LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE"

Transkript

1 LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt ApS Maj 2011

2 Titel: Landsbyer på forkant en model til koordineret samarbejde mellem landsbyer og landsbyområder Publikationen er udarbejdet i april-maj 2011 af Grontmij A/S v. Maria M. Beyer og Ekstrakt ApS v. Barbara Wandall. Forsøgsprojektet er gennemført i samarbejde med Stepping-Ødis Landsbyforening, Ødis Sogneforening og By- og Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje. Projektleder: Grontmij v. Maria M. Beyer Fotos: Grontmij, hvor intet andet er angivet Illustrationer: Grontmij Layout: Grontmij Publikationen kan downloades på: Side 2 LANDSBYER PÅ FORKANT

3 DEL I - FORSØGSPROJEKTET LANDSBYER PÅ FORKANT 7 RESUMÉ 9 INTRODUKTION 10 FORUDSÆTNINGER 14 PROJEKTETS RAMMER 18 PROCES OG METODE 20 RESULTATET 32 HVAD HAR VI LÆRT? 34 DEL II - PROCESHÅNDBOG 39 INTRODUKTION 40 FORUDSÆTNINGER OG PLANLÆGNING 41 METODE OG REDSKABER HURTIGE 45 DEL III - APPENDIKS 47 IDÉKATALOG 47 Indholdsfortegnelse Side 3

4 Side 4 LANDSBYER PÅ FORKANT

5 Den største udfordring er...at følge med udviklingen og helst være på forkant Borgers besvarelse af spørgsmålet Hvad er den største udfordring i forhold til at fastholde det gode landsbyliv LÆSEVEJLEDNING Denne publikation bygger på erfaringerne fra forsøgsprojektet Landsbyer på forkant. Projektet blev udviklet i foråret 2010 og udført i etaper fra sommeren 2010 til foråret 2011 i et samarbejde mellem Kolding Kommune, rådgivningsfirmaet Grontmij A/S, konsulentfirmaet Ekstrakt ApS og borgerne fra Stepping og Ødis samt de omkringliggende landsbyer. Projektet er gennemført med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hele publikationen er skrevet i et letlæseligt sprog og sat op i et læsevenligt layout. Dette er med til at understrege, at publikationen bygger på et praktisk og konkret baseret projekt. Publikationen er inddelt i 3 dele, som kan læses og bruges hver for sig: Første del er afrapportering af projektforløbet og introducerer forsøgsprojektets udgangspunkt, formål og forudsætninger. Herefter beskrives projektets forløb og der afsluttes med en konklussion og en kort erfaringsopsamling. Anden del er en proceshåndbog, som er baseret på erfaringer fra forsøgsprojektet. Håndbogen henvender sig primært til kommuner og andre interessenter, der arbejder med landsbyudvikling og indeholder konkrete forslag til hvordan man kan håndtere nogle af de problemstillinger, der knytter sig til arbejdet med landsbyudviklingen, herunder udfordringer i forhold til proces og involvering. Tredje del er et appendiks til afrapporteringen (første del) som udgør det Idékatalog, som er resultatet af borgernes prioritering af fælles tiltag, som vil bidrage til udvikling og forankring af en fælles udviklingskultur. Idékataloget kan også fungere som inspirationskatalog for resten af landets landdistrikter. Læsevejledning Side 5

6

7 DEL I - FORSØGSPROJEKTET LANDSBYER PÅ FORKANT

8 Type: Forsøgsprojekt Titel: Landsbyer på forkant Samarbejdspartnere: Kolding Kommune, Stepping-Frørup Landsbyforening, Ødis Sogneforening Finansiering: Kolding Kommune med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2010 Periode: April 2010 maj 2011 Budget: kr. inkl kr. fra Landdistriktspuljen Side 8 LANDSBYER PÅ FORKANT

9 RESUMÉ Denne rapport gennemgår et forsøgsprojekt for to landsbyområder i Kolding Kommune, som gennem kommunens landsbyindsats, er blevet udfordret til at gå sammen om en fælles udviklingskultur. De to landsbyer har ikke tidligere haft hverken behov eller ønske om fællesskab, og havde indtil projektets start kun få relationer med hinanden i forbindelse med kommunens landsbysamarbejde. Projektet formål var at identificere og konkretisere de værdier og kvaliteter, der ligger til grund for det gode landsbyliv og styrke den lokale udvikling gennem koordineret landsbysamarbejde på tværs af to landsbyområder. Målet var at udvikle en aktiv og lokalt forankret samarbejds- og udviklingskultur. Gennem projektet blev der afprøvet en model til koordineret samarbejde. Modellen tager udgangspunkt i, at dialog og gensidig respekt og forståelse for hinandens meninger og idéer er en grundlæggende forudsætning for at skabe en fælles udviklingskultur. Projektet var opdelt i tre faser; Forankring, Idégenerering og Konkretisering. I den første fase blev der skabt en plat- form til lokal forankring af projektet og der blev defineret fælles rammer og mål. I den anden fase blev der idégenereret på fælles og individuelle tiltag, som understøtter samarbejdet på tværs af landsbyerne og en fælles udviklingskultur. Idégenereringen, som foregik på en workshop med landsbyernes skolers klasser og en borgerworkshop, førte til flere konkrete forslag. Projektet er gennemført i samarbejde mellem en lokal forankret arbejdsgruppe, Kolding Kommune og rådgivere. Resultatet af forsøgsprojekt er både sociale og konkrete tiltag. De sociale tiltag er i form af nye alliancer og samarbejder, som tilfører drivkraft, ressourcer og aktiviteter til landsbyområdet. De konkrete tiltag tæller bl.a. fælles udvikling af naturstier og opholdsområderne ved landsbyernes søer. Tiltagene styrker udviklingen i de enkelte landsbyer og på tværs, med henblik på en fælles vision for hele området. Resultatet er også en proceshåndbog med de vigtigste erfaringer fra projekts proces og et idékatalog over landsbyernes ideer til fælles tiltag, som vil styrke udviklingen af deres landsbyer. Resumé Side 9

10 INTRODUKTION BLIVER LANDSBYERNE GLEMT? Landsbyer og landdistrikter i Danmark har de senere år været genstand for store forandringer i befolkningsgrundlag, erhvervsstruktur og kulturliv. Generelt er tendensen, at befolkningstætheden koncentreres i og omkring de større byområder. Jo længere ude på landet landsbyerne ligger, jo oftere oplever de i stigende grad affolkning og lukning af skoler, institutioner og arbejdspladser. Samtidig ses en mindre tendens til at nye typer beboere og mindre erhverv etablerer sig i landsbyer (gårdbutikker, værksteder, gallerier mv.). Landsbyerne står i dag med en lang række udfordringer i forhold til at gentænke deres rolle og deres identitet i en ny helhed. Mange landsbyer rummer uforløste potentialer, med bymæssige kvaliteter og samspil mellem landskab, boliger, arbejdspladser, fysisk udfoldelse og kultur. Hvis landsbyerne i fremtiden skal danne rammen om det gode liv, skal udviklingen ske med udgangspunkt i den konkrete landsbys forudsætninger og vilkår. Dette kræver stor indsigt i og forståelse for både de kvaliteter og værdier, man bygger videre på, og for de konkrete udfordringer, der skal håndteres. NÅR VI ER FLERE, STÅR VI STÆRKERE Både det offentlige gennem bl.a. store EU-tilskud og private fonde, som Realdania, har i de seneste år støttet og sat fokus på udviklingen af landsbyområder. Større forsøgsprojekter og netværk, som Mulighedernes Land og Blomstrende Landsbyer, afprøver nye strategier at igangsætte og fastholde lokal udvikling. Formålet med dette projekt har været i mindre skala, at udvikle og afprøve en holdbar samarbejdsmodel som kan skabe et grundlag for en fælles udviklingskultur, der støtter op om mobiliseringen af lokale borgere. Borgere besidder indsigten i og forståelsen for deres landsbyers kvaliteter og værdier, men for at kunne udvikle dem, kræver det både borgernes egne ressourcer og som oftest også betydelige eksterne midler. Konkurrencen om de eksterne midler er derfor stor. Derfor kan der være mange fordele for landsbyer ved at samarbejde. Gennem samarbejdet kan der laves en fælles prioritering af udviklingstiltag, så indbyrdes konkurrence undgås og der ersamtidig er der større chance for at få støtte til investeringer som rækker ud i et større område end blot en enkel landsby. Side 10 LANDSBYER PÅ FORKANT

11 Hvis fx hver landsby har et guldæg i form af en god ide, og så giver det videre til den anden, og anden gør det samme ved at give deres gode idé til naboen, så har vi begge pludselig to guldæg. Fra Kommunes borgmester, Jørn Pedersen s velkomsttale [Uddrag fra Vamdrup Netavis d ] BAGGRUND Landsbyområdet omkring Stepping og Ødis ligger i den sydlige del af Trekantsområdet. Landsbyerne er velholdte, velfungerende og har homogene borgersammensætninger med ressourcestærke borgere. Men på trods af den attraktive beliggenhed oplever de samme udfordringer, som resten af landets mindre bysamfund og yderområder. Fælles for landsbyernes udfordringer i dag er, at de er komplekse. En høj grad af fraflytning af unge og en lav tilflytning af nye beboere til landsbyerne kombineret med skolelukninger, butiksdød og et lavt udbud af offentlige transportmuligheder udfordrer landsbyernes muligheder for at fastholde og styrke et aktivt landsbyliv med sociale og kulturelle kvaliteter. Sidste år udgav Kolding Kommune udviklingsplaner for kommunens 20 landsbyer. Udviklingsplanerne er udarbejdet i samarbejde mellem landsbyerne og kommunens planlæggere. Planerne har hovedsagligt på den fysiske og planmæssige udvikling af de enkelte landsbyer. Udviklingsplanerne er praktiske planlægningsredskaber i forhold til bevaring og udvikling af attraktive fysiske landsbymiljøer. Men udviklingsplanerne er meget langsigtede og typisk forbundet med større økonomiske omkostnin- ger. Og selvom de fysiske rammer er af væsentlig betydning for en positiv udvikling af landsbyerne, kan de i sig selv ikke sikre et attraktivt landsbyliv. Derfor har vi i dette projekt fokuseret på at identificere de lavthængende frugter i forhold til at fastholde og styrke kvaliteten af det lokale landsbyliv. Borgere, interessenter og politikere har i dag generelt større interesse i og krav om indflydelse i forhold til udviklingen af deres byer og lokalområder, men samtidig er det ofte en udfordring at få dem til gå fra at være observatører til aktører. Erfaringen fra dette forsøgsprojekt har imidlertid vist, at en forholdsvis simpel model for samarbejde kan mobilisere et større antal aktører. Der er mange fordele ved at samarbejde med nærliggende landsbyer og dette forsøgsprojekt dokumenterer en række erfaringer om, hvordan man igangsætter et sådan samarbejde og hvad man kan samarbejde om. Udgangspunktet har været det formelle samarbejde mellem landsbyområderne Stepping-Frørup og Ødis Sogn, som Kolding Kommune har defineret gennem deres Landsbyforum. Introduktion Side 11

12 Vi har fokuseret på de muligheder, der ligger i at samarbejde og på de fælles kvaliteter og værdier, som det gode landsbyliv er baseret på. I processen har der været fokus på at gå i dybden med udfordringerne for at gøre dem så konkrete, at der kunne tages direkte handling på dem. Resultatet er en række idéer til konkrete tiltag, som beboerne selv kan få til at ske, og som kan gøre en forskel her og nu. Vi håber, at andre vil finde inspiration i vores erfaringer og ideerne i denne rapport til at starte nye eller lignende processer i landets landsbyer. Projektet er finansieret af Kolding Kommune og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje, som i 2010 satte fokus på en bæredygtig udvikling i landdistrikterne med afsæt i de forslag, der blev udviklet af deltagerne ved Landdistriktskonferencen VISION Visionen for samarbejdet mellem landsbyområderne Stepping-Frørup og Ødis Sogn er at,: der gennem den fælles idéudvikling skabes en solid platform for et tættere samarbejde og en reel udviklingskultur for de to landsbyer. samarbejdet resulterer i konkrete projekter og aktiviteter, som gør en forskel i relation til landsbyernes konkrete udfordringer. samarbejdet bidrager til synergieffekter mellem de forskellige tiltag og en optimal udnyttelse af midler, gennem fælles priroriteringer af visioner og projekter. samarbejdet ultimativt bidrager til at styrke det gode liv i landsbyerne. Side 12 LANDSBYER PÅ FORKANT

13 EN SUCCESHISTORIE PÅ VEJ De erfaringer, der høstes gennem projektet, skal gøres tilgængelige for alle, der bor i eller arbejder med udvikling af vores landdistrikter. Det er mit håb, at erfaringerne fra de støttede projekter udbredes, og at succeshistorierne vil stå som eksempler til efterlevelse i alle landets landdistrikter. Det er på den måde, at disse forsøgsprojekter kan gøre en afgørende forskel med forholdsvis beskedne omkostninger Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder pressemeddelelse d i forbindelse med uddelingen af landdistriktspuljen i Introduktion Side 13

14 FORUDSÆTNINGER EN HISTORISK UDFORDRING De valgte landsbyer til projektet har været kulturelt og administrativt adskilt gennem tiden. Fra 1600 til midten af 1800-årene drejede det sig om toldgrænsen mellem kongeriget og hertugdømmet. Efter krigen 1864 fulgte den nationale grænse til dels den gamle toldgrænse og Kongeåen. Ved genforeningen i 1920 blev grænsen igen ændret og Stepping blev atter dansk. Siden hen blev Stepping en del af Christianfeld Kommune og Ødis en del af Vamdrup Kommune og ved kommunesammenlægningen i 2007 blev begge landsbyer og landsbyområder en del af Kolding Kommune. Beboerne i Ødis og Stepping taler med hver sin dialekt og har på grund af de historiske, kulturelle og administrative forhold orienteret sig i hver sin geografiske retning. LANDSBYSAMARBEJDE OG UDVIKLINGSPLANER Kolding Kommune arbejder for at støtte op om de lokale initiativer og den generelle udvikling i landsbyerne. Kommunen har derfor initieret et landsbysamarbejde på tværs af alle kommunes landsbyer. Landsbysamarbejdet er organiseret i to landsbyfora, det såkaldte Kontaktforum med én repræsentant fra hver af kommunens 20 landsbyer og i Landsbyforum, som er sammensat af 9 medlemmer fra Plan- og Miljøudvalget og 10 repræsentanter fra Kontaktforum. Stepping og Ødis har fælles repræsentant i Landsbyforum. Kontaktforum rådgiver bl.a. kommunen i spørgsmål om landsbyforholdene og varetager emner af fælles interesse for landsbyerne og landdistrikterne i kommunen. Landsbyforum er et samarbejds-, udviklings- og koordinationsforum hvor Kolding Kommune sammen med landsbyerne drøfter kommunens initiativer og planer og samtidigt fungerer som et kontaktforum for landsbyernes fælles interesser. Landsbyerne har gennem Kontaktforum mulighed for at søge midler til projekter der forskønner og udvikler lokalområdet gennem den årlige landsbypulje. Som nævnt i afsnittet om baggrunden har Kolding Kommune gennem de sidste par år fået lavet udviklingsplaner for alle landsbyerne, og både i Stepping og Ødis er der allerede implementeret nogle af de ønskede tiltag. Men én ting er at have et administrativt samarbejde, det er noget helt andet at have et konkret og praktisk samarbejde borgerne imellem og på tværs af landsbygrænserne. Side 14 LANDSBYER PÅ FORKANT

15 MOD AARHUS, ODENSE OG KØBENHAVN E20 KOLDING MOD ESBJERG VAMDRUP Fovslet Ødis Ødis Kroge Ødis Bramdrup Fovså DANSK-TYSKE GRÆNSE Stepping Frørup Frøruprød Anderup CHRISTIANSFELD Forsøgsprojektets primære landsbyer Eksisterende landsbysamarbejde som bl.a. har udarbejdet udviklingsplaner for områderne i samarbejde med Kolding Kommune. E45 MOD SØNDERBORG OG EUROPA De to landsbyer er beliggende i landområdet sydvest for Kolding i et veldefineret landområde med store landbrug, naturområder, småskove, søer og vandløb. Der er mange kulturminder i form af gendarmhuse, toldsteder, diger og levende hegn, som netop vidner om den bevægelige grænsedragning syd for - og omkring Kongeåen. Ødis og Stepping er forskellige i deres udtryk i kraft af deres kulturhistoriske baggrund, men det vurderes af begge landsbyers repræsentanter som en kvalitet og det kan bidrage positivt i samarbejdet om en fælles fremtid. Begge landsbyer har i deres udviklingsplaner mange visioner for deres landsbys udvikling og deler den opfattelse, at udviklingen mod en mere bæredygtig fremtid bl.a. må baseres på en høj grad af samarbejde. INDBYGGERE I 2010: Stepping: 388 Ødis: 490 UDVIKLINGSPLANER: Se Steppings og Ødis udviklingsplaner på Forudsætninger Side 15

16 Fra opstartsmødet, hvor der hurtigt blev skabt enighed om at stå sammen om at være landsbyer på forkant med udviklingen. PROJEKTETS FORMÅL Projektets formål var at identificere og konkretisere, de værdier og kvaliteter der ligger til grund for det gode landsbyliv og hvordan beboerne landsbyerne selv kan være med til at udvikle og bevare disse. Projektet fokuserede på udvikling af samarbejder og netværk på tværs af landsbygrænser og til dette blev der afprøvet en model til koordineret samarbejde mellem landsbyer og landsbyområder. Ved at fokusere på et samlet lokalområde frem for på den enkelte landsby, var målet dels, at skabe en fælles vision for den fremtidige udvikling, baseret på fælles prioriteringer og dels, gennem samarbejdet at skabe nye relationer og fælles projekter. Projektet fokuserede på udvikling af fysiske, sociale og/eller kulturelle tiltag, der kan bidrage til at fastholde det gode liv i landsbyerne. Processen skulle også bidrage til at styrke grundlaget for det samarbejde, der gennem kommunens Landsbyforum, er mellem landsbyerne Stepping PLATFORM TIL SAMARBEJDE Fælles udviklingskultur - det arbejder landsbyerne ud fra! Den fælles udviklingskultur baseres på en stærk platfor for samarbejde, borgernes engagement og konkrete udviklingstiltag. Nye mødesteder som opfordrer til leg for alle aldre kunne blive resultatet af samarbejdet. Kunstprojekt i Søndermarken, Frederiksberg [ Ekstrakt] BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR UDVIKLINGSTILTAG Side 16 LANDSBYER PÅ FORKANT

17 og Ødis. Målet var at udvikle rammerne for en aktiv og lokalt forankret samarbejdsog udviklingskultur. Udgangspunktet var kommunens udviklingsplaner for områderne. Igennem projektet blev der sat fokus på, hvordan der kan skabes synergieffekter mellem landsbyernes visioner gennem projekter, der rækker på tværs af landsbygrænserne. FASE1 FASE 2 FASE 3 FORANKRING Definering af rammer og mål IDÉGENERERING Idéudvikling gennem involvering KONKRETISERING Prioritering og konkretisering af tiltag Indlende projektudvikling Model til koordineret samarbejde SAMARBEJDSMODEL Samarbejdsmodellen tager udgangspunkt i, at dialog og gensidig respekt og forståelse for hinandens meninger og idéer er en grundlæggende forudsætning, hvis man skal skabe en fælles dagsorden mellem forskellige grupper. Modellens kerne er etablering af en fælles platform med lokal forankring, som forudsætningen for at skabe et bæredygtigt samarbejde. Modellen bygger på en involverende proces, med vekselvirkning mellem borgerinddragelse og præcisering og prioritering med en arbejdsgruppe. Modellen er desuden målrettet udviklingen af konkrete tiltag. Målet har været, at mobilisere borgerne gennem en koncentreret proces med åben debat og direkte indflydelse på udviklingstiltag. Forudsætninger Side 17

18 PROJEKTETS RAMMER PROJEKTETS OPDELING Forsøgsprojektet dækker første og anden del af en proces i tre dele, som er illustreret i diagrammet Procesmodel på næste side. Den første del, Grundlag og Fundraising, er forud for selve forsøgsprojektet. Projektet blev udviklet og der blev søgt om midler hos Landdistriktspuljen til afprøvning af samarbejdsmodellen. Denne rapport dækker den anden del, Udvikling, som er selve udførelsen af forsøgsprojektet, og hvor der blev udviklet konkrete projektforslag (tiltag). I den sidste del, Realisering, udvikles og realiseres projekterne. Landsbyerne står selv for denne del. PROJEKTETS ORGANISATION Styregruppe: Styregruppen har medvirket til den overordnede planlægning, prioritering og konkretisering af emner og idéer. Arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen har defineret projektets rammer gennem en prioritering af forskellige udviklingsemner og stået for projektets forankring i landsbyerne. Rådgivere: Projektets rådgivere har udviklet konceptet for forsøgsprojektet, gennemført analyser, faciliteret inddragelsen af borgerne og styret processen med styregruppe og arbejdsgruppe. Desuden har borgere fra Stepping, Frørup, Ødis og Ødis-Bramdrup samt en række embedsmænd og byrådspolitikere fra Kolding Kommune medvirket. Side 18 LANDSBYER PÅ FORKANT

19 Prioritering og konkretisering af tiltag Indlende projektudvikling 1 GRUNDLAG FUNDRAISING Projekt- og procesbeskrivelse Fondsansøgning Lokale arbejdsgrupper Kolding Kommune 2 UDVIKLING Projektudvikling Involvering: Afdækning af muligheder FASE1 FORANKRING FASE 2 IDÉGENERERING FASE 3 KONKRETISERING 3 REALISERING Videreudvikling Implementering idler dige projekter Procesmodel for forsøgsprojektet Landsbyer på forkant. STYREGRUPPE: By- og Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune Stepping-Frørup Landsbyforening Ødis Sogneforening ARBEJDSGRUPPE: Rita Larsen, Landsbykoordinator i Kolding Kommune Anne Busch, Stepping-Frørup Landsbyforening Kristina Dahl, Ødis Sogneforening RÅDGIVERE Grontmij - Maria M. Beyer, Projektledelse Ekstrakt - Barbara Wandall, Procesledelse FORSØGSPROJEKTET LANDSBYER PÅ FORKANT Organisationen Projektets rammer Side 19

20 PROCES OG METODE Projektets del 2 var delt op i samarbejdsmodellens tre faser: Forankring, idégenerering og konkretisering. I fase 1 arbejdedes der på en platform til forankring og definering af projektets rammer og mål. I fase 2 blev landsbyernes børn og borgere samt lokalpolitikere inddraget for at komme med idéer til tiltag. I fase 3 blev inddragelses output prioriteret og konkretiseret. Processen og metoderne i de tre hovedfaser beskrives nærmere her: FASE 1: Forankring Platformen, etablering af fælles udgangspunkt Indsamling af viden Fastlæggelse af strategi FASE 2: Idégenerering Inddragelse af børn Inddragelse af voksne Opsamling FASE 3: Konkretisering Prioritering af tiltag Konkretisering af tiltag Idékatalog FASE 1 - FORANKRING PLATFORMEN Platformen for projektet var at få fælles rammer og mål. Den lokale forankring tog udgangspunkt i de to lokale landsbyforeninger, Stepping-Frørup Landsbyforening og Ødis Sogneforening. Der blev dannet en arbejdsgruppe med medlemmer fra de to foreninger. De to foreninger har lidt samarbejde i forvejen, da formændene sidder i Kontaktforum, som er en del af landsbysamarbejdet i Kolding Kommune. For at få forankret projektet og sat gang i dialogen og samarbejdet mødtes alle fra styregruppe, arbejdsgruppe og rådgivere til en opstartsworkshop. Formålet med opstartsworkshoppen var at bringe alle sammen for at i fællesskab identificere fælles værdier og udfordringer i landsbyerne. Da workshoppen gik i gang udtrykte deltagerne fra begge landsbyer en skepsis overfor et samarbejde: Vi er jo så forskellige, Vi har ikke naturlige mødesteder, som fx Brugsen, tankstationen eller idrætsforeninger, Vi handler i Vamdrup og Kolding og I handler i Christiansfeld og Haderslev, I taler dansk og vi taler sønderjysk. Men som workshoppen kom i gang gik det op for deltagerne at deres landsbyer, på trods af de historiske forskelle, rummede deres landsbyer mange af de samme kvaliteter og står overfor præcis de samme Side 20 LANDSBYER PÅ FORKANT

21 udfordringer. Under processen med at finde landsbyernes individuelle kvaliteter og fælles udfordringer var der mest debat om hvordan en forsat udvikling sikres og hvordan man kan udnytte det stærke foreningsliv. Oplandsidentitet / byudvikling på landet og i lokalområdet samt kulturelle skel blev fremhævet som meget vigtige emner. Den overordnede kvalitet var foreningslivet som omdrejningspunkt for begge landsbyer. Og den overordnede udfordring er at være en lille landsby i en stor kommune, som dertil centraliserer midlerne omkring hovedbyerne. Den umiddelbare konklusion og løsning på udfordringen er at bruge det stærke foreningsliv og engagement til at lave en fælles, stærk udviklingskultur. INDSAMLING AF VIDEN Både før og efter opstartsworkshoppen blev der indsamlet viden om landsbyerne gennem lokale medier og kommunens landsbykoordinator. Men den vigtigste viden kom direkte fra arbejdsgruppen, som havde stor viden om de små nuancer, der karakteriserer de to landsbymiljøer mht. kultur og værdier, både før og nu. STRATEGI Resultatet af opstartsworkshoppen blev fastlæggelse af en strategi for involveringsprocessen herunder 6 overordnede emner til mulige udviklingstiltag, som lægges til grund for den efterfølgende borgerinvolvering. Proces og metode Side 21

22 De 6 emner: FRITIDS- OG FORENINGSLIV KULTUR UDVIKLING LANDSBYIDENTITET NYE BEBOERE MARKEDSFØRING FASE 1 ANBEFALING For at skabe et bæredygtigt samarbejde kræver det, at der som udgangspunkt skabes en stærk platform for et fælles udgangspunkt. Samarbejdet har mulighed for at forankres hurtigere hvis der tagestage fat i eksisterende fora. Det kan fx være i form af foreninger, som har et solidt fundament/bredt netværk/stor berøringsflade i lokalsamfundet. I dette tilfælde var der i forvejen skabt et lokalt forankret forum for fælles dialog gennem Kolding Kommunes Landsbyforum. Hvis der ikke i forvejen findes et fælles forum, er det vigtigt, at tage sig tid til at etablere et. Side 22 LANDSBYER PÅ FORKANT

23 Vi kan her, med det vi har gang i vise et skoleeksempel på, hvordan to landsbyer samarbejder på trods af tidligere historiske og naturlige skel Fra Kommunes borgmester, Jørn Pedersen s velkomsttale [Uddrag fra Vamdrup Netavis d ] FASE 2 - IDÉGENERERING Denne fase af projektet havde til formål at få involveret landsbyernes børn og voksne i arbejdet med at finde de konkrete fysiske, sociale og kulturelle tiltag, som igangsætter den fælles udviklingskultur. Der blev brugt workshops til at accelerere idégenereringen. Involveringen skulle også sætte skub i en bredere dialog på tværs af landsbyerne. Involveringen var målrettet de 6 emner, som blev fastlagt i fase 1, for at holde fokus på konkrete tiltag, som understøtter en fortsat positiv udvikling af det gode landsbyliv. Se foregående side. PRISER Dameklip vask og føn 195,- Farve kort hår fra...145,- Børneklip...125,- Herreklip...175,- Farve langt hår fra ,- Striber kort hår fra...135,- Striber langt hår fra...230,- Farve bryn...50,- ELEVPRIS Klip...135,- Herreklip + lyse striber...220,- Frisør Head Hunter Adelgade Kolding Tlf ÅBNINGSTIDER: Mandag - Fredag Ugens profil Denne uges profil er Støt børnecancerfonden med bikefit bød på en kop kaffe og Marlene B. Lorentzen Edel Lund fra First Hotel i Kolding Side 8 og latinmix Side 18 en snak. Side 10 Kolding Onsdag 23. februar 2011 årgang 13 uge 8 Kolding er en attraktiv by Kolding kan glæde sig over en topplacering, når det handler om at være efterspurgt som lokalitet for detailvirksomhed. Det viser de nyeste undersøgelser af dansk detailhandel foretaget af storematcher.com. Det er noget der luner i en ellers kold og trist tid. - Det giver selvfølgelig grund til optimisme i Koldings handelsliv, siger handelschef hos Business Kolding, Claus Flensborg, der kan glæde sig over at flere butikker er på vej eller allerede er etableret i Kolding. Side 4 Kom i form Livets kolbøtter Onsdag 23. februar Tandproteser Klinisk Tandtekniker EVA JØRGENSEN Hyrdestræde Vi fremstiller alle former for tandproteser Ring for en gratis uforpligtigende undersøgelse Parkering ved døren Før 1.299,- Nu 600,- Før 1.599,- Nu 800,- SØNDERTORV 17 KOLDING CITY TLF Åben borgerinvitation til fælles landsbymøde i lokalbladet for Kolding Kommune, Budstikken, ønsdag d Proces og metode Side 23

24 INDDRAGELSE AF LANDSBYENS BØRN Inddragelse af landsbyernes børn foregik gennem de lokale skoler. Elever fra de to 5. og 6. klasser fik stillet et skoleopgave, hvor de skulle beskrive de bedste kvaliteter ved landsbyen og landsbylivet: Hvad er det bedste ved at bo i din landsby? Opgaven havde fri udtryksform og eleverne besvarede med både Power Point præsentationer med fotos af yndlingsstederne, plancher/collager, malerier, tegninger, et digt, en historie og to film. Et par uger efter opgaven var stillet mødte de 4 skoleklasser, med i alt 42 børn, op i Stepping Forsamlingshus til en halv dag med fælles workshop. Eleverne startede dagen med at præsentere deres besvarelser og efter en pause med fodboldkamp og leg blev de blandet i grupper. Grupperne kom med ideer til fælles aktiviteter som fælles idrætsdag, fodboldturnering, grill- eller bålaften med fest og fælles overnatning, årlig vandkamp og mange flere. Eleverne fra begge skoler havde gjort meget ud af at besvare skoleopgaven og mange havde gjort sig mange tanker om både kvaliteterne og udviklingsmulighederne for landsbyerne. Eleverne gav et fælles billede af at landsbyernes børn sætter stor pris på de landskabelige kvaliteter og det hyggelige i at Side 24 LANDSBYER PÅ FORKANT

25 Der måtte godt komme nogle steder, hvor vi kan mødes, så der bliver mere at lave i fritiden Vores Ideer, elever fra Stepping Skole være del af et lille samfund. Eleverne var tydeligt engageret i, hvad der sker og skal ske med deres landsby og de kan blive vigtige aktører og ambassadører for en fælles udviklingskultur. Det viste sig på to områder: Forældrene blev inddraget via eleverne både i opgavebesvarelsen Flere forældre deltog i borgerworkshoppen sammen med deres børn. Involveringen resulterede i to konkrete output: Eleverne fik lært hinanden at kende og alle ville gerne til at lave noget med hinanden. Genertheden blev hurtigt overvundet og der var ingen barrierer at spore. De var også meget villige til at samarbejde med hinanden selv om kun få kendte hinanden på forhånd. Der kom mange gode forslag til både fælles aktiviteter og fysiske tiltag. Forslagene blev formidlet i forbindelse med borgerworkshoppen og samtidig viste de, at der er en stor vilje hos landsbyernes børn for fællesskab omkring aktiviteter som er både fysiske og sociale. Proces og metode Side 25

26 Den største udfordring er... at få nok personer som vil deltage aktivt i de mange foreninger og udvalg, som der er i lokalområdet Borgers besvarelse af spørgsmålet Hvad er den største udfordring i forhold til at fastholde det gode landsbyliv INDDRAGELSE AF LANDSBYENS VOSKNE Borgerne blev inviteret til et fælles landsbymøde gennem annoncer i de to lokale landsbyblade og i Budstikken, som er et ugentligt lokalblad i Kolding Kommune. Ved at annoncere bredt var der en forventning om at nå bredere ud end til de sædvanlige ildsjæle. Det lykkedes at få samlet omkring 50 borgere fra begge landsbyområder inklusiv en håndfuld børn. Foruden borgerne var der bred kommunal opbakning med deltagelse fra By- og Udviklingsforvaltningen og byrådsmedlemmer fra samtlige politiske partier. I alt deltog der ca. 70 personer i Ødis Forsamlingshus. Formålet med landsbymødet var at afholde en borgerworkshop. Inden workshoppen blev sat i gang, fik de fremmødte en kort gennemgang af forsøgsprojektets formål, forløb og ønskede resultat. Der blev lagt vægt på følgende fire formål: At styrke den lokale udvikling At skabe fælles visioner At mindske konkurrencen om de samme midler (Landsbypuljen m.fl.) At få fælles prioriteringer som forhindrer konkurrerende projekter i de to hovedlandsbyer, Stepping og Ødis. For at få alle til at føle ejerskab til samarbejdet og få et fælles udgangspunkt skulle deltagerne besvare en kort spørgeundersøgelse, en såkaldt vox-pop: 1. På en skala fra 1-10 hvor god er kvaliteten af jeres landsbyliv? 2. Beskriv kort hvad I ser som jeres største udfordringer i forhold til at fastholde det gode landsbyliv? Halvdelen svarede 8 til det første spørgsmål og størstedelen af besvarelserne lå i intervallet 6-8, så borgere i Stepping og Ødis må siges at være godt tilfredse med kvaliteten af deres landsbyliv. Men der er plads til at gøre det endnu bedre. Mens nogle så den manglende offentlige transport som den største udfordring, var der andre der mente, at det var centraliseringen. Flere pegede på, at det er en udfordring, at få nok frivillige til foreningerne, så der fortsat kan være aktivitetstilbud i landsbyerne. Workshoppen blev gennemført ved at dele deltagerne op i to grupper med ca. lige mange fra hver landsby, som derefter fordelte sig rundt om to store borde. Hvert bord havde en proceskonsulent som bordformand og til at hjælpe sig var der en fra arbejdsgruppen, Side 26 LANDSBYER PÅ FORKANT

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

en god omvej - Bevægelse i lokalområdet

en god omvej - Bevægelse i lokalområdet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik en god omvej - Bevægelse i lokalområdet Charlotte Skau Pawlowski og Jens Troelsen 2012:4 EN GOD OMVEJ Bevægelse i lokalområdet Kvalitativ analyse

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab) BYFORNYELSE LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere