Folkeoplysningsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance 4 Fun ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Kaizen Karate Do ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Fordeling af midler til den folkeoplysende voksenundervisning Fordeling af tilskud til Væresteder Alminde-Viuf GIF ansøger om tilskud til indkøb af legeredskaber til Sjov Lørdag arrangementer Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelse Kolding Svømmeklub Udkast til fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Ungdomslederpriser Nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen, november

3 Sidenr Dance 4 Fun ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Sagsid.: 11/21139 Resumé Foreningen Dance 4 Fun ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Dance 4 Fun med virkning fra 1. november 2011 godkendes som forening udøvende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde under folkeoplysningslovens kapitel 5. Beslutning den Godkendt. Fraværende Rune Jørgensen Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Dance 4 Fun, v/pernille F. Røjel, fremsender ansøgning modtaget i By- og Udviklingsforvaltningen den 19. september 2011 om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven, jf. kapitel 5 - "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde". En folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningslovens 4 skal - have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, - tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, - have en bestyrelse, - være demokratisk opbygget, - bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, - som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, - være hjemmehørende i tilskudskommunen og - have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. ad 1) Foreningens hovedformål er at tilbyde danse interesserede mulighed for at dyrke Linedance under forhold hvor humor og sammenhold har førsteprioritet. ad 2) Foreningens aktiviteter anses for værende folkeoplysende virksomhed.

4 Sidenr. 95 ad 3) Har en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at alle medlemmer har stemmeret med hver 1 stemme. ad 5) Det er oplyst, at foreningen består af 5 medlemmer, alle over 25 år. ad 6) Enhver kan blive medlem af foreningen, ad 7) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 8) Betingelserne vurderes at være opfyldt, idet der forventes gennemført aktiviteter 1 gang ugentligt. Endvidere skal en folkeoplysende forenings vedtægt jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 1, indeholde oplysninger om - foreningens formål - valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer - regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor - foreningens hjemsted - betingelser for medlemskab - tegningsret for foreningen - procedure for vedtægtsændringer - anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. ad 1) Foreningens hovedformål er at tilbyde danse interesserede mulighed for at dyrke Linedance under forhold hvor humor og sammenhold har førsteprioritet. ad 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen / bestyrelsen består af 3 medlemmer. ad 3) Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Endvidere foretages der jf. vedtægten valg af revisor. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 5) Enhver kan blive medlem af Dance 4 Fun. ad 6) Det fremgår af vedtægten at foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, sal eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse. ad 7) Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling. ad 8) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. formue/overskud Natteravnene i Kolding. Til orientering kan det oplyses, at foreningen har indsendt Erklæring om indhentelse af børneattest. I henhold til Folkeoplysningsloven, lov nr. 535, 37, stk. 4 afgør, hvorvidt foreningens aktiviteter er folkeoplysende virksomhed og dermed tilskudsberettiget.

5 Sidenr Kaizen Karate Do ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven Sagsid.: 11/25412 Resumé Foreningen Kaizen Karate Do ansøger om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Kaizen Karate Do med virkning fra 1. november 2011 godkendes som forening udøvende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde under folkeoplysningslovens kapitel 5. Beslutning den Godkendt. Fraværende Rune Jørgensen Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Kaizen Karate Do, v/henrik Katborg, fremsender ansøgning modtaget i By- og Udviklingsforvaltningen den 13. oktober 2011 om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven, jf. kapitel 5 - "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde". En folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningslovens 4 skal - have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, - tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, - have en bestyrelse, - være demokratisk opbygget, - bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, - som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, - være hjemmehørende i tilskudskommunen og - have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. ad 1) Foreningens hovedformål er at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke traditionel Itosu Ryu Karate og selvforsvar, samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningens virke og det omliggende samfund. ad 2) Foreningens aktiviteter anses for værende folkeoplysende virksomhed.

6 Sidenr. 97 ad 3) Har en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at alle medlemmer har stemmeret med hver 1 stemme. ad 5) Det er oplyst, at foreningen består af 5 medlemmer, hvoraf 1 er over 25 år. ad 6) Enhver kan blive medlem af foreningen, ad 7) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 8) Betingelserne vurderes at være opfyldt, idet der forventes gennemført aktiviteter 3 gange ugentligt. Endvidere skal en folkeoplysende forenings vedtægt jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 1, indeholde oplysninger om - foreningens formål - valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer - regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor - foreningens hjemsted - betingelser for medlemskab - tegningsret for foreningen - procedure for vedtægtsændringer - anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. ad 1) Foreningens hovedformål er at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke traditionel Itosu Ryu Karate og selvforsvar, samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningens virke og det omliggende samfund. ad 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen / bestyrelsen består af 3 medlemmer. ad 3) Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Endvidere foretages der jf. vedtægten valg af revisor. ad 4) Det fremgår af vedtægten, at foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. ad 5) Enhver kan blive medlem af Kaizen Karate Do. ad 6) Det fremgår af vedtægten at foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. dog underskrift af såvel formand som kasserer. ad 7) Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling. ad 8) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. formue/overskud idrætslige formål primært kampsportsklubber i Kolding Kommune. Til orientering kan det oplyses, at foreningen har indsendt Erklæring om indhentelse af børneattest.

7 Sidenr. 98 I henhold til Folkeoplysningsloven, lov nr. 535, 37, stk. 4 afgør, hvorvidt foreningens aktiviteter er folkeoplysende virksomhed og dermed tilskudsberettiget.

8 Sidenr Fordeling af midler til den folkeoplysende voksenundervisning 2012 Sagsid.: 11/8916 Resumé Der skal ske fordeling af rammebeløb for 2012 vedrørende tilsagnsbeløb, lokaletilskud, pensionisttilskud og mellemkommunal refusion til foreninger som udøver folkeoplysende voksenundervisning. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at de under forvaltningens bemærkninger anførte budgetbeløb til tilskud til undervisning, mellemkommunal refusion, pensionisttilskud og lokaletilskud godkendes, at det af forvaltningen udarbejdede forslag til fordeling af tilsagnsbeløb for 2012 godkendes, at der ydes tilskud til folkepensionister med kr. 8,00 pr. time, at der inden for afsat ramme ydes lokaletilskud til ansøgende foreninger i henhold til gældende procedurer/principper, at fordeling af eventuelle overførte ikke forbrugte midler for 2012 sker efter begrundet ansøgning, at eventuelle ikke forbrugte midler for 2012 kan overføres til andre aftenskoler, som mangler midler til at gennemføre den planlagte undervisning i 2012, at Folkeoplysningssamrådet senest den 3. december 2012 indsender oversigt over en eventuel omfordeling til By- og Udviklingsforvaltningen, at By- og Udviklingsforvaltningen inden for den tildelte ramme til voksenundervisning i 2012 foretager omfordeling af tilsagnsbeløb. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at der på budgettet for 2012 er et rammebeløb på kr. til fordeling til foreninger som udøver folkeoplysende voksenundervisning. Beløbet vedrører tilsagnsbeløb, lokaletilskud, pensionisttilskud og mellemkommunal refusion.

9 Sidenr. 100 Budget Lokaletilskud - Mellemkommunal refusion - Pensionisttilskud Til fordeling kr kr kr kr kr. Med baggrund i godkendte regler vedrørende den økonomiske fordeling til den folkeoplysende voksenundervisning, har By- og Udviklingsforvaltningen udarbejdet fordeling baseret på den gennemførte undervisning/lønsum fordelt på almindelig undervisning, instrumentalundervisning og handicapundervisning for 2010 svarende til følgende procentfordeling. Forening Procentsats Tilsagnsbeløb kr. FOF 36, ,00 SUK 29, ,00 AOF 21, ,00 LOF 5, ,00 Kolding Musik- og Teaterkurser 3, ,00 OK Koldings Dag- og Aftenskole 2, ,00 Dans For Alle 0, ,00 FO Kolding 0, ,00 Christiansfeld Husflidsforening 0, ,00 Jordrup Sangkor 0, ,00 Døves- og Hørehæmmedes Oplysningsforbund 0, ,00 I alt 100, ,00 Samtlige tilsagnsbeløb er afrundet i hele tusinde kroner. Ovennævnte udkast til fordeling af tilsagnsbeløb har været udsendt til samtlige godkendte foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning. Dette har givet anledning til følgende bemærkninger: FOF Kolding: Foreningen ansøger om forhøjelse af tilsagnsbeløb til kr. med den begrundelse, at de seneste års kommunale reduktion af undervisningsrammen i 2012 har medført, at FOF indenfor Folkeoplysningslovens rammer afvikler en række aktiviteter, der ikke længere kan dækkes af det kommunale tilsagnsbeløb. FOF Koldings samlede undervisningsramme skal i 2012, blot for at kunne rumme et aktivitetsniveau svarende til de i 2011 igangsatte hold, reguleres til det ansøgte forhøjede beløb. Foreningen oplyser, at konsekvensen ved det manglende tilskud sammenholdt med en prisstigning på den af ministeriet bestemte lønsats til undervisere betyder en forhøjelse af deltagerbetalingen. Uden den nødvendige tilskudsramme vil lektionsprisen for de berørte hold skulle stige med mere en 25 % og dermed gøre folkeoplysningen i Kolding til landets markant dyreste. FOF Kolding oplyser endvidere, at dette samtidig vil gøre folkeoplysningen til en elitær oplysning, der primært er tilgængelig for formuende og socialt stærke personer, hvor navnlig særlig tilrettelagt undervisning i dag bruges af socialt svagere borgere.

10 Sidenr. 101 AOF Center Sydjylland: Foreningen ansøger om forhøjelse af tilsagnsbeløb til kr. med den begrundelse, at efterspørgslen er stigende. Foreningen gennemførte undervisning i 2010 for i alt kr.. og forventer i 2011 at gennemføre undervisning for kr.. FO Kolding: Foreningen ansøger om forhøjelse af tilsagnsbeløb til kr. med den begrundelse, at det udelukkende er timer/lønsum fra foreningsgodkendelsen den 14. september 2010, som danner baggrund for tildeling af tilsagnsbeløb for Foreningen budgetterer med en samlet udgift til løn i 2011 på kr. Det kan endvidere oplyses, at FO Kolding har fået tildelt kr. til at gennemføre undervisning i Beløbet blev finansieret af Foreningspuljen. Jordrup Sangkor: Foreningen ansøger om forhøjelse af tilsagnsbeløb til kr. med den begrundelse, at undervisningen i 2012 ikke kan gennemføres for mindre, når der skal afsættes 10 % til debatskabende aktiviteter.

11 Sidenr Fordeling af tilskud til Væresteder 2012 Sagsid.: 11/12417 Resumé Der skal ske fordeling af tilskud for 2012 til Væresteder i Kolding Kommune. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at det under forvaltningens bemærkninger udarbejdede forslag til fordeling af tilskud til værestederne i 2012 godkendes. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Der er afsat kr. på budgettet til Væresteder i By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der i henhold til de gældende regler fordeles budget med udgangspunkt i, at værestederne som minimum har åbent på alle skoledage. Der tildeles et årligt grundbeløb på kr. til alle væresteder med over 20 godkendte børn og et grundbeløb på kr. til væresteder godkendt til 20 børn eller derunder. Herudover kan der efter en konkret vurdering ydes et årligt tillæg til de væresteder, der vurderes enten til at være specielt socialt belastede eller som har andre specielle forhold, der bør tages hensyn til. Der kan dog kun ydes tillæg, såfremt værestedet er godkendt til over 20 børn. Det resterende budget fordeles i 2012 med et årligt driftstilskud på kr. pr. godkendt barn i værestedet. Driftstilskuddet var i 2011 på kr. pr. godkendt barn. Hvert år vedtages det, hvor mange børn det enkelte værested kan godkendes til under hensyntagen til bl.a. værestedets fysiske forhold og de seneste oplysninger omkring antallet af tilmeldte børn i værestedet. Der ydes dog ikke et årligt driftstilskud pr. barn til de væresteder, der er godkendt til 20 børn og derunder, da disse væresteder som udgangspunkt skal klare sig med grundbeløbet. Der vil blive foretaget en forholdsmæssig budgetreduktion i værestedernes grundbeløb og driftsbeløb, såfremt værestedet ikke som minimum har åbent på alle skoledage. Værestedet Mosen ansøger om en opnormering fra 25 til 50 børn. Siden opstart af værestedet den 1. januar 2011 har værestedet indgået samarbejde med Røde Kors som betaler kontingent for 10 udvalgte børn. Der er samlet 50 børn tilmeldt værestedet. Værestedet Mejeriet ansøger om en opnormering fra 60 til 80 børn. I de sidste 3 år har der været mere end 60 børn indmeldt i værestedet. Der er kun ansat personale som passer til antallet af tilmeldte børn og det vil få stor betydning for værestedets aktiviteter,

12 Sidenr. 103 hvis det kan få tilskud til de ekstra 20 børn. På nuværende tidspunkt er der 89 tilmeldt børn i værestedet. Værestedet Nr. Bjært/Strandhuse ansøger om en opnormering fra 85 til 100 børn. Gennem de seneste år har værestedet konstant haft flere børn, end det har været normeret til. Endvidere har Lyshøjskolen fra august 2011 udvidet antallet af spor i 4. klasse fra 4 til 5 spor. På nuværende tidspunkt er der 89 børn tilmeldt værestedet og der er klasses børn på venteliste. Disse børn kan ikke tilbydes en plads i eksisterende rammer, men et samarbejde med De Grønne Pigespejdere i Strandhuse om lån af spejderhus i eftermiddagstimerne, gør det muligt, at tilbyde disse børn en plads. Det foreslås, at budgetbeløbet til værestederne i 2012 fordeles således: Værested Godkendte børn Grundbeløb Driftsbeløb + evt. tillæg evt. reduktion Budget 2012 afrundet i kr. Mdl. kontingent 2010 Aller , , ,00 60,00 Alminde-Viuf , , ,00 325,00 Dalby , , ,00 300,00 Harte , , ,00 400,00 Hyperhulen , , ,00 (2) ,00 10,00 KFUM Bramdrupdam , , ,00 (1) ,00 300,00 Mosen , , ,00 275,00 Nr. Bjært/ , , ,00 400,00 Strandhuse (4) Sdr. Bjert , , ,00 300,00 Sdr. Stenderup , , ,00 235,00 Seest , , ,00 350,00 Skanderup , , ,00 250,00 Hjarup Vejstrup , , ,00 175, ,00 (3) Vonsild , , ,00 300,00 KIF Fodbold , , ,00 450,00 I alt fordeling budget ,00 1. Tillæg jf. tidligere politisk beslutning. 2. Socialt tillæg. 3. Reduktion af budgettet da værestedet kun har åbent på to af fem ugentlige skoledage.

13 Sidenr Opnomering af medlemmer fra 85 til 100 gives under forudsætning af, at pilotprojektet vedrørende anvendelse af spejderhuset gennemføres i 2012.

14 Sidenr Alminde-Viuf GIF ansøger om tilskud til indkøb af legeredskaber til Sjov Lørdag arrangementer Sagsid.: 11/25301 Resumé Alminde-Viuf GIF v. Michael Thybo ansøger om tilskud til indkøb af skumprodukter til brug for Sjov Lørdag arrangementer i Alminde-Viuf. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der bevilges et tilskud på kr. til indkøb af skumlegeredskaber/produkter, at tilskuddet finansieres fra konto for Sjov Lørdag. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Alminde-Viuf GIF ønsker at kunne tilbyde de mindste børn bedre aktivitetsmuligheder i forbindelse med afholdelse af Sjov Lørdag arrangementerne. Foreningen afholder hvert år 6 arrangementer i Alminde-Viuf Skoles hal med deltagelse af cirka børn. Heraf er cirka 35 børn i alderen 4 6 år. Desværre kan foreningen ikke tilbyde aktiviteter til denne aldersgruppe idet der ikke er legeredskaber til denne gruppe, og børnene kommer derfor let til at være i vejen for de større børn, der spiller fodbold og lignende. Alminde-Viuf GIF ønsker at indrette et legeområde i hallen med skumredskaber. De samlede udgifter til skumredskaberne beløber sig til kr. Det kan oplyses, at der resterer et uforbrugt budgetbeløb i 2011 under Sjov Lørdag - puljen på kr.

15 Sidenr Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelse Kolding Svømmeklub Sagsid.: 11/26578 Resumé Kolding Svømmeklub ansøger om tilskud på kr. til afholdelse af udgifter til en svømmetræneres deltagelse i Dansk Svømmeunions Svømningens Grunduddannelse. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et eventuelt tilskud. Beslutning den vedtog, at bevilge kr. finansieret af Foreningspuljen. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der jf. de af godkendte regler for specielle kurser, hvor kursusafgiften pr. person overstiger kr., eller hvor den samlede kursusudgift overstiger kr., inden kursets afvikling, skal der fremsendes ansøgning til om hel eller delvis dækning af kursusafgift. Kolding Svømmeklub oplyser, at grunduddannelsen for denne person er en del af Kolding Svømmeklubs strategi vedrørende opkvalificering af hele organisationen i forbindelse med foreningens arbejde for at blive en del af eliteidrætssamarbejdet i Kolding Kommune. Et samarbejde som meget gerne skulle munde ud i, at svømning fra sommeren 2012 bliver en del af eliteidrætsklassetilbudet. Eliteidrætsrådet i Kolding har i år besluttet sig for, at de ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Kolding Svømmeklub om et år under forudsætning af, at Kolding Svømmeklub fortsætter sin udvikling og optimerer talentarbejdet yderligere det kommende år. Eliteidrætsrådet vil sammen med fra Dansk Svømmeunion løbende afholde møder med Kolding Svømmeklub omkring videreudvikling af talentarbejdet. Klubbens udvikling og dermed udfaldet af disse møder skal gerne give et billede af, at klubben med støtte fra Dansk Svømmeunion udvikler sig hensigtsmæssigt, så der kan ske optagelse af svømmere til august Uddannelsestiltaget med deltagelse i Dansk Svømmeunions Svømningens Grunduddannelse er et af de nødvendige skridt Kolding Svømmeklub tager for at kunne fortsætte og udvikle talentarbejdet. Uddannelses består af 3 moduler, der alle gennemføres som internatkurser i perioden september december 2011 fra lørdag kl. 9 til søndag kl med følgende formål og indhold:

16 Sidenr. 107 Formål: SVØMNINGENS GRUNDUDDANNELSE sigter mod, at instruktøren efter endt gennemgang af kurset skal kunne planlægge og instruere i plask og leg, tilvænningsøvelser begynderundervisning samt grundlæggende livredning, vandpolo, udspring, synkron og anatomi/fysiologi. Kurset skal endvidere kvalificere deltagerne til at gå videre i Dansk Svømmeunions videreuddannelse. Indhold: Introduktion - Barnets fysiske udvikling - Barnets sociale udvikling - Barnets motoriske udvikling - Bevægelsesindlæring - Planlægning - Pædagogik, undervisningslære - Plask og leg - Svømmearterne Hovedspring. Det kan oplyses, at på mødet i januar 2011 besluttede at yde et tilskud på kr. til 5 instruktørers kursus i Kolding Svømmeklubs deltagelse i kurset Svømningens Grunduddannelse i foråret Det kan endvidere oplyses, at der på budgettet for 2011 resterer et uforbrugt budgetbeløb under Foreningspuljen på kr..

17 Sidenr Udkast til fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Sagsid.: 10/27246 Resumé By- og udviklingsforvaltningen fremsender udkast til en fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik gældende fra 1. januar Udkastet er udarbejdet med baggrund i Fritidsudvalgets beslutning på møde den 22. juni 2011, sag nr. 4, hvor by- og udviklingsdirektøren blev pålagt, at udarbejde et udkast til en fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik, hvor relevante parter blev inddraget i forbindelse med udarbejdelse af politikken. Sagen behandles i Fritidsudvalget, (høring), Kolding Idrætsråd (høring), Folkeoplysningssamrådet i Kolding (høring), Spejdersammenslutningen i Kolding (høring), Handicaprådet (høring), offentligheden (høring), Kultur- og Fritidsudvalget, Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at udkastet til fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik i perioden frem til 15. november 2011 fremsendes til høring i, Kolding Idrætsråd, Folkeoplysningssamrådet i Kolding, Spejdersammenslutningen i Kolding, Handicaprådet, og herudover gives der via kommunens hjemmeside borgerne mulighed for at komme med tilkendegivelser, at sagen efter høring genoptages med henblik på indstilling til Byrådets endelige vedtagelse. Beslutning Fritidsudvalget den Godkendt, idet udkastet også sendes til høring i Integrationsrådet. Fraværende Marlene B. Lorentzen Beslutning den fremsender følgende høringssvar til udkastet til fritids-, idrætsog folkeoplysningspolitik: - Samtlige benævnelser fritid og idræt foreslås ændret til fritid, - angående brugerinddragelse foreslås der udpeget 2 medlemmer af såvel Folkeoplysningssamrådet som Kolding Idrætsråd, - det foreslås at de udpegede medlemmer fra Folkeoplysningssamrådet i Kolding, Kolding Idrætsråd og Spejdersammenslutningen i Kolding udtræder af Fritidsrådet,

18 Sidenr. 109 såfremt de i valgperioden udtræder af enten Folkeoplysningssamrådet i Kolding, Kolding Idrætsråd eller Spejdersammenslutningen i Kolding. Fraværende Erik Lund Sagsfremstilling Forvaltningen oplyser, at Folketinget den 1. juni 2011 har vedtaget en ændring af Folkeoplysningsloven. Lovændringen bevirker blandt andet, at der inden den 1. januar 2012 skal udarbejdes en folkeoplysningspolitik i alle kommuner, alle nuværende regler om valg til folkeoplysningsudvalget, sammensætning, kompetencer m.v. udgår, der skal sikres brugerindflydelse ved nedsættelse af et eller flere nye udvalg, der som minimum skal høres om kommunernes budgetforslag, tilskudsreglerne på folkeoplysningsområdet og folkeoplysningspolitikken, alle kommuner fra 1. januar 2012 skal afsætte et beløb til en udviklingspulje med folkeoplysende sigte, Byrådet kan delegere sine opgaver i henhold til folkeoplysningsloven eller dele heraf til et eller flere udvalg, og kommunen yder sekretariatsbistand for udvalgene, der er mulighed for at indgå partnerskaber med foreninger og aftenskoler, der er mulighed for at yde tilskud til lukkede hold, der er mulighed for at fravige kravet om deltagebetaling. I henhold til folkeoplysningslovens 34 skal fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitikken indeholde målsætninger for borgernes deltagelse i folkeoplysning, rammer for folkeoplysningen, samspil mellem den støtteberettigede folkeoplysning og selvorganiserede grupper, samspil mellem folkeoplysningen og øvrige politikområder og brugerinddragelse. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til en fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik gennemført dialogmøder med Folkeoplysningssamrådet i Kolding, Spejdersammenslutningen i Kolding og Kolding Idrætsråd. Herudover har der været afholdt fire temamøder, hvor alle borgere i kommunen har haft mulighed for at fremkomme med forslag til politikken, ligesom sagen har været drøftet i. Det nuværende Folkeoplysningsudvalg er med baggrund i den ændrede Folkeoplysningslov nedlagt pr. 1. januar 2012, men skal erstattes af et eller flere nye udvalg i henhold til folkeoplysningslovens 35 stk. 2. På baggrund af de gennemførte dialog- og temamøder foreslås det, at der etableres et 35 stk. 2 udvalg fra 1. januar 2012 bestående af 9 medlemmer, hvor Folkeoplysningssamrådet, Kolding Idrætsråd, Spejdersammenslutningen, handicapforeninger, musiske foreninger, kulturelle foreninger og øvrige foreninger udpeger hver et medlem samt at Byrådet efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget udpeger 2 medlemmer fra udvalget til deltagelse i 35 stk. 2 udvalgets møder. Der udpeges suppleanter for samme. Det foreslås, at 35 stk. 2 udvalget tildeles følgende kompetencer svarende til det nuværende Folkeoplysningsudvalgs beslutningskompetencer, godkendelse af foreninger under Folkeoplysningsloven, afgøre om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud,

19 Sidenr. 110 godkende undervisning for en afgrænset deltagerkreds, fastsætte ansøgningsfrister indenfor såvel den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, graduering af tilskud til fag og emner, godkendelse af supplerende tilskud til lønudgifter i forbindelse med undervisning af deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne, inddragelse af tilladelsen til benyttelse af et lokale I henhold til den ændrede folkeoplysningslov skal der fra 1. januar 2012 afsættes en udviklingspulje med folkeoplysende sigte. Den nuværende foreningspulje, som er budgetteret under s område, er en pulje, der blandt andet støtter udviklingsarbejde til godkendte foreninger under folkeoplysningsloven, og vil derfor leve op til de nye lovkrav. Den ændrede folkeoplysningslov giver også mulighed for, at der kan ydes tilskud til ikke organiserede grupper. Tilskud til disse grupper er undladt i politikken, men vil indgå i de løbende drøftelser omkring mulige ændringer til politikken med virkning fra 1. januar I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling til Byrådet foreslår By- og Udviklingsforvaltningen for opfyldelse af Folkeoplysningslovens krav, at det pr. 31. december 2011 nedlagte Folkeoplysningsudvalg erstattes af et 35 stk. 2 udvalg, at det nye 35 stk. 2 udvalg benævnes Fritidsrådet, at der i januar måned 2012 sker udpegning af medlemmer til Fritidsrådet, at den endelige godkendte fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik er gældende frem til 31. december 2013, at det nedsatte Fritidsråd i samme periode skal arbejde med den vedtagne politik med henblik på eventuelle forslag til ændringer med virkning fra 1. januar Endvidere vil Forvaltningen fremsende vedtægt og valgregler samt kompetencefordelingsog delegationsplan for Kolding Kommunes Fritidsråd til godkendelse i Byrådet, mens Fritidsrådet selv forestår udarbejdelse af forretningsorden for rådet. Bilag: /11 Åben Udkast til Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitikken

20 Sidenr Ungdomslederpriser 2011 Sagsid.: 11/26339 Resumé I forbindelse med hædringen af mestre lørdag den 25. februar 2012 kan der uddeles op til 10 ungdomslederpriser. Sagen behandles i Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at formanden og næstformanden for bemyndiges til inden den 31. december 2011, at udpege de op til 10 modtagere af ungdomslederprisen for 2011, at der ydes et gavekort på 300 kr. til hver af modtagerne af ungdomslederprisen finansieret af Foreningspuljen. Beslutning den Godkendt med den tilføjelse, at der ydes et gavekort på 500 kr. til hver af modtagerne af ungdomslederprisen finansieret af Foreningspuljen. Fraværende Erik Lund Sagsfremstilling By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at i henhold til de af vedtagne regler, kan der en gang årligt tildeles unge frivillige ledere en ungdomslederpris. Ungdomslederprisen tildeles frivillige ledere og trænere under 25 år, der i en længere periode har udført et stort frivilligt arbejde i en forening godkendt under Folkeoplysningsloven. Indstillinger til ungdomslederprisen skal senest den 15. december hvert år indsendes til By- og Udviklingsforvaltningen, og herefter udpeger hvert år i januar måned de op til 10 modtagere af ungdomslederprisen. I forbindelse med Folketingets vedtagelse af ændringerne i Folkeoplysningsloven ophører det nuværende Folkeoplysningsudvalg pr. 31. december Et nyt Folkeoplysningsudvalg vil først være udpeget i slutningen af januar måned 2012, hvorfor i henhold til de gældende regler ikke vil kunne udpege modtagerne af ungdomslederprisen i januar måned Det kan endvidere oplyses, at s sidste ordinære møde i 2011 afholdes den 1. november.

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 85 Referat Mødedato: 19. september 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Finn Isaksen, Erik Lund GODKENDELSE

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 46 Referat Mødedato: 10. maj 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Søgekriterier BUF Børne- og Uddannelsesforvaltningen Efter dokumenter af typen: I Journal dato: 24-10-2014

Søgekriterier BUF Børne- og Uddannelsesforvaltningen Efter dokumenter af typen: I Journal dato: 24-10-2014 Søgekriterier Søg i: BUF Børne- og Uddannelsesforvaltningen Efter dokumenter af typen: I Journal dato: 24-10-2014 2014 181168 VASK (Viuf Alminde Spejlrefleks Årsopgørelse for 2014 YKULDA 30-09-2014 2013

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 11. januar 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen Erik Mylin deltog ikke i behandling

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Godkendelse sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. I folkeoplysningslovens 4, stk. 3

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 30 Referat Mødedato: 8. marts 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Dato 04.08.2017 Sagsidentifikation - 38833359 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer og

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere