActionSport Vandpolo AquaFitness TRI svømning Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang December 2013 Nr. 4 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

HGI-Nyt. 37. år gang Oktober 2012 Nr. 2. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforenin g

HGI-Nyt. 37. år gang Oktober 2012 Nr. 2. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforenin g HGI-Nyt 37. år gang Oktober 2012 Nr. 2 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforenin g Havdrup Gy mnas tik - o g Idræts for ening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand

Læs mere

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere