Alternativ finansiering i høj kurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alternativ finansiering i høj kurs"

Transkript

1 FSR SURVEY / AUGUST 2016 Alternativ finansiering i høj kurs Familie, venner, crowdfunding, business angels mv. Brugen af alternativ finansiering og crowdfunding FSR danske revisorer har gennemført denne survey for at få revisorernes vurdering af SMV-virksomhedernes brug af alternativ finansiering i den forbindelse særligt brugen af crowdfunding og Vækstfondens tilbud. 34 pct. af revisorerne vurderer, at de i meget høj eller høj grad ser deres SMV-kunder søge mod alternative finansieringsformer i forhold til pengeinstitutterne. Kun 2 pct. oplever slet ikke, at deres SMV-kunder søger mod alternative finansieringsformer. Lån fra familien er den alternative finansieringskilde, som revisorerne oftest ser SMV erne søge mod. Både familien, professionelle långivere og private långivere er mere efterspurgte end for et år siden ifølge revisorerne, hvilket er udtryk for et større pres efter finansiering fra alternative kilder Et afslag i banken er ifølge revisorerne hovedårsagen til, at SMV erne søger mod alternative finansieringsmuligheder. Herefter følger manglende mulighed for at stille sikkerhed. Skal en SMV vende et nej til et ja i banken, er muligheden for at stille sikkerhed, det første der skal arbejdes med, vurderer revisorerne. Herefter er det en forøgelse af driftsindtjeningen, der kan vende et nej til et ja, vurderer revisorerne Jakob Holm Chefkonsulent mail: tlf.: Om Crowdfunding Lidt under én ud af 10 af revisorerne i undersøgelsen har SMV-kunder, der på nuværende tidspunkt har søgt finansiering via crowdfunding.

2 FSR SURVEY / APRIL 2016 S pct. af revisorerne har SMV-kunder, der overvejer at søge finansiering via crowdfunding. Hovedårsagen til interessen for crowdfunding er, at SMV erne har fået afslag i banken. Herefter følger muligheden for at rejse risikovillig kapital.

3 FSR SURVEY / APRIL 2016 S. 3 SMV-virksomheder søger mod alternative finansieringsformer Et nej i banken er ikke ensbetydende med, at det er umuligt for små og mellemstore virksomheder (SMV er) at skaffe finansiering. Over de seneste år er der kommet større fokus på de alternative finansieringsmuligheder, SMV erne kan vende sig mod, hvis banken siger nej eller hvis virksomheden står med et ja fra banken, men vurderer, at de vil afsøge alternativerne for at få bedre lånevilkår. I denne undersøgelser har vi spurgt revisorerne om deres vurdering af SMV ernes interesse for alternativ finansiering samt årsagerne til, at SMV erne søger alternativer til pengeinstitutterne. Stigende søgning mod alternativer til banken Store dele af revisorerne i undersøgelsen oplever, at deres SMV-kunder søger mod alternative finansieringsformer i forhold til pengeinstitutterne. Lidt over en tredjedel (34 pct.) af revisorerne i undersøgelsen svarer, at de i meget høj eller høj grad vurderer, at deres SMV-kunder søger mod alternative finansieringsformer i forhold til pengeinstitutterne. Kun 2 pct. af revisorerne i undersøgelsen svarer, at de slet ikke oplever, at deres SMVkunder søger mod alternative finansieringsformer. Figur 1 Alternativ finansiering: I hvilken grad oplever du, at dine SMV-kunder søger mod alternative finansieringsformer i forhold til pengeinstitutterne? (n= 164) 5 46% % 4% 2% I meget høj grad I høj grad I lav grad I meget lav grad Slet ikke

4 FSR SURVEY / APRIL 2016 S. 4 Interessen for crowdfunding breder sig Det seneste års tid er der kommet mere fokus på crowdfunding som alternativ finansieringskilde, og revisorerne i undersøgelsen oplever, at denne finansieringsform langsomt vinder indpas hos deres SMV-kunder. Lidt over hver tiende revisor (11 pct.) har set sine SMV-kunder søge mod crowdfunding i form af Crowdlending. Crowdlending er hovedsageligt private långivere, der låner penge ud til virksomheder. Det er regulære lån ligesom i en bank, hvor der afdrages på lånet og betales en rente. Crowdlending udbydes eksempelvis på platformene Lendino eller platformen Flex Funding, hvor virksomheder kan søge lån, som private / professionelle investorer går sammen om at finansiere. Oven i det ser 5 pct. af revisorerne SMV erne søge mod rewardbaseret crowdfunding. Hvor folk (crowden) giver et beløb til en virksomhed i bytte for en belønning (reward), som typisk består af det produkt, virksomheden vil udvikle / har udviklet. Derudover ser 3 pct. af revisorerne SMV erne søge mod andre typer af crowdfunding. Samlet er det 19 pct. af revisorerne, som ser SMV erne søge mod crowdfunding. Det er en markant stigning i forhold til Sidste år var det 9 pct. af revisorerne i undersøgelsen, som så SMV erne søge mod crowdfunding som alternativ finansieringsform. Vi ser nærmere på crowdfunding senere i undersøgelsen (side 7). Figur 2 Sammenligning mellem 2015 og 2016 andel revisorer, der svarer crowdfunding på spørgsmålet: Hvilke af følgende alternative finansieringsformer ser du, at SMVvirksomhederne søger imod? (Angiv gerne flere svar) (n= 155) 25% 2 19% 15% 1 9% 5% 2016: Crowdfunding (samlet) 2015: Crowdfunding Kilde: Fokus på alternativ finansiering, FSR-SURVEY 2015 og 2016

5 FSR SURVEY / APRIL 2016 S. 5 Familien er første alternativ Det alternativ, som flest revisorer ser SMV erne vende sig imod, er dog noget tættere tilknyttet den enkelte virksomhed. Det er nemlig lån fra familien, som revisorerne oftest ser SMV erne søger mod som alternativ finansieringsform (65 pct.). Samtidig ser 19 pct. af revisorerne SMV erne søge mod egenkapital fra familien. I forhold til sidste år er interessen for familie-lån steget med 5 procentpoint, da det i 2015 var seks ud af ti (60 pct.) revisorer, som så SMV erne søge mod private långivere i familien. Oven i det skal lægge de 19 pct., som søger egenkapital fra familien. Efter lån fra familien er det Vækstfonden, som revisorerne oplever, at SMV-virksomheder har næstmest interesse for som alternativ finansieringsform. Næsten halvdelen (47 pct.) af revisorerne oplever, at SMV erne søger mod Vækstfonden for at opnå alternativ finansiering. I forhold til 2015 er interessen for Vækstfonden dalet en smule, da sidste års undersøgelse viste, at 53 pct. af revisorerne så SMV erne søge mod Vækstfonden. Højdespringeren på årets liste i forhold til sidste år er lån fra professionelle private långivere, såkaldte business angels. Sidste år så 16 pct. af revisorerne virksomhederne søge mod denne finansieringsform. I år ser 35 pct. af revisorerne at SMV erne søge mod business angels for lån, mens 18 pct. af revisorerne ser SMV erne søge mod egenkapital fra business angels.

6 FSR SURVEY / APRIL 2016 S. 6 Figur 3 Hvilke af følgende alternative finansieringsformer ser du, at SMV-virksomhederne søger imod? (Angiv gerne flere svar) (2016, n= 155) (2015, n=170) Lån fra familie / Private långivere familie 6 65% Vækstfonden 47% 53% Lån fra professionelle private långivere fx business angels Belåning og salg af fakturaer (fx factoring) 16% 29% 35% 34% Sale/lease back 16% 28% Egenkapital fra familie (salg af ejerandele) (2016) / Privateinvestorer (2015)* 19% 21% Crowdfunding (konsolideret alle typer) 9% 19% Egenkapital fra professionelle private långivere fx business angels (salg af ejerandele) Eksportkreditfonden 6% 8% 18% 16% Egenkapital fra kapital- og venturefonde (salg af ejerandele) Andet (Uddyb gerne) 2% 2% 5% 4% Ved ikke 3% 4% Andre offentlige ordninger 3% 3% EU-midler 2% Kilde: Fokus på alternativ finansiering, FSR-SURVEY 2015 og 2016

7 FSR SURVEY / APRIL 2016 S. 7 Afslag i banken er hovedårsag til søgningen mod alternative finansieringskilder Et afslag i banken er ifølge revisorerne hovedårsagen til, at SMV erne søger mod alternative finansieringsmuligheder. Mere end otte ud af 10 revisorer (82 pct.) peger på dette som årsagen til søgningen mod alternativerne. Begrænsede muligheder for at stille sikkerhed til banklån er også en af driverne bag søgningen mod alternativer til banken. Seks ud af ti (60 pct.) revisorer peger på dette som årsag. Der er også en række SMV er, der benytter alternativerne for at opnå bedre lånevilkår. 19 pct. af revisorerne oplever SMV er søge mod alternativ finansiering for at komme i mål med dette. I den forbindelse peger én af respondenterne på den fleksibilitet, der kan ligge i alternativerne: Alternativerne er som regel mere fleksible end bankerne - både med vilkår, vurdering af potentiale, sagsbehandling m.v. Figur 4 Hvad er årsagen til, at SMV-virksomhederne søger mod alternativer til banken? (Angiv max 3 svar) (n= 154) De har fået afslag i banken 82% De kan ikke stille sikkerhed til banklån 6 De ønsker risikovillig kapital (til opstart, udvikling eller lign.) 28% De ønsker at opnå bedre lånevilkår 19% Andet (angiv gerne): 4% Ved ikke 2%

8 FSR SURVEY / APRIL 2016 S. 8 Crowdfunding er kommet på radaren I 2015 er crowdfunding for alvor blevet synlig i avisernes erhvervs-dækning, og finansieringsformen er kommet i SMV ernes søgelys. Derfor har vi stillet revisorerne nogle særskilte spørgsmål omkring crowd-funding. I USA har crowdfunding-platforme som Kickstarter.com over de seneste år rejst flere millioner til projekter. I Danmark bliver finansieringsformen også mere og mere udbredt, og hos SMV erne er crowdfunding ikke længere blot noget, man hører om. Næsten én ud af 10 (8 pct.) af revisorerne i undersøgelsen har SMV-kunder, der har søgt finansiering via crowdfunding. Hertil kan lægges, at 15 pct. af revisorerne har SMV-kunder, der overvejer at søge finansiering via crowdfunding. Figur 5 Har du SMV-kunder, der har søgt eller overvejer at søge finansiering via crowdfunding? (n=163) % % 15% 4% Har søgt Overvejer Nej Ved ikke

9 FSR SURVEY / APRIL 2016 S. 9 Om crowdfunding Der findes flere typer af crowdfunding. Crowdlending Flere private puljer penge, som lånes til virksomheder via en crowdfunding platform Rewardbased crowdfunding En virksomhed sælger deres produkt allerede i idé- /udviklingsfasen via en crowdfundingplatform og skaffer således finansiering til udviklingen Equity crowdfunding Formidling af egenkapital I Danmark synes søgningen at være størst mod crowdlending og rewardbaseret crowdfunding. Afslag i banken og risikovillig kapital fører bl.a. til crowdfunding Blandt de revisorer, som har SMV-kunder, der har søgt eller overvejer at søge finansiering via crowdfunding, er hovedårsagen til interessen for crowdfunding, at SMV erne har fået afslag i banken. (Figur 6, OBS. Tabellen har et lavt antal respondenter, da det alene er revisorer med SMV-kunder, der har søgt eller overvejer at søge crowdfunding, som har svaret.) Næst på listen er ønsket om at skaffe risikovillig kapital til opstart, udvikling og lignende. Denne type kapital må bankerne som udgangspunkt ikke stille til rådighed. En tredjedel af revisorerne ser også SMV erne søge mod crowdfunding for at udnytte de markedsføringsmuligheder, der ligger i at finansiere sig via en bredere gruppe (crowden). Ved eksempelvis rewardbaseret crowdfunding præsenterer en virksomhed ofte et endnu ikke udviklet produkt, og baseret på interessen for produktet kan virksomheden vurdere det videre potentiale i projektet. På den vis bliver crowdfunding-kampagnen til en slags indledende markedsundersøgelse - en tilgang som større virksomheder også har benyttet sig af, når de har lanceret nye produkter. Samtidig kan en godt eksekveret crowdfunding-kampagne give stor eksponering over for potentielle kunder via crowdfundingplatforme og sociale medier.

10 FSR SURVEY / APRIL 2016 S. 10 Figur 6 Hvad er årsagen til, at SMV-virksomhederne søger eller overvejer at søge finansiering via crowdfunding? (Angiv gerne flere svar) (n=37) De har fået afslag i banken De ønsker risikovillig kapital (til opstart, udvikling eller lign.) 65% 73% De kan ikke stille sikkerhed til banklån 43% Udnyttelse af markedsføringsmulighederne i crowdfunding 32% Bedre lånevilkår end bank / andre udbydere Manglende/svigtende driftsindtjening reducerer mulighed for banklån Andet (angiv gerne): Ved ikke 8% 8% 3% Vækstfonden også et søgt alternativ Næsten halvdelen af revisorerne (44 pct.) har SMV-kunder, der har søgt finansiering via Vækstfonden, hvilket tyder på, at Vækstfonden er første stop efter familien for SMV erne, når de søger alternativer til banken. Vækstfonden har gennem de seneste år sat fokus på, at fortælle virksomhederne om de løsninger, de tilbyder. Den store søgning blandt SMV erne viser, at det er lykkedes fonden, at skabe en forbindelse. Udover de 44 pct. af revisorerne med SMV-kunder, der har søgt finansiering via Vækstfonden, svarer tre ud af 10 revisorer (27 pct.), at de har kunder, som overvejer at søge finansiering via Vækstfonden. Samlet er det altså syv ud af 10 revisorer (71 pct.), som har SMV-kunder, der har finansieringsmulighederne hos Vækstfonden på radaren.

11 FSR SURVEY / APRIL 2016 S. 11 Figur 7 Har du SMV-kunder, der har søgt eller overvejer at søge finansiering via Vækstfonden? (n=163) 5 44% % 25% 2 1 Har søgt Overvejer Nej Ved ikke 4% Vækstfonden på banen, når sikkerheden mangler Blandt de revisorer med SMV-kunder, der har søgt eller overvejer at søge finansiering hos Vækstfonden, er hovedårsagen til, at SMV erne søger mod Vækstfonden, at de ikke kan stille den nødvendige sikkerhed til et banklån. Derefter følger muligheden for at rejse risikovillig kapital til udvikling eller opstart. Denne type kapital må banken typisk ikke udlåne, hvorfor SMV erne skal søge andre steder hen for at få den risikovillige kapital. Afslag i banken kommer først som nummer tre på revisorernes liste over årsager til, at SMV erne søger mod Vækstfonden. Omvendt var afslaget i banken hovedårsagen til at SMV erne søgte mod crowdfunding. For søgningen mod både Vækstfonden og crowdfunding ligger ønsket om risikovillig kapital som nummer to på listen over årsagen til søgningen mod de alternative finansieringskilder.

12 FSR SURVEY / APRIL 2016 S. 12 Figur 8 Hvad er årsagen til, at SMV-virksomhederne søger eller overvejer at søge finansiering via Vækstfonden? (Angiv gerne flere svar) (n= 116) Kan ikke stille den nødvendige sikkerhed til et banklån 66% Ønsker risikovillig kapital (til opstart, udvikling eller lign.) 55% De har fået afslag i banken 45% Manglende/svigtende driftsindtjening reducerer mulighed for banklån 19% Andet (angiv gerne): 3% Ved ikke Sikkerhed er nøglen til banken Afslaget i banken er blandt hovedårsagerne til, at SMV erne søger mod alternative finansieringskilder. Derfor har vi spurgt revisorerne om, hvad de mener de SMV er, som søger mod alternativer til banken, skal styrke, hvis de skal vende et nej til et ja i banken. Her fremhæver revisorerne sikkerhed og indtjening, som nøglen til banken for SMV erne. Hvis en SMV skal vende et nej til et ja i banken, så er muligheden for at stille sikkerhed, det første der skal arbejdes med, vurderer revisorerne (47 pct.). Herefter er det en forøgelse af driftsindtjeningen, der vender nej til ja, vurderer revisorerne (36 pct.).

13 FSR SURVEY / APRIL 2016 S. 13 Figur 9 Hvis de SMV-virksomheder, som søger finansiering via alternativer til banken, skulle have bank-finansiering, hvad skulle de så styrke (Hvad kunne vende et nej til et ja i banken)? (Angiv max 3 svar) (n=163) Øge mulighederne for at stille sikkerhed 47% Øge driftsindtjeningen 36% Forbedre/udarbejde likviditetsbudgetter 8% Forbedre/udarbejde forretningsplaner 6% Ved ikke 4%

14 FSR SURVEY / APRIL 2016 S. 14 Information om respondenterne i undersøgelsen De 170 respondenter (revisorerne) i undersøgelsen er geografisk fordelt ud over hele landet. Flest i hovedstadsregionen færrest i Nordjylland. Figur 10 Fordeling af respondenter på landsdele % 19% 19% 1 11% Midtjylland Syddanmark Nordjylland Hovedstaden Sjælland Mere end otte ud af 10 (84 pct.) af revisorerne i undersøgelsen arbejder med virksomheder i regnskabsklasse B. Knap seks ud af 10 (62 pct.) arbejder for virksomheder i regnskabsklasse A, og lidt under halvdelen (46 pct.) arbejder for regnskabsklasse C. Mens det er hver tyvende revisor i undersøgelsen (5 pct.), der arbejder med børsnoterede eller statslige selskaber (regnskabsklasse D).

15 FSR SURVEY / APRIL 2016 S. 15 Tabel 1 Regnskabsklasserne Om Regnskabsklasser Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Klasse A dækker virksom- Virksomheder med be- Virksomheder med be- Børsnoterede selskaber heder med personlig hæf- grænset ansvar samt grænset ansvar samt og aktieselskaber ejet telse, der typisk er små. under to af tre størrel- over to af tre størrel- af staten. Det er personlige virk- sesgrænser: 50 an- sesgrænser: 50 an- somheder, kommanditsel- satte, nettoomsætning satte, nettoomsætning skaber og interessentska- 72 millioner og balan- 72 millioner og balan- ber med personligt hæf- cesum 36 millioner. cesum 36 millioner. tende deltagere, samt mindre virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Om FSR SURVEY FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager udgangspunkt i aktuelle og relevante problemstillinger i revisorbranchen og i erhvervslivet mere generelt. Formålet med undersøgelserne er at sætte fokus på relevante emner og nyttiggøre den unikke viden, som foreningens medlemmer besidder. Det er tilladt at citere fra publikationen med tydelig kildeangivelse og med henvisning til FSR danske revisorer. Om det samlede svarpanel Panelet består af 608 revisorer fordelt ud over hele landet. Størstedelen af de deltagende revisorer arbejder til dagligt som aktive revisorer og har deres daglige gang blandt danske virksomheder. En lille del (6 pct.) arbejder i øjeblikket ikke som revisorer, men som økonomidirektører, controllers, med intern revision eller lignende. Om denne undersøgelse 170 godkendte revisorer fra panelet har besvaret dette spørgeskema. Svarprocenten i denne undersøgelse er 28 pct. af det samlede panel. Der er i alt aktive godkendte revisorer i Danmark 1. De 170 respondenter svarer til en stikprøvestørrelse på 4,8 pct. af den samlede population af godkendte revisorer. Spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet i 1.kvartal Analysenotatet er udarbejdet i august Tal fra Virk/CVR liberale erhverv, juni 2016

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk Fokus på finansiering - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding SURVEY Januar 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7.

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI Risici i danske SMV-virksomheder SURVEY JUNI 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen Side 1 af 6 varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Det danske crowdfunding marked anno 2017

Det danske crowdfunding marked anno 2017 Det danske crowdfunding marked anno 2017 Om analysen Om analysen: Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har i samarbejde fulgt op på sidste års pioner opgørelse af aktiviteten på det danske crowdfunding

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18.

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY APRIL 2014 www.fsr.dk Side 1 af 18 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. udviklingen på HD-uddannelser - 2013 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

Pris og optag på HD-uddannelsen

Pris og optag på HD-uddannelsen FSR ANALYSE / DECEMBER 2017 og optag på HD-uddannelsen Indledning Hvert år undersøger FSR danske revisorer prisudviklingen på HD-uddannelsen. En udvidelse i år er, at analysen også ser på udviklingen i

Læs mere

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016 udviklingen på HD-uddannelser 2016 Indledning FSR danske revisorer undersøger hvert år prisudviklingen på HD-uddannelsen hos de fire primære udbydere af uddannelsen her i landet, nemlig Aalborg Universitet

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk udviklingen på HD-uddannelser - 2014 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Det danske crowdfundingmarked anno 2016

Det danske crowdfundingmarked anno 2016 Det danske crowdfundingmarked anno 2016 Om analysen Om analysen: Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har i samarbejde gennemført den første kortlægning af det danske crowdfundingmarked nogensinde.

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser udviklingen på HD-uddannelser - 2015 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Det danske crowdfunding marked anno 2016

Det danske crowdfunding marked anno 2016 Det danske crowdfunding marked anno 2016 Om analysen Om analysen: Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har i samarbejde gennemført den første kortlægning af det danske crowdfunding marked nogensinde.

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Analyse: Revisors forbehold

Analyse: Revisors forbehold FSR Danske Revisorer København, september 2011 Analyse: Revisors forbehold Analysen viser udviklingen i antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger 1 i danske virksomheders regnskaber i perioden

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Fælles strategi for Crowdfunding og Crowdlending sammen med fundraising

Fælles strategi for Crowdfunding og Crowdlending sammen med fundraising Fælles strategi for Crowdfunding og Crowdlending sammen med fundraising Stratetisk Crowdfunding og Crowdlending Stratetisk crowdfunding og crowdlending bør være en del af forvaltningernes og afdelingerne

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Business angel survey 2016

Business angel survey 2016 Business angel survey 2016 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde gennemført en større kortlægning af danske business angels aktivitet

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde.

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. Barske finansieringsvilkår for små og mellemstore virksomheder Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. For yderligere oplysninger kontakt: Adm. direktør

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet ANALYSE April 2016 www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte Revisorbranchens Ekspertpanel Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte November Revisorbranchens Ekspertpanel 18.11. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Økonomirapportering og

Læs mere

Herning Kongrescenter, 21/10-2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue FREMTIDENS FINANSIERINGSMULIGHEDER

Herning Kongrescenter, 21/10-2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue FREMTIDENS FINANSIERINGSMULIGHEDER Herning Kongrescenter, 21/10-2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue FREMTIDENS FINANSIERINGSMULIGHEDER DISPOSITION Fremtidens finansieringsmuligheder Hvordan er landbruget finansieret i dag Fremtidens

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Når virksomheder afleverer årsregnskabet

Når virksomheder afleverer årsregnskabet FSR ANALYSE / JULI 2016 Når virksomheder afleverer årsregnskabet for sent har de typisk et dårligere resultat og dårligere kreditrating Undersøgelse af for sent afleverede regnskaber Danske selskaber skal

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

BANKERNE STRAMMER GREBET

BANKERNE STRAMMER GREBET BANKERNE STRAMMER GREBET Denne analyse af knap 1.000 mindre virksomheders kassekreditrente omkring 1. maj 2008 viser, at der er store forskelle på, hvad virksomhederne betaler for kassekreditten. Kassekreditrenten

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Banken står klar med kapital og vil gerne låne ud til sunde og kreditværdige erhverv. Solid egenkapital og en lønsom forrentning er afgørende,

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere