Et nyt initiativ for aktivitet, uddannelse og sikkerhed på kysten af Thy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et nyt initiativ for aktivitet, uddannelse og sikkerhed på kysten af Thy"

Transkript

1 Cold Hawaii Kystlivredderklub Projektbeskrivelse Et nyt initiativ for aktivitet, uddannelse og sikkerhed på kysten af Thy Dette dokument indeholder projektbeskrivelsen for Cold Hawaii Kystlivredderklub.

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nu-situationen... 3 Livredning og konkurrencelivredning... 3 Perspektiver i organiseret livredningsaktiviteter... 4 Kystlivredderklub i Thy Cold Hawaii Kystlivredderklub... 6 Formål... 6 Principper i projektet... 6 Mål og resultater... 7 Placering og Målgruppe... 7 Organisering og Samarbejde... 8 Aktiviteter... 9 Sommerferieaktivitet 2015 Ocean Rescue Camp Køreplan for etablering Opgaver Tidsplan Ressourceforbrug Konklusion og perspektivering Appendix A Budget for opstart af Cold Hawaii Kystlivredderklub... 13

3 Indledning Nu-situationen Der er stor fokus på badesikkerhed og kystlivredning disse år, i en tid hvor de danske kyster benyttes mere end nogensinde hele året rundt til fritidsaktiviteter samt turister strømmer til strandene på de gode sommerdage. På mange af de danske kyster forefindes livredderposter om sommeren som betjenes af uddannede livreddere. Som en pendant til den professionelle livredning, hvis funktion det er at sikre badesikkerheden er konkurrencelivredning kommet frem, hvori man tager de kompetencer der indgår i at udføre funktionen som livredder og sætter dem i en konkurrencemæssig sammenhæng, som gør færdighederne målbare og giver motivation for udvikling af livredderfærdighederne igennem træning og konkurrence. Surfkulturen i Thy er i fuld flor, men indtil videre har der eksisteret et vakuum når det kommer til at skabe rammer for andre aktiviteter, som tager udgangspunkt i de særlige forhold som strandene, havet og bølgerne i Thy tilbyder. Derudover er der bygget et havbad til som gør det muligt at dyrke en række vandaktiviteter i mere kontrollerede forhold. Pånær det gode arbejde af Kystredningssstationen i Vorupør har der umiddelbart ikke været meget fokus på sikkerhed for alle brugerne ligefra badende til svømmere og surfere som både er lokale og turister der kommer langtvejsfra. Cold Hawaii Kystlivredderklub er et nyt initiativ som vil gøre sit for at fylde dette vakuum ved at etablere sikre rammer indenfor hvilke der kan dyrkes og nydes vandrelaterede aktiviteter på kysten af Thy. Fokus vil være på kystlivredning og konkurrencelivredning, som er i vækst og vidt udbredt mange andre steder i Danmark, så hvorfor skal Thy ikke være med, når der eksisterer de bedste muligheder? Livredning og konkurrencelivredning Livredning i denne forbindelse drejer sig i sin kerne om forbyggelse og redningsassistance til drukneulykker. Drukning kan reelt ske allesteder hvor der findes vand, men oftest anses risikoen størst i forbindelse med badning i bassin og åbent vand såsom søer og havet, hvor færden i vandet er oplagt. I disse tilfælde udøves der normaltvis forbyggelse i form af livredningsforanstaltning med det formål at mindske risikoen for drukning. I bedste fald administreres livredningen af en uddannet livredder som er ansvarlig for at druknekædens fire led sikres. Druknekædens fire led er: 1. led - Uddannelse 2. led - Adgang og advarsel 3. led - Overvågning 4. led - Redning

4 Livredderens funktion består derved af: At uddanne i forhold til hensigtmæssigt færdsel ved og i vand eksempelvis igennem vejledning og undervisning; Advare og skabe sikker adgang til vand; Overvåge personer ved og i vandet samt redde personer i nød. Livreddere deles op efter tjenestested, hvilket afspejler sig i kvalifikationerne af livredderen. Opdelingen er normaltvis følgende: 1. Bassinlivredder 2. Åbent-vandlivredder 3. Kystlivredder Karakteristikken af tjenestestedet har indflydelse på kravene som stilles til livredderens færdigheder for at kunne mestre druknekædens led. Typen af tjenestested har især indflydelse på led 3 og 4 med hensyn til de færdigheder og udstyr som livredderen skal mestre for at udføre tjeneste. Eksempelvis er havet et mere udfordrende miljø i forbindelse med overvågning og redning da afgræsning af tjenesteområde, vandtemperatur, strøm, bølger og dårlig sigtbarhed i vandet er medvirkende til at gøre opgaven mere besværlig end hvis tjenesteområdet er et bassin med stillestående vand og god sigtbarhed. Konkurrencelivredning tager udgangspunkt i livredderfærdigheder og teknikker og gør dem til specifikke discipliner som foregår i bassin eller udendørs ved stranden. Træning og konkurrencer hvor disse discipliner er omdrejningspunkt er dermed direkte med til at udvikle livredderens færdigheder. Dette skaber en synergi imellem konkurrence og egentlig tjeneste, og resulterer i sidste ende i en bedre forberedt livredder og dermed højere badesikkerhed. Som udgangspunkt kræver det ikke de store forudsætninger at dyrke konkurrencelivredning i modsætning til at udføre tjeneste som livredder. Udover at være glad for vand er svømmefærdigheder også et godt udgangspunkt, da svømning er en uundgåelig integreret del af livredning. Dog kan dette være en del af træningen og langsomt kan man bygge ovenpå med færdigheder i takt med at det basale grundlag er lagt. Dette gør at alle kan dyrke livredning, ung som gammel, men jo tidligere der startes jo højere niveau kan der normaltvis opnås. Perspektiver i organiseret livredningsaktiviteter At organisere livredning i en forening har en række perspektiver som er beskrevet i det følgende. Livredning giver er et alternativt aktivitetstilbud til især børn og unge som kan dyrkes i udenfor i naturen eller indenfor i bassin. Aktiviteterne som er udfordrende og sjove giver motion, sundhed og brugbar viden der kan bruges i en nødssituation.

5 Især kan det være medvirkende til at skabe ekstra tilknytning til lokalområdet igennem værdsættelse. Hermed menes værdsættelse af de særlige ressourcer som eksempelvis strand, hav og bølger der anvendes til udøvelsen, på samme måde som det ses indenfor surfing, hvor surfere vil bo tæt på havet og bølgerne da det er hvad som kræves for at dyrke interessen. Andre vandaktiviterer, såsom svømning, kan fungere som et springbræt eller et alternativ til at opretholde en sund interesse, hvis udbrændthed opstår i den oprindelige aktivitet. Derudover relaterer livredning sig til mange andre vandaktiviteter og synergi kan skabes ved at inddrage disse, både direkte i klubaktiviteterne, men også på foreningsniveau. Dette vil give mere bredde og samarbejde både lokalt og på landsplan. For lokalområdet og på landsplan giver det et udvalg af individer som brænder for livredning og med gode forudsætninger, som der kan trækkes på i forhold til livredningstjeneste. Derudover kan der etableres et hold som kan repræsentere lokalområdet i konkurrencer på landsplan. På længere sigt vil det generere en kultur omkring livredning og badesikkerhed, som uden tvivl vil højne badesikkerheden i lokalområdet og befolkningen som følge af oplysning og engagement.

6 Kystlivredderklub i Thy Cold Hawaii Kystlivredderklub Dette afsnit vil gøre rede for virket af Cold Hawaii Kystlivredderklub, som er initiativet for opstart af en Kystlivredderklub som har tilhørsforhold i Thy. Formål, Principper, Mål og Resultater, Målgruppe, Organisering og samarbejder samt Aktiviteter gennemgåes. Formål Formålet med Cold Hawaii Kystlivredderklub er følgende: 1. Udbrede kendskab og danne kultur omkring livredning og derunder kystlivredning igennem aktiviteter i form af træning, konkurrence, uddannelse og oplysning. 2. At skabe et tilbud af spændende og udfordrende aktiviteter til børn, unge og voksne i sikre rammer, som relaterer sig til vand, hav og strand. Aktiviteterne skal struktureres således at de giver de aktive evner og viden til sikker færden i havet og decideret træning af aktiviteter med henblik på forbedring. 3. At etablere uddannelse i vandaktivitet, badesikkerhed og livredning, således havet kan være en sikker legeplads. 4. At skabe tilknytning og værdsættelse af lokalområdet ved at give bedre muligheder for at benytte de særlige naturressourcer i form af strand og hav. 5. Etablere samarbejde på tværs af foreninger, organisationer og lignende med samme eller relaterede mål. Samarbejde som kan vise Thy udadtil samt bringe nyt til Thy. 6. At bidrage til badesikkerheden på kysten af Thy. Principper i projektet Principperne som driver Cold Hawaii Kystlivredderklub er følgende: 1. Sjov aktivitet, træning og konkurrence 2. Bemestringsglæde og udfordring 3. Sundhed og motion 4. Uddannelse og læring 5. Sammenhold og Samarbejde 6. Lokal forankring og inddragelse

7 7. Sikkerhed 8. Bade- og strandkultur Mål og resultater De primære konkrete mål som udgangspunkt for Cold Hawaii Kystlivredderklub er følgende: Få stiftet Cold Hawaii Kystlivredderklub og få den godkendt hos Thisted kommune som en folkeoplysende forening. Hverve aktive medlemmer igennem samarbejde, oplysning og opstartsarrangementer samt sommerferieaktiviterer for børn og unge. Få planlagt og arrangeret sommer- og vinteraktiviterer som skaber liv i klubben året rundt. Etablere et konkurrencelivredningshold som kan repræsentere lokalområdet i konkurrencer på landsplan senest i Afholde sommerferieaktiviteter i Vorupør og Klitmøller for børn i alderen 8-15 år i form af Ocean Rescue Camp i samarbejde med DGI. En uges varighed på hver lokation (Cirka 20 timer pr. uge). På længere sigt at bidrage til at udanne kvalificerede livreddere der har potentialet til at være kystlivreddere på strande i Thy og resten af landet. Placering og Målgruppe Som udgangspunkt vil Cold Hawaii Kystlivredderklub være børn og unge fra 8 år og opad samt voksne. Det vil blive forsøgt at opnå en placering i Nørre Vorupør på Landingspladsen, hvilket er oplagt i nærheden af Havbadet, Den store mole, Vorupør bugt og Kystredningsstationen. Udstyret kan være svært at transportere og en placering i nærheden af hvor aktiviteter vil forløbe er derfor fordelagtig. Med tiden vil det også være oplagt at udvide til Klitmøller, hvilket eksempelvis kan ske i samarbejde med Surfklubben NASA. Det anslås at medlemmerne vil være fra det meste af Thisted kommune. De fleste vil være fra lokal og nærområdet fra Hanstholm til Svankjær ved kysten og indad i landet til Vildsund og Thisted. De resterende medlemer vil være fra områder undenfor Thy. Befolkningen i Thy er vant til at skulle køre til ting og derfor ses det ikke som en begrænsning at klubben får tilholdssted i Nørre Vorupør fremfor eksempelvis Thisted, da

8 en placering i Nørre Vorupør er de rette omgivelser for en klub af denne type med hensyn til at være tæt på miljøet som klubbens primære aktiviteter afvikles i. Det anslås at der kan etableres et medlemstal på børn og unge i alderen 8-25 år samt medlemmer over de 25 år. Et samlet medlemstal på personer forventes at være opnået indenfor de første 3 år. Organisering og Samarbejde Klubben stiftes som en folkeoplysende forening som skal godkendes af Thisted Kommune med henblik på tilskud mm. Målet, på den stiftende generalforsamling, er at få konstitueret en bestyrelse med 5 medlemmer som er kravet fra Thisted Kommune for at opnå godkendelse som en Folkeoplysende Forening. På lokalt niveau ses der perspektiver i, som udgangspunkt, at oprette samarbejde med følgende lokale klubber, foreninger og institutioner: Surfklubben NASA (North Atlantic Surf Association) Snedsted Svømmeklub Thisted Svømmeklub Thisted Ro- og kajakklub Klitmøller Spejderne Thisted Sportsdykkerklub Thy Cablepark Thy-Mors HF Cold Hawaii Kystredningen og kystredningsstationen i Nørre Vorupør Thisted Kommune Cold Hawaii Water Safety Friskoler og Ungdomskoler I Thy På landsplan ønskes der samarbejde med følgende med henblik på vidensdeling, erfaringsudveksling og støtte: Trygfonden Kystlivredning Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste Livredderklubber i Danmark Dansk Svømmeunion DGI Aalborg Havnebad

9 Aktiviteter Cold Hawaii Kystlivredderklub vil lægge stor vægt på udendørsaktiviteter i havet og anser dette som det primære lokale for aktiviteter. Danmarks klima gør det svært at fuldføre udendørsaktiviteter året rundt, og derfor vil sæsonen blive delt op i en sommer- og vintersæson med aktiviteter som er tilpasset mulighederne ift. vejr og lokaler, således der vil være liv i klubben året rundt. Hovedsæsonen og aktiviteter vil ligge om sommeren. Sommersæson - 1. april 1. oktober I sommersæsonen vil klubbens aktiviterer forløbe på stranden og i havet. Aktiviterne vil primært relatere sig til livredningsfærdigheder og bestå af træning og undervisning i disse. Derudover vil der blive suppleret med relaterede aktiviteter som bidrager til træning og viden om havet. Primære aktiviteter: Konkurrencelivredning - stranddiscipliner Livredningsteknik Undervisning i badesikkerhed og førstehjælp Paddle/Nipper træning Åbent-vands svømning Sekundære aktiviteter: Surfing Undervandsjagt Kajakpolo Stand up paddle Strandrensning events Vintersæson 1. oktober 1. april For de hårdføre kan sommeraktiviteterne fortsættes udendørs, men som et alternativt etableres der indendørs aktiviteter som holder formen ved lige indtil sommersæsonen starter igen. Konkurrencelivredning - bassindiscipliner Undervandsrugby Svømning Vandpolo Kajakpolo Strandrensning events

10 Sommerferieaktivitet 2015 Ocean Rescue Camp Som et tilbud til alle børn og unge fra lokalområdet og turister vil der bliver tilbudt sommerferieaktivitet i form af et koncept som hedder Ocean Rescue Camp.Dette tilbud er for børn og unge i alderen 8-15 år og forløber over en uge (mandag-fredag), hvor de får mulighed for at stifte bekendtskab med livredning, førstehjælp samt badesikkerhed, som gør dem til en junior livredder. Aktiviteterne afvikles på stranden og i havet under kontrollerede forhold som sikres af uddannede instruktører og kystlivreddere, som alle har en livredderbaggrund.udover livredning bliver indholdet krydret med andre vandaktiviteter som skal sikre sjov læring og aktivitet. Køreplan for etablering Etablering af klubben bliver en løbende proces og udvikling. Et nyt initiativ som dette, der er relativt ukendt i den generelle befolkning og er nyt i lokalområdet, behøver tid og ressourcer for at kunne skabe interesse og anerkendelse, hvormed tålmodighed og energi er nødvendigt. Følgende gennemgåes en tidshorisont samt ressourceforbrug for den initierende etablering: Opgaver De overordnede opgaver i opstartsfasen er følgende: 1. Stiftelse af foreningen 2. Ansøgning om udviklingsmidler 3. Planlægning af sommerferieaktiviteter og etablering 4. Etablering af samarbejde med samarbejdspartnere 5. Opstart af aktiviteter Tidsplan Primo Marts Ansøgning Nordea Fonden (deadline 13. Marts) og TrygFonden for midler. Primo Marts Invitation til Orienteringsmøde og Generalforsamling samt samarbejder. Medio Marts - Deadline for overordnet planlægning af Ocean Rescue Camp ift. DGI 18. Marts Orrienteringsmøde og stiftende generalforsamling i kirkecentret Bredkærvej 3, Nørre Vorupør. Ultimo Marts Godkendelse af foreningen som en folkeoplysende forening Ultimo Marts Ansøgning Thisted Kommunes udviklingspuljer. Primo April Bestyrelsesmøde i den nye forening med den nye bestyrelse. Strategi og planlægning samt udelegering af opgaver.

11 Ultimo april Primo Maj Etablering af samarbejder. 13. Juli 17. Juli Ocean Rescue Camps i Klitmøller eller Vorupør? 20. Juli 24. Juli Ocean Rescue Camp i Klitmøller eller Vorupør? 1. Oktober April Vintersæson med indendørsaktiviteter og udendørsaktiviteter i godt vejr for de friske. 1. April 2016 Sommersæson med planlagte udendørsaktiviteter Ressourceforbrug Nedenunder er listet de overordnede behov for foreningen som et udgangspunkt. De fleste aktiviteter kræver udstyr af en art samt der er behov for sæt af personligt udstyr som kan udlånes til interesserede eller bruges af nyopstartede medlemmer. Betegnelsen Personligt udstyr dækker over våddragt og våddragttilbehør samt snorkel, maske og finner. De overordnede behov: Lokaler til opbevaring af udstyr og omklædning Udstyr Trænere/instruktører Midler til en hjemmeside og pr-materiale. Midler til aktiviteter Midler til afholdelse af Ocean Rescue Camp. Midler til udstyr til brug i aktiviteter: o Våddragter o ABC-udstyr snorkel, maske og finner. o Redningstorpedoer o Førstehjælpskufferter o Hjertestarter og dummy-hjertestarter til træning o HLR-dukker o Rescue Boards o Båd o Redningsveste o Kajakpolo og UV-rugby mål o Paddle/Nipper boards o Båd og udstyrstrailere Et foreløbigt estimeret budget findes i appendix A.

12 Konklusion og perspektivering I offentligheden har der ikke tidligere været stor fokus på livredning i Thy i en aktivitets- og sikkerhedsmæssig sammenhæng; Dette på trods af at Thy næsten er omringet af vand med en imponerende kyststrækning af strand af vand som indbyder til aktivitet og tilstedeværelse. Dette dokument er et forsøg på at ridse op perspektiverne i en Kystlivredderklub i Thy, der som udgangspunkt vil beskæftige sig med livredning som en interesse og aktivitet der dyrkes både udendørs på stranden og i havet samt indendørs i bassin. En klub som kan være primus motor når emnet falder på livredning og som igennem synergiskabende samarbejde med andre foreninger og organisationer skaber mere liv og aktivitet i sikre rammer på kysten og i naturen af Thy. Perspektiverne er næsten uendelige, men som udgangspunkt er det nødvendigt at få etableret et grundlag, hvilket der er lagt en køreplan for. De overordnede punkter i køreplanen er: 1. Stiftelse af foreningen 2. Ansøgning om udviklingsmidler 3. Planlægning af sommerferieaktiviteter og etablering 4. Etablering af samarbejde med samarbejdspartnere 5. Opstart af aktiviteter

13 Appendix A Budget for opstart af Cold Hawaii Kystlivredderklub Udstyr Antal Pris pr. stk. Total udgift Våddragter ABC-udstyrssæt snorkel, maske og finner Redningstorpedoer Førstehjælpskufferter Hjertestarter og dummy-hjertestarter til træning HLR-dukker Rescue Boards Stand up paddle boards Redningsveste UV-rugby mål Kajakpolomål sæt Kajakker til kajakpolo Prone boards Båd Udstyrstrailer Bådtrailer Udstyr Totalt Administration Antal Pris pr år Total udgift Hjemmeside Forbrug DGI Nordjylland medlemskab Dansk Svømmeunion medlemskab Lokaleleje Administration totalt Aktiviteter Antal Pris pr. år Total udgift Generalforsamling Konkurrencer Kursus og uddannelse Sommerferieaktiviteter Træning Evt Aktiviteter totalt Totalt

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Strategi 2015-18 20/01/15 1

Strategi 2015-18 20/01/15 1 Strategi 2015-18 20/01/15 1 SWOT model 2014 Strengths Stærk organisa-on Veluddannet og erfarent trænerteam særligt i K- afdelingen Klar og etableret klubånd baseret på gensidig respekt og anerkendende

Læs mere

Eventvurdering af VM Stand Up Paddle og Paddleboarding Sagsnr Link til ansøgning Link til video

Eventvurdering af VM Stand Up Paddle og Paddleboarding Sagsnr Link til ansøgning Link til video KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM Stand Up Paddle og Paddleboarding 2017 Link til ansøgning Link til video Copenhagen Watersports og Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) ønsker i samarbejde

Læs mere

En uddannelse for livet. DGI Skibet - Ocean Rescue Camp

En uddannelse for livet. DGI Skibet - Ocean Rescue Camp DGI Skibet - Ocean Rescue Camp En uddannelse for livet Kombinér uddannelse, svømning og personlig udvikling med uforglemmelige oplevelser under eksotiske himmelstrøg på DGI Skibet. peter.fuglsang@dgi.dk

Læs mere

Fakta om druknedødsfald i Danmark

Fakta om druknedødsfald i Danmark Fakta om druknedødsfald i Danmark TrygFondens Nationale Druknestatistik For fjerde år i træk udkommer TrygFondens Nationale Druknestatistik, som giver et veldokumenteret billede af druknedødsfald i Danmark.

Læs mere

Daniel Thomsen & Michael Mark Passionen

Daniel Thomsen & Michael Mark Passionen HVEM ER VI? Konceptet og ideen bag Sportsmakker er skabt af to sportsglade fyre, der har en fælles passion for at motivere flere til at dyrke idræt. Daniel Thomsen & Michael Mark har begge flere års erfaring

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for Politisk Program

Status for Politisk Program BILAG TIL PUNKT 4. Status for Politisk Program 2012-2016 Dansk Svømmeunions Bestyrelse Indhold 1. Dansk Svømmeunion vil værne om og styrke mangfoldigheden i unionen.... 2 1.1. Dansk Svømmeunion bakker

Læs mere

Husk de 5 baderåd. 1. Lær at svømme. 4. Lær stranden at kende. 2. Gå aldrig alene i vandet. 5. Slip ikke børnene af syne. 3. Læs vinden og vandet

Husk de 5 baderåd. 1. Lær at svømme. 4. Lær stranden at kende. 2. Gå aldrig alene i vandet. 5. Slip ikke børnene af syne. 3. Læs vinden og vandet Husk de 5 baderåd Havet er en voldsom naturkraft, som kræver, at vi omgås det med fornuft og respekt. Derfor har TrygFonden og Dansk Svømmeunion udviklet 5 baderåd, der samler og forenkler de mange badeslogans

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Lukket land i sigte. Jakob Færch Formand Dansk Surf & Rafting Forbund

Lukket land i sigte. Jakob Færch Formand Dansk Surf & Rafting Forbund Lukket land i sigte Jakob Færch Formand Dansk Surf & Rafting Forbund Fremme aktiviteterne surfing, stand up paddle (SUP), bodyboarding, skimboarding, flowrider, kneeboarding, rafting, riverboarding,

Læs mere

Program åbning af Den Blå Rambla, søndag den 24. august 2014

Program åbning af Den Blå Rambla, søndag den 24. august 2014 Program åbning af Den Blå Rambla, søndag den 24. august 2014 1. Strandbaren 2. Kajakpolobane 3. Beachvolleybaner 4. Streetbasketbane 5. Skatepark 6. Havkajakker på vandet 7. Faldskærmsudspring 8. Ungdomssejlads

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Open water svømning i klub. Christian Damgaard Formand i Svømmeklubben Copenwater København

Open water svømning i klub. Christian Damgaard Formand i Svømmeklubben Copenwater København Open water svømning i klub Christian Damgaard Formand i Svømmeklubben Copenwater København Kort om mig Christian Damgaard, 24 år. Studerer Master i Human Geografi, Lund Universitet. Medstifter af Copenwater,

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Stand Up Paddle. Klubkonferencen Henrik Tang Kristensen Klubkonsulent Dansk Sejlunion. Jacob Frost Formand Faaborg Sejlklub

Stand Up Paddle. Klubkonferencen Henrik Tang Kristensen Klubkonsulent Dansk Sejlunion. Jacob Frost Formand Faaborg Sejlklub Stand Up Paddle Klubkonferencen 2014 Henrik Tang Kristensen Klubkonsulent Dansk Sejlunion Jacob Frost Formand Faaborg Sejlklub What s SUP? Stand Up Paddle den hurtigst voksende vandsport på verdensplan

Læs mere

https://streamable.com/kf6c

https://streamable.com/kf6c dsrf.dk https://streamable.com/kf6c Kulturen det er vores DNA! Den frie idræt - gør det når du har lyst og når (vejr) forholdende er til det Livsstil Jeg er surfer - historien/identiteten som mange vil

Læs mere

Baggrund for strategi 2014-2020

Baggrund for strategi 2014-2020 Debatoplæg Temadag og Årsmøde 22.- 23. marts 2014 1 Baggrund for strategi 2014-2020 I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne hele tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder at tilbyde

Læs mere

Ansvar og sikkerhed. Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger

Ansvar og sikkerhed. Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger Ansvar og sikkerhed Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger Kan jeres svømmelærere eller pædagoger varetage sikkerheden i svømmehallen eller på stranden? En stor undersøgelse af YouGow viser, at

Læs mere

- er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende

- er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende Havkajaksamrådet - er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende medlemmer: Dansk Kano og Kajak Forbund Danske Gymnastik

Læs mere

Duelighedsundersøgelse

Duelighedsundersøgelse Duelighedsundersøgelse Undersøgelsen er udarbejdet af analyseinstituttet Epinion i samarbejde med Dansk Svømmeunion. Undersøgelsen er gennemført i perioden januar til april 2007. Metode 3 delundersøgelser

Læs mere

HF-Cold Hawaii på Thy-Mors HF & VUC

HF-Cold Hawaii på Thy-Mors HF & VUC HF-Cold Hawaii på Thy-Mors HF & VUC Den nye uddannelse selve idéen Struktur og tilrettelæggelse Pædagogiske tiltag Eksempler på anvendelsesorientering v. Catherine Lønholdt HF-Cold Hawaii i praksis idéen

Læs mere

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m.

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. 1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007/www.europaddlepass.dk På

Læs mere

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde, søndag den 29. april 2012 kl

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde, søndag den 29. april 2012 kl Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde, søndag den 29. april 2012 kl.09.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Livredningssektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen

Læs mere

Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite

Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite Målsætning: At skabe en svømmeklub med glade og trygge medlemmer. En svømmeklub, der vil hjælpe børn og

Læs mere

Hvordan bliver jeg livredder?

Hvordan bliver jeg livredder? Hvordan bliver jeg livredder? Bliv livredder med Den Kompetencegivende Bassinprøve Hvordan vurderes din jobansøgning til livredderjobbet? Generelt får svømmehaller et hav af ansøgninger til livredderstillinger

Læs mere

2007 kalender. Livredder. 1453 aktioner i sæson 2006. heraf 32 livstruende situationer

2007 kalender. Livredder. 1453 aktioner i sæson 2006. heraf 32 livstruende situationer 1453 aktioner i sæson 2006 heraf 32 livstruende situationer Livredder 2007 kalender Kalenderen 2007 Hver sommer sætter TrygFonden og Dansk Svømmeunion fokus på badesikkerheden i Danmark ved hjælp af alt

Læs mere

Befolkningsundersøgelse

Befolkningsundersøgelse Befolkningsundersøgelse Grafrapport August 2014 Sp.1 I hvilket land er du født? 10 96% 96% 96% 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% Danmark Vestligt land Østeuropæisk land Andet Befolkning (n=3208)

Læs mere

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 LIVREDNING Velkommen til Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne byde jer alle velkommen til Klitmøller på denne dejlige forårsdag.

Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne byde jer alle velkommen til Klitmøller på denne dejlige forårsdag. 1 Kære gæster, kære borgere! Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne byde jer alle velkommen til Klitmøller på denne dejlige forårsdag. Vi er samlet her i dag for med

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

f. Temaoplæg om skader, coretræning mv. (Jakob Agergaard) Jacob finder to datoer på coretræning og skulderskader. Han har nogle aftaler i stilling

f. Temaoplæg om skader, coretræning mv. (Jakob Agergaard) Jacob finder to datoer på coretræning og skulderskader. Han har nogle aftaler i stilling REFERAT Bestyrelsesmøde Copenhagen Watersports DATO: 12. Januar 2015 TID: 20.00 22.30 Deltagere indkaldt: Michael Lindberg, Jakob Færch, Anne Fritzner, Nikolaj Mølkjær, Jakob Agergaard, Nadja Jensen, Kasper

Læs mere

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Om Klubben Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Korsør Roklub er en forening beliggende i Korsør. Roklubbens historie strækker sig mere end 100 år tilbage. Aktiviteterne er baseret på to grupper,

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Nye Fællesskaber. Afrapportering november 2017

Nye Fællesskaber. Afrapportering november 2017 Nye Fællesskaber Afrapportering november 2017 siden sidst okt. 2016 MÅLET: Aktiv sammen! Det skal være sjovt og hårdt vigtigst af alt, så er vi sammen! Vi vil gøre det nemmere at være sammen om at leve

Læs mere

10 år i badesikkerhedens tjeneste Fra få ildsjæle til etableret redningstjeneste.

10 år i badesikkerhedens tjeneste Fra få ildsjæle til etableret redningstjeneste. 10 år i badesikkerhedens tjeneste Fra få ildsjæle til etableret redningstjeneste. 1. juni 2008 er det 10 år siden, at TrygFonden og Dansk Svømmeunion indgik samarbejde om at sætte fokus på badesikkerheden

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen Ansøgningsskema til udviklingspuljen f6e8db84-191c-45e3-84a4-c2b9f1354a23 Dato 14-10-2014 17:05:49 Blanket ID FO907_766 KLE 18.14.00G01 Side 1 af 5 Ansøger Ansøgningens titel Kajakkker og udstyr til Snaptun

Læs mere

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening Projektansvarlig: DGI Nordvest & Vestjylland Kontakt person(er): Louise Kjærsgaard Bertelsen, projektafdelingsleder Email: LKB@dgi.dk Tlf: 79 40 42 02 Mobil: 30 57 23 76 Adresse: H.C. Ørstedvej 2D, 7900

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Din guide til paddle-surfing

Din guide til paddle-surfing Din guide til paddle-surfing Stand up-paddlesurfing er den nyeste trend og hurtigst voksende sport i surfverdenen. Man kan sejle på en å, i kanalerne i København eller bare mod solnedgangen og nyde roen

Læs mere

Kaløvig Bådelaug udnytter nedlagt sejlsportscenter

Kaløvig Bådelaug udnytter nedlagt sejlsportscenter Kaløvig Bådelaug udnytter nedlagt sejlsportscenter Et projekt, der udnytter lokale ubrugte faciliteter, og får kommunens forskellige klubber i samme idrætsgren til at tage ansvar for planlægning og udførsel

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013 Åbent Hus tirsdag den 30. april kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 1. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle 2012 Forening i projekt Sport2Go 2 Indhold Forord:... 3 Sport 2 Go medlemskab... 3 Hvad er det?... 3 Hvem kan være med?... 4 Hvordan

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Svømmeklubben Tempo og Vejle Svømmeklub Triton fusionerer til: Vejle Svømmeklub. (Arbejdstitel)

Svømmeklubben Tempo og Vejle Svømmeklub Triton fusionerer til: Vejle Svømmeklub. (Arbejdstitel) Svømmeklubben Tempo og Vejle Svømmeklub Triton fusionerer til: Vejle Svømmeklub (Arbejdstitel) Center for vandaktiviteter i Vejle Kommune Talentudviklings-kraftcenter under Dansk Svømmeunion Baggrundsinformation

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

COPENHAGEN WATERSPORTS

COPENHAGEN WATERSPORTS COPENHAGEN WATERSPORTS STRATEGI 2014-2018 Gennem flere måneder har Copenhagen Watersports arbejdet med forskellige værdisættende aktiviteter. Dels har det handlet om hvad vi vil som klub, men også hvordan

Læs mere

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Sammenfatning af gruppens forslag 10. september, 2005 Baggrund og introduktion Struktur og opbygning Pengestrømme og formuer Demokratiske

Læs mere

Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Formål Generelt

Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Formål Generelt Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Udkast revideret af Havkajaksamrådet revideret 19 april 2004 Gramattisk rettet 21 sep 2004 Formål Formålet med

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer Y s Men International Fremtidsplan 2008/2011 Aktiviteter på klubniveau 2010/2011. 1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer 1.1 Med udgangspunkt i regionstemaet 2010 2011, at udvikle

Læs mere

Velkommen til et nyt år!

Velkommen til et nyt år! Fotografer Erik Bjørn Helga Olga ALM ASK HOM JAS JOS MIN MIW MIC NAT SAF TIA Velkommen til et nyt år! Så er det igen tid til at tage hul på et nyt år og tage en ny kalender i brug. Ud over at holde styr

Læs mere

Forslag til etablering af en undervands "forundringssti"

Forslag til etablering af en undervands forundringssti Dykkerklubben Vandhundene vinter 2008/2009 Forslag til etablering af en undervands "forundringssti" Side 1 af 9 I. PROJEKTIDÉ 3 II. INTRODUKTION 4 III. FORHINDRINGER/LØSNINGER 4 IV. MÅL 5 V. MÅLGRUPPER

Læs mere

Samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland

Samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland Uddybende projektbeskrivelse Samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland 1. DGI Street Event ved Rabalderfestivalen på Musicon DGI Underground er et gadeidrætsprojekt under DGI, der

Læs mere

Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene

Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene fortrolighed med vand, og prøver samtidig de første

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2015

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2015 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2015 Åbent Hus onsdag den 29. april kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra torsdag d. 30. april kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

God sommer! Respekt for vand!

God sommer! Respekt for vand! Sikker strandtur God sommer! Danmark er omgivet af vand, og hver sommer lokker mere end 7.000 km kyst små og store vandhunde ud under åben himmel. Livet på stranden er sjovt, men vand kan være vildt, og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Til Demokratiudvalget Modtaget den:

Til Demokratiudvalget Modtaget den: Til Demokratiudvalget Modtaget den: ANSØGNING OM TILSKUD FRA INITIATIVPULJEN TIL DEMOKRATI- BORGERINDDRAGELSESINITIATIVER Ansøgning nr.: Ansøgers navn: (Forening / gruppe / enkeltperson) Tange Borgerforening

Læs mere

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste,

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening Lær at skyde i din lokale skytteforening Koncentration. Sigt. Ram plet. Alle kan gå til skydning uanset alder og fysisk form. Find et skytteforening i dit lokalområde og giv dig selv en udfordring Læs

Læs mere

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER

FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER Baggrund og formål Solrød idrætscenter har afholdt møde med Foreningsfitness, som er organiseret under DIF og DGI. Formålet med Foreningsfitness er, at hjælpe foreninger

Læs mere

!!!! Copenhagen!White!Water!Park! projektbeskrivelse!!!!!!

!!!! Copenhagen!White!Water!Park! projektbeskrivelse!!!!!! CopenhagenWhiteWaterPark projektbeskrivelse Februar2015 Indledning...3 Omansøger...3 Organisering...3 Projektindhold...4 Koncept...4 Strategiforvandaktiviteter...4 Faciliteter...4 Aktiviteter...6 Fleksibilitet...7

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer, individuelle turneringer og regionsmesterskaber for juniorer, seniorer og veteranspillere.

SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer, individuelle turneringer og regionsmesterskaber for juniorer, seniorer og veteranspillere. Sjællands Tennis Union (SLTU) har (31.12.2013) 115 klubber med i alt 27.915 medlemmer, svarende til 47 % af DTF samlede medlemsskare på 59.389 medlemmer. SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer,

Læs mere

Sæt outdoor på programmet. Outdoor-konference: Ud med foreningerne!

Sæt outdoor på programmet. Outdoor-konference: Ud med foreningerne! Outdoor-konference: Ud med foreningerne! Sæt outdoor på programmet Danskerne er vilde med motion i det fri. Bliv klogere på, hvordan din forening kan skabe nyt liv og tiltrække nye medlemmer med populære

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017 Faaborg 1. feb. 2017 Status Outdoor Sydfyn 2017 Outdoor Sydfyn blev afviklet den 19.-21. august 2016. Umiddelbart efter festivalen blev der gennemfør en evaluering blandt deltagerne. Med afsæt i godt 200

Læs mere

Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning

Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning Navn Navnesen 1. Mål 2. Koncept 3. Ansvarlig 4. Events 5. Tidsplan 6. Tilbud fra landsplan 7. Økonomi Målsætning for kampagne 2014 Synlighed og anerkendelse! Det skal

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse 1 Projektets titel Copenhagen Beach Park - Ryparken 2 Projektets baggrund Copenhagen Beach Park er et projekt som foreningen Denmark Beach Soccer har taget initiativet

Læs mere

Vind, vejr og vand helt tæt på

Vind, vejr og vand helt tæt på Vind, vejr og vand helt tæt på Et projekt, der udnytter ubrugte lokale faciliteter, og hvor kommunen udbyder tilbuddet til alle skoler i kommunen og lønner en tovholder til den daglige afvikling. Projektet

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres.

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres. Samarbejde med foreningerne Få et mere åbent center. Vi ønsker et tættere samarbejde med Trim, for at få åbnet motionscenteret op for flere brugere. (klippekort, ugepris, sommerhus kort mm) Vi ønsker et

Læs mere

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningen i Skolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 44 Indhold 1. Introduktion....... 45 2. Projektets aktiviteter......... 46 3. Projektets resultater..... 46 4. Projektets virkning..........

Læs mere

Bilag til punkt 4: Status på unionens politiske program og mål for de kommende år.

Bilag til punkt 4: Status på unionens politiske program og mål for de kommende år. Bilag til punkt 4: på unionens politiske program og mål for de kommende år. Svømning for alle Dansk Svømmeunions (SVØM) politiske program for perioden 2012 til 2016 SVØM Leg & Vind Vision Vi vil være Danmarks

Læs mere

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Viborg Cycling Dokumentet opdateret: 25-02-2015 14:05:00 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med ansøgning...2 2. Viborg Cycling (baggrund)...2 3.

Læs mere

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken EPP 1 (Tur/Kap) Tur- og Kapkajak Introduktion Målet med dette kursus er at introducere kursisterne til kano- og kajaksporten, og skabe gode oplevelser i sikre rammer. Der arbejdes med grundlæggende manøvrering

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni Brug hjemmesiden! Kære medlemmer af Horsens Svømmeklub, forældre og sponsorer. Venner af klubben.

Nyhedsbrev. Juni Brug hjemmesiden! Kære medlemmer af Horsens Svømmeklub, forældre og sponsorer. Venner af klubben. Nyhedsbrev Juni 2015 Kære medlemmer af Horsens Svømmeklub, forældre og sponsorer. Venner af klubben. Det er efterhånden længe siden, at klubben fik ny bestyrelse. Der var stor udskiftning og dermed mange

Læs mere

målgruppe Borger i MFK i aldersgruppen 20 til 70 år.

målgruppe Borger i MFK i aldersgruppen 20 til 70 år. Ansøgninger Udviklings og Talentpuljen møde Foreningsrådet 4. juni 2013 Nr. Ansøger 1 Mariagerfjord Kammerkor Folke opl. Projektbeskrivelse Messias koncert At samle musikalske borgere til at opføre Händels

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune 1 of 12 Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune Version 1 - marts 2016 Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune 2016. 2 of 12 INDHOLD Forord... 3 Fritid- og friluftliv

Læs mere

Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at

Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at gøre kursisten i stand til at færdes sikkert i klubbens

Læs mere

GSC Crawl Kurser Forår 2014

GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC er konkurrenceafdelingen af Gladsaxe Svøm, der er en af landets største svømmeklubber med over 2000 medlemmer. GSC tilbyder til dagligt træning, testning, udstyr og faciliteter

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Spisesal... 4 1.5 Weekender og sommerferie... 4 1.6 Internet... 4 1.7

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere