Summary. Side 2 af 182

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Summary. Side 2 af 182"

Transkript

1 Summary Summary Danish people spend almost 700 million hours per year doing sport. This is considerably more time than spent watching sport in television or at a stadium. Depite this, the international literature in the field of sports economics almost only devotes time to analyse subjects of professional sport. To my knowledge, this thesis is the first attempt to broaden the perspective of sports economics by focusing at the entire economic cycle of sport in Denmark. Since sport is a relative new subject in economics I present an overview in a field where a lot of future studies can be developed. The thesis has been divided in three parts. The first part quantifies the practising of sports of the Danish population and documents the development in participation (number, sex, age, time spent on sport) in the most common disciplines. From this specification I deduce some characteristics of the disciplines that have become more popular over time and the disciplines that have lost members over time. This study of behaviour can be seen as a representation of the preferences of the Danish population. I find that flexibility and independence are important characteristics and discuss why that might be so. The second part contains an overview of the overall cash flow for sport in Denmark. I conclude that the major contributions to sport in Denmark come from municipalities, public support - tipsmidler, television and sponsorship. In the further analysis of the cash flows and how the means are being subdivided, I have focused at the Danish sports associations (DIF, DGI, DFIF), Team Danmark and the sports unions for the most popular sports disciplines. I find that the sports associations are focused at the needs of the non-elite sport while the unions spend relatively most of their budget at professional sport. The study has outlined how a standard structure of accounts can be constructed. Furthermore by harmonizing data, comparison and analysis are made. In reference to this, I would like to recommend the Ministry of Culture to develop accounting frames for the sports associations and unions to use in the interest of an easier overview and possibilities of comparison of the sector. Based on the findings in the two first parts, the thesis ends with a discussion of the future structure of sport in Denmark. Basically the debate concerns sport in relation to state of health, Side 1 af 182

2 Summary democracy and integration and the future development and roles for the main actors within sport in Denmark. The main issues are: - The battle for members between the traditional Danish sport associations and the commercial business of sports. - The distribution of the contribution of means from the monopoly Danske Spil and the role of the politicians in this matter. - The future of the monopoly. Since it is an unexplored field of research there is a lot of work to be done in the future. I have given an overview of my ideas for further studies in the end of the thesis. This study forms a general and comprehensive view of the overall sports disciplines and associated financial basis and may serve as data basis for detailed and more specific studies with in sports economics and event economics. It has been exciting working with a new/unexplored topic but at the same time frustrating because some questions are left unanswered and the process has been complicated because of lack of data and literature. Key words: Economics in sport, Tipsmidler, Danske Spil, DIF, DGI, DFIF, time spend at sport, participation in sports disciplines, cash flow in Danish sports, harmonization of accounts, politics. Side 2 af 182

3 Forord Forord I forårssemesteret 2007 skrev jeg øvelsen De samfundsmæssige gevinster ved fysisk aktivitet i Sportsøkonomi. Det var første gang, at Sportsøkonomi blev udbudt på København Universitets økonomistudie, og det førte til mange kreative og spændende opgaver. Jeg fik lyst til at arbejde videre med området Sportsøkonomi, som er karakteriseret ved at være et forholdsvist nyt emne indenfor økonomi. Jeg så det som en chance for at bruge de redskaber, som økonomer gerne skal besidde til at danne overblik og struktur i store datamængder og uddrage relevante konklusioner. Resultatet blev dette speciale, som primært er et datastudie og kan opfattes som første bud på at give et overblik over idræt i Danmark i tal. Jeg har arbejdet meget med at fremskaffe og strukturere data, så jeg håber, at mit speciale kan bidrage til at gøre arbejdet lettere for fremtidige projekter om idræt i Danmark. Jeg er gennem udarbejdelsen af specialet stødt på mange interessante problemstillinger, som kunne undersøges nærmere, hvilket jeg løbende har gjort opmærksom på i den færdige opgave. Under udarbejdelsen af specialet har jeg haft kontakt til mange i den danske idrætsverden. Her har jeg oplevet stor interesse for mit projekt og velvilje til at hjælpe mig videre med mine problemstillinger. Jeg skylder derfor en stor tak til senioranalytiker Rasmus Storm fra Idrættens Analyseinstitut, som har kunnet give mig kvalificerede svar på meget differentierede spørgsmål, samt Kulturministeriet (Ane Kathrine Lærkesen, Rosa Cedermark), Økonomiministeriet (Kate Mørch Jakobsen) og Finansministeriet (Anders Holm, Torben Steen Hansen) og Danske Spil for at hjælpe mig godt på vej i min opklaring af tipsmidlernes størrelse. Derudover vil jeg gerne sige tak til Danmarks Idræts-Forbund (DIF) (Per Lauritsen, Morten Olesen), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) (Jørgen Krebs), DFIF (Jesper Ræbild), Team Danmark (Søren Willeberg), Rambøll Management (Jens Krag), Dansk Badminton Forbund (Jørgen Hansen) og ansatte i andre af DIF s specialforbund (Jonas Juhl Christiansen, Søren Büchmann Petersen, Søren Simonsen, Hanne Bro Jørgensen, Per Jensen, Morten Cornelius Nielsen, Tina Enestrøm, Charlotte Schrøder, Maibritt Vittfeldt, Jonas Meyer Jensen, Anne Skaarup og Line Lauridsen) Endelig vil jeg rette en særlig tak til min vejleder, professor Christian Hjorth-Andersen, for totalvejledning gennem hele forløbet, hvilket vil sige, at han både har vist stor interesse for mit Side 3 af 182

4 Forord projekt og været en god sparringspartner men også gjort alt hvad han kunne for, at processen med specialeskrivning har været så god som muligt for mig. Også min familie skylder jeg en stor tak for tålmodighed, avisartikler og specielt min far, Kjeld Omø Olsen, for tålmodig gennemlæsning. Til sidst vil jeg også gerne takke mine studiekammerater for at have gjort hverdagen hyggelig og for moralsk støtte. Side 4 af 182

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Summary... 1 Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Indledning... 8 Motivation... 8 Problemformulering... 9 Teoriafsnit Empiriafsnit Afgrænsning Struktur og resultater DEL I: SPORT I DANSKERNES HVERDAG Kapitel 1: Danskernes tidsforbrug på sport Indledning Tid på sport Idrætsforbrug fordelt på køn og alder Konklusion Kapitel 2: Danskernes aktive sportsdeltagelse Indledning Udviklingen i medlemstal i DIF Medlemsudvikling indenfor sportsgrene Er medlemstal repræsentative? Alders, - generations-, og periodeeffekter Konklusion Kapitel 3: Konkurrence mellem idrætsgrenene en analyse Indledning Økonomiske incitamenter Elitesucces som incitament Danskernes præferencer Konklusion DEL II: PENGENE I SPORT Kapitel 4: Det økonomiske kredsløb i sport Overblik over pengestrømme i dansk idræt Side 5 af 182

6 Indholdsfortegnelse Kapitel 5: Tipsmidlerne i tal Indledning Estimation af tipsmidlerne Resultater Konklusion Kapitel 6: Pengene i sport reformulering af regnskaber Indledning Indsamling af regnskaber Reformulering af regnskaber Præsentation af regnskabstal i regnskabsmodeller Konklusion Kapitel 7: Pengene i sport en analyse Indledning Analyse af indtægter i dansk idræt Analyse af udgifter i dansk idræt Resultater DEL III: Idrætspolitik fordeling af ressourcer Kapitel 8: Diskussion af tipsmidlernes fordeling og spillemonopolet Indledning Idrætten i fremtiden Spillemonopolet Kapitel 9: Idekatalog til fremtidige studier Kapitel 10: Konklusion Litteraturliste Appendiks: Idrættens struktur i Danmark A.1 Danmarks Idræts-Forbund (DIF) A.2 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) A.3 Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) A.4 Team Danmark A.5 Lokale- og Anlægsfonden A.6 Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond Bilag Bilag til kapitel B.1.1 Tidsforbrug på aktiv sport Side 6 af 182

7 Indholdsfortegnelse B.1.2 Deltagersport Bilag til kapitel B.2.1 DIFs medlemmer fordelt på sportsgrene B.2.2 DGI medlemstal B.2.3 Konstruktion af DGI-medlemsoversigt B.2.4 Sammenligning af foreningsmedlemmer og Kulturvaneundersøgelsen. 136 B.2.5 Spørgeskemaundersøgelser Bilag til kapitel B.3.1 Initialomkostninger Bilag til kapitel B.4.1 Professionel sports udgifter Bilag til kapitel B.5.1 Tipsmidler bud B.5.2 Tipsmidler bud B.5.3 Tipsmidler bud B.5.4 Tipsmidler bud B.5.5 Tipsmidler bud B.5.6 Resultater om tipsmidler Bilag til kapitel B.6.1 Originalregnskabers poster i model,organisationer B.6.2 Originalregnskabers poster i modellen, forbund Bilag til kapitel B.7.1 Organisationers indtægter, ældre regnskaber B.7.2 Specialforbunds indtægter B.7.3 Tilskud pr medlem fra DIF B.7.4 Indtægter for udvalgte specialforbund B.7.5 Organisationernes udgifter, ældre regnskaber B.7.6 Administration B.7.7 Specialforbunds udgifter B.7.8 Specialforbunds udgifter, ældre B.7.9 DIFs fordelingsnøgle B.7.10 Fodbolds målsætninger: Side 7 af 182

8 Indledning Indledning Idrætten har for mig været et sted, hvor jeg har lært rigtig meget om livet. Hvor jeg har fået en stor del af min identitet og mine værdier. Hvor jeg har fået forståelse for spillereglerne mellem mennesker. Idrætten er for mig noget af det mest fantastiske, der findes. Og sådan er vi heldigvis mange, der har det. Kulturminister Brian Mikkelsen, på Idan-konference Motivation Sportsøkonomi er et forholdsvist nyt og uudforsket område. I den internationale litteratur 1, hvoraf størstedelen er amerikansk og engelsk, er vægten primært lagt på den professionelle sport. Der er typisk fokus på en enkelt sportsgren af gangen og ikke samspillet mellem dem. Andre eksempler kan være analyse af afholdelse af store sportsarrangementer som fx Olympiske Lege eller betydningen af kompetitiv balance i amerikansk fodbold for tv-rettighedernes værdi. Sportsøkonomi dukker også op i litteraturen som en del af begrebet oplevelsesøkonomi, som kan betragtes som en blanding af kultur og erhverv, som skaber følelser og identitet for forbrugeren og underholder. 2 For den aktive sportsdeltagelse - som trods alt er en del af mange menneskers hverdag - er det imidlertid begrænset, hvad der er lavet af videnskabeligt arbejde. 3 I Danmark er det dog et område, som ser ud til at være i vækst. De fleste danske universiteter er således begyndt at udbyde fag og projekter i sportsøkonomi. Mit indtryk er, at den primære drivkraft på området for dansk idræt er Idrættens Analyseinstitut (IDAN). IDAN 4, som blev oprettet i 2005, er en uafhængig og selvejende institution under Kulturministeriet og har til formål at udrede, formidle sammenhænge og forskningsresultater og skabe idrætspolitisk debat. Dette indebærer, at der er kommet fokus på 1 Baseret på gennemgang af: (Fort, 1992),(Kern, 2000), (Berri, 2006), (Sandy, 2004),(Fort, 2006),(Preuss, 2004), (Storm, 2005),(Shmanske, 2004), (Jeanrenaud, 2006), (Andreff, 2006). 2 (Lund, 2005): 89, 17 3 Jeg har ikke kendskab til lignende internationalt arbejde 4 IDAN har desuden en vidensbank, hvor de samler relevante undersøgelser og analyser, hvilket giver et godt overblik over litteraturen i Danmark Side 8 af 182

9 Indledning idrætten i Danmark fra mange vinkler og på at udforske området. Jeg håber med mit speciale at bidrage til at skabe overblik over sportsøkonomi i Danmark. I efteråret 2007 er der også politisk kommet stor fokus på danskernes idrætsudøvelse, da idræt er en vigtig faktor i regeringens målsætning om, at danskerne skal leve længere: Breddeidrætten skaber sundhed, trivsel og identitet. Den er en vigtig del af vores fælles kultur- og værdigrundlag. Men en række forhold gør det påkrævet at få analyseret området grundigt nu, udtalte Brian Mikkelsen ved nedsættelsen af Breddeidrætsudvalget i sommeren Også i IDAN arbejdes på projekter, som omhandler samme emner som mit speciale: Ud fra en ny spørgeskemaundersøgelse med respondenter samt ældre spørgeskemaundersøgelser 5 vil IDAN blandt andet belyse danskernes motions- og sportsvaner samt hvilke forhold, der spiller ind på valg/fravalg af motion og sport. IDANs rapport forventes offentliggjort i sommeren 2008 og belyser flere af emnerne i dette speciales DEL 1. Jeg er desuden bekendt med, at IDAN og Handelshøjskolen i København den 26. april 2008 udgiver en bog om dansk idræts- og sportssektor i oplevelsesøkonomien. Problemformulering At meget litteratur i sportsøkonomi behandler professionelle sportsklubber kan være en følge af, at de fungerer som erhvervsvirksomheder og derfor er et mere oplagt udgangspunkt til en økonomisk analyse. Samtidig er data lettere tilgængeligt i form af regnskaber, og resultaterne er mere målbare end i breddeidrætten. Mit formål har været at tage en anden vinkel og bidrage til udviklingen af sportsøkonomi i forhold til aktiv idrætsdeltagelse generelt. Dette er interessant, fordi sport har mange afledte positive effekter fx i forhold til sundhed, demokrati og integration. Derfor ville jeg belyse nogle hypoteser om dansk idræt med hensyn til danskernes tidsforbrug på idræt og de hertil knyttede pengestrømme. Helt konkret har jeg besvaret følgende spørgsmål: Er det muligt at kortlægge henholdsvis deltagelsen og pengestrømmene i dansk idræt på et tilfredsstillende detaljeringsniveau? 5 Se bilag B.2.5 Side 9 af 182

10 Indledning Om medlemstal: Hvordan bruger danskerne tid på sport? Hvilke sportsgrene er populære og hvorfor og hvordan er den tidsmæssige udvikling? Hvordan klarer de kommercielle sportsgrene sig overfor de traditionelle og støttede sportsgrene? Har en nationalsport betydning for medlemsdeltagelsen? Har internationale succeser betydning for medlemsdeltagelse? Om pengestrømme: Hvordan ser det økonomiske kredsløb i sport ud? Hvor kommer pengene fra i dansk idræt? - og hvor stor en rolle spiller henholdsvis tipsmidler, kommuner og sponsorer? Hvem går pengene til i dansk idræt? med fokus på bredde- og eliteidræt. Hvordan fordeles overskuddet fra Danske Spil, kaldet tipsmidlerne, til idræt, og hvad er omfanget og betydningen af disse midler over tid? Dette er også et forsøg på at sætte tal på den debat om tipsmidlerne og deres fordeling, som har hersket gennem årtier. Hvordan prioriteres i dansk idræt hvad bruges der midler på? Er det fornuftigt, at der er monopol på spil i Danmark? Får nogle sportsgrene mere støtte fx håndbold og fodbold, fordi der fokuseres på, hvad der er penge i at skabe resultater i? Har en nationalsport betydning for støtteniveauet? Hvordan kunne tipsmidlerne ellers bruges? Formålet med specialet er følgelig at kortlægge og harmonisere data vedrørende sportsudøvelse og pengestrømme, der muliggør belysning af eventuelle sammenhænge. Det er desuden håbet, at den omfattende dataharmonisering, som specialet indeholder, kan danne grundlag for yderligere belysning af temaer, som jeg successivt i forbindelse med diskussionerne af mine hypoteser har formuleret, når jeg stødte på dem, men som ligger udenfor dette speciales tidsramme. Teoriafsnit I specialet har jeg brugt en definition af sport som fokuserer på, at det skal være en aktivitet som indebærer legemlig bevægelse. Det gælder for de sportsgrene, som jeg har udvalgt til nærmere undersøgelse fra DIF, og det har gjort det muligt at sammenligne med de kommercielle sportsgrene. Side 10 af 182

11 Indledning Af økonomisk teori kommer jeg i Del I ind på en afdækning af sportsudøvernes præferencer og incitamenter og ændringer i disse jf. kapitel 3. I Del II har jeg arbejdet med regnskabsanalyse for at opstille nye regnskabsskabeloner til at sammenligne henholdsvis organisationers og specialforbunds regnskaber. I Del III diskuterer jeg monopol vs. fuld konkurrence i forhold til Danske Spils monopol. Empiriafsnit Jeg har klarlagt udviklingen i sportsdeltagelsen samt pengestrømmene i dansk idræt til et vist detaljeringsniveau. Ulempen ved at arbejde med et forholdsvist nyt og uudforsket område er, at man må starte helt fra bunden. En væsentlig del af arbejdet med specialet har derfor været at indsamle og bearbejde data vedrørende sportsdeltagelse og pengestrømme i dansk idræt og sammenstille disse informationer på en ensartet og overskuelig måde, der muliggør tværgående analyser. Det har været et omfattende og tidskrævende arbejde. I Del I havde jeg brug for medlemsdata i længere serier i tid end jeg kunne finde umiddelbart tilgængeligt. Derfor har jeg på bedste vis forsøgt at skabe denne tidsserie og gjort mig umage med at gøre det grundigt og skrive alle antagelser i sammensætningen af tal fra forskellige kilder ned, så det kan danne grundlag for, at andre for fremtiden ikke skal gøre dette langsommelige arbejde, men kan starte med udgangspunkt i min tidsserie. I Del II har jeg udviklet skabeloner for regnskaberne for at muliggøre sammenligning og analyse af den samlede idræt. Disse fremskaffelser, bearbejdning og strukturering af data er dermed mit bidrag til fremtidige økonomiske analyser indenfor sportsverdenen, da denne harmoniserede kortlægning giver et overordnet overblik over organisation, økonomi og medlemmer i dansk sport, og det datamæssige fundament hertil. Eftersom det er det første studie af sin slags, så vidt jeg ved, er en del af specialets formål at påpege problemstillinger til senere analyse snarere end at løse alle. Mit fokus er dermed at sætte tal på sport, som en del af mange danskeres hverdag, og hvordan den overordnet er finansieret. Side 11 af 182

12 Indledning Afgrænsning Eftersom jeg startede fra bunden med indsamling af data, har en stor del af opgaven udmøntet sig i, at få struktureret og konkluderet på det nu foreliggende datagrundlag. Dermed har jeg mange forslag til, hvor man kunne arbejde videre med yderligere undersøgelser, hvilket jeg har påpeget opgaven igennem og desuden givet mit kendskab til tilgængelige data mm. videre. Hele processen med at skrive specialet har været lidt omvendt af et normalt arbejdsmønster, da jeg ikke har haft mulighed for at præcisere og afgrænse tidligt, idet jeg ikke vidste, hvad data ville gøre muligt at undersøge. I stedet har jeg gennem hele processen anlagt et overordnet helhedssyn på medlemmer og pengestrømme og løbende afgrænset. Det har ført til, at meget arbejde har bestået i at få overblik over området. De aktuelle afgrænsninger, som jeg har valgt, fremgår derfor af de konkrete kapitler, som de hører til. Struktur og resultater Specialet er opdelt i tre dele. Del I: Sport i danskernes hverdag indeholder, i kapitel 1, en undersøgelse af danskernes tidsforbrug på henholdsvis aktivt at dyrke sport, at være tilskuere til sport og at se sport i tv. Her kan jeg konkludere, at danskerne suverænt bruger mest tid på selv at dyrke sport og derfor har jeg i de to følgende kapitler fokus på den aktive sportsudøvelse i Danmark. I kapitel 2 kortlægges danskernes deltagelse i ni forskellige sportsgrene over tid og fordelt på køn og alder ved hjælp af en antagelse om, at medlemstal fra idrætsorganisationerne kan bruges som estimator. Denne antagelse verificeres ved en sammenligning med resultater fra spørgeskemaundersøgelser 6 og findes rimelig. Jeg har herefter ved hjælp af rådata fra spørgeskemaundersøgelserne givet eksempler på alders-, generations- og periodeeffekter for udvalgte sportsgrene. Eftersom jeg finder forskelle i udviklingen i de enkelte sportsgrene har jeg i kapitel 3 undersøgt, hvilke faktorer, der ser ud til at gøre sig gældende for danskernes valg af sportsgren. Indledningsvist undersøges de umiddelbare antagelser for efterspørgslen initialomkostning og elitesucces som begge kunne forventes at påvirke deltagelsen i sportsgrenene. Jeg finder ikke belæg for en negativ sammenhæng mellem de økonomiske krav fra en sportsgren og deltagelsesniveauet eller en positiv sammenhæng mellem elitesucces og deltagelsen. Derfor har jeg i sidste del af kapitel 3 beskrevet fælles karakteristika for de sportsgrene, som er blevet populære, og dem, der har tabt medlemsandele, gennem de seneste 20 år. Det vil sige, at jeg 6 (Bille, 2005): disse Kulturvaneundersøgelser af danskerne er lavet i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998 og Side 12 af 182

13 Indledning forsøger at klarlægge, hvilke konkurrenceparametre, der er gældende i sportsgrenenes indbyrdes kamp om medlemmer i dag. Nøgleordene er fleksibilitet, kvalitet og konkrete målsætninger. Disse nøgleord afspejler i høj grad også betingelserne i det danske samfund fx med fleksibel arbejdstid, som både giver muligheder men også stiller krav til danskerne. Del II: Pengene i sport indledes med et overblik over det økonomiske kredsløb i dansk sport, (kapitel 4). Herefter gør jeg rede for de antagelser og prioriteringer jeg har lagt til grund for dette ved i kapitel 5 at analysere tipsmidlerne og i kapitel 6 og 7 at reformulere regnskaber fra idrætsorganisationer og idrætsforbund og analysere indtægter og udgifter herudfra, som et billede på aktivitetsniveauet i dansk idræt. Jeg finder, at kommunerne står for størstedelen af støtten til idræt, mens tipsmidler og sponsor/tv-indtægter er de næststørste poster. Egenindtægterne er undersøgt til forbundsniveau. Jeg har fokuseret på tipsmidlerne, for at klarlægge støtten til sport herfra og fundet, at den udgør 800 mio. kr. i Dette svarer til 147 kr. pr dansker eller driften af Frederiksberg Hospital. 7 Om fordelingen til henholdsvis bredde- og eliteidræt kan jeg konkludere, at idrætsorganisationerne fokuserer mest på breddeidræt, mens forbundene har fokus på eliteidræt. Del III: Idrætspolitik og fordeling af ressourcerne er en perspektivering, som ridser de fremtidige målsætninger, fordeling af støtte og udfordringer for idrætten i Danmark op. Herunder diskuteres politikeres, idrætsorganisationers og kommercielle idrætsforretningers potentielle roller fremover. Til sidst diskuteres grundlaget for tipsmidlerne ved Danske Spils spillemonopol. Specialet afsluttes med en oversigt over forslag til fremtidige analyser indenfor området baseret på den dataharmonisering, der er sket i nærværende speciale. Efter en samlet konklusion har jeg i Appendiks samlet en oversigt over strukturen i dansk idræt, som kan være nyttig til at få et overblik over de forskellige aktører i dansk idræt og deres roller og interesser. Bilag omhandler blandt andet alt det data, som jeg selv har indsamlet og struktureret. 7 (Region Hovedstaden, 2008) Side 13 af 182

14 DEL I: SPORT I DANSKERNES HVERDAG DEL I: SPORT I DANSKERNES HVERDAG Kapitel 1: Danskernes tidsforbrug på sport Kapitel 2: Danskernes aktive sportsdeltagelse Kapitel 3: Konkurrence mellem idrætsgrenene en analyse Side 14 af 182

15 DEL I - Kapitel 1: Danskernes tidsforbrug på sport Kapitel 1: Danskernes tidsforbrug på sport 1.1 Indledning Formål Jeg vil i dette kapitel estimere, hvordan danskerne bruger tid på sport. Jeg har defineret tre måder at bruge tid på sport på, som jeg vil sammenligne: Deltagersport: Man er selv aktiv og dyrker sport/motion Aktiv/opsøgende tilskuersport: Man er fysisk tilstede i hallen eller på stadion for at se elitesport. 8 Passiv tilskuersport: man ser sport i tv Min hypotese er, at danskerne bruger væsentlig mere tid på deltagersport end på tilskuersport. Efter at have klarlagt, hvor meget tid danskerne bruger på disse tre kategorier af sport, vil jeg udvide sammenligningen med en opdeling på køn og alder Afgrænsning og antagelser Jeg har tre forskellige kilder til at beskrive de tre måder at bruge tid på sport på. Deltagersport: Danskernes aktive sportsdeltagelse belyser jeg ved hjælp af tal fra en spørgeskemaundersøgelse udført af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI. Enheden er en uge i Aktiv/opsøgende tilskuersport: Tilskuertal fra Superligaen 10 og 1. division 11 i herrefodbold og Tele2 liga (herrer) og Toms-liga (kvinder) og 1. division for begge køn i håndbold. 12 Alle tal er fra sæsonen 2006/07. Passiv tilskuersport: Seertal fra TV-Meteret 13 fra For at gøre en sammenligning mulig bliver den fælles enhed for opgørelsen af tidsforbruget timer for den samlede danske befolkning i Selvom data for deltagersport og passiv tilskuersport ikke er fra 2006, har jeg valgt at tage udgangspunkt i befolkningsstørrelsen i 2006 for ikke at få forstyrrende effekt af befolkningsvæksten i sammenligningen. Dermed har jeg antaget, at tidsestimaterne for deltagersport fra Jeg har valgt kun at tage elitesport med, fordi hvis man fx ser sine børn dyrke idræt, handler det ofte mere om interessen i sine børn end interessen i sport. 9 (Lausten, 2003): sti: tilskuermenu - runder /06 11 Tallene for første division i fodbold er ikke officielle men jeg har fået dem af Morten Cornelius Nielsen fra DBU, 12 sti: turnering - tilskuertal 13 (Gregersen, 2006): 79 Side 15 af 182

16 DEL I - Kapitel 1: Danskernes tidsforbrug på sport og passiv tilskuersport fra 2003 er repræsentative for 2006, og sammenligningen kan dermed give en god indikation af, på hvilken måde og i hvilket omfang sport indgår i danskernes hverdag. Mine estimater er derfor velegnede til at belyse, hvordan danskerne bruger tid på sport om end de ikke kan bruges direkte som et estimat for tidsforbruget i et bestemt år Struktur Afsnit 1.2 indeholder opgørelsen over danskernes tidsforbrug på henholdsvis deltagersport, aktiv tilskuersport og passiv tilskuerspor. Afsnit 1.3 udvider analysen ved at dele op på alder og køn. Afsnit 1.4 konkluderer på danskernes tidsforbrug på idræt. 1.2 Tid på sport Deltagersport Tabel 1: Tidsforbrug på aktiv sport og motion 15 Aktiv sport og motion Antal timer i gennemsnit, 2001 Antal timer i alt/år Mænd (2006) 148 timer og 12 minutter timer og 12 min. Kvinder (2006) 106 timer og 48 minutter timer og 48 min. Alle (2006) timer På grundlag af tal fra omtalte spørgeskemaundersøgelse fra SFI er i Tabel 1 anført tidsforbrug på aktiv sport. Data er godt fordi, der både tages højde for sport i en forening og selvarrangerede løbeture mm. Eftersom det er SFI, der har lavet spørgeskemaundersøgelsen mener jeg, at det er helt uproblematisk at antage, at spørgsmålene er kvalificeret formuleret og stillet til en repræsentativ gruppe. Ved spørgeskemaundersøgelsen er der dog fare for, at der er en generel tendens til at respondenterne overvurderer egen indsats, så det er nødvendigt at antage, at besvarelserne er troværdige. 16 Det er overraskende lang tid, at mænd i gennemsnit bruger knap tre og kvinder lidt over to timer om ugen på motion og sport i deres fritid. 14 kun for aktiv tilskuersport som er fra 2006/07 15 Udregninger er vist i B (Bille, 2005) indeholder tal for deltagersport fra Fordelen ved dem er, at de er nyere end de valgte. Ulempen er at de er opgjort i intervaller i stedet for i minutter og på den måde mere upræcise, så de ville kræve antagelser om hvor lang tid en gang sport var. ( (Bille, 2005): 255) sammenligner deltagersport i 2004 med deltagersport i 1998 og konkluderer at der ikke er sket væsentlige forskelle, hvilket bekræfter, at tallene fra 2001 er en ganske acceptabel approksimation. Side 16 af 182

17 DEL I - Kapitel 1: Danskernes tidsforbrug på sport Aktiv tilskuersport Jeg finder det rimeligt at antage, at det i Danmark typisk er fodbold- og håndboldkampe, der tiltrækker tilskuere. 17 Fodbold: Jeg har medtaget tilskuertal fra Superligaen 10 og 1. division 11 i herrefodbold. 18 Håndbold: Jeg har lagt tilskuertal for den bedste liga for begge køn, Tele2 liga (herrer) og Toms-liga (kvinder), og 1. division for begge køn. 12 Tallene repræsenterer antallet af tilskuere. For at gøre det op i timer har jeg antaget, at en opgørelse af tidsforbruget pr. fodboldkamp kan sættes til halvanden time, mens en håndboldkamp kan sættes til fem kvarter. 19 Fodbold Tabel 2: Tidsforbrug på aktivt at se sport Sæson 2006/2007 Antal tilskuere Timer i alt Superliga (herrer) division (herrer) I alt fodbold Håndbold Tele2-liga (herrer) Toms-liga (damer) division (herrer) division (dame) I alt håndbold I alt fodbold og håndbold Passiv tilskuersport Gallup indsamler statistik om seertid, hvilket man kan få adgang til på Institut for Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet. Statistikken hedder TV-Meteret og er den største database om tv-programmer i Danmark. At trække tal ud af databasen kræver imidlertidig kendskab til et specielt program, som studerende på Institut for Film- og Medievidenskab får et 17 Denne antagelses rimelighed bakkes op af (Bille, 2005): Efter kontakt med DBU er jeg blevet oplyst om, at i 2. division herrer og i damefodbold er tilskuerne mest venner og familie til spillerne, så derfor har jeg ikke taget den med. Man burde nok have taget Landspokalturneringen med, men det har ikke været muligt for mig eller DBU at skaffe tilskuertal for denne. 19 Den effektive spilletid er 1 time, men tiden stoppes i løbet af kampen så derfor har jeg lagt lidt ekstra tid til her. Side 17 af 182

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser Danskernes motionsog sportsvaner 07 Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 08 Nøgletal og tendenser Danskernes motions- og sportsvaner 07 Nøgletal og tendenser Af Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund Tennis i Danmark En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Karsten Østerlund Titel Tennis i Danmark en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Forfatter Karsten Østerlund Research og analyse Peter

Læs mere

Sport og motion i danskernes hverdag

Sport og motion i danskernes hverdag titute for Sports Studies Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard ÆTTENS LYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Samfundet og idrætten ændrer sig ikke uafhængigt af hinanden. Og det er lettere at ændre håndbolden end samfundet Bachelorprojekt 2013 Titel: Foreningsidrættens

Læs mere

DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN

DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN Af Pernille Kanstrup Vejleder: Mia Olsen, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse Uddannelse: Cand.ling.merc ved Copenhagen Business

Læs mere

Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver

Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Af Martin Hedal Maj 2011 Titel Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Hovedforfatter

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Nr. 38 Marts 2011 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Colourbox Det med pengene Lad det være sagt med det samme. Jeg er gammel nok til at huske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Forfatter: Mikkel Baunegaard Antonsen Vejleder: Henning Skov Jensen Copenhagen Business

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm.

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Titelblad Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Vejleder: Jørgen Riber Christensen Specialets omfang: Anslag: 177.820 Normalsider:

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Ældre & Digitaliseringsstrategien

Ældre & Digitaliseringsstrategien Ældre & Digitaliseringsstrategien 19/12-2011 Antal anslag uden mellemrum: 147775 Antal anslag med mellemrum: 175328 Antal anslag hele rapport med mellemrum: 222368 Af, Roskilde Universitet: Anders Olsen

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S Strategic financial analysis and valuation of Parken Sport & Entertainment A/S Forfatter: Jannik Raun Christensen Vejleder:

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley [SKRIV FIRMA ENAVN] BETAL ELLER FORSVIND En analyse af brugernes villighed til at betale for digitale nyheder Specialeafhandling i Journalistik

Læs mere