Ringe Svømme-Klub på den lange bane. Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringe Svømme-Klub på den lange bane. Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Ringe Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed en ansøgning om Støtte til modernisering af lokale aktivitetscentre. En ansøgning fra Ringe Svømme-Klub, men i meget tæt samarbejde og dialog og underskrevet af Midtfyns Fritidscenter. Det er yderligere er ansøgning, hvor andre foreninger, organiserede og uorganiserede brugergrupper samt betalende gæster i svømmehallen i Ringe vil kunne nyde stor gavn af moderniseringen. Helt enkelt arbejder Ringe Svømme-Klub på at forbedre vilkårene i klubbens eksisterende klublokaler. Et arbejde, der har stået på de sidste 20 år, men er modnet rigtig meget de seneste par år. Vi har valgt at udarbejde et optimistisk og visionært, et spændende og realistisk oplæg, der tilgodeser klubbens egne ønsker, men med indbygget multifunktionalitet også giver mange andre brugere gunstige vilkår og lægger op til et nytænkende, innovativt samarbejde mellem alle interesserede foreninger i Foreningernes Hus. Sammen med Midtfyns Fritidscenter og nogle dygtige arkitekter har vi gennemgået en lang række eksisterende lokaler og fundet anledning til at forandre, renovere og nytænke i stedet for absolut at bygge en masse nye m2! Vi har åbnet op med store glasfacader, vi har nedlagt små snævre depoter og vi har bevidst gået efter stor, forskelligartet anvendelighed med plads til såvel bestående aktiviteter som til nye aktivitetstilbud. I det følgende fortæller vi nærmere om historien bag klublokaler, fakta om Ringe Svømme-Klub, ideen med Foreningernes Hus, skitser for de nye lokaler og økonomien. Vores ansøgning går på kr i støtte til projektet. Vi er klar til at svare på spørgsmål, forklare planerne nærmere og i det hele taget indgå i dialog omkring ansøgningen. Mange hilsener Rune Bille Troels Stubager Centerchef Midtfyn Fritidscenter Formand Ringe Svømme-Klub Tlf Tlf Bilag: 1) Tegninger af nye faciliteter (Svømmetorv, Foreningernes Hus, Multisal) ( Foreningernes Hus) 2) Budgetoverslag fra Praksisarkitekterne ( Overslag økonomi)

2 Ringe Svømme-Klub svømmer og drømmer! Ringe Svømme-Klub - arrangerer og agerer! MISSION hvad står Ringe Svømme-Klub for januar 2012! Ringe Svømme-Klub er Faaborg-Midtfyn Kommunes største sportsforening, der med svømning i centrum tilbyder alsidige, sunde og attraktive tilbud til børn og voksne i alle aldre og med alle forudsætninger. VISION hvad står Ringe Svømme-Klub for i 2014! Ringe Svømme-Klub vil gennem optimeret drift øge antallet af medlemmer med 10 % gennem de næste to år, samtidig med at antallet af events udbygges. Vi vil markere os stærkt med forskelligartede arrangementer og optimere den daglige drift, så det bliver attraktivt at være frivillig træner og leder i klubben, ved at forbedre arbejdsforholdene for de frivillige og dermed for medlemmerne. STRATEGI hvordan kommer vi fra mission til vision! Vi vil aktivt deltage i Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsprojekt: Foreninger i forandring Vi vil indgå i flere samarbejdsrelationer med Midtfyns Fritidscenter for sammen at være bedre på hver sit område, ved at bruge hinandens styrker Vi vil udbygge vores samarbejde med andre foreninger, skoler og organisationer Vi vil oprette en fast administration, der skal aflaste bestyrelse og udvalg, der dermed frigøres til at skabe ideer og realisere disse til at drømme og agere! Vi vil bygge lokaler, så forholdene for medlemmer, trænere og ledere optimeres

3 HISTORIE OM KLUBLOKALER Ved svømmehallens indvielse i 1973 blev der fra starten indrettet et foreningslokale i kælderen, hvor bl.a.. Ringe Svømme-Klub holdt til. Få år efter fik klubben egne lokaler i den modsatte ende, hvor der nu er teknikrum. På grund af ombygning af svømmehallen, der var lukket et helt år, flyttedes vore lokaler midlertidigt til Guldhøjskolen, hvorefter vi i 1992 selv stod for at indrette de nuværende lokaler med kopirum, fællesrum (sammen med HEVA og Ringe Gymnastikforening), køkken og stort depotrum. I forbindelse med opførelsen af Hal2 indgik Ringe Svømme-Klub i den første udgave med selvstændige lokaler på førstesalen over nybyggede omklædningsfaciliteter til pigerne. Lokaler på i alt 100m2, som vi skulle finansiere, hvilket vi også havde under kontrol og godkendt på ekstraordinær generalforsamling. Fra lokalerne var der dels direkte adgang til svømmehallen og dels udkig ind i svømmehallen. Da det samlede byggeri for Midtfyns Fritidscenter desværre blev for dyrt og dermed reduceret, røg vore byggeplaner samtidig i vasken. Tilbage i 1993 var vi også helt i mål med nye klublokaler, bygget syd for svømmehallen. En kommunal bevilling på kr. og et tilskud fra tipsmidlerne betød, vi skulle bygge 150 m2. En konkurs af svømmehallen satte dog brat en stopper for disse planer, og bevillingen blev tilbagekaldt pengene skulle bruges til at renovere svømmehallen.

4 FAKTA OM RINGE SVØMME-KLUB Medlemstal de seneste år: Stabilt på ca medlemmer, oftest over Vi har tilbud fra vugge til grav, idet vi spænder fra babysvømning, over begynderhold, øvet hold, konkurrencehold og familiehold til motionssvømning og hold for ældre. Reklamerer stort set ikke for nye medlemmer, da efterspørgslen er så stor, at vi altid har ventelister på rigtig mange hold Lejer Ringe Svømmehal 19 timer hver uge Vi har en velfungerende konkurrenceafdeling med gennemsnitligt 36 talentholdssvømmere og 45 konkurrencesvømmere. Bestyrelse på 9 personer, 15 udvalg med ca. 35 medlemmer i alt, 55 trænere, 70 uddannede aktive officials. Meget aktiv bruger af fmk.halbooking.dk Afholder selv ca. 10 svømmestævner hver sæson Deltager i ca. 30 svømmestævner over hele Danmark hver sæson Ejer selv eltidsanlæg til brug ved svømmestævner, en investering på ca kr Ejer selv mobile tilskuertribuner, 11 stk., med i alt plads til 222 tilskuere Indkøbte de bølgebrydende banetove, der findes i Ringe Svømmehal Ejer i samarbejde med tre andre foreninger eltidsanlæg til løb Har gennem 33 år afholdt stort Internationalt Svømmestævne i en weekend sidst i november Har afholdt mange forskellige mesterskaber for Dansk Svømmeunion Byggede i 2010 for egne midler grundmuret depot på 50 m2 til vores veludbyggede samling af svømme- og legeredskaber. Investering på Kr. Vi har gennem 25 år afviklet et stort triatlonstævne, der er kendt for den høje kvalitet, og derfor tiltrækker mange deltagere. Dette har betydet, at vi i 2011, 2012 og 2013 står som arrangør af Danske Mesterskaber i holdtriatlon Vi har gennem 6 år afholdt Aqua Camp i sommerferien, hvor op til 90 børn har haft en aktiv uge. Vi samarbejder med Nordagerskolen og har placeret to svømmehold i SFO-tiden, så børnene går til svømning i Ringe Svømme-Klub, ledsaget frem og tilbage af personale i SFO en.

5 NUVÆRENDE LOKALER: Ringe Svømme-Klub har haft til huse i de nuværende lokaler under svømmehallen siden 1991, hvor lokalerne blev sat i stand i deres nuværende udseende. Ringe Svømme-Klub havde det meste af lokalerne i samarbejde med HEVA og Ringe Gymnastikforening i forholdet 80 %, 10 % og 10 %. Det gjaldt omkostninger til etablering, drift og vedligeholdelse. Ved ændring af ejerskab af Midtfyns Fritidscenter kombineret med nye regler for betaling for klublokaler overgik lokalerne til kun at blive benyttet og betalt af Ringe Svømme-Klub. Gennem årene har Ringe Svømme-Klub investeret i vedligeholdelse, borde og stole, pokalskabe, projektor i loftet, faste skabe i bageste depot, faste installationer til TV og internet, køkkenfaciliteter, store reoler til opbevaring med mere, i alt for et beløb omkring kr. Først i forbindelse med opførelse af Hal2, senere ved udvidelsen med nye mødelokaler for enden af Hal2, er lysforholdene ændret væsentligt i vores klublokale, så der nu ikke kommer dagslys ind overhovedet. Samtidig har evindelige utætheder især i drengenes bruserum ofte givet fugtskader i lokalerne. Der værste er imidlertid en gennemfugtig væg i det store klublokale, der er forsøgt repareret grundigt én gang, men forgæves, hvilket betyder, at der nu dels er dannet skimmelsvamp, dels er ophængt stor presenning, der dækker væggen, dels for nogle medfører ubehag ved ophold i lokalet. Konklusionen er desværre, at vi ikke længere kan benytte lokalerne, hverken til møder, ophold, dry land-gymnastik eller depot. KOMMENDE LOKALER Hvad er der behov for: Vi har et meget stort behov for nye / andre lokaler. Vores konkurrencesvømmere benytter vores klublokale 5 gange om ugen til dry land (smidighed, udstrækning, koncentration) før svømmetræningen. Vi kan ikke booke andre faciliteter i Midtfyns Fritidscenter, da det altid er i prime time, hvor alle lokaler er booket (i tiden ) I forbindelse med afvikling af vores svømme- og triatlonstævner mm har vi brug for et samlingslokale til officials og andre hjælpere. Vi benytter nu vores klublokale, har forsøgt at booke MFC s mødelokaler, men disse er ofte lejet ud til mange andre arrangementer. Desuden er det vigtigt, at lokalet er tæt på vores administration med kopimaskine, materialer til stævne, pc mm. Yderligere er vi ejer af en række flotte pokalskabe, fyldt med pokaler, fade, vimpler, medaljer fra mange år, som vi ønsker at kunne vise frem for alle vore medlemmer.

6 Vi har de seneste år afholdt en ugelang Aqua Camp (i 2011 to stk.!) i sommerferien og andre camps i andre ferier, hvor de ca. 50 børn har base i klublokalet. Her spiser de, har deres ejendele, får information, holder pause mm. Uden klublokale kan vi ikke afvikle disse camps. Vi vil gerne samle alle vore arrangementer i Midtfyns Fritidscenter. Til vores årlige familiebankospil, pokalaften, træneraften og af og til andre arrangementer, er vi nødt til at benytte Nordagerskolen eller biblioteket, da Midtfyns Fritidscenter ikke har et lokale, der er stort nok til op til 150 deltagere. Vi vil optimere driften af klubben ved at ansætte administrativt personale. Til disse har vi brug for et kontor. Vi afholder rigtig mange udvalgs- og planlægningsmøder (ca. 60 om året) hvor det ofte er rart at kunne lukke døren, og ikke som nu være henvist til foyeren. Vi er ejer af en mængde materialer til brug ved svømmestævner, triatlon, rejser, træningslejre, administration med mere. Vi har brug for et tørt sikkert sted til alt dette, i tæt afstand fra svømmehallen, da en del også bruges i den daglige drift. Det vil vi skabe A: Svømmetorv på 113 m2: Ved at sammenlægge hele eller dele fra 10 små lokaler (gange, depoter, kontor, toiletter, køkken) skabes et multifunktionelt svømmetorv med stor åben glasfacade ind mod svømmehallen. Lokalet kan deles i to med glasfoldevæg, det kan anvendes til: B: Foreningernes Hus på 50 m2 Gymnastik, dry land Ophold i dagligdagen, med fin udsigt ind i svømmehallen Opholdsrum ved afvikling af svømme camps o lign. Generalforsamling, trænermøder, samling med mange deltagere Ophold for tilskuere ved svømmestævner Sæsonafslutning, julearrangement mm også for alle andre foreninger og organisationer Yderligere møderum / konferencelokale / udstillingsrum ved store og pladskrævende arrangementer Møder, fest, bespisning af op til 100 personer Ved at forandre et eksisterende vaskerum og et behandlerrum under det gamle, nedlagte cafeteria ved den gamle hal, kan der etableres et Foreningernes Hus, hvor de foreninger, der benytter Midtfyns Fritidscenter, i fællesskab kan have kontor- og mødelokale. Disse faciliteter kan anvendes til:

7 C: Multisal på ca. 120 m2 En eller to ansatte medarbejdere Frivillige foreningsmedlemmer Kontor ved afvikling af kampe, stævner, arrangementer Udvidet stævnekontor (i mødelokale) ved store arrangementer Mødelokale med op til deltagere Direkte adgang fra mødelokale ind i nuværende stort mødelokale Depot i begrænset omfang Kopieringsmulighed for trænere I øvrigt: Mødelokale bookes på fmk.halbooking.dk Deltagende foreninger betaler for at deltage i fællesskabet Der forefindes pc, printer, basale kontormaterialer Som samarbejdspartnere tænkes især på de store foreninger i Midtfyns Fritidscenter: Risøhøj, Midtfyns Håndbold, Midtfyns Volleyball Klub og Ringe Badminton-Club, men andre foreninger er også velkomne. Flere nye løbeklubber ønskes med i fællesskabet FMCT (Faaborg-Midtfyn Chip Timing) får tilholdssted med opbevaring af deres fælles tidtagningsudstyr. Foreningen arbejder mod at udvide og servicere flere motionsløb. Dette vil også kræve ansat personale. Med placering oven på svømmetorvet kan der etableres en helt ny multisal med direkte kig ind i svømmehallen. Der etableres adgang via ny trappe, samme sted som man i dag kan gå fra svømmetorv og ned i kælderen. Multisalen kan anvendes til: Møder, foredrag, banko, forsamling af op til 140 ved borde og 220 på stolerækker Udstrækning, opvarmning, gymnastik med deltagere Alternativ til idrætshal for f.eks. skoler, når en af hallerne er optaget af dagsarrangement. Plads til nye idrætsgrene som bordtennis, yoga, selvforsvar, kampsport, mm Multisal kan benyttes af Faaborg-Midtfyns Kommunale nye juniorklub, der åbner sommeren 2012 i nærliggende Guldhøj. Ungdomsskolen er på vej ind i samarbejde med lokale idrætsforeninger, for at få de unge, fra 4., 5. og 6.klassetrin, ind i sunde idrætsvaner med henblik på senere medlemsskab. Multisal kan benyttes af motionscenteret i Midtfyns Fritidscenter for større hold i fitness, crossfit, fitball, zumba mm

8 Multisal kan benyttes af cafeen i Midtfyns Fritidscenter til alt fra familiefester til konferencer, kurser og store møder. Byggepriser - anslået: A: Svømmetorv: 113 m2 = kr. B: Foreningernes Hus: 50 m2= kr. C: Multisal: 120 m2= kr. Uforudsete udgifter, 10% kr Omkostninger kr. Moms 25% kr. I alt kr. Uden C: Multisal vil prisen være i alt: kr. Mulig fordeling af byggesum: Samlede projekt Uden C:Multisal Tilskud Faaborg-Midtfyn Kommune Kr. LAG Kr. Midtfyns Fritidscenter Kr. Andre fondsmidler Kr. Ringe Svømme-Klub Kr. Lån (optages af Ringe Svømme-Klub) Kr. I alt Kr. Lån: Fast rente Årlig rente og Lån optaget af RSK (ifølge afdrag % i 30 år Kr. Finansiering af lån: Lånet skal finansieres ved udlejning af lokaler til Midtfyns Fritidscenter til brug for yderligere aktiviteter i deres motionscenter og til afholdelse af møder, arrangementer mm i den tid, hvor foreningerne ikke disponerer over lokalerne. Desuden gennem betaling fra de andre foreninger, der indgår aftale om at være med i Foreningernes Hus. Beløbets størrelse afhængig af foreningens ønsker og andel i lokalebrug.

9 Desuden vil der blive et beløb, som er Ringe Svømme-Klubs andel for brug af lokaler. Sådanne lokaleudgifter har vi jo allerede nu, hvor vi også betaler til Midtfyn Fritidscenter for brug af nuværende klublokaler. ORGANISATION: Ringe Svømme-Klub har altid været og skal fortsat drives af en særdeles stor samling af engagerede, frivillige, interesserede personer. Det gælder den 9 mand store bestyrelse, de omkring 30 organiserede af praktisk arbejde i klubbens mange udvalg, samt de til alle tider ca. 50 fungerende officials. Endvidere er der brug for mellem 50 og 60 trænere, der ugentlig tager en tørn på bassinkanten for klubbens mange svømmehold. Som årene går, bliver arbejdet større, samtidig med at det ikke bliver enklere at få de fornødne frivillige til at melde sig under fanerne. Denne udfordring vil vi i bestyrelsen fortsat have foran os, og vi vil blandt andet gennem aktiv deltagelse i Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsprojekt: Foreninger i forandring have fokus på denne udvikling. Vi forestiller os i bestyrelsen, at vi inden for den nærmeste fremtid også vil supplere det store frivillige arbejde med lønnet arbejdskraft. Et supplement, der både kan aflaste bestyrelse og udvalg for nogle administrative byrder, men samtidig give rum til, at foreningen kan udvikle sig, gøre plads til andre målgrupper, løfte sundhedsmæssige opgaver for samfundet og i det hele taget være en sund Forening i forandring. Det er vores opfattelse og håb, at den rette forretningsfører / udviklingschef kan genere flere medlemmer samt flere tiltag og arrangementer, så det lønnede personale kan tjene sig selv ind igen. Samtidig er Midtfyns Fritidscenter og Ringe Svømme-Klub i færd med at koordinere såvel rengørings- som livredderarbejdet i svømmehallen. For nuværende er der utrolig mange skift mellem disse funktioner, da alle foreninger og skoler, der benytter svømmehallen, kommer med egen livredder, samtidig med at der er meget skiftende personale til rengøring. En samling af mange af disse små ofte på en til to timer jobs til fuldtidsstillinger (eller næsten) vil også betyde brug for rum til ansat personale. Strategien og timingen er derfor perfekt. Vi har brug for administrative lokaler som kontor og møderum for at kunne ansætte en eller flere i administrationen. Vi arbejder på, at det administrative personale kan deles mellem flere foreninger og med flere funktioner i Foreningernes Hus.

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1]

Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1] Forretningsplan for Auning Idræts- og Kulturcenter WEB-VERSION Side 2 - Indledning Side 3 - Vision 2015 for AIK Side 4 - Mission for AIK Side 5 - AIK-værdier Side 6 - Information Side 7 - Dialog Side 8

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG VANDREHJEM KONFERENCE HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS CAMPING HAL 1 SOMMERPLÆNE

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # "

* C?5?D E ) $$ $$$ $$ % & $ $ # $ %   $' ' $ $$ ( $ '  ' # $!  #  $$     $   $ $ $#   $ ) *  ) $# $ %   $ $# + # * C?5?D E )" $$.66" "66DDD6$6?5?D ( 4D'4F'45! " "# $" $"# "" $ " "# $ " # $ $ $" # " " $"$$ $$ % &" $ $ $ $# # $$ $ # " " $ % $$ "! $# ""# # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" "

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

JYLLINGEHALLEN 40 ÅR 2011 JYLLINGEHALLEN 40 ÅR

JYLLINGEHALLEN 40 ÅR 2011 JYLLINGEHALLEN 40 ÅR JYLLINGEHALLEN 40 ÅR JUBILÆUM 2011 1 JYLLINGEHALLENS BESTYRELSE Lars Lindskov Formand (andelshaverne) Ole Gylling Hansen Næstformand (JGI) Anne-Marie Kristensen Kasserer (andelshaverne) Lene Lindberg Nielsen

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning,

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere