1.periode Foredrag 90 min 90 min 90 min Sang 75 min 75 min Idrætslig 75 min 75 min 75 min

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.periode Foredrag 90 min 90 min 90 min Sang 75 min 75 min Idrætslig 75 min 75 min 75 min"

Transkript

1 Oversigt om timefordeling på forskellige linjer Spring Rytme Dans Parkour Hubster International Youth Leader Education UpGrade Linjefag 6x75 min 4 x75 min 6x75 min Linjerelateret 2x75 2x75 min lederuddannelse min Verden og Mig 3x75 min Intercultural 3x75 min Studies Project 7x75 min 2x75 min Manegement Pæd. & Kom. 3x75 min Danish 2x75 min 1.periode Foredrag 90 min 90 min 90 min Sang 75 min 75 min Idrætsligt valgfag 2x75 min 2x75 min 2x75 min Idrætslig 75 min 75 min 75 min lederuddannelse Kreativt/alment valgfag 2x75 min 2x75 min 2. periode Fællesfag 90 min 90 min 90 min Morgensamlinger 4x25 min 4x25 min 4x25 min 4x25 min Fællesmøde 30 min 30 min 30 min 30 min Morgenrengøring x x x x Måltider x x x x Kaizen 75 min UpGrade 6x75 min Fysisk UpGrade 2x75 min Færdigheder UpGrade 3x75 min Perspektiver Vejledt træning og studie 3x75 min

2 IKKE-FYSISKE FAG Morgensamlinger på gymnastikhøjskolen i Ollerup Morgensamlinger for alle elever og for de lærere, som skal have morgentimer, er en del af fællesskabet og traditionen på Ollerup. Morgensamling er et ritual forstået på den måde, at der er en kodeks for, hvad der er en god morgensamling, og på Gymnastikhøjskolen er der en klar intention med morgensamlingen. Overordnet set skal morgensamlingen være en begivenhed, som taler til vores hjerte og løfter vores sind. Sang og/eller musik er fællesskabsskabende, og morgensamlingen skal have et budskab til den enkelte. Det kan ske i form af en personlig historie, en fortælling, en musikoplevelse, fællessang, en event eller en visuel oplevelse. Derfor kan det ikke ved denne lejlighed komme på tale at høre en tilfældig morgenradioavis eller TV avis uden nogen form for forberedelse. Morgensamlingen begynder altid til det fastsatte tidspunkt, og skal af hensyn til efterfølgende undervisning være afsluttet til det aftalte tidspunkt. En ofte anvendt form, som dog er fravigelig, er Fællessang Budskabet Fællesang Evt. nødvendige generelle informationer Det er den/de ansvarlige for morgensamlingen, som drager omsorg for, at fremmedsprogede elever er en del af morgensamlingen. Det betyder at morgensamlingen eller dele af den kan foregå på engelsk i mundtlig form eller i tekstform. Evt. kan der sideløbende med/efterfølgende ske oversættelse på samme vis. Elevhold inddrages i ansvaret for morgensamlingen, med 3 morgensamlinger pr. hold og gerne yderligere i forbindelse med aftensang. Elevhold informeres om intentioner for morgensamlinger af den pågældende lærer. Lærere og ledelses andel af morgensamlinger bør have en væsentlig fylde.

3 Undervisningsbeskrivelse Fag: Dansk som andetsprog Underviser: Tinne Ferslev, Trine S. Larsen og Stinne Kjær Fagets formål At introducere eleverne til dansk og lære sprogets basale strukturer, hvad angår sætningsopbygning og udtale. Mål Et af målene med dansk er at eleverne kan føre små samtaler på dansk med de danske elever. Dertil kommer at de kan forstå og give korte beskeder til de fælles samlinger i Spisesalen. De fleste af eleverne ville på sprogcentre i Danmark blive placeret på Danskuddannelse 3, modul 1 ved starten af opholdet. Målet med undervisningener, at eleverne ved afslutningen af opholdet har været igennem mundtlige emner, der svarer til hvad man når på Danskuddannelse 3, modul 1 og 2. Hvorvidt de i givet fald ville kunne bestå de pågældende test er i høj grad afhængigt af hvordan deres indsats har været i og uden for timerne. Fagets almene perspektiver At eleverne opbygger et refleksivt forhold til sprog både deres førstesprog og målsproget, dvs. dansk i denne kontekst. Ved et refleksivt forhold mener jeg at de opdager at sprog ikke bare er sprog, men at hvert enkelt sprog er et perspektiv på verden og har sine egne fokuspunkter, som sprogbrugerne er tvunget til at forholde sig til. På dansk angiver man eksempelvis retninger uden at det egentligt er streng nødvendigt vi siger ikke bare i Norge, men gerne oppe i Norge. Tilsvarende eksempler kunne jeg komme med ved mange andre sprog. Dette refleksive forhold gør at de fleste oplever et forøget grammatisk fokus på deres eget sprog og en større sproglig bevidsthed. Indholdspunkter Hovedvægten lægges på de mundtlige færdigheder, men læsning og skrivning inddrages også, idet det er min erfaring at det støtter de mundtlige færdigheder. Grammatik inddrages efter behov,

4 men i langt mindre udstrækning end i danskundervisning på sprogcentrene, der sigter mod modultest og de afsluttende eksamner. Undervisningsmateriale tilknyttet faget Nedenstående har jeg skrevet en ikke-udtømmende listet over materialer, jeg benytter i den daglige undervisning: o Lise Bostrul Aktivt dansk og Intensivt dansk o Fanny Slotorub m.fl. Mosaik 1og Mosaik 2 o Spencer Kagan Cooperative Learning o Letlæselige romaner fra Special-Pædagogisk Værksted. o Egenproduceret materiale, der tager udgangspunkt i højskolelivets hverdag under emner som Beskeder i Spisesalen Instrukser ved leg og opvarmning Livet efter et højskoleophold Typiske fraser ved en skitur Typiske fraser ved en gymnastikopvisning Til disse emner har jeg udarbejdet grammatiske opgaver, skriveopgaver, udtaleopgaver, samtalestrukturer mm. Sprog Målsproget er dansk, men forklaringssproget ved grammatik og andet er engelsk. Derudover opfordrer jeg elever fra samme sprog til aktivt at hjælpe hinanden i forståelsessituationer. Min egen viden om spansk inddrager jeg også, idet halvdelen af holdet ofte taler spansk eller portugisisk jeg er dog meget opmærksom på at bruge dette i 1 til 1-sammenhænge og yderst sjældent i kollektive beskeder. Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde. Afholdelse af dansktimer i helt andre miljøer såsom i bevægelsesrum, hvor fokus fx er at undervise hinanden i lege og aktiviteter kun på dansk. Særlige metoder i forhold til læring/undervisning En metode, som jeg i høj grad mig af, er Kooperativ læring, da den har den fordel, at metoden:

5 kræver alle elevers deltagelse og fulde opmærksomhed fratager læreren den centrale rolle i rummet og derved giver taletiden tilbage til eleverne opfordrer eleverne til at afprøve sproglige strukturer med fokus på flow i talestrømmen øger energiniveauet mærkbart i klasselokalet får eleverne til at arbejde med gentagelser, uden at de bemærker det i nævneværdig grad, og uden at de opfatter det som kedeligt. Derudover benytter mig jeg i nogen grad af den Audio-Linguale metode for at eleverne opbygger et arsenal af færdigproducerede sætninger. Evaluering Undervisningsforløbet afsluttes med en skriftligt evaluering, men derudover opfordres eleverne til løbende at komme med feedback. Andet Dansk for de internationale er et særligt fag på Gymnastikhøjskolen, idet de internationale elever kommer med endog meget forskellige dagsordener. Nogle kommer til Ollerup for at forbedre deres engelsk og opfatter derfor dansktimerne som et forvirrende indslag i dette projekt bliv bedre til engelsk. Andre kommer til Ollerup for at lære hvad de lære kan og ser også hurtigt at dansk er en vigtig del af de sociale relationer. Dette skaber tilsammen et ganske særligt læringsmiljø.

6 Undervisningsbeskrivelse Fag: Verden og Mig Underviser: Jens Dall Fagets formål: At udvide elevernes personlige, sociale og intellektuelle horisont Forøge deres menneskelige indsigt Ruste dem og motivere dem til at tage aktivt del i et demokratisk samfund Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at skelne mellem forskellige opfattelser af demokratiet som politisk idé og styreform reflektere over forbindelser mellem politiske ideer og andre værdianskuelser i samfundet, i eget hverdagsliv og andre kulturer redegøre for hovedtræk i Grundloven reflektere over egen rolle som borger i Danmark og EU og som deltager i et globalt samfund give eksempler på, hvordan informationsteknologien påvirker politisk deltagelse og magtudøvelse lokalt, nationalt og globalt reflektere over forholdet mellem politik, kultur og religion i samfundet og i eget hverdagsliv reflektere over mediernes rolle i den politiske proces analysere politisk retorik i den offentlige debat og selv udvikle politisk argumentation reflektere over retsstatens betydning og betydningen af egne og andres rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. udvikle bedre kommunikationsfærdigheder reflektere over, hvad egne og andres forhåndsopfattelser af mennesker med anderledes vilkår, levevis og gruppeidentitet betyder for gensidig accept og samspil i arbejdslivet, det politiske liv og hverdagslivet vurdere betydningen af og mulighederne for, at forskellige sociale og kulturelle grupper indgår i det økonomiske, politiske og sociale liv som aktive medborgere

7 anvende deres viden og færdighed i at beskrive og vurdere sociale og kulturelle forhold til at deltage i en demokratisk debat om sociale og kulturelle problemstillinger og foreslå handlemuligheder i relation hertil. Forholde sig etisk og moralsk til problemstillinger Holde oplæg for en større gruppe tilhører Behandle dagligdagens nyheder Forstå menneskets natur og basale behov og reflektere over hvorledes dette har betydning på menneskets handlemåder Gennem dialog komme til løsninger og forståelse Blive den gode debattør Prøve/øve kunsten som ordstyrer Beskrive og forstå kunstværker Fagets almene perspektiver: Se ovenstående. Fagets hovedformål er netop at arbejde med det almene. Arbejdet med den sociale og personlige kompetence. Medborgerskabsrollen Indholdspunkter: Faget er et fag, der hviler på folkelig oplysning, livsoplysning og personlig stillingstagen. Emner indenfor en bred vifte af fagområder inddrages for at undersøge og diskutere menneskets eksistens. Emner inden for filosofi, samfund, politik, etik, psykologi, kunst og naturvidenskab inddrages for at undersøge og diskutere menneskets eksistens historisk, nutidigt og i et fremtids perspektiv. Den aktuelle debat i medierne behandles. Samfund og demokrati er to nøgleord i faget. I faget planlægges, gennemføres og evalueres morgensamlinger, der afholdes af holdet. Der bliver afholdt personlige samtaler mellem underviser og den enkelte elev. Faget anvendes også bindeled mellem elever og ansatte. Repræsentanter til skolens fællesråd vælges på holdet, og for taletid i formidlingen af information om og diskussion af problemstillinger vedrørende elevernes højskoleophold.

8 Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Relevante film og klip Artikler fra aviser og tidsskrifter Relevante udklip fra diverse bøger Internettet Etiske cases Sprog: De nordiske sprog Arbejdsformer: Individuel, parvis, gruppevis, klassediskussion, Oplæg Foredrag Fortælling Film Teater Ekskursioner Projekter Læsning Evaluering: Løbende samtaler med holdet Personlige samtaler Skriftlig slutevaluering

9 Undervisningsbeskrivelse Fag: Hubster Fag Underviser: Cristiane Fiorin-Fuglsang, Simon Finnerup, Lise Sinius, Svend Noe Thomassen, Morten Andersson Fagets formål: Dette fag er rygsøjlen for vores Hubster linje. Her får eleverne kontakt med tre forskellige områder (Pædagogik og didaktik, kommunikation og projektledelse) som er nødvendigt for elevernes udvikling som frivilje projektleder i idrætsorganisationer eller andre organisationer hvor folkeoplysning og viden spiller en stor rolle. Vi har ikke som formål at gøre dem til færdig uddannede projektleder, men vi vil gerne give dem lyst til at udforske dette område på en mere pædagogisk og refleksiv måde. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) Mål med Hubster fag er at give eleverne en blanding af praktisk og teoretisk viden inden de tre specificerede områder så eleverne kan se projekt som et systemisk enhed. Ud over dette vil vi også gerne gøre dem klar til at være aktive projektleder og forandringsperson efter deres ophold på højskolen. Det er også vore mål at eleverne oplever fag som et praksis orienteret projekt kursus. Vi ønsker at eleverne kommer tættere på: At kunne anvende værktøjer til projektledelse, herunder fx scrumboard At kunne anskue processer og projekter i dets enkelte bestanddele. At kende begreber som generelt anvendes i projektledelse og projektstyring At blive dygtigere som kommunikatorer. At kunne planlægge, afvikle og evaluere et projekt i samarbejde med externe partnere. Fagets almene perspektiver og indholdspunkter: Indføring i almenpædagogiske hovedretninger

10 Indføring i selv-psykologi Kendskab til systemisk tænkning og kommunikation Organisatorisk kommunikation Retorik og argumentation Værktøjer til projektledelse og processtyring (stardarder og normer for procesledelse, projektlederudvikling, fundraising og økonomi, networking, port folioopbygning, vidensdeling, pædagogiske værktøjer i projektarbejde) Innovation og idegenerering Kropskultur og samfundsudvikling Blog og digital kommunikation Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Projektledelse - teori og praksis Bjarne Kousholt, 2012 Projektkompetence - Anita Mac og Morten Ejlskov, 2012 Hans Reitzels Forlag Portfolio i et lærings og uddannelses perspektiv Birthe Lund, Aalborg Universitetsforlag Systemiske projekt ledelse, Henrik Schelde Andersen og Katrine Raae Søndergaard, samfunds literatur 2013 Social Kapital i organisationer ledelse, kommunikation og samarbejde, Dansk Psykologisk Forlag. PMbok guide, Projekt Management Institutte, 4th Edition, 2011 Cecilie Falkenberg, Storylinebogen, læring og undervisning Knud Illeris, Læring, læring og læreprocesser Gideon Zlotnik, De stakkels børn, den nye børnekarakter Knud Illeris, Læring i konkurrencestaten uddrag Jan Tønnesvang, Selvets udvikling - uddrag Sprog: Dansk Arbejdsformer: Gruppearbejde Klassediskussion Oplæg Foredrag Fortælling Ture ud af huset Projektarbejde Læsning Særlige metoder i forhold til læring/undervisning:

11 Vores undervisning er praktisk baseret, så vi bestræber os i at skabe et miljø hvor vores elever prøver projektledelse på en mere pædagogiske og refleksiv måde. Evaluering: Skriftlig evaluering mod slutning af forløbet Personlig samtale undervejs af forløbet Personlig engagement i de forskellige projekter. Port folio Personlig præsentation af læreprocesser i slutning af forløbet Undervisningsbeskrivelse Fag :Sang Underviser : Stinne Kjær + gæstelærere Fagets formål : At åbne for det historisk-poetiske univers i højskolesangbogen At give eleverne del i den kulturarv, der findes i højskolesangbogen At styrke glæden og fællesskabet ved at synge sammen med andre Mål : At lære en række udvalgte sange At blive bedre til at synge At få viden om alle de historier, der gemmer sig bag sangene At åbne for de følelsesmæssige dimensioner i poesi og musik Fagets almene perspektiver : Gennem sangene i sig selv og de kommentarer, der knyttes til dem, har faget store almene,

12 samfundsmæssige, personlige, historiske og poetiske perspektiver. Indholdspunkter : Til hver lektion vælges sangene hovedsageligt ud fra et bestemt tema. Det kan eksempelvis være : Kærlighed, nationalsange, nationale sange, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen, Grundtvig, lejlighedssange, morgensange, nordiske sange, årstidssange, salmer, landsstævnesange. Endvidere synges nogle moderne rytmiske sange på både dansk og engelsk. Til de fleste sange knyttes kommentarer og historier. Undervisningsmateriale : Højskolesangbogen (og sange via projektor) Sprog : Dansk (+ sange på nordiske sprog og engelsk) Arbejdsformer : Sang + kommentarer + akkompagnement Evaluering Løbende gennem elevernes kommentarer og reaktioner.

13 Undervisningsbeskrivelse Fag: InterCultural Studies Underviser: Cristiane Fiorin-Fuglsang, Simon Finnerup Fagets formål: At udvide elevernes personlige, sociale og intellektuelle horisont, forøge deres menneskelige indsigt samt ruste og motivere dem til at tage aktiv del i et demokratisk samfund. At opnå viden om dansk kultur og livsstil samt dele erfaringer og viden om emner i et internationalt perspektiv. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) At perspektivere menneskelige problemstillinger og undersøge menneskets eksistens. Personlig og social udvikling. At få lyst og mod til at tage aktiv del i samfundet lokalt og globalt. At blive bevidst om egne holdninger og turde udtrykke dem samt lytte til og respektere andres holdninger. At opnå større viden om de emner, der behandles i faget. Formidling og kommunikation: At blive bedre til mundtlig fremlæggelse for en forsamling. Fagets almene perspektiver: InterCultural Studies er som udgangspunkt et alment fag, idet fagets emner behandles i et bredt, alment samfundsperspektiv som det fremgår af ovenstående punkter. Indholdspunkter: Dansk demokratihistorie Demokrati og politik i dag De danske folkehøjskoler/de frie skoler/folkelighed/grundtvigianisme Dansk pædagogik Global Citizen: Diverse emner og problemstillinger fra elevernes hjemlande, f.eks. multikultur, fattigdom, frivillighed, frihed, racisme, biodiversitet. Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Artikler Bøger Film og tv-udsendelser Musik og sangtekster Billedmateriale Sprog: Engelsk

14 Arbejdsformer: Gruppearbejde Klassediskussion og -samtale Oplæg Foredrag Fortælling Ture ud af huset, bl.a. en uges studietur til København Projektarbejde Læsning Evaluering: Individuel skriftlig Fælles mundtlig med skriftligt resume Undervisningsbeskrivelse Fag: NGO World /Project Management Underviser: Cristiane Fiorin-Fuglsang Fagets formål: In NGO World the student get an introduction to the world of volunteer organisations, sports associations, Non- Governmental Organisations structures as well as general knowledge about projects, tools for project work and -management. The course has a basic period where topics such as sport for all, society s trialectic organisation, volunteerism and network will be discussed in depth to create a fertile base for the development of projects in the future. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) The goal of this subject is to enable the students to understand the NGO world with special focus on sports organisations and to give the students the fundamental tools to take active part in the society, contributing to the NGO world and the development of it, both in national and international level.

15 Fagets almene perspektiver: Since NGOs are a fundamental part of the civil society, this subjects shed light on Indholdspunkter: Non-governmental organizations within sport and development, social responsibility and life quality. Organisational structure examples of NGO s in the world of Sport Civil Society and infrastructure of the third sector Volunteerism Urban planning (with focus on active living) The concept of Sport for All (Physical activity for everyone, Participation sport etc.) Insights in worldwide project platform and how to use it (www.sportanddev.org) Project Management (Project Cycle) Fundraising Networking and project presentation tools Work with own project (NowWeMove) NGO in the real world: study cases (including students experiences) Mega Events can they boost participation in physical activities? Good Governance Sprog: English Arbejdsformer: Lectures Group work Study cases Management processes On-site experiences. Supervision and feedback Evaluering: During the semester, students are evaluated in their participation in classes and in the projects they get involved. In the end of the term, students are encouraged to do an evaluation both written and verbal together with other students.

16 Undervisningsbeskrivelse Fag: Ordskælv Underviser: Simon Finnerup Fagets formål: I Ordsælv ønsker vi at styrke elevernes evne til at arbejde kreativt med mundtlig og skriftlig kommunikation. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) At eksperimentere og lege med ord At skabe nye tekster v.h.a. fejl og benspænd At skrive komiske og grænseoverskridende tekster At fokusere på sprogets lyde og eksperimentere med lydord At give og modtage respons Fagets almene perspektiver: Faget forsøger at give eleverne indsigt i kommunikation som et væsentligt bindeled mellem mennesker - et bindeled hvor kreativitet, etik, troværdighed og empati er i spil. Indholdspunkter: Opvarmningsøvelser og teknikøvelser: spontant foredrag, tale i forlængelse af hinanden, hvalsprog og urørlighedszoner Datingtekster Fra ord til lyd: Den gode historie i lyd Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Musik og spoken word optagelser. Digte Sprog: Dansk Arbejdsformer: Opvarmningsøvelser Taleøvelser Skriveøvelser Walk n talk Fremførelse Respons Særlige metoder i forhold til læring/undervisning: Evaluering: Fælles samtale

17 Undervisningsbeskrivelse Fag: Verden og mig Underviser: Stinne Kjær Fagets formål: At udvide elevernes personlige, sociale og intellektuelle horisont, forøge deres menneskelige indsigt samt ruste dem til at tage aktiv del i et demokratisk samfund Mål ( herunder delmål og slutresultat) -At perspektivere menneskelige problemstillinger. -Personlig og social udvikling -At få lyst og mod til at deltage aktivt i samfundet -At blive bevidst om egne holdninger og turde udtrykke dem samt respektere andres holdninger -At opnå større viden om de emne, der behandles i faget Formidling og kommunikation: At blive bedre til at fremlægge for en forsamling Fagets almene perspektiver: Verden og Mig er som udgangspunkt et alment fag, idet fagets emner anvendes i et bredt, alment samfundsperspektiv. Der arbejdes med den sociale og personlige kompetence.

18 Indholdspunkter: Kunst og arkitektur. Skolens kunst og arkitektur sættes i et bredt historisk, politisk perspektiv. Nyklassicisme gennemgåes. Reflektion over, hvordan mennesket udvikler sig. Gennemgang af de 7 intelligenser og testning af egne styrkesider Selvvalgte emner, der arbejdes med og fremlægges for klassen (Bl.a. De sociale mediers påvirkning) Udviklingsvilkår gennem 3-4-generationer (transport, kommunikation, Samfundets bund - fattiggården i 1800 tallet. Hvad med i dag? Forberedelse og gennemførelse og evaluering af morgensamlinger for resten af skolen.forberedelse og gennemførelse af selvvalgte elevoplæg. Dagligdagens folkestyre: samtale om det almene liv på skolen og diskussioner i relation til skolens fællesråd. Afholdelse af personlige samtaler mellem underviser og den enkelte elev. Undervisningsmaterialer tilknyttet faget: Bøger artikler billeder film, tv udstillinger museer nettet teater Sprog:

19 Dansk, nordisk. Arbejdsformer: Lærer - elevoplæg Foredrag Fortælling Sang Individuel og gruppearbejde Klassediskussion Teater Ture ud af huset Læsning Undersøgelse på Internettet og andre kilder. Evaluering: Individuel skriftlig Løbende fælles mundtlig evaluering

20 Undervisningsbeskrivelse Fag: Filmens Verden Underviser: Simon Finnerup Fagets formål: At styrke evnen til at analysere, fortolke og perspektivere film At opnå bevidsthed om film som et særligt medie og som det 20. århundredes mest fremtrædende kunstart At få redskaber til kritisk stillingtagen At udvide elevers forståelse af film til også at rumme andre kvaliteter end underholdning At opnå indsigt i andre menneskers liv og vilkår via film, nutidigt og historisk Mål (herunder evt. delmål og slutresultat): Genrekendskab Helhedsanalyse Kreativt og produktivt arbejde på baggrund af analyse og fortolkning at kunne lave udkast, storyboards og kortfilm Receptionsæstetisk analyse Fagets almene perspektiver: Film kan give unikke muligheder for identifikation med andre mennesker og andre måder at leve på. Film nuancerer og medskaber vores sprog og vores evne til at fortælle og meddele os til andre på. Film er et væsentligt medie at kunne forholde sig til og benytte aktivt i et senmoderne samfund. Indholdspunkter: Kortfilmens form og indhold Dramaturgi og fortælling Genre: o Drama o Science fiction o Voldsfilm

21 o Film noir Filmhistorie nationalt og internationalt Filmteknik: klipning, lys, lyd, kamera mv. Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Trine Breum: Film. Narration and seduction David Bordwell: Narration in the Fiction Film Filmmagasinet Ekko Ib Bondebjerg: Filmen og det modere Mette Hjorth og Ib Bondebjerg: Instruktørens blik Diverse artikler fra hjemmeside, dagblade og diverse faglige magasiner Sprog: Dansk og engelsk Arbejdsformer: Se film Skrivning Pararbejde Gruppearbejde Meddigtning som skriveøvelse/filmoptagelse/fysiske iscenesættelser Klassediskussion Oplæg Evaluering: Fælles - mundtlig

22 Undervisningsbeskrivelse Fag: Valgfag: Kommunikation Underviser: Lise Sinius Abildgaard Fagets formål: At give eleverne en mulighed for at skabe kendskab til faget kommunikation. At forbedre elevernes kendskab til forskellige områder af kommunikation. At få eleverne til at forholde sig undersøgende og kritisk til kommunikation. Dertil er fagets formål at styrke elevernes viden om kommunikation og dets muligheder samt opnå en kreativ forståelse af faget. Mål: (herunder evt. delmål og slutresultat) At give eleverne redskaber til, hvordan man arbejder med kommunikation ud fra flere forskellige parametre. Dette gælder personlig kommunikation, intern kommunikation og ekstern kommunikation. At få eleven til at forholde sig til kommunikation ud fra det omgivende samfund og tendenser. Målet er at give eleverne mulighed for at forholde sig til, hvordan de kommunikerer med hinanden, men også hvordan de kommunikerer om sig selv. At eleverne arbejder kreativt og undersøgende med kommunikation. Delmål og slutmål er at eleverne udarbejder kommunikationsrelaterede produkter. Fagets almene perspektiver: At eleven opnår bedre kompetencer og forståelse for de tendenser, der er indenfor kommunikation i dag. At eleven udvikler personlige kompetencer ved præsentationsteknik, forberedelse, kreativitet samt skriftlig og mundtlig kommunikation. At eleven opnår en forståelse af selvstændighed, samarbejde og accept og forståelse af andre synspunkter. Indholdspunkter: Personlig kommunikation

23 o Præsentation o Mundtlighed o Sociale medier o Argumentation o Skriftlighed Intern kommunikation o Kanaler o Systemer o Casestudie o Teknologi o Ledelse Ekstern kommunikation o Markedsføring o Reklame o Produkter o Virksomhed o Branding o Sociale medier o Trykte medier o Etik Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Artikler fra nettet Materiale fra kommunikationsbureauer Bøger om kommunikation Cases fra studie (kandidatstudie i Virksomhedskommunikation) Egne erfaringer Materiale fra kurser Sprog: Dansk /Engelsk Arbejdsformer: Hold, grupper, parvis, individuelt Særlige metoder i forhold til læring/undervisning: Klassisk undervisning

24 Evaluering: Undervejs Slutevaluering Andet: Det er underviserens ønske, at præsentere alle de områder der findes indenfor kommunikation og på den måde ikke begrænse tilgangen til faget. Undervisningen indeholder opgaver, der får eleverne til at reflektere over, hvilken tilgang de har til kommunikation. Undervisningsbeskrivelse Fag: Kor Lærer: Stinne Kjær Fagets formål: At styrke elevernes sangglæde At træne den disciplin det kræver at synge i kor og værre del af noget større. At give eleverne oplevelsen af at synge flerstemmig sang At give eleverne fornemmelsen af, hvordan flerstemmig musik er opbygget. Mål: At indøve en række flerstemmige sange At optræde med sangene ved særlige lejligheder Fagets almene perspektiver: Gennem fornemmelse for flerstemmig musik fåes øget indsigt i musikkens og -poesiens verden. Evnen til disciplineret samarbejde styrkes. Sprog:

25 Dansk og engelske sange evt. også andre udenlandske sange Arbejdsform: Opvarmning og træning af stemmer, indøvelse af sangene, optræden ved særlige lejligheder. Evaluering: Ingen formel evaluering udover løbende samtale ed eleverne omkring træningen og opførelserne. Undervisningsbeskrivelse Fag: Foredrag Underviser: Simon Finnerup Fagets formål: At udvide elevernes personlige, sociale og intellektuelle horisont og forøge deres menneskelige indsigt. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) At opnå erkendelser som udvider ens egen personlige horisont. At perspektivere og udfordre eget verdenssyn. At blive bedre til at modtage det uventede og fremmede. At blive bedre til at lytte aktivt. Fagets almene perspektiver: Foredrag er som udgangspunkt et alment fag, idet fagets emner anvendes i et bredt, alment samfundsperspektiv. Indholdspunkter: Om højskole Om kropssprog Om indvandring og det to-kulturelle liv Om epistemologi Om Europas unge Om konflikten i Israel og Palæstina Om idræt, tradition og vanetænkning Om menneskerettigheder og homoseksualitet

26 Om psykopati og psykiatri Om Norge Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Sprog: Dansk Arbejdsformer: Foredrag og fortælling. Mundtlig formidling ofte ledsaget af visuelle og auditive formidlingsformer. Evaluering: Skriftlig, individuel. Undervisningsbeskrivelse Fag: Kaisen Underviser: Claus Victor Staun Fagets formål: At informere om ugens indhold og mål. Orientere om nyt fra elevfællesrådet, rengøring, praktisk afdeling, køkkenet, skoleledelse og andre undervisere. Forberede udstyr der er nødvendigt for højskoleugens gennemførelse. Evaluerer sidste højskoleuges program. Om nødvendigt, justere den kommende højskoleuge i samarbejde med eleverne, så den lever op tilderes forventninger, forståelse og accept. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat):

27 1. At orientere om, samt skabe en forståelse og accept af hver enkelt undervisningsuge på Ollerup Gymnastikhøjskole. 2. Give eleverne et større indblik i højskolens forskellige regler og muligheder. 3. Skabe en forståelse hos eleverne af hvad højskolepraksis egentlig er. Fagets almene perspektiver: Kaisen er et oplysningsfag. Den praktiske orientering er relevant i forhold til, at kunne skabe en god og lærerig højskoleuge. Samt det at få orientering fra andre afdelinger/linjer fra højskolen, øger fællesskabets forståelse og hensyntagen. Indholdspunkter: Se Fagets formål. Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Computer, kalender, papir og blyant Sprog: Dansk Arbejdsformer: Klasseinformation. Klassediskussion. Moderne undervisning zig/zag model. Evaluering: Foregår i plenum efter højskoleugen er gennemført.

28 Undervisningsbeskrivelse Fag: Dansk Case på Upgrade linjen (politiforbedrende) Underviser: Jens Dall Fagets formål: At klargøre eleverne til politiets optagelsesprøve i disciplinen Dansk Case samt udvikle elevens danskkundskaber og evne til god argumentation og stillingstagen. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) At give eleverne redskaber til at analysere og vurdere andres argumentation og til selv at argumentere hensigtsmæssigt og godt. At forbedre elevernes evne til skriftlig fremstilling. At få eleven til at forholde sig etisk, politisk og samfundsmæssig perspektiverende og reflekterende til en given sag. At styrke elevens sprog og evne til at se nuanceret på en sag. Fagets almene perspektiver: At give eleven bedre kompetencer i forhold til samfundsdebatten og dialogen menneske og menneske imellem. Demokratisk dannelse. At udvikle den personlige kompetence ved at blive hørt, tænke selvstændigt og kritisk. At udvikle den sociale kompetence gennem mundtlig og skriftlig kommunikation, samarbejde samt forstå, acceptere og kritisk forstå regler. Indholdspunkter: Læren om det gode argument(opbygning, mv). Løsning af diverse cases såvel skriftligt som mundtligt.

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Valgfag Innovation. Fra menneske til menneske - Medborgerskab - Kommunikation & formidling Birkerød Skole

Valgfag Innovation. Fra menneske til menneske - Medborgerskab - Kommunikation & formidling Birkerød Skole Valgfag Innovation F Fra menneske til menneske - Medborgerskab - Kommunikation & formidling Birkerød Skole 1 Valgfaget Innovation Indledning Formål med valgfaget Overordnet opbygning af valgfaget Overordnede

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Mediefag B. 1. Fagets rolle

Mediefag B. 1. Fagets rolle Mediefag B 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kommunikativ og kulturel sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Grønlandsk, modul 1-4

Grønlandsk, modul 1-4 Grønlandsk, modul 1 Udkast torsdag 26. august 2010 Fag Grønlandsk modul 1 Fagets formål Formålet med undervisningen i Grønlandsk er at styrke de studerendes grønlandsksproglige kompetencer ud fra de forudsætninger,

Læs mere

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE 11. ok tober 2017-3. mar ts 2018 Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles sportsjournalistlinje kan hjælpe dig med at få drømmen om journaliststudiet til at gå i opfyldelse.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE Side 2 I Politi Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles politilinje kan hjælpe dig med at få drømmen om politiskolen til at gå i opfyldelse. En fremtid ved politiet? Vejle Idrætshøjskoles

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

Dansk årsplan 16/17 KK

Dansk årsplan 16/17 KK Dansk årsplan 16/17 KK Årsplanen er udarbejdet ud fra Fælles Mål for faget dansk 10, som overordnet indeholder følgende kompetenceområder og kompetencemål: Kompetenceområde Kompetencemål Læsning Eleven

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk B Jeanette Sønderby

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold

Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold 2 HJV, 13. juli 2009, 2. udgave Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3... 4 1.1 /autenticitet... 4 1.2 /autonomi...

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag BRUUNBIZ idérig kommunikation 2016 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag sosusilkeborg.dk Billedunivers i Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er skabt af fotograf Lisbeth Barfoed Skolens pædagogiske

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Hvad er samfundsfag? Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati give eksempler på brug

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere