LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE"

Transkript

1 LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt ApS Maj 2011

2 Titel: Landsbyer på forkant en model til koordineret samarbejde mellem landsbyer og landsbyområder Publikationen er udarbejdet i april-maj 2011 af Grontmij A/S v. Maria M. Beyer og Ekstrakt ApS v. Barbara Wandall. Forsøgsprojektet er gennemført i samarbejde med Stepping-Ødis Landsbyforening, Ødis Sogneforening og By- og Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje. Projektleder: Grontmij v. Maria M. Beyer Fotos: Grontmij, hvor intet andet er angivet Illustrationer: Grontmij Layout: Grontmij Publikationen kan downloades på: Side 2 LANDSBYER PÅ FORKANT

3 DEL I - FORSØGSPROJEKTET LANDSBYER PÅ FORKANT 7 RESUMÉ 9 INTRODUKTION 10 FORUDSÆTNINGER 14 PROJEKTETS RAMMER 18 PROCES OG METODE 20 RESULTATET 32 HVAD HAR VI LÆRT? 34 DEL II - PROCESHÅNDBOG 39 INTRODUKTION 40 FORUDSÆTNINGER OG PLANLÆGNING 41 METODE OG REDSKABER HURTIGE 45 DEL III - APPENDIKS 47 IDÉKATALOG 47 Indholdsfortegnelse Side 3

4 Side 4 LANDSBYER PÅ FORKANT

5 Den største udfordring er...at følge med udviklingen og helst være på forkant Borgers besvarelse af spørgsmålet Hvad er den største udfordring i forhold til at fastholde det gode landsbyliv LÆSEVEJLEDNING Denne publikation bygger på erfaringerne fra forsøgsprojektet Landsbyer på forkant. Projektet blev udviklet i foråret 2010 og udført i etaper fra sommeren 2010 til foråret 2011 i et samarbejde mellem Kolding Kommune, rådgivningsfirmaet Grontmij A/S, konsulentfirmaet Ekstrakt ApS og borgerne fra Stepping og Ødis samt de omkringliggende landsbyer. Projektet er gennemført med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hele publikationen er skrevet i et letlæseligt sprog og sat op i et læsevenligt layout. Dette er med til at understrege, at publikationen bygger på et praktisk og konkret baseret projekt. Publikationen er inddelt i 3 dele, som kan læses og bruges hver for sig: Første del er afrapportering af projektforløbet og introducerer forsøgsprojektets udgangspunkt, formål og forudsætninger. Herefter beskrives projektets forløb og der afsluttes med en konklussion og en kort erfaringsopsamling. Anden del er en proceshåndbog, som er baseret på erfaringer fra forsøgsprojektet. Håndbogen henvender sig primært til kommuner og andre interessenter, der arbejder med landsbyudvikling og indeholder konkrete forslag til hvordan man kan håndtere nogle af de problemstillinger, der knytter sig til arbejdet med landsbyudviklingen, herunder udfordringer i forhold til proces og involvering. Tredje del er et appendiks til afrapporteringen (første del) som udgør det Idékatalog, som er resultatet af borgernes prioritering af fælles tiltag, som vil bidrage til udvikling og forankring af en fælles udviklingskultur. Idékataloget kan også fungere som inspirationskatalog for resten af landets landdistrikter. Læsevejledning Side 5

6

7 DEL I - FORSØGSPROJEKTET LANDSBYER PÅ FORKANT

8 Type: Forsøgsprojekt Titel: Landsbyer på forkant Samarbejdspartnere: Kolding Kommune, Stepping-Frørup Landsbyforening, Ødis Sogneforening Finansiering: Kolding Kommune med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2010 Periode: April 2010 maj 2011 Budget: kr. inkl kr. fra Landdistriktspuljen Side 8 LANDSBYER PÅ FORKANT

9 RESUMÉ Denne rapport gennemgår et forsøgsprojekt for to landsbyområder i Kolding Kommune, som gennem kommunens landsbyindsats, er blevet udfordret til at gå sammen om en fælles udviklingskultur. De to landsbyer har ikke tidligere haft hverken behov eller ønske om fællesskab, og havde indtil projektets start kun få relationer med hinanden i forbindelse med kommunens landsbysamarbejde. Projektet formål var at identificere og konkretisere de værdier og kvaliteter, der ligger til grund for det gode landsbyliv og styrke den lokale udvikling gennem koordineret landsbysamarbejde på tværs af to landsbyområder. Målet var at udvikle en aktiv og lokalt forankret samarbejds- og udviklingskultur. Gennem projektet blev der afprøvet en model til koordineret samarbejde. Modellen tager udgangspunkt i, at dialog og gensidig respekt og forståelse for hinandens meninger og idéer er en grundlæggende forudsætning for at skabe en fælles udviklingskultur. Projektet var opdelt i tre faser; Forankring, Idégenerering og Konkretisering. I den første fase blev der skabt en plat- form til lokal forankring af projektet og der blev defineret fælles rammer og mål. I den anden fase blev der idégenereret på fælles og individuelle tiltag, som understøtter samarbejdet på tværs af landsbyerne og en fælles udviklingskultur. Idégenereringen, som foregik på en workshop med landsbyernes skolers klasser og en borgerworkshop, førte til flere konkrete forslag. Projektet er gennemført i samarbejde mellem en lokal forankret arbejdsgruppe, Kolding Kommune og rådgivere. Resultatet af forsøgsprojekt er både sociale og konkrete tiltag. De sociale tiltag er i form af nye alliancer og samarbejder, som tilfører drivkraft, ressourcer og aktiviteter til landsbyområdet. De konkrete tiltag tæller bl.a. fælles udvikling af naturstier og opholdsområderne ved landsbyernes søer. Tiltagene styrker udviklingen i de enkelte landsbyer og på tværs, med henblik på en fælles vision for hele området. Resultatet er også en proceshåndbog med de vigtigste erfaringer fra projekts proces og et idékatalog over landsbyernes ideer til fælles tiltag, som vil styrke udviklingen af deres landsbyer. Resumé Side 9

10 INTRODUKTION BLIVER LANDSBYERNE GLEMT? Landsbyer og landdistrikter i Danmark har de senere år været genstand for store forandringer i befolkningsgrundlag, erhvervsstruktur og kulturliv. Generelt er tendensen, at befolkningstætheden koncentreres i og omkring de større byområder. Jo længere ude på landet landsbyerne ligger, jo oftere oplever de i stigende grad affolkning og lukning af skoler, institutioner og arbejdspladser. Samtidig ses en mindre tendens til at nye typer beboere og mindre erhverv etablerer sig i landsbyer (gårdbutikker, værksteder, gallerier mv.). Landsbyerne står i dag med en lang række udfordringer i forhold til at gentænke deres rolle og deres identitet i en ny helhed. Mange landsbyer rummer uforløste potentialer, med bymæssige kvaliteter og samspil mellem landskab, boliger, arbejdspladser, fysisk udfoldelse og kultur. Hvis landsbyerne i fremtiden skal danne rammen om det gode liv, skal udviklingen ske med udgangspunkt i den konkrete landsbys forudsætninger og vilkår. Dette kræver stor indsigt i og forståelse for både de kvaliteter og værdier, man bygger videre på, og for de konkrete udfordringer, der skal håndteres. NÅR VI ER FLERE, STÅR VI STÆRKERE Både det offentlige gennem bl.a. store EU-tilskud og private fonde, som Realdania, har i de seneste år støttet og sat fokus på udviklingen af landsbyområder. Større forsøgsprojekter og netværk, som Mulighedernes Land og Blomstrende Landsbyer, afprøver nye strategier at igangsætte og fastholde lokal udvikling. Formålet med dette projekt har været i mindre skala, at udvikle og afprøve en holdbar samarbejdsmodel som kan skabe et grundlag for en fælles udviklingskultur, der støtter op om mobiliseringen af lokale borgere. Borgere besidder indsigten i og forståelsen for deres landsbyers kvaliteter og værdier, men for at kunne udvikle dem, kræver det både borgernes egne ressourcer og som oftest også betydelige eksterne midler. Konkurrencen om de eksterne midler er derfor stor. Derfor kan der være mange fordele for landsbyer ved at samarbejde. Gennem samarbejdet kan der laves en fælles prioritering af udviklingstiltag, så indbyrdes konkurrence undgås og der ersamtidig er der større chance for at få støtte til investeringer som rækker ud i et større område end blot en enkel landsby. Side 10 LANDSBYER PÅ FORKANT

11 Hvis fx hver landsby har et guldæg i form af en god ide, og så giver det videre til den anden, og anden gør det samme ved at give deres gode idé til naboen, så har vi begge pludselig to guldæg. Fra Kommunes borgmester, Jørn Pedersen s velkomsttale [Uddrag fra Vamdrup Netavis d ] BAGGRUND Landsbyområdet omkring Stepping og Ødis ligger i den sydlige del af Trekantsområdet. Landsbyerne er velholdte, velfungerende og har homogene borgersammensætninger med ressourcestærke borgere. Men på trods af den attraktive beliggenhed oplever de samme udfordringer, som resten af landets mindre bysamfund og yderområder. Fælles for landsbyernes udfordringer i dag er, at de er komplekse. En høj grad af fraflytning af unge og en lav tilflytning af nye beboere til landsbyerne kombineret med skolelukninger, butiksdød og et lavt udbud af offentlige transportmuligheder udfordrer landsbyernes muligheder for at fastholde og styrke et aktivt landsbyliv med sociale og kulturelle kvaliteter. Sidste år udgav Kolding Kommune udviklingsplaner for kommunens 20 landsbyer. Udviklingsplanerne er udarbejdet i samarbejde mellem landsbyerne og kommunens planlæggere. Planerne har hovedsagligt på den fysiske og planmæssige udvikling af de enkelte landsbyer. Udviklingsplanerne er praktiske planlægningsredskaber i forhold til bevaring og udvikling af attraktive fysiske landsbymiljøer. Men udviklingsplanerne er meget langsigtede og typisk forbundet med større økonomiske omkostnin- ger. Og selvom de fysiske rammer er af væsentlig betydning for en positiv udvikling af landsbyerne, kan de i sig selv ikke sikre et attraktivt landsbyliv. Derfor har vi i dette projekt fokuseret på at identificere de lavthængende frugter i forhold til at fastholde og styrke kvaliteten af det lokale landsbyliv. Borgere, interessenter og politikere har i dag generelt større interesse i og krav om indflydelse i forhold til udviklingen af deres byer og lokalområder, men samtidig er det ofte en udfordring at få dem til gå fra at være observatører til aktører. Erfaringen fra dette forsøgsprojekt har imidlertid vist, at en forholdsvis simpel model for samarbejde kan mobilisere et større antal aktører. Der er mange fordele ved at samarbejde med nærliggende landsbyer og dette forsøgsprojekt dokumenterer en række erfaringer om, hvordan man igangsætter et sådan samarbejde og hvad man kan samarbejde om. Udgangspunktet har været det formelle samarbejde mellem landsbyområderne Stepping-Frørup og Ødis Sogn, som Kolding Kommune har defineret gennem deres Landsbyforum. Introduktion Side 11

12 Vi har fokuseret på de muligheder, der ligger i at samarbejde og på de fælles kvaliteter og værdier, som det gode landsbyliv er baseret på. I processen har der været fokus på at gå i dybden med udfordringerne for at gøre dem så konkrete, at der kunne tages direkte handling på dem. Resultatet er en række idéer til konkrete tiltag, som beboerne selv kan få til at ske, og som kan gøre en forskel her og nu. Vi håber, at andre vil finde inspiration i vores erfaringer og ideerne i denne rapport til at starte nye eller lignende processer i landets landsbyer. Projektet er finansieret af Kolding Kommune og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje, som i 2010 satte fokus på en bæredygtig udvikling i landdistrikterne med afsæt i de forslag, der blev udviklet af deltagerne ved Landdistriktskonferencen VISION Visionen for samarbejdet mellem landsbyområderne Stepping-Frørup og Ødis Sogn er at,: der gennem den fælles idéudvikling skabes en solid platform for et tættere samarbejde og en reel udviklingskultur for de to landsbyer. samarbejdet resulterer i konkrete projekter og aktiviteter, som gør en forskel i relation til landsbyernes konkrete udfordringer. samarbejdet bidrager til synergieffekter mellem de forskellige tiltag og en optimal udnyttelse af midler, gennem fælles priroriteringer af visioner og projekter. samarbejdet ultimativt bidrager til at styrke det gode liv i landsbyerne. Side 12 LANDSBYER PÅ FORKANT

13 EN SUCCESHISTORIE PÅ VEJ De erfaringer, der høstes gennem projektet, skal gøres tilgængelige for alle, der bor i eller arbejder med udvikling af vores landdistrikter. Det er mit håb, at erfaringerne fra de støttede projekter udbredes, og at succeshistorierne vil stå som eksempler til efterlevelse i alle landets landdistrikter. Det er på den måde, at disse forsøgsprojekter kan gøre en afgørende forskel med forholdsvis beskedne omkostninger Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder pressemeddelelse d i forbindelse med uddelingen af landdistriktspuljen i Introduktion Side 13

14 FORUDSÆTNINGER EN HISTORISK UDFORDRING De valgte landsbyer til projektet har været kulturelt og administrativt adskilt gennem tiden. Fra 1600 til midten af 1800-årene drejede det sig om toldgrænsen mellem kongeriget og hertugdømmet. Efter krigen 1864 fulgte den nationale grænse til dels den gamle toldgrænse og Kongeåen. Ved genforeningen i 1920 blev grænsen igen ændret og Stepping blev atter dansk. Siden hen blev Stepping en del af Christianfeld Kommune og Ødis en del af Vamdrup Kommune og ved kommunesammenlægningen i 2007 blev begge landsbyer og landsbyområder en del af Kolding Kommune. Beboerne i Ødis og Stepping taler med hver sin dialekt og har på grund af de historiske, kulturelle og administrative forhold orienteret sig i hver sin geografiske retning. LANDSBYSAMARBEJDE OG UDVIKLINGSPLANER Kolding Kommune arbejder for at støtte op om de lokale initiativer og den generelle udvikling i landsbyerne. Kommunen har derfor initieret et landsbysamarbejde på tværs af alle kommunes landsbyer. Landsbysamarbejdet er organiseret i to landsbyfora, det såkaldte Kontaktforum med én repræsentant fra hver af kommunens 20 landsbyer og i Landsbyforum, som er sammensat af 9 medlemmer fra Plan- og Miljøudvalget og 10 repræsentanter fra Kontaktforum. Stepping og Ødis har fælles repræsentant i Landsbyforum. Kontaktforum rådgiver bl.a. kommunen i spørgsmål om landsbyforholdene og varetager emner af fælles interesse for landsbyerne og landdistrikterne i kommunen. Landsbyforum er et samarbejds-, udviklings- og koordinationsforum hvor Kolding Kommune sammen med landsbyerne drøfter kommunens initiativer og planer og samtidigt fungerer som et kontaktforum for landsbyernes fælles interesser. Landsbyerne har gennem Kontaktforum mulighed for at søge midler til projekter der forskønner og udvikler lokalområdet gennem den årlige landsbypulje. Som nævnt i afsnittet om baggrunden har Kolding Kommune gennem de sidste par år fået lavet udviklingsplaner for alle landsbyerne, og både i Stepping og Ødis er der allerede implementeret nogle af de ønskede tiltag. Men én ting er at have et administrativt samarbejde, det er noget helt andet at have et konkret og praktisk samarbejde borgerne imellem og på tværs af landsbygrænserne. Side 14 LANDSBYER PÅ FORKANT

15 MOD AARHUS, ODENSE OG KØBENHAVN E20 KOLDING MOD ESBJERG VAMDRUP Fovslet Ødis Ødis Kroge Ødis Bramdrup Fovså DANSK-TYSKE GRÆNSE Stepping Frørup Frøruprød Anderup CHRISTIANSFELD Forsøgsprojektets primære landsbyer Eksisterende landsbysamarbejde som bl.a. har udarbejdet udviklingsplaner for områderne i samarbejde med Kolding Kommune. E45 MOD SØNDERBORG OG EUROPA De to landsbyer er beliggende i landområdet sydvest for Kolding i et veldefineret landområde med store landbrug, naturområder, småskove, søer og vandløb. Der er mange kulturminder i form af gendarmhuse, toldsteder, diger og levende hegn, som netop vidner om den bevægelige grænsedragning syd for - og omkring Kongeåen. Ødis og Stepping er forskellige i deres udtryk i kraft af deres kulturhistoriske baggrund, men det vurderes af begge landsbyers repræsentanter som en kvalitet og det kan bidrage positivt i samarbejdet om en fælles fremtid. Begge landsbyer har i deres udviklingsplaner mange visioner for deres landsbys udvikling og deler den opfattelse, at udviklingen mod en mere bæredygtig fremtid bl.a. må baseres på en høj grad af samarbejde. INDBYGGERE I 2010: Stepping: 388 Ødis: 490 UDVIKLINGSPLANER: Se Steppings og Ødis udviklingsplaner på Forudsætninger Side 15

16 Fra opstartsmødet, hvor der hurtigt blev skabt enighed om at stå sammen om at være landsbyer på forkant med udviklingen. PROJEKTETS FORMÅL Projektets formål var at identificere og konkretisere, de værdier og kvaliteter der ligger til grund for det gode landsbyliv og hvordan beboerne landsbyerne selv kan være med til at udvikle og bevare disse. Projektet fokuserede på udvikling af samarbejder og netværk på tværs af landsbygrænser og til dette blev der afprøvet en model til koordineret samarbejde mellem landsbyer og landsbyområder. Ved at fokusere på et samlet lokalområde frem for på den enkelte landsby, var målet dels, at skabe en fælles vision for den fremtidige udvikling, baseret på fælles prioriteringer og dels, gennem samarbejdet at skabe nye relationer og fælles projekter. Projektet fokuserede på udvikling af fysiske, sociale og/eller kulturelle tiltag, der kan bidrage til at fastholde det gode liv i landsbyerne. Processen skulle også bidrage til at styrke grundlaget for det samarbejde, der gennem kommunens Landsbyforum, er mellem landsbyerne Stepping PLATFORM TIL SAMARBEJDE Fælles udviklingskultur - det arbejder landsbyerne ud fra! Den fælles udviklingskultur baseres på en stærk platfor for samarbejde, borgernes engagement og konkrete udviklingstiltag. Nye mødesteder som opfordrer til leg for alle aldre kunne blive resultatet af samarbejdet. Kunstprojekt i Søndermarken, Frederiksberg [ Ekstrakt] BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR UDVIKLINGSTILTAG Side 16 LANDSBYER PÅ FORKANT

17 og Ødis. Målet var at udvikle rammerne for en aktiv og lokalt forankret samarbejdsog udviklingskultur. Udgangspunktet var kommunens udviklingsplaner for områderne. Igennem projektet blev der sat fokus på, hvordan der kan skabes synergieffekter mellem landsbyernes visioner gennem projekter, der rækker på tværs af landsbygrænserne. FASE1 FASE 2 FASE 3 FORANKRING Definering af rammer og mål IDÉGENERERING Idéudvikling gennem involvering KONKRETISERING Prioritering og konkretisering af tiltag Indlende projektudvikling Model til koordineret samarbejde SAMARBEJDSMODEL Samarbejdsmodellen tager udgangspunkt i, at dialog og gensidig respekt og forståelse for hinandens meninger og idéer er en grundlæggende forudsætning, hvis man skal skabe en fælles dagsorden mellem forskellige grupper. Modellens kerne er etablering af en fælles platform med lokal forankring, som forudsætningen for at skabe et bæredygtigt samarbejde. Modellen bygger på en involverende proces, med vekselvirkning mellem borgerinddragelse og præcisering og prioritering med en arbejdsgruppe. Modellen er desuden målrettet udviklingen af konkrete tiltag. Målet har været, at mobilisere borgerne gennem en koncentreret proces med åben debat og direkte indflydelse på udviklingstiltag. Forudsætninger Side 17

18 PROJEKTETS RAMMER PROJEKTETS OPDELING Forsøgsprojektet dækker første og anden del af en proces i tre dele, som er illustreret i diagrammet Procesmodel på næste side. Den første del, Grundlag og Fundraising, er forud for selve forsøgsprojektet. Projektet blev udviklet og der blev søgt om midler hos Landdistriktspuljen til afprøvning af samarbejdsmodellen. Denne rapport dækker den anden del, Udvikling, som er selve udførelsen af forsøgsprojektet, og hvor der blev udviklet konkrete projektforslag (tiltag). I den sidste del, Realisering, udvikles og realiseres projekterne. Landsbyerne står selv for denne del. PROJEKTETS ORGANISATION Styregruppe: Styregruppen har medvirket til den overordnede planlægning, prioritering og konkretisering af emner og idéer. Arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen har defineret projektets rammer gennem en prioritering af forskellige udviklingsemner og stået for projektets forankring i landsbyerne. Rådgivere: Projektets rådgivere har udviklet konceptet for forsøgsprojektet, gennemført analyser, faciliteret inddragelsen af borgerne og styret processen med styregruppe og arbejdsgruppe. Desuden har borgere fra Stepping, Frørup, Ødis og Ødis-Bramdrup samt en række embedsmænd og byrådspolitikere fra Kolding Kommune medvirket. Side 18 LANDSBYER PÅ FORKANT

19 Prioritering og konkretisering af tiltag Indlende projektudvikling 1 GRUNDLAG FUNDRAISING Projekt- og procesbeskrivelse Fondsansøgning Lokale arbejdsgrupper Kolding Kommune 2 UDVIKLING Projektudvikling Involvering: Afdækning af muligheder FASE1 FORANKRING FASE 2 IDÉGENERERING FASE 3 KONKRETISERING 3 REALISERING Videreudvikling Implementering idler dige projekter Procesmodel for forsøgsprojektet Landsbyer på forkant. STYREGRUPPE: By- og Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune Stepping-Frørup Landsbyforening Ødis Sogneforening ARBEJDSGRUPPE: Rita Larsen, Landsbykoordinator i Kolding Kommune Anne Busch, Stepping-Frørup Landsbyforening Kristina Dahl, Ødis Sogneforening RÅDGIVERE Grontmij - Maria M. Beyer, Projektledelse Ekstrakt - Barbara Wandall, Procesledelse FORSØGSPROJEKTET LANDSBYER PÅ FORKANT Organisationen Projektets rammer Side 19

20 PROCES OG METODE Projektets del 2 var delt op i samarbejdsmodellens tre faser: Forankring, idégenerering og konkretisering. I fase 1 arbejdedes der på en platform til forankring og definering af projektets rammer og mål. I fase 2 blev landsbyernes børn og borgere samt lokalpolitikere inddraget for at komme med idéer til tiltag. I fase 3 blev inddragelses output prioriteret og konkretiseret. Processen og metoderne i de tre hovedfaser beskrives nærmere her: FASE 1: Forankring Platformen, etablering af fælles udgangspunkt Indsamling af viden Fastlæggelse af strategi FASE 2: Idégenerering Inddragelse af børn Inddragelse af voksne Opsamling FASE 3: Konkretisering Prioritering af tiltag Konkretisering af tiltag Idékatalog FASE 1 - FORANKRING PLATFORMEN Platformen for projektet var at få fælles rammer og mål. Den lokale forankring tog udgangspunkt i de to lokale landsbyforeninger, Stepping-Frørup Landsbyforening og Ødis Sogneforening. Der blev dannet en arbejdsgruppe med medlemmer fra de to foreninger. De to foreninger har lidt samarbejde i forvejen, da formændene sidder i Kontaktforum, som er en del af landsbysamarbejdet i Kolding Kommune. For at få forankret projektet og sat gang i dialogen og samarbejdet mødtes alle fra styregruppe, arbejdsgruppe og rådgivere til en opstartsworkshop. Formålet med opstartsworkshoppen var at bringe alle sammen for at i fællesskab identificere fælles værdier og udfordringer i landsbyerne. Da workshoppen gik i gang udtrykte deltagerne fra begge landsbyer en skepsis overfor et samarbejde: Vi er jo så forskellige, Vi har ikke naturlige mødesteder, som fx Brugsen, tankstationen eller idrætsforeninger, Vi handler i Vamdrup og Kolding og I handler i Christiansfeld og Haderslev, I taler dansk og vi taler sønderjysk. Men som workshoppen kom i gang gik det op for deltagerne at deres landsbyer, på trods af de historiske forskelle, rummede deres landsbyer mange af de samme kvaliteter og står overfor præcis de samme Side 20 LANDSBYER PÅ FORKANT

21 udfordringer. Under processen med at finde landsbyernes individuelle kvaliteter og fælles udfordringer var der mest debat om hvordan en forsat udvikling sikres og hvordan man kan udnytte det stærke foreningsliv. Oplandsidentitet / byudvikling på landet og i lokalområdet samt kulturelle skel blev fremhævet som meget vigtige emner. Den overordnede kvalitet var foreningslivet som omdrejningspunkt for begge landsbyer. Og den overordnede udfordring er at være en lille landsby i en stor kommune, som dertil centraliserer midlerne omkring hovedbyerne. Den umiddelbare konklusion og løsning på udfordringen er at bruge det stærke foreningsliv og engagement til at lave en fælles, stærk udviklingskultur. INDSAMLING AF VIDEN Både før og efter opstartsworkshoppen blev der indsamlet viden om landsbyerne gennem lokale medier og kommunens landsbykoordinator. Men den vigtigste viden kom direkte fra arbejdsgruppen, som havde stor viden om de små nuancer, der karakteriserer de to landsbymiljøer mht. kultur og værdier, både før og nu. STRATEGI Resultatet af opstartsworkshoppen blev fastlæggelse af en strategi for involveringsprocessen herunder 6 overordnede emner til mulige udviklingstiltag, som lægges til grund for den efterfølgende borgerinvolvering. Proces og metode Side 21

22 De 6 emner: FRITIDS- OG FORENINGSLIV KULTUR UDVIKLING LANDSBYIDENTITET NYE BEBOERE MARKEDSFØRING FASE 1 ANBEFALING For at skabe et bæredygtigt samarbejde kræver det, at der som udgangspunkt skabes en stærk platform for et fælles udgangspunkt. Samarbejdet har mulighed for at forankres hurtigere hvis der tagestage fat i eksisterende fora. Det kan fx være i form af foreninger, som har et solidt fundament/bredt netværk/stor berøringsflade i lokalsamfundet. I dette tilfælde var der i forvejen skabt et lokalt forankret forum for fælles dialog gennem Kolding Kommunes Landsbyforum. Hvis der ikke i forvejen findes et fælles forum, er det vigtigt, at tage sig tid til at etablere et. Side 22 LANDSBYER PÅ FORKANT

23 Vi kan her, med det vi har gang i vise et skoleeksempel på, hvordan to landsbyer samarbejder på trods af tidligere historiske og naturlige skel Fra Kommunes borgmester, Jørn Pedersen s velkomsttale [Uddrag fra Vamdrup Netavis d ] FASE 2 - IDÉGENERERING Denne fase af projektet havde til formål at få involveret landsbyernes børn og voksne i arbejdet med at finde de konkrete fysiske, sociale og kulturelle tiltag, som igangsætter den fælles udviklingskultur. Der blev brugt workshops til at accelerere idégenereringen. Involveringen skulle også sætte skub i en bredere dialog på tværs af landsbyerne. Involveringen var målrettet de 6 emner, som blev fastlagt i fase 1, for at holde fokus på konkrete tiltag, som understøtter en fortsat positiv udvikling af det gode landsbyliv. Se foregående side. PRISER Dameklip vask og føn 195,- Farve kort hår fra...145,- Børneklip...125,- Herreklip...175,- Farve langt hår fra ,- Striber kort hår fra...135,- Striber langt hår fra...230,- Farve bryn...50,- ELEVPRIS Klip...135,- Herreklip + lyse striber...220,- Frisør Head Hunter Adelgade Kolding Tlf ÅBNINGSTIDER: Mandag - Fredag Ugens profil Denne uges profil er Støt børnecancerfonden med bikefit bød på en kop kaffe og Marlene B. Lorentzen Edel Lund fra First Hotel i Kolding Side 8 og latinmix Side 18 en snak. Side 10 Kolding Onsdag 23. februar 2011 årgang 13 uge 8 Kolding er en attraktiv by Kolding kan glæde sig over en topplacering, når det handler om at være efterspurgt som lokalitet for detailvirksomhed. Det viser de nyeste undersøgelser af dansk detailhandel foretaget af storematcher.com. Det er noget der luner i en ellers kold og trist tid. - Det giver selvfølgelig grund til optimisme i Koldings handelsliv, siger handelschef hos Business Kolding, Claus Flensborg, der kan glæde sig over at flere butikker er på vej eller allerede er etableret i Kolding. Side 4 Kom i form Livets kolbøtter Onsdag 23. februar Tandproteser Klinisk Tandtekniker EVA JØRGENSEN Hyrdestræde Vi fremstiller alle former for tandproteser Ring for en gratis uforpligtigende undersøgelse Parkering ved døren Før 1.299,- Nu 600,- Før 1.599,- Nu 800,- SØNDERTORV 17 KOLDING CITY TLF Åben borgerinvitation til fælles landsbymøde i lokalbladet for Kolding Kommune, Budstikken, ønsdag d Proces og metode Side 23

24 INDDRAGELSE AF LANDSBYENS BØRN Inddragelse af landsbyernes børn foregik gennem de lokale skoler. Elever fra de to 5. og 6. klasser fik stillet et skoleopgave, hvor de skulle beskrive de bedste kvaliteter ved landsbyen og landsbylivet: Hvad er det bedste ved at bo i din landsby? Opgaven havde fri udtryksform og eleverne besvarede med både Power Point præsentationer med fotos af yndlingsstederne, plancher/collager, malerier, tegninger, et digt, en historie og to film. Et par uger efter opgaven var stillet mødte de 4 skoleklasser, med i alt 42 børn, op i Stepping Forsamlingshus til en halv dag med fælles workshop. Eleverne startede dagen med at præsentere deres besvarelser og efter en pause med fodboldkamp og leg blev de blandet i grupper. Grupperne kom med ideer til fælles aktiviteter som fælles idrætsdag, fodboldturnering, grill- eller bålaften med fest og fælles overnatning, årlig vandkamp og mange flere. Eleverne fra begge skoler havde gjort meget ud af at besvare skoleopgaven og mange havde gjort sig mange tanker om både kvaliteterne og udviklingsmulighederne for landsbyerne. Eleverne gav et fælles billede af at landsbyernes børn sætter stor pris på de landskabelige kvaliteter og det hyggelige i at Side 24 LANDSBYER PÅ FORKANT

25 Der måtte godt komme nogle steder, hvor vi kan mødes, så der bliver mere at lave i fritiden Vores Ideer, elever fra Stepping Skole være del af et lille samfund. Eleverne var tydeligt engageret i, hvad der sker og skal ske med deres landsby og de kan blive vigtige aktører og ambassadører for en fælles udviklingskultur. Det viste sig på to områder: Forældrene blev inddraget via eleverne både i opgavebesvarelsen Flere forældre deltog i borgerworkshoppen sammen med deres børn. Involveringen resulterede i to konkrete output: Eleverne fik lært hinanden at kende og alle ville gerne til at lave noget med hinanden. Genertheden blev hurtigt overvundet og der var ingen barrierer at spore. De var også meget villige til at samarbejde med hinanden selv om kun få kendte hinanden på forhånd. Der kom mange gode forslag til både fælles aktiviteter og fysiske tiltag. Forslagene blev formidlet i forbindelse med borgerworkshoppen og samtidig viste de, at der er en stor vilje hos landsbyernes børn for fællesskab omkring aktiviteter som er både fysiske og sociale. Proces og metode Side 25

26 Den største udfordring er... at få nok personer som vil deltage aktivt i de mange foreninger og udvalg, som der er i lokalområdet Borgers besvarelse af spørgsmålet Hvad er den største udfordring i forhold til at fastholde det gode landsbyliv INDDRAGELSE AF LANDSBYENS VOSKNE Borgerne blev inviteret til et fælles landsbymøde gennem annoncer i de to lokale landsbyblade og i Budstikken, som er et ugentligt lokalblad i Kolding Kommune. Ved at annoncere bredt var der en forventning om at nå bredere ud end til de sædvanlige ildsjæle. Det lykkedes at få samlet omkring 50 borgere fra begge landsbyområder inklusiv en håndfuld børn. Foruden borgerne var der bred kommunal opbakning med deltagelse fra By- og Udviklingsforvaltningen og byrådsmedlemmer fra samtlige politiske partier. I alt deltog der ca. 70 personer i Ødis Forsamlingshus. Formålet med landsbymødet var at afholde en borgerworkshop. Inden workshoppen blev sat i gang, fik de fremmødte en kort gennemgang af forsøgsprojektets formål, forløb og ønskede resultat. Der blev lagt vægt på følgende fire formål: At styrke den lokale udvikling At skabe fælles visioner At mindske konkurrencen om de samme midler (Landsbypuljen m.fl.) At få fælles prioriteringer som forhindrer konkurrerende projekter i de to hovedlandsbyer, Stepping og Ødis. For at få alle til at føle ejerskab til samarbejdet og få et fælles udgangspunkt skulle deltagerne besvare en kort spørgeundersøgelse, en såkaldt vox-pop: 1. På en skala fra 1-10 hvor god er kvaliteten af jeres landsbyliv? 2. Beskriv kort hvad I ser som jeres største udfordringer i forhold til at fastholde det gode landsbyliv? Halvdelen svarede 8 til det første spørgsmål og størstedelen af besvarelserne lå i intervallet 6-8, så borgere i Stepping og Ødis må siges at være godt tilfredse med kvaliteten af deres landsbyliv. Men der er plads til at gøre det endnu bedre. Mens nogle så den manglende offentlige transport som den største udfordring, var der andre der mente, at det var centraliseringen. Flere pegede på, at det er en udfordring, at få nok frivillige til foreningerne, så der fortsat kan være aktivitetstilbud i landsbyerne. Workshoppen blev gennemført ved at dele deltagerne op i to grupper med ca. lige mange fra hver landsby, som derefter fordelte sig rundt om to store borde. Hvert bord havde en proceskonsulent som bordformand og til at hjælpe sig var der en fra arbejdsgruppen, Side 26 LANDSBYER PÅ FORKANT

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune > Holbæk Kommune Fakta om Holbæk Kommune Ca. 70.000 indbyggere 60

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Side 1 af 6 Konklusion Forslaget om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune har på forskellig vis været

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Demokratieksperimentariet status pa læring

Demokratieksperimentariet status pa læring Demokratieksperimentariet status pa læring Borgerne skal være med, både når hverdagens mange beslutninger skal træffes og når retningen for kommunens langsigtede udvikling skal angives. Holbæk Kommune

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere