Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg"

Transkript

1 Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr P Dato:

2 1 1 ALMINDELIG ORIENTERING Indledning Byggeprogrammets formål Byggeopgaven Byggegrunden Lokalplanen Arbejder i forbindelse med overtagelsen af byggegrunden Forundersøgelser Miljømæssige forhold Nuværende byggeri som skal om - og tilbygges Bygherre Organisation Organisation under projektering og udførelse Arbejdsfordeling og ansvar Møder under projektering og udførelse Hovedtidsplan BETINGELSER FOR UDBUD OG TILBUD Generelt Udbudsform Udbudsmaterialet Max-pris Bilag til tilbud Tilbudsafgivelse og bedømmelse Forespørgsler Aflevering Bedømmelsesudvalg Tildeling af kontrakten Bedømmelseskriterier Procedure for bedømmelse Tildeling... 23

3 Vederlag Budgetramme Oplysningspligt vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Skat Miljøbeskyttelse Sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Ydelsesbeskrivelse Overordnet beskrivelse Fase Fase Detailtidsplan Projektering Beslutningsplan Som udført -ydelser Udførelse og tilsyn Håndtering af fejl og afvigelser Myndighedsforhold, love mv Forsyningsmæssige forhold Kvalitetssikring og kvalitetsstyring Generelt Kvalitetsplan KS-log Kvalitetsstyring i relation til projektering Kvalitetsstyring i relation til udførelsen Tilsyn Dokumentation ved aflevering Byggeplads Byggepladsvej Byggepladsforsyning vand Byggepladsforsyning opvarmning Byggepladsforsyning el Skurby... 36

4 Mødeskur Mandsskabsskure, toiletter m.v Telefon og trådløst netværk Vagt Oprydning og rengøring Vinterforanstaltninger Byggepladsskilt Sikkerhed og sundhed Forsikring Drift og vedligehold Generelt Driftshåndbogens indhold Kortfattet beskrivelse Datablade Adresseliste Myndigheder Arealoversigt Vagt- og alarmordning Anbefalede service aftaler Garantiordninger Måleroversigt Driftskalender Driftsvejledning Driftsvejledning til brugere Budget for drift og vedligehold BYGGEPROGRAM Visioner og målsætninger Målsætning med projektet Svømmehallens aktiviteter: Lokale interessenter og brugere af... 44

5 4 3.4 Den fysiske udnyttelse Krav og ønsker til det fremtidige byggeri Overordnede krav Generelle krav og ønsker Byggeriets arkitektur Byggeriets udformning inde og ude Bæredygtighed Indgang til foreningsfaciliteter Gang- / forbindelsesarealer Toiletrum generelt Handicaptoilet Foreningsfaciliteter Mødelokaler Nye bassinområder meter konkurrencebassin Tilskuerfaciliteter Undervisningsbassiner Inventar Inventar tekøkken ved klubfaciliteter Materialer og farver i byggeriet Materialer og farver udvendigt Materialer og farver indvendigt ADK og skalsikring Indvendig sikring Uderummet Terræn- og udearealer Jordarealer Beplantning Belægninger Udvendige opholdsarealer Trapper og ramper Hegn... 54

6 Skiltning Udvendig belysning Adgangsforhold Parkering biler og cykler Renovation Rum-funktions-diagram RUMOVERSIGT RUMBESKRIVELSER TEKNISK BESKRIVELSE Overordnede kvalitets- og funktionskrav Materialer Facademur Dør- og vinduespartier Indvendige materialer og konstruktioner Våde områder Promenadedæk Overordnede funktions- og materialekrav Bygningsbasis Bygningskomplettering generelt Vandbehandling Indledning Anlægs- og bassinkapaciteter Anlægsopbygning Cirkulationssystemer Bundsugersystem Kemikalieanlæg og dosering Materialer Indeklima Generelt Termisk indeklima Atmosfærisk indeklima

7 Akustisk indeklima Optisk indeklima Statisk elektricitet Rengøring Tekniske krav for bygningsdele Bygningsbasis Jordbundsforhold Fundamenter Terrændæk Dræn og afvanding Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge - facade Indervægge Tage Kompletterende dele Ydervægge, komplettering Indervægge, komplettering Dæk, komplettering Lofter, komplettering Låse Installationslemme Trapper og ramper Overflader Overflader, definitioner vedrørende krav til malerbehandling Overflader, udtørring Udvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader Gulve, overordnede krav Lofter, overflader Generelle krav til tekniske anlæg for VVS, Ventilation og El Generelle krav

8 Teknikrum Forsyningsmæssige forhold Energi- og forbrugsmåling Dataopsamling energimålere og præsentation af forbrug Støjniveau VVS-anlæg VVS-anlæg generelle krav Drift og vedligehold Forsyningsmæssige forhold Distributionsanlæg for vand og varme VVS-anlæg afløb i terræn VVS-anlæg sanitet VVS-anlæg afløb i bygninger VVS-anlæg brugsvandsanlæg Udstyr til Brandslukning VVS-anlæg varmeanlæg Opmærkning Ventilation Ventilation generelt Elektriske installationer Projektets omfang Materialer Udførelse Opmærkning Driftsinstruktioner Forsyning stikledninger Forsyning Tavler generelt Forsyning hovedtavle Forsyning gruppetavler og øvrige tavler Føringsveje Føringsveje kabelbakker Føringsveje installationskanaler

9 Føringsveje kabelrør Føringsveje brand-/lydtætning Føringsveje beskyttelse mod indirekte berøring Kraftinstallationer Hårde hvidevarer V til EDB b Arbejdsstationer Lysinstallationer generelt Lysinstallationer afbrydere og stikkontakter Lysinstallationer lystændinger Lysinstallationer belysningsarmaturer Lysinstallationer nød- og paniklys Solceller Svagstrømsinstallationer Generelt Automatisk brandalarmeringssystem (ABA) Varslingsanlæg ABDL Datainstallationer - administrativt system Adgangskontrolsystem (ADK) og tyverialarm (AIA) CTS Blandesløjfer: Veksler: Ventilationsanlæg: (Varme)zone: Vandbehandlingsanlæg: Energi, vand og el målere: Lydanlæg og teleslynge Uranlæg mv Faldsikring på tagflader Arbejder i terræn Omfang

10 Jordarbejder Belagte arealer AFLEVERING Anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse TV-inspektion af kloakanlæg Lydprøver Energimærkning / energiplan Ventilations anlæg Varme anlæg indregulering Drifts- og vedligeholdsinstruktioner El-tavler Fri Service Ukrudtsbekæmpelse i afhjælpningsåret

11 10 1 ALMINDELIG ORIENTERING 1.1 Indledning Nærværende byggeprogram er udarbejdet af Herning Kommune, Kommunale Ejendomme, og omhandler opførelsen af nyt 50 meter bassin, undervisningsbassiner, klubfaciliteter samt renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg ved, Brændgårdvej 20, 7400 Herning. 1.2 Byggeprogrammets formål Byggeprogrammet tjener følgende formål: Grundlag for udarbejdelse af forslag i totalentreprisekonkurrence Grundlag for tilbud i totalentreprise Grundlag for efterfølgende detailprojektering af byggeriet 1.3 Byggeopgaven Herning Kommune har besluttet, at der skal opføres et nyt 50 meter bassin og 1 til 2 undervisningsbassiner ved, samt der skal ske en renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg, så de lever op til ny bekendtgørelse BEK nr.623 af 13/06/2012. Der skal være adgang direkte til det nye bassin og klublokaler med ny indgang. 1.4 Byggegrunden Det samlede byggeri skal tilvejebringes på den eksisterende grund. Matrikelnummer: 2ex, Brændgårde, Herning Jorde. Vej/gade: Brændgårdvej 20 By: Kommune: Ejer: 7400 Herning Herning Kommune Herning Kommune Grundareal: m2. Herning svømmehal har m2 og Rehabiliteringscenter Herning har m 2. Byggefeltet: Ca m Lokalplanen Lokalplan nr. 13.OF12.1 er gældende for området. Herning Kommune ejer hele arealet (matrikel nr. 2ex, Brændgårde, Herning Jorde), som er omfattet af lokalplanen. Lokalplanen indeholder følgende oplysninger:

12 11 Det bebyggede areal må ikke overstige 60 % for den enkelte ejendom. Det bebyggede areal er m2. Bygningerne må maksimalt opføres i 2 etager. Højden må ikke overstige 8,5 m. Lokalplanen udlægger et byggefelt for udvidelse af svømmehallen (ny administration, som er bygget). Området må kun vejbetjenes fra Brændgårdvej. Særlig værdifuld beplantning bør bevares. Der må ikke etableres bebyggelse i området, som udløser parkeringskrav, der ikke kan imødekommes indenfor området. Der skal plantes mindst ét træ for hver tredje parkeringsplads. Se bilag Arbejder i forbindelse med overtagelsen af byggegrunden Grunden skal disponeres under hensyntagen til det i lokalplanen viste byggeområde og de påbudte byggelinjer skal respekteres. Adgang til samt udendørs bassin skal med hegn sikres en sikker adgang for brugerne, således at disse faciliteter kan anvendes gennem hele byggeperioden. Derudover er der intet at bemærke ud over, hvad der sædvanligvis må forekomme i forbindelse med: Regulering af terræn Funderinger Bortskaffelse af jord Etablering af stikledninger Tilslutning (kloak, vand, el, fjernvarme m.m.) 1.7 Forundersøgelser Der er udført følgende forundersøgelser, som er bilagt udbudsmaterialet: Geoteknisk forundersøgelse Delvis forundersøgelse af bygninger, Følgende supplerende undersøgelser skal foretages: Supplerende geoteknisk undersøgelse før byggeriets opstart foranstaltes af totalentreprenør

13 Miljømæssige forhold Intet at oplyse 1.09 Nuværende byggeri som skal om - og tilbygges Eksisterende bygningsmasse, skal sammenbygges med det nye byggeri Bygherre Kultur og fritidsudvalget er den formelle bygherre for gennemførelsen af byggeriet. Udvalget vil løbende blive orienteret om byggeriets forløb, og vil blive inddraget, hvis der opstår væsentlige problemstillinger Organisation Bygherre: Herning Kommune Kultur og Fritidsudvalget Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Morten Koppelhus Tlf Kommunale Ejendomme Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Claus Pedersen, bygherrerådgiver Tlf Projektgruppe: Til udarbejdelse af nærværende byggeprogram har følgende gruppe været nedsat: Kultur og Fritid: Helle Rasmussen, fritidskonsulent, Kultur og Fritid : Jan Lyager Knudsen, Halinspektør,

14 13 Klaus Søndergaard, svømmebadstekniker Jette Michaelsen, assisterende halinspektør Vandsportsklubberne: Repræsentanter fra Herning Svømmeklub, Herning Sportsdykkerklub Perlen, Herning Vandpoloklub, Herning Kajakklub Kommunale Ejendomme: Claus Pedersen, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme Anders Bech Rasmussen, maskinmester, Kommunale Ejendomme Styregruppe: Til at følge byggeriet i udførelsesfasen er der nedsat en styregruppe med følgende medlemmer: Kultur- og fritid: Morten Koppelhus, chef, Kultur og Fritid Anna Margrethe Buhl, sekretær, By, Erhverv og Kultur Helle Rasmussen, fritidskonsulent, Kultur og Fritid : Jan Lyager Knudsen, halinspektør, Kommunale Ejendomme Kirsten Andersen, afdelingsleder, Kommunale Ejendomme Claus Pedersen, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme

15 Organisation under projektering og udførelse Under byggesagen vil der være følgende organisation: Styregruppe Projektgruppe Totalentreprenør Ingeniør Arkitekt Underentreprenør 1.13 Arbejdsfordeling og ansvar Jvnf. Herning Kommunes Byggestyringsregler 2011 påhviler det fagforvaltningen, Kultur og Fritid, at påse, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger, samt at anlægsbevillingen ikke overskrides. Kommunale Ejendomme har med assistance fra fagforvaltningen ansvaret for gennemførelse af forslags-, projekt- og udførelsesfasen Møder under projektering og udførelse Totalentreprenøren skal deltage i projektgruppemøder. Omfanget af møder er som udgangspunkt: I projekteringsfasen afholdes workshops med projektgruppen hver uge. Der skal påregnes min. 5-6 workshops med projektgruppen.

16 15 I udførelsesfasen afholdes bygherremøde hver 14. dag med deltagelse af bygherrerådgiver fra Kommunale Ejendomme. Totalentreprenøren udarbejder referater fra møderne Hovedtidsplan Politisk behandling af byggeprogram, KFU Politisk behandling af byggeprogram, ØKE Politisk behandling af byggeprogram, BYR Udbudsbekendtgørelse fase 1- prækvalifikation uge 33 38, 2013 Bearbejdelse af anmodninger om prækvalifikation uge 39-40, 2013 Udsendelse i licitation uge 41 48, 2013 Licitation / præsentation af forslag / bedømmelse uger 49 50, 2013 Politisk behandling af licitationsresultat i KFU uge 1-4, 2014 Politisk behandling i ØKE uge 1-4, 2014 Intern forberedelse til workshops uge (med arbejdsgruppe efter godkendelse i ØKE) Politisk behandling i Byrådet uge 2-4,.2014 Stand still periode uge 5-6, 2014 Indgåelse af betinget entreprisekontrakt uge 8, 2014 Workshops m. projektgruppe og entreprenør, uge 9-12, 2014 Projektering entreprenør, myndighedsprojekt uge 10 15, 2014 Byggesagsbehandling (estimeret tid) uge 15-17, 2014 Byggestart ultimo april 2014 Aflevering af det samlede byggeri, januar 2015 Indkøring februar 2015 Ibrugtagning 1. marts 2015 I forbindelse med tilbudsgivningen udarbejder totalentreprenøren forslag til tidsplan for byggeriets gennemførelse.

17 16 Projekterings-, bygge- og afleveringsfasen, angivet i ovenstående hovedtidsplan, skal i forbindelse med indgåelse af totalentreprisekontrakten detaljeres yderligere af entreprenøren. Denne mere detaljerede tidsplan danner grundlag for arbejdets udførelse. 2 BETINGELSER FOR UDBUD OG TILBUD 2.1 Generelt Det er konkurrencens formål, at frembringe forslag til opførelsen af nyt 50 meter bassin, 1-2 undervisningsbassiner, foreningsfaciliteters samt renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg, så de lever op til ny bekendtgørelse BEK nr. 623 af 13/06/2012, ved, som beskrevet i byggeprogrammet. Det er et krav, at der skal skabes et fuldt nøglefærdigt byggeri, som opfylder udbudsmaterialets krav til formgivning, funktioner, tilladelser, overflader, fast inventar m.v. Konkurrenceudskriveren har herudover ønsket at stille konkurrencedeltagerne frit med hensyn til udformning af bebyggelsen samt disponeringen af de i udbudsprogrammet nævnte lokaler, forudsat at programkravene i øvrigt er opfyldt Udbudsform Projektet udbydes i henhold til EU-udbudsreglerne og på baggrund af prækvalifikation og med projektkonkurrence i totalentreprise Udbudsmaterialet Udbudsmaterialets omfang er angivet i udbudsbrevet og omfatter: 1. Udbudsbrev af d Byggeprogram med tidsplan 3. ABT93 med tilføjelser Herning Kommune 4. Tilbudsliste 5. Paradigme til Tro- og loveerklæring 6. Udkast til totalentreprisekontrakt 7. Geoteknisk undersøgelse 8. Landinspektørplan med koter 9. Ledningsplan 10. Tegninger 11. Førsynsrapport Oversigt eksisterende forbrugsmålere

18 Max-pris For totalentreprisen er fastlagt en maksimal budgetramme på 54 mio. kr. (håndværkerudgifter) ekskl. moms ved indeks på tilbudsdagen. Budgetrammen er fast i fastprisperioden. De bydende skal ved tilbudsafgivelsen opgive en tilbudspris, som opfylder de i udbudsmaterialet stillede krav og ønsker til byggeriet. Tilbud afgives på den vedlagte tilbudsliste, der skal udfyldes i sin helhed, inkl. enhedspriser. Hvis det af hensyn til de bydendes projekt er nødvendigt at fravige udbudsmaterialets funktionskrav, skal der ved tilbudsafgivelse udfyldes en liste med fradragssærpriser, hvor den enkelte fravigelse prissættes. Hvis der i det bydende projekt er indarbejdet forbedringer eller ønsker ud over de i udbudsmaterialet angivne funktionskrav, skal der ved tilbudsafgivelse udfyldes en liste med tillægspriser, hvor det enkelte tillæg prissættes, og hvilket afsnit i byggeprogrammet, ændringen andrager. Tilbudsgiveren skal inden afgivelse af tilbud besigtige de eksisterende forhold Bilag til tilbud Følgende oplysninger skal vedlægges tilbuddet: 1. Beliggenhedsplan i mål 1: 500, der viser grunden, bebyggelsen samt disponering af udearealer. 2. Planer, snit, facader i mål 1: 200, der viser alt hvad der er nødvendigt for en fuldstændig forståelse og bedømmelse af tilbuddet. 3. Forslag til møblering for udvalgte planudsnit af byggeri mål 1: 100 af som minimum: 4. Rumlige 3-D illustrationer i papirform af eksteriør og interiør, herunder gengivelse af møderum, svømmehal, undervisningsbassiner. 5. Tegningsmappe indeholdende alle de ovenfor nævnte tegninger, nedfotograferet til A3-format i 15 eksemplarer. 6. De ovenfor nævnte tegninger afleveres ligeledes opsat på plancher i A0-format. Plancher opklæbes på skumplader eller andre ikke hårde materialer, og forsynes med ophængningsplan. Der afleveres max. 5 A0 format plancher. 7. CD-Rom med komplet tilbudsmateriale som Pdf-filer. 8. Bygningsbeskrivelse, der angiver materialer og principper, der ikke er fastlagt i byggeprogrammet. 9. Redegørelse og principskitser for installationers disponering, dimensionering, virkemåde, standard mv.

19 Arealopmåling med oplysning om nettoareal for alle lokaler anført i byggeprogrammet, samt samlet bruttoareal for hele byggeriet. 11. Ved uoverensstemmelse mellem de anførte nettoarealer og tegninger, er nettoarealerne bindende for entreprenørens tilbud, dvs. tegninger skal tilrettes de oplyste nettoarealer. Nettoarealer skal være ekskl. gangarealer, fordelingsarealer og lignende. 12. Oplysninger om bygningens forventede energiforbrug til opvarmning og drift. 13. Tidsplan for hovedaktiviteter. Tidsplanen skal indeholde en oversigt over alle væsentlige aktiviteter med start og slut for såvel projektering som udførelse. 14. Projektorganisationsplan for totalentreprenøren med angivelse af: Projektleder Projekteringsleder Arkitekt Projekterende ingeniør Byggeleder Fagtilsyn Procesleder til ledelse af workshops 15. Organisationsplanen vedlægges CV er for ovenstående personer. 16. Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at bygherren er forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold i udbudsmaterialet. 17. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at der stilles spørgsmål i udbudsperioden, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. 18. I det omfang udbudsmaterialet ikke entydigt angiver materialevalg, typebetegnelse e.l. skal tilbudsgiveren vedlægge oplysninger om de valgte produkter. Undladelse heraf berettiger bygherren til at foretage de respektive valg. 19. Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 2.3 Tilbudsafgivelse og bedømmelse Forespørgsler Såfremt der i udbudsfasen fremkommer spørgsmål til udbudsmaterialet, skal disse fremsendes pr. mail til Kommunale Ejendomme, jvnf. udbudsbrevet. Svar på spørgsmål vil 1 gang ugentligt pr. mail blive tilsendt samtidigt til samtlige tilbudsgivere.

20 19 Frist for modtagelse af spørgsmål fremgår af udbudsmaterialet. Spørgsmål stillet efter den angivne dato vil ikke blive besvaret Aflevering Oplysninger om aflevering af tilbud fremgår af udbudsbrevet. Tilbud afleveres i 3 eksemplarer. Øvrigt materiale afleveres i h.h.t. pkt. 5. Totalentreprenøren er selv ansvarlig for, at tilbud m. bilag er bygherren i hænde senest ved anførte frist for afgivelse af tilbud Bedømmelsesudvalg De indsendte forslag vil blive bedømt af bedømmelsesudvalget, der består af: Formand + et medlem af Herning Kommunes, Kultur- og Fritidsudvalg Fagchefen for Kultur og Fritid, Herning Kommune 1 medarbejder fra Kultur og Fritid, Herning Kommune 1 leder og 1 medarbejderrepræsentant fra 2 brugerrepræsentanter fra vandsporten i Herning 2 medarbejdere fra Kommunale Ejendomme, Herning Kommune 1 fagdommer udpeget af Dansk Byggeri Herudover er bedømmelsesudvalget berettiget til at indkalde særlige sagkyndige som rådgivere. Tilbudsgiverne får mulighed for at fremlægge deres forslag for bedømmelsesudvalget som oplyst i udbudsbrevet Tildeling af kontrakten Tildelingen af kontrakten vil tilgå den totalentreprenør, som samlet set tilbyder bygherren det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Alle tilbuddets kvaliteter vil blive sammenlignet med udbuddets ønsker og krav, og der vil ved bedømmelsen blive anvendt følgende delkriterier og underkriterier, som bedømmelsesudvalget vil lade indgå i en samlet helhedsvurdering: Bedømmelseskriterier

21 20 Kriterium Bemærkninger Vægt A Økonomisk værdi Tilbudssum iht. tilbudsliste 35 % B Antal undervisningsbassiner Antal undervisningsbassiner jævnfør byggeprogrammet 10 % C Arkitektonisk værdi Projektets funktionalitet 30 % Æstetisk værdi Rumlighed og dagslysudnyttelse Levering af de ønskede nettoarealer D Totaløkonomisk værdi Konstruktioner, installationer og materialevalg 25 % Energiforanstaltninger / driftsomkostninger Klimaskærm og levetid Tekniske installationer og levetid Vandkvalitet Pointgivning sker på en skala fra 0 10 point, og vil blive foretaget i forhold til udbudsgrundlaget. 0 point gives for tilbud, som netop er konditionsmæssige, og 10 gives for det fremragende tilbud, som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få undtagelser. Eksempelvis kan flere tilbudsgivere gives samme karakter, hvis det skønnes, at de ud fra en helhedsbetragtning er ligeværdige. Hele pointskalaen vil ikke nødvendigvis blive taget i brug. Pointgivning kan ligeledes foretages med decimaltal. Hvis der mangler ønskede oplysninger, der er væsentlige for tilbuddets bedømmelse, kan det medføre lav karaktergivning Tilbuddets økonomiske værdi Tilbudspris vægtes med 40 %. Der gives point på følgende måde: - Det laveste tilbud får 10 point. - Tilbud mellem laveste pris og maksimalt rammebeløb får forholdsvise point

22 21 - Tilbud over det maksimale rammebeløb er ikke konditionsmæssige og kasseres Tilbuddets antal undervisningsbassiner Tilbudspris vægtes med 10 %. Der gives point på følgende måde: - 2 undervisningsbassiner får 2 point. - 1 undervisningsbassin får Tilbuddets arkitektoniske værdi Tilbuddets arkitektoniske værdi vægtes med i alt 30 %. - Opfyldelse af byggeprogrammets krav, herunder en kvalitativ vurdering af tilbudsgivers evne til at sikre den størst mulige funktionalitet samtidig med at æstetik og rumlige kvaliteter er tilgodeset på bedst mulige måde i forhold til byggeprogrammet. - Rumlige kvaliteter og oplevelser samt udnyttelse af dagslys vil blive værdsat. Rum og funktioners nettoarealer vil blive vurderet i forhold til de ønskede krav og værdsat frem for det samlede bruttoetageareal. - Udearealernes udformning, indhold, kvalitet og funktionalitet Tilbuddets Totaløkonomiske værdi Tilbuddets totaløkonomiske værdi vægtes med 20 %. Igennem sammenligninger og totaløkonomiske beregninger skal totalentreprenøren sandsynliggøre den samlede totaløkonomiske værdi for (indsæt antal) udvalgte bygningsdele (indsæt navn på bygningsdelene) forbundet med det af ham tilbudte projekt. OG forbrug?? Det projekt, der samlet set over en 30 årig driftsperiode er billigst på alle underkriterier, gives maksimum point. Dyreste tilbud gives 0 point og øvrige tilbud tildeles point ved interpolering. Herning Kommune vurderer de angivne underkriterier på baggrund af tilbudsgivers udfyldelse af vedlagte Beregner af Totaløkonomi, og eventuel anden dokumentation for beregningerne. Rigtigheden i beregningerne vurderes i forbindelse med bedømmelsen, og der lægges vægt på at beregningerne er gennemskuelige. Det betyder at: - kilder til nøgletal skal fremgå meget tydeligt, så Herning Kommune kan genfinde nøgletallene - det skal fremgå, hvordan nøgletallene er fremkommet, hvis tilbudsgiver benytter delleverandørers nøgletal. - Herning kommune kan efterprøve rigtigheden af beregningerne Omkostningerne skal beregnes som årlige omkostninger for løbende drift- og vedligeholdelse samt komplette omkostninger til eventuelle udskiftninger / nyanskaffelser inden for en samlet driftsperiode på 30 år fra byggeriets aflevering. Beløb angives i nutidsværdi med en kalkulationsrente på 3 %.

23 22 Formlen som benyttes ved beregning af nutidsværdien er: Faktoren t er tiden (oftest målt i år), hvor man lægger penge i investeringen, N betegner projektets løbetid, r kapitalomkostningerne (renten). Slutteligt betegner Ct det investerede beløb i det pågældende år t. Levetidsbetragtninger beregnes som angivet på Der beregnes værdier for terrænklasse III. For vurdering af tilbuddets tekniske værdi skal der redegøres for de samlede årlige omkostninger til drift- og vedligehold. Der lægges vægt på en meget præcis kildeangivelse, hvad angår de oplyste omkostninger til drift og vedligeholdelse, og omkostningerne fordeles på følgende delelementer: 1 Forbrugsomkostninger til el, vand og varme herunder belysning af særlige tiltag for minimering af samme 2 Årlige omkostninger til drift- og vedligehold af de tekniske anlæg herunder belysning af særlige tiltag for minimering af samme. 3 Årlige omkostninger til drift- og vedligehold af facader, tag og gulvbelægninger herunder belysning af særlige tiltag for minimering af samme. Ad punkt 1: Der fokuseres her på anvendelse af alternative energiformer, energibegrænsende tiltag ved valg af tekniske anlæg og funktionalitet, bygningens udformning og placering på grunden samt optimering af bygningskomponenters samlede isoleringsstandard. Merværdi i forhold til forventede driftsomkostninger, jf. bygningsreglementets minimumsværdier ønskes belyst som besparelser i nutidskroner samt ved angivelse af et sammenligningsindex. Bygningsreglementets minimumsværdier angives som index 100. Ad punkt 2: Der fokuseres her på de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de tilbudte anlæg. Der skal oplyses årlige omkostninger opdelt på abonnements- og serviceomkostninger samt forventede omkostninger til materialer ved den løbende vedligeholdelse henholdsvis påkrævede udskiftninger i den samlede driftsperiode. Ad punkt 3: Der fokuseres her på de løbende drifts og vedligeholdelsesomkostninger for den tilbudte bygningskonstruktion Procedure for bedømmelse Efter modtagelse af tilbuddene vil disse blive gennemgået, og der vil blive foretaget en vurdering i forhold til, hvorvidt tilbuddene er konditionsmæssige eller ej. Først herefter vil tilbuddene blive gennemgået af bedømmelsesudvalget.

24 23 Tilbudsgiverne indkaldes til en i alt 1½ times præsentation og uddybning af tilbuddet. Det forudsættes, at alle elementer og forhold i tilbuddet kan drøftes på disse møde(r). Nærmere besked herom vil blive fremsendt senere. Den anførte procedure er vejledende og såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan der ske ændringer i proceduren, hvilket i givet fald meddeles de bydende Tildeling Det tilbud, som efter bedømmelsesproceduren vurderes at kunne danne baggrund for indgåelse af totalentrepriseaftale, og senere kontrahering, indstilles efterfølgende til godkendelse af byrådet. Der udarbejdes en betænkning over bedømmelsesudvalgets arbejde, som vil tilgå samtlige tilbudsgivere. Oplysninger om tildeling af kontrakt fremsendes til alle tilbudsgivere iht. Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 (Samtidig underretning af samtlige ansøgere og tilbudsgivere mv.) Vederlag Tilbudsgivere modtager et vederlag på ,- kr. ekskl. moms for udarbejdelse af tilbuddet, forudsat at tilbuddet og forslaget er konditionsmæssige. Ved indgåelse af kontrakt med den vindende tilbudsgiver modregnes vederlaget i kontraktsummen. 2.4 Budgetramme For totalentreprisen er fastlagt en maksimal budgetramme på 54 mio. kr. (håndværkerudgifter) ekskl. moms ved indeks på tilbudsdagen. Budgetrammen er fast i fastprisperioden. Såfremt de afgivne tilbud afviger fra budgetrammen, skal der inden kontrahering ske tilpasning af projektet ved hjælp af de tillægs- og fradragspriser, som fremgår af tilbudslisten. 2.5 Oplysningspligt vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Jvnf. Udbudsdirektivet, artikel 27, og Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004, 4, er der her oplyst, hvor der kan indhentes oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Skat Told- og Skattestyrelsen Østbanegade København Ø

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion. Genudbud. 18. december 2014

Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion. Genudbud. 18. december 2014 Genudbud 18. december 2014 Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion Lyngby-Taarbæk kommune indbyder hermed til i offentlig licitation at afgive tilbud på ovennævnte entreprise.

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Side 1 af 16 6. juni 2013 Rev. 13. august 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Bygningsstyrelsen har tidligere meddelt,

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere