Folkeoplysningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance 4 Fun ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Kaizen Karate Do ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Fordeling af midler til den folkeoplysende voksenundervisning Fordeling af tilskud til Væresteder Alminde-Viuf GIF ansøger om tilskud til indkøb af legeredskaber til Sjov Lørdag arrangementer Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelse Kolding Svømmeklub Udkast til fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Ungdomslederpriser Nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen, november

3 Sidenr Dance 4 Fun ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Sagsid.: 11/21139 Resumé Foreningen Dance 4 Fun ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Dance 4 Fun med virkning fra 1. november 2011 godkendes som forening udøvende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde under folkeoplysningslovens kapitel 5. Beslutning den Godkendt. Fraværende Rune Jørgensen Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Dance 4 Fun, v/pernille F. Røjel, fremsender ansøgning modtaget i By- og Udviklingsforvaltningen den 19. september 2011 om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven, jf. kapitel 5 - "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde". En folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningslovens 4 skal - have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, - tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, - have en bestyrelse, - være demokratisk opbygget, - bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, - som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, - være hjemmehørende i tilskudskommunen og - have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. ad 1) Foreningens hovedformål er at tilbyde danse interesserede mulighed for at dyrke Linedance under forhold hvor humor og sammenhold har førsteprioritet. ad 2) Foreningens aktiviteter anses for værende folkeoplysende virksomhed.

4 Sidenr. 95 ad 3) Har en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at alle medlemmer har stemmeret med hver 1 stemme. ad 5) Det er oplyst, at foreningen består af 5 medlemmer, alle over 25 år. ad 6) Enhver kan blive medlem af foreningen, ad 7) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 8) Betingelserne vurderes at være opfyldt, idet der forventes gennemført aktiviteter 1 gang ugentligt. Endvidere skal en folkeoplysende forenings vedtægt jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 1, indeholde oplysninger om - foreningens formål - valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer - regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor - foreningens hjemsted - betingelser for medlemskab - tegningsret for foreningen - procedure for vedtægtsændringer - anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. ad 1) Foreningens hovedformål er at tilbyde danse interesserede mulighed for at dyrke Linedance under forhold hvor humor og sammenhold har førsteprioritet. ad 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen / bestyrelsen består af 3 medlemmer. ad 3) Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Endvidere foretages der jf. vedtægten valg af revisor. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 5) Enhver kan blive medlem af Dance 4 Fun. ad 6) Det fremgår af vedtægten at foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, sal eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse. ad 7) Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling. ad 8) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. formue/overskud Natteravnene i Kolding. Til orientering kan det oplyses, at foreningen har indsendt Erklæring om indhentelse af børneattest. I henhold til Folkeoplysningsloven, lov nr. 535, 37, stk. 4 afgør, hvorvidt foreningens aktiviteter er folkeoplysende virksomhed og dermed tilskudsberettiget.

5 Sidenr Kaizen Karate Do ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Sagsid.: 11/25412 Resumé Foreningen Kaizen Karate Do ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Kaizen Karate Do med virkning fra 1. november 2011 godkendes som forening udøvende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde under folkeoplysningslovens kapitel 5. Beslutning den Godkendt. Fraværende Rune Jørgensen Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Kaizen Karate Do, v/henrik Katborg, fremsender ansøgning modtaget i By- og Udviklingsforvaltningen den 13. oktober 2011 om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven, jf. kapitel 5 - "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde". En folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningslovens 4 skal - have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, - tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, - have en bestyrelse, - være demokratisk opbygget, - bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, - som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, - være hjemmehørende i tilskudskommunen og - have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. ad 1) Foreningens hovedformål er at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke traditionel Itosu Ryu Karate og selvforsvar, samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningens virke og det omliggende samfund. ad 2) Foreningens aktiviteter anses for værende folkeoplysende virksomhed.

6 Sidenr. 97 ad 3) Har en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at alle medlemmer har stemmeret med hver 1 stemme. ad 5) Det er oplyst, at foreningen består af 5 medlemmer, hvoraf 1 er over 25 år. ad 6) Enhver kan blive medlem af foreningen, ad 7) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 8) Betingelserne vurderes at være opfyldt, idet der forventes gennemført aktiviteter 3 gange ugentligt. Endvidere skal en folkeoplysende forenings vedtægt jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 1, indeholde oplysninger om - foreningens formål - valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer - regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor - foreningens hjemsted - betingelser for medlemskab - tegningsret for foreningen - procedure for vedtægtsændringer - anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. ad 1) Foreningens hovedformål er at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke traditionel Itosu Ryu Karate og selvforsvar, samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningens virke og det omliggende samfund. ad 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen / bestyrelsen består af 3 medlemmer. ad 3) Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Endvidere foretages der jf. vedtægten valg af revisor. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 5) Enhver kan blive medlem af Kaizen Karate Do. ad 6) Det fremgår af vedtægten at foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. dog underskrift af såvel formand som kasserer. ad 7) Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling. ad 8) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. formue/overskud idrætslige formål primært kampsportsklubber i Kolding Kommune. Til orientering kan det oplyses, at foreningen har indsendt Erklæring om indhentelse af børneattest.

7 Sidenr. 98 I henhold til Folkeoplysningsloven, lov nr. 535, 37, stk. 4 afgør, hvorvidt foreningens aktiviteter er folkeoplysende virksomhed og dermed tilskudsberettiget.

8 Sidenr Fordeling af midler til den folkeoplysende voksenundervisning 2012 Sagsid.: 11/8916 Resumé Der skal ske fordeling af rammebeløb for 2012 vedrørende tilsagnsbeløb, lokaletilskud, pensionisttilskud og mellemkommunal refusion til foreninger som udøver folkeoplysende voksenundervisning. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at de under forvaltningens bemærkninger anførte budgetbeløb til tilskud til undervisning, mellemkommunal refusion, pensionisttilskud og lokaletilskud godkendes, at det af forvaltningen udarbejdede forslag til fordeling af tilsagnsbeløb for 2012 godkendes, at der ydes tilskud til folkepensionister med kr. 8,00 pr. time, at der inden for afsat ramme ydes lokaletilskud til ansøgende foreninger i henhold til gældende procedurer/principper, at fordeling af eventuelle overførte ikke forbrugte midler for 2012 sker efter begrundet ansøgning, at eventuelle ikke forbrugte midler for 2012 kan overføres til andre aftenskoler, som mangler midler til at gennemføre den planlagte undervisning i 2012, at Folkeoplysningssamrådet senest den 3. december 2012 indsender oversigt over en eventuel omfordeling til By- og Udviklingsforvaltningen, at By- og Udviklingsforvaltningen inden for den tildelte ramme til voksenundervisning i 2012 foretager omfordeling af tilsagnsbeløb. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at der på budgettet for 2012 er et rammebeløb på kr. til fordeling til foreninger som udøver folkeoplysende voksenundervisning. Beløbet vedrører tilsagnsbeløb, lokaletilskud, pensionisttilskud og mellemkommunal refusion.

9 Sidenr. 100 Budget Lokaletilskud - Mellemkommunal refusion - Pensionisttilskud Til fordeling kr kr kr kr kr. Med baggrund i godkendte regler vedrørende den økonomiske fordeling til den folkeoplysende voksenundervisning, har By- og Udviklingsforvaltningen udarbejdet fordeling baseret på den gennemførte undervisning/lønsum fordelt på almindelig undervisning, instrumentalundervisning og handicapundervisning for 2010 svarende til følgende procentfordeling. Forening Procentsats Tilsagnsbeløb kr. FOF 36, ,00 SUK 29, ,00 AOF 21, ,00 LOF 5, ,00 Kolding Musik- og Teaterkurser 3, ,00 OK Koldings Dag- og Aftenskole 2, ,00 Dans For Alle 0, ,00 FO Kolding 0, ,00 Christiansfeld Husflidsforening 0, ,00 Jordrup Sangkor 0, ,00 Døves- og Hørehæmmedes Oplysningsforbund 0, ,00 I alt 100, ,00 Samtlige tilsagnsbeløb er afrundet i hele tusinde kroner. Ovennævnte udkast til fordeling af tilsagnsbeløb har været udsendt til samtlige godkendte foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning. Dette har givet anledning til følgende bemærkninger: FOF Kolding: Foreningen ansøger om forhøjelse af tilsagnsbeløb til kr. med den begrundelse, at de seneste års kommunale reduktion af undervisningsrammen i 2012 har medført, at FOF indenfor Folkeoplysningslovens rammer afvikler en række aktiviteter, der ikke længere kan dækkes af det kommunale tilsagnsbeløb. FOF Koldings samlede undervisningsramme skal i 2012, blot for at kunne rumme et aktivitetsniveau svarende til de i 2011 igangsatte hold, reguleres til det ansøgte forhøjede beløb. Foreningen oplyser, at konsekvensen ved det manglende tilskud sammenholdt med en prisstigning på den af ministeriet bestemte lønsats til undervisere betyder en forhøjelse af deltagerbetalingen. Uden den nødvendige tilskudsramme vil lektionsprisen for de berørte hold skulle stige med mere en 25 % og dermed gøre folkeoplysningen i Kolding til landets markant dyreste. FOF Kolding oplyser endvidere, at dette samtidig vil gøre folkeoplysningen til en elitær oplysning, der primært er tilgængelig for formuende og socialt stærke personer, hvor navnlig særlig tilrettelagt undervisning i dag bruges af socialt svagere borgere.

10 Sidenr. 101 AOF Center Sydjylland: Foreningen ansøger om forhøjelse af tilsagnsbeløb til kr. med den begrundelse, at efterspørgslen er stigende. Foreningen gennemførte undervisning i 2010 for i alt kr.. og forventer i 2011 at gennemføre undervisning for kr.. FO Kolding: Foreningen ansøger om forhøjelse af tilsagnsbeløb til kr. med den begrundelse, at det udelukkende er timer/lønsum fra foreningsgodkendelsen den 14. september 2010, som danner baggrund for tildeling af tilsagnsbeløb for Foreningen budgetterer med en samlet udgift til løn i 2011 på kr. Det kan endvidere oplyses, at FO Kolding har fået tildelt kr. til at gennemføre undervisning i Beløbet blev finansieret af Foreningspuljen. Jordrup Sangkor: Foreningen ansøger om forhøjelse af tilsagnsbeløb til kr. med den begrundelse, at undervisningen i 2012 ikke kan gennemføres for mindre, når der skal afsættes 10 % til debatskabende aktiviteter.

11 Sidenr Fordeling af tilskud til Væresteder 2012 Sagsid.: 11/12417 Resumé Der skal ske fordeling af tilskud for 2012 til Væresteder i Kolding Kommune. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at det under forvaltningens bemærkninger udarbejdede forslag til fordeling af tilskud til værestederne i 2012 godkendes. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Der er afsat kr. på budgettet til Væresteder i By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der i henhold til de gældende regler fordeles budget med udgangspunkt i, at værestederne som minimum har åbent på alle skoledage. Der tildeles et årligt grundbeløb på kr. til alle væresteder med over 20 godkendte børn og et grundbeløb på kr. til væresteder godkendt til 20 børn eller derunder. Herudover kan der efter en konkret vurdering ydes et årligt tillæg til de væresteder, der vurderes enten til at være specielt socialt belastede eller som har andre specielle forhold, der bør tages hensyn til. Der kan dog kun ydes tillæg, såfremt værestedet er godkendt til over 20 børn. Det resterende budget fordeles i 2012 med et årligt driftstilskud på kr. pr. godkendt barn i værestedet. Driftstilskuddet var i 2011 på kr. pr. godkendt barn. Hvert år vedtages det, hvor mange børn det enkelte værested kan godkendes til under hensyntagen til bl.a. værestedets fysiske forhold og de seneste oplysninger omkring antallet af tilmeldte børn i værestedet. Der ydes dog ikke et årligt driftstilskud pr. barn til de væresteder, der er godkendt til 20 børn og derunder, da disse væresteder som udgangspunkt skal klare sig med grundbeløbet. Der vil blive foretaget en forholdsmæssig budgetreduktion i værestedernes grundbeløb og driftsbeløb, såfremt værestedet ikke som minimum har åbent på alle skoledage. Værestedet Mosen ansøger om en opnormering fra 25 til 50 børn. Siden opstart af værestedet den 1. januar 2011 har værestedet indgået samarbejde med Røde Kors som betaler kontingent for 10 udvalgte børn. Der er samlet 50 børn tilmeldt værestedet. Værestedet Mejeriet ansøger om en opnormering fra 60 til 80 børn. I de sidste 3 år har der været mere end 60 børn indmeldt i værestedet. Der er kun ansat personale som passer til antallet af tilmeldte børn og det vil få stor betydning for værestedets aktiviteter,

12 Sidenr. 103 hvis det kan få tilskud til de ekstra 20 børn. På nuværende tidspunkt er der 89 tilmeldt børn i værestedet. Værestedet Nr. Bjært/Strandhuse ansøger om en opnormering fra 85 til 100 børn. Gennem de seneste år har værestedet konstant haft flere børn, end det har været normeret til. Endvidere har Lyshøjskolen fra august 2011 udvidet antallet af spor i 4. klasse fra 4 til 5 spor. På nuværende tidspunkt er der 89 børn tilmeldt værestedet og der er klasses børn på venteliste. Disse børn kan ikke tilbydes en plads i eksisterende rammer, men et samarbejde med De Grønne Pigespejdere i Strandhuse om lån af spejderhus i eftermiddagstimerne, gør det muligt, at tilbyde disse børn en plads. Det foreslås, at budgetbeløbet til værestederne i 2012 fordeles således: Værested Godkendte børn Grundbeløb Driftsbeløb + evt. tillæg evt. reduktion Budget 2012 afrundet i kr. Mdl. kontingent 2010 Aller , , ,00 60,00 Alminde-Viuf , , ,00 325,00 Dalby , , ,00 300,00 Harte , , ,00 400,00 Hyperhulen , , ,00 (2) ,00 10,00 KFUM Bramdrupdam , , ,00 (1) ,00 300,00 Mosen , , ,00 275,00 Nr. Bjært/ , , ,00 400,00 Strandhuse (4) Sdr. Bjert , , ,00 300,00 Sdr. Stenderup , , ,00 235,00 Seest , , ,00 350,00 Skanderup , , ,00 250,00 Hjarup Vejstrup , , ,00 175, ,00 (3) Vonsild , , ,00 300,00 KIF Fodbold , , ,00 450,00 I alt fordeling budget ,00 1. Tillæg jf. tidligere politisk beslutning. 2. Socialt tillæg. 3. Reduktion af budgettet da værestedet kun har åbent på to af fem ugentlige skoledage.

13 Sidenr Opnomering af medlemmer fra 85 til 100 gives under forudsætning af, at pilotprojektet vedrørende anvendelse af spejderhuset gennemføres i 2012.

14 Sidenr Alminde-Viuf GIF ansøger om tilskud til indkøb af legeredskaber til Sjov Lørdag arrangementer Sagsid.: 11/25301 Resumé Alminde-Viuf GIF v. Michael Thybo ansøger om tilskud til indkøb af skumprodukter til brug for Sjov Lørdag arrangementer i Alminde-Viuf. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der bevilges et tilskud på kr. til indkøb af skumlegeredskaber/produkter, at tilskuddet finansieres fra konto for Sjov Lørdag. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Alminde-Viuf GIF ønsker at kunne tilbyde de mindste børn bedre aktivitetsmuligheder i forbindelse med afholdelse af Sjov Lørdag arrangementerne. Foreningen afholder hvert år 6 arrangementer i Alminde-Viuf Skoles hal med deltagelse af cirka børn. Heraf er cirka 35 børn i alderen 4 6 år. Desværre kan foreningen ikke tilbyde aktiviteter til denne aldersgruppe idet der ikke er legeredskaber til denne gruppe, og børnene kommer derfor let til at være i vejen for de større børn, der spiller fodbold og lignende. Alminde-Viuf GIF ønsker at indrette et legeområde i hallen med skumredskaber. De samlede udgifter til skumredskaberne beløber sig til kr. Det kan oplyses, at der resterer et uforbrugt budgetbeløb i 2011 under Sjov Lørdag - puljen på kr.

15 Sidenr Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelse Kolding Svømmeklub Sagsid.: 11/26578 Resumé Kolding Svømmeklub ansøger om tilskud på kr. til afholdelse af udgifter til en svømmetræneres deltagelse i Dansk Svømmeunions Svømningens Grunduddannelse. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et eventuelt tilskud. Beslutning den vedtog, at bevilge kr. finansieret af Foreningspuljen. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der jf. de af godkendte regler for specielle kurser, hvor kursusafgiften pr. person overstiger kr., eller hvor den samlede kursusudgift overstiger kr., inden kursets afvikling, skal der fremsendes ansøgning til om hel eller delvis dækning af kursusafgift. Kolding Svømmeklub oplyser, at grunduddannelsen for denne person er en del af Kolding Svømmeklubs strategi vedrørende opkvalificering af hele organisationen i forbindelse med foreningens arbejde for at blive en del af eliteidrætssamarbejdet i Kolding Kommune. Et samarbejde som meget gerne skulle munde ud i, at svømning fra sommeren 2012 bliver en del af eliteidrætsklassetilbudet. Eliteidrætsrådet i Kolding har i år besluttet sig for, at de ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Kolding Svømmeklub om et år under forudsætning af, at Kolding Svømmeklub fortsætter sin udvikling og optimerer talentarbejdet yderligere det kommende år. Eliteidrætsrådet vil sammen med fra Dansk Svømmeunion løbende afholde møder med Kolding Svømmeklub omkring videreudvikling af talentarbejdet. Klubbens udvikling og dermed udfaldet af disse møder skal gerne give et billede af, at klubben med støtte fra Dansk Svømmeunion udvikler sig hensigtsmæssigt, så der kan ske optagelse af svømmere til august Uddannelsestiltaget med deltagelse i Dansk Svømmeunions Svømningens Grunduddannelse er et af de nødvendige skridt Kolding Svømmeklub tager for at kunne fortsætte og udvikle talentarbejdet. Uddannelses består af 3 moduler, der alle gennemføres som internatkurser i perioden september december 2011 fra lørdag kl. 9 til søndag kl med følgende formål og indhold:

16 Sidenr. 107 Formål: SVØMNINGENS GRUNDUDDANNELSE sigter mod, at instruktøren efter endt gennemgang af kurset skal kunne planlægge og instruere i plask og leg, tilvænningsøvelser begynderundervisning samt grundlæggende livredning, vandpolo, udspring, synkron og anatomi/fysiologi. Kurset skal endvidere kvalificere deltagerne til at gå videre i Dansk Svømmeunions videreuddannelse. Indhold: Introduktion - Barnets fysiske udvikling - Barnets sociale udvikling - Barnets motoriske udvikling - Bevægelsesindlæring - Planlægning - Pædagogik, undervisningslære - Plask og leg - Svømmearterne Hovedspring. Det kan oplyses, at på mødet i januar 2011 besluttede at yde et tilskud på kr. til 5 instruktørers kursus i Kolding Svømmeklubs deltagelse i kurset Svømningens Grunduddannelse i foråret Det kan endvidere oplyses, at der på budgettet for 2011 resterer et uforbrugt budgetbeløb under Foreningspuljen på kr..

17 Sidenr Udkast til fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Sagsid.: 10/27246 Resumé By- og udviklingsforvaltningen fremsender udkast til en fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik gældende fra 1. januar Udkastet er udarbejdet med baggrund i Fritidsudvalgets beslutning på møde den 22. juni 2011, sag nr. 4, hvor by- og udviklingsdirektøren blev pålagt, at udarbejde et udkast til en fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik, hvor relevante parter blev inddraget i forbindelse med udarbejdelse af politikken. Sagen behandles i Fritidsudvalget, (høring), Kolding Idrætsråd (høring), Folkeoplysningssamrådet i Kolding (høring), Spejdersammenslutningen i Kolding (høring), Handicaprådet (høring), offentligheden (høring), Kultur- og Fritidsudvalget, Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at udkastet til fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik i perioden frem til 15. november 2011 fremsendes til høring i, Kolding Idrætsråd, Folkeoplysningssamrådet i Kolding, Spejdersammenslutningen i Kolding, Handicaprådet, og herudover gives der via kommunens hjemmeside borgerne mulighed for at komme med tilkendegivelser, at sagen efter høring genoptages med henblik på indstilling til Byrådets endelige vedtagelse. Beslutning Fritidsudvalget den Godkendt, idet udkastet også sendes til høring i Integrationsrådet. Fraværende Marlene B. Lorentzen Beslutning den fremsender følgende høringssvar til udkastet til fritids-, idrætsog folkeoplysningspolitik: - Samtlige benævnelser fritid og idræt foreslås ændret til fritid, - angående brugerinddragelse foreslås der udpeget 2 medlemmer af såvel Folkeoplysningssamrådet som Kolding Idrætsråd, - det foreslås at de udpegede medlemmer fra Folkeoplysningssamrådet i Kolding, Kolding Idrætsråd og Spejdersammenslutningen i Kolding udtræder af Fritidsrådet,

18 Sidenr. 109 såfremt de i valgperioden udtræder af enten Folkeoplysningssamrådet i Kolding, Kolding Idrætsråd eller Spejdersammenslutningen i Kolding. Fraværende Erik Lund Sagsfremstilling Forvaltningen oplyser, at Folketinget den 1. juni 2011 har vedtaget en ændring af Folkeoplysningsloven. Lovændringen bevirker blandt andet, at der inden den 1. januar 2012 skal udarbejdes en folkeoplysningspolitik i alle kommuner, alle nuværende regler om valg til folkeoplysningsudvalget, sammensætning, kompetencer m.v. udgår, der skal sikres brugerindflydelse ved nedsættelse af et eller flere nye udvalg, der som minimum skal høres om kommunernes budgetforslag, tilskudsreglerne på folkeoplysningsområdet og folkeoplysningspolitikken, alle kommuner fra 1. januar 2012 skal afsætte et beløb til en udviklingspulje med folkeoplysende sigte, Byrådet kan delegere sine opgaver i henhold til folkeoplysningsloven eller dele heraf til et eller flere udvalg, og kommunen yder sekretariatsbistand for udvalgene, der er mulighed for at indgå partnerskaber med foreninger og aftenskoler, der er mulighed for at yde tilskud til lukkede hold, der er mulighed for at fravige kravet om deltagebetaling. I henhold til folkeoplysningslovens 34 skal fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitikken indeholde målsætninger for borgernes deltagelse i folkeoplysning, rammer for folkeoplysningen, samspil mellem den støtteberettigede folkeoplysning og selvorganiserede grupper, samspil mellem folkeoplysningen og øvrige politikområder og brugerinddragelse. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til en fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik gennemført dialogmøder med Folkeoplysningssamrådet i Kolding, Spejdersammenslutningen i Kolding og Kolding Idrætsråd. Herudover har der været afholdt fire temamøder, hvor alle borgere i kommunen har haft mulighed for at fremkomme med forslag til politikken, ligesom sagen har været drøftet i. Det nuværende Folkeoplysningsudvalg er med baggrund i den ændrede Folkeoplysningslov nedlagt pr. 1. januar 2012, men skal erstattes af et eller flere nye udvalg i henhold til folkeoplysningslovens 35 stk. 2. På baggrund af de gennemførte dialog- og temamøder foreslås det, at der etableres et 35 stk. 2 udvalg fra 1. januar 2012 bestående af 9 medlemmer, hvor Folkeoplysningssamrådet, Kolding Idrætsråd, Spejdersammenslutningen, handicapforeninger, musiske foreninger, kulturelle foreninger og øvrige foreninger udpeger hver et medlem samt at Byrådet efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget udpeger 2 medlemmer fra udvalget til deltagelse i 35 stk. 2 udvalgets møder. Der udpeges suppleanter for samme. Det foreslås, at 35 stk. 2 udvalget tildeles følgende kompetencer svarende til det nuværende Folkeoplysningsudvalgs beslutningskompetencer, godkendelse af foreninger under Folkeoplysningsloven, afgøre om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud,

19 Sidenr. 110 godkende undervisning for en afgrænset deltagerkreds, fastsætte ansøgningsfrister indenfor såvel den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, graduering af tilskud til fag og emner, godkendelse af supplerende tilskud til lønudgifter i forbindelse med undervisning af deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne, inddragelse af tilladelsen til benyttelse af et lokale I henhold til den ændrede folkeoplysningslov skal der fra 1. januar 2012 afsættes en udviklingspulje med folkeoplysende sigte. Den nuværende foreningspulje, som er budgetteret under s område, er en pulje, der blandt andet støtter udviklingsarbejde til godkendte foreninger under folkeoplysningsloven, og vil derfor leve op til de nye lovkrav. Den ændrede folkeoplysningslov giver også mulighed for, at der kan ydes tilskud til ikke organiserede grupper. Tilskud til disse grupper er undladt i politikken, men vil indgå i de løbende drøftelser omkring mulige ændringer til politikken med virkning fra 1. januar I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling til Byrådet foreslår By- og Udviklingsforvaltningen for opfyldelse af Folkeoplysningslovens krav, at det pr. 31. december 2011 nedlagte Folkeoplysningsudvalg erstattes af et 35 stk. 2 udvalg, at det nye 35 stk. 2 udvalg benævnes Fritidsrådet, at der i januar måned 2012 sker udpegning af medlemmer til Fritidsrådet, at den endelige godkendte fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik er gældende frem til 31. december 2013, at det nedsatte Fritidsråd i samme periode skal arbejde med den vedtagne politik med henblik på eventuelle forslag til ændringer med virkning fra 1. januar Endvidere vil Forvaltningen fremsende vedtægt og valgregler samt kompetencefordelingsog delegationsplan for Kolding Kommunes Fritidsråd til godkendelse i Byrådet, mens Fritidsrådet selv forestår udarbejdelse af forretningsorden for rådet. Bilag: /11 Åben Udkast til Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitikken

20 Sidenr Ungdomslederpriser 2011 Sagsid.: 11/26339 Resumé I forbindelse med hædringen af mestre lørdag den 25. februar 2012 kan der uddeles op til 10 ungdomslederpriser. Sagen behandles i Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at formanden og næstformanden for bemyndiges til inden den 31. december 2011, at udpege de op til 10 modtagere af ungdomslederprisen for 2011, at der ydes et gavekort på 300 kr. til hver af modtagerne af ungdomslederprisen finansieret af Foreningspuljen. Beslutning den Godkendt med den tilføjelse, at der ydes et gavekort på 500 kr. til hver af modtagerne af ungdomslederprisen finansieret af Foreningspuljen. Fraværende Erik Lund Sagsfremstilling By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at i henhold til de af vedtagne regler, kan der en gang årligt tildeles unge frivillige ledere en ungdomslederpris. Ungdomslederprisen tildeles frivillige ledere og trænere under 25 år, der i en længere periode har udført et stort frivilligt arbejde i en forening godkendt under Folkeoplysningsloven. Indstillinger til ungdomslederprisen skal senest den 15. december hvert år indsendes til By- og Udviklingsforvaltningen, og herefter udpeger hvert år i januar måned de op til 10 modtagere af ungdomslederprisen. I forbindelse med Folketingets vedtagelse af ændringerne i Folkeoplysningsloven ophører det nuværende Folkeoplysningsudvalg pr. 31. december Et nyt Folkeoplysningsudvalg vil først være udpeget i slutningen af januar måned 2012, hvorfor i henhold til de gældende regler ikke vil kunne udpege modtagerne af ungdomslederprisen i januar måned Det kan endvidere oplyses, at s sidste ordinære møde i 2011 afholdes den 1. november.

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 46 Referat Mødedato: 10. maj 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Journalår Løbenr. Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt. coaching og konflikthåndtering

Journalår Løbenr. Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt. coaching og konflikthåndtering Efter dokumenter af typen: I 42755 Skanderup Hjarup Idrætsforening søger Ansøgning om tilskud til DGI's YKTRJD 10-03- 4349 I Åben om tilskud til coaching og konflikthåndteringskursus coaching og konflikthåndtering

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Sidenr. 257 Protokol Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere