Styrk dit personlige lederskab med Tredje Generations Coaching

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrk dit personlige lederskab med Tredje Generations Coaching"

Transkript

1 Reinhard Stelter KL Ledertræf, Kolding 10. sept Navn oplægsholder Navn KUenhed Styrk dit personlige lederskab med Tredje Generations Coaching Reinhard Stelter Professor i sports- og coachingpsykologi, PhD Sektionsleder Accred. coachingpsykolog 1 Kort præsentation Reinhard Stelter, KU Professor i sports- og coachingpsykologi, KU.PhD (psyk), Accred. coachingpsykolog For at få forøg, Leder af forskergruppen Krop, læring og identitet og af Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt og Ernæring Modulansvar for faget Det personlige lederskab og dialogisk coaching Master in Public Governance Accred. medlem og Honorary Vice President i Society for Coaching Psychology; Associate of the TAOS Institute Medlem i Scientific Advisory Committee ved The Institute of Coaching Harvard Medical School Medlem af Advisory Board, underviser og senior coach Copenhagen Coaching Center Er meget optaget af coaching som narrativ-samskabende dialog, meget gerne grupper. 2 1

2 For at få forøg, Samfundsmæssige udfordringer virker coaching processen (Stelter, 2012) Vi lever i et hyperkomplekst samfund (Luhmann, 1997)... hvor selvrefleksivitet er et grundvilkår (Giddens, 1999) hvor identitet og selviscenesættelse bliver et centralt emne for den enkelte (Gergen, 2006; Keupp, Viden, læring og udvikling er situeret For at få forøg, Tidligere autoriteter (bl.a. ledere) har mistet deres vidensmonopol Viden er blevet situeret og udvikles i konkrete kontekster Læring og vidensproduktion bestemmes i høj grad af deres nytteværdi for dem, der deltager i processen Faglig udvikling og opgaveløsning sker i praksisfællesskaber og bygger dialoger og samarbejde 4 2

3 Nye krav til ledelse For at få forøg, Ledelse er dialogpræget og involverende Der er behov for at overvinde traditionel management- og styringstænkning. Lederens opgave er at få alle parter til at spille sammen, og samtidig skal lederen arbejde for at være en del af holdet. Lederen skal være med til at skabe fællesskab og tilslutning samt styrke relationer og fælles identitet i organisationen. Målet er at udvikle den relationsskabte organisation 5 (Helth, 2009) Kan coaching hjælpe os videre?? For at få forøg, Dias 6 3

4 Coaching og ledelse en farlig cocktail? For at få forøg, Coaching er en intimteknologi. Ligesom i bordellerne i Sankt Pauli og Amsterdam, hvor man kan åbne et par små luger i en væg og beføle den ønskede, prostitueredes bryster med henblik vurdering af varen, samme måde kan coaching åbne et par små julekalenderluger i den coachedes forside. Så kan lederen føle efter, hvor meget commitments-sul, der er sjælen. Lad os håbe, at han kan få hånden ud igen. Coaching er en intimteknologi. Den intimiderer, fordi den blander skriftefaderens, forhørslederens og bøddelens blik. Forhørslederen går efter bekendelser. Bøddelen går efter åreladning, han er badskærer af profession. Skriftefaderens valuta er anger. Når denne blanding balancerer, indtræder tilstanden ganske og aldeles hjernevasket. (Ole Fogh Kirkeby, 2006, 11) Reinhard Stelter, KU 7 Coachingens tre generationer en samtaler med forskellige perspektiver For at få forøg 1. generations coaching Problem/målperspektiv Min ambition, 2. generations coaching Løsnings/fremtidsperspektiv 3. generations coaching Refleksionsperspektiv Dias 8 4

5 Mit motto for Tredje Generations Coaching For at få forøg, In true dialogue, both sides are willing to change. Thich Nhat Hanh Buddhistisk munk og fredsaktivist 9 For at få forøg, 3. generation Coaching i et refleksionsperspektiv Formål: At have en samtale med fokuspersonen om bestemte begivenheder eller episoder og se den bagvedliggende mening og grundlæggende livsværdier At fungere som vidne og medfortæller af bestemte nye historier, som begynder at forme sig gennem samtalen Coaching retninger: Systemtisk-socialkonstruktionistisk coaching Collaborative practice Narrativ coaching Protreptisk/filosofisk coaching Dias 10 5

6 For at få forøg, 3. generation Coaching i et refleksionsperspektiv Relation mellem coach og fokuspersonen Tendentiel symmetrisk relation: Coachen og fokuspersonen er ligestillede samtalepartnere Coachen er undrende, reflekterende og anerkende i både fokuspersonens og i sit eget liv Fokuspersonen er undrende, reflekterende og anerkende i både sit eget liv og i de (livs-/værdi-)refleksioner coachen fremlægger Dias 11 Case fra gruppecoaching af unge Team Danmark talenter For at få forøg, 6 deltagere. Samtale klip mellem Maria og Patrick Maria taler om sit ønske til træneren: Det er utrolig vigtig for mig, at min træner ser mig som talent ellers går det ikke rigtig for mig! Patrick: Nej, du skal stole dig selv. Jeg kan ikke forstå at du gør dig afhængig af hvad din træner tænker. Det vigtigste er at du selv tro du kan! Coach: Patrick, jeg kan høre at du er meget engageret i Marias fortælling. Hvad siger dette engagement om dig selv? Patrick fortæller om sin tid, der han gik i 4. klasse og al de udfordringer han var konfronteret med dengang udfordringer, der har ført til at han NU tro han kan. Coaching Psychology Unit, NEXS - Reinhard Stelter Dias 12 6

7 For at få forøg, Case eksempel Lederen, Erik, og medarbejderen, Tina, taler under en MUS sammen om Tinas mulige ambitioner for fremtiden. Erik ser sin gode medarbejder vej mod en projektlederkarriere og indikerer denne mulighed over for Tina. Til trods for sit store faglige engagement, som Erik også anerkender, udtrykker Tina et stort ønske om at have et liv ved siden af arbejde, hvor hun har tid til venner, fritidsinteresser og familie. Dette udsagn får Erik til at sukke lidt. Han tænker sit eget ofte alt for travle arbejdsliv og udtrykker sin forståelse for Tinas syn. Med sine erfaringer i principper fra tredje generations coaching introducerer Erik begrebet frihed som gestand for en fælles refleksion. Efter Tinas første forundring, som fører til, at Erik uddyber den overordnede betydning af værdirefleksion har begge en spændende og udviklende dialog, som fører i sidste ende også til en større forståelse hos begge for deres respektive karrierevalg. Dias 13 For at få forøg, Værdiernes betydning i ledelse og coachende samtaler Værdier repræsenterer en central del af vores identitet. Et fokus værdier er en refleksion det mest centrale i medarbejderens liv Værdier repræsenterer a possible mode of certainty (Kirkeby, 2009, 155) Værdier er en I can based on knowledge, and a knowledge of what we have done, and will be able to do, and guided by ethical imagination by both deliberate and intuitive judgement. (ibid. 156). Værdier giver adgang til vores praktiske visdom (phronesis). Værdier er med til at skabe et meningsfuld handlingsfundament. I forskellige organisationer og i erhvervslivet kan værdier give orientering til samarbejdernes mulighed til at handle med formål, mening og commitment. Værdier er det (tavse) fundament for god samarbejdsrelation. Værdier er inkarneret i vores handling. Personlig lederskab forudsætter at kunne reflektere over dem og synliggør dem

8 For at få forøg, 3. generation Coaching som narrativ-samskabende praksis Tre grundpræmisser 1. Agency: Menneskernes kapacitet til at vælge mellem forskellige muligheder, at tag et valg, at mobilisere energi og handle målrettet basis af egne overvejelser og planer. 2. Intentionalitet: Aktørens permanente rettethed mod omverdenen, som kommer til udtryk gennem de hensigter, personen har i forhold til specifikke andre, opgaver eller situationer. 3. Dekonstruktion: Muligheden for forandring og fortolkning af virkeligheden forskellig vis Dias 15 For at få forøg 3. generation Coaching som narrativ-samskabende praksis Tre basisaktiviteter 1. Giv muligheder for meningsskabelse (SK: at udvikle sin bevidsthed og forståelse) Mening udvikles i samspillet mellem fornemmelser, refleksion, tale og handling, 2. Tal om værdier (SK: det etiske) Forbedre ledelse, kommunikation og samarbejde ved at reflektere over centrale værdier 3. Giv rum til udfoldelsen af narrativer (SK: at vælge sig selv; at overtage sin fortid) Narrativer tjener at strukturere begivenheder og at samle dem sammen en tidslinje. Dias 16 8

9 3. generation Coaching i et refleksionsperspektiv For at få forøg, Coaching som dialog mellem to ligestillede parter idealet: at skabe en symmetrisk relation Coaching som den genuine dialog mellem to mennesker (Buber, 2007) Coaching bygger withness-thinking i stedet for aboutness-thinking (representational) (Shotter,2006) Dialogen tager udgangspunkt i refleksionens domæne, hvor forskellige refleksionsperspektiver er inviteret her har den systemiske tilgang sin værdi Coaching sætter fokus multiversalitet flere stemmer, flere og lokale sandheder Coaching er meningsskabelse i fællesskab Dias 17 Tredje generations coaching For at få forøg, Det dialogiske perspektiv Udvikling af en ny dialogkultur: Dia-log = gennem (διά/dia) - ord/tanke/refleksion/fornuft (λόγος/logos) Withness thinking /dialogic talk (Shotter, 2006) Relationel stemthed: vilje til at involvere sig i hinanden og vise med-indlevelse Kierkegaard (2010, SKS 7) taler om den dobbelt reflekterende meddelelse: begge dialogpartner berøres og udvikles Buber (1983, 37): Der Mensch wird im Du zum Ich. Dias 18 9

10 For at få forøg Dialogue The Art of Thinking together William Isaacs (1999) Dialogue fulfills deeper, more widespread needs than simply getting to yes. The aim of a negotiation is to reach agreement among parties who differ., The intention of dialogue is to reach new understanding and, in doing so, to form a totally new basis from which to think and act. In dialogue, one not only solves problems, one dissolves them. We do not merely try to reach agreement, we try to create a context from which many new agreements might come. And we seek to uncover a base of shared meaning that greatly help coordinate and align our actions with our values. (p. 19) 19 Reinhard Stelter, KU For at få forøg, 3. Generations coaching Et nyt fokus coach-coachee relationen 1. Det samskabende perspektiv 2. Stræben efter ligeværdighed i dialogen 3. Stræben efter symmetri som idealtilstand 4. Fokus genlyd (resonating), bevidning en med-menneskelig feedback Dias

11 Reinhard Stelter, KU For at få forøg, Coaching relationen centrale aspekter (se også Rogers, 2011) Be real vær dig selv, autentisk, tillidsfuld, respektful! Vær nysgerrig undrende, går op i coacheens verdensforståelse! Vær lidt provokerende, tilpas forstyrrende! Brug humor! Vær ydmyg! Vær anerkendende! Dias 21 Reinhard Stelter, KU For at få forøg, Coaching relationen centrale aspekter (se også Scott D. Miller Feedback-informed treatment, FIT Giv feedback! Søg samspil med coacheen! Ingen fortolkning Hvordan virker coacheens udsagn dig som coach Kobling til forskellige aspekter som coacheen tidligere har nævnt Spørg coacheen om hvordan det du som coach har sagt virker ham/hende Bed om tilbagemelding, hvordan coacheen oplever relationer, og hvad der virker, hvilke ønsker der er og hvad der fremover skulle sætte fokus Dias

12 Mean score For at få forøg Forskningsresultat: Gruppecoaching har en positiv indflydelse social recovery og generel velbefindende, Coaching Psychology Unit, NEXS - Reinhard Stelter Dias 23 5,0 Social recovery (score 0-6) 4,5 4,0 3,5 Coaching Kontrol 3,0 Baseline 12 weeks Independent change in Social recovery Coaching group (n=31) Control group (n=47) 0-12 weeks 13.9% (0.53 points) p= % (0.12 points) p=0.771 Adjusted for baseline scores Coaching group had higher Social recovery score after 12 weeks compared to control group Effect size was medium (r=0,24) and significant (p=0.038) 14% (0.53 points) increase in social recovery from baseline to 12 weeks for coaching group (p=0.001) Coaching Psychology Unit, NEXS - Reinhard Stelter Dias

13 Forskningsresultat: Gruppecoaching har en positiv indflydelse social recovery og generel velbefindende For at få forøg, En signifikant stigning i social recovery betyder: Deltagere oplever hinanden som ressource i at udvikle deres faglighed og deres karriere De udvikler en stærk identitet i fællesskab, bl.a. ved at høre de andres historier og relatere dem til egne udfordringer De lærer at strukturere deres hverdag bedre Der opstår en praksisfællesskabet, som bruges ud over selve coachingsessionerne Der igennem udvikles velbefindende og social kapital Coaching Psychology Unit, NEXS - Reinhard Stelter Dias 25 Social kapital via gruppecoaching For at få forøg, Social kapital beskriver den sammenhængskraft, der opstår i sociale netværk, som den konkrete coachingseance er med til at skabe et grundlag for Sociale kapital er en ressource, der rækker udover individernes blotte fællesskab: en produktiv kraft, der gør fx en organisation til andet og mere end en samling individer, der hver især forfølger egne mål. Social kapital kan styrke organisationen som helhed og det bliver lettere at indfrie både individuelle og kollektive mål. Coaching Psychology Unit, NEXS - Reinhard Stelter Dias

14 Tak for jeres opmærksomhed!! For at få forøg, Reinhard Stelter, KU 27 Referencer For at få forøg, Stelter, R. (2012). Tredje generations coaching: En guide til narrativsamskabende teori og praksis. København: Dansk Psykologisk Forlag. Stelter, R. (2013). Coaching som inspiration til dialogbaseret lederskab. In P. Helth (ed.). Lederskabelse: Det personlige lederskab (pp ). København: Samfundslitteratur. Dias

Offentlig ledelse i en forandringstid: Perspektiver i dialogisk coaching

Offentlig ledelse i en forandringstid: Perspektiver i dialogisk coaching MPG - forelæsning, fredag d. 27. august 2010 Offentlig ledelse i en forandringstid: Perspektiver i dialogisk coaching Reinhard Stelter, ph.d. Professor i coachingpsykologi Accred. coachingpsykolog Coaching

Læs mere

Coaching og dialogisk praksis i en relationel optik

Coaching og dialogisk praksis i en relationel optik Coaching og dialogisk praksis i en relationel optik Lone Hersted Institut for Læring og Filosofi E-mail: lhersted@learning.aau.dk 1 Præsentation Professionel baggrund: uddannet skuespiller, cand.mag. i

Læs mere

Relationel ledelse og anerkendende kommunikation

Relationel ledelse og anerkendende kommunikation Relationel ledelse og anerkendende kommunikation Dansk Pædagogisk Forum Lone Hersted E-mail: lhersted@learning.aau.dk Præsentation Lone Hersted. Opr. teateruddannet, cand.mag. i dramaturgi, certificeret

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 16. og 17. september 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred

Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred Kapitel 7 (n2) Ledelse og coaching (n1) Af Vibe Strøier (n3) Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred introduktion til begrebet. Det vil indeholde en diskussion af, hvordan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk. WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER Work-Life Balance among Lawyers Sofie Bolding Christensen Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.) Vejleder: Kristian Herdal Molbech Afleveringsdato: 27. januar 2015 Anslag:

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009)

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) den 09-03-2012 kl. 10:07 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Forfatternes overordnede ambition med bogen er at udfolde en systemisk forståelse af coaching på

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 3, nummer 2, 2012

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 3, nummer 2, 2012 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 3, nummer 2, 2012 S YS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING den 09-03-2012 kl. 10:11 Søren Moldrup side 1 af 15 sider INTRODUKTION Begrebet narrativ defineres som en fortælling

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv Redigeret af Lisa Ott og Else Iversen Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv

Læs mere

Coaching som læreproces. transformativ læring i en projektgruppe på RUC

Coaching som læreproces. transformativ læring i en projektgruppe på RUC Coaching som læreproces transformativ læring i en projektgruppe på RUC Ninni Azalie Jensen & Sandra Narud K1 Kommunikation Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Maj 2013 Resumé Som et led i vores deltagelse

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere