Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2006 Nokia. All rights reserved."

Transkript

1

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-100 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Copyright 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port og Visual Radio er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Stac, LZS, 1996, Stac, Inc., Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No , , , , and Other patents pending. Hi / fn, LZS, , Hi / fn. Includes one or more U.S. Patents: No , , , , and Other patents pending. Part of the software in this product is Copyright ANT Ltd All rights reserved. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

3 FCC / NOTE FRA INDUSTRY CANADA Enheden kan give anledning til tv- eller radiointerferens (hvis f.eks. en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan anmode dig om at stoppe med at bruge din telefon, hvis en sådan interferens ikke kan fjernes. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder kapitel 15 i FCC-reglerne. Drift sker på betingelse af, at enheden ikke forårsager skadelig interferens. 1. udgave DA,

4 Indhold Sikkerhed...7 Nokia N Tilstande Mobilt tv Medietaster Multimedietast Nyttige genveje Indstillinger Oplysninger om Nokia-support og kontaktmuligheder Overførsel af indhold fra en anden enhed Vigtige ikoner Tastaturlås (tastelås) Lydstyrke og indbyggede højttalere Ur Headset Hukommelseskort Hjælp Selvstudie Mobilt tv...19 Første opstart Visning af programmer Tjenester Programoversigt Optagelse af programmer Visning af optagne programmer Søgning Oprettelse af abonnement på kanalpakker, kanaler og programmer Indstillinger Ikoner Kamera...25 Når du vil tage billeder Gode råd til, hvordan du tager gode billeder Videooptagelse Galleri...31 Visning af billeder og videoklip Redigering af billeder Billedudskrivning Præsentationer Albummer... 34

5 Medieprogrammer Musikafspiller...35 RealPlayer...37 Flash-afspiller...39 Visual Radio...40 Internet...42 Optager...42 Beskeder Indtastning af tekst...44 Skrivning og afsendelse af beskeder...46 Indbakke modtagelse af beskeder...48 Postkasse...49 Visning af beskeder på et SIM-kort...51 Beskedindstillinger...51 Kontakter (telefonbog) Lagring af navne og numre...56 Kopiering af kontakter...57 Tilføjelse af ringetoner til kontakter...58 Oprettelse af kontaktgrupper...58 Opkald Taleopkald...60 Videoopkald...62 Besvarelse eller afvisning af opkald...63 Log...65 Tjenester...67 Adgangspunkt...67 Visningen Bogmærker...67 Forbindelsessikkerhed...68 Brug af browseren...68 Hentning og køb af elementer...69 Afslutning af en forbindelse...69 Indstillinger...70 Kalender...71 Oprettelse af kalenderposter...71 Kalendervisninger...71 Håndtering af kalenderposter...72 Kalenderindstillinger...72 Personlig...73 Gå til tilføjelse af genveje...73 Chat...73 Positionering...76 Lokaliteter...77 Navigator D-toner...79 Nokia Lifeblog...79 Spil...82

6 Forbindelse...83 Bluetooth-forbindelse Infrarød forbindelse Datakabel Synkronisering Trådløst LAN Forbindelsesstyring Enhedsstyring Hjemmenetværk Pc-forbindelser Kontor...97 Regnemaskine Konvertering Noter Quickoffice Adobe Reader Tilpasning af enheden Profiler angivelse af toner Ændring af enhedens udseende Tilstanden Aktiv standby Værktøjer Filstyring Programstyring Indstillingsguide Indstillinger Stemmekommandoer Digital Rights Management Hukommelseskortværktøj Fejlfinding: Spørgsmål og svar Batterioplysninger Opladning og afladning Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier Pleje og vedligeholdelse Yderligere oplysninger om sikkerhed Indeks

7 Sikkerhed Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og / eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. TÆND TELEFONEN SIKKERT Tænd aldrig enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage interferens eller være farlig. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden. INTERFERENS Ved alle trådløse enheder kan der opstå interferens, der indvirker på sende-og modtageforholdene. SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i nærheden af hospitalsudstyr. SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly. SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF Anvend ikke enheden, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier. SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Respekter alle restriktioner. Anvend ikke enheden, når sprængning pågår. BRUG ENHEDEN MED OMTANKE Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk. EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. 7

8 SIKKERHEDSKOPIER Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger. TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. NØDOPKALD Tænd enheden og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen. Om enheden Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM 900/1800/1900-netværk og UMTS 2100-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk. Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder. Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder. Quickoffice-programmerne på enheden understøtter almindelige funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater kan vises eller redigeres. Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig. Netværkstjenester Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester. 8

9 Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle af funktionerne på denne enhed som f.eks. MMS, brug af browser, og hentning af indhold, hvor du bruger browser eller MMS, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier. Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler. Denne enhed bruger batteriet BL-5B. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Ekstraudstyr, batterier og opladere Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes. Kontroller modelnummeret på opladeren, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra en af opladerne AC-3 eller AC-4 og fra opladeren AC-5, hvis enheden bruges med en CA-44-opladeradapter. 9

10 Nokia N92 Nokia N92 Modelnummer: Nokia N92-1 Herefter kaldet Nokia N92. Tilstande Enheden har fire mekaniske tilstande, der er optimeret i forhold til forskellige brugssituationer: Lukket klap til opbevaring, åben klap til traditionel brug af mobiltelefonen, billeder til at optage video og tage billeder og visning til at se mobilt tv og få vist billeder og videoer. Du kan skifte mellem tilstandene ved at dreje klappen og drejeakseskærmen. Der er en kort timeoutperiode, før en tilstand aktiveres. Lukket klap Når klappen lukkes, deaktiveres hovedskærmen, og coverskærmen tændes. Igangværende opkald afsluttes, medmindre højttaleren er i brug, eller der er tilsluttet et kompatibelt headset. Du kan finde oplysninger om, hvordan du redigerer indstillingerne, under Standbytilstand på side 111. Hvis du bruger radioen, tv'et eller musikafspilleren, kan du fortsætte med at lytte til dem. Når klappen er lukket, giver coverskærmen adgang til oplysninger om klokkeslæt og status. Når enheden er i standbytilstand, vises signalstyrke- og batteriikoner, oplysninger om klokkeslæt, statusikoner og navnet på den aktive profil (hvis den ikke er Normal) muligvis. Hvis tv'et er tændt, kan du se den mobile tv-programkanal, programoplysninger, programoversigten og den aktuelle optagelsesstatus på coverskærmen. Hvis du bruger musikafspilleren til at lytte til et lydklip, vises der lydstyrkeindikatorer og oplysninger om musiknumre. Du kan bruge lydstyrketasten på siden af enheden til at skrue op og ned for lydstyrken. Hvis du bruger Visual Radio, mens klappen er lukket, vises det visuelle indhold ikke på coverskærmen. Du kan gemme flere forudindstillede stationer sammen med oplysninger om stationsnavn, frekvens og placering. Disse oplysninger vises på coverskærmen. Alarmer for kalenderen og uret, noter i forbindelse med ubesvarede opkald og nye modtagne beskeder vises også. Hvis du vil have vist modtagne SMS-beskeder og tekst- og billedobjekter i modtagne MMS-beskeder, skal du åbne klappen og se beskeden på hovedskærmen. Indgående opkald angives med deres sædvanlige tone og en note. Vælg Svar, når klappen åbnes > Ja i indstillingerne for coverskærm for at besvare et opkald, når 10

11 du åbner klappen. Hvis der er sluttet et kompatibelt headset til enheden, skal du trykke på besvarelsestasten på headsettet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du redigerer indstillingerne, under Standbytilstand på side 111. Hvis du vil foretage opkald eller bruge menuen, skal du åbne klappen. Åben klap Når du åbner klappen, aktiveres tilstanden med åben klap automatisk: Hovedskærmen tændes, tastaturet er tilgængeligt, og du kan få adgang til menuen. Rul i menuen ved hjælp af navigeringstasten. Tilstanden med åben klap aktiveres, selvom klappen ikke er helt åben. Klappen kan åbnes næsten 160 grader som vist på billedet. Forsøg ikke at åbne klappen yderligere. Billedtilstand Du kan aktivere billedtilstanden ved at åbne klappen 90 grader, holde enheden sidelæns og dreje klappen op, så hovedskærmen vender mod dig. Det primære kamera aktiveres, og du kan se det motiv, du kan tage billeder af. I billedtilstanden kan du optage videoer og tage billeder. Se Kamera på side 25. I billedtilstand er taltastaturet ikke aktivt. Du kan bruge optagelsestasten, lydstyrketasten som en zoomtast, tænd / sluk-tasten og valgtasterne på tastaturet. Visningstilstand Hvis du løfter siden af drejeakseskærmen, når klappen er lukket, aktiveres visningstilstanden. Taltastaturet bruger hvidt på sort-tegnene, og valgtasterne under skærmen er aktiverede. Nokia N92 11

12 Nokia N92 Ud over at bruge andre programmer kan du bruge visningstilstanden til at gøre følgende: Se udsendelser på mobilt tv. Se dine billeder. Gå på internettet. Foretage håndfrie opkald. Mobilt tv Nokia N92 har en indbygget modtager til digitalt tv. Med det mobile tv-program kan du se, lytte til og optage digitale tv-programmer. Du skal muligvis oprette abonnement på kanaler eller programmer, inden du kan se dem. Medietaster Medietasterne er placeret på alle sider af navigeringstasten. Du kan bruge dem til at styre mobilt tv, videoafspilning, musikafspilleren og radioen. Multimedietast Hvis du vil åbne det mobile tv-program, skal du holde multimedietasten nede. Hvis du vil åbne et multimedieprogram, skal du trykke på og rulle i den tilsvarende retning. Tryk på for at forlade visningen uden at vælge et program. Tryk på, og rul ned for at ændre genvejene. Hvis du vil ændre det program, der vises, når du trykker på, skal du vælge Øverst, Venstre, Midt på og Højre samt programmet. Nogle genveje er muligvis faste, og du kan ikke ændre dem. Nyttige genveje Brug genveje for at udnytte enheden optimalt. Yderligere oplysninger om de enkelte funktioner finder du i de relevante afsnit i denne brugervejledning. Standbytilstand Hvis du vil åbne det mobile tv-program, skal du holde nede. Se Multimedietast på side 12. Hvis du vil skifte mellem åbne programmer, skal du trykke på og holde nede og derefter vælge et program. Hvis der mangler hukommelse, lukker enheden muligvis nogle programmer. Enheden gemmer alle ikke-gemte data, før et program lukkes. Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres. Hvis du vil ringe til telefonsvareren (netværkstjeneste), skal du trykke på og holde nede. Hvis du vil skifte profil, skal du først trykke på og derefter vælge en profil. 12

13 Hvis du vil skifte mellem profilerne Normal og Lydløs, skal du trykke på og holde den nede Hvis du har to telefonlinjer (netværkstjeneste), skifter du med denne handling mellem de to linjer. Tryk på for at åbne listen over de seneste udgående opkald. Hvis du vil bruge stemmekommandoer, skal du trykke på og holde den nede. Hvis du vil oprette forbindelse til internettet (netværkstjeneste), skal du holde nede. Se Tjenester på side 67. Hvis du vil justere skærmens lysstyrke, skal du trykke på valgtasten nederst til venstre, mens klappen er åben, og rulle til venstre elle højre. Du finder yderligere oplysninger om genveje, der er tilgængelige i standbytilstand, under afsnittet Tilstanden Aktiv standby på side 103. Indstillinger Normalt er indstillinger for MMS, GPRS, streaming og mobilt internet automatisk konfigureret på Nokia N92-enheden. Indstillingerne er baseret på oplysninger fra din tjenesteudbyder eller netværksoperatør. Der er muligvis allerede installeret indstillinger fra din tjenesteudbyder på enheden, eller måske har du modtaget indstillingerne fra tjenesteudbyderen i en speciel SMS-besked. Oplysninger om Nokia-support og kontaktmuligheder På eller det lokale Nokia-websted kan du finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, filer til overførsel og tjenester til dit Nokia-produkt. På webstedet kan du få information om brug af Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du vil i kontakt med Nokias kundeservice, kan du kigge på listen over lokale Nokia-kundecentre på Hvis du har brug for reparation af enheden, kan du se det nærmeste Nokia-servicecenter på at Overførsel af indhold fra en anden enhed Du kan kopiere indhold, f.eks. kontakter og kalenderposter, fra en kompatibel Nokia-telefon til din Nokia N92 via Bluetooth-forbindelse eller infrarød forbindelse. Den type indhold, der kan kopieres, afhænger af telefonmodellen. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes. Nokia N92 13

14 Nokia N92 Du kan sætte dit SIM-kort i en anden enhed. Når Nokia N92 tændes uden et SIM-kort, aktiveres profilen Offline automatisk. Overførsel af indhold 1 Tryk på, og vælg Værktøjer > Flyt data på din Nokia N92. 2 Vælg Fortsæt i informationsvisningen. 3 Vælg, om du vil bruge Bluetooth-forbindelse eller infrarød til at overføre data med. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype. 4 Hvis du vælger Bluetooth-forbindelse, skal du vælge Fortsæt for at få Nokia N92 til at søge efter enheder med Bluetooth-forbindelse. Vælg den anden enhed på listen. Du bliver bedt om at indtaste en kode på din Nokia N92. Indtast en kode (1-16 cifre), og vælg OK. Indtast den samme kode på den anden enhed, og vælg OK. Enhederne er nu forbundet. Se Binding af enheder på side 85. På nogle telefonmodeller sendes programmet Flyt data til den anden enhed som en besked. Åbn beskeden for at installere Flyt data på den anden enhed, og følg vejledningen på skærmen. Hvis du vælger infrarød, skal du forbinde de to enheder. Se Infrarød forbindelse på side På din Nokia N92 skal du vælge det indhold, der skal kopieres fra den anden enhed. Indholdet kopieres fra hukommelsen og det kompatible hukommelseskort (hvis det er indsat) på den anden enhed til den tilsvarende placering på din Nokia N92 og hukommelseskortet (hvis det er indsat). Varigheden af kopieringen afhænger af den mængde data, der skal overføres. Du kan annullere kopieringen og fortsætte senere. Hvis du vil have vist logoplysningerne for en tidligere overførsel, skal du vælge Overførs.log i hovedvisningen. Hvis du vil have vist de enheder, du har kopieret eller overført data fra, skal du vælge Telefoner i hovedvisningen. Vigtige ikoner Enheden bruges i et GSM-netværk. Enheden bruges i et UMTS-netværk (netværkstjeneste). Du har modtaget en eller flere ulæste beskeder i mappen Indbakke i Beskeder. Du har modtaget i fjernpostkassen. Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke. Du har ubesvarede opkald. vises, hvis Ringetype er sat til Lydløs, og Tone ved besked, Chatbeskedsignal og Tone ved er sat til Fra. Telefonens tastatur er låst. 14

15 Du har en aktiv alarm. Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste). Alle opkald til enheden viderestilles til et andet nummer. Hvis du har to telefonlinjer (netværkstjeneste), er ikonet for den første linje og for den anden linje. Et kompatibelt headset er tilsluttet enheden. En teleslynge er tilsluttet enheden. Et dataopkald er aktivt. En GPRS- eller EDGE-pakkedataforbindelse er tilgængelig. En GPRS- eller EDGE-pakkedataforbindelse er aktiv. En GPRS- eller EDGE-pakkedataforbindelse er i venteposition. En UMTS-pakkedataforbindelse er tilgængelig. En UMTS-pakkedataforbindelse er aktiv. en UMTS-pakkedataforbindelse er i venteposition. Du har indstillet enheden til at scanne efter trådløse LAN, og der er et trådløst LAN tilgængeligt. Se Trådløst LAN på side 116. En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk med kryptering. En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk uden kryptering. Bluetooth-tilslutning er aktiveret. Der overføres data via en Bluetooth-forbindelse. en USB-forbindelse er aktiv. En infrarød forbindelse er aktiv. Hvis ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til den anden enhed, eller også er forbindelsen mistet. Tastaturlås (tastelås) Brug tastaturlåsen til at forhindre, at der utilsigtet trykkes på en tast. Tryk på tænd / sluk-tasten for at slå skærmens lys til, når tastaturlåsen er slået til. Sådan låser du tastaturet: Tryk på og derefter på i standbytilstand. Når tasterne er låst, vises på skærmen. Sådan låser du op i tilstanden med åben klap eller visningstilstand: Tryk på og derefter på. Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Lydstyrke og indbyggede højttalere Når du har et aktivt opkald eller lytter til en lyd, skal du trykke på lydstyrketasten på siden af enheden for at øge eller mindske lydstyrken. Nokia N92 15

16 Nokia N92 Ved hjælp af den indbyggede stereohøjttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde enheden op til øret. Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. Hvis du vil slå højttaleren til under et opkald, skal du trykke på Valg > Aktivér højttaler. Hvis du vil slå højttaleren fra, skal du vælge Valg > Aktivér håndsæt. Hvis du vil slå højttaleren fra under et opkald, skal du vælge Højttaler eller Håndsæt. Tip! Du kan også aktivere højttaleren ved at bruge visningstilstanden. Ur Tryk på, og vælg Ur. Du kan indstille en ny alarm ved at vælge Valg > Indstil alarm. Når alarmen er aktiv, vises ikonet. Hvis du vil slå alarmen fra, skal du vælge Stop, og hvis du vil udsætte alarmen i 5 minutter, skal du vælge Udsæt. Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger Stop, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg Nej for at slukke enheden eller Ja for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke Ja, hvis brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig. Hvis du vil annullere en alarm, skal du vælge Ur > Valg > Fjern alarm. Urindstillinger Hvis du vil ændre urindstillinger, skal du vælge Ur > Valg > Indstillinger. Hvis du vil ændre klokkeslættet eller datoen, skal du vælge Tid eller Dato. Hvis du vil ændre det ur, der vises i standbytilstand, skal du vælge Urtype > Analogt eller Digitalt. Hvis du vil tillade, at mobiltelefonnetværket opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste), skal du vælge Netværksoperatørtid > Automatisk opdatering. Hvis du vil ændre alarmtonen, skal du vælge Alarmtone. Verdensur Åbn Ur, og tryk på for at åbne visningen Verdensur. I visningen Verdensur kan du se klokkeslættet i forskellige byer. Hvis du vil tilføje byer til listen, skal du vælge Valg > Tilføj by. Du kan højst føje 15 byer til listen. 16

17 Hvis du vil angive den by, du befinder dig i for øjeblikket, skal du rulle til en by og vælge Valg > Aktuel by. Byen vises i hovedvisningen i Ur, og klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med den valgte by. Kontroller, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i. Headset Tilslut et kompatibelt headset til enhedens Pop-Port TM -brugergrænsefladesyst emstik. Brug kun kompatible mini-sd-hukommelseskort med denne enhed. Andre hukommelseskort som f.eks. Reduced Size MultiMediaCards passer ikke i kortholderen og er ikke kompatible med denne enhed. Hvis der bruges et ikke-kompatibelt hukommelseskort, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og data, der gemmes på det ikke-kompatible kort, kan blive ødelagt. Opbevar alle hukommelseskort utilgængeligt for børn. Indsættelse af hukommelseskortet 1 Indsæt hukommelseskortet i slidsen. Kontroller, at kontaktområdet på kortet vender nedad. Nokia N92 Advarsel! Når du bruger hovedsættet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke hovedsættet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed. Hukommelseskort Du kan bruge det minisd-kort, der følger med enheden, til at gemme data på enheden. Du kan også sikkerhedskopiere data fra enheden til hukommelseskortet. 2 Skub kortet ind. Du hører et klik, når kortet sættes korrekt på plads. Sådan tages hukommelseskortet ud 1 Åbn dækslet til hukommelseskortåbningen. Alle programmer lukkes. 2 Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra åbningen, når Fjern hukommelseskortet, og tryk på OK vises. 3 Fjern hukommelseskortet. Hvis enheden er tændt, skal du vælge OK, når du bliver bedt om at bekræfte fjernelsen. 17

18 Nokia N92 Vigtigt! Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget. ved at trykke på og vælge Personlig > Selvstudie. Herefter kan du åbne den ønskede sektion. Hjælp Enheden har kontekstafhængig hjælp. Hvis et program er åbent, skal du vælge Valg > Hjælp for at få adgang til Hjælp for den aktuelle visning. Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at trykke på og holde den nede. Hvis du vil åbne Hjælp fra hovedmenuen, skal du vælge Værktøjer > Hjælp. Vælg det ønskede program for at få vist emnerne i Hjælp. Selvstudie Med selvstudiet kan du få oplysninger om nogle af funktionerne i din enhed, og hvordan du bruger dem. Selvstudiet startes automatisk, når du tænder enheden første gang. Du kan få adgang til selvstudiet fra menuen 18

19 Mobilt tv Med Mobilt tv kan du få adgang til mobile radio- og tv-tjenester (netværkstjeneste) eller se, høre eller optage digitale tv-programmer. Din Nokia N92 har en indbygget DVB-H-modtager, som bruger det mobile tv-program til at få adgang til mobile tv-tjenester. Find oplysninger om netværksdækningen for mobilt tv og tilgængeligheden af og vejledning til adgang til dataudsendelsestjenester og -priser hos tjenesteudbyderen. I visse lande skal ejerne af en tv-modtager betale en tv-licensafgift. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger. Hvis du har brug for at udskifte enheden eller SIM-kortet, skal du kontakte tjenesteudbyderen for at forhøre dig om tjenestens tilgængelighed. Du skal muligvis oprette et nyt abonnement på denne tjeneste. Hvis du ikke har adgang til den mobile tv-tjeneste, understøtter operatørerne i dit område muligvis ikke mobile tv-tjenester. Den mobile tv-tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle områder og lande. Du kan ikke bruge mobilt tv, når en VPN-forbindelse (Virtual Private Network) er aktiv. Første opstart 1 Du kan åbne det mobile tv-program ved at holde multimedietasten nede. Systemet viser de programoversigter, der er tilgængelige i dit område. 2 Rul opad eller nedad, og tryk på navigeringstasten for at vælge en programoversigt. Systemet inddeler de tilgængelige kanaler i overensstemmelse med programoversigten. Dette kan tage et stykke tid. Du kan ændre programoversigten senere i indstillingerne. Den senest valgte programoversigt og den senest åbnede tv-kanal vises, næste gang du åbner det mobile tv-program Visning af programmer Du skal muligvis oprette abonnement på en kanal, inden du kan se den med det mobile tv-program. Se Oprettelse af abonnement på kanalpakker, kanaler og programmer på side 23. Du kan muligvis få vist klip fra et program, som du ikke har oprettet abonnement på. Du kan se korte klip fra det aktuelle program eller den aktuelle kanal ved at trykke på Valg > Vis, hvis det er tilgængeligt. Mobilt tv 19

20 Mobilt tv Du kan se en kanal ved at rulle opad eller nedad og trykke på navigeringstasten. Du kan også bruge medietasterne til at rulle gennem kanalerne eller afbryde modtagelsen af udsendelsen. Du kan vælge en kanal ved at trykke på taltasterne. Tryk på # for at angive kanalnumre med to cifre. Du kan skifte synsvinkel ved at trykke på Valg > Synsvinkel og vælge en af funktionerne, hvis de er tilgængelige. Du kan skifte sprog for det aktuelle program ved at trykke på Valg > Lydsprog og vælge en af funktionerne, hvis de er tilgængelige. Du kan ændre kanalernes rækkefølge ved at trykke på Valg > Indstillinger. Se Indstillinger på side 23. Du kan skifte til fuld skærm ved at trykke på Valg > Fuld skærm. Du kan vende tilbage til normal skærm ved at trykke på Valg > Normal skærm. Tip! Du kan også trykke på tasten * for at skifte mellem fuld skærm og normal skærmvisning. Du kan få vist tjenesteudbyderens webside ved at trykke på Valg > Udbyderside. Menukommandoen kan variere. For at få adgang til tjenesteudbyderens webside skal du muligvis have oprettet en 2GSM- eller 3GSM-netværksforbindelse. Du kan regulere lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten på siden af enheden eller på navigeringstasten. Du kan slå lyden til eller fra ved at trykke på Valg > Lyd fra eller Lyd til. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. Du kan afspille de seneste 30 sekunder igen ved at trykke på Valg > Afspil igen, hvis funktionen er tilgængelig. Tjenester Den kanal, du aktuelt ser, tilbyder muligvis nogle interaktive tjenester, f.eks. weblinks eller muligheder for at købe produkter, deltage i afstemninger eller installere og anvende Java -programmer. Du kan få vist tjenester ved at trykke på Valg > Tjenester og vælge den ønskede tjeneste. Tjenesterne kan variere, og mange tv-programmer indeholder ikke tjenester. Der skal muligvis betales yderligere gebyrer for at bruge 2GSM- eller 3GSM-netværket, som skal bruges til at få adgang til tjenesterne. 20

3. udgave DA, 9205519

3. udgave DA, 9205519 Nokia N95-1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-159 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N95 8GB. 4. udgave

Brugervejledning til Nokia N95 8GB. 4. udgave Brugervejledning til Nokia N95 8GB 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-320 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6220 classic

Brugervejledning til Nokia 6220 classic Brugervejledning til Nokia 6220 classic 9207921 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 0434 Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-328 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N97. 1. udgave

Brugervejledning til Nokia N97. 1. udgave Brugervejledning til Nokia N97 1. udgave 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-505 overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E75. 3. udgave

Brugervejledning til Nokia E75. 3. udgave Brugervejledning til Nokia E75 3. udgave 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-412 overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E63. 6.0. udgave

Brugervejledning til Nokia E63. 6.0. udgave Brugervejledning til Nokia E63 6.0. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-437 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 203

Brugervejledning til Nokia 203 Brugervejledning til Nokia 03.. udgave DA Taster og dele 9 8 6 7 Headsetstik (3,5 mm) Mikro-USB-stik 3 Opladerstik 4 Ørestykke 5 Afslutnings-/tænd/sluk-tast 6 Tastatur 7 Mikrofon 8 Opkaldstast 9 Skærm

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301 RM-840

Brugervejledning Nokia 301 RM-840 Brugervejledning Nokia 301 RM-840 1.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3720 classic

Brugervejledning til Nokia 3720 classic Brugervejledning til Nokia 3720 classic 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Holdbarhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsætning

Læs mere