Bestyrelsens beretning - Generelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning - Generelt"

Transkript

1 Agenda 1. Valg af dirigent (Gitte Klint) 2. Valg af referent (Mian Poss) 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (HSA) 4. Årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse (JJ) 5a. Godkendelse af evt. vederlag til bestyrelsen (JJ) 5b. Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder regulering af kontingent. (JJ) 6. Behandling af indkomne forslag: 6a) Forslag til ændring af vedtægter 7. I lige år: valg af formand (for 2 år) [Udgår] 8. I ulige år: valg af kasserer (for 2 år) 9. I ulige år: valg af sekretær (for 2 år) 10. Hvert år: valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem (for 2 år) 11. Valg af 2 suppleanter (for 1 år) 12. Valg af eksterne revisorer (for 1 år) 13. Eventuelt (Herunder sent indkomne forslag til Generalforsamlingen)

2 Bestyrelsens beretning - Generelt

3 Bestyrelsens beretning - Målsætning Ny målsætning (fra 2012): At tilbyde svømmeundervisning til svømmere på alle niveauer. At lære alle at svømme og forbedre de 4 svømmearter, gennem kompetent og grundig instruktion. Der skal være plads til elite og bredde (rummelighed) Vi ønsker Danmarks bedste svømmeskole og dermed Danmarks stærkeste talentudvikling At tiltrække og udvikle engagerede og motiverende trænere, der tager udgangspunkt i den enkelte svømmer Vi vil udvikle Danmarks stærkeste trænerstab, der skal tegne vores samlede eliteskole og ikke individuelle hold At være blandt de 10 bedste klubber i alle aldersgrupper Lyngby Svømmeklub skal nå i Top-3 af dansk svømning At give de bedste svømmere mulighed for at realisere deres fulde potentiale i LSK At være en svømmeklub med høje etiske normer, et stort socialt ansvar og en stærk klubånd.

4 Top-3 i Dansk Svømning

5 Top-3 i Dansk Svømning

6 Vigtige begivenheder i 2012: Sportschef på fuld tid 2012 var vores første år med en fuldtids sportschef, Lars Bang, som vi desværre måtte sige farvel til ved årets afslutning. Sportschef stillingen er en væsentlig udgiftspost for klubben, men samtidig en forudsætning for at udvikle klubben sportsligt, ledelsesmæssigt og forretningsmæssigt til gavn for alle klubbens medlemmer og medarbejdere vi har derfor valgt at fortsætte med den Vi har for nylig indgået aftale med Rune Fjord Marschall, som starter som sportschef den 1. maj 2013

7 Vigtige begivenheder i 2012: Sportschef på fuld tid Rune er tidligere konkurrencesvømmer, og har arbejdet med svømning både som klubtræner, klubudvikler, elitetræner og eliteudvikler i førende danske klubber, herunder også som ungdomslandsholdstræner fra Rune kommer fra et job som idrætskonsulent hos DGI, men har også arbejdet i TDC med ledelse og IT. Han har det teoretiske fundament som Master i Idræt og velfærd fra Københavns Universitet.

8 Vigtige begivenheder i 2012: Styrkelse af trænerstaben I 2012 sagde vi farvel til vores cheftræner gennem 5 sæsoner,stefan Wiking. Sæsonen startede derfor med en ny elitetræner, Jason Valentin Christensen, med ansvar for vores stærkeste elitesvømmere. Jason kom med en stærk baggrund fra GI-40 Hermes årgangshold og daglig omgang med landstræner Paulus Wildeboer på Bellahøj Jason været en stor gevinst for klubben og bidrager til at skabe et stærkt trænerteam, med et stærkt samarbejde på tværs og et godt arbejdsklima Strategisk workshop med Paulus Wildeboer, hvor vi bl.a. har fastlagt guidelines for hvordan vi arbejder med den enkelte svømmers langsigtede udvikling Årets træner udmærkelsen gik i år til Thomas Bo Søndergaard Madsen, og Årets Hjælpetræner blev Yasmin Viktor, begge fra svømmeskolen

9 Vigtige begivenheder i 2012: LSK-tri Lyngby kommune har med flere svømmehaller samt Dyrehaven og Bellevue strand gode betingelser for udøvelsen af Triathlon sporten. Derfor tog LSK i 2012, med Martin Empacher i spidsen, initiativ til oprettelsen af en triathlon afdeling med navnet LSK-tri. Visionen for LSK-tri er at tilbyde motionister i alle aldre gode betingelser for udøvelsen af svømning og triathlon i et træningsfælleskab. Det er vores ambition at tilbyde klubbens medlemmer et højt aktivitetsniveau angående fællestræning og sikre kvaliteten ved ansættelsen af dygtige og engagerede trænere. Træningstiderne er lagt familievenligt. Vi har d.d. registreret over 50 stærkt engagerede medlemmer i LSK-tri, der bidrager til god udnyttelse af vores bassintider tidligt og sent Der er i januar 2013 afholdt foredragsaften med Rasmus Henning! Stort vellykket arrangement i Lyngby Storcenter, ligeledes i Januar 2103, med deltagelse af bl.a. Jeanette Ottesen-Gray

10 Vigtige begivenheder i 2012: Speedo Lyngby Open Efter et presset Lyngby Open 2011, er det i i 2012 og senest i 2013 lykkedes at genoprette og styrke renoméet af Speedo Lyngby Open! Lidt svagt besat stævne i 2012, men fyldt stævne i 2013 og ros og anerkendelse fra de deltagende klubber, såvel trænere, svømmere og officials Igen igen stor indsats fra klubbens mange frivillige!

11 Bestyrelsens beretning - Generelt Nyt klubtøj fra Speedo Fornyet støtte fra Lyngby Team Elite, primært til vores ypperste svømmere Ny sponsoraftale med PostPub. Danske Bank og Lyngby Storcenter på vej. Fortsat brug af professionelle frivillige: Grafiker (Jeppe Grangård), Fotograf (Peter Jørgensen), Web-støtte (Steffen Klint) Fortsat god og struktureret brug af frivillige, fantastisk opbakning omkring stævner. Stærkt officials team men brug for flere! Koordinator (Torben Hansen) Koordinator (Søren Kaas Elmgreen)

12 Bestyrelsens beretning Svømmeskolen Svømmeskolen afholdt igen i 2012 aquacamps i 4 uger af sommerferien samt en uge med sommerferieaktiviteter på stadion sammen med udspringsklubben Fremadrettet vil der blive arbejdet på nytænkning og bedre udnyttelse af de givne vandtider, så ventelister kan elimineres. Nye hold har set dagens lys - crawl hold for voksne, der over 6 lektioner har fået hjælp til at genopfriske teknikken Vinterferiesvømning for børn med mulighed for dagligt at komme i vandet i uge 7 Nyt svømmestævnekoncept/ opvisningsstævne, hvor fokus er rettet mod færdigheder

13 Bestyrelsens beretning Konkurrenceafdelingen DHM 2012 gav en 1. plads til Lyngby Svømmeklub i 1. division og havde givet en 7. plads i Svømmeligaen. Vi er dermed tilbage i Svømmeligaen i 2013 Kelly Riber Rasmusen udtaget til Udtagelse til EM-kortbane og VM-kortbane Christina Kaas Elmgreen udtaget til Nordiske seniormesterskaber Jakob Klint Axelsen og Amanda Højberg udtaget til Nordiske årgangsmesterskaber Jonas Nervic Kistorp og Sofie Amalie Schøn udtaget til i-tup Vi har en stærk pipeline af talenter i LSK og der bliver lagt mærke til vores resultater i svømmedanmark Ny holdstruktur årgangsinddelt

14 Guldmedaljer og Internationale Medaljer 2012 Svømmer Kelly Riber Rasmussen Kelly Riber Rasmussen Kelly Riber Rasmussen Kelly Riber Rasmussen Kelly Riber Rasmussen Jakob Klint Axelsen Jakob Klint Axelsen Jakob Klint Axelsen Jakob Klint Axelsen Amanda Højberg Amanda Højberg Amanda Højberg Amanda Højberg Amanda Højberg, Anna Brandt Nielsen, Nikoline Svensson, Helena Kornerup Klejstrup Amanda Højberg, Anna Brandt Nielsen, Nikoline Svensson, Emilie Jersild Medalje EM kortbane (Guld i 4*50 fri) VM kortbane (Bronze i 4*100 fri) DM kortbane (Guld i 50 fri) DM kortbane (Guld i 100 fri) DM kortbane (Guld i 50 bryst) DÅM langbane (Guld i 200 bryst) DÅM kortbane (Guld i 200 bryst) NÅM langbane (Sølv i 200 bryst) NÅM langbane (Bronze i 100 bryst) DÅM kortbane (Guld i 50 fri) NÅM langbane (Guld i 50 fri) NÅM langbane (Sølv i 4*100 fri) NÅM langbane (Sølv i 4*200 fri) DÅM kortbane (Guld i 4*100 IM) DÅM kortbane (Guld i 4*100 fri)

15

16 4. Årsrapport 2012 til godkendelse Kontingentindtægter er steget 7%, flere medlemmer bl.a. LSK-tri og AquaCamp, men også egenbetaling ca. 200 tkr talt med som indtægter LTK tilskud er 752 t.kr. (næsten uændret fra 2011) Øvrige indtægter er steget med 120 t.kr. hvilket primært skyldes et sponsorat fra Post Pub på 125 tkr. Trænerlønninger er steget med 75 tkr. pga. øget aktivitet Øvrige udgifter (indbefatter fx kurser, julefrokost, indkøb af udstyr, støtte, trænermøder, bestyrelsesmøder) er steget med 252 tkr., især vedrørende udgifter til rengøring Klubbens udgifter til konkurrenceaktiviteter steget med 271 tkr, primært grundet at egenbetalinger er medregnet som indtægt Løn til administration er steget med 286 tkr. pga. fuldtids sportschef OBS: rengøring er regnskabsført med 210 tkr. under øvrige udgifter men budgetteret under Kontor/lokale

17 4. Årsrapport 2012 til godkendelse

18 4. Årsrapport 2012 til godkendelse

19 5a. Godkendelse af bestyrelsens vederlag Vederlag til bestyrelsen 2013 Ældste barn er kontingentfrit Max ydelse er ES1-kontingent kr. pr. år Telefonpenge kr. pr. år Udbetales kun til dem der ikke har firmabetalt telefon Ét sæt klubtøj til nye medlemmer Kontingentfri svømning Max ydelser er masterskontingent Maksimal årlig udgift pr. best. medlem 800 kr. pr. pers kr. pr. år kr. pr. år

20 5b. Bestyrelsens budgetforslag for 2013 til godkendelse Budget 2012 Regnskab 2012 Budget 2013 Kontingentindtægter Tilskud LTK Øvrige indtægter Indtægter i alt Trænerlønninger Konkurrenceaktiviteter Øvrige udgifter Driftsomk. i alt Løn administration Kontor/lokale m.v Lokale- og adm. i alt Omkostninger i alt Resultat primær drift

21 5b. Bestyrelsens budgetforslag for 2013 til godkendelse Forsigtigt budget på indtægtssiden for at sikre en fornuftig økonomi Medlemstal omtrent på niveau med 2012, kontingentindtægterne reguleret med 1.5% LTK tilskud reduceret 52 tkr. i forhold til 2012 Øvrige indtægter reduceret som følge af manglende sikkerhed for sponsorindtægter Trænerlønninger på niveau med 2012, reduceret med 50 tkr Konkurrenceaktiviteter reduceret 200 tkr. til niveau med foregående år Øvrige udgifter på niveau med 2012 Løn administration er reduceret med 130 tkr. pga. bl.a. 4 måneder uden sportschef Kontor/lokale indeholder 210 tkr til rengøring på Trongården Samlet budgetteres med et nulresultat i 2013.

22 5b. Forhøjelse af kontingent Bestyrelsen foreslår at kontingenter øges med 1,5% generelt i hele klubben, svarende til lidt mindre end forbrugerprisindekset

23

24 6a. Forslag til ændring af vedtægter 3 Medlemskab af organisationer. a) Foreningen er medlem af Svømme Region Øst under Dansk Svømmeunion under Danmarks Idrætsforbund. b) Foreningen er medlem af Dansk Triatlonforbund under Danmarks Idrætsforbund c) Foreningens medlemmer er underkastet de respektive forbunds love og bestemmelser. 13 Bestyrelsen. a) Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 personer. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og minimum 1 menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv mht. næstformand. Som næstformand kan vælges den valgte sekretær eller et menigt medlem. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. b) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. c) Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted. d) Sekretæren fører protokol over de afholdte møder. Protokollen godkendes ved rundsending per og godkendelse på efterfølgende bestyrelsesmøde, og underskrives på det følgende møde og danner derefter gyldigt bevis for de førte forhandlinger.

25 8. Valg af Kasserer (for 2 år) Jacob Jersild stiller op til genvalg

26 9. Valg af Sekretær (for 2 år) Henrik Skov Andersen stiller op til genvalg

27 10. Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem (for 2 år) Karin Blix stiller op til genvalg Jacob Broch stiller op til genvalg Martin Bank stiller op til genvalg Bent Caspersen fortsætter Anita Reeh fortsætter Peter Vistisen stiller op til valg som suppleant Jette Brunnstrøm genopstiller ikke Lars Bo Madsen fortsætter som Formand Andre?

28 11. Valg af 2 suppleanter (for 1 år) Per Rasmussen genopstiller ikke Peter Vistisen stiller op til valg Andre?

29 12. Valg af eksterne revisorer (for 1 år) Genvalg af revisionsfirmaet Beierholm foreslås

30 13. Eventuelt, herunder sent indkomne forslag

31 Tak for i aften!

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Referat generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Dagsorden ifølge vedtægternes 8: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømme Klub Årsrapporten indeholder 23 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse...

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Morten L. Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Nye tider. Bestyrelsen

Nye tider. Bestyrelsen Nye tider I 2014 blev Gentofte Svømme Klub udnævnt til talentudviklingsklub under Dansk Svømme Union, den højeste certificering mulig for en klub uden en bred seniorelite. Baggrunden for certificeringen

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

27-12-2011 TRÆNERNYT DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING. December 2011 www.dsts.org

27-12-2011 TRÆNERNYT DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING. December 2011 www.dsts.org 27-12-2011 DANSK SVØMMETRÆNER SAMMENSLUTNING TRÆNERNYT December 2011 www.dsts.org 1 INDHOLD INDHOLD... 2 LEDER... 3 Godt og blandet... 9 Tip en 12 er for svømmeåret 2012... 10 Med stopure og tykke luffer...

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere

Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale

Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale 1. Valg af dirigent Lisbeth blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere