At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet."

Transkript

1 IDEKATALOGET Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i 2020? - Giv dit bud på fremtidens Ballerup, var kommunalbestyrelsens opfordring til borgere, brugere og ansatte på kommunens virksomheder i forbindelse med Vision 2020-kampagnen i efteråret Den opfordring er der mange der har taget til sig og Kommunalbestyrelsen har modtaget mange tusinde tilbagemeldinger, forslag og ideer fra både borgere og andre, der har interesse for, hvad der sker og skal ske i Ballerup. Kampagnens målsætninger har været at: Visionerne skal ned i øjenhøjde. Kampagnens skal inspirere og skabe positive forventninger til det videre for løb. Alle skal kunne involveres uanset forudsætninger og mulighed for bred deltagelse. Kampagnens skal føre til konkrete tanker, forslag og ideer fra borgere og brugere. Der skal være åbenhed om hvem der involveres og hvilket udbytte kampagnen får. Kampagnen skal markere en start og ikke en afslutning. Som dokumentation for at Kommunalbestyrelsen har levet op til disse målsætninger er der udarbejdet 2 notater. Det ene notat, Kampagnen efteråret 2007, Logbogen, omhandler kampagnen dag for dag. Det andet Kære Kommunalbestyrelse, her er vores bud på fremtiden i Ballerup Kommune, Idekataloget, gengiver ord for ord de udsagn, som Kommunalbestyrelsen har modtaget på forskellig vis i løbet af kampagnen. At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet. Udsagnene er hentet fra følgende kilder: Postkort og mails til kommunalbestyrelsen, modtaget dels med posten dels ved de arrangementer visionsagenter har besøgt, herunder, First Lego League, børnehøring, kontaktudvalgets konference, besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder m.fl. Forslagene på postkortene afspejler til en vis grad hvor og i hvilken sammenhæng, de er skrevet. Kommentarer fra borgere i øvrigt, f.x. modtaget af visionsagenterne i forbindelse med uddeling af kits. Byvandring og debat, den Åbent arrangement med byens udseende som tema. Fra arrangementet er medtaget Peter Olesens (P.O.) kommentarer om kommunens bydele. Kontaktudvalgets konference den Arrangementet var rettet mod Kontaktudvalgets medlemmer fra erhvervsvirksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Vision 2020 og kultur var på dagsordenen og i 3 workshops blev der drøftet branding, levende by/sovende by og samarbejde på tværs. Integrationsrådets vision Integrationsrådet har arbejdet med vision 2020 på et seminar i oktober 2007 og formuleret en overordnet vision og en række postkortideer. Børn i Ballerup og fuglereden, særligt temanummer udgivet i anledning af 2020, hvor børnefamilier og børn blev interviewet om deres forestillinger om børnefamilien anno 1

2 B på Højagerskolen brugte 3 timer på at arbejde med visioner og fremtidsdrømme. Ungdomsrådets vision har mange visioner for fremtidens ungeliv i Ballerup Kommune. I deres vision har de taget udgangspunkt i kulturlivet i centrum af Ballerup og har dels formuleret en vision og kreere en planche, som var udstillet ved åbningsarrangementet i Centrumgaden. Skovlunde Lokalråds bidrag til vision 2020 Snakkeboks, opstillet af Ungdomsrådet i forbindelse med arrangementer på skoler, uddannelsesinstitutioner og events. Borgerpanelundersøgelse ca udsagn er sammenfattet til nogle konklusioner inden for hvert spørgsmål. Borgmesterens blog på kommunens hjemmeside, hvor flere har kommenteret borgmesterens forskellige indlæg. Svømmeklubben TRITONs bud på fremtidens Ballerup - hvordan TRITON som forenings- og idrætsklub i Ballerup Kommune kan være med til at skabe det gode liv for borgerne i kommunen med udgangspunkt i visionsoplægget Ballerup 2020 plads til fremtiden. Kampagnen har ført til omkring 7000 konkrete tanker, forslag og ideer fra borgere og brugere. Alle udsagnene er samlet og sorteret i en oversigt, der er tænkt som et idekatalog til Kommunalbestyrelsen. Udsagnene er gengivet ordret for at sikre genkendelighed og undgå fejlfortolkninger. Idekataloget er udarbejdet i et skema, hvor der i kolonnen til højre er listet en række temaer med underordnede emner og i kolonnen til højre udsagnene fra borgere m.fl. Temaerne er valgt ud fra de emner borgerne er præsenteret for i Ballerup 2020-pjecen og er igen underopdelt i emner, hvorunder udsagnene er grupperet. Temaerne er: Miljøløsninger Sundhed Idræt/fritidsaktiviteter Netværk/fællesskaber Demokrati Arbejdsmarked/erhvervsliv Pendlere Viden Samarbejde Kulturliv Byliv Byplanlægning Trafik Rekreative områder Kommunale kerneydelser For vildt Ikke alle temaerne indeholder emner og udsagn, der hører under en bestemt vision, men i det omfang de gør, fremgår det af venstre spalte, hvor der står = Grøn puls sund puls, VDVF-udsagn = Viden der vil frem, KBS-udsagn = Kultur binder sammen, SDS-udsagn = Samarbejde de satser. Nogle af emnerne hører ikke specifikt under nogen vision, især emner 2

3 under temaerne trafik, byliv, byplanlægning og kommunale serviceydelser, er af mere generel karakter. Af de udsagn, som hører under en bestemt vision, er ca. 45 %, 27 % KBSudsagn, 10 % VDVF-udsagn og 18 % SMS-udsagn Hertil kommer de udsagn, som er modtaget i forbindelse med borgerpanelundersøgelsen som adskiller sig fra de øvrige udsagn ved at være svar på konkrete spørgsmål. I oversigten er medtaget projektgruppens sammenfatning og konklusioner på de ca udsagn. Tendenserne i borgerpanelundersøgelsen er ikke med i ovennævnte procentsatser, men kan ses som et supplement. I øvrigt henvises til borgerpanelundersøgelsen i sin helhed for en nærmere analyse af udsagnene. Projektgruppen for Vision 2020 og Planstrategi 2007 Februar 2008 IDEKATALOG Temaer 3

4 Emner Miljøløsninger Miljørigtig profil generelt Private husstande der bidrager til at bekæmpe klimaforandringer. Udsagn (tanker, ideer og forslag) 1. Et fælles samarbejdsprojekt kunne handle om miljø og klima, grønne regnskaber m.m. 2. Ballerup siger jo at de er en grøn kommune, men jeg mener godt at man kunne gøre meget mere for at den bliver grøn. 3. Kommunen var kendt for en grøn og sund profil, hvor standarten på de grønne områder er høj, økologisk kost for alle en selvfølge og befolkningens miljøvenlige muligheder er de lettest tilgængelige. Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Den gennemgående kommentar her er, at der skal information, kampagner og vejledning til, hvis borgerne skal bidrage til at begrænse klimaforandringerne. Synlige aktiviteter og synliggørelse af konsekvenserne er blandt de mange konkrete forslag der nævnes. Flere taler om at der skal holdningsændringer til, at det er et langt sejt træk og at der skal ansættes en kommunal energirådgiver e.l. Flere foreslår man starter med børnene og går gennem skolerne. Flere nævner, at kommunen skal gå foran som et godt eksempel. Blandt de mere konkrete emner der kan tages fat på er cykling og kollektiv trafik nok det mest nævne, men også affaldssortering nævnes mange gange. Vedvarende energi, energibesparelser og grønne regnskaber nævnes også. Det samme gør tilskud og afgifter. Vedvarende energi Energibesparelser 1. Alle borgere investerede i en eller anden form for vedvarende energi 2. Der kan laves jordvarmepumper på Lautruphøj her er store områder at lave det på. 3. Borgerne fik tilgange til økologi og bæredygtig energi er bedre med at forme udviklingen Solfangere på alle tage i Ballerup, - Øko by. 4. Jeg tror på at der er brug for at kommunen får, hvis den ikke allerede har det, en energi konsulent, der gratis kan vejlede husstande om de bedste energikilder for at forbedre vores ejerboliger (huse). Min kæreste og jeg får installeret træpille anlæg hvilket er den billigste og meste miljørigtige form for brændsel. 5. Solfangere på alle bygninger! 6. I 2020 får alle i Ballerup strøm fra vindmøller. 7. Man brugte jordvarme og solceller. 8. Der kom solfangere overalt. 9. Tagene på alle kommenenes ejendomme beklædes med solceller for at skabe elektricitet og overskuddet sælges til Dong Energy. 10. Få mere vedvarende energi. 11. Alle har solfanger på taget. 12. Sæt det som krav (solfangere) ved al nybyggeri og giv tilskud ved ombygninger og infokampagner. 13. Der bliver lagt solfangere på næsten alle offentlige bygninger. Der skal også være flyvende biler så fedt. 14. Alle kommunens biler kører el. Kommunen satser solenergi og jordvarme. Opsamler regnvand til vanding af have og parkanlæg. Genanvender regnvand til toiletskyl. 15. I 2020 har alle boliger (huse som lejlighedsblokke) mulighed for at søge tilskud til solfanger energi. 16. I bruger flere solenergifangere. 17. Jeg ser frem til at Ballerup bliver en grønnere kommune i fremtiden, så får vi lavet alternativ energi på alle offentlige bygninger. 1. Alle ikke bruger strøm hele tiden. 2. I alle skiftede til Dong Energy 3. Hvis der blev sat sparepærer. 4. Det ville være fedt med flyvende biler der kører på et eller andet brint, for at sænke co2 udslippet, prisen skal sænkes på brint. 5. Jeg synes at det skal være brint benzin, der skal være på alle bilerne og at alt er gratis. 6. Støt almene boligselskaber til etablering af tørrerum til vasketøj. På denne måde spares strøm/energi til tørretumblere. Beboere i almene boliger har ikke mulighed for at tørre tøj på snore. 4

5 Skån miljø, affaldssortering, genbrug Økologi Sundhed Sundhed generelt 1. Ja det ville være til gavn for både børn, dyr og velfærd (om tekst på forside af kortet køerne væk fra vejene og ind på markerne). 2. Oprensningen af vores søer og arealet omkring så der kommer bedre dyreliv i og omkring. 3. Ballerup kommune gik forrest med genbrug. Kommunen skal have den højeste genbrugsprocent i Europa og markedsføre det. Borgerne skal involveres. 4. Alle husstande og institutioner sorterer deres affald rød-grønmetal-glas-papir-pap mm. Der opstilles containere til formålet. 5. i alle lamper ville det spare på energien og gavn miljøet 6. Brug regnvandet til noget fornuftigt stedet for at hælde det i kloakkerne 7. Der kom filtre på alle skorsten fra brændeovne. så kunne vi blive en rigtig grøn ikke brun kommune 8. Endvidere mener jeg, at ønsket om at gøre Ballerup til en ren kommune er musik i mine ører - en sådan kommune vil jeg gerne leve i! Et udgangspkt kunne jo være at få alle skoler og offentlige instanser til at genbruge pap, papir, glas og grønt affald. Har tidligere foreslået teknisk forvaltning dette, men uden at modtage svar. Endvidere kunne den private genbrugspraksis udbygges. Hvor jeg bor er her kun elektronik-, glas-, papir- og pap-genbrug - Hvad med de store mængder af grønt affald, der smides ud. 9. Bedre sortering af skrald. Skraldevogne blander det sorterede i en stor vogn!!!? 10. Alle busser var el-drevne og gratis billetter så der blev mindre privatbilisme. 11. Folk i fremtiden begyndte at køre flere sammen på arbejde. Man sparer penge, minder forurening, der er mange fordele. Kom i gang. 12. Være aktør i en delebil ordning, så vi kan få bilparken reduceret. 13. Man i stedet for klor i Ballerup badet brugte saltvand. det er bedre for miljøet, kroppen og der er flere og flere som udvikler allergi overfor klor. 14. Jeg håber det ikke, men kunne frygte at Ballerup i fremtiden var omgivet af et tykt lag os fra biler og lignende. 1. At få flere borgere oplyst om mulighederne for oplevelser i de grønne områder og satse på det økologiske. 2. Vi fik en helsekost. Vi kunne lade steder som Grantoftegård levere grøntsager. Den skal ligge tilgængeligt. 3. Bedre mad til de ældre på institutionerne økologisk. 4. Kommunen var kendt for en grøn og sund profil, hvor standarten på de grønne områder er høj, økologisk kost for alle en selvfølge og befolkningens miljøvenlige muligheder er de lettest tilgængelige. 5. Der skal serveres økologisk mad på alle skoler i Alle skoler og børneinstitutioner serverer gratis frokost økologisk naturligvis. 7. Alle skolebørn får økologisk mad i skolen til 10 kr. pr. dag. Det giver rent vand, sundhed, bedre indlæring og glade børn. 8. Børnehavebørn og skolebørn hurtigst muligt kan få serveret sund og økologisk mad. 1. De ældre bliver aktiveret og oplyst om mulighederne i foreningslivet og dermed få denne gruppe i gang og dermed sundhed og velvære. 2. Hjertestarter på Tapeten. 3. Der opsættes en hjertestarter på Tapeten. 4. Der opsættes en hjertestarter på Tapeten. 5. Vi fik en Hjertestarter på Tapeten. Ældresagen. 6. Vi fik en hjertestarter til Tapeten. 7. Vi mener at vi i skolen skal have to stykker frugt gratis, der skal være lidt mere frugt i skolen, der skal være nogen flere sportscentre i skolen, der skal være frugt på skolene, som stod rundt omkring, så ville man måske ikke spise så meget slik. 8. Sundhed indefra og udefra: Jeg afholder workshops med hvordan man passer på sin hud; undgå mineralske olier, landin, parrafin etc. Husk at rense huden beskytte med solfaktor etc. 9. Gratis kondomer. 10. TRITON i samarbejde med Ballerup Kommune kunne være 5

6 banebrydende omkring holdninger til sund motion og sund ernæring og dette kunne blive en velintegreret del af Ballerupborgernes selvforståelse Velvære Der var kurbad så man ikke skal helt til Frederiksberg svømmehal, eller til Værløse hvor de bl.a. har hele 4 bassiner. Der halter Ballerup bagefter. Madordninger generelt Skolemad Sunde måltider i skoler og institutioner 1. Der kom et bord med forskellig råkost og salater i (?) spisesal så får de ældre mere energi. 2. Bedre mad til de ældre på institutionerne økologisk. 3. Alle arbejdspladser blev tilbudt gratis frugtordninger = glade medarbejdere der ikke går sukkerkolde : ) 4. Kommunen var kendt for en grøn og sund profil, hvor standarten på de grønne områder er høj, økologisk kost for alle en selvfølge og befolkningens miljøvenlige muligheder er de lettest tilgængelige. 5. Vi fik en helsekost. Vi kunne lade steder som Grantoftegård levere grøntsager. Den skal ligge tilgængeligt. 1. Der skal serveres økologisk mad på alle skoler i Gav alle børn GRATIS mad i daginstitutioner, skoler osv. Det ville fremme sundheden. 3. Mad i skolerne var gratis, da 20 kr. pr. dag er temmelig meget for frokost. 4. Kantineordninger/ tilbud om sund mad i skoler og døgninstitutioner. Maden kunne fx producent på plejecentrene, hvor der er mad udbringning i forvejen. 5. Skolemad er en vigtig ting, derfor bør der oprettes skolemads ordninger hvor forældrene for et fast beløb kan købe mad til deres børn på år/månedsbasis og en støtteordning for økonomisk udfordrede familier som kan søges. 6. Lave god skolemad og 7. Madordning til de mindste børn etableres, så de får sund kost og forældre mod mindre betaling aflastes. 8. Der var morgenmad på skolen. Bedre indlæring, hvis børn glemmer at spise hjemmefra. 9. Alle skolebørn får økologisk mad i skolen til 10 kr. pr. dag. Det giver rent vand, sundhed, bedre indlæring og glade børn. 10. Børnehavebørn og skolebørn hurtigst muligt kan få serveret sund og økologisk mad. 11. At der skal udbydes gratis frugt og grønt til alle skole- og børnehave børn. Hvis det kan lade sig gøre også billigt tilbud på disse. Usunde varer skal ikke kunne købes i kantiner og frugtboder. 12. Alle skoler og børneinstitutioner serverer gratis frokost økologisk naturligvis. 13. Skolemad samt frugt til vores børn bør være gratis. 14. Vejledning i kostsammensætning bør gives af en professionel til alle borgere, som ønsker at leve sundere. Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Et gennemgående ønske i kommentarerne er sund mad, som gerne også skal være grøn og økologisk. Slik, sodavand og usund mad skal ud af skoler og institutioner. Der er mange bud på organiseringen af madordninger centralkøkken, lokale køkkener evt. med børneinddragelse, catering m.v.. Grantoftegård nævnes af flere som en leverandør. Forældrebetaling virker accepteret, men der er mange som ønsker gratis (skattefinansieret) bespisning. Andre igen (en mindre gruppe) mener, at børns kost er forældrenes og ikke kommunens anliggende. Mange forslag til selve maden f.eks. madpakker, varme retter, morgenmad m.v. samt flere konkrete retter. 6

7 Idræt/fritidsaktiviteter Idræt og motion generelt 1. Brede idræt er vigtigt. Balleruplege er måske en mulighed. 2. Der blev indført morgengymnastik på folkeskolerne 10 min. hver morgen eller 3 gange om ugen. På Hedegårdsskolen er der morgensang og det er super, men man kunne bytte nogle af dagene ud med gymnastik. 3. Bedre forhold for ældreidrætten Hal plads. 4. Motion er tilgængeligt for alle så det ikke kun er nogen der har råd. 5. At der var mulighed for at benytte svømmehallen på Skovlunde skole. Og at der var et motionsrum. 6. Man kunne gå til sport så man ikke kun skal vælge en sportsgren. Det skulle gælde både børn og voksne og evt. også sammen. 7. Det var bedre om der blev bygget nogle flere idrætshaller, så ældreidræt også i fremtiden kunne være der. 8. Bedre omklædningsforhold i rådhusets velfærdsrum vi skal jo cykle frem og tilbage. 9. Der var motion på alle kommunale arbejdspladser. 10. Alle borgere fik lov at gå i et motionscenter gratis 2-3 timer om ugen. 11. Folkesundheden tror jeg vil blive bedre ved arrangerede løbeture ligesom Sparta har i København. Evt. have konsulenter der vejleder via hjemmesider om sundhed på en positiv måde. 12. Der fortsat er lige så meget slags sport at gå til, som der er p.t. 13. At Ballerup skal satse på idræt, kan jeg kun tilslutte mig. I den forbindelse frydede jeg mig over at skulle flytte hertil, hvor en kropssuddannelse i skolen eksisterer. Det var derfor en stor skuffelse, at udover de ekstra idrætstimer, lader den uddannelse ikke til at være mere, end ord på papir. Ikke engang skoleinspektører ved, hvad det går ud på!!! 14. At der gøres mere for kultur og at der fortsat udbygges idrætsfaciliteter til gavn for alle aldersgrupper. 15. motion og idræt: Til kommunalbestyelsen. Idrætslivet i Ballerup kommune har altid været prioriteret højt, og dækker stort set alle former for idræt hvilket har betydet at de fleste borgere i kommunen har eller er involveret i idrætslivet. Det som måske mangler i kommunen kunne være et squashcenter. Jeg tror tiden er inde til denne satsning med udgangspunkt i debatten omkring det dalende foreningsliv. Squash er en spændende idrætsgren som ikke behøver det helt store udstyr, og som kan spilles af alle, og på alle årstidere og tidspunkter af døgnet. Kunne det være en ide at udbygge Superarenaen med evt 3 Squashbaner til kommunens borgere? Jeg ved af erfaring, at det er lykkedes i Herlev kommune at opbygge en af landets støreste klubber, og at der stadig er en venteliste. 16. Ballerup Kommune skal satse på, at vi forbliver en god sportskommune for alle borgere i alle aldre. gerne bygget op således at man via nettet kan booke en tid til en sportsgren, man måtte ønske enten alene med flere eller sin familie. Sport bør kunne dyrkes af alle også dem, der arbejder på skiftehold. 17. TRITON i samarbejde med Ballerup Kommune kunne bibringe budskabet om, hvor vigtigt det er at dyrke motion og at svømning rent forbrændingsmæssigt og at svømning er den bedste måde at komme sin eventuelle overvægt til livs. 18. TRITON i samarbejde med Ballerup Kommune kunne tilbyde svømmeskole i sommerferien som en af kommunens tilbud til børn og unge. 19. Vi mener at der skal være et sprotsmekka med alle slags sports aktiviteter og mulighed for alt muligt, et caféområde, hvor deet er muligt at få souvenirs. 20. Det kunne være en god ide, hvis vi fik et fitnesscenter for børn, og efter man har trænet kunne man få noget frugt. Motions- og idrætsprofil, som kan tiltrække turister / KBS-udsagn Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: I mange af kommentarerne står der, at det er vigtigere at tænke på motions- og idrætstilbud til de lokale borgere frem for at skabe tilbud til turister. Nogle skriver direkte, at de ikke tror Ballerup kan tiltrække turister. 7

8 Men når det er sagt er der alligevel en del forslag til hvordan Ballerups motions- og idrætsprofil kan styrkes. Det gennemgående er gode faciliteter og gode arrangementer. I forhold til faciliteter er der især ønsker omkring cykelstier, motionsruter og svømmehallen. I forhold til arrangementer er der forslag om en særlig tilbagevendende Ballerup begivenhed (a la Eremitageløbet). Samarbejde med lokale foreninger og idrætsklubber nævnes mange gange. Overnatningsmuligheder nævnes også flere gange f.eks. en idrætshøjskole. Fritid generelt Så tænk positivt om Egedal fritidscenter i stedet for at være misundelige. Specifikke aktiviteter / KBS-udsagn 1. Man oprettede en minigolfbane og andre ting, så man havde noget at gå til, når børnebørn er på besøg. 2. Vi kunne lave en svømmehal for drenge 3. Åbningstiderne i East Kildbridebadet (igen) blev udvidet og blev mere brugervenlige. Især i weekends 4. Én stor fælles legeplads for både børn og voksne. Med mange udfordringer. Det vil give motion. 5. I anlagde en minigolfbane, så man havde noget at foretage sig om sommeren på de lune aftener. Ballerup er en kedelig soveby, når centeret er lukket. 6. Kære Ove jeg vil gerne have skøjtebane. 7. Det ville være godt hvis der kom skatebane. 8. Skøjtebanen kom op igen til vinter. 9. Heller en isbane (ifht. spørgsmål på kortet om rutsjebane). 10. Indret stor legeplads til børn og barnlige sjæle m. bl. a. klatrevæg. 11. Kæmpestor kombination af kælke/ski-bakke, rutsjebane og svævebane. 12. Open dance, aerobic, computer-kursus i Skovlunde. 13. Etablering af aktiviteter for børnefamilier i de mange grønne områder. Naturlegeplads. Frisbee golf. Dyrefolde. Løbe- og kondistier. 14. I år 2020 er flyvestation Værløse købt af Ballerup Kommune og omdannet til en bane, hvor der kan køres race på knallerter eventuelt større køretøjer. 15. Vi fik et spændende svømmebad. Så behøvede vi ikke at tage til kommunerne. 16. Det ville være sejt, hvis vi havde en skateboard/trick cykel bane her i Skovlunde. 17. Både cykel- og gangstier i Harrestrup Ådal skal forbedres, så de passer til deres formål. Som fremtidsperspektiv kunne der så anlægges en golfbane syd for Svanesøen, således at arealet kunne bringes af alle borgere. Motionsstier 1. Det grønne og idræt skal tænkes sammen. Flere løberuter ville være godt.. 2. En løbesti langs med Ballerup Boulevard fra Svanesøen til Vestskoven ønskes. 3. De grønne pladser kunne godt være mere indbydende og aktive. F.eks. balancebomme m.v.. 4. Ideer:Undertegnede har allerede indsendt 4 kort med 5 ideer, men har funderet over om man kunne anlægge kondistier el. lign. hvor det er muligt? Grønne områder bliver ikke benyttet af mange andre end hundeluftere, men er der aktiviteter, vil mange flere være interesserede. 5. Motionsruterne fik flere pile, så man går eller løber den rigtige vej når man kommer til en korsvej. Ellers rigtig godt med de stier og bruger selv bl.a. Harrestrup Ådal. Idrætsbegivenheder 1. Brede idræt er vigtigt. Balleruplege er måske en mulighed. 8

9 KBS-udsagn 2. Alternativt OL for Ballerups borgere. Forskl. sportsgrene, konkurrencer, ex minigolf, lystfiskeri, jeopardy, karokee, stangtennis, bowling. 3. TRITON i samarbejde med Ballerup Kommune kunne gøre Danmark Svøm Langt til en fælles årlig kommunal begivenhed for Ballerup-borgere, hvor alle fik mulighed for at komme i vandet og samtidig få information omkring TRITONs Grøn Puls Sund Pulsprojekt. 4. TRITON i et professionelt samarbejde med Ballerup Kommne kunne gøre Ballerup til Danmarks absolutte idrætsby med afsætning i Ballerup Idrætsby og dermed bliver trækplaster for Team Danmark Institutioner, Dansk IdrætsForbund og Dansk Svømmeunion. 5. TRITON kunne markere Ballerup Kommune ved at kunne afholde større internationale svømmestævner med at have en kombination af svømmehal (50x25m), klubhusfaciliteter, genhusningsmuligheder samt bespisning til rådighed i Ballerup Idræts By. Oplevelser i det grønne De bedste oplevelser i Ballerup (kan også placeres under kommunale kerneydelser, kulturtilbud og motion og idræt) / KBS-udsagn 1. Damgårdsparken er et af de steder der kunne være aktiviteter. 2. At få flere borgere oplyst om mulighederne for oplevelser i de grønne områder og satse på det økologiske. 3. Der fortsat vil være mange store grønne områder hvor alle borgere har adgang. Der er spændende for især børnefamilier med flere aktiviteter. 4. Etablering af aktiviteter for børnefamilier i de mange grønne områder. Naturlegeplads. Frisbee golf. Dyrefolde. Løbe- og kondistier. 5. Der nedlægges fliser med rute start f.eks. gågade mod Hedeparken Måløv osv. m. afstand en slags lokal Marguerite rute. Fliserne lægges strategisk i hele kommunen. 6. Jeg håber at vi stadigvæk kan tage på camping i skoven i 2020 Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Naturen, de grønne områder og skoven fremhæves af rigtig mange nok de fleste. Ballerup er en grøn kommune og skal blive ved med at være det. Beliggenheden i forhold til København og de gode transportmuligheder fremhæves af rigtig mange. Børneområdet med gode skoler, daginstitutioner og tilbud i øvrigt fremhæves også af rigtig mange. Men det har været bedre skriver en del. Kulturelle tilbud og sportsfaciliteter er et andet stort område. Super Arenaen, Baltoppen, Pederstrup fremhæves. Indkøbsmulighederne nævnes også. En del skriver at det gode er at der er tilbud og muligheder til alle hele livet igennem. Netværk/fællesskaber Integration SDS-udsagn 1. Etablere en etnisk cafe på Parkskolen, så de ældre etniske borgere får lyst til at komme. 2. Et aktivt og velfungerende multikulturelt frivillighedshus 3. Etnisk ligestilling 4. I 2020 forstår alle Ballerup-borgere andre folkeslag bedre end i dag. 5. Handicappede og indvandrere er fuldt integrerede i de almindelige klubber. 6. Klub / samlingssted for unge, ældre og begge de to grupper samlet. Mødes/meningsudveksling (it, sms, rejser, køb, internet mm.) Komme i klubhus gratis, der skal ske mere i byen (liv). 7. Integrationsrådets vision: Den overordnede vision er en kommune karakteriseret af medborgerskab, hvor kommunens danskere (herunder af anden etnisk herkomst end dansk) deltager aktivt i mange forskelligartede sociale og kulturelle fællesskaber. Visionen er således, at I-Rådet i 2020 kan nedlægges, bl.a. fordi majoritetssamfundet er blevet så accepterende, åbent og 9

10 imødekommende, at de etniske minoriteter ikke længere føler sig som indvandrere men som medborgere. Mødesteder SDS-udsagn Samvær SDS-udsagn 1. Etablere en etnisk cafe på Parkskolen, så de ældre etniske borgere får lyst til at komme. 2. Bruge alle de offentlige rum til at skabe interessefællesskaber og møder mellem mennesker. 3. Kommunen tager initiativ til etableringen af cafe/mødesteder hvor f.x. erhvervsfolk og studerende kunne gå hen efter arbejde og skole eller at virksomhederne enedes om at åbne deres cafeer/kantiner f.x. på skift fredagscafe. 4. Parkskolen: Saml så mange lægegrupper som muligt. Genoptrænings centret. Ældre gymnastik. Lokaler til ældre sagen, pensionistcentret m.m. Hjemmeplejen. Hjemmesygeplejerske. Hjemmehjælperne. Mødelokaler. IT centret til undervisning især af ældre medborgere. Lokaler hvor der kan tilbydes lektiehjælp. Samlingssted for reserve-bedste-forældre. Spisested hvor de forskellige nationaliteter kan vise deres madkultur og dermed nedbryde nogle fordomme. 5. Klub / samlingssted for unge, ældre og begge de to grupper samlet. Mødes/meningsudveksling (it, sms, rejser, køb, internet mm.) Komme i klubhus gratis, der skal ske mere i byen (liv). 6. Vi fik et innovationshus som et fælles mødested mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, m.h.p. at generere ideer og rammer for opstart af til nye virksomheder. 7. Det ville være rart hvis der var plads til en senior klub, som den vi var rigtig mange der havde glæde af i Præstevænget. 8. Pensionist cafeen på Lindeallé, et møde sted for ældre og mange enlige. Tænk på os ældre Tak! 9. Pensionistcafeen i centrum blev genåbnet! 10. Cafeen på Lindeallé kunne åbne igen. Vi er mange enlige og ældre. Der skal jo ikke gå for mange år, så er man jo for gammel til at nyde det. 11. Jeg synes Ballerup Kommune skal lave en cafe for psykisk syge a la cafe den hvide hest i Horsens. 12. Pensionist dating portal på Ballerups hjemmeside fx spise grupper. 13. Trådløst netværk var en del af Ballerup Idræts By, således at unge idrætsudøvere kunne bruge området, også når der ikke trænes. 14. TRITON kunne tilbyde dette til sine konkurrencesvømmere, som skal have træning og uddannelse til at gå op i en større enhed, hvor lektier kunne løses i ventetiden ved større stævner eller i klubhuset på hverdage, hvor de unge kunne mødes under afslappede rammer. 15. Det kunne være en god ide, hvis vi fik en netcafé og Lundegårdscenter. 16. Vi mener at der skal være et videnscenter for børn og unge fra 9-17 år. Det skal være i gågaden og der skal være bibliotek, computerrum, kemirum, teknikrum, naturteknik, spillerup, bar med mad og sløjd. To etager og man skal have briller på når man er i kemirummet. der skal være et toilet ovenpå og et toilet nedenunder. 1. Venskabsklasser fra lande hvor børn bytter skole og forældre i en periode. 2. Der kunne laves en ordning ældre hjælper ældre. 3. Mere hjælp til sundhed + samvær, mennesker fællesskab. 4. Der var en hyggelig café hvor man kunne mødes om eftermiddagen. 5. Jeg har lige har været til trivselsmesse på Tapeten, hvor jeg hørte et foredrag om stress i musikskolen. Der blev blandt andet talt om belastningen af at være spredt ud over mange skoler og at man ikke har åbent en ret stor del af året. Man ønskede en samlet musikskole et centralt sted i Ballerup. Det fik mig til at tænke på om ikke det kunne være en god ide at lave en musikskole for alle aldre. Det tror jeg kunne samle mange mennesker, også ældre der måske gerne vil lære at spille et instrument, synge gospel, danse linedance ect. ect. Jeg forestiller mig det ville give større tryghed i lærernes ansættelse, en stor summen af liv. Samspil på tværs af generationer. Samt en god reklame for Ballerup 10

11 Kommune. Man kunne forestille sig at det også ville være en god mulighed for at forlænge sæsonen. Til glæde for både lærer og elever. Kombiner det gerne med en cafe, som Grantoftegård kunne stå for, med små lækre nutidige retter, kaffe og kage. Ja dette var min fremtidsvision. Jeg lover at hvis det bliver til noget, så melder jeg mig helt sikkert ind for at lære at spille klaver. 6. Vi alle passede vores ældre medborgere så de fik en værdig alderdom og en af forældrene til børnene blev hjemme de første 6 år så fik børnene en bedre barndom. Frivilligt arbejde SDS-udsagn Demokrati Politisk organisation SDS-udsagn Pendlere Generelt VDVF-udsagn 1. Et aktivt og velfungerende multikulturelt frivillighedshus 2. Når man går på efterløn/pension at man fra rådhuset får en skrivelse hvor der f.eks. kan stå: Har du stadig kræfter til frivilligt arbejde mangler vi hjælpere til genbrugsbutikker, lektiehjælp, passe syge børn, ældre hjælper ældre, bage på plejehjem, fortælle historier i børnehaver og meget mere. Og hvor man kan henvende sig! 3. Fin ide ( tænk hvis alle borgere i Ballerup tager del i frivilligt arbejde ) ros til Ballerup for det aktive fritidsliv godt det er i fokus. 4. Man trak modne folk ind på banen fx en radiomekaniker der har lyst til at lære 4-5 børn eller unge lidt om sit fag eller andre faggrupper en aften om ugen i kommunale lokale frivilligt arbejde til glæde for unge og gamle. 5. De borgere der har overskud af tid og kræfter til socialt arbejde besøgsven - reservebedste eller lignende. 6. Der kunne laves en ordning ældre hjælper ældre. 7. Halloween i Måløv er et godt eksempel på, hvor mange ressourcer, der kan komme frem. 8. Vi fik et frivillighedshus for de ældre om dagen eller om aftenen. Vi bliver flere ældre der kun går til fx dans om eftermiddagen. Præstevængets grunde bruges. 9. TRITON i samarbejde med kommunens skoler kunne tilbyde elever fra klasserne en uges praktik som svømmetræner og dermed give de unge et sundt indblik i foreningslivet. 1. Repræsentation i råd og bestyrelser afspejler den etniske sammensætning i kommunen ditto i foreningernes bestyrelser. 2. Lad de politiske ungdoms organisationer få adgang til skolerne i forbindelse med større valg hvor eleverne får lov at vælge nogle overordnede emner og ungdomspolitikere får mulighed for (fortsat) at svare på spørgsmål som var det er klassisk vælgermøde. 3. Et mini byråd for unge under 18 år, kan komme med forslag ideer mv. 4. Gør politik mere nærværende i folkeskolerne og indfører samfundsfag tidligere i forløbet og gav eleverne en smag for politik ved at lade dem stemmer om elevrådsformand, som en rigtig afstemning på tværs af klassetrin. 5. Bedre opbakning til elevrådene på skolerne. 6. Jeg måtte stemme (Børnehøring). 1. Medarbejderne på virksomhederne bør i højere grad gøres opmærksomme på de mange tilbud i kommunen, salg af grunde, sprt, fritid o.s.v. 2. Forslag om rundtur/rundvisning for medarbejderne på virksomhederne til de spændende og kønne grønne områder i kommunen (kunst, Pederstrup m.v.) 3. Der blev bygget kæmpe store parkeringsanlæg i Ballerup, så alle pendlerne kunne parkere i Ballerup og så tage toget ind til København. Tænk på de enorme parkeringsafgifter som kommunen ville tjene! 4. Skab attraktive boliger for de studerende på ingeniørhøjskolen, så bliver de måske boende i kommunen når de er færdiguddannede. 5. Man lavede en undersøgelse blandt ansatte i IT-branchen med titlen: hvad kan lokke mig til at flytte til Ballerup herefter imødekomme deres ønsker! 6. Hvor er i platte (skrevet på kortet hvor der står Tænk hvis 11

12 Ballerup får køerne væk fra vejene og ud på markerne!). Flyt arbejdet hen hvor folk har lyst/råd til at bo i stedet for bevidstløst udbygge Lautrup. Få flere ansatte i de lokale virksomheder til at flytte til Ballerup VDVF-udsagn Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Billigere boliger er det mest gennemgående svar på spørgsmålet om hvordan vi får flere til at flytte til Ballerup. Nogle skriver flere billige boliger og fortæller om hvor længe de har ventet på en bolig i kommunen. Andre skriver flere attraktive billige boliger, hvor attraktive dækker over adgang til daginstitutioner, grønne områder og byliv. Nogle ønsker flere ungdomsboliger og ældreboliger. Bedre transport er et andet stort emne, som dækker både vejtransport, offentlig transport og cykeltrafik. Attraktive skoler og dagsinstitutioner uden lukkedage, med lange åbningstider og mad og med gode normeringer m.v. Der er del kritiske kommentarer omkring tilbudene til børn flere skriver at forholdene er blevet forringet de senere år, at kommunen har været en god børnekommune, men ikke er det mere o.s.v. Flere kulturelle tilbud, mere idrætsliv, gode grønne områder og en lavere skatteprocent nævnes også af flere. Ballerups image nævnes som et problem, der ikke umiddelbart kan løses. Nogle stiller spørgsmålstegn ved hvorfor der skal flytte flere til kommunen hvor skal de være? Arbejdsmarked/erhvervsliv Erhvervsliv generelt VDVF-udsagn Virksomheder VDVF-udsagn Ballerup skal være kendt for et stærkt erhvervsliv 1. Virksomheder begunstiges, når de ansætter etniske minoriteter. 2. Kommunen tager initiativ til etableringen af cafe/mødesteder hvor f.x. erhvervsfolk og studerende kunne gå hen efter arbejde og skole eller at virksomhederne enedes om at åbne deres cafeer/kantiner f.x. på skift fredagscafe. 3. Ballerup er kendt for en god folkeskole og det kunne være en god ide at genoptage ordningen med virksomheders adoption af skoleklasser. 4. Forslag om rundtur/rundvisning for medarbejderne på virksomhederne til de spændende og kønne grønne områder i kommunen (kunst, Pederstrup m.v.) 5. Ballerups borgere kunne tilsvarende være interesserede i at se indenfor i virksomheder, f.x. åbent hus dage. 6. Samarbejde mellem kommunen og virksomhederne kunne forøges i forbindelse med praktik, adoption og virksomhedernes kommentarer til kommunale politik-udspil. 7. Vi burde bytte lærere, faciliteter, kurser o.s.v. indbyrdes mellem folkeskolerne, ungdomsuddannelserne og virksomhederne. 8. Der må gerne tilføres kommunen erhvervsvirksomheder, som også kan være med til at øge sponsor-støtten til vores forskellige foreninger. 9. For at sikre fremtid arbejdskraft, kunne der laves en konkurrence om den vandrepokal for de virksomheder, der tager erhvervspraktikanter. Præmien kunne være et billede af årets kunstner, og det hele kunne være et led i virksomhedernes sociale ansvar. Fleksibelt arbejdsmarked VDVF-udsagn / SDS-udsagn 1. Lille rum til at bede i/meditationsrum som led i politik med kulturel rummelighed på arbejdspladsen. 2. Arbejdspladserne samarbejder om medarbejderne. Det giver større mulighed for at gå op i arbejdstid, hvis man laver kombinationsstillinger og det kan forebygge nedslidning mm. Iværksætteri 1. Vi fik et innovationshus som et fælles mødested mellem 12

13 VDVF-udsagn Viden Uddannelsesinstitutioner VDVF-udsagn It-uddannelse/udbredelse VDVF-udsagn Samarbejde Generelt SDS-udsagn uddannelsesinstitutioner og virksomheder, m.h.p. at generere ideer og rammer for opstart af til nye virksomheder. 2. Iværksætter støtte til pensionister, der vil lave noget for aktivering/ underholdning for andre pensionister. 3. Vi i kommunen havde en campingplads drevet af udviklingshæmmede (m. vejledere) Mange forskellige typer opgaver, der kalder på forskellige kompetencer. 1. Kommunen tager initiativ til etableringen af cafe/mødesteder hvor f.x. erhvervsfolk og studerende kunne gå hen efter arbejde og skole eller at virksomhederne enedes om at åbne deres cafeer/kantiner f.x. på skift fredagscafe. 2. Husk at spørge de unge på udannelsesinstitutionerne om, hvad de kunne ønske og forvente af kommunen. 3. Der kunne også tænkes samarbejde om nye uddannelsestyper, Ungepolitikken og om KL s projekt om at 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. 4. Vi burde bytte lærere, faciliteter, kurser o.s.v. indbyrdes mellem folkeskolerne, ungdomsuddannelserne og virksomhederne. 5. Et nyt sted at samarbejde kunne være nye, kreative uddannelser. 6. At Ballerup satser på uddannelse og dermed bevarer væksten i området til gavn for alle borgere i kommunen. 7. Kære Borgmester, jeg vil gerne have et videnscenter i år 2020 sammen med Simone, kazeem og Sofie. 1. Gratis IT/Pc-kurser arrangeres, så borgerne lærer systemerne. Kommunen sparer penge. Finansieres af IT-virksomheder der jo derved får nye kunder. 2. Alle ældre får en gratis computer og undervisning i hvad man skal bruge, og hvordan man bruger den. Gerne af andre ældre. 3. Gratis eller nedsat pris på adgang til bredbånd, for at kunne få råd til at følge med på internettet. 4. Udbygning af ballerup nettet hurtigere i samarbejde med boligselskaberne. 5. Hele Ballerup kommune var dækket af wifi eller wimax. Borgerne ville have gavn af dette. Unge som gamle. Syge som raske. Også erhvervslivet ville vinde. 6. I 2020 har Ballerup Kommune fælles trådløs internet.. 7. Der kom simple, basale It- kurser t. alle, så man kunne spare papirudgifter især omkring skat. 8. Gratis internet i alle ungdomsboliger 1. Ballerup er kendt for en god folkeskole og det kunne være en god ide at genoptage ordningen med virksomheders adoption af skoleklasser. 2. Forslag om rundtur/rundvisning for medarbejderne på virksomhederne til de spændende og kønne grønne områder i kommunen (kunst, Pederstrup m.v.) 3. Ballerups borgere kunne tilsvarende være interesserede i at se indenfor i virksomheder, f.cx. åbent hus dage. 4. Samarbejde mellem kommunen og virksomhederne kunne forøges i forbindelse med praktik, adoption og virksomhedernes kommentarer til kommunale politik-udspil. 5. Oplagt at samarbejde om science, kreativitet, innovation. 6. Ballerup som Science-kommune inviterer til et bredt samarbejde. 7. Der kunne også tænkes samarbejde om nye uddannelsestyper, Ungepolitikken og om KL s projekt om at 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. 8. Et fælles samarbejdsprojekt kunne handle om miljø og klima, grønne regnskaber m.m. 9. Vi må finde nye strukturer for samarbejdet og nye grænseflader måske med en oplevelsesagtig/eventagtig tilgang. 10. Et nyt sted at samarbejde kunne være nye, kreative uddannelser. 11. Parkskolen: Saml så mange lægegrupper som muligt. Genoptrænings centret. Ældre gymnastik. Lokaler til ældre sagen, pensionistcentret m.m. Hjemmeplejen. Hjemmesygeplejerske. Hjemmehjælperne. Mødelokaler. IT centret til undervisning især af ældre medborgere. Lokaler hvor der kan tilbydes lektiehjælp. 13

14 Samlingssted for reserve-bedste-forældre. Spisested hvor de forskellige nationaliteter kan vise deres madkultur og dermed nedbryde nogle fordomme. 12. Der kunne laves en ordning ældre hjælper ældre. 13. Samarbejdet med nabokommuner om specielle handicaps mv 14. Opbakning til bedre samarbejde institutionerne, skolerne og boligselskaberne. 15. Ballerup har brug for en kunsthal, hvor man viser samtidskunst og hvor man går i dialog med borgerne for at udvikle et koncept som skal involvere borgerne. 16. For at sikre fremtid arbejdskraft, kunne der laves en konkurrence om den vandrepokal for de virksomheder, der tager erhvervspraktikanter. Præmien kunne være et billede af årets kunstner, og det hele kunne være et led i virksomhedernes sociale ansvar Danmarks stærkeste erhvervspraktikordning SDS-udsagn / VDVF-udsagn Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Mange skriver at det er vigtigt med individuel støtte til de unge. En mentorordning nævnes rigtig mange gange, men også coach og i det hele taget personlig opfølgning går igen i mange svar. Der er delte meninger om specialtilbud til unge der er faldet ud af normalsystemet. nogle mener det er godt, mens andre mener at det samler de unge og synliggøre at de er en vanskelig gruppe og dermed blot gør problemet værre. Enkelte mener, at det er forældrenes og ikke kommunens ansvar at holde de unge i skolesystemet og at en konsekvent opdragelse er midlet. Skal Danmarks stærkeste erhvervspraktikordning skabes i Ballerup skal det ske i et tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Flere skriver, at det er vigtigt, at virksomhederne forstår, at de også har et ansvar. Der er flere konkrete forslag bl.a. foreslås det at virksomhederne belønnes for at tage praktikanter. Flere skriver at kommunen skal sætte ressourcer af dels på de enkelte skoler og dels mere centralt f.eks. gennem Ungdomsvejledningen. Flere skriver desuden at kommunen skal være mere opsøgende. Bedsteforældreordning, som forældre kan bruge ved behov Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Pasning af syge børn, hyggedage med raske børn samt generel aflastning af børnefamilierne er de gennemgående fordele ved bedsteforældreordningen. Mange nævner, at bedsteforældrene i dag er på arbejdsmarkedet og forslår derfor fridage/omsorgsdage til bedsteforældre (bl.a. barnebarns 1. sygedag) Flere nævner, at det er vigtigt at betalingen er skattefri og at ordningen er fleksibel for alle parter. Der er ros til den eksisterende ordning. Men der er også en del forslag til ændringer f.eks. at bedsterne knyttes til dagsinstitutionerne. En del skriver, at de ikke vil lade fremmede passe deres børn, andre efterlyser kommunalt tilsyn m.v. Kulturliv Kulturtilbud generelt KBS-udsagn 1. Byens kulturcentrum: Biblioteket er altid lukket. Det er fuldstændigt vanvittigt. I Skovlunde er biblioteket også altid lukket. 2. Området ved Baltoppen skal omdannes til et stort kulturcenter. 3. Et aktivt og velfungerende multikulturelt frivillighedshus. 4. Kulturnat i Ballerup Kommune Årlig tradition for levende kultur. 5. En moske i Ballerup. 6. Luk kulturhuset og flyt ud på gaden et års tid. 7. Bedre åbningstider på Skovlunde bibliotek. 8. Lav noget teater på Stationsforpladsen. 9. Bemærkninger til Vision Som flittig bruger af og medlem af 14

15 dels Skovhuset i Værløse og Gammelgård i Herlev så synes jeg at vi mangler noget tilsvarende i Ballerup. Jeg ved godt at vi har Skovlundegård, men bare det at kunne købe en kop kaffe ville være rart. Jeg ved ikke om Skovlundegård udgiver et medlemsblad, men det gør de to andre kulturhuse. Begge de to institutioner har åben næsten alle ugens dage. Når man ser på hvor mange der kommer til de enkelte arrangementer som afholdes så mener jeg at der må være basis for noget tilsvarende i Ballerup kommune. 10. Vores bibliotek bør have bedre åbningstider, så det er muligt at komme på biblioteket, når man har fri fra skole eller arbejde. Der bør være et bedre miljø, hvor man lave lektier eller andet gerne en lektiecafe, hvor man kan få hjælp til sine lektier. 11. Vi skal fortsat have et varieret underholdsningsudbud i Baltoppen, Baghuset og Ballerup Super Arena (også set i lyset af, at man påtænker Superareaner andre steder i Hovedstadsområdet) og for os ikke mindst i Skovlunde medborgerhus. 12. Støtte til pensionister til aftenskole skal genindføres 13. At der gøres mere for kultur og at der fortsat udbygges idrætsfaciliteter til gavn for alle aldersgrupper. 14. Ungdomsrådets vision: Den store vision er at lave et samlet kulturcenter i midten af Ballerup, hvor alle interesser indenfor kulturen mødes, samarbejder, inspirerer og udfordrer hinanden. Vi ønsker at binde dette kulturcenter sammen med resten af bymidten via en gågade helt ned til kulturcentret. Den eksisterende gågade udbygges ved broen over banen. Gågaden overdækker baneterrænet og går igennem. Centeret og helt ned til det nye kulturcenter. Der bygges butikker i den nye gågade. ovenpå butikkerne bygges ungdomsboliger i en enkelt etage, så det hele ikke overstiger 2 etager. Ballerup Centeret udvides med en stor glasdfacade ud imod græsarealet mellem centeret og kulturcenteret. I denne glasfacade er indkøbscenterets nye torv med underholdning m.m. Foreningsliv KBS-udsagn 1. De ældre bliver aktiveret og oplyst om mulighederne i foreningslivet og dermed få denne gruppe i gang og dermed sundhed og velvære. 2. Foreninger eksisterer ikke mere. Aktiv boule klub 3. Man brugte mere tid på alle de gode foreninger der findes i kommunen. Især FDF da vi yder en kæmpe indsats i kommunen. 4. Foreningslivet styrkes ved artikler i lokalaviserne skrevet af journalister. 5. Etablere et overordnet netværk, der kan være rådgivende for foreninger o.a., der ønsker en aktivitet op mat stå. Et kartotek over personer, der er villige til at give en hånd med i et givet projekt. En let tilgængelig guide til foreninger o.l. 6. TRITON i samarbejde med kommunens skoler kunne tilbyde elever fra klasserne en uges praktik som svømmetræner og dermed give de unge et sundt indblik i foreningslivet. Styrke dannelsen af foreninger og netværk KBS-udsagn Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Mange kommentarer handler om information om foreninger og fordelene ved at være med i en forening. F.eks. foreslås annoncer i Ballerup Bladet, mere interaktiv information på hjemmesiden og en foreningernes dag. Støtte til foreninger ønskes også af mange. Det kan være i form af lokaler, it, økonomi, rådgivning. Et foreningssekretariat og foreningernes hus er blandt de mest vidtgående ønsker. Nogle skriver, at kommunen skal være mere åben overfor ønsker og initiativer fra borgerne, men der er også en del ros til kommunen og foreningernes vilkår. Flere skriver, at Ballerup gør det bedre end andre kommuner. Musik og teater KBS-udsagn 1. Der bør etableres et øvested for ungemusikudøvere ved KAS Ballerup. 2. Man styrkede musikundervisningen. 2 musik timer i 2.klasse, 2 15

16 musiktimer i 3. klasse som børn havde det for 5 år siden og som hovedparten af børn i Danmark har. 3. Det blev obligatorisk, at alle børn blev undervist i et valgt musikinstrument. 4. Tænk hvis byen blev kendt for/som et musik sted. 5. Ballerup kammerkor mangler et godt ikke forkromet, lokale til koncerter med klassisk musik + øvelokaler med vægt på god akustik. 6. Jeg har lige har været til trivselsmesse på Tapeten, hvor jeg hørte et foredrag om stress i musikskolen. Der blev blandt andet talt om belastningen af at være spredt ud over mange skoler og at man ikke har åbent en ret stor del af året. Man ønskede en samlet musikskole et centralt sted i Ballerup. Det fik mig til at tænke på om ikke det kunne være en god ide at lave en musikskole for alle aldre. Det tror jeg kunne samle mange mennesker, også ældre der måske gerne vil lære at spille et instrument, synge gospel, danse linedance ect. ect. Jeg forestiller mig det ville give større tryghed i lærernes ansættelse, en stor summen af liv. Samspil på tværs af generationer. Samt en god reklame for Ballerup Kommune. Man kunne forestille sig at det også ville være en god mulighed for at forlænge sæsonen. Til glæde for både lærer og elever. Kombiner det gerne med en cafe, som Grantoftegård kunne stå for, med små lækre nutidige retter, kaffe og kage. Ja dette var min fremtidsvision. Jeg lover at hvis det bliver til noget, så melder jeg mig helt sikkert ind for at lære at spille klaver. 7. Det er min drøm at foreningen (teatergruppen Klima) kan fortsætte sine aktiviteter, så der også i fremtiden vil være mulighed for at nyde og øve teater i Ballerup. Hvad med et TEAM Ballerup projekt for de musiske foreninger? 8. Musikarrangementer, der styres fra centralt hold, bør lægges i flere bydele. Medborgerhuset (Skovlunde) kan sagtens benyttes. 9. Ballerup skal være kendt som en danseby. Kunst KBS-udsagn kulturelle tilbud til unge KBS-udsagn Kulturtilbud til unge, som er bedre end det de kan få i København. KBS-udsagn 1. Sydbuen. Kunst den blå skændsel - er ved at falde sammen. OED svar det bliver enten revet ned eller renoveret. 2. Ballerup har brug for en kunsthal, hvor man viser samtidskunst og hvor man går i dialog med borgerne for at udvikle et koncept som skal involvere borgerne. 3. Det ville være godt hvis i ikke brugte så mange penge på kunst. 4. Brug ikke så mange penge på kunst, brug i stedet for penge på opretning af vores institutioner. 5. Ikke ofrede flere penge på kunst og pæne pladser de næste 5 år, men brugte disse penge til skolevæsnet inventar og max 26 elever/klasse. 6. Det kunne også være en vision for 2020 for Ballerup med kunstværker, gode aktiviteter for alle og grønne omgivelser. 7. Konen på Kirkepladsen. Et af kommunens mange skønne kunstværker. Jeg håber, kommunen fortsætter med flere inden I genopretter ungdomsklubberne så de unge har et eftermiddagstilbud og dermed ikke keder sig og falder ud i kriminalitet ud af ren frustration. 2. Vi fik flere ungdomsfester et sted. 3. Ungdomsklubber i Ball. skal have udvidet åbningstid for unge fra 10 år til 18år. Formål: give de unge rammer for at mødes og feste sammen. forebyggelse at god trivsel. 4. Ungdomshus i Ballerup midt; de skal ikke gemmes væk på Lautrup. Lad de unge selv være med til at bestemme/indrette/køre stedet. 5. Man kunne få nogle tilbud til de unge så de ikke opholder sig i centret og på stationen. 6. De unge fik et ungdomshus med forskellige aktiviteter, musik idræt klubber osv.(ikke et Jagtvej 69 ). 7. Jeg syns Ballerup kommune skal lave et ungdomshus så de unge får et alternativ til at tage til København. Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Rigtig mange skriver, at det ikke kan lade sig gøre at skabe noget der er bedre end det de unge kan få i Købehavn. Det store udbud i København vil altid trække. En del af disse personer stiller også spørgsmålstegn ved om det overhovedet er relevant at forsøge. 16

17 Men mange synes det er vigtigt, at have gode lokale kulturtilbud til unge og der er en del forslag i materialet f.eks. et ungdomshus, et ungdomsdiskotek, computercafeer, flere koncerter og bedre øvemuligheder for amatørbands. Flere forslår at Baltoppen, Arenaen, biograffen m.v. får mere fokus på tilbud til de unge. Spørg de unge! Børn i skoler og institutioner i kontakt med kunst og kulturliv KBS-udsagn Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Mange skriver, at kunstnere skal ud i skoler og institutioner og lave kunst med børnene og at børnene skal ud og opleve kunst på museer, i teatre og andre steder. Flere nævner at biblioteket kan bruges mere samt at en dramaskole og en kunstskole ville være godt. Mange skriver, at der skal afsættes midler til personale og oplevelser. I den forbindelse nævnes besparelserne på børneområdet igen. Forlystelser KBS-udsagn Årlig begivenhed, som giver sammenhold og genlyd (kan i mindre grad også placeres under idræt og motion og byliv) KBS-udsagn 1. Flere aktiviteter i Ballerup om sommeren, f.x. forlystelsespark. 2. Ballerup fik en forlystelsespark, som Tivoli, eller bakken. 3. Ballerup Mangler jo havudsigt, så derfor skal vi have en akuapark søer, broer, kanaler, små både o.s.v. 4. Vi har vores egen attraktion f.eks. vandland, dyr og blomsterpark, eller som noget nyt et område hvor unge kan køre på deres knallert så hurtigt de kan, på deres bane knallert gerne med værksted. 5. Ballerup fik en forlystelsespark, så ville vi også få mange turister. Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Kræmmermarkedet og Ballerup festivalen nævnes af rigtig mange, som det der er og kunne være den lokale begivenhed. Men også Skovlundekoncerten, Halloween i Måløv, Børnenes Festival, 6-dagsløbet og kulturnatten nævnes af flere. Musik nævnes af mange som udgangspunkt for en årlig begivenhed. Andre nævner teater, historiske temaer (middelalder) og multikultur. Motion og sundhed nævnes også af flere som udgangspunkt for en begivenhed f.eks. et Ballerup løb, et Ballerup OL, en Ballerup sundhedsuge e.l. Natur og miljø nævnes også af nogle som et muligt udgangspunkt f.eks. en skovdag, affaldsindsamlingsdagen, cykeldag, miljødag m.v. Flere giver udtryk for, at begivenheden ikke behøver give genlyd det skal være for de lokale. Byliv Byliv generelt 1. Der sker for lidt i erhvervsområderne, intet liv, ingen restauranter og cafeer. 2. Det kunne være en god ide med en oplevelsesplads, et performative space uden de store byggerier. Et helt nyt format med rum for brug af nye medier. Måske en agora type? Hvor borgerne kan afprøve ting på byens legeplads., men det fordrer en stramt iscenesat proces. 3. Luk kulturhuset og flyt ud på gaden et års tid. 4. Klub / samlingssted for unge, ældre og begge de to grupper samlet. Mødes/meningsudveksling (it, sms, rejser, køb, internet mm.) Komme i klubhus gratis, der skal ske mere i byen (liv). 5. Sommerhostel for unge. Skovlunde generelt 1. Det er nok med et center i Skovlunde. Det ene skal rives ned. Heller et godt end 2 halv døde. Der kan bygges boliger istedet. 17

18 Centret har forslået, at det ene bliver revet ned og bygge et højhus i stedet med parkeringskælder m.v..forslag boliger på nordsiden og boliger på sydsiden. 2. Et højhus på 10 etager? helst ikke 3. Der skal flere butikker i Skovlunde. 4. Grav tunnelen under Ballerup Boulevard ud og læg butikker i skrænterne for at skabe en bedre kobling mellem nord og syd (Skovlunde). 5. Jeg vil gerne mange forretninger i Skovlunde. 6. Forslag om renovering og udbygning af Skovlunde Centret (projektforslag) 7. Det ville være sejt, hvis vi havde en skateboard/trick cykel bane her i Skovlunde. 8. Et ønske om forskønnelse af Skovlunde Bymidte kunne være en underjordisk parkeringsplads foran Skovlundehus. Anlæggelse af en park, så der skabes et grønt strøg fra Lundehaven til Skovlunde kirke. 9. Skovlunde Centrene bør renoveres, måske tilføres nye butikker og boliger, her tænker vi også på ungdomsboliger til en pris, der er til at betale for de unge, således at vi kan beholdes de unge i kommunen. Ældreboliger til en rimelig pris er også aktuelt. Kort sagt flere almennyttige boliger. 10. Dermed må der gerne blive mere sikkert at færdes i centret på forskellige tidspunkter, da området vil blive mere trafikeret. 11. En styrkelse af medborgerhuset f.x. længere åbningstid kunne være et godt tiltag måske set i sammenhæng med vores bibliotek. 12. Skovlunde har mistet sit lokalkontor, det kunne etableres sammen med medborgerhuset og biblioteket således at flere kommunale opgaver kunne løses lokalt. 13. Vi vil gerne have sjælen til Skovlunde. Vi har brug for, at få lavet et sammenhængende område fra kirken over stationen, videre gennem en renoveret Bybuen, gennem et nyt/nyrenoveret center, derefter videre gennem Krinsen (se skulpturen i Skovlunde) til Skovlunde Bypark, således at området vil kunne betragtes som en bymidte set under eet. Måløv generelt 1. Torvet ved biblioteket i Måløv kunne blive hyggeligere, der kunne også godt være en cafe. 2. Hvis man anlagde flere parkeringspladser ved Måløv Station. Der er pt. for få. Jeg og andre kan ofte i dagtimerne ikke komme af med bilen. 3. Måløv: Biler m.m. kom udenom hovedgade - P-pladser udenfor bymidten blomsterkasser bænke kunst springvand og?? i stedet. 4. I kunne peppe Måløv aksen op med at springvand som ved biblioteket i Ballerup. 5. Borgere og handelsstand i Måløv gik sammen om at gøre byen til en spændende attraktiv køn by hvor man har lyst til at opholde sig og handle. By-oaser med livlig aktivitet. Ballerup Bymidte generelt 1. Grave parkeringspladsen ned ved Super Best og lukke gården op ud mod Gågaden 2. S-banen ødelægger byen, den skærer byen over. 3. Vanvittigt at busserne kører gennem Centrumgaden. Det er al for tung trafik. 4. Busserne skal væk fra Bydammen. 5. Bilerne fylder for meget i centrum på bekostning af andre ting. Kan vi flytte parkeringen væk, f.x. til grunden, hvor retsbygningen skulle ligge. Der er behov for en ny gade parallelt med Centrumgaden. 6. Byerne bliver skåret over af toglinier, Ballerup Boulevard m.v. En løsning kunne være at bygge hen over ligesom Ballerup Centret er bygget hen over stationen. 7. Overdæk S-banen, så man ikke har det at se på fra Centrumgaden. 8. Udbygge den grønne kile fra Kirstinehaven til Lundegården. 9. Græsplanen foran Baltoppen bør omdannes til park, med sjove legepladser etc. 10. Der bør etableres en grøn park, der hvor der i dag er en parkeringsplads bag Super Best. 11. Arealet mellem centret og Baltoppen er et kedeligt grønt område. Man skal bruge det til et aktivt grønt område f.eks. 18

19 naturlegepladser. 12. Der bør være flere forretninger i Gågaden. 13. Fjern foreningshuset bag ved værtshuset (det gule værtshus med de trætte øjenlåg) 14. Kirkepladsen er så flot, hvordan kan man skabe mere liv? 15. Cafe Frandsen er ikke synlig, kan man ikke åbne ud til gågaden? 16. Når Ballerup Centeret er lukket kan man ikke komme rundt til den anden side, hvis man er handicappet eller går med barneklapvogn. Trappen overfor Arbejdernes Landbank er eneste mulighed. 17. Der skal ikke flytte flere begravelsesforretninger ind i centrumgaden, det udstråler ikke liv 18. Der bør opsættes videokamera på Gågaden, det skaber tryghed 19. Byg en speakers corner ved Biblioteket. Ved fodgængerovergangen, hvor der plads 20. Området bag ved Ballerup Centret; Skippers blomster og Dyreforretning omtales som Ballerups baggård. 21. Et andet forslag var at flytte Busholdepladsen om på græsplænen foran Baltoppen, og så gøre den nuværende busholdeplads til et spændende bytorv. 22. P.O. - Samlet parkering på taget af centret er en styrke. Et center i tilknytning til en handelsgade er en fordel. 23. Nedgrav p-pladsen bag Super Best og lav et byggeprojekt langs Hold-an-vej. 24. Bag Skovvænget og hjørnet af Ballerup Boulevard langs Ringvej 4 har i mange år ligget en affaldsplads - eller hvad det nu er -. Her kunne opføres et hus, hvor de unge uden at genere naboerne kunne dyrke deres musik interesser. 25. Området mellem Centret og den gamle gymnasium kunne udlægges en parkområde -grøn oase- i stedet for et stort åbent græsområde uden læ og hygge. Samtidigt kunne man bede DSB om at rydde op langs bane og etableres en grøn cykel og gangsti med træer og buske til Pederstrup. 26. Udskriv en arkitekt konkurrence til udformning af en plan over området fra Ballerup Byvej, forbi Rådhuset, Bydammen og Hold An Vej til S banen så den del af byen hænger sammen. 27. Frilægge præstegården og forlænge Lundegårds stien til Præstevænget. 28. Nedriv de sidste villaer i Præstevænget. Få Lindehaven og Toftehaven til at hænge sammen via grøn område og beskytte boliger til ældre og handicappet. 29. Byg langs Hold An Vej på nuværende P plads. Grav p pladsen ned og skab et bedre miljø op til Gå gaden. 30. Få ryddet op i hjørnet mellem S banen, Hold An vej og Centrumgaden. 31. Aktivitets center for unge kunstnere 32. Speakers corner ved biblioteket over for apoteket 33. Boder med bl.a. økologiske varer langs biblioteket i gågaden 34. Lørdags underholdning på kirketorvet. 35. Ingen udendørs servering på værtshusene til kl. 5 om morgenen de larmer så man ikke kan sove (Fransen og City pub). 36. Købstad byliv- kultur café mødesteder aktiv + amatør/prof. 37. Byg den store parkeringsplads ved stationen, under jorden. Og opfør et kulturcenter ovenpå evt. med en 6 sals-biograf i samarbejde med et af de store foretagender indenfor denne branche f.eks. Nordisk film. 38. Byen fik en gågade med mere liv undgå centre. 39. Der var nogle flere bænke rundt omkring ude i områderne. Også gerne flere papirkurve. 40. Rådhuspladsen fik sit hyggelige udseende tilbage. Nu er den kold og steril, der mangler blomster, søjlerne + at man føler sig velkommen. Man bliver næsten afskrækket for at komme på rådhuset. 41. Patruljerende politi omkring S-togstationerne i aftentimerne. 42. Udvid gågaden så der bliver mere liv i centrum sats på gågaden frem for centret. Der skal være liv i gågaden efter lukketid. 43. Slå de små butikker sammen i stationsgården til større butikker. De er for små til nutidens krav. Måske giver det mere liv i gaden. 44. Skilte og trafikforanstaltninger så Centrumgaden bliver en gågade, og ikke en gade med alskens trafik som den er i dag. 45. Ballerup kommune skal have mod til at prioritere et bycentrum i 19

20 Ballerup med butikker, caféer, restauranter o.m.a. også selvom det bliver på bekostning af Skovlunde og Måløv. 46. Ingen kørsel, cykler - knallerter i gågaden. 47. Det ville være en god ide, hvis der blev skabt en ny tæt og levende bymidte i Ballerup. Et knudepunkt og centrum for handel, beboelse, erhverv og kultur, sammenholdt af arkitektonisk kvalitet. Midten af Ballerup skal være bycentrum med overraskelser, liv og med tiltrækningskraft for beboerne i Ballerup og mennesker generelt (projektforslag). 48. Min vision for Ballerup bymidte er, at alle parkeringspladser (her tænker jeg især på dem bag SuperBest og dem bag Merlin) bliver underjordiske og der bygges byhuse med butikker i stuen i stil med dem ved Sct. Jakobsvej. Området skal være bilfrit med gågader. 49. Jeg bor i bymidten og oplever gaden som mit foto. derfor håbe jeg, at den tiltagende trafik bliver stoppet gennem gaden og krydset ved Linde Alle lukket i Ungdomsrådets vision: Den store vision er at lave et samlet kulturcenter i midten af Ballerup, hvor alle interesser indenfor kulturen mødes, samarbejder, inspirerer og udfordrer hinanden. Vi ønsker at binde dette kulturcenter sammen med resten af bymidten via en gågade helt ned til kulturcentret. Den eksisterende gågade udbygges ved broen over banen. Gågaden overdækker baneterrænet og går igennem. Centeret og helt ned til det nye kulturcenter. Der bygges butikker i den nye gågade. ovenpå butikkerne bygges ungdomsboliger i en enkelt etage, så det hele ikke overstiger 2 etager. Ballerup Centeret udvides med en stor glasdfacade ud imod græsarealet mellem centeret og kulturcenteret. I denne glasfacade er indkøbscenterets nye torv med underholdning m.m. 51. Der blev hyggeligt i Reehs Gård med parkering kun til lejerne i Sct. Jacobsvej 1 m/afmærket parkering. 52. Afmærkede parkeringspladser Rehs baggård kun til lejerne af Sct. Jacobs vej nr. 1. Nydesigne Ballerup Bymidte med sjæl og trivsel Konklusioner fra borgerpanelundersøgelsen: Mere liv og mere grønt er det, der går igen i mange af svarene. Der skal flere specialbutikker og flere caféer i gågaden, der skal være mulighed for udendørsmarkeder, musik og kulturliv. Der skal flere blomster og træer. Bilerne skal ud af centrum og der skal skabes mere sammenhæng mellem gågaden, stationen, Kirketorvet, centret og Baltoppen. Centret og busterminalen nævnes af mange som problemet og det der gør at der ikke kan skabes en bedre bymidte. Nogle er tilfredse med bymidten som den er og andre skriver, at man også bør tænke på Skovlunde og de andre bymidter. Cafeer/restauranter 1. Der sker for lidt i erhvervsområderne, intet liv, ingen restauranter, og cafeer. 2. Liv i Ballerup også efter lukketid. Overdækkede udemiljøer med flere caféer og opholdssteder. 3. Ballerup kommune skal have mod til at prioritere et bycentrum i Ballerup med butikker, caféer, restauranter o.m.a. også selvom det bliver på bekostning af Skovlunde og Måløv. Butikker 1. Der bør være flere forretninger i Gågaden 2. Man skal gøre sig klart, om det skal være forretninger eller boliger der skal have til huse Gågaden 3. Det er nok med et center i Skovlunde. Det ene skal rives ned. Heller et godt end 2 halv døde. Der kan bygges boliger i stedet. Centret har forslået, at det ene bliver revet ned og bygge et højhus i stedet med parkeringskælder m.v..forslag boliger på nordsiden og boliger på sydsiden. 4. Der skal flere butikker i Skovlunde. 5. Grav tunnelen under Ballerup Boulevard ud og læg butikker i skrænterne for at skabe en bedre kobling mellem nord og syd (Skovlunde). 6. Slå de små butikker sammen i stationsgården til større butikker. 20

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud [I bunden] Kampagnelogo og slogan Hvordan ser DET GODE LIV ud i Ballerup Kommune i 2020? Giv os dit bud Giv

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Ændringsforslag til Principprogram

Ændringsforslag til Principprogram Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraad.dk Ændringsforslag til Principprogram Forslag 1 stiller af Nicolai Boysen Første

Læs mere

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling FOKUSOMRÅDER Ejerskab Tryghed mørke, kriminalitet, trafik/scootere Bæredygtighed/ miljøvenlighed Integration ikke kun ift danske værdier men også på tværs

Læs mere

Det Gode Liv. Grøn og Mad

Det Gode Liv. Grøn og Mad Det Gode Liv Grøn og Mad Hvordan går(d) det? I flere af gårdene er der rigtig gode og varme sammenhold. Der afholdes jævnligt fællesarrangementer og fester. I andre gårde er fællesskabet endnu ikke blevet

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune I forbindelse med arbejdet omkring Sundhedspolitik ønsker Ringsted Kommune at arbejde med borgerinddragelse,

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik Revidering af Ballerup Kommunes Ungdomspolitik 2002-2005 Ballerup Kommune, Det Ungdomspolitiske Udvalg September 2002 Layout: Sussi Bensimon Fotos: Janne Schwaner Tryk: T & T Oplag: 750 Informationer kan

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

ZebraByer. Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter

ZebraByer. Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter Byrådsdreven innovationsproces - Løsningsforslag ZebraByer Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter Vi har lavet et stort feltarbejde

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Journalnr. A 19 d. 10-2-2011 Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Madhus tilslutter sig til fulde, at der i en

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl

Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl. 16.00-19.00 1. Velkomst Peder byder velkommen. 2. Debat med Rådmand Louise Gade Louise Gade fortalte om arbejdet med

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Velkommen i nabolaget

Velkommen i nabolaget Velkommen i nabolaget Velkommen til Hillerød Kommune og livet som Hillerødborger Vi har lavet denne folder som et lille bidrag til, at du kommer godt i gang med at bo i Hillerød Kommune. På de næste sider

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne Spørgsmål 1. Hvilken position ønsker vi at være i om 5 år, når det gælder sundhed i bred forstand? Brainstorming At der er bevægelse over alt i vor kommune! At vi gør noget aktivt for at minimere de skader

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Skive Storkommune Borgerundersøgelse Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater 1 1.1 Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

DEBAT VED BORDENE OPSAMLING PÅ SMS ER MED IDEER TIL IDEBANKEN

DEBAT VED BORDENE OPSAMLING PÅ SMS ER MED IDEER TIL IDEBANKEN DEBAT VED BORDENE OPSAMLING PÅ SMS ER MED IDEER TIL IDEBANKEN Hvordan får vi skabt en mere varieret skoledag for eleverne, så alle elever lærer mere og trives i skolen? En flydende skoledag, som ikke er

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune VISION Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til Sprudlende kultur, levende fritid og idræt og gi ŕ os oplevelser og udsyn! hele verden: er med

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015

Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015 Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015 Tema Uddybende kommentarer Værdier for kommunens samarbejde med frivillige Byg ikke frivilligheden

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere