Første nyhedsbrev - fra Center for Kompetenceudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første nyhedsbrev - fra Center for Kompetenceudvikling"

Transkript

1 nyhedsbrev Psykologer specialiserer sig i psykiatri side 2 Undervisere med Brugererfaringer - en ressource i undervisningen side 3-4 Sporskifte hvad vil du med din karriere side 4 På tværs af kræften side 5 Første nyhedsbrev - fra Center for Kompetenceudvikling Velkommen til vores nyhedsbrev. Center for Kompetenceudvikling vil fremover udgive et nyhedsbrev tre gange om året. Sygeplejersker specialiserer sig side 6-7 I dette første nyhedsbrev kan du læse om: - hvordan psykologer specialiserer sig i psykiatri - hvad Undervisere med Brugererfaring er for noget - hvordan du kan få hjælp til afklaring af din karriere - om et nyt tværfagligt efteruddannelsesforløb for medarbejdere, der arbejder med kræftpatienter - om et rotationsprojekt for sygeplejersker i psykiatrien. Rigtig god fornøjelse. Nr oktober 2012 Nyt fra Center for Kompetenceudvikling Center for Kompetenceudvikling

2 Psykologer specialiserer sig i psykiatri Center for Kompetenceudvikling samarbejder med Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen om en videreuddannelse for psykologer. Af Pia Kielberg og Bettina Hansen psykologfaglige uddannelseskonsulenter, CfK Specialpsykologuddannelsen er en ny uddannelse, der er etableret som følge af den massive mangel på psykiatere i behandlingspsykiatrien. Dette har fået Danske Regioner til at lancere en ny uddannelse, der skal uddanne psykologer til at klare opgaver inden for børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri. Uddannelsen skal styrke psykologernes kompetencer i forbindelse med udredning og behandling, dvs. opgaver som psykologer allerede nu løser i psykiatrien. Desuden skal uddannelsen gøre psykologer i stand til at varetage opgaver som for eksempel at indgå i stuegang, varetage patientforløb og deltage i akutarbejdet. Det forventes, at specialpsykologer i psykiatrien på sigt vil betyde større fleksibilitet i opgaveløsningen. Regionerne håber desuden, at den nye uddannelse vil kunne hjælpe til med at rekruttere og fastholde kvalificerede psykologer til psykiatrien. Specialpsykologuddannelsen er en fireårig videreuddannelse og består af to adskilte uddannelsesforløb, hhv. en 12 måneders introduktionsuddannelse og en 36 måneders hoveduddannelse. Begge forløb indeholder en klinisk praksisdel og en teoretisk kursusdel. Specialpsykologuddannelsen er en formelt kompetencegivende sundhedsfaglig videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse for uddannelsen. Yderligere information Pia Wismer Kielberg på eller Bettina Kjærsgaard Hansen på Side 2

3 Undervisere med Brugererfaringer - en ressource i undervisningen Af Inger Mosbæk Greve, uddannelseskonsulent, CfK Patienten har en viden om sig selv og sin lidelse, der er lige så værdifuld, som den viden, behandleren har læst sig til og erfaret. Det er to forskellige slags viden, men de er lige værdifulde blot på hver sin måde, og skal derfor begge anvendes. Det er den sindslidende, der ejer og er eksperten på sin lidelse. At slås med en psykisk lidelse er at være ramt hårdt på skæbnen. Det er dag ud og dag ind at tage livtag med sit eget liv. Et arbejde der aldrig levner plads for pusterum, fridage eller ferier. Navn, UB er. Psykiatrien er i udvikling, og alle er optaget af at lave godt udviklingsarbejde. Allerede i 1995, i det daværende Århus Amt, blev der opbygget et korps af Undervisere med Brugererfaringer (UB er). Det skete i erkendelse af, at der findes to slags viden om psykisk sygdom og livet med en psykisk lidelse. Der findes en professionel viden, bundet til en faglig ekspertviden; alle faggrupper fx læger, ergoterapeuter og sygeplejersker bidrager med deres faglighed. Men der findes også en anden slags viden, bundet til det levede liv. Brugerens viden. Den viden er lagret i kroppen og i bevidstheden ved at have båret sygdommens symptomer og fundet veje til at leve med sygdommen. UB erne formidler den viden, der knytter sig til det levede liv. I undervisningen kan de bidrage med noget andet end andre eksperter, derfor er de en ressource i undervisningen. De har med stor succes i hele landet undervist mange forskellige grupper af medarbejdere og brugere. UB erne kan tilføre den erfaringsbaserede viden inden for psykiatrien, så indsatsen optimeres, og de kan formidle den til den almindelige befolkning, så der kan skabes en folkelig opbakning til, at mennesker med sindslidelser sikres lige muligheder for at deltage i samfundet. Erfaringseksperter med et undervisningsperspektiv CfK har altid minimum seks erfaringseksperter knyttet til afdelingen. De rekrutteres gennem annoncer i dagspressen. Gruppen sammensættes, så den udgør en gruppe med mange erfaringer inden for forskellige områder. Vi vægter, at UB erne efteruddanner sig. Erfaringseksperterne er derfor velorienterede om den sociale og sundhedsmæssige udvikling. Vi vægter også, at de fastholder deres erfarings-grundlag i forhold til den faglige ekspertise, og at de kan bruge fortællingen om deres liv og erfaring til undervisning, der rækker ud over dem selv. Side 3

4 Hvad tilbyder underviserne UB erne ønsker gennem respektfuld dialog at være med til at forbedre forholdene for mennesker med psykiske lidelser ved at give indsigt i situationer set fra brugerens/patientens side. Derfor underviser de i en række forskellige emner, f.eks.: At leve med en psykisk lidelse, psykisk sygdom og eksistens, at være den psykisk syge i en familie, at være psykisk syg og have børn, recovery og det gode liv, krop og psykiatri, bolig og lokalsamfundet, at modtage hjælp i eget hjem. Book en underviser kontakt CfK: Sporskifte hvad vil du med din karriere Center for Kompetenceudvikling tilbyder karriereafklaring Af Conny Henneberg, cand.pæd.soc. og certificeret coach Karriereafklaring er et godt redskab, når du kommer til et sporskifte i dit arbejdsliv. Grundene til at skifte spor kan være mange og kan komme mange steder fra, dine egne ambitioner, sygdom, ændringer i organisationen eller Du får mulighed for at blive afklaret om, hvordan din fremtidige karriere kan forme sig, og hvilken retning den skal tage. Hvad motiverer dig, og hvor ligger drivkraften i udviklingen af dine kompetencer? Og hvordan bruger du bedst din hidtidige erfaring og uddannelse i forhold til din kommende karriere. Ud over coaching tilbyder vi en personlighedstest; vi anvender JTI og Karrieremodellen. Du kan desuden få vejledning om sammenhængen mellem uddannelse og muligheder for merit i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Forløbet kan afsluttes med din personlige handlingsplan. Pris: Et pakkeforløb på to samtaler og en personlighedstest koster 2010 kr. Efterfølgende samtaler 670 kr. pr. time. Yderligere information og tilmelding ved henvendelse til Conny Henneberg Cand. Pæd. Soc. og certificeret Coach Side 4

5 På tværs af kræften Tværfaglige efteruddannelsesforløb for medarbejdere, der arbejder med kræftpatienter, er på vej Af Rikke Willemoes, uddannelseskonsulent Center for Kompetenceudvikling er i øjeblikket i gang med at udarbejde to tværfaglige efteruddannelsesforløb inden for tyktarm - og lungekræftområdet. Det overordnede formål med forløbene er at optimere både udredning og behandling af patienter med cancer. Gennem styrkelse af det interdisciplinære samarbejde og ved at sikre, at aktuel teknologi og viden udnyttes optimalt, optimeres arbejdet til gavn for patienterne. Inden for kræftområdet bliver mange patientforløb koordineret gennem et samarbejde i multidiciplinære teams, der: organiserer patientforløbene på tværs af afdelinger inddrager relevante parter i det samlede patientforløb: onkologer, radiologer, kirurger og patologer drøfter status og handling indgår i et forpligtende samarbejde mellem diagnosticerende og behandlende afdelinger En multidisciplinær efteruddannelse er en postgraduate efteruddannelse for læger og sygeplejersker, der deltager i de multidisciplinære teams inden for kræftområdet. Efteruddannelse af denne type bidrager til at øge forståelsen for den enkelte disciplins bidrag til den samlede løsning af opgaven omkring et patientforløb. Uddannelsen er inspireret af en tilsvarende efteruddannelse, der igennem de seneste år gennemført med stor succes ved Pelican Centre i England. Yderligere information Kontakt uddannelseskonsulent Rikke Willemoes Side 5

6 Sygeplejersker specialiserer sig Tres sygeplejersker i behandlingspsykiatrien får i 2013 et efteruddannelsesforløb. Af Gitte Brunebjerg og Lisbeth Drejer Dybro, uddannelseskonsulenter, CfK Affektive lidelser Angst- og tvangslidelser Personlighedsforstyrrelser Psykiske sygdomme hos oligofrene Skizofreni og andre psykoser Spiseforstyrrelser Det er nogle af de opgaver medarbejderne i psykiatrien arbejder på at løse hver dag i samarbejde med de psykisk syge borgere. Sundhedsstyrelsens Specialeplan fra 2012 sætter rammer for en national arbejdsdeling. Omdrejningspunktet er specialisering som løftestang for god behandling. Specialisering i Region Midtjylland Arbejdet med specialiseringen er i fuld gang. Sundhedspersonalet i ambulatorier, i opsøgende teams og på hospitalsafdelinger bruger løs af den viden og de erfaringer, de har. Ledelsen for Psykiatri- og Social besluttede i efteråret 2011, at psykiatrien i Region Midtjylland gør sig klar til at løfte sin del af den nationale specialiseringsplan gennem en forstærket efteruddannelsesindsats bl.a. for sygeplejersker. Kompetenceudvikling Masser af undersøgelser viser, at det at blive undervist i ny viden ikke nødvendigvis får betydning for deltagernes praksis. Samspillet mellem den enkelte deltager, det der sker i undervisningen og den sammenhæng, som deltageren skal anvende den nye viden i er afgørende. En aktuel undersøgelse foretaget af Bjarne Walgreen, DPU, peger på, at faktorer i undervisningen tegner sig for 20 %, personlige faktorer hos deltagerne for 35%, mens den sammenhæng, hvor den nye viden skal bruges, står for 45%. Efteruddannelsen afprøver metoder til at bringe viden, færdigheder og holdninger i spil på en måde, der både giver mening for de enkelte deltagere, og som øger arbejdspladsens muligheder for at løfte sin del af den nationale specialiseringsplan. Tre logikker Repræsentanter for arbejdspladserne i behandlingspsykiatrien og konsulenter fra Center for Kompetenceudvikling samarbejder om at udvikle og planlægge efteruddannelsen. Side 6

7 Der er brug for manges viden og erfaringer for at spotte dét bedste mødested mellem de tre logikker, der er motoren i forløbet: Deltageren, der vokser ved læreprocesser, der giver mening. Arbejdspladsen, der stræber efter gode løsninger af opgaverne. Uddannelsesstedet, der lykkes med sin opgave, når det lykkes at lære nogen noget på en måde, så det giver mening for både deltager og arbejdsplads. Det fælles udviklings- og planlægningsarbejde finder sted i Kursusrådet. Arbejdsløse og fastansatte hjælper hinanden Efteruddannelsen tilrettelægges som et rotationsprojekt, hvor arbejdsløse sygeplejersker uddannes til at vikariere, mens de erfarne sygeplejersker dygtiggør sig yderligere. Tredive arbejdsløse sygeplejersker får mulighed for at snuse til psykiatrien, fire uger på kursus og tre måneder i klinikken. FAKTA BOX Undervisningsforløbet for vikarerne: 29. oktober 9. november december 21. november 2012 Undervisningsforløbet for fastansatte: 3. januar 12. februar februar 3. april 2013 For yderligere information kontakt uddannelseskonsulenterne Gitte Brunebjerg sygeplejerske, cand. pæd. i pædagogisk sociologi eller Lisbeth Drejer Dybro master i voksenuddannelse, psykologi tilvalg, cand.phil. Nyhedsbrevet udgives af: Center for Kompetenceudvikling Olof Palmes Alle Aarhus N Side 7

Uddannelse 2011. Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen

Uddannelse 2011. Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen Uddannelse 2011 Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov Uddannelsesafdelingen Medarbejdere i Uddannelsesafdelingen (tlf. 7789 + dir. valg) Kerstin Bäck Møller....kerstin.baeck.moeller@ps.rm.dk

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015 TILBUD TIL MEDARBEJDERE I BØRN OG UNGE INFORMATION Uddannelsesindhold: Line Asp Rotationsvikar: Anders Probst-Jensen / Maria Luisa van Binsbergen Tilmelding: Kursusportalen Tilmeldingsfrist: 26. juni 2015

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Marts 2009 MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Fremtidens medarbejdere under krydspres Side 4 Fire udfordringer - fire muligheder Side 7 Kendskab og partnerskaber

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere