At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet."

Transkript

1 IDEKATALOGET Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i 2020? - Giv dit bud på fremtidens Ballerup, var kommunalbestyrelsens opfordring til borgere, brugere og ansatte på kommunens virksomheder i forbindelse med Vision 2020-kampagnen i efteråret Den opfordring er der mange der har taget til sig og Kommunalbestyrelsen har modtaget mange tusinde tilbagemeldinger, forslag og ideer fra både borgere og andre, der har interesse for, hvad der sker og skal ske i Ballerup. Kampagnens målsætninger har været at: Visionerne skal ned i øjenhøjde. Kampagnens skal inspirere og skabe positive forventninger til det videre for løb. Alle skal kunne involveres uanset forudsætninger og mulighed for bred deltagelse. Kampagnens skal føre til konkrete tanker, forslag og ideer fra borgere og brugere. Der skal være åbenhed om hvem der involveres og hvilket udbytte kampagnen får. Kampagnen skal markere en start og ikke en afslutning. Som dokumentation for at Kommunalbestyrelsen har levet op til disse målsætninger er der udarbejdet 2 notater. Det ene notat, Kampagnen efteråret 2007, Logbogen, omhandler kampagnen dag for dag. Det andet Kære Kommunalbestyrelse, her er vores bud på fremtiden i Ballerup Kommune, Idekataloget, gengiver ord for ord de udsagn, som Kommunalbestyrelsen har modtaget på forskellig vis i løbet af kampagnen. At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet. Udsagnene er hentet fra følgende kilder: Postkort og mails til kommunalbestyrelsen, modtaget dels med posten dels ved de arrangementer visionsagenter har besøgt, herunder, First Lego League, børnehøring, kontaktudvalgets konference, besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder m.fl. Forslagene på postkortene afspejler til en vis grad hvor og i hvilken sammenhæng, de er skrevet. Kommentarer fra borgere i øvrigt, f.x. modtaget af visionsagenterne i forbindelse med uddeling af kits. Byvandring og debat, den Åbent arrangement med byens udseende som tema. Fra arrangementet er medtaget Peter Olesens (P.O.) kommentarer om kommunens bydele. Kontaktudvalgets konference den Arrangementet var rettet mod Kontaktudvalgets medlemmer fra erhvervsvirksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Vision 2020 og kultur var på dagsordenen og i 3 workshops blev der drøftet branding, levende by/sovende by og samarbejde på tværs. Integrationsrådets vision Integrationsrådet har arbejdet med vision 2020 på et seminar i oktober 2007 og formuleret en overordnet vision og en række postkortideer. Børn i Ballerup og fuglereden, særligt temanummer udgivet i anledning af 2020, hvor børnefamilier og børn blev interviewet om deres forestillinger om børnefamilien anno 1

2 B på Højagerskolen brugte 3 timer på at arbejde med visioner og fremtidsdrømme. Ungdomsrådets vision har mange visioner for fremtidens ungeliv i Ballerup Kommune. I deres vision har de taget udgangspunkt i kulturlivet i centrum af Ballerup og har dels formuleret en vision og kreere en planche, som var udstillet ved åbningsarrangementet i Centrumgaden. Skovlunde Lokalråds bidrag til vision 2020 Snakkeboks, opstillet af Ungdomsrådet i forbindelse med arrangementer på skoler, uddannelsesinstitutioner og events. Borgerpanelundersøgelse ca udsagn er sammenfattet til nogle konklusioner inden for hvert spørgsmål. Borgmesterens blog på kommunens hjemmeside, hvor flere har kommenteret borgmesterens forskellige indlæg. Svømmeklubben TRITONs bud på fremtidens Ballerup - hvordan TRITON som forenings- og idrætsklub i Ballerup Kommune kan være med til at skabe det gode liv for borgerne i kommunen med udgangspunkt i visionsoplægget Ballerup 2020 plads til fremtiden. Kampagnen har ført til omkring 7000 konkrete tanker, forslag og ideer fra borgere og brugere. Alle udsagnene er samlet og sorteret i en oversigt, der er tænkt som et idekatalog til Kommunalbestyrelsen. Udsagnene er gengivet ordret for at sikre genkendelighed og undgå fejlfortolkninger. Idekataloget er udarbejdet i et skema, hvor der i kolonnen til højre er listet en række temaer med underordnede emner og i kolonnen til højre udsagnene fra borgere m.fl. Temaerne er valgt ud fra de emner borgerne er præsenteret for i Ballerup 2020-pjecen og er igen underopdelt i emner, hvorunder udsagnene er grupperet. Temaerne er: Miljøløsninger Sundhed Idræt/fritidsaktiviteter Netværk/fællesskaber Demokrati Arbejdsmarked/erhvervsliv Pendlere Viden Samarbejde Kulturliv Byliv Byplanlægning Trafik Rekreative områder Kommunale kerneydelser For vildt Ikke alle temaerne indeholder emner og udsagn, der hører under en bestemt vision, men i det omfang de gør, fremgår det af venstre spalte, hvor der står = Grøn puls sund puls, VDVF-udsagn = Viden der vil frem, KBS-udsagn = Kultur binder sammen, SDS-udsagn = Samarbejde de satser. Nogle af emnerne hører ikke specifikt under nogen vision, især emner 2

3 under temaerne trafik, byliv, byplanlægning og kommunale serviceydelser, er af mere generel karakter. Af de udsagn, som hører under en bestemt vision, er ca. 45 %, 27 % KBSudsagn, 10 % VDVF-udsagn og 18 % SMS-udsagn Hertil kommer de udsagn, som er modtaget i forbindelse med borgerpanelundersøgelsen som adskiller sig fra de øvrige udsagn ved at være svar på konkrete spørgsmål. I oversigten er medtaget projektgruppens sammenfatning og konklusioner på de ca udsagn. Tendenserne i borgerpanelundersøgelsen er ikke med i ovennævnte procentsatser, men kan ses som et supplement. I øvrigt henvises til borgerpanelundersøgelsen i sin helhed for en nærmere analyse af udsagnene. Projektgruppen for Vision 2020 og Planstrategi 2007 Februar 2008 IDEKATALOG Temaer 3

4 Emner Miljøløsninger Miljørigtig profil generelt Private husstande der bidrager til at bekæmpe klimaforandringer. Udsagn (tanker, ideer og forslag) 1. Et fælles samarbejdsprojekt kunne handle om miljø og klima, grønne regnskaber m.m. 2. Ballerup siger jo at de er en grøn kommune, men jeg mener godt at man kunne gøre meget mere for at den bliver grøn. 3. Kommunen var kendt for en grøn og sund profil, hvor standarten på de grønne områder er høj, økologisk kost for alle en selvfølge og befolkningens miljøvenlige muligheder er de lettest tilgængelige. Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Den gennemgående kommentar her er, at der skal information, kampagner og vejledning til, hvis borgerne skal bidrage til at begrænse klimaforandringerne. Synlige aktiviteter og synliggørelse af konsekvenserne er blandt de mange konkrete forslag der nævnes. Flere taler om at der skal holdningsændringer til, at det er et langt sejt træk og at der skal ansættes en kommunal energirådgiver e.l. Flere foreslår man starter med børnene og går gennem skolerne. Flere nævner, at kommunen skal gå foran som et godt eksempel. Blandt de mere konkrete emner der kan tages fat på er cykling og kollektiv trafik nok det mest nævne, men også affaldssortering nævnes mange gange. Vedvarende energi, energibesparelser og grønne regnskaber nævnes også. Det samme gør tilskud og afgifter. Vedvarende energi Energibesparelser 1. Alle borgere investerede i en eller anden form for vedvarende energi 2. Der kan laves jordvarmepumper på Lautruphøj her er store områder at lave det på. 3. Borgerne fik tilgange til økologi og bæredygtig energi er bedre med at forme udviklingen Solfangere på alle tage i Ballerup, - Øko by. 4. Jeg tror på at der er brug for at kommunen får, hvis den ikke allerede har det, en energi konsulent, der gratis kan vejlede husstande om de bedste energikilder for at forbedre vores ejerboliger (huse). Min kæreste og jeg får installeret træpille anlæg hvilket er den billigste og meste miljørigtige form for brændsel. 5. Solfangere på alle bygninger! 6. I 2020 får alle i Ballerup strøm fra vindmøller. 7. Man brugte jordvarme og solceller. 8. Der kom solfangere overalt. 9. Tagene på alle kommenenes ejendomme beklædes med solceller for at skabe elektricitet og overskuddet sælges til Dong Energy. 10. Få mere vedvarende energi. 11. Alle har solfanger på taget. 12. Sæt det som krav (solfangere) ved al nybyggeri og giv tilskud ved ombygninger og infokampagner. 13. Der bliver lagt solfangere på næsten alle offentlige bygninger. Der skal også være flyvende biler så fedt. 14. Alle kommunens biler kører el. Kommunen satser solenergi og jordvarme. Opsamler regnvand til vanding af have og parkanlæg. Genanvender regnvand til toiletskyl. 15. I 2020 har alle boliger (huse som lejlighedsblokke) mulighed for at søge tilskud til solfanger energi. 16. I bruger flere solenergifangere. 17. Jeg ser frem til at Ballerup bliver en grønnere kommune i fremtiden, så får vi lavet alternativ energi på alle offentlige bygninger. 1. Alle ikke bruger strøm hele tiden. 2. I alle skiftede til Dong Energy 3. Hvis der blev sat sparepærer. 4. Det ville være fedt med flyvende biler der kører på et eller andet brint, for at sænke co2 udslippet, prisen skal sænkes på brint. 5. Jeg synes at det skal være brint benzin, der skal være på alle bilerne og at alt er gratis. 6. Støt almene boligselskaber til etablering af tørrerum til vasketøj. På denne måde spares strøm/energi til tørretumblere. Beboere i almene boliger har ikke mulighed for at tørre tøj på snore. 4

5 Skån miljø, affaldssortering, genbrug Økologi Sundhed Sundhed generelt 1. Ja det ville være til gavn for både børn, dyr og velfærd (om tekst på forside af kortet køerne væk fra vejene og ind på markerne). 2. Oprensningen af vores søer og arealet omkring så der kommer bedre dyreliv i og omkring. 3. Ballerup kommune gik forrest med genbrug. Kommunen skal have den højeste genbrugsprocent i Europa og markedsføre det. Borgerne skal involveres. 4. Alle husstande og institutioner sorterer deres affald rød-grønmetal-glas-papir-pap mm. Der opstilles containere til formålet. 5. i alle lamper ville det spare på energien og gavn miljøet 6. Brug regnvandet til noget fornuftigt stedet for at hælde det i kloakkerne 7. Der kom filtre på alle skorsten fra brændeovne. så kunne vi blive en rigtig grøn ikke brun kommune 8. Endvidere mener jeg, at ønsket om at gøre Ballerup til en ren kommune er musik i mine ører - en sådan kommune vil jeg gerne leve i! Et udgangspkt kunne jo være at få alle skoler og offentlige instanser til at genbruge pap, papir, glas og grønt affald. Har tidligere foreslået teknisk forvaltning dette, men uden at modtage svar. Endvidere kunne den private genbrugspraksis udbygges. Hvor jeg bor er her kun elektronik-, glas-, papir- og pap-genbrug - Hvad med de store mængder af grønt affald, der smides ud. 9. Bedre sortering af skrald. Skraldevogne blander det sorterede i en stor vogn!!!? 10. Alle busser var el-drevne og gratis billetter så der blev mindre privatbilisme. 11. Folk i fremtiden begyndte at køre flere sammen på arbejde. Man sparer penge, minder forurening, der er mange fordele. Kom i gang. 12. Være aktør i en delebil ordning, så vi kan få bilparken reduceret. 13. Man i stedet for klor i Ballerup badet brugte saltvand. det er bedre for miljøet, kroppen og der er flere og flere som udvikler allergi overfor klor. 14. Jeg håber det ikke, men kunne frygte at Ballerup i fremtiden var omgivet af et tykt lag os fra biler og lignende. 1. At få flere borgere oplyst om mulighederne for oplevelser i de grønne områder og satse på det økologiske. 2. Vi fik en helsekost. Vi kunne lade steder som Grantoftegård levere grøntsager. Den skal ligge tilgængeligt. 3. Bedre mad til de ældre på institutionerne økologisk. 4. Kommunen var kendt for en grøn og sund profil, hvor standarten på de grønne områder er høj, økologisk kost for alle en selvfølge og befolkningens miljøvenlige muligheder er de lettest tilgængelige. 5. Der skal serveres økologisk mad på alle skoler i Alle skoler og børneinstitutioner serverer gratis frokost økologisk naturligvis. 7. Alle skolebørn får økologisk mad i skolen til 10 kr. pr. dag. Det giver rent vand, sundhed, bedre indlæring og glade børn. 8. Børnehavebørn og skolebørn hurtigst muligt kan få serveret sund og økologisk mad. 1. De ældre bliver aktiveret og oplyst om mulighederne i foreningslivet og dermed få denne gruppe i gang og dermed sundhed og velvære. 2. Hjertestarter på Tapeten. 3. Der opsættes en hjertestarter på Tapeten. 4. Der opsættes en hjertestarter på Tapeten. 5. Vi fik en Hjertestarter på Tapeten. Ældresagen. 6. Vi fik en hjertestarter til Tapeten. 7. Vi mener at vi i skolen skal have to stykker frugt gratis, der skal være lidt mere frugt i skolen, der skal være nogen flere sportscentre i skolen, der skal være frugt på skolene, som stod rundt omkring, så ville man måske ikke spise så meget slik. 8. Sundhed indefra og udefra: Jeg afholder workshops med hvordan man passer på sin hud; undgå mineralske olier, landin, parrafin etc. Husk at rense huden beskytte med solfaktor etc. 9. Gratis kondomer. 10. TRITON i samarbejde med Ballerup Kommune kunne være 5

6 banebrydende omkring holdninger til sund motion og sund ernæring og dette kunne blive en velintegreret del af Ballerupborgernes selvforståelse Velvære Der var kurbad så man ikke skal helt til Frederiksberg svømmehal, eller til Værløse hvor de bl.a. har hele 4 bassiner. Der halter Ballerup bagefter. Madordninger generelt Skolemad Sunde måltider i skoler og institutioner 1. Der kom et bord med forskellig råkost og salater i (?) spisesal så får de ældre mere energi. 2. Bedre mad til de ældre på institutionerne økologisk. 3. Alle arbejdspladser blev tilbudt gratis frugtordninger = glade medarbejdere der ikke går sukkerkolde : ) 4. Kommunen var kendt for en grøn og sund profil, hvor standarten på de grønne områder er høj, økologisk kost for alle en selvfølge og befolkningens miljøvenlige muligheder er de lettest tilgængelige. 5. Vi fik en helsekost. Vi kunne lade steder som Grantoftegård levere grøntsager. Den skal ligge tilgængeligt. 1. Der skal serveres økologisk mad på alle skoler i Gav alle børn GRATIS mad i daginstitutioner, skoler osv. Det ville fremme sundheden. 3. Mad i skolerne var gratis, da 20 kr. pr. dag er temmelig meget for frokost. 4. Kantineordninger/ tilbud om sund mad i skoler og døgninstitutioner. Maden kunne fx producent på plejecentrene, hvor der er mad udbringning i forvejen. 5. Skolemad er en vigtig ting, derfor bør der oprettes skolemads ordninger hvor forældrene for et fast beløb kan købe mad til deres børn på år/månedsbasis og en støtteordning for økonomisk udfordrede familier som kan søges. 6. Lave god skolemad og 7. Madordning til de mindste børn etableres, så de får sund kost og forældre mod mindre betaling aflastes. 8. Der var morgenmad på skolen. Bedre indlæring, hvis børn glemmer at spise hjemmefra. 9. Alle skolebørn får økologisk mad i skolen til 10 kr. pr. dag. Det giver rent vand, sundhed, bedre indlæring og glade børn. 10. Børnehavebørn og skolebørn hurtigst muligt kan få serveret sund og økologisk mad. 11. At der skal udbydes gratis frugt og grønt til alle skole- og børnehave børn. Hvis det kan lade sig gøre også billigt tilbud på disse. Usunde varer skal ikke kunne købes i kantiner og frugtboder. 12. Alle skoler og børneinstitutioner serverer gratis frokost økologisk naturligvis. 13. Skolemad samt frugt til vores børn bør være gratis. 14. Vejledning i kostsammensætning bør gives af en professionel til alle borgere, som ønsker at leve sundere. Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Et gennemgående ønske i kommentarerne er sund mad, som gerne også skal være grøn og økologisk. Slik, sodavand og usund mad skal ud af skoler og institutioner. Der er mange bud på organiseringen af madordninger centralkøkken, lokale køkkener evt. med børneinddragelse, catering m.v.. Grantoftegård nævnes af flere som en leverandør. Forældrebetaling virker accepteret, men der er mange som ønsker gratis (skattefinansieret) bespisning. Andre igen (en mindre gruppe) mener, at børns kost er forældrenes og ikke kommunens anliggende. Mange forslag til selve maden f.eks. madpakker, varme retter, morgenmad m.v. samt flere konkrete retter. 6

7 Idræt/fritidsaktiviteter Idræt og motion generelt 1. Brede idræt er vigtigt. Balleruplege er måske en mulighed. 2. Der blev indført morgengymnastik på folkeskolerne 10 min. hver morgen eller 3 gange om ugen. På Hedegårdsskolen er der morgensang og det er super, men man kunne bytte nogle af dagene ud med gymnastik. 3. Bedre forhold for ældreidrætten Hal plads. 4. Motion er tilgængeligt for alle så det ikke kun er nogen der har råd. 5. At der var mulighed for at benytte svømmehallen på Skovlunde skole. Og at der var et motionsrum. 6. Man kunne gå til sport så man ikke kun skal vælge en sportsgren. Det skulle gælde både børn og voksne og evt. også sammen. 7. Det var bedre om der blev bygget nogle flere idrætshaller, så ældreidræt også i fremtiden kunne være der. 8. Bedre omklædningsforhold i rådhusets velfærdsrum vi skal jo cykle frem og tilbage. 9. Der var motion på alle kommunale arbejdspladser. 10. Alle borgere fik lov at gå i et motionscenter gratis 2-3 timer om ugen. 11. Folkesundheden tror jeg vil blive bedre ved arrangerede løbeture ligesom Sparta har i København. Evt. have konsulenter der vejleder via hjemmesider om sundhed på en positiv måde. 12. Der fortsat er lige så meget slags sport at gå til, som der er p.t. 13. At Ballerup skal satse på idræt, kan jeg kun tilslutte mig. I den forbindelse frydede jeg mig over at skulle flytte hertil, hvor en kropssuddannelse i skolen eksisterer. Det var derfor en stor skuffelse, at udover de ekstra idrætstimer, lader den uddannelse ikke til at være mere, end ord på papir. Ikke engang skoleinspektører ved, hvad det går ud på!!! 14. At der gøres mere for kultur og at der fortsat udbygges idrætsfaciliteter til gavn for alle aldersgrupper. 15. motion og idræt: Til kommunalbestyelsen. Idrætslivet i Ballerup kommune har altid været prioriteret højt, og dækker stort set alle former for idræt hvilket har betydet at de fleste borgere i kommunen har eller er involveret i idrætslivet. Det som måske mangler i kommunen kunne være et squashcenter. Jeg tror tiden er inde til denne satsning med udgangspunkt i debatten omkring det dalende foreningsliv. Squash er en spændende idrætsgren som ikke behøver det helt store udstyr, og som kan spilles af alle, og på alle årstidere og tidspunkter af døgnet. Kunne det være en ide at udbygge Superarenaen med evt 3 Squashbaner til kommunens borgere? Jeg ved af erfaring, at det er lykkedes i Herlev kommune at opbygge en af landets støreste klubber, og at der stadig er en venteliste. 16. Ballerup Kommune skal satse på, at vi forbliver en god sportskommune for alle borgere i alle aldre. gerne bygget op således at man via nettet kan booke en tid til en sportsgren, man måtte ønske enten alene med flere eller sin familie. Sport bør kunne dyrkes af alle også dem, der arbejder på skiftehold. 17. TRITON i samarbejde med Ballerup Kommune kunne bibringe budskabet om, hvor vigtigt det er at dyrke motion og at svømning rent forbrændingsmæssigt og at svømning er den bedste måde at komme sin eventuelle overvægt til livs. 18. TRITON i samarbejde med Ballerup Kommune kunne tilbyde svømmeskole i sommerferien som en af kommunens tilbud til børn og unge. 19. Vi mener at der skal være et sprotsmekka med alle slags sports aktiviteter og mulighed for alt muligt, et caféområde, hvor deet er muligt at få souvenirs. 20. Det kunne være en god ide, hvis vi fik et fitnesscenter for børn, og efter man har trænet kunne man få noget frugt. Motions- og idrætsprofil, som kan tiltrække turister / KBS-udsagn Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: I mange af kommentarerne står der, at det er vigtigere at tænke på motions- og idrætstilbud til de lokale borgere frem for at skabe tilbud til turister. Nogle skriver direkte, at de ikke tror Ballerup kan tiltrække turister. 7

8 Men når det er sagt er der alligevel en del forslag til hvordan Ballerups motions- og idrætsprofil kan styrkes. Det gennemgående er gode faciliteter og gode arrangementer. I forhold til faciliteter er der især ønsker omkring cykelstier, motionsruter og svømmehallen. I forhold til arrangementer er der forslag om en særlig tilbagevendende Ballerup begivenhed (a la Eremitageløbet). Samarbejde med lokale foreninger og idrætsklubber nævnes mange gange. Overnatningsmuligheder nævnes også flere gange f.eks. en idrætshøjskole. Fritid generelt Så tænk positivt om Egedal fritidscenter i stedet for at være misundelige. Specifikke aktiviteter / KBS-udsagn 1. Man oprettede en minigolfbane og andre ting, så man havde noget at gå til, når børnebørn er på besøg. 2. Vi kunne lave en svømmehal for drenge 3. Åbningstiderne i East Kildbridebadet (igen) blev udvidet og blev mere brugervenlige. Især i weekends 4. Én stor fælles legeplads for både børn og voksne. Med mange udfordringer. Det vil give motion. 5. I anlagde en minigolfbane, så man havde noget at foretage sig om sommeren på de lune aftener. Ballerup er en kedelig soveby, når centeret er lukket. 6. Kære Ove jeg vil gerne have skøjtebane. 7. Det ville være godt hvis der kom skatebane. 8. Skøjtebanen kom op igen til vinter. 9. Heller en isbane (ifht. spørgsmål på kortet om rutsjebane). 10. Indret stor legeplads til børn og barnlige sjæle m. bl. a. klatrevæg. 11. Kæmpestor kombination af kælke/ski-bakke, rutsjebane og svævebane. 12. Open dance, aerobic, computer-kursus i Skovlunde. 13. Etablering af aktiviteter for børnefamilier i de mange grønne områder. Naturlegeplads. Frisbee golf. Dyrefolde. Løbe- og kondistier. 14. I år 2020 er flyvestation Værløse købt af Ballerup Kommune og omdannet til en bane, hvor der kan køres race på knallerter eventuelt større køretøjer. 15. Vi fik et spændende svømmebad. Så behøvede vi ikke at tage til kommunerne. 16. Det ville være sejt, hvis vi havde en skateboard/trick cykel bane her i Skovlunde. 17. Både cykel- og gangstier i Harrestrup Ådal skal forbedres, så de passer til deres formål. Som fremtidsperspektiv kunne der så anlægges en golfbane syd for Svanesøen, således at arealet kunne bringes af alle borgere. Motionsstier 1. Det grønne og idræt skal tænkes sammen. Flere løberuter ville være godt.. 2. En løbesti langs med Ballerup Boulevard fra Svanesøen til Vestskoven ønskes. 3. De grønne pladser kunne godt være mere indbydende og aktive. F.eks. balancebomme m.v.. 4. Ideer:Undertegnede har allerede indsendt 4 kort med 5 ideer, men har funderet over om man kunne anlægge kondistier el. lign. hvor det er muligt? Grønne områder bliver ikke benyttet af mange andre end hundeluftere, men er der aktiviteter, vil mange flere være interesserede. 5. Motionsruterne fik flere pile, så man går eller løber den rigtige vej når man kommer til en korsvej. Ellers rigtig godt med de stier og bruger selv bl.a. Harrestrup Ådal. Idrætsbegivenheder 1. Brede idræt er vigtigt. Balleruplege er måske en mulighed. 8

9 KBS-udsagn 2. Alternativt OL for Ballerups borgere. Forskl. sportsgrene, konkurrencer, ex minigolf, lystfiskeri, jeopardy, karokee, stangtennis, bowling. 3. TRITON i samarbejde med Ballerup Kommune kunne gøre Danmark Svøm Langt til en fælles årlig kommunal begivenhed for Ballerup-borgere, hvor alle fik mulighed for at komme i vandet og samtidig få information omkring TRITONs Grøn Puls Sund Pulsprojekt. 4. TRITON i et professionelt samarbejde med Ballerup Kommne kunne gøre Ballerup til Danmarks absolutte idrætsby med afsætning i Ballerup Idrætsby og dermed bliver trækplaster for Team Danmark Institutioner, Dansk IdrætsForbund og Dansk Svømmeunion. 5. TRITON kunne markere Ballerup Kommune ved at kunne afholde større internationale svømmestævner med at have en kombination af svømmehal (50x25m), klubhusfaciliteter, genhusningsmuligheder samt bespisning til rådighed i Ballerup Idræts By. Oplevelser i det grønne De bedste oplevelser i Ballerup (kan også placeres under kommunale kerneydelser, kulturtilbud og motion og idræt) / KBS-udsagn 1. Damgårdsparken er et af de steder der kunne være aktiviteter. 2. At få flere borgere oplyst om mulighederne for oplevelser i de grønne områder og satse på det økologiske. 3. Der fortsat vil være mange store grønne områder hvor alle borgere har adgang. Der er spændende for især børnefamilier med flere aktiviteter. 4. Etablering af aktiviteter for børnefamilier i de mange grønne områder. Naturlegeplads. Frisbee golf. Dyrefolde. Løbe- og kondistier. 5. Der nedlægges fliser med rute start f.eks. gågade mod Hedeparken Måløv osv. m. afstand en slags lokal Marguerite rute. Fliserne lægges strategisk i hele kommunen. 6. Jeg håber at vi stadigvæk kan tage på camping i skoven i 2020 Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Naturen, de grønne områder og skoven fremhæves af rigtig mange nok de fleste. Ballerup er en grøn kommune og skal blive ved med at være det. Beliggenheden i forhold til København og de gode transportmuligheder fremhæves af rigtig mange. Børneområdet med gode skoler, daginstitutioner og tilbud i øvrigt fremhæves også af rigtig mange. Men det har været bedre skriver en del. Kulturelle tilbud og sportsfaciliteter er et andet stort område. Super Arenaen, Baltoppen, Pederstrup fremhæves. Indkøbsmulighederne nævnes også. En del skriver at det gode er at der er tilbud og muligheder til alle hele livet igennem. Netværk/fællesskaber Integration SDS-udsagn 1. Etablere en etnisk cafe på Parkskolen, så de ældre etniske borgere får lyst til at komme. 2. Et aktivt og velfungerende multikulturelt frivillighedshus 3. Etnisk ligestilling 4. I 2020 forstår alle Ballerup-borgere andre folkeslag bedre end i dag. 5. Handicappede og indvandrere er fuldt integrerede i de almindelige klubber. 6. Klub / samlingssted for unge, ældre og begge de to grupper samlet. Mødes/meningsudveksling (it, sms, rejser, køb, internet mm.) Komme i klubhus gratis, der skal ske mere i byen (liv). 7. Integrationsrådets vision: Den overordnede vision er en kommune karakteriseret af medborgerskab, hvor kommunens danskere (herunder af anden etnisk herkomst end dansk) deltager aktivt i mange forskelligartede sociale og kulturelle fællesskaber. Visionen er således, at I-Rådet i 2020 kan nedlægges, bl.a. fordi majoritetssamfundet er blevet så accepterende, åbent og 9

10 imødekommende, at de etniske minoriteter ikke længere føler sig som indvandrere men som medborgere. Mødesteder SDS-udsagn Samvær SDS-udsagn 1. Etablere en etnisk cafe på Parkskolen, så de ældre etniske borgere får lyst til at komme. 2. Bruge alle de offentlige rum til at skabe interessefællesskaber og møder mellem mennesker. 3. Kommunen tager initiativ til etableringen af cafe/mødesteder hvor f.x. erhvervsfolk og studerende kunne gå hen efter arbejde og skole eller at virksomhederne enedes om at åbne deres cafeer/kantiner f.x. på skift fredagscafe. 4. Parkskolen: Saml så mange lægegrupper som muligt. Genoptrænings centret. Ældre gymnastik. Lokaler til ældre sagen, pensionistcentret m.m. Hjemmeplejen. Hjemmesygeplejerske. Hjemmehjælperne. Mødelokaler. IT centret til undervisning især af ældre medborgere. Lokaler hvor der kan tilbydes lektiehjælp. Samlingssted for reserve-bedste-forældre. Spisested hvor de forskellige nationaliteter kan vise deres madkultur og dermed nedbryde nogle fordomme. 5. Klub / samlingssted for unge, ældre og begge de to grupper samlet. Mødes/meningsudveksling (it, sms, rejser, køb, internet mm.) Komme i klubhus gratis, der skal ske mere i byen (liv). 6. Vi fik et innovationshus som et fælles mødested mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, m.h.p. at generere ideer og rammer for opstart af til nye virksomheder. 7. Det ville være rart hvis der var plads til en senior klub, som den vi var rigtig mange der havde glæde af i Præstevænget. 8. Pensionist cafeen på Lindeallé, et møde sted for ældre og mange enlige. Tænk på os ældre Tak! 9. Pensionistcafeen i centrum blev genåbnet! 10. Cafeen på Lindeallé kunne åbne igen. Vi er mange enlige og ældre. Der skal jo ikke gå for mange år, så er man jo for gammel til at nyde det. 11. Jeg synes Ballerup Kommune skal lave en cafe for psykisk syge a la cafe den hvide hest i Horsens. 12. Pensionist dating portal på Ballerups hjemmeside fx spise grupper. 13. Trådløst netværk var en del af Ballerup Idræts By, således at unge idrætsudøvere kunne bruge området, også når der ikke trænes. 14. TRITON kunne tilbyde dette til sine konkurrencesvømmere, som skal have træning og uddannelse til at gå op i en større enhed, hvor lektier kunne løses i ventetiden ved større stævner eller i klubhuset på hverdage, hvor de unge kunne mødes under afslappede rammer. 15. Det kunne være en god ide, hvis vi fik en netcafé og Lundegårdscenter. 16. Vi mener at der skal være et videnscenter for børn og unge fra 9-17 år. Det skal være i gågaden og der skal være bibliotek, computerrum, kemirum, teknikrum, naturteknik, spillerup, bar med mad og sløjd. To etager og man skal have briller på når man er i kemirummet. der skal være et toilet ovenpå og et toilet nedenunder. 1. Venskabsklasser fra lande hvor børn bytter skole og forældre i en periode. 2. Der kunne laves en ordning ældre hjælper ældre. 3. Mere hjælp til sundhed + samvær, mennesker fællesskab. 4. Der var en hyggelig café hvor man kunne mødes om eftermiddagen. 5. Jeg har lige har været til trivselsmesse på Tapeten, hvor jeg hørte et foredrag om stress i musikskolen. Der blev blandt andet talt om belastningen af at være spredt ud over mange skoler og at man ikke har åbent en ret stor del af året. Man ønskede en samlet musikskole et centralt sted i Ballerup. Det fik mig til at tænke på om ikke det kunne være en god ide at lave en musikskole for alle aldre. Det tror jeg kunne samle mange mennesker, også ældre der måske gerne vil lære at spille et instrument, synge gospel, danse linedance ect. ect. Jeg forestiller mig det ville give større tryghed i lærernes ansættelse, en stor summen af liv. Samspil på tværs af generationer. Samt en god reklame for Ballerup 10

11 Kommune. Man kunne forestille sig at det også ville være en god mulighed for at forlænge sæsonen. Til glæde for både lærer og elever. Kombiner det gerne med en cafe, som Grantoftegård kunne stå for, med små lækre nutidige retter, kaffe og kage. Ja dette var min fremtidsvision. Jeg lover at hvis det bliver til noget, så melder jeg mig helt sikkert ind for at lære at spille klaver. 6. Vi alle passede vores ældre medborgere så de fik en værdig alderdom og en af forældrene til børnene blev hjemme de første 6 år så fik børnene en bedre barndom. Frivilligt arbejde SDS-udsagn Demokrati Politisk organisation SDS-udsagn Pendlere Generelt VDVF-udsagn 1. Et aktivt og velfungerende multikulturelt frivillighedshus 2. Når man går på efterløn/pension at man fra rådhuset får en skrivelse hvor der f.eks. kan stå: Har du stadig kræfter til frivilligt arbejde mangler vi hjælpere til genbrugsbutikker, lektiehjælp, passe syge børn, ældre hjælper ældre, bage på plejehjem, fortælle historier i børnehaver og meget mere. Og hvor man kan henvende sig! 3. Fin ide ( tænk hvis alle borgere i Ballerup tager del i frivilligt arbejde ) ros til Ballerup for det aktive fritidsliv godt det er i fokus. 4. Man trak modne folk ind på banen fx en radiomekaniker der har lyst til at lære 4-5 børn eller unge lidt om sit fag eller andre faggrupper en aften om ugen i kommunale lokale frivilligt arbejde til glæde for unge og gamle. 5. De borgere der har overskud af tid og kræfter til socialt arbejde besøgsven - reservebedste eller lignende. 6. Der kunne laves en ordning ældre hjælper ældre. 7. Halloween i Måløv er et godt eksempel på, hvor mange ressourcer, der kan komme frem. 8. Vi fik et frivillighedshus for de ældre om dagen eller om aftenen. Vi bliver flere ældre der kun går til fx dans om eftermiddagen. Præstevængets grunde bruges. 9. TRITON i samarbejde med kommunens skoler kunne tilbyde elever fra klasserne en uges praktik som svømmetræner og dermed give de unge et sundt indblik i foreningslivet. 1. Repræsentation i råd og bestyrelser afspejler den etniske sammensætning i kommunen ditto i foreningernes bestyrelser. 2. Lad de politiske ungdoms organisationer få adgang til skolerne i forbindelse med større valg hvor eleverne får lov at vælge nogle overordnede emner og ungdomspolitikere får mulighed for (fortsat) at svare på spørgsmål som var det er klassisk vælgermøde. 3. Et mini byråd for unge under 18 år, kan komme med forslag ideer mv. 4. Gør politik mere nærværende i folkeskolerne og indfører samfundsfag tidligere i forløbet og gav eleverne en smag for politik ved at lade dem stemmer om elevrådsformand, som en rigtig afstemning på tværs af klassetrin. 5. Bedre opbakning til elevrådene på skolerne. 6. Jeg måtte stemme (Børnehøring). 1. Medarbejderne på virksomhederne bør i højere grad gøres opmærksomme på de mange tilbud i kommunen, salg af grunde, sprt, fritid o.s.v. 2. Forslag om rundtur/rundvisning for medarbejderne på virksomhederne til de spændende og kønne grønne områder i kommunen (kunst, Pederstrup m.v.) 3. Der blev bygget kæmpe store parkeringsanlæg i Ballerup, så alle pendlerne kunne parkere i Ballerup og så tage toget ind til København. Tænk på de enorme parkeringsafgifter som kommunen ville tjene! 4. Skab attraktive boliger for de studerende på ingeniørhøjskolen, så bliver de måske boende i kommunen når de er færdiguddannede. 5. Man lavede en undersøgelse blandt ansatte i IT-branchen med titlen: hvad kan lokke mig til at flytte til Ballerup herefter imødekomme deres ønsker! 6. Hvor er i platte (skrevet på kortet hvor der står Tænk hvis 11

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud [I bunden] Kampagnelogo og slogan Hvordan ser DET GODE LIV ud i Ballerup Kommune i 2020? Giv os dit bud Giv

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Firmafrugt et sundt personalegode 2 Hvad er firmafrugt? 2 Hvorfor firmafrugt? 3 Kom godt i gang 4 Tips til mere frugt og grønt på arbejdspladsen

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

BORGER- UNDERSØGELSE. Resultater fra undersøgelsen, januar 2015. Visionsproces i Hillerød Kommune

BORGER- UNDERSØGELSE. Resultater fra undersøgelsen, januar 2015. Visionsproces i Hillerød Kommune BORGER- UNDERSØGELSE Visionsproces i Hillerød Kommune Resultater fra undersøgelsen, januar 2015 Indhold Side 1. Overordnede konklusioner 2 2. Formål med borgerundersøgelsen 3 3. Metode 3 4. Resultater

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005 Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Nedsætte gruppe med ledelse kantine medarbejdere Få medarbejderne med

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 1 Faciliteter

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen)

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) BILAG 15 Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) Tema: Offentlig transport K: dårlig off. transport (få afgange specielt i weekenden) -

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk Sund mad og motion lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed www.pension.dk Du lever længere, hvis du cykler hver dag. Også havearbejde, lange gåture og motions løb forlænger dit liv med

Læs mere