Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed"

Transkript

1 Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed Udgave 05/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle henvisninger Anvendelse af denne vejledning Grundlæggende standarder Sikkerhedshenvisningernes opbygning Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Dokumentets indhold Anden gældende dokumentation Integreret sikkerhedsteknik Sikker tilstand Sikkerhedskoncept Sikkerhedsfunktioner Begrænsninger Sikkerhedstekniske påbud Tilladte apparater Krav til opbevaringen Krav til installationen Krav til den eksterne sikkerhedsstyring Krav til idrifttagningen Krav til driften Opbygningsvarianter Generelle henvisninger Krav Enkeltfrakobling Gruppefrakobling Tekniske data Sikkerhedsparametre Signalklemrække sikkerhedskontakt for STO Indeks Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B 3

4 1 Generelle henvisninger Anvendelse af denne vejledning 1 Generelle henvisninger 1.1 Anvendelse af denne vejledning Denne vejledning er en del af produktet og indeholder vigtige henvisninger vedrørende drift og service. Vejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering, installation, idrifttagning og service af produktet. Vejledningen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på udstyret, har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE ved uklarheder og yderligere behov for information. Anvend altid den aktuelle udgave af vejledningen og softwaren. På SEWs hjemmeside ( kan du finde vejledninger, der kan downloades på mange forskellige sprog. Kontakt SEW-EURODRIVE direkte ved uklarheder og yderligere behov for information. Du kan også rekvirere vejledningerne i trykt form fra SEW-EURODRIVE. 1.2 Grundlæggende standarder Apparatets sikkerhedsgodkendelse er baseret på følgende standarder og sikkerhedsklasser: Grundlæggende standarder Sikkerhedsklasse Uafhængig kontrol iht.: EN :2007 Type 2 EN ISO :2006 PL d EN 61508:2010 del 1 7 SIL 2 EN :2006 Stop-kategori 0 EN 62061:2005 SIL CL 2 TÜV 4 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B

5 Generelle henvisninger Sikkerhedshenvisningernes opbygning Sikkerhedshenvisningernes opbygning Signalordenes betydning Nedenstående tabel viser trininddelingen og betydningen af signalordene for sikkerhedshenvisninger, advarsler om materielle skader og yderligere oplysninger. Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser OBS! Mulige materielle skader Beskadigelse af drivsystemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig henvisning eller nyttigt tip: Gør det lettere at betjene drevsystemet Opbygning af de afsnitsafhængige sikkerhedshenvisninger De afsnitsafhængige sikkerhedshenvisninger gælder ikke kun for en speciel handling, men for flere handlinger inden for det samme emne. De anvendte piktogrammer henviser enten til en generel eller en specifik fare. Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig sikkerhedshenvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse. Foranstaltning(er) til afværgelse af fare Opbygning af de integrerede sikkerhedshenvisninger De integrerede sikkerhedshenvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret sikkerhedshenvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse. Foranstaltning(er) til afværgelse af fare. Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B 5

6 1 Generelle henvisninger Garantikrav 1.4 Garantikrav Overholdelsen af MOVITRAC LTP-B-dokumentationen er en forudsætning for fejlfri drift og for at kunne gøre krav på eventuelle mangler. Læs derfor driftsvejledningen igennem, inden apparatet tages i brug! Sørg for, at der er en læsbar udgave af vejledningen tilgængelig for de ansvarlige for anlægget og driften samt for personer, der arbejder med anlægget på eget ansvar. 1.5 Ansvarsfraskrivelse Overholdelse af dokumentationen er grundforudsætningen for sikker drift af MOVITRAC LTP-B med speciel betegnelse og for at opnå de angivne produktegenskaber og effekter. SEW-EURODRIVE påtager sig intet ansvar for personskader og materielle skader samt økonomiske tab, som måtte opstå som følge af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Mangelsansvar er udelukket i sådanne tilfælde. 1.6 Ophavsret 2013 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. 1.7 Dokumentets indhold Dette dokument indeholder betingelser for og supplerende bemærkninger til anvendelse af MOVITRAC LTP-B i sikkerhedsapplikationer. Systemet består af frekvensomformer med vekselstrømsmotor og sikkerhedsgodkendt ekstern afbryder. 1.8 Anden gældende dokumentation Denne dokumentation er et supplement til driftsvejledningen MOVITRAC LTP-B og begrænser anvendelsen som beskrevet i det følgende. Den må kun anvendes i forbindelse med driftsvejledningen MOVITRAC LTP-B. 6 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B

7 Integreret sikkerhedsteknik Sikker tilstand 2 2 Integreret sikkerhedsteknik Den sikkerhedsteknik til MOVITRAC LTP-B, der er beskrevet nedenfor, er udviklet og testet ud fra følgende sikkerhedskrav: Grundlæggende standarder Sikkerhedsklasse Uafhængig kontrol iht.: EN :2007 Type 2 EN ISO :2006 PL d EN 61508:2010 del 1 7 SIL 2 EN :2006 Stop-kategori 0 EN 62061:2005 SIL CL 2 I den forbindelse blev der gennemført en certificering hos TÜV Rheinland. Kopier af TÜV-certifikatet kan rekvireres hos SEW-EURODRIVE. TÜV 2.1 Sikker tilstand For sikker anvendelse af MOVITRAC LTP-B er det frakoblet drejningsmoment bestemt som sikker tilstand (se sikkerhedsfunktionen STO). Det grundlæggende sikkerhedskoncept er baseret herpå. 2.2 Sikkerhedskoncept En maskines potentielle farer skal i tilfælde af fare fjernes så hurtigt som muligt. Farlige bevægelser undgås som regel bedst, når motoren ikke har genstart efter stop. STO-funktionen er til rådighed uafhængigt af driftstypen eller parameterindstillingerne. Frekvensomformeren MOVITRAC LTP-B er kendetegnet af tilslutningsmuligheder til et eksternt sikkerhedsrelæ. Dette tilkobler STO-funktionen, når der trykkes på et at de tilsluttede kommandoenhed (f.eks. NØDSTOP-knap med låsefunktion). Motoren kører i tomgang, indtil den standser, og den befinder sig nu i tilstanden "Safe Torque Off". Ved aktiv STO forhindres det, at omformeren genererer et drejningsmoment, der opretter et drejefelt på motoren. For at afslutte STO-modusen skal aktive fejlmeldinger kvitteres, og STO-indgangene skal deaktiveres. Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B 7

8 2 Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedsfunktioner 2.3 Sikkerhedsfunktioner Følgende motorrelaterede sikkerhedsfunktioner kan anvendes: STO (sikkert frakoblet moment iht. EN ) ved frakobling af STO-indgangen. Ved aktiveret STO-funktion leverer frekvensomformeren ingen energi til motoren, som kan generere et drejningsmoment. Denne sikkerhedsfunktion svarer til en ikkestyret standsning iht. EN , stopkategori 0. Frakoblingen af STO-indgangen skal ske med en/et egnet ekstern/-t sikkerhedsstyring/sikkerhedsrelæ. Følgende illustration viser STO-funktionen: v t 1 t V t t 1 Hastighed Tid Tidspunkt, hvor STO udløses Område for frakoblingen 8 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B

9 Integreret sikkerhedsteknik Begrænsninger Begrænsninger Man skal tage hensyn til, at der drevet kan have et efterløb, hvis der ikke er en mekanisk bremse eller denne er defekt (afhængigt af friktionen og massetrægheden). Ved generatoriske belastningsforhold kan motoren tilmed accelerere. Dette skal tages i betragtning ved risikovurdering af anlægget/maskinen og evt. imødegås gennem ekstra sikkerhedstekniske foranstaltninger (f.eks. sikkerhedsbremsesystem). Ved applikationsafhængige sikkerhedsfunktioner, der kræver en aktiv forsinkelse (deceleration) af den farlige bevægelse, kan MOVITRAC LTP-B ikke anvendes alene uden et ekstra bremsesystem! Ved drift af permanent magnetiserede motorer kan der i ekstremt sjældne tilfælde opstå situationer med multiple udgangstrinsfejl, hvor rotoren drejer 180 /p (p = antal polpar). ADVARSEL! Sikkerhedskonceptet er kun egnet til udførelse af mekaniske arbejder på drevne anlægs-/maskinkomponenter. Ved frakobling af STO-signalet er der fortsat netspænding på MOVITRAC LTP-Bmellemkredsen. Død eller alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød. Slå spændingsforsyningen fra via en egnet ekstern afbryder ved arbejde på den elektriske del af motorsystemet, og husk at sikre mod utilsigtet indkobling af spændingen. STO-funktionen forhindrer ikke en uventet genstart. Så snart STO-indgangene modtager det pågældende signal, kan der udføres en automatisk genstart. STO-funktionen må ikke anvendes til vedligeholdelses- og reparationsarbejder. BEMÆRK Ved sikkerhedsfrakoblingen af DC-24V-forsyningsspændingen på klemme 12 (STO aktiveret) aktiveres bremsen altid. Bremseaktiveringen i MOVITRAC LTP-B er ikke sikkerhedsrelateret. Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B 9

10 3 Sikkerhedstekniske påbud Begrænsninger 3 Sikkerhedstekniske påbud Det er en forudsætning for sikker drift, at sikkerhedsfunktionerne i MOVITRAC LTP-B sluttes til en applikationsforbundet og overordnet sikkerhedsfunktion. I hvert tilfælde skal anlægs-/maskinproducenten foretage en anlægs-/maskintypisk risikoanalyse, der tager hensyn til anvendelsen af MOVITRAC LTP-B. Anlægs- eller maskinproducenten og den driftsansvarlige har ansvaret for, at anlægget eller maskinen er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser. Ved installation og drift af MOVITRAC LTP-B i sikkerhedsrelevante applikationer skal følgende krav altid overholdes. Kravene er opdelt i: Tilladte apparater Krav til installationen Krav til eksterne sikkerhedsstyringer og sikkerhedsrelæer Krav til idrifttagningen Krav til driften 10 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B

11 Sikkerhedstekniske påbud Tilladte apparater Tilladte apparater Følgende apparattyper er tilladte til MOVITRAC LTP-B for sikkerhedsrelevante applikationer: MOVITRAC LTP-B med IP20 / NEMA 0, tilslutning V, med integreret EMC-filter Effekt Størrelse Type kw 0,75 2 MCLTPB0008-2B ,5 2 MCLTPB0015-2B ,2 2 MCLTPB0022-2B MOVITRAC LTP-B med IP20 / NEMA 0, tilslutning V, med integreret EMC-filter Effekt Størrelse Type kw 0,75 2 MCLTPB0008-2A ,5 2 MCLTPB0015-2A ,2 2 MCLTPB0022-2A MCLTPB0030-2A MCLTPB0040-2A ,5 3 MCLTPB0055-2A MOVITRAC LTP-B med IP20 / NEMA 0, tilslutning V, med integreret EMC-filter Effekt Størrelse Type kw 0,75 2 MCLTPB0008-5A ,5 2 MCLTPB0015-5A ,2 2 MCLTPB0022-5A MCLTPB0040-5A ,5 3 MCLTPB0055-5A ,5 3 MCLTPB0075-5A MCLTPB0110-5A MOVITRAC LTP-B med IP55 / NEMA 12, tilslutning V, med integreret EMC-filter Effekt Størrelse Type kw 0,75 2 MCLTPB0008-2B ,5 2 MCLTPB0015-2B ,2 2 MCLTPB0022-2B Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B 11

12 3 Sikkerhedstekniske påbud Tilladte apparater MOVITRAC LTP-B med IP55 / NEMA 12, tilslutning V, med integreret EMC-filter Effekt Størrelse Type kw 0,75 2 MCLTPB0008-2A ,5 2 MCLTPB0015-2A ,2 2 MCLTPB0022-2A MCLTPB0030-2A MCLTPB0040-2A ,5 4 MCLTPB0055-2A ,5 4 MCLTPB0075-2A MCLTPB0110-2A MCLTPB0150-2A ,5 5 MCLTPB0185-2A MCLTPB0220-2A MCLTPB0300-2A MCLTPB0370-2A MCLTPB0450-2A MCLTPB0550-2A MCLTPB0750-2A MCLTPB0900-2A MOVITRAC LTP-B med IP55 / NEMA 12, tilslutning V, med integreret EMC-filter Effekt Størrelse Type kw 0,75 2 MCLTPB0008-5A ,5 2 MCLTPB0015-5A ,2 2 MCLTPB0022-5A MCLTPB0040-5A ,5 3 MCLTPB0055-5A ,5 3 MCLTPB0075-5A MCLTPB0110-5A MCLTPB0150-5A ,5 4 MCLTPB0185-5A MCLTPB0220-5A MCLTPB0300-5A MCLTPB0370-5A MCLTPB0450-5A MCLTPB0550-5A MCLTPB0750-5A MCLTPB0900-5A MCLTPB1100-5A MCLTPB1320-5A MCLTPB1600-5A Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B

13 Sikkerhedstekniske påbud Krav til opbevaringen Krav til opbevaringen For at undgå uheldige beskadigelser anbefaler SEW-EURODRIVE at lade omformeren blive i den originale emballage, indtil omformeren skal anvendes. Opbevaringsstedet skal være tørt og rent. Temperaturområdet på opbevaringsstedet skal være på mellem 40 C og +60 C. 3.3 Krav til installationen Den sikkerhedsrelevante DC 24 V-forsyningsspænding skal være EMC-kompatibel og føres på følgende måde: Ledninger, der ligger uden for et elektrisk monteringslokale, fast monteret og beskyttet mod udvendige beskadigelser eller lignende foranstaltninger. Inden for et monteringslokale kan der trækkes enkeltledere. Overhold de gældende forskrifter for anvendelsen. Strømledninger og sikkerhedsrelevante styreledninger skal føres i separate kabler. Det skal altid sikres, at der ikke er spændingsmedrivning på de sikkerhedsrelevante styreledninger. Ledningsføringsteknikken skal være i overensstemmelse med EN Der må kun anvendes jordede spændingskilder med sikker adskillelse (PELV) iht. VDE0100 og EN Desuden må spændingen mellem udgangene eller mellem en given udgang og jordede dele ikke overskride 60 V-jævnspænding i tilfælde af en enkelt fejl. Hvis der skal opnås en EMC-korrekt udførelse af kabelføringen følges henvisningerne i driftsvejledningen "MOVITRAC LTP-B". Sørg altid for, at skærmen på den sikkerhedsrelevante DC 24 V-forsyningsledning har kontakt med kabinettet på begge sider. Skærmen på den sikkerhedsrelevante DC 24 V-forsyningsspænding (klemme 12) skal være sat på. Til forsyning af 24 V-STO-indgangen kan der enten anvendes en ekstern 24 V-forsyning eller omformerens 24 V-forsyning. Under installationsplanlægningen man være opmærksom på de de tekniske data for MOVITRAC LTP-B. Ved dimensionering af sikkerhedskredsene skal de værdier, der er specificeret for sikkerhedskomponenterne, altid overholdes. Ledningslængden for den sikkerhedsorienterede DC 24 V-forsyningsspænding må maks. være 25 m. Den sikkerhedsorienterede DC 24 V-forsyningsspænding må ikke anvendes til tilbagemeldinger. Omformere med kapslingsklasse IP20 skal i en omgivelse med tilsmudsningsgrad 1 eller 2 installeres i et IP54-kontaktskab (minimumskrav). Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B 13

14 3 Sikkerhedstekniske påbud Krav til installationen Der skal være taget højde for alle forbindelser (f.eks. ledninger eller datakommunikation via bussystemer) et af de deltagende subsystemers performance level, ellers skal fejl i forbindelserne kunne udelukkes eller ignoreres. Antagelse af, at fejlen er "kortslutning mellem to ledere" kan iht. EN ISO : 2008 udelukkes under følgende forudsætninger: Lederne er permanent (fast) udlagt og beskyttet mod udvendige beskadigelser (f.eks. trukket i en kabelkanal, et armeret rør) udlagt i forskellige kappeledninger i et elektrisk monteringslokale, under forudsætning af at både ledninger og monteringslokale opfylder de gældende krav, se EN beskyttet enkeltvis med en jordforbindelse Antagelsen af, at fejlen er "kortslutning mellem en leder og en ubeskyttet elektrisk ledende del, jord eller en jordledning", kan udelukkes under følgende forudsætninger: Kortslutninger mellem leder og alle ubeskyttede elektrisk ledende del i et monteringssted. 14 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B

15 Sikkerhedstekniske påbud Krav til den eksterne sikkerhedsstyring Krav til den eksterne sikkerhedsstyring [6] [3] [1] [2] U [4] [5] [1] Sikkerhedsrelæ med godkendelse [2] DC 24 V-spændingsforsyning [3] Sikringer iht. producentoplysninger for sikkerhedsrelæ [4] Sikkerhedsorienteret DC 24 V-spændingsforsyning [5] Reset-knap til manuelt reset [6] Tilladt NØDSTOP-aktiveringselement Som alternativ til en sikkerhedsstyring kan der også anvendes et sikkerhedsrelæ. I så fald gælder nedenstående krav. Sikkerhedsstyringen samt alle andre sikkerhedsrelaterede delsystemer skal som minimum være godkendt til den sikkerhedsklasse, der i det samlede system er krævet for den pågældende applikationsrelaterede sikkerhedsfunktion. Følgende tabel viser eksemplarisk den nødvendige sikkerhedsklasse for sikkerhedsstyringen: Applikation Krav til sikkerhedsstyring Performance Level d iht. EN ISO Performance Level d iht. EN ISO SIL 2 iht. EN Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B 15

16 3 Sikkerhedstekniske påbud Krav til idrifttagningen Sikkerhedsstyringens ledningsføring skal være egnet til den tilstræbte sikkerhedsklasse (se producentdokumentation). Hvis DC 24 V-forsyningsspændingen kun frakobles sikkerhedsrelateret på den positive pol, må der ikke forekomme testimpulser på denne i frakoblet tilstand. Hvis DC 24 V-forsyningsspændingen frakobles topolet, må testimpulserne ikke komme samtidig på plus- og minusudgangen. Her skal testimpulserne være tidsmæssigt forskudte. SEW-EURODRIVE anbefaler at frakoble 24 V-spændingsforsyningen topolet. Ved kredsløbsdimensioneringen skal de specificerede værdier for sikkerhedsstyringen altid overholdes. Sikkerhedsrelæernes eller sikkerhedsstyringens relæudganges koblingsevne skal mindst modsvare 24 V-forsyningsspændingens maksimalt tilladte, begrænsede udgangsstrøm. Producenthenvisningerne vedrørende godkendte kontaktbelastninger og evt. nødvendige sikringer for sikkerhedskontakterne skal følges. Hvis der ikke foreligger sådanne henvisninger, skal kontakterne for-sikres med 0,6 gange den nominelle værdi, som producenten har angivet som maksimal kontaktbelastning. For at garantere beskyttelse mod uventet genstart iht. EN 1037 skal det sikre styringssystem være udformet og tilsluttes således, at nulstilling af kommandoenheden alene ikke fører til genstart. Det betyder, at en genstart først må ske efter et manuelt reset af sikkerhedskredsen. BEMÆRK En aktivering af STO-indgangene via pulserede signaler som f.eks. selvtestende digitale udgange på sikkerhedsstyringer er ikke muligt. 3.5 Krav til idrifttagningen For påvisning af den realiserede sikkerhedsfunktion skal der efter vellykket idrifttagning foretages en kontrol og dokumentation af sikkerhedsfunktionerne (validering). I den forbindelse skal man være opmærksom på begrænsningerne for sikkerhedsfunktionerne, som findes i kapitlet "Begrænsninger" ( side 9). Ikke-sikkerhedsrelaterede dele og komponenter, der påvirker resultatet af valideringskontrollen (f.eks. motorbremse), skal efter behov sættes ud af drift. For anvendelse af MOVITRAC LTP-B i sikkerhedsapplikationer skal der generelt foretages idrifttagningskontrol af afbryderen og den korrekte ledningsføring, og derefter skal det føres til protokols. 16 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B

17 Sikkerhedstekniske påbud Krav til driften Krav til driften Drift er kun tilladt inden for de specificerede grænser, som nævnes i databladene. Det gælder både for den eksterne sikkerhedsstyring og for MOVITRAC LTP-B samt tilladt ekstraudstyr. Det skal kontrolleres med jævne mellemrum, dog mindst en gang hvert år, at sikkerhedsfunktionerne fungerer fejlfrit. Kontrolintervallerne skal fastsættes iht. risikovurderingen. Ventilatorerne skal kunne rotere frit, kølelegemet skal holdes fri for støv og smuds. Monteringsstedet, hvor omformeren er monteret, skal være støvfrit og uden kondensvand. Ventilatorerne og luftfiltre skal kontrolleres regelmæssigt med henblik på korrekt funktion. Alle elektriske forbindelser som det korrekt tilspændingsmoment for klemmerne skal kontrolleres regelmæssigt. Effektkabler skal kontrolleres for beskadigelser pga. varmeudvikling. Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B 17

18 4 Opbygningsvarianter Generelle henvisninger 4 Opbygningsvarianter 4.1 Generelle henvisninger Det gælder grundlæggende, at alle de tilslutningsvarianter, som er nævnt i denne dokumentation, kan bruges til sikkerhedsrelevante applikationer, såfremt det basale sikkerhedskoncept er i orden. Det betyder, at det under alle omstændigheder skal være sikret, at aktiveringen af DC 24 V-sikkerhedsindgangene sker ved hjælp af et eksternt sikkerhedsrelæ eller en sikkerhedsstyring, og en automatisk genstart således ikke er mulig. For grundlæggende valg, installation og anvendelse af sikkerhedskomponenterne som f.eks. sikkerhedsrelæ, NØDSTOP-knap osv. og de godkendte tilslutningsvarianter gælder overordnet, at alle sikkerhedstekniske krav i kapitel 2, 3 og 4 i denne dokumentation skal opfyldes. Eldiagrammerne er principielle eldiagrammer, der udelukkende er begrænset til at vise sikkerhedsfunktionen/-erne med de komponenter, der er nødvendige i den forbindelse. For overskuelighedens skyld vises der ikke kontaktteknisk udstyr, der normalt altid skal etableres yderligere for f.eks. at sikre afskærmning mod berøring, løse problemer med over- og underspænding, finde isoleringsfejl, jordafledning og kortslutning f.eks. i eksternt trukne ledninger eller for at garantere den nødvendige støjimmunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser Tilslutninger på MOVITRAC LTP-B Følgende billede viser en oversigt over signalklemmekortet. +24 VIO DI 1 DI 2 DI V AI 1 / DI 4 0 V AO 1 / DO 1 0 V AI 2 / DI 5 AO 2 / DO 2 STO+ STO Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B

19 Opbygningsvarianter Krav Krav Anvendelse af sikkerhedsrelæer Kravene fra producenterne af sikkerhedsrelæer (f.eks. sikring af udgangskontakterne mod sammenklæbning) eller andre sikkerhedskomponenter skal overholdes på det strengeste. For ledningsføringen gælder de grundlæggende krav som beskrevet i denne dokumentation. Vedrørende forbindelsen mellem MOVITRAC LTP-B og sikkerhedsrelæerne gælder kravene til installationen i kapitlet "Krav til installationen" ( side 13). Producentens øvrige henvisninger for sikkerhedsrelæet skal overholdes, alt efter anvendelse. 4.3 Enkeltfrakobling STO iht. PL d (EN ISO ) Forløbet er følgende: STO-indgangene (klemme 12 og 13) afbrydes på alle poler. Motoren kommer langsomt til stilstand, såfremt der ikke er en bremse. STO Safe Torque Off (EN ) 12 * n * Sikkerhedsindgang (klemme 12) t BEMÆRK De viste STO-frakoblinger kan indstilles indtil PL d iht. EN ISO under hensyntagen til kapitlet "Krav" ( side 19). Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B 19

20 4 Opbygningsvarianter Enkeltfrakobling Binær aktivering med sikkerhedsrelæ ved ekstern 24 V-forsyning Net +24 V Overordnet styring GND Nødstop Stop Start IN PLC OUT LTP-Bhovedklemmer Sikkerhedsrelæ Tilbagemelding Nødstop Reset 2 1 = frikobling 0 = stop 12 STO+ 13 STO Binær aktivering med sikkerhedsrelæ med intern 24 V-forsyning Net +24 V Overordnet styring Nødstop Stop Start IN PLC OUT LTP-Bhovedklemmer Sikkerhedsrelæ Tilbagemelding Nødstop Reset V 1 = frikobling 0 = stop 9 12 STO+ 13 STO BEMÆRK Ved enkanalsfrakobling skal der opstilles bestemte fejlhypoteser, som skal beherskes ved fejludelukkelse. Følg henvisningerne i kapitlet "Krav" ( side 19). SEW-EURODRIVE anbefaler at frakoble 24 V-spændingsforsyningen topolet på STO-indgangen. 20 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B

21 Opbygningsvarianter Enkeltfrakobling SS1(c) iht. PL d (EN ISO ) Forløbet er følgende: Klemme 2 frakobles f.eks. bed nødstop / nødstandsning I sikkerhedstiden t 1 kører motoren sit omdrejningstal langs med rampen til stilstand. Efter udløb af t 1 frakobles sikkerhedsindgangene klemme 12 og 13. Den sikre tid t 1 skal projekteres, som motoren standes inden for denne tid. SS1(c) Safe Stop 1 (EN ) 2* 12** n t 1 * Binær indgang 1 (klemme 2) ** Sikkerhedsindgang (klemme 12) t BEMÆRK De viste SS1(c)-frakoblinger kan indstilles indtil PL d iht. EN ISO under hensyntagen til kapitlet "Krav" ( side 19). Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B 21

22 4 Opbygningsvarianter Enkeltfrakobling Binær aktivering med sikkerhedsrelæ ved ekstern 24 V-forsyning Net +24 V Overordnet styring GND Nødstop Stop Start IN PLC OUT LTP-Bhovedklemmer Sikkerhedsrelæ Tilbagemelding Nødstop Reset 2 1 = frikobling 0 = stop t STO+ STO Binær aktivering med sikkerhedsrelæ med intern 24 V-forsyning Net +24 V Overordnet styring Nødstop Stop Start IN PLC OUT LTP-Bhovedklemmer Sikkerhedsrelæ Tilbagemelding Nødstop Reset V 1 = frikobling 0 = stop t STO+ 13 STO BEMÆRK Ved enkanalsfrakobling skal der opstilles bestemte fejlhypoteser, som skal beherskes ved fejludelukkelse. Følg henvisningerne i kapitlet "Krav" ( side 19). SEW-EURODRIVE anbefaler at frakoble 24 V-spændingsforsyningen topolet på STO-indgangen. 22 Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B

23 Opbygningsvarianter Gruppefrakobling Gruppefrakobling I dette kapitel forklares, hvordan flere MOVITRAC LTP-B tilkobles sikkert Krav Ved gruppefrakobling kan 24 V-sikkerhedsindgange fra flere MOVITRAC LTP-B stilles til rådighed via et enkelt sikkerhedsrelæ. Det maksimalt mulige antal aksemoduler fremgår af den maksimalt tilladte kontaktbelastning for sikkerhedsrelæet eller sikkerhedsstyringen. Øvrige krav fra producenterne af sikkerhedsrelæer (f.eks. sikring af udgangskontakterne mod sammenklæbning) eller andre sikkerhedskomponenter skal overholdes på det strengeste. For ledningsføringen gælder de grundlæggende krav som beskrevet i Krav til installationen ( side 13). Vedrørende forbindelsen mellem MOVITRAC og sikkerhedsrelæerne gælder kravene til installationen i kapitlet "Krav til installationen" ( side 13). Producentens øvrige henvisninger til sikkerhedsrelæet skal overholdes, alt efter anvendelse. Fastsættelse af det maksimale antal MOVITRAC -apparater ved gruppefrakobling Antallet (n stk.) af de tilsluttelige MOVITRAC LTP-B-apparater ved gruppefrakobling er begrænset til maks. 10 stk. og af følgende punkter: 1. Sikkerhedsrelæets koblingsevne. Vær opmærksom på, at producenten af sikkerhedsrelæet kræver, at sikkerhedskontakterne skal afsikres med sikringer for at forhindre sammensmeltning af kontakterne. Oplysningerne om koblingsevne i henhold til EN , 02 / 1 og EN , 11 / 97 samt kontaktsikringerne, som angives i producentens driftsvejledninger, skal følges uden indskrænkninger og er den projektansvarliges ansvar. 2. Maks. tilladt spændingsfald i 24 V-spændingsforsyningsledningen. Desuden er ledningslængden begrænset til maks. 25 m af EMC-årsager. Ved projektering af en aksesammenslutning skal man være opmærksom på værdierne for ledningslængder og tilladte spændingsfald. 3. Maks. kabeltværsnit på 1 1,5 mm 2 eller 2 0,75 mm Effektforbrug STO-indgang og indgangsspænding, se kapitlet "Signalklemrække sikkerhedskontakt for STO" ( side 25). Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B 23

24 4 Opbygningsvarianter Gruppefrakobling Realisering af gruppefrakobling med sikkerhedsrelæ Gruppefrakobling med et sikkerhedsrelæ (SR) Alle MOVITRAC LTP-B'ers sikkerhedsindgange kan aktiveres med et sikkerhedsrelæ. Kontaktskab Sikkerhedsrelæ MOVITRAC SR1 LTP-B LTP-B LTP-B LTP-B LTP-B Størrelse 3 Størrelse 3 Størrelse 3 Størrelse 2 Størrelse 2 STO STO STO STO STO Gruppefrakobling med to sikkerhedsrelæer (SR) Med flere sikkerhedsrelæer kan man aktivere sikkerhedsindgangene for de tilordnede MOVITRAC LTP-B'er. I det efterfølgende eksempel er MOVITRAC LTP-B i størrelsen 3 og MOVITRAC LTP-B i størrelsen 2 aktiveret af et sikkerhedsrelæ sammenfattet i en gruppe. Kontaktskab Sikkerhedsrelæ MOVITRAC SR1 SR1 LTP-B LTP-B LTP-B LTP-B LTP-B Størrelse 3 Størrelse 3 Størrelse 3 Størrelse 2 Størrelse 2 STO STO STO STO STO Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B

25 Tekniske data Sikkerhedsparametre kva i P f n Hz 5 5 Tekniske data Den efterfølgende tabel viser de tekniske data for MOVITRAC LTP-B på baggrund af den integrerede sikkerhedsteknik. Derudover skal man være opmærksom på de tekniske data og godkendelserne i driftsvejledningen til MOVITRAC LTP-B. 5.1 Sikkerhedsparametre Parametre iht.: EN EN ISO EN Klassificering / grundlæggende SIL 2 (Safety Integrity Level) PL d (Performance Level) SILCL 2 standarder Sandsynlighed for en farlig driftsafbrydelse pr. time (PFHd-værdi) 1, /h Mission time / levetid 20 år, derefter skal komponenten udskiftes med en ny komponent. Proof-test-interval 20 år - 20 år Sikker tilstand Frakoblet moment (STO) Sikkerhedsfunktioner STO, SS1 1) iht. EN ) Med egnet ekstern styring 5.2 Signalklemrække sikkerhedskontakt for STO MOVITRAC LTP-B Klemme Funktion Generelle elektronikdata Sikkerhedskontakt 12 STO+ DC +24 V-indgang, maks. 100 ma, STO-sikkerhedskontakt 13 STO- Referencepotentiale for DC +24 V-indgang, STO-sikkerhedskontakt Tilladt ledningstværsnit En leder pr. klemme: 0,05 2,5 mm 2 (AWG30 12) Tekniske data STO-indgang Min. Typisk Maks. Indgangsspændingsområde DC 18 V DC 24 V DC 30 V Tid til blokering af sluttrin ms Tid indtil visning af inhibit på displayet ved aktiv STO ms Tid indtil konstatering og visning af en STO-koblingstidfejl ms BEMÆRK En aktivering af STO-indgangene via pulserede signaler som f.eks. selvtestende digitale udgange på sikkerhedsstyringer er ikke muligt. Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B 25

26 Indeks Indeks A Afsnitsafhængige sikkerhedshenvisninger...5 Ansvarsfraskrivelse...6 Anvendelse af denne vejledning...4 D Dokumentation, anden gældende...6 Dokumentets indhold...6 Drift, krav...17 E Ekstern sikkerhedsstyring...15 Enkeltfrakobling...19 Krav...19 SS1 iht. PL d (EN )...21 STO iht. PL d (EN )...19 G Garantikrav...6 Gruppefrakobling...23 Krav...23 Med sikkerhedsrelæ...24 Gyldighedsområde...4 H Henvisninger Anvendte tegn i vejledningen...5 Henvisninger, generelle...4 I Idrifttagning, krav...16 Installation Henvisninger for føring af styreledninger...13 Krav...13 Integrerede sikkerhedshenvisninger...5 K Koblingsevne sikkerhedsrelæ...16 Kontrol af brydekontakt...16 Krav Drift...17 Ekstern sikkerhedsstyring...15 Idrifttagning...16 Installation...13 N Normer... 4 O Opbygningsvarianter Ophavsret... 6 P Påvisning af sikkerhedsfunktioner S Signalord i sikkerhedshenvisninger... 5 Sikker tilstand... 7 Sikkerhedshenvisninger Anvendte tegn i vejledningen... 5 Opbygning af de afsnitsafhængige... 5 Opbygning af de integrerede... 5 Sikkerhedshenvisningernes opbygning... 5 Sikkerhedskoncept... 7 Begrænsninger... 9 Sikkerhedsrelæer, krav Sikkerhedsstyring, ekstern Krav Sikkerhedsteknik Sikker tilstand... 7 Sikkerhedstekniske påbud Sikkert frakoblet moment (STO)... 8 SS1 iht. PL d (EN ) STO iht. PL d (EN ) STO (Sikkert frakoblet moment)... 8 STO-indgang T Tilladte apparater V Validering Håndbog Funktionel sikkerhed MOVITRAC LTP-B

27

28 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal/Germany Phone Fax

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Udgave 12/2011 19387296 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21271070_0115* Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Udgave 01/2015 21271070/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indhold Indhold 1 Generelle henvisninger...

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

* _0616* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

* _0616* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22513140_0616* Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed Udgave 06/2016 22513140/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Udgave 07/2011 19300492 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler)

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22515135_0516* Håndbog MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Udgave 05/2016 22515135/DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed Udgave 05/2009 16811283 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST til montering i kontaktskab

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST til montering i kontaktskab Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST til montering i kontaktskab Udgave 10/2011 19357281 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Rettelse MOVITRAC B * _1014*

Rettelse MOVITRAC B * _1014* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21186_1014* Rettelse SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS A B C D E F Billeder kan afvige Bestillingsoplysninger Type Varenr. UE48-2OS2D2 6024915 andre instrumentudførelser og tilbehør www.sick.com/ue48-2os H I J K L M N O

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE Online-datablad T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type Andre instrumentudførelser

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S / / 2010

Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S / / 2010 Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S 701833 / 03 06 / 2010 Indhold 1 Indledende bemærkninger 3 1.1 Tegnforklaring 3 2 Sikkerhedshenvisninger 4 2.1 Sikkerhedstekniske krav til applikationen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Online-datablad UE43-3MF2A0 UE43-3MF SIKKERHEDSRELÆER

Online-datablad UE43-3MF2A0 UE43-3MF SIKKERHEDSRELÆER Online-datablad UE43-3MF2A0 UE43-3MF A B C D E F Billeder kan afvige Bestillingsoplysninger Type Varenr. UE43-3MF2A0 6024898 andre instrumentudførelser og tilbehør www.sick.com/ue43-3mf H I J K L M N O

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 BERØRINGSFRIE SIKKERHEDSAFBRYDERE

Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 BERØRINGSFRIE SIKKERHEDSAFBRYDERE Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sensorprincip Bestillingsoplysninger Antal sikre udgange 2 Hjælpekontakt (AUX) 1

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Original brugsanvisning. Vital 2 og Vital 3. Bruger manual

Original brugsanvisning. Vital 2 og Vital 3. Bruger manual Original brugsanvisning Vital 2 og Vital 3 Bruger manual Danish v1b 2TLC172219301_B Generelt Vital bygger på et enkanals sikkerhedskoncept hvor et større antal sikkerhedskomponenter (f.eks. følere) kan

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

Online-datablad. FX3-MOC Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL SIKKERHEDSSTYRINGER

Online-datablad. FX3-MOC Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL SIKKERHEDSSTYRINGER Online-datablad FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Modul Konfigurationsmåde Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF)

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF) Signalkontakter ON/OFF signalkontakter (OF) c standardudstyr: 4 OF pr. : v standard: 47076 v lavniveau: 47077 for v v til drawout version: 33098. c OF kontakterne angiver hovedkontakternes position c de

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Slank og smart! Altivar 32 Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Altivar 32 fokuserer på dine applikationer Til alle designere,

Læs mere

Monteringsvejledning. Q-Safe. Version 201502 Dokument 841684

Monteringsvejledning. Q-Safe. Version 201502 Dokument 841684 Monteringsvejledning Q-Safe Version 201502 Dokument 841684 INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 6 1.1. Generelt 6 1.2. Tjekliste for sikkerhed 6 1.3. Nomenklatur 6 2. Kontrol af leveringens indhold 7 2.1.

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE Online-datablad CP-SA00A00 detec Prime CP-SA00A00 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Opløsning Beskyttelsesfelthøjde Rækkevidde Uden blinde

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed DA Installations- og betjeningsvejledning 14 Version 1.0 BOM 12501666 Indhold Indledning... 84 Sikkerhedshenvisninger... 85 Indhold i kassen... 86 Tekniske data...

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere