Folkeoplysningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance 4 Fun ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Kaizen Karate Do ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Fordeling af midler til den folkeoplysende voksenundervisning Fordeling af tilskud til Væresteder Alminde-Viuf GIF ansøger om tilskud til indkøb af legeredskaber til Sjov Lørdag arrangementer Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelse Kolding Svømmeklub Udkast til fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Ungdomslederpriser Nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen, november

3 Sidenr Dance 4 Fun ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Sagsid.: 11/21139 Resumé Foreningen Dance 4 Fun ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Dance 4 Fun med virkning fra 1. november 2011 godkendes som forening udøvende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde under folkeoplysningslovens kapitel 5. Beslutning den Godkendt. Fraværende Rune Jørgensen Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Dance 4 Fun, v/pernille F. Røjel, fremsender ansøgning modtaget i By- og Udviklingsforvaltningen den 19. september 2011 om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven, jf. kapitel 5 - "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde". En folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningslovens 4 skal - have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, - tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, - have en bestyrelse, - være demokratisk opbygget, - bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, - som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, - være hjemmehørende i tilskudskommunen og - have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. ad 1) Foreningens hovedformål er at tilbyde danse interesserede mulighed for at dyrke Linedance under forhold hvor humor og sammenhold har førsteprioritet. ad 2) Foreningens aktiviteter anses for værende folkeoplysende virksomhed.

4 Sidenr. 95 ad 3) Har en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at alle medlemmer har stemmeret med hver 1 stemme. ad 5) Det er oplyst, at foreningen består af 5 medlemmer, alle over 25 år. ad 6) Enhver kan blive medlem af foreningen, ad 7) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 8) Betingelserne vurderes at være opfyldt, idet der forventes gennemført aktiviteter 1 gang ugentligt. Endvidere skal en folkeoplysende forenings vedtægt jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 1, indeholde oplysninger om - foreningens formål - valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer - regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor - foreningens hjemsted - betingelser for medlemskab - tegningsret for foreningen - procedure for vedtægtsændringer - anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. ad 1) Foreningens hovedformål er at tilbyde danse interesserede mulighed for at dyrke Linedance under forhold hvor humor og sammenhold har førsteprioritet. ad 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen / bestyrelsen består af 3 medlemmer. ad 3) Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Endvidere foretages der jf. vedtægten valg af revisor. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 5) Enhver kan blive medlem af Dance 4 Fun. ad 6) Det fremgår af vedtægten at foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, sal eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse. ad 7) Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling. ad 8) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. formue/overskud Natteravnene i Kolding. Til orientering kan det oplyses, at foreningen har indsendt Erklæring om indhentelse af børneattest. I henhold til Folkeoplysningsloven, lov nr. 535, 37, stk. 4 afgør, hvorvidt foreningens aktiviteter er folkeoplysende virksomhed og dermed tilskudsberettiget.

5 Sidenr Kaizen Karate Do ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Sagsid.: 11/25412 Resumé Foreningen Kaizen Karate Do ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Kaizen Karate Do med virkning fra 1. november 2011 godkendes som forening udøvende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde under folkeoplysningslovens kapitel 5. Beslutning den Godkendt. Fraværende Rune Jørgensen Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Kaizen Karate Do, v/henrik Katborg, fremsender ansøgning modtaget i By- og Udviklingsforvaltningen den 13. oktober 2011 om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven, jf. kapitel 5 - "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde". En folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningslovens 4 skal - have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, - tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, - have en bestyrelse, - være demokratisk opbygget, - bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, - som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, - være hjemmehørende i tilskudskommunen og - have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. ad 1) Foreningens hovedformål er at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke traditionel Itosu Ryu Karate og selvforsvar, samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningens virke og det omliggende samfund. ad 2) Foreningens aktiviteter anses for værende folkeoplysende virksomhed.

6 Sidenr. 97 ad 3) Har en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at alle medlemmer har stemmeret med hver 1 stemme. ad 5) Det er oplyst, at foreningen består af 5 medlemmer, hvoraf 1 er over 25 år. ad 6) Enhver kan blive medlem af foreningen, ad 7) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 8) Betingelserne vurderes at være opfyldt, idet der forventes gennemført aktiviteter 3 gange ugentligt. Endvidere skal en folkeoplysende forenings vedtægt jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 1, indeholde oplysninger om - foreningens formål - valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer - regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor - foreningens hjemsted - betingelser for medlemskab - tegningsret for foreningen - procedure for vedtægtsændringer - anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. ad 1) Foreningens hovedformål er at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke traditionel Itosu Ryu Karate og selvforsvar, samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningens virke og det omliggende samfund. ad 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen / bestyrelsen består af 3 medlemmer. ad 3) Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Endvidere foretages der jf. vedtægten valg af revisor. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 5) Enhver kan blive medlem af Kaizen Karate Do. ad 6) Det fremgår af vedtægten at foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. dog underskrift af såvel formand som kasserer. ad 7) Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling. ad 8) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. formue/overskud idrætslige formål primært kampsportsklubber i Kolding Kommune. Til orientering kan det oplyses, at foreningen har indsendt Erklæring om indhentelse af børneattest.

7 Sidenr. 98 I henhold til Folkeoplysningsloven, lov nr. 535, 37, stk. 4 afgør, hvorvidt foreningens aktiviteter er folkeoplysende virksomhed og dermed tilskudsberettiget.

8 Sidenr Fordeling af midler til den folkeoplysende voksenundervisning 2012 Sagsid.: 11/8916 Resumé Der skal ske fordeling af rammebeløb for 2012 vedrørende tilsagnsbeløb, lokaletilskud, pensionisttilskud og mellemkommunal refusion til foreninger som udøver folkeoplysende voksenundervisning. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at de under forvaltningens bemærkninger anførte budgetbeløb til tilskud til undervisning, mellemkommunal refusion, pensionisttilskud og lokaletilskud godkendes, at det af forvaltningen udarbejdede forslag til fordeling af tilsagnsbeløb for 2012 godkendes, at der ydes tilskud til folkepensionister med kr. 8,00 pr. time, at der inden for afsat ramme ydes lokaletilskud til ansøgende foreninger i henhold til gældende procedurer/principper, at fordeling af eventuelle overførte ikke forbrugte midler for 2012 sker efter begrundet ansøgning, at eventuelle ikke forbrugte midler for 2012 kan overføres til andre aftenskoler, som mangler midler til at gennemføre den planlagte undervisning i 2012, at Folkeoplysningssamrådet senest den 3. december 2012 indsender oversigt over en eventuel omfordeling til By- og Udviklingsforvaltningen, at By- og Udviklingsforvaltningen inden for den tildelte ramme til voksenundervisning i 2012 foretager omfordeling af tilsagnsbeløb. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at der på budgettet for 2012 er et rammebeløb på kr. til fordeling til foreninger som udøver folkeoplysende voksenundervisning. Beløbet vedrører tilsagnsbeløb, lokaletilskud, pensionisttilskud og mellemkommunal refusion.

9 Sidenr. 100 Budget Lokaletilskud - Mellemkommunal refusion - Pensionisttilskud Til fordeling kr kr kr kr kr. Med baggrund i godkendte regler vedrørende den økonomiske fordeling til den folkeoplysende voksenundervisning, har By- og Udviklingsforvaltningen udarbejdet fordeling baseret på den gennemførte undervisning/lønsum fordelt på almindelig undervisning, instrumentalundervisning og handicapundervisning for 2010 svarende til følgende procentfordeling. Forening Procentsats Tilsagnsbeløb kr. FOF 36, ,00 SUK 29, ,00 AOF 21, ,00 LOF 5, ,00 Kolding Musik- og Teaterkurser 3, ,00 OK Koldings Dag- og Aftenskole 2, ,00 Dans For Alle 0, ,00 FO Kolding 0, ,00 Christiansfeld Husflidsforening 0, ,00 Jordrup Sangkor 0, ,00 Døves- og Hørehæmmedes Oplysningsforbund 0, ,00 I alt 100, ,00 Samtlige tilsagnsbeløb er afrundet i hele tusinde kroner. Ovennævnte udkast til fordeling af tilsagnsbeløb har været udsendt til samtlige godkendte foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning. Dette har givet anledning til følgende bemærkninger: FOF Kolding: Foreningen ansøger om forhøjelse af tilsagnsbeløb til kr. med den begrundelse, at de seneste års kommunale reduktion af undervisningsrammen i 2012 har medført, at FOF indenfor Folkeoplysningslovens rammer afvikler en række aktiviteter, der ikke længere kan dækkes af det kommunale tilsagnsbeløb. FOF Koldings samlede undervisningsramme skal i 2012, blot for at kunne rumme et aktivitetsniveau svarende til de i 2011 igangsatte hold, reguleres til det ansøgte forhøjede beløb. Foreningen oplyser, at konsekvensen ved det manglende tilskud sammenholdt med en prisstigning på den af ministeriet bestemte lønsats til undervisere betyder en forhøjelse af deltagerbetalingen. Uden den nødvendige tilskudsramme vil lektionsprisen for de berørte hold skulle stige med mere en 25 % og dermed gøre folkeoplysningen i Kolding til landets markant dyreste. FOF Kolding oplyser endvidere, at dette samtidig vil gøre folkeoplysningen til en elitær oplysning, der primært er tilgængelig for formuende og socialt stærke personer, hvor navnlig særlig tilrettelagt undervisning i dag bruges af socialt svagere borgere.

10 Sidenr. 101 AOF Center Sydjylland: Foreningen ansøger om forhøjelse af tilsagnsbeløb til kr. med den begrundelse, at efterspørgslen er stigende. Foreningen gennemførte undervisning i 2010 for i alt kr.. og forventer i 2011 at gennemføre undervisning for kr.. FO Kolding: Foreningen ansøger om forhøjelse af tilsagnsbeløb til kr. med den begrundelse, at det udelukkende er timer/lønsum fra foreningsgodkendelsen den 14. september 2010, som danner baggrund for tildeling af tilsagnsbeløb for Foreningen budgetterer med en samlet udgift til løn i 2011 på kr. Det kan endvidere oplyses, at FO Kolding har fået tildelt kr. til at gennemføre undervisning i Beløbet blev finansieret af Foreningspuljen. Jordrup Sangkor: Foreningen ansøger om forhøjelse af tilsagnsbeløb til kr. med den begrundelse, at undervisningen i 2012 ikke kan gennemføres for mindre, når der skal afsættes 10 % til debatskabende aktiviteter.

11 Sidenr Fordeling af tilskud til Væresteder 2012 Sagsid.: 11/12417 Resumé Der skal ske fordeling af tilskud for 2012 til Væresteder i Kolding Kommune. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at det under forvaltningens bemærkninger udarbejdede forslag til fordeling af tilskud til værestederne i 2012 godkendes. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Der er afsat kr. på budgettet til Væresteder i By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der i henhold til de gældende regler fordeles budget med udgangspunkt i, at værestederne som minimum har åbent på alle skoledage. Der tildeles et årligt grundbeløb på kr. til alle væresteder med over 20 godkendte børn og et grundbeløb på kr. til væresteder godkendt til 20 børn eller derunder. Herudover kan der efter en konkret vurdering ydes et årligt tillæg til de væresteder, der vurderes enten til at være specielt socialt belastede eller som har andre specielle forhold, der bør tages hensyn til. Der kan dog kun ydes tillæg, såfremt værestedet er godkendt til over 20 børn. Det resterende budget fordeles i 2012 med et årligt driftstilskud på kr. pr. godkendt barn i værestedet. Driftstilskuddet var i 2011 på kr. pr. godkendt barn. Hvert år vedtages det, hvor mange børn det enkelte værested kan godkendes til under hensyntagen til bl.a. værestedets fysiske forhold og de seneste oplysninger omkring antallet af tilmeldte børn i værestedet. Der ydes dog ikke et årligt driftstilskud pr. barn til de væresteder, der er godkendt til 20 børn og derunder, da disse væresteder som udgangspunkt skal klare sig med grundbeløbet. Der vil blive foretaget en forholdsmæssig budgetreduktion i værestedernes grundbeløb og driftsbeløb, såfremt værestedet ikke som minimum har åbent på alle skoledage. Værestedet Mosen ansøger om en opnormering fra 25 til 50 børn. Siden opstart af værestedet den 1. januar 2011 har værestedet indgået samarbejde med Røde Kors som betaler kontingent for 10 udvalgte børn. Der er samlet 50 børn tilmeldt værestedet. Værestedet Mejeriet ansøger om en opnormering fra 60 til 80 børn. I de sidste 3 år har der været mere end 60 børn indmeldt i værestedet. Der er kun ansat personale som passer til antallet af tilmeldte børn og det vil få stor betydning for værestedets aktiviteter,

12 Sidenr. 103 hvis det kan få tilskud til de ekstra 20 børn. På nuværende tidspunkt er der 89 tilmeldt børn i værestedet. Værestedet Nr. Bjært/Strandhuse ansøger om en opnormering fra 85 til 100 børn. Gennem de seneste år har værestedet konstant haft flere børn, end det har været normeret til. Endvidere har Lyshøjskolen fra august 2011 udvidet antallet af spor i 4. klasse fra 4 til 5 spor. På nuværende tidspunkt er der 89 børn tilmeldt værestedet og der er klasses børn på venteliste. Disse børn kan ikke tilbydes en plads i eksisterende rammer, men et samarbejde med De Grønne Pigespejdere i Strandhuse om lån af spejderhus i eftermiddagstimerne, gør det muligt, at tilbyde disse børn en plads. Det foreslås, at budgetbeløbet til værestederne i 2012 fordeles således: Værested Godkendte børn Grundbeløb Driftsbeløb + evt. tillæg evt. reduktion Budget 2012 afrundet i kr. Mdl. kontingent 2010 Aller , , ,00 60,00 Alminde-Viuf , , ,00 325,00 Dalby , , ,00 300,00 Harte , , ,00 400,00 Hyperhulen , , ,00 (2) ,00 10,00 KFUM Bramdrupdam , , ,00 (1) ,00 300,00 Mosen , , ,00 275,00 Nr. Bjært/ , , ,00 400,00 Strandhuse (4) Sdr. Bjert , , ,00 300,00 Sdr. Stenderup , , ,00 235,00 Seest , , ,00 350,00 Skanderup , , ,00 250,00 Hjarup Vejstrup , , ,00 175, ,00 (3) Vonsild , , ,00 300,00 KIF Fodbold , , ,00 450,00 I alt fordeling budget ,00 1. Tillæg jf. tidligere politisk beslutning. 2. Socialt tillæg. 3. Reduktion af budgettet da værestedet kun har åbent på to af fem ugentlige skoledage.

13 Sidenr Opnomering af medlemmer fra 85 til 100 gives under forudsætning af, at pilotprojektet vedrørende anvendelse af spejderhuset gennemføres i 2012.

14 Sidenr Alminde-Viuf GIF ansøger om tilskud til indkøb af legeredskaber til Sjov Lørdag arrangementer Sagsid.: 11/25301 Resumé Alminde-Viuf GIF v. Michael Thybo ansøger om tilskud til indkøb af skumprodukter til brug for Sjov Lørdag arrangementer i Alminde-Viuf. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der bevilges et tilskud på kr. til indkøb af skumlegeredskaber/produkter, at tilskuddet finansieres fra konto for Sjov Lørdag. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Alminde-Viuf GIF ønsker at kunne tilbyde de mindste børn bedre aktivitetsmuligheder i forbindelse med afholdelse af Sjov Lørdag arrangementerne. Foreningen afholder hvert år 6 arrangementer i Alminde-Viuf Skoles hal med deltagelse af cirka børn. Heraf er cirka 35 børn i alderen 4 6 år. Desværre kan foreningen ikke tilbyde aktiviteter til denne aldersgruppe idet der ikke er legeredskaber til denne gruppe, og børnene kommer derfor let til at være i vejen for de større børn, der spiller fodbold og lignende. Alminde-Viuf GIF ønsker at indrette et legeområde i hallen med skumredskaber. De samlede udgifter til skumredskaberne beløber sig til kr. Det kan oplyses, at der resterer et uforbrugt budgetbeløb i 2011 under Sjov Lørdag - puljen på kr.

15 Sidenr Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelse Kolding Svømmeklub Sagsid.: 11/26578 Resumé Kolding Svømmeklub ansøger om tilskud på kr. til afholdelse af udgifter til en svømmetræneres deltagelse i Dansk Svømmeunions Svømningens Grunduddannelse. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et eventuelt tilskud. Beslutning den vedtog, at bevilge kr. finansieret af Foreningspuljen. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der jf. de af godkendte regler for specielle kurser, hvor kursusafgiften pr. person overstiger kr., eller hvor den samlede kursusudgift overstiger kr., inden kursets afvikling, skal der fremsendes ansøgning til om hel eller delvis dækning af kursusafgift. Kolding Svømmeklub oplyser, at grunduddannelsen for denne person er en del af Kolding Svømmeklubs strategi vedrørende opkvalificering af hele organisationen i forbindelse med foreningens arbejde for at blive en del af eliteidrætssamarbejdet i Kolding Kommune. Et samarbejde som meget gerne skulle munde ud i, at svømning fra sommeren 2012 bliver en del af eliteidrætsklassetilbudet. Eliteidrætsrådet i Kolding har i år besluttet sig for, at de ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Kolding Svømmeklub om et år under forudsætning af, at Kolding Svømmeklub fortsætter sin udvikling og optimerer talentarbejdet yderligere det kommende år. Eliteidrætsrådet vil sammen med fra Dansk Svømmeunion løbende afholde møder med Kolding Svømmeklub omkring videreudvikling af talentarbejdet. Klubbens udvikling og dermed udfaldet af disse møder skal gerne give et billede af, at klubben med støtte fra Dansk Svømmeunion udvikler sig hensigtsmæssigt, så der kan ske optagelse af svømmere til august Uddannelsestiltaget med deltagelse i Dansk Svømmeunions Svømningens Grunduddannelse er et af de nødvendige skridt Kolding Svømmeklub tager for at kunne fortsætte og udvikle talentarbejdet. Uddannelses består af 3 moduler, der alle gennemføres som internatkurser i perioden september december 2011 fra lørdag kl. 9 til søndag kl med følgende formål og indhold:

16 Sidenr. 107 Formål: SVØMNINGENS GRUNDUDDANNELSE sigter mod, at instruktøren efter endt gennemgang af kurset skal kunne planlægge og instruere i plask og leg, tilvænningsøvelser begynderundervisning samt grundlæggende livredning, vandpolo, udspring, synkron og anatomi/fysiologi. Kurset skal endvidere kvalificere deltagerne til at gå videre i Dansk Svømmeunions videreuddannelse. Indhold: Introduktion - Barnets fysiske udvikling - Barnets sociale udvikling - Barnets motoriske udvikling - Bevægelsesindlæring - Planlægning - Pædagogik, undervisningslære - Plask og leg - Svømmearterne Hovedspring. Det kan oplyses, at på mødet i januar 2011 besluttede at yde et tilskud på kr. til 5 instruktørers kursus i Kolding Svømmeklubs deltagelse i kurset Svømningens Grunduddannelse i foråret Det kan endvidere oplyses, at der på budgettet for 2011 resterer et uforbrugt budgetbeløb under Foreningspuljen på kr..

17 Sidenr Udkast til fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Sagsid.: 10/27246 Resumé By- og udviklingsforvaltningen fremsender udkast til en fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik gældende fra 1. januar Udkastet er udarbejdet med baggrund i Fritidsudvalgets beslutning på møde den 22. juni 2011, sag nr. 4, hvor by- og udviklingsdirektøren blev pålagt, at udarbejde et udkast til en fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik, hvor relevante parter blev inddraget i forbindelse med udarbejdelse af politikken. Sagen behandles i Fritidsudvalget, (høring), Kolding Idrætsråd (høring), Folkeoplysningssamrådet i Kolding (høring), Spejdersammenslutningen i Kolding (høring), Handicaprådet (høring), offentligheden (høring), Kultur- og Fritidsudvalget, Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at udkastet til fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik i perioden frem til 15. november 2011 fremsendes til høring i, Kolding Idrætsråd, Folkeoplysningssamrådet i Kolding, Spejdersammenslutningen i Kolding, Handicaprådet, og herudover gives der via kommunens hjemmeside borgerne mulighed for at komme med tilkendegivelser, at sagen efter høring genoptages med henblik på indstilling til Byrådets endelige vedtagelse. Beslutning Fritidsudvalget den Godkendt, idet udkastet også sendes til høring i Integrationsrådet. Fraværende Marlene B. Lorentzen Beslutning den fremsender følgende høringssvar til udkastet til fritids-, idrætsog folkeoplysningspolitik: - Samtlige benævnelser fritid og idræt foreslås ændret til fritid, - angående brugerinddragelse foreslås der udpeget 2 medlemmer af såvel Folkeoplysningssamrådet som Kolding Idrætsråd, - det foreslås at de udpegede medlemmer fra Folkeoplysningssamrådet i Kolding, Kolding Idrætsråd og Spejdersammenslutningen i Kolding udtræder af Fritidsrådet,

18 Sidenr. 109 såfremt de i valgperioden udtræder af enten Folkeoplysningssamrådet i Kolding, Kolding Idrætsråd eller Spejdersammenslutningen i Kolding. Fraværende Erik Lund Sagsfremstilling Forvaltningen oplyser, at Folketinget den 1. juni 2011 har vedtaget en ændring af Folkeoplysningsloven. Lovændringen bevirker blandt andet, at der inden den 1. januar 2012 skal udarbejdes en folkeoplysningspolitik i alle kommuner, alle nuværende regler om valg til folkeoplysningsudvalget, sammensætning, kompetencer m.v. udgår, der skal sikres brugerindflydelse ved nedsættelse af et eller flere nye udvalg, der som minimum skal høres om kommunernes budgetforslag, tilskudsreglerne på folkeoplysningsområdet og folkeoplysningspolitikken, alle kommuner fra 1. januar 2012 skal afsætte et beløb til en udviklingspulje med folkeoplysende sigte, Byrådet kan delegere sine opgaver i henhold til folkeoplysningsloven eller dele heraf til et eller flere udvalg, og kommunen yder sekretariatsbistand for udvalgene, der er mulighed for at indgå partnerskaber med foreninger og aftenskoler, der er mulighed for at yde tilskud til lukkede hold, der er mulighed for at fravige kravet om deltagebetaling. I henhold til folkeoplysningslovens 34 skal fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitikken indeholde målsætninger for borgernes deltagelse i folkeoplysning, rammer for folkeoplysningen, samspil mellem den støtteberettigede folkeoplysning og selvorganiserede grupper, samspil mellem folkeoplysningen og øvrige politikområder og brugerinddragelse. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til en fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik gennemført dialogmøder med Folkeoplysningssamrådet i Kolding, Spejdersammenslutningen i Kolding og Kolding Idrætsråd. Herudover har der været afholdt fire temamøder, hvor alle borgere i kommunen har haft mulighed for at fremkomme med forslag til politikken, ligesom sagen har været drøftet i. Det nuværende Folkeoplysningsudvalg er med baggrund i den ændrede Folkeoplysningslov nedlagt pr. 1. januar 2012, men skal erstattes af et eller flere nye udvalg i henhold til folkeoplysningslovens 35 stk. 2. På baggrund af de gennemførte dialog- og temamøder foreslås det, at der etableres et 35 stk. 2 udvalg fra 1. januar 2012 bestående af 9 medlemmer, hvor Folkeoplysningssamrådet, Kolding Idrætsråd, Spejdersammenslutningen, handicapforeninger, musiske foreninger, kulturelle foreninger og øvrige foreninger udpeger hver et medlem samt at Byrådet efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget udpeger 2 medlemmer fra udvalget til deltagelse i 35 stk. 2 udvalgets møder. Der udpeges suppleanter for samme. Det foreslås, at 35 stk. 2 udvalget tildeles følgende kompetencer svarende til det nuværende Folkeoplysningsudvalgs beslutningskompetencer, godkendelse af foreninger under Folkeoplysningsloven, afgøre om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud,

19 Sidenr. 110 godkende undervisning for en afgrænset deltagerkreds, fastsætte ansøgningsfrister indenfor såvel den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, graduering af tilskud til fag og emner, godkendelse af supplerende tilskud til lønudgifter i forbindelse med undervisning af deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne, inddragelse af tilladelsen til benyttelse af et lokale I henhold til den ændrede folkeoplysningslov skal der fra 1. januar 2012 afsættes en udviklingspulje med folkeoplysende sigte. Den nuværende foreningspulje, som er budgetteret under s område, er en pulje, der blandt andet støtter udviklingsarbejde til godkendte foreninger under folkeoplysningsloven, og vil derfor leve op til de nye lovkrav. Den ændrede folkeoplysningslov giver også mulighed for, at der kan ydes tilskud til ikke organiserede grupper. Tilskud til disse grupper er undladt i politikken, men vil indgå i de løbende drøftelser omkring mulige ændringer til politikken med virkning fra 1. januar I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling til Byrådet foreslår By- og Udviklingsforvaltningen for opfyldelse af Folkeoplysningslovens krav, at det pr. 31. december 2011 nedlagte Folkeoplysningsudvalg erstattes af et 35 stk. 2 udvalg, at det nye 35 stk. 2 udvalg benævnes Fritidsrådet, at der i januar måned 2012 sker udpegning af medlemmer til Fritidsrådet, at den endelige godkendte fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik er gældende frem til 31. december 2013, at det nedsatte Fritidsråd i samme periode skal arbejde med den vedtagne politik med henblik på eventuelle forslag til ændringer med virkning fra 1. januar Endvidere vil Forvaltningen fremsende vedtægt og valgregler samt kompetencefordelingsog delegationsplan for Kolding Kommunes Fritidsråd til godkendelse i Byrådet, mens Fritidsrådet selv forestår udarbejdelse af forretningsorden for rådet. Bilag: /11 Åben Udkast til Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitikken

20 Sidenr Ungdomslederpriser 2011 Sagsid.: 11/26339 Resumé I forbindelse med hædringen af mestre lørdag den 25. februar 2012 kan der uddeles op til 10 ungdomslederpriser. Sagen behandles i Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at formanden og næstformanden for bemyndiges til inden den 31. december 2011, at udpege de op til 10 modtagere af ungdomslederprisen for 2011, at der ydes et gavekort på 300 kr. til hver af modtagerne af ungdomslederprisen finansieret af Foreningspuljen. Beslutning den Godkendt med den tilføjelse, at der ydes et gavekort på 500 kr. til hver af modtagerne af ungdomslederprisen finansieret af Foreningspuljen. Fraværende Erik Lund Sagsfremstilling By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at i henhold til de af vedtagne regler, kan der en gang årligt tildeles unge frivillige ledere en ungdomslederpris. Ungdomslederprisen tildeles frivillige ledere og trænere under 25 år, der i en længere periode har udført et stort frivilligt arbejde i en forening godkendt under Folkeoplysningsloven. Indstillinger til ungdomslederprisen skal senest den 15. december hvert år indsendes til By- og Udviklingsforvaltningen, og herefter udpeger hvert år i januar måned de op til 10 modtagere af ungdomslederprisen. I forbindelse med Folketingets vedtagelse af ændringerne i Folkeoplysningsloven ophører det nuværende Folkeoplysningsudvalg pr. 31. december Et nyt Folkeoplysningsudvalg vil først være udpeget i slutningen af januar måned 2012, hvorfor i henhold til de gældende regler ikke vil kunne udpege modtagerne af ungdomslederprisen i januar måned Det kan endvidere oplyses, at s sidste ordinære møde i 2011 afholdes den 1. november.

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr. Sidenr. 240 Protokol Mødedato: 26. januar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Erik Lund, Marwan Zobi GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere