Har du brug for flere oplysninger, er du altid velkommen til at ringe til mig på telefon i hverdage mellem kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du brug for flere oplysninger, er du altid velkommen til at ringe til mig på telefon 702 702 96 i hverdage mellem kl. 9.00 16.30."

Transkript

1 SMIL StigChristensen Ringertoften14,1tv 2400KøbenhavnNV Refshaleøen,20.februar2009 KæreStig, KontraktpåarrangementiCafeKongehuset Takfordinforespørgsel. Viharhermedfornøjelsenatfremsendekontraktpåjeresarrangement. Hardubrugforflereoplysninger,erdualtidvelkommentilatringetilmigpåtelefon ihverdagemellemkl Jeghåbertilbuddetleveroptiljeresforventninger! Vedlagtfinderduligeledessamarbejdsaftalenvedr.arrangementet,derskalreturneresi underskrevenstand,såfremtdeønskeratgørebrugaftilbuddetoggøreeneventuel reservationgældende. ViserfremtilatmåttebydeSMILvelkommenpåCafeKongehuset! Medvenlighilsen, HalvandetApS ChristineHansen Arrangementschef

2 Kontrakt SMIL Lørdagden16.maj2009 Dit(jeres)arrangement Arrangement: Fødselsdag Antalpersoner: max450personer Lokalitet: Teatersal,Mødelokale1,Mødelokale2,Cafeen Nedenståendetilbuderbaseretpåforespurgteprodukterogberegnetpåmin.antal deltagere(somanførtovenfor).alleprisererekskl.moms,medmindreandeteranført. Kontrakteninkluderer: KulturhusIndreBy: LejeafTeatersal,Mødelokale1&2kl Lejeafbadmintonbanerogøvelokalekl måikkebenyttes. 1vagtkl vagtkl Baderumkanbrugestilomklædning Lokalerneskalværeryddet17majkl BaroggarderobeleveresafCafeKongehuset Totalpriskr.8.525,00ekskl.moms Program Forberedeaflokaler Gæsterankommer Takforiaften Lokalerneskalværeryddet

3 SAMARBEJDSAFTALE Dererdagsdatoindgåetfølgendesamarbejdsaftalemellemparterne: SMIL StigChristensen Ringertoften14,1tv 2400KøbenhavnNV Og HalvandetApS Refshalevej KøbenhavnK CVR.: Omfølgendearrangement: Dato:16maj2009 Tid:kl Location:KulturhusetIndreBy Type:Fødselsdag Antal:max450personer Ogsomspecificeretivedlagtetilbud.Nærværendekontraktbedesreturnereti underskrevenstandinden7dage,imodsatfaldbortfalderdettetilbudautomatisk. DJog/ellerandenunderholdningsamtevt.Dekorationer,stårfestarrangørselvfor. Vedbehørigreturneringafnærværendekontraktiunderskrevetstand,erderindgåeten endeligogbindendeaftaleomafholdelseafovennævntearrangementogdetitilbuddet specificerede.samtidigbekræftesdet,athalvandetsforretningsbetingelsererlæstog accepteret. ArrangementetkankunannulleresmodfuldbetalingtilHalvandetApS Dato: Dato: Arrangørsnavnmedblokbogstaver HalvandetApS Arrangøren

4 FORRETNINGSBETINGELSER Opdateretoggældendefra1.November 2008 Halvandetsgenerelleforretningsbetingelser ergældendeforallearrangementer,hvor dererindgåetenskriftligaftalemellem HalvandetApSogArrangør. Generelt Ihøjsæsonen(apriltilseptember)er Halvandetsudendørsområdeåbenforalle besøgende. Tilbud Skriftligtilbududfærdigespågrundlagaf arrangørensønskerogkrav Skriftligetilbud,derikkeangiverensærlig acceptfrist,bortfalder,hvisikkeenaccepter HalvandetApSihændeinden8dagefra tilbuddetsdato. Tilbudskalaccepteresskriftligtafkøberfør detergældende Lokaletspecificeretitilbuddeterførst reserverettilarrangøren,nårhalvandethar modtagetacceptogdenendeligkontrakt returiunderskrevettilstand. Vedacceptaftilbuddet ophævesalle tidligeretilbuddermåtteliggerforudefor detendeligtilbud. Kontrakt Priser Allepriserikontraktenerekskl.moms,med mindreandeteranført Antal&Kuverter Antalletafkuverterkanefterindgåelseaf kontraktenkunopjusteres Antalgæsterskalbekræftessenest14dage indenarrangementsdatoogerbindende Betaling Allepriserikontraktenerekskl.moms,med mindreandeteranført Betalingskerviabankoverførselminimum 30dageindenarrangementsdato Alfaktureringforegårkuntilden samarbejdsaftalensindgåedepart SETILLÆG. Lokaler Voresrustikkefabrikshallerbydersom selskabslokalerpåetvældafmuligheder, mendetbliveraldrigd Angleterre,hvilket manselvfølgeligskaltagehøjdefor,nårman vælgerhalvandetsomlocationog sammensættersitarrangement. Lokalelejeinkluderestrøm,personalesamt slutrengøring Vedtomtlokale,lejeslokaletsomdetstår, medmindreandeterbeskrevetitilbuddet. Detlejedeområde/lokaleafleveresisamme standsommodtaget. SåfremtHalvandetskønner,atderskal foretagesekstraoprydningellerrengøring udoverdennormalerengøring, efterfakturereskr.350ekskl.momspr påbegyndttime. Udenforhøjsæsonen(april september)er vilderblivepålagtetvarmetillægpåkr , ekskl.momspr.lokale,somikkeer inkluderetilokalelejen. Voreslokaleropvarmesviaetoliefyr,der distribuerevarmenviaenrækkekalisferer. Disseerdrevetafenrækkeblæseresom selvfølgeligernødttilatværetændtog dettevilgiveetmindrevedvarende støjniveau. Garderobenkankunbenyttessåfremtder truffetaftaleombemandingafdenne.ide tilfældehvorderikkeertruffetaftaleomen bemandetgarderobe,stillerhalvandet garderobestativertilrådighediselve lokalet. Ønskerarrangørenenspeciel indretningen/opstillingiforholdtil Halvandetsgodkendteplantegninger,skal

5 nyetegningergodkendesskriftligtaf brandmyndighederne.detfuldeansvarfor ændringafdeoriginaleoggodkendte plantegninger,liggersåledeshos arrangøren. Detabsolutikketilladtatbruge konfettikanoner,strandsandellerlignendei delejedelokaler. Såfremtarrangørbenytteregneeller eksterneleverandørers dekorationsmateriale,skaldisse brandimprægneres.medbringerarrangør egnerekvitter,vaserellerlignende,skal dissetagesreturefterendtarrangement, medmindrederforeliggerenskriftlig aftalerherom.detfuldeansvarligherfor såledeshosarrangør. Halvandetforbeholdersigrettentilatrydde bordeogstoleføretarrangementer afsluttet,idetomfangdisseikkebenyttes. EksterneBestillinger Alleeksternebestillingersomikkeer inkluderetikontraktenogsomarrangøren selvharståetfor,erhalvandet uvedkommende,ogkommunikationsåvel somafregningforegårdirektemellem arrangørogdeneksterneleverandør. OffentligeArrangementer Vedarrangementermedentré,skal gæsternebetalehvergangdegårind. Halvandetforbeholdersigrettentilatafvise gæster. Tilarrangementermedoffentligadgang, forpligterarrangørsigialtpr materiale, kommunikation,m.m.detværesigtrykt såvelsomdigitalt,tydeligtatangive arrangørensnavnellerjuridiskeenhed,som dennekontrakterindgåetmed.detteskal væretydeligtdefineret,såallekanforstådet ogingenertvivlomhvemarrangørener. Yderligereforpligterarrangørsigtydeligtat kommunikereogoplyseom forsalgsmulighedersamtbilletkoncept, såfremtdertagesentré.derskalfordet pågældendearrangementoplysesnavn, telefonogevt.webadressefor forsalgsmulighederialtmateriale. Baren Barenlukker15minutterfør arrangementetssluttidspunkt. Såfremtselvebarenafregnesefterforbrug fremsendessærskiltfakturadagenefter, somskalbetalessammedag. Iflg.Dansklovgivningerdetikketilladtat serverealkoholiskedrikketilpersoner under18år ogdetgælderselvfølgeligogså iforbindelsemedarrangementeri Halvandetregi. Købtdrikkekuponer,tokensellerchipskan ikkerefunderesogskalbrugespådagen. Service Lejeafserviceinkluderesomstandard: borde,sorteklapstole,tallerkner,bestik, glas(vin&champagne),plastglas(øl,vin& drinks),hvide3 lagspapirduge,3 lags papirservietter(20x20cm),5 armede kandelabremedhvidestearinlys. Sikkerhed Halvandetharfuldretudennogenformfor kompensationatlukkeetarrangementfør detaftaltesluttidspunkt,hvishalvandet ellerdetdedikeredesikkerhedsfirma, skønneratsikkerhed,bevillingellerandre årsagerderpåvirkerhalvandetsdrift,eri fare. Afgifter ArrangørenafregnerselvKoda/Gramex, såfremtarrangementetinvolveredj,band, o.lign,somerudoverdetafhalvandet aftalte/stillettilrådighed. Forsikring Halvandeterdækketafalmindeliglovpligtig forsikring Reklamation Såfremtarrangørenoplevermangleriht.det bestilte,skaldettemeddeleshalvandets afviklingsansvarligeumiddelbartefterat mangleneropdaget,såderermulighedfor atudbedremanglenumiddelbart.mangler somikkeeroplyst/bekendtgjordtaf arrangørenpåselvedagen,vilikkeblive godtagetogdervilikkeforekommenogle kompensationsmuligheder.

6 Tillæg/særligeforholdtil kontrakt: Betaling: 4.262,50kr.Betalessenest30dage indenarrangementdato ,50kr.Betalessenest1dagen førarrangementdato.

Messe håndbog. LabDays

Messe håndbog. LabDays Messe håndbog LabDays 2015 Velkommen til LabDays 23. 24. september 2015 Scandinavian Congress Center Det er os en glæde med denne messehåndbog at byde velkommen til LabDays 2015 i Scandinavian Congress

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TERMINALERNE. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse

Læs mere

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb Temadag om AMS, efteråret 2005 v/ konsulent Morten Haahr Jensen Landscentret, Økonomi og Jura Disposition Aftaleretlige principper Kontrakters

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TAP1. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse med TAP1 s

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0125 afsagt den 5. december 2014 ****************************** KLAGER FEP (8 voksne/3 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Detur Denmark A/S

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen B2B HÅNDBOG Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B - 4400 Kalundborg - Mail: info@59550055.dk - Telefon 59 55 00 55 1 B2B HÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand - er det en

Læs mere

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = = C = = =

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = = C = = = Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.1.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.2.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.3.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.4.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.5.2.da

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 12 deltagere

Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 12 deltagere Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 12 deltagere Verona har med sin gunstige placering, som indgangsdøren mellem nord og syd, været en vigtig by lige siden Romerriget. Byen er da også den by i Italien,

Læs mere

Afhold Jeres bryllup i vores charmerende og rustikke lokaler i København K med udsigt over Nyhavn og Operaen.

Afhold Jeres bryllup i vores charmerende og rustikke lokaler i København K med udsigt over Nyhavn og Operaen. Afhold Jeres bryllup i vores charmerende og rustikke lokaler i København K med udsigt over Nyhavn og Operaen. Vores bryllupspakke er fleksibelt indrettet så du selv kan vælge til og fra. Udgangspunktet

Læs mere

Generelle regler. for udstillere i:

Generelle regler. for udstillere i: 1 Generelle regler for udstillere i: 2 GENERELLE REGLER FOR UDSTILLERE Generelt: Udstilleren har det fulde ansvar for, at både generelle og evt. specielle regler, der måtte være gældende for den aktuelle

Læs mere

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister.

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister. Q TRANSPORT Luftfragt Transport Søfragt Domicil flytning Kontor flytning Intern flytning Transport Flytning Logistic Lagerhotel Pak & Pluk Handling Distribution Fjernlager Arkiv opbevaring Container Oversøiske

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA.

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA. Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Gæstens sikkerhed Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med reservation, afvikling af et arrangement

Læs mere

Privatpraktiserende ergoterapeuter

Privatpraktiserende ergoterapeuter Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg SKYDEARRANGEMENTER PÅ VINGSTED SKYDEBANER Skydebaneforeningen Danmark afholder arrangementer på Vingsted Skydebaner

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Kør selv i Island det er afslappende ferie Fly, jeep og sommerhus i 8 dage, på sydlandet

Kør selv i Island det er afslappende ferie Fly, jeep og sommerhus i 8 dage, på sydlandet Kør selv i Island det er afslappende ferie Fly, jeep og sommerhus i 8 dage, på sydlandet 7-8 dages intensiv Island i sommerens lyseste nætter. Rejse nr. B-100 En vidunderlig måde at opleve Island på er,

Læs mere

Udfyld de manglende tal og få alle skemaets summer til at passe sammen. Begynd med tallene nederst i skemaet, og arbejd dig op til toppen.

Udfyld de manglende tal og få alle skemaets summer til at passe sammen. Begynd med tallene nederst i skemaet, og arbejd dig op til toppen. Navn: Klasse: 23 47 13 10 6 2 2 6 Materiale ID: LOG.1.1.2.da Navn: Klasse: 24 44 10 8 2 6 7 5 Materiale ID: LOG.1.2.2.da Navn: Klasse: 18 35 9 5 8 8 3 9 Materiale ID: LOG.1.3.2.da Navn: Klasse: 43 23 13

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0150 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER PL (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours A/S REJSEMÅL

Læs mere

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen HORESTA Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg C Tel. +45 35 36 51 21 kontakt@hrt-ankenaevn.dk www.hrt-ankenaevn.dk Gæstens sikkerhed

Læs mere