begrænsninger Midlertidighedens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "begrænsninger Midlertidighedens"

Transkript

1 Midlertidighedens begrænsninger Efter en udmattende kamp for overlevelse, er det brugerstyrede kultur og iværksættermiljø PB43 ved at blive genetableret på sin nye location i Københavns Nordhavn. Visionen er at fortsætte med at udvikle små kreative virksomheders og kulturelle projekter i København det handler om at skabe grobund for kreativ vækst. af Steen Andersen Foto: Flora Tosti 16 På PB43 s tidligere location, Prags Boulevard 43 på Amager lykkedes det hen ved 150 brugere organiseret i mere end 30 grupper, foreninger og virksomheder at omdanne en tidligere lakfabrik til en kreativ og kulturel platform. Non-profit organisationen GivRum satte rammerne for arbejdsfællesskabet ved i 2010 at få lov til i to år at bruge ejendommen til kreative og kulturelle formål. Brugerne af stedet blev organiseret i foreningen Arbejdsfællesskabet PB43, som efterfølgende stod for udviklingen af stedet. På kort tid fik PB43 etableret et dynamisk og kreativt miljø, der har dannet ramme for et unikt tværfagligt samarbejde.

2 Da ejerne af Prags Boulevard 43, det hollandske firma Akzo Nobel, i foråret 2014 satte ejendommen til salg, forsøgte PB43 derfor via banklån og private samarbejdspartnere at erhverve ejendommen. Ønsket var at drive PB43 videre fra et midlertidigt til et permanent projekt. Men i slutningen af februar 2015 måtte PB43 forlade ejendommen på Prags Boulevard, da Akzo Nobel, trods to købstilbud fra PB43 og et godt samarbejde, besluttede at sælge til en international investeringsfond der planlægger at bygge et self-storage lagerhotel på grunden. PB43 havde ellers i fem år haft en unik låneaftale med Akzo Nobel, der udover de åbenlyse fordele for brugerne og lokalområdet, også var en gensidig økonomisk fornuftig aftale både for Akzo Nobel og for PB43. Det var en aftale, der i første omgang gjorde det muligt at etablere PB43 som et alternativ til den officielle byudvikling, hvilket betød lav husleje, fleksibel brug, og en høj grad af selvorganisering og tværfaglig udveksling, som er nødvendigt for at udvikle et gunstigt miljø for kreativ vækst og kulturel innovation. Alternativerne var nu enten at opløse PB43 eller at finde et nyt sted at fortsætte aktiviteterne hvor sidstnævnte blev valgt enstemmigt af brugerne. Men søgningen efter et nyt sted viste sig at være en vanskelig opgave, eftersom ejendomsmarkedet og byudviklingen i København efter en længere periode med recession er gået op i et højere gear. Ledige ejendomme med lav husleje og en høj grad af fleksibilitet, der passede til en stor differentieret gruppe selvorganiserede mennesker, er nu mindre tilgængelige og betydelig dyrere at leje end blot få år tidligere. Men to uger før PB43 skulle forlade Prags Boulevard, lykkedes det at finde en ny location på Skudehavnsvej 25 i Nordhavn. Aftalen med den nye grundejer i Nordhavn indeholder dog ikke de samme gunstige vilkår, hvorfor PB43 nu står overfor nye udfordringer. Hvis etableringen og udviklingen af PB43 i Nordhavn skal foregå med en husleje og ufleksibel brug på markedsvilkår, risikerer mange initiativer hurtigt at måtte give op eller radikalt ændre karakter. Så hvis PB43 skal være med til fortsat at sikre og udvikle et innovativt og kreativt miljø i København kræver det aktive investeringer og alternative beslutninger. De tre faser af PB43 s udvikling I det følgende vil jeg forsøge at give et indblik i hvordan PB43 fungerer som kreativt miljø, dets organisation, aktiviteter og nogle af de centrale dynamikker, som er essentielle for at kunne skabe gode forhold for kreative og kulturelle iværksættere. Det er dog ikke nogen let opgave at beskrive kompleksiteten af et selvorganiseret miljø som PB43. Selve organisationen fungerer både på et uformelt og et formelt plan, et praktisk og et strategisk plan. Brugernes mange individuelle aktiviteter og samarbejder sker på tværs af det frivillige og det kommercielle, det kulturelle og det tekniske, det pragmatiske og det intellektuelle, det alternative og det etablerede, det sociale og det konceptuelle for blot at nævne nogle af de spændingsfelter der navigeres i. Derfor har jeg forsøgt at opdele udviklingen af PB43 i tre faser, i håb om at dette kan give en forståelse af projektet. Første fase ( ) Etablering, konflikter og åbenhed Fra begyndelsen af projektet i 2010 og frem til den ordinære generalforsamling i foråret 2012, var fokus primært på etableringen af den fælles infrastruktur, genopbygningen af brugernes individuelle lokaler og planlægning af det fælles udendørsareal, og kun sekundært at udvikle selve organisationen. Etablering af vand, el, fælles låsesystem med mere blev koordineret af stedets Go To Guy en af brugerne, som for et månedligt honorar skulle sørge for at etableringsfasen blev gennemført på bedst mulig vis, enten ved hjælp af autoriserede håndværkere eller af brugerne selv. Denne stod desuden for forskellige praktiske opgaver, så som at bestille renovation, rådgive brugerne om deres individuelle ombygningsplaner, underskrive kontrakter og give nye brugere oplysninger om stedet, men fungerede også som 17

3 kommunikationsled mellem brugerne og GivRum, som ikke var til stede dagligt. De fleste af de formelle beslutninger i første halvår, så som hvem der kunne leje et lokale og til hvilken leje, blev foretaget af GivRum, mens Arbejdsfællesskabets opgaver hovedsagelig vedrørte vedligeholdelse af ejendommen og sociale og kulturelle aspekter. Grundejeren Akzo Nobel havde ingen indvendinger angående brugen og de forskellige aktiviteter, så længe de ikke var ulovlige, i direkte modstrid med bygningsreglementet eller kunne gøre skade på personer. Snart viste det sig, at der var en del mere at gøre end blot det praktiske daglige arbejde og afholdelse af et månedligt bestyrelsesmøde i foreningen. Vedligeholdelsen af ejendommen var et fælles ansvar, så der måtte organiseres arbejdsweekender, hvor brugerne sammen rengjorde og opbyggede fællesområderne, ordnede toiletter, nedløbsrør og hegn med mere. Også forskellige udendørs projekter begyndte at dukke op: Nogle ville lande containere, trailere, både, busser og andre havde et stort cirkustelt, mens to forskellige grupper havde planer om at bruge en væsentlig del af udendørsarealet, den ene gruppe til en åben byhave for folk i lokalområdet, den anden gruppe til showcase for alternativ udvikling af parker hver på den samme del af udendørsarealet. Dette resulterede i konflikter mellem foreningens bestyrelse og brugerne, da brugerne havde behov for hurtige og tydelige beslutninger, mens bestyrelsen endnu ikke havde et ordentlig overblik over hele projektet. Nogle af brugerne valgte derfor at kapre beslutningsprocessen og selv finde ud af, hvordan man bedst kunne bruge udendørsarealet. Først senere blev bestyrelsen officielt involveret og kunne nu anvende de erfaringer, som brugerne havde gjort, som best practise. Denne måde at bruge løsninger der først var blevet afprøvet i praksis før de blev officielle løsninger, var karakteristisk for den første fase, hvor den formelle struktur for PB43 stadig var i sin begyndelse. Derudover opstod der et stigende antal kulturelle og sociale aktiviteter som fester, koncerter, workshops, foredrag, udstillinger. Så naboerne klagede over for høj musik om natten eller spurgte, hvorfor de ikke var blevet tilbudt at leje et lokale. Og hvad var den her PB43-ting egentlig? Var det 18

4 besættere, et projekt for arbejdsløse eller...? Samtidig begyndte myndighederne at se nærmere på nogle af projekterne havde de en tilladelse, havde den urbane have ansøgt om ændring af arealanvendelse, var gyngerne til børnene bygget inden for lovgivningen, var de offentlige rum godkendt af brandvæsenet, havde man en spiritus licens? Hvem havde ansvaret for det og det projekt, var der en officiel kontaktperson for hele PB43? Også pressen begyndte at lugte at der skete noget interessant og ønskede interviews, fotos og baggrundsinformation. Og studerende fra universiteterne ville lave projektrapporter og have praktikophold. Der kom forespørgsler om at leje lokaler midlertidigt, lave arrangementer, projekter, fotooptagelser og musikvideoer. Andre selvorganiserede miljøer, netværk, lokaludvalget, forskellige kommuner og virksomheder ønskede at samarbejde for at lære mere om de erfaringer, der kom ud af projektet. Og så var der interessen fra de lokale unge, hvilket viste sig at være en historie i sig selv. Da det blev forår 2011, og de lokale unge begyndte at komme ud på gaden efter deres vinter søvn, opdagede de, at der foregik noget nyt i deres nabolag. Det første skelsættende møde mellem brugerne af PB43 og en gruppe af de lokale unge rødder var, da de forsøgte at bryde ind i en af bygningerne, men blev opdaget af The Go To Guy. Det endte med et truende angreb, hvilket hensatte brugerne af PB43 i en tilstand af chok! Det var ikke det København, de kendte. Hvordan kunne nogen dog have noget imod et projekt som PB43? Noget måtte gøres, men hvad? Skulle portene lukkes, eller skulle PB43 fortsat være et åbent sted? Modtrækket blev at etablere kontakt til det lokale gadeplan og sætte lid til, at den kommende åbning af den fælles åbne byhave, Prags Have ville skabe en mere konstruktiv dialog mellem de lokale unge og PB43. Havegruppen og andre brugere af PB43 begyndte at undersøge, hvilken slags lokalområde de var flyttet ind i. Det viste sig, at forskellige grupper lavede en del ballade i nabolaget. Gadeplan havde registeret cirka unge i forskellige grupper, med en kerne af unge som ikke kunne nås med normale midler. Lokalområdet bestod af et stort antal socialt udsatte familier, så det næste skridt var at forsøge at nå nogle af disse familier, og vise dem, at PB43 19

5 Foto: Vladyslav Kamenskyy var et sted, hvor de kunne komme og deltage i havearbejdet og kulturelle og sociale aktiviteter. Det viste sig med tiden at være den rigtige strategi. Over det næste år blev PB43 en accepteret del af lokalområdet, mens størsteparten af de unge blev en accepteret del af PB43. Det var dog de færreste projekter og aktiviteter der var åbne for den brede offentlighed, eftersom hovedparten fungerede som daglig arbejdsplads for stedet brugere. De første par år var der primært tre åbne projekter: Den urbane have, Prags Have og udstillingsstedet, 68m2 Art Space og Det Urbane Laboratorium, der arrangerede foredrag og kurser i urbanisme, arkitektur og kultur. Disse tre projekter kom derfor til at fungere som bro til resten af byen. Det var vigtigt for stedet at man ikke lukkede sig omkring sig selv, men inviterede resten af byen indenfor. Dette var også vigtigt, da aftalen med grundejeren om at låne ejendommen mere eller mindre gratis bestod i, at der skulle være kulturelle og sociale aktiviteter for lokalområdet. I et tværfagligt og selvorganiseret miljø som PB43 opstår der således konstant nye ideer og projekter, som medfører et stigende behov for koordinering. For at kunne danne sig et overblik over de mange aktiviteter og effektivt imødekomme omgivelsernes voksende interesse, var det derfor ikke tilstrækkeligt kun at have en praktisk Go To Guy. En af brugerne som vidste mest om PB43- projektet blev derfor uofficielt valgt som daglig projektkoordinator og arbejdede det først år gratis, indtil der var økonomi til at betale vedkommende et månedligt honorar. Koordinatoren organiserede bl.a. det voksende netværk og målrettede det mod lokalområdet og andre aktører i København. Dermed blev organisationen udviklet mere professionelt, og det blev muligt for bestyrelsen at etablere en mere langsigtet strategi for projektet. Anden fase ( ) Vi har guld, men behøver mere guld Efter de første par år var PB43 vokset til en større og mere professionel organisation. Den frivillige forening blev af brugerne opløst og erstattet af et andelsselskab, der overtog det juridiske og økonomiske ansvar fra GivRum. Andelsselskabet 20

6 Foto: Anders Find forhandlede en ny fireårig kontrakt på plads med Akzo Nobel. Organisationen havde nu to daglige koordinatorere og mange flere lejere og brugere. Alle indendørs kvadratmeter var udlejet, så en del af det ledige udendørsareal blev inddraget til flere containere for at imødekomme den stigende efterspørgsel på værksteder, musikstudier og kontorer. Der var også blevet etableret en række fælles projekter og foreninger, som løbende arrangerede festivaler, koncerter, performances, foredrag, fester, filmfremvisninger og tilbød gratis projektrådgivning. Udlejningen til midlertidige arrangementer steg, og både lokalt, nationalt og internationalt blev PB43 kontaktet af interesserede som ville høre mere om projektet, have foredrag, rådgivning, interviews, indgå samarbejde om byudviklingsprojekter og være en aktiv del Foto: Ingrid Bugge af netværket. Forlaget PB43 udgav sin første bog Byen bliver til (2012) om opbygningen af PB43 og tyve andre urbane projekter i København. Prags Have vandt fire priser for deres projekt, hvilket resulterede i en stor interesse fra offentligheden vedrørende hele PB43-projektet. Også på lokalt plan var der en kontinuerlig udvikling i anden fase: PB43 fik tildelt to pladser i lokaludvalget, blev fast medlem af redaktionen for den lokale avis, afholdt en række festivaler der involverede lokalområdet, heriblandt Københavns festival for mangfoldighed Smag Verden med en lang række lokale organisationer. I samme periode fik PB43 en tilkendegivelse fra Københavns Kommune om at der over en årrække var blevet betalt for meget i ejendomsværdiskat for ejendommen, således at det årlige beløb organisationen var forpligtet til at betale blev halveret, med tre års tilbagevirkende kraft. Et af de mest betydningsfulde skridt i den anden fase var udviklingen af en bæredygtig økonomisk model. Efter et underskud i 2010 og 2011 som følge af højere etableringsomkostninger og lavere lejeindtægter end planlagt, blev 2012 et vendepunkt med over en tredjedels stigning i indtægterne som følge af stigende aktiviteter, og med et betydeligt overskud efter driftsudgifterne en udvikling som fortsatte de følgende år og gjorde organisationen økonomisk bæredygtig på længere sigt. For PB43 var den økonomiske bæredygtighed især vigtig, fordi det viste, at den ikke blot kunne overleve, men også kunne udvikle sig uden ekstern finansiering. 21

7 Udvikling og succes af PB43 syntes ingen ende at have. Økonomien var god, den politiske indflydelse var stigende, PB43 havde formået at blive en vigtig lokal faktor. Ventelisten på at leje et lokale voksede, flere og flere potentielle partnere ønskede at samarbejde og den internationale dimension af projektet var i fremgang. Så alle var overbeviste om at 2014 ville blive året, hvor projektet gik ind i en ny udviklingsfase og viste sit reelle potentiale og at kreative selvorganiserede miljøer skulle tages alvorligt. Men en dag i begyndelsen af 2014 modtog PB43 et brev fra Akzo Nobel, hvori der stod at ejendommen var blevet sat til salg, og at PB43 derfor skulle forlade ejendommen ved udgangen af februar Denne meddelelse satte et stop for al videre udvikling. Men kun for en stund. Så hyrede PB43 et advokatfirma og en ejendomsmægler, og i løbet af det næste halve år gav de Akzo Nobel to købstilbud. Man ønskede at vende den overhængende trussel til en strategisk mulighed: Planen var at købe ejendommen og udvikle PB43 fra et midlertidig projekt til et permanent projekt, for herved at sikre brugernes og organisations behov og udvikling på lang sigt. Spørgsmålet var dog, om en gruppe selvorganiserede kreative iværksættere overhovedet havde mulighed for at skaffe de mange millioner kroner som det krævede at købe den tidligere lakfabrik. Efter de første møder med realkreditinstitutter, banker og investorer, vidst det sig at PB43 blev betragtet som en organisation med en god økonomi, en interessant vision og udviklingsmuligheder, som man gerne ville hjælpe med at erhverve ejendommen. Men selv om PB43 havde forskellige gode finansieringsmuligheder, kunne organisationen alligevel ikke matche den internationale investeringsfond som endte med at købe ejendommen. Den tredje fase (2015-) Et nyt sted med en ny udsigt Når man ser tilbage på købsprocessen, virker det som om PB43 stod i vejen for, at den normale byudvikling kunne komme til. Investorerne og ejendomsudviklerne havde med fordel draget nytte af at ejendommene for en tid befandt sig i et slags vakuum et free-box space uden for ejendomsmarkedet og offentlighedens interesse. PB43 s vision var at skabe både kulturel, social og økonomisk værdi for så mange som muligt, mens investorerne syntes at ville skabe økonomisk værdi for de få. Akzo Nobel har forklaret, at de havde likvide problemer, hvorfor det var nødvendigt for dem at sælge ud af deres ikke-produktive ejendomme deres holdning var desuden, at det ikke var deres opgave at sikre en mere bæredygtig byudvikling. Derfor valgte de at sælge til den højest bydende, og ikke til den der havde den bedste plan for hvordan byen og dens borgere på lang sigt kunne få mest muligt ud af situationen. På den anden siden, gav Akzo Nobel dog i en periode på fem år plads til, at der i København kunne skabes et frirum hvor det var muligt at eksperimentere med andre måder at bruge byen og hinanden på end den ellers normalt dominerende. PB43 måtte derfor i marts 2015 flytte til sin nye location i Københavns Nordhavn, og er nu ved at genetablere sig. Men om PB43 s vision vil have samme muligheder for at udvikle sig på Nordhavnen er dog tvivlsom. Scenariet, hvis det var lykkedes PB43 at købe Prags Boulevard 43, ville selvfølgelig også have medført ganske anderledes økonomiske og organisatoriske forhold end ved de første fem år af projektet. Organisationen skulle have lånt et betydeligt beløb og i en årrække betalt af på lånet med renter, hvilket ville have være en kæmpe udfordring og givet mindst en fordobling af huslejen. Men brugerne ville trods alt have været herrer i eget hus med en høj grad af selvstændighed og en unik mulighed for et selvorganiseret miljø som PB43. Denne høje grad af selvstændighed synes ikke at være til at bibeholde på den nye lokalitet, hvor der er en tredobling af lejen i forhold til Prags Boulevard 43 og fordi ejeren samtidig har opstillet visse krav og procedurer vedrørende brug og vedligeholdelse af ejendommen. For første gang har PB43 derfor søgt Københavns 22

8 Kommune om støtte til etableringen og den videre udvikling af forskellige projekter, og overvejer om man på længere sigt også skal søge driftsstøtte selvom det kan betyde, at kommunen vil kunne stille visse betingelser der er i tråd med kommunens visioner og retningslinjer for, hvordan kreative miljøer skal udvikle sig i København. Og dette er jo i sig selv problematisk når kernen i PB43-projektet er at være selvorganiseret. Det er også tvivlsomt, om PB43 s økonomiske model, som er en anden af grundpillerne for brugernes og organisationens vision, kan overføres til de nye forhold i sin tidligere form. Men måske er der både ulemper og fordele ved dette. PB43 er nu nød til at agere på markedsvilkår, hvilket vil kræve justeringer og hårdt arbejde, men det vil også være en test af om brugerne, organisationen og deres vision er klar til at stå på egne ben. Det vigtigste er dog, at PB43 som idé indtil videre har overlevet flytningen fra ét sted til et andet, og at en stor del af den samlede erfaring, netværket og dets goodwill er flyttet med, så PB43 fortsat kan arbejde for en åben og bæredygtig byudvikling og for kreativ vækst, kulturel og social innovation. Hvorhen de nye udfordringer og den videre udvikling vil føre PB43, bliver spændende at følge. Om forfatteren: Steen Andersen er tidligere projektkoordinator i PB43 23 Foto: Anders Find

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd Sådan finder du bolig i de store studiebyer de 10 gode råd Vi ved, at boligsøgning i de store studiebyer kan være svært. Men både livet og boligmarkedet er fyldt med muligheder og vi vil rigtig gerne hjælpe

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Garagekultur. Kig ind ET LILLE PROJEKT MED ET STORT POTENTIALE.

Garagekultur. Kig ind ET LILLE PROJEKT MED ET STORT POTENTIALE. Garagekultur Kig ind ET LILLE PROJEKT MED ET STORT POTENTIALE. GARAGEKULTUR ER ET STED HVOR MAN KAN SVINE OG LARME. ET STED HVOR GLADE IVÆRKSÆTTERE, KUNSTNERE, HÅNDVÆRKERE, KOMMUNER, GRUNDEJERE ARBEJDER

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Præsentation af Carsten Normann

Præsentation af Carsten Normann Præsentation af Carsten Normann 51 år gammel, bosiddende i Vejle Nuværende job: CEO & Partner i Mayday Invest A/S i Åbenrå Erhvervserfaring: Tidligere CEO for: Netto i Polen, Rema 1000 Danmark, Dagrofa,

Læs mere

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS 1 Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Se mere på godsbanens youtube kanal. 2 Hvad var godsbanen indtil år 2000? Godsbanen var godsbanegård

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Foto: RumOs. Kontorfællesskaber. DSB Ejendomme

Foto: RumOs. Kontorfællesskaber. DSB Ejendomme Foto: RumOs Kontorfællesskaber DSB Ejendomme Sindal station, Hjørring Kommune Stationen - Et rum for iværksættere Drømmer du om et lokalt kontorfællesskab? Måden vi arbejder på har ændret sig markant de

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Innovationskultur og borgerperspektiver i KK/TMF

Innovationskultur og borgerperspektiver i KK/TMF Innovationskultur og borgerperspektiver i KK/TMF KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv. Vi vil være

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Steddreven innovation og planlægning

Steddreven innovation og planlægning Nyborg-mødet 5.-6. februar 2016 Steddreven innovation og planlægning samarbejde mellem alle nordjyske kommuner, Region Nordjylland og AAU Carsten Jahn Hansen Center for Fysisk Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse Renovering Til- og ombygning Nybyggeri edre Bolig Inspiration Planlægning Gennemførelse for private bygherrer Kom godt i gang I renovering, til- og ombygning samt nybyggeri Boligarkitekten.dk er en tegnestue,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Indhold Forord... 2 Vision... 2 Værdier... 2 Livsmod... 2 Rodfæstethed... 3 Respekt for forskellighed... 3 Handlekraft... 4 Fælles grundlag for arbejdet med børn... 5 779-2016-10861

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber GLÆDE FÆLLESSKAB NÆRVÆR NATUR DRØMME MINDER Vær med til at gøre børns drømme til virkelighed Bliv frivillig i Red Barnets familieklubber Udsatte

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Fagligt udviklingsforløb 2. møde den 18. april 2013 Program for dagen 08.45-09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00-10.00 Opsamling fra sidst 10.00-10-15

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Den korte udgave Kvalitativ undersøgelse af omsorgsstrukturen på Brejning Efterskole

Den korte udgave Kvalitativ undersøgelse af omsorgsstrukturen på Brejning Efterskole Den korte udgave Kvalitativ undersøgelse af omsorgsstrukturen på Brejning Efterskole Andreas Vappula Nilsson, København, 1. maj 2014 1 Indledning Baggrund: Efter 16. årgange med kontaktgruppelærere til

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Godkendt februar 2015

Godkendt februar 2015 Godkendt februar 2015 Visionspapir hvorfor behøver vi det? Historien bag Furesø Ungeråd strækker sig næsten helt tilbage til 2008, hvor de første tanker om et ungeråd blev præsenteret på en konference

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Nyhedsbrev. November 2015. glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf. 5837 5010 Fax 5835 1010

Nyhedsbrev. November 2015. glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf. 5837 5010 Fax 5835 1010 Nyhedsbrev November 2015 Nyhedsbrev November 2015 Side 2 Søfartsstyrelsen hvad vil det betyde Nyhedsbrev for glasværket og vores faste lejere? Oktober blev en sjov måned sjov, fordi vi pludselig kom med

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere