Et nyt initiativ for aktivitet, uddannelse og sikkerhed på kysten af Thy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et nyt initiativ for aktivitet, uddannelse og sikkerhed på kysten af Thy"

Transkript

1 Cold Hawaii Kystlivredderklub Projektbeskrivelse Et nyt initiativ for aktivitet, uddannelse og sikkerhed på kysten af Thy Dette dokument indeholder projektbeskrivelsen for Cold Hawaii Kystlivredderklub.

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nu-situationen... 3 Livredning og konkurrencelivredning... 3 Perspektiver i organiseret livredningsaktiviteter... 4 Kystlivredderklub i Thy Cold Hawaii Kystlivredderklub... 6 Formål... 6 Principper i projektet... 6 Mål og resultater... 7 Placering og Målgruppe... 7 Organisering og Samarbejde... 8 Aktiviteter... 9 Sommerferieaktivitet 2015 Ocean Rescue Camp Køreplan for etablering Opgaver Tidsplan Ressourceforbrug Konklusion og perspektivering Appendix A Budget for opstart af Cold Hawaii Kystlivredderklub... 13

3 Indledning Nu-situationen Der er stor fokus på badesikkerhed og kystlivredning disse år, i en tid hvor de danske kyster benyttes mere end nogensinde hele året rundt til fritidsaktiviteter samt turister strømmer til strandene på de gode sommerdage. På mange af de danske kyster forefindes livredderposter om sommeren som betjenes af uddannede livreddere. Som en pendant til den professionelle livredning, hvis funktion det er at sikre badesikkerheden er konkurrencelivredning kommet frem, hvori man tager de kompetencer der indgår i at udføre funktionen som livredder og sætter dem i en konkurrencemæssig sammenhæng, som gør færdighederne målbare og giver motivation for udvikling af livredderfærdighederne igennem træning og konkurrence. Surfkulturen i Thy er i fuld flor, men indtil videre har der eksisteret et vakuum når det kommer til at skabe rammer for andre aktiviteter, som tager udgangspunkt i de særlige forhold som strandene, havet og bølgerne i Thy tilbyder. Derudover er der bygget et havbad til som gør det muligt at dyrke en række vandaktiviteter i mere kontrollerede forhold. Pånær det gode arbejde af Kystredningssstationen i Vorupør har der umiddelbart ikke været meget fokus på sikkerhed for alle brugerne ligefra badende til svømmere og surfere som både er lokale og turister der kommer langtvejsfra. Cold Hawaii Kystlivredderklub er et nyt initiativ som vil gøre sit for at fylde dette vakuum ved at etablere sikre rammer indenfor hvilke der kan dyrkes og nydes vandrelaterede aktiviteter på kysten af Thy. Fokus vil være på kystlivredning og konkurrencelivredning, som er i vækst og vidt udbredt mange andre steder i Danmark, så hvorfor skal Thy ikke være med, når der eksisterer de bedste muligheder? Livredning og konkurrencelivredning Livredning i denne forbindelse drejer sig i sin kerne om forbyggelse og redningsassistance til drukneulykker. Drukning kan reelt ske allesteder hvor der findes vand, men oftest anses risikoen størst i forbindelse med badning i bassin og åbent vand såsom søer og havet, hvor færden i vandet er oplagt. I disse tilfælde udøves der normaltvis forbyggelse i form af livredningsforanstaltning med det formål at mindske risikoen for drukning. I bedste fald administreres livredningen af en uddannet livredder som er ansvarlig for at druknekædens fire led sikres. Druknekædens fire led er: 1. led - Uddannelse 2. led - Adgang og advarsel 3. led - Overvågning 4. led - Redning

4 Livredderens funktion består derved af: At uddanne i forhold til hensigtmæssigt færdsel ved og i vand eksempelvis igennem vejledning og undervisning; Advare og skabe sikker adgang til vand; Overvåge personer ved og i vandet samt redde personer i nød. Livreddere deles op efter tjenestested, hvilket afspejler sig i kvalifikationerne af livredderen. Opdelingen er normaltvis følgende: 1. Bassinlivredder 2. Åbent-vandlivredder 3. Kystlivredder Karakteristikken af tjenestestedet har indflydelse på kravene som stilles til livredderens færdigheder for at kunne mestre druknekædens led. Typen af tjenestested har især indflydelse på led 3 og 4 med hensyn til de færdigheder og udstyr som livredderen skal mestre for at udføre tjeneste. Eksempelvis er havet et mere udfordrende miljø i forbindelse med overvågning og redning da afgræsning af tjenesteområde, vandtemperatur, strøm, bølger og dårlig sigtbarhed i vandet er medvirkende til at gøre opgaven mere besværlig end hvis tjenesteområdet er et bassin med stillestående vand og god sigtbarhed. Konkurrencelivredning tager udgangspunkt i livredderfærdigheder og teknikker og gør dem til specifikke discipliner som foregår i bassin eller udendørs ved stranden. Træning og konkurrencer hvor disse discipliner er omdrejningspunkt er dermed direkte med til at udvikle livredderens færdigheder. Dette skaber en synergi imellem konkurrence og egentlig tjeneste, og resulterer i sidste ende i en bedre forberedt livredder og dermed højere badesikkerhed. Som udgangspunkt kræver det ikke de store forudsætninger at dyrke konkurrencelivredning i modsætning til at udføre tjeneste som livredder. Udover at være glad for vand er svømmefærdigheder også et godt udgangspunkt, da svømning er en uundgåelig integreret del af livredning. Dog kan dette være en del af træningen og langsomt kan man bygge ovenpå med færdigheder i takt med at det basale grundlag er lagt. Dette gør at alle kan dyrke livredning, ung som gammel, men jo tidligere der startes jo højere niveau kan der normaltvis opnås. Perspektiver i organiseret livredningsaktiviteter At organisere livredning i en forening har en række perspektiver som er beskrevet i det følgende. Livredning giver er et alternativt aktivitetstilbud til især børn og unge som kan dyrkes i udenfor i naturen eller indenfor i bassin. Aktiviteterne som er udfordrende og sjove giver motion, sundhed og brugbar viden der kan bruges i en nødssituation.

5 Især kan det være medvirkende til at skabe ekstra tilknytning til lokalområdet igennem værdsættelse. Hermed menes værdsættelse af de særlige ressourcer som eksempelvis strand, hav og bølger der anvendes til udøvelsen, på samme måde som det ses indenfor surfing, hvor surfere vil bo tæt på havet og bølgerne da det er hvad som kræves for at dyrke interessen. Andre vandaktiviterer, såsom svømning, kan fungere som et springbræt eller et alternativ til at opretholde en sund interesse, hvis udbrændthed opstår i den oprindelige aktivitet. Derudover relaterer livredning sig til mange andre vandaktiviteter og synergi kan skabes ved at inddrage disse, både direkte i klubaktiviteterne, men også på foreningsniveau. Dette vil give mere bredde og samarbejde både lokalt og på landsplan. For lokalområdet og på landsplan giver det et udvalg af individer som brænder for livredning og med gode forudsætninger, som der kan trækkes på i forhold til livredningstjeneste. Derudover kan der etableres et hold som kan repræsentere lokalområdet i konkurrencer på landsplan. På længere sigt vil det generere en kultur omkring livredning og badesikkerhed, som uden tvivl vil højne badesikkerheden i lokalområdet og befolkningen som følge af oplysning og engagement.

6 Kystlivredderklub i Thy Cold Hawaii Kystlivredderklub Dette afsnit vil gøre rede for virket af Cold Hawaii Kystlivredderklub, som er initiativet for opstart af en Kystlivredderklub som har tilhørsforhold i Thy. Formål, Principper, Mål og Resultater, Målgruppe, Organisering og samarbejder samt Aktiviteter gennemgåes. Formål Formålet med Cold Hawaii Kystlivredderklub er følgende: 1. Udbrede kendskab og danne kultur omkring livredning og derunder kystlivredning igennem aktiviteter i form af træning, konkurrence, uddannelse og oplysning. 2. At skabe et tilbud af spændende og udfordrende aktiviteter til børn, unge og voksne i sikre rammer, som relaterer sig til vand, hav og strand. Aktiviteterne skal struktureres således at de giver de aktive evner og viden til sikker færden i havet og decideret træning af aktiviteter med henblik på forbedring. 3. At etablere uddannelse i vandaktivitet, badesikkerhed og livredning, således havet kan være en sikker legeplads. 4. At skabe tilknytning og værdsættelse af lokalområdet ved at give bedre muligheder for at benytte de særlige naturressourcer i form af strand og hav. 5. Etablere samarbejde på tværs af foreninger, organisationer og lignende med samme eller relaterede mål. Samarbejde som kan vise Thy udadtil samt bringe nyt til Thy. 6. At bidrage til badesikkerheden på kysten af Thy. Principper i projektet Principperne som driver Cold Hawaii Kystlivredderklub er følgende: 1. Sjov aktivitet, træning og konkurrence 2. Bemestringsglæde og udfordring 3. Sundhed og motion 4. Uddannelse og læring 5. Sammenhold og Samarbejde 6. Lokal forankring og inddragelse

7 7. Sikkerhed 8. Bade- og strandkultur Mål og resultater De primære konkrete mål som udgangspunkt for Cold Hawaii Kystlivredderklub er følgende: Få stiftet Cold Hawaii Kystlivredderklub og få den godkendt hos Thisted kommune som en folkeoplysende forening. Hverve aktive medlemmer igennem samarbejde, oplysning og opstartsarrangementer samt sommerferieaktiviterer for børn og unge. Få planlagt og arrangeret sommer- og vinteraktiviterer som skaber liv i klubben året rundt. Etablere et konkurrencelivredningshold som kan repræsentere lokalområdet i konkurrencer på landsplan senest i Afholde sommerferieaktiviteter i Vorupør og Klitmøller for børn i alderen 8-15 år i form af Ocean Rescue Camp i samarbejde med DGI. En uges varighed på hver lokation (Cirka 20 timer pr. uge). På længere sigt at bidrage til at udanne kvalificerede livreddere der har potentialet til at være kystlivreddere på strande i Thy og resten af landet. Placering og Målgruppe Som udgangspunkt vil Cold Hawaii Kystlivredderklub være børn og unge fra 8 år og opad samt voksne. Det vil blive forsøgt at opnå en placering i Nørre Vorupør på Landingspladsen, hvilket er oplagt i nærheden af Havbadet, Den store mole, Vorupør bugt og Kystredningsstationen. Udstyret kan være svært at transportere og en placering i nærheden af hvor aktiviteter vil forløbe er derfor fordelagtig. Med tiden vil det også være oplagt at udvide til Klitmøller, hvilket eksempelvis kan ske i samarbejde med Surfklubben NASA. Det anslås at medlemmerne vil være fra det meste af Thisted kommune. De fleste vil være fra lokal og nærområdet fra Hanstholm til Svankjær ved kysten og indad i landet til Vildsund og Thisted. De resterende medlemer vil være fra områder undenfor Thy. Befolkningen i Thy er vant til at skulle køre til ting og derfor ses det ikke som en begrænsning at klubben får tilholdssted i Nørre Vorupør fremfor eksempelvis Thisted, da

8 en placering i Nørre Vorupør er de rette omgivelser for en klub af denne type med hensyn til at være tæt på miljøet som klubbens primære aktiviteter afvikles i. Det anslås at der kan etableres et medlemstal på børn og unge i alderen 8-25 år samt medlemmer over de 25 år. Et samlet medlemstal på personer forventes at være opnået indenfor de første 3 år. Organisering og Samarbejde Klubben stiftes som en folkeoplysende forening som skal godkendes af Thisted Kommune med henblik på tilskud mm. Målet, på den stiftende generalforsamling, er at få konstitueret en bestyrelse med 5 medlemmer som er kravet fra Thisted Kommune for at opnå godkendelse som en Folkeoplysende Forening. På lokalt niveau ses der perspektiver i, som udgangspunkt, at oprette samarbejde med følgende lokale klubber, foreninger og institutioner: Surfklubben NASA (North Atlantic Surf Association) Snedsted Svømmeklub Thisted Svømmeklub Thisted Ro- og kajakklub Klitmøller Spejderne Thisted Sportsdykkerklub Thy Cablepark Thy-Mors HF Cold Hawaii Kystredningen og kystredningsstationen i Nørre Vorupør Thisted Kommune Cold Hawaii Water Safety Friskoler og Ungdomskoler I Thy På landsplan ønskes der samarbejde med følgende med henblik på vidensdeling, erfaringsudveksling og støtte: Trygfonden Kystlivredning Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste Livredderklubber i Danmark Dansk Svømmeunion DGI Aalborg Havnebad

9 Aktiviteter Cold Hawaii Kystlivredderklub vil lægge stor vægt på udendørsaktiviteter i havet og anser dette som det primære lokale for aktiviteter. Danmarks klima gør det svært at fuldføre udendørsaktiviteter året rundt, og derfor vil sæsonen blive delt op i en sommer- og vintersæson med aktiviteter som er tilpasset mulighederne ift. vejr og lokaler, således der vil være liv i klubben året rundt. Hovedsæsonen og aktiviteter vil ligge om sommeren. Sommersæson - 1. april 1. oktober I sommersæsonen vil klubbens aktiviterer forløbe på stranden og i havet. Aktiviterne vil primært relatere sig til livredningsfærdigheder og bestå af træning og undervisning i disse. Derudover vil der blive suppleret med relaterede aktiviteter som bidrager til træning og viden om havet. Primære aktiviteter: Konkurrencelivredning - stranddiscipliner Livredningsteknik Undervisning i badesikkerhed og førstehjælp Paddle/Nipper træning Åbent-vands svømning Sekundære aktiviteter: Surfing Undervandsjagt Kajakpolo Stand up paddle Strandrensning events Vintersæson 1. oktober 1. april For de hårdføre kan sommeraktiviteterne fortsættes udendørs, men som et alternativt etableres der indendørs aktiviteter som holder formen ved lige indtil sommersæsonen starter igen. Konkurrencelivredning - bassindiscipliner Undervandsrugby Svømning Vandpolo Kajakpolo Strandrensning events

10 Sommerferieaktivitet 2015 Ocean Rescue Camp Som et tilbud til alle børn og unge fra lokalområdet og turister vil der bliver tilbudt sommerferieaktivitet i form af et koncept som hedder Ocean Rescue Camp.Dette tilbud er for børn og unge i alderen 8-15 år og forløber over en uge (mandag-fredag), hvor de får mulighed for at stifte bekendtskab med livredning, førstehjælp samt badesikkerhed, som gør dem til en junior livredder. Aktiviteterne afvikles på stranden og i havet under kontrollerede forhold som sikres af uddannede instruktører og kystlivreddere, som alle har en livredderbaggrund.udover livredning bliver indholdet krydret med andre vandaktiviteter som skal sikre sjov læring og aktivitet. Køreplan for etablering Etablering af klubben bliver en løbende proces og udvikling. Et nyt initiativ som dette, der er relativt ukendt i den generelle befolkning og er nyt i lokalområdet, behøver tid og ressourcer for at kunne skabe interesse og anerkendelse, hvormed tålmodighed og energi er nødvendigt. Følgende gennemgåes en tidshorisont samt ressourceforbrug for den initierende etablering: Opgaver De overordnede opgaver i opstartsfasen er følgende: 1. Stiftelse af foreningen 2. Ansøgning om udviklingsmidler 3. Planlægning af sommerferieaktiviteter og etablering 4. Etablering af samarbejde med samarbejdspartnere 5. Opstart af aktiviteter Tidsplan Primo Marts Ansøgning Nordea Fonden (deadline 13. Marts) og TrygFonden for midler. Primo Marts Invitation til Orienteringsmøde og Generalforsamling samt samarbejder. Medio Marts - Deadline for overordnet planlægning af Ocean Rescue Camp ift. DGI 18. Marts Orrienteringsmøde og stiftende generalforsamling i kirkecentret Bredkærvej 3, Nørre Vorupør. Ultimo Marts Godkendelse af foreningen som en folkeoplysende forening Ultimo Marts Ansøgning Thisted Kommunes udviklingspuljer. Primo April Bestyrelsesmøde i den nye forening med den nye bestyrelse. Strategi og planlægning samt udelegering af opgaver.

11 Ultimo april Primo Maj Etablering af samarbejder. 13. Juli 17. Juli Ocean Rescue Camps i Klitmøller eller Vorupør? 20. Juli 24. Juli Ocean Rescue Camp i Klitmøller eller Vorupør? 1. Oktober April Vintersæson med indendørsaktiviteter og udendørsaktiviteter i godt vejr for de friske. 1. April 2016 Sommersæson med planlagte udendørsaktiviteter Ressourceforbrug Nedenunder er listet de overordnede behov for foreningen som et udgangspunkt. De fleste aktiviteter kræver udstyr af en art samt der er behov for sæt af personligt udstyr som kan udlånes til interesserede eller bruges af nyopstartede medlemmer. Betegnelsen Personligt udstyr dækker over våddragt og våddragttilbehør samt snorkel, maske og finner. De overordnede behov: Lokaler til opbevaring af udstyr og omklædning Udstyr Trænere/instruktører Midler til en hjemmeside og pr-materiale. Midler til aktiviteter Midler til afholdelse af Ocean Rescue Camp. Midler til udstyr til brug i aktiviteter: o Våddragter o ABC-udstyr snorkel, maske og finner. o Redningstorpedoer o Førstehjælpskufferter o Hjertestarter og dummy-hjertestarter til træning o HLR-dukker o Rescue Boards o Båd o Redningsveste o Kajakpolo og UV-rugby mål o Paddle/Nipper boards o Båd og udstyrstrailere Et foreløbigt estimeret budget findes i appendix A.

12 Konklusion og perspektivering I offentligheden har der ikke tidligere været stor fokus på livredning i Thy i en aktivitets- og sikkerhedsmæssig sammenhæng; Dette på trods af at Thy næsten er omringet af vand med en imponerende kyststrækning af strand af vand som indbyder til aktivitet og tilstedeværelse. Dette dokument er et forsøg på at ridse op perspektiverne i en Kystlivredderklub i Thy, der som udgangspunkt vil beskæftige sig med livredning som en interesse og aktivitet der dyrkes både udendørs på stranden og i havet samt indendørs i bassin. En klub som kan være primus motor når emnet falder på livredning og som igennem synergiskabende samarbejde med andre foreninger og organisationer skaber mere liv og aktivitet i sikre rammer på kysten og i naturen af Thy. Perspektiverne er næsten uendelige, men som udgangspunkt er det nødvendigt at få etableret et grundlag, hvilket der er lagt en køreplan for. De overordnede punkter i køreplanen er: 1. Stiftelse af foreningen 2. Ansøgning om udviklingsmidler 3. Planlægning af sommerferieaktiviteter og etablering 4. Etablering af samarbejde med samarbejdspartnere 5. Opstart af aktiviteter

13 Appendix A Budget for opstart af Cold Hawaii Kystlivredderklub Udstyr Antal Pris pr. stk. Total udgift Våddragter ABC-udstyrssæt snorkel, maske og finner Redningstorpedoer Førstehjælpskufferter Hjertestarter og dummy-hjertestarter til træning HLR-dukker Rescue Boards Stand up paddle boards Redningsveste UV-rugby mål Kajakpolomål sæt Kajakker til kajakpolo Prone boards Båd Udstyrstrailer Bådtrailer Udstyr Totalt Administration Antal Pris pr år Total udgift Hjemmeside Forbrug DGI Nordjylland medlemskab Dansk Svømmeunion medlemskab Lokaleleje Administration totalt Aktiviteter Antal Pris pr. år Total udgift Generalforsamling Konkurrencer Kursus og uddannelse Sommerferieaktiviteter Træning Evt Aktiviteter totalt Totalt

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter.

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter. Oplæg til FU arbejde vedr. klubforhold og PR Poul Søndergaard, FU, udarbejdet juni-juli 2004 Som nyvalgt FU medlem har jeg naturligt nok gjort mig en del overvejelser om mine opgaver og ansvarsområder

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere