At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet."

Transkript

1 IDEKATALOGET Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i 2020? - Giv dit bud på fremtidens Ballerup, var kommunalbestyrelsens opfordring til borgere, brugere og ansatte på kommunens virksomheder i forbindelse med Vision 2020-kampagnen i efteråret Den opfordring er der mange der har taget til sig og Kommunalbestyrelsen har modtaget mange tusinde tilbagemeldinger, forslag og ideer fra både borgere og andre, der har interesse for, hvad der sker og skal ske i Ballerup. Kampagnens målsætninger har været at: Visionerne skal ned i øjenhøjde. Kampagnens skal inspirere og skabe positive forventninger til det videre for løb. Alle skal kunne involveres uanset forudsætninger og mulighed for bred deltagelse. Kampagnens skal føre til konkrete tanker, forslag og ideer fra borgere og brugere. Der skal være åbenhed om hvem der involveres og hvilket udbytte kampagnen får. Kampagnen skal markere en start og ikke en afslutning. Som dokumentation for at Kommunalbestyrelsen har levet op til disse målsætninger er der udarbejdet 2 notater. Det ene notat, Kampagnen efteråret 2007, Logbogen, omhandler kampagnen dag for dag. Det andet Kære Kommunalbestyrelse, her er vores bud på fremtiden i Ballerup Kommune, Idekataloget, gengiver ord for ord de udsagn, som Kommunalbestyrelsen har modtaget på forskellig vis i løbet af kampagnen. At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet. Udsagnene er hentet fra følgende kilder: Postkort og mails til kommunalbestyrelsen, modtaget dels med posten dels ved de arrangementer visionsagenter har besøgt, herunder, First Lego League, børnehøring, kontaktudvalgets konference, besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder m.fl. Forslagene på postkortene afspejler til en vis grad hvor og i hvilken sammenhæng, de er skrevet. Kommentarer fra borgere i øvrigt, f.x. modtaget af visionsagenterne i forbindelse med uddeling af kits. Byvandring og debat, den Åbent arrangement med byens udseende som tema. Fra arrangementet er medtaget Peter Olesens (P.O.) kommentarer om kommunens bydele. Kontaktudvalgets konference den Arrangementet var rettet mod Kontaktudvalgets medlemmer fra erhvervsvirksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Vision 2020 og kultur var på dagsordenen og i 3 workshops blev der drøftet branding, levende by/sovende by og samarbejde på tværs. Integrationsrådets vision Integrationsrådet har arbejdet med vision 2020 på et seminar i oktober 2007 og formuleret en overordnet vision og en række postkortideer. Børn i Ballerup og fuglereden, særligt temanummer udgivet i anledning af 2020, hvor børnefamilier og børn blev interviewet om deres forestillinger om børnefamilien anno 1

2 B på Højagerskolen brugte 3 timer på at arbejde med visioner og fremtidsdrømme. Ungdomsrådets vision har mange visioner for fremtidens ungeliv i Ballerup Kommune. I deres vision har de taget udgangspunkt i kulturlivet i centrum af Ballerup og har dels formuleret en vision og kreere en planche, som var udstillet ved åbningsarrangementet i Centrumgaden. Skovlunde Lokalråds bidrag til vision 2020 Snakkeboks, opstillet af Ungdomsrådet i forbindelse med arrangementer på skoler, uddannelsesinstitutioner og events. Borgerpanelundersøgelse ca udsagn er sammenfattet til nogle konklusioner inden for hvert spørgsmål. Borgmesterens blog på kommunens hjemmeside, hvor flere har kommenteret borgmesterens forskellige indlæg. Svømmeklubben TRITONs bud på fremtidens Ballerup - hvordan TRITON som forenings- og idrætsklub i Ballerup Kommune kan være med til at skabe det gode liv for borgerne i kommunen med udgangspunkt i visionsoplægget Ballerup 2020 plads til fremtiden. Kampagnen har ført til omkring 7000 konkrete tanker, forslag og ideer fra borgere og brugere. Alle udsagnene er samlet og sorteret i en oversigt, der er tænkt som et idekatalog til Kommunalbestyrelsen. Udsagnene er gengivet ordret for at sikre genkendelighed og undgå fejlfortolkninger. Idekataloget er udarbejdet i et skema, hvor der i kolonnen til højre er listet en række temaer med underordnede emner og i kolonnen til højre udsagnene fra borgere m.fl. Temaerne er valgt ud fra de emner borgerne er præsenteret for i Ballerup 2020-pjecen og er igen underopdelt i emner, hvorunder udsagnene er grupperet. Temaerne er: Miljøløsninger Sundhed Idræt/fritidsaktiviteter Netværk/fællesskaber Demokrati Arbejdsmarked/erhvervsliv Pendlere Viden Samarbejde Kulturliv Byliv Byplanlægning Trafik Rekreative områder Kommunale kerneydelser For vildt Ikke alle temaerne indeholder emner og udsagn, der hører under en bestemt vision, men i det omfang de gør, fremgår det af venstre spalte, hvor der står = Grøn puls sund puls, VDVF-udsagn = Viden der vil frem, KBS-udsagn = Kultur binder sammen, SDS-udsagn = Samarbejde de satser. Nogle af emnerne hører ikke specifikt under nogen vision, især emner 2

3 under temaerne trafik, byliv, byplanlægning og kommunale serviceydelser, er af mere generel karakter. Af de udsagn, som hører under en bestemt vision, er ca. 45 %, 27 % KBSudsagn, 10 % VDVF-udsagn og 18 % SMS-udsagn Hertil kommer de udsagn, som er modtaget i forbindelse med borgerpanelundersøgelsen som adskiller sig fra de øvrige udsagn ved at være svar på konkrete spørgsmål. I oversigten er medtaget projektgruppens sammenfatning og konklusioner på de ca udsagn. Tendenserne i borgerpanelundersøgelsen er ikke med i ovennævnte procentsatser, men kan ses som et supplement. I øvrigt henvises til borgerpanelundersøgelsen i sin helhed for en nærmere analyse af udsagnene. Projektgruppen for Vision 2020 og Planstrategi 2007 Februar 2008 IDEKATALOG Temaer 3

4 Emner Miljøløsninger Miljørigtig profil generelt Private husstande der bidrager til at bekæmpe klimaforandringer. Udsagn (tanker, ideer og forslag) 1. Et fælles samarbejdsprojekt kunne handle om miljø og klima, grønne regnskaber m.m. 2. Ballerup siger jo at de er en grøn kommune, men jeg mener godt at man kunne gøre meget mere for at den bliver grøn. 3. Kommunen var kendt for en grøn og sund profil, hvor standarten på de grønne områder er høj, økologisk kost for alle en selvfølge og befolkningens miljøvenlige muligheder er de lettest tilgængelige. Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Den gennemgående kommentar her er, at der skal information, kampagner og vejledning til, hvis borgerne skal bidrage til at begrænse klimaforandringerne. Synlige aktiviteter og synliggørelse af konsekvenserne er blandt de mange konkrete forslag der nævnes. Flere taler om at der skal holdningsændringer til, at det er et langt sejt træk og at der skal ansættes en kommunal energirådgiver e.l. Flere foreslår man starter med børnene og går gennem skolerne. Flere nævner, at kommunen skal gå foran som et godt eksempel. Blandt de mere konkrete emner der kan tages fat på er cykling og kollektiv trafik nok det mest nævne, men også affaldssortering nævnes mange gange. Vedvarende energi, energibesparelser og grønne regnskaber nævnes også. Det samme gør tilskud og afgifter. Vedvarende energi Energibesparelser 1. Alle borgere investerede i en eller anden form for vedvarende energi 2. Der kan laves jordvarmepumper på Lautruphøj her er store områder at lave det på. 3. Borgerne fik tilgange til økologi og bæredygtig energi er bedre med at forme udviklingen Solfangere på alle tage i Ballerup, - Øko by. 4. Jeg tror på at der er brug for at kommunen får, hvis den ikke allerede har det, en energi konsulent, der gratis kan vejlede husstande om de bedste energikilder for at forbedre vores ejerboliger (huse). Min kæreste og jeg får installeret træpille anlæg hvilket er den billigste og meste miljørigtige form for brændsel. 5. Solfangere på alle bygninger! 6. I 2020 får alle i Ballerup strøm fra vindmøller. 7. Man brugte jordvarme og solceller. 8. Der kom solfangere overalt. 9. Tagene på alle kommenenes ejendomme beklædes med solceller for at skabe elektricitet og overskuddet sælges til Dong Energy. 10. Få mere vedvarende energi. 11. Alle har solfanger på taget. 12. Sæt det som krav (solfangere) ved al nybyggeri og giv tilskud ved ombygninger og infokampagner. 13. Der bliver lagt solfangere på næsten alle offentlige bygninger. Der skal også være flyvende biler så fedt. 14. Alle kommunens biler kører el. Kommunen satser solenergi og jordvarme. Opsamler regnvand til vanding af have og parkanlæg. Genanvender regnvand til toiletskyl. 15. I 2020 har alle boliger (huse som lejlighedsblokke) mulighed for at søge tilskud til solfanger energi. 16. I bruger flere solenergifangere. 17. Jeg ser frem til at Ballerup bliver en grønnere kommune i fremtiden, så får vi lavet alternativ energi på alle offentlige bygninger. 1. Alle ikke bruger strøm hele tiden. 2. I alle skiftede til Dong Energy 3. Hvis der blev sat sparepærer. 4. Det ville være fedt med flyvende biler der kører på et eller andet brint, for at sænke co2 udslippet, prisen skal sænkes på brint. 5. Jeg synes at det skal være brint benzin, der skal være på alle bilerne og at alt er gratis. 6. Støt almene boligselskaber til etablering af tørrerum til vasketøj. På denne måde spares strøm/energi til tørretumblere. Beboere i almene boliger har ikke mulighed for at tørre tøj på snore. 4

5 Skån miljø, affaldssortering, genbrug Økologi Sundhed Sundhed generelt 1. Ja det ville være til gavn for både børn, dyr og velfærd (om tekst på forside af kortet køerne væk fra vejene og ind på markerne). 2. Oprensningen af vores søer og arealet omkring så der kommer bedre dyreliv i og omkring. 3. Ballerup kommune gik forrest med genbrug. Kommunen skal have den højeste genbrugsprocent i Europa og markedsføre det. Borgerne skal involveres. 4. Alle husstande og institutioner sorterer deres affald rød-grønmetal-glas-papir-pap mm. Der opstilles containere til formålet. 5. i alle lamper ville det spare på energien og gavn miljøet 6. Brug regnvandet til noget fornuftigt stedet for at hælde det i kloakkerne 7. Der kom filtre på alle skorsten fra brændeovne. så kunne vi blive en rigtig grøn ikke brun kommune 8. Endvidere mener jeg, at ønsket om at gøre Ballerup til en ren kommune er musik i mine ører - en sådan kommune vil jeg gerne leve i! Et udgangspkt kunne jo være at få alle skoler og offentlige instanser til at genbruge pap, papir, glas og grønt affald. Har tidligere foreslået teknisk forvaltning dette, men uden at modtage svar. Endvidere kunne den private genbrugspraksis udbygges. Hvor jeg bor er her kun elektronik-, glas-, papir- og pap-genbrug - Hvad med de store mængder af grønt affald, der smides ud. 9. Bedre sortering af skrald. Skraldevogne blander det sorterede i en stor vogn!!!? 10. Alle busser var el-drevne og gratis billetter så der blev mindre privatbilisme. 11. Folk i fremtiden begyndte at køre flere sammen på arbejde. Man sparer penge, minder forurening, der er mange fordele. Kom i gang. 12. Være aktør i en delebil ordning, så vi kan få bilparken reduceret. 13. Man i stedet for klor i Ballerup badet brugte saltvand. det er bedre for miljøet, kroppen og der er flere og flere som udvikler allergi overfor klor. 14. Jeg håber det ikke, men kunne frygte at Ballerup i fremtiden var omgivet af et tykt lag os fra biler og lignende. 1. At få flere borgere oplyst om mulighederne for oplevelser i de grønne områder og satse på det økologiske. 2. Vi fik en helsekost. Vi kunne lade steder som Grantoftegård levere grøntsager. Den skal ligge tilgængeligt. 3. Bedre mad til de ældre på institutionerne økologisk. 4. Kommunen var kendt for en grøn og sund profil, hvor standarten på de grønne områder er høj, økologisk kost for alle en selvfølge og befolkningens miljøvenlige muligheder er de lettest tilgængelige. 5. Der skal serveres økologisk mad på alle skoler i Alle skoler og børneinstitutioner serverer gratis frokost økologisk naturligvis. 7. Alle skolebørn får økologisk mad i skolen til 10 kr. pr. dag. Det giver rent vand, sundhed, bedre indlæring og glade børn. 8. Børnehavebørn og skolebørn hurtigst muligt kan få serveret sund og økologisk mad. 1. De ældre bliver aktiveret og oplyst om mulighederne i foreningslivet og dermed få denne gruppe i gang og dermed sundhed og velvære. 2. Hjertestarter på Tapeten. 3. Der opsættes en hjertestarter på Tapeten. 4. Der opsættes en hjertestarter på Tapeten. 5. Vi fik en Hjertestarter på Tapeten. Ældresagen. 6. Vi fik en hjertestarter til Tapeten. 7. Vi mener at vi i skolen skal have to stykker frugt gratis, der skal være lidt mere frugt i skolen, der skal være nogen flere sportscentre i skolen, der skal være frugt på skolene, som stod rundt omkring, så ville man måske ikke spise så meget slik. 8. Sundhed indefra og udefra: Jeg afholder workshops med hvordan man passer på sin hud; undgå mineralske olier, landin, parrafin etc. Husk at rense huden beskytte med solfaktor etc. 9. Gratis kondomer. 10. TRITON i samarbejde med Ballerup Kommune kunne være 5

6 banebrydende omkring holdninger til sund motion og sund ernæring og dette kunne blive en velintegreret del af Ballerupborgernes selvforståelse Velvære Der var kurbad så man ikke skal helt til Frederiksberg svømmehal, eller til Værløse hvor de bl.a. har hele 4 bassiner. Der halter Ballerup bagefter. Madordninger generelt Skolemad Sunde måltider i skoler og institutioner 1. Der kom et bord med forskellig råkost og salater i (?) spisesal så får de ældre mere energi. 2. Bedre mad til de ældre på institutionerne økologisk. 3. Alle arbejdspladser blev tilbudt gratis frugtordninger = glade medarbejdere der ikke går sukkerkolde : ) 4. Kommunen var kendt for en grøn og sund profil, hvor standarten på de grønne områder er høj, økologisk kost for alle en selvfølge og befolkningens miljøvenlige muligheder er de lettest tilgængelige. 5. Vi fik en helsekost. Vi kunne lade steder som Grantoftegård levere grøntsager. Den skal ligge tilgængeligt. 1. Der skal serveres økologisk mad på alle skoler i Gav alle børn GRATIS mad i daginstitutioner, skoler osv. Det ville fremme sundheden. 3. Mad i skolerne var gratis, da 20 kr. pr. dag er temmelig meget for frokost. 4. Kantineordninger/ tilbud om sund mad i skoler og døgninstitutioner. Maden kunne fx producent på plejecentrene, hvor der er mad udbringning i forvejen. 5. Skolemad er en vigtig ting, derfor bør der oprettes skolemads ordninger hvor forældrene for et fast beløb kan købe mad til deres børn på år/månedsbasis og en støtteordning for økonomisk udfordrede familier som kan søges. 6. Lave god skolemad og 7. Madordning til de mindste børn etableres, så de får sund kost og forældre mod mindre betaling aflastes. 8. Der var morgenmad på skolen. Bedre indlæring, hvis børn glemmer at spise hjemmefra. 9. Alle skolebørn får økologisk mad i skolen til 10 kr. pr. dag. Det giver rent vand, sundhed, bedre indlæring og glade børn. 10. Børnehavebørn og skolebørn hurtigst muligt kan få serveret sund og økologisk mad. 11. At der skal udbydes gratis frugt og grønt til alle skole- og børnehave børn. Hvis det kan lade sig gøre også billigt tilbud på disse. Usunde varer skal ikke kunne købes i kantiner og frugtboder. 12. Alle skoler og børneinstitutioner serverer gratis frokost økologisk naturligvis. 13. Skolemad samt frugt til vores børn bør være gratis. 14. Vejledning i kostsammensætning bør gives af en professionel til alle borgere, som ønsker at leve sundere. Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Et gennemgående ønske i kommentarerne er sund mad, som gerne også skal være grøn og økologisk. Slik, sodavand og usund mad skal ud af skoler og institutioner. Der er mange bud på organiseringen af madordninger centralkøkken, lokale køkkener evt. med børneinddragelse, catering m.v.. Grantoftegård nævnes af flere som en leverandør. Forældrebetaling virker accepteret, men der er mange som ønsker gratis (skattefinansieret) bespisning. Andre igen (en mindre gruppe) mener, at børns kost er forældrenes og ikke kommunens anliggende. Mange forslag til selve maden f.eks. madpakker, varme retter, morgenmad m.v. samt flere konkrete retter. 6

7 Idræt/fritidsaktiviteter Idræt og motion generelt 1. Brede idræt er vigtigt. Balleruplege er måske en mulighed. 2. Der blev indført morgengymnastik på folkeskolerne 10 min. hver morgen eller 3 gange om ugen. På Hedegårdsskolen er der morgensang og det er super, men man kunne bytte nogle af dagene ud med gymnastik. 3. Bedre forhold for ældreidrætten Hal plads. 4. Motion er tilgængeligt for alle så det ikke kun er nogen der har råd. 5. At der var mulighed for at benytte svømmehallen på Skovlunde skole. Og at der var et motionsrum. 6. Man kunne gå til sport så man ikke kun skal vælge en sportsgren. Det skulle gælde både børn og voksne og evt. også sammen. 7. Det var bedre om der blev bygget nogle flere idrætshaller, så ældreidræt også i fremtiden kunne være der. 8. Bedre omklædningsforhold i rådhusets velfærdsrum vi skal jo cykle frem og tilbage. 9. Der var motion på alle kommunale arbejdspladser. 10. Alle borgere fik lov at gå i et motionscenter gratis 2-3 timer om ugen. 11. Folkesundheden tror jeg vil blive bedre ved arrangerede løbeture ligesom Sparta har i København. Evt. have konsulenter der vejleder via hjemmesider om sundhed på en positiv måde. 12. Der fortsat er lige så meget slags sport at gå til, som der er p.t. 13. At Ballerup skal satse på idræt, kan jeg kun tilslutte mig. I den forbindelse frydede jeg mig over at skulle flytte hertil, hvor en kropssuddannelse i skolen eksisterer. Det var derfor en stor skuffelse, at udover de ekstra idrætstimer, lader den uddannelse ikke til at være mere, end ord på papir. Ikke engang skoleinspektører ved, hvad det går ud på!!! 14. At der gøres mere for kultur og at der fortsat udbygges idrætsfaciliteter til gavn for alle aldersgrupper. 15. motion og idræt: Til kommunalbestyelsen. Idrætslivet i Ballerup kommune har altid været prioriteret højt, og dækker stort set alle former for idræt hvilket har betydet at de fleste borgere i kommunen har eller er involveret i idrætslivet. Det som måske mangler i kommunen kunne være et squashcenter. Jeg tror tiden er inde til denne satsning med udgangspunkt i debatten omkring det dalende foreningsliv. Squash er en spændende idrætsgren som ikke behøver det helt store udstyr, og som kan spilles af alle, og på alle årstidere og tidspunkter af døgnet. Kunne det være en ide at udbygge Superarenaen med evt 3 Squashbaner til kommunens borgere? Jeg ved af erfaring, at det er lykkedes i Herlev kommune at opbygge en af landets støreste klubber, og at der stadig er en venteliste. 16. Ballerup Kommune skal satse på, at vi forbliver en god sportskommune for alle borgere i alle aldre. gerne bygget op således at man via nettet kan booke en tid til en sportsgren, man måtte ønske enten alene med flere eller sin familie. Sport bør kunne dyrkes af alle også dem, der arbejder på skiftehold. 17. TRITON i samarbejde med Ballerup Kommune kunne bibringe budskabet om, hvor vigtigt det er at dyrke motion og at svømning rent forbrændingsmæssigt og at svømning er den bedste måde at komme sin eventuelle overvægt til livs. 18. TRITON i samarbejde med Ballerup Kommune kunne tilbyde svømmeskole i sommerferien som en af kommunens tilbud til børn og unge. 19. Vi mener at der skal være et sprotsmekka med alle slags sports aktiviteter og mulighed for alt muligt, et caféområde, hvor deet er muligt at få souvenirs. 20. Det kunne være en god ide, hvis vi fik et fitnesscenter for børn, og efter man har trænet kunne man få noget frugt. Motions- og idrætsprofil, som kan tiltrække turister / KBS-udsagn Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: I mange af kommentarerne står der, at det er vigtigere at tænke på motions- og idrætstilbud til de lokale borgere frem for at skabe tilbud til turister. Nogle skriver direkte, at de ikke tror Ballerup kan tiltrække turister. 7

8 Men når det er sagt er der alligevel en del forslag til hvordan Ballerups motions- og idrætsprofil kan styrkes. Det gennemgående er gode faciliteter og gode arrangementer. I forhold til faciliteter er der især ønsker omkring cykelstier, motionsruter og svømmehallen. I forhold til arrangementer er der forslag om en særlig tilbagevendende Ballerup begivenhed (a la Eremitageløbet). Samarbejde med lokale foreninger og idrætsklubber nævnes mange gange. Overnatningsmuligheder nævnes også flere gange f.eks. en idrætshøjskole. Fritid generelt Så tænk positivt om Egedal fritidscenter i stedet for at være misundelige. Specifikke aktiviteter / KBS-udsagn 1. Man oprettede en minigolfbane og andre ting, så man havde noget at gå til, når børnebørn er på besøg. 2. Vi kunne lave en svømmehal for drenge 3. Åbningstiderne i East Kildbridebadet (igen) blev udvidet og blev mere brugervenlige. Især i weekends 4. Én stor fælles legeplads for både børn og voksne. Med mange udfordringer. Det vil give motion. 5. I anlagde en minigolfbane, så man havde noget at foretage sig om sommeren på de lune aftener. Ballerup er en kedelig soveby, når centeret er lukket. 6. Kære Ove jeg vil gerne have skøjtebane. 7. Det ville være godt hvis der kom skatebane. 8. Skøjtebanen kom op igen til vinter. 9. Heller en isbane (ifht. spørgsmål på kortet om rutsjebane). 10. Indret stor legeplads til børn og barnlige sjæle m. bl. a. klatrevæg. 11. Kæmpestor kombination af kælke/ski-bakke, rutsjebane og svævebane. 12. Open dance, aerobic, computer-kursus i Skovlunde. 13. Etablering af aktiviteter for børnefamilier i de mange grønne områder. Naturlegeplads. Frisbee golf. Dyrefolde. Løbe- og kondistier. 14. I år 2020 er flyvestation Værløse købt af Ballerup Kommune og omdannet til en bane, hvor der kan køres race på knallerter eventuelt større køretøjer. 15. Vi fik et spændende svømmebad. Så behøvede vi ikke at tage til kommunerne. 16. Det ville være sejt, hvis vi havde en skateboard/trick cykel bane her i Skovlunde. 17. Både cykel- og gangstier i Harrestrup Ådal skal forbedres, så de passer til deres formål. Som fremtidsperspektiv kunne der så anlægges en golfbane syd for Svanesøen, således at arealet kunne bringes af alle borgere. Motionsstier 1. Det grønne og idræt skal tænkes sammen. Flere løberuter ville være godt.. 2. En løbesti langs med Ballerup Boulevard fra Svanesøen til Vestskoven ønskes. 3. De grønne pladser kunne godt være mere indbydende og aktive. F.eks. balancebomme m.v.. 4. Ideer:Undertegnede har allerede indsendt 4 kort med 5 ideer, men har funderet over om man kunne anlægge kondistier el. lign. hvor det er muligt? Grønne områder bliver ikke benyttet af mange andre end hundeluftere, men er der aktiviteter, vil mange flere være interesserede. 5. Motionsruterne fik flere pile, så man går eller løber den rigtige vej når man kommer til en korsvej. Ellers rigtig godt med de stier og bruger selv bl.a. Harrestrup Ådal. Idrætsbegivenheder 1. Brede idræt er vigtigt. Balleruplege er måske en mulighed. 8

9 KBS-udsagn 2. Alternativt OL for Ballerups borgere. Forskl. sportsgrene, konkurrencer, ex minigolf, lystfiskeri, jeopardy, karokee, stangtennis, bowling. 3. TRITON i samarbejde med Ballerup Kommune kunne gøre Danmark Svøm Langt til en fælles årlig kommunal begivenhed for Ballerup-borgere, hvor alle fik mulighed for at komme i vandet og samtidig få information omkring TRITONs Grøn Puls Sund Pulsprojekt. 4. TRITON i et professionelt samarbejde med Ballerup Kommne kunne gøre Ballerup til Danmarks absolutte idrætsby med afsætning i Ballerup Idrætsby og dermed bliver trækplaster for Team Danmark Institutioner, Dansk IdrætsForbund og Dansk Svømmeunion. 5. TRITON kunne markere Ballerup Kommune ved at kunne afholde større internationale svømmestævner med at have en kombination af svømmehal (50x25m), klubhusfaciliteter, genhusningsmuligheder samt bespisning til rådighed i Ballerup Idræts By. Oplevelser i det grønne De bedste oplevelser i Ballerup (kan også placeres under kommunale kerneydelser, kulturtilbud og motion og idræt) / KBS-udsagn 1. Damgårdsparken er et af de steder der kunne være aktiviteter. 2. At få flere borgere oplyst om mulighederne for oplevelser i de grønne områder og satse på det økologiske. 3. Der fortsat vil være mange store grønne områder hvor alle borgere har adgang. Der er spændende for især børnefamilier med flere aktiviteter. 4. Etablering af aktiviteter for børnefamilier i de mange grønne områder. Naturlegeplads. Frisbee golf. Dyrefolde. Løbe- og kondistier. 5. Der nedlægges fliser med rute start f.eks. gågade mod Hedeparken Måløv osv. m. afstand en slags lokal Marguerite rute. Fliserne lægges strategisk i hele kommunen. 6. Jeg håber at vi stadigvæk kan tage på camping i skoven i 2020 Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Naturen, de grønne områder og skoven fremhæves af rigtig mange nok de fleste. Ballerup er en grøn kommune og skal blive ved med at være det. Beliggenheden i forhold til København og de gode transportmuligheder fremhæves af rigtig mange. Børneområdet med gode skoler, daginstitutioner og tilbud i øvrigt fremhæves også af rigtig mange. Men det har været bedre skriver en del. Kulturelle tilbud og sportsfaciliteter er et andet stort område. Super Arenaen, Baltoppen, Pederstrup fremhæves. Indkøbsmulighederne nævnes også. En del skriver at det gode er at der er tilbud og muligheder til alle hele livet igennem. Netværk/fællesskaber Integration SDS-udsagn 1. Etablere en etnisk cafe på Parkskolen, så de ældre etniske borgere får lyst til at komme. 2. Et aktivt og velfungerende multikulturelt frivillighedshus 3. Etnisk ligestilling 4. I 2020 forstår alle Ballerup-borgere andre folkeslag bedre end i dag. 5. Handicappede og indvandrere er fuldt integrerede i de almindelige klubber. 6. Klub / samlingssted for unge, ældre og begge de to grupper samlet. Mødes/meningsudveksling (it, sms, rejser, køb, internet mm.) Komme i klubhus gratis, der skal ske mere i byen (liv). 7. Integrationsrådets vision: Den overordnede vision er en kommune karakteriseret af medborgerskab, hvor kommunens danskere (herunder af anden etnisk herkomst end dansk) deltager aktivt i mange forskelligartede sociale og kulturelle fællesskaber. Visionen er således, at I-Rådet i 2020 kan nedlægges, bl.a. fordi majoritetssamfundet er blevet så accepterende, åbent og 9

10 imødekommende, at de etniske minoriteter ikke længere føler sig som indvandrere men som medborgere. Mødesteder SDS-udsagn Samvær SDS-udsagn 1. Etablere en etnisk cafe på Parkskolen, så de ældre etniske borgere får lyst til at komme. 2. Bruge alle de offentlige rum til at skabe interessefællesskaber og møder mellem mennesker. 3. Kommunen tager initiativ til etableringen af cafe/mødesteder hvor f.x. erhvervsfolk og studerende kunne gå hen efter arbejde og skole eller at virksomhederne enedes om at åbne deres cafeer/kantiner f.x. på skift fredagscafe. 4. Parkskolen: Saml så mange lægegrupper som muligt. Genoptrænings centret. Ældre gymnastik. Lokaler til ældre sagen, pensionistcentret m.m. Hjemmeplejen. Hjemmesygeplejerske. Hjemmehjælperne. Mødelokaler. IT centret til undervisning især af ældre medborgere. Lokaler hvor der kan tilbydes lektiehjælp. Samlingssted for reserve-bedste-forældre. Spisested hvor de forskellige nationaliteter kan vise deres madkultur og dermed nedbryde nogle fordomme. 5. Klub / samlingssted for unge, ældre og begge de to grupper samlet. Mødes/meningsudveksling (it, sms, rejser, køb, internet mm.) Komme i klubhus gratis, der skal ske mere i byen (liv). 6. Vi fik et innovationshus som et fælles mødested mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, m.h.p. at generere ideer og rammer for opstart af til nye virksomheder. 7. Det ville være rart hvis der var plads til en senior klub, som den vi var rigtig mange der havde glæde af i Præstevænget. 8. Pensionist cafeen på Lindeallé, et møde sted for ældre og mange enlige. Tænk på os ældre Tak! 9. Pensionistcafeen i centrum blev genåbnet! 10. Cafeen på Lindeallé kunne åbne igen. Vi er mange enlige og ældre. Der skal jo ikke gå for mange år, så er man jo for gammel til at nyde det. 11. Jeg synes Ballerup Kommune skal lave en cafe for psykisk syge a la cafe den hvide hest i Horsens. 12. Pensionist dating portal på Ballerups hjemmeside fx spise grupper. 13. Trådløst netværk var en del af Ballerup Idræts By, således at unge idrætsudøvere kunne bruge området, også når der ikke trænes. 14. TRITON kunne tilbyde dette til sine konkurrencesvømmere, som skal have træning og uddannelse til at gå op i en større enhed, hvor lektier kunne løses i ventetiden ved større stævner eller i klubhuset på hverdage, hvor de unge kunne mødes under afslappede rammer. 15. Det kunne være en god ide, hvis vi fik en netcafé og Lundegårdscenter. 16. Vi mener at der skal være et videnscenter for børn og unge fra 9-17 år. Det skal være i gågaden og der skal være bibliotek, computerrum, kemirum, teknikrum, naturteknik, spillerup, bar med mad og sløjd. To etager og man skal have briller på når man er i kemirummet. der skal være et toilet ovenpå og et toilet nedenunder. 1. Venskabsklasser fra lande hvor børn bytter skole og forældre i en periode. 2. Der kunne laves en ordning ældre hjælper ældre. 3. Mere hjælp til sundhed + samvær, mennesker fællesskab. 4. Der var en hyggelig café hvor man kunne mødes om eftermiddagen. 5. Jeg har lige har været til trivselsmesse på Tapeten, hvor jeg hørte et foredrag om stress i musikskolen. Der blev blandt andet talt om belastningen af at være spredt ud over mange skoler og at man ikke har åbent en ret stor del af året. Man ønskede en samlet musikskole et centralt sted i Ballerup. Det fik mig til at tænke på om ikke det kunne være en god ide at lave en musikskole for alle aldre. Det tror jeg kunne samle mange mennesker, også ældre der måske gerne vil lære at spille et instrument, synge gospel, danse linedance ect. ect. Jeg forestiller mig det ville give større tryghed i lærernes ansættelse, en stor summen af liv. Samspil på tværs af generationer. Samt en god reklame for Ballerup 10

11 Kommune. Man kunne forestille sig at det også ville være en god mulighed for at forlænge sæsonen. Til glæde for både lærer og elever. Kombiner det gerne med en cafe, som Grantoftegård kunne stå for, med små lækre nutidige retter, kaffe og kage. Ja dette var min fremtidsvision. Jeg lover at hvis det bliver til noget, så melder jeg mig helt sikkert ind for at lære at spille klaver. 6. Vi alle passede vores ældre medborgere så de fik en værdig alderdom og en af forældrene til børnene blev hjemme de første 6 år så fik børnene en bedre barndom. Frivilligt arbejde SDS-udsagn Demokrati Politisk organisation SDS-udsagn Pendlere Generelt VDVF-udsagn 1. Et aktivt og velfungerende multikulturelt frivillighedshus 2. Når man går på efterløn/pension at man fra rådhuset får en skrivelse hvor der f.eks. kan stå: Har du stadig kræfter til frivilligt arbejde mangler vi hjælpere til genbrugsbutikker, lektiehjælp, passe syge børn, ældre hjælper ældre, bage på plejehjem, fortælle historier i børnehaver og meget mere. Og hvor man kan henvende sig! 3. Fin ide ( tænk hvis alle borgere i Ballerup tager del i frivilligt arbejde ) ros til Ballerup for det aktive fritidsliv godt det er i fokus. 4. Man trak modne folk ind på banen fx en radiomekaniker der har lyst til at lære 4-5 børn eller unge lidt om sit fag eller andre faggrupper en aften om ugen i kommunale lokale frivilligt arbejde til glæde for unge og gamle. 5. De borgere der har overskud af tid og kræfter til socialt arbejde besøgsven - reservebedste eller lignende. 6. Der kunne laves en ordning ældre hjælper ældre. 7. Halloween i Måløv er et godt eksempel på, hvor mange ressourcer, der kan komme frem. 8. Vi fik et frivillighedshus for de ældre om dagen eller om aftenen. Vi bliver flere ældre der kun går til fx dans om eftermiddagen. Præstevængets grunde bruges. 9. TRITON i samarbejde med kommunens skoler kunne tilbyde elever fra klasserne en uges praktik som svømmetræner og dermed give de unge et sundt indblik i foreningslivet. 1. Repræsentation i råd og bestyrelser afspejler den etniske sammensætning i kommunen ditto i foreningernes bestyrelser. 2. Lad de politiske ungdoms organisationer få adgang til skolerne i forbindelse med større valg hvor eleverne får lov at vælge nogle overordnede emner og ungdomspolitikere får mulighed for (fortsat) at svare på spørgsmål som var det er klassisk vælgermøde. 3. Et mini byråd for unge under 18 år, kan komme med forslag ideer mv. 4. Gør politik mere nærværende i folkeskolerne og indfører samfundsfag tidligere i forløbet og gav eleverne en smag for politik ved at lade dem stemmer om elevrådsformand, som en rigtig afstemning på tværs af klassetrin. 5. Bedre opbakning til elevrådene på skolerne. 6. Jeg måtte stemme (Børnehøring). 1. Medarbejderne på virksomhederne bør i højere grad gøres opmærksomme på de mange tilbud i kommunen, salg af grunde, sprt, fritid o.s.v. 2. Forslag om rundtur/rundvisning for medarbejderne på virksomhederne til de spændende og kønne grønne områder i kommunen (kunst, Pederstrup m.v.) 3. Der blev bygget kæmpe store parkeringsanlæg i Ballerup, så alle pendlerne kunne parkere i Ballerup og så tage toget ind til København. Tænk på de enorme parkeringsafgifter som kommunen ville tjene! 4. Skab attraktive boliger for de studerende på ingeniørhøjskolen, så bliver de måske boende i kommunen når de er færdiguddannede. 5. Man lavede en undersøgelse blandt ansatte i IT-branchen med titlen: hvad kan lokke mig til at flytte til Ballerup herefter imødekomme deres ønsker! 6. Hvor er i platte (skrevet på kortet hvor der står Tænk hvis 11

BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE

BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE Side 1 Ballerup Kommune November 2007 Borgerpanelet om: Vision 2020 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE Udarbejdet af Promonitor Den 14. november

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende

Læs mere

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal STEMMER FRA KOKKEDAL Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal Indhold s. 2 Indledning s. 2 Metode s. 3 Hovedkonklusioner s. 4 Interview Indledning Dette bilag sammenfatter

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument,

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

- For et Middelfart over Middel

- For et Middelfart over Middel - For et Middelfart over Middel Valgprogram for 2014-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning til SFs valgprogram 2014-2018 i Middelfart kommune... 3 Demokrati... 4 Beskæftigelse... 5 Miljø- og klimapolitik...

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg

Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori 3 E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg 15 Skoleområdet... 15 Unge... 18 Småbørn daginstitutionsområdet... 22 E-mails/breve...24

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument, hvor

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

Agenda 21 Strategi Farum. Idékatalog fra Farum Kommunes borgerhøring. teknologirådet,november 2003

Agenda 21 Strategi Farum. Idékatalog fra Farum Kommunes borgerhøring. teknologirådet,november 2003 Agenda 21 Strategi Farum > Idékatalog fra Farum Kommunes borgerhøring teknologirådet,november 2003 Agenda 21 Strategi Farum Forord Borgernes Idékatalog Dette Borgernes Idékatalog indeholder resultaterne

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere