Så hurtigt kunne det måske gøres. Men jeg har nu valgt at sige lidt mere. Så læn jer endelig tilbage.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så hurtigt kunne det måske gøres. Men jeg har nu valgt at sige lidt mere. Så læn jer endelig tilbage."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning sæsonen Indledning Den korte version af beretningen er: Sæsonen 2011/2012 var i det store hele en god sæson for Hillerød Svømmeklub I 2011/2012 havde HILS ca medlemmer, hvilket er det samme som i sidste sæson. Dette er positivt i lyset af, at der har været væsentlige kontingentstigninger i de to seneste sæsoner. Der har været positiv udvikling både i svømmeskolen og i K-afdelingen Årsregnskabet viser desværre et underskud, men klubbens økonomi er grundlæggende sund Så hurtigt kunne det måske gøres. Men jeg har nu valgt at sige lidt mere. Så læn jer endelig tilbage. Status for aktiviteter i svømmeskolen Som tidligere år har svømmeskolen blev der afholdt Stjernestævne; Store badedag; Aqua camps; intensivhold. Juleafslutningen blev desværre ikke afholdt, da svømmehallen var lukket i hele december. Endelig var Hillerød Svømmeklub medarrangør ved Esrum Open Water i september, som efterhånden er blevet en tradition. Af nye aktiviteter og ændringer i 2011/2012 kan nævnes: Svømmesæsonen blev udvidet med 1 måned således at svømmeskolen nu først slutter i juni-måned. At omfanget af Aqua Camp-aktiviteter er udvidet betydeligt. I sommerferien afholdes der nu aqua-camps i tre uger. Der holdes også Aqua Camps i efterårs- og i påske-ugen. Der er stor tilfredshed med og tilslutning til disse arrangementer. At vi i sidste sæson holdt 4 ugers intensiv svømning i sommerferien samt 1 uge i uge 7. At HILS i samarbejde med Veksebo Svømmecenter har udbudt babysvømning og voksensvømning i varmtvandsbassin. Omfanget af disse aktiviteter er ikke stort, da kapaciteten i Veksebo Svømmecenter er yderst begrænset. I 2011/2012 blev der også etableret et HILS5-hold i svømmeskole-regi som en slags rugekasse for unge K- spirrer. Holdet blev nedlagt i løbet af sæsonen, fordi belægningen på det tidspunkt var for dårlig. Der findes en ganske lang liste med gode ideer i svømmeskolen, som iværksættes i den takt, der er ressourcer (ikke mindst vandtid) til det. Eksempelvis håber vi at kunne lave et samarbejde med kommunen og Frederiksborg Centret om skolesvømning eller svømning for SFO-ere. Svømmeskolen er fundamentet for HILS. Det er en svømmeklubs fornemste opgave at give kvalificeret og sjov svømmeundervisning. Samtidig er god svømmeundervisning udgangspunktet for vores talentudvikling i K-afdelingen og er dermed for klubbens store sportslige ambitioner. Derfor er det vigtigt løbende at fastholde og udvikle kvaliteten af svømmeundervisningen. I 2011/2012 har svømmeskoleleder Ulla Hobert sammen med Finn Morsing arbejdet med: Side 1

2 Udvikling af klare mål og ensartede principper for undervisning på de enkelte hold. I starten af sæsonen indførte vi klarere retningslinjer, som siden er udviklet til et egentligt svømmeskole-koncept. At udvikle et team af engagerede og kompetente svømmeinstruktører og personalemæssig opfølgning Alle nye instruktører kommer på kursusforløbet Svømningens grunduddannelse, som afholdes af Dansk Svømmeunion. Der har været ekstra fokus på, at fremme kompetencer og indstilling gennem instruktørmøder. I maj 2012 ansatte HILS et antal nye og erfarne instruktører hvorved gennemsnitsalderen i instruktør-teamet er steget væsentligt. Desværre har klubben skilt sig af med enkelte instruktører, som ikke levede op til stillede krav. At forbedre samarbejdet med forældre I Hillerød Svømmeklub har vi valgt at koble os på Danske Svømmeunions nye svømmeskolekoncept, da unionens uddannelse fremover vil tage afsæt i dette og konceptet hen ad vejen vil blive IT-understøttet, så instruktører kan benytte unions øvelsesdatabase og lave undervisningsplaner m.m. med dette system. Da konceptet fortsat er under udvikling, har HILS forud for den nye sæson udarbejdet egne undervisningsplaner, som alle instruktører benytter i dag. Tak til svømmeskoleleder Ulla Hobert og vore engagerede instruktører for en god indsats i sæsonen! I bestyrelsen finder vi, at svømmeskolen har flyttet sig meget i det forløbne år og vi ser frem en fortsat god udvikling. Aktiviteter i K-afdelingen Sportsligt konsoliderede HILS i 2011/2012 sin position blandt de bedste 20 klubber i Dansk Svømning. Et stort antal svømmere kvalificerede sig til diverse mesterskaber. Ved DHM blev HILS nr. fem i 1. division og var ikke langt fra 3. pladsen, som havde givet oprykning til svømmeligaen. Samlet set var den en fornem placering som den 11. bedste klub i landet. Og det var vist godt nok, at vi ikke rykkede op igen. For HILS hører endnu ikke til blandt de allerbedste, som kan forblive i svømmeligaen. Medaljer ved mesterskaber og hæder For første gang i mange år vandt HILS medaljer ved nationale mesterskaber for junior-/seniorsvømmere. En hurtig gennemgang af vundne medaljer: SRØ Kortbane: 14 medaljer (Martin Mathiesen, Stephanie Hansen og Karina Gosvig) DM Kortbane: 6 medaljer (Martin Mathiesen, Stephanie Hansen) DÅM Kortbane: 3 medaljer (Søren Fitzbøger, Emma Gaarsted) SRØ kortbane: 1 medalje (Emma Gaarsted) DM Langbane: 5 medaljer (Martin Mathiesen & Simone Riis) DÅM Langbane: 1 medalje (Søren Fitzbøger) NM årgang: 1 medalje (Emma Gaarsted) Medaljevindere var: Martin Mathiesen, Stehanie Hansen, Karina Goosvig, Simone Riis, Emma Gaarsted og Søren Fitzbøger. Endvidere blev Martin Mathiesen udtaget til NJM og EJM. Og Emma Gaarsted blev udtaget til NM Årg. Side 2

3 At medaljehøsten blev så stor, skyldes i høj grad Martin Mathiesen, som startede i HILS i Martin er i august 2012 startet på NTC, hvor han nu træner med landets allerbedste svømmere. Martin er dog fortsat tilknyttet HILS. Ved Idrættens dag d. 23/ blev følgende svømmere hædret for medaljer vundet ved Øst Danske eller Danske Mesterskaber i 2011: Julie Leth Petersen, Andreas Gerlach, Freja Englund, Martin Mathiesen og Stephanie Hansen. Lad mig afslutte denne helt fortjente hædring af flotte resultater med at nævne: Vi har en masse andre gode svømmere helt unge og lidt ældre som har lavet rigtig flotte resultater i det seneste år. Ikke mindst har vi talenter, som er rykket fra HILS4 til HILS3 og nogle videre til HILS2 på meget kort tid. Det er skønt at se de mange talenter, der forbedrer sig. Træning og træningslejre Ingenting kommer af ingenting undtagen nullermænd. Men vores svømmere arbejder for bestemt for sagen. I 2011/2012 blev træningsmængden for vore unge svømmere forøget. HILS2 kom til at træne 7 gange om ugen. HILS3 trænede 5 gange pr. uge, og HILS4 kom til at træne 3 gange om ugen. Svømmerne på HILS1 træner 7-10 gange om ugen. Samtidig blev der afholdt diverse træningslejre: Uge 42: HILS1+2 var i Hjørring; hjemmetræningslejr for HILS3+4 Uge7+8: HILS1 var i Fort Lauderdale Påsken: HILS2 var på Cypern og HILS3+4 var i Maribo Alle arrangementer var vellykkede takket være en god indsats fra frivillige og trænere. I 2011/2012 ydede klubben et tilskud på 200 Tkr. til træningslejre. Uanset disse tilskud er egenbetalingen ved deltagelse i træningslejre for høj. Det er en stor udfordring at balancere hensynet til forældres økonomi med ambitionerne for disse arrangementer. De sidste to år har egenbetalingen ved træningslejre på HILS1 været højere end, hvad vedtagne retningslinjer siger de må være. Forældre, trænere og bestyrelse må desværre tage denne drøftelse en gang mere. K-udvalget vil i efteråret tage initiativ til dette arbejde. Vi håber, at dette vil give en bedre forventningsafstemning. Ændringer i trænerstaben Fra sæsonstart i 2011 blev Peter Hendelowitz tilknyttet som fast fysisk træner for HILS1. Landtræning uden vægte har været en stor succes: Svømmerne har trænet med stor iver og gode resultater. Peter blev i løbet af sæsonen også tilknyttet HILS2 og begge hold har i den nye sæson fået en fast fysisk træner. En del svømmere har de seneste år også trænet i Team Danmark-regi med den kendte fysiske træner Mats Meidevi. I forberedelsen af indeværende sæson havde vi igen en væsentlig udskiftning i træner-teamet. Morten Gudnitz valgt at stoppe efter 1 år som talentudvikler og hils2-træner. Linea Hassager stoppede Hils4-træner for at hellige sig studier. Camilla Lindgreen er i dette semester på studieophold i Rio. Vi ansatte Casper Skov Side 3

4 på fuld tid som talentudvikler, hils2-træner og assistenttræner på hils1. Caspers rolle som træner og talentudvikler er central for HILS kommende udvikling. Og indtil nu oplever vi, at der i denne sæson er kommet et bedre fokus på talentudvikling og at svømmerne er glade for Casper og deres andre nye trænere. Idrætsklasser, Hillerød-ordningen og samarbejde med satsningsklubber HILS har fra første færd samarbejdet med Hillerød Kommune om eliteidrætsklasser på Byskolen. Vi har en del svømmere med på ordningen og oplever at svømmere/forældre er tilfredse med tilbuddet. I HILS ser vi på mange områder store fordele ved ordningen. Men vi har dog netop taget initiativ til et møde med kommunen, hvor ordningen vil blive evalueret. Input fra I-klasseforældre modtages meget gerne. I 2011 startede den nye Hillerød-ordning, hvor eliteudøvere på ungdomsuddannelser gives bedre mulighed for at kombinere uddannelse og idræt med lektiehjælp, idrætsmæssig mentor og mulighed for mere fleksibel skolegang. Kravene for optagelse på denne ordning er strengere end i i-klasserne, da man som udgangspunkt skal være på landshold. Martin har på Hillerød ordningen i 2011/2012, mens der ikke var andre svømmere, som blev gode nok. Som Team Danmark satsningsklub nyder HILS godt af en række tiltag, som Hillerød Elite betaler for kommunens 5 satsningsklubber. Vi har bl.a. fået betydelige tilskud til fitness-kort. Der har været afholdt kurser om motivation/mentaltræning, kost og klubudvikling. Og en del HILS1-svømmere har deltaget i fysisk træning med Mats Meidevi. Hillerød Elite og kommunen lægger vægt på, at der primært laves fællesarrangementer for satsningsklubber dels er behov og problemstillinger de samme for forskellige idrætsgrene, dels strækker midlerne længere med fælles arrangementer. Samtidig oplever jeg, at klubberne lærer af hinanden. Samarbejde med Sigma Som jeg nævnte ved sommerafslutningen, har klubben i 2011/2012 gode relationer til Sigma. I forsommeren 2012 aftalte vi at samarbejde inden for følgende områder: Et fælles sprinthold for junior-/senior-svømmere, der vil konkurrencesvømning uden at træne 8-10 gang om ugen. Deling af vandtid for optimering af træning og træningsforberedelser Samtræning for grupper af svømmere Etablering af specielle træningsteam indenfor for specialer Samarbejde om arrangementer / træningslejre / ophold til udenlandske stævner Sigma og Hillerød har i dag udsendt en pressemeddelelse om samarbejdet, som også er lagt på vores hjemmeside. Hensigten med samarbejdet er at forbedre forholdene for elitesvømning i Nordsjælland. Vi forventer fremtidigt at udbygge dette samarbejde. Men et egentligt startfællesskab er ikke på tale. Lad mig afslutte status for K-afdelingen med en tak til vore dygtige og engagerede K-trænere for en god indsats i den forgangne sæson. Tak til de frivillige En masse af vore forældre har i 2011/2012 gjort en stor indsats som holdledere, i udvalg, som hjælpere ved stævner, med at hverve sponsorer og diverse andre arrangementer. Årets højdepunkt når vi taler frivilligt Side 4

5 arbejde er Novo Nordisk Hillerød Cup. Her formåede Hillerød Svømmeklub igen i 2011 at arrangere et ekstraordinært godt stævne og igen med rekordtilmelding. Vi har efterfølgende fået stor ros for dette arrangement, og rosen skal tilfælde alle jer som arrangerede og hjalp til ved stævnet. Tak til alle frivillige for jeres bidrag i 2011/2012. Lad mig så opfordre alle jer gode mennesker til også at støtte op om Novo Nordisk Hillerød Cup 2012, som afholdes d november. Stævnet betyder meget for klubbens renommé og giver også en pæn skilling i kassen. Så vi håber, at I vil støtte op om arrangementet. Når stævnet er afholdt og forhåbentlig med succes vil klubben fejre det ved at invitere jer frivillige til middag. Invitationen udsendes snarligt. Strategi og andre organisatoriske forhold Strategi og vision for Hillerød Svømmeklub I foråret 2012 lavede bestyrelsen i samarbejde med andre frivillige en vision og en langsigtet strategi for Hillerød Svømmeklub. Visionen er, at Hillerød Svømmeklub skal blive Nordsjællands foretrukne eliteklub i Målet er selvfølgelig meget langsigtet. Men det er et klart pejlemærke, der viser i hvilken retning vi ønsker klubbens skal udvikle sig. Vi tror på, at HILS kan blive en eliteklub, som konstant vinder mange medaljer ved mesterskaber, har svømmere på landshold og som kan gøre sig gældende i Svømmeligaen. Dette kræver, at elitekulturen i klubben udvikles. Og det kræver betydelige ressourcer dvs. bedre faciliteter (udbygning af svømmehal), bedre økonomi og en stærkere organisation. Udviklingen vil ske stepvist. Indtil nu har vi primært haft fokus på de kortsigtede tiltag hvor nogle allerede er sat i søen. Her tænker jeg primært på udvikling af svømmeskolekoncept, talentudvikling og konkurrence koncept. Konkretisering af strategi og gennemførelse af handlingsplaner vil være opgaver, som der skal arbejdes med i denne og de kommende sæsoner. Parallelt arbejdes der aktivt for udbygning af faciliteter. En langsigtet strategi vil blive ændret lidt over tid. Klubbens situation vil ændres og målsætninger og handlinger vil naturligt blive justeret undervejs. Det ligger bestyrelsen på sinde at få konstruktiv kritik til strategien og gode ideer fra forældre og svømmere. Derfor kan I altid kontakte os med input. Bestyrelsen inviterede til et dialog-møde d. 10/10. Desværre var der kun meget få som meldte sig til dette møde, og dialogmødet endte med at blive aflyst pga. sygdom. Men vi vil snarest invitere til et nyt møde. Talentudvikling er et helt centralt element i strategien. Vi skal kunne rekruttere gode svømmere fra vores svømmeskole, som på hils4, hils3 og hils2 udvikler sig til at blive junior/senior-svømmere på topniveau. Det handler om svømmeteknisk, fysisk og mental udvikling. Og det skal ske i et positivt miljø, for hvis det ikke er sjovt at være K-svømmer, nytter det ikke noget. Side 5

6 I de sidste to sæsoner har vi søgt at skabe denne røde tråd uden at det er lykkedes helt. Med ansættelsen af Casper Skov har vi ændret lidt på modellen og har øget fokus. Caspers opgave er (med reference til cheftræneren) at stå for den røde tråd, at virke som faglig mentor for trænere på hils2-4 og ikke mindst at skabe linket svømmeskole og K-afdeling. Bestyrelsen oplever, at vi i den nye sæson er kommet på sporet med denne spændende udvikling. Klage fra HILS1-forældre I januar 2012 valgte Hans Gosvig Sørensen at trække sig fra bestyrelsen, begrundet ved samarbejdsproblemer. Samtidig modtog bestyrelsen fra Kirsten Gosvig en særdeles detaljeret klageskrivelse med kraftig kritik af bestyrelsen og klubbens cheftræner. Dette skete nogle uger før HILS1 træningslejr i Florida og Østdanske Mesterskaber, hvad var medvirkende til, at bestyrelsen ikke meldte ud om dette og sagen kom til at strække sig over flere måneder. Endvidere er det begrænset, hvad vi som bestyrelse kan sige i en sådan sag, uden at udtale os om konkrete personalemæssige forhold. Skrivelsen understregede behovet for strammere ledelse og klarere retningslinjer i K-afdelingen. Konsekvenserne var, at Henrik Daubjerg fik ansvar for personale i K-afdelingen og for kontakten med forældre. Og der har siden været arbejdet for klarere retningslinjer, hvilket bl.a. er indarbejdet i ovennævnte strategidokument. Afslutningsvist Herefter vil vores ærede kasserer Henrik Pihl gennemgå årsrapporten. Bestyrelsen finder ikke, at resultatet er helt tilfredsstillende. Men jeg vil lade Henrik forklare nærmere. Signe Uhre Guldfeldt og Lone Lagerborn udtræder af bestyrelsen ved denne generalforsamling. Lad mig hermed takke for et ualmindelig godt samarbejde og for jeres store indsats i de senere år. På bestyrelsens vegne Jens Peter Hauerbach Hillerød d. 24. oktober 2011 Side 6

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Nye tider. Bestyrelsen

Nye tider. Bestyrelsen Nye tider I 2014 blev Gentofte Svømme Klub udnævnt til talentudviklingsklub under Dansk Svømme Union, den højeste certificering mulig for en klub uden en bred seniorelite. Baggrunden for certificeringen

Læs mere

27-12-2011 TRÆNERNYT DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING. December 2011 www.dsts.org

27-12-2011 TRÆNERNYT DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING. December 2011 www.dsts.org 27-12-2011 DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING TRÆNERNYT December 2011 www.dsts.org 1 INDHOLD INDHOLD... 2 LEDER... 3 Godt og blandet... 9 Tip en 12 er for svømmeåret 2012... 10 Med stopure og tykke luffer...

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømme Klub Årsrapporten indeholder 23 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse...

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december 2008 TimeOut s Eliteidræt og uddannelse stås sådan, at man kun fokuserer halvhjertet på sin uddannelse. Derimod skal det forstås sådan,

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 7. JUNI 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014

Repræsentantskabsmøde 2014 Repræsentantskabsmøde 2014 Formand Flemming Knudsens mundtlige beretning Først og fremmest vil jeg gerne ønske os alle sammen tillykke: Tillykke med at vi nu er DIFs tredjestørste specialforbund kun svøm

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere